Ft_...-e: I."",,"~ 1l.o1h..., F "."1": 1. RId\ml o.n;.km nmott en., 0wIhtAn ilo.~ ;AE 20. ~,~ n?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ft_...-e: I."",,"~ 1l.o1h..., F "."1": 1. RId\ml o.n;.km 11895-19881 nmott. 11 2. en., 0wIhtAn 11811.192111911. ilo.~ ;AE 20. ~,~ n?"

Transkript

1 Einar utdannet seg til ingeni~r i Bergen. Han forlovet seg med en pike i Bergen som het Anna Ingebrigtsen. Han fikk tuberkulose, og kom hjem til Loshavn syk. Han la syk pa det ~stre loftet i foreldrenes hus. og hans s~ster Solveig stelte ham der til han d~de. Hans forlovede giftet seg aldri. ilo.~ ;AE 20 ~,~ n? S<.cl. B,ooklyn. USA Ft_...-e: I."",,"~ l.o"'dowliei :J. ~pcicw1/eh.cn 1l.o1h..., F "."1": 1. RId\ml o.n;.km nmott en., 0wIhtAn ForIl!~:ArianotS..,.o.l'Ileben ~11.l1 Foran fra venstffl: 1. Cari Certson 2. Valborg Cerlsen 3. M8,tha Corlsen 4. Gustev Cerise" 5. Torbjerg Carlsen 6. Sigurd Cerlsen 7. Richard Danielsen Bak f,a venstre:,. Alfred Daniel.en 2. Guovor Denielsen 3. Arian Oanielsen 4. Carl Cerlsen 5. Gotfred Carlae" 6. Einer Carlscn

2 Valborg giftet seg med Carl Carlsen ( ) fra Farsund. Han var ansatt i postvesenet, og de bodde i Farsund til1939. Da fikk han en jobb i Trondheim og familien flyttet dit. Senere ble han postmester i Gj~vik, hvor de bodde sa lenge de levde. I 1917 overtok de det huset pa Berjet i Eikvag som var hennes fars barndomshjem. De brukte det til fritidsbolig. De fikk 4 barn: Carl (1919-?), Solveig(1921-?), Torbj~rg ( ) og Aslaug ( ). 5:e<l. Metr. 11 I Loshavn Berjet I Elkvag. matr.5. 9ru,"' : Vftlborg Oanlt"sen (f. 1893). ff8. "stt.: 1. VlllbcrlJ Osnletse tc.rlllenllf. 1893) 2. SoIvelg De,.lnn INebc:l.1I (f BorSlhild Jona,.." If dallef Iil Oagm D. Fur venatte: Valborg Oanlel$oCtn {1S fr. F.tSUlld. IC rlsenl If Hun ble gift med Carl C.,laeR

3 Richard utdannet seg, etter farens ~nske, f~rst til m~beisnekker, f~rst i Farsund, sa i FIekkefjord.Sa seilte han noen ar med ei skute som het Varbak, f~r han bie kystskipper, Han kj~pte sammen med sin svoger Gotfred Carlsen sk~yta Oddfjell, og de seilte med den noen ar. I 1922 traff han Therese CarIsen ( ) som var kommet hjem fra Amerika til sin far, Peder, som hadde bodd pa Biland, men hadde kj~pt hus i Eikvag. De bie foriovet og reiste begge til Amerika, hvor de giftet seg. I 1927 kom Therese hjem til Loshavn med to barn og bie boende hos svigerfaren Arian. Richard kom hjem for godt i 1933 og hadde da overtatt barndomshjemmet. Han seilte sa videre med Oddfjell sammen med Gotfred inntil1939, da han overtok sk~yta aiene. Etter at Oddfjell bie soigt i 1963 fikk han bruk for sin snekkerutdanneise som reperat~r og snekker i Loshavn og Eikvag. De fikk 5 barn: Arthur 1924), Raymond (1926), Richard (1928), Einar(1930) og Reidun (Lillemor) (1934). =~:~~7~~1.~-7:::::~ 'H~1 ::::::.:: R<,7" ~"'_.,~ ' 11_ ". 192.'1<. " '.,,_ : ' tl',l>ovlo, 5..._.,.T_'''''.'.,7''....,l-. f'rllvfn",e: 1.Ric:h.rdThmeff TlMrnuAmatie DanlIl19001,C I$<lnl ( ArthurS ". tt A.. Alcll.tdO"niolunI &SI 5. RaymondPII.kf,lf _ ""_' ca<to 1.. '_- 2. C'O_ 3.~C'_, 4... ""'_,.c c 6.lIomov _ 7._1'. a._ ",,"_0_ 3. 4,~"'-'oc_ 5.eo.r;..<_ &. Il ,ltoo5n_ 8. _1'. D.I_c _,_ _ 11.uo_.p/o ll.r~.~, _,. _;

4 Solveig giftet seg med Otto Nebdal(1893-?) fra Eikvag. Han var lrerer. De bodde mange ar i Fredrikstad, men flyttet sa til Oslo hvor han ble lrerer pa Bryn skole. Senere ble han overlrerer ved Ulleval skole. Han var ogsa praksislrerer for Oslo lrererskole. De bygde hytte i Eikvag, pa Berjet, og var der hver sommer. De fikk en datter, Signy ( ). Fra vorllltfa: 1. Otto Nebdal 2. 5(]llIoig Nebclal Je.. tone ha ven"tre; 1. Borghitd Jonasslln 2. fillv DftnielllQI'I (f. TjolsenJ 3. Solve/g Denlelsen (Nebdpll 4. Karollne,d. H3gen IFrGyl"ndl

5 Arians og Sallys barnebarn Fra vens~re:,. Sigurd Corleen 2. Gustav earlsen 3. Gunnor Carlaen 4. Einar Carlson 5. Arthur Danielsen 6. Raymond Daniolsen 7. AIf Oanielson 8. Richard Canielsen 9. 6nar Danlelse" Fra ven.tre: 1. Einar Danielsen 2. (bak) Solvolg Carlssn 3. Finn O~miel5en 4. Ullemor Denielson (Berjet) 5. Sig.,V Nebdal 6. (for an) Arthur Danlelsen 7.1?? 8.!faaren, kun hodet} AIf Danielsen 9.?1? 10, lbt'lkl Gunvor Oanielsoo 11. liorsn pa armen} lillemor Danielsen (matt. 11) 12. tjv Paulson, 3. (bak) Cart Cerlsen 14. Astrid Westhussel!tfdo"tIf' BD 27 AI/~il: ca a...k.~ o".utenfor matt. 3 j Bukta Fra venstro: 1. Torbj0rg Carl&On 2. (foraol Totbjorg Catlseo IBeriat) 3. Solvelg Callsen 4. Srthur Danielll.8n 5. finar Curlsen 6. liiten gun foran) Raymond Denielul'l 7. (bak) Carl Corlsen 8. Gunner Carllscn 9. GllstaV Cllrls(ln F, vensln! (Ot"": 1. D/lgfln TQbl &n 2. EinarCtlrlscn 3. RfIIYlnond O"llhllocn 4. lillonlor Danlel.en 5. Allf'!d DMllelHn 6. bt.tobla.$tifl 1. Th«lvald TQbl.sson Bilk Ira vonsu-e: 1. Ston Tobial$9n 2. SJi101l1ll sum kjqna fanl. TQbl~s"on ha Flfjkkofiord. 3.lf1\ltd llla1jollue! Alf D.nl~r.en 4. Gl)llvorDa~:sen 5. "".ntu! ellll,.n 6. Hilllur Tobhll.llM 7. To,hjlt'9 ClldiK"O

6 SI.-d: Urbys bukt J Eikv6g 8nuIVltlw' Utenfor hytta tu Alfrod Danlelsen i Urbys bukt Frs venstre: 1. Aslllug Cerlsen 2. To,bjorg Cad.en 3. Aauid W.sthassel 4. llllemo, Deniels.n 6. Rlgmor Holden Cv.nnion. av LilIemor f,a Saudal 6. Slgny Nebdal SHod, Urbvs bukt I Eikvi9 ec!~,. d~: Krlgabilde m.d V tegn. Frs vensue: 1. lillemor Danlelaen ITveit) 2. Aslaug earlsen 3. UlIemo, Denlels.n IQlaen) 4. Raymond Denlelsen 5. Arthur Deniels.n Fill venslre: 1. Slgu,d Carlsen 2. Gunner Carl.en {Loshamn} (bilki 3. Torbj"JO CllrfGOn (Grogoraen) 4. Gnar Carlson (foren) 5. GU.tllV carlsen 6es~""el,": Fonln fra venstre: 1. Torbjorg Ce,lsen CBerjeH 2. Gunnar Cerlsen 3. Alf Danielsen 4. 8nar Carlsen Bak far veoatre: 1. Gunvor Daniehsen med Finn Danielsen ps armen 2. Ma,tha Cerlsen 3. Gustev Cerlsen 4. Torbjerg Cerlsen (Bukta) 5. Lillemor Oonlelsen

7 Arian og Sallys oldebarn og tippoldebarn S:cd: SkougsBrd I EikvAg e.,.~,;".,;~",utenfor hyttb til OIaf og Alfhild Abrehamsen i Elkdg. Fm venstre: 1. Gunnar loshamn 2. Trond Cnrlscn 3. Carl Ame Carls6l'l 4. AIt-Arien loshnmn Frll venstrc: 1. Egfl Tveit 2. Gunner loshamn 3. Carl Arne Carl.sen 4. Trond Cerlsell B,. h. ~.nollfl 1.h.Ollllltlul'l 2. AUK"tiI0,nlol. " J. AM , " Wood 4. lp'.,menl H.,,,,~ MlIleom W""'" It 06!l<nltl' An!lt'!lne. Skor~.'f e. PorHelllIlOM!toI,. All.6<ls,," O ""I, 8.ldIlrtu!fOl'OllIGunll'Ol'RulJd 9.E'lJIlTvell 10. Firm SIlVl/fin O nlolun 11. Jl>541 Robefl Wood 12 j""(&!l juftlannttvdt 13 Eon.rSkllrvllV 14.8j OOItOlltl"" Mld, l ~kk. ',nv."".,: I. Alf Rlcl\l'Iul O.nloll""" 2. M"rIotPllnklun 3. lllallll<"'ijoi1l1fl".oil' I. " 4.lIorNl)M I.O ltol'ltm!i.ljypmoij<ln 6. Pe'EInarR.. " foloo I "l>nlt/., 1. P-.lGunnar Olll'lkl!lf"n 2.0d"C oilnewo;xl 3 klltrinuriiljl,i 4. (~lcnjf"noeilm"riilt ell 5. A""1I00of';.~e" 6. U3e MllneO"nielll!n 7.010Mll(JlI\lsRuud 8. fri~ S.,...,irI O."e1Ml1

Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes

Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes Snekkerverksted og systue i Myran Artikkel av Roar Aarnes I gamle dager var det også snekkerverksted i Myran, slik som det er i dag, - men det var også systue der. Johanna og Iver som var nybyggere på

Detaljer

Man of the Land En Jordens Mann Christopher Albert Satter Albert Christopher Stensatter

Man of the Land En Jordens Mann Christopher Albert Satter Albert Christopher Stensatter Side 1 / 9 Man of the Land En Jordens Mann Christopher Albert Satter Albert Christopher Stensatter Det eldste barnet og den første sønnen ble født den 17 februar, 1873. Da dette barnet ble voksen bestemte

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Minneord over Henning Stein Øverås

Minneord over Henning Stein Øverås Minneord over Henning Stein Øverås Av Gorm G. Lund. Fremført i bisettelsen, Nye kapell Vestre gravlund. 14. 3. 2014 Kjære alle sammen. Vi er samlet her i dag for å ta farvel med et menneske som har satt

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

RRelasjon. Fra den snøres på det første barnet i. er kjolen med på å starte. menneskeliv. Vi har sporet opp noen av dem. Familie Dåpskjole.

RRelasjon. Fra den snøres på det første barnet i. er kjolen med på å starte. menneskeliv. Vi har sporet opp noen av dem. Familie Dåpskjole. RRelasjon Tradisjon Familie Dåpskjole Fra den snøres på det første barnet i 1896 er kjolen med på å starte 37 menneskeliv. Vi har sporet opp noen av dem. TeksT Hanne Marie Maugesten FoTo Carl Martin Nordby

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

klokkeren i Hratsberg. HI ar gammel ble han ferdig pa seminariet

klokkeren i Hratsberg. HI ar gammel ble han ferdig pa seminariet LlERERPERSONALET Fra 1860 var det ikke lenger prosten som tilsatte lrererne. Denne retten fikk stiftsdireksjonen (amtmannen, bispen og skoledirekt0ren). Men det var skolekommisjonen som tok imot s0knadene

Detaljer

Ola Svekling. Et 150 årsminne

Ola Svekling. Et 150 årsminne Ola Svekling Et 150 årsminne 1. februar i 1855 ble det på Aunhaugen på Hemn skogen født et tvillingpar gutter. Foreldrene var Ole Olsen f. Skogrand og Ane Olsdtr. F. Vorpbukt. Det stod dårlig til med barna,

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009

En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 En av Nilsen-slektene fra Rævesand 1799 2009 Dette er det jeg så langt vet om min Mors famile/slekt fra Rævesand, Tromøy LOVISE KRISTINE JENSEN og NILS TORUP NILSEN Nilsen slekten - Rævesand, Tromøy- side

Detaljer

Jonette Pauline Andreassen

Jonette Pauline Andreassen Jonette Pauline Andreassen Faktaboks om Gisken Wildenvey: Født 23. mars 1892 i Austnesfjorden Lofoten i følge kirkeboka. Født 23. mars 1895 etter egen tidsregning. Døpt Jonette Pauline Andreassen. Brukte

Detaljer

Halvarhaugen mitt barndoms sommerparadis

Halvarhaugen mitt barndoms sommerparadis Halvarhaugen mitt barndoms sommerparadis Harald Sørgaard Djupvik Det var en lang og strevsom reise - å reise fra Ålesund til Vik, den gangen jeg var liten, på slutten av 50- og begynnelsen av 60 tallet.

Detaljer

Noen bilder fra Gamle Skjolddavik

Noen bilder fra Gamle Skjolddavik Noen bilder fra Gamle Skjolddavik Serien er identisk med min visning på Skjoldadagane i juni 2011. Dette er ett lite utdrag av mitt billedgalleri av folk og bygninger i Skjoldavik, og er hovedsakelig fra

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2011

Okhaldhunga Times November 2011 Okhaldhunga Times November 2011 Kjære venner! Hva skjer på sykehuset? Det er jo det vi skriver om her i OT hele tiden, vil vel noen si. Men nå tenkte vi å gi dere litt statistikk fra siste år. Målet er

Detaljer

Myntene på handelsstedet

Myntene på handelsstedet Myntene på handelsstedet Innlevert av 1.-4. trinn ved Kjerringøy skole (Bodø, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Kjerringøy er ei lita bygd i Nordland, med omtrent 350 innbyggere. Kjerringøy skole er en

Detaljer

Bryllup og begravelser

Bryllup og begravelser Jens M. Johansson Bryllup og begravelser Roman Noen av dem som er med: Jens M. Johansson, meg Tea Heiberg, min kone Vera og Markus, våre barn Olof Johansson, faren min Erik Johansson, farfar Gunvor Johansson,

Detaljer

Samtidig bygde mine foreldre, Bob og Bec, et hus på den andre siden av veien på the eighty.

Samtidig bygde mine foreldre, Bob og Bec, et hus på den andre siden av veien på the eighty. MIN BESTEMOR DOROTHEA SATTER. Jeg ble oppkalt etter min bestemor. Det var en œre. Jeg var glad i henne og det er jeg fremdeles. Jeg setter henne høyt for alle de gode dagene vi hadde sammen, og for det

Detaljer

Eidum Stoppested Høyde over havet 4,5 meter. Av Roar Aarnes

Eidum Stoppested Høyde over havet 4,5 meter. Av Roar Aarnes Eidum Stoppested Høyde over havet 4,5 meter. Av Roar Aarnes Prospektkort fra Eidem Stoppested rundt 1925. Noen av oss husker fortsatt bygningene som sto oppført på Eidum Stoppested. Da jernbanen fra Trondhjem

Detaljer

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! Nå har hele familien vært samlet i Jinka en stund og det er deilig. Juliana har startet i tredje klasse og er godt fornøyd med det. Dette semesteret er det Toril Bø som er reiselærer til Jinka,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Familien Width i Molde

Familien Width i Molde Familien Width i Molde Av Finn Gjerde Tidlig på 1800-tallet dukket Henning Bastiansson Settem With opp og bosatte seg i Molde. Han fikk en stor familie etter seg, og i 100 år var de toneangivende i byens

Detaljer

Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda?

Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda? Er det forskjell på hvordan man bruker mobil i byen og på bygda? 1 Forord Vi er 7.klasse ved Koppang skole. Dette prosjektet har det vært moro å jobbe med. Vi hadde i utgangspunktet mange forslag til prosjekt,

Detaljer

Eline Johnsen Helledal. Broren min. Om stoffmisbruk, skuffelser og søskenkjærlighet

Eline Johnsen Helledal. Broren min. Om stoffmisbruk, skuffelser og søskenkjærlighet Eline Johnsen Helledal Broren min Om stoffmisbruk, skuffelser og søskenkjærlighet Takk, Henrik KAN DU PEKE DEM ut på gata? Vet du hvorfor han som går alene nedover Karl Johan, ser så sliten ut? Kan du

Detaljer

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke Minneoppgave - UiD John Fridjof T 69 16 93 71 Uller~y, 1747 SKJEBERG John Strand er f~dt 28. 0en, syd Reidun Loose, som mulig, i en Uller y-dialekten, John iver sa tett av direkte og men det er ikke sin

Detaljer