Sluttprøve 2014 Løsningsforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttprøve 2014 Løsningsforslag"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Sluttprøve 2014 Løsningsforslag Merk! Løsningene som er skissert er ikke nødvendigvis de eneste riktige løsningene, samt noen av løsningsskissene er kun stikkordpreget/mangelfulle. For fullstendig beskrivelser og forklaringer, se lærebøker og forelesningsnotater. Emne: IA4412 Systemutvikling og dokumentasjon Fagansvarlig: Hans- Petter Halvorsen, Olav Dæhli Klasse: IA2, A- vei Dato: Time: 09:00-12:00 Oppgavesettet består av følgende: Antall sider: 19 (inkl. denne siden og vedlegg) Antall oppgaver: 5 Vedlegg: Ingen Hjelpemidler: Ingen Sluttprøven teller 30% av sluttkarakteren. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Fagansvarlig besøker normalt ikke eksamenslokalene. Kandidater kan ikke kalle på fagansvarlig for å få hjelp til å tolke noen av eksamensoppgavene. Hvis du mangler eventuelle forutsetninger for å løse oppgaven, må du definere passende antagelser selv. Vennligst bruk kulepenn. Korte og presise svar kreves.

2 Oppgave 1 (20%): Softwareutvikling Oppgave 1.1 (5%) Gi en kort oversikt over de ulike fasene i forbindelse med softwareutvikling. Faser i softwareutvikling: Kort beskrivelse av de ulike fasene i systemutvikling: Requirements: In the requirements we describe what the system should do. The requirementsinclude both functional requirements and non- functional requirements Design: In the design phase we use the specification and transform it into descriptions of how we should do it. Implementation: Coding Testing: Testing can be performed on different levels and by different persons. Testing is a very important part of software development. About 50% of the software development is about testing your software. 2

3 Deployment: Software deployment is all of the activities that make a software system available for use. Maintenance: Software Maintenance is defined as: The process of modifying a software system or component after delivery to correct faults, improve performance or other attributes, or adapt to a changed environment. Oppgave 1.2 (5%) Hva er Scrum? Skisse: Scrum - Keywords: Scrum - a term used in Rugby football A Framework for Software Development An Agile Software Development method Iterative and Incremental Approach for Software Development, Software available to Customers every 2-4 weeks Simple to understand Flexible, but exremely difficult to master! Why? Daily Scrum Meetings Self- organizing and cross- functional Teams (3-9 persons) 3

4 Scrum Team: +++ o Product Owner o Scrum Master o Development Team Oppgave 1.3 (10%) Hva er hovedforskjellene mellom Agile (smidig) softwareutvikling og tradisjonelle plandrevne metoder for softwareutvikling. Gi noen eksempler i hver kategori. Smidig vs. plandrevet: Smidig utvikling: Dynamisk kravspesifikasjon Prioriterer å håndtere kravendringer underveis Inkrementell levering Eksempler: Scrum, XP, Lean, Kanban,.. Plandrevet utvikling: Statisk kravspesifikasjon Prioriterer å utvikle systemet basert på en forhåndsbestemt plan Oftest ett endelig produkt Eksempler: Fossefall, V.modell, Spiral metoden Noen eksempler i hver kategori. 4

5 (bør ha med minst 2 i hver kategori for full pott): + bør ha med litt om når man bør vruke Smidig og når man bør bruke plandrevet. Oppgave 2 (25%): Software- modellering Oppgave 2.1 (10%) Lag et Use Case diagram (bruksmønsterdiagram) for et minibank- system. Forklar i tillegg diagrammet med ord. Forklar kort hensikten med et Use Case diagram (bruksmønsterdiagram). Et use case (bruksmønsterdiagram) er en beskrivelse av hvordan systemet oppnår et mål av verdi for en aktør. Bruksmønster diagrammer (Use Case diagrams) brukes til å beskrive interaksjonen mellom brukere og systemer. Bruksmønstre beskriver interaksjonen mellom et system og eksterne aktører. Forslag til Use Case diagram (bruksmønsterdiagram) for et minibank- system: 5

6 + Kjøp Ringetid Oppgave 2.2 (15%) Anta at du skal lage en webbutikk som selger datamaskiner, TVer, kameraer, osv. Lag et databasediagram (ER diagram) for dette systemet. Forklar i tillegg diagrammet/løsningen med ord. Forslag til ER- diagram: 6

7 Fordel å ha med datatyper også. Man må ha med forklaringer/beskrivelse av løsningen også. 7

8 Oppgave 3 (15%): Kildekodekontroll Oppgave 3.1 (5%) Forklar kort hensikten med kildekodekontroll. A version control system keeps track of all work and all changes in a set of files (typically your code files, but also other files) Allows several developers (potentially widely separated in space and time) to collaborate All Software Developers need it!! + Backup, jobbe med flere versjoner samtidig, Oppgave 3.2 (10%) Hvilke 2 hovedtyper kildekodekontroll har vi? Gi en kort beskrivelse av disse, samt eksempler på kildekodekontroll- systemer innenfor disse hovedtypene. Centralized/Client Server architecture: A server stores the current version(s) of a project and its history, and clients connect to the server in order to "check out" a complete copy of the project, work on this copy and then later "check in" their changes DVCS - Distibuted Version Control System: With a distributed version control system, there isn t one centralized code base to pull the code from. Different branches hold different parts of the code. Git is a DVCS. Other version control systems, such as SVN and CVS, use centralized version control, meaning that only one master copy of the software is used. DVCS uses Peer- to- peer approach. Here are a list with some of the most popular SCC systems on the market today (bør ha med minst 2 i hver kategori for full pott): Team Foundation Server (TFS) CVS SVN (Subversion) 8

9 Git Mercurial Bazaar LibreSource Monotone BitKeeper SCC systemer inndelt i de 2 hovedkategriene: TFS: TFS is a Source Code Control (SCC), Bug Tracking, Project Management, and Team Collaboration platform. TFS is tightly integrated with Visual Studio as Microsoft is the vendor of both Visual Studio and TFS SVN: SVN or Subversion uses an Open Source License. SVN was established in Subversion is probably the version control system with the widest adoption today. Many different Subversion clients are available (Tortoise SVN, Mac: Versions, Xcode (built- in support for SVN)). CVS: CVS, or Concurrent Versions System was established between It is free of charge. CVS uses a client server architecture. It is widely supported in different IDEs (Eclipse, Xcode, etc.). Git: Git has become very popular today. Git is a Distributed Version Control System (DVCS). It was initially designed and developed by Linus Torvalds (Linux Guru) in Git is free of use. 9

10 Oppgave 4 (20%): Testing Oppgave 4.1 (5%) Forklar kort hva er hensikten med testing? Testing: Finding Bugs in the Software before it is released to the Customer Finding unwanted system behaviours Verify/Validate that the Software works as expected (according to the Specifications) Find bugs as soon as possible! Software systems not working = Money lost for the Customers! Oppgave 4.2 (5%) Forklar kort forskjellen mellom White- box testing og Black- box testing, samt eventuelle fordeler/ulemper. Blackbox- testing tester funksjonaliteten til en applikasjon. Dette kan illustreres slik: Fordeler med blackbox- testing: Fokuserer på å teste funksjonalitet o Abstraherer vekk de interne strukturene o Oversiktlig 10

11 Krever ikke høy teknisk kompetanse Finner krav som ikke er implementert riktig eller mangler Ulemper med blackbox- testing: Vi vet ikke hvor i koden det forekommer feil eller hva som egentlig forårsaker problemet Du har aldri mulighet til å oppdage feil du ikke har skrevet input for Sier lite om hvordan du for eksempel kan optimalisere ytelse Whitebox- testing tester de interne strukturene til systemet. Dette kan illustreres slik: Fordeler med whitebox- testing: Du ser nærmere på den faktisk logikken i koden for å forstå hva som foregår o Dette gir en mye grundigere analyse av eventuelle problemer Ulemper med whitebox- testing: Du må være ekspert og kjenne til koden din godt o Utfordrende for andre å sette seg inn i det som foregår Finner ikke krav som ikke er implementert Oppgave 4.3 (10%) Gi en kort oversikt over ulike testmetoder/nivåer. Enhetstesting: 11

12 Enhetstesting tester individuelle enheter av kildekode o I objektorientert programmering kan det være en hel klasse eller en metode Enheten testes helt isolert fra resten av systemet Formålet med en enhetstest er å forsikre at koden gjør akkurat det den skal Integrasjonstesting: I integrasjonstesting setter vi sammen enheter til og gjør tester på komponenter. Regresjonstesting: Når vi benytter regresjonstesting utfører vi de samme testene om igjen etter hver kodeendring, selv om kodeendringen ikke nødvendigvis ligger i den koden som omhandler testen "Gamle" feil kommer ofte tilbake etter kodeendringer, og en av årsakene er at utviklere kan sjekke inn feil versjon av kode Det er ofte slik at en endring et sted i koden kan ha følger andre steder i programmet som man ikke forutså på forhånd Akeptansetesting Sluttest som kunden er innvolvert i FAT/SAT Skisse over testmetoder: 12

13 13

14 14

15 IA4412 Systemutvikling og dokumentasjon Sluttprøve med løsninger 2014 Oppgave 5 (20%): Deployment og Vedlikehold Oppgave 5.1 (5%) Forklar de ulike releasene som er vanlig i forbindelse med softwareutvikling. Typically we have the following Internal releases: Alpha Release(s) Beta Release(s) RC - Release Candidate(s) You are finished: RTM Release To Manufactoring You software is good enough and it is ready for Deployment! Oppgave 5.2 (10%) 15

16 Beskriv kort ulike typer dokumenter som typisk utarbeides ifm utvikling av software. Dokumentasjon ifm softwareutvikling: Eksempler på dokumentasjon som utarbeides ifm de ulike fasene i SDLC: 16

17 Kategorier: 17

18 Oppgave 5.3 (5%) Gi en oversikt (med eksempler) over ulike typer/kategorier av softwarevedlikehold (maintenance). Software Maintenance is defined as: The process of modifying a software system or component after delivery to correct faults, improve performance or other attributes, or adapt to a changed environment. Ulike kategorier av vedlikehold (lærebok #1): Maintenance Corrective Adaptive Perfective Preventive Description Repair of defects relative to existing requirements. These defects are typically discovered by customers as they start using your software. Adapt your software to changes in the operationg environment, e.g., when a new OS is released or a new version of the hardware. As software systems evolve, it is very likely that it will occure changes in the external environment (OS, hardware, etc.) your software depends on. New features based on new user requests. The software must continuously adapt new needs or your software will become usesless. Changes in your software to make it easier to maintain. Changes from Corrective, Adaptive and Perfective makes your software more complex, more difficult to maintain, etc. Preventive maintenance in form of Refactoring should be done on a regular basis Evt. (lærebok #2): 18

19 19

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon

HOVEDPROSJEKT. Automating Aptopappa. Geir Skjevling PHP. Webapplikasjon PROSJEKT NR. 2009-08 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT

Detaljer

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://home.c2i.net/schaefer/testing.html 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1 Tre testmetoder Black box test Konstruer

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: Snortmanager. FORFATTERE: Christer Vaskinn Kristian Wikestad

BACHELOROPPGAVE: Snortmanager. FORFATTERE: Christer Vaskinn Kristian Wikestad BACHELOROPPGAVE: Snortmanager FORFATTERE: Christer Vaskinn Kristian Wikestad DATO: 23.05.2012 Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: Snortmanager Nr: - Dato: 23.05.2012 Deltakere: Christer Vaskinn Kristian

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.1 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS

iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS June 18, 2015 Contents 1 Getting started 3 2 Installation 5 2.1 Hardware installation........................................... 5 2.2 IP Addressing Plan............................................

Detaljer

Preface. Preface goes here.

Preface. Preface goes here. Abstract [FARGEKODER I DETTE DOKUMENTET: Svart: Tekst, på engelsk, som skal være med i sluttrapporten. Blått: Tekst som beskriver kommende innhold.] Motivation: My motivaion... Approach: The approach...

Detaljer

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Datavarehus og Data Mining Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Om oss Helge Rege Gårdsvoll Sjefskonsulent i BIM NTNU Indøk 09 Prosjekter: VPS Oslo Kommune DNB Storebrand Lasse

Detaljer

Lojalitetsløsning for Lundes Parfymeri

Lojalitetsløsning for Lundes Parfymeri 3 Forord: Denne rapporten er et resultat av en hoved-prosjektoppgave ved Høgskolen i Vestfold gitt av bedriften Lundes Parfymeri- og Hudpleie. Rapporten er skrevet i den hensikt å innformere bedriften

Detaljer

Fra myter og moter til evidensbasert IT-utvikling"

Fra myter og moter til evidensbasert IT-utvikling Fra myter og moter til evidensbasert IT-utvikling Magne Jørgensen Simula Research Laboratory Evidens-basert systemutvikling er sunn fornuft satt i system 1. Forstå hva du skal finne ut av. Vær tilstrekkelig

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 2.0 Mars 2012 Det er med glede vi lanserer en oppdatert og offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! Forrige utgave var nå fra 2009, og med 2011-oppdateringen av ITIL,

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

IMT3102 - Mappe 1 Open Source Software Development 070327 Petter Schultz 080531 Jørn André Myrland

IMT3102 - Mappe 1 Open Source Software Development 070327 Petter Schultz 080531 Jørn André Myrland IMT3102 - Mappe 1 Open Source Software Development 070327 Petter Schultz 080531 Jørn André Myrland Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Situasjonen i dag... 4 2 Infrastruktur...

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and mobility Side 1 av 17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4130 EXAM IN TTM4130 TTM4130 - Tjenesteintelligens og mobilitet TTM4130 Service intelligence and

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson

RAPPORT RAPPORT. Distribusjon/publisering av fri programvare. Noen erfaringer med et slikt prosjekt. Knut W. Hansson R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 84 RAPPORT RAPPORT Distribusjon/publisering av fri programvare Noen erfaringer med et slikt prosjekt Knut W. Hansson Rapporter fra Høgskolen

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Bacheloroppgave QuickEval Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Dato: 19.05.2014 Sammendrag av bacheloroppgave Tittel: QuickEval Nr. : Dato : 19.05.14 Deltakere: Khai

Detaljer

Dagens Agenda. Velkommen

Dagens Agenda. Velkommen Om e-vita e-vita AS er et norsk IT selskap med et stort dedikert miljø innen portal- og prosessløsninger. Etablert i 1999, og er fra 01.10.13 100% eid av Acando AS Leverer virksomhetsportaler og saksbehandlingsløsninger

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 INDEX TIPS - naviger ved hjelp av links i pdf Introduksjon Velkommen til Continia Software Side 3 Differensiert prising basert på antall NAV-brukere Side

Detaljer