Erfaringer fra kapasitetsbygging på EIA og Vannkraftutbygging i Nepal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra kapasitetsbygging på EIA og Vannkraftutbygging i Nepal"

Transkript

1 Erfaringer fra kapasitetsbygging på EIA og Vannkraftutbygging i Nepal Institusjonelt samarbeid Nepal/Norge Reidar Hindrum, Seniorrådgiver, Direktoratet for naturforvaltning

2 N E m 60 m N E ,181 km2

3 Befolkning og sosial struktur Befolkning (28,9 million) aste/etnisk gruppe (100) Hinduisme (80.6%) Muslimer (4.2%) Dialekt (130) Buddhisme (10.7%) andre (4.4%) ristne (0.4%)

4 Nepal er oppdelt i 14 soner og 75 distrikter, gruppert i 5 utviklingsregioner

5 Behov for energi i bygdene Befolkningen bruker lite kommersiell energi, avhengig av ved til koking Alvorlig mangel på ved Rovdrift, miljøødeleggelse, og jorderosjon

6 Behov for energi i urbane og industrialiserte områder Parafin, olje og propangass er importert og betalt i hard valuta Subsidiert av staten må låne på det internasjonale markedet og betale rentene på lån til markedspris Oljeimporten utgjør 75% av det kommersielle forbruket

7 ENERGISITUASJONEN Ved til brensel utgjør 80% av folks primærbehov Bruk av ved til brensel har en årlig økning på > 2,7% Årlig forbruk av importert petroleum utgjør 9,5% Bruk av vannkraft øker 1,4% årlig

8 Hovedvannregioner og Vannkraftprosjekter i Nepal Budhi Budhi G G anga anga (22 M W ) (22 M W ) U U pper pper arnali arnali (300 M W ) (300 M W ) L egend: M ahakali Basin arnali B asin G andaki Basin oshi Basin Southern Rivers Basin Mahakali P P ancheshwar ancheshwar (6,400 M W?) (6,400 M W?) N ED C, H M G /N W est est Seti Seti (750 (750 M M W ) ) W. Seti arnali arnali arnali (Chisapani) (Chisapani) (10,800 M W ) (10,800 M W ) Jim Jimruk ruk (12 M W ) (12 M W ) B heri B abai IN D IA W est R apti A ndhi ndhi hola hola (5 M W ) (5 M W ) ali G andaki R R ahughat ahughat hola hola (27 M W ) (27 M W ) M arsayangdi Narayani ali ali G G andaki-2 andaki-2 (572 M W??) (572 M W??) Bhote Bhote hosi hosi (36 M W ) (36 M W ) B urhi G andaki R apti Trisuli ATH M A ND U * Bagm ati Basin him him ti ti hola hola (60 M W ) (60 M W ) Indrawati Bhote oshi T am a oshi D D udh udh oshi oshi (300 M W ) (300 M W ) CH IN A Likhu Likhu hola hola (50 M W ) (50 M W ) D udh oshi Sun oshi Sapta oshi Total årlig vannføring i Nepals elver er estimert til 200,000 millioner m 3 (gjennomsnittlig) A run Tam Tam ur ur (101 M W ) (101 M W ) Tamur ankai B asin Mechan abeli abeli A A (30 M W ) (30 M W )

9 VANNRAFT POTENSIAL Potensiell kapasitet 83,000 MW 36,000-44,000 MW utnyttbar Installert kapasitet MW (1.6%) (2005) Antatt å nå en installert kapasitet på 864MW i 2010

10 FYSIS MILJØ

11 BIOLOGIS MANGFOLD I NEPAL 1-9% av global diversitet på flora og fauna (hovedsakelig terrestriske ordner) 118 identifiserte økosystemer Høy diversitet av elveøkosystemer (182 fiskearter) Det er en stor utfordring å ivareta et betydelig antall truede arter

12 Miljøkrav til vannkraftutbygging i Nepal Installert kapasitet <100 kw ingen informasjonsplikt Installert kapasitet 100 to 999 kw informasjonsplikt Installert kapasitet 1-5 MW forundersøkelser på miljø (IEE) pålagt i hht. Environmental Protection Act (EPA) 2053 (= Europeisk år 1997) Installert kapasitet >5 MW Miljøkonsekvensutredninger (EIA) pålagt i hht. EPA 2053

13 Proponent applies to DOED for survey license Proponent receives survey license from DOED Proponent prepares Terms of Reference (TOR) for IEE Prosedyre for forundersøkel ser på miljø (IEE) Proponent submits TOR document for IEE to DOED DOED sends copy of TOR document to MFSC for its comments DOED* examines and reviews TOR document for IEE MFSC reviews the TOR document and send its comments to MOWR DOED forwards documents to MOWR with its comments MOWR requests revisions from proponent MOWR reviews TOR document for IEE Eks.: Vannkraftutbygging 1-5 MW MOWR sends letter of approval through DOED to proponent Proponent prepares IEE study Public notice in affected VDCs and national daily newspaper Letters of recommendation from affected VDCs/ municipalities DOED sends a copy of the IEE report to MFSC for its comments MFSC reviews the IEE report and sends its comments to MOWR Proponent submits IEE report to DOED DOED* examines and reviews IEE report DOED forwards IEE report to MOWR with its comments MOWR examines and reviews IEE report and reaches a decision Approval forwarded to proponent through MOWR/DOED Proponent can apply for construction license MOWR requests revisions from the proponent

14 Proponent applies to DOED for survey license Proponent receives survey license from DOED Proponent prepares Scoping Document Proponent prepares Terms of Reference (TOR) document Proponent submits Scoping and TOR documents to DOED Prosedyre for Miljøkonsekvensutredninger (EIA) DOED examines and reviews Scoping and TOR documents MOWR forwards the documents to MOPE with its comments Proponent prepares EIA study DOED forwards the documents to MOWR with its comments MOPE reviews Scoping and TOR documents MOWR examines and reviews Scoping and TOR documents MOPE requests revisions from proponent MOPE sends letter of approval to the proponent via DOED/MOW R Eks.: Vannkdraftutbygging >5 MW Proponent holds at least one public hearing - HMG attendance not mandatory Proponent acquires "Letters of recommendation" from affected VDCs/ municipalities Proponent submits EIA report to DOED DOED*examines and reviews EIA report DOED forwards EIA report to MOWR with its comments MOW R examines and reviews EIA report MOWR forwards EIA report to MOPE with its comments, within 30 days of its submission to DOED MOPE makes report available to the general public for 30 days MOPE sends copies of EIA report to its external reviewers MOPE holds review meeting with external reviewers MOPE requests revisions to EIA from proponent MOPE makes final review and reaches a decision within 90 days of receiving EIA from MOWR EIA approval forwarded through MOWR/DOED to proponent Proponent can apply for construction license

15 INSTITUSJONELT SAMARBEID NEPAL/NORGE EIA APASITETSBYGGING Det kongelige nepalske Ministerium for Befolkning og Miljø (MOPE), NORAD og DN startet i 1996/97 utredning av mulighetene for institusjonelt samarbeid og forhandlet om et kapasitetsbyggings prosjekt på EIA Prosjektavtale undertegnet 14. desember 2001 MOPE og DN undertegnet prosjektkontrakt 14. februar 2002 Prosjektet startet i Nepal 1. oktober 2002 Prosjektet ble avsluttet i hht. tidsplan 31. oktober 2004, men med an avtale om at MOPE skulle fortsette for å avslutte noen oppgaver som enda gjenstod MOPE ble oppløst 1. april 2005 og mesteparten av EIA staben ble flyttet over i det nye MOEST Støtte fra DN til MOEST i 2005 for å avslutte de gjenværende oppgavene

16 Prosjekt AVTALE & ONTRAT: HOVEDMÅL for prosjektet: oppnå at Nepals vannkraftproduksjon blir miljø- og samfunnsmessig bærekraftig; bidra til at konsesjonsbehandlingen av vannkraftprosjekter i Nepal blir utført med behørig hensyn til miljømessige og sosiale konsekvenser og i tråd med høye internasjonale standarder BUDGETT 5.65 mill. Norske kroner (ca. 60 mill. NRS)

17 Partnere: Prosjektpartnere og deltakere: Ministry of Finance (MOF) og Ministry of Population and Environment (MOPE) NORAD og DN Prosjektdeltagere i Nepal: Ministry of Water Resources (MOWR) Ministry of Forest and Soil Conservation (MFSC) Department of Electricity Development (DOED) Nepal Electricity Authority (NEA) Hoveddeltagere i Norge: DN NVE men også MD, NORAGRIC, NTNU, Sintef, NINA,

18 Målsetninger i kontrakten Utvikle ressursene innen EIA prosessen miljøavdelingen (ED) i MoPE og miljøenheter hos MoWR og DoED Integrere overvåknings- og evalueringsprosessen som en del av prosjektplanlegging og implementering Utvikle EIA retningslinjer og prosedyrer for vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft Institusjonalisering av EIA retningslinjer og prosedyrer i beslutningsprosessen for alle relevante sektorer Integrering av MoPE-ED i konsesjonsbehandlingsprosessen for vannkraft

19 Prosjektomfang 1. Utvikle en forvaltningsplan for miljø og samfunn i MOPEs miljøavdveling 2. Opplæringsprogrammer for MOPE ansatte og utvalgte representanter fra MOWR, MFSC, DOED og NEA 3. Utvikle en kunnskapsdatabase og prosjektforvaltningssystem på miljø og samfunn, koordinert med behov og tilsvarende initiativ hos MoWR, DoED og NEA (ble senere tatt ut) 4. Evaluering og overvåkning av eksiterende vannkraftverk i Nepal 5. Utvikling og produksjon av sektorretningslinjer og prosedyrer miljøkonsekvensutredninger (EIA) for vannkraft og vannforsyningssektoren

20 Internasjonal opplæring 4 Observation trip to Norway 3 Training in Norway H&E, ICH 2 Online course SIA, ICH 1 HD&M, ICH 0 MOPE MOWR MFSC MOF DOED NEA EIA course in Stockholm - SIDA 24th Annual Conference of the IAIA

21 Opplæring i Nepal day EIA training, TM day EIA training, TM 2004 EIA training for Hydro- Developers EIA training for EIA Consultants 0 MOPE MOWR MFSC DOED NEA Sector others

22 Turnover av ansatte Same relevant position in the Government Moved to another relevant position in the Government Moved to an irrelevant position or nongovernmental 0 MOPE MOWR MFSC DOED NEA

23 Rapporter, retningslinjer og håndbøker 23 rapporter hvorav 16 publisert og trykket 7 rapporter om retningslinjer for EIA prosessen godkjent av regjeringen 1 håndbok om konsesjonsbehandling og EIA for vannkraftutbygging godkjent av regjeringen Finansiell støtte til studenter 16 publikasjoner fra EIA relaterte mastergrads studier uteksaminert ved

24 Resultater Prosjektet bidro til forbedre statlig sektor innen miljø, samfunn og vannkraft på: opplæring av eksperter, økt forståelse hos beslutningstakerne, og saksbehandlerverktøy som retningslinjer og håndbøker Privat sektor har også fått økt kunnskap om EIA prosessen gjennom kurs; Totalt har over 120 personer fått opplæring gjennom prosjektet; Men, i forhold til de overordnede og svært omfattende målsetningene er det fortsatt mange utfordringer igjen!

25 Andre resultater av prosjektsamarbeidet: Økt sektorsamarbeid mellom vannkraft- og miljømyndighetene i Nepal Forbedrede relasjoner og nettverk mellom nepalske og norske eksperter og institusjoner

26 Oppnådde mål + Utvikle ressursene innen EIA prosessen miljøavdelingen (ED) i MoPE og miljøenheter hos MoWR og DoED, samt NEA ± Integrere overvåknings- og evalueringsprosessen som en del av prosjektplanlegging og implementering + Utvikle EIA retningslinjer og prosedyrer for vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft ± Institusjonalisering av EIA retningslinjer og prosedyrer i beslutningsprosessen for alle relevante sektorer + Integrering av MoPE-ED i

27 Ustabil politisk situasjon og borgerkrig Eksterne utfordringer for prosjektgjennomføringen Top-down byråkrati - beslutningstaking kun på høyt (topp) nivå Svært lave og utilstrekkelige lønninger for statsansatte

28 ONLUSJON Prosjektet oppnådde stort sett forventet resultat og bidro vesentlig til å forbedre EIA prosessen for vannkraftprosjekter i Nepal Det er fortsatt oppgaver som må løses på dette området Sektorsamarbeidet ble forbedret Minimal påvirkning på byråkratiets struktur og funksjon (i hht. generelle mål med norsk bistand)

29

Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene

Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene Naturmangfoldlovens virkninger i kommunene En gjennomgang av kommunale erfaringer med loven Oddgeir Andersen Ingrid Bay-Larsen Hogne Øian Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Dokument 3-serien. Riksrevisjonens undersøkelse. av bistand til ren energi. Dokument 3:12 (2013 2014)

Dokument 3-serien. Riksrevisjonens undersøkelse. av bistand til ren energi. Dokument 3:12 (2013 2014) Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi Dokument 3:12 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11

innhold Innleding 2 Forord 2 Viktige hendelser i 2010 4 Analyse: Vannkraft for utvikling 6 Norfund som utviklingsinvestor 11 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2010 s k a p e r v e r d i e r b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond

Detaljer

Skatt for utvikling Oktober 2012

Skatt for utvikling Oktober 2012 NORAD RAPPORT Skatt for utvikling Oktober 2012 MILJØMERKET 241 Trykksak 396 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postadresse: Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Besøksadresse: Ruseløkkveien 26, Oslo,

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

Finansdepartementet / Statssekretærutvalget, v/avd. dir. Knut Thonstad. Fra: WWF-Norge, v/gen. sek. Rasmus Hansson Dato: 2003-01-20

Finansdepartementet / Statssekretærutvalget, v/avd. dir. Knut Thonstad. Fra: WWF-Norge, v/gen. sek. Rasmus Hansson Dato: 2003-01-20 WWF-Norge Kristian Augusts gt. 7A P.b. 6784 St.Olavs plass 0130 Oslo Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no NOTAT Til: Finansdepartementet / Statssekretærutvalget, v/avd. dir.

Detaljer

Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland

Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland FNI Rapport 6/2010 Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland Sammenligning av faktorer som motiverer og modererer investeringer Inga Fritzen Buan, Per Ove Eikeland

Detaljer

Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina

Rapport fra forundersøkelse for framtidig norsk innsats til støtte for justissektorreform i Ukraina Responsibility for the contents and presentation of findings and recommendations rests with the study team. The views and opinions expressed in the report do not necessarily correspond with those of Norad.

Detaljer

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid

Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Planer og meldinger 9/2011 Årsmelding 2010 Internasjonalt samarbeid Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og meldinger I denne serien publiseres dokumenter med et institusjonelt

Detaljer

Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet

Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet NINA Norsk institutt for naturforskning Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet - Internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker - Kartlegging av næringsaktivitet

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

skaper verdier b e k j e m p e r f at t i g d o m

skaper verdier b e k j e m p e r f at t i g d o m Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland virksomhetsrapport 2009 skaper verdier b e k j e m p e r f at t i g d o m Dette er Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Benchmarking av prosjektstyring

Benchmarking av prosjektstyring Benchmarking av prosjektstyring Et hovedprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1. oktober 1996 Åpen versjon FORORD Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og konklusjonene

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 8/05. Hvordan stimulere til økoeffektive. en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk? UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 8/05. Hvordan stimulere til økoeffektive. en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/05 Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk? Noen samfunnsøkonomiske betraktninger Ingeborg Rasmussen

Detaljer

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel?

Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Regional planlegging i villreinområder arealplanlegging som nytt virkemiddel? Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eirin Hongslo and Aase Kristine Aasen Lundberg: Regional planning of wild reindeer

Detaljer

Norads årsrapport 2012

Norads årsrapport 2012 Norads årsrapport 2012 Foto: Ken Opprann Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 OSLO Ruseløkkveien 26, Oslo, Norway Telefon: +47 23 98 00 00 Fax: +47 22 23 98 00 99 ISBN 978-82-7548-687-3

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING Av Lena Bygballe og Eskil Goldeng Lena Bygballe og Eskil Goldeng En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Lena Bygballe

Detaljer

Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter

Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter Rapport 2011 Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter En empirisk studie av dekning av arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø i styreberetninger blant 200 norske selskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Skatt for utvikling

ÅRSRAPPORT 2013. Skatt for utvikling ÅRSRAPPORT 2013 Skatt for utvikling Design: Siste Skrik Kommunikasjon Photo: Jan Speed, Ken Opprann ISBN 978-82-7548-732-0 Innhold Innledning og sammendrag 3 Noen resultater 4 1. Styrking av skattemyndighetene

Detaljer

Tilrådning om utelukkelse av Ta Ann Holdings Berhad fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland

Tilrådning om utelukkelse av Ta Ann Holdings Berhad fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland Til Finansdepartementet 3. desember 2012 Tilrådning om utelukkelse av Ta Ann Holdings Berhad fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning 2 2.1 Hva rådet

Detaljer

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring Innovasjon Norge Referat Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring Kulturell og kreativ næring Referat fra drømmeløft- debatten Drømmeløftet er Innovasjon Norges dugnad for innovasjonspolitisk debatt. Formålet

Detaljer

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Forord Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk

Detaljer

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014

Kompetansebehov i kraftnæringen. Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Kompetansebehov i kraftnæringen Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014 Dorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Rapport 7/2015 Kompetansebehov i kraftnæringen

Detaljer

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet:

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: En kartlegging av praksis i små og mellomstore selskaper med virksomhet i Afrika og Asia Report 10/2014 ilpi.org 1 International Law

Detaljer

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Statens vegvesens rapporter Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning Desember 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Potensial og barrierer for fornybar energi

Potensial og barrierer for fornybar energi Potensial og barrierer for fornybar energi Aage Stangeland, Bellona, 30. mai 2007 * Oppsummering Fornybare energikilder dekker i dag 13 prosent av det globale energibehovet. Det forventes en kraftig økning

Detaljer