DESTINATOR NAVIGATES FOR COMPASSEO FRA PACKARD BELL BRUKERHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESTINATOR NAVIGATES FOR COMPASSEO FRA PACKARD BELL BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 DESTINATOR NAVIGATES FOR COMPASSEO FRA PACKARD BELL BRUKERHÅNDBOK

2 Merknader og ansvarsfrasigelse Opphavsrett Destinator Navigates for Compasseo fra Packard Bell - Brukerhåndbok. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Med enerett. Ingen deler av denne manualen kan kopieres eller overføres, i noen som helst form eller på noen som helst måte, enten elektronisk, kjemisk, manuelt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, registrering eller via systemer for informasjonsoppbevaring og - gjenfinning, for et hvilket som helst formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Packard Bell B.V. Ansvarsfrasigelse Alle Packard Bell GPS-produkter og -tilbehør er kun ment til bruk som hjelpemidler under reise. DE MÅ IKKE BRUKES TIL NOE FORMÅL SOM KREVER NØYAKTIG MÅLING AV RETNING, AVSTAND, STED ELLER TOPOGRAFI. Det er brukerens ansvar å benytte seg av produktet på en fornuftig måte. IKKE I NOE TILFELLE SKAL PACKARD BELL HOLDES ANSVARLIG OVERFOR NOEN, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER ANDRE FØLGESKADER, ENTEN DE ER RESULTATET AV BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PACKARD BELLs GPS-PRODUKTER ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTENE. All informasjon gitt til PACKARD BELL av tredjeparter som for eksempel, men ikke begrenset til, Navteq Corp., ALERTEGPS SARL eller Destinator Europe GmbH (heretter kalt "tredjepartsinformasjon") og inkludert i Packard Bells GPS-produkt leveres til kunden på et "som den er"-basis, uten garantier av noe slag, underforståtte, uttrykte eller lovfestede. PACKARD BELL garanterer ikke at noen tredjepartsinformasjon inkludert i GPS-produktet er nøyaktig, tilstrekkelig eller komplett og frasier seg uttrykkelig ansvaret for feil eller utelatelser i denne informasjonen og dette materiellet. Ikke i noe tilfelle skal PACKARD BELL ha erstatningsansvar for noen skader, inklusive uten begrensning direkte eller indirekte, spesielle, tilfeldige, straffende eller følgeskader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med slik tredjepartsinformasjon eller noen parts bruk av den eller manglende evne til å bruke den, eller i forbindelse med eventuell svikt eller ytelse, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller linje- eller systemsvikt, selv om PACKARD BELL eller et av deres affilierte selskaper er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader, tap eller utgifter. Enhver brukers tilgang til eventuelle hyperkoblinger til Internett-ressurser nevnt i denne dokumentasjonen er på brukerens egen risiko og andre koblinger gjort tilgjengelige gjennom disse ressursene er ikke undersøkt, kontrollert, overvåket eller støttet av PACKARD BELL.. Programvare- og maskinvarekomponentene oppdateres med jevne mellomrom. Derfor kan enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra det du ser i din egen installasjon. Produktene som beskrives i denne brukerhåndboken har kun som formål å illustrere, og stemmer derfor muligens ikke overens med din egen situasjon. Ingen juridiske krav eller rettigheter kan avledes av beskrivelsene i denne håndboken. Packard Bell B.V. forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle noen om slike revisjoner eller forbedringer. HVIS NOEN RETTSINNSTANS FINNER FOREGÅENDE BEGRENSNING UGJENNOMFØRLIG, SKAL PACKARD BELLs MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR SLUTTBRUKEREN IKKE OVERSKRIDE DE SAMLEDE AVGIFTER SLUTTBRUKEREN HAR BETALT FOR PRODUKTENE. Varemerke Packard Bell er et registrert varemerke for Packard Bell B.V. Destinator Navigates er et varemerke for Destinator Technologies Inc. (DTI). Alle andre firma- eller produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller merker for tjenesteytelse for sine respektive eiere. Forsiktig La ikke enheten ligge igjen i bilen. Den kan skades hvis den utsettes for sollys. Enheten må ikke brennes eller demonteres den kan eksplodere eller avgi giftige stoffer. Må ikke kortsluttes, siden dette kan forårsake forbrenning.

3 Kassere produkter WWW-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) krever at brukte elektriske og elektroniske produktene skal kasseres atskilt fra vanlig husholdningsavfall, i den hensikt å promotere gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning og redusere mengden avfall som skal elimineres, slik at deponiene kan bli mindre. Dette gjelder for datamaskinen og alt dens tilbehør, som for eksempel tastatur, mus, fjernkontroll, høyttalere osv. Når du kasserer slike produkter, bør du følge anvisningene fra det lokale renholdsverket og/eller spørre forhandleren når du kjøper et nytt produkt. Batterivarsel SKIFT IKKE UT BATTERIET SELV. EKSPLOSJONSFARE HVIS BATTERIET SKIFTES UT MED FEIL MODELL. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. Endelig kassering av batterier må skje i henhold til nasjonale lover og forskrifter. Ikke kast brukte batterier sammen med vanlige avfall: Forbrenning, deponering eller blanding av batterier sammen med det vanlige kommunale avfallet er forbudt ved lov i de fleste land. Ta kontakt med de lokale avfallsmyndighetene for annen informasjon om miljøsikker innsamling, gjenvinning og kassering av batterier. Merk: Enkelte mindre (under-)kommuner inneholder muligens ikke gatedata. I slike tilfeller, velg den større (hoved-)kommunen vis i parenteser for å søke etter disse gatene. Som et alternativ kan du endre søkerekkefølgen til Gate>By eller ZIP/Postnummer>Gate for å finne gatedata den lille kommunen. Viktig Informasjon Hvis du installerer Packard Bell Compasseo i bilen din, pass på å plassere bildholdersettet på et egnet sted på frontruten, slik at det ikke blokkerer utsynet for føreren eller er til hinder for bruken av sikkerhetssystemet. For din egen og andres sikkerhets skyld, anbefaler vi at Compasseo kun håndteres når bilen står stille. Du bør ikke se på skjermen mens du kjører, hvis du ikke kan gjøre det helt uten fare. Hvis du har behov for å utføre justeringer eller legge inn et nytt reisemål, må du først stoppe bilen på et egnet sted. Du må kjøre normalt og i henhold til reglene for trafikksikkerhet. Veiledningsinstruksjonene fritar ikke føreren for personlig ansvar for sikkerhet. Vennligst merk at veiledningsinstruksjonene du får fra Compasseo bare er forslag, som ikke er garantert å stemme med de reelle veiforholdene. Føreren må derfor alltid forsikre seg om at det er trygt å følge instruksjonene. Hvis det er et avvik mellom veiforholdene og veiledningsinstruksjonene, er det alltid trafikksikkerhetsreglene som tar prioriteten, og ikke ruteindikasjonene fra Compasseo. Vær spesielt oppmerksom på veiskiltene, fordi disse kan være endret og ikke lenger tilsvare informasjonen på kartet. Compasseo kan komme til å ikke fange opp en vei med innkjøring forbudt, en vei med enveiskjøring eller et forbud mot venstre-/høyre-/u-sving. Merk: Det anbefales også på det sterkeste at du følger disse retningslinjene når du bruker Compasseo i Pedestrian Mode (Fotgjengermodus). 3

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Destinator Navigates for Packard Bell Compasseo Innledning Funksjoner og egenskaper i Destinator Navigates Øvelsesprogram Teknisk støtte... 7 Kapittel 2 - Komme i gang Hva er på kartet? GPS-signal Kartvisninger Punkt på kartet Sving-for-sving liste Menyer Skjermknapper Arbeide med en navigasjonsliste Kapittel 3 - Søke etter et sted Angi adresse Nylige steder Mine favoritter Punkter av interesse (POI) Oversikt over rute eller avbryte rute Velg kart Kapittel 4 - Alternativer for rute Flerstopplanlegger Unngå veier Avspilling av rute Fotgjengermodus Kartutforskning Kapittel 5 - Innstillinger Kartinnstillinger Innstillinger for rask navigering. Rask navigering GPS-signal Varsler Måleenheter Look & Feel Veiledning Hjelp Kapittel 6 - Krav for installasjon Krav for PC Installer Console Console verktøylinje Kapittel 7 - Kartinstallasjon fra Console Grensesnitt for kart Installere et kart Skjermgrensesnitt for Kart kutter Fokuser kartet Klipp kart Hent inn kart... 38

5 Kapittel 8 - Importere en favoritt Filstruktur for importering av favoritter Importere en.csv fil Legge til fartsmålersteder i POI-listen Kapittel 9 - MP3-spiller Oversikt Avspillingsskjerm Avspillingsfunksjoner Bla gjennom med disse funksjonene Avspillingsmodus Kapittel 10 Photo Viewer Endre bildestørrelser ved hjelp av Magic Picture Oversikt Vise bilder Kapittel 11 Innstillinger Innstillinger for strøm Innstillinger for baklys Innstillinger for tid Innstillinger for språk Systeminformasjon

6 1 Kapittel 1 - Destinator Navigates for Packard Bell Compasseo 1.1 Innledning Destinator Navigates er et mobilt satellittnavigeringssystem med alle funksjoner. Det bruker GPS (Global Positioning System)-satellitter til å nøyaktig lokalisere stedet du befinner deg på, ved bruk av den aller nyeste datateknologien for kartlegging for å få deg frem til destinasjonen din så effektivt og raskt som bare mulig, og hjelper deg å planlegge ruten ved å gi deg sving for sving-, tale- og visuelle anvisninger. I tillegg til Destinator Navigates, inneholder Compasseo fra Packard Bell en MP3-spiller og en fotofremviser. Med MP3-spilleren kan du spille av favorittsangene dine fra et SD- eller MMC-kort og bla gjennom musikken din etter album eller sang. Fotofremviseren lar deg laste ned og vise dine digitale fotografier på Packard Bell Compasseo-enheten. Figur 1 - Hovedmeny 1.2 Funksjoner og egenskaper i Destinator Navigates Destinator gir deg følgende funksjoner for enkel navigering: Lar deg skille mellom bil- og fotgjengernavigering Muligheten til å installere og bruke navigeringsenheten på noen få minutter Fullskjerms 2D/3D dag- og nattkart med nøyaktig taleveiledning 6

7 Muligheten til raskt å legge opp en rute for en hvilken som helst distanse Navigering over landegrenser uten å måtte bytte kart Intuitive menyer og berøringsskjermknapper for enkel innlegging av data Øyeblikkelig adresseinnhenting fra nylig besøkte steder, favorittdestinasjoner eller interessante steder Planlegging av ruter som inkluderer opphold underveis Lar deg unngå bomveier, veier med trafikkork eller veier gjennom farlige områder Kan varsle om trafikkmeldinger (tilleggsutstyr) Et stort utvalg av geografiske kart fra hele verden Mer enn 10 språk å velge mellom Attraktivt kart- og skjermformat Kan brukes i en bil eller av en fotgjenger, under din daglige pendling eller på ferie 1.3 Øvelsesprogram Fra menyen innstillinger kan du berøre knappen Veiledning for å åpne programmet Destinator Guided Tour. Denne veiledningen for programmet (Guided Tour) er en ypperlig måte å gjøre seg kjent med de forskjellige navigeringsfunksjonene som finnes. 1.4 Teknisk støtte For svar på vanlige spørsmål og hurtig assistanse, se Destinator FAQ for Registered Users (vanlige spørsmål for registrerte brukere) online på: klikk Community, logg inn og velg FAQ. Hvis du har andre spørsmål om Destinator Navigates, ta kontakt med forhandleren eller Destinator Technical Support via e-post til 7

8 2 Kapittel 2 - Komme i gang 2.1 Hva er på kartet? Når du først skrur på Destinator vil du se Kart-skjermen. Du kan bruke ikonene som vises på denne skjermen til å planlegge og vise din rute. Retningslinje Aktuell posisjon Reiseinformasjon Zoom Ut Kompass Hurtignavigering Zoom In Strømindikator Menyknapp Volum GPS-status Figur 2 Kartskjerm Din gjeldende plassering i Bilmodus. Din gjeldende plassering i Fotgjengermodus. Votre dernière position connue lorsque le signal GPS est introuvable. Den genererte ruten Din valgte destinasjon Kompasset viser retningen du reiser imot. Disse ikonene viser strømkilden din, elektrisitet eller batteri. Batteriet vises som grønn, gul, eller rød, avhengig av hvorvidt batteriet lader eller er svakt. Rask Nav. knappen lar deg spesifisere en destinasjon du vil navigere til med hjelp av bare ett tastestrykk. Dette er en kraftig funksjon du kan bruke for å raskt finne igjen et sted du virkelig trenger, som f.eks. en bensinstasjon. Du kan trykke på Meny knappen for å vise menyene i Destinator, som vist nedenfor. 8

9 betyr at navigasjonsenheten ikke har funnet et pålitelig GPS- Den røde GPS-mottakeren signal. Den grønne GPS-mottakeren kan begynne navigeringen. betyr at navigasjonsenheten har funnet et pålitelig GPS-signal, og du Når en destinasjon er angitt vil denne knappen vises gjenværende reisedistanse og reisetid, antatt ankomsttid, og hastighet og høyde over havet. Når du har kalkulert en rute, vil Retningslinjen vise informasjon om din neste sving. Klikk denne linjen for en komplett liste av anvisninger sving-for-sving. 2.2 GPS-signal Når du først starter opp din navigasjonsenhet vil du høre melding «Signalet er for svakt». Denne meldingen betyr at din navigasjonsenhet ikke enda har funnet et pålitelig GPS-signal. Sjekk at antennen er koblet til og har en klar utsikt til himmelen. Sjekk at: Antennen har en klar utsikt av himmelen for uavbrutt GPS-mottak. Destinator kan ikke kalkulere ruten dersom det ikke eksisterer et GPS-mottak (for eksempel, i en tunnell). Navigasjonsenheten er fullstendig ladet opp. 2.3 Kartvisninger Du kan bestemme hvorvidt du vil se et to-dimensjonalt eller tre-dimensjonalt kart i dagslys eller nattlys. 2D Dagmodus visning er optimert for visning om dagen. 2D-visningen lar deg manuelt panorere eller zoome. For et eksempel, se Figur 2 2D dagmodus kartvisning. 2D nattmodus visning er optimert for kjøring om natten og i dårlige værforhold. For et eksempel, se Figur 3 2D nattmodus kartvisning. 3D dagmodus visning eller nattvisning gir deg et tre-dimensjonalt kart for kjøring om dagen eller natten. For et eksempel, se Figur 4 3D dagmodus kartvisning og Figur 5 3D nattmodus kartvisning. Fra Alternativer menyen, klikk på 3D modus knappen for å vise et tre-dimensjonalt kart. Dersom kartet allerede vises i tre dimensjoner, vises 2D modus på bytteknappen. Du kan klikke på Nattmodus nattmodus, vises dagmodus knappen for å vise kartet om natten. Dersom kartet allerede vises i på bytteknappen. 9

10 Figur 3 2D nattmodus kartvisning Figur 4 2D nattmodus kartvisning Figur 5 3D dagmodus kartvisning Figur 6 3D nattmodus kartvisning 2.4 Punkt på kartet Du kan navigere til ethvert punkt på kartet ved å peke på dets lokalisering direkte på kartskjermen. Denne funksjonen er spesielt nyttig når du ønsker å navigere til et spesifikt punkt på kartet når du ikke kjenner adressen. Når du trykker på kartet vises kontekstmenyen. Naviger Denne knappen lar deg kalkulere en rute fra kartpunktet. Favoritter Denne knappen lar deg lagre et punkt på kartet som et favorittsted. Dette er nyttig dersom du ser et sted du ønsker å komme tilbake til senere. Sett som start Denne knappen lar deg angi valgte punkt som startsted, og ikke destinasjon. Dette er nyttig når du ønsker å kalkulere en rute fra et annet punkt enn din gjeldende plassering. Figur 2 - Alternativer for punkter på kartet 10

11 2.5 Sving-for-sving liste Etter du har angitt en destinasjon og kalkulert en rute, vil Retning-linjen vises på bunnen av Kart-skjermen, med følgende informasjon: Retning for neste sving Avstand til neste sving Gatenavn for neste sving Når du trykker på Retning-linjen, vil Destinator vise et komplett sett med sving-for-sving angivelser fra ditt gjeldende punkt til din ønskede destinasjon. Bruk utforsker-knappene for å gå opp eller ned i retningslisten. Følgende alternativer er tilgjengelige: Figur 7 Vis sving-for-sving Sammendrag for ruten-knappen viser hele ruten din på Kart-skjermen, i tillegg til reiseavstand og Antatt gjenværende reisetid (Antatt gjenværende reisetid, ETR). Vis sving-knappen viser neste sving på Kart-skjermen, inkludert gatenavn, avstand til gaten, og retning for sving. Unngå-knappen lar deg unngå valgte sving i retningslisten. Destinator regner automatisk ut ruten på nytt. 2.6 Menyer Du kan trykke på Meny knappen for å vise menyene i Destinator, som vist nedenfor. Figur 8 Menyer i Destinator 11

