Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2011/50 Godkjenning av innkalling PS 2011/51 Godkjenning av saksliste PS 2011/52 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2011/53 Referatsaker RS 2011/9 Årsregnskap og årsberetning Det Norske Blåseensemble. 2008/113 RS 2011/10 Enhet for kultur og idrett - omfordeling av arbeidsoppgaver. 2011/3689 PS 2011/54 Tour of Norway - søknad om økonomisk støtte. 2010/6949 PS 2011/55 Barneleir for fattige barn fra Latvia - søknad om økonomisk støtte. 2010/6949 PS 2011/56 Driftstilskudd til Det Norske Blåseensemble /113 Toril Brekke utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toril Brekke Leder AP Eivind Ottersen Medlem AP Rune Gribsrød Nestleder SV Kristin Johansen Medlem AP Vegar Johansen Medlem FRP Vibeke Julsrud Medlem MDG Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Per Magnus Finnanger MEDL V Sandsmark Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Trine-Merethe Høistad Mona-Kristine Arneberg AP Joachim Bratteli Atoosa P-J Thunem AP Inger Elisabeth Blomsnes Per Magnus Finnanger Sandsmark H Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lise Antonsen Rådmannens representant/kons.enhetsleder Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Toril Brekke Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2011/38 PS 2011/39 PS 2011/40 PS 2011/41 RS 2011/7 RS 2011/8 PS 2011/42 PS 2011/43 PS 2011/44 PS 2011/45 PS 2011/46 PS 2011/47 PS 2011/48 PS 2011/49 FO 2011/2 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Prosjekt Posten Leser i Nasjonalt leseår /2035 Foreningen Økomuseum Grenseland - årsberetning /1617 Veslefrikk Kultur- og teaterverksted. 2010/6949 Aktiv på Dagtid, utvidelse av tilbudet i Halden Dokumentarfilm om Magnus Brostrup Landstad - støtte til forprosjekt. 2009/ /6949 Veinavn ved Remmen. 2009/781 Årsmelding 2010 Legat til beste for almennyttige formål i Halden Søknad om kulturmidler til konsert til inntekt for årets TV-aksjon - anke på vedtak. Rapportering på økonomi og sykefravær pr mars 2011, Enhet for kultur og idrett. Down on the Farm 2011 Vedr. situasjonen til korpsene. 2008/ / /887 Side nr. Toril Brekke Utvalgsleder Side 5

6 PS 2011/38 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2011/39 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder Toril Brekke, Ap, fremmet ønske om at Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar å utsette neste møte til 7. juni Utvalget bifalt dette. Utvalgsleder fremmet følgende forslag om å sette ny sak på sakskartet: Stønad om støtte til underskuddgaranti til Down on the Farm Utvalget bifalt dette, og saken ble behandlet mellom PS 2011/47 og PS 2011/48. Den fikk saksnummer PS 2011/49. Dokumentene ble delt ut i møtet. Vegar Johansen, Frp, fremmet forespørsel om Utvalgsleder kunne sette situasjonen til korpsene på dagsorden i HKI? Utvalgsleder besvarte forespørselen i møtet. Sakslisten ble med disse endringene enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2011/40 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder påpekte at Atoosa Thunem sto oppført i protokollen fra forrige møte som møtt, men var ikke tilstede. Side 6

7 Protokollen fra forrige møte ble med denne rettelsen enstemmig godkjent. Vedtak: PS 2011/41 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. RS 2011/7 Prosjekt Posten Leser i Nasjonalt leseår 2010 RS 2011/8 Foreningen Økomuseum Grenseland - årsberetning PS 2011/42 Veslefrikk Kultur- og teaterverksted. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Veslefrikk Kultur og teaterverksted innvilges kr ,- til oppsetningen Skjønnheten og Udyret. Støtten skal dekke leieutgiftene av Brygga kultursal og overføres internt. PS 2011/43 Aktiv på Dagtid, utvidelse av tilbudet i Halden Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 7

8 Vedtak: 1) Hovedutvalg for kultur og idrett bevilger kr til curlingaktiviteter i prosjekt Aktiv På Dagtid. Bevilgningen dekkes fra ubenyttede midler på art ) Det vedtas en budsjettjustering på kr fra ansvar funksjon 380 art til funksjon 385 art ) Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Østfold Idrettskrets og HCC for PS 2011/44 Dokumentarfilm om Magnus Brostrup Landstad - støtte til forprosjekt. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett innvilger kr ,- til forprosjektet til en dokumentarfilm om Magnus Brostrup Landstad. PS 2011/45 Veinavn ved Remmen. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar et den nye veien fra BRA-veien til nytt kunnskapssenter på Remmen får navnet Håkon Melbergs vei. PS 2011/46 Årsmelding 2010 Legat til beste for almennyttige formål i Halden Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8

9 Vedtak: Årsmelding og regnskap for Legat til beste for almennyttige formål tas til orientering. PS 2011/47 Søknad om kulturmidler til konsert til inntekt for årets TVaksjon - anke på vedtak. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder viste til tidligere vedtak fra HKI-møtet , og henviste til at det i dagens møte ikke var innkommet nye opplysninger i saken, og fremmet forslag om at utvalgets tidligere vedtak skulle bestå. Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: PS 2011/48 Rapportering på økonomi og sykefravær pr mars 2011, Enhet for kultur og idrett. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett tar rapportering på økonomi og sykefravær til orientering. PS 2011/49 Down on the Farm 2011 Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 9

10 Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar å gi Down on the Farm en støtte på underskuddsgaranti kr FO 2011/2 Vedr. situasjonen til korpsene. Side 10

11 PS 2011/50 Godkjenning av innkalling PS 2011/51 Godkjenning av saksliste PS 2011/52 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 11

12 PS 2011/53 Referatsaker Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett Årsregnskap og årsberetning Det Norske Blåseensemble. Vedlagt følger årsregnskap og årsberetning for Det Norske Blåseensemble anno Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2011/ Lise Antonsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett Enhet for kultur og idrett - omfordeling av arbeidsoppgaver. Vedlagt følger notat fra kommunalsjefen vedrørende omfordeling av arbeids- og ansvarsoppgaver innen enhet for kultur og idrett. Side 24

25 DRØFTINGSNOTAT - KULTUR & IDRETT. Generelt Avtroppende enhetsleder og 4 sentrale medarbeidere i enheten har fremmet ønske og behov for en omfordeling av oppgaver og omorganisering av enheten. Dette er det tidligere informert om i møter med de tillitsvalgte og i ulike personalmøter. Foreslåtte endringer (se også vedlagte organisasjonskart) Merkantile ressurser sentraliseres og legges samlet under enhetsleder. Dette vil sikre en mer fleksibel og effektiv utnyttelse av ressursene. Arbeidet med Kreativt kraftsenter fortsetter, men i en ny form ved at Kulturskolen og Ungdoms- & rockehus får egne ledere. For øvrige ansatte blir det ingen endringer utover ny ledelse. Endringen vil føre til en flatere struktur med klarere oppgaver, ansvars- og ledelsesforhold. Større kulturarrangementer vil få tilført mer ressurser som vil og skal kunne brukes fleksibelt til ulike kulturarrangementer, men som spesielt vil synliggjøre kommunens interesse og vilje til å bidra i utviklingen av Fredriksten som kulturarena. For ansatte på biblioteket vil det ikke bli noen endringer. Folkehelsekoordinatoren, som i dag er organisert under helsesektoren, foreslås overført til Kultur & idrett. Koordinatoren som pr i dag har kontakt mot f.eks Frivillighetssentral, prosjektet Aktiv på dagtid og Den kulturelle spaserstokk vil her kunne videreutvikle funksjonen til aktiviteter mot Idrettsråd, Bedriftsidrettsråd, ulike lag og foreninger mv. På noe sikt søkes enheten tilført ressurser, eventuelt omdisponere eksisterende, slik at vi kan få ett ansikt mot idretten som også kan ta et mer helhetlig ansvar for drift og utvikling av diverse idretts- og treningsanlegg. Videre saksgang Planen er at Kreativt kraftsenter drives som nå frem til skoleårets slutt og at nødvendig overlapping og tilpasning også skjer i denne perioden. 27/5 formell drøfting i sektor HTV-møte 7/6 informasjon i HUKI 1/8 ny organisasjon trer i kraft Med unntak av enhetslederstillingen er det ikke foreslått noen utlysing av stillinger da omorganiseringen gjøres mulig gjennom en omfordeling av oppgaver mellom ansatte. LTL Side 25

26 Side 26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2011/ Utsendte vedlegg Søknad fra Tour of Norway Ikke utsendte vedlegg Tour of Norway - søknad om økonomisk støtte. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Tour of Norway søker om støtte til å gjennomføre et internasjonalt etapperitt. Etappen 3.juni 2011 vil være fra Sarpsborg til Halden med målgang på Fredriksten festning. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett bevilger kr ,- til etapperittet Tour of Norway under forutsetningen av at de innhenter nødvendige tillatelser til arrangementet. Bevilgningen belastes ansvar Saksutredning: Sykkelsporten i Norge er i utvikling, og Norges Cyckleforbund ønsker å etablere et internasjonalt etapperitt i Norge. Årets ritt arrangeres i perioden 1. 5.juni, og det vil være mellom 160 og 180 ryttere fra nasjoner. Halden Cykleklubb er rittets lokale samarbeidspartner som stiller med ressurspersoner og funksjonærer. TV2 vil ha daglige 15 minutters sendinger fra rittet, noe som vil være positivt Halden kommune og Fredriksten festning. Konklusjon Det er et positivt tiltak som Halden kommune bør bidra til å gjennomføre på en best mulig måte. Halden kommune bør imøtekomme søknaden med et tilskudd på kr ,- som belastes ansvar Side 27

28 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T.Larsen Side 28

29 Halden kommune, Att. Ordføreren Høvik, 31. mars 2011 Tour of Norway internasjonalt etapperitt på sykkel søknad om tillatelse til å arrangere rittet i Halden, og søknad om økonomisk tilskudd Sykkelsporten i Norge er i voldsom utvikling både når det gjelder topp og bredde. Med Thor Hushovd som verdensmester får sykkelsporten oppmerksomhet som aldri før, og antall nordmenn som bruker sykling som trim og trening bare øker og øker. Norges Cykleforbund ønsker nå å etablere et internasjonalt etapperitt i Norge, og har kommet langt i forberedelsene til rittet som vil bli arrangert for første gang i perioden juni I 2012 har vi ambisjoner om at dette skal være et ritt hvor verdens beste syklister deltar. Da vil vi få oppleve Thor Hushovd og Edvald Boasson Hagen i konkurranse med de store internasjonale profilene i et etapperitt på norske landeveier. Dette vil skape enorm blest for sporten vår, og også for de byer, kommuner og fylker hvor rittet vil gå. I årets ritt vil det delta ryttere fra nasjoner, bla. landslag fra Russland, Tyskland, Sverige og Danmark, samt alle de beste norske lagene. Totalt vil det være mellom ryttere til start. For å lykkes med våre fremtidige planer blir det lagt ned en stor innsats for å kunne gjennomføre årets ritt på aller beste måte. Vi samarbeider tett med vegmyndighetene og politiet for å finne fram til løypetraseer hvor det tas hensyn til både det sportslige og trafikkmessige. Følgende etapper kjøres i 2011: 1. juni: Tønsberg - Larvik (175 km, på kryss og tvers av Vestfold) 2. juni: Skien - Drammen (171 km, Notodden Kongsberg - Drammen) 3. juni: Sarpsborg - Halden (184 km, på kryss og tvers av Østfold- målgang på Fredriksten Festning 4. juni: Jessheim - Hamar (188 km, Hurdal Feiring Gjøvik Moelv Hamar) 5. juni: Hamar - Lillestrøm (178 km, Minnesund- Hurdal Nannestad - Lillestrøm) Side 29

30 I disse dager pågår det sluttforhandlinger med TV2 i forhold til tv-dekning fra rittet. Det planlegges daglige sendinger - 15min. hver kveld og en time den siste dagen. Det å gjennomføre et slikt arrangement er en betydelig utfordring som krever store ressurser. Vi har knyttet til oss klubber som bidrar lokalt og med ressurspersoner, mens forbundet er ansvarlig for den totale gjennomføringen. Alt i alt vil arrangementet ha ca. 800 frivillige funksjonærer. I Halden samarbeider vi med Halden Cykleklubb. Kostnadsrammen for årets ritt er ca. 4,5 mill. kroner, mens et foreløpig anslag for 2012 er på ca. 10 mill. kroner. Inntektene kommer i all vesentlig grad fra sponsor- og leverandøravtaler med næringslivet, men vi håper også at det offentlige kan bidra med tilskudd til arrangementet. Norges Cykleforbund har stilt en nødvendig økonomisk garanti ovenfor det internasjonale sykkelforbundet for å sikre gjennomføringen av arrangementet. Vi viser til møte med Stein Cato Røsnes, og ser fram til et godt samarbeid med Halden kommune. Vi ser for oss at vi også i de kommende årene vil ha et etappemål i Halden. Gjerne med noen avsluttende runder i løypen som benyttes av Østfold 3-dagers. Dette vil skape en perfekt ramme omkring rittet og helt sikker skape en fin oppmerksomhet i området. Vi tillater oss med dette å søke Halden kommune om et tilskudd stort kr til årets arrangement. Norges Cykleforbund har engasjert selskapet Interspons as til å være administrativt ansvarlig for forberedelsene til rittet. Med vennlig hilsen For Norges Cykleforbund Birger Hungerholdt Interspons as, Fjordveien 3, NO-1363 Høvik, Phone: , Fax: Side 30

31 Stage 3 Vestby-Halden Final 3 km Deviation route Race route 2 km 1 km 3 km FINISH DEVIATION Side 31

32 Start 3. etappe: SarpsborgHalden 175 km Mål Side 32

33 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2011/ Utsendte vedlegg Søknad fra Røde Kors Ikke utsendte vedlegg Barneleir for fattige barn fra Latvia - søknad om økonomisk støtte. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden Røde Kors søker om støtte til å arrangere leir for fattige barn fra Latvia i perioden til Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett bevilger kr ,- til Halden Røde Kors. Pengene skal brukes til å arrangere leir på Bøkevangen for barn fra Latvia. Saksutredning: Halden Røde Kors skal arrangere en sommerleir på Bøkevangen for fattige barn fra Latvia. Det vil delta skolebarn med ledere fra byene Dzerberne og Cecis. Det er frivillige medarbeidere fra Halden Røde Kors som deltar som ledere, men det er nødvendig med økonomisk tilskudd til å drifte leiren. Tidligere hadde Røde Kors betydelige inntekter fra spillautomatene, med de er nå opphørt. De søker derfor Halden kommune om inntil kr ,- til å gjennomføre leiren. Konklusjon Det er viktig at Halden kommune bidrar til at det er mulig å gjennomføre humanitære tiltak som dette, og administrasjonen foreslår at det bevilges kr ,-. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T.Larsen Side 33

34 Røde Kors Halden Kommune v/ordfører Per Kristian Dahl Postboks Halden Halden, Barneleier for fattige barn fra Latvia. Halden Røde kors tillater seg herved å søke om økonomisk støtte til en barneleier vi skal ha på Bøkevangen i Halden fra til I fjor hadde vi vår første sommerleier med barn fra Latvia på Kvernemoen i Aremark. Dette var en uforglemmelig leier for både oss og barna fra Latvia. Fra skolen i Dzerberne kommer det 8 barn og 4 voksne. Fra en spesialskole i Cecis kommer det også 8 barn og 4 voksne. De siste 8 barna er funksjonshemmede og har behov for ekstra oppfølging. Halden Røde Kors har i flere år vært aktive i sitt hjelpearbeid innen beredskap, pleie og omsorg både i inn-/utland. Til dette er vi avhengig av frivillige, og denne verdien er vi heldige å ha med videre. Men den sentrale økonomiske bistand opphørte når automatmidlene uteble, og dette har medført flere omstillingstiltak for oss. Derfor ber vi om støtte til dette prosjektet hvor vi har felles interesser og hvor vi vet at vår felles hjelp er både nødvendig og kjærkommen. Halden Røde Kors tillater seg å søke om inntil Kr ,- til dette prosjektet. Med vennlig hilsen Halden Røde Kors Svein-Arne Hansen Leder av Latvia utvalget Halden Rode Kors er en lokalforening av Postadresse Telefon 9Endelavden Norges Røde Kors. Halden Rode Kors er en Postboks 626 Telefaks 2internasjonale selvstendig enhet og er ansvarlig for de 1754Halden E-Post d8&trås9fb forpliktelser som den og dens avdelinger Bankkonto Foretaksnummer ejske-bevegehen påtar seg Mobiltelefonnummer Side 34

35 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2011/ Utsendte vedlegg 1. Avtale mellom Østfold fylkeskommune, Halden kommune og staten 2. Melding om statstilskudd, datert Melding om statstilskudd, datert Brev fra Kulturdepartementet av Brev fra Det Norske Blåseensemble, datert og Brev fra Halden kommune til DNBE datert Kopi av brev fra ØFK til DNBE vedr. økning av driftsstøtte. Ikke utsendte vedlegg Driftstilskudd til Det Norske Blåseensemble Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Sammendrag av saken: I kommunens vedtatte budsjett for 2011 er det avsatt kr ,- i driftstilskudd til Det Norske Blåseensemble. Budsjettets verbaldel sier følgende: Det Norske Blåseensemble tilføres nødvendige midler for driftsåret Kommunen tar kontakt med regional eier for å drøfte en mer hensiktsmessig driftsform for ensemblet. Det Norske Blåseensemble ( DNBE ) ber om en avklaring fra kommunen om hva driftstilskuddet for 2011 beløper seg til. (Vedlegg 1) Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar et driftstilskudd til Det Norske Blåseensemble i 2011 på kr ,-. Rådmannen bes om å utarbeide forslag til korrektive tiltak innen kultur for å dekke inn avviket mellom kr ,- og kr ,-. Side 35

36 Saksutredning: Bakgrunn Det Norske Blåseensemble er finansiert gjennom statstilskudd, fylkeskommunalt tilskudd og kommunalt tilskudd. Fordelingen er 70% fra Kulturdepartementet og 30% fra regionen ( 15% fra Østfold fylkeskommune og 15% fra Halden kommune.) Det er en forutsetning fra staten at regionen bidrar med 30%. Halden kommune har underskrevet en avtale med staten og Østfold fylkeskommune som sier noe om kommunens forpliktelser over Det Norske Blåseensemble. ( Vedlegg 2.) Avtalen sier blant annet: dersom en av partene øker tilskuddet sitt utover det som er avtalt, legger dette ingen plikt til en tilsvarende økning på den andre eller de andre tilskuddspartene dersom fylkeskommunen og / eller kommunen ensidig reduserer tilskuddet sitt slik at det blir lavere enn avtalt, vil også statstilskuddet bli redusert slik at den prosentvise tilskuddsfordelingen som er fastsatt ikke blir endret. I Halden kommunes verbalbudsjett er det et punkt under kultur og idrett som sier at DNBE skal tilføres nødvendige midler for Dette punktet sier ikke noe om beløpets størrelse, men i tallbudsjettet er det budsjettert med et tilskudd i 2011 på kr ,-, et beløp som er betydelig lavere enn hva som er forventet ut fra statstilskuddet. Det vises til vedtatt detaljbudsjett for kultur og idrett, politisk sak 2011/6. Hvis dette verbalpunktet betyr et større tilskudd enn det som er budsjettert, sier det ikke noe om hvordan differansen skal dekkes inn. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi I 2009 var Halden kommunes driftstilskudd til DNBE kr ,- og i 2010 beløp det seg til kr ,-. Kommunens vedtatte tilskudd på kr ,- i 2011, er betydelig lavere enn tilskuddene de to siste årene. Kulturdepartementet har sendt to brev vedrørende statstilskuddet for Samlet statstilskudd for 2011 er kr ,- som tilsvarer 70% av totalt tilskuddsbeløp. ( vedlegg ) I følge inngått avtale om prosentdeling (15 % av totaltilskuddet) skal kommunen bevilge kr ,- i Staten har økt sitt tilskudd flere ganger fra 2008 til 2010 uten at det har vært dialog med de regionale tilskuddspartene. Kommunen har i 2009 og 2010 likevel bevilget sine 15 %. Staten har også økt tilskuddet til DNBE to ganger fra 2010 til Denne økningen har kommunen på ingen måte godkjent. Hvis kommunen her skal følge regelen om fordeling 70/30(15/15) vil medføre et kommunalt bidrag på kr ,- mot budsjetterte kr ,-. Verbalvedtaket i årets budsjett som sier at DNBE skal bli tilført nødvendige driftsmidler i 2011, sier ingen ting om beløpets størrelse eller hvordan et eventuelt økt tilskudd skal dekkes inn. I følge verbalvedtaket skal det tas kontakt med regional eier for å drøfte en mer hensiktmessig driftsform for ensemblet. Det har vært dialog med Kulturdepartementet om mulighet for en endring av finansieringsnøkkelen for Blåseensemblet. Vi vis er til brev fra departementet datert (Vedlegg 5) Side 36

37 Det har også vært dialog med Østfold fylkeskommune, uten at det har ført til endringer i kommunens tilskudd. Det Norske Blåseensemble. Blåseensemblet har stor betydning for byen. De deltar i og er en faglig basis i store oppsetninger, som Opera Østfolds oppsetninger på Fredriksten festning. Det kan være en inspirasjonskilde for kulturlivet, barn og unge inkludert, å huse et slikt orkester. DNBE har også andre prosjekter i Halden; blant annet en tradisjonsrik konsert 17.mai og markering av Dansen dag. Det er inngått avtale med to av musikerne som underviser i Kulturskolen, og ensemblet har en samarbeidsavtale med Tistedal musikkforening. DNBE øker stadig sin aktivitet og gjennomfører stadig flere konserter og prosjekter i Halden. Brygga kultursal mottar kr ,- i husleie fra DNBE ( inkl. strøm og vedlikehold.) Alternative løsninger 1. Halden kommune øker sitt bidrag slik at det tilsvarer 15 % av samlet tilskudd, dvs. kr ,-. 2. Halden kommune bevilger kr ,- i driftstilskudd i Dette beløpet tilsvarer kommunens tilskudd i Halden kommune bevilger kr ,-, et beløp som tilsvarer kommunens bidrag uten statens økninger fra Halden kommunen bevilger kr ,- som er vedtatt i tallbudsjettet for Vurdering av løsningsmulighetene Ved å velge alternativ 1, overholder kommunen avtalen med staten og ØFK om et driftstilskudd som tilsvarer 15% av det totale tilskuddet. Hvis beløpet kr ,- skal belastes kulturbudsjettet må enhet for kultur og idrett gjennomføre kutt i 2011 tilsvarende kr ,-. Dette vil få store konsekvenser for hele kulturområdet og vil medføre kutt innen barne- og ungdomsarbeid, Den Norske Kirke, idretten og andre lag / foreninger innen kunst og kultur. Kulturplanen prioriterer barn og unge, og det kan stilles spørsmål til om et kutt på kr ,- er riktig prioritering av de knappe ressursene som går til kultur. Ved å velge alternativ 2, godtar kommunen statens økning fra 2008 til 2010, men ikke økningen fra 2010 til Kommunen vil her bevilge samme tilskudd som i Avviket mellom dette beløpet og det som er vedtatt i budsjettet er kr ,-. Konsekvensene vil her bli de samme som ved alternativ 1, men beløpet som må spares inn er kr ,-. Ved å velge alternativ 3, viser administrasjonen at kommunen ikke godtar økningene fra staten fra 2008 fram til i dag, fordi staten har økt sitt tilskudd ut over det som er avtalt uten dialog med de andre tilskuddspartene. Samtidig har kommunen godtatt disse økningene ved å vedta i budsjettene et driftstilskudd på 15% av totaltilskuddet i 2009 og Alternativ 3 kan medføre reduserte tilskudd fra ØFK og staten, og vil gjøre situasjonen til DNBE vanskelig. Differansen mellom et tilskudd på kr ,- og det som er budsjettert, er på kr ,-. Hvis dette skal dekkes opp av kulturbudsjettet, vil det medføre innsparinger og et betydelig dårligere tilbud innen kultur- og idrettsområdet. Kulturområdet har lite frie midler, og et slikt kutt vil blant annet ramme kulturmidler til lag og foreninger og kommunens barn og unge. Side 37

38 Ved å velge alternativ 4, vil kommunen bryte et vesentlig punkt i avtalen med de konsekvenser det vil få med reduserte tilskudd fra staten og ØFK. Situasjonen for DNBE vil bli ytterst vanskelig i Uansette hvilket alternativ som velges vil Halden kommune følge opp den dialogen som er startet med DNBE ved styreleder og daglig leder og med ØFK ved politisk og administrativ ledelse med sikte på budsjettprosessen for Etter rådmannens syn bør også DNBEs virksomhetsplan og strategi gjennomgås; et arbeid som tilligger ensemblets styre. Dessuten bør kommunen i god tid; før sommeren 2012, starte en dialog med staten og ØFK vedrørende selve avtalens innhold. I følge vedtatt avtale kan avtalen tidligst sies opp gjeldende fra og med , med varsel fra kommunen senest Konklusjon Administrasjonen mener med utgangspunkt i vedtatt budsjett, at tilskuddet til DNBE bør beløpe seg til kr ,- i Dette beløpet tilsvarer 15% av det totale tilskudd før Kulturdepartementet vedtok sine økninger. Hvis dette skal belastes kultur, vil det bety innsparinger på kr ,- i siste halvdel av 2011 med de konsekvenser det vil medføre for kultur- og idrettsområdet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T.Larsen Per Egil Pedersen Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 087! 3 Det Norske Blåseensemblet anno 1734 Postboks HALDEN KOPI Deres ref Vår ref Dato 2006/05471 KA ILKakd Statstilskudd 2011 Kap 320 post 79 Nye avtaler i orkesterselskapene Kulturdepartementet viser til forhandlinger om ny overenskomst for Det Norske Blåseensemblet anno 1734 samt kopi av avslutningsprotokoll av 14. desember 2010 underskrevet av Spekter og LO/stat. Som følge av endringene i overenskomsten utbetales en økning i driftstilskuddet på: Kr Beløpet omfatter bl.a. kompensasjon for lønnskostnad til musikere som omfattes av ny overenskomst. Beløpet kommer i tillegg til det ordinære driftstilskuddet til Det Norske Blåseensemblet for Beløpet utbetales på de vilkår som er fastsatt i tilskuddbrevet til institusjonen for 2011 med vedlagte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll. Det er en forutsetning at økningen i driftstilskuddet fra 2011 på vanlig måte fordeles mellom stat og region med 70 % på stat og 30 % på region. Det beløp som er fastsatt er endelig og ikke gjenstand for senere justeringer ved nye ansettelser etc. For utbetaling fra og med 2012 tas det forbehold om Stortingets bevilgning. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Kunstavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Telefaks Inger Lise Kurseth 0030 Oslo Org. nr Side 41

42 Statstilskuddet vil bli utbetalt til Deres konto nr Med hilsen Torunn Willadssen e.f. avdelingsdirektør Inger Lise Kurseth seniorrådgiver Kopi: Halden kommune Østfold fylkeskommune Side 2 Side 42

43 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ai 011 Det Norske Blåseensemble anno 1734 Postboks Halden KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/996 KA BMS: akd Statstilskudd for tilskuddsbrev Vi viser til søknad av 1. mars TILSKUDD FOR Tildeling av statstilskudd for 2011 Kulturdepartementet tildeler med dette Det Norske Blåseensemble anno 1734 et driftstilskudd for 2011 på kr ,- Tilskuddet er bevilget under kap. 323 Musikkformål, post 71, jf. Prop. 1 S ( ) for Kulturdepartementet. Det forutsettes at Det Norske Blåseensemble anno 1734 følger opp de oppfølgingskriterier, spesielle forutsetninger, krav til økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som er trukket opp i dette brevet, jf. også vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet det ordinære offentlige driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 30 pst. på regionen og 70 pst. på staten. Statstilskuddet vil bli utbetalt kvartalsvis til Deres konto nr Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Kunstavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Telefaks Bernt Martin Schjerven 0030 Oslo Org. nr Side 43

44 1.2 Spesielle forutsetninger knyttet til statstilskuddet Det Norske Blåseensemble anno 1734 må sikre at driften er økonomisk forsvarlig, herunder at likviditeten er god og at det blir avsatt til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger. Utover eventuell kortsiktig driftskreditt kan institusjonen ikke oppta lån uten å legge dette fram for departementet. Eventuelt opptak av driftskreditt må godkjennes av institusjonens styre. Det Norske Blåseensemble anno 1734 skal målrette virksomheten og utvikle styringssystemer som sikrer god kunstnerisk, faglig og publikumsmessig måloppnåelse, og som gir god ressursforvaltning. Reduksjon i tilskuddet vil bli vurdert dersom kravene ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte. Institusjoner som mottar årlig tilskudd, skal normalt ikke kunne søke prosjekttilskudd fra Norsk kulturfond. Tilgjengelighet Kunst og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle. På tross av stor økning i aktiviteten på kulturfeltet er det fortsatt store forskjeller i befolkningen når det gjelder bruken av kulturtilbud. Institusjonene må også være seg bevisst og tilstrebe både kvalitet og kunstnerisk bredde. Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett. Det er et kulturpolitisk hovedmål å gi flest mulig tilgang til kulturgodene. Departementet gjør i denne sammenheng oppmerksom på Lov om forbud mot 111, diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) som trådte i kraft 1. januar Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til generell tilrettelegging (universell utforming). Departementet viser også til at nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, jf. lovens 11. Markeringen av Grunnloven i 2014 Kultursektoren vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014, og det forventes at Kulturdepartementets tilskuddsmottakere setter i gang arbeid med å planlegge prosjekter og arrangementer i tilknytning til jubileet, i tråd med sin profil på et tidlig tidspunkt. Planer knyttet til grunnlovsjubileet bør omtales i forbindelse med budsjettsøknaden for Side 2 Side 44

45 Stortinget har sluttet seg til Innst. S. nr. 162 ( ), der det er uttalt at det styrende temaet for jubileet skal være demokratiets betydning og utfordringer i vårt samfunn og betydningen av bredt engasjement og deltakelse i hele spekteret av demokratiets institusjoner. Betydningen av forskning og kunnskap om Grunnloven og den videre utvildingen av demokratiet er også vektlagt. For videre informasjon om overordnede føringer for jubileet vises det til arbeidet til Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet. Egeninntekter Kulturdepartementet legger vekt på at Det Norske Blåseensemble anno 1734 utnytter sitt egeninntektspotensial og aktivt arbeider for å utvikle sine inntektskilder. Det er viktig at Det Norske Blåseensemble anno 1734 sikrer finansieringen av sin virksomhet også gjennom andre bidrag enn det offentlige tilskuddet. Samarbeid Kulturdepartementet oppfordrer til samarbeid innenfor og på tvers av kunstneriske sjangere og geografiske områder for å oppnå bedre kunstneriske resultater og ressursutnyttelse generelt. Det er en viktig oppgave for den enkelte institusjons ledelse å påse at de samlede kunstneriske, administrative og økonomiske ressurser blir utnyttet best mulig. Departementet vil i denne forbindelse peke på de muligheter som også kan ligge i et nærmere samarbeid med andre kunstinstitusjoner, ikke minst innenfor samme region. Selv om institusjonene arbeider på ulike kunstneriske felt, er det mye som også er felles: Administrasjon, økonomi og personalforvaltning, salg og markedsføring, kommunikasjon, innkjøp m.v. Et institusjonelt samarbeid innenfor og på tvers av kunstuttrykk vil kunne åpne for mer kostnadseffektive og gode fellesløsninger administrativt. Departementet ser det som viktig at institusjonene bidrar til fornyelse og utvikling blant annet gjennom samarbeid både med ensembler og frie grupper samt med andre institusjoner. Institusjonene bes i budsjettsøknaden for 2012 om å redegjøre for ulike samarbeidsmuligheter. 2. HOVEDMÅL, OPPFØLGINGSKRITERIER OG SPESIELI.E FORHOLD/SATSINGER I Hovedmål Hovedmålene for regjeringens kulturpolitikk er trukket opp i budsjettproposisjonen for Hovedmålene for kap. 323 Musikkformål er i 2011 følgende: Gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tfigjengelig for fiest mulig. Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Side 3 Side 45

46 3. Målrette virksomheten og utnytte ressursene best mulig. 2.2 Oppfølgingskriterier Resultatmål og resultatindikatorer som ligger til grunn for tilskuddet i 2011er 2.3 Spesielle forhold/satsinger i 2011 Kulturdepartementet understreker viktigheten av Det Norske Blåseensemble anno 1734 utvikler og iverksetter strategier og planer med sikte på å nå ut til et bredt publikum, jf. hovedmål 1. Kulturelt mangfold Kulturelt mangfold skal inngå som en naturlig del av norsk kulturpolitikk. Målet er et kulturliv som formidler ulike erfaringer og perspektiver gjennom bred og sammensatt deltakelse i alle ledd, så vel blant utøvere som beslutningstakere og publikum. Det forutsettes at institusjonene utarbeider langsiktige strategier for å ivareta det kulturelle mangfoldet i sin ordinære virksomhet. Mangfoldsdimensjonen bør forankres gjennom personalprofil, programprofil og publikumsarbeid. Institusjonene må i tillegg til å redegjøre for aktiviteter spesielt omtale strategimålene og innenfor hvilke tidsrammer disse skal implementeres. Evaluering Kulturdepartementet satte i 2010 i gang et pilotprosjekt med evaluering av noen knutepunktinstitusjoner under kap 323 Musikkformål, jf. St. meld. nr. 10 ( ) Knutepunkt der det bl.a. heter: "Evalueringa skal kunne medverke til kunstnarleg så vel som økonomisk og administrativ utvilding, og med det gjere institusjonen betre i stand til å nå dei oppsette måla. For at evalueringa skal bli ein læreprosess og gi grunnlag for utvikling for dei involverte, må vurdering av resultata og i kva grad måla er nådde, bli lagt opp slik at knutepunkta er aktive medspelarar. Dei regionale tilskoltspartane må også ha oppgåver i samband med evalueringsprosessen. Tilskotspartane skal i samråd bidra til å utvilde sentrale problemstillingar og til gjennomføring av evalueringa." Pilotprosjektet avsluttes våren Erfaringene fra pilotprosjektet vil gi grunnlag for utforming av evalueringsopplegg for scenekunst- og musikkinstitusjoner, jf. St.meld. nr. 32 ( ) Bak kulissene og Innst. S. nr. 157 ( ). Et slikt evalueringsopplegg vil utarbeides i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening. Side 4 Side 46

47 ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL Det Norske Blåseensemble anno 1734 må innrette sin økonomiforvaltning i samsvar med de reglene som er trukket opp i vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltn' kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartei Det forutsettes at institusjonen/organisasjonen utarbeider plan for disponering av utgifter og inntekter i 2011, jf. pkt. 4 i de vedlagte retningslinjene. Det forutsettes videre at styret/ledelsen varsler departementet umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik i forhold til arbeidsbudsjettet eller de forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet, jf. 2 i de vedlagte retningslinjene. Det skal ikke lenger utarbeides regnskapsrapport pr. 30. juni. ÅRSRAPPORT FOR Årsrapportens innhold Årsrapporten skal leveres i webskjema for budsjettsøknaden for Regnskap 2011 Regnskap og balanse avgis i skjema for budsjettsøknad Regnskapet må inneholde samtlige utgifter og inntekter som institusjonen som helhet har hatt i løpet av året. Regnskapet skal være revidert. Styret skal gi en vurdering av den økonomiske situasjonen (resultat, egenkapital og likviditet) og videre utvikling. Resultatra ort 2011 Rapporten avgis i skjema for budsjettsøknad Rapporten skal redegjøre for måloppnåelse med utgangspunkt i de mål og rapporteringskrav som er omtalt under i pkt. 2.1 og 2.2 ovenfor. Rapporten skal dokumentere oppnådde resultater av tiltak og aktivitet. Det må benyttes tallmateriale som i størst mulig grad sier noe om institusjonens ressursutnyttelse. Der det er aktuelt benyttes sammenlignbare tall for 2009 og 2010 med tilhørende plantall for Eventuelle tiltak som er gjennomført, men som ikke har gitt de forutsatte resultater, omtales med opplysning om hvorfor målet ikke er nådd. Tilskuddsmottakernes resultatrapportering for 2010 vil danne grunnlag for departementets rapportering til Stortinget. Side 5 Side 47

48 Det vises i denne sammenheng også til pkt 1.2 Spesielle forutsetninger knyttet til statstilskuddet. Styret skal gi en vurdering av om forutsetningene knyttet til statstilskuddet,- overholdt og om resultater og måloppnåelse anses som tilfredsstillende. Kulturelt man old Rapporten skal inneholde en kort omtale av strategier og aktiviteter knyttet til kulturelt mangfold. Det vises i denne sammenheng også til pkt 1.2 Spesielle forutsetninger knyttet til statstilskuddet. d. Likestilling Offentlige myndigheter og private arbeidsgivere er i henhold til likestillingslovens la pålagt å arbeide aktivt for å fremme likestilling. Kulturdepartementet er videre pålagt å rapportere om likestillingssituasjonen på sitt ansvarsområde i de årlige budsjettproposisjonene. Som følge av dette må institusjonen redegjøre for arbeidet med likestilling og status for dette arbeidet i Nærmere opplysninger om dette vil bli gitt i budsjettrundskrivet for FRISTER I Budsjettsøknad for 2012 og årsrapport for 2010 Frist for levering av budsjettforslag for 2012 og årsrapport for 2010 i webskjema for budsjettsøknaden for 2012 er 1. mars Revidert regnskap, revisjonsberetning og styrets årsberetning for 2010 Følgende dokumenter sendes departementet så snart de foreligger og senest innen 1. juni 2011: - revidert regnskap med balanse og noter - revisjonsberetning - styrets årsberetning Dokumentene skal være signerte. Dokumentene scannes og sendes på e-post til følgende adresse: Side 6 Side 48

49 Dersom det ikke lar seg gjøre å scanne dokumentene, oversendes disse til Kulturdepartementet på papir. Med hilsen Christina Smith-Erichsen e.f. avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven seniorrådgiver Vedlegg: - Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i Resultatmål og -indikatorer Kopi: Halden kommune Østfold fylkeskommune Side 7 Side 49

50 2 9 JAN DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Halden kommune Storgt Halden Deres ref 2008/ Vår ref 2008/01594 KA TW:sko Dato Det Norske Blåseensemble Kulturdepartementet viser til brev fra Halden kommune av 17, september 2009 vedrørende det langsiktige driftsopplegget for Blåseensemblet og finansieringen av ensemblet. Vi viser også til telefonsamtaler med kultursjef Røsnæs i denne forbindelse. Statstilskudd til Blåseensemblet bevilges under kap 323 Musikkformål, post 71 Region- /landsdelsinstitusjoner. Stortinget har vedtatt at det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjonene skal fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jfr Innst. 14 S ( ), vedtak V, første punkt. Denne fordelingsnøkkelen ble opprinnelig fastsatt av Stortinget i forbindelse med Stortingets behandling av St. meld. nr. 61 ( ) Kultur i tiden og har vært gjeldende siden. Det er videre inngått fornyet avtale om funksjonsdeling mellom staten, Østfold fylkeskommune og Moss og Halden kommuner i Her er finansieringsopplegget for Blåseensemblet bekreftet ved at regionen står for 30 % og staten 70 % av det offentlige tilskuddet til Blåseensemblet. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Kunstavdelingen Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg Telefaks Guro Heggedal 0030 Oslo Org. nr Side 50

51 Departementet kan på denne bakgrunn ikke medvirke til en endring av finansieringsnøkkelen for Blåseensemblet. Med hilsen T nn Willadssen e.f. avdelingsdirektør Guro Hegg dal rådgiver Kopi: Østfold fylkeskommune Det Norske Blåseensemble Side 2 Side 51

52 DETNORSKE BLÅSEENSEMBLE Anno1734 Halden kommune v/ Ordfører Per-Kristian Dahl Pb Halden 18 MAI Halden Vedr. tilskudd til Det Norske Blåseensemble for driftsåret 2011 Viser til brev av fra styret i Det Norske Blåseensemble v/ styreleder Irene Johansen. Styret i Det Norske Blåseensemble har pr. d.d. ikke mottatt besvarelse på brevet. Da det fortsatt kun er overført kr fra Halden kommune for inneværende år forespørres det med dette på vegne av styret i Det Norske Blåseensemble om en redegjørelse fra ordføreren. Med vennlig hilsen Remi Damgaard Konstituert direktør Ved1egg: Kopi av brev Tel Fax E-post: Org.nr: Pb, 122, N-1751 Halden, Norway Side 52

53 DETNORSKE BLASEENSEMBLE Anno1734 Halden kommune v/ Ordfører Per-KristianDahl Pb Halden Halden Vedr. tilskudd til Det Norske Blåseensembie for driftsåret 2011 Viser til vårt møte den hvor det bla. ble reist spørsmålom Halden kommunes budsjettvedtakvedr. tilskuddtil Det Norske Blåseensemblefor Tilbakemeldingfra Haldenkommunev/ Ordfører var at det er politiskvedtatt at det skal tilføres nødvendigemidler til Det Norske Blåseensemblefor driftsåret2011. På forespørselble det klargjort at det ikke skulle medføre reduksjoni tilskuddetfra kommunen for 2011jfr fordelingsnøkkelen. Det er av Kulturdepartementetbevilgetkr ,- og kr ,-jfr. tilskuddsbrevav og Dette utgjør et samlet tilskudd fra Kulturdepartementetpå kr ,- 1tilskuddsbrevenefra Kulturdepartementethar Stortingetsatt som forutsetningfor statstilskuddetat det offentligedriftstilskuddetfordeles mellom de offentlige tilskuddspartenemed 30% på regionenog 70% på staten. Fordelingsnøkkelmellom tilskuddsparteneer prosentmessig70/15/15,og dette tilsier at Halden kommunesnødvendigetilføring av midler for 2011 utgjørkr ,-. Med vanlig fordelingpå 2 overføringerpr. år (fcbruar og august) utgjør dette forventede overføringerpå kr i februar og i august Det er pr. d.d. registrertpå bank at det kun er overført kr inneværendeår. Dette beløpet er lavere enn årlig tilskudd for de 2 foregåendeår. Det er ikke mottatt noen form for informasjoneller varsel fra Haldenkommune om at det årlige driftstilskuddetville bli redusert.de andre tilskuddsyterneøstfold fylkeskommuneog Kulturdepartementopprettholdersine tilskudd,jfr over. Side 53

54 DETNORSKE BLÅSEENSEMBLE Anno 1734 I henhold til funksjonsdelingsavtalensom er inngått mellom tilskuddsyternevil en ensidig reduksjonav tilskudd fra Halden kommunesside føre til at staten også reduserersitt tilskudd.dersomdet er slik at Halden kommunenå er i ferd med å reduseredet årlige driftstilskuddettil Det Norske Blåseensemblevil Styretbe om en snarligredegjørelsefor dette, da det vil ha store økonomiskekonsekvenserfor Blåseensemblet.Dette er heller ikke i tråd med den forståelsevi fikk på møtet om at tilskuddet ikke ville bli redusert.vi forutsetterderfor at resterende beløp overføres som forutsattjfr over, og at den positive dialogen som ble opprettet på møtet fortsetter. ennlig h" en Irene Johan n Styrekder Side 54

55 Halden kommune Kultur og idrett Det Norske Blåseensemble Pb HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2008/ C35 Lise Antonsen, Tilskudd til Det Norske Blåseensemble for driftsåret Vi viser til brev av vedr. Halden kommunes tilskudd til Det Norske Blåseensemble i Det er i kommunens budsjett for 2011 vedtatt kr ,- som tilskudd til Det Norske Blåseensemble. I møte indikerte rådmannen at årets tilskudd skulle beløpe seg til kr ,- og det er 50% av denne summen som er utbetalt. Det tas sikte på å ha en sak til politisk behandling før sommeren hvor årets tilskudd endelig avklares. Med hilsen Per Egil Pedersen rådmann Lars T.Larsen kommunalsjef Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Tordenskjoldsgate E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 55

56 Østfoldfilkeskommune Det Norske Blåseensemble o g hl 3 postboks MAI HALDEN Vår ref.: 2009/ /2011 Deres ref.: Dato: Økning av driftstøtte til Det Norske Blåseensemble Henviser til vårt tildelingsbrev av og punkt om økning av det ordinære drifttilskuddet knyttet til tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet av Østfold fylkeskommune har nå politisk behandlet søknaden fra Blåseensemblet om fylkeskommunens andel av økt tillegg utover det ordinære drifttilskuddet i Opplæring - kultur og helsekomiteen med følgende vedtak: Østfold fylkeskommunes andel av økt støtte fra Kulturdepartementet i forhold til ny avtale med Det Norske Blåseensemble på kr ,- dekkes av OKH komiteens disposisjonspost for Beløpet innarbeides i økonomiplanen for Beløpet blir lagt inn som økning av det ordinære drifttilskuddet andre del av drifttilskuddet ultimo august d.å. og blir utbetalt samtidig med Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av: e-ir>1 Bjørn Edvardsen Svein-Helge Treimo fylkeskultursjef spesialrådgiver Regionalavdelingen, Kulturseksjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: , Telefaks: Org.nr.: Side 56

57 2 Kopi til: Halden kommune v/ rådmann postboks HALDEN Det Kongelige Kulturdepartement v/ Inger Lise postboks 8030 Dep OSLO Kurseth Side 57

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Saknr. ^^^O^55'DOLDT. q. IS FEB. 2010 Arkivnr. ^tf-z, ^ Saksh. Eksp. U.off. Festspillene i Bergen Postboks 183 Sentrum 5804 BERGEN KOPI Deres ref

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2010 Tidspunkt: 18:00 18:55 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 18:00 19:10 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Kulturdepartementet viser til søknad om midler fra Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS).

Kulturdepartementet viser til søknad om midler fra Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS). Il DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT KOMMUNE POST Halsa kommune Kultur og næring 6683 VÅGLAND 5 13ES. 2(111 I Deres ref Statstilskudd for 2011 Vår ref Dato 2010/04999 KA SKO-1:lod 28.11.2011 - tilskuddsbrev

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015:

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015: Saksutskrift Kulturstøtte 2015 Saksbehandler: Elisabeth Seljevold Fladmoe Saksnr.: 15/00939-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6/15 21.04.2015 Hovedutvalget

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Riksteatret PB 4295 Nydalen 0402 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2788-04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev - Riksteatret Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 12:30 Råd for funksjonshemmede Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref 14/2614- Dato 19.06.2014 Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler for skoleåret 2014-2015

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 17.01.2017 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2017 1. Innledning. 1 2. Oversikt over bevilgninger....

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer