Hovedutvalg for helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for helse og omsorg"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Roy Eilertsen Nestleder SV Håkon Magne Knudsen Medlem AP Svein Olav Hansen Medlem AP Egil Lund Pettersen Medlem FRP Kari Buer Medlem SP Carl Anders Wingren Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Elisabeth Braaten MEDL AP Jan Magnar Hansen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kristin Johansen Jan Magnar Hansen AP Ansattes representant: Otto Gøperød Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gina A. Brekke Rådmannens representant/konsulent

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær

3 Saksliste 2011/ / / /28 RS 2011/19 RS 2011/ / / / / / / / / /37 FO 2011/2 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Oversendelse av tilsynsrapport etter stikkprøvetilsyn med saksbehandling ved søknad om avlastning og korttidsopphold til eldre Økonomirapport 1. tertial 2011 kommunalavdeling helse og omsorg Søknad om serverings - og skjenkebevilling Erlandsen Conditori Serverings - og skjenkebevilling Studensamskipnaden i Østfold,Remmen Søknad om serverings - og skjenkebevilling Sjøbris, Kongens Brygge Legat til beste for barn og unge i Halden - utdeling 2011 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / / / / /503 Legat til beste for eldre - utdeling /485 Omdisponering av investeringsmidler 2010/303 Serverings - og skjenkebevilling Ankergaarden Sport og Musikk Bar Forespørsler Forespørsel vedr. Hjemmebaserte ambulerende tjenester. 2009/7080 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder

4 2011/25 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen ble godkjent. 2011/26 Godkjenning av saksliste Utvalgsleder Gerd-Berit Odberg, Krf, fremmet ønske om følgende 2 nye saker satt på sakskartet: Omdisponering av investeringsmidler samt Serverings- og skjenkebevilling Ankergaarden Sport og Musikk Bar. Utvalget bifalt dette, og sakene fikk følgende saksnummer: 2011/35 og 2011/36. Anders Wingren, Rødt, meldte forespørsel vedr. hjemmebaserte ambulerende tjenester. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Sakslisten ble godkjent. 2011/27 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokoll fra forrige møte ble godkjent. 2011/28 Referatsaker

5 Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. Referatsaker ble tatt til orientering. RS 2011/19 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester RS 2011/20 Oversendelse av tilsynsrapport etter stikkprøvetilsyn med saksbehandling ved søknad om avlastning og korttidsopphold til eldre 2011/29 Økonomirapport 1. tertial 2011 kommunalavdeling helse og omsorg Egil Lund Pettersen, Frp, fremmet forslag til vedtak: Saken sendes til helhetlig behandling i kommunestyret for å få en total gjennomgang av alle sektorer. Pettersens forslag til vedtak fikk 1 stemme, (Frp) og falt. Utvalgsleder Gerd-Berit Odberg fremmet forslag til endring av pkt. 2 i rådmannens innstilling og nytt pkt. 3 samt Håkon Magne Knudsen, Ap, fremmet forslag til nytt pkt Kr ,- inndras fra bevilling gitt til Familiens Hus, St. Joseph. Familiens Hus er nå etablert i Baardsenbygget, Os Allè. 3. Utvalget aksepterer følgende endringer: Vakanser, som beskrevet i saksframlegget Innkjøpsstopp Andre tiltak som beskrevet i saksframlegget Total reduksjon i driftsbudsjett kr. 1,3 mill. kr. 2,0 mill. kr. 1,9 mill. kr. 5,2 mill. 4. Administrasjon må sikre at det er tilstrekkelig antall plasser under oppussing av leilighetene ved Karrestad eldresenter. Det ble foretatt punktvis avstemming over rådmannens innstilling med endrings- og tilleggsforslag. Rådmannens innstilling til vedtak til pkt.1 ble enstemmig vedtatt. Odbergs forslag til endring av pkt. 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 3 ble vedtatt mot 1 stemme, (Frp), samt Knudsens forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

6 1. Kommunalavdelingen gjennomfører snarest de tiltak i driftsbudsjettet som utvalget beslutter for å redusere det prognostiserte avviket for Kr ,- inndras fra bevilling gitt til Familiens Hus, St. Joseph. Familiens Hus er nå etablert i Baardsenbygget, Os Allè og nytt pkt. 3: 3. Utvalget aksepterer følgende endringer: Vakanser, som beskrevet i saksframlegget Innkjøpsstopp Andre tiltak som beskrevet i saksframlegget Total reduksjon i driftsbudsjett kr. 1,3 mill. kr. 2,0 mill. kr. 1,9 mill. kr. 5,2 mill. 4. Administrasjon må sikre at det er tilstrekkelig antall plasser under oppussing av leilighetene ved Karrestad eldresenter. 2011/30 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Erlandsen Conditori Erlandsen 1865 AS v/ Tormod Meyer gis serverings og skjenkebevilling for Erlandsen Conditori, Storgata 10,1771 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3, med skjenking av alkohol gr. 1 og 2 mellom kl og 02 00, alkohol gr. 3 mellom kl og til Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell utforming 2011/31 Serverings - og skjenkebevilling Studensamskipnaden i Østfold,Remmen Stundentsamskipnaden i Østfold v/ Rita Lystad gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1 og 2 i tidsrommet mandag t.o.m. fredag kl til Det gis tillatelse for salg av egenprodusert alkohol gr. 1 for skjenking i de omsøkte arealene. Arealene søkes tilpasset kravene til universell utforming. Bevillingen gis til den

7 2011/32 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Sjøbris, Kongens Brygge Sjøbris Halden AS v/ Bent Ingerø-Ahlsen gis serverings og skjenkebevilling for Sjøbris,Kongens Brygge 4, 1771 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3. Bevillingen gis innenfor omsøkt tidsrom kl til 0100 frem til Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell utforming. 2011/33 Legat til beste for barn og unge i Halden - utdeling 2011 Håkon Magne Knudsen, Ap, fratrer under behandlingen, da han av utvalget ble erklært inhabil. Fossekallen speidergruppe kr 2.000,- Halden speidergruppe kr 2.000,- Ystede og Torp velforening kr 2.000,- Idd 4H kr 2.000,- Halden Frivilligsentral kr 2000,- Brygga Omsorgsboliger kr 0,- Gledessprederen kr 2000,- Kornsjø og omegn velforening kr 2.000,- Totalt kr ,- 2011/34 Legat til beste for eldre - utdeling 2011 Håkon Magne Knudsen, Ap, fratrer under behandlingen, da han av utvalget ble erklært inhabil. Det ble gjort oppmerksom på at søknad fra Frivilligsentralen var falt ut i saksframstillingen,

8 men er gjeldende til saken. Veteranklubben Halden Fagforening kr 1.000,- Seniordansen kr 1.000,- Iddebo kr 5.000,- Halden Frivilligsentral kr ,- Asak diakoniutvalg kr 1.000,- Menighetspleien, Idd kr 1.000,- Halden pensjonistforening kr 1.000,- Totalt kr ,- 2011/35 Omdisponering av investeringsmidler Det overføres kr fra bevilget beløp til prosjekt 4032 Basseng Halden Sykehjem til rehabilitering av leiligheter ved Karrestad Eldresenter. 2011/36 Serverings - og skjenkebevilling Ankergaarden Sport og Musikk Bar Ankergaarden Underetasje Sport og Musikkbar v/ Placide Gnaly gis serverings og skjenkebevilling for nevnte skjenkested Svenskegata 3, 1776 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3. Bevillingen gis innenfor omsøkt tidsrom kl til kl på tirsdager, onsdag tom lørdag kl til kl frem til Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell utforming.

9 2011/37 Forespørsler Utvalgsleder besvarte forespørselen i møtet. FO 2011/2 Forespørsel vedr. Hjemmebaserte ambulerende tjenester.

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer