ÅRSMØTE Onsdag 25. februar 2015 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Onsdag 25. februar 2015 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2014 Side 9 Komiteenes beretninger for 2014 Side 18 Resultatregnskap Side 19 Balanse Side 20 Noter til regnskapet Side 23 Revisjonsberetning Side 25 Kontrollkomiteens rapport Side 26 Innkomne forslag Side 27 Styrets forslag til kontingenter Side 28 Styrets forslag til budsjett Side 29 Bestemme klubbens organisasjon Side 29 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 25. februar 2015, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg i henhold til vedtektene. 1 Konstituering av årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2014 Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan Hovedlinjene for klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag og forutsetning for aktivitet, omdømme og hvordan vi skal ivareta medlemmenes og gjestespilleres forventninger. Disse kommer i stor grad til uttrykk gjennom medlemsundersøkelsen vi gjennomfører hvert år. Våren 2014 gjorde det mulig for oss å få til en rekordtidlig åpning av klubbens anlegg og allerede 5. april kunne medlemmer og gjester ta anlegget i bruk. Proshop/Range åpnet 22. mars. Treningsområdene ved hull 1 og 11 er oppgradert og tralleveier belagt med oljegrus. Banekomiteen startet sitt virke og har hatt en god påvirkning på tiltak gjennomført for å forbedre kvalitet og estetikk i løpet av året. Vår medlemmer og gjestespillere holdes oppdatert på banestatus gjennom oppdatert arbeidskalender. Nytt Utekjøkken/Grill i haven og Nxt Lvl Driving Range oppmerking/tilrettelegging for målrettet trening er synlige tiltak for å skape grobunn for treningsglede og sosiale aktiviteter. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: Golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer og bidrar i stor grad til den gode opplevelsen på golfbanen. Ytterligere forbedrede treningsforhold og fokus på at trening som fundament for gode opplevelser på banen er en rettesnor styret arbeider etter og vi sørger for at tiltak mot dette blir prioritert og gjennomført. Den frivillige Marshall-tjenesten er et godt tiltak som vi ser bidrar til gode opplevelser for medlemmer og gjester. Blide baneverter som veileder og bidrar med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i praksis og bidrar sammen med våre andre kvaliteter til å sørge for den gode opplevelsen hos Drøbak Golfklubb. Vi ser imidlertid at denne tjenesten må oppgraderes neste sesong, for å ivareta forventningene. Vi har også hatt fokus på estetikk og hadde i sommer to ekstrahjelper på banen, med hovedfokus på kantklipping/rydding og finish. Dette var et vellykket tiltak vi kommer til å gjenta i Mudring av dammer sto også på programmet, men her var resultatet ikke like vellykket overalt. 4

5 Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2014 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Bruk av utdannede klubbmedlemmer som Trener 1 og aktivitetsledere, for å kunne håndtere et stadig større behov for organisert trening/treningsgrupper, ble gjennomført med stort hell. Dette skjer i samarbeid med våre proer og en konsekvens av at rekruttering var et prioritert område også i «Veien tilbake til golf/torsdagsgolfen» ble gjennomført som planlagt og vi vil opprettholde dette tiltaket i Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har det i år vært fulle kurs i Proshoppens regi og vi har hatt 40 gjennom denne opplæringen i Takk for flott innsats til Jim og Jørgen og hele det trivelige personalet i Proshoppen. Vi plasserte også i år ut «blå teer» for bruk, med fokus på mestring og glede ved golfspillet for nye spillere. Vi har gjennom 2014 arrangert «Golfkarusell» for de aller yngste Et meget populært tiltak som bidrar til å knytte unge golfere til sporten og klubben fra de er små og viser golfklubben som inkluderende for alle i lokalsamfunnet. Vi har også arrangert to Golfcamper for barn og unge. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til dette i komiteer og som trenere/aktivitetsledere. Turneringsaktiviteten i 2014 ble omfattende. Vi hadde et godt og variert tilbud til medlemmene. I tillegg har vi opprettholdt et meget godt renommé som ansvarlige for flere NGF arrangementer, som Norges Cup og Titleist Tour. Vår gjennomføring av Pink Cup ga et godt bidrag til Kreftsaken. Hjertelig takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for glimrende innsats. Av sportslige topprestasjoner kan vi fremheve spesielt at klubbens damelag vant NM for Lag og at Viktor Hovland vant NM for herrer, i tillegg til at klubben hadde landets eneste deltakere i gutte- og jenteklassen i ungdoms-ol i Kina. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Det er tilfredsstillende å vite at vi er konkurransedyktige i dette markedet. I klubbens 22. år med egen bane kan vi gratulere hverandre med en klubb og et baneanlegg som er blant de beste i landet og som vi vil sørge for utvikler seg videre på alle områder i tiden fremover. Det er imidlertid flere saker som kan påvirke oss som klubb i tiden fremover og som styret vil jobbe mye med i perioden fremover. Vi påvirkes av store endringer i omgivelsene rundt oss, «sivilisasjonen» som kryper inn på vårt baneareal og kommunale tiltak som må følges opp, kommenteres og håndteres til klubbens beste. Videre er det skapt forventninger blant landets golfspillere til fleksibilitet i klubbtilhørighet og uavhengighet av kontingent til spillerett/låneobligasjoner, noe som gjør at styret, sammen med et utvalg av klubbens medlemmer, vil utrede alle konsekvenser av dette for klubben i løpet av perioden frem til september Det vil kalles til ekstraordinært årsmøte i slutten av september for å få besluttet videre fremdrift på dette område, for å kunne ta høyde for resultatet av denne beslutningen for året 2016 og fremover. 5

