Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015:"

Transkript

1 Saksutskrift Kulturstøtte 2015 Saksbehandler: Elisabeth Seljevold Fladmoe Saksnr.: 15/ Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling : Forslag: På vegne av Høyre fremmet Stein Erik Halck følgende forslag til endring: «Drøbak Frogn skolekorps reduseres til kr ,- til kr Rest til fordeling øker med kr ,- til kr ,-». Votering: Ved alternativ votering mellom Høyres forslag og innstillingen ble innstillingen vedtatt med 7 mot 4 stemmer (4 = 3 H, 1 Frp). Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs vedtak : Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilger kulturmidler for 2015 etter vedlagt søknadsoversikt. Alle som mottar tilskudd skal innen årets utløp rapportere til hvordan midlene blir brukt. Saksutskriften bekreftes Frogn, 10.mai 2015 Anne Lise Larsson Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 8

2 Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 15/00939 Side 2 av 8

3 Tidligere behandlinger Vår ref.: 15/00939 Side 3 av 8

4 Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilger kulturmidler for 2015 etter vedlagt søknadsoversikt. Alle som mottar tilskudd skal innen årets utløp rapportere til hvordan midlene blir brukt. Drøbak Frogn skolekorps Frank Kvinge Drøbak Frogn Speidergruppe Norges blindeforbund, Akershus 600 Liv-Kathrine Nome 5000 Beatles koret 0 Oslofjordens pianofestival 0 Totalt Disponible midler Uorganisert aktivitet Kulturstipend Søknader pr 15.mars Rest til fordeling høst Vedlegg: Søknad om tilskudd til Akershus Lydavis 2015 Søknad om tilskudd til åpne kulturarrangement _ Fossen i grenseland_.msg Søknad om støtte til "Frogn på langs 2015" skjema frogn kommune fossen.doc Søknad om støtte til -Frogn på langs pdf NY PDF Fossen forsidebrev tall søknad Frogn Kommune.pdf NyPDF FOSSEN I GRENSELAND 2015.pdf Nærbilde fossen vinter.jpg Liv Nome 2014.jpg pdfcv 2015 Liv Nome-kopi.pdf 15_ Søknad om underskuddsgaranti - Beatleskoret Drøbak.msg Søknad om underskuddsgaranti - Beatleskoret Drøbak Følgeskriv - Søknad om underskuddsgaranti - Beatleskoret Drøbak 15_ Søknad om aktivitetstilskudd for Oslofjord Pianofestival.msg Søknad om aktivitetstilskudd for Oslofjord Pianofestival Følgeskriv - Søknad om aktivitetstilskudd for Oslofjord Pianofestival Søknad om driftstilskudd Drøbak_Frogn skolekorps.msg hfm_doc pdf Vår ref.: 15/00939 Side 4 av 8

5 1_2 dfsk regnskap 2014 budsjett 2015 signert.pdf 3 revisor 2014.pdf 4 dfsk årsmøte protokoll 2014.pdf 5 årsberetning signert 2015.pdf Søknad om driftstilskudd - Driftstilskudd Drøbak Frogn Speidergruppe Driftstilskudd.docx Regnskap DFSG kortversjon.xlsx soknad_driftstilskudd 2015.docx Årsrapport 2014 årsmøte.docx Vår ref.: 15/00939 Side 5 av 8

6 . SAKSUTREDNING: Sammendrag: Den foreslåtte hovedfordelingen av kulturstøtte til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Det er foreslått bevilget kr ,- Disponible midler for året beløper seg til kr ,- Det avsettes kr ,- øremerket tilskudd til uorganisert aktivitet. Videre avsettes kr ,- til året kulturstipend. Alle søknader er vedlagt. Bakgrunn for saken: Den kommunale kulturstøtten har som formål å stimulere til økt innsats i det frivillige kultur- og organisasjonsarbeid. Tilskuddet er et virkemiddel for å opprettholde mangfoldet og kvaliteten i kultur og fritidstilbudene. Den foreslåtte hovedfordelingen til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Det er foreslått bevilget kr ,- Disponible midler for året beløper seg til kr ,- Det avsettes kr ,- øremerket kultur til uorganisert aktivitet. Videre avsettes kr ,- til året kulturstipend. Videre gis det faste årlige tilskudd som tidligere er vedtatt i OOK: Oscarsborg akustiske kr ,- Kulturrådet kr ,- Drøbak Frogn skolekorps kr Aktiv på dagtid kr ,- inkludert grønn glede Oscarsborg operaen kr ,- Pensjonistnytt kr ,- (pluss kr ,- som er overført fra Nav) Idrettsrådet kr ,- Søknader til organiserte idrettslige formål mottatt hos enhet for kultur og fritid vil bli oversendt Frogn idrettsråd for behandling. Alternativer: 1. som rådmannens innstilling 2. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur vedtar en annen fordeling av midlene innenfor den totale rammen på kr ,- Miljømessige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Se sammendrag Vurdering: Vurderingene er basert på de retningslinjer som blant annet har som formål å stimulere til økt aktivitet. Det betyr at søkere til prosjekttilskudd er prioritert fremfor søkere til driftstilskudd. Lag og foreninger som organiserer aktivitet for barn og unge er prioritert. Kommentar til vedlagte søknadsoversikt Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur har anledning til å øke/minske det foreslåtte beløpet i innstillingen. Hovedvekten av årets søknader har kommet, men Vår ref.: 15/00939 Side 6 av 8

7 erfaringsmessig vet vi at det vil komme flere søknader i løpet av året. Rådmannen anbefaler derfor at det settes av kr til senere fordeling. Rådmannen vil legge frem en egen sak om fordeling av det resterende beløpet høsten Drøbak Frogn skolekorps søker kr ,- pluss kr ,- til nye uniformer driftstilskudd. Totalt kr ,- Korpset har i flere år mottatt driftstøtte fra kommunen. Investeringer til instrumenter og utstyr er stort og kapitalkrevende. Korpset aktiviserer mange barn og unge. Korpset feier 40 år i 2015 og vil markere det med flere konserter og opptreden. Det er viktig at vårt lokale skolekorps opprettholdes. Innstilling: kr ,-. Skolekorpset mottar allerede en betydelig andel av tilgjengelige kulturmidler. Frank Kvinge og Drøbak Blues rotation søker om kr ,- Han ønsker å holde seminarer og arrangere konserter rundt i Drøbaks området for ungdommer fra10-20 år, og invitere ungdommer fra utenbys til Drøbak. Han ønsker å arrangere 9-12 konserter I Drøbak for konsert klare ungdommer. Frank Kvinge har i en årrekke arrangert og undervist Drøbaks barn og ungdommer fra i gitarundervisning. Innstilling: kr ,- Oslofjordens pianofestival søker om aktivitetstilskudd på kr ,- Oslo fjordens pianofestival arrangeres i Frogn kirke og Drøbak sentrum. Innstilling: kr 0,-Kommunen vil støtte festivalen med praktisk bistand og markedsføring. Beatles koret søker om underskudds garanti på kr Rådmannen foreslår å avslå søknaden fordi Beatles koret har voksne betalende medlemmer og erfaringsmessig kommer det flere søknader senere rettet mot barn og unge. Drøbak Frogn speidergruppe søker driftstilskudd på kr ,-. Gruppen er på 89 medlemmer og 62 av dem er barn og unge. De har i mange år mottatt tilskudd på kr ,- Innstilling: kr ,- Norges Blindeforbund Akershus søker kr. 600,- i støtte til Akershus Lydavis. De har 2 abonnenter i Frogn. På grunnlag av det søker de om kr 300 x 2 = kr 600. Innstilling kr. 600,- Liv-Kathrine Nome søker om støtte kr ,- Søknaden gjelder bidrag til gjennomføring av lokalbasert konsert/utstilling i Drøbak/Frogn høst Konserten er i multimedia format med videoinstallasjon og fotoutstilling i bakgrunn. Verket heter «Fossen i grenseland» Av og med musiker og vokalist Liv-K. Nome. Medvirkende: Tor- Egil Braaten-perkusjon, Marius Kolbenstvedt - Metallofon/elektronik, Sigmund Espedal- Kor og lydteknikk. Innstilling: kr 5000,- Resterende: kr ,- Vår ref.: 15/00939 Side 7 av 8

8 Resterende vil bli brukt til søknader som måtte komme inn i løpet av året fra lag og foreninger. I henhold til gjeldende delegeringsreglement, vil rådmannen legge frem en egen sak om fordelingen høsten Medbestemmelse: Saken har ikke vært gjenstand for medbestemmelse. Konklusjon: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilger kulturmidler for 2015 etter vedlagt søknadsoversikt. Alle som mottar tilskudd skal innen årets utløp rapportere til hvordan midlene blir brukt. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vår ref.: 15/00939 Side 8 av 8

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 22.02.2012 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL MØTEINNKALLING Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.03.2015 Tid: 19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/422 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer