Din bruksanvisning LG LN510

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LG LN510 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214328"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Bak-/sidepanel... Demontere holder med sugekopp Installere GPS-antennen (tilbehør) Installere Microsoft ActiveSync Kople til USB-kabelen Laste ned filer : ActiveSync.. 20 Utveksling av data via kortleser Laste ned filer : Flyttbar disk..21 Kople fra USB-enheten Før bruk Starte opp Menyen Source (Kilde)...23 Navigeringsfunksjoner Komme i gang med navigasjonen Navigeringsmeny Adresseskjermbilder 25 Menyen My Places (Mine steder)

3 Menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) Menyen Settings (Innstillinger)...27 Menyknapper Hva finnes på kartet? Veiklassifisering GPS ikke tilgjengelig Kartvisning Peke på kartet Skjermnavigeringsknapper Bla gjennom skjermbilder Innholdsfortegnelse Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Adresse Adressemoduser...37 Adressefunksjoner.. 38 Gå til destinasjonen.39 Demo....

4 ..39 Nylig besøkte lokasjoner Mine favoritter Favorittgrupper Varsling av favorittsteder Legge til favorittsteder Spisesteder, drivstoff, overnatting Underkategorier Sving for sving-liste Vise eller slette reiserute..51 Veier du vil unngå Gruppe veier du vil unngå Veistrekninger du vil unngå Navigeringsinnstillinger Ruteplanlegging.. Velge kart.. Kommandoer.... Innstillinger for kart GPS-innstillinger.. Måleenheter..... Hurtignavigasjon.. Om.

5 Systemkrav Systemkrav til PC..61 Installere Console Installere Navigation-programmet Overføre et kart til SD-minnekortet Verktøylinje for Console...64 Importere en.csv-fil Importere en favoritt Innholdsfortegnelse Bruke programvaren Grensesnitt for kartskjermbilde Installere et kart Grensesnitt for kartbeskjæring Fokusere kartet Fokusere kartet etter reiserute Beskjære kart.

6 Laste ned kart Slette kart...70 Fotofremviser Komme i gang Bla frem til et bilde Vise bilder Innstillinger for OPPSETT 72 Språkinnstillinger...72 Lysstyrke KALIBRERINGS...72 Feilsøking Spesifikasjoner Kundesupport Symbol benyttet i håndboken Indikerer spesielle merknader og egenskaper ved bruk. 4 Merknader om sikkerhet FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES! FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) ÅPNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE. SERVICE MÅ BARE FORETAS AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tistrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring med personskade som resultat. Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger apparatet. Avfallshåndtering av ditt gamle utstyr 1. Når dette symbolet med en overkrysset søppeldunk er festet til et produkt, betyr det at produktet omfattes av EUdirektivet om EEavfall 2002/96/EF. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør avfallshåndteres separat fra det ordinære husholdningsavfallet via egne returordninger godkjent av statlige eller lokale myndigheter. 3. Korrekt avfallshåndtering av dine gamle apparater bidrar til å unngå potensielt negative konsekvenser for miljø og helse. 4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kontakt lokale myndigheter, renholdsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet. Dette produktet er konstruert og produsert for å overholde kravene til radiointerferens som spesifisert i EU-direktivene 89/336/EU, 93/68/EU og 73/23/EU. 5 Merknader om sikkerhet Kjøretøyet må alltid behandles på en sikker måte. Ikke la deg distrahere av navigasjonssystemet under kjøring, og vær alltid oppmerksom på alle trafikale forhold. Bruk minimal tid på å se på skjermen for navigasjonssystemet mens du kjører, og bruk talekommandoer når det er mulig. Ikke angi destinasjoner, endre innstillinger, eller start noen funksjoner som krever mer omfattende betjening av enhetens kontrollere under kjøring. Parker kjøretøyet på en trygg og lovlig måte innen du forsøker slike operasjoner. Ikke bøy eller krøll strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på strømkabelen. Det kan oppstå brann som følge av en skadet strømkabel. Trekk ut ledningene til AC-omformeren under tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt. Ikke berør strømpluggen eller adapteren med våte hender. Det kan være risiko for elektrisk støt. Slå umiddelbart av enheten og trekk ut ledningen til AC-omformeren dersom det kommer røyk eller lukt ut av enheten eller omformeren.

7 Det kan oppstå brann som følge av feil bruk. Forsikre deg om at strømpluggen er forsvarlig plugget inn. Det kan oppstå brann som følge av feil bruk. Bruk utelukkende spesifisert strømomformer. Bruk av annen type omformer kan skade produktet. (DC 10,5~16 V) Apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller svakelige personer uten tilsyn. 6 Merknader om sikkerhet Merk at funksjonsfeil kan oppstå dersom produktet brukes på steder med høye nivåer av statisk elektrisitet. Ikke bruk dette produktet nær vann. Ikke berør produktet med våte hender. Foresøk aldri å ta fra hverandre eller reparere produktet selv. Bruk aldri produktet til andre formål en hva som er beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk produktet i mange timer ved ekstra lav eller høy temperatur. (-10 C ~ 60 C) Unngå å etterlate produktet på varme eller fuktige steder. Vær forsiktig når du håndterer innpakningen, brukerhåndboken og tilbehøret slik at du ikke skjærer deg. Hold lydnivået på et rimelig nivå under kjøring. Unngå å slippe utstyret ned, og beskytt utstyret mot slag og støt. 7 Merknader om sikkerhet Hvis produktet avgir uvanlig lukt eller blir svært varmt, eller du merker noe annet som virker unormalt, må du slå produktet av og ta kontakt med kundeservicesenteret. Bruk alltid en myk og tørr bomullsklut når du rengjør produktet. Bruk av vann/vaskemidler/benzen/rensemidler er strengt forbudt. Når det monteres en holder for systemet, skal eventuelle urenheter i området for monteringen fjernes, og sugeknappen må trykkes inn for å hindre at holderen faller ned. Ikke trekk ut SD-minnekortet mens navigasjonsprogrammet kjører. Det kan føre til et mekanisk problem. Ikke bruk navigasjonssystemet over en lengre periode. Det kan føre til at batteriene lades ut. Følg trafikkreglene. For sikker kjøring, gis informasjon om trygge strekninger og ulykkesbelagte steder. Talebeskjeder og kartvisning kan variere fra det faktiske trafikkbildet. Når produktet skal flyttes, trekkes strømpluggen ut av sigarettennerkontakten og hovedenheten separeres fra holderen eller holderen separeres fra vinduet før flytting. 8 Merknader om sikkerhet Hvis du har hatt vakuumskiven festet på glasset over en lengre periode, reduseres skivens festeevne langsomt, og vakuumskiven faller av. Fordi det kan være farlig hvis holderen for navigasjonssystemet faller av under en bråstopp, bør den installeres tett på dashbordet slik at dashbordet kan gi støtte til holderen. Hvis du utøver for mye kraft for å justere armen mens den er godt festet, kan det føre til at gummiskiven som forbinder alle komponentene deformeres. Hvis holderen har falt ned kan du følge instruksjonene for å montere den på nytt. Merk at et produkt som er skadet som følge av uaktsomhet fra brukerens side, ikke kan returneres eller erstattes. Denne enheten støtter ikke at to stasjonskart installeres i SD-m VOL 4 RESET LCD SRC (Kilde)-knapp Åpner hovedmenyen/går tilbake til forrige skjermbilde. Sparemodus Aktiverer sparemodus. On (på): Trykk og hold. Off (av): Trykk og hold en gang til. Volum opp Øker volumet Volum ned Gjør lyden lavere. NULLSTILL Hvis enheten ikke fungerer korrekt kan du trykke på nullstillingsknappen ved hjelp av en kulepenn eller lignende. 3. For å aktivere menyfunksjonen fra LCD-skjermen, trykk på skjermen med en finger (berøringsskjerm). 13 Navn på de enkelte delene Bak-/sidepanel Spor for ekstern GPS-antenne Høyttaler Gir mulighet for veiledning gjennom talebeskjeder. Dokkingkontakt USB-kontakt Spor for minnekort For innsetting av et SD-minnekort. 6. Strøm PÅ/AV-knapp On (på): Skyv knappen opp. Off (av): Skyv knappen ned. Strømforsyningskontakt 5 V likestrøm Tilfeldig sletting eller endring av kartdata i det innebygde minnet eller i SD-minnekortet, kan forårsake problemer for navigasjonsfunksjonen. 14 Tilkopling av andre enheter Installere holder med sugekopp Velg den mest egnede plasseringen på frontruten. Rengjør innsiden av frontruten slik at du fjerner eventuelt støv og fett. 3. Plasser holderen med sugekopp på et egnet sted på frontruten. 4. Trekk plasthåndtaket til venstre inntil du hører et klikk. Holderen er fastgjort. 5. Rett inn dokkingskontakten for sugekoppholderen med holderen og trykk enheten ned inntil du hører den klikker på plass. 15 Tilkopling av andre enheter Plugg det lille støpselet på strømledningen i kontakten på siden av holderen. Plugg den andre enden av strømledningen i kjøretøyets 12 V (sigarettenner)-kontakt. For å justere vinkelen på frontpanelet løsner du justeringsknottene på holderen og trekker dem deretter forsiktig til. I tillegg til å vippe holderen opp og ned og fra side til side, kan du også rotere frontpanelet i holderen, fra -45 til 45. Når du er fornøyd med innstillingen trekker du til knottene igjen. 9. Denne navigasjonsenheten og bilomformeren er designet for bruk i kjøretøy med elektrisk system på V og negativ jording. (Dette er standard for de fleste kjøretøy.) Dersom kjøretøyet ditt har en annen type elektrisk system, kan ikke DC-strømsystemet benyttes. Når det monteres en holder for systemet, skal eventuelle urenheter i området for monteringen fjernes, og sugeknotten trykkes inn for å hindre at holderen faller ned. Juster holderens retning slik at den ikke er til hinder for kjøringen. Juster vinkelen slik at systemet er lett å se. Vær varsom slik at navigasjonssystemet ikke faller ned under kjøring. Når holderen benyttes, er det en risiko for at den kan generere vibrasjon. Fest holderen så tett inntil dashbordet som mulig. 16 Tilkopling av andre enheter Demontere holder med sugekopp 1. For å demontere holderen trekkes hendelen på sugekoppen til høyre. Hvis holderen fortsatt ikke løsner fra frontruten, løfter du opp flippen på sugeflaten av gummi for å frigjøre holderen. 2. Installere GPS-antennen (tilbehør) Dette produktet har en GPS-antenne for mottak av satellittsignalene.

8 Kjøp av en ekstern antenne kan forbedre mottaksforholdene for satellittsignaler hvis signalene er svake Trekk av beskyttelsesfilmen på baksiden. Plugg støpselet på GPS-antennen inn i kontakten på baksiden av enheten. 17 Tilkopling av andre enheter Installere antennen inne i kupéen (på dashbordet) Fest den eksterne GPS-antennen på en mest mulig vannrett flate der GPS-antennen har fri sikt gjennom vinduet. (GPS-antennen festes med tosidig tape.) Forsikre deg om at underlaget er fritt for fuktighet, støv, smuss, olje osv. før du fester metallfilmen. Den tosidige tapen inneholder et kraftig limbelegg som kan etterlate et merke på dashbordet når enheten fjernes. Visse bilmodeller benytter frontruteglass som hindrer signaler fra GPS-satellitter å trenge gjennom. På slike modeller må GPS-antennen monteres utvendig. Installere antennen utvendig på kjøretøyet (på karosseriet) Plasser GPS-antennen i en posisjon slik at den er så vannrett som mulig, slik som på taket eller koffertlokket. (GPS-antennen festes ved hjelp av magneten). Strekke ledningen inn i kupéen fra toppen av døren Lag en U-formet sløyfe på ledningen på utsiden for å unngå at regnvann renner langs ledningen og inn i kupéen. (GPS-antennen festes ved hjelp av magneten). 18 Tilkopling av andre enheter Installere Microsoft ActiveSync For å synkronisere dataene på enheten og PCen din trenger du programmet Microsoft ActiveSync. Klikk ActiveSync "setup.exe". Klikk "Next" (Neste) for å installere Microsoft ActiveSync på PCen. 3. Les Lisensavtalen nøye og velg "I accept the terms in the license agreement" (Jeg godtar betingelsene i Lisensavtalen). 4. Klikk "Next" (Neste). 5. Skriv inn opplysningene om deg. 6. Klikk "Next" (Neste). 7. Klikk "Next" (Neste) for å installere i angitt mappe, eller klikk "Change" (Endre) for å installere i en annen mappe. 8. Installasjonsveiviseren er klar til å installere Microsoft ActiveSync. 9. Installasjonen fortsetter. 10. Når installasjonsveiviseren har installert programmet, klikker du knappen "Finish" (Fullfør). 11. Når du blir bedt om det, kopler du enheten til PCen Kople til USB-kabelen Kople adapteren til enhetens strømkontakt og deretter til en veggkontakt. Slå enheten på. Kople den ene enden av USB-kabelen til en USB-port bak på PCen, og plugg den andre enden inn i USB-porten på enheten. Etter vellykket tilkopling vises ikonet på oppgavelinjen på PCen Tilkopling av andre enheter "Veiviser for ny maskinvare" vil vanligvis installere USB-driverne automatisk. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere et partnerskap samt synkronisere enheten med PCen. Laste ned filer : ActiveSync Åpne Windows Utforsker på PCen. Den bærbare enheten vises i Windows Utforsker. Velg en mappe som du ønsker å bruke. Velg filen du ønsker å lagre, dra den i Utforskeren, og slipp den på den flyttbare disken. Operativsystemet krever installasjon av ActiveSync for bruk av USB. Last ned den nyeste versjonen av Microsoft ActiveSync for navigasjonssystemet. ActiveSync... det utrolige Microsoft-programmet for synkronisering av data mellom navigasjonsenheten og PCen. Programmet lastes automatisk og synkroniserer navigasjonssystemet med PCen. Deretter venter det tålmodig for å synkronisere eventuelle data som endres. Ikonet på oppgavelinjen kan være skjult avhengig av innstillingene for operativsystemet Windows XP. 20 Tilkopling av andre enheter Utveksling av data via kortleser Du kan overføre data ved hjelp av ActiveSync. Ønsker du imidlertid å kopiere store datamengder (navigasjonskart og bildefiler) til minnekortet, kan disse lagres direkte i minnekortet Stikk SD-kortet inn i porten på kortleseren din. Plugg kortleseren inn i USB-porten på PCen. Etter vellykket tilkopling vises ikonet på oppgavelinjen på PCen. Medfølger ikke. Laste ned filer : Flyttbar disk Åpne Windows Utforsker på PCen. Flyttbar disk vises i Windows Utforsker. Velg en mappe som du ønsker å bruke. Velg filen du ønsker å lagre, dra den i Utforskeren, og slipp den på den flyttbare disken. Pass på at ikke USB-kabelen koples fra mens du kopierer filer. 10 % av minnekapasiteten er tilgjengelig kapasitet som behøves for programmer som kjører. Påse at du laster ned eventuelle bildefiler. 21 Tilkopling av andre enheter Kople fra USB-enheten Vent til du ser meldingen om at det er trygt å plugge ut enheten før du kopler fra USB-enheten. 1. Ikonet for trygg fjerning finner du i systemskuffen på oppgavelinjen, ved siden av klokka Klikk på ikonet for trygg fjerning fra maskinen, og velg trygg fjerning av enheten fra listen. Du vil se en melding om at det er nå trygt å fjerne enheten. Da kan du trygt plugge ut minnekortet fra PCen. 22 Før bruk Starte opp Navigasjonsprogrammet og det digitale kartmaterialet medfølger i det innebygde minnet eller i SD-minnekortet. Installasjonen er forholdsvis automatisk. SD-minnekort: Programvaren og kartene er lagret i SD-minnekortet. Sett SD-minnekortet inn i navigasjonsenheten. Innebygd minne: Programvaren og kartene er lagret i det innebygde minnet. 1. Skyv STRØM PÅ/AV-bryteren opp for å slå enheten på. Menyen Source (Kilde) vises. 2. Trykk på NAVI-knappen for å starte navigasjonssystemet. Bruk utelukkende de anbefalte minnekortene. LG SanDisk TOSHIBA Transcend Billionton Panasonic Apacer MCDiAFO ZIBEN Det kan ta litt tid før GPSmottakeren har oppnådd kontakt med et tilstrekkelig antall satellitter i den initielle aktiveringen av GPS navigasjonssystemet. Menyen Source (Kilde) Når du starter enheten vises menyen SOURCE (Kilde). Fra denne menyen kan du trykke på: Knappen NAVI for å åpne navigasjonssystemet. For mer informasjon, se "Komme i gang med navigasjonen" på side 25. Knappen PHOTO VIEWER for å åpne Photo Viewer. For mer informasjon, se "Photo Viewer" på side 71. Knappen SET UP (Oppsett) for å konfigurere innstillingene for enheten. For mer informasjon, se "Innstillinger for OPPSETT" på side Før bruk Navigeringsfunksjoner Navigasjonssystemet gir deg følgende funksjoner for enkel navigering: Muligheten til å installere og bruke navigasjonsenheten i løpet av noen minutter.

9 Fullskjermvisning i 2D/3D av kart i dag- eller nattmodus med presis taleveiledning. Muligheten til raskt å opprette en reiserute uansett avstand. Vise reiseruten ved hjelp av et demoprogram som flytter lokaliseringsikonet fra gjeldende lokalisering til din valgte destinasjon før du starter navigeringen. Navigere gjennom å velge en adresse fra mappen Contact (Kontakter). Navigasjon på tvers av grenser uten å måtte bytte kart. Intuitive menyer og berøringsskjermknapper for enkel angivelse. Umiddelbar overføring av adresser fra nylig besøkte lokasjoner, favorittdestinasjoner eller interessepunkter. Varsling av favorittsteder. Et bredt utvalg av kart fra hele verden. Et utvalg av de viktigste språkene. Attraktive kart og skjermformat. Hundre prosent bærbart system som kan benyttes i et kjøretøy under daglig pendling eller på ferie. 24 Komme i gang med navigasjonen Navigeringsmeny Når du starter navigasjonssystemet vises skjermbildet med advarsler for føreren. Les informasjonen og trykk på knappen Agree (Enig). Navigeringsmenyen vises, slik som vist til høyre. Når skjermbildet med hovedkartet vises, kan du trykke på SRC knappen for å vise Navigeringsmenyen. Adresseskjermbilder Knappen Address (Adresser) lar deg navigere til en adresse. Skjermbildet vises til høyre. For en komplett beskrivelse av hvordan du navigerer til en adresse, se "Adresse" på side 35. v Menyen My Places (Mine steder) Ved å trykke på knappen My Places (Mine steder), vises følgende meny. Knappen My Places (Mine steder) lar deg: Spesifisere en adresse eller sted dit du kan navigere med et enkelt trykk på knappen Home (Hjem). For mer informasjon, se "Hurtignavigasjon" på side 60. Navigere til et favorittsted ved å trykke på knappen My Favorites (Mine favoritter), slik som beskrevet i "Mine favoritter" på side 42. Navigere til et tidligere besøkt sted ved å trykke på knappen History (Tidligere reisemål), slik som beskrevet i "Nylig besøkte lokasjoner" på side 40. v 25 Komme i gang med navigasjonen v Menyen Food, Fuel, Lodging (spisesteder, drivstoff, overnatting) Når du trykker på knappen Food, Fuel, Lodging (Spisesteder, drivstoff, overnatting), vises det første skjermbildet i kategorien populære steder, som vist til høyre. Knappen "Food, Fuel, Lodging" (Spisesteder, drivstoff, overnatting) lar deg navigere til tusenvis av interessante steder, slik som badestrender, parker, hoteller, museer, og restauranter. For mer informasjon, se "Spisesteder, drivstoff, overnatting" på side 46. Menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) v Du kan trykke på knappen Map Look & Feel (Kart, se og føl) for å bestemme hvordan kartet skal vises og for å vise den genererte reiseruten etter at du har valgt et reisemål. Skjermmenyen "Map Look & Feel" (Kart, vis og føl) lar deg: Vise kartet todimensjonalt eller tredimensjonalt for kjøring om dagen eller natten ved å trykke på knappen 2D/3D Mode (2D/3D modus). For mer informasjon, se "Kartvisning" på side 31. Vise kartet for kjøring om dagen eller natten ved å trykke på knappen Day/Night Mode (Dag-/nattmodus). For mer informasjon, se "Kartvisning" på side 31. Unngå avgiftsbelagte veier ved å trykke på knappen Avoid Roads (Veier du vil unngå), slik som beskrevet i "Veier du vil unngå" på side 51. Vise komplette og detaljerte instruksjoner til destinasjonen ved å trykke på knappen Turn-by-Turn (Sving for sving). For mer informasjon, se "Sving for sving" på side 50. Denne knappen er deaktivert hvis det ikke er opprettet noen reiserute. Vise den komplette reiseruten i hovedkartskjermbildet ved å trykke på knappen Show Route (Vis rute). Denne knappen er deaktivert hvis det ikke er opprettet noen reiserute. For mer informasjon, se "Vise eller slette reiserute" på side Komme i gang med navigasjonen Menyen Settings (Innstillinger) Knappen Settings (Innstillinger) nederst i menyene My Places (Mine steder) og Map Look & Feel (Kart, se og føl), lar deg konfigurere innstillingsalternativer. Den første "Settings" (Innstillinger) menyen vises til høyre. Skjermmenyen "Settings" (Innstillinger) lar deg: Spesifisere type reiserute, Quickest (Raskest) eller Shortest (Kortest), og hvorvidt du vil godta Usvinger. For mer informasjon, se "Ruteplanlegging" på side 55. Velge blant ulike kart i minnebrikken ved å trykke på knappen Select Map (Velg kart). For mer informasjon, se "Velge kart" på side 56. Spesifisere talebeskjeder eller visuelle anvisninger du ønsker å benytte ved å trykke på knappen Prompts (Kommandoer). For mer informasjon, se "Kommandoer" på side 57. Spesifisere kartretning, skrifttype og zoomfunksjoner ved å trykke på knappen Map Settings (Innstillinger for kart). For mer informasjon, se "Innstillinger for kart" på side 58. Vise GPSkonfigurasjonene ved å trykke på knappen GPS Signal (GPS-signal). For mer informasjon, se "GPS-innstillinger" på side 59. Spesifisere måleenhetene ved å trykke på knappen Units of Measure (Måleenheter). For mer informasjon, se "Måleenheter" på side 59. Velge en adresse eller sted dit du kan navigere med et enkelt trykk på knappen Quick Nav. som du finner i menyen My Places (Mine steder). For mer informasjon, se "Hurtignavigasjon" på side 60. Vise opphavsrettigheter og programversjon av Navigation ved å trykke på knappen About (Om). For mer informasjon, se "Om" på side 60. v 27 Komme i gang med navigasjonen Menyknapper Knappen Map (Kart) åpner hovedkartskjermbildet. Knappen Cancel Route (Slett reiserute) stopper gjeldende navigering og sletter reiseruten. SRC-knappen lar deg avslutte navigasjonssystemet og gå til enhetens meny Source (Kilde). Knappen More (Flere) lar deg gå til den andre skjermmenyen. Knappen Back (Tilbake) lar deg gå til den forrige skjermmenyen. Knappen Settings (Innstillinger) nederst i menyene My Places (Mine steder) og Map Look & Feel (Kart, se og føl), lar deg konfigurere innstillingsalternativer. Knappen Help (Hjelp) viser teknisk støtteinformasjon.

10 28 Komme i gang med navigasjonen Hva finnes på kartet? Når du trykker på knappen Map (Kart) i navigeringsmenyene, vises hovedkartet. Du kan bruke ikonene som vises i dette skjermbildet for å se reiseruten. Verktøylinjen Retninger Når du har kalkulert en reiserute, vil verktøylinjen Retninger vise informasjon om neste sving. Klikk på denne verktøylinjen for å se en komplett liste over reiseruten, sving for sving. Aktuell posisjon Viser din aktuelle posisjon når systemet er i navigasjonsmodus. Eventuelt din sist registrerte posisjon dersom GPSsignalet er ustabilt. Zoom ut-knapp Reduserer kartet. Zoom inn-knapp Forstørrer kartet. Kompass Kompasset viser kjøreretning. MENU (meny)-knapp GPS-generert informasjon. Verktøylinjen GPS-generert informasjon er en knapp som lar deg veksle mellom visning av resterende reisestrekning og reisetid, hastighet og høyde over havet, samt gatenavn og gatenummer. DEMPE LYDEN Den genererte reiseruten. Din valgte destinasjon. 29 Komme i gang med navigasjonen Veiklassifisering Navigasjonssystemet klassifiserer ulike veityper på kartet med følgende farger. Hovedveier Sekundære veier Lokalveier Gang-/sykkelstier GPS ikke tilgjengelig Når du starter navigasjonssystemet første gang vil du høre meldingen "Signal too low" (Signalet er for svakt). Denne meldingen betyr at navigasjonsenheten ennå ikke har registrert noe pålitelig GPS-signal. Kontroller at enheten er tilkoplet og har fri sikt mot himmelen. Dersom pålitelig signal ikke er opprettet innen fem minutter, se avsnittet "Kundesupport" på side 78. Kontroller at: Enheten har uhindret sikt til himmelen for uavbrutt GPS-mottak. Navigasjonssystemet kan ikke beregne reiseruten dersom det ikke mottar GPS-signalet (f.eks. i en tunnel). Navigasjonsenheten er oppladet eller får strøm fra sigarettennerkontakten. 30 Komme i gang med navigasjonen Kartvisning Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) kan du velge om vil se et todimensjonalt eller tredimensjonalt kart i dag- eller nattmodus. 2D dagmodus er optimalisert for visning på dagtid. 2D visning lar deg panorere eller zoome manuelt. For et eksempel, se "Kartvisning i 2D dagmodus". Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) trykker du på knappen 2D Mode (2D modus) for å se et todimensjonalt kart. Hvis kartet allerede vises todimensjonalt, vises 3D Mode (3D modus) på knappen. 2D nattmodus er optimalisert for visning om natten eller ved kjøring under krevende værforhold. For et eksempel, se "Kartvisning i 2D nattmodus" på neste side. Trykk på knappen Night Mode (Nattmodus) for å vise kartet i nattmodus. Hvis kartet allerede vises i nattmodus, vises Day Mode (Dagmodus) på knappen. 3D dag- eller nattmodus gir deg et tredimensjonalt kart for kjøring på dagtid eller om natten. For et eksempel, se "Kartvisning i 3D dagmodus" og "Kartvisning i 3D nattmodus". Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) trykker du på knappen 3D Mode (3D modus) for å se et tredimensjonalt kart. Hvis kartet allerede vises tredimensjonalt, vises 2D Mode (2D modus) på knappen. 31 Komme i gang med navigasjonen Kartvisning i 2D dagmodus Kartvisning i 2D nattmodus Kartvisning i 3D dagmodus Kartvisning i 3D nattmodus Navigasjonssystemets driftsmodus (Dag-/Nattmodus) er som standard satt til dagmodus. Hvis du har nullstilt systemet gjennom å trykke på knappen Reset (Nullstill) etter at du har satt nattmodus som standard, blir dagmodus satt som standard. Følgende prosess er nødvendig for alltid å bruke nattmodus som standard, uansett nullstilling. 1. Endre til et annet språk fra menyen SOURCE (Kilde) > SET UP (Oppsett) > LANGUAGE (Språk) og trykk deretter på knappen "SAVE" (Lagre). 2. Åpne menyen SOURCE (Kilde) > NAVI. 3. Gå til menyen SOURCE (Kilde) > SET UP (Oppsett) > LANGUAGE (Språk) en gang til for å skifte tilbake til det opprinnelige språket og trykk deretter på knappen "SAVE" (Lagre). 32 Komme i gang med navigasjonen Peke på kartet Du kan navigere til et hvilket som helst punkt ved å trykke på stedet direkte i hovedkartet. Denne funksjonen er spesielt praktisk når du vil navigere til et spesifikt punkt som vises på kartet, men som du ikke kjenner gateadressen til. Når du trykker på kartet vises kontekstmenyen. Go There (Gå dit) denne knappen lar deg kalkulere en reiserute fra kartpunktet. Add to My Favorites (Legg til i Mine favoritter) denne knappen lar deg lagre et punkt på kartet som en favorittdestinasjon. Funksjonen lar deg raskt og enkelt lagre et sted som du ønsker å returnere til senere. Set as Origin (Sett som startpunkt) denne knappen lar deg angi det valgte punktet som startpunkt og ikke som destinasjon. Skjermnavigeringsknapper Følgende knapper vises på mange av navigeringsskjermbildene. Trykker du på knappen Next (Neste) for en valgt adresse, gruppe eller sted, åpner Navigation automatisk det neste skjermbildet i sekvensen. Når du har spesifisert destinasjonen, trykker du på knappen Next (Neste) for å vise et kartbilde som innbefatter den valgte lokasjonen. Dette kartet lar deg bestemme en type reiserute og inneholder knappen GO! (Start) som kommanderer Navigation til å kalkulere reiseruten fra din aktuelle posisjon til den valgte destinasjonen. Trykker du på knappen Back (Tilbake) går Navigation tilbake til det forrige skjermbildet. 33 Komme i gang med navigasjonen Når du trykker på knappen GO! (Start) kalkulerer Navigation reiseruten til din valgte destinasjon. Knappen Actions (Handlinger) gir deg en liste over tilgjengelige kommandoalternativer for den valgte adressen eller stedet. Veksleknappen Skjul/Vis tastatur lar deg vise eller skjule skjermtastaturet. Knappene Save (Lagre), OK eller Done (Fullført) bekrefter dine valg og sender deg tilbake til menyen eller kartet. Bla gjennom skjermbilder Alle navigeringsfunksjoner i systemet, slik som Adresse, Spisesteder, drivstoff, overnatting eller Mine favoritter består av en serie skjermbilder. Du kan bla gjennom skjermbildene ved enten å: Velge et element fra listen og trykke på det, eller Velge et element fra listen og trykke på knappen Next (Neste). Sekvensen avsluttes med skjermbildet Show on Map (Vis på kartet) der destinasjonen er angitt. Videre kan du trykke på knappen GO! (Start) for å kalkulere en reiserute. Først må du velge et element fra listen for å bla gjennom skjermbildene, og for at knappene Actions (Handlinger), Next (Neste) og Back (Tilbake) skal aktiveres.

11 34 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Adresse Trykker du på knappen Address (Adresse), vises adresseskjermbildet, slik som vist til høyre. 1. Skriv inn adresse 2. By/sted v v 3. Gate/vei 4. Gatenummer v v 5. Vis på kartet 35 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Du kan bruke tastaturet for å skrive inn de første bokstavene i stedsnavnet. Bokstavene vises i adressefeltet. Navigation søker automatisk gjennom adresselisten for den første oppføringen av søkekriteriet. Når du har valgt by/sted, viser Navigation det neste adressefeltet, slik som gatenavn og gatenummer. Du kan også trykke på knappen Next (Neste) for å bla gjennom sekvensen av adresseskjermbildene. Følgende kommandoknapper er tilgjengelige for å forbedre søkeprosessen: Knappene Scroll (Rull opp/ned) lar deg rulle opp eller ned i listen over adresseelementer, slik som by/steds- eller gatenavn. Veksleknappen Skjul/Vis tastatur lar deg utvide eller forminske listen ved å skjule eller vise skjermtastaturet. Knappen Velg lar deg vise tall. Du kan trykke på knappen Omlydstegn for å vise et tastatur med omlydstegn. Knappen Slett/tilbake lar deg slette det siste tegnet i adressefeltet. Du kan endre metoden for adressesøk ved å trykke på knappen Mode (Modus) for å velge et alternativ fra en rekke adresseformater, slik som beskrevet i "Adressemoduser". For mer informasjon, se "Adressemoduser" på side 37. Hvis bokstavkombinasjonen du skrev inn ikke gjenfinnes i begynnelsen av navnet i adresselisten, søker Smart Search-systemet automatisk etter strengen i hele listen, for eksempel i midten eller i slutten av navnet. 36 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Adressemoduser Du kan definere informasjonen som benyttes til å lokalisere en adresse ved å trykke på knappen Mode (Modus). Navigation lar deg velge mellom flere adresseformater, slik som beskrevet nedenfor. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: by/sted, gate/vei, gatenummer. Du kan også navigere til kun by/sted eller gate. Når du har valgt by/sted er den første oppføringen i gatenavnlisten City Center (Sentrum). Når du har gate/vei er den første oppføringen i gatenummerlisten Street Midpoint (Gatens midtpunkt). City-Street (by/sted-gate/vei) er standardformatet. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: gate/vei, by/sted, gatenummer. Lar deg skrive inn et gatenavn uten å velge by/sted først. Praktisk når du søker en adresse i en storby der det er mange stedsnavn. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: by/sted, gate/vei 1, Tverrgate. Lar deg lokalisere et veikryss ved å skrive inn navnene på to kryssende gater/veier. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: postnummer, gate/vei, gatenummer. Denne modusen lar deg lokalisere en gateadresse ved å skrive inn postnummeret, uten å angi by/stedsnavnet. Praktisk når du ikke vet by/stedsnavnet eller byen/stedet har flere postnummer. 37 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet I andre kart Du kan velge et kart til for et land du kan kjøre til. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har følgende kart installert: kart over landet der du befinner deg. kart over landet dit du vil reise. kartet over hovedveiene for kontinentet og som forbinder det ene kartet med det andre (f. eks. hovedveiene i Europa). Hvis du eksempelvis befinner deg i Paris og du ønsker å reise til München, velger du kartet over Tyskland og definerer München som destinasjon. Navigation viser automatisk kartet over Frankrike når du kjører på veier innen Frankrike, kartet over hovedveiene i Europa når du kjører på en europeisk motorvei, og kartet over Tyskland når du kjører på lokale veier i Tyskland. Adressefunksjoner Når du har spesifisert en adresse, trykker du på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer Lar deg definere den valgte adressen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Navigasjonsenheten viser den valgte lokasjonen som startpunkt i noen få sekunder innen den går tilbake til gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Lar deg se den valgte adressen på kartet. Denne knappen lar deg legge en adresse til listen over favorittsteder. For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Gå til destinasjonen Når du har spesifisert adressen, trykker du på knappen Next (Neste). Navigation viser destinasjonen på kartet før reiseruten kalkuleres. Kontroller at adressen for destinasjonen øverst på skjermen er korrekt. Ønsker du å endre destinasjonen, trykker du på knappen Back (Tilbake) og endrer adresseoppføringen. Når du er ferdig trykker du på knappen GO! (Start) for å opprette reiseruten til din valgte destinasjon. 1. Neste skjermbilde 2. Vis på kartet 3. Kalkuler reiserute Demo Når du trykker på knappen Demo, flytter navigasjonssystemet markøren langs reiseruten du må ta for å komme til destinasjonen. Du kan gjennomgå reiseruten innen du ber Navigation om å kalkulere ruten og du kan spesifisere veier du vil unngå ved å trykke på knappen Avoid Roads (Veier du vil unngå) i menyen Map, Look & Feel (Kart, se og føl). For mer informasjon, se "Veier du vil unngå" på side 51. Det vil inntreffe feilfunksjoner hvis du forflytter deg til et annet land (spesielt over 300 km og ved forflytting til andre land), men det er ingen problemer relatert til kjøring. 39 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Nylig besøkte lokasjoner Skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) lar deg velge en eksisterende destinasjon fra en liste over steder du har besøkt tidligere. Navigation-programmet lagrer automatisk de siste 64 destinasjonene i minnet. Etter hvert som det legges til en ny reiserute øverst i listen, blir de eldre destinasjonene på slutten slettet. For å navigere til en destinasjon du nylig har besøkt, trykker du på knappen History (Tidligere reisemål) i menyen My Places (Mine steder). Fra skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) velger du en destinasjon og trykker på knappen Next (Neste). Det vises et kart der den spesifiserte destinasjonen er angitt. Trykk på knappen GO! (Start) for å kalkulere ruten.

12 1. Åpner nylig besøkte lokasjoner 2. Nylig besøkte lokasjoner 3. Neste skjermbilde 4. Vis på kartet 40 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Fra skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) kan du trykke på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer: Lar deg definere den valgte adressen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Lar deg legge en adresse til listen over favorittsteder. For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side 42. Lar deg slette en nylig besøkt lokasjon. Lar deg slette alle lokasjoner i skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner). Viser adresseinformasjonen for den valgte lokasjonen. 41 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Mine favoritter Mine favoritter er destinasjoner du har lagret for enkel gjenfinning. på knappen GO! (Start) for å kalkulere ruten. 1. Åpne Mine favoritter 2. Favorittgrupper 3. Favorittsteder 4. Gå til neste skjermbilde 5. kan endre navnet og ikonet. Gruppen My Favorites (Mine favoritter) kan ikke endres. varslinger kjennetegnes med en rød, diagonal linje gjennom symbolet. Den deaktiverte varslingen kan aktiveres ved å velge den aktuelle gruppen og deretter trykke på knappen Show Symbol on Map (Vis symbol på kartet). Legge til favorittsteder Trykk på My Favorites (Mine favoritter) eller en hvilken som helst annen gruppe du har opprettet for å vise lokasjonene. Du kan lagre en lokasjon i favorittgruppene fra skjermbildene Address (Adresse), Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) eller POI (Interessepunkter). For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side 42. Fra dette skjermbildet kan du trykke på knappen Actions (Handlinger) for å vise følgende kommandoer: Lar deg definere den valgte lokasjonen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Lar deg se kartet med den valgte favorittdestinasjonen slik at du kan gå gjennom reiseruten før den opprettes. Lar deg endre navnet, kommentar eller gruppetilhørighet for den valgte lokasjonen. Trykk på denne knappen for å slette den valgte lokasjonen. 45 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Spisesteder, drivstoff, overnatting Listen over spisesteder, drivstoff og overnatting er en samling av tusenvis interessante eller nyttige steder som er organisert i oversiktlige kategorier. Du kan f.eks. bruke navigasjonssystemet for å guide deg til et kjøpesenter, hotell, restaurant eller bensinstasjon. Fra navigeringsmenyen trykker du på knappen Food, Fuel, Lodging (Spisesteder, drivstoff, overnatting). Det første skjermbildet for Food, Fuel, Lodging (Spisesteder, drivstoff og overnatting) vises, slik som vist til venstre. Knappen More (Flere) som du finner på det andre skjermbildet for spisesteder, drivstoff og overnatting, viser en liste over alle kategorier, som vist nedenfor. Du kan finne en kategori ved å trykke på knappen Hide/Display Keyboard (Skjul/Vis tastatur) og skrive inn teksten i feltet POI Category. Smart Search-systemet viser automatisk POI-kategoriene som stemmer overens med søkekriteriet. En alternativ metode er å bruke knappen Browse (Bla gjennom) for å bla gjennom listen over POI-kategorier. Når du velger en kategori viser Navigation automatisk oppføringene i kategorien og avstanden fra gjeldende posisjon til hver av oppføringene. Velg en oppføring og trykk på knappen Next (Neste) for å vise din valgte destinasjon på kartet og trykk deretter på knappen GO! (Start) for å kalkulere reiseruten. 46 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet 1. POI kategorier 2. POI lokasjoner 3. Vis på kartet Fra skjermbildet Item Entries Actions (Handlinger, oppførte elementer) klikker du på knappen Sort by ABC (Sorter alfabetisk) for å vise oppføringene i kategorien alfabetisk. Underkategorier Mange kategorier har underkategorier for enda flere lister å velge mellom. Eksempelvis kan kategorien "Bensinstasjoner" ha mange underkategorier som hver representerer et bestemt bensinmerke. Det samme gjelder også for kategorien "Hoteller". "Restauranter" har underkategorier som representerer ulike typer mat, slik som amerikansk, italiensk og fransk. 47 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Søke i nærområdet for en lokalisering Du kan trykke på knappen Near (Nære) for å bestemme nærområdet der du vil søke etter et spesifikt sted, slik som en bensinstasjon, hotell eller restaurant. De ulike alternativene er listet opp nedenfor. Lar deg søke i nærområdet for din aktuelle posisjon. Dette er standardverdien. Lar deg søke i nærområdet for en angitt destinasjon. Du kjenner for eksempel destinasjonen generelt, men vet ikke så mye om interessante steder i området. Du kan bruke navigasjonssystemet til å lokalisere de turistattraksjonene som mest appellerer til deg selv, familie eller venner. Merk at denne knappen bare er aktiv når det er oppgitt en destinasjon. Lar deg søke i nærområdet for en annen adresse. Du har for eksempel angitt en destinasjon, men ønsker å gjøre et stopp på et annet sted underveis. Du kan bruke denne funksjonen for å søke i nærområdet etter lokaliseringer for restauranter, overnatting, historiske steder eller hva du måtte ønske. Angi lengste avstand til lokasjonen for å søke etter et definert sted. Hvis du eksempelvis angir 5 km, søker navigasjonssystemet bare innenfor en radius på fem kilometer. Hvis du har valgt en større søkeradius, risikerer du å finne for mange lokasjoner, noe som gjør det vanskeligere å finne stedet du søker. Det er bedre å starte med en liten søkeradius og deretter øke den etter behov. Hvis du ikke spesifiserer en søkeradius, søker navigasjonssystemet i hele kartet. 48 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Lar deg skreddersy POI listen gjennom å vise eller skjule symbolene for POI kategoriene du ikke ønsker. Når du skjuler en kategori vises et rødt merke. Dette merket betyr bare at symbolet for kategorien ikke vises på kartet. Lokaliseringene for kategorien er fortsatt tilgjengelige. Du kan alltids vise symbolet for en skjult kategori ved å velge den aktuelle kategorien og deretter trykke på knappen Show Symbol on Map (Vis symbol på kartet).

13 Actions (Handlinger) Når du har valgt en POI-lokalisering, trykker du på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer: Lar deg definere den valgte lokasjonen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Viser kartet med den valgte destinasjonen slik at du kan gå gjennom reiseruten før den opprettes. Lar deg legge en POI-oppføring til listen over favorittsteder. For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side 42. Lar deg sortere oppføringene i den valgte kategorien alfabetisk eller etter avstand fra din aktuelle posisjon. Viser adresseinformasjonen for den valgte lokasjonen. Som standard viser navigasjonssystemet oppføringene sortert etter avstand. 49 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Sving for sving-liste Når du har angitt en destinasjon og kalkulert en reiserute, vises verktøylinjen Retninger øverst på kartbildet og viser følgende informasjon: Neste sving Avstand til neste sving Gatenavnet for neste sving Når du trykker på verktøylinjen Retninger eller trykker på knappen Turn-by-Turn (Sving for sving) i menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl), viser Navigation en komplett liste over retninger fra gjeldende posisjon til valgt destinasjon, sving for sving. Bruk rulleknappene for å rulle opp eller ned i retningslisten. Følgende alternativer er tilgjengelige: Knappen Route (Rute) viser hele reiseruten på kartskjermbildet samt reisestrekning og beregnet resterende reisetid (ETR). Knappen Turn (Sving) viser den neste svingen på kartskjermbildet inkludert gatenavnet, avstanden til veikrysset samt retningen du skal svinge. Knappen Avoid (Unngå) lar deg unngå den valgte svingen i retningslisten. Navigation omkalkulerer reiseruten automatisk. Merk! Hvis du ekskluderer en sving, kan det være at reiseruten blir lengre. 50 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Vise eller slette reiserute Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) kan du trykke på knappen Show Route (Vis rute) som lar deg vise en oversikt over hele reiseruten på kartskjermbildet, total kjøreavstand til destinasjonen, beregnet kjøretid og hele adressen for destinasjonen. Fra menyen Navigation (Navigering) vil knappen Cancel Route (Slett reiserute) stoppe gjeldende navigering og slette reiseruten. Denne knappen er bare aktiv etter at du har angitt en destinasjon. Veier du vil unngå Du kan spesifisere at visse veier skal utelukkes fra reiserutekalkulasjonene dine permanent. Bruk denne funksjonen hvis du ønsker å unngå ringveier med høy trafikktetthet, avgiftsbelagte veier eller utrygge gater. Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) trykker du på knappen Avoid Roads (Veier du vil unngå). Skjermbildet Avoid Roads (Veier du vil unngå) vises, og viser avgiftsbelagte veier og grupper av veier definert som veier du vil unngå. 1. Veier du vil unngå 2. Viser grupper 51 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet 3. Legg til gruppe 4. Angi navn på gruppe Gruppe veier du vil unngå Fra skjermbildet Avoid Roads (Unngå veier) trykker du på knappen Actions (Handlinger). Skjermbildet Actions (Handlinger) lar deg velge fra følgende kommandoer: Opprette en ny gruppe veier som du vil unngå. Du kan eksempelvis opprette en gruppe kalt "Veier i San Francisco" der du definerer veiene du vil unngå i det området. Når du trykker på knappen Add Group (Legg til gruppe) vises skjermbildet Avoid Roads Group (Gruppe veier du vil unngå). Angi gruppenavnet og trykk på Save (Lagre). Velg en gruppe og trykk på denne knappen for å endre gruppenavnet. Når du trykker på knappen Edit Group (Endre gruppe) vises skjermbildet Avoid Roads Group (Gruppe veier du vil unngå) sammen med gruppenavnet. Endre gruppenavnet og trykk på Save (Lagre). Det nye navnet vises i skjermbildet Avoid Roads (Veier du vil unngå). Velg en gruppe og trykk på denne knappen for å slette gruppen fra skjermbildet Avoid Roads (Veier du vil unngå). Veioppføringene i denne gruppen blir også slettet. 52 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Hvis du velger en gruppe veier, kan du trykke på knappene Allow (Tillat) eller Avoid (Unngå) for å inkludere eller ekskludere alle veiene i gruppen. Veistrekninger du vil unngå Når du trykker på Default (Standard) eller en gruppe Avoid Roads (Veier du vil unngå), viser navigatøren gruppeskjermbildet som lar deg velge veiene du vil unngå. Fra dette skjermbildet kan du benytte knappene Allow (Tillat) eller Avoid (Unngå) for å inkludere eller ekskludere en valgt vei når reiseruten kalkuleres. 1. Vis veier 2. Legg til vei 3. Angi veinavn 4. Vis på kartet 53 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Fra dette skjermbildet kan du trykke på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer: Lar deg velge en vei. Et adresseskjermbilde vises der du kan spesifisere by/sted og gate/vei. Når du har fullført oppdatering av informasjonen, trykker du på knappen Avoid. Lar deg gi nytt navn på veien og velge en annen gruppe. Når du har gjort endringene, trykker du på knappen Save (Lagre). Velg en vei og trykk på denne knappen for å slette veien fra gruppen. Navigasjonen vil ikke lenger gjenkjenne veien du slettet som en vei du vil unngå. Viser kartet med den valgte destinasjonen slik at du kan gå gjennom reiseruten før den opprettes. Viser adresseinformasjonen for den valgte lokasjonen. 54 Navigeringsinnstillinger Fra menyene My Places (Mine steder) eller Map Look & Feel (Kart, se og føl) kan du trykke på knappen Settings (Innstillinger) for å vise menyen Settings (Innstillinger), slik som vist til høyre. Ruteplanlegging Du kan trykke på knappen Route (Rute) fra menyen Settings (Innstillinger) for å spesifisere type reiserute og hvorvidt du tillater U-svinger eller ikke, slik som vist nedenfor. Hvis destinasjonen er korrekt, kan du instruere navigatøren hvordan den skal kalkulere reiseruten ved å trykke på enten Quickest Route (Raskest reiserute) eller Shortest Route (Kortest reiserute), slik som beskrevet nedenfor. Ruteplanlegging: Alternativet Quickest Route (Raskest reiserute) velger reiseruten som bringer deg raskest frem. Raskest reiserute er standardverdien. Alternativet Shortest Route (Kortest reiserute) velger reiseruten med kortest reisestrekning.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Husk at reiseruten med kortest kjørestrekning ikke alltid er den raskeste ettersom du kan kjøre raskere på visse veier. U-Turn Enabled (U-sving tillatt): Denne avkrysningsboksen lar deg instruere navigatøren til å inkludere U-svinger under kalkulering av en reiserute. Generering av reiserute tar ikke med eventuelle omveier, stans eller forsinkelser i beregningen. 55 Navigeringsinnstillinger Velge kart Denne funksjonen lar deg bytte det gjeldende kartet med et annet kart som er lagret på SD-minnekortet. Ønsker du å lagre ytterligere kart på minnekortet, se "Bruke programvaren" på side 66. Du kan trykke på knappen Select Map (Velg kart) fra menyen Options (Alternativer) for å vise kartene som er lagret på SD-minnekortet. Skjermbildet Select Map (Velg kart) viser detaljer om kartet og versjonsnummer. Kartet som er i bruk i øyeblikket vises øverst på listen. Du har følgende kommandoer for skjermbildet Select Map (Velg kart): Lar deg definere en valgt mappe som gjeldende mappe. Lar deg slette det valgte kartet permanent. Merk! Det er ikke mulig å slette kartet som er i bruk for øyeblikket. Lar deg oppdatere skjermbildet når du har satt inn et nytt minnekort i enheten. 56 Navigeringsinnstillinger Kommandoer Du kan velge hvilke typer talebeskjeder og visuelle beskjeder du ønsker å bruke under navigering. Fra menyen Settings (Innstillinger) trykker du på knappen Prompts (Kommandoer). Skjermbildet Prompts (Kommandoer) vises, slik som vist til venstre. Voice Prompts (Talebeskjeder) Speed Warning (Hastighetsvarsling): Denne kommandoen varsler deg når kjøretøyet overstiger tillatt hastighet. Denne varslingen må være valgt for å være aktiv kun et punktum. Route Recalculation (Omkalkulering av reiserute): Denne varslingen aktiveres når navigatøren omkalkulerer en reiserute. Denne varslingen må være valgt for å være aktiv. Unreliable GPS Signal (Svakt GPS-signal): Dette varsler deg om at GPS-signalet er for svakt og ustabilt for navigering. Denne varslingen er automatisk aktiv. Drive Carefully (Kjør forsiktig!): Dette er en vennlig påminnelse på starten av hver kjøretur. Denne varslingen er automatisk aktiv. Visual Prompts (Visuelle beskjeder) Symbols (Symboler): Retningsinstrukser vises i form av piktogrammer, slik som pilsymboler. Text (Tekst): Retningsinstrukser vises i skriftlig form. None (Ingen): Retningsinstrukser vises ikke. 57 Navigeringsinnstillinger Innstillinger for kart Du kan trykke på knappen Map Settings (Innstillinger for kart) fra menyen Settings (Innstillinger) for å tilpasse kartvisningen, slik som vist til venstre. Tilgjengelige kartinnstillinger er: Map Orientation (Kartretning) Forward is up (Forover er opp): Dette alternativet orienterer kartet slik at retningen forover alltid er opp. North is up (Nord er opp): Dette alternativet orienterer kartet slik at nord alltid er opp. Use Automatic Zoom (automatisk zoom): Hvis du har valgt dette alternativet, er zooming avhengig av hastigheten. Kartet zoomes ut ved høyere hastigheter og viser et større kartutsnitt, og det zoomes inn ved lavere hastigheter slik at det vises et mindre kartutsnitt. Hvis du endrer zooming manuelt, gjenopprettes automatiske zoom etter noen sekunder uten aktivitet. Use Larger Label (Bruk større etiketter): Dette alternativet forstørrer skrifttypen på gatenavn slik at kartet er enklere å lese. 58 Navigeringsinnstillinger GPSinnstillinger Navigasjonssystemet bruker GPS-signaler til nøyaktig å lokalisere posisjonen din. GPS-signaler mottas automatisk og kjøretøyets faktiske posisjon oppdateres fortløpende. GPS kan bruke noen minutter for å finne posisjonen når systemet initialiseres. For best resultat bør du påse at GPS har fri sikt mot himmelen. På skjermen vises følgende GPS-informasjon: Longitude (Lengdegrad) - Den rettvinklede avstanden øst eller vest på jordens overflate, målt i grader fra meridianen for et visst punkt til nullmeridianen for Greenwich, England. Latitude (Breddegrad) - Den rettvinklede avstanden nord eller sør for ekvator, målt fra et punkt på jordens overflate. Speed (Hastighet) - Bevegelse, uttrykt i kilometer eller miles per time. Altitude (Høyde) - Høyde over havet. De grønne linjene som vises på bildet over satellittene representerer satellittene som sender GPS-signaler til din mottaker. Måleenheter Fra menyen Settings (Innstillinger) klikker du på knappen Units of Measure (Måleenheter) for å spesifisere systemets måleenheter. Miles/Hours Miles per time Kilometers/Hours kilometer per time 59 Navigeringsinnstillinger Hurtignavigasjon Du kan definere Quick Nav. (Hurtignavigasjon) gjennom å velge enten kategorien To Predefined Address (Til forhåndsdefinert adresse) eller To Nearest POI (Til nærmeste POI) i skjermbildet Quick Nav. Settings (Hurtignavigasjon). Når du har valgt en destinasjon, kan du navigere til adressen ved å trykke på knappen Home (Hjem) som du finner i menyen My Places (Mine steder). Hvis du eksempelvis har valgt "Bensinstasjoner" som destinasjon for hurtignavigasjon, vil navigatøren automatisk opprette en reiserute til nærmeste bensinstasjon når du trykker på knappen Home (Hjem). Om Trykk på knappen About (Om) for å vise programvareversjonen for navigatøren og informasjon om opphavsrett, slik som vist til venstre. 60 Systemkrav Navigation er allerede installert på din proprietære enhet, men for å legge til eller endre kart, kreves det at du installerer Navigation Console på datamaskinen din. Systemkrav til PC For å installere og bruke Console, må PCen din oppfylle følgende systemkrav: Microsoft Windows 2000 eller XP Minimum 300 MB ledig lagringskapasitet for midlertidige filer En Internett-forbindelse for onlineregistrering Installere Console Slik installerer du Navigation Console: 1. Sett Navigation-CDen inn i CD-ROM-stasjonen. Veiviseren for installasjon av Navigation Console ber deg om å velge språk for installasjonsprosessen. Når du har valgt språk, klikker du OK Les velkomstmeldingen og klikk Neste. Fra skjermbildet Velg målmappe må du enten godta den valgte standardmappen eller Bla gjennom til en annen mappe der du vil installere Navigation Console. Klikk Neste. Skjermbildet Bekreft installasjonen viser deg alternativene for installasjonen. Når du er klar til å installere klikker du Neste.

Din bruksanvisning LG LN515 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214329

Din bruksanvisning LG LN515 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214329 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DESTINATOR NAVIGATES FOR COMPASSEO FRA PACKARD BELL BRUKERHÅNDBOK

DESTINATOR NAVIGATES FOR COMPASSEO FRA PACKARD BELL BRUKERHÅNDBOK DESTINATOR NAVIGATES FOR COMPASSEO FRA PACKARD BELL BRUKERHÅNDBOK Merknader og ansvarsfrasigelse Opphavsrett Destinator Navigates for Compasseo fra Packard Bell - Brukerhåndbok. Copyright 2006 Packard

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Ver: 001-200702 BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Veinavigator Art.nr 38-2700, modell A-600 Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

PACKARD BELL GPS 400 BRUKERHÅNDBOK

PACKARD BELL GPS 400 BRUKERHÅNDBOK PACKARD BELL GPS 400 BRUKERHÅNDBOK Merknader og ansvarsfrasigelse Opphavsrett Packard Bell GPS 400 Brukerhåndbok. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Med enerett. Ingen deler av denne manualen kan kopieres

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE

B. INSTALLASJON AV PC-PLANLEGGERENS PROGRAMVARE OG DRIVERE PC-Planlegger installasjonshåndbok PC-Planleggeren er laget for å gjøre din hjemme-pc om til et verktøy innen navigasjonsplanlegging. Ved å bruke de samme C-Map fra Jeppesen elektroniske kartpatroner som

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Din bruksanvisning LG N10E PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/1214331

Din bruksanvisning LG N10E PLUS http://no.yourpdfguides.com/dref/1214331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON Primo. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON Primo Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer