Hurtigstartveiledning , Rev BB Juni Rosemount 2120 universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartveiledning 00825-0110-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel"

Transkript

1 , Rev BB Juni 20 Rosemount 220 universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel

2 Juni 20 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 220. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking eller montering. Les referansehåndboken for Rosemounts modell 220 (dokumentnummer ) for å finne ytterligere anvisninger. Elektroniske håndbøker er tilgjengelig på ADVARSEL Hvis du unnlater å følge disse retningslinjene for montering, kan det føre til dødsfall eller alvorlig personskade Rosemount 220 er en væskenivåbryter. Den må kun monteres, tilkoples, igangsettes, driftes og vedlikeholdes av kompetent personale som tar hensyn til alle nasjonale og lokale krav som måtte gjelde Sørg for at ledningene egner seg for den elektriske strømmen og at isoleringen egner seg for spenningen, temperaturen og miljøet Utstyret må bare brukes som angitt. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse Erstatning av ikke-godkjente deler kan sette sikkerheten på spill og er ikke tillatt under noen omstendigheter Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Montering av 220-bryteren i farlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom produktsertifiseringene for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon Forsikre deg om at driftsomgivelsene til 220-bryteren er i overensstemmelse med gjeldende sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Utvendige flater kan være varme Vær forsiktig slik at brannsår unngås Prosesslekkasjer kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Installer og stram til prosesskoplingene før det tilføres trykk Ikke prøv å løsne eller fjerne prosesskoplinger mens 220-bryteren er i bruk Elektriske støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Hvis væskenivåbryteren monteres i et miljø med høy spenning og det oppstår en svikt eller monteringsfeil, kan det være høy spenning i ledninger og klemmer Vær svært forsiktig ved kontakt med ledninger og klemmer Sørg for at strømmen til 220 er slått av ved kopling av ledninger 2

3 Juni 20 Hurtigstartveiledning Oversikt over Rosemount 220 Rosemount 220 er en væskepunkt-nivåbryter. 220-bryteren er basert på vibrerende kort gaffel-teknologi, og egner seg for nesten alle typer væsker. Rosemount 220 er konstruert etter samme prinsipp som en stemmegaffel. En piezo-elektrisk krystall vibrerer gaflene ved den naturlige frekvensen (~400 Hz). Endringer i denne frekvensen overvåkes kontinuerlig. Frekvensen til den vibrerende gaffelens sensor endres etter hvilket medium den befinner seg i. Jo tykkere væske, jo lavere frekvens. Når enheten brukes som en lavnivåalarm, renner væsken i tanken eller røret ned forbi gaffelen og forårsaker en endring i den naturlige frekvensen. Dette registreres av elektronikken, som skifter utgangstilstand til tørr tilstand. Når 220-bryteren brukes som en høynivåalarm, stiger væsken i tanken og røret slik at den kommer i kontakt med gaffelen. Dette forårsaker deretter at utgangstilstanden skiftes til våt tilstand. 220 har en pulsslag -lampe som indikerer dens driftstilstand. Lampen blinker når bryterutgangen er av, og lyser kontinuerlig når den er på. Figur. Egenskaper ved Rosemount 220 A B J C D I E H F G A. Synlig pulsslag-led B. Modusbryter, regulerbar tidsforsinkelse C. Hus av glassfylt nylon, aluminium eller 6 rustfritt stål D. Magnetisk testpunkt E. Koplinger med gjenger eller flens, eller hygieniske koplinger F. Hurtigdryppende gaffeldesign G. Vått materiale i 6/6L rustfritt stål, solid legering C og legering C-276, eller 6/6L rustfritt stål med ECTFE/PFA-belegg H. Kort gaffellengde eller forlengelser opptil 4 m (57.5 in.) I. Innganger for to kabler J. Direkte belastning, relé DPCO, PLC/PNP, NAMUR eller 8/6 ma-elektronikk

4 Juni 20 Generelle hensyn Rosemount 220 må håndteres med stor forsiktighet. Bruk begge hender ved bæring av forlengede versjoner. Ikke hold 220 etter gaflene 220-bryteren må ikke endres på noen måte Figur 2. Håndtering av Rosemount 220 OK OK 220 er tilgjengelig i egensikre eller eksplosjonssikre/flammesikre versjoner for montering i farlige områder (se side 7 for godkjenninger). Det finnes generiske versjoner av 220 for uklassifiserte, sikre områder Denne væskenivåbryteren er konstruert for montering i åpne eller lukkede tanker og rør. Den er vanntett og beskyttet mot inntrenging av støv, men må beskyttes mot overfylling (Figur ) 220-bryteren kan brukes i prosesstemperaturer fra 40 til 50 C ( 40 til 2 F) Figur. Miljømessige hensyn OK OK Sørg for at det er tilstrekkelig rom utenfor tanken eller røret. Det er nødvendig med en klaring på mm (.2 in.) for å kunne ta av dekselet Sørg alltid for forsvarlig tetning ved å montere metalldekslet på elektronikkhuset slik at metall er i kontakt med metall og plast er i kontakt med plast. Bruk o-ringer fra Rosemount Huset skal alltid jordes i henhold til nasjonale og lokale elektrisitetsbestemmelser. Den mest effektive jordingsmetoden er en direkte forbindelse til jord med minimal motstand. Bruk gaffeljordingen for metallhus med NPT-ledningsrørinnganger 4

5 Juni 20 Hurtigstartveiledning Monteringsanbefalinger Unngå montering nær der væske kommer inn i tanken ved fyllepunktet Unngå stor sprut på gaflene Økning av tidsforsinkelsen reduserer risiko for tilfeldig bryterinnkopling Unngå montering nær varmekilder Sørg for at gaffelen ikke kommer i kontakt med tank-/rørveggen eller armatur Sørg for tilstrekkelig avstand mellom produktavleiring på tankveggen og gaffelen Figur 4. Unngå at det avleirer seg produkt rundt gaflene OK Trinn : Fysisk montering. Monter 220-bryteren i henhold til standard monteringspraksis og bruk innstillingshakket eller -sporet for å sørge for at gaffelen er korrekt innstilt (Figur 6). 2. Bruk støtter for forlengede gafler som er lengre enn m (.2 ft.) (Figur 5). Du finner GL-godkjenningskrav i referansehåndbok Lukk husets deksel og stram det i henhold til sikkerhetsspesifikasjonene. Sørg for at det er god tetning slik at metall berører metall, eller plast berører plast, men ikke stram for mye. 4. Isoler 220-enheten med steinull. Se Figur 7 for klaringer. Figur 5. Støtter påkrevet for en forlenget gaffel (standard) Maks. m (.2 ft.) m (.2 ft.) m (.2 ft.) Maks. m (.2 ft.) m (.2 ft.) m (.2 ft.) 5

6 Juni 20 Figur 6. Monteringseksempler Montering av 220 med gjenger A B C D D Montering av 220 med flens E A. PTFE for NPT- og BSPT (R)-gjenger B. Pakning for BSPP (G)-gjenger C. Spor for innstilling av gaffel D. Hakk for innstilling av gaffel E. Hakk for innstilling av gaffel 6

7 Juni 20 Hurtigstartveiledning Figur 7. Isolering A A B C A. 0 mm (.9 in.) klaring i alle retninger B. 50 mm (5.9 in.) C. Steinull 7

8 Juni 20 Trinn 2: Elektrisk montering Før bruk må du sjekke at det er montert egnede kabelgjennomføringer og blindplugger som er trukket helt til. Isoler strømforsyningen før du kopler til bryteren eller fjerner elektronikk. Den funksjonelle jordklemmen må være tilkoplet et eksternt jordingssystem. Elektronikkassett for skifte av direkte belastning (2 ledninger, rød etikett) LOAD LINE 2 OPERATION MODE Dry On Mode Dry Wet Dry On 0. Wet On 0. Dry Wet Wet On Mode Seconds Delay Direct Load Switching WARNING Isolate Supply Before Removing = Belastning av = Belastning på PE (Jord) (Ground) R Fuse Sikring 2A(T) 2 A(T) DPST DPST I L Nøytral Neutral Energisert Live 0V 0V V V R = Ekstern External belastning load (must (må be fitted monteres) ) U = V ~ (ac) (50/60 Hz) V ~ (ac) (50/60Hz) IIOFF AV < < 44mA ma II L = ma IPK IPK = 5 A, 40 ms (tilstrømning) (inrush) U = V V... (dc) I IOFF < 4 ma AV < 4 ma I L ma I L = ma IPK = 5 A, 40 ms (inrush) IPK = 5 A, 40 ms (tilstrømning) Merk: De viste verdiene er nominelle. Se referansehåndbok for fullstendige data for 220 High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Dry On Wet On Dry On Wet On Seconds Delay Seconds Delay U 2V I L Sikring Fuse 2A(T) DPST DPST N L 0V 0V V <4mA IL Sikring Fuse 2A(T) DPST DPST N L 0V V U 2V I L Fuse Sikring 2A(T) DPST DPST N L 0V V <4mA IL Sikring Fuse 2A(T) DPST DPST N L 0V V Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund 8

9 Juni 20 Hurtigstartveiledning PNP/PLC-elektronikkassett (gul etikett) PE (Jord) (Ground) OUT - 2 Fuse Sikring 2A(T) 2A(T) 4 V O/P 0V OPERATION MODE Dry On Mode Dry Wet Dry On Wet On Dry Wet Wet On Mode Seconds Delay PLC/PNP Isolate Supply Before Removing U = V... (dc) (dc) I L (MAX) = ma I < 4 ma I L I < 4 ma I L IPK = 5 A, 40 ms Merk: (inrush) De viste verdiene I L (MAKS) = ma U OUT(ON) = U - 2.5er V nominelle. IPK = 5 A, 40 ms (tilstrømning) Se referansehåndbok I L (OFF) < 0 A U UT (PÅ) = U 2,5 V for fullstendige data for I L (AV) < 0 μa 220 High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Dry On Wet On Dry On Wet On Seconds Delay Seconds Delay PLC (positiv inngang) OUT - U <V IL I/P PLC OUT - <0 A IL I/P PLC OUT - U <V IL I/P PLC OUT - <0 A IL I/P PLC OUT - OUT - OUT - OUT - PNP dc Sikring Fuse A(T) U <V R IL Sikring Fuse A(T) R IL < 0 A Sikring Fuse A(T) U <V R IL Sikring Fuse A(T) A(T) R IL < 0 A Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund 9

10 Juni 20 Elektronikkassett for reléutggang (DPCO, grønn etikett, standard versjon) Warning N L 2 OPERATION MODE Seconds Delay Dry On Dry On Wet On Dry Wet Dry Wet Wet On Isolate Supply Before Removing NC C NO NC C NO RELAY PE PE (Ground) (Jord) NC C NO NC C NO Sikring 0,5 (T) Fuse 0.5 (T) Resistive Load Inductive Load Motstandsbelastning cos φ = ; cos φ = 0.4 ; L/R = 0 ms cos φ = L/R ; DPST = 7 ms DPST L/R = 0 ms I MAX = 5 A I MAX =.5 A I ac MAKS = 5 A ac N Energisert U U U = = V ~ V (ac) ~ (ac) Live (50/60 Hz) MAX = 250 V ac U MAX = 250 V (50/60 Hz) I < 6 ma P MAX = 250 VAU P MAX = 875 VA I < 6 ma MAKS = 250 V dc P MAKS dc = 250 VA U = V (dc) U MAX = V dc U MAX = V 0V V I < U 6 = ma V... (dc) P MAX = 240 W U MAKS P= MAX = V70 W I < 6 ma P MAKS = 240 W Induktiv belastning cos φ = 0,4; L/R = 7 ms I MAKS =,5 A ac U MAKS = 250 V P MAKS 875 VA dc U MAKS = V P MAKS = 70 W High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Dry On Wet On Dry On Wet On Seconds Delay Seconds Delay NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund

11 Juni 20 Hurtigstartveiledning Elektronikkasset for reléutggang (DPCO, grønn etikett, versjon med 2 V nominell likestrøm) 2 VDC NOM. 2 OPERATION MODE Seconds Delay Dry On Dry On Wet On Dry Wet Dry Wet Wet On Isolate Supply Before Removing NC C NO NC C NO RELAY PE (Ground) (Jord) Sikring Fuse 0.50,5 (T) (T) DPST U = 9... V...(dc) (dc) I < 4 ma 0V V NC C NO NC C NO Resistive Load Inductive Load cos φ = Motstandsbelastning ; cos φ = 0.4 ; Induktiv belastning L/R = 0 mscos φ = ; L/R = 7 ms cos φ = 0,4 ; I MAX = 2 A L/R = 0 ms I MAX = A L/R = 7 ms ac: I MAKS = 2 Aac: I MAKS = A U MAX = 25 V U MAX = 25 V ac: ac: P MAX = 62.5 VA P MAX = 7.5 VA U dc: MAKS = 25 V U dc: MAKS = 25 V U MAX = PV MAKS = 62,5 U VA MAX = V P MAKS = 7,5 VA P MAX = 60 dc: W P MAX = W dc: U MAKS = V U MAKS = V P MAKS = 60 W P MAKS = W High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Dry On Wet On Dry On Wet On Seconds Delay Seconds Delay NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC C NO Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund

12 Juni 20 NAMUR-elektronikkassett (lyseblå etikett) OPERATION MODE 8V dc - 2 Dry On Mode Dry Wet Dry Wet Wet On Mode Dry On Wet On Seconds Delay EN / NAMUR Ex ION I PÅ = 2.2 2, ,5 ma ma IOFF I AV = 0.8 0, ,0 ma ma Ex - A En certified sertifisert, intrinsically egensikker, safe isolerende forsterker isolating i samsvar amplifier med to IEC IEC High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Dry On Wet On Dry On Wet On Seconds Delay Seconds Delay > >2.2 2,2 ma < <.0,0 ma > >2.2 2,2 ma < <.0,0 ma Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Merk Denne kassetten egner seg for egensikre applikasjoner og trenger en skillebarriere. Se Produktsertifiseringer på side 7 for egensikre godkjenninger Denne elektronikkassetten egner seg også for bruk på ikke-farlige (sikre) områder. Den kan bare erstattes med 8/6 ma-kassetten Ikke overskrid 8 V likestrøm 2

13 Juni 20 Hurtigstartveiledning 8/6 ma-elektronikkassett (mørkeblå etikett) 2 OPERATION MODE Dry On Mode Dry On Wet On Dry Wet Wet Dry Wet On Mode Seconds Delay 8/6 ma Ex Ex ON = ma Earth I U = 24 Vdc Nominal PÅ = ma U = 24 Vdc nominelt Jord (Ground) I AV OFF = = 7, ,58.5 ma ma - - Drives 4-20 ma Analog Input Driver 4 20 ma analog inngang En sertifisert egensikker barriere må brukes A certified intrinsically safe barrier for å innfri kravene til egensikkerhet must be used to meet IS requirements High level Dry = ON (Høyt nivå Tørr = PÅ) Low level Wet = ON (Lavt nivå Våt = PÅ) Dry On Wet On Dry On Wet On Seconds Delay Seconds Delay >5 > ma < <8,5 8.5 ma >5 > ma < <8,5 8.5 ma Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Lampen lyser kontinuerlig Lampen blinker hvert sekund Merk Denne kassetten egner seg for egensikre applikasjoner og trenger en skillebarriere. Se Produktsertifiseringer på side 7 for egensikre godkjenninger Denne kassetten egner seg også for bruk på ikke-farlige (sikre) områder. Den kan bare byttes med en NAMUR-kassett

14 Juni 20 Trinn : Stille inn modusbryter og brytertidsforsinkelse. Velg mellom modusene Dry on (tørr på) eller Wet on (våt på). 2. Velg 0,,,, eller sekunder for forsinkelse før utgangsstatus skiftes. Merk Det er en fem sekunders forsinkelse ved skifte av modus eller tidsforsinkelse Den lille utskjæringen i dreiebryteren indikerer tidsforsinkelse og modus Anbefalt montering for en høyt nivå-alarm er Dry on (tørr på) og for en lavt nivå-alarm er Wet on (våt på). Må ikke monteres i normalt av-status Figur 8. Eksempel på kassett i huset sett ovenfra A B OUT OPERATION MODE Dry On Mode Dry On Wet On Dry Wet Dry Wet Wet On Mode Seconds Delay PLC/PNP Isolate Supply Before Removing A. Lampe B. Modusbryter og tidsforsinkelse LED-indikator Når lampen blinker rødt, indikerer det at 220-bryteren kan være ukalibrert, kalibrert men har et problem med den elektriske belastningen, eller har en intern PCB-feil. Du finner mer informasjon i Tabell. Tabell. Lampens blinkehastighet Lampens blinkehastighet Kontinuerlig Bryterstatus Utgangsstatus er på hvert sekund Utgangsstatus er av hver 2. sekund Ukalibrert hver 4. sekund 2 ganger hvert sekund ganger hvert sekund Av Belastningsfeil, arbeidsstrømmen er for høy, kortslutning i arbeidskrets Indikasjon på vellykket kalibrering Intern PCB-feil (mikroprosessor, ROM eller RAM) Problem (f.eks. tilførsel). Se delen om utskifting og kalibrering av elektronikkassetter i referansehåndboken ( ) eller tillegget til håndboken ( ) for

15 Juni 20 Hurtigstartveiledning Trinn 4: Bekreft at den virker Magnetisk testpunkt Det magnetiske testpunktet er på siden av huset, noe som muliggjør funksjonstesting av 220. Ved å sette en magnet på punktet vil utgangen endre tilstand så lenge magneten holdes der. Figur 9. Magnetisk testpunkt (metallhus) TP TP N S TP N S INGEN MAGNET MAGNET (UTGANG AV) (UTGANG PÅ) (UTGANG PÅ) (UTGANG AV) Figur. Magnetisk testpunkt (glassfylt nylonhus) INGEN MAGNET MAGNET (UTGANG AV) (UTGANG PÅ) (UTGANG PÅ) (UTGANG AV) 5

16 Juni 20 Vedlikehold Bruk kun en myk børste for rengjøring Inspeksjon Undersøk 220 visuelt for skader. Hvis den er skadet, må den ikke brukes Sørg for at husdekselet, kabelmuffene og blindpluggene er godt festet Sørg for at lampeblinkhastigheten er Hz eller kontinuerlig på. (Se LED-indikator på side 4.) Reservedeler Du finner reservedeler og tilbehør i produktdataark for 220 Feilsøking Tabell 2. Feilsøkingsskjema Feil Symptom/indikasjon Handling/løsning Ingen lampe, ingen strøm Kontroller strømkilden (kontroller belastningen på elektronikkmodeller med bryting av direktebelastning) Veksler ikke Lampe blinker Se LED-indikator på side 4 Gaffel er skadet Skift ut 220-bryteren. Tykt belegg på gaflene Rengjør gaffelen varsomt 5 sekunders forsinkelse ved skifte av modus/forsinkelse Dette er normalt vent 5 sekunder Feil brytning Tørr = på, Våt = på er korrekt innstilt Angi korrekt modus på elektronikkassetten Turbulens Angi en lengre forsinkelse ved brytning Feil brytning For mye elektrisk støy Kassetten er blitt flyttet fra en annen Rosemount 220 Demp årsaken til interferensen Sett inn den fabrikkleverte kassetten og kalibrer. Se delen om utskifting og kalibrering av elektronikkassetter i referansehåndboken ( ) eller tillegget til håndboken ( ) for

17 Juni 20 Hurtigstartveiledning Produktsertifiseringer Informasjon om europeiske direktiver EFs samsvarserklæring for alle gjeldende europeiske direktiver for dette produktet finner du på side 29 og på Rosemounts nettsted Hvis du ønsker papirutgaven, kan du kontakte den lokale salgsrepresentanten. ATEX-direktivet (94/9/EC) Er i samsvar med ATEX-direktivet. Direktiv for høytrykksutstyr (PED) (97/2/EC) Rosemount 220 er utenfor området for PED-direktivet. L.V.-direktivet EN6- forurensningsgrad 2, kategori II (264 V maks), forurensningsgrad 2, kategori III (50 V maks) Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN626 Klasse B for utslipp. Immunitetskravene for industrianlegg tilfredsstilt. CE-merke Samsvarer med gjeldende direktiver (EMC, ATEX og LVD). FM-godkjenning for vanlige områder G5 Prosjekt-ID: 2776 Bryteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) etter godkjenning fra Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). CSA-sertifisering for vanlige områder G6 Sertifikatnummer: 06 CSA Bryteren har vært gjennom undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til CSA, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) etter godkjenning fra Standards Council of Canada (SCC). Enkel forsegling Kanadisk registreringsnummer Sertifikatnummer CRN 0F C CRN-kravene tilfredsstilles når en 220-vibrerende gaffel er konfigurert med 6/6L rustfritt stål (.440/.4404) for deler med væskekontakt, og enten NPT-prosesskoplinger med gjenger eller 2" til 8" ASME B6.5-prosesskoplinger med flens. 7

18 Juni 20 Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Merk En sertifisert skilleforsterker i henhold til IEC er nødvendig for egensikkerhet hvis det brukes NAMUR-elektronikk i en installasjon på et farlig sted Det kreves en sertifisert egensikker barriere for egensikkerhet hvis det brukes 8/6 ma-elektronikk i en installasjon på et farlig område Nordamerikanske og kanadiske godkjenninger FM-godkjenning for eksplosjonssikkerhet (Se Instrukser for installasjoner på farlige områder (E5 og E6) på side 20) E5 Prosjekt-ID: 2658 Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D Temperaturklasse: T6 (T amb = 40 til 75 C) Kapsel: Type 4X FM-godkjenning for egensikkerhet og ikke-tennfarlig drift (Se Instrukser for installasjoner på farlige områder (klassifiserte steder) (I5 og I6) på side 22) I5 Prosjekt-ID: 456 Egensikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D; Klasse I, sone 0, AEx ia IIC Ikke tennfarlig for klasse I, div. 2, gruppe A, B, C og D; klasse I, sone 2, IIC Temperaturkode: (T amb 40 til 80 C, T proc < 80 C) Kontrolltegning: 797/54 (med NAMUR-elektronikk) Kontrolltegning: 797/4 (med 8/6 ma-elektronikk) CSA-godkjenning (Canadian Standards Association) for eksplosjonssikkerhet (Se Instrukser for installasjoner på farlige områder (E5 og E6) på side 20) E6 Prosjekt-ID: Eksplosjonssikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D Temperaturklasse: T6 (T amb = 40 til 75 C) Kapsel: Type 4X Enkel forsegling CSA-godkjenning (Canadian Standards Association) for egensikkerhet og ikke-tennfarlig drift (Se Instrukser for installasjoner på farlige områder (klassifiserte steder) (I5 og I6) på side 22) I6 Sertifikatnummer: 06 CSA Egensikker for klasse I, divisjon, gruppe A, B, C og D; Klasse I, sone 0, Ex ia IIC Ikke-tennfarlig for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D Temperaturkode: T5 (T amb 40 til 80 C, T proc < 80 C) Kontrolltegning: 797/79 (med NAMUR-elektronikk) Kontrolltegning: 797/5 (med 8/6 ma-elektronikk) Enkel forsegling 8

19 Juni 20 Hurtigstartveiledning Europeiske godkjenninger ATEX-godkjenninger E Sertifikat: Sira 05ATEX29X Flammesikker og støv: ATEX-merking II /2 G D Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex tb IIIC T85 C...T265 C Db (Se Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (E og E7) på side 24) I Sertifikat: Sira 05ATEX2X Egensikker og støv: ATEX-merking II G D Ex ia IIC T5...T2 Ga, Ex ia IIIC T85 C...T265 C Da (Se Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (I og I7) på side 26) Godkjenninger fra resten av verden International Electrotechnical Commission-godkjenninger (IEC) E7 Sertifikat: IECEx SIR X Flammesikker og støv: Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb, Ex tb IIIC T85 C...T265 C Db (Se Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (E og E7) på side 24) I7 Sertifikat: IECEx SIR X Egensikker og støv: Ex ia IIC T5...T2 Ga, Ex ia IIIC T85 C...T265 C Da (Se Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (I og I7) på side 26) INMETRO-godkjenninger E2 Sertifikatnummer: TÜV X Flammesikker og støv: Ex d IIC T6 til T2 Gb, Ex tb IIIC T85 C til T265 C Db Ex d IIC T6 til T2 Ga/Gb, Ex tb IIIC T85 C til T265 C Db I2 Sertifikatnummer: TÜV 2.9 X Egensikker og støv: Ex ia IIC T* Ga, Ex ia IIIC T* Da (* Se tabellen i sertifikatet) Ta* (* Se tabellen i sertifikatet) Sikkerhetsparametre: NAMUR: Ui = 5 V / Ii = 2 ma / Pi = 0, W / Ci = 2 nf / Li = 0,06 mh 8/6 ma: Ui = V / Ii = 9 ma / Pi = 0,65 W / Ci = 2 nf / Li = 0,05 mh Spesiell betingelse for sikker bruk: Ikke-metalliske deler i utstyrshuset kan generere elektrostatiske utladninger under ekstreme forhold. Utstyret bør kun rengjøres med en fuktig klut. Merk En sertifisert skilleforsterker i henhold til IEC er nødvendig for egensikkerhet hvis det brukes NAMUR-elektronikk i en installasjon på et farlig sted Det kreves en sertifisert egensikker barriere for egensikkerhet hvis det brukes 8/6 ma-elektronikk i en installasjon på et farlig område 9

20 Juni 20 Instrukser for installasjoner på farlige områder (E5 og E6) Modellnumre som dekkes: 220*****E5Y**, 220*****E5T**, 220*****E6Y**, 220*****E6T** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). Følgende instrukser gjelder utstyr som dekkes av CSA- og FM-godkjenninger for eksplosjonssikkerhet:. Utstyret kan brukes med antennelige gasser og damp med apparatklasse, div, gruppe A, B, C og D. 2. Versjoner med CSA- og FM-godkjennelse for eksplosjonssikkerhet for 220 er sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer fra 40 C til 80 C ( 40 F til 76 F), med en maksimal prosesstemperatur på 50 C (2 F).. Installasjon av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 4. Inspeksjon og vedlikehold av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 5. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 6. Sertifiseringen av dette utstyret baseres på at følgende materialer er benyttet i konstruksjonen: Hus: Aluminiumlegering (ASTM B ) eller 6 rustfritt stål Lokk: Aluminiumlegering (ASTM B ) eller 6 rustfritt stål Sonde: 6 rustfritt stål eller legering C276 (UNS N276) og legering C (UNS N002) Sondefyll: Perlitt Lokktetning: Silikon Dersom det er mulig at apparatet vil komme i kontakt med skadelige materier, er brukeren ansvarlig for å ta passende forholdsregler for å forhindre at apparatet blir skadet, og derved sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive substanser for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler for eksempel at det utføres regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier. Metallegeringen som brukes i husmaterialet kan være i den tilgjengelige flaten på dette utstyret. I sjeldne tilfeller kan det oppstå ulykker på grunn av tenningskilder som skapes av støt eller friksjonsgnister. Dette må tas hensyn til når 220 installeres på steder som spesifikt krever utstyr i klasse, divisjon. 7. Det er brukerens ansvar å sørge for: a. At spennings- og strømgrensene for dette utstyret ikke overskrides. b. At koplingskravene mellom bryteren og tanken er kompatible med prosessmediene. c. At koplingens stramming er korrekt for koplingsmaterialet som brukes. d. At kun sertifiserte kabelinnføringsanordninger brukes ved tilkopling av dette utstyret. e. At eventuelle ubrukte kabelinnføringer forsegles med godkjente blindplugger. 8. Brytergaffelen utsettes for små vibrasjonsbelastninger som en del av sin normale funksjon. Ettersom dette gir en delevegg, anbefaler vi at gaffelen undersøkes hvert 2. år for tegn på defekter. 20

21 Juni 20 Hurtigstartveiledning 9. Tekniske data: a. Kode: Klasse, divisjon, gruppe A, B, C og D b. Temperatur: 220*****E5Y**, 220*****E5T**, 220*****E6Y**, 220*****E6T**: Temperaturklasser Maksimal omgivelsestemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T6, T5, T4, T, T2, T 75 C 75 C T5, T4, T, T2, T 70 C 95 C T4, T, T2, T 65 C 25 C T, T2, T 50 C 50 C Minimum omgivelsestemperatur (Ta) = 40 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = 40 C c. Trykk: Må ikke overskride kapasiteten til koplingen/flensen som er montert. d. Du finner elektriske detaljer og trykkkategorier i 220-produktdataark eller referansehåndbok Valg av kabel: a. Det er brukerens ansvar å sørge for at det brukes en kabel med egnet temperaturkapasitet. Tabellen nedenfor kan brukes som en veiledning: T-klasse T6 T5 T4 T Kabelens temperaturklassifisering Over 85 C (85 F) Over 0 C (22 F) Over 5 C (275 F) Over 60 C (20 F) 2

22 Juni 20 Instrukser for installasjoner på farlige områder (klassifiserte steder) (I5 og I6) Modellnumre som dekkes: 220***H*I5A*, 220***K*I5D*, 220***H*I6A*, 220***K*I6D* ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer.) Følgende instrukser gjelder utstyr som dekkes av FM- og CSA-godkjenninger:. Egensikker-godkjent Rosemount 220 kan brukes på farlige steder med antennelige gasser og damp i klasse, divisjon, gruppe A, B, C og D, og klasse, sone 0, gruppe IIC når montert i samsvar med kontrolltegning 797/54, 797/4, 797/79 eller 797/5 i referansehåndbok for Ikke-antennelig-godkjent Rosemount 220 kan brukes på farlige steder med antennelige gasser og damp i klasse divisjon 2, gruppe A, B, C og D når montert i samsvar med kontrolltegning 797/54, 797/4, 797/79 eller 797/5 i referansehåndbok for Elektronikken i apparatet er kun sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer i området 40 C til 80 C. Det skal ikke brukes utenfor dette området. Bryteren kan imidlertid være plassert i prosessmedier som kan ha høyere temperatur enn elektronikken, men den må ikke være høyere enn temperaturklassen for respektive prosessgass/-medium. Prosesstemperatur Temperaturklasser 80 C (76 F) T, T2, T, T4, T5 5 C (29 F) T, T2, T, T4 50 C (2 F) T, T2, T Det er en forutsetning for godkjennelse at elektronikkhusets temperatur er i området 40 C til 80 C ( 40 F til 76 F). Det må ikke brukes utenfor dette området. Det vil være nødvendig å begrense den eksterne omgivelsestemperaturen hvis prosesstemperaturen er høy. (Se Tekniske data nedenfor). 4. Faglært personale må utføre installasjonen i samsvar med gjeldende forskrifter. 5. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 6. Hvis det er mulig at utstyret vil komme i kontakt med aggressive substanser, er brukeren ansvarlig for å ta egnede forholdsregler for å forhindre at utstyret blir skadet, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive stoffer for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler for eksempel at det utføres regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier. 22

23 Juni 20 Hurtigstartveiledning 7. Hvis huset er laget av en legering eller av et plastmateriale, må følgende forholdsregler tas: a. Metallegeringen som brukes i husmaterialet kan være i den tilgjengelige flaten på dette utstyret. I sjeldne tilfeller kan det oppstå ulykker på grunn av tenningskilder som skapes av støt eller friksjonsgnister.. b. Under visse ekstreme forhold kan de ikke-metalliske delene i huset til Rosemount 220 generere elektrostatisk ladning på et antenningsfarlig nivå. Når de brukes til bruksområder som spesifikt krever utstyr i gruppe II, må derfor Rosemount 220 ikke installeres på et sted der de eksterne forholdene kan føre til oppbygging av elektrostatisk ladning på slike flater. I tillegg skal Rosemount 220 kun rengjøres med en fuktig klut. 8. Teknisk informasjon: a. I.S.-godkjenning: Klasse, divisjon, gruppe A, B, C og D, klasse sone 0 AEx ia IIC Ikke-tennfarlig godkjenning: Klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C og D T5 (Ta = 40 C til 80 C [ 40 F til 76 F]) T4 (Ta = 40 C til 5 C [ 40 F til 29 F]) T (Ta = 40 C til 50 C [ 40 F til 2 F]) Ta = det som er høyest av prosess- eller omgivelsestemperatur. b. Inngangsparametere: 220 med NAMUR-elektronikk: Vmax=5 V, Imax=2 ma, Pi=0, W, Ci=2 nf, Li=0,06 mh 220 med 8/6 ma-elektronikk: Vmax= V, Imax=9 ma, Pi=0,65 W, Ci=2 nf, Li=0,05 mh c. Temperatur: Prosess (Tp) 40 C til 50 C Ekstern (Ta) 40 C til 80 C (opptil Tp=80 C, reduseres lineært til 50 C ved Tp=50 C) d. Materialer: Se produktdataark for 220 eller Referansehåndbok

24 Juni 20 Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (E og E7) Modellnumre som dekkes: 220*****EX**, 220*****ES**, 220*****E7X**, 220*****E7S** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer.) Følgende instrukser gjelder utstyret som dekkes av sertifikatnumrene Sira 05ATEX29X og IECEx SIR X:. Apparatet kan utsettes for brennbare gasser og damper med apparatgruppene IIA, IIB og IIC, og med temperaturklassene T, T2, T, T4, T5 og T6 [IECEx: i sone og 2. Sonden kan være montert i et sone 0-kar]. Temperaturklassen til installasjonen vil bli bestemt av det som er høyest av prosesseller omgivelsestemperaturen. 2. Utstyret kan brukes på et farlig område med eksplosivt støv med apparatgruppene IIIC, IIIB og IIIA. Den maksimale overflatetemperaturen til installasjonen vil bli bestemt av det som er høyest av prosess- eller omgivelsestemperaturen.. Utstyret er ikke blitt vurdert som en sikkerhetsrelatert enhet (som det henvises til i direktiv 94/9/EC vedlegg II, klausul.5). 4. Installasjon av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 5. Inspeksjon og vedlikehold av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 6. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 7. Sertifiseringen av dette utstyret baseres på at følgende materialer er benyttet i konstruksjonen: Hus: Aluminiumlegering (ASTM B ) eller 6 rustfritt stål Lokk: Aluminiumlegering (ASTM B ) eller 6 rustfritt stål Sonde: 6 rustfritt stål eller legering C276 (UNS N276) og legering C (UNS N002) Sondefyll: Perlitt Lokktetning: Silikon Dersom det er mulig at apparatet vil komme i kontakt med skadelige materier, er brukeren ansvarlig for å ta passende forholdsregler for å forhindre at apparatet blir skadet, og derved sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive stoffer: for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Passende forholdsregler: for eksempel å utføre regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier. 8. Det er brukerens ansvar å sørge for: a. At spennings- og strømgrensene for dette utstyret ikke overskrides. b. At koplingskravene mellom sonden og tanken er kompatible med prosessmediene. c. At koplingens stramming er korrekt for koplingsmaterialet som brukes. d. At kun kabelinnføringsanordninger med egnet sertifisering brukes ved tilkopling av dette utstyret. e. At eventuelle ubrukte kabelinnføringer forsegles med godkjente blindplugger. 24

25 Juni 20 Hurtigstartveiledning 9. Sondegaffelen utsettes for små vibrasjonsbelastninger som en del av den normale funksjonen. Ettersom dette gir en delevegg, anbefaler vi at gaffelen undersøkes hvert 2. år for tegn på defekter.. Tekniske data: a. Kode: ATEX: II /2 G D Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C...T 265 C Db IECEx: Ex d IIC T6...T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C...T 265 C Db b. Temperatur: 220*****EX**, 220*****ES** 220*****E7X**, 220*****E7S**: Temperaturklasser Maksimal overflatetemperatur (T) Maksimal omgivelsestemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T6, T5, T4, T, T2, T T85 C 75 C 75 C T5, T4, T, T2, T T0 C 70 C 90 C T4, T, T2, T T5 C 65 C 25 C T, T2, T T60 C 50 C 50 C Minimum omgivelsestemperatur (Ta) = 40 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = 40 C c. Trykk: Må ikke overskride kapasiteten til koplingen/flensen som er montert. d. Du finner elektriske detaljer og trykkkategorier i 220-produktdataark eller referansehåndbok e. Produksjonsår: står på produktetiketten.. Valg av kabel. a. Det er brukerens ansvar å sørge for at det brukes en kabel med egnet temperaturkapasitet. Tabellen nedenfor kan brukes som en veiledning: T-klasse Kabelens temperaturklassifisering T6 Over 85 C T5 Over 0 C T4 Over 5 C T Over 60 C 2. Spesielle betingelser for bruk a. Brukeren må sørge for at omgivelsestemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for T-klassen til de spesifikke, lettantennelige gassene eller dampen på stedet. b. Brukeren må sørge for at omgivelsestemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for den maksimale overflatetemperaturen til det spesifikke, lettantennelige støvet på stedet. 25

26 Juni 20 Spesifikke instrukser for installasjoner på farlige områder (I og I7) Modellnumre som dekkes: 220***H*I**, 220***K*I** 220***H*I7**, 220***K*I7* ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). Følgende instrukser gjelder utstyret som dekkes av sertifikatnumrene Sira 05ATEX2X og IECEx Sir X:. Egensikkergodkjente versjoner av 220 kan brukes i et farlig område med eksplosive gasser og damp med apparatgruppene IIC, IIB og IIA, og med temperaturklassene T, T2, T, T4 og T5 (IECEx: i sone 0, og 2]. Temperaturklassen til installasjonen vil bli bestemt av det som er høyest av prosesseller omgivelsestemperaturen. 2. Utstyret kan brukes på et farlig område med eksplosivt støv med apparatgruppene IIIC, IIIB og IIIA [IECEx: i sone 20, 2 og 22]. Den maksimale overflatetemperaturen til installasjonen vil bli bestemt av det som er høyest av prosess- eller omgivelsestemperaturen.. En spesiell betingelse for sertifiseringen er at temperaturen i elektronikkhuset er i området 50 C til 80 C. Det må ikke brukes utenfor dette området. Det vil være nødvendig å begrense den eksterne omgivelsestemperaturen hvis prosesstemperaturen er høy. Se også Tekniske data nedenfor. 4. Faglært personale må utføre installasjonen i samsvar med gjeldende forskrifter. 5. Dette utstyret skal ikke repareres av brukeren. 6. Hvis det er mulig at utstyret vil komme i kontakt med aggressive substanser, er brukeren ansvarlig for å ta egnede forholdsregler for å forhindre at utstyret blir skadet, og dermed sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive stoffer for eksempel syre eller syregass som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler for eksempel at det utføres regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier enheten innfrir kravene i paragraf 6..2 (isolering av kretser mot jord eller ramme) i EN (IEC ). 26

27 Juni 20 Hurtigstartveiledning 8. Teknisk informasjon: a. Kode: ATEX: II G D Ex ia IIC T5...T2 Ga Ex ia IIIC T85 C...T265 C Da IECEx: Ex ia IIC T5...T2 Ga Ex ia IIIC T85 C...T265 C Da b. Temperatur: 220***H*I**, 220***H*I7**: Gass (Ga) Støv (Da) Temperaturklasser Maksimal omgivelsestemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) Maksimal overflatetemperatur (T) Maksimal omgivelsestemperatur (Ta) Maksimal prosesstemperatur (Tp) T5, T4, T, T2, T 80 C 60 C T85 70 C 60 C T4, T, T2, T 60 C 5 C T20 60 C 5 C T, T2, T 50 C 50 C T55 50 C 50 C Minimum omgivelsestemperatur (Ta) = 40 C. Minimum prosesstemperatur (Tp) = 40 C 220***K*I**, 220***K*I7**: Temperaturklasser Maksimal overflatetemperatur (T) Gass (Ga) og støv (Da) Maksimal omgivelsestemperatur (Ta) Minimum omgivelsestemperatur (Ta) = 40 C Minimum prosesstemperatur (Tp) = 40 C c. Inngangsparametere: 220 med NAMUR-elektronikk: Ui =5 V, Ii = 2 ma, Pi = 0, W, Ci = 2 nf, Li = 0,06 mh 220 med 8/6 ma-elektronikk: Ui = V, Ii = 9 ma, Pi = 0,65 W, Ci = 2 nf, Li = 0,05 mh d. Materialer: Se produktdataark for 220 eller Referansehåndbok e. Produksjonsår: trykket på produktetiketten Maksimal prosesstemperatur (Tp) T5, T4, T, T2, T T85 C 80 C 60 C T4, T, T2, T T20 C 60 C 5 C T, T2, T T55 C 50 C 50 C 27

28 Juni Spesielle betingelser for bruk: a. Hvis huset er laget av en legering eller av et plastmateriale, må følgende forholdsregler tas: (i) Metallegeringen som brukes i husmaterialet kan være i den tilgjengelige flaten på dette utstyret. I sjeldne tilfeller kan det oppstå ulykker på grunn av tenningskilder som skapes av støt eller friksjonsgnister. Dette skal vurderes når 220-enheten skal monteres på steder som spesifikt krever utstyr beskyttet på nivå Ga eller Da [ATEX: gruppe II, kategori G] [IECEx: områder i sone 0 og 20]. (ii) Under visse ekstreme forhold kan de ikke-metalliske delene i huset til 220 generere elektrostatisk ladning på et antenningsfarlig nivå. Når de brukes i applikasjoner som spesifikt krever utstyr som er beskyttet på nivå Ga eller Da [ATEX: gruppe II, kategori G] [IECEx: på steder i sone 0 eller sone 20], må derfor 220 ikke installeres på et sted der de eksterne forholdene kan føre til oppbygging av elektrostatisk ladning på slike flater. I tillegg skal 220 kun rengjøres med en fuktig klut. b. Brukeren må sørge for at omgivelsestemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for T-klassen til de spesifikke lettantennelige gassene eller dampen som er til stede. c. Påse at den omgivelsestemperaturen (Ta) og prosesstemperaturen (Tp) er innenfor området angitt ovenfor for den maksimale overflatetemperaturen til det spesifikke lettantennelige støvet som er til stede. 28

29 Juni 20 Hurtigstartveiledning Figur. EU-samsvarserklæring for Rosemount

30 Juni 20

31 Juni 20 Hurtigstartveiledning

32 Juni 20 EU-samsvarserklæring Nr: RMD 78 Rev. C Vi, Mobrey Ltd. 58 Edinburgh Avenue Slough, SL 4UE Storbritannia erklærer under eneansvar at produktet, Rosemount 220-seriens væskenivåbryter med vibrerende gaffel produsert av Mobrey Ltd. 58 Edinburgh Avenue Slough, SL 4UE Storbritannia som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. 6. juli 202 David J. Ross-Hamilton (utstedelsesdato) (navn trykte bokstaver) Global Approvals Consultant (tittel trykte bokstaver) 2

33 Juni 20 Hurtigstartveiledning Schedule Nr: RMD 78 Rev. C EMC-direktiv (2004/8/EC) Modell 220***K********* EN 626-:2006; EN :2006; EN :200 Modell 220***V*********; 220***G*********; 220***T*********; 220***H********* EN 626-:2006; EN :2006 ATEX-direktiv (94/9/EC) Modell 220***K*I******; 220***H*I****** Sira 05ATEX2X Egensikker Utstyrsgruppe II, kategori GD Ex ia IIC T5 T2 Ga Ex ia IIIC T85 C T265 C Da EN :202; EN :2007; Følgende tekniske standarder og spesifikasjoner er blitt benyttet: IEC :20 Modell 220*****EX*****; 220*****ES***** Sira 05ATEX29X Flammesikker Utstyrsgruppe II, kategori /2 GD Ex d IIC T6 T2 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 C T265 C Db EN :2009; EN :2007; EN :2007; EN :2009 Følgende tekniske standarder og spesifikasjoner er blitt benyttet: IEC :20 Lavspenningsdirektiv (2006/95/EC) Modell 220***V*********; 220***T********* EN 6-:200 (Mindre variasjoner i design for tilpasning til bruksområdet og/eller monteringskrav identifiseres av alfanumeriske tegn der det står * ovenfor) Side 2 av 220_RMD78-C_nor.doc

34 Juni 20 Schedule Nr: RMD 78 Rev. C ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for vurderingssertifikat for EF-type SIRA Certification Service [Nummer for teknisk kontrollorgan: 058] Rake Lane, Eccleston, Chester Cheshire, CH4 9JN, Storbritannia ATEX-sertifisert, teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring SIRA Certification Service [Nummer for teknisk kontrollorgan: 058] Rake Lane, Eccleston, Chester Cheshire, CH4 9JN, Storbritannia Side av 220_RMD78-C_nor.doc 4

35 Juni 20 Hurtigstartveiledning 5

36 , Rev BB Juni 20 Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN, USA 557 Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (utenfor USA) Faks: Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: (47) Faks: (47) E-post: Emerson Process Management Latin America Concord Terrace, Suite 400 Sunrise Florida 2 USA Tlf.: (954) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Pandan Crescent Singapore 2846 Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld 8224 Wessling, Tyskland Tlf.: 49 (85) 990 Faks: 49 (85) 9972 Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli Dong Cheng District Beijing 00, Kina Tlf.: (86) () Faks: (86) () Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eieren. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemount-logoen er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4130, Rev CA September 2013. Rosemount 2130 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4130, Rev CA September 2013. Rosemount 2130 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel 00825-0-4, Rev CA September 20 Rosemount 2 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel September 20 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 2. Du

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BD April Rosemount Universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel

Hurtigstartveiledning , Rev BD April Rosemount Universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0-40, Rev BD April 205 Rosemount 220 Universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning April 205 MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Rosemount 2130 nivåbryter

Rosemount 2130 nivåbryter Hurtigstartveiledning 00825-00-40, Rev CC Juni 207 Rosemount 20 nivåbryter Vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning Juni 207 MERKNAD Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Produktsertifiseringer 00825-0210-4140, Rev AC Juni 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Produktsertifiseringer Produktsertifiseringer Juni 2017 ADVARSEL Unnlatelse fra å følge retningslinjene

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer

for Micro Motion F-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010097, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

for Micro Motion H-serie-sensorer

for Micro Motion H-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010108, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion H-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Varmluftsvifte SWX EX

Varmluftsvifte SWX EX 2 Vannbåren varme Varmluftsvifte SWX EX Varmluftsvifte for omgivelser med en midlertidig eksplosjonsfare Bruksområde SWX EX er en varmluftsvifte formet spesielt med tanke på omgivelser med en midlertidig

Detaljer

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Koplingsboks Driftsinstruks Additional languages www.stahl-ex.com Generelle opplysninger Innhold 1 Generelle opplysninger...2 1.1 Produsent...2 1.2 Informasjon om driftsinstruksen...2 2 Bruk...2 3 Sikkerhetsinstrukser...3

Detaljer

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

ENM 10. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok ENM 10 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 2 Innledning... 2 Sikkerhet...2 Sikkerhetsterminologi og symboler...2 Brukersikkerhet

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010184, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk!

Detaljer

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Innledning 3 ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

568 EX Intrinsically Safe Infrared and Contact Thermometer with Graphical LCD Display

568 EX Intrinsically Safe Infrared and Contact Thermometer with Graphical LCD Display 568 EX Intrinsically Safe Infrared and Contact Thermometer with Graphical LCD Display Sikkerhetsinstruksjoner Innhold 1 Bruksområde... 29 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 29 3 Feil og restriksjoner... 29 4

Detaljer

Installasjonsinstruksjoner P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallasjonsinstruksjoner. for Micro Motion - transmittere av modell 9701/9703

Installasjonsinstruksjoner P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallasjonsinstruksjoner. for Micro Motion - transmittere av modell 9701/9703 Installasjonsinstruksjoner P/N MMI-20011767, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion - transmittere av modell 9701/9703 Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011768, Rev. A September 2008 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion MVD Direct Connect -målere Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer