Din bruksanvisning LG LN510

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning LG LN510 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214328"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Bak-/sidepanel... Demontere holder med sugekopp Installere GPS-antennen (tilbehør) Installere Microsoft ActiveSync Kople til USB-kabelen Laste ned filer : ActiveSync.. 20 Utveksling av data via kortleser Laste ned filer : Flyttbar disk..21 Kople fra USB-enheten Før bruk Starte opp Menyen Source (Kilde)...23 Navigeringsfunksjoner Komme i gang med navigasjonen Navigeringsmeny Adresseskjermbilder 25 Menyen My Places (Mine steder)

3 Menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) Menyen Settings (Innstillinger)...27 Menyknapper Hva finnes på kartet? Veiklassifisering GPS ikke tilgjengelig Kartvisning Peke på kartet Skjermnavigeringsknapper Bla gjennom skjermbilder Innholdsfortegnelse Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Adresse Adressemoduser...37 Adressefunksjoner.. 38 Gå til destinasjonen.39 Demo....

4 ..39 Nylig besøkte lokasjoner Mine favoritter Favorittgrupper Varsling av favorittsteder Legge til favorittsteder Spisesteder, drivstoff, overnatting Underkategorier Sving for sving-liste Vise eller slette reiserute..51 Veier du vil unngå Gruppe veier du vil unngå Veistrekninger du vil unngå Navigeringsinnstillinger Ruteplanlegging.. Velge kart.. Kommandoer.... Innstillinger for kart GPS-innstillinger.. Måleenheter..... Hurtignavigasjon.. Om.

5 Systemkrav Systemkrav til PC..61 Installere Console Installere Navigation-programmet Overføre et kart til SD-minnekortet Verktøylinje for Console...64 Importere en.csv-fil Importere en favoritt Innholdsfortegnelse Bruke programvaren Grensesnitt for kartskjermbilde Installere et kart Grensesnitt for kartbeskjæring Fokusere kartet Fokusere kartet etter reiserute Beskjære kart.

6 Laste ned kart Slette kart...70 Fotofremviser Komme i gang Bla frem til et bilde Vise bilder Innstillinger for OPPSETT 72 Språkinnstillinger...72 Lysstyrke KALIBRERINGS...72 Feilsøking Spesifikasjoner Kundesupport Symbol benyttet i håndboken Indikerer spesielle merknader og egenskaper ved bruk. 4 Merknader om sikkerhet FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES! FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) ÅPNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE. SERVICE MÅ BARE FORETAS AV KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tistrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring med personskade som resultat. Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger apparatet. Avfallshåndtering av ditt gamle utstyr 1. Når dette symbolet med en overkrysset søppeldunk er festet til et produkt, betyr det at produktet omfattes av EUdirektivet om EEavfall 2002/96/EF. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør avfallshåndteres separat fra det ordinære husholdningsavfallet via egne returordninger godkjent av statlige eller lokale myndigheter. 3. Korrekt avfallshåndtering av dine gamle apparater bidrar til å unngå potensielt negative konsekvenser for miljø og helse. 4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kontakt lokale myndigheter, renholdsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet. Dette produktet er konstruert og produsert for å overholde kravene til radiointerferens som spesifisert i EU-direktivene 89/336/EU, 93/68/EU og 73/23/EU. 5 Merknader om sikkerhet Kjøretøyet må alltid behandles på en sikker måte. Ikke la deg distrahere av navigasjonssystemet under kjøring, og vær alltid oppmerksom på alle trafikale forhold. Bruk minimal tid på å se på skjermen for navigasjonssystemet mens du kjører, og bruk talekommandoer når det er mulig. Ikke angi destinasjoner, endre innstillinger, eller start noen funksjoner som krever mer omfattende betjening av enhetens kontrollere under kjøring. Parker kjøretøyet på en trygg og lovlig måte innen du forsøker slike operasjoner. Ikke bøy eller krøll strømkabelen eller plasser tunge gjenstander på strømkabelen. Det kan oppstå brann som følge av en skadet strømkabel. Trekk ut ledningene til AC-omformeren under tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt. Ikke berør strømpluggen eller adapteren med våte hender. Det kan være risiko for elektrisk støt. Slå umiddelbart av enheten og trekk ut ledningen til AC-omformeren dersom det kommer røyk eller lukt ut av enheten eller omformeren.

7 Det kan oppstå brann som følge av feil bruk. Forsikre deg om at strømpluggen er forsvarlig plugget inn. Det kan oppstå brann som følge av feil bruk. Bruk utelukkende spesifisert strømomformer. Bruk av annen type omformer kan skade produktet. (DC 10,5~16 V) Apparatet er ikke beregnet for bruk av små barn eller svakelige personer uten tilsyn. 6 Merknader om sikkerhet Merk at funksjonsfeil kan oppstå dersom produktet brukes på steder med høye nivåer av statisk elektrisitet. Ikke bruk dette produktet nær vann. Ikke berør produktet med våte hender. Foresøk aldri å ta fra hverandre eller reparere produktet selv. Bruk aldri produktet til andre formål en hva som er beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk produktet i mange timer ved ekstra lav eller høy temperatur. (-10 C ~ 60 C) Unngå å etterlate produktet på varme eller fuktige steder. Vær forsiktig når du håndterer innpakningen, brukerhåndboken og tilbehøret slik at du ikke skjærer deg. Hold lydnivået på et rimelig nivå under kjøring. Unngå å slippe utstyret ned, og beskytt utstyret mot slag og støt. 7 Merknader om sikkerhet Hvis produktet avgir uvanlig lukt eller blir svært varmt, eller du merker noe annet som virker unormalt, må du slå produktet av og ta kontakt med kundeservicesenteret. Bruk alltid en myk og tørr bomullsklut når du rengjør produktet. Bruk av vann/vaskemidler/benzen/rensemidler er strengt forbudt. Når det monteres en holder for systemet, skal eventuelle urenheter i området for monteringen fjernes, og sugeknappen må trykkes inn for å hindre at holderen faller ned. Ikke trekk ut SD-minnekortet mens navigasjonsprogrammet kjører. Det kan føre til et mekanisk problem. Ikke bruk navigasjonssystemet over en lengre periode. Det kan føre til at batteriene lades ut. Følg trafikkreglene. For sikker kjøring, gis informasjon om trygge strekninger og ulykkesbelagte steder. Talebeskjeder og kartvisning kan variere fra det faktiske trafikkbildet. Når produktet skal flyttes, trekkes strømpluggen ut av sigarettennerkontakten og hovedenheten separeres fra holderen eller holderen separeres fra vinduet før flytting. 8 Merknader om sikkerhet Hvis du har hatt vakuumskiven festet på glasset over en lengre periode, reduseres skivens festeevne langsomt, og vakuumskiven faller av. Fordi det kan være farlig hvis holderen for navigasjonssystemet faller av under en bråstopp, bør den installeres tett på dashbordet slik at dashbordet kan gi støtte til holderen. Hvis du utøver for mye kraft for å justere armen mens den er godt festet, kan det føre til at gummiskiven som forbinder alle komponentene deformeres. Hvis holderen har falt ned kan du følge instruksjonene for å montere den på nytt. Merk at et produkt som er skadet som følge av uaktsomhet fra brukerens side, ikke kan returneres eller erstattes. Denne enheten støtter ikke at to stasjonskart installeres i SD-m VOL 4 RESET LCD SRC (Kilde)-knapp Åpner hovedmenyen/går tilbake til forrige skjermbilde. Sparemodus Aktiverer sparemodus. On (på): Trykk og hold. Off (av): Trykk og hold en gang til. Volum opp Øker volumet Volum ned Gjør lyden lavere. NULLSTILL Hvis enheten ikke fungerer korrekt kan du trykke på nullstillingsknappen ved hjelp av en kulepenn eller lignende. 3. For å aktivere menyfunksjonen fra LCD-skjermen, trykk på skjermen med en finger (berøringsskjerm). 13 Navn på de enkelte delene Bak-/sidepanel Spor for ekstern GPS-antenne Høyttaler Gir mulighet for veiledning gjennom talebeskjeder. Dokkingkontakt USB-kontakt Spor for minnekort For innsetting av et SD-minnekort. 6. Strøm PÅ/AV-knapp On (på): Skyv knappen opp. Off (av): Skyv knappen ned. Strømforsyningskontakt 5 V likestrøm Tilfeldig sletting eller endring av kartdata i det innebygde minnet eller i SD-minnekortet, kan forårsake problemer for navigasjonsfunksjonen. 14 Tilkopling av andre enheter Installere holder med sugekopp Velg den mest egnede plasseringen på frontruten. Rengjør innsiden av frontruten slik at du fjerner eventuelt støv og fett. 3. Plasser holderen med sugekopp på et egnet sted på frontruten. 4. Trekk plasthåndtaket til venstre inntil du hører et klikk. Holderen er fastgjort. 5. Rett inn dokkingskontakten for sugekoppholderen med holderen og trykk enheten ned inntil du hører den klikker på plass. 15 Tilkopling av andre enheter Plugg det lille støpselet på strømledningen i kontakten på siden av holderen. Plugg den andre enden av strømledningen i kjøretøyets 12 V (sigarettenner)-kontakt. For å justere vinkelen på frontpanelet løsner du justeringsknottene på holderen og trekker dem deretter forsiktig til. I tillegg til å vippe holderen opp og ned og fra side til side, kan du også rotere frontpanelet i holderen, fra -45 til 45. Når du er fornøyd med innstillingen trekker du til knottene igjen. 9. Denne navigasjonsenheten og bilomformeren er designet for bruk i kjøretøy med elektrisk system på V og negativ jording. (Dette er standard for de fleste kjøretøy.) Dersom kjøretøyet ditt har en annen type elektrisk system, kan ikke DC-strømsystemet benyttes. Når det monteres en holder for systemet, skal eventuelle urenheter i området for monteringen fjernes, og sugeknotten trykkes inn for å hindre at holderen faller ned. Juster holderens retning slik at den ikke er til hinder for kjøringen. Juster vinkelen slik at systemet er lett å se. Vær varsom slik at navigasjonssystemet ikke faller ned under kjøring. Når holderen benyttes, er det en risiko for at den kan generere vibrasjon. Fest holderen så tett inntil dashbordet som mulig. 16 Tilkopling av andre enheter Demontere holder med sugekopp 1. For å demontere holderen trekkes hendelen på sugekoppen til høyre. Hvis holderen fortsatt ikke løsner fra frontruten, løfter du opp flippen på sugeflaten av gummi for å frigjøre holderen. 2. Installere GPS-antennen (tilbehør) Dette produktet har en GPS-antenne for mottak av satellittsignalene.

8 Kjøp av en ekstern antenne kan forbedre mottaksforholdene for satellittsignaler hvis signalene er svake Trekk av beskyttelsesfilmen på baksiden. Plugg støpselet på GPS-antennen inn i kontakten på baksiden av enheten. 17 Tilkopling av andre enheter Installere antennen inne i kupéen (på dashbordet) Fest den eksterne GPS-antennen på en mest mulig vannrett flate der GPS-antennen har fri sikt gjennom vinduet. (GPS-antennen festes med tosidig tape.) Forsikre deg om at underlaget er fritt for fuktighet, støv, smuss, olje osv. før du fester metallfilmen. Den tosidige tapen inneholder et kraftig limbelegg som kan etterlate et merke på dashbordet når enheten fjernes. Visse bilmodeller benytter frontruteglass som hindrer signaler fra GPS-satellitter å trenge gjennom. På slike modeller må GPS-antennen monteres utvendig. Installere antennen utvendig på kjøretøyet (på karosseriet) Plasser GPS-antennen i en posisjon slik at den er så vannrett som mulig, slik som på taket eller koffertlokket. (GPS-antennen festes ved hjelp av magneten). Strekke ledningen inn i kupéen fra toppen av døren Lag en U-formet sløyfe på ledningen på utsiden for å unngå at regnvann renner langs ledningen og inn i kupéen. (GPS-antennen festes ved hjelp av magneten). 18 Tilkopling av andre enheter Installere Microsoft ActiveSync For å synkronisere dataene på enheten og PCen din trenger du programmet Microsoft ActiveSync. Klikk ActiveSync "setup.exe". Klikk "Next" (Neste) for å installere Microsoft ActiveSync på PCen. 3. Les Lisensavtalen nøye og velg "I accept the terms in the license agreement" (Jeg godtar betingelsene i Lisensavtalen). 4. Klikk "Next" (Neste). 5. Skriv inn opplysningene om deg. 6. Klikk "Next" (Neste). 7. Klikk "Next" (Neste) for å installere i angitt mappe, eller klikk "Change" (Endre) for å installere i en annen mappe. 8. Installasjonsveiviseren er klar til å installere Microsoft ActiveSync. 9. Installasjonen fortsetter. 10. Når installasjonsveiviseren har installert programmet, klikker du knappen "Finish" (Fullfør). 11. Når du blir bedt om det, kopler du enheten til PCen Kople til USB-kabelen Kople adapteren til enhetens strømkontakt og deretter til en veggkontakt. Slå enheten på. Kople den ene enden av USB-kabelen til en USB-port bak på PCen, og plugg den andre enden inn i USB-porten på enheten. Etter vellykket tilkopling vises ikonet på oppgavelinjen på PCen Tilkopling av andre enheter "Veiviser for ny maskinvare" vil vanligvis installere USB-driverne automatisk. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere et partnerskap samt synkronisere enheten med PCen. Laste ned filer : ActiveSync Åpne Windows Utforsker på PCen. Den bærbare enheten vises i Windows Utforsker. Velg en mappe som du ønsker å bruke. Velg filen du ønsker å lagre, dra den i Utforskeren, og slipp den på den flyttbare disken. Operativsystemet krever installasjon av ActiveSync for bruk av USB. Last ned den nyeste versjonen av Microsoft ActiveSync for navigasjonssystemet. ActiveSync... det utrolige Microsoft-programmet for synkronisering av data mellom navigasjonsenheten og PCen. Programmet lastes automatisk og synkroniserer navigasjonssystemet med PCen. Deretter venter det tålmodig for å synkronisere eventuelle data som endres. Ikonet på oppgavelinjen kan være skjult avhengig av innstillingene for operativsystemet Windows XP. 20 Tilkopling av andre enheter Utveksling av data via kortleser Du kan overføre data ved hjelp av ActiveSync. Ønsker du imidlertid å kopiere store datamengder (navigasjonskart og bildefiler) til minnekortet, kan disse lagres direkte i minnekortet Stikk SD-kortet inn i porten på kortleseren din. Plugg kortleseren inn i USB-porten på PCen. Etter vellykket tilkopling vises ikonet på oppgavelinjen på PCen. Medfølger ikke. Laste ned filer : Flyttbar disk Åpne Windows Utforsker på PCen. Flyttbar disk vises i Windows Utforsker. Velg en mappe som du ønsker å bruke. Velg filen du ønsker å lagre, dra den i Utforskeren, og slipp den på den flyttbare disken. Pass på at ikke USB-kabelen koples fra mens du kopierer filer. 10 % av minnekapasiteten er tilgjengelig kapasitet som behøves for programmer som kjører. Påse at du laster ned eventuelle bildefiler. 21 Tilkopling av andre enheter Kople fra USB-enheten Vent til du ser meldingen om at det er trygt å plugge ut enheten før du kopler fra USB-enheten. 1. Ikonet for trygg fjerning finner du i systemskuffen på oppgavelinjen, ved siden av klokka Klikk på ikonet for trygg fjerning fra maskinen, og velg trygg fjerning av enheten fra listen. Du vil se en melding om at det er nå trygt å fjerne enheten. Da kan du trygt plugge ut minnekortet fra PCen. 22 Før bruk Starte opp Navigasjonsprogrammet og det digitale kartmaterialet medfølger i det innebygde minnet eller i SD-minnekortet. Installasjonen er forholdsvis automatisk. SD-minnekort: Programvaren og kartene er lagret i SD-minnekortet. Sett SD-minnekortet inn i navigasjonsenheten. Innebygd minne: Programvaren og kartene er lagret i det innebygde minnet. 1. Skyv STRØM PÅ/AV-bryteren opp for å slå enheten på. Menyen Source (Kilde) vises. 2. Trykk på NAVI-knappen for å starte navigasjonssystemet. Bruk utelukkende de anbefalte minnekortene. LG SanDisk TOSHIBA Transcend Billionton Panasonic Apacer MCDiAFO ZIBEN Det kan ta litt tid før GPSmottakeren har oppnådd kontakt med et tilstrekkelig antall satellitter i den initielle aktiveringen av GPS navigasjonssystemet. Menyen Source (Kilde) Når du starter enheten vises menyen SOURCE (Kilde). Fra denne menyen kan du trykke på: Knappen NAVI for å åpne navigasjonssystemet. For mer informasjon, se "Komme i gang med navigasjonen" på side 25. Knappen PHOTO VIEWER for å åpne Photo Viewer. For mer informasjon, se "Photo Viewer" på side 71. Knappen SET UP (Oppsett) for å konfigurere innstillingene for enheten. For mer informasjon, se "Innstillinger for OPPSETT" på side Før bruk Navigeringsfunksjoner Navigasjonssystemet gir deg følgende funksjoner for enkel navigering: Muligheten til å installere og bruke navigasjonsenheten i løpet av noen minutter.

