Innkalling til årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte"

Transkript

1 Info-avis fra Januar Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf , Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig Bentstuen Jobber på RIMI i Drammen Postadresse: Negotia Postboks 2, 3001 DRAMMEN Tlf eller jobb evt Nestleder/sekretær: Laila Østerdahl Jobber på Vetco Gray Kasserer: Vigdis Røed Jobber Volvo Aero, Kongsberg Tlf Studieleder: Monica Stordahl Jobber på Södra Cell Tofte Styremedlemmer: Siv M. Christiansen Jobber på Aass bryggeri Monica Andersen Jobber på Aass bryggeri Odd Kjetså Jobber på Essilor, Kongsberg Valgkomiteen: Morten Christiansen, tlf Kari Gunnerud, tlf Revisor: Ida Waage Vara: Ole Brudvik Innkalling til årsmøte Negotia Buskerud avdeling avholder årsmøte onsdag 22. februar kl 1900 på Hokksund Hotell. Det vil bli servert enkel middag kl Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og to referenter 3. Valg av tellekorps 4. Godkjenning av årsberetning 5. Godkjenning av regnskap 6. Beslutning om budsjett 7. Beslutning om virksomhetsplan 8. Innkomne saker 9. Valg På grunn av bespisning, må vi ha påmelding til dette årsmøtet. Det kan skje innen 15. februar til Odd Kjetså, tlf dag eller til Laila Østerdahl, tlf dag Mer om årsmøtet - se neste side! 1

2 Lederen har ordet: Hva skal barnet hete? På Landsmøtet i november 2004 feiret vi bryllup. Da ble NOFU og Kommunikasjonsforbundet viet til et forbund. Foreløpig navn i 2005 skulle være NOFU-KOMMUNIKASJONS- FORBUNDET, et langt og tungvint navn som kun var en nødløsning dette året. Prosessen med å finne nytt navn har vært både lang og bred Forbundsstyret startet opp allerede i sitt januarmøte. Det ble holdt innledende møter med representanter fra avdelingene tidlig på året. Regionsmøtene i våres, hvor til sammen rundt 200 tillitsvalgte møttes, ga dessuten god anledning til drøfting av temaet nytt navn. Det kom inn ca 250 forslag til nytt navn. Disse har prosjektgruppa veid, vurdert og diskutert gjennom sommeren. Til slutt satt gruppa igjen med en kjerne på rundt 10 alternativer som i sin tur ble kokt ned til en hard kjerne på de tre følgende navnene: Respons, Vi i Privat (VIP) og Negotia. Den 23. august ble alle avdelingsledere invitert til en felles samling og gruppa tok med seg disse forslagene til møtet for å lodde stemningen. 36 avdelingsledere var på samlingen. I en uoffisiell votering rakte 22 hånda i været for Negotia, 7 holdt en knapp på Respons, mens ingen hadde sansen for VIP. 4 unnlot å stemme. Forbundsstyret behandlet navnevalget i møte i september og styret besluttet enstemmig at Negotia legges frem som forslag på landsmøtet. - Negotia er et originalt egennavn. Det er utledet fra det engelske negotiate, som betyr å forhandle, mekle, finne løsninger etc. Navneforslaget er utradisjonelt og har etter det ble kjent skapt både begeistring og harme. Enkelte tillitsvalgte har slått til lyd for at funksjonærbegrepet er en så grunnleggende del av integriteten til forbundet, at dette må beholdes i navnet. Andre sto for et helt motsatt syn. Dermed lå det an til en heftig debatt under behandling av navneforslaget på landsmøtet. På Landsmøtet den november 2005 på Røros kom det inn et fjerde forslag på nytt navn "Funksjonærene". Dette navn fikk ingen eller få stemmer og "NEGOTIA" med undertittel "et YS forbund" ble det nye navn på vår organisasjon, gjeldene fra 1. januar Solveig Bentstuen Årsmøtet - fortsetter Merknader til dagsorden. De som ønsker årsmøtepapirene tilsendt på forhånd kontakter Solveig Bentstuen. Tlf , mob , mail Forslag til årsmøtet må sendes styret, Negotia, Buskerud avdeling, Postboks 2, 3001 Drammen innen 10. februar. Til slutt gjenstår det bare å ønske dere alle velkommen. Husk at årsmøte i Negotia ikke bare er "tørre" saker, men også sosialt og hyggelig samvær med god mat og drikke. Vi minner også om at medlemmer som har mer enn 10 km reise en vei, får dekket reiseutgifter etter Negotias satser. Denne innkallingen er det eneste som vil bli sendt ut. Hilsen Solveig Bentstuen Landsmøtet Røros - november 2005 I flott høstvær møttes vi, rundt 60 delegater, gjester, forbundsstyret og andre ansatte, totalt ca på Gardermoen på vei til Røros. Tanker/ideer ble utvekslet og diskusjonene gikk livlig i ventetiden vi fikk. Første problem startet her. Vårt charterfly skulle ta av kl 1400, men var ca 1 time forsinket og grunnen som ble fortalt at flyet ble forsinket i Sverige grunnet en gjeng ishokeyspillere hadde så mye bagasje med at det tok lengre tid en forventet. Det er da vel ikke første gang den type gruppe flyr? Endelig kom vi avgårde og været var strålende hele veien. På Røros sto 3 busser og ventet for å kjøre oss til hotellet. Så var det å stå i kø for innsjekking. Det tok sin tid og køen strakk seg langt ut på gårdsplassen. Ca 1 time til rådighet fikk vi før diverse møter startet. Kl 2000 ble vi servert nydelig middag. Etter dette gikk de fleste til hvert sitt for å lade opp til lørdag og være berett.... fortsetter neste side! 2

3 ... referat fra landsmøtet fortsetter: Som kanskje fleste av dere vet var det i forkant kommet en del krasse mailer fra Arvid Strand i forbindelse med det nye navnet. Så langt gikk dette at på slutten ble det regelrett skittvask rettet til forbundsleder. Under åpningstalen av forbundsleder ble disse påstandene og beskyldningene flettet inn på slik måte at hele saken døde ut av seg selv. Det ble ingen flere diskusjoner på dette området. Vi satt alle med hjertet i halsen for en videre utvikling, men det skjedde ikke. All ære til forbundsleder at hun klarte å være så rolig under talen, men det var meget høytidelig og vi andre satt med tårer i øynene. Hun fikk mange tilbakemeldinger og ros på denne talen. Utover dette gikk årsmøtet som det skulle. Lørdag etter lunsj hadde vi by-vandring. Vi ble delt opp i 3 grupper med en guide på hver gruppe. Vi fikk se og høre mye, bl.a. hvordan livet artet seg i gamle dager, hvordan konene stelte hjemme med gård og dyr mens mannen var borte hele uka. Vi var også inne i kirken og det var fantastisk. Jeg tror ikke det finnes maken til denne kirken andre steder. Vi skulle bare hatt dobbelt så lang tid til dette. På lørdag kveld var det festmiddag og menyen var selvfølgelig vilt. Under middagen ble vi underholdt av en lokal multikunstner fra Røros, en meget dyktig sådan. Det ble ikke delt ut noen såmannspris, men en tillitsvalgt fra Vestlandet fikk årets tillitsvalgtpris, og fikk en reisesjekk på kr ,-. På søndag ble landsmøtet litt rotet grunnet tidsnød og flyet skulle gå kl Da måtte valget og andre saker tas annenhver gang. Regnskapet var siste post på programmet og ingen hadde noe å si på det. Vi trodde vi var ferdig med problemer da vi dro fra hotellet, men neida. Flyet skulle som sagt lette kl 1800, men ingen fly var å se på det klokkeslett. Klokken 1830 landet det og vi kunne gå ombord. Så begynte vi å bevege oss, men så oppdaget besetningen at flyet hadde ikke mer drivstoff. Så var det å stoppe og fylle opp drivstoff. Dette tok en halvtime. Klokken 1900 lettet vi med nesa mot Gardermoen. Dessverre var det mange som ikke rakk sitt fly til Vestlandet, Nordnorge, Svalbard eller andre steder og de fikk en ufrivillig opphold på Gardermoen til neste dag. Valg på landsmøtet: Leder Inger Lise Rasmussen, gjenvalg 3 år, avdeling Oslo 1.nestleder Arnfinn Korsmo, ny, 1 år, Region SØR, avd. Vestfold. 2.nestleder Region Midt Styremedlemmer: Hallvard Sandvik, gjenv.1 år - Bjørn A. Anderssen, ny, 2 år, LKA, tidl. Komm.forbundet - Liss Anita Elstrøm, gjenvalg, 2 år, Region Øst - Monica Stormo Knutsen,ny, 3 år Region NORD - Inger Holthe, gjenvalg, 1 år, Oslo, tidl. Komm.forbundet1. 1. varamedl. Bente Myren, ny, 1 år, Region Vest 2. vara Margunn Kvarud, gjenv.1 år Region ØST 3. vara Bente Jakobsen, ny, 1 år, Region SØR, Buskerud avd. Hilsen Solveig Bentstuen Ordbok for ledere Middels god - Ikke alt for smart Sosialt aktiv - Drikker en god del Jobber mye overtid - Har et kjedelig familieliv Gjennomtenkt og forsiktig - Redd Noe under middels - Dum Trives på jobben - Trenger mer å gjøre Lykkelig - Får for god lønn Vil nå langt - Er i slekt med sjefen (sakset fra internett) 3

4 Referat fra møte med klubbtillitsvalgte og kontaktpersoner på Kongsberg 29. september. Tilstede var 23 medlemmer fra flg. klubber: Kongsberg Maritime, Bravida Badehuset, Kongsberg Metering, Volvo Aero, Trelleborg Viking, Bravida, Dresser-Rand, Aass, Essilor. Generalsekretær Jørn Martinsen og rådgiver Rune Martinsen fra NOFU-KF sentralt var foredragsholdere og holdt et meget godt foredrag, bl.a. om NOFU-KF strategi og samarbeid mellom klubber og avdeling. Kvelden ble meget vellykket, på mange måter, og mange spørsmål ble stilt og gode svar ble gitt, men jeg hadde håpet på flere klubber, særlig fra gamle Drammen avdeling, kun 2 klubber var representert. Vi har totalt 32 klubber med tillitsvalgt og i tillegg 76 bedrifter med 1 til 3 medlemmer uten tillitsvalgt. Foruten medlemmer fra Buskerud avdeling, var også representanter fra avdeling Telemark og avdeling Vestfold til stede. Vi vil for ettertiden ha et nært samarbeid med de andre avdelingene i regionen og vil da samarbeide med f. eks. medlemsmøter, sosiale arrangementer etc. Solveig Bentstuen La 2006 bli et år for utvikling og kompetanseheving - gå på kurs!! Til dere som skal på kurs Alle kursene som er annonsert i kursplanen i Funksjonæren skal være uten kostnader for deg. Forbundet dekker alle reiseutgifter og hotellopphold samt eventuelle kursavgifter. Du kan også søke om å få dekket eventuell tapt arbeidsfortjeneste hvis du blir trukket i lønn for kursdagen(e). Fagforeningsarbeid handler ikke bare om pensjon! Derfor satser vi spesielt på å få med deg som er under 35 år. Vi er to representanter i region Sør, Tommy Dahl og Monica Andersen. Både Tommy og Monica inngår i Ung styret. I Ung styret møter vi tillitsvalgte fra de andre regionene for å diskutere saker som angår unge, og sender innspill videre til forbundsstyret. Vi arbeider med å rekruttere flere unge medlemmer og for å bedre medlemsvilkår for unge medlemmer. Vi jobber også for å informere om Ung. Det er kommet mye informasjon i det nye materiellet som er sendt ut fra sentralt hold. I disse dager jobbes det også med å få opp en egen nettside på I tillegg samarbeider vi med YS Ung om siden Ung er også med i et spennende prosjekt som er satt i gang fra sentralt hold som går på medlemsrekruttering. I dette prosjektet skal vi delta på stand sammen med YS Ung på Utdanningsmessen på Lillestrøm som avholdes januar. Hvordan dette har gått kan vi komme tilbake til i neste nummer. Har du noen innspill eller gode ideer til ting vi kan gjennomføre, send disse til eller Hilsen Monica... og her ser dere oss i Ung-styret: Avdelingen gir deg kr. 150,- pr. døgn til dekke av "lommepenger" når du har vært på kurs. Du trenger bare å sende inn kopi av kursbevis og påføre ditt kontonummer. Ellers kan nevnes at du får dekket reiseutgifter (etter Negotias satser) til årsmøte og andre møter hvis du har mer enn en mil en vei. 4

5 Hjelp oss med å holde medlemsregisteret up to date Flytter du eller skifter jobb, - husk å melde disse endringene også til avdelingen, ikke bare til sentralt da vi ikke får disse opplysninger derfra. Mail-adresse er veldig viktig at vi får (posten er så dyr) Dessverre er det noen som ikke melder om ny adresse og det skaper problemer for oss. Da må vi ty til posten. Vi ønsker i størst mulig grad å gi dere innformasjon, innbydelse osv. pr , derfor la oss få vite din adresse. Vi minner også om... at klubber som avholder medlemsmøter, styremøter etc. og ikke har egen økonomi, kan søke avdelingen om midler til dette. Støtten er inntil kr. 200,-pr. medlem og kun for de som deltar på det arrangementer det søkes for. Man må sende inn møtereferat og bilag/kvitteringer (helst originale). For større arrangementer kan man søke NEGOTIA sentralt om midler fra 3 %- potten. Her er det søknadsfrist to ganger i året, februar og juli. Etter deres årsmøte og valg, vennligst gi oss i avdelingsstyret denne beskjed slik at rett person får informasjon, innbydelser o.l. vi sender ut. Jeg oppdaget etter siste medlemsliste fra sentralt at flere klubber har hatt årsmøte og ny tillitsvalgt, opplysninger som IKKE har kommet til avdelingen. Dette skaper unødvendig ekstra arbeide og tid. Så vær så snill og husk også avdelingen. Hilsen Solveig... og helt til slutt, et par gullkorn: Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. Livet sørger alltid for å være i balanse. Når det går ned ett sted, går det opp et annet. Hvorfor være sur og lei når man faktisk er lykkeligere som glad? (... tenk litt over det, selv om det lyder enkelt!) Lønnsnettverk I oktober 2001 arrangerte avdeling Drammen et møte hvor mange av de som forhandlet lønn for de forskjellige klubbene deltok. Møtet var såpass vellykket vi ønsket å videre utvikle det. Målet med denne typen samarbeid er å utveksle erfaringer på lokale forhandlinger om lønn, og å få frem og dele de gode erfaringene. Ja, også dårlige erfaringer er det viktig å dele, slik at en unngår at feil gjøres. Det er de lokale tillitsvalgte i bedriftene som er målgruppe for et slikt samarbeid. Prosjektet har dessverre blitt liggende litt nede etter hvert, men vi synes dette er så viktig at vi prøver igjen... Vi må få til et system hvor den tillitsvalgte kan formidle tilbud og krav fortløpende under forhandlingene. Dette må skje elektronisk, slik at vi kan gi/få raske råd og erfaringsutveksling. Og vi minner om at det er den enkelte klubb sitt engasjement som får dette til å fungere. Så alle tillitsvalgte, kontakt avdelingen, og la oss få til et godt samarbeide i år! Vi ber alle som leder lønnsforhandlingen i sin klubb om å sende en mail til når deres lønnsforhandlinger starter. Fortell oss hva kravet deres er, og om utviklingen etter hvert i forhandlingene. Vi vil utarbeide en oversikt dette og maile rundt. Så får vi prøve å hjelpe og oppmuntre hverandre til å ikke gi oss før vi er fornøyd med lønnstillegget til våren! Hilsen Laila Lønnskonferanse Hvert år arrangeres lønnskonferanser, med dyktige og engasjerte ledere. Vi anbefaler alle som skal forhandle lønn om å delta på disse - her er det mye å lære! Fjorårets lønnskonferansen ble holdt på Hokksund Hotell i slutten av april og Anne Lene Monkerud var en kjempeflink kursleder! Vel møtt på årsmøtet onsdag 22. februar kl 1900 på Hokksund Hotell 5

6 6

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 4-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Sommertreff 2012 - Sarpsborg 4 Landsmøte 2012 - Sarpsborg 5 Likemannskurs

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Kampen om lønna avgjøres lokalt

Kampen om lønna avgjøres lokalt KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2013 side 6, 7 og 8 Til topps i YS sånn helt plutselig s 10 13 Kampen om lønna avgjøres lokalt s 14 16 Negotia Hardanger i godt sig s 22 24 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer