ÅRSMØTE Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien Drøbak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2012 Side 8 Komiteenes beretninger for 2012 Side 17 Resultatregnskap Side 18 Balanse Side 19 Noter til regnskapet Side 21 Revisjonsberetning Side 23 Kontrollkomiteens rapport Side 24 Innkomne forslag Side 25 Styrets forslag til kontingenter Side 26 Styrets forslag til budsjett Side 27 Bestemme klubbens organisasjon Side 27 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 28. februar 2013, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg i henhold til vedtektene. 1 Konstituering av årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2012 Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan Hovedlinjene i klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag og forutsetning for aktivitet, omdømme og hvordan vi skal ivareta medlemmenes og gjestespilleres forventninger har vært et godt år for DGK og vår klubb har mestret de økonomiske utfordringene godt. På bakgrunn av de siste års trender med en klar nedgang i greenfeeinntekter og inntekter i bedriftsmarkedet, presenterte vi for et år siden et budsjett basert på dette. Der valgte vi sterk styring av alle kostnader og bruk av tilgjengelige midler til å opprettholde og styrke banens kvaliteter. At vi var i stand til å åpne banen, for både medlemmer og gjestespillere allerede 7. april, med god kvalitet på bane og anlegg, bidro til at vi fikk en meget god start på sesongen, på alle måter. Innsatsen med å opprettholde kvalitet og layout på hele spilleflaten styrker vårt omdømme. Nå vet golfspillere at vårt produkt er blant landets beste og dette vil nok en gang styrke vår posisjon i et konkurranseutsatt marked. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: Golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer og bidrar i stor grad til den gode opplevelsen på golfbanen. Den frivillige Marhall-tjenesten er i ferd med å bli unik i Golf-Norge. Blide baneverter som veileder og bidrar med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i praksis og bidrar sammen med våre andre kvaliteter til å sørge for den gode opplevelsen hos Drøbak Golfklubb. Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2012 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Vi startet i 2012 utdanning av klubbmedlemmer som Trener 1 og aktivitetsledere, for å kunne håndtere et stadig større behov for organisert trening/treningsgrupper. Dette skjer i samarbeid med våre proer og er en konsekvens av at rekruttering var et prioritert område også i Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har i år hatt fulle kurs i Proshoppens regi og vi har hatt 80 nye medlemmer gjennom denne opplæringen i Takk for flott innsats til Jim og Jørgen og hele det trivelige personalet i Proshoppen. Våre treningsområder ble i 2012 tilpasset forbundets «Golfloop NXT LVL» og mulighetene for å benytte seg av dette tilbudet ble brukt av mange av klubbens medlemmer. Administrasjonen har gjennom 2012 arrangert «Golfkarusell» for de aller yngste. Et meget populært tiltak som bidrar til å knytte unge golfere til sporten og klubben fra de er små og viser golfklubben som inkluderende for alle i lokalsamfunnet. DGK har også etablert et godt samarbeid med Frogn Videregående skole i rekrutteringssammenheng. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til dette i komiteer og som trenere/aktivitetsledere. «Veien tilbake til golf» ble ikke gjennomført som planlagt og vi vil revurdere dette tiltaket i Turneringsaktiviteten i 2012 ble omfattende. Vi hadde et godt og variert tilbud til medlemmene. I tillegg har vi opprettholdt et meget godt renommé som ansvarlige for flere NGF arrangementer, som Norges Cup og Titleist Tour. Vår gjennomføring av Pink Cup ga et godt bidrag til Kreftsaken. Vi tok imidlertid ad notam ønskene om å redusere vårt engasjement noe i forhold til tidligere når det gjaldt større NGF-turneringer. Hjertelig takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for glimrende innsats. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Det er tilfredsstillende å vite at vi er konkurransedyktige i dette markedet. I klubbens 20. år med egen bane kan vi gratulere hverandre med en klubb og et baneanlegg som er blant de beste i landet og som vi vil sørge for utvikler seg videre på alle områder i tiden fremover. 4

5 Møtevirksomhet Styret har hatt 10 styremøter og en strategisamling, avholdt i klubbhuset. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1621 medlemmer. Av disse er 1467 voksne, 154 er juniorer og barn. 128 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett av klubbens medlemmer er menn/gutter, 490 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 3 låneobligasjoner som ble inndratt i 2012 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 56 låneobligasjoner. Klubbens aktiviteter Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver og sportslig fremgang preger gruppa. Damekomiteene er viktige ressurser i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen er blant komiteene med høyeste og mest omfattende aktivitetsnivå. Godt organisert gjøres det en stor og god jobb for å forvalte en viktig ressursgruppe i klubben. Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid har et høyt antall aktivitetstimer. Det blir jobbet iherdig for å skaffe midler slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes eller helst økes også neste år. Juniorkomiteen gjør en storartet jobb for våre yngre medlemmer, både de som ønsker å ha golf som hobby, de som satser på golf som idrett på toppnivå og alle midt i mellom. I alle komiteene/gruppene gjøres det et formidabelt arbeid for at medlemmer, gamle og nye, skal føle seg velkommen. Det blir lagt ned mange tusen timer i frivillig arbeid. En stor takk går til alle frivillige i klubben. Kafeen Kafeteria/restaurantdriften har Helge-Trygve Askautrud og Gina Anderssen med selskapet Drøbak Restaurant og Catering hatt ansvar for i Dette samarbeidet har fungert svært bra. Vi gleder oss over at de også i sesongen 2013 vil servere våre medlemmer og gjester. Proshop Ny 3-års avtale med James McGowan Golf A/S er inngått. Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et meget solid team, som utfyller styret og frivillige på en utmerket måte og som sammen ivaretar administrasjonens oppgaver til alles fulle tilfredshet. I løpet av sesongen har totalt 8 personer arbeidet i på banen, ledet av Phill Nason og Bjørn Fleisje. Fra 1. august 2012 valgte Phill Nason å si opp sin stilling som Head Greenkeeper i Drøbak GK og flytte tilbake til England, etter å ha vært med på å bygge opp banen fra starten. Klubben er meget takknemlig for den jobb Phill har lagt ned i Drøbak og han ble hedret med klubbens Hedersnål under avskjedsmiddagen. Bjørn Fleisje er ansatt som ny Head Greenkeeper i Drøbak Golfklubb. Medlemmer og gjestespillere utrykker stor glede over «guttas» imponerende innsats med å holde spilleflate og omgivelser i utmerket stand til enhver tid og å sørge for at utvikling skjer iht. til plan. Det har vært svært begrenset sykefravær i

6 Banen Den hittil tidligste baneåpning i klubbens historie gjorde at vi kom godt i gang 2012 og vi klarte å opprettholde en standard gjennom hele sesongen som førte til at Drøbak var en av Norges flotteste og mest besøkte golfbanene i Kontinuerlig og styrt oppgradering av spilleflaten ga oss et løft også i år. Banen har i 2012 beholdt tilpasningene vi gjorde til gjennomføringen av Nordea Tour i Tilpasning av gresslengden på rough vil opprettholdes i 2013 og det er bestemt at spilleflaten skal opprettholdes på det nåværende nivå i perioden fremover. Det var planlagt planting av trær og oppgradering av tralleveier/teeområder på høsten 2012, men vinteren kom «for tidlig» for disse aktivitetene. Disse startes imidlertid opp igjen umiddelbart på vårparten Gode innspill på mindre tilpasninger er vurdert, behandlet og planlagt. Proshop og turneringskontoret ble beiset/malt etter sesongslutt Økonomi Resultatet slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2012, viser et overskudd på kr ,- Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for samtaler gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, som arena for snølek for barn i alle aldre, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er beskjeden, men Drøbak Golfklubb registrerer fortsatt stor interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på dette. Bedriftsmarkedets interesse for golf er fremdeles meget beskjeden, og har ført til en stabilisering av bedriftskontrakter på et akseptabelt nivå. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenomfaglig aktivitet i næringslivet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus. I det private medlems- og greenfee-markedet var 2012 året da folk holdt seg hjemme, koste seg på hytta og spilte mer golf både på hjemmebanen sin og de banene de synes er hyggelige å spille på. Styret tror dette fortsetter også i Prioriterte oppgaver i 2013 er å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for «den gode opplevelsen» for alle som benytter DGKs anlegg. Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Virksomhetsplan er i ferd med å nå sin slutt og styret vil i året som kommer starte arbeidet med å etablere «Virksomhetsplan ». 6

7 Medlemsundersøkelsen 2012 Antall svar var omtrent som i 2011, i år 364. Dette gir oss en god indikasjon på medlemmenes forventninger og hvordan klubben møter disse. Svarene danner fundamentet for vår fortsatte satsning, «den gode opplevelsen». Våre medlemmer er generelt godt fornøyde med banen og omgivelsene rundt, proshop får gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Kafeen har i 2012 gode tilbakemeldinger og det ser ut som vi nå har funnet en løsning som fungerer veldig bra. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr : kr Årets overskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak 11. februar Rune Hillås Rolf B. Vedal Marianne Håkonsen Kjell Atle Nordaas Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem (sign) (sign) (sign) (sign).... Katrine Parker Torkel Lien Jens Gilboe Styremedlem Styremedlem Daglig leder (sign) (sign) (sign) 7

8 Komiteenes beretninger Årets klubbmestre Damer Sandra Nordaas Herrer Henning Jensen Damer Marianne Aakre Damer 65+ Emmy Sørensen Herrer Steinar Pettersen Herrer 65+ Kjell Nakken Junior jenter Sandra Nordaas Junior gutter Victor Hovland Sportslig satsing Lørdag den 14. April 2012 hadde undertegnede møte med Kjell Atle Nordaas, Jørgen Hillås og Øivind Haug. Vi ønsket at flere av våre medlemmer skulle bli bedre og stille i Region Tour og Norgescup. Derfor lanserte vi felles trening for våre beste spillere 1 time i uken med Pro Jørgen Hillås. Han har brukt coaching systemet for å få de beste til å bli bedre. Gruppen består av utplukkede kandidater, gjort av Jørgen Hillås. Kriteriene: skal være under 18 HCP, bra plasseringen i turneringer samt et ønske om å bli bedre. Satsningsgruppen fokuserer i hovedsak på å få i gang Seriespillet i 2012 mot de andre klubbene i Oslo/Akershus Dette for å vise at Drøbak kunne hevde seg, slik at det ble lettere å få flere spillere til å satse på region Tour neste år. Divisjon 1 endte på 4 plass Divisjon 2 endte på 4 plass, nesten delt 3 plass med OSLO GK Dette viste seg å være en suksess, som vi ønsker og fortsette med i Men da bedre resultatene. Spilleren har forpliktet seg til følgende i Være med på trening hver Torsdag - Levere inn arbeidsoppgaver i henhold til Coaching systemet 1 gang i uken. - Forplikte seg til og holde av 3 dager til og representere Drøbak. - Spille i scratch klassen i klubb turneringer. Kostnadene i 2012 endte på kr Magnus Groseth Denne oppsummeringen gjelder stort sett Drøbaks seniorspillere som har deltatt i aktiviteter i regi av Norsk Senior Golf, eller Norges Golfforbund. Lag NM. Etter at vi i flere år har stilt med 2 damelag og 2 herrelag i Senior NM, var dessverre ikke interessen stor nok blant damene til at vi kunne stille med 2 lag. Vi måtte derfor trekke vårt damelag i 2 divisjon. Damelaget spilte i 1 divisjon mens herrene spilte i 2 og 3 divisjon. Lag 1 Herrer: Espen Olafsen, Steinar Pettersen, Jan Erik Evensen og Kjell Nakken Lag 2 Herrer: Torbjørn Togstad, Per Bjørn Østro, Oddbjørn Høvik og Tore Sellæg. Lag 1 Damer: Tove Olafsen, Trine Hegna, Marit Munthe-Kaas og Marianne Aakre. Lag uttakene ble gjort på bakgrunn av hcp, individuelle resultater og hvem som var tilgjengelige. Herrelaget i 2 divisjon leverte solid spill vant divisjonene og sikret opprykk til 1 divisjon. Herrelaget i 3 divisjon fikk 4 plass og sikret dermed også opprykk til 2.divisjon. Damelaget i 1.divisjon fikk 4 plass og beholder dermed sin plass. 8

9 Senior NM: Ble i år arrangert på Bjaavann GK. Drøbak var kun representer med en spiller Espen Olafsen. Senior turneringer: Det blir gjennom sesongen arrangert ca. 100 åpne turneringer. Vi har mange seniorspillere som deltar i disse turneringene. I år spilte Jan Erik Keim, Jan Erik Evensen og Oddbjørn Høvik seg inn på det norske representasjonslaget for EM Herrer Masters som ble spilt i Østerrike i august. Klubbmesterskap Senior: Seniormesterskap er åpent for alle medlemmene som har nådd rett alder. Det var i år dessverre en nedgang på antall deltagere i samtlige klasser. Totalt 36 deltok, 12 damer (7+5) og 24 herrer (6+18). Lagserien Damer. Vi stilte med 1 damelag i årets serie. Det har vært vanskelig å få nok spillere til de enkelte matcher. Flere av matchene ble spilt med redusert lag. Vi tapte vår serie. Lagserien Her stilte vi med 1 lag, denne serien er åpen både for herrer og damer, men i årets serie har det kun vært herrespillere. Alle matcher har blitt spilt med fult lag, men det har til tider vært vanskelig med å få nok spillere. Laget vårt vant sin pulje. Ambisjoner for Vi har mange gode senior spillere både på dame og herre siden. Det betyr at våre plasser i 1. divisjon bør vi klare å beholde. Det er også ett ønske at vi er bedre representert på NM, med både flere herrer og damer. En større økning i deltakere i Senior Klubbmesterskap må prioriteres. Marianne Aakre Juniorkomiteen Komiteen har bestått av Rolf Andersen, Per-Kristian Høgmoen, Hilde Degerud Jahr, Jon Peder Ryste, Kjell Atle Nordaas, Karl Markus Haraldseid og Nils Witzøe. Arbeidet i komiteen har vært organisert rundt følgende hovedaktiviteter: Felles aktiviteter, Turneringer, Jentegolf, Sosiale arrangementer og Treningsstruktur. Felles aktiviteter Vi har holdt oss innenfor et budsjett på kr ,- som ramme for våre aktiviteter. Treningsopplegget for satsningsgruppen har fungert god med god sportslig fremgang Vi har avholdt 1 foreldremøte. Fremmøte av foreldre har vært labert. Vi har hatt en treningstur for juniorene, satsningsgruppen, til Spania i vinterferien med 23 deltakere. Vi har hatt en treningstur for juniorene til Danmark i april med 40 deltakere. Turneringer Jenter: I lag-nm, 1. divisjon presterte jentene ved Sandra Nordaas, Julie Reinertsen og Cecilia Peinert å vinne og rykker derved opp i eliten i Disse 3 samt Kristin Rokk Fleisje har også representert DGK på Titleist Region Tour og med Titleist-Tour greie resultater. Nevnes bør dog Sandras seier på Titleist-Tour på hjemmebane samt 3. plass på OOM Sandra har også representert Norge i flere internasjonale turneringer, og har plass på utviklingsgruppen til NGF. Hun mottok også NGF sitt juniorstipend. Det blir meget spennende å følge henne videre. Det blir viktig å legge vekt på rekruttering på jentesiden i det kommende år. Gutter: I lag-nm for gutta var det et klart mål å havne på pallen. Dessverre ble det noe ujevnt spill som resulterte i en god 5. plass. På laget spilte Espen Stensland, Viktor Hovland, Henning Høgmoen, Erik Moderhak, og Ole Jørgen Skatter. 9

10 På Titleist-Tour har de samme gutta deltatt på alle turneringene inklusiv NM-Junior med greie resultater, og samtlige er kvalifisert til Titleist-Tour i Nevnes bør dog Ole Jørgens 3. plass på Titleist-Tour på hjemmebane. Enkelte av de andre gutta har også fått delta på Titleist-Tour med vekslende hell. På Titleist Region Tour og Junior-Tour har vi hatt 5-8 deltagere med greie resultater også med noen klasse seire. Viktor Hovland satte banerekord på hjemmebane med 61 slag under junior KM. Han er også uttatt på NGF sin utviklingsgruppe og har representert Norge internasjonalt. Turneringer og TO-arbeid: DGK har deltatt på samtlige møter innen TO-området juli Titleist-Tour Match med godt gjennomført arrangement med praktfulle kritikker fra dommere og deltagere. En stor takk til alle som var med å gjøre denne turneringen til en stor suksess. Innad i klubben så er det rekrutteringsarbeidet vi må legge vekt på. Vi har en god bredde blant gutta på TT og TRT, men blant jentene er det tynt. Det blir spennende å se hvordan våre spillere vil utvikle seg i løpet av Vi må også rette en stor takk til Seniorene som støttet 2 av våre juniorer, Jostein Ryste og Tobias Rinde Olsen, med stipend. Vi ser frem til den årlige Junior/Senior- matchen. Støtten fra Seniorene til juniorene er unik på landsbasis og bør være en mal for andre klubber. Treninger Ca 15 juniorer har hatt vintertrening på Haug Golfsenter 1 til 2 ganger pr uke. Satsningsgruppen har hatt fysisk trening på Frisk. Sommertreningen har vært som tidligere år med trening 1-2 ganger pr uke med ca 50 deltagere. I tillegg har det vært coaching med Jørgen 1 gang i uken. Golfskoler har blitt gjennomført i kjent stil. Satsningsgruppen hadde egen golfskole med spill og trening på andre baner. Klubben har også avholdt 4 "Golfkarusellrenn" med god deltagelse som vi forventer gir økt rekruttering. Fremtidsutsikter Vi har hatt gjennomsnittlig 7 deltagere både på Titleist-Tour og Titleist Regions Tour. For sesongen regner vi at flere vil ta et trinn oppover på turneringsstigen. Vi kan forvente oss mange gode turneringsresultater de neste år. Vi ser imidlertid at rekrutteringsgrunnlaget må styrkes på lengre sikt. Vi bør også tilstrebe å ha en større sosial faktor i juniorarbeidet. Mål for 2013 Gutta bør komme på pallen i Lag-NM Junior. Jentene bør holde seg i elitedivisjon i Lag-NM Junior. Vi skal ha min. 1 gutt og 1 jente blant de 10 beste på O.O.M. Titleist-Tour og NM-Junior Vi skal øke rekrutteringen slik at vi har minst 70 juniorer i trening 1-2 ganger pr. uke, samt oppfordre til representasjon og turneringsspill. Rolf Andersen, Per-Kristian Høgmoen, Hilde Degerud Jahr, Jon Peder Ryste, Kjell Atle Nordaas, Karl Markus Haraldseid og Nils Witzøe. Utdanningskontakt Også i år har det vært en travel sesong med kurser for nye spillere. Det har vært avholdt 8 kurs med totalt 80 elever(voksne og barn). Hjertelig takk til Jørgen for vel utført jobb. Jeg har hatt den glede å få være med Damegruppen og Damer 55+ på deres hyggekveld hvor golfregler og etikette har vært tema. Jeg setter meget stor pris på å få være med på disse møtene. Har også hatt gleden av å få prate golfregler mens kaffe og vafler fortæres etter mandagsgolfen. 10

11 Vi har aldri fått i gang fadderordninger for nye spillere og ønsket er at vi alle skal være fadder. Selv om Jørgen gjør en meget god jobb er det stor forskjell å følge kurset og så plutselig skal ut på banen på egenhånd. Håper alle husker da vi var nye og skulle ut på banen for første gang. Det kan være skremmende. Derfor ber vi dere alle om å ta godt vare på våre nye spillere. Spiller vi med nye spillere vær så snill å være behjelpelig med etikette og regler. Hjelp til med utregning av poeng og oppfordre til å registrere resultatet i GolfBox og ikke minst ta med de nye til kafeen etter runden. Da er det også lettere å komme inn i klubbmiljøet og vi får en enda hyggeligere klubb. Tor Grette Jensen Handicapkomiteen Det har vært et stille år, kun et par justeringer etter søknad. Det ser ut til at GolfBox fungerer bra for spillere som spiller turneringer. Selv om hcp bestemmelsene ikke krever at vi registrerer våre selskapsrunder vil vi oppfordre alle medlemmer til å registrere alle runder i GolfBox. Ingen vil da mistenkes for hcp juks å ikke minst, vi får et riktig handicap. Fra 2013 vil det bli innført to hcp kategorier, EGA handicap (som vi nå alle har) og EGA turneringshandicap. For å få sistnevnte hcp må vi ha spilt minst 4 runder i 2012 hvor resultatet er registrert i GolfBox. Hvis ikke må det registreres 4 runder i 2013 før man kan oppnå turneringshandicap. Det er opp til turneringskomiteen å bestemme om EGA turneringshandicap er et krav. Det har vært en del spørsmål/misnøye om at hcp ikke alltid blir justert i henhold til antall poeng oppnådd. Dette skyldes CBA (Computed Buffer Adjustment). CBA brukes kun i turneringer og gjøres automatisk I GolfBox. Det betyr i praksis at buffersonen kan bli justert opp eller ned når en analyse av startfeltets resultater er annerledes enn et antall forventningsverdier. Ved for eksempel dårlige eller vanskelige spilleforhold og startfeltet presterer dårligere enn forventet justeres buffersonen ned. Det vil si at det kreves færre poeng for å slippe å regulere handicapet opp. Tor Grette Jensen Seniorkomiteen Seniorgruppen i Drøbak Golfklubb har hatt et godt golfår med svært høyt aktivitetsnivå. Takket være stor interesse blant spillere, klubbledelse og ikke minst banemannskap, har vi kunnet gjennomføre våre planlagte aktiviteter. På linje med tidligere år har konkurransene våre hatt høyt deltakerantall og antallet nye spillere har vært gledelig høyt og lover godt for fremtiden. Økonomien i gruppen er tilfredsstillende og det er ledelsens anbefaling at Seniorgruppen også denne gang utdeler Juniorstipend. På klubbens årsmøte i februar ble det utdelt 2 Juniorstipend. Aktiviteter: Mandagsgolfen utgjør ryggraden i seniorenes terminliste, så vel sportslig som sosialt og ikke minst økonomisk. I 2012 ble det avviklet 22 mandagsgolf-turneringer hvor det konkurreres i 2 klasser; A Netto Slag og B Stableford. Det har i alt vært 106 spillere innom mandagsgolfen, en pen økning i forhold til I A- klassen har det i alt deltatt i alt 49 spillere, i B klassen 57 spillere. Populære innslag i årets mandagsgolf har vært Nærmest Flagget og Lengste Drive en gang pr. måned med egen premiering rett etter innkomst. Nytt av året var gjennomføring av 2 konkurranser med annet spilleformat, Texas Scramble og FourBall, vellykkede forsøk som egner seg for gjentakelse. 11

12 Resultater Klasse A Netto slag: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Resultater Klasse B Stableford Nr.1 Nr.2 Nr.3 Kjell Nakken Tore Sellæg Henrik Bucher Ole Scheie Sigurd Haslerud Even Ramskjell Beste bruttorunde i 2012, Kjell Nakken med fenomenale 73 slag. Beste nettorunde, Per Birkeland med 64 slag. Beste stableford runde hadde Jan Wold med 43 poeng! Match Play turneringen, ledet av Patrick McCarthy, ble også i år gjennomført i 2 klasser, med 48 spillere. Vinner i klasse A Netto Slag: Odd Gilboe Vinner i klasse B Stableford: Even Ramskjell I den avgjørende kampen om matchtrofeet ble Odd Gilboe vinner og mottar Vandrepokalen for Årets match mot DGKs Damer endte med solid seier til Seniorgruppen. Årets mer sosialt anlagte turnering med DGKs Senior Damer endte med seier til samtlige deltakere i et meget vellykket arrangement. Vinnerparet ble: Tove Olafsen og Nils Kristian Hammarstrøm. Matchen mot DGKs herrer. Etter fin innsats fra våre 8 spillere, måtte vi likevel se oss slått av et meget velspillende herrelag denne gang. Vi vant igjen den årlige pokalmatchen mot Moss/Rygge med solid seier på hjemmebane og uavgjort borte - og pokalen forblir stående i vårt premieskap. I de tradisjonsrike matchene mot Bærum Golfklubb ble det solid seier hjemme og tap borte som vanlig. DGKs seniorer mønstret 20 spillere i begge matchene! I årets Ring-Golf turnering, ledet av Ørnulf Theodorsen, åpnet vi med solid seier til Drøbak i hjemmematchen, men vi fikk hard kamp i bortematchene og endte på til slutt 3. plass. I klubbmesterskapet for Senior Herrer ble resultatet i yngste klasse; Klubbmester Steinar Pettersen, Espen Olafsen nr.2. I eldste klasse ble Kjell Nakken klubbmester etter omspill på hull 18 med Donald MacCulloch. Vinterserien på Haug: Den tradisjonsrike vinterserien med simulatorgolf på Haug, dyktig ledet av Odd Gilboe, samlet også i år stor deltakelse fra spillesugne seniorgolfere. Verd å nevne er EM Masters Seniors Championship & Cup som ble spilt i Østerrike, hvor følgende DGK spillere var med på å representere Norge; Oddbjørn Høvik, Jan Erik Keim og Jan Erik Evensen. NSGs Senior NM for lag: Solid spill førte DGKs førstelag opp til 1.divisjon og 2.laget opp til 2. divisjon. Det innebærer at DGKs seniorer kan stille med nok et lag i neste års NM. Vi gratulerer med innsatsen! I NSGs Masters Finale på Vestfold spilte Bjørn Spieler seg frem til en ypperlig 3. plass i sin klasse. I NSGs lagserie, en serie som gikk over mange omganger og med stor deltakelse, gikk Drøbaks seniorer til topps i sin gruppe. Årets svenske opplevelser: Vårturen til Sotenes og Torreby ble arrangert mai med stor deltakelse og kjempestemning hele veien til tross for et noe urolig vær. Den tradisjonsrike turen til Forsbacka august samlet denne gang over 30 entusiaster fra Seniorgruppen. 12

13 Til slutt en stor takk til alle spillere, til alle deltakere i de forskjellige turneringene og til dem som har tatt på seg administrative oppgaver og dugnadsarbeid. En kjempestor takk til Haldor Skatteboe, Seniorgruppas eminente tallknuser, for hans uvurderlige resultatservice og statistikkarbeid. Uten dere hadde det ikke eksistert noen Seniorgruppe i DGK. En stor takk til Jens Gilboe og Heidi Beldring for aldri sviktende entusiasme og hjelpsomhet. Og da er heller ikke DGKs greenkeeper og banemannskap glemt vi er dem stor takk skyldig for årets fenomenale innsats! Per Isaksen og Per H. Birkeland Golf Grønn Glede/Aktiv på Dagtid Golfsesongen til Golf Grønn Glede startet inne i Haug Golfsenter og vi avslutter også året med en treningsdag pr uke. Vi har aktiviteter for funksjonshemmede og personer som er uten arbeid fordi de er sykemeldt, mottar arbeidsavklaringspenger, er på rehabilitering eller trenger forebyggende fysisk aktivitet. GGG har hatt 3 faste treninger ute i golfsesongen, bortsett fra 3 uker i sommerferien med bare 2. De er gjennomført på drivingrange, green, nærspillsområde og på korthullsbanen. Vi har hatt fokus på å gi opplæring for å komme fram til «veien til golf» og/eller videre utvikle deltakerne mot offisielt handikap. Etter hver treningsøkt har vi hatt samspill over 4, 9 eller 18 hull med alle etablerte spillere/ deltakerne og med helt nye som er med på introduksjonsrunder. I tillegg har vi inngått et samarbeid med Aurskog- Finstadbru og Asker Golfklubb om konkurranser på den enkeltes bane en gang i sesongen. Klubben stilte også med 3 lag til Golfforbundets Golf Grønn Glede Open på Elverum. Klubben har fått flere ny medlemmer og vi har hatt en økning i antall aktivitetstimer i forhold til i fjor. I 2012 hadde vi 2940 aktivitetstimer. I 2012 har vi hatt 33 faste deltakere og også introdusert oss med 110 pasienter fra Sunnaas, CatoSenteret og Follo distrikts psykiatriske sykehus i Ski (Ahus). Det har vært 50/50 damer herrer og ca 1/3 av aktivitetstimene er av kvinner. Dette skyldes at flertallet av timene kommer fra spill på banen og det har vært 2/3 av timetallet med menn på banen av det totale antallet for året. Også i 2012 har klubben fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, Golfforbundet, Akershus Idrettskrets, Frogn, Nesodden og Ski kommune. Golf Grønn Glede og Aktiv på Dagtids golfaktiviteter er veletablert i Drøbak Golfklubb og vil fortsette virksomheten i årene som kommer. Ledelsen i GGG håper at alle som kan hjelpe oss å formidle tilbudet vårt til personer i vår målgruppe som kanskje ikke vet at dette også kan gjelde dem. Golf er en fantastisk fysisk aktivitet og 1 ½ - 2 golfrunder i uka tilsvarer helsemyndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet pr uke. Per Hansen, Øivind Adde og Tore Johansen Damekomiteene Ny komité fra 2012 har bestått av: Jessica Berngrim Løland (leder), Gro Lyng-Jørgensen, Marianne Aakre, Caroline Berge Daland, Gerd Irene Olsen, Susanne Grehn Ericsson og Hilde Kalland Sem. Valgkomité: Lise Djerv Hillås og Kirsten Ravne Bugten. Komiteen møttes 4 ganger i løpet av vinteren for planlegging, forberedelser og har sammen fordelt oppgaver og bidratt på forskjellige områder gjennom sesongen. VÅR MÅLSETNING: er at alle kvinnelige medlemmer av Drøbak Golfklubb skal ha et tilbud. Enten de er nybegynnere, garvede turneringsspillere eller er ute etter sosialt samvær. Vi håper mange flere vil bli bitt av konkurransebasillen. AKTIVITETER: Vi startet opp ukentlig på Haug med 9 hulls turnering på simulator med 12 deltakere fra januar mars. 19. April reiste 11 damer til Strømstad på Harry Golf med premieutdeling, middag og shopping etterpå. Marianne Aakre var reiseleder. Vårmøte 24. april med presentasjon av den nye komiteen samt turneringsprogram for sesongen. Jens og 13

14 Heidi informerte om ny hjemmeside og om påmelding i golfbox. Jørgen informerte om sesongens trenings tilbud. Gjennom hele sesongen var det turneringer hver torsdag, både dag og kveld med stor bredde av turneringsformer. Mest populære turneringen i år med 35 deltaker blev Eclectic gjennom hele sesongen. Totalt 5 runder. Vinner klasse A (slag): Marit Munthe-Kaas med netto 57 slag og Solveig Rose Røthe i klasse B( Stableford) med 47 poeng. 21 damer spilte 3 runder i den tradisjonelle LOTY turneringen. Årets Lady of the Year blev Lise Buer med en snitt score på 1 slag under banens par. 8 damer deltok i klubbmesterskapet og årets vinner blev Sandra Nordaas. Matchen mot Seniorherrene er alltid like hyggelig. Dessverre altfor få damer som stilte. Herrene vant men til trøst så fikk alle damer blomster og kaffe i teltet etterpå. Vi damer er så heldige å ha så flotte herrer i klubben. Caroline holdt i Matchspill turneringen som gikk gjennom hele sesongen hvor 18 damer deltok. Årets vinner blev Jessica B. Løland SPORTSELIG: Aktive damer har deltatt på gruppetrening hos Jim og Jørgen både vår og høst. I årets turneringer har vi prøvd oss med 3 HCP grupper for å fange opp nybegynnere og samtidig å inspirere de mer erfarne spillerne får turnere på sitt nivå. Interessen for spill i andre klubber er absolutt til stede og den 4-5 august stilte vi med 9 damer til Vandringspokalen på Bogstad. Flere av våre damer har aktivt deltatt i Lady Touren. SOSIALT: Den 25. mai arrangerte damene en puttig konkurranse med middag i teltet for alle medlemmene. 15 påmeldte. Siste Torsdagen hver måned møtes damegruppa i klubbhuset for sosialt samvær & premieutdeling. Aktiviteter disse kveldene var, Mannekeng- oppvisning, Regler med Tor Grette Jensen som er en stående succsé og bør avholdes oftere. Rekeaften med inviter en venninne til å prøve seg på golf samt en Quiz kveld med golfregler. Vi avsluttet sesongen med 9 hull Texas Scramble og pyntet oss til FÅR I KÅL kveld. Det blev fremvisning av bilder fra høstens golftur til Torreby fra den 7-9 september der Hilde Kalland Sem var reiseleder og hvor totalt 20 damer reiste ned til Munkedal. Hele slottet blev vårt fra fredag til søndag. Det blev en meget vellykket tur hvor nye og gamle medlemmer som hygget seg sammen PINK CUP: Blev avholdt lørdag 16. juni. med Gro Lyng-Jørgensen & Co i spissen. Til tross for MYE regn og turneringen som blev avlyst etter kun 4 hull klarte de å samle inn NOK ,- til Pink Cup og DGK. GOLFBOX & GOBEX: I år har vi begynt med påmelding i golfbox og bruk av gobexkort i alle 18-hulls turneringer. Nytt for alle og en naturlig innkjørings prosess som helt sikkert vil fungere meget bra til neste sesong. Dette er til stor hjelp for komiteen som skal registrere scorekort, resultater og statistikk. KVAL NM: Utdrag fra oppsummering KONKLUSJON: Deltakelsen har i år økt med ca 60 %. Veldig flott og gledelig å se at alt arbeid med informasjon og varsling innfor turneringer ser ut til å fungere bra. E-post og Facebook er de to mediene som fanger flest deltaker. Vi har klart å rekruttere både nye medlemmer samt eksisterende medlemmer som av forskjellige anledninger hatt en pause. Dette er meget gledelig og ikke minst motiverende for komiteen. Takk til alle golfene damer, damekomité, administrasjonen og banearbeidere for en fin sesong og for trivelig miljø og en flott golf bane. Jessica Berngrim Løland 14

15 Senior Damer I 2012 har komiteen bestått av følgende personer: Liv M. Thu Anne Bucher Karin Høymyr Inger Hammarstrøm Målet for gruppen er å skape et uhøytidelig, sosialt fellesskap for senior damer uten for stort prestasjonspress. Aktiviteter: Gruppen har mandag som fast spilledag, Siste mandag i måneden har det vært arrangert varierte turneringsformer. I tillegg har det noen dager vært uhøytidelige konkurranser som antall fairwaytreff fra utslag, antall slag med putter på green etc. 21 damer dro til Strømstad i mai med overnatting og spill på Strømstad golfklubbs bane i 2 dager. Den årlige sommerturneringen med senior herrer ble avviklet 20. juli i fint vær og stor oppslutning. I tillegg var gruppen på dagstur til Strømstad i september og spilte golf i stiv kuling og regn. Ingeborg Clason fikk hole in one på hull 17 og mottok diverse gaver, blant annet en flott hvit golfbag. Det har vært avholdt organisert trening med Pro Jørgen, både på enkelte slag og banespill, hvor 16 damer deltok. Oppslutningen denne sesongen har i snitt ligget på 25 damer. Dette er noe under siste sesong, noe som sannsynlig skyldes mye dårlig vær, spesielt på mandagene. Sosialt: Første klubbkveld ble avholdt 24. april med 24 damer tilstede og moteoppvisning av årets golfklær. I mai var det gjennomgang av regler med Tor Grette. Sesongen ble avsluttet på klubbhuset 18. september med sjømat. Vi har plass til flere i gruppen og oppfordrer våre medlemmer til å kontakte de seniorer de kjenner som spiller golf. Tross det dårlige været har banen vært flott også i år. Stor takk til alle dere som står på for oss. Takk også til administrasjonen for vennlighet og imøtekommenhet. Liv M. Thu Herrekomiteen Herregruppa har i 2012 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 59 betalende medlemmer mot 48 året før. Vi har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble som vanlig avsluttet med en hyggelig middag i klubbhuset med premieutdeling og hyllest til våre vinnere. Om fellestreningen Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne på Haug med 14 deltakere fordelt på to timer. Når rangen åpnet fortsatte vi med 48 deltakere fordelt på seks partier. Og etter sommeren avsluttet vi med ca. 30 deltakere fordelt på fire grupper. 15

16 Om «Årets herre» Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukesturnering der vinneren til slutt kan kalle seg årets herre. Alle deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste nettoskårene teller i konkurransen. Årets herre ble Gjermund Grimsmo med et snitt på 68,25. Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Gjermund delte her seieren med Geir Leknes med 53 (brutto). Totalt ble det produsert 310 birdier, 12 eagler og en hole in one i årets konkurranse. Om våre vinnere Mange i Herregruppa er aktive i klubbens turneringer. I 2012 vant Herregruppas medlemmer ni av kubbens turneringer. Vi var også aktive på klubbens lag i forbundets forsøksordning med seriespill. Det viktigste var allikevel at vi endelig vant den viktige matchen mot seniorene. Markus Harboe Turneringskomiteen Slik sesongen utviklet seg, ble det å lede turneringskomiteen et verv som gikk på rundgang. Påmeldingen til turneringene varierte, dog med klart økende interesse utover sesongen. Vi erfarte at økt markedsføring, blant annet via klubbens Facebook-sider, førte til at vi nådde maks deltagerantall for et par av turneringene. Turneringskomiteen har mottatt mange gode forslag og konstruktive innspill fra medlemmene. Vi opplever at interessen for å spille klubbturneringer er på vei oppover igjen. Torkel Lien Valgkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. I tillegg har komiteen vært uformelle samtaler. Det har også vært utformell dialog med administrasjonen samt med styrets leder. Styret Følgende posisjoner er på valg: Styrets leder, to styremedlemmer og 2 to varamedlemmer. Valgkomiteen innstiller følgende: Styrets leder: Rune Hillås Styremedlem: Kjell Atle Nordaas Styremedlem: Marianne M. Håkonsen Varamedlem: Øystein Løland Varamedlem: Gro Abrahamsen Kontrollkomiteen: Leder: Geir Myrseth Medlem: Gjermund Grimsmo Medlem: Marion Calmar Medlem: Magnus Groseth Valgkomiteen: Følgende kandidater som har stilt seg til disposisjon til valgkomiteen. Leder: Svein Magne Olsen Medlem: Lise Hillås Medlem: Knut Bugten Medlem: Liv Thu Svein Magne Olsen 16

17 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2012 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad ( ) ( ) Sum finanskostnader Netto finans (19 720) (17 078) Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

18 Balanse Balanse pr. 31. desember 2012 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 Noter til årsregnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap er oppført til kostpris. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner: Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Daglig leder Total lønn daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 eks. merverdiavgift utgjør ,- Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop Maskiner Sum m.v. og inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Årets gevinst ved avgang

20 Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. Note 5 Budne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd Sum egenkapital

21 Revisjons rapport 21

22 22

23 Kontrollkomiteens rapport 23

24 6 Innkomne forslag 6.1 Forslag fra styret verdsettelse av medlemslån 6.2 Forslag fra styret Eierskiftegebyr erstattes med innmeldingsavgift 6.3 Forslag fra Kenneth Nilsen Månedlige trekk på medlemsavgiften 6.4 Forslag fra Finn Viggo Amundsen, Terje Grimshei, Gjermund Grimsmo og Nils Witzøe Prøveordning Hund på banen. 6.1 forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån I henhold til våre lover 21 medlemslån skal maksimalprisen på låneobligasjonene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Økningen skal gjenspeile en verdistigning på den enkelte låneobligasjon med utgangspunkt i kassakredittrenten i klubbens bankforbindelse. Styret foreslår at låneobligasjonene verdi på kr ,- heller ikke i år endres. Dette vil da være høyeste tillatte omsetningspris. 6.2 forslag fra styret Eierskiftegebyret erstattes med innmeldingsavgift Markedet har ført verdien av låneobligasjonen kraftig ned de siste årene. Belastningen ved salg bør overføres til kjøper i stedet for selger. Styret ønsker å fjerne eierskiftegebyret på kr. 500,- som tidligere påløp selger. Styrets forslag er en innmeldingsavgift på kr. 1000,- som vil dekke kostnadene ved registrering av nytt medlem. 6.3 forslag fra Kenneth Nilsen Månedlige trekk på medlemsavgiften Slik treningsstudioene har. Tror det er et forslag som de unge kan dra nytte av. Styrets kommentar: Det etableres ikke ordning for månedlig trekk av kontingent fra Styrets begrunnelse: Dersom dette skal innføres, må det en vedtektsendring til og dette kan først endres fra årsmøtet Det finnes i dag løsninger ved behov, henvendelse til kontoret. 6.4 Forslag fra Finn Viggo Amundsen, Terje Grimshei, Gjermund Grimsmo og Nils Witzøe Prøveordning Hund på banen Som en prøveordning i tre måneder fra sesongstart i 2013 tillates hunder på banen under følgende fire forutsetninger: 1. Hunder skal alltid gå i bånd 2. Spiller og hundeeier skal ha hundeposer med i bag eller lomme, og skal på forespørsel vise de frem for Marshall. 3. Hunder kan ikke medtas under konkurranser oppført på DGKs terminliste. 4. Andre spillere i hundeeiers ball skal akseptere at hund er med. Begrunnelser for forslaget: 1. Tilfredsstille et ønske fra DGKs hundeeiere. 2. Tiltrekke gjestespillende hundeeiere for å øke klubbens greenfeeinntekter. 3. Et overveldende antall konkurrerende klubber på Østlandsområde tillater hunder på golfbanene. Her er følgende eksempler: Østfold, Fredrikstad nye golfklubb, Borregaard og Evje. Akershus: Son, Østmarka, Gjersjøen, Oppegård, Ski, Losby, Hauger, Miklagard, Hakadal, Haga, Bærum, Lommedalen, Mørk og Asker. Hedemark: Kongsvinger, Elverum, Sorknes, Mjøsen og Trysil. Oppland: Gjøvik & Toten, Randsfjorden, og Valdres. Oslo: Grønmo. Buskerud: Tyrifjorden. Vestfold: Borre, Vestfold, Sandefjord og Nøtterøy. På slutten av prøveperioden har DGKs styre fullmakt til å avgjøre om tillatelsen skal bli permanent. 24

25 Styrets kommentar: Det gis ikke tillatelse til å ta med hund på banen. Styrets begrunnelse: Det legger et uforholdsmessig stort press på øvrige deltakere i ballen å påpeke at de ikke ønsker å ha en hund gående sammen med dem. Hund på banen kan medføre episoder med spillere som ikke liker hund, uavhengig om de er i samme ball eller er øvrige spillere som benytter klubbens anlegg. Hunder på banen kan virke generelt forstyrrende for andre spillere. Smitteeffekt til andre hundeeiere i området om at banen kan benyttes til lufting av hund. Styrebehandlet tidligere, senest sak 34/12 styremøte DGK 21. august Styrets forslag til kontingenter. Kontingent Kontingent Junior: Kommentar Barn 0-8 år Jr år Junior/Senior år Passiv jr/senior år Senior: Senior hovedmedlem Hverdagsmedlem Full greenfee ved spill etter hverdager og i helger Student år Kun med gyldig studentbevis Passiv Inkluderer 1 greenfeebillett Medlem uten spillerett Ingen greenfee inkl. Bedrifter og andre: Bedriftsmedlem

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB. ONSDAG 17. februar 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB. ONSDAG 17. februar 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB ONSDAG 17. februar 2016 Leder Rune Hillås åpnet møtet. Han redegjorde for status i klubben og målsetningene for 2016. Hedersnål ble tildelt Per Hansen og Odd

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2014 Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Endring i turneringsstruktur

Endring i turneringsstruktur Oslo, 11. november 2010 Endring i turneringsstruktur Bakgrunn: Det ble i 2009 fremmet et forslag til Golftinget om økt junioralder i Norge. Dette forslaget ble omarbeidet, med et bredere fokus, og resultatet

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer