Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO"

Transkript

1 Koplingsboks Driftsinstruks Additional languages

2 Generelle opplysninger Innhold 1 Generelle opplysninger Produsent Informasjon om driftsinstruksen Bruk Sikkerhetsinstrukser Kabel- og ledningsinnføringer Lage flere gjennomgående hull Utnyttbar flate for kabel- og ledningsinnføringer Samsvar med standarder Tekniske data Transport og oppbevaring Montering og demontering Dimensjoner Dimensjoner for feste Monteringsvilkår Installasjon Ta i bruk boksene Reparasjon, vedlikehold og utbedring av feil Tilbehør og reservedeler Avfallsbehandling Generelle opplysninger 1.1 Produsent R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof Waldenburg Germany Tel.: Faks: Internett:www.stahl-ex.com 1.2 Informasjon om driftsinstruksen ID-nr. Publikasjonsnummer: Med forbehold om endringer. 2 Bruk Koplingsboksene er eksplosjonsbeskyttet utstyr godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser i sonene 1, 2 samt 21 og 22. I eksplosjonsfarlige omgivelser brukes de til fordeling av elektrisk energi. Kabinettene produseres i ulike størrelser og kan settes sammen til større fordelerenheter. Koplingsboksene er utelukkende til stasjonær montering. 2 Koplingsboks

3 Sikkerhetsinstrukser 3 Sikkerhetsinstrukser Enhetene skal kun brukes til godkjente bruksformål. Feil eller ikke godkjent bruk samt ignorering av merknadene i denne driftsinstruksen fører til at vi utelukker garantiansvar. Det er ikke tillatt å foreta ombygging og forandringer på enheten som fører til at eksplosjonsvernet reduseres. Enheten skal kun brukes i uskadd og ren tilstand. ADVARSEL Installasjon, reparasjon, vedlikehold og feilutbedring skal kun utføres av berettiget og adekvat opplært personell. Legg merke til følgende ved installasjon og bruk: - Skader kan oppheve eksplosjonsvernet - Nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter - Nasjonale og lokale ulykkesforebyggende forskrifter - Nasjonale og lokale forskrifter for montering og oppretting (f.eks. NEK EN ) - Generelt anerkjente tekniske reguleringer - Sikkerhetsinstruksene i denne driftsinstruksen - Parameter og merkebruksvilkår på type- og dataskilt - Ytterligere henvisningsskilt på enheten 3.1 Kabel- og ledningsinnføringer For innføring av kabler og ledninger kan det brukes kabel- og ledningsinnføringer X av plast eller metall for permanent lagte ledninger, eller X kabelinnføringer med strekkavlastning i plast eller metall for ikke-permanent lagte ledninger. Innføringsåpninger som ikke er i bruk, kan X lukkes med blindplugger av plast eller metall. Forviss deg om at det finnes et «EF-typeprøvingssertifikat» eller et «IECEx Certificate of Conformity» for disse komponentene. Legg merke til IP-kapslingsgraden på typeskiltet. 3.2 Lage flere gjennomgående hull Dersom det trengs flere gjennomgående hull, f.eks. for å feste kabel- eller ledningsinnføringer, klimastusser eller ytterligere komponenter i kabinettet, er følgende viktig: - Ytterligere gjennomgående hull lages med laser eller stanses ut. - Ved stansing må det påses at flatene er plane. - Vær obs på monteringsavstandene når du planlegger gjennomgående hull. - Tilpass hulldiameteren etter størrelsen på komponentene eller deres tetning. - Tetningslepper rund komponentene må ikke skades. Koplingsboks 3

4 Sikkerhetsinstrukser 3.3 Utnyttbar flate for kabel- og ledningsinnføringer. Den utnyttbare flaten for montering beregnes på følgende måte: (lengde på bygningens innvendige vegg - 2 x 10 mm*) x (høyde på bygningens innvendige vegg - 2 x 10 mm*) 2 x 10 mm* = kant langs hele bygningens innvendige vegg OBS - Mål dimensjonene på plan flate på innsiden av bygningen, ikke på utsiden. - Beregn ekstra plassbehov for blindnaglemutrene, slik at disse ikke skades. Plassbehovet for elementet som skal innmonteres beregnes på grunnlag av: hjørnedimensjon på kabel- og ledningsinnføring pluss tillegg for verktøy. Beregne utnyttbar flate Utnyttbar flate minus flatene som trengs for elementene som skal innmonteres. Følgende tabell viser et eksempel på plassbehovet for R.STAHL kabel- og ledningsinnføringene: Plass behov pr. stk. Gjengediameter for kabel- og ledningsinnføringen (( mm) ( 12 mm ( 16 mm ( 20 mm ( 25 mm Eksempel X Dimensjoner for bygningens innvendige side: 297 mm (side D) x 122 mm (side C) X Ønskede kabel- og ledningsinnføringer: M20 (15 stk.), M32 (7 stk.) Utnyttbar flate (297 mm - 2 x 10 mm*) x (122 mm - 2 x 10 mm*) = mm 2 2 x 10 mm* = kant langs hele bygningens innvendige vegg ( 32 mm ( 40 mm ( 50 mm ( 63 mm mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 Nødvendig flate for kabel- og ledningsinnføringene Antall Type Flate 15 M20 15 x stk. mm 2 mm 2 7 stk. M32 7 x mm 2 mm mm mm 2 nødvendig flate for kabel- og ledningsinnføringer utnyttbar flate 7059 mm 2 resterende utnyttbar flate Flaten for kabel- og ledningsinnføringene må være mindre enn beregnet utnyttbar flate. Er dette ikke tilfelle, må det velges et større kabinett. 4 Koplingsboks

5 4 Samsvar med standarder De relevante standardene står oppført i EF-samsvarserklæringen. 5 Tekniske data Samsvar med standarder IECEx Støveksplosjonsbesk yttelse ATEX IECEx Tekniske data Eksplosjonsbeskyttelse Modell Gasseksplosjonsbeskyttelse ATEX E II 2 G Ex db eb ia/ib mb IIA, IIB, IIC T6 (Ta = C) E II 2 G Ex db eb ia/ib mb IIA, IIB, IIC T5 (Ta = C) E II 2 G Ex db eb ia/ib mb IIA, IIB, IIC T4 (Ta = C) E II 2 G Ex ia/ib IIA, IIB, IIC T6 (Ta = C) Tenningsbeskyttelsestyper Bekreftelse Ex db eb ia/ib mb IIA, IIB, IIC T6 (Ta = C) Ex db eb ia/ib mb IIA, IIB, IIC T5 (Ta = C) Ex db eb ia/ib mb IIA, IIB, IIC T4 (Ta = C) E II 2 D Ex tb IIIC IP66 T130 C (Ta = C) E II 2 D Ex tb IIIC IP66 T95 C (Ta = C) E II 2 D Ex tb IIIC IP66 T80 C (Ta = C) Ex tb IIIC IP66 T130 C (Ta = C) Ex tb IIIC IP66 T95 C (Ta = C) Ex tb IIIC IP66 T80 C (Ta = C) ATEX PTB ATEX 1108 IECEx IECEx PTB Omgivelsestemperatur Ex ia/ib IIA, IIB, IIC T6 (Ta = C) E II 2 D Ex tb IIIC IP66 T80 C (Ta = C) Ex tb IIIC IP66 T80 C (Ta = C) Avhengig av bruken av de faktisk monterte komponentene og deres tenningsbeskyttelsestype Se informasjon om eksplosjonsvern Avhengig av klemmetype og de eksplosjonsbeskyttede komponentene som brukes Koplingsboks 5

6 Tekniske data Tekniske data Modell Materiale Kabinett Tetning Monteringsplate Flens Standardmodell Spesialmodell Veggtykkelse Kabinettdeksel Monteringsplate Deksellukning Tiltrekkingsmoment for dekselskruene Driftsmerkespenning Merkedriftsstrøm Merketverrsnitt Tilkopling av jordledning Rustfritt stål (AISI 304) el (AISI 316L) slipt Ekspandert silikon Stålplate, galvanisert Uten flens Med flens - Rustfritt stål (AISI 304) el (AISI 316L) slipt min. 2 mm 3 mm - Med umistelige M6 kombi-slisseskruer i rustfritt stål eller med dekselhengsler / vridere Tilholdernøkkel nr. 5 for vrider er inkludert i leveransen 4,5 Nm Kapslingsgrad IP66 iht. IEC/EN maks V Avhengig av klemmetype og de eksplosjonsbeskyttede komponentene som brukes maks. 630 A Avhengig av klemmetype og de eksplosjonsbeskyttede komponentene som brukes maks. 300 mm Avhengig av klemmetype og de eksplosjonsbeskyttede komponentene som brukes Følg klemmeprodusentens opplysninger, f.eks. tiltrekkingsmomentet M8 blindnaglemutter (1x): på utsiden av kabinettet M8 blindmutter (1x): på monteringsplaten M6 bolt (1x): i tillegg på kabinett med dekselhengsler ADVARSEL I områder med kraftig elektrostatisk opplading må det ikke brukes pulvermalte kabinetter. Bestykning koplingsboks I alle koplingsbokser forårsaker overgangsmotstandene på klemmepunktene og ledningene som er lagt i kabinettet, varme. For at maks. tillatt temperatur i koplingsboksen ikke skal overskrides, må strømbelastningen på strømkretsene i koplingsboksen ikke blir for store. I EF-typeprøvingssertifikatet finnes informasjon om maks. tillatt lederantall avhengig av strømbelastning og ledertverrsnitt for de enkelte koplingsboksene. 6 Koplingsboks

7 Tekniske data Tabell Bestykning i koplingsboksen, antall ledere som kan installeres avhengig av ledertverrsnitt og varig belastningsstrøm, eksempel kabinett 8150/ *) strøm, **) ledertverrsnitt 8150/ [A]* ,5 [mm²]** 2, Forklaringer til tabellen: «Leder» omfatter alle innførte ledere og hver interne forbindelsesleder, men ikke broer og jordledere. Ukritisk område (lys tabelldel) Denne tabelldelen regnes som ukritisk når det gjelder oppvarming av kabinettet. Strømkretser som kan tilordnes dette området, kan monteres inn i kabinettet i ønsket antall. Kritisk område (tabelldel med skrift) Denne tabelldelen viser maks. tillatt lederantall under hensyn til ledertverrsnittene og den varige strømmen som belaster lederen. Det kan tas hensyn til samtidighetsfaktorer eller belastningsfaktorer når denne tabellen brukes. Blandet bestykning med strømkretser med ulike tverrsnitt og strømmer er mulig; det må tas hensyn til de prosentuelle belastningsandelene på de individuelle strømkretsene. Er koplingsboksen fullt bestykket iht. kriteriene for den mørke tabelldelen, kan det i tillegg føyes til så mange strømkretser som ønsket i det ukritiske området (lys tabelldel). Farlig område (mørk tabelldel) Koplingsbokser som er prosjektert iht. denne tabelldelen må varmeprøves ekstra E00 Koplingsboks 7

8 Transport og oppbevaring Eksempel på beregning (generelt): Tverrsnitt [mm 2 ] Strøm [A] Antall ledere Kapasitet 2, (av 30) = 33 % (av 48) = 25 % (av 90) = 40 % = 98 % < 100 % For montering av sikringer gjelder de tilhørende omgivelsestemperaturverdiene for følgende temperaturklasser: Strømverdi sikring Temperaturklasse ( 4 A T6 > 4 A... ( 5 A T5 > 5 A... ( 6,3 A T4 Strømverdi sikring For montering av sikringer gjelder temperaturklassene for de tilhørende omgivelsestemperaturverdiene for områder med fare for støveksplosjon for følgende maks. tillatte overflatetemperaturer: Omgivelsestemperatur (Ta) ( 4 A ( 40 C T80 C ( 4 A ( 56 C T95 C ( 5 A ( 46 C T95 C ( 6,3 A ( 70 C T130 C Maks. tillatt overflatetemperatur 6 Transport og oppbevaring - Koplingsboksene skal alltid transporteres og oppbevares i originalemballasjen. - Transportsikringene må monteres ved transport av kabinettmodeller med hengsler. 7 Montering og demontering Skal den eksplosjonsbeskyttede enheten plasseres utendørs, anbefales det å beskytte enheten med et tak eller en vegg. 8 Koplingsboks

9 8 Dimensjoner Dimensjonene er angitt på tegningene som leveres sammen med enheten. 8.1 Dimensjoner for feste Alle mål i mm - med forbehold om endringer X 7 [0,28] ø 7 [ø 0,28] 25 [0,98] 18 [0,71] 26 [1,02] 20 [0,79] 8150/. Dimensjoner for feste 14282E00 Dimensjoner 9 Monteringsvilkår Avstander, luft- og krypestrekninger - Ved montering av komponenter skal luft- og krypestrekningene mellom de enkelte komponentene og mellom komponentene og kabinettveggene dimensjoneres tilstrekkelig. - Komponentenes krypestrekning må kontrolleres og overholdes som beskrevet i de enkelte driftsinstruksene. Overhold luftstrekningene avhengig av driftsmerkespenningene. - For alle enheter skal det overholdes en avstand mellom deksel og tilkoplingsskruer for de innmonterte delene (ved tilkoplet leder): minimum verdien for påkrevet luftstrekning, f.eks. ) 14 mm ved 1100 V. Avstand mellom koplingsstykke for egensikre og ikke-egensikre strømkretser - Skillevegger som brukes for å skille koplingsklemmene, må ikke ha større avstand enn 1,5 mm til kabinettveggen, eller de må sikre en minsteavstand på 50 mm mellom de blanke ledende delene på koplingsklemmen, målt rundt skilleveggen i alle retninger. - Skillevegger av metall må være minst 0,45 mm tykke. De må være jordet, og faste og stive nok til at de garantert ikke skades under tilkoplingsarbeider. I tillegg må metallskilleveggene oppvise tilstrekkelig strømkapasitet for å forhindre at jordingstilkoplingen smelter eller frakoples i tilfelle feil. - Isolerende skillevegger som ikke er av metall, må være minst 0,9 mm tykke. De må ha en passende krypestrømindeks (CTI) og være så godt forsterket at de ikke kan deformeres. - Brukes det sikringer >4 A, må det ikke oppstå ikke-tillatt oppvarming ved klemmene til egensikre strømkretser. Deksler for kombinasjoner av ikke-egensikre og egensikre strømkretser Alle spenningsførende deler som ikke utført i beskyttelsestype «Ex i», må utstyres med et innvendig deksel som må tilsvare minst kapslingsgrad IP30 når driftsmidlet er åpent. Koplingsboks 9

10 Installasjon Egensikre strømkretser: - I egensikre strømkretser skal det kun brukes isolerte kabler og ledninger med en prøvespenning på minst 500 V AC og en minimumskvalitet på H05. - Når det gjelder isolering og skille for klemmer og ledninger, må det påses at isoleringsprøvespenningen beregnes på grunnlag av summen av driftsmerkespenningene for egensikre og ikke-egensikre strømkretser. For tilfellet «egensikker mot jord» fremgår en isoleringsspenningsverdi på minst 500 V (ellers dobbelt verdi av driftsmerkespenning for egensikre strømkretser). For tilfellet «egensikker mot ikke-egensikker» fremgår en isoleringsspenningsverdi på minst 1500 V (ellers dobbel driftsmerkespenning pluss 1000 V). Luft- og krypestrekninger for egensikre komponenter Luft- og krypestrekningene mellom de blanke ledende delene til tilkoplingsklemmer for atskilte, egensikre strømkretser til jordete eller potensialfrie ledende deler må være lik eller større enn verdiene som er oppgitt i tabell 5 i IEC/EN Må det tas hensyn til atskilte, egensikre strømkretser, må sikkerhetsavstanden mellom de blanke ledende delene til de ytre tilkoplingene oppfylle følgende krav: - minst 6 mm mellom de atskilte, egensikre strømkretsene - minst 3 mm til jordete deler, dersom det ikke ble tatt hensyn til en mulig forbindelse til jordledning under sikkerhetsanalysen. 10 Installasjon ADVARSEL Dersom komponentene ikke installeres korrekt, er eksplosjonsbeskyttelse ikke lenger garantert. Når det monteres ekstra klemmer og kabel- og ledningsinnføringer, må det påses det foreligger et «EF-typeprøvingssertifikat» eller et «IECEx Certificate of Conformity» for disse komponentene. I tillegg må antall klemmer ikke overskride antallet som er angitt i vedlegget til «EF-typeprøvingssertifikat» eller «IECEx Certificate of Conformity». Elektrisk tilkopling - Ledningen skal tilkoples med stor omhu. - Lederen må være isolert helt fram til klemmen. - Lederen må ikke skades (skjæres inn) under avisolering. - Velg egnede ledninger som legges slik at det er sikret at maks. tillatte ledertemperaturer ikke overskrides. - Følg spesifikasjonene fra klemmeprodusenten. 10 Koplingsboks

11 Ta i bruk boksene Tilkopling av jordledning - Det skal alltid tilkoples en jordledning. - Den ytre jordledningstilkoplingen er til kabelsko. - Kabelen må legges fast nært kabinettet. - Uavhengig av driftsmerkespenningen skal alle blanke, ikke spenningsledende metalldeler tas med i jordledningssystemet. - N-ledninger skal betraktes som spenningsførende og legges tilsvarende. - De inaktive metalldelene er isolert iht. EN / IEC og ikke koplet til PE. Opplysninger for potensialutligning (PA) og beskyttelsesjord (PE) for egensikre strømkretser finnes i dokumentasjonen for tilhørende driftsmiddel. 11 Ta i bruk boksene Før boksene tas i bruk - Forviss deg om at komponentene ikke er skadet. - Forviss deg om at enheten er forskriftsmessig installert. - Fjern fremmedlegemer fra enheten. - Kontroller tiltrekkingsmomentene. - Kontroller at alle deksler og skillevegger på spenningsførende deler forefinnes og er festet. ADVARSEL Skal åpninger som ikke er i bruk, tettes med blindplugger, må du forsikre deg om at det finnes et «EF-typeprøvingssertifikat» eller et «IECEx Certificate of Conformity» for disse pluggene. Til ubrukte borehull i kabinettet skal det brukes R. STAHL blindplugger, f.eks serien, til ubrukte kabel- og ledningsinnføringer R. STAHL plugger, f.eks serien. 12 Reparasjon, vedlikehold og utbedring av feil ADVARSEL Må ikke åpnes under spenning! Må ikke åpnes når ikke-egensikre strømkretser står under spenning. Unntak: Enheter med egensikre og ikke-egensikre strømkretser merket med «IKKE- EGENSIKRE STRØMKRETSER BESKYTTET MED INTERNT IP30-DEKSEL» kan også åpnes under spenning. Under vedlikehold skal følgende punkter kontrolleres: X Ledningen er godt festet i klemmene X Tillatte temperaturer overholdes (iht. IEC/EN ff.) X Skader på kabinett og tetninger. X Skruer og mutre er godt festet. Koplingsboks 11

12 Tilbehør og reservedeler 13 Tilbehør og reservedeler ADVARSEL Bruk kun originale tilbehørs- og reservedeler fra firma R. STAHL. Ved montering av klemmer må du forvisse deg om at det finnes et «EFtypeprøvingssertifikat» eller et «IECEx Certificate of Conformity» for disse klemmene. 14 Avfallsbehandling Følg de nasjonale forskrifter for avfallsbehandling. 12 Koplingsboks

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.) 6090-0 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual 1ZSC000563-AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 Bauer Gear Motor GmbH Eberhard-Bauer-Straße 36-60 73734 Esslingen am Neckar Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 oversettelse Innhold Side EU-samsvarserklæring etter lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER

MONTERINGSANVISNING. ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER MONTERINGSANVISNING ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER Godkjent av ELEKTRISITETSTILSYNET den 8. mars 1994 Utgave: januar 2015 For siste utgave se elflex.no Importør: KONSULENT

Detaljer

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER

DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER DRIFTSVEILEDNING FOR TRYKKLUFT-TALJER ENSKINNE TALJER Vennligst fyll in deres talje nummer for senere bruk. Denne driftsveiledning, utgave 3/2004, gjelder for følgende JDN- trykklufttaljer 3 6 10 15 20

Detaljer

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning av 22 Torsjonsfleksibel klokobling No. 00 akselkobling, No. 08 DKM, med konisk klemhylse og dennes kombinasjoner i henhold til direktivet 94/9/EF (ATEX 95) for ferdigborede og forborede/ikke borede koblinger

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer