Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Roy Eilertsen Nestleder SV Håkon Magne Knudsen Medlem AP Jan Magnar Hansen Medlem AP Egil Lund Pettersen Medlem FRP Kari Buer Medlem SP Carl Anders Wingren Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Elisabeth Braaten MEDL AP Svein Olav Hansen MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kristin Johansen Svein Olav Hansen AP Ansattes representant: Otto Gøperød Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær

3 Saksliste 2010/ / / /57 RS 2010/ / / /60 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Muntlig orientering ved folkehelsekoordinator Karin Oraug om hennes arbeide Statens satsing på kommunalt barnevern Søknad om opprettelse av nye stillinger Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2010/6348 Opprettelse av ny fastlegehjemmel 2008/2526 Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Kornsjø Landhandel 2009/532 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder

4 2010/54 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. 2010/55 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Sakslisten godkjent. 2010/56 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokoll fra forrige møte godkjent. 2010/57 Referatsaker Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. Referatsaken tatt til orientering.

5 RS 2010/16 Muntlig orientering ved folkehelsekoordinator Karin Oraug om hennes arbeide 2010/58 Statens satsing på kommunalt barnevern Søknad om opprettelse av nye stillinger Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det søkes Fylkesmannen i Østfold om statlige midler til styrking av det kommunale barnevernet i Halden svarende til lønnsutgifter for to 100 % stillinger etter retningslinjene i Rundskriv Q- 31/2010 av Den ene av stillingene opprettes som fast stilling. Den andre stillingen opprettes som en engasjementsstilling for ett år. Ved en videreføring av den statlige styrkingen av det kommunale barnevernet ut over 2011, omgjøres engasjementsstillingen til fast stilling. 2010/59 Opprettelse av ny fastlegehjemmel Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det søkes Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling om å få opprette en ny fastlegehjemmel i Halden kommune. Den nye fastlegehjemmelen legges primært til et av de allerede eksisterende legekontorene i byen. Dersom ingen av de eksisterende legekontorene finner dette interessant, står den som tildeles hjemmelen fritt til å etablere et nytt legekontor der denne i samråd med kommunen finner dette tjenlig.

6 2010/60 Salgsbevilling for alkohol gr. 1, Kornsjø Landhandel Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Bergstrøm Kjøtt og Delikatesse AS v/ Unni Trollnes gis salgsbevilling for alkohol gr. 1 for Kornsjø Landhandel med salgstider kl mandag til fredag og kl på lørdager. Bevillingen gis til Bevillingsinnehaver bes om å utarbeide en rapport om hvordan de søker å løse utfordringene i forhold til prinsippene om universell utforming