Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brukerhåndbok ISSUE 2 NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9357119 ISSUE 2 NO"

Transkript

1 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, Brukerhåndbok ISSUE 2 NO

2 Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation, Finland Nokia Mobile Phones Ltd. Alle rettigheter forbeholdes. Nokia Mobile Phones fører en politikk basert på kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre spesifikasjonene til alle produkter som omtales i denne håndboken, uten forutgående varsel. Nokia Mobile Phones er ikke ansvarlig for tap av data, inntekt eller andre følgeskader uansett årsak. Geoworks application software and GEOS operating system software copyright Geoworks. All rights reserved. United States Patent 5,327,529. Hardware and software floating point math library copyright Dimensions Research, Inc. ROM-DOS operating system software copyright Datalight, Inc. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. The software is provided by The Regents and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall The Regents or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possiblity of such damage. The GEOS software of this product includes Nimbus Q from Digital Typeface Corp. and typefaces from URW, GmbH. This device contains Embedded BIOS(TM) software Copyright 1995 General Software, Inc. Embedded BIOS and General Software are trademarks of General Software, Inc. This device contains TrueFFS(R) Flash File System software Copyright 1995 M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. TrueFFS is a registered trademark of M- Systems Flash Disk Pioneers Ltd., and the TrueFFS(R) Flash File System software is protected by US Patent No. 5,404,485. Class 1 fax drivers copyright Global Village Communication, Inc. HP Database Engine Version 1.0 copyright Hewlett-Packard Company All rights reserved. The PPP software is copyright 1991, 1992, 1993, 1994 Morning Star Technologies, all rights reserved. It contains software developed at Carnegie Mellon University, which is copyright 1989 Carnegie Mellon University, all rights reserved. It contains software developed at the University of California, Berkeley, which is copyright 1989 Regents of the University of California, all rights reserved. It contains software that is copyright 1990, RSA Data Security, Inc., all rights reserved. C-client Internet mail routines original version copyright 1988 by the Leland Stanford Junior University, copyright 1995 by the University of Washington. The University of Washington and the Leland Stanford Junior University disclaim all warranties, express or implied, with regard to this software, including without limitation all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and in no event shall the University of Washington or the Leland Stanford Junior University be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, tort (including negligence) or strict liability, arising out of or in connection with the use or performance of this software. This product includes software based in part on the work of the independent JPEG group. CellularWare is a trademark of Nokia Mobile Phones. AT is a trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Hayes is a registered trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and Windows is a trademark of Microsoft corporation. Geoworks and GEOS are Registered Trademarks of Geoworks, and GeoDOS is a Trademark of Geoworks in the United States of America and other countries. This product contains the RSA Software. The products described in this manual conform to the European Council directives EMC Directive (89/336/EEC) and TTE Directive (91/263/EEC).

3 SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Husk alltid å følge lover og forskrifter, alt annet kan være farlig og ulovlig. Du finner mer informasjon om dette i kapittel 16 Viktig sikkerhetsinformasjon på side TRAFIKKSIKKERHET Ikke bruk kommunikatoren mens du kjører. Parker kjøretøyet! SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg alltid lover og forskrifter. Slå av i nærheten av medisinsk utstyr. BRUK MED FORNUFT Brukes bare i normal stilling (mot øret). Ikke ta på antennen unødig. SLÅ AV PÅ BENSINSTASJONER Ikke bruk telefongrensesnittet på bensinstasjoner. SLÅ AV I NÆRHETEN AV SPREG- NINGSOMRÅDER Følg alltid lover og forskrifter. Må ikke brukes i nærheten av kjemikalier, drivstoff osv. RINGE VIA TELEFONGRENSESNITTET Lukk dekslet og slå på telefongrensesnittet. Slå telefonnummeret og trykk på. Når du vil avslutte samtalen, trykker du på. Når du skal svare på en oppringning, trykker du på. SLÅ AV TELEFONGRENSESNITTET OM BORD I FLY Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly. KVALIFISERT SERVICEPERSONELL Kun kvalifisert personell bør reparere eller installere utstyret. Bruk kun godkjent ekstrautstyr og batterier. FORSTYRRELSER Ingen mobiltelefoner unngår forstyrrelser, som kan påvirke ytelsen. NØDSAMTALER Lukk dekslet på enheten. Hvis telefongrensesnittet ikke er på, slår du det på (trykk på tasten). Hold tasten nede en liten stund til displayet er klart. Tast inn nødnummeret og trykk på. Oppgi sted og mobiltelefonnummer. Ikke legg på før du får beskjed om det. TA SIKKERHETSKOPIER Ta alltid sikkerhetskopier av viktig informasjon. FORSIKTIG MED INFRARØDE STRÅLER Rett aldri IR-strålen mot andres øyne, og unngå at den forstyrrer andre IR-enheter. KOPLE TIL ANDRE ENHETER Når du kopler kommunikatoren til en annen enhet, bør du alltid lese sikkerhetsreglene brukerhåndboken for den aktuelle enheten. Unngå å kople til enheter som ikke er kompatible.

4 Innhold Innhold 1. Innledning Om ulike tjenester og tilgangskoder Komme i gang Første gangs oppstart SIM-kort Kontakter Batteri Kommunikatorgrensesnittet Kommunikatorprogrammer Indikatorer Tastatur Spesielle funksjoner Nyttig informasjon om innstillinger Kontakter Kontaktkort Logging Kontaktregisteret og telefonen Telefon Høyttalerkontroll Foreta anrop Svare på anrop Samtalefunksjoner Innkommende faks, tekst og data Innstillinger Faks Sende faks Mottatte fakser Innstillinger for faks

5 Innhold 6. Tekstbeskjeder Sende tekstbeskjeder Mottatte beskjeder Visittkort Standardbeskjeder SMS: Innstillinger Internet Internet-programmene Internet-ordliste Internet-innstillinger Epost Epost-innstillinger Sende epost Lese epost World Wide Web Innstillinger for Favoritter Tilkoppling til Navigering i Telnet Definere Telnet-forbindelser Terminal Definere Terminal-forbindelser Notater Redigering Sende dokumenter Utskrift Innstillinger Kalender Månedsoversikt Dagsoversikt Ukesoversikt Kalenderbestilling Påminnelser Oppgaveliste

6 Innhold 10. System Innstillinger for System Sikkerhet Brukerdata Tilkopling til PC Faksmodem Filoverføring Installere/fjerne programvare Sikkerhetskopiering Import/eksport av kontakter Import/eksport av kalenderdata Massesletting Minne Om dette produktet Tilbehør Text Web Kalkulator Klokke Toneredigering Omregning Datasikring Utkurven for dokumenter Telefongrensesnittet Indikatorer på displayet Foreta et anrop Motta et anrop Sende DTMF-toner Bruke minne Hvordan bruke menyene Menyer Hjelp Feilsøking Pleie og vedlikehold Viktig sikkerhetsinformasjon Fakta om mobil dataoverføring Indeks

7 Kapittel 1 - Innledning Innledning Gratulerer med anskaffelsen av en Nokia 9000i Communicator. Din nye Nokia 9000i Communicator er et allsidig kommunikasjonsverktøy, og er en GSM-telefon, et verktøy for beskjedformidling, et tilgangsverktøy og en personlig planlegger i en kompakt enhet som vi omtaler med fellesbetegnelsen kommunikatoren. Dette kapitlet gir deg et innblikk i hvordan en Nokia 9000i Communicator fungerer. Det neste kapitlet heter "Komme i gang", og hjelper deg med å ta kommunikatoren i bruk. Resten av håndboken er viet til beskrivelser av programmene i kommunikatoren i tillegg til telefonfunksjonene. Selv om du er en erfaren bruker av mobiltelefon, og mobile kontorverktøy, bør du minst lese dette innledende kapitlet og kapitlet "Komme i gang". Grunnleggende informasjon om de enkelte programmene og funksjonene er alltid tilgjengelig i det emnefølsomme hjelpesystemet. Du starter Hjelp ved å trykke Help-knappen på det store tastaturet. Nokia 9000i Communicator har to grensesnitt, kalt telefongrensesnittet (se figur 1-1) eller bare telefonen, og kommunikatorgrensesnittet (se figur 1-2) eller bare kommunikatoren. Telefongrensesnittet er utenpå dekselet, og under dekselet finner du tastaturet og skjermen som utgjør kommunikatorgrensesnittet. Ordet grensesnitt bidrar til å understreke det faktum at begge disse aspektene ved din Nokia 9000i Communicator bruker felles ressurser og arbeider tett sammen. De er ikke separate enheter. Eksempelvis bruker telefonen navn og telefonnumre som er lagret i kommunikatorens Figur 1-1 Figur 1-2

8 1-2 Om ulike tjenester og tilgangskoder kontaktregister, og kommunikatoren bruker telefonen for kommunikasjon når du sender eller mottar faks, eller kopler opp mot vertsmaskiner. Telefonen bruker du til å ringe og svare på anrop på en hurtig og grei måte. Den ser da også ut og fungerer som en alminnelig Nokia mobiltelefon, bortsett fra at mikrofonen og høyttaleren er å finne på baksiden av apparatet. Telefonen slås av og på med knappen på dekselet. VIKTIG! Ikke slå på telefonen på steder hvor mobiltelefonbruk er forbudt eller kan forårsake interferens eller fare. Kommunikatoren har en rekke programmer for personlig planlegging, organisering og kommunikasjon. Fullt QWERTY-tastatur, funksjons- og kommandoknapper og den store skjermen gjør programmene enkle å bruke. Kommunikatoren har ingen egen av/på-knapp, men aktiveres når du åpner dekselet og deaktiveres når du lukker det. Om ulike tjenester og tilgangskoder Tjenester For full utnyttelse av kommunikasjonsegenskapene til din Nokia 9000i Communicator, kan du måtte abonnere på visse tjenester separat. Hvis tjenesten trenger et separat telefonnummer eller spesielle innstillinger, må opplysninger om dette være lagret i kommunikatoren. For eksempel: Sending og mottak av faks krever at fakstjenesten er inkludert i abonnementet, støttes av nettverket du har kontakt med (omfattes av roaming-avtale med hjemmenettverket), og er aktivert i SIM-kortet. Bruk av kommunikatoren som faksmodem sammen med en PC, krever at datatjenesten er inkludert i abonnementet, støttes av nettverket du har kontakt med, og er aktivert i SIM-kortet. Internet-tilgang krever også at datatjenesten støttes av nettverket du har kontakt med og er aktivert i SIM-kortet. I tillegg krever Internet-tilgang at du har fått opprettet en konto (brukernavn, epost-adresse) hos en tjenesteyter for Internet. Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger. Utkurven for dokumenter For å bistå med mobil datakommunikasjon (se kapittel 16 "Viktig sikkerhetsinformasjon: Fakta om mobil dataoverføring" på side 16-3) har kommunikatoren en utgående kommunikasjonsbehandler som kalles utkurven. Når du sender faks, tekstbeskjeder og epost, går disse alltid først til utkurven. Utkurven behandler og setter opp faksen eller meldingen, og sender den via telefongrensesnittet. Hvis telefonen er av, eller signalstyrken er utilstrekkelig, vil ikke dokumentet bli sendt før telefonen er på og signalstryrken har bedret seg. Du trenger ikke å bekymre deg for opptatte linjer på nummerne du sender eller ringer til; etter første forsøk, prøver utkurven igjen å sende dokumentet opp til ni ganger. Du kommer til utkurven fra hovedbildene i programmene Faks, SMS, Epost og Notater, der du finner den nederst i listen over mapper. Du finner ytterligere opplysninger om utkurven i kapittel 12 Utkurven for dokumenter på side Det finnes ingen innkurv som sådan. Når du mottar faks, tekstbeskjeder eller epost, legges disse direkte i de enkelte mappene for mottatte dokumenter. Hvert av programmene har en mappe for mottatte dokumenter som kan vises eller behandles i hvert enkelt program. Faksprogrammet har for eksempel mappen Mottatte fakser, mens Epost-programmet har mappen Mottatt epost. Tilgangskoder Din Nokia 9000i Communicator bruker en rekke tilgangskoder for å beskytte mot uberettiget bruk av kommunikatoren, telefonen og SIM-kortet. Du kan endre tilgangskodene under Innstillinger for sikkerhet i System-programmet (se kapittel 10 "System: Sikkerhet" på side 10-2) eller i telefonen (se kapittel 13 "Telefongrensesnittet: Menyer - Sikkerhetsfunksjoner (Meny 5)" på side 13-11).

9 Kapittel 1 - Innledning 1-3 Tilgangskoder som gjelder for og brukes i begge grensesnitt, kan også endres i begge grensenitt. Kommunikatorens Internet-programmer benytter brukernavn og passord for å beskytte mot uberettiget tilgang til Internet og tilhørende tjenester. Disse passordene oppgis og endres i innstillingene for Internet-programmene. Tilgangskodene du trenger oftest, er låsekoden (inkludert i produktpakningen for kommunikatoren) og PIN-koden for SIM-kortet (levert sammen med kortet eller abonnementet). Tilgangskodene beskrives utførlig i kapittel 10 "System: Sikkerhet" på side Se også kapittel 13 "Telefongrensesnittet: Menyer - Sikkerhetsfunksjoner (Meny 5)" på side Kontaktinformasjon All kontaktinformasjon (navn, adresser, telefonnumre, epost-adresser, notater etc) som du lagrer, legges i kontaktregisteret. Hvert program har sin egen vinkling på kontaktregisteret, der informasjonen du ser og kan benytte avhenger av hva slags informasjon som kan nyttes av de ulike programmene. Hvis du for eksempel foretar et anrop fra telefonsiden, ser du bare navn og ett eller flere telefonnummer til kontakten. Faksnummer, epost-adresse, firma, stilling og andre detaljer vises ikke. Du kan tilpasse kontaktinformasjonen til dine behov; se kapittel 3 "Kontakter: Kontaktkort - Tilpasse kontaktkort" på side 3-2. Slik tilpasning påvirker bare nye kontakter du registrerer; eksisterende kontakter forblir uendret. Jo før du foretar eventuelle endringer i kontaktregistermalen, desto færre kontaktkort vi du etter hvert trenge å tilpasse manuelt. Tekster Ved hjelp av tekstredigeringsverktøyet i kommunikatoren kan du opprette og redigere tekster og dokumenter i flere programmer (Notater, Faks, Tekstbeskjed, Epost, Kalender). Redigeringsvinduet virker i hvert program på en måte som er tilpasset programmets øvrige funksjoner. Med SMS brukes ingen tekstformatering; dette medfører at i SMS-programmet vil redigeringsvinduet fjerne eventuelle tekstformateringer (fonter, kursiv, understreking) automatisk. Ulike former for redigering (notatredigering, epost-redigering, etc) benytter altså det samme verktøyet, men med ulike egenskaper i hvert tilfelle.

10 1-4 Om ulike tjenester og tilgangskoder

11 Kapittel 2 - Komme i gang Komme i gang Når du åpner pakningen, kontrollerer du at den inneholder følgende: Nokia 9000i Communicator Denne brukerhåndboken i tillegg til den kombinerte Hurtigveiledningen og tilbehørsveiledningen Høykapasitetsbatteri, se tilbehørsveiledningen Adapter, se tilbehørsveiledningen Ladeapparat for vekselstrøm, se tilbehørsveiledningen RS-232 Adapterkabel, se tilbehørsveiledningen. Programvare for PC-tilkopling og en liste med AT-kommandoer på diskett (se kapittel 10 "System: Tilkopling til PC" på side 10-5) CD-ROM med programvare, utviklet for Nokia 9000i Communicator En merkelapp med kommunikatorens serienummer og låsekoden (se kapittel 10 "System: Sikkerhet" på side 10-2) For informasjon om annet tilbehør til Nokia 9000i Communicator, se tilbehørsveiledningen. Dette kapitlet omhandler følgende emner: Hvordan du foretar personlige innstillinger, se "Første gangs oppstart" på side 2-1. Hvordan installere et gyldig SIM-kort, se "SIM-kort" på side 2-2. Hvordan sørge for strøm til kommunikatoren, se "Kontakter" på side 2-4 og "Batteri" på side 2-4. Hvordan kommunikatoren betjenes, se "Kommunikatorgrensesnittet" på side 2-6 og "Kommunikatorprogrammer" på side 2-8. Du finner informasjon om funksjoner som er felles for alle programmene i "Spesielle funksjoner" på side Merk: I denne brukerhåndboken vises kommandoer med Fet skrift, mens innstillinger, alternativer og verdier som vises på skjermen står i kursiv. Første gangs oppstart Når du starter kommunikatoren etter at batteriet har vært fjernet, vil du kunne se et velkomstbilde mens apparatet foretar en selvtest. Trinnene nedenfor vil du bare se under første gangs oppstart, når personlige innstillinger gjøres. Hvis du ikke allerede har gjort det, setter du inn SIM-kortet som beskrevet under "SIMkort" på side 2-2 og slår telefongrensesnittet på. Har du ikke fått SIM-kort ennå, kan du hoppe over dette trinnet (se punktet Innhold på SIM-kortet på side 2-2). Du trenger ikke et SIM-kort for å bruke kommunikatorgrensesnittet, men SIM-kortet er påkrevet for alle telefonifunksjoner. Åpne dekselet. Velg ditt hjemland fra listen og trykk OK. Hovedstaden i hjemlandet vil foreløpig settes som hjemsted, men dette kan du endre senere i Klokke-programmet. Se kapittel 11 "Tilbehør: Klokke" på side 11-3.