12 Mer knappen i Meny 1 Destinasjoner lar deg bla gjennom menyene i Destinator. Bruk Kart knappen for å gå tilbake til Kart-skjermen. Avslutt knappen lar deg lukke Destinator navigasjonssystemet. Meny for destinasjoner Denne menyen gir følgende alternativer: Adresse-knappen lar deg navigere til en adresse. Nylig besøkte steder-knappen lar deg navigere til et tidligere besøkt sted. Mine Favoritter-knappen lar deg navigere til en lagret plassering. POI-knappen lar deg navigere til hundrevis av interessante plasseringer, slik som strender, parker, hoteller, museum og restauranter. Avbryt rute-knappen stopper og nullstiller gjeldende navigasjon. Denne knappen er deaktivert når det ikke finnes en rute. Oversikt over ruten-knappen lar deg vise din fullstendige rute på Kart-skjermen. Denne knappen er deaktivert når det ikke finnes en rute. Sving for sving-knappen lar deg vise fullstendige, trinn for trinn veiledninger til din destinasjon. Velg kart-knappen lar deg velge mellom ulike kart på SD-/MMC-minnekortet. Alternativermeny Denne menyen gir følgende alternativer: Unngå veier knappen lar deg unngå en type veier, slik som bomveier eller utvalgte gater. Flerstopplanlegger-knappen lar deg sette opp opptil 12 stopp på en rute og optimere disse stoppene for den meste effektive ruten. Ruteavspilling-knappen lar deg ta opp ruten og spille den av senere. Fotgjengermodus/Bilmodus-knappen lar deg veksle mellom å reise som en fotgjenger eller i et kjøretøy. I Fotgjengermodus er navigasjonsregionen er begrenset til ti kilometer og Stemme anvisninger er ikke tilgjengelige. 2D/3D modus-veksleknappen lar deg vise kartvisningen i 2-dimensjonalt eller 3-dimensjonalt for kjøring enten om natten eller dagen. 12

13 Dag/Nattmodus-veksleknappen lar deg se kartvisningen for enten kjøring om natten eller dagen. Kartutforskning-knappen lar deg utforske kartet uavhengig av gjeldende plassering. GPSsystemet brukes ikke i denne modusen. Din gjeldende plassering er ikke registrert og Destinator holder ikke rede på kjørefremgangen din. Innstillingermeny Denne menyen gir følgende alternativer: Kartinnstillinger-knappen lar deg spesifisere kartorientering, skrift og zoomfunksjoner. Varsler-knappen lar deg spesifisere typen stemme- eller visuelle varsler du ønsker å bruke. Rask Nav. Innstillinger-knappen lar deg spesifisere en adresse eller POI-kategori som du kan navigere til med et enkelt trykk på Rask Nav.-knappen. GPS-knappen lar deg se informasjon om GPS-signalet. Måleenheter-knappen lar deg spesifisere måleenhetene som brukes i systemet. Se & føl-skjermen lar deg skreddersy hvordan Destinator Navigates ser og høres ut. Fra Innstillinger kan du trykke på Veiledning-knappen for å åpne programmet Destinator Guide Tour. Hjelp-knappen åpner Destinator hjelpefilen. 2.7 Skjermknapper Følgende knapper vises på mange av navigasjonsskjermene i Destinator. Når du trykker på Neste-knappen for en valgt adresse, gruppe, eller sted, åpner Destinator automatisk neste i skjerm i sekvensen. Etter du har valgt din destinasjon, trykk på Neste-knappen for å vise en kartskjerm med din valgte plassering. Dette kartet lar deg bestemme en rutetype og en GÅ-knapp, som sender instruksjoner til Desinator om å kalkulere en rute fra din gjeldende plassering til din valgte destinasjon. Når du trykker på Tilbake-knappen, vil du gå tilbake til forrige skjerm i Destinator for en valgt adresse eller sted. Når du trykker på GÅ-knappen, regner Destinator ut ruten til din valgte destinasjon. Handlinger-knappen kommer med en liste over tilgjengelige kommandoalternativer for valgte adresse eller sted. 13

14 Bruk Skjul/Vis tastatur-knappen for å vise eller skjule tastaturet. Lagre, OK, eller Fullført-knappen bekrefter dine verdipreferanser og sender deg tilbake til menyen eller kartet. 2.8 Arbeide med en navigasjonsliste Hver navigasjonsliste i Destinator (slik som Adresse, Nylig besøkte steder, eller POI) bestående av en sekvens med skjermer. Du kan kjøre disse listesekvensene i omløp ved å enten: Velge og trykke en adresse, gruppe eller sted (avhengig av navigasjonsfunksjonen) Velge en adresse, gruppe eller sted og trykke på Neste-knappen Sekvensen avslutter med Vis på kart-skjermen, hvor adressen eller stedet vises og GÅ-knappen er tilgjengelig for deg slik at du kan kalkulere en rute. En adresse, gruppe eller sted må utheves for deg for å bla igjennom sekvensen og for at knappene Handlinger, Neste og Tilbake skal aktiveres. 14

15 3 Kapittel 3 - Søke etter et sted 3.1 Angi adresse Når du klikker på Adresse knappen, vises Adresse-skjermen, som vist nedenfor Figur 8 Vise adresseskjermen Du kan bruke tastaturet for å oppgi de første tegnene i adressenavnet. Tegnene vises i Adresse-feltet. Destinator søker automatisk i Adresse-listen for første treff på de oppgitte tegnene. Etter du har valgt en by, viser Destinator neste adressefelt, slik som en gate og adressenummer. Du kan også trykke på Neste-knappen for å gå videre sekvensen av adresseskjermer. Følgende kommandotaster er tilgjengelige for å forberede din søkeprosess: Dersom den automatiske søkefunksjonen ikke finner det navnet du oppgav, bruk Finnknappen for å utføre et undersøk, som er spesielt nyttig når adressenavnet består av to eller flere ord. Utforsk-knappene lar deg gå opp eller ned i listen med adresseelementer, slik som byeller gatenavn. Skjul/Vis tastatur-knappen lar deg utvide eller korte ned adresselisten ved å skjule eller vise tastaturet. Velg-knappen lar deg flytte deg mellom ulike tastaturvisninger. Du kan dobbeltklikke på bokstavtasten for å skrive den bokstaven med små bokstaver. Slett-knappen lar deg slette et tegn i et adressefelt. Du kan endre dine søkemetode for en adresse ved å klikke på Modus-knappen for å velge fra en mengde adresseformater, som beskrevet i «Adressemoduser». 15

16 Merk: Dersom de angitte tegnene ikke blir funnet på begynnelsen av navnet, i Adresselisten, vil Smart Search System automatisk søke for de angitte tegnene gjennom hele listen, for eksempel, i midten eller slutten av navnet. Destinator lar deg søke for by- og gatenavn uten å ha angitt gåsetegn (omlydstegn), som brukes i mange europeiske språk. Adressemoduser Du kan definere informasjonen som brukes for å finne en adresse ved å trykke på Modus <mode> knappen. Destinator kommer med en mengde ulike adresseformater, som beskrevet under. By-gate Denne modusen kommer med følgende adressefelter: By, gate, adressenummer. Du kan kun navigere til en by eller gate. Når du har valgt en by, den første oppføringen av Gatenavnlisten er Bysenter. Når du har valgt en gate, den første oppføringen i Husnummerlisten er Gatemidtpunkt. Gate-by er standardformat. Gate-by Adressefeltene som vises er: By, gate, adressenummer. Denne modusen lar deg angi et gatenavn uten å ha først angitt en by. Nyttig når du leter etter en adresse i et storområde hvor det finnes mange byer og tettsteder. Kryssgater Adressefeltene som vises er: By, Gate 1, Gate 2. Denne modusen lar deg finne et kryss ved å angi navnene på to kryssende gater. Postnummer Adressefeltene som vises er: Postnummer, gate, adressenummer. Denne modusen lar deg finne en gateadresse ved å angi postnummeret, uten et bynavn. Nyttig når du ikke har informasjon om byen, eller om byen har flere postnummer. I andre kart Du kan velge et annet kart for et land du ønsker å reise til via et kjøretøy. Denne funksjonen blir kun tilgjengelig når du har følgende kart installert: Andre kart av land på samme kontinent som det valgte kartet Kart av hovedveier for det kontinentet som kobler et kart til et annet (for eksempel, europaveier) For eksempel, dersom du ønsker å reise fra Paris til München, velg kartet Tyskland og angi München bysentrum som din destinasjon. Destinator viser automatisk kartet av Frankrike mens du reiser på lokale veier i det landet, et kart av europaveier mens du reiser på en hovedmotorvei, og til slutt, kartet av Tyskland når du reiser på lokale veier i det landet. Adressehandlinger Når du har spesifisert en adresse, trykk på Handlinger-knappen for å velge fra følgende kommandoer: 16

17 Sett som Start Vis på kart Legg til i Mine Favoritter Lar deg angi den valgte adressen som startstedet for ruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en rute fra et annet punkt enn din gjeldende plassering. Navigasjonsenheten viser den valgte plasseringen som et startsted i bare et par sekunder før det går tilbake til din gjeldende plassering. Merk: Du mottar fremdeles GPS-signalet. Lar deg se valgte adresse på kartet. Lar deg legge til en adresse til din liste over favorittplasseringer, som vist i figuren under. Figur 9 Legg adresse til i Mine Favoritter Informasjon Viser adresseinformasjon om plasseringen. Gå til din destinasjon Etter du har spesifisert adressen, trykk på Neste-knappen. Destinator viser din destinasjon på Kart-skjermen før den regner ut en rute. Sjekk at destinasjonsadressen er korrekt på toppen av skjermen. Dersom du ønsker å endre destinasjonen, trykk på Tilbake-knappen og endre dine adresseoppføringer Figur 10 Kalkulere din destinasjon 17

18 Dersom destinasjonen er korrekt kan du gi Destinator instruksjoner om hvordan ruten din skal regnes ut ved å enten trykke på Raskere- eller Kortere-knappen, som beskrevet under. Dette alternativet velger ruten som tar minst tid. Raskere er standardverdien. Dette alternativet velger ruten som er den korteste avstanden. Husk, den korteste ruten er muligens ikke den raskeste, ettersom du kan reise raskere på noen veier enn andre. Merk: Opprettelse av ruten utelukker eventuelle omveier, stopp eller forsinkelser langs ruten. Når du er klar, trykk på GO-knappen for å opprette en rute til din valgte destinasjon. 3.2 Nylige steder Nylige steder-skjermen lar deg velge et eksisterende destinasjon fra en liste over destinasjoner som du har reist til tidligere. Destinator lagrer automatisk de siste 64 destinasjonene i minnet. Ettersom hver nye rute blir lagt til i toppen av listen, blir gamle destinasjoner på bunnen av listen slettet. For å navigere til en destinasjon du nylig har reist til, trykk på Nylige steder <recent locations> knappen. Fra Nylige steder-skjermen, velg et sted og trykk på Neste-knappen. Et kart vises med den spesifiserte plasseringen. Trykk på GÅ-knappen for å kalkulere ruten Figur 11 Reise til et nylig sted Fra denne skjermen kan du trykke på Handlinger-knappen for å velge fra følgende kommandoer. Sett som Start Legg til i Mine Favoritter Slett element Slett liste Informasjon Lar deg angi den valgte adressen som startstedet for ruten. Du vil bruke denne kommandoen når du kalkulerer en rute fra et punkt isteden for din gjeldende plassering, men bare dersom du har et GPS-signal. Lar deg legge en adresse til i din liste over favorittsteder. Lar deg slette et nylig sted. Lar deg slette alle steder i Nylige steder. Viser adresseinformasjon om plasseringen. 3.3 Mine favoritter En Favoritt er et sted du har lagret for å lett finne det igjen. 18

19 For tilgang til et favorittsted, åpne Destinasjoner-menyen og trykk på Mine Favoritter <favorites_icon> knappen. Mine Favoritter viser dine favorittergrupper. Når du trykker på en valgt gruppe, Destinator viser automatisk dens lagrede steder. Trykk på det valgte stedet for å vise din destinasjon på et kart. Trykk GÅ for å kalkulere ruten din Figur 12 Reise til et Favoritt sted Merk: Mappen Mine Favoritter er standardmappen hvor alle favoritter lagres dersom de ikke er tildelt en gruppe. Vis kart-skjermen lar deg også angi din rutetype, Raskere eller Kortere. Favorittgrupper Du kan trykke på Handlinger-knappen fra Mine Favoritter for å legge til, endre eller slette grupper, som beskrevet under. Legg til gruppe Endre gruppe Slett gruppe Når du trykker på denne knappen, vises Favorittergruppe. Angi gruppenavnet og velg et ikon som skal identifisere gruppen. Ikonet identifiserer alle destinasjoner i den gruppen, som vist på kartet. Når du trykker på denne knappen, vises Favorittergrupper med navn og valgt bilde av den merkede gruppen. Du kan endre navnet og ikonet. Når du trykker på denne knappen, blir den valgte gruppen og dens tilknyttede oppføringer fjernet. Mine Favorittergruppen kan ikke slettes. Favorittvarsler Varsler vil si ifra til deg når du er innenfor en viss avstand fra et favorittsted. 19

20 Du kan trykke på Varsler-knappen for å sette avstanden for 1. og 2. varsler. Når du reiser nærmere enn angitt avstand, vil varslet høres, som vist nedenfor. Eksempler: Figur 13 Sette dine Favorittvarsler Du har en gruppe kalt «Shopping» som inneholder noen av dine favorittbutikker. Et varsel vises på skjermen når du befinner deg nærmere enn angitt avstand til butikkene i din gruppe, med en mulighet for å vurdere om du vil stoppe og handle litt. Du har en gruppe kalt «Prosjekter» som inneholder adressene for banken din, matbutikken, garasjen, maskinevarebutikken, legekontoret, posthuset, og så videre. Når varslet er satt, vil Destinator minne deg på om disse stedene når du kommer i nærheten av disse. Du drar på en tur og venner har anbefalt enkelte restauranter som er på ruten din. Du kan opprette en gruppe kalt «Restauranter» og oppgi adressene til restaurantene. Når du tar turen din, vil et varsel gå av når du kommer i nærheten av disse restaurantene. Merknader: Innstillinger for Favorittvarsel påvirker alle Favorittgrupper. Det andre varsler må settes til å gå av ved en nærmere avstand enn første varsel. Varsler kan sette for en gruppe men ikke for individuelle steder. Du kan selvfølgelig opprette en gruppe som bare har et sted. Du kan deaktivere varslene for alle grupper ved å sette innstillingen for 1. varsel til Av. Du kan deaktivere varslene for en spesiell gruppe ved å velge gruppen og trykke på Gjem symbol på kart-knappen. Deaktiverte varsler er identifisert av en rød, vannrett linje gjennom symbolet. Aktiver det deaktiverte varslet ved å velge gruppen og trykke på Vis symbol på kart-knappen. 20

21 Favorittsteder Trykk MINE FAVORITTER eller enhver valgt gruppe som du har opprettet for å vise dens steder. Du kan lagre et sted i dine favorittergrupper fra Adresse, Nylige steder, POI-skjermer, eller direkte fra Kart-skjermen. Fra denne skjermen kan du trykke på Handlinger-knappen for å vise følgende kommandoer. Sett som Start Vis kart Legg til favorittsted Slett favorittsted Informasjon Lar deg angi det valgte stedet som startstedet for ruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en rute fra et annet punkt enn din gjeldende plassering. Merk: Du mottar fremdeles GPS-signalet. Lar deg se kartet med de valgte favorittstedene som du kan se over før du oppretter en rute. Lar deg endre navn, kommentarer eller gruppeplassering for valgte sted. Trykk på knappen for å fjerne valgte sted. Denne knappen viser ytterligere informasjon om adressen, slik som detaljer om adressen, telefonnummer og andre kommentarer om ditt favorittsted som har du har oppgitt. 3.4 Punkter av interesse (POI) POI-listen er en samling av hundrevis av interessante eller nyttige steder, organisert i enkle kategorier. For eksempel, du kan bruke Destinator til å guide deg til et kjøpesenter, hotell, restaurant eller bensinstasjon. Fra Destinasjoner-menyen, trykk på POI knappen. POI-skjermen vises. Du kan finne en kategori ved å angi tekst. Smart Search System viser automatisk POI-kategorier som samsvarer med de oppgitte tegnene. Dersom du ikke finner kategorier gjennom det innledende søket kan du bruke Finn knappen for å gjennomføre et undersøk, som er spesielt nyttig når kategorinavnet består av to eller flere ord. Du kan alltids se igjennom POI-kategorilisten ved å bruke Utforsk-knappene. Ved valg av en kategori, Destinator viser automatisk kategorioppføringene og avstanden hver oppføring er fra din gjeldende plassering. Velg din oppføring og trykk eller klikk på Nesteknappen for å vise din valgte destinasjon på kartet og trykk GO for å kalkulere din rute. Fra Vis kart-skjermen, kan du angi en rutetype, Raskere eller Kortere. 21

22 Figur 14 Nyttige steder Merk: Fra Handlinger for elementoppføringer, klikk på Sorter etter ABC-knappen for å vise kategorioppføringer i alfabetisk rekkefølge. Underkategorier Mange kategorier har underkategorier for en enda bedre valgmulighet. For eksempel, Bensinstasjon kan ha mange underkategorier som hver representerer et spesielt merkenavn. Det samme gjelder for Hoteller. Restauranter har underkategorier som representerer ulike typer mat, slik som amerikansk, italiensk, fransk og så videre, som vist under. Søk nært et stedsøk nært et sted Du kan trykke på Nær-knappen for å avgjøre stedområdet, hvor du ønsker å søke for et spesifikk sted, slik som en bensinstasjon, hotell eller restaurant. De tilgjengelige alternativene er listet under. 22

23 Gjeldende plassering Destinasjon Annen adresse Søkeområde Vis eller gjem symbol på kartet Lar deg søke nær din gjeldende plassering. Dette er standardverdien. Lar deg søke i nærheten av et spesifisert sted. For eksempel, du kjenner din generelle destinasjon, men ikke veldig mye om interessante steder i området. Du kan bruke Destinator for å finne turistattraksjoner som best passer for deg selv, din familie eller venner. Merk, denne knappen aktiveres kun når en destinasjon er angitt. Lar deg søke nær en annen adresse. For eksempel, du har satt en destinasjon, men på veien din ønsker du å stoppe ved et annet sted. Du kan bruke denne funksjonen for å søke i nærheten av det stedet for restauranter, losji, historiske områder, eller hva du enn måtte ønske. Angi avstanden du vil søke etter et angitt sted. For eksempel, dersom du angir 5 km vil Destinator kun søke innen en radius på fem kilometer. Når du velger en stor søkeradius, du risikerer muligheten for å finne for mange steder, som gjør det vanskeligere å finne stedet du søker etter. Det er best å starte med en liten søkeradius, og så gjøre det større dersom det er nødvendig. Merk: Dersom du ikke spesifiserer en søkeradius, søker Destinator hele kartet. Lar deg tilpasse din POI-liste ved å vise eller gjemme POIkategorisymboler du ikke ønsker. Når du gjemmer en kategori vil et rødt merke vises. Dette merket betyr kun at kategorisymbolet ikke vises på kartet ditt. Stedene i kategorien er fremdeles tilgjengelige. Du kan alltids vise et skjult kategorisymbol ved å velge kategorien og trykke på Vis symbol på kart-knappen. Handlinger Når du har valgt et POI-sted, trykk på Handlinger-knappen for å vise kommandoene du ser under. Sett som Start Vis på kart Legg til i Mine Favoritter Sorter etter ABC eller avstand Informasjon Lar deg angi det valgte stedet som startstedet for ruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en rute fra et annet punkt enn din gjeldende plassering. Merk: Du mottar fremdeles GPS-signalet. Lar deg se kartet med valgte destinasjon som du kan se over før du oppretter en rute. Lar deg legge en POI til i din liste over favorittsteder. Lar deg sortere oppføringene i den valgte kategorien alfabetisk eller etter avstand fra din gjeldende plassering. Merk: Destinator viser først oppføringene etter avstand. Viser telefonnummeret og informasjon om adressen, og all annen informasjon systemet har om den valgte POI-en. 3.5 Oversikt over rute eller avbryte rute Oversikt over rute knappen lar deg vise en oversikt over din fullstendige rute på Kart-skjermen, den totale kjøreavstanden til din destinasjon, antatt reisetid, og den komplette destinasjonsadressen. 23

24 Figur 15 Vis rute Avbryt rute knappen stopper gjeldende navigasjon og nullstiller ruten. Denne funksjonen er kun aktiv etter en destinasjon har blitt satt. 3.6 Velg kart Denne funksjonen lar deg endre gjeldende kart til et annet kart som er lagret på ditt SD-/MMCminnekort. Dersom du ønsker å lagre ytterligere kart på ditt minnekort. Du kan trykke på Velg kart knappen fra Alternativer-menyne for å vise kart som er lagret på ditt SD-/MMC-minnekort. Velg kart viser kartdetaljer og versjonsnummer. Kartet som brukes for øyeblikket vises i toppen av listen. Følgende kommandoer for Velg kart er: Velg Slett Oppdater Lar deg angi det valgte kartet som gjeldende kart. Lar deg permanent fjerne et valgt kart. Lar deg oppdatere skjermen når et nytt minnekort er satt inn i enheten. 24

25 4 Kapittel 4 - Alternativer for rute 4.1 Flerstopplanlegger Flerstopplanleggeren lar deg planlegge en rute med opptil 12 stopp. Når du trykker på GO knappen, regnes ruten ut i trinn, fra avreisepunktet til første stopp. Når du når første stopp, beregnes ruten ut fra neste stopp, og så videre Figur 16 Reis til flere ruter Vis på kart-skjermen leverer følgende rutetyper: Raskere og Kortere. Du kan velge Kortere for å regne ut en rute med den korteste fysiske avstanden mellom din nåværende plassering og valgte destinasjon. Når du trykker på GO-knappen vil Destinator automatisk regne ut den raskeste ruten. Definere rutegrupper En Rutegruppe representerer en gruppe av flere stopp. Fra Flerstopplanleggeren, velg Handlinger-knappen og trykk Legg til gruppe. Fra Legg til gruppe, skriv inn Gruppenavn og velg lagre. Handlinger-skjermen lar deg også endre eller slette en valgt gruppe. 25

26 Figur 17 Definere rutegruppen Sette opp stopp langs ruten Du kan sette opp stopp ved å velge Rutegruppe og trykke på Neste-knappen. Fra Stopp-skjermen, trykk på Handlinger-knappen for å legge til, endre navn eller slette en destinasjon. Legg til en stopp ved Adresse, POI, Mine Favoritter eller Nylige steder. Velg en av disse alternativene, spesifiser et sted, og klikk på OK knappen. Skjermbildet for Legg til stop vises. Du kan endre stedets navn, skrive inn en kommentar, eller angi en annen gruppe. Når du er ferdig, trykk Lagre Figur 18 Spesifisere et stopp Mens du er i Stopp-skjermen kan du bruke følgende kommandoer: Du kan bruke Flytt opp eller Flytt ned-knappene for å endre rekkefølgen på ruten din. Du kan velge en rutetype, Raskere eller Kortere, og trykke GO for å beregne det valgte stoppestedet på nytt. Bruk Vis-knappen for å vise valgte stoppested på kartet. Stopphandlinger Du akn trykke på Handlinger-knappen for følgende kommandoalternativer: 26

27 Sett som Start Legg til stopp Endre navn på stopp Slett stopp Optimer rute Informasjon Lar deg angi den valgte adressen som startstedet for ruten. Bruk denne kommandoen når du kalkulerer en rute fra et annet punkt enn din gjeldende plassering. Merk: Du mottar fremdeles GPS-signalet. Lar deg legge til et sted ved å spesifisere en adresse fra nylige steder, favorittsteder, eller førdefinerte POI-er, slik som bensin, mat, eller losji. Lar deg endre stoppinformasjonen, slik som navn, kommentarer, eller rutegruppe. Lar deg fjerne et valgt stopp. Ruteplanen for din tur er opprettet av sekvensen av angitte stopp. Det kan hende dette ikke er den mest effektive ruten. Når du klikker Optimer stopp, endrer Destinator rekkefølgen av stopp for å opprette den mest effektive ruten. Denne knappen viser adresseinformasjon om plasseringen. 4.2 Unngå veier Du kan spesifisere at enkelte veier skal permanent ekskluderes fra dine ruteberegninger. Bruk denne funksjonen når du vil unngå travle ringgater, bomveier eller utrygge gater. Fra Destinasjoner-menyne, trykk på Unngå veier knappen. Unngå veier vises, med Bomveier og Mine veier som skal unngås gruppene Figur 19 Unngå eller bruk veier Unngå veier grupper Fra Unngå veier, trykk på Handlinger-knappen. Handlinger-skjermen lar deg velge fra følgende kommandoer: 27

28 Legg til gruppe Endre gruppe Slett gruppe Opprett en ny gruppe av veier som du vil unngå. For eksempel, du kan opprette en gruppe kalt «Oslo veier», hvor du angir veier i det området som skal unngås. Når du trykker på Legg til gruppe-knappen, vises Unngå veier gruppe. Angi gruppenavnet og trykk Lagre. Velg en gruppe og trykk denne knappen for å endre gruppenavnet. Når du trykker på Endre gruppe-knappen, vises Unngå veier gruppe med gruppenavnet. Endre gruppenavnet og trykk Lagre. Det nye navnet vises på Unngå veierskjermen. Velg en gruppe og trykk denne knappen for å fjerne gruppen fra Unngå veier-skjermen. Veioppføringene i denne gruppene fjernes også. Når du velger en grupperute, kan du trykke Tillat knappen for å inkludere eller ekskludere alle veier i den gruppen. eller Unngå Unngå veier steder Når du trykker på Standard eller en Unngå veier gruppe, vil Destinator vise gruppeskjermen, som lar deg velge veier å unngå. Fra denne skjermen kan du bruke Tillat eller Unngå knappene for å inkludere eller ekskludere en valgt vei ved beregning av en rute. Merk: Du kan ikke spesifisere en spesifikk bomvei. Enten må alle bomveier unngås eller brukes. Du kan trykke på Handlinger-knappen for å velge fra følgende kommandoer. Legg til vei Endre vei Slett vei Vis på kart Informasjon Lar deg velge en vei. En adresseskjerm vises for at du skal spesifisere en by eller gate. Når du har fullført oppdateringen av din veiinformasjon, trykk Lagre. Lar deg endre navn på veien og velge en annen gruppe. Når du har gjort dine endringer, trykk Lagre. Velg en vei og trykk denne knappen for å fjerne veien fra din gruppe. Destinator vil ikke lenger kjenne igjen den slettede oppføringen som en vei som skal unngås. Lar deg se kartet med valgte destinasjon som du kan se over før du oppretter en rute. Denne knappen viser adresseinformasjon om plasseringen. 4.3 Avspilling av rute Denne funksjonen lar deg spille inn ruten din mens du reiser og deretter spille den av på Kart-skjermen. Fra Innstillinger-menyen, trykk på Ruteavspilling knappen. For å spille inn en rute, trykk på Opptak-knappen i Ruteavspilling-skjermen. Destinator viser Kartskjermen og navigerer deg til din valgte destinasjon. For å stanse innspillingen, gå tilbake til Ruteplanlegger og trykk på Stopp-knappen. 28

29 Figur 4 - Spille inn en rute For å spille av dine opptak, velg datafilen og trykk på Spill-knappen. Destinator viser Kart-skjermen for å spille av den innspilte ruten. For å stanse innspillingen, gå tilbake til Ruteplanlegger og trykk på Stopp-knappen. Du kan trykke på Handlinger-knappen for følgende kommandoalternativer: Slett opptak Slett alle opptak Avspillingshastighet Denne knappen lar deg fjerne en valgt innspilling. Denne knappen fjerner alle opptak. Bruk pilknappene for å justere hastigheten avspillingen bruker. Området er fra 100 % til 300 %. 4.4 Fotgjengermodus Fotgjengermodus-knappen lar deg veksle mellom å reise som en fotgjenger eller i et kjøretøy. Når du er i Fotgjengermodus er din navigeringsregion begrenset til ti kilometer. Ved opprettelse av en fotgjengerrute, unngår Destinator motorveier eller andre veier hvor fotgjengere ikke kan reise. Stemmevarsler er ikke tilgjengelig i denne modusen. Fotgjengermodus viser en skygge som viser solens posisjon. Dette er nyttig når du prøver å orientere deg selv på Kart-skjermen om dagen. For eksempel, du har beregnet en rute, men du vet ikke hvorvidt ruten er til venstre eller høyre for der du står. Dersom skyggen din er bak deg, er solen foran deg. Flytt din navigasjonsenhet til retningen av solen og følg ruten. Om natten vises det ingen skygge. Merk: Solen er alltid i motsatt retning fra hvor skyggen din vises. 4.5 Kartutforskning Denne funksjonen lar deg utforske kartet uten at GPS-mottakeren sender deg tilbake til din gjeldende plassering. Trykk på Utforsk kartet knappen for å koble fra GPS-mottakeren. 29

30 5 Kapittel 5 - Innstillinger 5.1 Kartinnstillinger Du kan klikke på Kartpreferanser knappen fra Innstillinger-menyen til å tilpasse dine kartvisninger, som vist i figuren under. Følgende kartinnstillinger er: Figur 20 - Kartinnstillinger Kartorientering Bruk automatisk zoom Bruk større bokstaver Fremover er opp Dette alternativet orienterer kartet slik at din retning fremover alltid er på toppen. Nord er opp Dette alternativet orienterer kartet slik at Nord alltid er på toppen. Når dette alternativet er valgt, er zoom avhengig av hastighet. Kartet zoomer ut ved høye hastigheter, viser et større område på kartet og zoomer inn ved lavere hastigheter, og viser et mindre område på kartet. Dersom du manuelt endrer zoom, vil Automatisk zoom gå tilbake til systemnivået etter flere sekunders inaktivitet. Dette alternativet øker størrelsen på gatenavn for å gjøre kartet lettere å lese. 5.2 Innstillinger for rask navigering. Rask navigering Du kan definere Rask navigering stedet ved å velge enten til førdefinert adresse eller til nærmeste POI-kategori i rask navigering. Innstillings-skjerm. Når stedet er valgt kan du navigere til din adresse ved å trykke på Rask navigering. <home> knappen vises på Kartskjermen. For eksempel, dersom du har valgt «Bensinstasjoner» som Rask navigering destinasjon, når du klikker på Rask navigering fra Kart-skjermen, Destinator oppretter automatisk en rute til nærmeste bensinstasjon. 30

31 Figur 21 Sette Rask navigering sted 5.3 GPS-signal Destinator bruker GPS-mottakeren for å finne din plassering. GPS-signal er automatisk hentet inn og ditt kjøretøys plassering og posisjon er konstant oppdatert. Figur 22 GPS-status Denne skjermen viser følgende informasjon: Lengdegrad Vinkelavstanden øst eller vest på jordens overflate, som målt i grader fra lengdegraden til et spesielt punkt på førstemeridianen i Greenwich, England. Breddegrad Vinkelavstanden fra et punkt på jordens overflate fra nord til sør for ekvator. Hastighet Hastighetsgrad, uttrykt som kilometer eller miles per time. Høydenivå Høyden over havet. De grønne linjene som vises på satelittbildet representerer satelittene som sender GPS-signaler til din mottaker. 5.4 Varsler Du kan velge typer stemme- og visuelle varsler slik at du vil bruke under navigeringen. Fra Innstillinger-menyen, trykk på Varsler knappen. Dialogboksen for Varsler vises, som vist i figuren under. 31

32 Figur 23 Innstillinger for varsler Stemmevarsler Advarsel om hastighet Omregning av ruten Upålitelig GPSsignal Kjør forsiktig Dette varslet advarer deg når bilde din overstiger fartsgrensen. Dette varslet er ikke aktiv med mindre det blir valgt. Dette varslet er aktivert når Destinator beregner en ny rute. Dette varslet er ikke aktiv med mindre det blir valgt. Dette varslet advarer at GPS-signalet er for lavt og upålitelig for navigering. Dette varslet er automatisk aktivt. Dette er en vennlig påminnelse ved starten av hver reise. Dette varslet er automatisk aktivt. Visuelle varsler Tekst Symboler Ingen Retningsvarsler vises med tekst. Retningsvarsler vises i diagramform, slik som en pil. Retningsvarsler vises ikke. 5.5 Måleenheter Fra Innstillinger-menyen, klikk på Måleenheter systemets måleenhet. knappen for å spesifisere Du kan velge: Imperial Metrisk Yard eller mile Meter eller kilometer 32

33 5.6 Look & Feel Fra menyen Innstillinger klikk knappen Se & føl for å velge fra andre 'skins' som er installert. 5.7 Veiledning Fra Innstillinger kan du trykke på Veiledning-knappen for å åpne programmet Destinator Guide Tour. Guided Tour er en utmerket måte å bli kjent med de ulike navigasjonsfunksjonene som er tilgjengelige. 5.8 Hjelp Denne knappen viser hjelpefilen for Destinator. 33

34 6 Kapittel 6 - Krav for installasjon Destinator er allerede installert på din enhet, men for å legge til eller endre kart, må du installere Destinator Console på PC-en din. 6.1 Krav for PC For å installere og bruke Console, må PC-en din møte følgende krav. Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1 og nyere Microsoft ActiveSync 3.71 og nyere Minimum 300 MB ledig plass for midlertidige filer En Internett-forbindelse for elektronisk registrering 6.2 Installer Console For å installere Destinator Console: 1. Sett inn Følge-CDen/DVDen i datamaskinen. Klikk på knappen Installasjon og så på Destinator Navigates. Installasjonsveiviseren for Destinator Console ber deg velge språk som skal brukes under installasjonen. Når du har valgt et språk, klikk OK. 2. Les Velkommen-meldingen og klikk Neste. 3. Fra Velg katalog-skjermen, godta enten anbefalt standardkatalog eller bla frem til en annen katalog hvor Destinator Console skal installeres. Klikk Neste. 4. Fra Språk-skjermen, velg det språket du vil bruke. Klikk Neste. 5. Bekreftelse på installasjon-skjermen viser dine valg for installasjonen. Dersom du er klar for å installere, klikk Neste. Installasjonsstatus-boksen viser fremgangen for installasjonen. Dersom du ønsker å endre valg av språk eller katalog før installasjon, klikk Tilbake, gjør dine endringer, og gå tilbake til Bekreftelse på installasjon-skjermen og klikk Neste. 6. Når installasjonen er fullført, klikk på Fullfør-knappen for å lukke veiviseren. 6.3 Console verktøylinje Følgende alternativer er tilgjengelige fra Console verktøylinjen: Installer/Fjern kart-knappen lar deg installere eller fjerne et kart. Kartskjærer-knappen lar deg tilpasse et installert kart. Denne knappen lar deg konfigurere Destinator navigasjonssytemet slik at gatenavn inkluderes i stemmevarslene. 34

35 Denne knappen lar deg aktivere ditt Destinator navigasjonssystem gjennom en automatisert prosess. 7 Kapittel 7 - Kartinstallasjon fra Console Når du mottar din d150-enhet, er Destinator installert på ditt SD-/MMC-minnekort sammen med en rekke kart. Denne seksjonen inneholder informasjon om installasjon av ytterligere kart fra Destinator Console. 7.1 Grensesnitt for kart På Destinator Console, vises en samling av kart, som vist i figuren under. Figur 24 Kartruter Standardkart Mine kart Kart som er tilgjengelige for installasjon. Kart som har blitt tilpasset fra et standardkart. 35

36 Installerte kart Stanard og tilpassede kart lagres på ditt SD-/MMC-minnekort. 7.2 Installere et kart Du kan installere et kart ved å velge kartet fra Standardkart-ruten i Destinator Console, og klikke på Installer/Fjern kart-knappen. Dialogboksen for Målenhet vises. Velg Lagringskortet. Gjenværende ledig plass for SD-/MMC-minnekortet vises i ruten Ledig minne for målenhet. Det installerte kartet vises i ruten Installerte kart. 7.3 Skjermgrensesnitt for Kart kutter På grunn av begrensninger til minnet på din enheten kan det hende du vil tilpasse et standardkart ved å velge det området du trenger. Du kan beskjære et standardkart fra Destinator Kart kutter-skjermen. Velg et standardkart og klikke på Kutt kart-knappen. Dialogboksen for Kart kutter vises, som vist i figuren under. Figur 25 Bruke kartskjærer Følgende verktøy følger med for å hjelpe deg til å enkelt flytte, vise og angi et område på kartet: Du kan bruke Pan-verktøyet for å flytte kartet opp, ned, venstre eller høyre. Du kan bruke Zoom-verktøyet til å øke eller minke detaljene på kartet. Du kan også bruke rullefeltet for å zoome inn eller ut. Du kan bruke Beskjær-verktøyet for å angi et område på kartet som du vil klippe ut. Når du har valgt ditt fokus ved fokus-verktøyene, som beskrevet under, klikk på Beskjær-verktøyet for å angi et område på standardkartet. 36

37 Du kan bruke Kutt-verktøyet for å opprette et tilpasset kart fra ditt angitte område. 7.4 Fokuser kartet Følgende verktøy følger med for å hjelpe deg fokusere kartet ditt, slik at du kan angi området du ønsker å kutte. Du kan klikke på Adresse-verktøyet for å sette startstedet på kartet til en By, Gateadresse eller Kryss. Dialogboksen for Adresse finner du Vis... og Sett... knappene som du bruke for å vise og sette fokuset på kartet. Du kan klikke på POI-verktøyet for å sette startstedet på kartet til et punkt av interesse. Dialogboksen for POI viser alle kategorier i venstre rute. Når du klikker en kategori, vil elementene som er knyttet til kategorien vises i høyre rute. Du kan klikke på knappene Vis POI og Sett POI for å vise og sette fokuset på kartet. Du kan klikke på Velg-verktøyet for å sette startstedet på kartet til en førdefinert underregion. En liste over underregioner vises i en rute på høyre side av kartet. Når du klikker på en underregion blir området uthevet. Fokusere kartet etter rute Destinator støtter kutting av ruten, som lar deg lage et kart satt sammen av punkter på i en rute. For å opprette ruten må du spesifisere to eller flere punkter. Etter ruten har blitt opprettet kan du kutte et kart fra dine spesifikasjoner for ruten. Klikk på Rute-verktøyet. Rute-ruten vises. Bruk Adresse- og POI-verktøyene for å angi rutepunkter. Klikk på Opprett rute-knappen. Ruten vises i blått. Klikk på Kutt kart-verktøyet. Følgende kommandoer er beskrevet under: Klikk denne knappen for å sentrere kartet på det valgte punktet. Klikk denne knappen for å slette valgte punkt. Klikk denne knappen for å slette alle valgte punkter. Klikk på disse knappene for å flytte et valgt punkt opp eller ned. Korridor Rute Du kan velge hvor mye det blir tatt med av nærområdet i rutebanen, målt i kilometer eller engelske mil. Du kan enten velge den raskeste ruten, bestemt av fartsgrense, eller den fysisk korteste ruten. 7.5 Klipp kart Når du har angitt ditt kartområde, klikk på verktøyet Klipp kart. Dialogboksen for Skjær kart vises, som vist i figuren under. 37

38 Figur 26 Kutte et kart Du må skrive inn et kartnavn og beskrivelse. Dersom du har angitt et navn som allerede eksisterer, vil Destinator be deg angi et annet navn. Du kan klikke på Beregn-knappen for å vise kartstørrelsen. Dette er en viktig funksjon når det er begrenset plass i minnet. 7.6 Hent inn kart I Destinator konsollen kan du oppdatere kartene dine ved å klikke Verktøy>Oppdater ny kartdata. Velg kartet du ønsker å hente inn ved å klikke på kartbildet, eller velge kartet fra listen. Et avmerkningsmerke representerer et valgt kart. Fra Målenhet-panelet, spesifiser Lagringskort. Etter du har valgt din målenhet og har bekreftet at det finnes tilstrekkelig ledig minne, klikk på Installer/Fjern kart-knappen. Dine valgte kart er installert og vises i Installerte kart. 38

39 8 Kapittel 8 - Importere en favoritt Du kan laste ned en liste over favorittsteder fra PC-en til enheten. Listen må inneholde.csv filer. Som en del av nedlastningen konverterer du.csv filene til.dat format for lagring på enheten gjennom Destinator Conversion-verktøyet. Filformatet.csv (Kommaseparerte verdier).csv-filer vises best med programmer som gjør det enkelt å behandle data i kolonneformat. Vanlige eksempler på slike programmer er de som brukes til å opprette regneark og databaser, som Microsoft Excel og liknende. 8.1 Filstruktur for importering av favoritter Filstrukturen for importering av favoritter må være i.csv (Comma-Separated Values) format. Filen inneholder følgende felter: 1. Navn på favoritten 2. Kommentar 3. Lengdegrad 4. Høydegrad 5. Postnummer 6. Sted 7. Gate 8. Husnummer Lengdegrad og høydegrad er numeriske verdier. Alle de andre er strengverdier. Dersom en strengverdi inneholder et komma må feltet ha anførselstegn..csv filen inneholder verdiene i en tabell som en serie ASCII tekstlinjer, organisert slik at hver kolonneverdi er atskilt med et komma fra neste kolonnes verdier og hver rad starter med en ny linje. 8.2 Importere en.csv fil Importere en.csv fil: På Destinator Console, klikk på et Standardkart. Dette vil aktivere funksjonene Installerer kart og Favorites Importer. 1. Klikk på Favorites Importer-knappen. Converter dialogboksen vises. 2. Velg.csv filen, spesifiser et kategorinavn og klikk på Konverter-knappen. Rapportområdet viser en melding med beskjed om at innholdet i filen har blitt konvertert og at filen er klar for nedlastning. 3. Last ned filen til enheten ved å klikke på Last ned-knappen. 8.3 Legge til fartsmålersteder i POI-listen 1. Koble Packard Bell Compasseo til en datamaskin med den medfølgende USB-kabelen og kjør Destinator Console på maskinen. Merk: Hvis GPS-enheten din ble levert med et kart over fartsmålersteder, finner du dette i mappen speed camera (fartsmåler). Hvis ikke, kan du laste ned slike kart fra ulike leverandører på nettet. 39

40 2. På Destinator Console, klikk knappen POI Importer. 3. Bla deg frem til RF.CSV -filen lagret i mappen "speed camera" (fartsmåler) på CDen som følger med Compasseo. 40

41 4. Klikk Konverter for å konvertere.csv-filen til Destinator POI-format. 5. Pass på at alle dataene er blitt konvertert og klikk Last ned for å oppdatere Compasseo. 41

42 9 Kapittel 9 - MP3-spiller 9.1 Oversikt Packard Bells Compasseo gir deg alle de vesentlige funksjonene i en MP3-spiller. Du kan spille av alle MP3- og WMA-musikkfiler lagret i minnekortet og du kan bla gjennom musikken etter sang eller album. Når du veksler til MP3-spillerfunksjonen, skanner Compasseo automatisk minnekortet sitt for MP3 (.mp3)- og WMA (.wma)-lydopptak og viser den første sangen i det første albumet. 9.2 Avspillingsskjerm Når du skal åpne MP3-spilleren, berør ikonet skjermbilde. i skjermbildet med hovedmenyen. Du får se følgende Skjermbildet i MP3-spilleren Merk: Du må avslutte Destinator Navigates før du begynner å bruke MP3-spilleren. Berør for å gå ut av dette skjermbildet og gå tilbake til hovedmenyen. 9.3 Avspillingsfunksjoner Packard Bell Compasseo inneholder standard avspillingsfunksjoner: Berør for å begynne å spille av sanger. Merk: Ikonet minnekort. angir at det ikke finnes noen sanger som kan spilles av fra gjeldende mappe eller Berør for å lage en pause i avspillingen. Merk: Dette ikonet vises bare under avspilling. Berør for å stoppe avspillingen. 42

43 Merk: Dette ikonet angir at avspillingen er stoppet. 9.4 Bla gjennom med disse funksjonene Berør for å spole raskt tilbake til begynnelsen av gjeldende sang. Når du får se ikonet er du fremme ved starten av albumet og da kan du ikke spole tilbake mer. Berør for å spole raskt frem til neste sang. Når du ser ikonet er du fremme ved slutten av albumet og da kan du ikke spole raskt forover mer. Berør for å gå til forrige album. Når du ser ikonet har du nådd det første albumet på minnekortet ditt og kan ikke komme lengre. Berør for å gå til neste album. Når du ser ikonet har du nådd det siste albumet på minnekortet ditt og kan ikke komme lengre. 9.5 Avspillingsmodus Ikonet Ikonet angir at sangene i gjeldende album vil bli avspilt i rekkefølge. angir at sangene i gjeldende album vil bli avspilt i vilkårlig rekkefølge. Merk: Berør ikonet gjentatte ganger til du kommer frem til ønsket modus. Ikonet Ikonet Ikonet angir at spilleren vil spille av sangene i gjeldende album én gang, og deretter stoppe. angir at den gjeldende sangen vil bli avspilt gjentatte ganger. angir at sangene i gjeldende album vil bli avspilt gjentatte ganger. Merk: Berør ikonet gjentatte ganger til du kommer frem til ønsket modus. 43

44 10 Kapittel 10 Photo Viewer 10.1 Endre bildestørrelser ved hjelp av Magic Picture Før du viser bildene dine på Compasseo med fotofremviseren, anbefales det å konvertere dem på datamaskinen ved hjelp av Magic Picture. Denne programvaren konverterer automatisk bildene til en størrelse og et format som passer for visning på Compasseo. 1. Først må du installere programmet Magic Picture på datamaskinen. Sett følge-cden inn i den optiske stasjonen på datamaskinen og klikk på knappen Installasjon. Klikk på knappen Magic Picture, og følg anvisningene på skjermen. 2. På datamaskinen, gå til den mappen bildene dine er lagret i. Høyreklikk på bildet du vil endre størrelsen på, og velg Magic Picture. 3. Magic Picture oppretter en ".jpg"-kopi av bildet ditt og føyer til "Magic Picture" i filnavnet. Gjenta disse trinnene for hvert fotografi du vil overføre til Compasseo. 4. Sett inn et SD-/MMC-kort i det riktige sporet på Compasseo og koble enheten til datamaskinen. Deretter kopierer du de tilpassede bildene til "SDMMC"-mappen på Compasseo Oversikt Packard Bells Compasseo gir deg alle de vesentlige funksjonene i en fotofremviser. Du kan se på alle JPEG (.jpg)- og Bitmap (.bmp)-bilder lagret på minnekortet, og du kan vise dem som miniatyrer eller som lysbilder. Når du veksler til fotofremviserfunksjonen, skanner Compasseo automatisk minnekortet sitt etter bilder. Alle.jpg (JPEG)- og.bmp (Bitmap)-bilder den finner, blir vist som miniatyrer. Merk: Du må avslutte Destinator Navigates før du begynner å bruke fotofremviseren Vise bilder Når du skal åpne fotofremviseren, velger du fotofremviserikonet miniatyrskjermbildet. fra hovedmenyen. Du får se Merk: Du må avslutte Destinator før du begynner å bruke fotofremviseren. 44

45 Skjermbilde med miniatyrer Bruk ikonene nederst på skjermen slik: Berør pilen for å vise neste side. Berør pilen Berør knappen for å vise forrige side. for å avslutte fotofremviseren. For å starte en lysbildevisning, berør ikonet. Berør skjermen igjen for å stoppe lysbildevisningen og gå tilbake til hovedskjermen i fotofremviseren. For å se det valgte fotografiet i fullskjermmodus, berør knappen. Fullskjermmodus Når du er i fullskjermmodus, berør skjermen for å få vist disse ikonene:: Berør for å vise det neste bildet. Berør for å vise det forrige bildet. Berør for å gå i zoomemodus. Zoomemodus I zoomemodus kan du gjøre følgende: 45

46 46 1. Flytte bildet opp 2. Gå tilbake til fullskjermmodus 3. Flytte bildet mot høyre 4. Zoome inn 5. Flytte bildet ned 6. Zoome ut 7. Flytte bildet mot venstre

47 11 Kapittel 11 Innstillinger Starter Destinator Navigates aplikasjonen Starter Photo Viewer aplikasjonen Åpner innstillingsmenyen Figur 27 Hovedskjerm Du kan endre standard brukerinnstillinger for Destinator Navigates enheten ved å trykke på Oppsett på hovedskjermen. Figur 28 Innstillingsmeny for Destinator Navigates enhet 11.1 Innstillinger for strøm Figur 29 Innstillinger for strøm Skjermen for strøminnstillingene indikerer batteristatusen for Destinator Navigates enheten. 47

48 Trykk for å gå tilbake til innstillingsmenyen Innstillinger for baklys Figur 30 Innstillinger for baklys Skjermen for innstillinger av baklys lar deg velge hvor klar skjermen skal være. Du kan spare strøm ved å velge hvor lenge baklyset vil stå på før det dimmes. Trykk for å gå tilbake til innstillingsmenyen Innstillinger for tid Figur 31 Innstillinger for tid Skjermen for innstillinger av tid lar deg velge tidssonen din, og stille inn dato og tid. Trykk for å gå tilbake til innstillingsmenyen Innstillinger for språk 48

49 Figur 32 Innstillinger for språk Skjermen for innstillinger av språk lar deg velge språket som skal brukes på skjermen og stemmeberetninger. Trykk for å gå tilbake til innstillingsmenyen Systeminformasjon Figur 33 - Systeminformasjon Skjermen for systeminformasjon viser programvareversjonen for din Destinator Navigates applikasjon og informasjon. Du kan også justere plasseringen av skjermen. Trykk for å gå tilbake til innstillingsmenyen. 49

PACKARD BELL GPS 400 BRUKERHÅNDBOK

PACKARD BELL GPS 400 BRUKERHÅNDBOK PACKARD BELL GPS 400 BRUKERHÅNDBOK Merknader og ansvarsfrasigelse Opphavsrett Packard Bell GPS 400 Brukerhåndbok. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Med enerett. Ingen deler av denne manualen kan kopieres

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PACKARD BELL COMPASSEO BRUKERHÅNDBOK

PACKARD BELL COMPASSEO BRUKERHÅNDBOK PACKARD BELL COMPASSEO BRUKERHÅNDBOK Merknader og ansvarsfrasigelse Opphavsrett Packard Bell Compasseo Brukerhåndbok. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Med enerett. Ingen deler av denne manualen kan kopieres

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Kart

Brukerhåndbok Nokia Kart Brukerhåndbok Nokia Kart 1.0. utgave NO Nokia Kart Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, veileder deg frem til bestemmelsesstedet ditt. Du kan: finne byer, gater og tjenester finne veien med detaljerte

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Sony

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brukerhåndbok NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197

Din bruksanvisning NAVIGON PRIMO http://no.yourpdfguides.com/dref/2470197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON PRIMO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON PRIMO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Din bruksanvisning LG LN515 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214329

Din bruksanvisning LG LN515 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214329 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510

Din bruksanvisning NAVIGON 20 EASY http://no.yourpdfguides.com/dref/3952510 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON 20 EASY. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVIGON 20 EASY i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Din bruksanvisning LG LN510 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214328

Din bruksanvisning LG LN510 http://no.yourpdfguides.com/dref/1214328 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943

Din bruksanvisning NAVIGON 3110 http://no.yourpdfguides.com/dref/2469943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte TomTom ONE XL 1. Hva er i esken Hva er i esken a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Ladeindikator B Touch-skjerm C Av/på-knapp D Høyttaler E Ekstern antennetilkobling F USB-kontakt G RDS-TMC-kontakt H Minnekortspalte

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide

TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT Referanseguide Innhold Komme i gang 4 Start TomTom Nav Compatible with Sony XAV/XNV-KIT... 4 GPS-mottak... 4 Planlegge en rute 5 Planlegge en rute... 5 Ruteoppsummering...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Lokalisering 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer