ÅRSMØTE Onsdag 25. februar 2015 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2014 Onsdag 25. februar 2015 kl Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2014 Side 9 Komiteenes beretninger for 2014 Side 18 Resultatregnskap Side 19 Balanse Side 20 Noter til regnskapet Side 23 Revisjonsberetning Side 25 Kontrollkomiteens rapport Side 26 Innkomne forslag Side 27 Styrets forslag til kontingenter Side 28 Styrets forslag til budsjett Side 29 Bestemme klubbens organisasjon Side 29 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 25. februar 2015, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg i henhold til vedtektene. 1 Konstituering av årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2014 Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan Hovedlinjene for klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag og forutsetning for aktivitet, omdømme og hvordan vi skal ivareta medlemmenes og gjestespilleres forventninger. Disse kommer i stor grad til uttrykk gjennom medlemsundersøkelsen vi gjennomfører hvert år. Våren 2014 gjorde det mulig for oss å få til en rekordtidlig åpning av klubbens anlegg og allerede 5. april kunne medlemmer og gjester ta anlegget i bruk. Proshop/Range åpnet 22. mars. Treningsområdene ved hull 1 og 11 er oppgradert og tralleveier belagt med oljegrus. Banekomiteen startet sitt virke og har hatt en god påvirkning på tiltak gjennomført for å forbedre kvalitet og estetikk i løpet av året. Vår medlemmer og gjestespillere holdes oppdatert på banestatus gjennom oppdatert arbeidskalender. Nytt Utekjøkken/Grill i haven og Nxt Lvl Driving Range oppmerking/tilrettelegging for målrettet trening er synlige tiltak for å skape grobunn for treningsglede og sosiale aktiviteter. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: Golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer og bidrar i stor grad til den gode opplevelsen på golfbanen. Ytterligere forbedrede treningsforhold og fokus på at trening som fundament for gode opplevelser på banen er en rettesnor styret arbeider etter og vi sørger for at tiltak mot dette blir prioritert og gjennomført. Den frivillige Marshall-tjenesten er et godt tiltak som vi ser bidrar til gode opplevelser for medlemmer og gjester. Blide baneverter som veileder og bidrar med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i praksis og bidrar sammen med våre andre kvaliteter til å sørge for den gode opplevelsen hos Drøbak Golfklubb. Vi ser imidlertid at denne tjenesten må oppgraderes neste sesong, for å ivareta forventningene. Vi har også hatt fokus på estetikk og hadde i sommer to ekstrahjelper på banen, med hovedfokus på kantklipping/rydding og finish. Dette var et vellykket tiltak vi kommer til å gjenta i Mudring av dammer sto også på programmet, men her var resultatet ikke like vellykket overalt. 4

5 Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2014 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Bruk av utdannede klubbmedlemmer som Trener 1 og aktivitetsledere, for å kunne håndtere et stadig større behov for organisert trening/treningsgrupper, ble gjennomført med stort hell. Dette skjer i samarbeid med våre proer og en konsekvens av at rekruttering var et prioritert område også i «Veien tilbake til golf/torsdagsgolfen» ble gjennomført som planlagt og vi vil opprettholde dette tiltaket i Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har det i år vært fulle kurs i Proshoppens regi og vi har hatt 40 gjennom denne opplæringen i Takk for flott innsats til Jim og Jørgen og hele det trivelige personalet i Proshoppen. Vi plasserte også i år ut «blå teer» for bruk, med fokus på mestring og glede ved golfspillet for nye spillere. Vi har gjennom 2014 arrangert «Golfkarusell» for de aller yngste Et meget populært tiltak som bidrar til å knytte unge golfere til sporten og klubben fra de er små og viser golfklubben som inkluderende for alle i lokalsamfunnet. Vi har også arrangert to Golfcamper for barn og unge. Stor takk til alle frivillige som har bidratt til dette i komiteer og som trenere/aktivitetsledere. Turneringsaktiviteten i 2014 ble omfattende. Vi hadde et godt og variert tilbud til medlemmene. I tillegg har vi opprettholdt et meget godt renommé som ansvarlige for flere NGF arrangementer, som Norges Cup og Titleist Tour. Vår gjennomføring av Pink Cup ga et godt bidrag til Kreftsaken. Hjertelig takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for glimrende innsats. Av sportslige topprestasjoner kan vi fremheve spesielt at klubbens damelag vant NM for Lag og at Viktor Hovland vant NM for herrer, i tillegg til at klubben hadde landets eneste deltakere i gutte- og jenteklassen i ungdoms-ol i Kina. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Det er tilfredsstillende å vite at vi er konkurransedyktige i dette markedet. I klubbens 22. år med egen bane kan vi gratulere hverandre med en klubb og et baneanlegg som er blant de beste i landet og som vi vil sørge for utvikler seg videre på alle områder i tiden fremover. Det er imidlertid flere saker som kan påvirke oss som klubb i tiden fremover og som styret vil jobbe mye med i perioden fremover. Vi påvirkes av store endringer i omgivelsene rundt oss, «sivilisasjonen» som kryper inn på vårt baneareal og kommunale tiltak som må følges opp, kommenteres og håndteres til klubbens beste. Videre er det skapt forventninger blant landets golfspillere til fleksibilitet i klubbtilhørighet og uavhengighet av kontingent til spillerett/låneobligasjoner, noe som gjør at styret, sammen med et utvalg av klubbens medlemmer, vil utrede alle konsekvenser av dette for klubben i løpet av perioden frem til september Det vil kalles til ekstraordinært årsmøte i slutten av september for å få besluttet videre fremdrift på dette område, for å kunne ta høyde for resultatet av denne beslutningen for året 2016 og fremover. 5

6 Møtevirksomhet Styret har hatt 10 styremøter og en strategisamling, avholdt i klubbhuset. Styremedlem Marianne Mazarino Haakonsen måtte tre ut av styret av praktiske årsaker og hennes nestlederrolle ble erstattet av varamedlem Geir Lindstrøm. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1604 medlemmer. Av disse er 1483 voksne, 121 er juniorer og barn. 122 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett av klubbens medlemmer er menn/gutter, 489 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 22 låneobligasjoner som ble inndratt i 2014 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 79 låneobligasjoner. Klubbens aktiviteter Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver og sportslig fremgang preger gruppa. Damekomiteene er viktige ressurser i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen er blant komiteene med høyeste og mest omfattende aktivitetsnivå. Godt organisert gjøres det en viktig og god jobb for å forvalte en viktig ressursgruppe i klubben. Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid har et høyt antall aktivitetstimer. Det blir jobbet iherdig for å skaffe midler slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes eller helst økes også neste år. Juniorkomiteen gjør god jobb for våre yngre medlemmer, både de som ønsker å ha golf som hobby, de som satser på golf som idrett på toppnivå og alle midt i mellom. Banekomiteen ble etablert i 2014 og bidrar godt med input til prioritering/beslutninger på praktiske tiltak på anlegget. I alle komiteene/gruppene gjøres det et formidabelt arbeid for at medlemmer gamle og nye skal føle seg velkommen. Det blir lagt ned mange tusen timer i frivillig arbeid. En stor takk går til alle frivillige i klubben. Kafeen Kafeteria/restaurantdriften har Helge-Trygve Askautrud og Gina Anderssen med selskapet Drøbak Restaurant og Catering hatt ansvar for i De vil også i sesongen 2015 servere våre medlemmer og gjester. Proshop James McGowan Golf A/S driver vår proshop. 6

7 Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et solid team, som utfyller styret og frivillige på en utmerket måte og som sammen ivaretar administrasjonens oppgaver til alles fulle tilfredshet. I løpet av sesongen har det jobbet totalt 10 personer ute på banen og anlegget, ledet av Bjørn Fleisje som er Head Greenkeeper i Drøbak Golfklubb. Det har vært begrenset sykefravær i Banen Den hittil tidligste baneåpning i klubbens historie gjorde at vi kom godt i gang i 2014, og vi klarte stort sett å opprettholde en god standard gjennom hele sesongen. Dette var med på og igjen gjøre Drøbak til en av de mest spilte og besøkte golfbanen i 2014, med nesten spilte runder. For første gang i klubbens historie valgte vi i 2014 å holde en sløyfe med hullene 1,4,5,6,7 og 8 åpne til spill etter at vinterstenging av banen var påstartet, for å kunne tilby våre medlemmer et alternativ så lenge det var praktisk mulig. Erfaringene fra dette tilsier at dette vil vi fortsette med også i årene fremover. Økonomi Resultatet slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2014, viser et underskudd på kr ,- Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for behandling gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, som arena for lek for barn i alle aldre, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er stoppet opp, men Drøbak Golfklubb registrerer fortsatt stor interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på dette. Bedriftsmarkedets interesse for 7

8 golf er fremdeles meget beskjeden, og har ført til en stabilisering av bedriftskontrakter på et forholdsvis lavt nivå. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenom faglig aktivitet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus. Prioriterte oppgaver i 2015 er å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for «den gode opplevelsen» for alle som benytter DGKs anlegg. Vi vil intensivere arbeidet med å skape inntekter gjennom gjestespill og i bedriftsmarkedet, i tillegg til ytterligere å øke fokus på rekruttering av nye spillere i alle aldre. Vi har valgt å opprettholde en konservativ holdning til og sterk styring av alle kostnader, uten store prosjekt-/investeringsplaner i Arbeidet med ny medlemsstruktur og konsekvensene av dette har gjort at arbeidet med ny Virksomhetsplan for neste periode er utsatt og vil bli utarbeidet med beslutningsgrunnlaget som utgangspunkt, for gjennomgang på Årsmøtet Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Medlemsundersøkelsen 2014 Antall svar var omtrent som i 2013, i år 340. Dette gir oss en god indikasjon på medlemmenes forventninger og hvordan klubben møter disse. Tjenestespekteret klubben tilbyr sine medlemmer og gjester er gjennomgåendemeget bra. Proshop, kafe og administrasjon får gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret eller her: Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr : kr Årets underskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak 11. februar 2015 Rune Hillås Geir Lindstrøm Kjell Atle Nordaas Øystein Løland Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem (sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.) Katrine Parker Torkel Lien Jens Gilboe Styremedlem Styremedlem Daglig leder (sign.) (Sign.) (Sign.) 8

9 Komiteenes beretninger Årets klubbmestre Damer Charlotte Andresen Herrer Anders Strand Ellingsberg Damer Anne-Marie Giørtz Damer 65+ Gerd Irene Olsen Herrer Tom Ole Parker Herrer 65+ Per Helge Birkeland Junior jenter Ingen deltagere Junior gutter Ole Jørgen Skatter Sportslig satsing Seriespillet Klubben har stilt lag i 1 og 2 divisjon i NGF seriespillet. Lagene har bestått av 6 spillere i hver divisjon til hver match. Og det er flere spillere som har vært med å representert lagene. 2 divisjon er for spillere med over 12,1 i hcp. I år var det 6 puljer med 5 eller 6 lag i hver pulje. Drøbak endte på en 4 plass i sin pulje med 3 poeng. 1 divisjon er for spillerne fra 12,0 i hcp og nedover. I år var det 5 puljer med 5 eller 6 lag i hver pulje. Etter 5 spilte matcher var Drøbak på 1 plass, og siden vi hadde 5 lag i vår pulje måtte vi ut i kamp om seieren i gruppen mot lag nr2, Moss og Rygge GK. Denne matchen endte hele 6-0 til Drøbak. Dvs at Drøbak vant sin pulje i 1 divisjon. Gratulerer til alle spillerne som deltok i alle matchene. Lag NM damer og herrer I år ble Lag NM herrer og damer Eliteserien spilt på Stavanger GK i midten av juli. Herrelaget besto av Viktor Hovland, Anders Ellingsberg, Erlend Kristoffersen, Ole Jørgen Skatter og Henning Høgmoen. Damelaget besto av Sandra Nordaas og Julie Reinertsen. Kapteiner var Markus Harboe og Jørgen Hillås. Herrelaget hang veldig godt med de 4 første rundene og lå kun 2 slag bak 3 plassen. Men en tøff sisterunde endte herrene på en respektabel 7 plass. Dette er det beste resultatet Drøbak Herrene har hatt noensinne i Eliteserien. Damelaget gjorde det veldig spennende i år. Etter 4 runder lå de ett stykke bak og fikk ikke spille finalerunden i lederball. Men på de 3 siste hullene gikk våre jenter -5 slag tilsammen og ble Norgesmester med 3 slag. Gratulerer til Sandra og Julie. Og til alle herrene for godt gjennomført turnering. Stor takk også til Markus som gjorde en super innsats som kaptein. 9

10 Norgescuper I 2014 har Drøbak deltatt med 6 herrer og 3 damer på Norgescup. Drøbak GK har også levert og fått noen gode resultater. I dameklassen har Sandra 2 seiere og flere pallplasser, mens Julie fikk en fin 3 plass i finalen som Drøbak GK arrangerte. I herreklassen har Viktor stått for de beste plasseringene med en 2 plass på Nøtterøy, og samt at han ble Norgesmester på Tyrifjorden. I finalen som ble spilt på Drøbak hadde Anders også en bra turnering og ble nr. 7. Jørgen Hillås Juniorkomiteen Klubbens turneringsspillende juniorer har markert seg på meget positiv måte også i Vi har hatt inntil 8 spillere som har kvalifisert seg for spill i elitedivisjonen «Titleist Tour» gjennom året. I lag-nm fikk jentene en flott 3.plass. Guttene greide ikke å forsvare topplasseringen fra i fjor, og endte på 11. plass. Av sportslige resultater er det vel verdt å trekke frem Sandra Nordaas og Julie Schøyen som vant Lag-NM Dame. Viktor Hovland vant sin Kongepokal i NM Herre, og Sandra kom på en sterk 3.plass i Dameklassen. Både Sandra og Viktor representerte Norge i Ungdoms-OL. Utfordringen vi nå står overfor i konkurransesatsingen er manglende tilvekst av juniormedlemmer som vil satse aktivt på turneringsspill. En stor del av vår «stall» hadde sitt siste år i juniorklassen i Det er derfor av stor viktighet at rekrutteringsarbeidet gis fortsatt prioritet og intensiveres. Golfkarusellene er fortsatt populære, og ble gjennomført gjennom sesongen. De to siste årene har vi også hatt meget god respons på deltakelse i de to ukelange sommercampene som er arrangert. Disse campene gir oss mulighet til å introdusere sporten til et stort antall barn og unge, og inkluderer «veien til golf» for de som ikke har spilt før. Rekrutteringspotensialet antas også å være viktig også i et lengre tidsperspektiv ved at man blir kjent med sporten som barn/ung. Sommercampene må videreutvikles og forbedres for å gjøres attraktive, og vi må finne tiltak for å stimulere deltakerne til i enda større grad å benytte golftilbudet også etter gjennomført golfcamp. Klubben har på utmerket måte gjennomført turneringer i alle tre juniordivisjonene. Arrangementene bæres i stor grad av erfarne og profesjonelle funksjonærer fra Senior Herrer. Denne støtten er uvurderlig, og fortjener stor anerkjennelse og takk. Jon Peder Ryste Handicapkomiteen Det har vært et stille år, noe som skyldes golfbox skulle jeg tro. Kun noen få justeringer etter søknad. Alle som spiller regelmessig turneringer vil få et riktig handicap. Selv om reglene sier at det er frivillig å spille handicapregulerende selskapsrunder (noe jeg personlig er uenig i) skal vi huske at når vi melder oss på en turnering er vi pliktige til å ha et riktig handicap. Klubben har også anledning til å justere hcp etter skjønn. Derfor oppfordrer jeg alle til å registrere alle runder. Det er tross alt hyggelig å ha et riktig handicap selv om dette skulle gå den ene eller andre veien. Husk at gjennomsnitts runden er ikke 36 poeng, men poeng. Vi har flere runder under buffersonen enn i eller under. Det er ikke en katastrofe runde om vi ikke ligger på vårt handicap til enhver tid. Ønsker dere alle en fin golfsesong i 2015, Tor Grette Jensen 10

11 Seniorkomiteen Seniorgruppen har hatt en sesong med høy aktivitet, som har omfattet mandagsturneringer, matchplay, lagmatcher, simulatorgolf og Sverigeturer. Økonomien i gruppen er tilfredsstillende med et solid overskudd også i år. Aktiviteter Simulatorgolf på Haug Simulatorturneringen i vinter ble som vanlig ledet av Odd Gilboe, med 24 deltagere. Vinnere etter 7 runder ble Netto slag: Edvard Skaalvik. 39 slag Brutto slag: Kjell Nakken +28 slag Mandagsgolfen Mandagsgolfen er vår klart største aktivitet, både sportslig og økonomisk. Med start 5. mai og avslutning 29. september har vi spilt 21 mandager. Vi måtte avlyse en mandag i august på grunn av kraftig regnvær. Vi har hatt en flott sommer og høst med en bane i meget god stand. I år har 107 spillere vært innom mandagsturneringene. Haldors sesongstatistikk og tilhørende premieliste for sesongens 7 beste runder inkluderer både formiddags- og ettermiddagsspillere. Resultater Beste 7 runder: Vinner klasse A Netto slag: Per Kristian Høgmoen 485 slag Vinner klasse B Stableford: Torbjørn Sunde 255 poeng Beste bruttorunde klasse A: Kjell Nakken 75 slag Beste nettorunde klasse A: Torbjørn Togstad 65 slag (lavest hcp av 4 spillere med likt resultat) Beste Stablefordrunde kl. B: Torbjørn Sunde 44 poeng Vi viser til Haldors statistikk for fullstendige resultatlister. Matchplay Matchplay-turneringen ble administrert av Patrick McCarthy. Det ble konkurrert i de samme to klasser A og B som i mandagsturneringene. I klasse A var det 23 deltagere, i klasse B 21 deltagere. Vinner av klasse A: Karl Kristian Hauger Vinner av klasse B: Erik Odin Askautrud Eksterne lagmatcher Ørnulf Theodorsen har vært leder for våre lagmatcher i Golfringen og i våre matcher mot henholdsvis Bærum og Moss/Rygge. Golfringen, som omfatter Drøbak GK, Oppegård GK, Østmarka GK og Mørk GK, var i år jevn og spennende helt til siste runde på Mørk. Dessverre for oss gjorde Østmarka det så bra der at de skjøv oss fra andre- til tredjeplass. Sluttresultatet ble for sesongen ble: Nr. 1: Oppegård Nr. 2: Østmarka Nr. 3: Drøbak Nr. 4: Mørk 82,5 poeng 71,5 poeng 68 poeng 66 poeng 11

12 Mot Bærum vant vi hjemme, og tapte borte med samme sifre. Mot Moss/Rygge vant vi hjemme og tapte borte, men beholdt likevel the Ugly Mug. Interne lagmatcher Donald MacCulloch har vært leder for våre interne lagmatcher. Mot herregruppen: Seier til herrene Mot juniorgruppen: Seier til juniorene 5-3. Mot damegruppen: Seier til damene 5-3. Som Donald sier: Poenget med golf, som med livet, er å gjøre andre lykkelige. I Sommerturneringen med senior damer ble det spilt bestball. Vinnerparet var Kari Løvberg og Ole Wilmann. Sverigeturer Rolf Gullestad var reiseleder for Sverigeturene i år som i fjor, og har fått godt tak på svenskene. Vårturen gikk med 14 deltagere til Mjõlkerõd 29. og 30. april, med overnatting på Tanum Strand. Mjölkeröd var imponerende bra så tidlig i sesongen, og været og stemningen var bra. Turen til Forsbacka gikk 2. og 3. september med 16 deltagere. Også her var vær- og baneforholdene fine. Forsbacka kaller seg selv «den dalslänska skjönheten», og vakkert er det der. Alle fikk rom på Jägmästarflygeln, så det ble en hyggelig samling etter middagen første dag. Deltagelsen på Sverigeturene i år var lavere enn den har vært tidligere. Komiteen vil gjennomføre en spørreundersøkelse for å få innspill om endringer som kan gjøres for å øke interessen. Senior klubbmesterskap Vinner av yngste klasse: Tom Ole Parker Vinner av eldste klasse: Per Helge Birkeland Senior lag-nm Lag-NM arrangeres av Norsk Senior Golf. Drøbak deltok med to firemannslag, førstelaget i 2. divisjon og andrelaget i 3. divisjon. Førstelaget klarte opprykk til 1. divisjon, mens andrelaget forble i 3. divisjon. Vi takker alle seniorene for årets sesong, og ønsker alle nye medlemmer i gruppen velkommen. En spesiell honnør til Haldor, Ørnulf, Patrick, Odd G., Tor G., og Donald som har gitt et viktig bidrag til seniorgruppens virksomhet med sin innsats. Takk til Jens og Heidi i administrasjonen, og Jim og Jørgen i proshopen, for all vennlig bistand gjennom sesongen. Vi i seniorkomiteen takker for oss, og ønsker våre etterfølgere lykke til. Henrik Bucher, Torstein Høymyr og Rolf Gullestad 12

13 Golf Grønn Glede(GGG)/Aktiv på Dagtid(ApD) Målet for GGG er å ha tilbud om fysisk aktivitet som er tilpasset nesten alle. Vi ønsker derfor å knytte enda flere personer til oss for å dele gleden ved å mestre golf og ha det morsomt sammen med mennesker i et trygt, sosialt miljø. Klubbens lokale engasjement er stort. Målgruppen er mennesker som er helt eller delvis er uten arbeid, funksjonshemmede og andre som trenger fysisk aktivitet tilpasset den enkeltes situasjon. GGG arbeider med leger, fysioterapeuter og saksbehandlere i med NAV og kommunene. Drøbak Golfklubb har et samarbeid med Aktiv på Dagtid i Frogn og Nesodden, og samarbeider også med mange andre som trenger en sosial arena og aktivitetsplass for sine pasienter, så som Sunnaas, Folloklinikken, enhet for psykisk helse og rus i Frogn kommune etc. Aktiviteter I løpet av året har vi hatt følgende aktiviteter: Vintertrening 1 dag i uka inne med forberedelser til ny sesong og vedlikehold av egne ferdigheter og 3 ganger i uka i sommersesongen med etterfølgende samspill på banen 1 kveld pr uke for pasienter på en av de samarbeidende institusjonene GGG har instruktører for både å gi helt nye deltakere en port inn til golfsporten og sammen med etablerte golfere et best mulig treningstilbud og en flott sosial arena. I 2014/2015 utdanner vi 2 nye Trener 1- trenere for GGG, også spesielt for funksjonshemmede og barn. Klubbens GGG-gruppe har laget en egen golffilm, brosjyrer, time og aktivitetsplaner som er sendt ut til alle som kan være interessert i å delta i golfgruppen eller som jobber med personer som er i denne målgruppen. I løpet av året har mer enn 100 deltakere vært innom oss for introduksjon eller for fast trening/spill. Flere enn 35 deltakere er mer eller mindre faste og de kommer fra Frogn, Nesodden og resten av Follo. Antall aktivitetsdager i 2014 har vært ca.95 og aktiviteter ca. 175 (trening og banespill). Vi har hatt mellom 2-3 og 20 pr. treningstime med et gjennomsnitt på 11 pr. aktivitet. GGG har hatt 2 egne klubbkonkurranser hvor alle kan delta: såkalt Texas Scramble konkurranser. I tillegg har vi hatt tilsvarende konkurranser sammen med Asker og Aurskog Golfklubb. Totalt har GGG hatt rundt aktivitetstimer på golfbanen og treningsområdene. I september deltok 13 av våre fra Drøbak på Golf Grønn Glede Open i Kongsvinger, en årlig konkurranse som arrangeres av Norges Golfforbund for alle GGG-deltakere i landet (fra ca. 35 klubber). Konkurransen er en lagkonkurranse (Texas Scramble) over 2 dager. Økonomi GGG får støtte med folkehelsemidler fra Golfforbundet, Helsedirektoratet, Akershus Idrettskrets, Frogn og Nesodden kommune. Denne støtten har sammen med mange frivillige dugnadstimer gjort det mulig å holde et så høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Per Hansen, Øivind Adde og Tore Johansen 13

14 Damekomiteene Damer Årets komité har bestått av: Hilde Haslum, Marion Carlmar, Gro Lyng-Jørgensen, Siv Lien og Hilde K. Sem. Valgkomité: Lise Djerv Hillås og Kirsten Ravne Bugten. Vi startet sesongen med vårmøte på klubbhuset i mai med informasjon om aktiviteter i Damegruppa har hatt en sesong med omtrent samme turneringsaktivitet som i 2013, dog litt lavere enn i Noe av årsaken er at vi kom senere i gang da det var en del helligdager som falt på damedag. Det er også en gruppe til med damer som spiller på mandager så noe av bortfallet befinner seg i den gruppen. Sportslig - Simulatorgolf på Haug. - Ecelectic turnering med 5 runder er en meget populær turnering med flest påmeldte. - Loty: Lady of the Year gikk over 5 runder årets vinner: Ellen Østro Jacobsen - Matchplay: Denne type av turnering tiltrekker flere og flere damer. - 9-hulls turneringer siste torsdagen i måneden når vi har damekveld i klubbhuset samt hele september. Alt fra Singelturneringer, Texas Scramble og Best Ball. Turer Høsttur til Torreby i september. For andre året på rad samlet vi rundt 20 damer fra fredag - søndag. Dette har nå blitt en hyggelig tradisjon og til høsten er det allerede ny tur planlagt til Forsbacka. Pink Cup Med Gro Lyng-Jørgensen i spissen og et enormt engasjement fra komiteen og øvrige medlemmer i Drøbak Golfklubb klarte vi i år igjen samle inn penger til brystkreften. Dette ble et meget vellykket arrangement. En stor takk til alle! Damekveld på klubbhuset Siste torsdagen i hver måned bortsett fra i juli. Tor Grette Jensen og Jørgen Hillås var på plass hver sin kveld. Økonomi Økonomien i dame gruppen er der den bør være, men ønsker oss flere medlemmer. Hilde K. Sem Senior Damer I 2014 har komiteen bestått av følgende personer: Karin Høymyr, Elena Børke, Vivien H. Lærum og Liv M. Thu I 2015 vil komiteen bestå av følgende personer: Karin Høymyr, Elena Børke, Ingeborg Clason og Inger Valnes Målet for gruppen senior damer er som tidligere å skape et uhøytidelig, sosialt fellesskap, der alle senior damer er velkomne, uten for stort prestasjonspress. Aktiviteter Gruppen har mandager som fast spilledag. Den siste mandag i måneden har det vært varierte turneringsformer. I tillegg har det, på enkelte mandager, vært andre konkurranser som antall 14

15 fairwaytreff fra utslag pr. runde, lengste drive, nærmest pinnen og færrest antall slag fra utslag til man har hullet ut på et bestemt hull. Den årlige turen til Strømstad ble arrangert mai. 17 damer var med i år. I tillegg har det vært arrangert dagsturer til Evje, Borre, Kjekstad (avlyst grunnet plaskregn) og Strømstad. 10 damer spilte match mot Moss og Rygge golfklubb i juli. For andre gang ble det arrangert en matchplay konkurranse. 16 damer deltok og vinner ble Anne Bucher. I5. august ble den sosiale turneringen med senior herrer avholdt og Kari Løvberg og Ole Wilmann vant. 16 damer hadde i mai/juni trening med Jørgen. Oppslutningen for deltakelse på mandagene har i snitt ligget på 24 spillere. Sosialt Det var kun 2 sosiale sammenkomster, første sammenkomst ble avholdt 29. april med gjennomgang av sesongens program og visning av årets nye golfklær. Andre sammenkomst ble holdt 26. august. Da kom Tor Grette og vi fikk stille spørsmål. Anne Bucher hadde forberedt en quiz om regler. Avslutning 30. september med skalldyr. Det er plass til flere spillere og vi oppfordrer alle senior damer blant medlemmene til å delta på mandagene. I år har været vært fantastisk vær, nesten for varmt til tider. Banen har også vært vesentlig bedre enn i fjor. Banemannskapet har gjort en flott jobb. Stor takk også til administrasjonen for all hjelp og vennlighet. Karin J. Høymyr Herrekomiteen Herregruppa har i 2014 fortsatt omtrent som året før. Vi hadde 35 betalende medlemmer mot 45 året før. Vi har organisert felles trening og arrangert tre ulike turneringer; «Årets herre», månedsturneringer og en matchturnering. I tillegg har vi spilt match mot seniorene. Sesongen ble som vanlig avsluttet med en hyggelig middag. Om fellestreningen Vi inviterer alle gruppas medlemmene til å delta på ukentlige fellestreninger med Jim. I januar startet vi inne på Haug med 12 deltakere fordelt på to timer. Når rangen åpnet fortsatte vi med 16 deltakere fordelt på to partier. Og etter sommeren avsluttet vi med 1 gruppe og 8 deltakere. Om «Årets herre» Gjennom hele sesongen arrangerer vi en ukes turnering der vinneren til slutt kan kalle seg Årets Herre. Alle deltakerne kan levere en handikaptellende runde hver uke i sesongen. Gjennomsnittet av de åtte laveste nettoskårene teller i konkurransen. Årets herre ble Nils Bergei med et snitt på 67.75, det laveste vi har hatt. Som året før hadde vi også en innlagt eclectic-konkurranse over hele sesongen. Gjermund vant denne 15

16 med 52 (brutto). Totalt ble det produsert 354 birdier, men dessverre ingen eagler i årets konkurranse. Nesten 100 birdier mer enn i fjor, men også en mye lenger sesong takket være en tidlig start. Om våre vinnere Mange i Herregruppa er aktive i klubbens turneringer. I 2013 vant Herregruppas medlemmer 5 av klubbens turneringer. Vi var også aktive på klubbens lag i forbundets seriespill i begge divisjoner. Som i fjor vant vi den meget viktige matchen mot seniorene. I år hadde vi med 21 spillere på begge lag, med fordeling på 2 foursome matcher, 2 fourball matcher og fire singel matcher. Erlend Borge Turneringskomiteen Medlemmer: Jessica B. Løland, Donald MacCulloch og Torkel Lien. Turneringskomiteen har arrangert 17 klubbturneringer i løpet av inneværende sesong. Stabil interesse og deltagelse, spesielt i Månedsmester Turneringen Pink Cup ble også i 2014 en suksess; DGK var blant klubbene i golfnorge som samlet inn mest til kreftsaken. Positive tilbakemeldinger fra medlemmene. Ønsker flere turneringer med sosialt tilsnitt. For 2015 Turneringsplan for klubbturneringer settes opp etter at forbunds- og evt andre representasjonsturneringer er vedtatt og plassert i kalenderen. Her er noe av det den nye turneringskomiteen Robin Glenne, Roy Barth Bugten, Siv og Torkel Lien - vil gjennomføre. Arrangere flere sosiale turneringer (2-manns, 4-manns), gjerne over 9 hull med etterfølgende sosialt arrangement fortrinnsvis fredager. Arrangere sommerfest fredag 19.6 Opprettholde Månedsmester for å gi et godt konkurransetilbud til golfere på alle nivåer. Viktig for mange av våre medlemmer med tanke på hcp-regulering. Månedsmestrene legges hovedsakelig til lørdager. DGK Matchplay Pinseturnering Eclectic og Pink Cup som før Generelt ønske om å få mer liv og røre rundt turneringene. Jessica Berngrim Løland, Donald MacCulloch og Torkel Lien (leder) 16

17 Banekomiteen Banekomiteen ble etablert i mars 2014, og har bestått av Katrine Parker, Bjørn Fleisje, Tor Grette Jensen, Geir Leknes og leder Gjermund Grimsmo. Banekomiteen startet sitt virke med befaring av hele banen, både spilleflatene og områdene rundt. Vi har fått være med på å påvirke de tiltak som er gjennomført for å forbedre kvalitet og estetikk i løpet av året. Flere utbedringer og forslag til nye/endrede rutiner for noe av banedriften står på planen for 2015 i samarbeid med headgreenkeeper. Arbeidskalenderen ble opprettet i 2014 så våre medlemmer og gjestespillere holdes oppdatert, denne vil vi også videreutvikle. Banekomiteen har hatt 5 møter ila året 2014, hvorav to var banebefaring. Gjermund Grimsmo Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. Det har vært dialog med styrets leder. Alle innehavere av verv på valg har vært forespurt om de ønsker å fortsette enten via mail eller sms. Alle gruppeledere i klubben er forespurt mail/sms om de har forslag til kandidater til vervene på valg. Etter forhandlinger i valgkomiteen vil det fremmes forslag om at styret i Drøbak Golfklubb får følgende sammensetning; Styret Periode Leder Rune Hillås Forts. 2 år Nestleder Geir Lindstrøm 2015 Forts. 1 år Styremedlem Katrine Parker Ikke på valg Styremedlem Torkel Lien Ikke på valg Styremedlem Øystein Løland Ikke på valg 1. Vara Aagot Skjeldal 2015 Forts. 1 år 2. vara Jan Wold 2015 Ny 1 år Kontrollkomite Leder Geir Myrseth 2015 Forts. 1 år Nestleder Gjermund Grimsmo 2015 Forts. 1 år Vara Erlend Borge 2015 Forst. 1. år Vara Kjell Hansen 2015 Ny 1 år Jahn Thore Nerhus 17

18 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2014 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv. Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (97 277) (36 004) Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad (50 754) (67 645) Sum finanskostnader (67 645) Netto finans Årsresultat (90 235) (29 694) Overføringer Annen egenkapital 6 (90 235) (29 694) Sum (90 235) (29 694) 18

19 Balanse Balanse pr. 31. desember 2014 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

20 Noter til årsregnskapet for Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norsk regnskapsstandard. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap Aksjer og andeler tilknyttet selskapet er oppført til kostpris. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende eter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Lønn til daglig leder Daglig leder Total lønn daglig leder Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør ,- 20

21 Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop Maskiner Sum m.v. og inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets tilgang Årets avgang Årets gevinst ved avgang Årets avskrivninger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM

22 Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. Note 5 Budne midler I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd (90 235) (29 694) Sum egenkapital

23 Revisjonsberetning 23

24 24

25 Kontrollkomiteen 25

26 6 Innkomne forslag 6.1 Forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån 6.2 Forslag fra styret Tillate hund på ballrenne 6.3 Forslag fra Erik Heien Banen deles i to 9 hulls baner 6.4 Forslag fra Erik Heien De første starttidene hver dag reserveres for spillere med lavt handicap 6.1 forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån I henhold til våre lover 26 medlemslån skal maksimalprisen på låneobligasjonene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Økningen skal gjenspeile en verdistigning på den enkelte låneobligasjon med utgangspunkt i kassakredittrenten i klubbens bankforbindelse. Styret foreslår at låneobligasjonene verdi på kr ,- heller ikke i år endres. Dette vil da være høyeste tillatte omsetningspris. 6.2 Forslag fra styret Hund på ballrenne Etter mange forespørsler ønsker styret at klubben i en prøveperiode, sesongen 2015, tillater at man kan ha med hund på ballrenne morgen og kveld. 6.3 forslag fra Erik Heien Banen deles i to 9 hulls baner. Praksis: De som ønsker å kun spille 9 hull bestiller tid på enten front eller back nine. De som vil spille 18 hull må bestille på begge med riktig tidsintervall, eller legge inn en god pause i mellom 9 hulls rundene. Dette bør ikke være problematisk med Golfbox Styrets kommentar til forslag 6.3: Styret ser behovet for å kunne være fleksible på spillemåter og spillemønstre, men inntil videre vil Drøbak golfklubb ha en 18 hulls bane, med bestilling av spilletider for fulle 18 hulls runder. Som en prøveordning kan det bestilles 9 hulls runder, fra hull 1, fredager etter kl Styrets forslag: Forslag 6.3 avslås. 6.4 Forslag fra Erik Heien De første starttidene hver dag reserveres for spillere med lavt handicap. Dette er antagelig mest hensiktsmessig helg, helligdager og fellesferie. Praksis: Starttider f.eks. mellom 08:00 og 10:00 reserveres for spillere som ønsker hurtig spill og som kan spille hurtig, f.eks. spillere med under 15 i handicap. Alternativt senke maks sum på handicap i Golfbox. Det skulle gi 15 starttider á 4 spillere hvis jeg har regnet riktig. Dette vil lette "trykket" ut over dagen og redusere det generelle krav til raskere spill, til glede for spillere som har høyt handicap og som derfor trenger tid til sitt spill. Bør kanskje prøves ut over en gitt tid slik at eventuelle justeringer kan gjøres. Styrets kommentar til forslag 6.4 Styret foreslår en oppgradering av baneverttjenesten, med fokus på å rettlede spillegrupper til å holde anbefalt spillehastighet. Styrets forslag: Forslag 6.4 avslås. 26

27 7 Styrets forslag til kontingenter. Kontinget Kontinget Junior: Kommentar Barn 0-8 år Jr år Junior/Senior år Passiv jr/senior år Senior: Senior hovedmedlem I Senior hovedmedlem II Ektefelle/samboer m/låneobligasjon på samme adresse Student år Kun med gyldig studentbevis Passiv Inkluderer 2 greenfeebillett Medlem uten spillerett Ingen greenfee inkl. Bedrifter og andre: Bedriftsmedlem

28 8 Styrets forslag til budsjett Budsjett Resultat Budsjett Beskrivelse Inntekter Medlemskontingenter Eierskiftegebyr Kursinntekter Gjestespill / greenfee Offentlige tilskudd Startkontingenter Egenandeler trening og konkurranser Totale leieinntekter Totale bedriftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Lønn inkl. AGA og sos. kostnader Kontor, felleskostnader Og eksterne tjenester Komité og medlemskostnader Bane og anleggskostnader Leiekostnader Innsatsmidler bane Maskinkostnader Forsikringer Avskrivninger Øvrige kostnader Sum bane og anleggskostnader Sum kostnader Driftsresultat (97 276) Finansnetto Ekstraordinære inntekter / kostnader Resultat (90 235)

29 9 Bestemme klubbens organisasjon Klubbens organisasjon er at den har et styre. 10 Valg Valgkomiteens forslag til styre Leder: Rune Hillås Velges for 2 år Nestleder: Geir Lindstrøm Velges for 1 år Styremedlem: Katrine Parker IPV Styremedlem: Torkel Lien IPV Styremedlem: Øystein Løland IPV Varamedlem: Aagot Irene Skjeldal Velges for 1 år Varamedlem: Jan Wold Velges for 1 år Valgkomiteens forslag til Kontrollkomité Leder: Geir Myrseth Velges for 1 år Medlem: Gjermund Grimsmo Velges for 1 år Varamedlem: Marion Carlmar Velges for 1 år Varamedlem: Kjell Hansen Velges for 1 år Styrets forslag til Valgkomité Leder: Jahn Thore Nerhus Velges for 1 år Medlem: Lise Hillås Velges for 1 år Medlem: Knut Bugten Velges for 1 år Medlem: Liv Thu Velges for 1 år 29

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB. ONSDAG 17. februar 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB. ONSDAG 17. februar 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I DRØBAK GOLFKLUBB ONSDAG 17. februar 2016 Leder Rune Hillås åpnet møtet. Han redegjorde for status i klubben og målsetningene for 2016. Hedersnål ble tildelt Per Hansen og Odd

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer