FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN"

Transkript

1 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN ÅRSRAPPORT

2 Foto: Heidi Widerøe Alle hjertebarn skal ha gode liv Hvem er vi? Det begynte for 35 år siden da noen foreldre med hjertesykt barn ønsket seg et fellesskap med likesinnede. Foreningen for hjertesyke barn så dagens lys i 1976, og har siden starten vokst seg til en stor og allsidig interesse- og pasientorganisasjon. I dag forvalter vi et årlig budsjett på 30 millioner kroner og drives med en profesjonell administrasjon. I tillegg har vi en stor stall av engasjerte tillitsvalgte og frivillige. Foreningen for hjertesyke barn har opparbeidet seg lang erfaring. Våre beslutninger og vårt arbeid er basert på kunnskap og grundige prosesser. Foreningen for hjertesyke barn arrangerer leire og samlinger, samarbeider tett med helsepersonell og andre organisasjoner, støtter forskning, driver politisk påvirkningsarbeid og utstrakt kunnskapsformidling. FFHB er barnehjertesaken i Norge. Foreningen for hjertesyke barn jobber daglig for hjertebarna og familiene deres. Vi kjemper for rettferdighet, kunnskap og påvirkning slik at alle som lever med medfødt hjertefeil i Norge kan ha best mulige liv. For å nå våre mål må vi i Foreningen for hjertesyke barn leve som våre verdier og være både uredde, brennende, kløktige og inkluderende. I dag har vi medlemmer og flere tusen frivillige som gjør en innsats for at hjertebarna og familiene deres skal ha trygge og gode vilkår. I 2011 har Foreningen for hjertesyke barn markert 35-årsjubileum. Vi er en organisasjon i utvikling, og etablerte i 2010 en søsterorganisasjon for voksne med medfødt hjertefeil. Perioden har vært aktiv med mye virksomhet og betydelig utvikling, både medisinsk og juridisk. Anne Giertsen Leder, FFHB 2

3 HØYDEPUNKTER Brukermedvirkning FFHB har i perioden vært med i mange brukerutvalg vår stemme blir hørt når vi jobber for gruppens rettigheter og vilkår. Åpning foreldreovernattingshus på Rikshospitalet. Høsten 2010 var det offisiell åpning av det nye foreldrehuset på Rikshospitalet i Oslo. FFHB var en av drivkreftene som sørget for at dette prosjektet kom i mål. Ungdomsleire Det har vært sommerleir for ungdom i Norge, Nordisk leir for ungdom i Finland og Europeisk ungdomsleir på Mallorca. Gaver til sykehus FFHB har gitt en rekke gaver til sykehusene, feks telemetriutstyr til Rikshospitalet og pulsoksymetri til Tromsø. Gavene bidrar til å redde liv. Voksenorganisasjon blir til Søsterorganisasjonen Foreningen voksne med medfødt hjertefeil ble etablert i april 2010, et foreningstilbud for gruppen med medfødt hjertefeil som er over 18 år. Samtidig ble forbundet Foreningen for medfødt hjertefeil opprettet. Dette for å sikre hjertebarna interesser i et livsløpsperspektiv. Ny logo: FFHB hadde 35-års jubileum i 2010 vi har oppnådd mye over tid, og vår nye og moderniserte logo reflekterer vår profesjonelle og hjertevarme organisasjon. 3

4 En medlemsorganisasjon med lokalt anker Når en familie får barn med alvorlig hjertefeil opplever de fleste at livet snus på hodet. Sjokk og usikkerhet preger tilværelsen og en rekke nye og ukjente problemstillinger dukker opp. Støtte og fellesskap på eget hjemsted gjennom foreningens lokale aktiviteter er en av grunnsteinene i organisasjonens arbeid. Foto: Sigrid Harket 4

5 BETYDNINGEN AV DET GODE FELLESSKAPET I 2010 og 2011 har FFHB til sammen gjennomført mer enn 300 små og store arrangementer og samlinger landet rundt, alt fra mindre treff som pizzakvelder og bowling, til helgesamlinger med faglige foredrag, sosiale aktiviteter og arrangementer i samarbeid med sykehusene. Å være sammen og dele erfaringer med andre som opplever noe liknende som deg selv, betyr enormt mye for en trygg og god hverdag for familier med et hjertesykt barn. Det viktigste foreninga gjør er de sosiale samlingene. Støtte mellom mennesker i samme situasjon er kjempeviktig. Medlem i FFHB (2010) Må vi hjem allerede?!? Kan vi ikke bli bare en dag eller en uke til? Deltaker fra ungdomsleir i 2011 FELLESSKAP, OGSÅ FOR DE UNGE Ungdommen nyter særlig godt av et fellesskap. I 2010 og 2011 ble det arrangert over 30 samlinger og leire for ungdom i FFHB. Noen er lokale, andre arrangeres på tvers og i samarbeid mellom fylker og regioner. FFHB sentralt organiserer også nasjonale ungdomssamlinger for hele landet samt nordiske ungdomsleire. I 2010 var fem av våre ungdommer med på Europeisk leir på Mallorca. Visste du at : Hvert år fødes mellom 500 og 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge. Det lever personer under 18 år med ulik grad av hjertesykdom i vårt land. Halvparten må opereres en eller flere ganger. 5

6 Tusen takk for ni flotte dager med dere. Jeg er bare såååå glad for å ha blitt kjent med denne gjengen! Vi ses trolig på leir neste år. Olea Jonsdottir Flø, deltaker Nordisk ungdomsleir i 2011 Eksempler: Sommerleir Region 5 (blåtur): 12 Ungdommer og 4 ledere fra Nordland og Troms møttes på Tromsdalen Camping fredag 12. august Fem dager med spennende opplevelser og hyggelig samvær var i vente. Stikkord: Helikoptertur, hvalsafari, hurtigrutemuseet og flymuseet. FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARNS LOKALE ARBEID FFHB har fylkeslag i alle landets 19 fylker og nesten medlemmer som nyter godt av disse aktivitetene. FFHBs medlemmer bidrar med frivillig innsats verdt nesten 10 millioner kroner hvert år. FFHB arrangerer hvert år samlinger, og ulike arrangement for barn og ungdommer med hjertefeil og deres søsken, og for de voksne. Ungdomsleir på Randøya: 35 ungdommer fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Augs-Agder, Vest-Agder og Rogaland, pluss 7 ledere nyter sommeraktiviteter en lang helg i august på Randøya i Vest-Agder. Familiesamling i Danmark med medlemmer fra Rogaland og Vest-Agder. Grunnkurs om barn med hjertesykdom, for foreldre i Rogaland. Et samarbeid mellom FFHB, Barneklinikken og Lærings- og mestringssenteret på Stavanger universitetssykehus. Foreldre får en kort innføring i temaer som rettigheter, ernæring, fysisk aktivitet, å leve med et sykt barn osv. 6

7 MENNESKER HJELPER MENNESKER Å hjelpe et medmenneske som går igjennom noe du selv har erfaring med, kalles likemannsarbeid. I Foreningen for hjertesyke barn skjer mye av likemannsarbeidet lokalt, på hjemstedene der folk bor, i møtene og treffpunktene mellom våre medlemmer. Likemannsarbeidet finnes også i mer formaliserte former som samtalegrupper, sorggrupper og lignende. I 2010 og 2011 har vi hatt to sorgsamlinger nasjonalt, ett kurs for likemenn og et eget arrangement kalt Batteriladeren i Oslo og Akershus. I Sør-Trøndelag har det vært gjennomført egne sorgsamlinger og samtalegrupper. Jeg er takknemlig og beriket. Deltaker på sorgsamling i oktober 2010 FFHB arrangerer to ganger årlig en helgesamling for samtlige tillitsvalgte i foreningen med faglig påfyll og motivasjon for videre innsats. Eksterne gjester deltar hver gang for å bidra med faglig innspill. Vibeke Stavø Johnstone fra FFHB og seksjonsoverlege ved Barne-hjerteseksjonen på Rikshospitalet OUS, Erik Thaulow. Pedagogisk-psykologisk rådgiver på A-hus, Eline Grelland Røkholt Thorvald Stoltenberg. Veien videre for FFHB? Det er påbegynt et viktig arbeid for å utarbeide en målrettet strategi for neste fireårsperiode. FFHB må gjøre viktige prioriteringer. 7

8 Samarbeid med helsevesenet Operasjoner og innleggelser på sykehus er en del av oppveksten for svært mange hjertesyke barn. Sykehusopphold er sårbare perioder for hele familien, og den kirurgiske behandlingen barnet får er utslagsgivende for videre livskvalitet. Tillit begge veier og god informasjonsutveksling er avgjørende. Etikk FFHB har i perioden hatt et stort fokus på etikk, både i vårt eget arbeid, i fagmiljøenes arbeid og i behandlingen av vår pasientgruppe. Det er utarbeidet egne etiske regler for alle våre ansatte og tillitsvalgte. Foto: Sigrid Harket 8

9 DET GODE SAMSPILLET FFHB har et nært samarbeid med en rekke sykehus i Norge, både universitetssykehusene og de lokale. Noen eksempler: I 2010 og 2011 ble det arrangert 40 hjertekafeer på Rikshospitalet i Oslo. På Stavanger Universitetssykehus i Rogaland har det i perioden vært gjennomført kurs for foreldre, og for ungdommer, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på sykehuset. På St. Olavs hospital i Trondheim har de hatt et nært samarbeid med sykehuset for å finne gode nettverk til familiene, og om håndteringen av hele familien når et hjertebarn dør. Samarbeidet mellom FFHB og avdelinger ved Rikshospitalet som er knyttet til barn med medfødt hjertefeil, er av meget stor verdi. Vi opplever at foreningen er svært seriøs og har samme målsetting som oss når det gjelder hjertebarns beste. Vi har alltid ønsket FFHB velkommen inn på sykehuset, - og slik håper jeg det vil fortsette å være i årene fremover. Deres tilstedeværelse og engasjement i blant annet Kafé Hjerterom, er et synlig bevis for pasienter og pårørende at det er en faglig sterk og dypt engasjert forening. Kontaktsykepleier på Rikshospitalet, Anne Alvestad Berglund FFHB og sykehusene Hvert år gjennomføres mer enn 500 operasjoner og intervensjonelle (behandlende) inngrep på barnehjerter på Rikshospitalet i Oslo. Barna følges opp medisinsk på Rikshospitalet og på sitt lokale sykehus etter operasjonene. Både sykehusene og Foreningen for hjertesyke barn jobber for at barna skal få best mulige liv. Et nært samarbeid, både formelt og uformelt, gjør at begge parter får tilgang på viktig og oppdatert informasjon, innflytelse på prosesser og gode arenaer for samarbeid om faglig utvikling og prosjekter. Målet er at ressurser og virkemidler benyttes på en slik måte at det enkelte hjertebarn med familie blir sett og møtt ut fra et helhetlig menneskesyn. FAGLIG UTVIKLING OG STØTTE TIL FORSKNING Foreningen for hjertesyke barn bidrar hvert år til å videreutdanne helsepersonell, til forskning og til medisinsk utstyr på sykehusene. Midlene er hentet fra innsamlingsaksjoner, men også fra Ekstrastiftelsen hvor FFHB er medlem og Lasseliten Stiftelsen hvor FFHB sitter i styret. I 2010 og 2011 ga FFHB mer enn 4,5 millioner kroner til relevant forskning, til kursing og utdannelse av fagpersoner og til andre faglige prosjekter. I tillegg støttet foreningens fylkeslag ansatte på sykehusene med midler til kurs og utdannelse. Foto: Ellen Ugelstad 9

10 Forskning på barnehjernen Ett av forskningsprosjektene som er støttet av FFHB via stiftelsen Helse og Rehabilitering er Hjernen og hjertekirurgi. Barn med hjertefeil sliter ofte med utholdenhet, konsentrasjon og læring. Sean Wallace er nevrolog og jobber sammen med barnekardiologer på Rikshospitalet for å undersøke om og hvordan kirurgiske inngrep relatert til hjertefeil kan ha innvirkning på barnets hjerne og nevrologiske utvikling. I 2010 og 2011 ble det gitt gaver til sykehus for litt over 1 million kroner fra innsamlede midler i FFHB. I tillegg har fylkeslag også samlet inn penger hvert år og gir gaver for store summer til sine lokale sykehus. Høsten 2011 mottok Rikshospitalet i Oslo et nytt telemetriapparat som skal brukes til å overvåke hjerterytmen til gravide kvinner med medfødt hjertefeil. FFHB i Aust-Agder ga før jul i fjor en gave til barneavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA), som sikret innkjøp av tre registratorer for hjerterytme. Nå kan vi ta langt bedre vare på de gravide med hjertefeil, sier overlege Mette-Elise Estensen. Tromsø Universitetssykehus fikk høsten 2011 et pulsoksymeter fra FFHB. Dette gir bedre og tryggere observasjonsmuligheter av hjertebarn. På St. Olavs hospital i Trondheim mottok Barneklinikken en etterlengtet øvingsdokke fra FFHBs fylkeslag i Sør-Trøndelag. Flere sykepleiere har fått støtte av FFHB til å delta på kurs og videreutdanning i 2010 og Her er syklepleier Britt Fredriksen på hjertesymposium i Florida, hvor også hjertekirurg William Norwood var med. Hun var støttet av Lasselitens fond. 10

11 EN DIALOGPARTNER Sykehusene har det medisinske ansvaret for behandlingen av hjertebarna. FFHB er i konstruktiv dialog med fagmiljøene og følger utviklingen på området nøye. Kjempeflott overnattingshus for foreldre/pårørende. Har tilbragt en natt der nylig. Godt for de nærmeste å få et lite pusterom der når man ikke kan være sammen med barnet under og etter operasjon. Kommentar fra facebook Høsten 2010 var vi til stede på den offisielle åpningen av det nye foreldrehuset på Rikshospitalet i Oslo. FFHB har sammen med fagpersoner jobbet for gode overnattingsmuligheter på sykehuset i ti år og har vært en sterk bidragsyter til det vellykkede prosjektet. Kontaktsykepleier for hjertebarna på St. Olavs hospital i Trondheim, Tore Hassel. Kontaktsykepleier for hjertebarna på Sykehuset Levanger, Åse Skredderstuen. KONTAKTSYKEPLEIERE VED SYKEHUS EN NØKKELROLLE FFHB har de siste to årene fulgt med på utviklingen ved det nye og sammenslåtte Oslo Universitetssykehus (OUS) og eventuelle konsekvenser for behandlingen av barn med medfødt hjertefeil. På denne bakgrunn har FFHB vært i møter med ledelsen for barnemedisinsk avdeling og for sykehuset. Høsten 2011 ble det klart at kontaktsykepleierfunksjonen for de hjertesyke barna på Rikshospitalet i Oslo reduseres fra FFHB vil fortsette å jobbe for en fullverdig kontaktsykepleierordning på OUS/ Rikshospitalet og på andre sykehus i landet, og vil følge utviklingen på sykehusene nøye i tiden fremover. Kontaktsykepleier og/eller hjertelegen er ofte med oss på helgesamlinger i FFHB Sør- Trøndelag. Dette gjør at legene og helsearbeiderne blir mye mer ufarlige for barna - ja, også for foreldrene. Da snakker vi mye løsere om alt mulig. Vårt samarbeid med St. Olavs hospital gjør at det totale bildet av hvordan familiene blir ivaretatt er veldig bra. Anita Risan Brokstad, leder FFHB Sør-Trøndelag 11

12 Påvirkning og interessepolitikk Å leve med medfødt hjertefeil kan føre til medisinske, sosiale og praktiske utfordringer for barnet selv og for familien. Vårt fagpolitiske arbeid handler om å kjempe for at barn og unge med medfødt hjertefeil får best mulig behandling og oppfølging slik at livene deres blir så gode og normale som mulig. Vi holder oss faglig oppdatert og er til stede der beslutninger fattes. 12

13 MEDBESTEMMELSE SOM PASIENT Foreningen for hjertesyke barn har i økende grad medvirket som bruker på ulike nivåer de siste to årene; i departement, direktorat, på regionnivå og i ulike helseforetak. Her har vi en stemme og en formell rolle som gjør at vi kan påvirke forholdene som berører våre brukere. Eksempler: Vi er representert i brukerutvalget til Oslo Universitetssykehus (OUS) og brukerrådet ved Kvinne/barneklinikken på OUS. I tillegg har vi i perioden vært representert på sykehus i Vestfold, Rogaland, Vest-Agder og Hordaland. I Vestfold er FFHB representert i NAVs brukerutvalg. Her har de fått til en ordning i NAV med fast kontaktperson for foreldre til kronisk syke barn med behov for trygdeytelser. FFHB har vært representert i Regjeringens kontaktforum for brukere av helsetjenester fra Dette er et forum der statsråden, helsedirektoratet, helsedepartementet og ulike brukerorganisasjoner møtes jevnlig. SAMARBEID UTOVER LANDEGRENSENE FFHB har sammen med våre søsterorganisasjoner i Norden videreført det tradisjonelle samarbeidet med årlig gjennomføring av Nordisk sommerleir og Nordisk møte. FFHB er medlem av og sitter i styret til den europeiske paraplyorganisasjonen European Congenital Heart Disease Organisation (ECHDO). Nettstedet om medfødt hjertefeil, er ferdigstilt. FFHB har bidratt faglig til arbeidet med dette EUprosjektet som har hatt stor betydning når det gjelder kompetansehevning internt i FFHB og til nettverksbygging med søsterorganisasjoner i Europa. 13

14 RETTIGHETER SOM LETTER HVERDAGEN I 2010 og 2011 har Foreningen for hjertesyke barn, sammen med andre organisasjoner og aktuelle samarbeidspartnere, hatt et kontinuerlig fokus på kvaliteten i tjenestene som leveres av både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vår stemme blir hørt. Eksempler: Bedre ordninger for å kunne kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver. Bedre økonomiske rettigheter for foreldre som mister sitt barn. Studenter som er syke selv, eller har/får barn som er syke, har nå fått rett til såkalt sykestipend. Det betyr at lån gjøres om til stipend for den perioden du eller barnet ditt er sykt. Foto: Ellen Ugelstad Sammen er vi sterke FFHB har i 2010 og 2011 samarbeidet med en rekke organisasjoner og instanser til beste for hjertesyke barn og kronisk syke barn generelt. Her kan nevnes Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Frivillighet Norge, Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, Landsforeningen uventet barnedød, Vi som har et barn for lite, Stiftelsen Organdonasjon, Innsamlingskontrollen, Norges Innsamlingsråd osv. 14

15 Oppvekst og skole I 2010 gjennomførte FFHB en skoleundersøkelse for å kartlegge i hvilken grad barn med medfødt hjertefeil får nødvendig hjelp og oppfølging. Det ble sendt ut spørreskjemaer om hjertebarn til foreldre, rektorer, kontaktlærere og gymlærere. Svarene avdekket at kunnskapsnivået om medfødt hjertefeil på skoler hvor det går hjertesyke barn, er langt fra optimalt. De viser også avvik mellom foreldrenes og skolenes opplevelse av hvordan skolehverdagen til barnet fungerer og avdekker et stort behov for engasjement. Oppvekst og skole vil være et satsningsområde for FFHB i årene framover. 15

16 Kunnskapsformidling Når barnet ditt er alvorlig sykt og trenger at det tas spesielle hensyn, er behovet for informasjon og kunnskap ekstra stort. Vi jobber aktivt med å formidle oppdatert og aktuell kunnskap som bidrar til å gjøre familiene trygge og kompetente til å håndtere tilværelsen med alvorlig sykdom. Foto: Sigrid Harket 16

17 Nr UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Fosterets advokater side 8-11 For god til å være sann side Malin har et godt liv side Tusen takk for et utrolig flott blad dere lager med masse informasjon som vi kan ta med oss i hverdagen. Pappa til hjertesyke Simen MEDLEMSBLADET HJERTEBARNET Vårt medlemsblad Hjertebarnet kom til sammen ut åtte ganger i løpet av 2010 og 2011, hvert nummer med ca 60 sider fagstoff, reportasjer og relevant informasjon for hjertebarnsfamilier. Bladet trykkes i et opplag på rundt og når ut til mange relevante målgrupper, også i fagmiljøene. FFHB gjennomførte høsten 2010 en leserundersøkelse. Den viser at vårt medlemsblad blir lest grundig, og er en viktig kilde for oppdatering av kunnskap hos våre medlemmer. Visste du at : 98 prosent av våre medlemmer leser de medisinskfaglige artiklene i Hjertebarnet hver gang bladet kommer ut? Tall fra leserundersøkelse høsten

18 SOSIALE MEDIER BLOMSTRER Sent på høsten 2009 ble FFHB etablert på Facebook. I løpet av 2010 så vi en enorm vekst i antall tilhengere. Ved utgangen av 2011 hadde vi nær tilhengere og kunne se tilbake på mye aktivitet mellom tilhengerne på vår digitale møteplass. Flere av fylkeslagene har i perioden etablert egne facebook-grupper og møteplasser på sosiale medier. Tidligere verdensmester i taekwondo, Nina Solheim, er en av bidragsyterne i boka Med hjerte for trening. HELE FOLKET I AKTIVITET FFHB ga i 2011 ut boka Med hjerte for trening. Den er skrevet av hjertesyke Vegard som har møtt noen av Norges beste idrettsutøvere. Sammen med dem har han testet kjente og ukjente idretter. Målet med boka er at flere hjertesyke skal få litt mer kunnskap om fysisk aktivitet, pluss trygghet og motivasjon til å komme i gang med trening. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Helse og Rehabilitering. SPØR BARNE- KARDIOLOGEN I 2011 etablerte vi også en ny tjeneste på nett, Spør barnekardiologen. Barnekardiolog Magne Berget svarer på relevante helsefaglige spørsmål fra brukerne. Tjenesten gir mange treff på nettsiden vår. GODT BESØKTE NETTSIDER Våre nettsider, er godt besøkt og har i 2010 og 2011 hatt ca sidevisninger pr måned. 18

19 HJERTETELEFONEN Hjertetelefonen betjenes av psykolog, Torun Vatne, og er et gratis tilbud til våre medlemmer hver tirsdag fra kl til Det er en overvekt av kvinner som benytter tjenesten og samtalene varer i snitt i 45 minutter. HJERTETELEFONEN Hjertetelefonen Generalsekretær i FFHB, Helene Thon, mottar sjekk fra Brita Unnerud i Tine Storhusholdning. RETTIGHETER Rettighetssenteret ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som FFHB bidrar til å finansiere, fikk i 2010 og 2011 nesten henvendelser med juridiske forespørsler. Våre medlemmer er også brukere av denne juridiske tjenesten som er gratis for publikum. SAMARBEID OM INFORMASJON På Valentinsdagen i 2011 overrakte Tine Storhusholdning en sjekk på kr ,- etter en klikkekampanje på sine nettsider. Pengene har bidratt til oppskrifter og informasjon om ernæring på FFHBs nettsider. 19

20 VMH voksenorganisasjonen er blitt til I dag når over 85 prosent av alle som fødes med medfødt hjertefeil i Norge voksen alder. Det å ha en medfødt hjertefeil følger deg hele livet. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil (VMH) ble opprettet i april 2010 etter initiativ fra FFHB. 20 malt av Morten Markmannrud

21 Endelig er det kommet noe for oss voksne som har medfødt hjertefeil. Skal melde meg inn her. Sitat fra medlem i VMH EN GANG HJERTEBARN, ALLTID HJERTEBARN MEDISINSK SETT Også i voksen alder kan hjertefeilen føre til mange sykehusopphold med mye usikkerhet om fremtiden. Re-operasjoner er vanlig, mange får hjerterytmeforstyrrelser og det er grunn til å tro at noen i denne pasientgruppen har økt risiko for ervervede hjerte- og karlidelser. I tillegg er det viktig å vektlegge den psykologiske belastningen med en livslang hjertesykdom. Enkelte er plaget av angstlidelser og lignende, og tenker så mye på forhold rundt egen helse at det har betydning for deres livskvalitet. Gjennom foreningen har jeg hentet styrke, møtt mange som bryr seg og har delt sin historie med meg. Det har betydd så utrolig mye for meg i en krevende livssituasjon, så tusen takk til dere alle. Sitat fra medlem i VMH VMH har i dag en organisasjonssekretær i 30 prosent stilling, som deler kontor med FFHBs administrasjon. I løpet av 2011 nådde VMH milepælen 250 medlemmer, noe som gjør at de vil få statsstøtte framover. Voksne med medfødt hjertefeil er ny pasientgruppe som man har liten kunnskap om. Det er stort behov for informasjon, nettverk og fellesskap for voksne med medfødt hjertefeil. Leder for VMH, Eirin Syversen. 21

22 FORENINGEN VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL JOBBER FOR: bedre livskvalitet for voksne med medfødt hjertefeil sosialt fellesskap fagseminarer helsepolitiske temaer som rettigheter, forsikringer, utdanning, arbeidsliv etc. god informasjon til målgruppen, helsevesenet og samfunnet for øvrig mer samarbeid med sykehusene og mer forskning på og om voksne med medfødt hjertefeil aktiv deltakelse i det europeiske samarbeidet rundt medfødt hjertefeil I august 2011 gikk nesten 30 personer, 16 av dem med medfødt hjertefeil, over Besseggen i VMH-regi. Neste år planlegger vi brevandring! Vi vil, vi kan og vi får det til. 22

23 Visste du at : Det er rundt barn og unge med hjertefeil under 18 år i Norge, og trolig rundt dobbelt så mange over 18 år. Antallet øker stadig, og dette er en av de hurtigst voksende pasientgruppene i verden. 23

24 økonomi ffhb fører aktivitetsregnskap, som innebærer at vårt regnskap er splittet opp i prosjekter tilsvarende de aktivitetene som gjennomføres. dette synliggjør hvordan vi forvalter midlene våre. utfyllende regnskap med noter, satt opp etter regnskapsloven, er tilgjengelig for både 2010 og 2011 og kan tilsendes ved forespørsel. ta kontakt med ffhbs administrasjon ved ønske om å få dette tilsendt på de neste sidene viser vi hvordan vi fordeler våre kostnader knyttet til formålet. i tillegg synliggjøres hvor våre inntekter hentes fra. 24

25 HVORDAN FORDELTE VI MIDLER TIL FORMÅLET I 2010 OG 2011? Denne figuren viser hvordan kostnadene knyttet til vårt formålsarbeid prosentvis er fordelt på ulike kategorier. Forskning/opplæring helsepersonell Nettverk/sosialt Ungdomsaktiviteter Samfunnspolitisk arbeid Annet RAMMEBETINGELSER MED RINGVIRKNINGER Fra tidlig på 2000-tallet fikk FFHB full kompensasjon for dokumenterbare utgifter knyttet til tjenestemoms. Dette beløp seg årlig til ca 2 millioner kr. I 2010 ble denne ordningen utvidet til også å gjelde kompensasjon for varemoms. Samtidig ble det bare foretatt en beskjeden økning i den totale rammen det kunne søkes momskompensasjon fra. Dette førte til et sprik mellom størrelsen på det totale beløpet det ble søkt om og rammen for tildeling. I 2010 ble derfor momskompensasjonen avkortet med 65 prosent, og FFHB endte opp med å få sin totale kompensasjon redusert med ca 1 million kroner sammenliknet med tidligere år. Dette medførte et stort underskudd for foreningen. I 2011 ble aktivitetsnivået redusert som følge av den reduserte momskompensasjonen. I Lov om innsamlinger foreligger det et krav om at kostnader knyttet til innsamling av midler ikke skal overstige 35 prosent av innsamlet sum. FFHB oppnådde dette målet i 2009, men på grunn av den sterkt reduserte momskompensasjonen i 2010 og 2011, ble kostnadene ved foreningens innsamlingsarbeid betydelig høyere. FFHB har derfor ikke klart å opprettholde nivået på innsamlingsprosenten. Etter hvert som rammen for kompensasjon øker, forventes det at FFHB igjen vil tilfredsstille kravet om 65 prosents overskudd på innsamlingsaktiviteter. HVOR HENTET VI VÅRE INNTEKTER I 2010 OG 2011? Denne figuren viser den prosentvise fordelingen av våre inntekter. Innsamlingsaksjoner er en stor del av vår virksomhet og muliggjør vårt arbeid for å ivareta barn med medfødt hjertefeil. Finans 1% Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta og generalsekretær i FFHB, Helene Thon. Informasjon og kunnskapsformidling medlemsinntekter 2% SPENNENDE SAMARBEID Foreningen for hjertesyke barn inngikk i 2010 et samarbeid med Huseiernes Landsforbund, som i denne sammenhengen bidro med sponsing av en premie. Tre hjertebarnsfamilier fikk i 2011 oppfylt sin drøm om et pusterom i hverdagen. Annet 1% 25

26 VERV, MEDLEMSKAP OG REPRESENTASJON FOR FFHB I 2010 OG 2011 Medlemskap: Innsamlingskontrollen, registrert i Innsamlingsregisteret Norges Innsamlingsråd FFO (Funksjonshemmes Fellesorganisasjon) Frivillighet Norge Representert i styrer: ExtraStiftelsen Norges Innsamlingsråd Stiftelsen Organdonasjon ECHDO (europeisk paraply organisasjon) Lasselitens fond for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen for foreningen for hjertesyke barn Representasjon i andre sentrale organer: Regjeringens kontaktforum for brukere av helsetjenester Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, helseregion Midt-Norge Oslo, 27. februar 2012 Styret for FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 26

27 ORGANISASJONSKART Forbundet medfødt hjertefeil Foreningen for hjertesyke barn Foreningen voksne med medfødt hjertefeil Kontrollkomité Landsmøte Landsmøte Regnskapskomité Ressursgruppa Landsstyre Landsstyre 18 fylkeslag 5 regionlag Medlemmer Medlemmer 27

28 Alle hjertebarn skal ha gode liv FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Postadresse: Besøksadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Øvre Vollgate 11, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: trykk og layout: flisa trtykkeri as. omslagsfoto: sigrid harket

Samling for Hypoplastbarn med familie Prosjektnummer: 2007/1/0004. Virksomhetsområde: Forebygging

Samling for Hypoplastbarn med familie Prosjektnummer: 2007/1/0004. Virksomhetsområde: Forebygging Samling for Hypoplastbarn med familie 2008 Prosjektnummer: 2007/1/0004 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Forord Dette var ett forbyggingsprosjekt som

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: Prosjektnavn: Et helhjertet liv med medfødt hjertefeil Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn 1 Forord: Denne rapporten tar for seg

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner

Sluttrapport. Forebygging, prosjektnr. 2015/FB Vekst, Mot og Hard jobbing. Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2015/FB14062 Vekst, Mot og Hard jobbing Fagkonferanse for tillitsvalgte og ressurspersoner Voksne med medfødt hjertefeil 1 Forord Fagkonferansen «Vekst, Mot og Hard

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Foreningen for hjertesyke barn Rogaland fylkeslag

Foreningen for hjertesyke barn Rogaland fylkeslag Prosjektnavn: Regionsamling for region 3 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: ref.nr:7wj4iz Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Forord: Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Organisasjonsnummer

ÅRSBERETNING 2016 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING 2016 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Organisasjonsnummer 870 430 922 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er en landsomfattende interesseorganisasjon som

Detaljer

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn Foreningen for hjertesyke barn Årsrapport 2012-2013 Årsrapport 2012-2013 1 Isak har medfødt hjertefeil. Her sammen med resten av familien. Visste du at Hvert år fødes mellom 500 og 600 barn med medfødt

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9233 Prosjektnavn: Hjertet Snakker Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Hjertet Snakker er et prosjekt i regi av Voksne med Medfødt

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Født sånn, ikke blitt sånn. Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: Fax: Internett:

SLUTTRAPPORT. Født sånn, ikke blitt sånn. Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: Fax: Internett: SLUTTRAPPORT Født sånn, ikke blitt sånn Prosjektnummer: 2011/1/0560 Område: Forebygging Innhold Forord Sammendrag Kap 1: Bakgrunn for prosjektet Kap 2: Prosjektgjennomføring/metode Kap 3: Resultater og

Detaljer

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering

Sluttrapport. Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Sluttrapport Jeg er transplantert hva er du? Prosjekt 2010/3/0162 Rehabilitering Søkerorganisasjon: LNT Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Forord LNTs barne- og ungdomsgruppe (LNTBU) arrangerte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Nord-Norsk familiesamling. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Nord-Norsk familiesamling. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Nord-Norsk familiesamling Prosjektnr: 2013-3-378 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, region nord 1 Forord Denne rapporten redegjør

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Treningsbok. Prosjektnr: 2009 / 3 / Virksomhetsområde: Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Treningsbok. Prosjektnr: 2009 / 3 / Virksomhetsområde: Rehabilitering SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Treningsbok Prosjektnr: 2009 / 3 / 0410 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Forord Denne rapporten tar for seg bakgrunn, gjennomføring

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose

Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten. Amyotrofisk lateralsklerose Jobber du med ALS-pasienter? Nyttig informasjon for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten Foto: Privat ALS Amyotrofisk lateralsklerose Copyright@ Stiftelsen ALS norsk støttegruppe www.alsnorge.no Konto

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Forebygging. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Sommerleir 2014, Williams syndrom Prosjektnr: 2013-1-590 Virksomhetsområde: Forebygging Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Rettigheter når et barn dør

Rettigheter når et barn dør Sluttrapport Prosjektnavn: Rettigheter når et barn dør Prosjektnummer: 2005/1/0494 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder: Line Schrader Forord Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har i dette

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering.

SLUTTRAPPORT. Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom. Prosjektnr: Virksomhetsområde: Rehabilitering. SLUTTRAPPORT Prosjekttittel: Juleverksted Williams Syndrom Prosjektnr: 2013-3-377 Virksomhetsområde: Rehabilitering Organisasjon: Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for Williams Syndrom 1 Forord

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Styresak Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 034-2017 Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Kari Bøckmann Dato dok: 07.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/1206 Vedlegg (t): Forslag til mandat

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt og

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Kompetansespredning for nasjonal behandlingstjeneste for behandling av medfødte hjertefeil i alle aldre.

Kompetansespredning for nasjonal behandlingstjeneste for behandling av medfødte hjertefeil i alle aldre. Kompetansespredning for nasjonal behandlingstjeneste for behandling av medfødte hjertefeil i alle aldre. Kompetansespredning foregår på ulike plan, med ulike vel definerte formål og vanskelighetsgrader.

Detaljer

Epilepshåndboken ny og bedre

Epilepshåndboken ny og bedre Epilepshåndboken ny og bedre 2008/1/0400 Prosjektleder: Stine Jakobsson Strømsø NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD: Extrastiftelsen Helse og Rehabiliteringsprosjektet Epilepsihåndboken ble gjennomført i løpet

Detaljer

Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine

Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine Nordland fylkeslag Bilde: Martine, Sissel, Kristine 2.mars 2013 Meyergården hotell, Mo Side 1 Velkommen til årsmøtet 2013 Ved leder i fylkesstyret Grete Ingemann Knudsen Det var 18 deltakere tilstede som

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Tilfredshet med tilbudet til hjertesyke barn i Norge. Gjennomført på oppdrag fra Foreningen for hjertesyke barn

Tilfredshet med tilbudet til hjertesyke barn i Norge. Gjennomført på oppdrag fra Foreningen for hjertesyke barn barn i Norge Gjennomført på oppdrag fra Foreningen for hjertesyke barn Hva er din alder/ditt barns alder? Prosent 4 22 Flest, 4 prosent, er i alderen. 38 prosent er i alderen. 22 prosent er i alderen.

Detaljer

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll.

Tiltak for de med diagnosen NF i alderen år. De unge voksne med NF sliter med kroppslige og psykiske vansker. De ønsker faglig påfyll. Sluttrapport Nettverksbygging for NF- ungdom FORORD Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Det er totalt 253 medlemmer i Helseregion Midt og Nord. Derav er det 58 medlemmer med diagnosen NF i alderen 14-30

Detaljer