12 2-2 SIM-kort Godta eller endre datoen som vises, og trykk OK. Hvis du endrer dato, bruker du formatet dd.mm.åå (for eksempel ). Du kan om ønskelig bytte til et annet datoformat i innstillinger for System, mens tid og dato kan stilles i Klokke-programmet. Godta eller endre klokkeslettet som vises, og trykk OK. Hvis du endrer klokkeslett, bruker du 24-timers formatet tt:mm (for eksempel 17:25 ). Du kan om ønskelig bytte til 12-timers tidsformat senere, i innstillinger for System. Oppgi brukerdata og trykk OK. Du kan endre eller komplettere disse opplysningene senere, ved hjelp av funksjonen Brukerdata under System. Personlige innstillinger er nå fullført, og kommunikatoren starter opp. Innhold på SIM-kortet Hvis SIM-kortet inneholder lagrede navn og telefonnummer, vil du etter at personlige innstillinger er fullført bli spurt om du ønsker å kopiere disse til kommunikatorens minne (kontaktregisteret). Er telefonen slått av, får du dette spørsmålet neste gang du åpner kommunikatoren og telefonen er på. Hvis du vil gjøre kopieringen senere, kan du svare Nei og gjøre det manuelt fra telefonen; se kapittel 13 "Telefongrensesnittet: Menyer - Minnefunksjoner (Meny 8)" på side Etter oppstart vil kommunikatorens minne (dvs B -minnet) automatisk være valgt som det aktive minnet. Hvis du vil, kan du senere sette opp telefonen slik at den bruker minnet på SIM-kortet i stedet for kommunikatorminnet (se kapittel 13 "Telefongrensesnittet: Menyer - Minnefunksjoner (Meny 8)" på side Programmene i kommunikatoren vil likevel alltid bruke kommunikatorens eget minne, som dessuten har vesentlig større kapasitet både på informasjonsinnhold og antall enn minnet på SIM-kortet. Alle telefonnumre som kopieres fra SIM-minnet til kontaktregisteret vil legges i feltet Tel på kontaktkortene. Telefonnummer som er til mobiltelefoner må flyttes eller kopieres til riktig felt hvis du vil kunne sende tekstbeskjeder (SMS) til dem. Se kapittel 3 "Kontakter: Kontaktkort" på side 3-1. SIM-kort Du trenger et gyldig SIM-kort av den lille typen for å ringe og motta samtaler. Dette kortet leveres av din nettverksoperatør eller tjenesteyter. SIM-kortet inneholder all den informasjonen som mobilnettverket trenger for å identifisere nettverksbrukeren som abonnent. Nettverksoperatøren eller tjenesteyteren kan ha bestemt at kommunikatoren ikke skal kunne brukes med andre enn deres egne utstedte SIM-kort. Hvis et derav følgende ugyldig SIM-kort settes inn, vil meldingen UGYLDIG SIM-KORT vises. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller forhandleren hvis dette skulle inntreffe. Merk: Hold alle miniatyriserte SIM-kort utenfor små barns rekkevidde. Før du installerer SIM-kortet, må du lukke dekselet og slå av telefonen (bruk ). Ta ut batteriet: Trykk på låseknappen (1) nederst på batteriet (2) og løft batteriet ut (figur 2-1).

13 Kapittel 2 - Komme i gang 2-3 Når SIM-kortet er riktig satt inn, skal du kunne se det avskårne hjørnet (figur 2-3). Figur 2-3 Figur 2-1 Skyv SIM-kortet inn i SIM-sporet (figur 2-2). Påse at de gylne kontaktene på SIM-kortet vender nedover, og at det avskårne hjørnet på kortet er ytterst på høyre side. Når du er sikker på at SIM-kortet er korrekt satt inn, setter du batteriet tilbake igjen: Sett batteriet inn i kommunikatoren slik at den siden som har fire gylne kontaktplater går inn først (figur 2-4). Figur 2-4 Figur 2-2 Skyv batteriet nedover inntil låseknappen klikker på plass. Forsikre deg om at batteriet er riktig satt inn før du slår på strømmen. Merk: Batteriet passer ikke hvis SIM-kortet er satt inn i feil stilling. Forsøk aldri å tvinge batteriet på plass! Kontroller at du har satt inn SIM-kortet i sporet som beskrevet ovenfor.

14 2-4 Kontakter Kontakter (1) IrDA-SIR infrarød utgang for tilkopling til PC eller skriver (se figur 2-5). Infrarød tilkopling beskrives i kapittel 10 "System: Tilkopling til PC" på side (2) Antennekontakt for bilmontering (se figur 2-5). (3) Systemkontakt for bilmontering og for adapter (se figur 2-6) (4) Adapter for tilkopling av lader og RS232-kabel til kommunikatoren. Kontakten på venstre side (5) av adapteren er for RS232-pluggen, mens den til høyre (6) er for pluggen fra laderen (se figur 2-6). Figur 2-5 Figur 2-6 Batteri Din Nokia 9000i Communicator drives av et oppladbart lithium-ion batteri. Dette høykapasitets batteriet gir strøm til inntil tre timers telefontid (tale, faks eller data), eller 35 timers beredskap. Bruk bare batterier som er godkjent av produsenten av kommunikatoren. Lade batteriet Bruk bare batterier som er godkjent for lading av Lithium-ion-batterier av produsenten av kommunikatoren. Kommunikatoren kan brukes under ladingen. Slik lader du opp batteriet med adapteren og en lader: Installer batteriet. Fest adapteren nederst på kommunikatoren som vist på figur 2-7. Sett den krumme tappen inn i åpningen på høyre side, nederst på

15 Kapittel 2 - Komme i gang 2-5 kommunikatoren. Skyv venstre side av adapteren lett mot kommunikatoren inntil låsetappen klikker på plass. (Hvis du forsøker å tvinge adapteren på plass opp-ned, kan du komme til å brekke av den krumme tappen.) Sett laderen inn i et vegguttak med vanlig vekselstrøm. Hvis telefonen er på, vil du se teksten LADER blinke på displayet samtidig som segmentene i batterimåleren på høyre side av displayet vil blinke sekvensielt. Ladeinformasjon vises også på kommunikatorskjermen; se "Indikatorer" på side 2-9. Når batteriet er ferdig ladet (batterimåleren slutter å blinke, og fem segmenter vises), kan du fjerne adapteren fra kommunikatoren: Trykk inn låsetappen på venstre side av adapteren (se figur 2-7), og drei adapteren bort fra kommunikatoren. Når batteriet er nesten utladet, og bare noen minutters driftstid gjenstår, hører du en varseltone samtidig som teksten BATT.NIVÅ LAVT gjentas regelmessig på displayet. Når gjenværende strøm er for lite for fortsatt drift, hører du en ny varseltone samtidig som teksten LAD OPP BATTERIET vises. Hvis du ikke straks kopler kommunikatoren til en lader, vil telefonen slå seg av automatisk etter noen sekunder. Merk: Hvis lydløs drift er valgt (se kapittel 4 "Telefon: Innstillinger - Ringeinnstillinger" på side 4-6), vil bare meldingene på skjermen vises. Figur 2-7 Kople kabelen fra laderen til adapteren som vist på figur 2-8. Figur 2-8 Bruke batteriet Bruk bare batterier og ladere som er godkjent av produsenten av kommunikatoren. Med godkjent tilbehør kan batteriet lades kontinuerlig. Batteriet trenger ikke å være helt utladet før det lades opp igjen. Når laderen ikke er i bruk, bør den tas ut av vegguttaket. Batteriet kan lades opp og lades ut hundrevis av ganger, men vil til slutt bli utslitt. Når driftstiden (taletid og beredskapstid) blir merkbart kortere, er det tid for å kjøpe et nytt batteri. Ekstreme temperaturer påvirker batteriets evne til å motta lading, og du kan måtte avkjøle eller varme opp batteriet før du lader det. Batteritiden påvirkes av følgende faktorer: Hvorvidt begge grensesnitt er på, signalstyrken, forskjellige telefoninnstillinger, samt ventetid for skjermsparer (settes i Innstillinger for System; se kapittel 10 "System: Innstillinger for System" på side 10-1). Det anbefales at du alltid har et oppladet batteri i kommunikatoren. Dette øker levetiden til reservebatteriet som gir strøm til kommunikatorens sanntidsklokke. Hvis reservebatteriet blir utladet, kan det skiftes av kvalifisert servicepersonell. Lukk alltid dekselet før du fjerner batteriet. Dette sikrer at alle data blir lagret.

16 2-6 Kommunikatorgrensesnittet Merk: Bruk ikke batteriet til annet enn dets tiltenkte formål. Bruk aldri et batteri eller en lader som er skadd eller utslitt. Ikke kortslutt batteriet. Utilsiktet kortslutning kan inntreffe hvis en metallgjenstand (mynt, binders el.lign.) skaper direkte kontakt mellom + og - terminalene på batteriet, når du har et reservebatteri i en lomme eller veske. Slik kortslutning kan skade både batteriet og gjenstanden som skaper kontakt Hvis du etterlater batteriet på svært kalde eller varme steder (som hanskerommet i en bil, i sollys om sommeren, eller i vinterkulde), vil både kapasiteten og levetiden til batteriet bli redusert. Forsøk alltid å holde batteriet mellom +15 og +25 C. En kommunikator med svært varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift, selv om batteriet er helt oppladet. Li-ion-batterier har særlig begrenset ytelse ved temperaturer under frysepunktet. Sørg for avhending av brukte batterier i henhold til lokale regler. Resirkuler! Ikke kast batterier i ovn eller forbrenningsanlegg! Kommunikatorgrensesnittet Figur 2-9 Kommunikatorgrensesnittet er en felles betegnelse for skjermen og tastaturet som du får tilgang til ved å trykke inn låseknappen og åpne dekselet (se figur 2-19). Programmene kjøres i midten av skjermbildet. Indikatorene (se figur 2-10) viser program- og systemrelatert informasjon (se "Indikatorer" på side 2-9). Kommandoer henviser alltid til rekken med fire kommandoknapper i dekselet til høyre for skjermen. Når som helst en utvalgsboks vises, kan du velge verdier med blaknappene til venstre for skjermen

17 Kapittel 2 - Komme i gang 2-7 eller med piltastene opp/ned (se "Tastatur" på side 2-10). Figur 2-10 Når søkefeltet vises nederst på skjermen, kan du søke etter oppføringer ved å skrive tekst inn i søkefeltet fra tastaturet. Etter at riktig oppføring er funnet, trykker du på kommandoknappen som tilsvarer det du ønsker å utføre, f.eks. Åpne. Figurene som følger, illustrerer visse standard konvensjoner for kommunikatoren: 1. Når en kommando fremtrer som dempet eller grå, er den ikke tilgjengelig for øyeblikket (se figuren nedenfor). 2. Når en verdi vises på en prikket linje med en markør, oppgir du en ny verdi ved hjelp av tastaturet. 3. En utvalgsboks. Velg en av oppføringene og trykk OK eller Avbryt. Når en innstilling med ved siden av velges, trykker du Endre for å bytte til en annen verdi direkte eller via en utvalgsboks. Se figuren ovenfor. Når en innstilling med ved siden av velges, trykker du Endre for å åpne et nytt vindu med innstillinger. Når du trykker en kommando med til siden for navnet, som i Logging på figur 2-10, er det bare listen med tilgjengelige kommandoer som endres.

18 2-8 Kommunikatorprogrammer Kommunikatorprogrammer Du bruker de fargede knappene på tastaturet til å starte de forskjellige kommunikatorprogrammene som beskrives over de neste kapitlene i denne håndboken. Tel. Telefonprogrammet brukes til håndtering av telefonsamtaler. Fax Faksprogrammet lar deg sende dokumenter du har skrevet som faks. Du kan dessuten se på eller videresende mottatte fakser. SMS Tekstbeskjed er en enkel måte å sende korte tekster (short message services) mellom mobiltelefoner. Du kan lese, videresende eller svare på mottatte beskjeder. Internet Internet-programmene omfatter Internet og modembaserte programmer: Epost, World Wide Web, Telnet og Terminal (VT100-standard). Contacts Kontaktregisteret er stedet der du lagrer informasjon om kontaktene dine: Navn, nummer, adresser og andre opplysninger. Du kan utveksle kontakter med andre kommunikatorer ved hjelp av visittkortfunksjonen i SMS-programmet. Notes Notater bruker du til tekstredigering, utskrift og dokumenthåndtering. Herfra kan du også sende dokumenter som tekstbeskjeder, faks eller epost. Calendar Kalenderen inneholder en avtalebok og en oppgaveliste. Du kan sette opp påminnelser, og knytte notater til hendelser. System System inneholder funksjoner for skrivebordskommunikasjon, sikkerhet og andre systemrelaterte programmer og funksjoner. Extras Tilbehørsgruppen inkluderer Text Web, Kalkulator, Klokke, Toneredigering, Omregning og Datasikring. Bruke programmene Når du åpner dekselet, vil du i utgangspunktet se programmet du brukte sist du lukket dekselet. Hvis du derimot har besvart eller foretatt et anrop med telefonen, og bytter til kommunikatorgrensesnittet ved å åpne dekselet, vil telefonprogrammet aktiveres automatisk. Du bytter til et annet program ved å trykke på den tilsvarende programknappen. Dette kan du også gjøre mens samtale pågår. Merk: Du trenger ikke å avslutte de enkelte programmene for å starte et annet program. Alle inaktive programmer kjører i bakgrunnen inntil de aktiveres på ny. Hvis batteriet tas ut eller lades helt ut, vil data som sådan være lagret; programmene vil imidlertid starte på ny i sine respektive hovedbilder når strøm tilføres igjen. Merk: Informasjon trenger ikke å lagres spesifikt (det finnes ingen Lagre-kommando). Nokia 9000i lagrer data automatisk. Husk at for å sende eller motta med noen av kommunikasjonsprogrammene, må telefonen være slått på og befinne seg innenfor nettverkets dekningsområde med tilstrekkelig signalstyrke.

19 Kapittel 2 - Komme i gang 2-9 Indikatorer Programsymbolet og navnet viser hvilket program som er aktivt, dvs. hvilket program du bruker for øyeblikket. Symbolene som vises på ringestatuslinjen og innkurv/utkurv-linjen vil endres i henhold til program og gjeldende situasjon. Batterimåler og feltstyrkeindikator er de samme som vises på telefonsiden når telefonen er på (se kapittel 13 "Telefongrensesnittet: Indikatorer på displayet" på side 13-2). Programsymbolet Programnavnet Samtalestatus Innkurv/Utkurv Batterimåler Feltstyrke Samtalestatus Du har en aktiv samtale, og handsfreefunksjonen med høyttaler og mikrofon er i bruk. Med handsfree-funksjonen kan du prate i telefonen fra en begrenset avstand. Se kapittel 4 "Telefon: Høyttalerkontroll" på side Du har en aktiv samtale, og handsfree-funksjonen brukes ikke (høyttaler og mikrofon er dempet). Du har en åpen dataforbindelse; se kapittel 7 Internet på side 7-1. Kommunikatoren sender eller mottar faks; se kapittel 5 Faks på side 5-1. Kommunikatoren er koplet til en PC; se kapittel 10 "System: Tilkopling til PC" på side Kommunikatoren brukes som faksmodem; se kapittel 10 "System: Faksmodem" på side Kommunikatoren brukes i lydløs modus; se kapittel 4 "Telefon: Innstillinger" på side 4-6. Kommunikatoren er i flymodus, se kapittel 4 "Telefon: Innstillinger" på side 4-6. Kommunikatoren forsøker å opprette en infrarød forbindelse; se kapittel 10 "System: Tilkopling til PC" på side En infrarød forbindelse er satt opp. Den infrarøde forbindelsen er blokkert. Innkurv/Utkurv Innkurv (venstre halvdel). Du har mottatt faks, tekstbeskjed eller epost (forutsatt at din Epost-server er i stand til å sende denne informasjonen). Mottatte fakser og tekstbeskjeder havner i mappe for mottatte dokumenter i hvert program. For å hente ny epost, må du kople deg opp mot Epost-serveren; se kapittel 7 "Internet: Lese epost" på side Utkurven (venstre halvdel), brukes til oppbevaring av ting som skal sendes; se kapittel 12 Utkurven for dokumenter på side Tid og dato vises når samtalestatus og innkurv/utkurv er tomme. Tid og dato kan justeres fra programmet Klokke; se kapittel 11 "Tilbehør: Klokke - Innstillinger for klokke" på side Batterimåler Batteriet er nesten utladet, og må lades opp.

20 2-10 Tastatur Batteriet er under opplading (stolpene blinker i sekvens inntil batteriet er ferdig ladet). Stikkontakt-symbolet viser at kommunikatoren er koplet til en ekstern strømforsyning, oftest et vegguttak. Batteriet er fullt oppladet (fem stolper vises). Feltstyrke Kommunikatoren har forbindelse med et GSM-nettverk. Når alle de fem stolpene vises, er signalstyrken god. Når signalstyrken er svakere eller utilstrekkelig, kan du forsøke å bedre situasjonen ved å bevege apparatet noe eller bruke kommunikatoren i handsfree-modus. Telefonen er på, men kommunikatoren er utenfor nettverkets dekningsområde. Telefonen er slått av, og kommunikatoren kan verken sende eller motta via noen av grensesnittene. Tastatur I tillegg til de vanlige bokstav- og nummertastene, har tastaturet en rekke spesialtaster som vist på figur Programknapper Knapperaden øverst på tastaturet (fra den fargede Tel.-tasten) brukes til å veksle mellom de ulike programmene. 2. Escape (ESC) Du avbryter en handling ved å trykke kommandoen Avbryt eller ved å trykke Esc-tasten. Den kan bare brukes når Avbryt er en av de gjeldende kommandoene. Informasjonsmeldinger som vises på skjermen, kan også fjernes ved å trykke Esc i stedet for å velge kommandoen OK. 3. Tabulator Under tekstredigering flytter tabulatortasten innsettingspunktet og påfølgende tekst til neste tabulatorstopp. I registreringsbilder, innstillinger etc., brukes tabulator-tasten til å flytte til neste felt, mens Shift før eller sammen med Tab flytter til forrige felt. Figur 2-11

21 Kapittel 2 - Komme i gang Shift Når du trykker Shift og en bokstavtast, får du stor bokstav. Du trenger ikke å holde tasten inne; når du har trykket Shift, vil den neste tasten du trykker gi det tegnet som ville kommet med Shift inne. I de fleste redigeringsvinduer brukes Shift sammen med piltaster (7.) og Ctrl for å merke tekst for kopiering eller formatering. Se "Spesielle funksjoner: Snarveier" på side Ctrl Ctrl-tasten brukes sammen med andre tegn som hurtigtast for visse funksjoner som kan benyttes i de fleste redigeringsverktøy og bildevisere. 6. Chr Chr-tasten brukes for å skrive spesialtegn som ikke finnes på tastaturet. Noen spesialtegn finnes som det tredje tegnet på enkelte taster, og disse kan skrives ved å holde Chr inne når tasten trykkes. Se kapittel 8 "Notater: Redigering - Spesialtegn" på side Piltaster Piltastene kan brukes til å flytte markøren eller uthevingen (på samme måte som blaknappene). I noen programmer har piltastene spesielle funksjoner for navigering og merking av tekst. Se "Spesielle funksjoner: Snarveier" på side Enter Når markøren vises i et redigeringsprogram, brukes Enter til å lage et linjeskift. Tekst som finnes etter markøren, vil flyttes til den nye linjen. Enter-tasten brukes også til å velge kontakter i kontaktregisteret, og åpne mapper og dokumenter. Informasjonsmeldinger som vises på skjermen, kan også fjernes ved å trykke Enter i stedet for å velge kommandoen OK. Under innstillinger kan du veksle mellom to mulige verdier ved å trykke Enter i stedet for å velge kommandoen Endre. 9. Hjelp Trykk på Help-knappen hvis du vil lese hjelpeteksten om programmet eller funksjonen du arbeider med, eller andre hjelpeemner. Se "Spesielle funksjoner: Hjelp" på side Spesielle funksjoner Melding om mottatt kommunikasjon Når du åpner dekselet på kommunikatoren og har nye mottatte fakser, tekstbeskjeder, ikke avsendte dokumenter eller ubesvarte anrop, får du en melding som vist på figur Du kan fjerne meldingen, som bare vises en gang, ved å trykke Avbryt. Hvis du vil se på mottatte dokumenter, eller se hvem som har forøkt å ringe deg, velger du ønsket element i listen og trykker Vis. Figur 2-12

22 2-12 Spesielle funksjoner Innstillinger og menyer De fleste programmene har Innstillinger som en av hovedkommandoene. Innstillingene brukes som standardverdier for de enkelte programmene. Alternativer som velges andre steder, gjelder bare for det aktuelle elementet. De fleste programmene har også Meny som en av hovedkommandoene. Denne åpner en utvalgsboks med en rekke nye kommandoer, avhengig av hvilket program du er inne i. Flervalg Der hvor flervalg er tilgjengelig, kan du velge flere oppføringer på en gang. Senere kommmandoer påvirker da alle de valgte elementene. Flervalg fungerer i de fleste lister; du kan for eksempel velge flere kontakter og slette dem samlet i kontaktregisteret, eller velge flere dokumenter for overføring til PC med Filoverføring. Du har to måter å velge flere elementer: 1. Naviger til elementet og trykk Ctrl-mellomrom, eller 2. Trykk Shift-knappen og hold den inne mens du flytter opp eller ned i listen. For å oppheve valg av et element, trykker du Ctrlmellomrom en gang til. Trykk Ctrl-A for å velge alle oppføringer i en liste. For å oppheve valget kan du trykke Ctrl-A en gang til, eller trykke på ESC. Sette navn på dokumenter Hver gang du lukker et nytt dokument for første gang, vil du bli bedt om å oppgi et navn på dokumentet. Det uthevete navnet er kommunikatorens navneforslag. Snarveier Det finnes en rekke snarveier du kan bruke under redigering i dokumentprogrammene (SMS, Faks, Notater, Epost): Snarvei Ctrl-C (kopier) Ctrl-X (klipp ut) Ctrl-V (Lim inn) Ctrl-Z Ctrl-B Ctrl-I Ctrl-U Ctrl-T Ctrl-D Ctrl-M Ctrl-H Ctrl-E Chr-(venstre pil) Chr-(høyre pil) Chr-pil opp eller ned Shift- (opp/ ned/ høyre/ venstre pil) Shift-Chr-pil opp eller ned Ctrl-mellomrom Ctrl-A Funksjon Kopierer merket tekst Klipper ut merket tekst Limer inn kopiert tekst Angrer siste handling Fet skrift Kursiv Understreking Setter inn tid Setter inn dato Setter inn brukernavn Flytter markøren til begynnelsen eller slutten av dokumentet Flytter markøren til begynnelsen eller slutten av linjen Ruller listen eller dokumentet opp eller ned Mens Shift holdes inne, merker hvert trykk på en piltast ett tegn eller en linje om gangen Velger tekst side for side i et dokument Flervalg Velg alt

23 Kapittel 2 - Komme i gang 2-13 Hjelp Du aktiverer Hjelp ved å trykke på Help-knappen på kommunikatortastaturet. Programsymbolet på venstre side av skjermen vil være synlig for å minne deg på hvilket program du startet hjelp fra. Hjelpetekstene omhandler aspekter ved vinduet som du brukte da du trykket hjelp. Hvis det ikke er særskilt hjelp for det aktuelle vinduet, ser du isteden en liste med mulige emner. Du kan vise en liste over hjelpeemner for det aktuelle programmet ved å trykke Spesifikke emner. Da vil du ha disse kommandoene for hånden: Trykk Åpne for å åpne et emne du har valgt. Trykk Generelle emner for å få en liste over generelle hjelpeemner. Trykk Lukk for å gå tilbake til programmet. Du kan vise en liste over generelle hjelpeemner for kommunikatoren ved å trykke Generelle emner. Da vil du ha disse kommandoene for hånden: Trykk Åpne for å åpne et emne du har valgt. Trykk Spesifikke emner for å få en liste over generelle hjelpeemner. Trykk Lukk for å gå tilbake til programmet. Hvis hjelpen du søker ikke er å finne blant hjelpeemnene for programmet du arbeidet med eller de generelle emnene, må du lukke hjelp, starte programmet du vil ha hjelp om, og trykke Hjelp på ny.

24 2-14 Nyttig informasjon om innstillinger Nyttig informasjon om innstillinger Tabellen nedenfor viser hvor du foretar innstillinger for mange av kommunikatorens egenskaper. Alle valgene tar utgangspunkt i hovedbildet for hvert program. Som ellers i denne håndboken, er kommandonavn i fet skrift, mens innstillinger, alternativer og verdier er i kursiv. Hvordan... Programknapp Menyvalg Sette nummer til talepostkasse Tel. Innstillinger, Andre innstillinger Sette ringetoner og volum Tel. Innstillinger, Ringeinnstillinger Sette telekortnummer og tilgangskode Tel. Innstillinger, Telekort-innstillinger Aktivere flymodus Tel. Innstillinger, Andre innstillinger Sette fonter, marger etc for Faks Fax Skriv faks, Stil Sette nummer til SMS meldingssentral 1 SMS Innstillinger, Nummer til beskjedsentral Sette felter som skal inkluderes ved SMS Visittkort, Åpne, Alternativer sending av visittkort med SMS Definere kontaktkortmal Contacts Meny, Innstillinger, Kontaktkortmal Definere Internet tilgangspunkter 2 Internet Innstillinger, Internet-tilgang, Ny 2, (Avanserte innstillinger 2 ) Definere epost-server 3 Internet Epost, Innstillinger, Epost-server innstillinger 3 Lage mapper Notes (åpne en vilkårlig mappe), Meny, Lag ny mappe Sette egen brukerinformasjon System Brukerdata Sette spesielle ringetoner for ulike applikasjoner System Innstillinger, Systemlyder, Programtoner Sette tids- og datoformat System Innstillinger, Preferanser Sette tid og dato Extras Klokke, Innstillinger Tilbakestille hjemland Extras Klokke, Innstillinger 1. Denne informasjonen får du fra din nettverksoperatør. 2. Denne informasjonen får du fra din Internet-tjenesteyter. 3. Denne informasjonen får du fra operatøren av din epost-server, som kan være en Internet-tjenesteyter eller systemansvarlig i et bedriftsinternt nett.

25 Kapittel 3 - Kontakter Kontakter Programmet Kontakter brukes til: Å opprette, redigere, behandle og fjerne informasjonen i kontaktregisteret, så som navn, telefonnummer, adresser og kortvalg. Å logge all innkommende og utgående trafikk. Dette kan du lese mer om i avsnittet "Logging" på side 3-3. Kontaktregisteret brukes av telefongrensesnittet samt kommunikatorprogrammene Telefon, Faks, SMS og Epost. I kontaktregisteret finner du også Nokia HelpLine kontaktkort. HelpLine svarer på spørsmål og gir veiledning over telefonen. Kontaktkort Hovedbildet i Kontakter viser kontaktregisteret, som er en liste over alle kontaktkortene. Listen er sortert alfabetisk etter innholdet i feltet Navn på hvert kontaktkort. Du oppretter et nytt kontaktkort ved å trykke Ny i hovedbildet for Kontakter. Du åpner et eksisterende kontaktkort ved å finne det i listen og trykke Åpne. To ulike teknikker kan brukes for å finne et kort: 1. Bla i eller rulle kontaktlisten flytt uthevingen opp- eller nedover med blaknappene eller pilknappene inntil du kommer til den kontakten du søker. 2. Bruke søkefeltet skriv tekst inn i søkefeltet. Det du skriver, vil bli sammenlignet med innholdet i feltene Navn, Firma og Adresse. Allerede fra første tegn, vil du se at kontaktlisten filtreres ned til oppføringer som inneholder tegnet. Du fjerner filtreringen ved å fjerne teksten i søkefeltet med Slett bakover-tasten. Trykker du Meny i Kontaktregisteret får du et nytt sett med kommandoer: Slett Sletter det valgte kortet. Kopier kort Lager en identisk kopi av kortet. Sammendrag Viser mengden minne som brukes av kontaktdata. Innstillinger Lar deg endre følgende innstillinger: Kontaktregistermal Bestemmer hvilke felter som er inkludert i alle nye kontaktkort du lager. Du kan endre kontaktregistermalen som beskrevet i "Redigere kontaktkort" nedenfor. Endringer i malen påvirker nye kontaktkort, men ikke eksisterende kort. Du kan ikke oppgi tekst i feltene i malen. Loggomfang Bestemmer hvor lenge loggoppføringer for kommunikasjonshendelser skal beholdes. Velg periode og trykk OK. Mulige verdier er: Ingen logging / 10 dager / 30 dager (standard) / 1 år / Brukerdefinert: dag(er) (0 365 dager). Redigere kontaktkort Når du har åpnet et kontaktkort, kan du oppgi og redigere kontaktinformasjon i de ulike feltene. Du flytter mellom feltene med pil opp/ned eller blaknappene, mens pil høyre/venstre flytter markøren innen hvert felt. I feltene Adresse og Notater kan du tilføye ekstra linjer med Enter-tasten. Trykk Lukk for å gå tilbake til kontaktlisten når du er ferdig med redigeringen

26 3-2 Kontaktkort Figur 3-1 Når du oppgir telefonnumre i Tel-feltene, kan du med fordel tilføye + og landskode foran numrene, slik at de samme numrene fungerer også når du er utenlands. I tillegg til tall kan du bruke disse tegnene i feltene Tel, DTMF og Faks (se tabell 3.1 for informasjon om bruken av disse tegnene): I Tel-felt: +, #, *, p, w, -, [mellomrom] I DTMF-felt: #, *, p, w, -, [mellomrom] I Faks-felt: +, -, [mellomrom] Når du lagrer telefonnumre eller DTMF-strenger, kan du fritt bruke mellomrom og bindestreker for å formatere numrene. Dette vil ikke innvirke på måten numrene eller DTMF-tonene sendes. Tilpasse kontaktkort Hvis du vil fjerne eller legge til nye felt, eller redigere feltbeskrivelsene på kontaktkortet som er åpent for øyeblikket, kan du trykke Felter fra kontaktkortet (se figur 3-1). Hvis du derimot vil endre felter for alle nye kontaktkort du oppretter, må du redigere kontaktregistermalen. Dette leser du mer om i "Kontaktkort" på side 3-1. Slik legger du til et nytt felt på kontaktkortet: Trykk Legg til felt. Du vil se en utvalgsboks som inneholder de feltene det er mulig å tilføye. Velg et felt og trykk OK. Du kan bare ha ett av hver av feltene Navn, Stilling, Firma og Notater. Merk: Feltet Tel/Faks brukes for alternerende anrop (se kapittel 4 "Telefon: Samtalefunksjoner - Alternerende anrop" på side 4-5). Feltet Passord brukes til kalenderpassordet (se kapittel 9 "Kalender: Kalenderbestilling - Kalenderpassord" på side 9-4). Slik endrer du feltbeskrivelsen for et felt: Velg feltet med piltastene eller blaknappene, og trykk Endre feltbeskr. Velg en av de forhåndsdefinerte tekstene, eller skriv din egen tilleggstekst i det brukerdefinerte feltet (f.eks Bil eller Modem) og trykk OK. Slik sletter du et felt: Velg feltet med piltastene eller blaknappene, og trykk Slett felt. Feltet Navn kan ikke slettes. Merk: Du kan bare sende tekstbeskjeder til mobiltelefoner som har nummeret lagret i feltene Tel(GSM) eller Tel(PCN). Hvis du trykker Meny i et åpnet kontaktkort, har du disse kommandoene tilgjengelig: Kopier kort Lager en kopi av det åpne kortet. Kopier innhold Kopierer innholdet på kortet til utklippstavlen. Herfra kan du lime informasjonen inn i fakser og notater med Ctrl-V. Slett kort Sletter det åpne kortet. Neste kort og Forrige kort Åpner neste eller forrige kort i listen. Kopier til Favoritter Kopierer URL-feltet på kontaktkortet til listen Favoritter i WWW (se kapittel 7 "Internet: Favoritter" på side 7-13). Kortvalg Kommandoen Kortvalg (se figur 3-1) lar deg tilordne hurtigtaster til åtte telefonnummer (nummer 1 er reservert for talepostkassen; se kapittel 4 "Telefon: Innstillinger" på side 4-6), for bruk til hurtig oppringing fra telefonen. Du finner mer informasjon om bruk av kortvalg i kapittel 13

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 9110I

Din bruksanvisning NOKIA 9110I Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0

Brukermanual. Trio Visit Web. Trio Enterprise 5.0 Brukermanual Trio Visit Web Trio Enterprise 5.0 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but not

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LD-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Brukerhåndbok 9351664

Brukerhåndbok 9351664 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Trio Visit Security Manager

Trio Visit Security Manager Brukermanual Trio Visit Security Manager Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer