Hurtigstartveiledning , Rev CA September Rosemount 2130 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartveiledning 00825-0110-4130, Rev CA September 2013. Rosemount 2130 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel"

Transkript

1 , Rev CA September 20 Rosemount 2 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel

2 September 20 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 2. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking eller installasjon. Les referansehåndboken for Rosemounts modell 2 ( ) for ytterligere anvisninger. Elektroniske håndbøker er tilgjengelig på ADVARSEL Unnlatelse fra å følge disse retningslinjene for installering kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Rosemount 2 er en væskenivåbryter. Den må kun installeres, tilkoples, igangsettes, driftes og vedlikeholdes av tilstrekkelig kvalifisert personell som tar hensyn til alle nasjonale og lokale krav som måtte gjelde. Sørg for at ledningene egner seg for den elektriske strømmen, og at isoleringen egner seg for spenningen, temperaturen og miljøet. Utstyret må kun brukes som angitt. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Erstatning av ikke-anerkjente deler kan sette sikkerheten på spill og er ikke tillatt under noen omstendigheter. Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Montering av 2-bryteren i farlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom produktsertifiseringene for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Forsikre deg om at driftsatmosfæren for 2-bryteren er i overensstemmelse med gjeldende sertifisering for eksplosjonsfarlige områder. Utvendige flater kan være varme Vær forsiktig for å unngå brannsår. Prosesslekkasjer kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Installer og stram til prosesskoplingene før det tilføres trykk. Ikke prøv å løsne eller fjerne prosesskoplinger mens 2-bryteren er i bruk. Elektriske støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Hvis væskenivåbryteren installeres i et miljø med høy spenning og det oppstår en feiltilstand eller installasjonsfeil, kan det være høy spenning i ledninger og klemmer. Vær svært forsiktig ved kontakt med ledninger og klemmer. Sørg for at strømmen til 2 er slått av ved kopling av ledninger. 2

3 September 20 Hurtigstartveiledning Oversikt over Rosemount 2 Rosemount 2 er en bryter for væskepunktnivå. 2-bryteren er basert på vibrerende kort gaffel-teknologi og egner seg for nesten alle væskeapplikasjoner. Rosemount 2 er konstruert i henhold til stemmegaffelprinsippet. En piezo-elektrisk krystall vibrerer gaflene med deres naturlige frekvens (~400 Hz). Endringer i denne frekvensen overvåkes kontinuerlig. Frekvensen til den vibrerende gaffelsensoren endres avhengig av mediet den befinner seg i. Jo tykker væske, jo lavere frekvens. Når den brukes som en lavnivåalarm, renner væsken i tanken eller røret ned forbi gaffelen og forårsaker en endring i den naturlige frekvensen. Dette registreres av elektronikken, som endrer utgangstilstanden til en tørr tilstand. Når 2-bryteren brukes som en høynivåalarm, stiger væsken i tanken eller røret slik at den kommer i kontakt med gaffelen. Dette fører så til at utgangstilstanden endres til en våt tilstand. 2-bryteren utfører kontinuerlig helsediagnostikk på instrumentet for å selvkontrollere tilstanden til gaffelen og sensoren. Denne diagnostikken kan oppdage skade på gaflene, blant annet korrosjon, intern eller ekstern skade på gaflene og brudd på de interne ledningene. Alle disse tilstandene vil føre til at pulsslag -lampen blinker, etterfulgt av sikker håndtering av den elektriske belastningen. 2 har en pulsslag -lampe som indikerer driftstilstanden. Lampen blinker når bryterutgangen er av, og lyser kontinuerlig når den er på. Figur. Egenskaper ved Rosemount 2 A B G H F E C D A. Direkte belastning, PLC/PNP, DPCO-relé, feil- alarmrelé (2 x SPCO), NAMUR eller 8/6 ma-elektronikk B. Hus: NEMA Type 4X (IP66/67) av aluminium eller 6 rustfritt stål C. Kort gaffellengde med forlengelser opptil m (8 in.). Hurtigdryppdesign D. Vått materiale i 6/6L rustfritt stål, solid legering C og legering C-276, eller 6/6L SST med ECTFE/PFA-belegg E. Gjenget, med flens eller hygieniske prosesskoplinger F. Termisk rør av 6/6L rustfritt stål (kun 2***E) G. Magnetisk testpunkt H. To kabel-/rørinnganger

4 September 20 Generelle hensyn Rosemount 2 må håndteres med stor forsiktighet. Bruk begge hender når du bærer forlengede versjoner eller versjoner for ekstreme temperaturer. Ikke hold enheten etter gaflene 2 må ikke endres på noen måte. Figur 2. Håndtering av Rosemount 2 OK OK 2 er tilgjengelig som egensikre eller eksplosjonssikre/flammesikre versjoner for montering i farlige områder (se side 20 for godkjenninger). Det finnes versjoner av 2 for vanlige steder for uklassifiserte, sikre områder. Denne væskenivåbryteren er konstruert for montering i åpne eller lukkede tanker og rør. Den er vanntett og beskyttet mot inntrenging av støv, men må beskyttes mot overfylling (Figur ). 2***E brukes i ekstreme prosesstemperaturer på 70 til 260 C ( 94 til 500 F), og 2***M brukes i middels høye prosesstemperaturer på 40 til 80 C ( 40 til 56 F) Figur. Miljømessige hensyn OK OK Sørg for at det er tilstrekkelig plass utenfor tanken eller røret. Det er nødvendig med en klaring på mm (.2 in.) for å kunne ta av dekselet. Sørg alltid for forsvarlig tetning ved å montere dekselet på elektronikkhuset slik at metall er i kontakt med metall. Bruk o-ringer fra Rosemount. Huset skal alltid jordes i henhold til nasjonale og lokale elektrisitetsbestemmelser. Den mest effektive jordingsmetoden er en direkte forbindelse til jord med minimal motstand. Bruk gaffeljordingen for hus med NPT-ledningsrørinnganger. 4

5 September 20 Hurtigstartveiledning Monteringsanbefalinger Unngå montering nær der væske kommer inn i tanken ved fyllepunktet. Unngå stor sprut på gaflene. Økning av tidsforsinkelsen reduserer tilfeldig bryterinnkopling. 2 må ikke monteres nær varmekilder. Sørg for at gaflene ikke kommer i kontakt med tank-/rørveggen eller armatur. Sørg for at det er tilstrekkelig avstand mellom evt. avleiring på tankveggen og gaffelen. Figur 4. Unngå at det avleirer seg produkt rundt gaflene OK Trinn : Fysisk installasjon. Monter 2 i henhold til standard monteringspraksis, og bruk innstillingshakket eller -sporet (Figur 6) for å sørge for at gaffelen er korrekt innstilt. 2. Bruk støtter for forlengede gafler som er lengre enn m (.2 ft.) (Figur 5). Informasjon om GL-godkjenningskrav finner du i referansehåndboken ( ).. Lukk husets deksel og stram det i henhold til sikkerhetsspesifikasjonene. Sørg for at det er god tetning slik at metall berører metall, men ikke stram for mye. 4. Isoler 2-enheten med steinull. Se Figur 7 for klaringer. Figur 5. Støtter nødvendig for en forlenget gaffel (standard) Maks. m (.2 ft.) m (.2 ft.) m (.2 ft.) Maks. m (.2 ft.) m (.2 ft.) m (.2 ft.) 5

6 September 20 Figur 6. Monteringseksempler Montering av 2 med gjenger A B C D D Montering av 2 med flens E A. PTFE for NPT- og BSPT (R)-gjenger B. Pakning for BSPP (G)-gjenger C. Innrettingsspor for gaffel D. Innrettingshakk for gaffel E. Innrettingshakk for gaffel 6

7 September 20 Hurtigstartveiledning Figur 7. Isolasjon A A D OK B C Rosemount 2***E C C D Rosemount 2***M A. 0 mm (.9 in.) klaring hele veien rundt C. Steinull B. 50 mm (5.9 in.) D. 55 mm (2. in.) 7

8 September 20 Trinn 2: Elektrisk installasjon Før bruk må du sjekke at det er montert egnede kabelgjennomføringer og blindplugger som er trukket helt til. Isoler strømforsyningen før du kopler til bryteren eller fjerner elektronikk. Den funksjonelle jordklemmen må være tilkoplet et eksternt jordingssystem. Kassett for bryting av direkte belastning (to ledninger, rød etikett) LOAD LINE 2 OPERATION MODE Mode Dry Wet Dry Wet Mode Seconds Delay Direct Load Switching WARNING Isolate Supply Before Removing = Belastning av = Belastning på PE (Jord) (Ground) R Fuse Sikring 2A(T) 2A(T) DPST I L L Nøytral NeutralEnergisert Live 0V V R = Ekstern belastning (må monteres R = External load (must be fitted ) U = V ~ (ac) (50/60 Hz) U = V ~ (ac) (50/60Hz) I < IOFF 4 ma ma I L I = mA ma IPK IPK = 5 A, 40 ms (inn-kopling) (inrush) Merk: De viste verdiene er U = V V... (dc) nominelle. Se fullstendige IOFF data for 2 I OFF < 4 ma i referansehåndboken I L ma I L = ma IPK = 5 A, 40 ms (inrush) IPK = 5 A, 40 ms (inn-kopling) High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Seconds Delay Seconds Delay II L U ΔU 2 2VV Sikring Fuse 2 2A(T) <4 ma I L IL Sikring Fuse 2 2A(T) I L U ΔU 2VV Sikring Fuse 2 2A(T) <4 ma IIL L Sikring Fuse 2 2A(T) DPST DPST DPST DPST DPST DPST DPST DPST N L 0V V N L 00V V V N L 00V V V N L 0V V Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund 8

9 September 20 Hurtigstartveiledning PNP/PLC-kassett (tre ledninger, gul etikett) OUT OPERATION MODE Mode Dry Wet Dry Wet Mode Seconds Delay PLC/PNP Isolate Supply Before Removing PE (Ground) (Jord) Fuse Sikring 2A(T) 2 A(T) V O/P 0V U = V... (dc) U = V (dc) I < 4 ma I ma I L L I L (MAX) = ma IL (MAX) = ma IPK = 5 A, 40 ms (inn-kopling) IPK U = 5 A, 40 ms (inrush) OUT (ON) = U 2,5 V UOUT(ON) I = U V L (OFF) < 0 μa IL (OFF) < 0 A Merk: De viste verdiene er nominelle. Du finner fullstendige data i referansehåndboken for 2. High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Seconds Delay Seconds Delay PLC (positiv inngang) I/P OUT - ΔU < V IL PLC OUT - <0 A IL I/P PLC I/P OUT - ΔU < V IL PLC OUT - <0 A IL I/P PLC OUT - OUT - OUT - OUT - PNP dc Sikring Fuse A(T) ΔU < V R IL Sikring Fuse A(T) R IL < 0 A Sikring Fuse A(T) ΔU < V R IL Sikring Fuse A(T) R IL < 0 A Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund 9

10 September 20 Kassett for DPCO-relé (mørkegrønn etikett) Warning N L 2 OPERATION MODE Seconds Delay Dry Wet Dry Wet Isolate Supply Before Removing NC C NO NC C NO RELAY PE (Ground) (Jord) NC C NO NC C NO Sikring Fuse 0.50,5 (T) (T) Motstandsbelastning Induktiv belastning Resistive Load Inductive Load cos φ = ; cos φ = 0,4 ; cos φ = ; cos φ = 0.4 ; DPST L/R = 0 ms L/R = 0 msl/r = 7 ms L/R = 7 ms I MAX = 5 AI MAKS = 5 AI MAX =.5 A I MAKS =,5 A U = V ~ (ac) N Energisert Live U = V ~ (ac) ac ac: ac ac: (50/60 Hz) (50/60 Hz) U MAX = 250 UV U MAX = 250 V I I < < 6 6 ma ma MAKS = 250 V U MAKS = 250 V P MAX = 250 P VA P MAX = 875 VA MAKS = 250 VA P MAKS = 875 VA dc dc U = V (dc) dc: dc: 0V V U = V... (dc) U I < 6 ma MAX = V U MAX = V U MAKS = V U I < 6 ma P MAX = 240 W P MAX = 70W MAKS = V P MAKS = 240 W P MAKS = 70 W High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Seconds Delay Seconds Delay NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund

11 September 20 Hurtigstartveiledning Kassett for feil- og alarmrelé (2 x SPCO) (lysegrønn etikett) WARNING N L 2 OPERATION MODE Seconds Delay Dry Wet Dry Wet Alarm NC C NO Isolate Supply Before Removing NC C Fault NO FAULT RELAY PE (Ground) (Jord) NC C NO NC C NO Sikring Fuse 0.50,5 (T) (T) Resistive Motstandsbelastning Load Inductive LoadInduktiv belastning cos φ = cos ; φ = ; cos φ = 0.4 ; cos φ = 0,4; L/R = 0 ms L/R = 0 msl/r = 7 ms L/R = 7 ms DPST I MAX = 5 AI I MAX =.5 A MAKS = 5 A I MAKS =,5 A ac: U U = = ac: V ~ V (ac) ~ (ac) N Energisert ac: ac: Live U (50/60 (50/60 Hz) Hz) MAX = 250 V U MAX = 250 V U I < 6 ma P MAX = 250 MAKS = 250 V U VA P MAX = 875 VA MAKS = 250 V I < 6 ma P dc: MAKS = 250 dc: VA P MAKS = 875 VA U = V (dc) U MAX = dc: V U MAX = V dc: 0V V I < U 6 = ma V... (dc) P MAX = 240 U MAKS W = PV MAX = 70 W U MAKS = V I < 6 ma P MAKS = 240 W P MAKS = 70 W High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Seconds Delay Seconds Delay NC C NO NC C NO (Ingen alarm) (Ingen feil) NC C NO Alarm NC C NO NC C NO NC C NO (Ingen feil) (Ingen alarm) (Ingen feil) NC C NO (Alarm) NC C NO (Ingen feil) Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund

12 September 20 NAMUR-kassett (lyseblå etikett) OPERATION MODE 8V dc - 2 Mode Dry Wet Dry Wet Mode Seconds Delay EN / NAMUR Ex I ION ON = 2,2 2,5 ma ma IIOFF = = 0.8 0,8....0,0 ma ma IIFAULT < <.0,0 ma ma Ex - Sertifisert A certified intrinsically egensikker safe isolerende forsterker til IEC isolating amplifier to IEC High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Seconds Delay Seconds Delay >2,2 ma <,0 ma >2,2 ma <,0 ma Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Merk Denne kassetten er egnet for egensikre applikasjoner og krever en isolerende barriere. Se Produktsertifiseringer på side 9 for egensikre godkjenninger Denne elektronikkassetten egner seg også for bruk på ikke-farlige (sikre) områder. Den kan byttes med 8/6 ma-kassetten Ikke overskrid 8 V likestrøm. 2

13 September 20 Hurtigstartveiledning 8/6 ma-kassett (mørkeblå etikett) 2 OPERATION MODE Mode Dry Wet Wet Dry Mode Seconds Delay 8/6 ma Ex Ex I I = 5... ON = ma U = 24 V Vdc likestrøm Nominal nominell PE I I ma OFF = 7,5... 8,5 ma (Ground) (Jord) II.7 ma FAULT <,0 ma - - Driver 4 20 ma analog inngang Drives 4-20 ma Analog Input En A certified sertifisert intrinsically egensikker safe barrier barriere må brukes for å innfri kravene must be used til egensikkerhet to meet IS requirements High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Seconds Delay Seconds Delay > 5 ma < 8,5 ma > 5 ma < 8,5 ma Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Merk Denne kassetten er egnet for egensikre applikasjoner og krever en isolerende barriere. Se Produktsertifiseringer på side 9 for egensikre godkjenninger Denne kassetten egner seg også for bruk på ikke-farlige (sikre) områder. Den kan byttes med en NAMUR-kassett

14 September 20 Feiltilstand oppdaget (kun selvkontrollmodus) Når en feiltilstand oppdages i selvkontrollmodus, vil pulsslag -lampen blinke en gang hvert halve sekund. Hvert tredje blink hoppes over. Utganen fra 2 vil da være som følger: Direkte belastning PLS/DCS PNP dc OUT - OUT - <4 ma IL Sikring Fuse 2A(T) DPST N L 0 V V 0V (=Feil) <0 A IL I/P PLC (=Feil) R IL Sikring Fuse < 0 A A(T) (=Feil) DPCO-relé NAMUR 8/6 ma - NC C NO NC C NO (=Feil) <,0 ma <,7 ma (=Feil) (=Feil) Feil- og alarmrelé (2 x SPCO) Alarmrelé Feilrelé = Belastning av = Belastning på NC C NO (=Ingen alarm) NC C NO (=Feil) Merk Se LED-indikator på side 6 for årsaker til andre lampeblinkhastigheter. 4

15 September 20 Hurtigstartveiledning Trinn : Stille inn modusbryter og brytertidsforsinkelse. Velg mellom modusene Dry on (tørr på) eller Wet on (våt på). 2. Velg 0,,,, eller sekunder for forsinkelse før utgangsstatus skiftes. Merk Det er en fem sekunders forsinkelse ved skifte av modus eller tidsforsinkelse. Den lille utskjæringen i dreiebryteren indikerer tidsforsinkelse og modus Anbefalt montering for en høyt nivå-alarm er Dry on (tørr på) og for en lavt nivå-alarm er Wet on (våt på). Må ikke monteres i normalt av-status. Figur 8. Ovenfra og ned visning av eksempelkassett inne i huset A B OUT OPERATION MODE Mode Dry Wet Dry Wet Mode Seconds Delay PLC/PNP Isolate Supply Before Removing A. LED B. Modusbryter og tidsforsinkelse Trinn 4: Stille inn driftsmodus Velger driftsmodus for selvtest Når selvkontrollmodus er i drift, er fargen på pulsslag -lampen gul Seconds Delay sekunder Seconds Delay < sekunder Seconds Delay Velger normal driftsmodus Når normal modus er i drift, er fargen på pulsslag -lampen rød Seconds Delay sekunder Seconds Delay < sekunder Seconds Delay 5

16 September 20 LED-indikator Tabell. LED-indikator Lampefarger Driftsmoduser Rød Normal Gul Selvkontroll. Se Stille inn driftsmodus på side 5. Beskrivelse av modus Når lampen blinker rødt, indikerer det at 2-bryteren kan være ukalibrert, kalibrert men har et problem med den elektriske belastningen, eller har en intern PCB-feil. Du finner mer informasjon i Tabell 2. Når lampen blinker gult, indikerer den det samme som normal modus, men også at det kan finnes ekstern skade på gaflene, korroderte gafler eller skade på intern sensor. Du finner mer informasjon i Tabell 2. Tabell 2. Lampens blinkehastighet Lampens blinkehastighet Kontinuerlig hvert /2 sekund. Hvert tredje blink mangler. Bryterstatus Utgangsstatus er på Ekstern skade på gaflene, korroderte gafler, skade på interne ledninger, skade på intern sensor (Kun selvkontrollmodus) hvert sekund Utgangsstatus er av hver 2. sekund Ukalibrert 2 hver 4. sekund Belastningsfeil, arbeidsstrømmen er for høy, kortslutning i arbeidskrets 2 ganger hvert sekund Indikasjon på vellykket kalibrering ganger hvert sekund Intern PCB-feil (mikroprosessor, ROM eller RAM) Av Problem (f.eks. tilførsel). Se Feiltilstand oppdaget (kun selvkontrollmodus) på side Se delen om utskifting og kalibrering av elektronikkassetter i 2-produktreferansehåndboken ( ) eller tillegget til håndboken ( ). 6

17 September 20 Hurtigstartveiledning Trinn 5: Bekreft at enheten virker Magnetisk testpunkt Det magnetiske testpunktet befinner seg på siden av huset og gir mulighet for funksjonstest av 2. Ved å berøre punket med en magnet endrer utgangen status til du fjerner magneten igjen. Figur 9. Magnetisk testpunkt (metallhus) TP TP S N TP S N INGEN MAGNET MAGNET (UTGANG AV) (UTGANG PÅ) (UTGANG PÅ) (UTGANG AV) Feilsøking Tabell. Feilsøkingsskjema Feil Symptom/indikasjon Handling/løsning Bryter ikke Feil brytning Kontroller strømkilden (kontroller belastningen på Ingen lampe, ingen strøm elektronikkmodeller med bryting av direktebelastning) Lampe blinker Se LED-indikator på side 6. Gaffel er skadet Skift ut 2-bryteren. Tykt belegg på gaflene Rengjør gaffelen nøye 5 sekunders forsinkelse ved skifte av modus/forsinkelse Dette er normalt vent 5 sekunder Tørr = på, våt = på satt på korrekt måte Angi korrekt modus på elektronikkassetten Turbulens Angi en lenger forsinkelse ved brytning Feil brytning For mye elektrisk støy Demp årsaken til interferensen Kassetten er blitt flyttet fra en annen Rosemount 2 Sett inn kassetten fra fabrikken og kalibrer.. Se delen om utskifting og kalibrering av elektronikkassetter i produktreferansehåndboken ( ) eller tillegget til håndboken ( ). 7

18 September 20 Vedlikehold Bruk kun en myk børste for rengjøring Inspeksjon Undersøk 2 visuelt for skader. Hvis den er skadet, må den ikke brukes. Sørg for at husdekselet, kabelmuffene og blindpluggene er godt festet. Sørg for at lampeblinkhastigheten er Hz eller kontinuerlig på. (Se LED-indikator på side 6.) Reservedeler Du finner reservedeler og tilbehør for 2 i produktdataark

19 September 20 Produktsertifiseringer Hurtigstartveiledning Informasjon om europeiske direktiver EU-samsvarserklæring for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på side og på Rosemounts nettsted Hvis du ønsker papirutgaven, kan du kontakte den lokale salgsrepresentanten. ATEX-direktivet (94/9/EF) Er i samsvar med ATEX-direktivet. Direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/2/EF) Rosemount 2 er utenfor området for PED-direktivet. L.V.-direktivet EN6- forurensningsgrad 2, kategori II (maks. 264 V), forurensningsgrad 2, kategori III (maks. 50 V). Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN626 Klasse B for utslipp. Immunitetskravene for industrianlegg tilfredsstilt. NAMUR NE2. CE-merke Samsvarer med gjeldende direktiver (EMC, ATEX og LVD). Overfyllingsgodkjenning TÜV-testet og godkjent for overfyllingsbeskyttelse i henhold til de tyske DIBt/WHG-bestemmelsene. Sertifikatnummer: Z Godkjenninger for bruk til sjøs ABS GL American Bureau of Shipping Germanischer Lloyd (ekskluderer kassett for alarm- og feilrelé) Godkjenning for drikkevann Mobrey Ltd. (Slough, Storbritannia) bekrefter at delene med væskekontakt på Rosemount 2-nivåbryteren med vibrerende gaffel er egnet og godkjent for bruk i drikkevann. Delene med væskekontakt på nivåbrytere med vibrerende gaffel av rustfritt stål (alternativkode S) og legering C / legering C-276 (alternativkode H). Disse materialene er toksikologisk og mikrobiologisk klassifisert som sikre og i samsvar med DIN NAMUR-godkjenning NAMUR NE95-testrapport tilgjengelig ved forespørsel. Samsvarer med NAMUR NE2. 9

20 September 20 FM-godkjenning for vanlige områder G5 Prosjekt-ID: 2776 Bryteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) etter godkjenning fra Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). CSA-sertifisering for vanlige områder G6 Sertifikatnummer 06 CSA Bryteren har vært gjennom undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til CSA, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) etter godkjenning fra Standards Council of Canada (SCC). Enkel forsegling Kanadisk registreringsnummer Sertifikatnummer CRN 0F C CRN-kravene er oppfylt når en Rosemount 2 CSA-godkjent nivåbryter med vibrerende gaffel (med produktsertifiseringskode G6, E6 eller I6) er konfigurert med rustfritt stål (.440/.4404) for deler med væskekontakt og enten NPT-prosesskoplinger med gjenger eller 2" til 8" ASME B6.5-prosesskoplinger med flens. Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Merk En sertifisert skilleforsterker i henhold til IEC er nødvendig for egensikkerhet hvis det brukes NAMUR-elektronikk i en installasjon på et farlig sted Det kreves en sertifisert egensikker barriere for egensikkerhet hvis det brukes 8/6 ma-elektronikk i en installasjon på et farlig område Alle CSA-godkjente enheter er sertifisert i henhold til ANSI/ISA Du finner kontrolltegninger i 2-referansehåndboken ( ) Nordamerikanske og kanadiske godkjenninger Fabrikkgjensidig (FM) godkjenning for eksplosjonssikkerhet (Se Anvisninger for installasjon i eksplosjonsfarlige områder (E5 og E6) på side 2) E5 Prosjekt-ID: 2658 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D Temperaturklasse: T6 (Se del 9.b på side 24) Kapsel: Type 4X Factory Mutual (FM)-godkjenning av egensikkerhet (Se Instrukser for installasjoner på farlige områder (klassifiserte steder) (I5 og I6) på side 25) 20

21 September 20 Hurtigstartveiledning I5 Prosjekt-ID: 456 Egensikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D Klasse I, sone 0, AEx ia IIC Temperaturkode: T5 (se kontrolltegningene) Kontrolltegning: 797/54 (med NAMUR-elektronikk) Ui=5 V, Ii=2 ma, Pi=0, W, Ci=2 nf, Li=0,06 mh Kontrolltegning: 797/4 (med 8/6 ma-elektronikk) Ui= V, Ii=9 ma, Pi=0,65 W, Ci=2 nf, Li=0,05 mh Canadian Standards Association (CSA)-godkjenning for eksplosjonssikkerhet (Se Anvisninger for installasjon i eksplosjonsfarlige områder (E5 og E6) på side 2) E6 Prosjekt-ID: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D Temperaturklasse: T6 (Se del 9.b på side 24) Kapsel: Type 4X Enkel forsegling Canadian Standards Association (CSA)-godkjenning for egensikkerhet (Se Instrukser for installasjoner på farlige områder (klassifiserte steder) (I5 og I6) på side 25) I6 Sertifikatnummer: 06 CSA Egensikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D Klasse I, sone 0, Ex ia IIC Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D Temperaturkode: T5 (se kontrolltegningene) Kontrolltegning: 797/79 (med NAMUR-elektronikk) Ui=5 V, Ii=2 ma, Pi=0, W, Ci=2 nf, Li=0,06 mh Kontrolltegning: 797/5 (med 8/6 ma-elektronikk) Ui= V, Ii=9 ma, Pi=0,65 W, Ci=2 nf, Li=0,05 mh Enkel forsegling Merk En sertifisert skilleforsterker i henhold til IEC er nødvendig for egensikkerhet hvis det brukes NAMUR-elektronikk i en installasjon på et farlig sted Det kreves en sertifisert egensikker barriere for egensikkerhet hvis det brukes 8/6 ma-elektronikk i en installasjon på et farlig område Europeiske godkjenninger ATEX-godkjenninger E Sertifikat: Sira 05ATEX29X Flammesikker og støvsikker: ATEX-merking II /2 G D Ex d IIC T6 T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C T265 C Db (Se Spesifikke anvisninger for installasjon i eksplosjonsfarlige områder (E og E7) på side 27) I Sertifikat: Sira 05ATEX2X Egensikker og støv: ATEX-merking II G D Ex ia IIC T5 T2 Ga Ex ia IIIC T85 C T265 C Da (Se Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (I og I7) på side ) 2

22 September 20 Godkjenninger fra resten av verden INMETRO-godkjenninger E2 Sertifikatnummer: TÜV X Flammesikker og støvsikker: Ex d IIC T6 til T2 Gb, Ex tb IIIC T85 C til T265 C Db I2 Sertifikatnummer: TÜV 2,9 X Egensikker for atmosfærer med gass og støv: Ex ia IIC T* Ga, Ex ia IIIC T* Da (* Se tabellen i sertifikatet) Ta* (* Se tabellen i sertifikatet) Sikkerhetsparametre: NAMUR: Ui = 5 V / Ii = 2 ma / Pi = 0, W / Ci = 2 nf / Li = 0,06 mh 8/6 ma: Ui = V / Ii = 9 ma / Pi = 0,65 W / Ci = 2 nf / Li = 0,05 mh Spesiell betingelse for sikker bruk: Ikke-metalliske deler i utstyrshuset kan generere elektrostatiske utladninger under ekstreme forhold. Utstyret bør kun rengjøres med en fuktig klut. NEPSI-godkjenninger (National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation) E Sertifikat: GYJ7 Flammesikker og støvsikker: Ex d IIC T6~T2 DIP A2 T A (T85 C ~ 265 C) IP6X (I sertifikatet eller i referansehåndboken for Rosemount 2 finner du spesifikke anvisninger for installasjon eksplosjonsfarlige områder) I Sertifikat: GYJ72X Egensikkerhet (NAMUR-elektronikk): Ex ia IIC T5~T2 Ui=5 V, Ii=2 ma, Pi=0, W, Ci=2 nf, Li=0,06 mh (I sertifikatet eller i referansehåndboken for Rosemount 2 finner du spesifikke anvisninger for installasjon eksplosjonsfarlige områder) IEC-godkjenninger (International Electrotechnical Commission) E7 Sertifikat: IECEx SIR X Flammesikker og støvsikker: Ex d IIC T6 T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C T265 C Db (Se Spesifikke anvisninger for installasjon i eksplosjonsfarlige områder (E og E7) på side 27) I7 Sertifikat: IECEx SIR X Egensikker for atmosfærer med gass og støv: Ex ia IIC T5 T2 Ga Ex ia IIIC T85 C T265 C Da (Se Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (I og I7) på side ) 22

23 September 20 Hurtigstartveiledning Anvisninger for installasjon i eksplosjonsfarlige områder (E5 og E6) Modellnumre som dekkes: 2**9E***********E5***, 2**9E***********E6*** 2**9M***********E5***, 2**9M***********E6*** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). De følgende anvisningene gjelder utstyr som dekkes av CSA- og FM-godkjenningene for eksplosjonssikkerhet:. Utstyret kan brukes med antennelige gasser og damp med apparaklasse, div, gruppe A, B, C og D. 2. 2***E-versjoner med FM- og CSA-godkjenning for eksplosjonssikkerhet er sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer fra 50 C til 75 C ( 58 F til 67 F), med en maksimal prosesstemperatur på 260 C (500 F). 2***M-versjoner med FM- og CSA-godkjenning for eksplosjonssikkerhet er sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer fra 40 C til 75 C ( 40 F til 67 F), med en maksimal prosesstemperatur på 80 C (56 F).. Installasjon av dette utstyret skal utføres av personer med nødvendig kompetanse og i samsvar med gjeldende god praksis. 4. Inspeksjon og vedlikehold av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 5. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 6. Sertifiseringen av dette utstyret støtter seg på følgende materialer som er benyttet i konstruksjonen: Hus: Aluminiumslegering (ASTM B ) eller 6 rustfritt stål Deksel: Aluminiumslegering (ASTM B ) eller 6 rustfritt stål Sensor: 6 rustfritt stål eller legering C276 (UNS N276) og legering C (UNS N002) Sensorfylling: Perlitt Dekseltetning: Silikon Hvis det er mulig at utstyret vil komme i kontakt med skadelige substanser, er det brukerens ansvar å ta passende forholdsregler for å forhindre at utstyret blir skadet, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive substanser for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler for eksempel at det utføres regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier Metallegeringen som brukes i husmaterialet kan være i den tilgjengelige flaten på dette utstyret. I sjeldne tilfeller kan det oppstå ulykker på grunn av tenningskilder som skapes av støt eller friksjonsgnister. Dette må tas hensyn til når 2 installeres på steder som spesifikt krever utstyr i klasse, divisjon. 2

24 September Det er brukerens ansvar å sørge for: a. At spennings- og strømgrensene for dette utstyret ikke overskrides. b. At koplingskravene mellom føleren (bryter) og tanken er kompatible med prosessmediene. c. At koplingens stramhet er korrekt for koplingsmaterialet som brukes. d. At kun kabelinnføringsanordninger med egnet sertifisering brukes ved tilkopling av dette utstyret. e. At eventuelle ubrukte kabelinnføringer forsegles med godkjente blindplugger. 8. Følergaffelen utsettes for små vibrasjonsbelastninger som en del av sin normale funksjon. Ettersom dette gir en delevegg, anbefaler vi at gaffelen undersøkes hvert 2. år for tegn på defekter. 9. Tekniske data: a. Koding: Klasse, divisjon, gruppe A, B, C og D b. Temperatur: 2**9E***********E5***, 2**9E***********E6***: Temperaturklasser Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = 50 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -70 C 2**9M***********E5***, 2**9M***********E6***: Maksimal prosesstemperatur (Tp) T6, T5, T4, T, T2, T 75 C 80 C T5, T4, T, T2, T 74 C 95 C T4, T, T2, T 7 C 25 C T, T2, T 69 C 85 C T2, T 65 C 260 C Temperaturklasser Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T6, T5, T4, T, T2, T 75 C 75 C T5, T4, T, T2, T 70 C 90 C T4, T, T2, T 65 C 25 C T, T2, T 50 C 80 C Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -40 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -40 C c. Trykk: Må ikke overskride kapasiteten til koplingen/flensen som er montert. d. Detaljert informasjon om elektronikk og trykklassifiseringer finner du i produktdatabladet ( ) eller referansehåndboken ( ). e. Produksjonsår: Trykt på produktetiketten. 24

25 September 20 Hurtigstartveiledning. Valg av kabel: a. Det er brukerens ansvar å sørge for at det brukes en kabel med egnet temperaturkapasitet. Tabellen nedenfor kan brukes som en veiledning: T-klasse T6 T5 T4 T Kabelens temperaturklassifisering Over 85 C (85 F) Over 0 C (22 F) Over 5 C (275 F) Over 60 C (20 F) Instrukser for installasjoner på farlige områder (klassifiserte steder) (I5 og I6) Modellnumre som dekkes: 2N**************I5*** 2N**************I6*** 2M**************I5*** 2M**************I6*** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). De følgende anvisningene gjelder utstyr som dekkes av CSA- og FM-godkjenningene for egensikkerhet og tennfarlighet:. Egensikker-godkjent Rosemount 2 kan brukes på farlige steder med antennelige gasser og damp i klasse, divisjon, gruppe A, B, C og D, og klasse, sone 0, gruppe IIC når montert i samsvar med kontrolltegning 797/54, 797/4, 797/79 eller 797/5. Du finner kontrolltegninger i 2-referansehåndboken ( ) 2. Ikke-antennelig-godkjent Rosemount 2 kan brukes på farlige steder med antennelige gasser og damp i klasse Divisjon 2 Gruppe A, B, C og D når montert i samsvar med kontrolltegning 797/7979 eller 797/5. Du finner kontrolltegninger i 2-referansehåndboken ( ). Elektronikken i apparatet er kun sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer i området 50 to 80 C. Det skal ikke brukes utenfor dette området. Bryteren kan imidlertid være plassert i prosessmedier som kan ha høyere temperatur enn elektronikken, men den må ikke være høyere enn temperaturklassen for den respektive prosessgassen/-mediet. 4. Det er en forutsetning for godkjenning at temperaturen til elektronikken er i området 50 til 80 ºC ( 58 til 76 ºF). Det må ikke brukes utenfor dette området. Det vil være nødvendig å begrense den eksterne omgivelsestemperaturen hvis prosesstemperaturen er høy. 5. Faglært personale må utføre installasjonen i samsvar med gjeldende praksisregler. 6. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 7. Hvis det er mulig at utstyret vil komme i kontakt med skadelige substanser, er det brukerens ansvar å ta passende forholdsregler for å forhindre at utstyret blir skadet, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive substanser for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler for eksempel at det utføres regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier 25

26 September Hvis huset er laget av en legering eller av et plastmateriale, må følgende forholdsregler tas: a. Metallegeringen som brukes i husmaterialet kan være i den tilgjengelige flaten på dette utstyret. I sjeldne tilfeller kan det oppstå ulykker på grunn av tenningskilder som skapes av støt eller friksjonsgnister. b. Under visse ekstreme forhold kan de ikke-metalliske delene i huset til Rosemount 2 generere et nivå med elektrostatisk utladning med antenningsevne. Når de brukes til bruksområder som spesifikt krever utstyr i gruppe II, må derfor Rosemount 2 ikke installeres på et sted der de eksterne forholdene kan føre til oppbygging av elektrostatisk utladning på slike flater. I tillegg skal Rosemount 2 kun rengjøres med en fuktig klut. 9. Tekniske data: a. Godkjenning for egensikkerhet: Klasse divisjon gruppe A, B, C og D, klasse sone 0 AEx ia IIC Ikke-tennfarlig godkjenning: Klasse divisjon 2 gruppe A, B, C og D b. Inngangsparametere: 2 med NAMUR-elektronikk: Vmax=5 V, Imax=2 ma, Pi=0, W, Ci=2 nf, Li=0,06 mh 2 med 8/6 ma-elektronikk: Vmax= V, Imax=9 ma, Pi=0,65 W, Ci=2 nf, Li=0,05 mh c. Materiell: se produktdataarket for 2 ( ). d. Produksjonsår: Trykt på produktetiketten. 26

27 September 20 Hurtigstartveiledning Spesifikke anvisninger for installasjon i eksplosjonsfarlige områder (E og E7) Modellnumre som dekkes: 2*A2E***********E****, 2*S2E***********E****, 2*A2E***********E7****, 2*S2E***********E7****, 2*A2M***********E****, 2*S2M***********E****, 2*A2M***********E7****, 2*S2M***********E7**** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). Følgende instrukser gjelder utstyr som dekkes av sertifikatene Sira 05ATEX29X og IECEx SIR X:. Apparatet kan utsettes for brennbare gasser og damper med apparatgruppene IIA, IIB og IIC, og med temperaturklassene T, T2, T, T4, T5 og T6 [IECEx: i sone og 2. Sonden kan installeres i en sone 0-tank]. Temperaturklassen til installasjonen vil bli bestemt av det som er høyest av prosesseller omgivelsestemperaturen. 2. Utstyret kan brukes i områder med eksplosjonsfarlig støv med apparatgruppe IIIC, IIIB og IIIA. Den maksimale overflatetemperaturen til installasjonen vil bestemmes ut fra det som er høyest av prosess- eller omgivelsestemperaturen.. Utstyret har ikke blitt vurdert som sikkerhetsrelatert utstyr [ATEX: som henvist til av direktiv 94/9/EC, vedlegg II, paragraf.5]. 4. Installasjon av dette utstyret skal utføres av personer med nødvendig kompetanse og i samsvar med gjeldende god praksis. 5. Inspeksjon og vedlikehold av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 6. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 7. Sertifiseringen av dette utstyret støtter seg på følgende materialer som er benyttet i konstruksjonen: Hus: Aluminiumslegering (ASTM B ) eller type 6L rustfritt stål Lokk: Aluminiumslegering (ASTM B ) eller type 6L rustfritt stål Føler: 6 rustfritt stål eller legering C-276 (UNS N276) og legering C (UNS N002) Sensorfylling: Perlitt Tetninger: Silikon 8. Hvis det er mulig at utstyret vil komme i kontakt med aggressive substanser, er brukeren ansvarlig for å ta egnede forholdsregler for å forhindre at utstyret blir skadet, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive stoffer:for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Passende forholdsregler:for eksempel å utføre regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier. 27

28 September Det er brukerens ansvar å sørge for: a. At spennings- og strømgrensene for dette utstyret ikke overskrides. b. At koplingskravene mellom føleren (bryter) og tanken er kompatible med prosessmediene. c. At koplingens stramhet er korrekt for koplingsmaterialet som brukes. d. At kun kabelinnføringsanordninger med egnet sertifisering brukes ved tilkopling av dette utstyret. e. At eventuelle ubrukte kabelinnføringer forsegles med godkjente blindplugger.. Følergaffelen utsettes for små vibrasjonsbelastninger som en del av sin normale funksjon. Ettersom dette gir en delevegg, anbefaler vi at gaffelen undersøkes hvert 2. år for tegn på defekter.. Tekniske data: a. Koding: ATEX: II /2 G D Ex d IIC T6 T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C T265 C Db IECEx: Ex d IIC T6 T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C T265 C Db b. Temperatur: 2*A2E***********E****, 2*S2E***********E****, 2*A2E***********E7**** og 2*S2E***********E7****: Temperaturklasser Maksimal overflatetemperatur (T) Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -40 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -70 C 2*A2M***********E****, 2*S2M***********E****, 2*A2M***********E7**** og 2*S2M***********E7****: Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -40 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -40 C Maksimal prosesstemperatur (Tp) T6, T5, T4, T, T2, T T85 C 75 C 80 C T5, T4, T, T2, T T0 C 74 C 95 C T4, T, T2, T T20 C 7 C 5 C T, T2, T T90 C 69 C 85 C T2, T T265 C 65 C 260 C Temperaturklasser Maksimal overflatetemperatur (T) Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T6, T5, T4, T, T2, T T85 C 75 C 75 C T5, T4, T, T2, T T0 C 70 C 90 C T4, T, T2, T T5 C 65 C 25 C T, T2, T T90 C 50 C 80 C 28

29 September 20 Hurtigstartveiledning c. Trykk: Må ikke overskride kapasiteten til koplingen/flensen som er montert. d. Informasjon om elektronikk og trykklassifiseringer finner du i 2-produktdatabladet ( ) eller referansehåndboken ( ). e. Produksjonsår: Trykt på produktetiketten. 2. Valg av kabel a. Det er brukerens ansvar å sørge for at det brukes en kabel med egnet temperaturkapasitet. Tabellen nedenfor kan brukes som en veiledning: T-klasse Kabelens temperaturklassifisering T6 Over 85 C T5 Over 0 C T4 Over 5 C T Over 60 C. Spesielle betingelser for bruk a. Brukeren må sørge for at den omgivende lufttemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for T-klassen til de spesifikke lettantennelige gassene eller dampen som er til stede. b. Brukeren må sørge for at den omliggende lufttemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for den maksimale overflatetemperaturen til det spesifikke lett antennelige støvet som er til stede. 4. Manufacturer (Produsent) Mobrey Limited 58 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL 4UE, Storbritannia. 29

30 September 20 Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (I og I7) Modellnumre som dekkes: 2M**E***********I****, 2M**M***********I****, 2M**E***********I7****, 2M**M***********I7****, 2N**E***********I****, 2N**M***********I****, 2N**E***********I7****, 2N**M***********I7**** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). Følgende instrukser gjelder utstyr som dekkes av sertifikatene Sira 05ATEX2X og IECEx SIR X:. Egensikkergodkjente (I.S.) versjoner av 2 kan brukes i eksplosjonsfarlige områder med lettantennelige gasser og damp med apparatgruppene IIC, IIB og IIA, og med temperaturklassene T, T2, T, T4 og T5 [IECEx: i sone 0, og 2]. Temperaturklassen til installasjonen vil bli bestemt av det som er høyest av prosess- eller omgivelsestemperaturen. 2. Utstyret kan brukes i eksplosjonsfarlige områder med eksplosjonsfarlig støv med apparatgruppe IIIC, IIIB og IIIA [IECEx: i sone 20, 2 og 22].. En spesiell betingelse for sertifiseringen er at temperaturen i elektronikkhuset er i området 50 C til 80 C. Det må ikke brukes utenfor dette området. Det vil være nødvendig å begrense den eksterne omgivelsestemperaturen hvis prosesstemperaturen er høy. Se også Tekniske data nedenfor. 4. Faglært personale må utføre installasjonen i samsvar med gjeldende praksisregler. 5. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 6. Hvis det er mulig at utstyret vil komme i kontakt med aggressive substanser, er brukeren ansvarlig for å ta egnede forholdsregler for å forhindre at utstyret blir skadet, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Skadelige substanser: for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Passende forholdsregler:for eksempel å utføre regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier enheten innfrir kravene i paragraf 6..2 (isolering av kretser mot jord eller ramme) i EN (IEC ). 8. Tekniske data: a. Koding: ATEX: II G D Ex ia IIC T5 T2 Ga Ex ia IIIC T85 C T265 C Da IECEx: Ex ia IIC T5 T2 Ga Ex ia IIIC T85 C T265 C Da

31 September 20 Hurtigstartveiledning b. Temperatur: 2N**E***********I**** og 2N**E***********I7****: Temperaturklasser Maksimal overflatetemperatur (T) Gass (Ga) og støv (Da) Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -50 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -70 C 2N**M***********I**** og 2 N**M***********I7****: Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -50 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -40 C 2M**E***********I**** og 2M**E***********I7****: Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -50 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -70 C 2M**M***********I**** og 2M**M***********I7****: Minimum omliggende lufttemperatur (Ta) = -50 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = -40 C Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T5, T4, T, T2, T T85 C 80 C 80 C T4, T, T2, T T20 C 77 C 5 C T, T2, T T90 C 7 C 85 C T2, T T265 C 65 C 260 C Temperaturklasser Maksimal overflatetemperatur (T) Gass (Ga) og støv (Da) Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T5, T4, T, T2, T T85 C 80 C 80 C T4, T, T2, T T20 C 69 C 5 C T, T2, T T85 C 50 C 80 C Gass (Ga) Støv (Da) Temperaturklasser Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) Maksimal overflatetemperatur (T) Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T5, T4, T, T2, T 80 C 80 C T85 C 70 C 80 C T4, T, T2, T 77 C 5 C T20 C 70 C 5 C T, T2, T 7 C 85 C T90 C 70 C 85 C T2, T 65 C 260 C T265 C 65 C 260 C Gass (Ga) Støv (Da) Temperaturklasser Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) Maksimal overflatetemperatur (T) Maksimal omliggende lufttemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T5, T4, T, T2, T 80 C 80 C T85 C 70 C 80 C T4, T, T2, T 69 C 5 C T20 C 69 C 5 C T, T2, T 50 C 80 C T85 C 50 C 80 C

32 September 20 c. Inngangsparametere: 2 med NAMUR-elektronikk: Vmax=5 V, Imax=2 ma, Pi=0, W, Ci=2 nf, Li=0,06 mh 2 med 8/6 ma-elektronikk: Vmax= V, Imax=9 ma, Pi=0,65 W, Ci=2 nf, Li=0,05 mh d. Materiell: se produktdataarket for 2 ( ). e. Produksjonsår: Trykt på produktetiketten. 9. Spesielle betingelser for bruk: a. Hvis huset er laget av en legering eller av et plastmateriale, må følgende forholdsregler tas: (i) Metallegeringen som brukes i husmaterialet kan være i den tilgjengelige flaten på dette utstyret. I sjeldne tilfeller kan det oppstå ulykker på grunn av tenningskilder som skapes av støt eller friksjonsgnister Dette skal vurderes når 2-enheten skal monteres på steder som spesifikt krever utstyrsbeskyttelsesnivå Ga eller Da [ATEX: gruppe II, kategori G eller D] [IECEx: steder i sone 0 eller 20]. (ii) Under visse ekstreme forhold kan de ikke-metalliske delene i huset til 2 generere et nivå med elektrostatisk utladning med antenningsevne. Når de brukes i applikasjoner som spesifikt krever utstyr som er beskyttet på nivå Ga eller Da [ATEX: gruppe II, kategori G eller D] [IECEx: steder i sone 0 eller sone 20], må derfor 2 ikke installeres på et sted der de eksterne forholdene kan føre til oppbygging av elektrostatisk utladning på slike flater. I tillegg skal 2 kun rengjøres med en fuktig klut. b. Sørg for at den omliggende lufttemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for T-klassen til de spesifikke eksplosive gassene eller dampen som er til stede. c. Sørg for at den omliggende lufttemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for den maksimale overflatetemperaturen til det spesifikke eksplosive støvet som er til stede. 2

33 September 20 EU-samsvarserklæring Hurtigstartveiledning Figur. EU-samsvarserklæring for Rosemount 2 6 July 202

34 September 20 4

35 September 20 Hurtigstartveiledning 5

36 September 20 Erklæring om overensstemmelse med EU-standarder Nr: RMD 75 Rev. C Vi, Mobrey Ltd. 58 Edinburgh Avenue Slough, SL 4UE Storbritannia erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Rosemount 2-serien med vibrerende gaffelbryter for væskenivå Mobrey Ltd. 58 Edinburgh Avenue Slough, SL 4UE Storbritannia som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. 6. juli 202 David J.Ross-Hamilton (utgivelsesdato) (navn trykte bokstaver) Global Approvals Consultant (arbeidstittel trykte bokstaver) 6

37 September 20 Hurtigstartveiledning Oversikt Nr: RMD 75 Rev. C EMC-direktiv (2004/8/EC) Modell 2N**************** EN 626-:2006; EN :2006; EN 626--:2008; EN :200 Modell 2P****************; 2L****************; 2D****************; 2M**************** EN 626-:2006; EN :2006 ATEX-direktiv (94/9/EC) Modell 2N**************I*; 2M**************I* Sira 05ATEX2X Egensikker Utstyrsgruppe II, kategori GD Ex ia IIC T5T2 Ga Ex ia IIIC T85 CT265 C Da EN :202; EN :2007; Følgende tekniske standarder og spesifikasjoner er blitt benyttet: IEC :20 Modell 2*A2************E*; 2*S2************E* Sira 05ATEX29X Flammesikker Utstyrsgruppe II, kategori /2 GD Ex d IIC T6T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 CT265 C Db EN :2009; EN :2007; EN :2007; EN :2009 Følgende tekniske standarder og spesifikasjoner er blitt benyttet: IEC :20 Lavspenningsdirektiv (2006/95/EC) Modell 2D****************; 2L**************** EN 6-:200 (Mindre variasjoner i design for tilpasning til bruksområdet og/eller monteringskrav identifiseres av alfanumeriske tegn der det står * ovenfor) Side 2 av 2_RMD75-C_nor.doc 7

38 September 20 Oversikt Nr: RMD 75 Rev. C ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for vurderingssertifikat for EC-type SIRA Certification Service [Nummer for teknisk kontrollorgan: 058] Rake Lane, Eccleston, Chester Cheshire, CH4 9JN, Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring SIRA Certification Service [Nummer for teknisk kontrollorgan: 058] Rake Lane, Eccleston, Chester Cheshire, CH4 9JN, Storbritannia Side av 2_RMD75-C_nor.doc 8

39 September 20 Hurtigstartveiledning 9

40 , Rev CA September 20 Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN 557, USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) (952) Faks: Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: (47) Faks: (47) E-post: Emerson Process Management Latin America Concord Terrace, Suite 400 Sunrise Florida 2 USA Tlf.: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Pandan Crescent Singapore 2846 Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld 8224 Wessling, Tyskland Tlf.: 49 (85) 990, faks: 49 (85) 9972 Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 00, Kina Tlf.: (86) () Faks: (86) () Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co Rosemount og Rosemount-logoen er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013

Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses. Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Mars 2013 Guided Wave Radar nivå- og grensesnitttransmitter med førsteklasses Hurtiginstallasjonsveiledning 00825-0110-4530, Rev EC Hurtiginstallasjonsveiledning Om denne veiledningen Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009

1420 trådløs gateway. 1420 trådløs gateway. Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-4420, Rev DA August 2009 Hurtigmonteringsveiledning Start Trinn 1: Første oppkopling for konfigurering Trinn 2: Grunnleggende sikkerhets- og tidskonfigurasjon Trinn 3: Grunnleggende Ethernet- eller seriekonfigurasjon Trinn 4:

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør)

Rosemounts systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) s systemer for magnetisk strømningsmåling (transmitter og strømningsrør) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Montering (strømningsrør med flens) Trinn 4: Montering

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor)

Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8750WA Rosemount 8750WA magnetisk strømningsmålersystem (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før installering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering Trinn 4: Installering

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

SPEEDTEC 180C & 200C

SPEEDTEC 180C & 200C SPEEDTEC 180C & 200C BRUKSANVISNING IM3039 09/2012 REV01 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 12 Lincoln

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Før du bruker dette utstyret, må du lese innholdet i EN 529 : 2005 og gjøre deg kjent med kravene til åndedrettsvernutstyr og hvilke innvirkninger dette kan ha

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Bruksanvisning (Norwegian) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

3 Bair Hugger Temperaturadministrasjonsenhet modell 775 Brukerveiledning

3 Bair Hugger Temperaturadministrasjonsenhet modell 775 Brukerveiledning 3 Bair Hugger Temperaturadministrasjonsenhet modell 775 Brukerveiledning Norsk 157 Norsk 202525A 159 Table of Contents Innledning 161 Beskrivelse av systemet Total Temperature Management 161 Indikasjoner

Detaljer