6 Møtevirksomhet Styret har hatt 10 styremøter og en strategisamling, avholdt i klubbhuset. Styremedlem Marianne Mazarino Haakonsen måtte tre ut av styret av praktiske årsaker og hennes nestlederrolle ble erstattet av varamedlem Geir Lindstrøm. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1604 medlemmer. Av disse er 1483 voksne, 121 er juniorer og barn. 122 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett av klubbens medlemmer er menn/gutter, 489 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 22 låneobligasjoner som ble inndratt i 2014 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 79 låneobligasjoner. Klubbens aktiviteter Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver og sportslig fremgang preger gruppa. Damekomiteene er viktige ressurser i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen er blant komiteene med høyeste og mest omfattende aktivitetsnivå. Godt organisert gjøres det en viktig og god jobb for å forvalte en viktig ressursgruppe i klubben. Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid har et høyt antall aktivitetstimer. Det blir jobbet iherdig for å skaffe midler slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes eller helst økes også neste år. Juniorkomiteen gjør god jobb for våre yngre medlemmer, både de som ønsker å ha golf som hobby, de som satser på golf som idrett på toppnivå og alle midt i mellom. Banekomiteen ble etablert i 2014 og bidrar godt med input til prioritering/beslutninger på praktiske tiltak på anlegget. I alle komiteene/gruppene gjøres det et formidabelt arbeid for at medlemmer gamle og nye skal føle seg velkommen. Det blir lagt ned mange tusen timer i frivillig arbeid. En stor takk går til alle frivillige i klubben. Kafeen Kafeteria/restaurantdriften har Helge-Trygve Askautrud og Gina Anderssen med selskapet Drøbak Restaurant og Catering hatt ansvar for i De vil også i sesongen 2015 servere våre medlemmer og gjester. Proshop James McGowan Golf A/S driver vår proshop. 6

7 Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et solid team, som utfyller styret og frivillige på en utmerket måte og som sammen ivaretar administrasjonens oppgaver til alles fulle tilfredshet. I løpet av sesongen har det jobbet totalt 10 personer ute på banen og anlegget, ledet av Bjørn Fleisje som er Head Greenkeeper i Drøbak Golfklubb. Det har vært begrenset sykefravær i Banen Den hittil tidligste baneåpning i klubbens historie gjorde at vi kom godt i gang i 2014, og vi klarte stort sett å opprettholde en god standard gjennom hele sesongen. Dette var med på og igjen gjøre Drøbak til en av de mest spilte og besøkte golfbanen i 2014, med nesten spilte runder. For første gang i klubbens historie valgte vi i 2014 å holde en sløyfe med hullene 1,4,5,6,7 og 8 åpne til spill etter at vinterstenging av banen var påstartet, for å kunne tilby våre medlemmer et alternativ så lenge det var praktisk mulig. Erfaringene fra dette tilsier at dette vil vi fortsette med også i årene fremover. Økonomi Resultatet slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2014, viser et underskudd på kr ,- Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for behandling gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, som arena for lek for barn i alle aldre, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er stoppet opp, men Drøbak Golfklubb registrerer fortsatt stor interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på dette. Bedriftsmarkedets interesse for 7

8 golf er fremdeles meget beskjeden, og har ført til en stabilisering av bedriftskontrakter på et forholdsvis lavt nivå. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenom faglig aktivitet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus. Prioriterte oppgaver i 2015 er å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for «den gode opplevelsen» for alle som benytter DGKs anlegg. Vi vil intensivere arbeidet med å skape inntekter gjennom gjestespill og i bedriftsmarkedet, i tillegg til ytterligere å øke fokus på rekruttering av nye spillere i alle aldre. Vi har valgt å opprettholde en konservativ holdning til og sterk styring av alle kostnader, uten store prosjekt-/investeringsplaner i Arbeidet med ny medlemsstruktur og konsekvensene av dette har gjort at arbeidet med ny Virksomhetsplan for neste periode er utsatt og vil bli utarbeidet med beslutningsgrunnlaget som utgangspunkt, for gjennomgang på Årsmøtet Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Medlemsundersøkelsen 2014 Antall svar var omtrent som i 2013, i år 340. Dette gir oss en god indikasjon på medlemmenes forventninger og hvordan klubben møter disse. Tjenestespekteret klubben tilbyr sine medlemmer og gjester er gjennomgåendemeget bra. Proshop, kafe og administrasjon får gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret eller her: Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr : kr Årets underskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak 11. februar 2015 Rune Hillås Geir Lindstrøm Kjell Atle Nordaas Øystein Løland Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem (sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.) Katrine Parker Torkel Lien Jens Gilboe Styremedlem Styremedlem Daglig leder (sign.) (Sign.) (Sign.) 8

9 Komiteenes beretninger Årets klubbmestre Damer Charlotte Andresen Herrer Anders Strand Ellingsberg Damer Anne-Marie Giørtz Damer 65+ Gerd Irene Olsen Herrer Tom Ole Parker Herrer 65+ Per Helge Birkeland Junior jenter Ingen deltagere Junior gutter Ole Jørgen Skatter Sportslig satsing Seriespillet Klubben har stilt lag i 1 og 2 divisjon i NGF seriespillet. Lagene har bestått av 6 spillere i hver divisjon til hver match. Og det er flere spillere som har vært med å representert lagene. 2 divisjon er for spillere med over 12,1 i hcp. I år var det 6 puljer med 5 eller 6 lag i hver pulje. Drøbak endte på en 4 plass i sin pulje med 3 poeng. 1 divisjon er for spillerne fra 12,0 i hcp og nedover. I år var det 5 puljer med 5 eller 6 lag i hver pulje. Etter 5 spilte matcher var Drøbak på 1 plass, og siden vi hadde 5 lag i vår pulje måtte vi ut i kamp om seieren i gruppen mot lag nr2, Moss og Rygge GK. Denne matchen endte hele 6-0 til Drøbak. Dvs at Drøbak vant sin pulje i 1 divisjon. Gratulerer til alle spillerne som deltok i alle matchene. Lag NM damer og herrer I år ble Lag NM herrer og damer Eliteserien spilt på Stavanger GK i midten av juli. Herrelaget besto av Viktor Hovland, Anders Ellingsberg, Erlend Kristoffersen, Ole Jørgen Skatter og Henning Høgmoen. Damelaget besto av Sandra Nordaas og Julie Reinertsen. Kapteiner var Markus Harboe og Jørgen Hillås. Herrelaget hang veldig godt med de 4 første rundene og lå kun 2 slag bak 3 plassen. Men en tøff sisterunde endte herrene på en respektabel 7 plass. Dette er det beste resultatet Drøbak Herrene har hatt noensinne i Eliteserien. Damelaget gjorde det veldig spennende i år. Etter 4 runder lå de ett stykke bak og fikk ikke spille finalerunden i lederball. Men på de 3 siste hullene gikk våre jenter -5 slag tilsammen og ble Norgesmester med 3 slag. Gratulerer til Sandra og Julie. Og til alle herrene for godt gjennomført turnering. Stor takk også til Markus som gjorde en super innsats som kaptein. 9

10 Norgescuper I 2014 har Drøbak deltatt med 6 herrer og 3 damer på Norgescup. Drøbak GK har også levert og fått noen gode resultater. I dameklassen har Sandra 2 seiere og flere pallplasser, mens Julie fikk en fin 3 plass i finalen som Drøbak GK arrangerte. I herreklassen har Viktor stått for de beste plasseringene med en 2 plass på Nøtterøy, og samt at han ble Norgesmester på Tyrifjorden. I finalen som ble spilt på Drøbak hadde Anders også en bra turnering og ble nr. 7. Jørgen Hillås Juniorkomiteen Klubbens turneringsspillende juniorer har markert seg på meget positiv måte også i Vi har hatt inntil 8 spillere som har kvalifisert seg for spill i elitedivisjonen «Titleist Tour» gjennom året. I lag-nm fikk jentene en flott 3.plass. Guttene greide ikke å forsvare topplasseringen fra i fjor, og endte på 11. plass. Av sportslige resultater er det vel verdt å trekke frem Sandra Nordaas og Julie Schøyen som vant Lag-NM Dame. Viktor Hovland vant sin Kongepokal i NM Herre, og Sandra kom på en sterk 3.plass i Dameklassen. Både Sandra og Viktor representerte Norge i Ungdoms-OL. Utfordringen vi nå står overfor i konkurransesatsingen er manglende tilvekst av juniormedlemmer som vil satse aktivt på turneringsspill. En stor del av vår «stall» hadde sitt siste år i juniorklassen i Det er derfor av stor viktighet at rekrutteringsarbeidet gis fortsatt prioritet og intensiveres. Golfkarusellene er fortsatt populære, og ble gjennomført gjennom sesongen. De to siste årene har vi også hatt meget god respons på deltakelse i de to ukelange sommercampene som er arrangert. Disse campene gir oss mulighet til å introdusere sporten til et stort antall barn og unge, og inkluderer «veien til golf» for de som ikke har spilt før. Rekrutteringspotensialet antas også å være viktig også i et lengre tidsperspektiv ved at man blir kjent med sporten som barn/ung. Sommercampene må videreutvikles og forbedres for å gjøres attraktive, og vi må finne tiltak for å stimulere deltakerne til i enda større grad å benytte golftilbudet også etter gjennomført golfcamp. Klubben har på utmerket måte gjennomført turneringer i alle tre juniordivisjonene. Arrangementene bæres i stor grad av erfarne og profesjonelle funksjonærer fra Senior Herrer. Denne støtten er uvurderlig, og fortjener stor anerkjennelse og takk. Jon Peder Ryste Handicapkomiteen Det har vært et stille år, noe som skyldes golfbox skulle jeg tro. Kun noen få justeringer etter søknad. Alle som spiller regelmessig turneringer vil få et riktig handicap. Selv om reglene sier at det er frivillig å spille handicapregulerende selskapsrunder (noe jeg personlig er uenig i) skal vi huske at når vi melder oss på en turnering er vi pliktige til å ha et riktig handicap. Klubben har også anledning til å justere hcp etter skjønn. Derfor oppfordrer jeg alle til å registrere alle runder. Det er tross alt hyggelig å ha et riktig handicap selv om dette skulle gå den ene eller andre veien. Husk at gjennomsnitts runden er ikke 36 poeng, men poeng. Vi har flere runder under buffersonen enn i eller under. Det er ikke en katastrofe runde om vi ikke ligger på vårt handicap til enhver tid. Ønsker dere alle en fin golfsesong i 2015, Tor Grette Jensen 10

11 Seniorkomiteen Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet, som har omfattet mandagsturneringer, matchplay, lagmatcher, simulatorgolf og Sverigeturer. Økonomien i gruppen er tilfredsstillende med et solid overskudd også i år. Aktiviteter Simulatorgolf på Haug Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe, med 24 deltagere. Vinnere etter 7 runder ble Netto slag: Edvard Skaalvik. 39 slag Brutto slag: Kjell Nakken +28 slag Mandagsgolfen Mandagsgolfen er vår klart største aktivitet, både sportslig og økonomisk. Med start 5. mai og avslutning 29. september har vi spilt 21 mandager. Vi måtte avlyse en mandag i august på grunn av kraftig regnvær. Vi har hatt en flott sommer og høst med en bane i meget god stand. I år har 107 spillere vært innom mandagsturneringene. Haldors sesongstatistikk og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste runder inkluderer både formiddags- og ettermiddagsspillere. Resultater Beste 7 runder: Vinner klasse A Netto slag: Per Kristian Høgmoen 485 slag Vinner klasse B Stableford: Torbjørn Sunde 255 poeng Beste bruttorunde klasse A: Kjell Nakken 75 slag Beste nettorunde klasse A: Torbjørn Togstad 65 slag (lavest hcp av 4 spillere med likt resultat) Beste Stablefordrunde kl. B: Torbjørn Sunde 44 poeng Vi viser til Haldors statistikk for fullstendige resultatlister. Matchplay Matchplay-turneringen ble administrert av Patrick McCarthy. Det ble konkurrert i de samme to klasser A og B som i mandagsturneringene. I klasse A var det 23 deltagere, i klasse B 21 deltagere. Vinner av klasse A: Karl Kristian Hauger Vinner av klasse B: Erik Odin Askautrud Eksterne lagmatcher Ørnulf Theodorsen har vært leder for våre lagmatcher i Golfringen og i våre matcher mot henholdsvis Bærum og Moss/Rygge. Golfringen, som omfatter Drøbak GK, Oppegård GK, Østmarka GK og Mørk GK, var i år jevn og spennende helt til siste runde på Mørk. Dessverre for oss gjorde Østmarka det så bra der at de skjøv oss fra andre- til tredjeplass. Sluttresultatet ble for sesongen ble: Nr. 1: Oppegård Nr. 2: Østmarka Nr. 3: Drøbak Nr. 4: Mørk 82,5 poeng 71,5 poeng 68 poeng 66 poeng 11

12 Mot Bærum vant vi hjemme, og tapte borte med samme sifre. Mot Moss/Rygge vant vi hjemme og tapte borte, men beholdt likevel the Ugly Mug. Interne lagmatcher Donald MacCulloch har vært leder for våre interne lagmatcher. Mot herregruppen: Seier til herrene Mot juniorgruppen: Seier til juniorene 5-3. Mot damegruppen: Seier til damene 5-3. Som Donald sier: Poenget med golf, som med livet, er å gjøre andre lykkelige. I Sommerturneringen med senior damer ble det spilt bestball. Vinnerparet var Kari Løvberg og Ole Wilmann. Sverigeturer Rolf Gullestad var reiseleder for Sverigeturene i år som i fjor, og har fått godt tak på svenskene. Vårturen gikk med 14 deltagere til Mjõlkerõd 29. og 30. april, med overnatting på Tanum Strand. Mjölkeröd var imponerende bra så tidlig i sesongen, og været og stemningen var bra. Turen til Forsbacka gikk 2. og 3. september med 16 deltagere. Også her var vær- og baneforholdene fine. Forsbacka kaller seg selv «den dalslänska skjönheten», og vakkert er det der. Alle fikk rom på Jägmästarflygeln, så det ble en hyggelig samling etter middagen første dag. Deltagelsen på Sverigeturene i år var lavere enn den har vært tidligere. Komiteen vil gjennomføre en spørreundersøkelse for å få innspill om endringer som kan gjøres for å øke interessen. Senior klubbmesterskap Vinner av yngste klasse: Tom Ole Parker Vinner av eldste klasse: Per Helge Birkeland Senior lag-nm Lag-NM arrangeres av Norsk Senior Golf. Drøbak deltok med to firemannslag, førstelaget i 2. divisjon og andrelaget i 3. divisjon. Førstelaget klarte opprykk til 1. divisjon, mens andrelaget forble i 3. divisjon. Vi takker alle seniorene for årets sesong, og ønsker alle nye medlemmer i gruppen velkommen. En spesiell honnør til Haldor, Ørnulf, Patrick, Odd G., Tor G., og Donald som har gitt et viktig bidrag til seniorgruppens virksomhet med sin innsats. Takk til Jens og Heidi i administrasjonen, og Jim og Jørgen i proshopen, for all vennlig bistand gjennom sesongen. Vi i seniorkomiteen takker for oss, og ønsker våre etterfølgere lykke til. Henrik Bucher, Torstein Høymyr og Rolf Gullestad 12

13 Golf Grønn Glede(GGG)/Aktiv på Dagtid(ApD) Målet for GGG er å ha tilbud om fysisk aktivitet som er tilpasset nesten alle. Vi ønsker derfor å knytte enda flere personer til oss for å dele gleden ved å mestre golf og ha det morsomt sammen med mennesker i et trygt, sosialt miljø. Klubbens lokale engasjement er stort. Målgruppen er mennesker som er helt eller delvis er uten arbeid, funksjonshemmede og andre som trenger fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes situasjon. GGG arbeider med leger, fysioterapeuter og saksbehandlere i med NAV og kommunene. Drøbak Golfklubb har et samarbeid med Aktiv på Dagtid i Frogn og Nesodden, og samarbeider også med mange andre som trenger en sosial arena og aktivitetsplass for sine pasienter, så som Sunnaas, Folloklinikken, enhet for psykisk helse og rus i Frogn kommune etc. Aktiviteter I løpet av året har vi hatt følgende aktiviteter: Vintertrening 1 dag i uka inne med forberedelser til ny sesong og vedlikehold av egne ferdigheter og 3 ganger i uka i sommersesongen med etterfølgende samspill på banen 1 kveld pr uke for pasienter på en av de samarbeidende institusjonene GGG har instruktører for både å gi helt nye deltakere en port inn til golfsporten og sammen med etablerte golfere et best mulig treningstilbud og en flott sosial arena. I 2014/2015 utdanner vi 2 nye Trener 1- trenere for GGG, også spesielt for funksjonshemmede og barn. Klubbens GGG-gruppe har laget en egen golffilm, brosjyrer, time og aktivitetsplaner som er sendt ut til alle som kan være interessert i å delta i golfgruppen eller som jobber med personer som er i denne målgruppen. I løpet av året har mer enn 100 deltakere vært innom oss for introduksjon eller for fast trening/spill. Flere enn 35 deltakere er mer eller mindre faste og de kommer fra Frogn, Nesodden og resten av Follo. Antall aktivitetsdager i 2014 har vært ca.95 og aktiviteter ca. 175 (trening og banespill). Vi har hatt mellom 2-3 og 20 pr. treningstime med et gjennomsnitt på 11 pr. aktivitet. GGG har hatt 2 egne klubbkonkurranser hvor alle kan delta: såkalt Texas Scramble konkurranser. I tillegg har vi hatt tilsvarende konkurranser sammen med Asker og Aurskog Golfklubb. Totalt har GGG hatt rundt aktivitetstimer på golfbanen og treningsområdene. I september deltok 13 av våre fra Drøbak på Golf Grønn Glede Open i Kongsvinger, en årlig konkurranse som arrangeres av Norges Golfforbund for alle GGG-deltakere i landet (fra ca. 35 klubber). Konkurransen er en lagkonkurranse (Texas Scramble) over 2 dager. Økonomi GGG får støtte med folkehelsemidler fra Golfforbundet, Helsedirektoratet, Akershus Idrettskrets, Frogn og Nesodden kommune. Denne støtten har sammen med mange frivillige dugnadstimer gjort det mulig å holde et så høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Per Hansen, Øivind Adde og Tore Johansen 13

14 Damekomiteene Damer Årets komité har bestått av: Hilde Haslum, Marion Carlmar, Gro Lyng-Jørgensen, Siv Lien og Hilde K. Sem. Valgkomité: Lise Djerv Hillås og Kirsten Ravne Bugten. Vi startet sesongen med vårmøte på klubbhuset i mai med informasjon om aktiviteter i Damegruppa har hatt en sesong med omtrent samme turneringsaktivitet som i 2013, dog litt lavere enn i Noe av årsaken er at vi kom senere i gang da det var en del helligdager som falt på damedag. Det er også en gruppe til med damer som spiller på mandager så noe av bortfallet befinner seg i den gruppen. Sportslig - Simulatorgolf på Haug. - Ecelectic turnering med 5 runder er en meget populær turnering med flest påmeldte. - Loty: Lady of the Year gikk over 5 runder årets vinner: Ellen Østro Jacobsen - Matchplay: Denne type av turnering tiltrekker flere og flere damer. - 9-hulls turneringer siste torsdagen i måneden når vi har damekveld i klubbhuset samt hele september. Alt fra Singelturneringer, Texas Scramble og Best Ball. Turer Høsttur til Torreby i september. For andre året på rad samlet vi rundt 20 damer fra fredag - søndag. Dette har nå blitt en hyggelig tradisjon og til høsten er det allerede ny tur planlagt til Forsbacka. Pink Cup Med Gro Lyng-Jørgensen i spissen og et enormt engasjement fra komiteen og øvrige medlemmer i Drøbak Golfklubb klarte vi i år igjen samle inn penger til brystkreften. Dette ble et meget vellykket arrangement. En stor takk til alle! Damekveld på klubbhuset Siste torsdagen i hver måned bortsett fra i juli. Tor Grette Jensen og Jørgen Hillås var på plass hver sin kveld. Økonomi Økonomien i dame gruppen er der den bør være, men ønsker oss flere medlemmer. Hilde K. Sem Senior Damer I 2014 har komiteen bestått av følgende personer: Karin Høymyr, Elena Børke, Vivien H. Lærum og Liv M. Thu I 2015 vil komiteen bestå av følgende personer: Karin Høymyr, Elena Børke, Ingeborg Clason og Inger Valnes Målet for gruppen senior damer er som tidligere å skape et uhøytidelig, sosialt fellesskap, der alle senior damer er velkomne, uten for stort prestasjonspress. Aktiviteter Gruppen har mandager som fast spilledag. Den siste mandag i måneden har det vært varierte turneringsformer. I tillegg har det, på enkelte mandager, vært andre konkurranser som antall 14

15 fairwaytreff fra utslag pr. runde, lengste drive, nærmest pinnen og færrest antall slag fra utslag til man har hullet ut på et bestemt hull. Den årlige turen til Strømstad ble arrangert mai. 17 damer var med i år. I tillegg har det vært arrangert dagsturer til Evje, Borre, Kjekstad (avlyst grunnet plaskregn) og Strømstad. 10 damer spilte match mot Moss og Rygge golfklubb i juli. For andre gang ble det arrangert en matchplay konkurranse. 16 damer deltok og vinner ble Anne Bucher. I5. august ble den sosiale turneringen med senior herrer avholdt og Kari Løvberg og Ole Wilmann vant. 16 damer hadde i mai/juni trening med Jørgen. Oppslutningen for deltakelse på mandagene har i snitt ligget på 24 spillere. Sosialt Det var kun 2 sosiale sammenkomster, første sammenkomst ble avholdt 29. april med gjennomgang av sesongens program og visning av årets nye golfklær. Andre sammenkomst ble holdt 26. august. Da kom Tor Grette og vi fikk stille spørsmål. Anne Bucher hadde forberedt en quiz om regler. Avslutning 30. september med skalldyr. Det er plass til flere spillere og vi oppfordrer alle senior damer blant medlemmene til å delta på mandagene. I år har været vært fantastisk vær, nesten for varmt til tider. Banen har også vært vesentlig bedre enn i fjor. Banemannskapet har gjort en flott jobb. Stor takk også til administrasjonen for all hjelp og vennlighet. Karin J. Høymyr Herrekomiteen Herregruppa har i 2014 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 35 betalende medlemmer mot 45 året før. Vi har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble som vanlig avsluttet med en hyggelig middag. Om fellestreningen Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne på Haug med 12 deltakere fordelt på to timer. Når rangen åpnet fortsatte vi med 16 deltakere fordelt på to partier. Og etter sommeren avsluttet vi med 1 gruppe og 8 deltakere. Om «Årets herre» Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukes turnering der vinneren til slutt kan kalle seg Årets Herre. Alle deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste nettoskårene teller i konkurransen. Årets herre ble Nils Bergei med et snitt på 67.75, det laveste vi har hatt. Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Gjermund vant denne 15

16 med 52 (brutto). Totalt ble det produsert 354 birdier, men dessverre ingen eagler i årets konkurranse. Nesten 100 birdier mer enn i fjor, men også en mye lenger sesong takket være en tidlig start. Om våre vinnere Mange i Herregruppa er aktive i klubbens turneringer. I 2013 vant Herregruppas medlemmer 5 av klubbens turneringer. Vi var også aktive på klubbens lag i forbundets seriespill i begge divisjoner. Som i fjor vant vi den meget viktige matchen mot seniorene. I år hadde vi med 21 spillere på begge lag, med fordeling på 2 foursome matcher, 2 fourball matcher og fire singel matcher. Erlend Borge Turneringskomiteen Medlemmer: Jessica B. Løland, Donald MacCulloch og Torkel Lien. Turneringskomiteen har arrangert 17 klubbturneringer i løpet av inneværende sesong. Stabil interesse og deltagelse, spesielt i Månedsmester Turneringen Pink Cup ble også i 2014 en suksess; DGK var blant klubbene i golfnorge som samlet inn mest til kreftsaken. Positive tilbakemeldinger fra medlemmene. Ønsker flere turneringer med sosialt tilsnitt. For 2015 Turneringsplan for klubbturneringer settes opp etter at forbunds- og evt andre representasjonsturneringer er vedtatt og plassert i kalenderen. Her er noe av det den nye turneringskomiteen Robin Glenne, Roy Barth Bugten, Siv og Torkel Lien - vil gjennomføre. Arrangere flere sosiale turneringer (2-manns, 4-manns), gjerne over 9 hull med etterfølgende sosialt arrangement fortrinnsvis fredager. Arrangere sommerfest fredag 19.6 Opprettholde Månedsmester for å gi et godt konkurransetilbud til golfere på alle nivåer. Viktig for mange av våre medlemmer med tanke på hcp-regulering. Månedsmestrene legges hovedsakelig til lørdager. DGK Matchplay Pinseturnering Eclectic og Pink Cup som før Generelt ønske om å få mer liv og røre rundt turneringene. Jessica Berngrim Løland, Donald MacCulloch og Torkel Lien (leder) 16

17 Banekomiteen Banekomiteen ble etablert i mars 2014, og har bestått av Katrine Parker, Bjørn Fleisje, Tor Grette Jensen, Geir Leknes og leder Gjermund Grimsmo. Banekomiteen startet sitt virke med befaring av hele banen, både spilleflatene og områdene rundt. Vi har fått være med på å påvirke de tiltak som er gjennomført for å forbedre kvalitet og estetikk i løpet av året. Flere utbedringer og forslag til nye/endrede rutiner for noe av banedriften står på planen for 2015 i samarbeid med headgreenkeeper. Arbeidskalenderen ble opprettet i 2014 så våre medlemmer og gjestespillere holdes oppdatert, denne vil vi også videreutvikle. Banekomiteen har hatt 5 møter ila året 2014, hvorav to var banebefaring. Gjermund Grimsmo Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. Det har vært dialog med styrets leder. Alle innehavere av verv på valg har vært forespurt om de ønsker å fortsette enten via mail eller sms. Alle gruppeledere i klubben er forespurt mail/sms om de har forslag til kandidater til vervene på valg. Etter forhandlinger i valgkomiteen vil det fremmes forslag om at styret i Drøbak Golfklubb får følgende sammensetning; Styret Periode Leder Rune Hillås Forts. 2 år Nestleder Geir Lindstrøm 2015 Forts. 1 år Styremedlem Katrine Parker Ikke på valg Styremedlem Torkel Lien Ikke på valg Styremedlem Øystein Løland Ikke på valg 1. Vara Aagot Skjeldal 2015 Forts. 1 år 2. vara Jan Wold 2015 Ny 1 år Kontrollkomite Leder Geir Myrseth 2015 Forts. 1 år Nestleder Gjermund Grimsmo 2015 Forts. 1 år Vara Erlend Borge 2015 Forst. 1. år Vara Kjell Hansen 2015 Ny 1 år Jahn Thore Nerhus 17

18 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2014 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (97 277) (36 004) Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad (50 754) (67 645) Sum finanskostnader (67 645) Netto finans Årsresultat (90 235) (29 694) Overføringer Annen egenkapital 6 (90 235) (29 694) Sum (90 235) (29 694) 18

19 Balanse Balanse pr. 31. desember 2014 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

20 Noter til årsregnskapet for Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap Aksjer og andeler tilknyttet selskapet er oppført til kostpris. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende eter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Daglig leder Total lønn daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør ,- 20

21 Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop Maskiner Sum m.v. og inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Årets gevinst ved avgang Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM

22 Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. Note 5 Budne midler I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd (90 235) (29 694) Sum egenkapital

23 Revisjonsberetning 23

24 24

25 Kontrollkomiteen 25

26 6 Innkomne forslag 6.1 Forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån 6.2 Forslag fra styret Tillate hund på ballrenne 6.3 Forslag fra Erik Heien Banen deles i to 9 hulls baner 6.4 Forslag fra Erik Heien De første starttidene hver dag reserveres for spillere med lavt handicap 6.1 forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån I henhold til våre lover 26 medlemslån skal maksimalprisen på låneobligasjonene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Økningen skal gjenspeile en verdistigning på den enkelte låneobligasjon med utgangspunkt i kassakredittrenten i klubbens bankforbindelse. Styret foreslår at låneobligasjonene verdi på kr ,- heller ikke i år endres. Dette vil da være høyeste tillatte omsetningspris. 6.2 Forslag fra styret Hund på ballrenne Etter mange forespørsler ønsker styret at klubben i en prøveperiode, sesongen 2015, tillater at man kan ha med hund på ballrenne morgen og kveld. 6.3 forslag fra Erik Heien Banen deles i to 9 hulls baner. Praksis: De som ønsker å kun spille 9 hull bestiller tid på enten front eller back nine. De som vil spille 18 hull må bestille på begge med riktig tidsintervall, eller legge inn en god pause i mellom 9 hulls rundene. Dette bør ikke være problematisk med Golfbox Styrets kommentar til forslag 6.3: Styret ser behovet for å kunne være fleksible på spillemåter og spillemønstre, men inntil videre vil Drøbak golfklubb ha en 18 hulls bane, med bestilling av spilletider for fulle 18 hulls runder. Som en prøveordning kan det bestilles 9 hulls runder, fra hull 1, fredager etter kl Styrets forslag: Forslag 6.3 avslås. 6.4 Forslag fra Erik Heien De første starttidene hver dag reserveres for spillere med lavt handicap. Dette er antagelig mest hensiktsmessig helg, helligdager og fellesferie. Praksis: Starttider f.eks. mellom 08:00 og 10:00 reserveres for spillere som ønsker hurtig spill og som kan spille hurtig, f.eks. spillere med under 15 i handicap. Alternativt senke maks sum på handicap i Golfbox. Det skulle gi 15 starttider á 4 spillere hvis jeg har regnet riktig. Dette vil lette "trykket" ut over dagen og redusere det generelle krav til raskere spill, til glede for spillere som har høyt handicap og som derfor trenger tid til sitt spill. Bør kanskje prøves ut over en gitt tid slik at eventuelle justeringer kan gjøres. Styrets kommentar til forslag 6.4 Styret foreslår en oppgradering av baneverttjenesten, med fokus på å rettlede spillegrupper til å holde anbefalt spillehastighet. Styrets forslag: Forslag 6.4 avslås. 26

27 7 Styrets forslag til kontingenter. Kontinget Kontinget Junior: Kommentar Barn 0-8 år Jr år Junior/Senior år Passiv jr/senior år Senior: Senior hovedmedlem I Senior hovedmedlem II Ektefelle/samboer m/låneobligasjon på samme adresse Student år Kun med gyldig studentbevis Passiv Inkluderer 2 greenfeebillett Medlem uten spillerett Ingen greenfee inkl. Bedrifter og andre: Bedriftsmedlem

28 8 Styrets forslag til budsjett Budsjett Resultat Budsjett Beskrivelse Inntekter Medlemskontingenter Eierskiftegebyr Kursinntekter Gjestespill / greenfee Offentlige tilskudd Startkontingenter Egenandeler trening og konkurranser Totale leieinntekter Totale bedriftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Lønn inkl. AGA og sos. kostnader Kontor, felleskostnader Og eksterne tjenester Komité og medlemskostnader Bane og anleggskostnader Leiekostnader Innsatsmidler bane Maskinkostnader Forsikringer Avskrivninger Øvrige kostnader Sum bane og anleggskostnader Sum kostnader Driftsresultat (97 276) Finansnetto Ekstraordinære inntekter / kostnader Resultat (90 235)

29 9 Bestemme klubbens organisasjon Klubbens organisasjon er at den har et styre. 10 Valg Valgkomiteens forslag til styre Leder: Rune Hillås Velges for 2 år Nestleder: Geir Lindstrøm Velges for 1 år Styremedlem: Katrine Parker IPV Styremedlem: Torkel Lien IPV Styremedlem: Øystein Løland IPV Varamedlem: Aagot Irene Skjeldal Velges for 1 år Varamedlem: Jan Wold Velges for 1 år Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité Leder: Geir Myrseth Velges for 1 år Medlem: Gjermund Grimsmo Velges for 1 år Varamedlem: Marion Carlmar Velges for 1 år Varamedlem: Kjell Hansen Velges for 1 år Styrets forslag til Valgkomité Leder: Jahn Thore Nerhus Velges for 1 år Medlem: Lise Hillås Velges for 1 år Medlem: Knut Bugten Velges for 1 år Medlem: Liv Thu Velges for 1 år 29

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak

ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen

Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013. Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Drammen Golfklubb (Org.Nr: 980 148 165) http://www.drammengk.no/ Årsmøte 2013 Onsdag 19.februar 2014 kl.19:00 Hotel Tollboden Tollbugata 43, Drammen Sakspapirer DrmGka rsmøte2013 saksdok.docx 1 (24) Årsmøteagenda

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere Oslo Golfklubb ÅRSMØTE Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00 Bruk våre sammarbeidspartnere INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB Ordinært årsmøte avholdes i auditoriet, Persbråten Vgs tirsdag 13. mars 2012

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Agenda Årsmøtet 2014 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer