FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN"

Transkript

1 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN ÅRSRAPPORT

2 Foto: Heidi Widerøe Alle hjertebarn skal ha gode liv Hvem er vi? Det begynte for 35 år siden da noen foreldre med hjertesykt barn ønsket seg et fellesskap med likesinnede. Foreningen for hjertesyke barn så dagens lys i 1976, og har siden starten vokst seg til en stor og allsidig interesse- og pasientorganisasjon. I dag forvalter vi et årlig budsjett på 30 millioner kroner og drives med en profesjonell administrasjon. I tillegg har vi en stor stall av engasjerte tillitsvalgte og frivillige. Foreningen for hjertesyke barn har opparbeidet seg lang erfaring. Våre beslutninger og vårt arbeid er basert på kunnskap og grundige prosesser. Foreningen for hjertesyke barn arrangerer leire og samlinger, samarbeider tett med helsepersonell og andre organisasjoner, støtter forskning, driver politisk påvirkningsarbeid og utstrakt kunnskapsformidling. FFHB er barnehjertesaken i Norge. Foreningen for hjertesyke barn jobber daglig for hjertebarna og familiene deres. Vi kjemper for rettferdighet, kunnskap og påvirkning slik at alle som lever med medfødt hjertefeil i Norge kan ha best mulige liv. For å nå våre mål må vi i Foreningen for hjertesyke barn leve som våre verdier og være både uredde, brennende, kløktige og inkluderende. I dag har vi medlemmer og flere tusen frivillige som gjør en innsats for at hjertebarna og familiene deres skal ha trygge og gode vilkår. I 2011 har Foreningen for hjertesyke barn markert 35-årsjubileum. Vi er en organisasjon i utvikling, og etablerte i 2010 en søsterorganisasjon for voksne med medfødt hjertefeil. Perioden har vært aktiv med mye virksomhet og betydelig utvikling, både medisinsk og juridisk. Anne Giertsen Leder, FFHB 2

3 HØYDEPUNKTER Brukermedvirkning FFHB har i perioden vært med i mange brukerutvalg vår stemme blir hørt når vi jobber for gruppens rettigheter og vilkår. Åpning foreldreovernattingshus på Rikshospitalet. Høsten 2010 var det offisiell åpning av det nye foreldrehuset på Rikshospitalet i Oslo. FFHB var en av drivkreftene som sørget for at dette prosjektet kom i mål. Ungdomsleire Det har vært sommerleir for ungdom i Norge, Nordisk leir for ungdom i Finland og Europeisk ungdomsleir på Mallorca. Gaver til sykehus FFHB har gitt en rekke gaver til sykehusene, feks telemetriutstyr til Rikshospitalet og pulsoksymetri til Tromsø. Gavene bidrar til å redde liv. Voksenorganisasjon blir til Søsterorganisasjonen Foreningen voksne med medfødt hjertefeil ble etablert i april 2010, et foreningstilbud for gruppen med medfødt hjertefeil som er over 18 år. Samtidig ble forbundet Foreningen for medfødt hjertefeil opprettet. Dette for å sikre hjertebarna interesser i et livsløpsperspektiv. Ny logo: FFHB hadde 35-års jubileum i 2010 vi har oppnådd mye over tid, og vår nye og moderniserte logo reflekterer vår profesjonelle og hjertevarme organisasjon. 3

4 En medlemsorganisasjon med lokalt anker Når en familie får barn med alvorlig hjertefeil opplever de fleste at livet snus på hodet. Sjokk og usikkerhet preger tilværelsen og en rekke nye og ukjente problemstillinger dukker opp. Støtte og fellesskap på eget hjemsted gjennom foreningens lokale aktiviteter er en av grunnsteinene i organisasjonens arbeid. Foto: Sigrid Harket 4

5 BETYDNINGEN AV DET GODE FELLESSKAPET I 2010 og 2011 har FFHB til sammen gjennomført mer enn 300 små og store arrangementer og samlinger landet rundt, alt fra mindre treff som pizzakvelder og bowling, til helgesamlinger med faglige foredrag, sosiale aktiviteter og arrangementer i samarbeid med sykehusene. Å være sammen og dele erfaringer med andre som opplever noe liknende som deg selv, betyr enormt mye for en trygg og god hverdag for familier med et hjertesykt barn. Det viktigste foreninga gjør er de sosiale samlingene. Støtte mellom mennesker i samme situasjon er kjempeviktig. Medlem i FFHB (2010) Må vi hjem allerede?!? Kan vi ikke bli bare en dag eller en uke til? Deltaker fra ungdomsleir i 2011 FELLESSKAP, OGSÅ FOR DE UNGE Ungdommen nyter særlig godt av et fellesskap. I 2010 og 2011 ble det arrangert over 30 samlinger og leire for ungdom i FFHB. Noen er lokale, andre arrangeres på tvers og i samarbeid mellom fylker og regioner. FFHB sentralt organiserer også nasjonale ungdomssamlinger for hele landet samt nordiske ungdomsleire. I 2010 var fem av våre ungdommer med på Europeisk leir på Mallorca. Visste du at : Hvert år fødes mellom 500 og 600 barn med medfødt hjertefeil i Norge. Det lever personer under 18 år med ulik grad av hjertesykdom i vårt land. Halvparten må opereres en eller flere ganger. 5

6 Tusen takk for ni flotte dager med dere. Jeg er bare såååå glad for å ha blitt kjent med denne gjengen! Vi ses trolig på leir neste år. Olea Jonsdottir Flø, deltaker Nordisk ungdomsleir i 2011 Eksempler: Sommerleir Region 5 (blåtur): 12 Ungdommer og 4 ledere fra Nordland og Troms møttes på Tromsdalen Camping fredag 12. august Fem dager med spennende opplevelser og hyggelig samvær var i vente. Stikkord: Helikoptertur, hvalsafari, hurtigrutemuseet og flymuseet. FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARNS LOKALE ARBEID FFHB har fylkeslag i alle landets 19 fylker og nesten medlemmer som nyter godt av disse aktivitetene. FFHBs medlemmer bidrar med frivillig innsats verdt nesten 10 millioner kroner hvert år. FFHB arrangerer hvert år samlinger, og ulike arrangement for barn og ungdommer med hjertefeil og deres søsken, og for de voksne. Ungdomsleir på Randøya: 35 ungdommer fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Augs-Agder, Vest-Agder og Rogaland, pluss 7 ledere nyter sommeraktiviteter en lang helg i august på Randøya i Vest-Agder. Familiesamling i Danmark med medlemmer fra Rogaland og Vest-Agder. Grunnkurs om barn med hjertesykdom, for foreldre i Rogaland. Et samarbeid mellom FFHB, Barneklinikken og Lærings- og mestringssenteret på Stavanger universitetssykehus. Foreldre får en kort innføring i temaer som rettigheter, ernæring, fysisk aktivitet, å leve med et sykt barn osv. 6

7 MENNESKER HJELPER MENNESKER Å hjelpe et medmenneske som går igjennom noe du selv har erfaring med, kalles likemannsarbeid. I Foreningen for hjertesyke barn skjer mye av likemannsarbeidet lokalt, på hjemstedene der folk bor, i møtene og treffpunktene mellom våre medlemmer. Likemannsarbeidet finnes også i mer formaliserte former som samtalegrupper, sorggrupper og lignende. I 2010 og 2011 har vi hatt to sorgsamlinger nasjonalt, ett kurs for likemenn og et eget arrangement kalt Batteriladeren i Oslo og Akershus. I Sør-Trøndelag har det vært gjennomført egne sorgsamlinger og samtalegrupper. Jeg er takknemlig og beriket. Deltaker på sorgsamling i oktober 2010 FFHB arrangerer to ganger årlig en helgesamling for samtlige tillitsvalgte i foreningen med faglig påfyll og motivasjon for videre innsats. Eksterne gjester deltar hver gang for å bidra med faglig innspill. Vibeke Stavø Johnstone fra FFHB og seksjonsoverlege ved Barne-hjerteseksjonen på Rikshospitalet OUS, Erik Thaulow. Pedagogisk-psykologisk rådgiver på A-hus, Eline Grelland Røkholt Thorvald Stoltenberg. Veien videre for FFHB? Det er påbegynt et viktig arbeid for å utarbeide en målrettet strategi for neste fireårsperiode. FFHB må gjøre viktige prioriteringer. 7

8 Samarbeid med helsevesenet Operasjoner og innleggelser på sykehus er en del av oppveksten for svært mange hjertesyke barn. Sykehusopphold er sårbare perioder for hele familien, og den kirurgiske behandlingen barnet får er utslagsgivende for videre livskvalitet. Tillit begge veier og god informasjonsutveksling er avgjørende. Etikk FFHB har i perioden hatt et stort fokus på etikk, både i vårt eget arbeid, i fagmiljøenes arbeid og i behandlingen av vår pasientgruppe. Det er utarbeidet egne etiske regler for alle våre ansatte og tillitsvalgte. Foto: Sigrid Harket 8

9 DET GODE SAMSPILLET FFHB har et nært samarbeid med en rekke sykehus i Norge, både universitetssykehusene og de lokale. Noen eksempler: I 2010 og 2011 ble det arrangert 40 hjertekafeer på Rikshospitalet i Oslo. På Stavanger Universitetssykehus i Rogaland har det i perioden vært gjennomført kurs for foreldre, og for ungdommer, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret på sykehuset. På St. Olavs hospital i Trondheim har de hatt et nært samarbeid med sykehuset for å finne gode nettverk til familiene, og om håndteringen av hele familien når et hjertebarn dør. Samarbeidet mellom FFHB og avdelinger ved Rikshospitalet som er knyttet til barn med medfødt hjertefeil, er av meget stor verdi. Vi opplever at foreningen er svært seriøs og har samme målsetting som oss når det gjelder hjertebarns beste. Vi har alltid ønsket FFHB velkommen inn på sykehuset, - og slik håper jeg det vil fortsette å være i årene fremover. Deres tilstedeværelse og engasjement i blant annet Kafé Hjerterom, er et synlig bevis for pasienter og pårørende at det er en faglig sterk og dypt engasjert forening. Kontaktsykepleier på Rikshospitalet, Anne Alvestad Berglund FFHB og sykehusene Hvert år gjennomføres mer enn 500 operasjoner og intervensjonelle (behandlende) inngrep på barnehjerter på Rikshospitalet i Oslo. Barna følges opp medisinsk på Rikshospitalet og på sitt lokale sykehus etter operasjonene. Både sykehusene og Foreningen for hjertesyke barn jobber for at barna skal få best mulige liv. Et nært samarbeid, både formelt og uformelt, gjør at begge parter får tilgang på viktig og oppdatert informasjon, innflytelse på prosesser og gode arenaer for samarbeid om faglig utvikling og prosjekter. Målet er at ressurser og virkemidler benyttes på en slik måte at det enkelte hjertebarn med familie blir sett og møtt ut fra et helhetlig menneskesyn. FAGLIG UTVIKLING OG STØTTE TIL FORSKNING Foreningen for hjertesyke barn bidrar hvert år til å videreutdanne helsepersonell, til forskning og til medisinsk utstyr på sykehusene. Midlene er hentet fra innsamlingsaksjoner, men også fra Ekstrastiftelsen hvor FFHB er medlem og Lasseliten Stiftelsen hvor FFHB sitter i styret. I 2010 og 2011 ga FFHB mer enn 4,5 millioner kroner til relevant forskning, til kursing og utdannelse av fagpersoner og til andre faglige prosjekter. I tillegg støttet foreningens fylkeslag ansatte på sykehusene med midler til kurs og utdannelse. Foto: Ellen Ugelstad 9

10 Forskning på barnehjernen Ett av forskningsprosjektene som er støttet av FFHB via stiftelsen Helse og Rehabilitering er Hjernen og hjertekirurgi. Barn med hjertefeil sliter ofte med utholdenhet, konsentrasjon og læring. Sean Wallace er nevrolog og jobber sammen med barnekardiologer på Rikshospitalet for å undersøke om og hvordan kirurgiske inngrep relatert til hjertefeil kan ha innvirkning på barnets hjerne og nevrologiske utvikling. I 2010 og 2011 ble det gitt gaver til sykehus for litt over 1 million kroner fra innsamlede midler i FFHB. I tillegg har fylkeslag også samlet inn penger hvert år og gir gaver for store summer til sine lokale sykehus. Høsten 2011 mottok Rikshospitalet i Oslo et nytt telemetriapparat som skal brukes til å overvåke hjerterytmen til gravide kvinner med medfødt hjertefeil. FFHB i Aust-Agder ga før jul i fjor en gave til barneavdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal (SSA), som sikret innkjøp av tre registratorer for hjerterytme. Nå kan vi ta langt bedre vare på de gravide med hjertefeil, sier overlege Mette-Elise Estensen. Tromsø Universitetssykehus fikk høsten 2011 et pulsoksymeter fra FFHB. Dette gir bedre og tryggere observasjonsmuligheter av hjertebarn. På St. Olavs hospital i Trondheim mottok Barneklinikken en etterlengtet øvingsdokke fra FFHBs fylkeslag i Sør-Trøndelag. Flere sykepleiere har fått støtte av FFHB til å delta på kurs og videreutdanning i 2010 og Her er syklepleier Britt Fredriksen på hjertesymposium i Florida, hvor også hjertekirurg William Norwood var med. Hun var støttet av Lasselitens fond. 10

11 EN DIALOGPARTNER Sykehusene har det medisinske ansvaret for behandlingen av hjertebarna. FFHB er i konstruktiv dialog med fagmiljøene og følger utviklingen på området nøye. Kjempeflott overnattingshus for foreldre/pårørende. Har tilbragt en natt der nylig. Godt for de nærmeste å få et lite pusterom der når man ikke kan være sammen med barnet under og etter operasjon. Kommentar fra facebook Høsten 2010 var vi til stede på den offisielle åpningen av det nye foreldrehuset på Rikshospitalet i Oslo. FFHB har sammen med fagpersoner jobbet for gode overnattingsmuligheter på sykehuset i ti år og har vært en sterk bidragsyter til det vellykkede prosjektet. Kontaktsykepleier for hjertebarna på St. Olavs hospital i Trondheim, Tore Hassel. Kontaktsykepleier for hjertebarna på Sykehuset Levanger, Åse Skredderstuen. KONTAKTSYKEPLEIERE VED SYKEHUS EN NØKKELROLLE FFHB har de siste to årene fulgt med på utviklingen ved det nye og sammenslåtte Oslo Universitetssykehus (OUS) og eventuelle konsekvenser for behandlingen av barn med medfødt hjertefeil. På denne bakgrunn har FFHB vært i møter med ledelsen for barnemedisinsk avdeling og for sykehuset. Høsten 2011 ble det klart at kontaktsykepleierfunksjonen for de hjertesyke barna på Rikshospitalet i Oslo reduseres fra FFHB vil fortsette å jobbe for en fullverdig kontaktsykepleierordning på OUS/ Rikshospitalet og på andre sykehus i landet, og vil følge utviklingen på sykehusene nøye i tiden fremover. Kontaktsykepleier og/eller hjertelegen er ofte med oss på helgesamlinger i FFHB Sør- Trøndelag. Dette gjør at legene og helsearbeiderne blir mye mer ufarlige for barna - ja, også for foreldrene. Da snakker vi mye løsere om alt mulig. Vårt samarbeid med St. Olavs hospital gjør at det totale bildet av hvordan familiene blir ivaretatt er veldig bra. Anita Risan Brokstad, leder FFHB Sør-Trøndelag 11

12 Påvirkning og interessepolitikk Å leve med medfødt hjertefeil kan føre til medisinske, sosiale og praktiske utfordringer for barnet selv og for familien. Vårt fagpolitiske arbeid handler om å kjempe for at barn og unge med medfødt hjertefeil får best mulig behandling og oppfølging slik at livene deres blir så gode og normale som mulig. Vi holder oss faglig oppdatert og er til stede der beslutninger fattes. 12

13 MEDBESTEMMELSE SOM PASIENT Foreningen for hjertesyke barn har i økende grad medvirket som bruker på ulike nivåer de siste to årene; i departement, direktorat, på regionnivå og i ulike helseforetak. Her har vi en stemme og en formell rolle som gjør at vi kan påvirke forholdene som berører våre brukere. Eksempler: Vi er representert i brukerutvalget til Oslo Universitetssykehus (OUS) og brukerrådet ved Kvinne/barneklinikken på OUS. I tillegg har vi i perioden vært representert på sykehus i Vestfold, Rogaland, Vest-Agder og Hordaland. I Vestfold er FFHB representert i NAVs brukerutvalg. Her har de fått til en ordning i NAV med fast kontaktperson for foreldre til kronisk syke barn med behov for trygdeytelser. FFHB har vært representert i Regjeringens kontaktforum for brukere av helsetjenester fra Dette er et forum der statsråden, helsedirektoratet, helsedepartementet og ulike brukerorganisasjoner møtes jevnlig. SAMARBEID UTOVER LANDEGRENSENE FFHB har sammen med våre søsterorganisasjoner i Norden videreført det tradisjonelle samarbeidet med årlig gjennomføring av Nordisk sommerleir og Nordisk møte. FFHB er medlem av og sitter i styret til den europeiske paraplyorganisasjonen European Congenital Heart Disease Organisation (ECHDO). Nettstedet om medfødt hjertefeil, er ferdigstilt. FFHB har bidratt faglig til arbeidet med dette EUprosjektet som har hatt stor betydning når det gjelder kompetansehevning internt i FFHB og til nettverksbygging med søsterorganisasjoner i Europa. 13

14 RETTIGHETER SOM LETTER HVERDAGEN I 2010 og 2011 har Foreningen for hjertesyke barn, sammen med andre organisasjoner og aktuelle samarbeidspartnere, hatt et kontinuerlig fokus på kvaliteten i tjenestene som leveres av både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vår stemme blir hørt. Eksempler: Bedre ordninger for å kunne kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver. Bedre økonomiske rettigheter for foreldre som mister sitt barn. Studenter som er syke selv, eller har/får barn som er syke, har nå fått rett til såkalt sykestipend. Det betyr at lån gjøres om til stipend for den perioden du eller barnet ditt er sykt. Foto: Ellen Ugelstad Sammen er vi sterke FFHB har i 2010 og 2011 samarbeidet med en rekke organisasjoner og instanser til beste for hjertesyke barn og kronisk syke barn generelt. Her kan nevnes Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Frivillighet Norge, Støtteforeningen for Kreftsyke Barn, Landsforeningen uventet barnedød, Vi som har et barn for lite, Stiftelsen Organdonasjon, Innsamlingskontrollen, Norges Innsamlingsråd osv. 14

15 Oppvekst og skole I 2010 gjennomførte FFHB en skoleundersøkelse for å kartlegge i hvilken grad barn med medfødt hjertefeil får nødvendig hjelp og oppfølging. Det ble sendt ut spørreskjemaer om hjertebarn til foreldre, rektorer, kontaktlærere og gymlærere. Svarene avdekket at kunnskapsnivået om medfødt hjertefeil på skoler hvor det går hjertesyke barn, er langt fra optimalt. De viser også avvik mellom foreldrenes og skolenes opplevelse av hvordan skolehverdagen til barnet fungerer og avdekker et stort behov for engasjement. Oppvekst og skole vil være et satsningsområde for FFHB i årene framover. 15

16 Kunnskapsformidling Når barnet ditt er alvorlig sykt og trenger at det tas spesielle hensyn, er behovet for informasjon og kunnskap ekstra stort. Vi jobber aktivt med å formidle oppdatert og aktuell kunnskap som bidrar til å gjøre familiene trygge og kompetente til å håndtere tilværelsen med alvorlig sykdom. Foto: Sigrid Harket 16

17 Nr UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Fosterets advokater side 8-11 For god til å være sann side Malin har et godt liv side Tusen takk for et utrolig flott blad dere lager med masse informasjon som vi kan ta med oss i hverdagen. Pappa til hjertesyke Simen MEDLEMSBLADET HJERTEBARNET Vårt medlemsblad Hjertebarnet kom til sammen ut åtte ganger i løpet av 2010 og 2011, hvert nummer med ca 60 sider fagstoff, reportasjer og relevant informasjon for hjertebarnsfamilier. Bladet trykkes i et opplag på rundt og når ut til mange relevante målgrupper, også i fagmiljøene. FFHB gjennomførte høsten 2010 en leserundersøkelse. Den viser at vårt medlemsblad blir lest grundig, og er en viktig kilde for oppdatering av kunnskap hos våre medlemmer. Visste du at : 98 prosent av våre medlemmer leser de medisinskfaglige artiklene i Hjertebarnet hver gang bladet kommer ut? Tall fra leserundersøkelse høsten

18 SOSIALE MEDIER BLOMSTRER Sent på høsten 2009 ble FFHB etablert på Facebook. I løpet av 2010 så vi en enorm vekst i antall tilhengere. Ved utgangen av 2011 hadde vi nær tilhengere og kunne se tilbake på mye aktivitet mellom tilhengerne på vår digitale møteplass. Flere av fylkeslagene har i perioden etablert egne facebook-grupper og møteplasser på sosiale medier. Tidligere verdensmester i taekwondo, Nina Solheim, er en av bidragsyterne i boka Med hjerte for trening. HELE FOLKET I AKTIVITET FFHB ga i 2011 ut boka Med hjerte for trening. Den er skrevet av hjertesyke Vegard som har møtt noen av Norges beste idrettsutøvere. Sammen med dem har han testet kjente og ukjente idretter. Målet med boka er at flere hjertesyke skal få litt mer kunnskap om fysisk aktivitet, pluss trygghet og motivasjon til å komme i gang med trening. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Helse og Rehabilitering. SPØR BARNE- KARDIOLOGEN I 2011 etablerte vi også en ny tjeneste på nett, Spør barnekardiologen. Barnekardiolog Magne Berget svarer på relevante helsefaglige spørsmål fra brukerne. Tjenesten gir mange treff på nettsiden vår. GODT BESØKTE NETTSIDER Våre nettsider, er godt besøkt og har i 2010 og 2011 hatt ca sidevisninger pr måned. 18

19 HJERTETELEFONEN Hjertetelefonen betjenes av psykolog, Torun Vatne, og er et gratis tilbud til våre medlemmer hver tirsdag fra kl til Det er en overvekt av kvinner som benytter tjenesten og samtalene varer i snitt i 45 minutter. HJERTETELEFONEN Hjertetelefonen Generalsekretær i FFHB, Helene Thon, mottar sjekk fra Brita Unnerud i Tine Storhusholdning. RETTIGHETER Rettighetssenteret ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som FFHB bidrar til å finansiere, fikk i 2010 og 2011 nesten henvendelser med juridiske forespørsler. Våre medlemmer er også brukere av denne juridiske tjenesten som er gratis for publikum. SAMARBEID OM INFORMASJON På Valentinsdagen i 2011 overrakte Tine Storhusholdning en sjekk på kr ,- etter en klikkekampanje på sine nettsider. Pengene har bidratt til oppskrifter og informasjon om ernæring på FFHBs nettsider. 19

20 VMH voksenorganisasjonen er blitt til I dag når over 85 prosent av alle som fødes med medfødt hjertefeil i Norge voksen alder. Det å ha en medfødt hjertefeil følger deg hele livet. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil (VMH) ble opprettet i april 2010 etter initiativ fra FFHB. 20 malt av Morten Markmannrud

21 Endelig er det kommet noe for oss voksne som har medfødt hjertefeil. Skal melde meg inn her. Sitat fra medlem i VMH EN GANG HJERTEBARN, ALLTID HJERTEBARN MEDISINSK SETT Også i voksen alder kan hjertefeilen føre til mange sykehusopphold med mye usikkerhet om fremtiden. Re-operasjoner er vanlig, mange får hjerterytmeforstyrrelser og det er grunn til å tro at noen i denne pasientgruppen har økt risiko for ervervede hjerte- og karlidelser. I tillegg er det viktig å vektlegge den psykologiske belastningen med en livslang hjertesykdom. Enkelte er plaget av angstlidelser og lignende, og tenker så mye på forhold rundt egen helse at det har betydning for deres livskvalitet. Gjennom foreningen har jeg hentet styrke, møtt mange som bryr seg og har delt sin historie med meg. Det har betydd så utrolig mye for meg i en krevende livssituasjon, så tusen takk til dere alle. Sitat fra medlem i VMH VMH har i dag en organisasjonssekretær i 30 prosent stilling, som deler kontor med FFHBs administrasjon. I løpet av 2011 nådde VMH milepælen 250 medlemmer, noe som gjør at de vil få statsstøtte framover. Voksne med medfødt hjertefeil er ny pasientgruppe som man har liten kunnskap om. Det er stort behov for informasjon, nettverk og fellesskap for voksne med medfødt hjertefeil. Leder for VMH, Eirin Syversen. 21

22 FORENINGEN VOKSNE MED MEDFØDT HJERTEFEIL JOBBER FOR: bedre livskvalitet for voksne med medfødt hjertefeil sosialt fellesskap fagseminarer helsepolitiske temaer som rettigheter, forsikringer, utdanning, arbeidsliv etc. god informasjon til målgruppen, helsevesenet og samfunnet for øvrig mer samarbeid med sykehusene og mer forskning på og om voksne med medfødt hjertefeil aktiv deltakelse i det europeiske samarbeidet rundt medfødt hjertefeil I august 2011 gikk nesten 30 personer, 16 av dem med medfødt hjertefeil, over Besseggen i VMH-regi. Neste år planlegger vi brevandring! Vi vil, vi kan og vi får det til. 22

23 Visste du at : Det er rundt barn og unge med hjertefeil under 18 år i Norge, og trolig rundt dobbelt så mange over 18 år. Antallet øker stadig, og dette er en av de hurtigst voksende pasientgruppene i verden. 23

24 økonomi ffhb fører aktivitetsregnskap, som innebærer at vårt regnskap er splittet opp i prosjekter tilsvarende de aktivitetene som gjennomføres. dette synliggjør hvordan vi forvalter midlene våre. utfyllende regnskap med noter, satt opp etter regnskapsloven, er tilgjengelig for både 2010 og 2011 og kan tilsendes ved forespørsel. ta kontakt med ffhbs administrasjon ved ønske om å få dette tilsendt på de neste sidene viser vi hvordan vi fordeler våre kostnader knyttet til formålet. i tillegg synliggjøres hvor våre inntekter hentes fra. 24

25 HVORDAN FORDELTE VI MIDLER TIL FORMÅLET I 2010 OG 2011? Denne figuren viser hvordan kostnadene knyttet til vårt formålsarbeid prosentvis er fordelt på ulike kategorier. Forskning/opplæring helsepersonell Nettverk/sosialt Ungdomsaktiviteter Samfunnspolitisk arbeid Annet RAMMEBETINGELSER MED RINGVIRKNINGER Fra tidlig på 2000-tallet fikk FFHB full kompensasjon for dokumenterbare utgifter knyttet til tjenestemoms. Dette beløp seg årlig til ca 2 millioner kr. I 2010 ble denne ordningen utvidet til også å gjelde kompensasjon for varemoms. Samtidig ble det bare foretatt en beskjeden økning i den totale rammen det kunne søkes momskompensasjon fra. Dette førte til et sprik mellom størrelsen på det totale beløpet det ble søkt om og rammen for tildeling. I 2010 ble derfor momskompensasjonen avkortet med 65 prosent, og FFHB endte opp med å få sin totale kompensasjon redusert med ca 1 million kroner sammenliknet med tidligere år. Dette medførte et stort underskudd for foreningen. I 2011 ble aktivitetsnivået redusert som følge av den reduserte momskompensasjonen. I Lov om innsamlinger foreligger det et krav om at kostnader knyttet til innsamling av midler ikke skal overstige 35 prosent av innsamlet sum. FFHB oppnådde dette målet i 2009, men på grunn av den sterkt reduserte momskompensasjonen i 2010 og 2011, ble kostnadene ved foreningens innsamlingsarbeid betydelig høyere. FFHB har derfor ikke klart å opprettholde nivået på innsamlingsprosenten. Etter hvert som rammen for kompensasjon øker, forventes det at FFHB igjen vil tilfredsstille kravet om 65 prosents overskudd på innsamlingsaktiviteter. HVOR HENTET VI VÅRE INNTEKTER I 2010 OG 2011? Denne figuren viser den prosentvise fordelingen av våre inntekter. Innsamlingsaksjoner er en stor del av vår virksomhet og muliggjør vårt arbeid for å ivareta barn med medfødt hjertefeil. Finans 1% Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta og generalsekretær i FFHB, Helene Thon. Informasjon og kunnskapsformidling medlemsinntekter 2% SPENNENDE SAMARBEID Foreningen for hjertesyke barn inngikk i 2010 et samarbeid med Huseiernes Landsforbund, som i denne sammenhengen bidro med sponsing av en premie. Tre hjertebarnsfamilier fikk i 2011 oppfylt sin drøm om et pusterom i hverdagen. Annet 1% 25

26 VERV, MEDLEMSKAP OG REPRESENTASJON FOR FFHB I 2010 OG 2011 Medlemskap: Innsamlingskontrollen, registrert i Innsamlingsregisteret Norges Innsamlingsråd FFO (Funksjonshemmes Fellesorganisasjon) Frivillighet Norge Representert i styrer: ExtraStiftelsen Norges Innsamlingsråd Stiftelsen Organdonasjon ECHDO (europeisk paraply organisasjon) Lasselitens fond for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen for foreningen for hjertesyke barn Representasjon i andre sentrale organer: Regjeringens kontaktforum for brukere av helsetjenester Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, helseregion Midt-Norge Oslo, 27. februar 2012 Styret for FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN 26

27 ORGANISASJONSKART Forbundet medfødt hjertefeil Foreningen for hjertesyke barn Foreningen voksne med medfødt hjertefeil Kontrollkomité Landsmøte Landsmøte Regnskapskomité Ressursgruppa Landsstyre Landsstyre 18 fylkeslag 5 regionlag Medlemmer Medlemmer 27

28 Alle hjertebarn skal ha gode liv FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Postadresse: Besøksadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Øvre Vollgate 11, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: trykk og layout: flisa trtykkeri as. omslagsfoto: sigrid harket

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn Foreningen for hjertesyke barn Årsrapport 2012-2013 Årsrapport 2012-2013 1 Isak har medfødt hjertefeil. Her sammen med resten av familien. Visste du at Hvert år fødes mellom 500 og 600 barn med medfødt

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

1. Sykdom og behandling

1. Sykdom og behandling Tittel: ISAK GRINDALEN Stikkord: CPAP APVS Kopi til: Fylkeslegen i Akershus Advokat Anders Flatabø Children's Hospital Boston's European Congenital Heart Surgeons Foundation Versjon: 01 Forfatter/dato

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine

Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine Nordland fylkeslag Bilde: Martine, Sissel, Kristine 2.mars 2013 Meyergården hotell, Mo Side 1 Velkommen til årsmøtet 2013 Ved leder i fylkesstyret Grete Ingemann Knudsen Det var 18 deltakere tilstede som

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Tilfredshet med tilbudet til hjertesyke barn i Norge. Gjennomført på oppdrag fra Foreningen for hjertesyke barn

Tilfredshet med tilbudet til hjertesyke barn i Norge. Gjennomført på oppdrag fra Foreningen for hjertesyke barn barn i Norge Gjennomført på oppdrag fra Foreningen for hjertesyke barn Hva er din alder/ditt barns alder? Prosent 4 22 Flest, 4 prosent, er i alderen. 38 prosent er i alderen. 22 prosent er i alderen.

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Snakk med oss Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi leder, cand. san. Gro Beate Samdal Forsknings- og utviklingsavdelingen Presentasjonen tar opp Prosjektets brukermedvirkning og

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Helse Sor-Øst RHF 10042012 Helse Sor-Øst RHF 10042012 Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 10042012 08/00192-54 Avsender:

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010 FFHB VEST-AGDER

ÅRSBERETNING FOR 2010 FFHB VEST-AGDER ÅRSBERETNING FOR 2010 FFHB VEST-AGDER Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) avholdt sitt årsmøte mandag 23.februar 2010 i Skippergata 21. Dalanegården i Kristiansand. Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samhandling og brukermedvirkning SAFOs

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Ungdommer i barneavdelingene trenger vi mer kompetanse?

Ungdommer i barneavdelingene trenger vi mer kompetanse? Ungdommer i barneavdelingene trenger vi mer kompetanse? Barnesykepleierforbundets Vårseminar 13.04.2016 Kjersti Sirevåg, prosjektleder Barne- ug ungdomsklinikken Liv Grete Kristoffersen Rajka 12 år som

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 < kreftforeningen.no Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 Kari Felicia Nestande, seksjonssjef frivillighet, Kreftforeningen Om Kreftforeningen en landsdekkende

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå?

Informasjon til deg med kronisk sykdom. Snart voksen? Hva nå? Informasjon til deg med kronisk sykdom?! Snart voksen? Hva nå? Martin! Blir du med å spille basket? Alle de andre blir med!! Hmm... hva skal jeg svare? Jeg har jo lyst, men vet ikke om jeg klarer å henge

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Forslag til vedtak: 1. Følgende personer oppnevnes

Detaljer

NÅR DU REPRESENTERER FFO

NÅR DU REPRESENTERER FFO NÅR DU REPRESENTERER FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Kjære alle frivillige i FFO! Takk for at du har valgt å bli brukerrepresentant for Funksjonshemmedes

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 2/2015 Utvalgsmøte: Tirsdag 08. september 2015, kl. 12.00-14.50 Statens Park, Bygg D, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet v/rådgiver Cato Lie Innhold Kort om FFO Hva skjer i kommuner og fylker? Sammenslåing av kommunale råd Om FFO Norges største paraplyorganisasjon

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer