Brukerhåndbok utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave"

Transkript

1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok utgave

2 Fest klistremerket som ble levert i salgspakken, her. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones Nokia Mobile Phones. All rights reserved. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

3 Hurtigreferanse Gratulerer med ny Nokia-telefon! Dette kapitlet gir deg grunnleggende informasjon om hvordan du bruker telefonen. Du finner mer detaljert informasjon senere i brukerhåndboken. Ringe for første gang 1. Sett inn SIM-kortet i telefonen. Deretter installerer du og lader opp batteriet. Se Komme i gang på side Slå på telefonen ved å trykke på og holde nede. Vent til navnet på tjenesteleverandøren vises på displayet. Ringefunksjoner Ringe Tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på (Ring til). Avslutte en Trykk på (Legg på). samtale Motta en samtale Trykk på (Svar). Avvise en samtale Trykk på. Ringe på nytt Når displayet er tomt, trykker du på for å vise de sist ringte numrene. Velg nummeret med eller, og trykk på (Ring til). Justere lydstyrken Trykk på eller under samtalen. Ringe Trykk på og hold nede talepostkassen tomt). (når displayet er 1999 Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

4 Telefonbokfunksjoner Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret, og trykk på eller for å endre teksten ovenfor til Lagre. Trykk på (Lagre). Tast inn navnet, og trykk på (OK). Hurtigsøk Når displayet er tomt, trykker du på, taster inn første bokstav i navnet og blar med eller til du kommer til ønsket navn. Trykk på og hold nede for å vise telefonnummeret. Låse/låse opp tastaturet Stille inn ringetoner for forskjellige omgivelser Skrive og sende en beskjed Viktige snarveier Trykk på (Meny), og deretter på raskt / Trykk på (Opphev) og deretter på. Trykk raskt på, og bruk eller til å velge ønsket innstilling. Trykk på (OK). Trykk på (Meny), for å få tilgang til Skriv beskjeder. Skriv inn beskjeden. Send beskjeden: Trykk på (Alternativer), gå til Sende med eller, trykk på (OK), skriv inn telefonnummeret til mottakeren av beskjeden, og trykk på (OK) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

5 Innhold Hurtigreferanse... 3 Viktig sikkerhetsinformasjon... 8 Klistremerker i salgspakken... 9 Sikkerhetskode... 9 Nettverkstjenester Telefonen...11 Bruke tastene...11 Av/på-tast...11 Talltaster...11 Navi-tasten...11 Piltaster...12 C-tasten...12 Display-indikatorer Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet...14 Bruke SIM-kortet...14 Sette inn SIM-kortet i telefonen...14 Lade opp batteriet...16 Slå telefonen av og på...17 Slå på...17 Slå av Ringefunksjoner...19 Ringe...19 Utenlandsanrop...19 Justere lydstyrken...20 Ringe siste nummer på nytt...20 Ringe ved hjelp av telefonboken...20 Hurtigsøk...21 Ett-trykks oppringing...21 Foreta et nytt anrop i løpet av en samtale...21 Motta en samtale...22 Avvise en samtale...22 Svare på et nytt anrop under en samtale...23 Ringe talepostkassen...23 Tastaturlås (sperring)...24 Lagre et telefonnummer med et navn...24 Hurtiglagring...26 Velge ringetone (Meny 9-2)...26 Stille inn ringetoner for forskjellige omgivelser Bruke menyene...29 Få tilgang til menyfunksjonene...29 Ved å bla...29 Ved hjelp av snarvei...30 Gå ut av en menyfunksjon...30 Liste over menyfunksjoner Bruke telefonboken...33 Hente et navn og et telefonnummer (Meny 1-1)...33 Ringe tjenestenumre (Meny 1-2)...33 Lagre navn og telefonnumre (Meny 1-3)...34 Slette et navn og et telefonnummer (Meny 1-4)...34 Redigere lagrede navn og telefonnumre (Meny 1-5)...34 Stille inn en ringetone for et telefonnummer (Meny 1-6) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 5

6 Sende navn og telefonnumre (Meny 1-7)...35 Motta et navn og et telefonnummer...35 Tilknytt et telefonnummer til en kortnummertast (Meny 1-9)...35 Bruke hurtigvalgtastene...36 Andre telefonbokfunksjoner (Alternativer - Meny 1-8)...36 Kontrollere hvor mye ledig plass som finnes i telefonboken (Minnestatus)...36 Velg visning for lagrede navn og telefonnumre Tekst- og talebeskjeder..37 Lese en beskjed (Innboks - Meny 2-1)...37 Vise lagrede beskjeder (Utboks - Meny 2-2)...38 Skrive og sende en beskjed (Meny 2-3)...38 Grunnleggende trinn...39 Bruke prediktiv skriving...40 Skrive ord ved hjelp av prediktiv skriving...40 Legge til et nytt ord i ordlisten...41 Skrive sammensetninger...42 Endre språk eller slå av prediktiv skriving...42 Bruke tradisjonell skriving...42 Bildebeskjeder (Meny 2-4)...43 Beskjedoppsett (Meny 2-5) Sett 1 (Meny 2-5-1) Nummer til beskjedsentral Beskjeder sendes som Forsøke å levere i Felles (Meny 2-5-2) Leveringsrapporter Formidle svarvei Infomeldinger fra nettverket (Meny 2-6) Nummer til talepostkasse (Meny 2-7) Anropslogg...47 Ubesvarte inngående anrop (Meny 3-1) Mottatte anrop (Meny 3-2) Oppringte nummer (Meny 3-3) Slette anropslister (Meny 3-4) Vis varighet (Meny 3-5) Vis samtalekostnad (Meny 3-6) Kostnadskontroll (Meny 3-7) Kostnadsgrense Vise kostnader som Forhåndsbetalt (Meny 3-8) Tilpasse telefonen...51 Samtaleinnstillinger (Meny 4-1) Gjentar automatisk Ett-trykks oppringing Samtale venter Sende eget nummer Linje som brukes er Automatisk svar Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

7 Telefonoppsett (Meny 4-2)...53 Språk...53 Vise celleinfo...53 Velkomstmelding...53 Valg av nettverk...53 Belysning...54 Bekrefte SIM-tjenester...54 Sikkerhetskontroll (Meny 4-3)...54 Kontroll av PIN-kode...54 Tillatte nummer...54 Lukket brukergruppe...55 Telefonsikkerhet...55 Endre adgangskoder...56 Gjenopprett fabrikkoppsett (Meny 4-4) Viderekople samtaler Spill Kalkulator og klokke...60 Kalkulator...60 Utføre en beregning...60 Foreta en valutaomregning...61 Klokke...61 Klokkealarm (Meny 8-1)...62 Klokkeinnstillinger (Meny 8-2)...62 Stille dato (Meny 8-3) Justere ringetonene...63 Anrop varsles med (Meny 9-1)...63 Ringetone type (Meny 9-2)...63 Toneredigering (Meny 9-3)...63 Lage en ny ringetone...64 Motta en ringetone...65 Ringevolum (Meny 9-4)...66 Beskjedvarsling (Meny 9-5) Tastaturvolum (Meny 9-6)...66 Varsels- og spilletoner (Meny 9-7) SIM-tjenester Referanseinformasjon...68 Sende DTMF-toner og forespørsler til nettverket...68 Sende DTMF-toner...68 Sende forespørsler til nettverket...68 Bytte ut Nokia Xpress-on -dekslene...68 Adgangskoder...70 Sikkerhetskode (5 sifre)...70 PIN-kode (mellom 4 og 8 sifre)...70 PIN2-kode (mellom 4 og 8 sifre)...70 PUK-kode (8 sifre)...71 PUK2-kode (8 sifre)...71 Informasjon om batteriet...71 Lading og utlading av batteriet...71 Bruke batteriene...72 Ekstrautstyr og batterier...73 Stell og vedlikehold...74 Viktig sikkerhetsinformasjon...75 Stikkordregister Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 7

8 Viktig sikkerhetsinformasjon Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler. FORNUFTIG BRUK Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig. BRUK KVALIFISERT SERVICE Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

9 EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk kun godkjent ekstrautstyr og batterier. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible. KOPLE TIL ANDRE ENHETER Når du kopler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke kople til produkter som ikke er kompatible. RINGE Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på (Ring til). Trykk på (Legg på) for å avslutte en samtale. Trykk på (Svar) for å motta en samtale. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Hold nede to ganger i flere sekunder for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på (Ring til). Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen for du har fått tillatelse til å gjøre det. Klistremerker i salgspakken Klistremerkene inneholder viktig informasjon om service og kundestøtte. Fest -klistremerket på side 2 i denne brukerhåndboken. Fest -klistremerket på Nokia Club Invitation Card som lå i salgspakken. Sikkerhetskode Fabrikkinnstillingene for sikkerhetskoden er Endre koden (se Endre adgangskoder på side 56), og oppbevar den nye koden på et sikkert sted, og ikke sammen med telefonen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 9

10 Nettverkstjenester Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 900- og GSM 1800-nettverkene. Merk: Tobåndsfunksjonalitet er avhengig av funksjonene i nettverket. Hør med den lokale operatøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonaliteten. Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverkstjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av leverandører av mobiltelefontjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefontjenester og få instruksjoner om bruken Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

11 1. Telefonen Telefonen I dette kapitlet får du grunnleggende informasjon om tastene og indikatorene på displayet på telefonen. Du finner mer informasjon senere i brukerhåndboken. Bruke tastene Av/på-tast Når du trykker på og holder nede -tasten øverst på telefonen, slår du den av og på. brukes også til å stille inn ringetonene for forskjellige omgivelser og til å slå av bakgrunnslyset midlertidig. Talltaster til og lar deg taste inn tall og bokstaver. brukes til spesialfunksjoner. Navi-tasten Bruken av telefonen er i stor grad basert på Nokia Navi TM -tasten ( ) nedenfor displayet (2). Tastens funksjon varierer i henhold til teksten som vises over tasten (1). I denne brukerhåndboken følges - symbolet av relevant tekst, for eksempel (Meny) eller (Velg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 11

12 Piltaster Når displayet er tomt: legger inn navnene og telefonnumrene som er lagret i telefon-boken. legger inn listen over de sist ringte numrene. Når du er i menyen: Bla gjennom menyer og innstillinger. Når du taster inn et navn eller et nummer, eller når du skriver en tekstbeskjed: flytter markøren til venstre og til høyre. Under en samtale: Justerer lydstyrken C-tasten Når du taster inn et navn eller et nummer: Sletter tegnet til venstre for markøren. Når du trykker på og holder nede denne tasten, slettes alle tegnene fra displayet. Når du er i en menyfunksjon: Går fra en meny til forrige meny. Når du trykker på og holder nede denne tasten, går du ut av menyfunksjonen. Når du mottar en samtale: Avviser innkommende samtale Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

13 Display-indikatorer Telefonen Displayindikatorene viser gjeldende status for telefonen. Indikatorene som er beskrevet nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk og brukeren ikke har tastet inn eventuelle tegn. Dette kalles også et tomt display. Andre viktige indikatorer beskrives senere i denne brukerhåndboken. 1. Angir hvilket mobiltelefonnett telefonen brukes i på gjeldende tidspunkt. 2. Viser styrken på radiosignalene i mobiltelefonnettet du befinner deg i. Jo høyere opp streken går, desto sterkere er signalet. 3. Viser ladenivået på batteriet. Jo høyere opp streken går, desto høyere er ladenivået i batteriet. 4. Viser gjeldende funksjon for Nokia Navi TM -tasten ( ) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 13

14 2. Komme i gang Før du kan bruke telefonen, må du sette inn et SIM-kort i den og deretter installere og lade batteriet. Sette inn SIM-kortet Telefonen kan kun brukes sammen med et gyldig SIM-kort. Dette kortet får du tak i ved å henvende deg til nettverksoperatøren eller leverandøren av mobiltelefontjenester. Bruke SIM-kortet Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn. SIM-kortet og kontaktene på det kan lett bli ødelagt hvis det skrapes opp eller bøyes. Derfor må du utvise stor forsiktighet når du setter inn og tar ut kortet. Sette inn SIM-kortet i telefonen Forsikre deg om at telefonen er slått av og at batteriet er tatt ut, før du installerer SIM-kortet. Fjerne batteriet: Trykk på låseklemmen nederst på bakdekselet (1), skyv dekselet mot toppen av telefonen (2) og løft dekselet (3) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

15 Trykk klemmen øverst på batteriet nedover mot bunnen av telefonen (4) og løft batteriet opp (5). Komme i gang Løsne dekselet til SIMkortholderen: Trykk på den riflede enden av dekselet (6), skyv det i OPEN-retningen (7), og løft det opp. Sett inn SIM-kortet: Plasser SIM-kortet i telefonen (8). Forsikre deg om at SIM-kortet er ordentlig satt inn, og at gullkontaktene på kortoverflaten er vendt mot kontaktene på telefonen. Lukk dekselet til SIMkortholderen: Trykk den riflede enden av dekselet mot telefonen (9), og skyv dekselet i motsatt retning av OPEN (10) til det er ordentlig på plass Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 15

16 Bytt ut batteriet: Juster tungene nederst på batteriet med tilsvarende spor i telefonen, og plasser batteriet i telefonen samtidig som du trykker klemmen øverst på batteriet ned. Sett de fire klemmene på bakdekselet inn i de tilsvarende spor på telefonen (1), og skyv dekselet mot telefonen til det låses på plass (2). Lade opp batteriet Merk: Ikke lad opp batteriet når et av eller begge telefondekslene er fjernet. 1. Kople til pluggen fra laderen nederst på telefonen. 2. Kople laderen til en stikkontakt (vekselstrøm). Batteriindikatorlinjen begynner å rulle. Telefonen kan brukes samtidig som den lades opp, hvis den er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises. Ladetiden er avhengig av laderen som brukes, og hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Det kan ta opptil seks timer å lade batteriet med ACP-7-laderen som følger med telefonen Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

17 Komme i gang 3. Batteriet er fulladet når linjen slutter å rulle. 4. Kople laderen fra stikkontakten og telefonen. Hvis Lader ikke vises på displayet, er ladingen utsatt. Vent en liten stund, kople fra laderen, kople den til igjen og prøv på nytt. Hvis batteriet fortsatt ikke vil lades opp, bør du ta kontakt med forhandleren. Du finner mer informasjon om bruk av batteriene på side 72. Slå telefonen av og på Slå på Trykk på og hold nede i ett sekund. -tasten Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode: Tast inn PIN-koden (vises som ****), og trykk på (OK). Se også Kontroll av PIN-kode på side 54 og Adgangskoder på side 70. Hvis du blir bedt om å oppgi en sikkerhetskode: Tast inn sikkerhetskoden (vises som *****), og trykk på (OK). Se også Telefonsikkerhet på side 55 og Adgangskoder på side 70. Normal stilling: Hold telefonen slik du vil holde en hvilken som helst annen telefon. Merk: Bruk telefonen kun når begge dekslene er festet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 17

18 Tips om effektiv bruk: Telefonen har en innebygd antenne (se bildet). I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. Slå av Trykk på og hold nede -tasten i ett sekund. Tips: Du kan også trykke på raskt, bla med eller for å Slå av!, og trykke på (OK) når displayet er tomt Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

19 Ringe 3. Ringefunksjoner 1. Tast inn telefonnummeret inkludert retningsnummer. Teksten Meny endres til Ring til. Du kan rette feil ved å trykke på for å slette tegnet til venstre. 2. Trykk på (Ring til), og vent på svar. Teksten Ring til endres til Legg på. 3. Trykk på (Legg på) for å avslutte samtalen (eller for å avslutte anropsforsøket). Ringefunksjoner Merk: Når du bruker telefonen sammen med PPH-1 frihånds bilmonteringssettet, kan du veksle mellom frihåndsmodus og vanlig modus ved å kople PPH-1 fra telefonen. Hvis du vil gå tilbake til frihåndsmodus, kopler du PPH-1 til telefonen. Utenlandsanrop 1. Trykk på to ganger for å få utenlandsprefikset (plusstegn (+) erstatter det internasjonale prefikset). 2. Tast inn landsnummer, retningsnummer og telefonnummer. 3. Trykk på (Ring til) for å ringe nummeret Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 19

20 Justere lydstyrken Du kan justere lydstyrken på telefonen under en samtale. Trykk på for å øke lydstyrken og for å minske lydstyrken. Ringe siste nummer på nytt De siste åtte telefonnumrene du har ringt eller har prøvd å ringe, er lagret i telefonens minne. Se også Oppringte nummer (Meny 3-3) på side 48. Slik ringer du ett av disse numrene: 1. Når displayet er tomt, trykker du på en gang for å vise listen over sist ringte numre. 2. Bruk eller for å vise ønsket telefonnummer. 3. Trykk på (Ring til). Ringe ved hjelp av telefonboken Hvis du har lagret et telefonnummer i telefonboken, kan du ringe det ved hjelp av tilknyttet navn. 1. Trykk på (Meny) (når displayet er tomt). 2. Trykk på (Velg) (når Telefonbok vises). 3. Trykk på (Velg) (når Søk er valgt). 4. Tast inn den første bokstaven i navnet (ved hjelp av tastene til ), og trykk på (OK). Hvis du for eksempel vil vise det første navnet som begynner med bokstaven S, trykker du på raskt fire ganger. Du kan hoppe over trinn 4 hvis du ønsker det. 5. Bruk og for å vise ønsket navn. Du kan kontrollere tilknyttet telefonnummer ved å trykke på og holde nede Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

21 Ringefunksjoner 6. Trykk på (Ring til). Se side 24 hvis du vil vite hvordan du lagrer et telefonnummer sammen med et navn. Hurtigsøk Trykk på når displayet er tomt. Det første navnet (og/eller telefonnummer) i telefonboken vises. Vis ønsket navn ved først å taste inn første bokstav og deretter trykke på eller. Ett-trykks oppringing Hvis du har lagt inn et telefonnummer på en av tastene til (se side 35), kan du ringe telefonnummeret på én av følgende måter: Når displayet er tomt, trykker du på ønsket kortnummertast og deretter på (Ring til). Hvis Ett-trykks oppringing-funksjonen er på (se side 51): Når displayet er tomt, trykker du på og holder nede ønsket kortnummertast til anropet er startet. Merk: Hvis du trykker på og holder nede talepostkassen din., ringer du Foreta et nytt anrop i løpet av en samtale Du kan ha to samtaler gående samtidig (nettverkstjeneste). 1. Trykk på for å endre teksten ovenfor fra Legg på til Alternativer. 2. Trykk på (Alternativer), velg Nytt anrop, trykk på (Velg), tast inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk på (Ring til). Den første samtalen blir parkert. Den aktive samtalen indikeres med og den parkerte samtalen med Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 21

22 3. Slik veksler du mellom de to samtalene: Trykk på (Alternativer), velg Bytt, og trykk på (Velg). 4. Slik avslutter du den aktive samtalen: Trykk på (Alternativer), velg Avslutt denne, og trykk på (Velg). Den parkerte samtalen blir aktiv. Slik avslutter du begge samtalene: Trykk på (Alternativer), velg Avslutt alle, og trykk på (Velg). Motta en samtale Når noen ringer deg, vil telefonen ringe og blinke med lysene og du vil få se relevant tekst på displayet. Hvis nettverket ikke kan identifisere oppringeren, vises Innkommende anrop på displayet. Hvis oppringeren kan identifiseres, vises oppringerens telefonnummer (eller navn hvis det er lagret i telefonboken) og ringer på displayet. 1. Hvis du vil svare på anropet, trykker du på (Svar). Merk: Hvis det innkommende anropet ble viderekoplet fra et annet telefonnummer, kan det hende >-tegnet vises etter Innkommende anrop eller ringer (nettverkstjeneste). 2. Trykk på (Legg på) for å avslutte samtalen. Avvise en samtale Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du på. Oppringeren får høre et opptattsignal. Hvis valget Viderekople hvis opptatt er Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

23 aktivert (se side 57), viderekoples samtalen for eksempel til talepostkassen din. Ringefunksjoner Svare på et nytt anrop under en samtale Når Samtale venter-funksjonen er slått på (se side 52), varsler telefonen deg når du får et innkommende anrop ved å spille en lyd eller vise tekst på displayet. Gjør som om du ringer i løpet av en samtale, men denne gangen velger du Svar. En ventende samtale indikeres i en anropsliste med. Ringe talepostkassen Slik ringer du talepostkassen: 1. Når displayet er tomt, trykker du på og holder nede ett sekund for å ringe til talepostkassen. Hvis du blir bedt om å oppgi telefonnummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på (OK). Se også Nummer til talepostkasse (Meny 2-7) på side Lytt til mottatt(e) beskjed(er). 3. Avslutt samtalen ved å trykke på (Legg på). Hvis du har tastet inn tegn på displayet, fjerner du disse først ved hjelp av og trykker deretter på (Legg på). Merk: Hvis teksten Lytt vises over -tasten, kan du ringe talepostkassen ved å trykke på den Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 23

24 Tastaturlås (sperring) Tastaturlåsen sperrer tastaturet slik at tastene ikke blir aktivert når det ikke er ønskelig, for eksempel når du har telefonen i lommen eller vesken. Slik låser du tastaturet: Trykk først på (Meny) og deretter raskt på. Når tastaturet er låst: Indikatoren vises Du kan svare på et anrop ved å trykke på (Svar) Merk: Det er mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (112). Nummeret vises kun når alle sifrene er tastet inn. Slik slår du av tastaturlåsen: Trykk først på (Opphev) og deretter raskt på. Lagre et telefonnummer med et navn Slik lagrer du et navn og et telefonnummer i telefonboken: 1. Når displayet er tomt, trykker du på (Meny) først (Telefonbok vises) og deretter på (Velg). 2. Bruk til å bla til Lagre ny, og trykk på (Velg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

25 3. Med Navn: -teksten på displayet taster du inn ønsket navn Ringefunksjoner Trykk på en av tastene til for å få det tegnet du ønsker: En gang for det første tegnet, to ganger for det andre (før markøren vises) og så videre. Hvis du for eksempel vil taste inn bokstaven S, trykker du på raskt fire ganger. Legg merke til at det finnes flere tilgjengelige tegn enn det som er markert på tastene. Når den blinkende markøren vises, kan du legge inn neste tegn. 4. Når du redigerer navnet, følger du framgangsmåten nedenfor. Slik legger du inn et mellomrom: Trykk på. Hvis du skal legge inn et skilletegn (for eksempel.,? eller!): Trykk på. Slik bytter du mellom store og små bokstaver: Trykk raskt på. ABC- eller abc-indikatoren vises på displayet. Slik legger du inn et tall: Trykk på og hold nede tasten med ønsket tall. Slik bytter du mellom bokstaver og tall: Trykk på og hold nede. 123 vises når tallene kan legges inn. Slik flytter du markøren til venstre eller høyre: Trykk på eller, henholdsvis. Slik fjerner du tegnet til venstre: Trykk på. Slik tømmer du displayet: Trykk på og hold nede. Slik legger du inn et spesialtegn: Trykk på (?! vises). Bruk eller for å gå til ønsket tegn, og trykk på (Bruk) for å sette det inn i navnet Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 25

26 5. Etter at du har skrevet navnet, trykker du på (OK). 6. Med Nummer: -teksten på displayet, taster du inn retningsnummer og telefonnummer du ønsker å lagre sammen med navnet. Hvis du gjør en feil, kan du fjerne sifferet til venstre ved å trykke på. Tips: Hvis du ønsker å bruke telefonnummeret fra utlandet, legger du til et +-tegn (trykk på raskt to ganger) og landkode før retningsnummer og telefonnummer. 7. Når du har skrevet telefonnummeret, trykker du på (OK). Navnet og telefonnummeret er lagret i telefonboken. Hurtiglagring Slik lagrer du et navn og et telefonnummer raskt uten å måtte gå via telefonbokmenyen: 1. Tast inn telefonnummeret når displayet er tomt. 2. Trykk på eller for å endre teksten ovenfor til Lagre. 3. Trykk på (Lagre). 4. Tast inn navnet, og trykk på (OK). Velge ringetone (Meny 9-2) Slik velger du en ringetone for innkommende anrop: 1. Når displayet er tomt, trykker du på (Meny). 2. Bruk eller til å gå til Tonekontroll, og trykk på (Velg). 3. Gå til Ringetone type, og trykk på (Velg) Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

27 Ringefunksjoner 4. Finn ønsket ringetone (du får høre et eksempel). Trykk på (OK) for å velge tonen. 5. Trykk på og hold nede for å gå ut av menyen. Se også Ringetone type (Meny 9-2) på side 63. Stille inn ringetoner for forskjellige omgivelser Du kan stille inn alle ringetonene til å fungere på ønsket måte med en innstilling. Dette gjør det enkelt å justere tonene for forskjellige omgivelser (for eksempel utendørsaktiviteter eller møter). Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når telefonen er koplet til PPH-1 frihånds bilmonteringssettet eller HDC-5-hodetelefonsettet. 1. Når displayet er tomt, trykker du raskt på Av/på-tasten ( ). 2. Trykk på eller for å gå til et av følgende alternativer: Slå av!: Slår av telefonen. Brukerdefinert: Standardinnstilling som bruker toneinnstillingene i Tonekontrollmenyen (se side 63). Lydløs: Slår av alle ringetonene. - indikatoren vises når displayet er tomt. Diskret: Du får høre et kort lydsignal når du mottar et anrop eller en tekstbeskjed. Kraftig: Varslingstonen ringer og volumet på ringetonene er på høyeste nivå. 3. Trykk på (OK) for å bekrefte ønsket alternativ Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 27

28 Tips: Stille inn tonene ved hjelp av Av/på-tasten og talltastene Trykk først raskt på og deretter på en av følgende taster innen to sekunder (når displayet er tomt): for Brukerdefinert, for Lydløs, for Diskret, for Kraftig Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

29 4. Bruke menyene Bruke menyene Telefonen har også en rekke funksjoner som gjør det mulig for deg å tilpasse telefonen til dine behov. Disse funksjonene ligger i menyer og undermenyer som du får tilgang til ved å bla eller bruke riktig snarvei. Få tilgang til menyfunksjonene Ved å bla 1. Hvis du vil ha tilgang til menyene, trykker du på (Meny). 2. Trykk på eller for å gå til ønsket hovedmeny, for eksempel Innstillinger. 3. Trykk på (Velg) for å gå inn i hovedmenyen. 4. Hvis hovedmenyen inneholder undermenyer, går du til ønsket undermeny med eller (for eksempel Samtaleinnstillinger). 5. Trykk på (Velg) for å gå til undermenyen. Hvis undermenyen inneholder flere undermenyer (for eksempel Ett-trykks oppringing), gjentar du trinn 4 og Trykk på eller for å gå til innstillingen du ønsker (for eksempel Av). 7. Trykk på (OK) for å bekrefte ønsket innstilling Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 29

30 Ved hjelp av snarvei Menyelementene (menyer, undermenyer og innstillinger) er nummererte, og du kan få rask tilgang til dem ved å bruke snarveinumre. Snarveinummeret vises øverst i høyre hjørne av displayet. 1. Trykk på (Meny). 2. Tast raskt inn (innen tre sekunder) nummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til. Gjenta dette trinnet hvis du ønsker å gå inn i en undermeny. 3. Tast inn nummeret på ønsket innstilling innen tre sekunder. Hvis du for eksempel vil slå av tastaturvolum: Trykk på (Meny), (for Tonekontroll), (for Tastaturvolum), (for Av). Gå ut av en menyfunksjon Du kan gå tilbake til forrige menynivå ved å trykke på å gå ut av menyen ved å trykke på og holde nede. eller ved Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved.

31 Liste over menyfunksjoner 1. Telefonbok 1. Søk 2. Tjeneste-nr Legg til 4. Slett 5. Redigere 6. Tilknytt tone 7. Send navn 8. Alternativer 1. Velg visning 2. Minnestatus 9. Hurtigvalg 2. Beskjeder 1. Innboks 2. Utboks 3. Skriv beskjeder 4. Bildebeskjeder 5. Beskjedoppsett 1. Sett Nummer til beskjedsentral 2. Beskjeder sendes som 3. Forsøke å levere i 2. Felles 3 1. Leveringsrapporter 2. Formidle svarvei Bruke menyene 6. Infomeldinger fra nettverket 7. Nummer til talepostkasse 4 3. Anropslogg 1. Ubesvarte inngående anrop 2. Mottatte anrop 3. Oppringte nummer 4. Slette anropslister 5. Vis varighet 1. Varighet forrige samtale 2. Varighet totalt 3. Mottatte anrop 4. Utgående anrop 5. Nullstille tidtakerne 6. Vis samtalekostnad 1. Kostnad forrige samtale 2. Kostnad totalt 3. Nullstille tellerne 7. Kostnadskontroll 1. Kostnadsgrense 2. Vise kostnader som 8. Forhåndsbetalt 4. Innstillinger 1. Samtaleinnstillinger 1. Gjentar automatisk 1 Kun tilgjengelig hvis dette støttes av SIM-kortet. 2 Antall sett er avhengig av hvor mange sett SIM-kortet tilbyr. Hvert sett vises i en egen undermeny og kan ha et hvilket som helst navn. 3 Snarveinummeret til denne menyen er avhengig av hvor mange sett som er tilgjengelige. 4 Vises muligens ikke hvis nummeret til talepostkassen er lagret på SIM-kortet av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren Nokia Mobile Phones. All Rights Reserved. 31

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NEM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9500 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia 9500 Communicator Brukerhåndbok for Nokia 9500 Communicator 9230581 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RA-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C5 00

Brukerhåndbok for Nokia C5 00 Brukerhåndbok for Nokia C5 00 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Om enheten 5 Office-programmer 6 Nettverkstjenester 6 Kom i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kort og batteri 7 Sette inn et

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism 9209098 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-116 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic 9208861 1. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-396 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X640 http://no.yourpdfguides.com/dref/783612 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 603

Brukerhåndbok for Nokia 603 Brukerhåndbok for Nokia 603 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 6 Taster og deler 6 Sette inn SIM-kortet 6 Sette inn et minnekort 8 Lade telefonen 9 Slå telefonen på eller av 11 Låse

Detaljer