Hovedpunkter våren 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter våren 2013"

Transkript

1

2 For Nord-Norge To utgaver i året siden 1995 Presenterer kunnskap om Nord-Norge som underlag for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn Referansedokument regionalt og nasjonalt Samarbeid med Innovasjon Norge Troms Del av rolle som landsdelens egen bank

3 Hovedpunkter våren 2013 Makroøkonomi Prognoser for nordnorsk økonomi Arbeidsmarked Sektorer Reiseliv Sjømat Bygg og anlegg Offshoreleverandør Bergverk og mineral Bo i nord

4 Makro

5 Makro Fortsatt usikkert internasjonalt Kina opplever fallende veksttakt Lav fart i amerikansk økonomi, men økt aktivitet i boligmarkedet, næringsinvesteringer og privat konsum gir grunn til svak optimisme Eurosonen hadde i 2012 økonomisk tilbakegang med massiv arbeidsledighet, og de svake tallene fortsetter i 2013 Styrket konkurranseevne i Europa gjennom lavere lånekostnader og lavere lønnsvekst Utfordrende for tradisjonell konkurranseutsatt industri i Norge

6 Makro Olje og gass driver veksten i Norge Rekordhøy BNP-vekst i 2012 Forventer god vekst i 2013 Moderat vekst i 2014 Høy oljepris driver investeringer Svakere utvikling i øvrig industri bekymringsfullt på sikt Norske forbrukere gir fart Renter, lønninger og sysselsetting sikrer privat konsum Forventet lønnsvekst på 5% i 2013

7 Makro Nord-Norge investerer for fremtiden Større investeringsvilje i Nord- Norge enn resten av landet Olje/gass og sjømat blir viktige vekstnæringer i Nord-Norge Tradisjonell industri påvirkes nå av internasjonal uro Behov for investeringer i infrastruktur Viktigste langsiktige investering er kompetanse økt innvandring er ikke tilstrekkelig

8 Makro Vekst krever eierskap og kapital Vekstnæringene er kapitalintensive og kompetansekrevende Nord-Norge domineres av SMB med personlig eierskap Lite utenlandsk og statlig kapital Videre utvikling vil kreve en kombinasjon av Regionalt forankret eierskap Godt kapitaliserte banker Økt bruk av kapitalmarkedet Sterkere utenlandsk medvirkning Statlig deltakelse

9 Prognose

10 Prognose Nord-Norge i Fortsatt sterk vekst i 2013 Privat og offentlig konsum Verdiskaping Sysselsetting Lavere vekst i eksport Veksten vil avta i 2014 Næringslivets vekst dempes av Mangel på arbeidskraft Konkurranse med offentlig sektor om ressurser Makroøkonomisk prognose for Nord-Norge Prosentvis vekst fra forrige år Estimat Prognose Privat konsum 2,0 2,5 4,0 2,0 Offentlig konsum 2,5 2,1 3,0 3,0 Bruttoinvestering 7,6 8,2 5,0 4,0 Eksport 2,0 5,0 1,0 1,0 Import 3,8 3,3 5,0 2,0 Verdiskapning/BNP 6,3 4,1 3,0 2,0 Sysselsetting 1,2 0,5 2,5 1,0 Reg. ledighet (nivå) 2,7 2,6 2,6 2,6

11 Prognose Næringslivets forventninger 2013 Markert vekst i omsetning Svakere vekst i sysselsetting Lav vekst i eksport Optimisme i næringslivet, men er den realiserbar? Kilde: KBs forventningsundersøkelse

12 Arbeidsmarked

13 Arbeidsmarked Fortsatt mangel på arbeidskraft Forventer sysselsettingsvekst på 2,5% i år, vil avta i 2014 Nord-Norge opplever mangel på arbeidskraft, spesielt fagarbeidere Positiv befolkningsvekst, men aldring i befolkningen vil slå sterkere ut i nord Nord-Norges andel av utenlandsk nettoinnvandring har økt fra 4 til 7% siste 5 år Kamp om arbeidskraft; Sysselsatte i kommunene har økt med 10% siden 2005

14 Arbeidsmarked Skrikende behov for fagarbeidere Hvor er det vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft? Kilde: KBs forventningsundersøkelse

15 Arbeidsmarked Må investere i kompetanse Mangelen på fagarbeidere er sammensatt Manglende interesse og kunnskap i grunnskolen For dårlig samhandling mellom utdanningssektor og næringsliv Liten tilrettelegging fra næringslivet Bedriftene må bli flinkere til å investere i fagkompetanse ved å tilby lærlingplasser

16 Sektorer

17 Reiseliv Jakter på unike opplevelser 1 million utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i 2012 Høyere vekst enn landet for øvrig, men dårligere lønnsomhet Betalingsvilligheten er større for nisjeprodukter Konsolidering og samarbeid gir bedre tilbud og økt lønnsomhet Byene vil oppleve sterkest vekst i 2013 og 2014

18 Kilde: tv2.no

19 Sjømat Stor variasjon i lønnsomheten Utfordrende marked for hvitfisk Historisk store kvoter Sterk kronekurs og økonomisk uro Mulige endringer i rammebetingelser Innstramming av leveringsplikt for trålere Eierskapsbegrensing av oppdrettsnæringen Fantastisk resultat for eksport av laks Stor etterspørsel og høy laksepris Forventer laksepris ned til 30 kr/kg Produktutvikling viktig for lønnsomhet

20 Kilde: dn.no

21 Bygg og anlegg Store kontrakter krever samarbeid Mange store investeringsprosjekter igangsatt og under planlegging Aktørene er små og må samarbeide om store kontrakter Høye egenkapitalkrav kan være diskvalifiserende Veksten begrenses av mangel på arbeidskraft Stor aktivitet i år og 2014, men næringen står overfor vedvarende rekrutteringsproblemer

22 Kilde: nordlys.no

23 Offshoreleverandør Maritim offshore har potensial Barentshavet sørøst er åpnet for leteboring Estimert til 8-10 Goliatfelt Utbygging kan tidligst starte i 2021 Gir mulighet for varig og stor petroleumsvirksomhet De mest lovende områdene ligger i sør og inn mot den nytrukne grensen mot Russland LoVeSe bør konsekvensutredes Estimert til en fjerdedel av Oljefondets verdi i dag 1100 årlige arbeidsplasser frem til 2040 Nye arbeidsplasser vil være betydelig mer lønnsomme Bygg og anlegg, reiseliv og offentlig sektor vil nyte godt av aktiviteten

24 Offshoreleverandør Må rigge for samarbeid Høy attraktivitet i arbeidsmarkedet Rundt 5% av kontraktverdien går til lokale aktører Store nasjonale aktører etablerer seg i landsdelen Leverandørnettverk er vesentlig for deltakelse i store kontrakter

25 Bergverk og mineral Fra strategi til handling Mineralverdier for mrd kroner i Norge, størst potensial i nord Regjeringens strategi for mineralnæringen kom i mars 2013 Vektlegger effektiv saksbehandling Lover satsing på ressurskartlegging og bedre planlegging Stor aktivitet i Sverige og Finland Treg behandlingstid skremmer investorer Forventer ingen omfattende økning i aktivitet i 2013 og 2014

26 Kilde: Finnmark Dagblad, 4. og 6. mai 2013

27 Oppsummering

28 #investeringsvilje #stillingledig Fremdeles uro i internasjonal økonomi Norge, og særlig Nord-Norge går godt Stor investeringsvilje i landsdelen Mangel på fagarbeidere begrenser veksten Videre utvikling av Nord-Norge krever samarbeid

29 BO I NORD

30 BO I NORD Boligformue på 300 milliarder i dag 175 milliarder i utlån til bolig i landsdelen 3 av 4 eier egen bolig Rimeligere å bo i Nord-Norge enn landsgjennomsnittet nye boliger i landsdelen i % eneboliger, 38 % leiligheter, 14 % rekkehus Husbanken og kommunale startlån er viktigere finansieringskilder i Nord-Norge enn ellers

31 UTLEIE EN VIKTIG DEL AV BOLIGMARKEDET 1 av 4 leier bolig Særlig viktig for unge med kort tidshorisont Høye leiepriser i Nord-Norge og press i sentrale strøk Mindre risiko knyttet til leie, men leier får ikke ta del i verdiutviklingen gjennom å eie

32 STORE ULIKHETER Få boliger ligger ute til salgs i byene økt etterspørsel Kraftig prisstigning og høy omsetningshastighet i byene I kun 6 av 88 kommuner er markedsverdien på eneboliger høyere enn byggekostnadene Risiko å kjøpe eller bygge ny bolig i utkantstrøk

33 VI FLYTTER ETTER BEHOV Halvparten av alle under 30 år planlegger å bytte bolig innen 3 år Økte inntekter Større mobilitet og fleksibilitet Familiesituasjon 11 % av de mellom år planlegger flytting de neste tre årene

34

35 KREVENDE VEI TIL EGEN BOLIG Krav om 15 % egenkapital Unge med høy belåningsgrad 21 % av boligkjøpere fra Nord-Norge får hjelp av familie ved boligkjøp Snittalder for førstegangskjøpere stiger Startlån en viktig finansieringskilde for unge og vanskeligstilte

36 FIRE NYE BOLIGER HVER DAG Nord-Norge trenger flere boliger til 2030 Næringslivsutviklingen påvirker boligbehovet Byene blir vinnere, mens landkommunene blir taperne i kampen om fremtidens innbyggere Boligoverskudd i over 30 % av kommunene

37 BODØ, TROMSØ OG ALTA BOLIGVINNERE

38 SAMMEN FÅR VI TING TIL Å SKJE Tilpass boligbyggingen etter befolkningsveksten Finansieringskilder for ungdom Finansiering av boliger i distriktene Tilgang til tomter Se bolig- og infrastrukturutbygging i sammenheng Bruk den gode plassen til å bygge attraktive boliger

39

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge Konjunkturbarometeret for Nord-Norge To utgaver i året siden 1995 Presenterer kunnskap som underlag for utvikling av næringsliv og landsdel Referansedokument regionalt og nasjonalt Samarbeid mellom SNN

Detaljer

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger

bo i nord Vårutgaven 2013 TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger ARENA bo i nord TETTERE OG MINDRE Flere bor i byene og færre bor i hver bolig mer penger på bolig boligpriser og gjeld øker mer enn lønninger Ung BOLIGNØD Unge boligkjøpere sliter med å komme inn på markedet

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? SEKTOR 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND

Indeks Nordland 2004. Nordlands økonomi og samfunnsutvikling. KunnskapsParken. Nordland fylkeskommune NORDLAND Indeks Nordland 2004 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling KunnskapsParken Nordland fylkeskommune NORDLAND Nordland - Mulighetens region Kjære leser, Det er en glede å presentere Indeks Nordland 2004

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Nyskaping i nord ARENA. fokus VÅR 2014. - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning

Nyskaping i nord ARENA. fokus VÅR 2014. - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Nyskaping i nord - Størst vekst i Nord-Norge - Fersk torsk hele året - Smarte løsninger påkrevd - Fra forskning til forretning VÅR 2014 ARENA God ledelse for fremtiden

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014 HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 214 Myndighetene skaper dobbelt-krise i boligmarkedet Vinnerkommuner og taperkommuner DESEMBER 213 Huseiernes BoligIndikator 2 Norgeskartet for boligpriser 4 Drivere

Detaljer

ARENA HØST 2011. Hvitfiskeksporten setter volum- og prisrekorder. Klingende mynt i metall og metallvareindustri

ARENA HØST 2011. Hvitfiskeksporten setter volum- og prisrekorder. Klingende mynt i metall og metallvareindustri HØST 2011 MARIN SEKTOR Hvitfiskeksporten setter volum- og prisrekorder PETROLEUM Vekst i den nordnorske leverandørindustrien INDUSTRI Klingende mynt i metall og metallvareindustri ARBEIDSMARKEDET Utenlandsk

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2012

Økonomisk overblikk 1/2012 Økonomisk overblikk 1/2012 Utsikter for 2012-2013 Kontaktpersoner i NHO: Overordnet økonomisk analyse: Sjeføkonom Tor Steig, tor.steig@nho.no, tlf: 23088143 Avdelingsdirektør Dag Aarnes, dag.aarnes@nho.no,

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010

Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 Konjunkturbarometer for Nord-Norge 15 år Høsten 2010 ARENA: Den nye nordlendingen Foto: Siv Seglem Sjokoladeprodusenten Northern Delights er en av mange nordnorske bedrifter som satser på nisjeprodukter.

Detaljer

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet

KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet 2014 SpareBank 1 SMN KONJUNKTUR- BAROMETER for Trøndelag og Nordvestlandet Økonomiske prognoser for Trøndelag og Nordvestlandet for første gang i historien! 2015 byr på lavere vekst, men aktiviteten tar

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

Innhold. Tilbake til normalen. Fremskrivning til 2018. Nordnorske satsinger. Stramt arbeidsmarked. Hva kan vi påvirke?

Innhold. Tilbake til normalen. Fremskrivning til 2018. Nordnorske satsinger. Stramt arbeidsmarked. Hva kan vi påvirke? Innhold Tilbake til normalen Fremskrivning til 2018 Nordnorske satsinger Stramt arbeidsmarked Hva kan vi påvirke? Tilbake til normalen Fallende vekstrater ute Europa og USA kommer ned på 1% vekst i 2008-09

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Fylkesprognoser 2014, Rogaland

Fylkesprognoser 2014, Rogaland Fylkesprognoser 214, Rogaland Rogaland fylkeskommune 1. februar 214 2 Fylkesprognoser 214, Rogaland Innhold: 4 5 5 6 7 9 9 1 11 1. Sammendrag 2. Forutsetninger 2.1 Sysselsetting 2.2 Arbeidsledighet 2.3

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer