Nordavind over Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordavind over Europa"

Transkript

1 Sjur Holsen Nordavind over Europa Det er lunsjtid i Madrid. Klokken har passert halv to, og folk renner i strie strømmer inn på de mange tusen barene og restaurantene som gjør den spanske hovedstaden til det den er. Nå skal det spises. Og drikkes. Og snakkes. Høyt og lenge. Det er lunsjtid i Sevilla, i Valencia, i San Sebastián: Overalt den samme lemenstrømmen for å innta dagens viktigste måltid: overalt den samme gleden over å samles med kolleger, venner eller familie rundt en overdådig mengde mat. Mye kan ha forandret seg i Spania, men lunsjen holdes fortsatt hellig av de fleste spanjoler, i deilig ulydighet mot effektivitetskravene fra den nye tid. Ved lunsjbordet blir de sittende i to stive klokketimer eller mer. Og de drikker vin til, om de aldri så mye skal kjøre noen kvartaler, lukeparkere og gå tilbake på jobben etterpå. Som det er blitt sagt: I syd jobber man for å spise, mens vi nordboere spiser for å jobbe. De nyter maten, vi spiser den. Den nordiske snusfornuft Ganens høyst varierende makt i nord og syd 1 som neppe noe sted er mer minnerikt portrettert enn i Karen Blixens vidunderlige fortelling Babettes gjestebud er fortsatt uttrykk for en av de mest varige, dyptpløyende kulturforskjeller i Europa. Du skal ikke oppholde deg lenge i Middelhavs-området før du møter lokale drosjesjåfører kanskje ikke best kjent for sitt gastronomiske vidd nord for Alpene som snakker med dypt engasjement og bekymring om de amerikanske hurtigmatkjedenes inntog i Roma, Marseille, Athen. Og jeg slutter aldri å forundre meg over at mat og matvaner inntar en så naturlig plass i alt fra det latinske dagliglivets samtaler til avisenes og tvs kjendisintervjuer at det til tider minner stygt om en besettelse. I syd er maten og vinen fortsatt et essensielt, definerende trekk ved en hel livsform og et ufraværlig element i ethvert begrep om det gode liv. Maten og vinen representerer noe selvsagt, noe fundamentalt, midt i hverdagen. Kort sagt: Mat og vin er kultur. Gastronomisk ødemark Forskjellen til et land som Norge kunne knapt vært større. For vel har vi nordmenn rullet oss i dyr olje og billige flybilletter så lenge at knapt noe lenger er fremmed for oss, og vel har vi allerede gjennom flere tiår flørtet vilt og ukritisk med alt som er «kontinentalt» og «europeisk». Mat og vin forblir likevel et overflatefenomen for de fleste, en slags stjålen luksus vi unner oss en fredagskveld i ny og ne når vi endelig har fått barnevakt til toåringen. Det gjør ingen større forskjell at alle plutselig synes det er hot å gå på kokkekurs, eller at Oslo by tok steget fra gastronomisk ødemark til den michelinske stjernehimmelen på et lite tiår: Forskningen på feltet slår fast at norske matog fritidsvaner ligger forunderlig fast, preget av nøkternhet, effektivitet og et klart skille mellom hverdag og fest. 2 Latinernes utsvevende omgang med tid, mat og drikke selv i hverdagen virker fortsatt nesten støtende på oss. Hvordan og hvorfor det er blitt slik, er et

2 126 samtiden stort og sammensatt spørsmål, men det er neppe veldig misvisende å legge hovedskylden på protestantismen. Gjennom snart et halvt årtusen har menneskene her nord fått den lutherske lære om kontroll, disiplin og forsakelse så hardt hamret inn i seg at det har satt et avgjørende mentalt avtrykk på en hel livsform. Det sentrale er i og for seg ikke protestantismen som sådan, men protestantismens kultur, som fortsatt dominerer oss lenge etter at den lutherske troen har mistet grepet. Århundrer med sekularisering og den har som kjent nådd lenger i nord enn i syd endrer ikke på det faktum at mange nordboere fortsatt går rundt og er dypt protestantiske i hodet, preget av en nesten patologisk tøyling av lidenskapene og en nøysomhet på grensen til det komiske sett i relasjon til velstandsnivået. I takt med kristentroens gradvise tilbakegang i nord har dessuten andre, beslektede tankesett kunnet videreføre essensen i den lutherske livsanskuelsen. Kapitalisme og sosialdemokrati For det første kapitalismen. Som den tyske sosiologen Max Weber påviste i sin berømte bok om protestantismens etikk og kapitalismens ånd for akkurat hundre år siden, var det delvis religiøst betinget at den moderne handelskapitalismen slo igjennom nettopp i Nord-Europa på 1600-tallet, mens den i flere århundrer etter dette slet med å få innpass i det katolske syd. Weber så en klar sammenheng mellom den protestantiske (og fremfor alt den kalvinistiske) kallstanken og de dyder som er nødvendig for å opprettholde kapitalismen som system over tid: en disiplinert, asketisk livsholdning, en vedvarende, sterk arbeidsvilje og en nøktern bokholdermentalitet. Kjernen i den moderne vestlige kapitalismen er en moralsk fundert snusfornuft. 3 En dyptloddende fornuft og nøkternhet har også vært pregende for sosialdemokratiet, som i likhet med protestantismen og den asketiske kapitalismen alltid har hatt sitt sterkeste feste lengst nord i Europa. For mens hele den vestlige sivilisasjonshistorien handler om menneskets forsøk på å skape orden ut av kaos, er det bare etterkrigstidens nordiske sosialdemokratier som i den grad har lyktes med dette prosjektet at selve menneskelivet har begynt å miste interesse. Den uuttømmelige sosialdemokratiske troen på orden, planlegging og faktisk sammenheng mellom intensjoner og resultater, middel og mål, har gjort vår arktisk-protestantiske flik av kloden til et lite mareritt av overambisiøs sosial ingeniørkunst: trygt, gjennomorganisert og fortvilende sterilt. Den lange lunsjen ville ha vært sjanseløs i det nøysomhetens samfunn Gerhardsen og Erlander drømte om og langt på vei lyktes med å bygge opp. Katolikkenes livsfråtseri strider med sentrale grunnsetninger i protestantisk, kapitalistisk og sosialdemokratisk tenkning. Kanskje bør vi vie særlig oppmerksomhet til sammenhengen mellom sosialdemokratiet og kapitalismen, slik de fikk utvikle seg i tett symbiose fra mellomkrigstiden og fremover. Forsøkene på å temme kapitalismen gjennom sosialdemokratisk regulering utgjorde nemlig bare en av de to grunnstenene i den nordiske samfunnsordenen som tok endelig form i annen halvdel av det tyvende århundret, hvor den andre grunnstenen selvsagt var kapitalismen selv. Norden ble det sted på kloden hvor Sovjetunionen og USA gikk opp i en slags høyere sivilisatorisk enhet, preget av et evig og forunderlig fredfullt vekselspill mellom kapitalismen og reguleringen av den. Sammen har disse to kreftene trukket i tospann mot det målet som århundrer med protestantisme hadde beredt den nordiske grunnen for: den totale rasjonalisering av samfunnet eller, om man vil, den absolutte humørløshet. Uten den skepsis til staten og den iboende motviljen mot kapitalistisk effektivitet som ligger innbakt i det katolske verdensbildet, kunne man i Norden bygge opp hyperfungerende velferdssamfunn tuftet på en paradok-

3 samtiden sal blanding av kontroll og dynamikk, hvor sosialdemokratiet og kapitalismen bare har vært to sider av samme protestantiske sak. 4 Samfunn hvor den materielle livskvaliteten har vært historisk og geografisk unik la det være sagt. Men også med vrangsider som er blitt tydeligere etter hvert som globaliseringen har introdusert øvrige livsformer for oss. Nullvisjonen, det nordiske credo Denne spenningen blir indirekte berørt i det som må være en av de viktigste bøkene som er Norske mat- og fritidsvaner ligger forunderlig fast, preget av nøkternhet, effektivitet og et klart skille mellom hverdag og fest. kommet på norsk de siste par årene; samfunnsmedisineren Per Fugellis bok om nullvisjonen fra Fugellis observasjoner av moderne nordisk livsstil og kultur springer ut av «en fornemmelse av at samfunnet er i ferd med å bli for strengt, for rent, for kresent» og «en illevarslende følelse av at folkesjelen nå vil for mye og tåler for lite, at vi er på vei inn i et utopisk prosjekt som vil gjøre menneskene til engler og jorden til himmel her og nå». 5 Midt oppe i all den nyvunne rikdommen vår, midt oppe i vår nesten grenseløse frihet, ser han et folk som velger å falle på kne for all verdens tenkelige og utenkelige farer og innrette sine liv etter drømmen om det risikofrie samfunn, hvor lysten og gleden må bøye seg for fornuftens dogmatikk. Det er dette som ligger i nullvisjonen: tanken om at vi skal kunne kjøpe eller organisere oss fri fra all risiko og fare, all terror og frykt. Våre «fullkommenhetsnevroser» og vårt «flinkhetsraseri» 6 berøver oss evnen til tvisyn og kritisk sans; jakten på perfeksjon tar styringen med livene våre. Men lykkelige blir vi visst ikke. Ikke bare ser vi mulige farer over alt, som at man kan få testikkelkreft av jordbær eller at gassen i løpeskoene kan eksplodere. Nullvisjonen befaler oss også å nedkjempe alle slike farer, og den utstyrer oss med en urokkelig moralsk tro på at det faktisk går an. I tråd med dette programmet er det ikke til å undre seg over at man i et land som Sverige opererer med en offentlig langtidsplan som skal sikre null barneulykker null barneulykker! i svenske daghjem innen år 2030, eller at norske veimyndigheter vil avskaffe alle dødsulykker i trafikken innen samme tid, for å nevne to av utallige eksempler fra den absurde nordiske virkeligheten. Underforstått: Nirvana kan nås. Hvis vi bare legger alle andre hensyn til side. Fugelli skriver, med henvisning til den franske filosofen Michel Foucault: Alle samfunn trenger et ordnende prinsipp. Det kan være religion med sine bud. Det kan være ideologi med sine dogmer. Det kan være militærmakt med sine våpen. I det avkristnede, avideologiserte og avmilitariserte Norge kan mye tyde på at helse, livsstil og sikkerhet har overtatt som ordensmakt. 7 Den sørgelige bivirkningen er at vi ikke lenger blir i stand til å nyte nettopp nå som velstanden gir oss en historisk mulighet til å gjøre det. Vi ender i det «gravalvorets diktatur» som en annen klok refser, Einar Førde, brukte sin siste tid på jorden til å advare mot;

4 128 samtiden et samfunn hvor det rett og slett ikke er rom for gleden, fordi den kan være skadelig. Tankegangen er vakkert oppsummert i forordet til en dansk kokebok jeg nylig kom over: Serverer man for sine gæster en udbenet lammekølle, der ødselt er blevet fyldt med rosiner, rucola og ristede pinjekerner, vil køllen uundgåeligt få nogle ved bordet til at fortælle om newzealandsk masseproduktion af får, selv om lammet er pæredansk. Creutzfeldt-Jakobs vil snart blive inroduceret som aftenens æresgæst, og mens man tygger kødet i sig, vil man drøfte, hvad der i grunden smitter mest på et lam eller en okse. Hjernen, milten, leveren eller nervevævet? Måltidet bliver som en russisk roulette. Hvem overlever kaffen? En kornsalat med emmer, timian, abrikoser, æbler, chili og frisk citron-melisse vil få alle i selskabet til at snakke om sprøjtemidler i maden. Ord som Carbendazim, Vinclozolin, Parathionmethyl, Chlorothalonil, Oprodion og Monocrotophos vil flyve over bordet. For den udenforstående kunne det lyde som spændende eksotiske krydderier. Men det er sprøjtemidler. Stort set kan vi i dag kun huske de fortællinger om mad, som ernæringsvidenskapen har skabt. Det hele handler om, hvad der er sundt, og hvad der er usundt. Jo mere tomt for indhold, vort liv er blevet, jo mere optaget er vi blevet af at overleve. Vort fokus er ikke lagt på mere liv. Men på længere liv. Vi vil spise os til en højere og højere gennemsnitslevealder. 8 En slik diagnose er atskillig mindre treffende i Syd- enn i Nord-Europa, og Fugellis bok kunne simpelthen ikke ha vært skrevet i et land som Spania i det minste ikke ennå. Selv drar han på eksempelsanking til Afrika når han skal fremholde andre tankesett og samfunnsformer å strekke seg etter, slik den venstreintellektuelle nordiske eliten har for vane når den jakter på noe genuint og godt. Men han kunne ha spart seg den lange reisen, for negasjonen av våre «sure liv og strenge samfunn» 9 finnes fortsatt lett tilgjengelig i det bedagelige Middelhavs-området. Så lett tilgjengelig at det er underlig at vi nordboere ikke klarer å ta lærdom av den under våre jevnlige turistbesøk ned dit. Syden: nytelsens schizofreni Mye av årsaken ligger nok i vårt uavklarte forhold til nytelsen, som rett nok er i ferd med å komme på moten også i nord, båret frem av internasjonale konsumtrender. Men det blir noe halvhjertet over det hele, for nytelsen har fortsatt et underlig preg av snusfornuft og forsert planlegging over seg i Norden. Vi går rutinemessig av hengslene hver lørdag og et par uker hver sommer, men ellers er vi kledelig nøkterne i alt vi foretar oss. Så langt men ikke lenger; det er den nordiske doktrinen om nytelse, også i en tid med tilsynelatende utagerende hedonisme. Sykliske ritualer og programmert villskap, ja nytelse i hverdagen, nei. Den viktigste arenaen for disse rituelle utblåsningene er fortsatt det latinske Europa. 10 Syden, som det så presist kalles her nord, er fremfor alt den plass hvor nordboerne kan leve ut alt det de holder innestengt gjennom årets kalde, mørke måneder og bedrive en form for moralsk dumping som i omfang langt overgår det sosiale motstykket fra øst som de prøver å skjerme seg mot. Men hvor de samtidig er så umiskjennelig seg selv at det er et åpent spørsmål om de noensinne forlot Tønsberg eller Uddevalla, mentalt sett. Vårt uavklarte forhold til nytelsen kommer egentlig aller klarest frem når vi prøver å hengi oss til den. Pliktens makt over gleden blir ekstra tydelig da. For hvis prototypen på en nordboer i Syden er den uelegant fulle, støyende badegjesten en generalisering som fortsatt kan ha i hvert fall noe for seg må det samtidig presiseres at denne uhemmede og høyst artsfremmede demonstrasjonen av nordisk glede bare lar seg beskue på kveldstid. På den solsvidde formiddagen er situasjonen snudd på hodet: Nå er ikke vår nordiske venn eller venninne lenger støyende og blid, men streng, forknytt

5 samtiden og innadvendt med ergonomisk, jordfarget ransel. Trygg, men inte lycklig på dagtid; en slags evig rødruss etter ni dét er sydenfareren oppsummert. Ønsket om å ta lærdom av «den avslappede, rødvinsdynkede livsholdningen» til disse «livsnyterne der syd i hvitløksbeltet» slik Kvinner og klær ville ha fremstilt det tåler simpelthen ikke møtet med det blendende dagslyset og den knugende bakrusen. Nå ser vi ikke lenger alt det vakre og eksotiske, men bare fluene, søppelet og kaoset. Latinerne er ikke lenger sjarmerende og festlige, men upålitelige, korrupte og inkompetente. Det er simpelthen ikke å forvente at vi tar med oss så mye latinsk livsglede hjem til de kalde vintrene våre når vi ikke en gang makter å ivareta den til utpå dagen derpå. Følelsen varer ikke lenge, slik det ble påstått i reklamen for en av de store turoperatørene for en tid tilbake. Snusfornuften og grunnangsten i oss gjør kort prosess. Frykten for det katolske Kanskje er det ikke så rart, for det ligger dypt plantet i vår nordiske folkesjel at vi ikke riktig tar latinerne på alvor. Her tenker jeg ikke bare på våre århundrelange tradisjoner for å se med skepsis og mistro på alt som er katolsk en uvane som fortsatt er høyst levende iblant oss. 11 Jeg sikter også til at vi så sent som på syttitallet omtalte innbyggerne i det den gang fattige Syd-Europa som degos er, mens vi lo høyt av dypt rasistiske parodier som den lille spanjolen Emmanuel i Hotell i særklasse eller Harald Heide Steen jr.s Spantax-pilot. Oppfatningen av at latinerne rett og slett ikke er til å regne med i livets mer alvorlige spørsmål later til å være inngrodd, slik den svenske statsviteren Ulf Lindström observerte i kjølvannet av forrige EU-kamp i Norden: Socialdemokratin tjugonde århundradets och den västliga nationalstatens överlägsna projekt vann aldrig sina framgånger på gränsöverskridande visioner, allra minst i Norden. När ledarna i kampen inför folkomröstningarna hösten 1994 avlägsnade sig från det konkreta in på det visionära, om samarbete med andra socialdemokratiska partier i Europa for att göra EU till ett socialdemokratisk projekt, svindlade åhörarne. Låt vara att nordiska socialdemokrater känner igen Felipe Gonzalez som partikamrat. Men för de flesta är han först som sist spanjor. 12 Og spanjoler, de kan man ikke stole på. Det er mildest talt underlig at solidariske, sjenerøse bistandsland som Sverige og Norge, som gjennom lengre tid har styrket sine nasjonale selvbilder og sitt internasjonale omdømme ved å reise rundt i den tredje verden og forstå menneskene der halvt i hjel, ikke viser større tillit til og interesse for sine latinske nestennaboer. For Norges del ligger kanskje noe av svaret i at det aldri har vært tid og rom til Europa i vår korte, men svært intense utenrikspolitiske oppvåkning fra omkring 1970 og frem til i dag, slik historikeren Terje Tvedt antyder: «I et historisk og sammenliknende perspektiv har verden helt nylig kommet til oss, enten som mottakere av norsk bistand og hjelp på langt-unna-steder, eller som autentiske alternativer til Vestens politiske utvikling, eller som innvandrere på Veitvet, i Båtsfjord eller på Laksevåg.» 13 Vi har lært oss å omfavne den tredje verden fordi vi har hatt et klart program og en sterk bevissthet om å gjøre det og kanskje fordi den befinner seg på behagelig avstand fra oss. Men kanskje er vårt overfladiske, kunnskapsløse forhold til det latinske Europa vel så representativt for våre egentlige holdninger til verden rundt oss? Det spiller trolig også en viss rolle at de feltene hvor Middelhavs-landene alltid har kunnet fremvise sivilisatoriske kvaliteter som Nord-Europa har hatt relativ knapphet på selv den mest sjåvinistiske skandinav kan ikke fornekte dét alle er knyttet til nytelsen, som vi altså har et så problematisk forhold til. Vi kan alltids beundre maten, vinen, arkitekturen og kunsten deres, men dypest sett tjener de bare til å bekrefte nok et aksiom i nords

6 130 samtiden oppfatning av syd at det i grunnen bare er fjas de er gode på der nede ved Middelhavet. Det velferdssjåvinistiske utsynet Gjennom snart seks år på norske ambassader i to latinske land har jeg aldri sluttet å undre meg over hvordan besøkende norske forretningsfolk, organisasjonsmennesker og politikere ja, til og med nordmenn som bor mer eller mindre fast under solen møter latinerne med gjensidig forsterkende holdninger av uvitenhet og bedreviteri, som i sum bare kan ende i nedlatenhet. Nedlatenhet på de fleste områder, men aller mest i forhold til latinernes evner på de områder hvor vi i nord er selvutnevnte verdensmestere de offentlige tjenestene. Underforstått og på tross av at det ikke lenger er spesielt vanskelig å finne eksempler på det motsatte: Syd i Europa kan man ikke helsevesen, barnehager, skole og eldreomsorg. At de latinske landene i mange tilfeller bare har valgt litt andre løsninger enn oss, og at deres relasjonsorganisering av velferden (gjennom kirken, fagforeningene, familien etc.) ofte kan gi vel så gode resultater som vår ensidig statssentrerte tilnærming, later ikke en gang til å interessere de besøkende fra nord. Jeg kan vanskelig beskrive denne holdningen som noe annet enn en form for velferdssjåvinisme en usvikelig tro på at det bare er lengst nord i Europa vi virkelig vet å organisere samfunnslivet og de offentlige tjenestene effektivt og godt, og at resten av verden i beste fall har krav på vår overbærenhet når de prøver å kopiere oss, hvilket vi alltid tror at resten av verden gjør. Tanken på at vi skulle ha noe å lære av dem, på at forskjellige former for utveksling av ideer og modeller kan være av gjensidig nytte, er simpelthen fremmed for de fleste nordboere på besøk i syd. Vår egen fortreffelighet er vårt fremste varemerke og jeg er redd det er den besøkende skandinaver best blir husket for også. Når Dyret skal temmes Hvilket fører oss nordover til den andre store møteplassen mellom syd og nord i dagens Europa til Brussel. I en utmerket liten bok fra 1999 med den megetsigende tittelen När Luther komm till Bryssel ser den svenske journalisten Emily von Sydow nærmere på EU som møteplass mellom nord og syd, med utgangspunkt i Sveriges første år som unionsmedlem. 14 Von Sydows tese er at den europeiske unionen i bunn og grunn er en katolsk konstruksjon, hvor protestantene fra det nordlige Europa (Storbritannia, de nordiske landene og deler av Tyskland) alltid har hatt vondt for å finne seg til rette. Ikke bare har de kommet sent og til dels motvillig med i EU (med unntak av grunnleggerlandet Tyskland og utenforlandet Norge): De har også i mangt bevart et utenforskapets perspektiv på hele unionsprosjektet, som er fremmed for den protestantiske tenkningen om hvordan samfunnet skal innrettes. Med støtte i den belgiske teologen Marck Luyckx 15 peker von Sydow blant annet på at katolikkene er legalister, hvor protestanter heller mot forhandlingsløsninger og pragmatisme. Katolikkene misliker det frie markedet, mens det nordlige Europa i hovedsak har sett på EU som en markedsplass og alltid er skeptisk til ytterligere politisk integrasjon. Katolikkene er sentralister, som mistror regionale selvstendighetsbevegelser. De er positive til overnasjonal integrasjon og universalisme, og motsvarende ofte skeptiske til de nasjonale styresmaktene, hvor protestantene har en sterk tro på nasjonalstaten. Katolikker tenderer mot å være konservative og kollektivistiske, mens protestanter preges av fremtidstro og reformvilje og er utpreget individualistiske. Katolikker er hierarkiske, protestanter egalitære. Katolikkene har lett for å ty til abstraksjoner og visjoner, hvor protestanter er direkte og konkrete. Legg til en lang rekke forskjeller i talemåte og temperament, og man begynner å nærme seg et bilde av de sammensatte årsakene til at de

7 samtiden nordlige landene aldri riktig er blitt en del av det store europeiske vi et som EU dypest sett handler om å skape. Noe av årsaken må nok også tilskrives vår ubøyelige nordiske misjonsiver, selv på de saksfelter som ikke alltid er like populære på hjemmebane. Paradokset er slående, ifølge von Sydow: Kjernen i den moderne vestlige kapitalismen er en moralsk fundert snusfornuft. Det som er svenskt är för många ett uttryck fõr småaktighet, förbudsmentalitet, grinighet, eller, förmodar jag i verandafallet, stel formalism. Om det ãr något glittrande tjusigt och exotiskt över en fõreteelse ( ) så kallas det för «osvenskt!» och betyder att man frigör sig från allmoge- og folkhemsoket, gör utländska saker som att dra ut på stan, äta utländsk mat, se på fyrverkerier og magdansöser. ( ) Inte förrãn vi kom till Bryssel började jag höra att det typiskt svenska uppfattades som något positivt. Här tycker vi oss med fog kunna säga att vi har skapat demokratin, vi är jämställdast i världen, vi har renast miljö, bäst djurskydd, säkrast mat, plockvänligaste leksakarna och lägst spädbarnsdödlighet. Vi har mycket att lära övriga Europa. 16 Og belære dem, det gjør vi. Nordiske politikere man kan bare grøsse over tanken på hvordan de norske ville ha vært har inntatt Brussel som de ukorrumperte revisortyper de er, fast bestemt på å vise latinerne vinterveien. Det er som om de vil hevne mange tiår med sur nedbør fra Syd-Europa og sender den tilbake som piskende nordisk hagl mot Middelhavets lune kyster i form av reguleringer, påbud og forbud. Riktignok daterer EUs reguleringsiver seg lenger tilbake enn til Sveriges og Finlands inntreden i 1995, men det nye er en dreining bort fra de universelt latterliggjorte reglene om agurkenes krumning og bananenes lengde det vil si rent markedsmessige standardiseringer til en sterkere detaljregulering av EU-borgernes livsstil. Syd i Europa har man dermed fått seg presentert et ras av nokså artsfremmede bestemmelser de siste årene når det gjelder alt fra bilbeltebruk og røyking til matmerking og alkohol. Disse reguleringene kan i all hovedsak spores tilbake til det snusfornuftige nord, enten direkte i form av nordlig initierte EUdirektiver, eller mer indirekte i form av kulturell påvirkning. Det nordiske, anglosaksiske sunnhetshysteriet er nemlig kommet på moten også i toneangivende politiske kretser i Syd-Europa. Det er nettopp her den norske nei-siden begår en av sine klareste feilvurderinger, når den blåser av påstanden om at de nordiske landene kan påvirke utviklingen i EU i retning av typisk nordeuropeiske verdier, som miljø, matsikkerhet, økonomisk omfordeling, likestilling og en generelt sterkere regulering av samfunnslivet. Stadig flere EU-direktiver i nullvisjonens ånd tyder tvertimot på at nordiske politikere er i ferd med å lykkes i sin iver etter å omforme Unionen, som vestlandske pietister sammenlignet med Dyret i Åpenbaringen under forrige norske EU-kamp. Et helt annet spørsmål er om en slik styrking av den nordiske innflytelsen i EU utelukkende er en god ting. Mange latinere vil vel snarere betakke seg for overspente nordiske politikere som vil kaste alt inn i kampen for det gode,

8 132 samtiden velorganiserte, risikofrie samfunnet slik det forstås i Norden og skape et Sverige på jord av Unionen. Så rart det enn kan høres ut i nord. Misforstå meg rett: Jeg hører selv med blant dem som ser poenget med tiltak som kan få ned dødstallene på spanske veier eller antallet italienere med lungekreft man er da protestant. Men jeg tror vi skal ha klart for oss at den nordeuropeiske reguleringsiveren av livets gladere sider, som nå altså siver sydover i Europa gjennom det evig detaljopphengte Brussel, på sikt vil kunne komme til å endre en hel livsform minst like effektivt som noe EU-medlemskap ville ha endret det norske samfunnet. For meg er det vanskelig å se at dette er en tendens som bare er positiv. Så samles vi på midten? La meg oppsummere med en spissformulering som dessverre ikke er fullt så overdrevet som den kan se ut: En arketypisk nordboer, preget av århundrers puritanisme og følelseskontroll, burde ha bedre forutsetninger for å sette seg inn i verdensbildet til en muslimsk fundamentalist de absolutte løsningene, fraværet av tvil, det eksalterte alvoret enn det lett utsvevende, lite håndgripelige verdensbildet til en typisk syd-italiener eller andalusier med alt dets slagg av nytelse, form og uvirksom glede. For bak tilsynelatende uvesentlige kulturuttrykk som den norske nistepakken eller den spanske totimers-lunsjen, skjuler det seg atskillig dypere mentalitetsforskjeller med vidtgående politiske og kulturelle følger: På den ene siden et ubøyelig kontrollbehov og en sterk tro på reguleringer; på den andre siden en mindre ambisiøs overbevisning om at det viktigste her i livet tross alt er å ha det bra. Men slike forskjeller er ikke tema for debatt i dag, om Europa slites aldri så mye av indre spenninger med langt dypere røtter enn det siste halvsekelets famlende enhetsbestrebelser i rammene av EF og EU. De små europeiske forskjellene har simpelthen sluttet å interessere oss, fordi vi har så mange store, globale å bekymre oss over som mellom kristenhet og islam, eller alskens gode og onde akser. Dette er uheldig, all den tid pendelen kanskje endelig begynner å svinge, og selv vi nordboere nølende og nesten motvillig begynner å fokusere på Det gode liv i det minste om vi skal tro ukepressen. Da tror jeg samtidig vi skal vise storsinn nok til å innrømme latinerne noen århundrers mentalt forsprang på oss og ta inn over oss at vi følgelig ikke nødvendigvis er bedre enn dem i alt. Kanskje kan vi til og med Gud forby begynne å se på mulighetene for at vi har noe å lære noe av dem, og det på et dypere plan enn å strø parmesanost over maten. Snart vil det uansett være for sent, for globaliseringen later til å jevne ut de forskjellene jeg skriver om, og det i rasende fart. Middelhavslandene er ikke bare under angrep fra alskens nullvisjonære EU-direktiver, som gradvis omformer dem til nordiske forbudssamfunn. I dag utgjør også multinasjonale selskaper og forkjemperne for nye kjønnsroller et underlig tospann i kampen mot de lange lunsjene, som står i veien både for den kommersielle effektivitet og kvinnenes forsøk på å forene familie og arbeidsliv. De amerikanske hurtigmatkjedene er samtidig i ferd med å få grep om den latinske ungdommen noe som kan leses direkte ut av statistikken for overvekt blant unge europeere, hvor Spania (og Malta) nå troner på topp. 17 Det samme er tilfelle med de nordeuropeiske alkoholvanene. For mens fjorårets forsøk fra Nordisk Ministerråd på å få EU til å innføre nordiske alkoholavgifter knapt nok ble lagt merke til i Brussel og takk for det har en annen, motsatt tendens vekket oppsikt de siste årene: Spredningen av nordeuropeisk helgefyll i Syd-Europa, hvor regelen tidligere har vært et moderat, men jevnt konsum av vin. EUs helsekommissær, grekeren Markos Kyprianou, har gjentatte ganger advart mot denne utviklingen, og i et land som Spania har ungdomsfylla blitt et så alvorlig problem at man har måttet stramme inn lovene om

9 samtiden drikking på offentlig sted. Det tradisjonelle, sunne Middelhavs-kostholdet basert på mye fisk, grønnsaker og olivenolje presses også av et oppjaget arbeidsliv hvor stadig færre tar seg tid til å spise riktig, selv i syd. Den populære organisasjonen Slow Food, stiftet i Italia i 1986 og i dag aktiv i over femti land, gjør sikkert en viktig jobb for å slå ring om de lange måltidene og skjerme det kulinariske mangfoldet mot standardiseringen fra den internasjonale matindustrien. Men den er samtidig et klart symptom på at Middelhavskulturen sliter i motbakke, ved at man i dag må skape et program for å redde det som inntil nylig var en prosaisk selvfølge. Nordavinden Samtidig er det interessant å se hvordan det kjølige, snusfornuftige nord heller ikke er fullt så annerledes som vi har lært oss til å tro og som denne artikkelen altså bygger på. Etterkrigstidens egalitære sosialdemokratier fortaper seg i den historiske horisonten, avløst av nye forskjellssamfunn til forveksling lik den øvrige vestlige verden mens mer sydlige synder som smøring og korrupsjon, hedonisme og upålitelighet, mafiavirksomhet og organisert kriminalitet siver inn over de porøse landegrensene våre (slik liker vi i hvert fall å forklare disse fenomenene.) Alkoholforbruket bare øker både i form av kontinentale vinvaner og regulær nordisk fyll trangen til luksus synes umettelig, dyder som punktlighet og nøkternhet er på defensiven, friluftslivet likeså. Selv et land som Tyskland, som på mange måter har vært selve flaggskipet for det ryddige, regelopphengte Nord-Europa, rystes i dag av stadig nye korrupsjonsskandaler, og den berømte tyske Pünktlichkeit er tilsynelatende i fritt fall. 18 Uansett hva man ellers måtte legge i det umåtelig løse begrepet «globalisering», synes dermed én viktig konsekvens å være en samling omkring midten av alle verdiskalaer. Resultatet blir et slags Europa som minste felles multiplum, berøvet den geografisk-kulturelle variasjonen som mange av oss setter så høyt. Det er trist, og vi har lov til å beklage det som skjer. Men ikke uten å innrømme at også nordavinden må ta sin del av skylden. Noter 1. Når jeg noe upresist snakker om syd og nord i Europa, tar jeg utgangspunkt i de to landene jeg kjenner best: Spania og Norge. Men kulturforskjellene jeg beskriver gjelder for et betydelig større område både i det latinske syd og det protestantiske nord, og flere av de stereotypiene jeg løfter frem er trolig mer fremtredende i andre land enn disse to. Skulle jeg selv velge to arketypiske representanter for det overorganiserte, strenge nord og det underorganiserte, glade syd, ville jeg trolig heller ha valgt Sverige og (Syd)- Italia. 2. Den viktigste referansen på dette feltet er Runar Døvings bok Rype med lettøl. En antropologi fra Norge (Oslo, 2003), som går alskens trendanalytikere midt imot: De norske matvanene har ikke endret seg vesentlig med globaliseringen, og de styres fortsatt av en rekke strenge moralske koder. I en sammenlignende undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (Samfunnsspeilet 1/2005) slås det for eksempel fast at nistepakken, som ifølge Døving (s. 89 ff.) må forstås som en moralsk kategori, fortsatt står solid plantet i matvanene til ett av verdens rikeste og mest bereiste folk. Når det gjelder fritidsvanene våre, se også Christer Thrane: Fritid og sosial differensiering, doktoravhandling ISS/UiO, Det er ingen grunn til å legge skjul på at Webers tese er omstridt; så omstridt at en ekspert på feltet nylig omtalte debatten siden bokens utgivelse i 1905 som «den akademiske hundreårskrig». Men uavhengig av alle empiriske, teoretiske og metodologiske svakheter Webers innflytelsesrike verk måtte ha, virker det for meg åpenbart at kapitalismen i dens nordeuropeiske støpning har asketiske trekk som svarer godt til den protestantiske arbeidsetikk tenk bare på den norske knickersadelen! 4. De lange linjene i denne utviklingen fra den tidlige kapitalismens gjennombrudd til utviklingen av gjennomrasjonaliserte, byråkratiske statssamfunn er temaet for den store makrotradisjonen i sosiologien i det nittende og dels inn i det tyvende århundre, med

10 134 samtiden navn som Auguste Comte, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Max Weber og noe senere Talcott Parsons. Disse betoner på ulikt vis og med ulike begreper den rasjonalisering, juridisering, teknologisering, individualisering, sekularisering, byråkratisering, avmystifisering og universalisering som i økende grad har kommet til å prege de vestlige samfunn opp gjennom moderne tid. Nord-Europa (og USA) er den region i verden hvor denne moderniseringsprosessen, idealtypisk forstått, begynte tidligst og nådde lengst. 5. Per Fugelli: Nullvisjonen. Essays om helse og frihet, Universitetsforlaget, Oslo 2003, s Ibid, s. 25 og Ibid, s Poul Joachim Stender og Susanne Engelstoft Rasmussen: Præsten og Kogejomfruen, Frederiksberg 2003, s Fugelli: op.cit., s. 69. Hvis jeg skulle nevne én innvending mot Fugellis ellers utmerkede bok, måtte det være at han bare skylder på nyliberalismen når han skal forklare hvordan nullvisjonen er blitt mulig. Sosialdemokratiet nevnes bare en passant (s. 259 ff.); protestantismen ikke i det hele tatt. For meg virker det nokså enøyd å skylde den nordiske reformsyken og strengheten som har preget oss lenge, og som på noen felter kanskje står svakere i dag enn for et par tiår siden utelukkende på den politiske og økonomiske utviklingen siden 1980-tallet. 10. Jf. Runar Døving: «Syden sted, moral og nytelse» i Tradisjon. Tidsskrift for folkeminnevitenskap, vol. 2, 1997, s Jf. for eksempel Arne Bugge Amundsen og Henning Laugerud: Norsk fritenkerhistorie , Humanist forlag, Oslo Selv i dag støter man ofte på nedsettende bemerkninger om katolisismen i offentligheten, slik man nylig så det under den famøse debatten om katolikken Janne Haaland Matlary i flere norske aviser. 12. Ulf Lindström: «Skandinavisk exceptionalism?», upublisert artikkel, Bergen 1995, s. 26. Jeg tror for øvrig ikke det er stort annerledes i dag. José Luis Rodríguez Zapatero vil aldri bli veldig godt kjent i Nord-Europa knapt nok som spanjol, og aldri som sosialist mens en mann som Silvio Berlusconi selvsagt bare tjener til å bekrefte myten om italienere som upålitelige halvskurker (i Berlusconis tilfelle er det i og for seg riktig). Og hvem er det egentlig som vet og langt mindre bryr seg om hvem som sitter ved makten i land som Hellas eller Portugal? 13. Terje Tvedt: Verdensbilder og selvbilder. En humanitær stormakts intellektuelle historie, Universitetsforlaget, Oslo 2002, s Emily von Sydow: När Luther kom till Bryssel. Sveriges førsta år i EU, Stockholm Ibid, s. 15 ff. For ordens skyld: Det ligger ikke noen kvalitativ vurdering i dette, og jeg vil selv mene at mange av de protestantiske særtrekk som her regnes opp kan være å foretrekke fremfor de katolske motstykkene. For eksempel er våre forhandlingsløsninger som regel mer effektive enn latinernes legalistiske tilnærming til nær sagt ethvert problem, og jeg vil også mene at vår likefremme, lette, no-nonsense væremåte har klare fortrinn i sammenligning med latinernes barokke formalisme. 16. Ibid, s Jf. The International Obesity Task Force, 18. Se for eksempel «Mørketid i Tyskland», Dagens Næringsliv, eller, for et mer sydlig (og forundret!) perspektiv, «Las tres crisis que minan al coloso europeo», El País,

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tarald Rasmussen. hva er PROTESTANTISME UNIVERSITETSFORLAGET

Tarald Rasmussen. hva er PROTESTANTISME UNIVERSITETSFORLAGET Tarald Rasmussen hva er PROTESTANTISME UNIVERSITETSFORLAGET Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02930-6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie

En filosofisk kjærlighetshistorie En filosofisk kjærlighetshistorie Våre sentrale verdier: frihet, kjærlighet, 1 Filosofer sier gjerne: «vi må klargjøre disse»! Det betyr i praksis: «kjenn deg selv!» (Sokrates) To veier: begrepsanalytisk

Detaljer

Forord. «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1

Forord. «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1 Forord «Jeg kan love å være oppriktig, men ikke upartisk.» johann wolfgang goethe, tysk filosof og forfatter, 1749 1832 1 Er du klar over at vi i dag kan spores nesten overalt ved hjelp av elektroniske

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Last ned Sosialdemokratiets tidsalder - Francis Sejersted. Last ned

Last ned Sosialdemokratiets tidsalder - Francis Sejersted. Last ned Last ned Sosialdemokratiets tidsalder - Francis Sejersted Last ned Forfatter: Francis Sejersted ISBN: 9788253036502 Antall sider: 648 Format: PDF Filstørrelse: 11.00 Mb Unionsoppløsningen i 1905 danner

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD Kapittel i «DE FATTIGE HAR DERE ALLTID HOS DERE» - OG HVA

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. «Fremtidens bank» Sikringsfondets høstkonferanse 2014

SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. «Fremtidens bank» Sikringsfondets høstkonferanse 2014 SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg «Fremtidens bank» Sikringsfondets høstkonferanse 2014 Er det håp for banken? Banker står overfor en identitetsutfordring - en klassisk krysspress-situasjon: Hva skal de

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer