f- X Vet De at Vet De at

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f- X Vet De at Vet De at"

Transkript

1 medlemstallet i T. T. øker med upåklagelig accelerende fart? Pr. 31. desember 1941 var vi oppe i Vea Deres og andre medlemmers hjelp gjør vi regning på snart å passere tre tusen. På 10 år er medlemstallet fordoblet. Til sammenligning kan vi nevne at medlemstallet for endel av de største lokalforeninger stiller seg således: Bodø og Omegns Turistforening Drammens og Oplands Turistforening Flekkefjord og Oplands Turistforening Hamar og Hedemark Turistforening Haugesund Turistforening Holmestrands og Omegns Turistforening Kristiansand og Omegns Turistforening Larvik og Omegns Turistforening Molde og Omegns Turistforening Røros og Omegns 'Turistforening Stavanger Turistforening ~e T.T. er landets største lokalforening.. Stavanger ligger kloss etter, og vi nytter høvet til å komplimentere stavangerne for deres vakre årbok. T. T.s båter også er Deres eiendom? Tenk på det når De bruker dem, og spesielt når De er ferdig med å bruke dem. Blodet og deler av storfisken som De skal skryte av, bør vaskes vekk, setene som De tråkket på ved entringen og ilandstigningen bør skylles. Man behøver ikke nettopp være sjømann for å forstå at båten må trekkes så godt opp at den ikke ligger og hugger, medbrakt mat på hyttene betinger et tillegg på kr i losjiavgiften? Dette er ikke så å forstå at De må ut med 50 øre ekstra fordi om De har med litt niste i sekken. Det er bare når De holder Dem selv med full kost. 3oo. gg oa 26«o 24o. 2a«2oo«18<x> ^00 «00 ^ 1ooo X nnniair» r^ *0. ^-,d goounu u..-.«^ia a «-» x* ' > X- f- X o 1S95 19oo 19oS 191O 191S 792o o 19S l5 JV<ir?iar T. T medlemmer? Ved Jøldal. Fot. Schrødcr

2 navn, adresse og medlems f or hold må føres inn i hytteprotokollene. Når De sitter og blader i boka i 1980 vil mange gode minner dukke fram når De plutselig finner notalen fra Dessuten kan det være på sin plass med litt kontroll... gode fotografier fra fjellet har T.T.s styre brennende lyst på, man er nærmest umettelige på dette område. Behovet er stort: 1. Årboka krever et kresent utvalg hvert eneste år. 2. På hyttene henger endel fotografier, men der er ennå rikelig plass. 3. Sekretæren ville gjerne hatt noen forlokkende fjellbilleder på kontorveggene. Tenk på dette når De studerer det fotografiske utbytte av turen og send oss gjerne som lån Deres films. Angi nøyaktig sted, tid og fotografens navn. Vet De.at varder av og til kan blåse overende i fjellet? Det er en bagatell å reise dem opp igjen, men denne bagatell kan spare mange turister (og kanskje Dem selv også) for mange ubehageligheter. Styret er også takknemmelige for meldinger om mangelfull varding, likeså mottar man med største interesse forslag om nye ruter som bør vardes. det er sundt med et lite regnestykke av og til? De er kanskje en av dem som har sønn (datter) på 15 år. De vil gjerne at han (hun) skal bli like ivrig fotvandrer som Dem selv og derved bli delaktig i fjellets herligheter. Vi regner forsiktigvis med at Deres sønn (datter) vil vandre i fjellet til han (hun) er 70 år Olaf Grilstad er 80 og vandrer fremdeles. Regnestykket ser da slik ut: Årsbetalende 55 år a kr kr Livsvarig... «60. Fortjeneste... kr Med et utlegg av kr. 60. tjener De eller Deres sønn (datter) kr. 215., eller nøyaktig 358 l / 3 %. En slik sjangse vil De neppe la gå fra Dem, en rekke av byens fornuftige fedre har allerede grepet den og tegnet sine barn som livsvarige medlemmer. Pengene går til et fond. misvisningen ikke er å kimse ad? Man kan lett komme ut for tilfeller i fjellet hvor finorientering er uomgjengelig nødvendig. Misvisningen kan være skyld i at De passerer hytta i 50 meters avstand, at De blir liggende ute og kanskje det som verre er. Merk Dem disse tallene: l For året\1943: Trollheimen... ca. 8,5 vestlig OrkelsjøKvikne... ca. 7,5» Sylene Røros... ca. 6,5» 83

3 Vel De at et barometer er nyttig å spørre til råds når man skal legge ivei på langtur. Det er skam å fortelle det, men flere av våre hytter mangler barometre. Man kan forresten lettvint bøte på- dette forhold-ved å gjøre som et av våre interesserte medlemmer gjorde for noen år siden: han forserte simpelt hen foreningen et godt barometer det henger nå på Nedalen. adresseforandringer bør meldes til sekretæren ellers blir det lett ergrelser og sommel når årboka og de nye medlemskort skal ut. Hvis De tilfeldigvis ikke er medlem av T.T. ber vi Dem skrive tydelig navn og adresse når De tegner Dem, enten det nå skjer på hyttene, hos Bruns Bokhandel eller på sekretariatet man til nød kan greie seg i fjellet uten rektangelkart? Studer for det første riktig godt kartene som er utlagt på hyttene. Tegn av ruten for dagen på smørpapir eller best på kalkerpapir. Noter de viktigste avstander, daler og høgder. Tegn inn nord-syd linjen på skissen..med en slik skisse greier man seg langt, sjøl om det blir usiktbart vær. denne årboka trykkes i 3200 tre tusen to hundre eksemplarer? Og at alle disse deles ut gratis? Størsteparten naturligvis til Trondheim og Trøndelag, men et betydelig antall sendes, også utover landet. Annonsørene betrakter vanligvis annonsen i T- T.s årbok som en støtteannpnse, men når opplaget er blitt så stort som dette, kan. vi kanskje ha et lite håp om at de får litt igjen for sitt «bidrag», Det er det hyggeligste for begge parter. Utsikt frå Mellemfjett. Fot. J. Johanesen. Skardøra. Fot. Reidar Thrones

4 vi altså T.T. skylder oss eller hverandre kr ,00 kroner åttetusen? Gjelden skriver seg fra krafttaket vi tok med tilbygget på Storerikvollen i 1937 og figurerer i årsregnskapene under titel «Obligasjonslån Storerikvoll». 5-års jubileet bøi feires med en liten opprydning i Deres bunke av verdipapirer. La ikke disse 10-kroners ikkerentebærende papirer ligge og ta opp plassen for andre inntektsgivende aksjer og obligasjoner. Send dem heller tilbake til T.T. med takk for lånet, og ta Dem så en tur til Storerikvoll (hvis De har grensesonebevis) og konstater riktigheten av ordtaket «Mange bekker små...». La oss for morro skyld se på kontoen for lånet: Samlet obligasjonslån... kr ,00 Forærte obligasjoner: 86 Reidar Hoff...» 10,00 Øyvind Jystad...» 10,00 Kemner Dahl...» 50,00 Ingeniør Flønes...» 10,00 Advokat Rossvold...» 50,00 Advokat Tharum...» 50,00 Cecil Collin Hansen...» 50,00 Harald Rønneberg...» 10,00 Prof. Brandtzæg...» 50,00 Chr. F. Bentzen...» 100,00 E. C. Dahls Bryggeri...» 100,00 Lagmann Blom...» 20,00 Adv. H. J. Bauck...» 50,00 Konsul Jomar Larsen...» 40,00 Hilmar Nilsen...» 20,00 Birger Steen...» 20,00 Ragnhild Dahl......» 30,00 Helge Gunstensen...» 30,00 Magne Haave...» 10,00 Nils Klinge...» 100,00 Arne Falkanger......» 50,00» 1.310,00 Restlån pr. 1/ kr ,00 VI som denne gang redigerer årboka til neste år (hvis vi får fortsette) har tenkt å vie traktene Orkelsjø Kvikne hovedinteressen. Hjelp oss med en liten eller stor artikkel hvis De kan Helst med fotografier. Om turen eller emnet faller inn under andre områder, er ikke så farlig. Det spiller også mindre rolle om beretningen er frå 1940 eller Det skulle forresten vært morsomt å hatt en litt munter, tidspreget artikkel frå fjellturen sommeren Våre etterkommere kan ha godt av å vite at vi spiste mye spekesill og klippfisk i fjellet den sommeren. prisene på hyttene tross alt må sies å være rimelige, sett i forhold til det almindelige prisnivå? Er De oppmerksom på at prisene for overnatting er de samme som de har vært i alle år? Fins der overhodet idag eksempel på noe liknende? Kostprisene har naturligvis gått opp, men i forhold til prisene for f. eks. 10 år siden er ikke stigningen mere enn ca. 30 %. Her er prisene fra sommeren 1942: Losji for medlemmer... kr Losji for ikke medlemmer... «3.00 Frokost... «2.20 Lunsj eller aftens m/ varm rett og varm drikk... «2.50 Middag to retter... «3.00 Døgnpris 2 mål for medlemmer... «6.80 Døgnpris 2 mål for ikke medlemmer...» 9.00 Til disse priser kommer et tillegg på 10 % til betjening, unntagen på døgnprisen som er inklusive såvel losji som betjening. Prisene er fastsatt av Prisdirektoratet. orienteringer for turistene er mangfoldiggjort i juni måned såvel 1941 som 1942? De inneholder det vesentlige av opplysninger en trenger når en skal ut på fjellvandring i våre turiststrøk og har fått god avsetning. De har vært utlagt på sekretariatet, i Bruns Bokhandel, i reisebyråene og på hyttene. 87

5 rasjoneringsforskriftene også gjelder for alle turisthytter? Mange har levet i den sørgelige tro at turisthyttene har vært fristeder hvor man har kunnet leve Herrens glade førkrigsdager. Et utdrag av de viktigste forskrifter ser slik ut: Ved servering av smørbrød og varm mat som er tilberedt med rasjonert fett eller olje, skal bevertningsstedet klippe merker for følgende kvanta smør: For et stykke smørbrød som serveres med smør 5 gr smør. For et måltid med smørbrød frokost eller aftens 10 gr smør. For personer som spiser måltidene i et kostdøgn på samme sted kan det ikke klippes flere merker enn det svarer til de fastsatte dagsrasjoner. Salg av smørbrød og annet påsmurt bakverk kan bare skje mot klipp av merker etter denne paragraf. Dagrasjonen for brød er 200 g. Der serveres to stykker brød mot et merke 50 g. Til frokost eller aftens serveres fire stykker brød som svarer til to merker. Ønskes flere stykker må der klippes ekstra. For alle bevertningssteder gjelder den regel at kjøtt bare må serveres mandag, fredag og søndag. Forsyningsnemndene har dog adgang til å gi dispensasjon slik at kjøtt også kan serveres på onsdager og torsdager. Bare skummet melk kan serveres til gjester uten melkekort. Forsyningsdepartementet har gitt Turisthyttene dispensasjon fra de vanlige bestemmelser, således at hyttene kan servere inntil det samme kvantum som ble solt i For serveringen er fastsatt følgende retningslinjer: Det er alminnelig at den fastsatte rasjon av brød og smør serveres på tallerken for hver gjest. Det samme gjelder servering av ost og annet pålegg som kan deles opp. Varm rett serveres også som regel på tallerken. Melk skjenkes i glass så langt beholdningen rekker. gjensidighetsavtalen med en rekke turistforeninger' skaffer T.T.s medlemmer samme rett til moderasjon og losjiplass som p"å våre egne hytter? Avtalen som ble truffet på møte av Fellesutvalget for landets turistforeninger på Lillehammer 1927 omfatter følgende foreninger: 1. Drammen og Oplands Turistforening 2. Skien Telemark Turistforening 3. Kristiansands og Oplands Turistforening 4. Kristiansunds Turistforening 5. Stavanger Turistforening 6. Trondhjems Turistforening 7. Den Norske Turistforening 8. Svenska Turistforeningen. spørsmålet om faste gjester ikke kan løses tilfretsstillende under de nåværende forhold? Faste gjester gjør middagsspørsmålet atskillig mere komplisert for vertinnene, og med den voldsomme søkning de siste år har man mere enn nok å gjøre for å klare den alminnelige gjennomgangstrafikk. Ja, søkningen har endog vært så stor at man delvis har måttet innføre bestemmelser som innskrenker oppholdet på hyttene til to døgn. Alle disse bestemmelser, sammen med vanskene med overhodet å skaffe forsyningene skaffer vertinnene en mengde ekstraarbeide og mange bekymringer. Godt å vite at det som regel er praktiske, humørfylte folk som ferdes i fjellet

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost.

LIAVOLLEN ved Velabekken er kun åpen om sommeren. På denne seter som eies av John J. Lien, disponeres 4 senger. Almindelig seterkost. 66 Trondhjems Turistforenings årbok Utvidelsen av Nedalen i forbindelse med den sterke utbygging på svensk side gjør det meget ønskelig at Storerikvoll utvides jo tør jo heller. KLUKSDAL Hos gårdbruker

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1949 62. ÅRSBERETNING Mottar innskudd på, 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparebankforretninger. SIKKERHETSBOKSE-B

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA

HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA HISTORIEN OM ESTHER FRA LANDSBYGDA KATULANI I KENYA Historien om Esther er sann. Tidsmessig går vi fra oktober 2011 og frem til idag 2014. Det er en historie om en lut-fattig familie og hvordan vi steg

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

FORSKJELLIGE MEDDELELSER

FORSKJELLIGE MEDDELELSER Forskjellige meddelelser 95 FORSKJELLIGE MEDDELELSER VÆR- OG FØREFORHOLD TILFJELLS I 1933 Påskeuken begynte med vakkert vær og godt føre palmesøndag. Dette holdt sig et par dager, men fra Skjærtorsdag

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen

Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen Fritekstrapport for arbeidsopphold i Colombia gjennom IAESTE Martin Andersen Våren 2013 søkte jeg på diverse praksisopphold, eller trainee- stillinger, ved IAESTE. Håpet var å kunne få noe sårt trengt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual

Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Psykolog Peter Prescott Psykolog Randi Skjerve Stiftelsen Bergensklinikkene Poliklinikken Pb 297 Sentrum 5804 Bergen Utarbeidelsen av denne manualen er finansiert

Detaljer

sjef i eget hus sjef i eget hus

sjef i eget hus sjef i eget hus sjef i eget hus sjef i eget hus Utgitt av: Norsk forbund for utviklingshemmede Forord Målet er at mennesker med utviklingshemning skal kunne bo i eget hjem. Det gjør 4 av 5 ellers i Norge, og så er det

Detaljer

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim?

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim? Forsvarets Pensjonistforening Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM Forsvar for Trondheim? Den gamle pensjonistens bønn av Bjørn Bruland Herre, du vet at jeg nå er blitt gammel. Hjelp meg til å leve mine siste dager

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Si noe eller gjør noe,

Si noe eller gjør noe, si-noe Du kan: "Ingen sier alt som bør sies. Ingen kommunikasjon er perfekt. Ikke noe besøk er helt. Bare gjør noe eller si noe! Det er bra nok! Vi forteller historier og sagn. Da hører alle noe de kan

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Få ting gjort og mer tid i hverdagen til det som virkelig betyr noe! 10 råd som tar deg dit du vil. Stylitaz.com

Få ting gjort og mer tid i hverdagen til det som virkelig betyr noe! 10 råd som tar deg dit du vil. Stylitaz.com Få ting gjort og mer tid i hverdagen til det som virkelig betyr noe! 10 råd som tar deg dit du vil. Stylitaz.com «Få ting gjort og mer tid i hverdagen til det som virkelig betyr noe» skrevet av Camilla

Detaljer