9 Fullskjermvisning i 2D/3D av kart i dag- eller nattmodus med presis taleveiledning. Muligheten til raskt å opprette en reiserute uansett avstand. Vise reiseruten ved hjelp av et demoprogram som flytter lokaliseringsikonet fra gjeldende lokalisering til din valgte destinasjon før du starter navigeringen. Navigere gjennom å velge en adresse fra mappen Contact (Kontakter). Navigasjon på tvers av grenser uten å måtte bytte kart. Intuitive menyer og berøringsskjermknapper for enkel angivelse. Umiddelbar overføring av adresser fra nylig besøkte lokasjoner, favorittdestinasjoner eller interessepunkter. Varsling av favorittsteder. Et bredt utvalg av kart fra hele verden. Et utvalg av de viktigste språkene. Attraktive kart og skjermformat. Hundre prosent bærbart system som kan benyttes i et kjøretøy under daglig pendling eller på ferie. 24 Komme i gang med navigasjonen Navigeringsmeny Når du starter navigasjonssystemet vises skjermbildet med advarsler for føreren. Les informasjonen og trykk på knappen Agree (Enig). Navigeringsmenyen vises, slik som vist til høyre. Når skjermbildet med hovedkartet vises, kan du trykke på SRC knappen for å vise Navigeringsmenyen. Adresseskjermbilder Knappen Address (Adresser) lar deg navigere til en adresse. Skjermbildet vises til høyre. For en komplett beskrivelse av hvordan du navigerer til en adresse, se "Adresse" på side 35. v Menyen My Places (Mine steder) Ved å trykke på knappen My Places (Mine steder), vises følgende meny. Knappen My Places (Mine steder) lar deg: Spesifisere en adresse eller sted dit du kan navigere med et enkelt trykk på knappen Home (Hjem). For mer informasjon, se "Hurtignavigasjon" på side 60. Navigere til et favorittsted ved å trykke på knappen My Favorites (Mine favoritter), slik som beskrevet i "Mine favoritter" på side 42. Navigere til et tidligere besøkt sted ved å trykke på knappen History (Tidligere reisemål), slik som beskrevet i "Nylig besøkte lokasjoner" på side 40. v 25 Komme i gang med navigasjonen v Menyen Food, Fuel, Lodging (spisesteder, drivstoff, overnatting) Når du trykker på knappen Food, Fuel, Lodging (Spisesteder, drivstoff, overnatting), vises det første skjermbildet i kategorien populære steder, som vist til høyre. Knappen "Food, Fuel, Lodging" (Spisesteder, drivstoff, overnatting) lar deg navigere til tusenvis av interessante steder, slik som badestrender, parker, hoteller, museer, og restauranter. For mer informasjon, se "Spisesteder, drivstoff, overnatting" på side 46. Menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) v Du kan trykke på knappen Map Look & Feel (Kart, se og føl) for å bestemme hvordan kartet skal vises og for å vise den genererte reiseruten etter at du har valgt et reisemål. Skjermmenyen "Map Look & Feel" (Kart, vis og føl) lar deg: Vise kartet todimensjonalt eller tredimensjonalt for kjøring om dagen eller natten ved å trykke på knappen 2D/3D Mode (2D/3D modus). For mer informasjon, se "Kartvisning" på side 31. Vise kartet for kjøring om dagen eller natten ved å trykke på knappen Day/Night Mode (Dag-/nattmodus). For mer informasjon, se "Kartvisning" på side 31. Unngå avgiftsbelagte veier ved å trykke på knappen Avoid Roads (Veier du vil unngå), slik som beskrevet i "Veier du vil unngå" på side 51. Vise komplette og detaljerte instruksjoner til destinasjonen ved å trykke på knappen Turn-by-Turn (Sving for sving). For mer informasjon, se "Sving for sving" på side 50. Denne knappen er deaktivert hvis det ikke er opprettet noen reiserute. Vise den komplette reiseruten i hovedkartskjermbildet ved å trykke på knappen Show Route (Vis rute). Denne knappen er deaktivert hvis det ikke er opprettet noen reiserute. For mer informasjon, se "Vise eller slette reiserute" på side Komme i gang med navigasjonen Menyen Settings (Innstillinger) Knappen Settings (Innstillinger) nederst i menyene My Places (Mine steder) og Map Look & Feel (Kart, se og føl), lar deg konfigurere innstillingsalternativer. Den første "Settings" (Innstillinger) menyen vises til høyre. Skjermmenyen "Settings" (Innstillinger) lar deg: Spesifisere type reiserute, Quickest (Raskest) eller Shortest (Kortest), og hvorvidt du vil godta Usvinger. For mer informasjon, se "Ruteplanlegging" på side 55. Velge blant ulike kart i minnebrikken ved å trykke på knappen Select Map (Velg kart). For mer informasjon, se "Velge kart" på side 56. Spesifisere talebeskjeder eller visuelle anvisninger du ønsker å benytte ved å trykke på knappen Prompts (Kommandoer). For mer informasjon, se "Kommandoer" på side 57. Spesifisere kartretning, skrifttype og zoomfunksjoner ved å trykke på knappen Map Settings (Innstillinger for kart). For mer informasjon, se "Innstillinger for kart" på side 58. Vise GPSkonfigurasjonene ved å trykke på knappen GPS Signal (GPS-signal). For mer informasjon, se "GPS-innstillinger" på side 59. Spesifisere måleenhetene ved å trykke på knappen Units of Measure (Måleenheter). For mer informasjon, se "Måleenheter" på side 59. Velge en adresse eller sted dit du kan navigere med et enkelt trykk på knappen Quick Nav. som du finner i menyen My Places (Mine steder). For mer informasjon, se "Hurtignavigasjon" på side 60. Vise opphavsrettigheter og programversjon av Navigation ved å trykke på knappen About (Om). For mer informasjon, se "Om" på side 60. v 27 Komme i gang med navigasjonen Menyknapper Knappen Map (Kart) åpner hovedkartskjermbildet. Knappen Cancel Route (Slett reiserute) stopper gjeldende navigering og sletter reiseruten. SRC-knappen lar deg avslutte navigasjonssystemet og gå til enhetens meny Source (Kilde). Knappen More (Flere) lar deg gå til den andre skjermmenyen. Knappen Back (Tilbake) lar deg gå til den forrige skjermmenyen. Knappen Settings (Innstillinger) nederst i menyene My Places (Mine steder) og Map Look & Feel (Kart, se og føl), lar deg konfigurere innstillingsalternativer. Knappen Help (Hjelp) viser teknisk støtteinformasjon.

10 28 Komme i gang med navigasjonen Hva finnes på kartet? Når du trykker på knappen Map (Kart) i navigeringsmenyene, vises hovedkartet. Du kan bruke ikonene som vises i dette skjermbildet for å se reiseruten. Verktøylinjen Retninger Når du har kalkulert en reiserute, vil verktøylinjen Retninger vise informasjon om neste sving. Klikk på denne verktøylinjen for å se en komplett liste over reiseruten, sving for sving. Aktuell posisjon Viser din aktuelle posisjon når systemet er i navigasjonsmodus. Eventuelt din sist registrerte posisjon dersom GPSsignalet er ustabilt. Zoom ut-knapp Reduserer kartet. Zoom inn-knapp Forstørrer kartet. Kompass Kompasset viser kjøreretning. MENU (meny)-knapp GPS-generert informasjon. Verktøylinjen GPS-generert informasjon er en knapp som lar deg veksle mellom visning av resterende reisestrekning og reisetid, hastighet og høyde over havet, samt gatenavn og gatenummer. DEMPE LYDEN Den genererte reiseruten. Din valgte destinasjon. 29 Komme i gang med navigasjonen Veiklassifisering Navigasjonssystemet klassifiserer ulike veityper på kartet med følgende farger. Hovedveier Sekundære veier Lokalveier Gang-/sykkelstier GPS ikke tilgjengelig Når du starter navigasjonssystemet første gang vil du høre meldingen "Signal too low" (Signalet er for svakt). Denne meldingen betyr at navigasjonsenheten ennå ikke har registrert noe pålitelig GPS-signal. Kontroller at enheten er tilkoplet og har fri sikt mot himmelen. Dersom pålitelig signal ikke er opprettet innen fem minutter, se avsnittet "Kundesupport" på side 78. Kontroller at: Enheten har uhindret sikt til himmelen for uavbrutt GPS-mottak. Navigasjonssystemet kan ikke beregne reiseruten dersom det ikke mottar GPS-signalet (f.eks. i en tunnel). Navigasjonsenheten er oppladet eller får strøm fra sigarettennerkontakten. 30 Komme i gang med navigasjonen Kartvisning Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) kan du velge om vil se et todimensjonalt eller tredimensjonalt kart i dag- eller nattmodus. 2D dagmodus er optimalisert for visning på dagtid. 2D visning lar deg panorere eller zoome manuelt. For et eksempel, se "Kartvisning i 2D dagmodus". Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) trykker du på knappen 2D Mode (2D modus) for å se et todimensjonalt kart. Hvis kartet allerede vises todimensjonalt, vises 3D Mode (3D modus) på knappen. 2D nattmodus er optimalisert for visning om natten eller ved kjøring under krevende værforhold. For et eksempel, se "Kartvisning i 2D nattmodus" på neste side. Trykk på knappen Night Mode (Nattmodus) for å vise kartet i nattmodus. Hvis kartet allerede vises i nattmodus, vises Day Mode (Dagmodus) på knappen. 3D dag- eller nattmodus gir deg et tredimensjonalt kart for kjøring på dagtid eller om natten. For et eksempel, se "Kartvisning i 3D dagmodus" og "Kartvisning i 3D nattmodus". Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) trykker du på knappen 3D Mode (3D modus) for å se et tredimensjonalt kart. Hvis kartet allerede vises tredimensjonalt, vises 2D Mode (2D modus) på knappen. 31 Komme i gang med navigasjonen Kartvisning i 2D dagmodus Kartvisning i 2D nattmodus Kartvisning i 3D dagmodus Kartvisning i 3D nattmodus Navigasjonssystemets driftsmodus (Dag-/Nattmodus) er som standard satt til dagmodus. Hvis du har nullstilt systemet gjennom å trykke på knappen Reset (Nullstill) etter at du har satt nattmodus som standard, blir dagmodus satt som standard. Følgende prosess er nødvendig for alltid å bruke nattmodus som standard, uansett nullstilling. 1. Endre til et annet språk fra menyen SOURCE (Kilde) > SET UP (Oppsett) > LANGUAGE (Språk) og trykk deretter på knappen "SAVE" (Lagre). 2. Åpne menyen SOURCE (Kilde) > NAVI. 3. Gå til menyen SOURCE (Kilde) > SET UP (Oppsett) > LANGUAGE (Språk) en gang til for å skifte tilbake til det opprinnelige språket og trykk deretter på knappen "SAVE" (Lagre). 32 Komme i gang med navigasjonen Peke på kartet Du kan navigere til et hvilket som helst punkt ved å trykke på stedet direkte i hovedkartet. Denne funksjonen er spesielt praktisk når du vil navigere til et spesifikt punkt som vises på kartet, men som du ikke kjenner gateadressen til. Når du trykker på kartet vises kontekstmenyen. Go There (Gå dit) denne knappen lar deg kalkulere en reiserute fra kartpunktet. Add to My Favorites (Legg til i Mine favoritter) denne knappen lar deg lagre et punkt på kartet som en favorittdestinasjon. Funksjonen lar deg raskt og enkelt lagre et sted som du ønsker å returnere til senere. Set as Origin (Sett som startpunkt) denne knappen lar deg angi det valgte punktet som startpunkt og ikke som destinasjon. Skjermnavigeringsknapper Følgende knapper vises på mange av navigeringsskjermbildene. Trykker du på knappen Next (Neste) for en valgt adresse, gruppe eller sted, åpner Navigation automatisk det neste skjermbildet i sekvensen. Når du har spesifisert destinasjonen, trykker du på knappen Next (Neste) for å vise et kartbilde som innbefatter den valgte lokasjonen. Dette kartet lar deg bestemme en type reiserute og inneholder knappen GO! (Start) som kommanderer Navigation til å kalkulere reiseruten fra din aktuelle posisjon til den valgte destinasjonen. Trykker du på knappen Back (Tilbake) går Navigation tilbake til det forrige skjermbildet. 33 Komme i gang med navigasjonen Når du trykker på knappen GO! (Start) kalkulerer Navigation reiseruten til din valgte destinasjon. Knappen Actions (Handlinger) gir deg en liste over tilgjengelige kommandoalternativer for den valgte adressen eller stedet. Veksleknappen Skjul/Vis tastatur lar deg vise eller skjule skjermtastaturet. Knappene Save (Lagre), OK eller Done (Fullført) bekrefter dine valg og sender deg tilbake til menyen eller kartet. Bla gjennom skjermbilder Alle navigeringsfunksjoner i systemet, slik som Adresse, Spisesteder, drivstoff, overnatting eller Mine favoritter består av en serie skjermbilder. Du kan bla gjennom skjermbildene ved enten å: Velge et element fra listen og trykke på det, eller Velge et element fra listen og trykke på knappen Next (Neste). Sekvensen avsluttes med skjermbildet Show on Map (Vis på kartet) der destinasjonen er angitt. Videre kan du trykke på knappen GO! (Start) for å kalkulere en reiserute. Først må du velge et element fra listen for å bla gjennom skjermbildene, og for at knappene Actions (Handlinger), Next (Neste) og Back (Tilbake) skal aktiveres.

11 34 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Adresse Trykker du på knappen Address (Adresse), vises adresseskjermbildet, slik som vist til høyre. 1. Skriv inn adresse 2. By/sted v v 3. Gate/vei 4. Gatenummer v v 5. Vis på kartet 35 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Du kan bruke tastaturet for å skrive inn de første bokstavene i stedsnavnet. Bokstavene vises i adressefeltet. Navigation søker automatisk gjennom adresselisten for den første oppføringen av søkekriteriet. Når du har valgt by/sted, viser Navigation det neste adressefeltet, slik som gatenavn og gatenummer. Du kan også trykke på knappen Next (Neste) for å bla gjennom sekvensen av adresseskjermbildene. Følgende kommandoknapper er tilgjengelige for å forbedre søkeprosessen: Knappene Scroll (Rull opp/ned) lar deg rulle opp eller ned i listen over adresseelementer, slik som by/steds- eller gatenavn. Veksleknappen Skjul/Vis tastatur lar deg utvide eller forminske listen ved å skjule eller vise skjermtastaturet. Knappen Velg lar deg vise tall. Du kan trykke på knappen Omlydstegn for å vise et tastatur med omlydstegn. Knappen Slett/tilbake lar deg slette det siste tegnet i adressefeltet. Du kan endre metoden for adressesøk ved å trykke på knappen Mode (Modus) for å velge et alternativ fra en rekke adresseformater, slik som beskrevet i "Adressemoduser". For mer informasjon, se "Adressemoduser" på side 37. Hvis bokstavkombinasjonen du skrev inn ikke gjenfinnes i begynnelsen av navnet i adresselisten, søker Smart Search-systemet automatisk etter strengen i hele listen, for eksempel i midten eller i slutten av navnet. 36 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Adressemoduser Du kan definere informasjonen som benyttes til å lokalisere en adresse ved å trykke på knappen Mode (Modus). Navigation lar deg velge mellom flere adresseformater, slik som beskrevet nedenfor. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: by/sted, gate/vei, gatenummer. Du kan også navigere til kun by/sted eller gate. Når du har valgt by/sted er den første oppføringen i gatenavnlisten City Center (Sentrum). Når du har gate/vei er den første oppføringen i gatenummerlisten Street Midpoint (Gatens midtpunkt). City-Street (by/sted-gate/vei) er standardformatet. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: gate/vei, by/sted, gatenummer. Lar deg skrive inn et gatenavn uten å velge by/sted først. Praktisk når du søker en adresse i en storby der det er mange stedsnavn. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: by/sted, gate/vei 1, Tverrgate. Lar deg lokalisere et veikryss ved å skrive inn navnene på to kryssende gater/veier. Dette alternativet viser følgende adresseoppsett: postnummer, gate/vei, gatenummer. Denne modusen lar deg lokalisere en gateadresse ved å skrive inn postnummeret, uten å angi by/stedsnavnet. Praktisk når du ikke vet by/stedsnavnet eller byen/stedet har flere postnummer. 37 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet I andre kart Du kan velge et kart til for et land du kan kjøre til. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har følgende kart installert: kart over landet der du befinner deg. kart over landet dit du vil reise. kartet over hovedveiene for kontinentet og som forbinder det ene kartet med det andre (f. eks. hovedveiene i Europa). Hvis du eksempelvis befinner deg i Paris og du ønsker å reise til München, velger du kartet over Tyskland og definerer München som destinasjon. Navigation viser automatisk kartet over Frankrike når du kjører på veier innen Frankrike, kartet over hovedveiene i Europa når du kjører på en europeisk motorvei, og kartet over Tyskland når du kjører på lokale veier i Tyskland. Adressefunksjoner Når du har spesifisert en adresse, trykker du på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer Lar deg definere den valgte adressen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Navigasjonsenheten viser den valgte lokasjonen som startpunkt i noen få sekunder innen den går tilbake til gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Lar deg se den valgte adressen på kartet. Denne knappen lar deg legge en adresse til listen over favorittsteder. For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Gå til destinasjonen Når du har spesifisert adressen, trykker du på knappen Next (Neste). Navigation viser destinasjonen på kartet før reiseruten kalkuleres. Kontroller at adressen for destinasjonen øverst på skjermen er korrekt. Ønsker du å endre destinasjonen, trykker du på knappen Back (Tilbake) og endrer adresseoppføringen. Når du er ferdig trykker du på knappen GO! (Start) for å opprette reiseruten til din valgte destinasjon. 1. Neste skjermbilde 2. Vis på kartet 3. Kalkuler reiserute Demo Når du trykker på knappen Demo, flytter navigasjonssystemet markøren langs reiseruten du må ta for å komme til destinasjonen. Du kan gjennomgå reiseruten innen du ber Navigation om å kalkulere ruten og du kan spesifisere veier du vil unngå ved å trykke på knappen Avoid Roads (Veier du vil unngå) i menyen Map, Look & Feel (Kart, se og føl). For mer informasjon, se "Veier du vil unngå" på side 51. Det vil inntreffe feilfunksjoner hvis du forflytter deg til et annet land (spesielt over 300 km og ved forflytting til andre land), men det er ingen problemer relatert til kjøring. 39 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Nylig besøkte lokasjoner Skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) lar deg velge en eksisterende destinasjon fra en liste over steder du har besøkt tidligere. Navigation-programmet lagrer automatisk de siste 64 destinasjonene i minnet. Etter hvert som det legges til en ny reiserute øverst i listen, blir de eldre destinasjonene på slutten slettet. For å navigere til en destinasjon du nylig har besøkt, trykker du på knappen History (Tidligere reisemål) i menyen My Places (Mine steder). Fra skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) velger du en destinasjon og trykker på knappen Next (Neste). Det vises et kart der den spesifiserte destinasjonen er angitt. Trykk på knappen GO! (Start) for å kalkulere ruten.

12 1. Åpner nylig besøkte lokasjoner 2. Nylig besøkte lokasjoner 3. Neste skjermbilde 4. Vis på kartet 40 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Fra skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) kan du trykke på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer: Lar deg definere den valgte adressen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Lar deg legge en adresse til listen over favorittsteder. For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side 42. Lar deg slette en nylig besøkt lokasjon. Lar deg slette alle lokasjoner i skjermbildet Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner). Viser adresseinformasjonen for den valgte lokasjonen. 41 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Mine favoritter Mine favoritter er destinasjoner du har lagret for enkel gjenfinning. på knappen GO! (Start) for å kalkulere ruten. 1. Åpne Mine favoritter 2. Favorittgrupper 3. Favorittsteder 4. Gå til neste skjermbilde 5. kan endre navnet og ikonet. Gruppen My Favorites (Mine favoritter) kan ikke endres. varslinger kjennetegnes med en rød, diagonal linje gjennom symbolet. Den deaktiverte varslingen kan aktiveres ved å velge den aktuelle gruppen og deretter trykke på knappen Show Symbol on Map (Vis symbol på kartet). Legge til favorittsteder Trykk på My Favorites (Mine favoritter) eller en hvilken som helst annen gruppe du har opprettet for å vise lokasjonene. Du kan lagre en lokasjon i favorittgruppene fra skjermbildene Address (Adresse), Recent Locations (Nylig besøkte lokasjoner) eller POI (Interessepunkter). For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side 42. Fra dette skjermbildet kan du trykke på knappen Actions (Handlinger) for å vise følgende kommandoer: Lar deg definere den valgte lokasjonen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Lar deg se kartet med den valgte favorittdestinasjonen slik at du kan gå gjennom reiseruten før den opprettes. Lar deg endre navnet, kommentar eller gruppetilhørighet for den valgte lokasjonen. Trykk på denne knappen for å slette den valgte lokasjonen. 45 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Spisesteder, drivstoff, overnatting Listen over spisesteder, drivstoff og overnatting er en samling av tusenvis interessante eller nyttige steder som er organisert i oversiktlige kategorier. Du kan f.eks. bruke navigasjonssystemet for å guide deg til et kjøpesenter, hotell, restaurant eller bensinstasjon. Fra navigeringsmenyen trykker du på knappen Food, Fuel, Lodging (Spisesteder, drivstoff, overnatting). Det første skjermbildet for Food, Fuel, Lodging (Spisesteder, drivstoff og overnatting) vises, slik som vist til venstre. Knappen More (Flere) som du finner på det andre skjermbildet for spisesteder, drivstoff og overnatting, viser en liste over alle kategorier, som vist nedenfor. Du kan finne en kategori ved å trykke på knappen Hide/Display Keyboard (Skjul/Vis tastatur) og skrive inn teksten i feltet POI Category. Smart Search-systemet viser automatisk POI-kategoriene som stemmer overens med søkekriteriet. En alternativ metode er å bruke knappen Browse (Bla gjennom) for å bla gjennom listen over POI-kategorier. Når du velger en kategori viser Navigation automatisk oppføringene i kategorien og avstanden fra gjeldende posisjon til hver av oppføringene. Velg en oppføring og trykk på knappen Next (Neste) for å vise din valgte destinasjon på kartet og trykk deretter på knappen GO! (Start) for å kalkulere reiseruten. 46 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet 1. POI kategorier 2. POI lokasjoner 3. Vis på kartet Fra skjermbildet Item Entries Actions (Handlinger, oppførte elementer) klikker du på knappen Sort by ABC (Sorter alfabetisk) for å vise oppføringene i kategorien alfabetisk. Underkategorier Mange kategorier har underkategorier for enda flere lister å velge mellom. Eksempelvis kan kategorien "Bensinstasjoner" ha mange underkategorier som hver representerer et bestemt bensinmerke. Det samme gjelder også for kategorien "Hoteller". "Restauranter" har underkategorier som representerer ulike typer mat, slik som amerikansk, italiensk og fransk. 47 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Søke i nærområdet for en lokalisering Du kan trykke på knappen Near (Nære) for å bestemme nærområdet der du vil søke etter et spesifikt sted, slik som en bensinstasjon, hotell eller restaurant. De ulike alternativene er listet opp nedenfor. Lar deg søke i nærområdet for din aktuelle posisjon. Dette er standardverdien. Lar deg søke i nærområdet for en angitt destinasjon. Du kjenner for eksempel destinasjonen generelt, men vet ikke så mye om interessante steder i området. Du kan bruke navigasjonssystemet til å lokalisere de turistattraksjonene som mest appellerer til deg selv, familie eller venner. Merk at denne knappen bare er aktiv når det er oppgitt en destinasjon. Lar deg søke i nærområdet for en annen adresse. Du har for eksempel angitt en destinasjon, men ønsker å gjøre et stopp på et annet sted underveis. Du kan bruke denne funksjonen for å søke i nærområdet etter lokaliseringer for restauranter, overnatting, historiske steder eller hva du måtte ønske. Angi lengste avstand til lokasjonen for å søke etter et definert sted. Hvis du eksempelvis angir 5 km, søker navigasjonssystemet bare innenfor en radius på fem kilometer. Hvis du har valgt en større søkeradius, risikerer du å finne for mange lokasjoner, noe som gjør det vanskeligere å finne stedet du søker. Det er bedre å starte med en liten søkeradius og deretter øke den etter behov. Hvis du ikke spesifiserer en søkeradius, søker navigasjonssystemet i hele kartet. 48 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Lar deg skreddersy POI listen gjennom å vise eller skjule symbolene for POI kategoriene du ikke ønsker. Når du skjuler en kategori vises et rødt merke. Dette merket betyr bare at symbolet for kategorien ikke vises på kartet. Lokaliseringene for kategorien er fortsatt tilgjengelige. Du kan alltids vise symbolet for en skjult kategori ved å velge den aktuelle kategorien og deretter trykke på knappen Show Symbol on Map (Vis symbol på kartet).

13 Actions (Handlinger) Når du har valgt en POI-lokalisering, trykker du på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer: Lar deg definere den valgte lokasjonen som startpunkt for reiseruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en reiserute fra et punkt som er forskjellig fra gjeldende posisjon. Merk! Du mottar fortsatt GPS-signalet. Viser kartet med den valgte destinasjonen slik at du kan gå gjennom reiseruten før den opprettes. Lar deg legge en POI-oppføring til listen over favorittsteder. For mer informasjon, se "Mine favoritter" på side 42. Lar deg sortere oppføringene i den valgte kategorien alfabetisk eller etter avstand fra din aktuelle posisjon. Viser adresseinformasjonen for den valgte lokasjonen. Som standard viser navigasjonssystemet oppføringene sortert etter avstand. 49 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Sving for sving-liste Når du har angitt en destinasjon og kalkulert en reiserute, vises verktøylinjen Retninger øverst på kartbildet og viser følgende informasjon: Neste sving Avstand til neste sving Gatenavnet for neste sving Når du trykker på verktøylinjen Retninger eller trykker på knappen Turn-by-Turn (Sving for sving) i menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl), viser Navigation en komplett liste over retninger fra gjeldende posisjon til valgt destinasjon, sving for sving. Bruk rulleknappene for å rulle opp eller ned i retningslisten. Følgende alternativer er tilgjengelige: Knappen Route (Rute) viser hele reiseruten på kartskjermbildet samt reisestrekning og beregnet resterende reisetid (ETR). Knappen Turn (Sving) viser den neste svingen på kartskjermbildet inkludert gatenavnet, avstanden til veikrysset samt retningen du skal svinge. Knappen Avoid (Unngå) lar deg unngå den valgte svingen i retningslisten. Navigation omkalkulerer reiseruten automatisk. Merk! Hvis du ekskluderer en sving, kan det være at reiseruten blir lengre. 50 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Vise eller slette reiserute Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) kan du trykke på knappen Show Route (Vis rute) som lar deg vise en oversikt over hele reiseruten på kartskjermbildet, total kjøreavstand til destinasjonen, beregnet kjøretid og hele adressen for destinasjonen. Fra menyen Navigation (Navigering) vil knappen Cancel Route (Slett reiserute) stoppe gjeldende navigering og slette reiseruten. Denne knappen er bare aktiv etter at du har angitt en destinasjon. Veier du vil unngå Du kan spesifisere at visse veier skal utelukkes fra reiserutekalkulasjonene dine permanent. Bruk denne funksjonen hvis du ønsker å unngå ringveier med høy trafikktetthet, avgiftsbelagte veier eller utrygge gater. Fra menyen Map Look & Feel (Kart, se og føl) trykker du på knappen Avoid Roads (Veier du vil unngå). Skjermbildet Avoid Roads (Veier du vil unngå) vises, og viser avgiftsbelagte veier og grupper av veier definert som veier du vil unngå. 1. Veier du vil unngå 2. Viser grupper 51 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet 3. Legg til gruppe 4. Angi navn på gruppe Gruppe veier du vil unngå Fra skjermbildet Avoid Roads (Unngå veier) trykker du på knappen Actions (Handlinger). Skjermbildet Actions (Handlinger) lar deg velge fra følgende kommandoer: Opprette en ny gruppe veier som du vil unngå. Du kan eksempelvis opprette en gruppe kalt "Veier i San Francisco" der du definerer veiene du vil unngå i det området. Når du trykker på knappen Add Group (Legg til gruppe) vises skjermbildet Avoid Roads Group (Gruppe veier du vil unngå). Angi gruppenavnet og trykk på Save (Lagre). Velg en gruppe og trykk på denne knappen for å endre gruppenavnet. Når du trykker på knappen Edit Group (Endre gruppe) vises skjermbildet Avoid Roads Group (Gruppe veier du vil unngå) sammen med gruppenavnet. Endre gruppenavnet og trykk på Save (Lagre). Det nye navnet vises i skjermbildet Avoid Roads (Veier du vil unngå). Velg en gruppe og trykk på denne knappen for å slette gruppen fra skjermbildet Avoid Roads (Veier du vil unngå). Veioppføringene i denne gruppen blir også slettet. 52 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Hvis du velger en gruppe veier, kan du trykke på knappene Allow (Tillat) eller Avoid (Unngå) for å inkludere eller ekskludere alle veiene i gruppen. Veistrekninger du vil unngå Når du trykker på Default (Standard) eller en gruppe Avoid Roads (Veier du vil unngå), viser navigatøren gruppeskjermbildet som lar deg velge veiene du vil unngå. Fra dette skjermbildet kan du benytte knappene Allow (Tillat) eller Avoid (Unngå) for å inkludere eller ekskludere en valgt vei når reiseruten kalkuleres. 1. Vis veier 2. Legg til vei 3. Angi veinavn 4. Vis på kartet 53 Finne en lokasjon med navigasjonssystemet Fra dette skjermbildet kan du trykke på knappen Actions (Handlinger) for å velge mellom følgende kommandoer: Lar deg velge en vei. Et adresseskjermbilde vises der du kan spesifisere by/sted og gate/vei. Når du har fullført oppdatering av informasjonen, trykker du på knappen Avoid. Lar deg gi nytt navn på veien og velge en annen gruppe. Når du har gjort endringene, trykker du på knappen Save (Lagre). Velg en vei og trykk på denne knappen for å slette veien fra gruppen. Navigasjonen vil ikke lenger gjenkjenne veien du slettet som en vei du vil unngå. Viser kartet med den valgte destinasjonen slik at du kan gå gjennom reiseruten før den opprettes. Viser adresseinformasjonen for den valgte lokasjonen. 54 Navigeringsinnstillinger Fra menyene My Places (Mine steder) eller Map Look & Feel (Kart, se og føl) kan du trykke på knappen Settings (Innstillinger) for å vise menyen Settings (Innstillinger), slik som vist til høyre. Ruteplanlegging Du kan trykke på knappen Route (Rute) fra menyen Settings (Innstillinger) for å spesifisere type reiserute og hvorvidt du tillater U-svinger eller ikke, slik som vist nedenfor. Hvis destinasjonen er korrekt, kan du instruere navigatøren hvordan den skal kalkulere reiseruten ved å trykke på enten Quickest Route (Raskest reiserute) eller Shortest Route (Kortest reiserute), slik som beskrevet nedenfor. Ruteplanlegging: Alternativet Quickest Route (Raskest reiserute) velger reiseruten som bringer deg raskest frem. Raskest reiserute er standardverdien. Alternativet Shortest Route (Kortest reiserute) velger reiseruten med kortest reisestrekning.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Husk at reiseruten med kortest kjørestrekning ikke alltid er den raskeste ettersom du kan kjøre raskere på visse veier. U-Turn Enabled (U-sving tillatt): Denne avkrysningsboksen lar deg instruere navigatøren til å inkludere U-svinger under kalkulering av en reiserute. Generering av reiserute tar ikke med eventuelle omveier, stans eller forsinkelser i beregningen. 55 Navigeringsinnstillinger Velge kart Denne funksjonen lar deg bytte det gjeldende kartet med et annet kart som er lagret på SD-minnekortet. Ønsker du å lagre ytterligere kart på minnekortet, se "Bruke programvaren" på side 66. Du kan trykke på knappen Select Map (Velg kart) fra menyen Options (Alternativer) for å vise kartene som er lagret på SD-minnekortet. Skjermbildet Select Map (Velg kart) viser detaljer om kartet og versjonsnummer. Kartet som er i bruk i øyeblikket vises øverst på listen. Du har følgende kommandoer for skjermbildet Select Map (Velg kart): Lar deg definere en valgt mappe som gjeldende mappe. Lar deg slette det valgte kartet permanent. Merk! Det er ikke mulig å slette kartet som er i bruk for øyeblikket. Lar deg oppdatere skjermbildet når du har satt inn et nytt minnekort i enheten. 56 Navigeringsinnstillinger Kommandoer Du kan velge hvilke typer talebeskjeder og visuelle beskjeder du ønsker å bruke under navigering. Fra menyen Settings (Innstillinger) trykker du på knappen Prompts (Kommandoer). Skjermbildet Prompts (Kommandoer) vises, slik som vist til venstre. Voice Prompts (Talebeskjeder) Speed Warning (Hastighetsvarsling): Denne kommandoen varsler deg når kjøretøyet overstiger tillatt hastighet. Denne varslingen må være valgt for å være aktiv kun et punktum. Route Recalculation (Omkalkulering av reiserute): Denne varslingen aktiveres når navigatøren omkalkulerer en reiserute. Denne varslingen må være valgt for å være aktiv. Unreliable GPS Signal (Svakt GPS-signal): Dette varsler deg om at GPS-signalet er for svakt og ustabilt for navigering. Denne varslingen er automatisk aktiv. Drive Carefully (Kjør forsiktig!): Dette er en vennlig påminnelse på starten av hver kjøretur. Denne varslingen er automatisk aktiv. Visual Prompts (Visuelle beskjeder) Symbols (Symboler): Retningsinstrukser vises i form av piktogrammer, slik som pilsymboler. Text (Tekst): Retningsinstrukser vises i skriftlig form. None (Ingen): Retningsinstrukser vises ikke. 57 Navigeringsinnstillinger Innstillinger for kart Du kan trykke på knappen Map Settings (Innstillinger for kart) fra menyen Settings (Innstillinger) for å tilpasse kartvisningen, slik som vist til venstre. Tilgjengelige kartinnstillinger er: Map Orientation (Kartretning) Forward is up (Forover er opp): Dette alternativet orienterer kartet slik at retningen forover alltid er opp. North is up (Nord er opp): Dette alternativet orienterer kartet slik at nord alltid er opp. Use Automatic Zoom (automatisk zoom): Hvis du har valgt dette alternativet, er zooming avhengig av hastigheten. Kartet zoomes ut ved høyere hastigheter og viser et større kartutsnitt, og det zoomes inn ved lavere hastigheter slik at det vises et mindre kartutsnitt. Hvis du endrer zooming manuelt, gjenopprettes automatiske zoom etter noen sekunder uten aktivitet. Use Larger Label (Bruk større etiketter): Dette alternativet forstørrer skrifttypen på gatenavn slik at kartet er enklere å lese. 58 Navigeringsinnstillinger GPSinnstillinger Navigasjonssystemet bruker GPS-signaler til nøyaktig å lokalisere posisjonen din. GPS-signaler mottas automatisk og kjøretøyets faktiske posisjon oppdateres fortløpende. GPS kan bruke noen minutter for å finne posisjonen når systemet initialiseres. For best resultat bør du påse at GPS har fri sikt mot himmelen. På skjermen vises følgende GPS-informasjon: Longitude (Lengdegrad) - Den rettvinklede avstanden øst eller vest på jordens overflate, målt i grader fra meridianen for et visst punkt til nullmeridianen for Greenwich, England. Latitude (Breddegrad) - Den rettvinklede avstanden nord eller sør for ekvator, målt fra et punkt på jordens overflate. Speed (Hastighet) - Bevegelse, uttrykt i kilometer eller miles per time. Altitude (Høyde) - Høyde over havet. De grønne linjene som vises på bildet over satellittene representerer satellittene som sender GPS-signaler til din mottaker. Måleenheter Fra menyen Settings (Innstillinger) klikker du på knappen Units of Measure (Måleenheter) for å spesifisere systemets måleenheter. Miles/Hours Miles per time Kilometers/Hours kilometer per time 59 Navigeringsinnstillinger Hurtignavigasjon Du kan definere Quick Nav. (Hurtignavigasjon) gjennom å velge enten kategorien To Predefined Address (Til forhåndsdefinert adresse) eller To Nearest POI (Til nærmeste POI) i skjermbildet Quick Nav. Settings (Hurtignavigasjon). Når du har valgt en destinasjon, kan du navigere til adressen ved å trykke på knappen Home (Hjem) som du finner i menyen My Places (Mine steder). Hvis du eksempelvis har valgt "Bensinstasjoner" som destinasjon for hurtignavigasjon, vil navigatøren automatisk opprette en reiserute til nærmeste bensinstasjon når du trykker på knappen Home (Hjem). Om Trykk på knappen About (Om) for å vise programvareversjonen for navigatøren og informasjon om opphavsrett, slik som vist til venstre. 60 Systemkrav Navigation er allerede installert på din proprietære enhet, men for å legge til eller endre kart, kreves det at du installerer Navigation Console på datamaskinen din. Systemkrav til PC For å installere og bruke Console, må PCen din oppfylle følgende systemkrav: Microsoft Windows 2000 eller XP Minimum 300 MB ledig lagringskapasitet for midlertidige filer En Internett-forbindelse for onlineregistrering Installere Console Slik installerer du Navigation Console: 1. Sett Navigation-CDen inn i CD-ROM-stasjonen. Veiviseren for installasjon av Navigation Console ber deg om å velge språk for installasjonsprosessen. Når du har valgt språk, klikker du OK Les velkomstmeldingen og klikk Neste. Fra skjermbildet Velg målmappe må du enten godta den valgte standardmappen eller Bla gjennom til en annen mappe der du vil installere Navigation Console. Klikk Neste. Skjermbildet Bekreft installasjonen viser deg alternativene for installasjonen. Når du er klar til å installere klikker du Neste.

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Ver: 001-200702 BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Veinavigator Art.nr 38-2700, modell A-600 Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk

Brukerhåndbok. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Norsk Brukerhåndbok SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Norsk Oktober 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten,

Detaljer

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 3100 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297217

Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 3100 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297217 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien. Brukerveiledning for maskinvare

F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien. Brukerveiledning for maskinvare F350 F450 F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien Brukerveiledning for maskinvare Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAV N GO IGO 8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAV N GO IGO 8 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske

Detaljer

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen.

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen. TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader eller RDS-TMC trafikkmottaker, avhengig av produktet Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer