Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 17.2.2010"

Transkript

1

2 Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

3 Sverre Tiltnes April 2010 MILJØKLASSIFISERING BREEAM

4 BREEAM-NO Kvalitetsdokumentasjon som svarer på norske miljøutfordringer Et sted å bygge kunnskap og sjekke mot bransjens mange initiativ og føringer Få pay-back og økt lønnsomhet Enkelt nok til at det blir utbredt

5 Kvalitetsdokumentasjon som svarer på norske miljøutfordringer Brundtlands Vår felles framtid Myndighetenes incentiv strategi Vår tids krav til å ta ansvar for egne valg - og som er enkelt nok til at det blir utbredt

6

7 Kull Brunkull Gass Olje Uran 160 år 260 år 66 år 44 år 47 år THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PEAK OIL AND GAS

8 Fresh Kills Landfill, New York : Verdens største anlegg skapt av mennesker. Større enn den kinesiske mur. 25m høyere enn frithetsstauen. 3 x Central Park / 12 km²

9 av alle materialer av energibruken av avfall til deponi av totale CO2-utslipp

10 Livsløpskostnader

11

12 Dir Morten Lie - En offensiv bybgningspolitikk må sett fra min side være en politikk for hele livsløpet. Det å tenkes helhetlig fra starten, ved materialvalg, design, naturinngrep, arealeffektivitet, energibruk osv. Vi må bygge noe som er ressurseffektivt, minimaliserer utslipp og energibruk, som gir sunne hus. Vi må sikre at bygninger driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig måte. Og til slutt må vi sikre gjenbruk av materialer, og for øvrig en forsvarlig avfallsbehandling.

13 Dir Morten Lie TEK er minimumskrav. Det er lov å gjøre det bedre! Finnes det virkemidler som kan premiere dette? Jeg ser med spenning fram til resulatene av den arbeidsgruppen som er nedsatt for å utvikle en handlingsplan for energieffektivisering og som BE er sekretariat for.

14 I tråd den revolusjonen som har tatt oss fra et liv som i stor grad er organisert for oss, til ekstern forventning og eget ønske om å ta ansvar for egne valg. Elektronisk revolusjon grenseløs og rask Ny økonomi priser ned, rikelig med kapital Nytt levesett lever globalt og lokalt Ny psykologi folk er ivrige IT Interaksjons Teknologi Da trengs støtte for å gjøre valg.

15 Miljømerker for å de riktige valg EU Green Building Energimerket Passivhus Svanen BREEAM Red energiforbr. Levert energi Energiforbruk Krav til licenshaver Ledelse og adm Varmemerke Bygg-CO₂ Energi og inneklima Helse og velvære Inneklima Materialer Energibruk Ledelse og adm Instruksjoner for bruk Transport Vann Materialer Avfall Forurensning Bruk av mark

16 BAE-næringens samlingspunkt Et sted å bygge kunnskap og sjekke mot bransjens mange initiativ og føringer for en bærekraftig BAE-sektor

17 BRE Environmental Assessment Method

18 BRE

19 Processen - BREEAM-klassifisering kan gjennomføres i 3 faser - For å oppnå beste resultat må BREEAM inn fra starten av - BREEAM fremmer innovasjon - BREEAM vurderer hele bygget ut fra Ledelse Helse og velvære (inneklima) Energi Transport Vann Materialer Avfall Forurensning Bruk av mark Design Post Construction In Use 19

20

21 Bruken er - Enkel og kostnadseffektiv - Tilpasset norske forhold - Bevisstgjørende og støttende - Veiledende og konkret Sertifikatet bygger på 3.dje parts kontroll, - til lavkostnad

22 MANAGEMENT 20 M1 Sikre optimal funksjon og ytelse 2 M2 Engasjert / hensynsfull entreprenører 2 M3 Bærekraftig byggeplass (materialer, energi, forurensning) 4 M4 Brukerveiledning 1 M5 Undersøkelse av tomt / byggeplass 1 M6 Interessentinvolvering i design 2 M7 Fleksibilitet som støtter sambruk 2 M8 Sikkerhet 1 M9 Publisering av bygningsinformasjon 1 M10 Prosjektutvikling som en læreprosess 1 M11 Drift og vedlikeholdsvennlig i hele livsløpet 1 M12 LCC i design, spesifikasjon og drift- og vedlikehold 2

23 Lean Construction / Integrert design Energi og miljøeffektive løsninger Universell Utforming Rent Tørt Bygg Motstandsdyktig mot økte klimalaster Lønnsomhet og kontroll Interne feil-/skadeutbedringskostnader og underliggende årsak (Josephson, P. E m. fl. Calmers 1989)

24 HEALTH AND WELLBEEING 15 HW1 Dagslys (> 50% av leieareal) 1 HW2 Utsyn 1 HW3 Blendingskontroll 1 HW4 Unngå helseplager ved høyfrekvent lysstoffrør 1 HW5 Lysnivåstyring 1 HW6 Lys-soner og styring 1 HW7 Mulighet for naturlig ventilasjon 1 HW8 Redusere helseplager knyttet til inneluftkvalitet 1 HW9 Flyktige organsiske komponenter (emisjoner) 1 HW10 Temperaturdesign og -dokumentasjon 1 HW11 Temperatursoner 1 HW12 Mikrobiologisk forurensing / smitte (legionella) 1 HW13 Lydegenskaper 2 HW14 HW15 Kontordesign Lokal brukerstyring av varme vs uteklima HW16 Drikkevann tilgjengelig 1 HW17 Sikkerhetskabinett (laboratorier) iht British Standard

25 1.600 Storebrand-ansatte må svette i nytt miljøkontor DN.no Publisert: :44 Megler du luftslott? - GBA pren15251

26 BAE-sektoren bruker 100 TWh/år 40 % av forbruket 4 % av CO₂-utslippet kg/kwh EL 77% av driften er elektrisk Det er i driften vi kan redusere forbruket raskt Elektrisiteten er ren i Norge, men ikke i Norden eller EU 84 TWh/år til drift. 16 TWh/år til byggefasen.

27 Hver nordmann bruker 75m² 75m² = CO²utslipp fra 2,5 biler - hvis du bruker EU-strøm. Bruk av norsk strøm reduserer utslippet til 0,25 biler

28 ENERGY 29 E1 Design som minimerer CO2-utslipp (L2A 2006) 15 E2 Distribuert formålsrettet energimåling 1 E3 Sonedelt energimåling 1 E4 Energieffektiv utendørsbelysning 1 E5 Lokale fornybare energikilder 3 E6 Tetthet 2 E7 E7 Energipolicy og -revisjon Kjøledisker og -rom E8 Energieffektive heiser 2 E9 Energieffektive rulletrapper og -fortau 1 E10 Frikjøling 1 E11 Energieffektiv avtrekkshette (røyk, damp, støv) 1 E12 Swimming pool ventilation and heat loss 1

29 E1 Reduction of CO₂ emission 15 poeng etter National Calculation Method (NCM) NS3031 og En 1 Reduction of CO2 emissions calculator (Statsbygg) Nybygg: New Build benchmark scale Rehab: Refurbishment benchmark scale Kreditterer prosjekt-tilknyttet fornybar energi Krever EPC (energimerke) og navnet på godkjent energirevisor 2 poeng optimal forbedring av historisk bygning (fokus tetthet og fuktkontroll) Krever kopi av spesialist-rapport om historisk bygg 2 poeng gitt a True zero carbon building

30 Norge Storbritannia

31 TRANSPORT 11 T1 Nærhet til kollektivtransport 5 T2 Nærhet til nærservic / fasiliteter T3 Tilrettelegging for sykler 2 T4 Tilrettelagt adkomst for gående og syklister 1 T5 Kartlegge muligheter som imøtekommer behov 1 T6 Maks parkeringdekning T7 Brukerveiledning ift kollektivtransport 2 T8 Leveranser og manøvrering LAND USE & ECOLOGY 10 LE1 Bruk av tidligere bebygd tomt 1 LE2 Bruk av forurense grunn 1 LE3 Grunn med begrenset verdi for økologisk særpreg 1 LE4 Minimere økologisk belastning 2 LE5 Forbedringer av økologi 3 LE6 Belastningsred på biodiversitet 2 LE7 Brukermedvirkning i skolebygg 1 LE8 Samarbeide med lokale miljøorganisasjoner 1

32 MATERIALS 15 Credits Mat1 Hovedkonstruksjonen iht BREEAM Green Guide (LCA) 6 Konsensus / EcoProduct Mat2 Utomhusmaterialer med A-rating Green Guide 1 Mat3 Gjenbruk av fasade 1 Gjenbruksandel > 80 vekt-% Mat4 Gjenbruk av konstruksjon 1 Gjenbruksandel > 80 volum-% Mat5 Spesifikke produktkvaliteter 3 80% av hovedinnsatsmaterialene dokumentert Mat6 Riktig bruk av isolasjon 2 Mengde og bærekraftig EPD Mat7 Robust desing 1 WASTE 6 Wst1 Byggavfall 3 Wst2 Resirkulert tilslag 1 Wst3 Kildesortert avfallshåndtering 2 Komprimator Kompostering

33 ECOproduct Konsensus CEN 350 BNL

34 WATER 8 W1 Minimere drikkevann til sanitærformål 3 W2 Redusere vannforbruk gjennom monitorering 1 W3 Hindre større vannlekasjer 1 W4 Hindre mindre sanitærlekasjer 1 W5 Bruk av regnvann/gråvann 1 W6 Redusere bruk av drikkevann til vanningsformål 1

35 POLLUTION 12 P1 Redusere bruk av luftkjøling med høy GWP (drivhusgass) 1 P2 Hindre utslipp av kjøleveske 1 P3 Redusere bruk av kjølerom/-skap med høy GWP (drivhusgass) 1 P4 Nox-minimert oppvarming (olje/kull) 3 P5 Flomsikring 2 P6 Vannbåren forurensning 1 P7 Lysforurensning 1 P8 Støyforurensning 1 P9 Beredskapsplan forurensninger 1

36 Komponent Kjemisk formel GWP-verdi (100 år) Karbondioksid CO 2 1 Metan CH 4 25 Lystgass N 2 O 298 Hydrofluorkarboner (HFK): HFK-23 CHF HFK-32 CH 2 F HFK-125 CHF 2 CF HFK-134a CH 2 FCF HFK-143a CH 3 CF HFK-152a CH 3 CHF HFK-227 CF 3 CHFCF Perfluorkarboner (PFK): PFK-14 CF PFK-116 C 2 F PFK-218 C 3 F Svovelheksafluorid SF GWP-verdi (Global Warming Potential)

37 BREEAM-NO

38

39 Gir pay-back og økt lønnsomhet - og støtte norsk kvalitetsbyggeri

40 Redusert drift Økt attraktivitet Økt leie Sunt og godt inneklima Intelligente systemer Fornuftig bruk og drift Robust, varig og tilpasningsdyktig over tid Miljøeffektivitet = Verdiskapning over tid Miljøbelastning over tid Bruk av energiressurser Carbon Footprint Økologisk fotavtrykk Forurensning Vann Ressurser og materialer Transport Flomsikring

41 Redusert drift Økt attraktivitet Økt leie Sunt og godt inneklima Intelligente systemer Fornuftig bruk og drift Robust, varig og tilpasningsdyktig over tid Miljøeffektivitet = Verdiskapning over tid 1,08 Miljøbelastning over tid 0,4 Bruk av energiressurser Carbon Footprint Økologisk fotavtrykk Forurensning Vann Ressurser og materialer Transport Flomsikring

42

43

44 Faktor 4-10 Begrepet "Faktor 4" ble innført i boken "Factor Four - Doubling Wealth - Halving the Resources" i Faktor 10 er satt ut fra at jordens befolkning nesten vil dobles fram til 2050, at det generelle velstandsnivået for jordens befolkning i denne perioden vil øke 2,5 ganger, samt at det er behov for å halvere miljøpåvirkningen i forhold til dagens nivå. Dette gir 2 x 2,5 x 2 = 10.

45

46 Medlemsfordeler - Full innflytelse på norsk løsning - Tidlig tilgang til kunnskap - Erfaringsutveksling med frontløpere - Delta i nasjonale og internasjonale nettverk - Vise samfunnsansvar (CSR) - Publisitet og omdømme Kategori Kontingent Entreprenør NOK/år > 300 mill NOK NOK/år > 1 MRD NOK NOK/år Eiendom NOK/år Kom.eiend NOK/år GBA* NOK/år Rådgivere, arkitekter NOK/år og tjenesteleverandører > 100 ansatte NOK/år Industri NOK/år > 50 mill NOK NOK/år > 1 MRD NOK NOK/år FoU/Undervisning NOK/år > 100 ansatte NOK/år Organisasjoner Enkeltorg NOK/år Landsforreninger NOK/år Miljøorganisasjoner NOK/år Kommuner / Fylkeskom. / Stat NOK/år

47 Medlemsorg. gen.fors Styre Dugnad Dugnad Ekspert

48 Morten Lie, ny direktør i Statens Bygningstekniske Etat, sier han vil ha et mer offensivt og utadrettet BE. Det er svært gledelig at næringen har samlet som om å etablere en norsk og kanskje nordisk ordning for Miljøsertifisering basert på BREEAM. Vi vil følge dette arbeidet nøye. Her ligger det

49

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen.

Grønn Byggallianse. Undervisningsbygg Oslo Kommune. Skanska Eiendomsutvikling. Fabritius Gruppen. Storebrand Eiendom. Sektor Gruppen. Skanska Eiendomsutvikling Storebrand Eiendom Veidekke Eiendom COOP Eiendom Forsvarsbygg Aspelin Ramm Statsbygg Undervisningsbygg Oslo Kommune Fabritius Gruppen Sektor Gruppen Steen & Strøm Entra Eiendom

Detaljer

Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR

Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council BREEAM-NOR 350 300 250 200 2040 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2018 2025 BRE (Building Research Establishment) Environmental Assessment Method Svarer

Detaljer

Jostein Utstumo Skomagergada 47D 4628 KRISTIANSAND S 18.05.2015. Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo post@dibk.

Jostein Utstumo Skomagergada 47D 4628 KRISTIANSAND S 18.05.2015. Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo post@dibk. Jostein Utstumo Skomagergada 47D 4628 KRISTIANSAND S 18.05.2015 Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo post@dibk.no Ref. 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Viser til høringsbrev

Detaljer

BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF

BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF Protecting People, Property and the Planet BREEAM ballansert helhetstenkning NBEF Sverre Tiltnes, NGBC Part of the BRE Trust Building Research Establishment Environmental Assessment Method Norwegian Green

Detaljer

BLI KJENT MED BREEAM-NOR

BLI KJENT MED BREEAM-NOR Katharina Bramslev Seniorrådgiver NGBC BLI KJENT MED BREEAM-NOR HVORDAN KAN OFFENTLIGE BYGGEPROSJEKTER BRUKE BREEAM-NOR STANDARDEN OG HVORFOR? BYGGKONFERANSEN 2012, DIFI Building Research Establishment

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one.

Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one. Released 20.10.2011 Unified, relevant, fair, agreed and of Value for every one. Energimerke EcoProduct Svanemerke Klimagassregnskap.no Klif s prioriteringsliste Substitusjonsplikten Lavenergibygg Passivhus

Detaljer

BREEAM versjon 2.0 vil LCC bli mer vektlagt? Sverre Tiltnes 7.2.2014

BREEAM versjon 2.0 vil LCC bli mer vektlagt? Sverre Tiltnes 7.2.2014 BREEAM versjon 2.0 vil LCC bli mer vektlagt? Sverre Tiltnes 7.2.2014 Antall bygninger Myndighetenes minimumskrav Pass Very Good Outstanding Good Excellent Bærekraft og kvalitet ercial Management Helth

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.1 SD 5066A: ISSUE 1.1 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Kunnskapsnotat no 1 april 2009 Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Av Per Otto Larsen, Robert Svendsen og Svein Tveitdal Klimanøytralitetside 3 Klimafotavtrykkside 4

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Hvordan Helse Sør-Øst ser for seg at åpenbim kan bidra til oppfyllelse av myndighetskrav, styringssignaler og egne målsettinger. Steinar Frydenlund Direktør, Bygg og

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Forslag til indikatorsystem Elin Økstad Carl Henrik Borchsenius Kai Hermansen Fredrikstad, september 1999 OR 14.99 Innholdsfortegnelse

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer