FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen."

Transkript

1 FORORD I 1914 ba Statens Proviantkommisjon amtmennene om å sørge for at formannskapene i de enkelte kommunene opprettet provianteringsråd. Rådene var frivillige fram til lov av 26. juli 1916 bestemte at det skulle opprettes provianteringsråd i hver kommune. Det kunne være flere provianteringsråd i en kommune, men nye forskrifter av kgl.res. 26. april 1918 bestemte at det skulle være ett råd i hver kommune. Provianteringsrådene skulle holde seg orientert om alt som kunne være av interesse for forsyningen av mat, brensel, olje og andre nødvendige varer. Rådene skulle også sørge for tilstrekkelig forsyning av forbruksvarer. I tillegg skulle de føre kontroll med priser på matvarer og andre nødvendighetsartikler. Rådene kunne opprette kommunale utsalg hvis det var ønskelig. Kommunestyret/bystyret hadde mulighet til å opprette egne nemnder/utvalg til å ta seg av særskilte saker, for eksempel brensel. Disse nemndene/utvalgene lå inn under provianteringsrådet. I Kristiansand ble det opprettet et eget brenselsråd, som blant annet hadde ansvar for vedleveranser. I tillegg ble det opprettet et såkalt dyrtidsråd. Det er uvisst hvilken funksjon dette rådet hadde. Fra 1916 tok provianteringsrådet i Kristiansand også hånd om fiskehandelen. De kommunale provianteringsrådene ble avskaffet som statsforanstaltninger ved lov av 7. desember 1923, men ble i enkelte kommuner opprettholdt som frivillige institusjoner fram til Arkivmaterialet etter Kristiansand provianteringsråd strekker seg fra 1913 fram til Det inneholder blant annet kopibøker, diverse korrespondanse, utdelingslister for rasjoneringskort, fortegnelser over varebeholdninger, kontobøker og kassabøker. Arkivet utgjør ca. seks hyllemeter. Det er IKAVAs mål at arkivene i størst mulig grad skal være åpne for publikum. En rekke opplysninger i kommunale arkiver er imidlertid personsensitive og derfor sperret for alminnelig bruk. Den generelle klausul for sensitivt arkivmateriale er 60 år. Arkiv med opplysninger om straffesaker har klausul på 80 år og barnevern og adopsjonssaker 100 år. Alle dokumenter eldre enn 100 år er i prinsippet åpne for innsyn. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. --- Se i permen Hva finnes i kommunale arkiv for mer generell informasjon om kommunens historiske arkiver. Terje Nomeland, desember Kilde: Mykland, Liv og Masdalen, Kjell Olav (1987): Administrasjonshistorie og arkivkunnskap kommunene. Universitetsforlaget, Oslo.

2 INNHOLD B - KOPIBØKER, PROVIANTERINGSRÅDET...3 Ba - KOPIBØKER, BRENSELSRÅDET/BRENSELSUTSALGET...3 Bc - KOPIBØKER, DYRTIDSRÅDET...3 Bd - KOPIBØKER, KOMMUNAL FISKEHANDEL...3 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE...3 Ca - PERSONREGISTER...3 Cb - JOURNALER, PROVIANTERINGSRÅDET...4 Cc - JOURNALER, DYRTIDSRÅDET...4 D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM...4 Da - SAKSARKIV ORDNET KRONOLOGISK...4 Db - SAKSARKIV-LØSE DOKUMENTER FUNNET I PROTOKOLLER...5 F - KASSABØKER...6 Fa - KASSABØKER...6 G - REGNSKAP (KONTOBØKER M.M.)...6 Ga - KONTOBØKER, PROVIANTERINGSRÅDET...6 Gb - DIVERSE VEDR. KULL OG KOKS...7 Gc - ANMERKINGSPROTOKOLLER...7 Gd - DIVERSE BØKER VEDR. REGNSKAP...7 Ge - REGNSKAP OG REGNSKAPSBILAG...7 Gf - REGNSKAPSBØKER...8 Gg - REGNSKAPSEKSTRAKTER...8 Gh - REVISJONSANTEGNELSER...8 Gi - KONTOBØKER, BRENSELSRÅDET...8 Gj - HOVEDBØKER, FISKEHANDEL...9 Gk - BEMERKNINGSPROTOKOLLER...9 Gl - REGNSKAPSDESISJONER...9 Gm - REGNSKAPSBILAG, KOMMUNAL FISKEHANDEL...9 K - DAGLISTER, TELLINGER, OPPGAVER/OVERSIKTER...10 Ka - POTETER...10 Kb - MEL, BRØD...11 Kc - MELK...11 Kd - DIVERSE MATVARER...11 Ke - HUSLISTER OG UTDELINGSLISTER FOR RASJONERINGSKORT...11 Kf - AREAL-OG HUSDYRTELLINGER...13 Kg - FORTEGNELSER OVER VAREBEHOLDNINGER...13 Kh - TELLINGER/BEHOLDNINGSLISTER, BEDRIFTER OG INSTITUSJONER...13 N - POSTKVITTERINGSBØKER...13 O - DIVERSE...14 Oa - NAVNELISTER...14 Ob - DIVERSE BØKER...14 Oc - DIVERSE, BRENSELSRÅDET...14 Od - PROTOKOLLER FOR BIDRAGSSØKERE, DYRTIDSRÅDET

3 B - KOPIBØKER, PROVIANTERINGSRÅDET 0001 Kopibok G 003 6/ Kopibok Kopibok Kopibok Kopibok Ba - KOPIBØKER, BRENSELSRÅDET/BRENSELS- UTSALGET 0001 Kopibok Kopibok Bc - KOPIBØKER, DYRTIDSRÅDET 0001 Kopibøker G 003 6/4 01 Kopibok Kopibok Bd - KOPIBØKER, KOMMUNAL FISKEHANDEL 0001 Kopibok G 003 6/3 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE Ca - PERSONREGISTER 0001 Register over personer boende i Kristiansand, samt Lund og omegn Usikkert årstall 0002 Register over personer boende i Kristiansand, diverse gater Usikkert årstall 3

4 Cb - JOURNALER, PROVIANTERINGSRÅDET 0001 Journal G 003 6/3 Inneholder også møtebok for provianteringsutvalget, april-september Cc - JOURNALER, DYRTIDSRÅDET 0001 Journal Inneholder også anvisningsprotokoll ( ), bidrag til elektriske lys ( ) og melketransport fra Søgne ( ) 0002 Journal Inneholder også anvisningsprotokoll ( ) og fortegnelse over rasjoneringskort (1919) D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV ORDNET KRONOLOGISK 0001 Korrespondanse/skriv G 003 6/4 01 Vedr. oversikt over div.varer Vedr. kommunal fiskehandel Diverse skriv, Dyrtidsrådet (blant annet utdrag av regskap) Brødrasjonering, beholdningsoppgaver m.m Innkomne skriv Tilbud fra skogeiere om vedleveranser Vedr. melkerasjonering Vedr. kjøttkontroll Diverse skriv, Brenselsrådet Korrespondanse/skriv Regnskapssaker, voldgiftssak Oppgaver og kvitteringer, Chr.sands Dampbageri Vedr. poteter

5 04 Søknader, anvisninger, tellinger, Chr.sands Dampbageri Vedr. kålrabi og kraftfor Vedr. tapte og nye tildelte rasjoneringskort Vedr. folk i militærtjeneste hjemmehørende i Kr.sand (rasj.kort) Vedr. reisebrødkort Korrespondanse/skriv G 003 6/4 01 Innkomne skriv I Innkomne skriv II Oppgaver over smør og melk+div.skriv Oppgaver og kvitteringer, Chr.sands Dampbageri Korrespondanse/skriv Søknader, anvisninger, tellinger m.m., L.A. Ellingsen Rapporter, sluttoppgjør, anvisninger m.m Innkomne skriv Korrespondanse/skriv Vedr. brødkort Vedr. sko og støvler Korrespondanse, Brenselsrådet Diverse skriv/korr Db - SAKSARKIV-LØSE DOKUMENTER FUNNET I PROTOKOLLER 0001 Løse dokumenter funnet i protokoller Fra postkvitteringsbok Fra postkvitteringsbok Fra dagbok/protokoll over utestående gjeld og fordringer Fra bok for leveranse av poteter, Kr.sand, Nr.1 Udatert 05 Fra protokoll for bidragssøkere (Lagmannsholmen m.fl.) Stk.nr: Ob Fra revisjonsantegnelser (nr.2)

6 F - KASSABØKER Fa - KASSABØKER 0001 Kassabok I G 003 6/ Kassabok II Kassabok Kassabok, vedr. kull og koks Kassabok I Kassabok II Kassabok Kassabok (utgår) Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok, kommunal fiskehandel G - REGNSKAP (KONTOBØKER M.M) Ga - KONTOBØKER, PROVIANTERINGSRÅDET 0001 Kontobok Kontobok Kontobøker G 003 6/4 01 Kontobok, kull og koks til institusjoner Kontobok, skogsarbeidere (Brenselsrådet) Kontobok, vedleverandører (Brenselsrådet) Kontobok G 003 6/ Kontobok, omkostninger Kontobok, varer Kontobok, varer

7 0008 Kontobøker G 003 6/4 01 Kontobok Kontobok Gb - DIVERSE VEDR. KULL OG KOKS 0001 Diverse bøker vedr. kull og koks Kalkulasjonsbok Lagerbok Gc - ANMERKINGSPROTOKOLLER 0001 Anmerkningsprotokoll G 003 6/3 Gd - DIVERSE BØKER VEDR. REGNSKAP 0001 Diverse bøker G 003 6/4 01 Kvitteringsbok vedr. sukker Skipsforsendelser av sukker fra Kr.sand prov.råd til prov.råd i Vest-Agder og Rogaland+ private forsendelser, blant annet til Ore og Olav Tellefsen. 02 Kvitteringsbok Bemerkningsprotokoll for revisjonen av regnskapet Kontrabok (fra Sørlandets Kreditbank) Kontrabok (fra Sørlandets Kreditbank) Kontrabok (fra Sørlandets Kreditbank) Ge - REGNSKAP OG REGNSKAPSBILAG 0001 Regnskap og regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskap Regnskap Regnskap m/bilag Kvitteringer og følgebrev Regnskapsbilag 1-150, Brenselsrådet

8 0002 Regnskap og regnskapsbilag G 003 6/4 01 Regnskapsbilag bilag til lønningslistene, Brenselsrådet Lønningslister, oppgjør m.m., Brenselsrådet Kvitteringer og følgebrev Kvitteringer og følgebrev Regnskap Blant annet over oppførelse av potetkjeller på Valhalla. 06 Kladderegnskap vedr. salg av ved Regnskap og regnskapsbilag Regnskapsbilag, Brenselsrådet Regnskapsbilag Regnskapsbilag, Brenselsrådet 1920 Gf - REGNSKAPSBØKER 0001 Regnskapsbok G 003 6/3 Gg - REGNSKAPSEKSTRAKTER 0001 Regnskapsekstrakt Gh - REVISJONSANTEGNELSER 0001 Revisjonsantegnelser G 003 6/4 01 Revisjonsantegnelser Revisjonsantegnelser Revisjonsantegnelser, vedr. brensel Revisjonsantegnelser, vedr. kontobøker Revisjonsantegnelser Revisjonsantegnelser Gi - KONTOBØKER, BRENSELSRÅDET 0001 Kontobok, brenselsutsalget G 003 6/ Kontobok, brenselsutsalget Kontobok, brenselsutsalget

9 0004 Kontobok, brenselsutsalget G 003 6/3 Gj - HOVEDBØKER, FISKEHANDEL 0001 Hovedbok Hovedbok Gk - BEMERKNINGSPROTOKOLLER 0001 Bemerkningsprotokoller G 003 6/4 For revisjoner av regnskapene for kommunal fiskehandel 01 Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Gl - REGNSKAPSDESISJONER 0001 Regnskapsdesisjoner Regnskapsdesisjoner Regnskapsdesisjoner Gm - REGNSKAPSBILAG, KOMMUNAL FISKEHANDEL 0001 Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag halvår 02 Regnskapsbilag halvår 9

10 0004 Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel G 003 6/4 01 Regnskapsbilag Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag halvår 0006 Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag halvår 0007 Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag halvår 0008 Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel Regnskapsbilag halvår 0009 Regnskapsbilag, kommunal fiskehandel G 003 6/6 01 Regnskapsbilag 1922 K - DAGLISTER, TELLINGER, OPPGAVER/OVERSIKTER Ka - POTETER 0001 Poteter, anvisningsjournal G 003 6/ Poteter, til de handlende Poteter, fra byens omland Leveransebøker, poteter G 003 6/6 01 Leveransebok, poteter 1918 Søgne 02 Leveransebok, poteter Randesund 03 Leveransebok, poteter Tveit 10

11 04 Leveransebok, poteter Kristiansand I 05 Leveransebok, poteter Kristiansand II 06 Bok, innkomne og utleverte poteter 1918 Turnhallen, Kristiansand Kb - MEL, BRØD 0001 Anvisningsprotokoll, mel til brød G 003 5/ Melkort m/personregister 1917 Kc - MELK 0001 Bok over tilførsler av melk Melkerasjoneringsbok Protokoll vedrørende melkeforsyningen Usikkert årstall Kd - DIVERSE MATVARER 0001 Fortegnelse over personer, tildeling av ulike matvarer Salg av matvarer Ke - HUSLISTER OG UTDELINGSLISTER FOR RASJONERINGSKORT 0001 Huslister og utdelingslister for rasjoneringskort G 003 6/6 Sortert etter adresser 01 Kongens gate Kronprinsens gate Rådhusgata 2-10a Rådhusgata Rådhusgata Rådhusgata Rådhusgata

12 0002 Huslister og utdelingslister for rasjoneringskort G 003 6/6 Sortert etter adresser 01 Rådhusgata Rådhusgata Gyldenløves gate Møllevannsveien Helgolands gate Møllevannsveien Møllevannsveien og Tollbodgata Møllevannsveien Nygata Huslister og utdelingslister for rasjoneringskort Sortert etter adresser 01 Odderøya og Holbergs gate Olaf Isachsens gate Palle Rosenkrantz gate Setesdalsveien Setesdalsveien Skippergata 3-10 og Kronprinsens gate Skippergata og Kronprinsens gate Huslister og utdelingslister for rasjoneringskort Sortert etter adresser 01 Skippergata Skippergata Skippergata og Tordenskjolds gate Kongens gate 26 og Skippergata Skippergata Skippergata og Kirkegata 20a Utdelingslister for rasjoneringskort 1919 Diverse adresser 12

13 0005 Huslister og utdelingslister for rasjoneringskort G 003 6/6 Sortert etter adresser 01 Skippergata Skippergata Skippergata Skippergata og Kr IV gate Kronprinsens gate 13, Ravnedalsveien 1-9, Ravnedalen, Prost Lassens gate Grim, Suldalen, Nybyen, Markens m.fl Kf - AREAL-OG HUSDYRTELLINGER 0001 Areal-og husdyrtelling (20/6-1918) Areal-og husdyrtelling (20/6-1918) 1918 Kg - FORTEGNELSER OVER VAREBEHOLDNINGER 0001 Fortegnelser over varebeholdninger Fortegnelse over varebeholdninger Fortegnelse over varebeholdninger Fortegnelser over varebeholdninger Fortegnelse over varebeholdninger Fortegnelse over varebeholdninger Kh - TELLINGER/BEHOLDNINGSLISTER, BEDRIFTER OG INSTITUSJONER 0001 Tellinger/beholdningslister, bedrifter og institusjoner Tellinger/beholdningslister, bedrifter og institusjoner 1918 N - POSTKVITTERINGSBØKER 0001 Postkvitteringsbøker Postkvitteringsbok Provianteringsrådet og Brenselsrådet 13

14 02 Postkvitteringsbok Telegramkvitteringsbok Postkvitteringsbok O - DIVERSE Oa - NAVNELISTER 0001 Navneliste I 2G 004 1/1 Usikkert formål og årstall 0002 Navneliste II Usikkert formål og årstall Ob - DIVERSE BØKER 0001 Bøker over utlån av bensinkanner G 004 1/2 01 Bok over utlån av bensinkanner Bok over utlån av bensinkanner Bok over utlån av bensinkanner Bok over utlån av bensinkanner I dårlig forfatning. Må restaureres Bok over vedkontrakter G 004 1/1 Oc - DIVERSE, BRENSELSRÅDET 0001 Protokoll over tilbud fra skogeiere om vedleveranser Protokoll vedr. salg av brensel Brenselsutsalget 0003 Dagbok/fortegnelse over utestående fordringer og gjeld Brenselsutsalget 14

15 Od - PROTOKOLLER FOR BIDRAGSSØKERE, DYRTIDSRÅDET Kjøp av brensel, kolonivarer m.m Protokoller for bidragssøkere G 004 1/2 Protokollene er i dårlig forfatning. Må restaureres. 01 Protokoll for bidragssøkere Østre Strandgate, Tangen, Gravane, Odderøya, Kongens Gate og Dronningens gate 02 Protokoll for bidragssøkere Rådhusgata og Gyldenløves gate 03 Protokoll for bidragssøkere Skippergata 04 Protokoll for bidragssøkere H.W. gate og Tollbodgata 05 Protokoll for bidragssøkere Kr IV gate, Elvegata og Lagmannsholmen 06 Protokoll for bidragssøkere Tordenskjolds gate og Øvre Fergested 0002 Protokoller for bidragssøkere Protokollene er i dårlig forfatning. Må restaureres. 01 Protokoll for bidragssøkere Vestre Strandgate, Vesterveien, Markens gate, Kirkegata og Festningsgata 02 Protokoll for bidragssøkere Holbergs gate og Kronprinsens gate 03 Protokoll for bidragssøkere Nybyen og Eg 04 Protokoll for bidragssøkere Landdistriktet (blant annet Lund og Eg) 05 Protokoll for bidragssøkere Østre Strandgate, Tangen, Gravane, Odderøya, Lagmannsholmen, Kongens gate og Dronningens gate 0003 Protokoll for bidragssøkere G 004 1/1 Rådhusgata og Gyldenløves gate 15

16 0004 Protokoll for bidragssøkere G 004 1/1 H.W. gate og Tollbodgata 0005 Protokoll for bidragssøkere Skippergata 0006 Protokoll for bidragssøkere Kr IV gate og Elvegata 0007 Protokoll for bidragssøkere Tordenskjolds gate og Øvre Fergested 0008 Protokoll for bidragssøkere Vestre Strandgate, Vesterveien, Markens gate, Kirkegata og Festningsgata 0009 Protokoll for bidragssøkere Holbergs gate og Kronprinsens gate 0010 Protokoll for bidragssøkere Nybyen, Fjellgata, Kirkegata, Fergefjellet, Eg og Setesdalsveien 0011 Protokoll for bidragssøkere Landdistriktet (blant annet Grim, Suldalen og Vesterveien) + utenbys 0012 Protokoll for bidragssøkere Østre Strandgate, Tangen, Gravane, Odderøya, Lagmannsholmen, Kongens gate og Dronningens gate 0013 Protokoll for bidragssøkere Skippergata 0014 Protokoll for bidragssøkere Vestre Strandgate, Markens gate, Kirkegata og Festningsgata 0015 Protokoll for bidragssøkere Landdistriktet (blant annet Grim, Suldalen og Vesterveien) + utenbys 0016 Protokoll for bidragssøkere Nybyen 0017 Protokoll for bidragssøkere Kr.IV gate og Elvegata 16

17 0018 Protokoll for bidragssøkere G 004 1/1 Rådhusgata og Gyldenløves gate 0019 Protokoller for bidragssøkere G 004 1/2 Protokollene er i dårlig forfatning. Må restaureres. 01 Protokoll for bidragssøkere H.W gate og Tollbodgata 02 Protokoll for bidragssøkere Tordenskjolds gate og Øvre Fergested 03 Protokoll for bidragssøkere Holbergs gate og Kronprinsens gate 0020 Protokoller for bidragssøkere Protokollene er i dårlig forfatning. Må restaureres. 01 Protokoll for bidragssøkere Østre Strandgate, Tangen, Tollbodgata m.fl. 02 Protokoll for bidragssøkere Gyldenløves gate m.fl. 03 Protokoll for bidragssøkere H.W. gate, Tordenskjolds gate og Øvre Fergested 04 Protokoll for bidragssøkere Kr.IV gate og Kronprinsens gate 05 Protokoll for bidragssøkere Vestre Strandgate, Markens gate, Kirkegata, Festningsgata, Holbergsgate og Elvegata 0021 Protokoll for bidragssøkere G 004 1/1 Landdistriktet og Lund 0022 Protokoll for bidragssøkere 1922 Tangen, Østre Strandgate, Kongens gate, Dronningens gate, Tollbodgata, Rådhusgata, Gyldenløves gate og Skippergata 0023 Protokoll for bidragssøkere 1922 Henrik Wergelands gate, Kr IV gate, Tordenskjolds gate og Øvre Fergested 17

18 0024 Protokoll for bidragssøkere G 004 1/1 Lagmannsholmen, Vestre Strandgate, Markens gate, Kirkegata, Festningsgata, Holbergs gate, Kronprinsens gate, Elvegata, Nybyen m.fl Protokoll for bidragssøkere 1923 Landdistriktet og Lund 0026 Protokoll for bidragssøkere 1923 Tangen, Østre Strandgate, Odderøya, Kongens gate, Dronningens gate, Tollbodgata, Rådhusgata, Gyldenløves gate og Skippergata 0027 Protokoll for bidragssøkere 1923 H.W. gate, Kr. IV gate, Tordenskjolds gate og Øvre Fergested 0028 Protokoll for bidragssøkere 1923 Vestre Strandgate, Markens gate, Kirkegata, Festningsgata, Holbergs gate, Kronprinsens gate, Elvegata, Nybyen m.fl. 18

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

FORORD. Magistratens hovedarkiv

FORORD. Magistratens hovedarkiv FORORD Magistraten var statlig embetsmann, men hadde viktige funksjoner i forbindelse med lokalforvaltningen, både før og etter innføringen av formannskapslovene i 1837. Han var sekretariat for borgerrepresentantskapet/de

Detaljer

FORORD --------------------------

FORORD -------------------------- FORORD En forordning av 16. september 1735 sørget for at det ble opprettet lokale havnekommisjoner som styrende organ for havnevesenet. Havnekommisjonen skulle bestå av magistrat/ byfogd, loskaptein og

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Forhandlingsprotokoll 1948-1952 3A 003 4/7

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Forhandlingsprotokoll 1948-1952 3A 003 4/7 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Forhandlingsprotokoll 1948-1952 3A 003 4/7 C - HUSDYRREGISTER 0001 Husdyrregister A-Å 1948-1950 3A 003 5/5 D - KORRESPONDANSE 0001 Korrespondanse,

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Dronningensgt. 78-93 1951-1953. 02 Elvegt. 4 og 45 1949-1951. 03 Festningsgt.

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 01 Dronningensgt. 78-93 1951-1953. 02 Elvegt. 4 og 45 1949-1951. 03 Festningsgt. Bygningskontrollen Bygningskontrollen besto av bygningsinspektører som skulle føre tilsyn med at bygningslovenes bestemmelser ble fulgt. Bygningslovgivningen tok først og fremst sikte på å regulere byggevirksomheten

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene?

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? 05.02.2015 Venke Moe Plan- og bygningssjef Kartlegging av bygninger med fasader som bærer preg av

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

FORORD. Se i permen Hva finnes i kommunale arkiv for mer generell informasjon om kommunens historiske arkiver.

FORORD. Se i permen Hva finnes i kommunale arkiv for mer generell informasjon om kommunens historiske arkiver. FORORD Administrasjonsapparatet i norske byer før 1837 besto i hovedsak av et borgerutvalg, kalt de eligerte menn (formenn). I samarbeid med magistraten løste de byens mange oppgaver. Formannskapslovene

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3. 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Forhandlingsprotokoller m.m. 3/033/04/3 0001 Forhandlingsprotokoll 1930-1931 0002 Forhandlingsprotokoll 1936-1947 0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1. L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1. L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1 B - Kopibøker L0001 Kopibok 1910-1911 / 1918 1910-1918 3/031/09/1 L0002 Kopibok 1912-1917 3/031/09/1 D - Korrespondansearkiv ordnet etter organets hovedsystem L0001 The South Wales Tinplate C.L. - Korrespondanse

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

FORORD. Regnskapsarkivet er i hovedsak knyttet til allmueskolevesenet i perioden 1826 til 1896.

FORORD. Regnskapsarkivet er i hovedsak knyttet til allmueskolevesenet i perioden 1826 til 1896. Generell bakgrunn FORORD Plakaten av 1741 besørget opprettelsen av skolekommisjoner for hvert prestegjeld på landet. Ofte var fattig og skolekommisjonen identisk. For byenes vedkommende ble skolekommisjoner

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

HOLBERGS GATE GYLDENLØVESGATE SKIPPERGATA FESTNINGSGATA KIRKEGATA

HOLBERGS GATE GYLDENLØVESGATE SKIPPERGATA FESTNINGSGATA KIRKEGATA Norsk 09/01 E 39 VESTRE STRANDGATE JERNBANEST. TAXI TORDENSKJOLDSGATE KRISTIAN IV GATE KRISTIANSAND DOMKIRKE MARKENSGATE HENRIK WERGELANDSGATE SKIPPERGATA HOLBERGS GATE GYLDENLØVESGATE KIRKEGATA FESTNINGSGATA

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy

Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Ove og Arne Olsen, Ekkerøy Arkivkatalog 1941-1968 Vadsø museum - Ruija kvenmuseum 2002 Innhold ARKIVET TIL OVE OG ARNE OLSEN... 3 OVE OLSEN & SØNNER A/S... 4 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter

Detaljer

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008

Reglene ble fastsatt av Nif til å gjelde fra 1. januar 1999 og er vedtatt av styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb 5. mars 2008 Regnskaps og revisjonsregler i Lillehammer Ro- og kajakklubb Utdrag av regler fastsatt av NiF angående føring av regnskap, revisjon av regnskap, revisors rapportering, kontoplan for klubben og eksempel

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN BORGERMESTER/BYSEKRETÆR/RÅDMANN Borgermester til 1.1.1936 Bysekretær fra 1.1.1936 til 1.1.1939 deretter Rådmann. B = Kopibøker 010.B.1 Brevkopier 1924 1930 010.B.2 Do. 1931 1934

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14 Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen IKA Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Rådgiving Depot Eies av 24 av 26 kommuner i Rogaland + noen interkommunale

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt Klausul: Total 100 år - Hjemmel ikke fastsatt D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1940-1960 (ca.) Kildemateriale til bruk i arbeidet med trebindsverket om Stavangers okkupasjonshistorie, samt

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

Norsk skolestatistikk 1660-1853 Allmugeskolane på landet Tilvisingar til arkivkjelder om allmugeskolane på landet

Norsk skolestatistikk 1660-1853 Allmugeskolane på landet Tilvisingar til arkivkjelder om allmugeskolane på landet 1 Norsk skolestatistikk 1660-1853 Allmugeskolane på landet Tilvisingar til arkivkjelder om allmugeskolane på landet Tilvisingane nedanfor er fordelt på følgjande 5 landsdelar (stift): I Austlandet (Akershus/Kristiania

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Arkiv Arbeidsplan Songdalen 2011 Dokumentdato 20.12.2010 Avsender Ikava v/kjetil Reithaug

SONGDALEN KOMMUNE. Arkiv Arbeidsplan Songdalen 2011 Dokumentdato 20.12.2010 Avsender Ikava v/kjetil Reithaug SIDE 1 AV 7 Arkivsak/doknr 10/2929-1 Arkiv Arbeidsplan Songdalen 2011 Avsender Ikava v/kjetil Reithaug 1-K1-057 - -RFR Arkivsak/doknr 10/-5 Avsender KS Høring - kommuneloven 1-K1-033; 2-K3-&13 RÅDMANN-

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 5. februar 2009 Fra sak: Til sak: 2. etasje. Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 5. februar 2009 Fra sak: Til sak: 2. etasje. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 5. februar 2009 Fra sak: Til sak: 01/2009 04/2009 Fra kl.: Til kl.: 09.00 11.30 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 A-1024 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1863-2008 Aa - Styremøter og generalforsamlinger 1863-2004 I arkivet finnes

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-08-2014-28-08-2014

Offentlig journal Periode: 26-08-2014-28-08-2014 Offentlig journal Periode: 26-08-2014-28-08-2014 Journalenhet: Skoleetaten - SKOL Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Ja 200707422-9 I Dok.dato: 15.08.2014 Jour.dato: 27.08.2014

Detaljer

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 010.A.2 Do. 28.12.1931-27.12.1937 010.A.3 Do. 30.12.1937-15.12.1944 010.A.4 Vedtaksbok

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: 37/2012 43/2012 Fra kl.: Til kl.: 13.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

Skogn kommune 1837-1962

Skogn kommune 1837-1962 SKOGN BYGDEKOMMISJON 1. Møtebok for Skogn bygdekommisjon 1817 1830 Do. 1831 1842 2. Revisjon av skolekasseregnskap 1806 1824 Revisjon av fattigkasseregnskap 1798 1823 Regnskapsprotokoller skole- og fattigkassen

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten

Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Forord I 1999 ble retningslinje for klientmapper i sosialtjenesten ferdigstilt. Siden den gang

Detaljer

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER I. Kirkelige handlinger Kirkebøker (eldste kirkebok fra 1623 fast skjema for kirkebokføring fra 1812 med endring i 1877) Klokkerbøker (fra 1812) Kommunikantprotokoller

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Bilag F10 Faseplaner / trafikkmønster

Bilag F10 Faseplaner / trafikkmønster rosjekt: Tittel: Bilag F0 Faseplaner / trafikkmønster 0 Konkurransegrunnlag D0 0.0. MJB ØYS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Konsulentens logo: Bygg nr: D Etasje nr.: Systemgr.:

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr.

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV 1979-1994 Saksarkivet er ordnet etter Arkivnøkkel for fylkeskommuner fra 1979. Starttidspunktet for arkivet er satt til dette året, selv om

Detaljer