LEDER FORUM. LANDSTING april. kmspeider.no. Nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne"

Transkript

1 LEDER FORUM Nr årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LANDSTING april kmspeider.no

2 Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Ragnhild Erevik Lea Redaksjonskomité: Anette Tjomsland Svein Olav Ekvik Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Faks: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Anne Sjømæling Konstituert generalsekretær: Svein Olav Ekvik Layout: Helene Moe Slinning Trykk: 07 Gruppen AS Forsidefoto: Steinar Fagerli Opplag: 3800 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir MILJØMERKET Leder Tusen, tusen takk! Kjære, kjære stab! Takk for dette fantastiske oppholdet! Jeg kjente ingen av dere fra før, men dere tok godt imot meg likevel. Dere har nå blitt mine forbilder. Jeg synes det er fantastisk flott med så gode, pedagogiske og ikke minst KULE ledere. Jeg ser jo nå at speideren er noe jeg vil holde på med lenge, noe jeg kan gjøre erfaringer av. Kanskje blir jeg like god som dere en dag? Dere var oppmuntrende, engasjerte og gode til å passe på. Dette har vært med på å gjøre dette kurset til ei uke jeg vil huske for livet. Tusen, tusen takk! Disse fine ordene sto skrevet i evalueringen etter kurset Vinter Roland i Som leder på kurset var det ord som varmet. Denne speideren hadde med få ord oppsummert min motivasjon for å være leder. Som leder ønsker jeg nettopp å engasjere, oppmuntre og passe på. Når var forrige gang du roste dine medledere eller patruljeførere? Vi trenger alle å høre noen rosende ord i blant. Vi trenger å bli anerkjent. Det er vår felles oppgave å se hverandre. Da jeg var liten pleide mine venninner og jeg å leke en lek. Den kalte vi komplimentleken. Og ganske enkelt gikk den ut på å si fine ting til hverandre. Kanskje burde vi alle leke komplimentleken litt oftere? Det er i de fine ordene vi finner gløden, gleden og engasjementet. Takk hverandre for gode speidermøter. Ros patruljeførere som tar ansvar. Se de speiderne som mestrer nye oppgaver, og fortell dem det. Det skal være rom for konstruktiv kritikk. Men så alt for ofte er det de negative tingene vi velger å fokusere på. Det som kunne vært bedre. Det som kunne vært annerledes. De gode tingene tar vi noen ganger for gitt. Vi må passe oss for det. For når vi glemmer å rose det som er bra, glemmer vi også at det er nettopp der det harde arbeidet ligger. At det som er bra, nettopp er det fordi noen har gjort sitt ytterste for å gjøre det beste for oss. Positivitet sprer seg. På samme måte som negativitet. Velg det positive for din speidergruppe i år. La 2011 bli det året vi husket å rose hverandre. Det året vi sa: Tusen, tusen takk. For det er noe vi ikke kan si ofte nok. 241 Trykksak 379 Speiderhilsen Ragnhild

3 Innhold 3 Herre! Vær meg synder nådig! 4 Landsting 2011: Fremtiden i våre hender 6 Kandidater til landsstyret 8 Verdibasert ledelse = speiderledelse? 10 Bekkefarets tre bud 11 Landssjefen har ordet 12 Roversidene 14 Forbundsnytt 16 ESG-jamboree 18 Mitt fjell Komsatoppen 20 Arrangementsinfo Arrangementskatalog og arrangementsplan følger med bladet. Vi ber for Årets landsting april. Det videre arbeidet med strategiplanen Fremtiden. Gode årsmøter i kretsene. Haugaland, Hedmark og Oppland, Helgeland, Nordmøre og Romsdal og Nordre Nordland kretser. 3 Vi takker for Alle som deltok på Julebukkaksjonen. Ledere som stiller til valg på årsmøter, i kretser og på landsting. Alle nye medlemmer. Fellesskapet vi har i KFUK-KFUM-speiderne. Foto: Audun Berdal Herre! Vær meg synder nådig! Dette er en bønn som er skrevet i det nye testamentet. Nesten riktig gjengitt er den også. Jeg husker ikke hvor det står eller hvem som har skrevet det ned. Det hadde sikkert vært fort gjort å google det for å finne det ut, men det er ikke poenget. Jeg kan ikke huske første gang jeg hørte det. Det var sikkert på sengekanten. Opplest av mamma eller pappa fra Den nye barnebibelen. Eller på søndagsskolen. Eller i en kristendomstime på Vinderen skole. Uansett. Det er en stille bønn, en bønn jeg ber hver gang det er en sånn stille bønn. Når presten, kateketen eller liturgen er ferdig med andakt, er det ikke uvanlig at de avslutter med en bønn. Når de er ferdige med å takke for det de er takknemlige for, og be for det som trenger å bli bedt for, så kommer det gjerne et minutt eller to hvor ingen sier noe. Det tok meg mange andakter før jeg følte meg komfortabel under stille bønn. Jeg har hørt mange andakter i mitt liv. Både i speidersammenheng, på Bibelaction på landsleir i sommer og i mange andre fora. Og det er ofte tid til stille bønn etter at man har fått høre Guds Ord. Det er mange som holder hender også. Noen lukker øynene. Noen ser ned. Andre ser opp og strekker armene mot himmelen. Det er mange måter å be på, mange gode måter. Mange personlige og viktige måter. Men det er en ting jeg alltid kommer tilbake til. En ting jeg aldri kommer unna, når det kommer til stille bønn. Jeg tenker alltid på det som tolleren sa, for det er i fortellingen om fariseeren og tolleren at min lille bønn er hentet fra. Jeg tenker igjennom alt det jeg har gjort i det siste, alt det jeg har gjort som ikke var hyggelig. Og for hver gang jeg ber en stille bønn prøver jeg, i alle fall ønsker jeg, at jeg skal komme på færre hendelser enn forrige gang jeg tok tak i hånden på sidemannen, lukket øynene og så opp mot himmelen. For jeg tør, i motsetning til tolleren som Jesus fortalte om, å se opp mot Gud. Mens jeg ber tollerens lille bønn. Av Jostein Bjerke Fosse

4 44 Fremtiden i våre hender Helgen april møtes delegater fra kretsene i Norges KFUK-KFUM-speidere til landsting for å diskutere organisasjonens fremtid. Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet og derfor vår viktigste møteplass! Her skal viktige saker diskuteres og vedtas. Agendaen tyder på at vi går en spennende helg i møte. Vi skal blant annet diskutere speiderløftet og grunnreglenes 9 om likestilling i lovverket. Det vil også bli viktige budsjettforhandlinger, som vil henge nøye sammen med Fremtiden. Utøve innflytelse En annen viktig sak er hvordan vi som organisasjon kan sikre i våre vedtekter at medlemmer under 15 år kan fremme sine synspunkter og utøve innflytelse i organisasjonen, jamfør artikkel 12 i FN s barnekonvensjon som slår fast at barn har rett til å si sin mening i saker som vedrører dem. - Dette er en sak vi tar på alvor, og vi vil på en troverdig og realistisk måte få inn bestemmelser som for fremtiden vil sikre medlemmer under 15 år en slik rettighet. - I praksis gir vi allerede våre medlemmer under 15 år disse mulighetene lokalt gjennom patruljesystemet og systematisk ledertrening, sier landssjef Anne Sjømæling. Nytt landsstyre Under landsting velges nytt landsstyre. I år skal det, foruten nye medlemmer, også velges både ny landssjef og viselandssjef. Les mer om de som stiller som kandidater til landsstyret på side 6 og 7. I tillegg velges kontrollkomité, revisor, valgkomité for neste landsting, og representanter til Speidernes fellesorganisasjon. Viktig møteplass Landsting er stedet å være! Innimellom krevende forhandlinger blir det også tid til sosialt program, inspirasjon og underholdning. Det er også den perfekte arena for å treffe andre tillitsvalgte i organisasjonen. I løpet av helgen arrangeres det påvirkningstorg, hvor temaet vil være videre veivalg i strategiplanen Fremtiden. Hvem kan delta? Alle medlemmer over 15 år kan stille på landsting. Landsting består av kretsrepresentanter, representanter fra patruljeførertinget og rovertinget, representanter for de ansatte og landsstyret. Det er medlemstallet i kretsen som avgjør hvor mange stemmeberettigede representanter hver krets kan stille med (grunnreglene 8.2). Tekst: Ragnhild Erevik Lea Foto: Svein Olav Ekvik

5 LANDSTING 2011 Tid: april. Sted: Thon Hotel Vettre i Asker. Påmelding: Innen 1. mars til forbundskontoret ) For hvem: Delegater fra kretsene, patruljefører- og roverrepresentanter, landsstyret, ansatte og observatører i den grad plassen tillater det (må meldes til forbundskontoret). Pris: Kr. 2300,-. Reise: Buss, tog, fly. Det vil ikke bli arrangert fellestransport t/r Gardermoen siden det går ekspressbusser regelmessig mellom Oslo sentrum og hotellet. Praktisk: Følg med på kmspeider.no for den til enhver tid mest oppdaterte informasjon om landsting. Her vil du finne alle saksdokumentene, program og annen praktisk informasjon. Speiderløftet til ny vurdering På landsting i 2009 var formuleringene i speiderløftet blant de mest diskuterte sakene, og mye tyder på at vi på ny kan få en spennende diskusjon under årets landsting. Etter forrige landsting endte saken om speiderløftet med et vedtak som sier at vi skal ha ett speiderløfte som skal være felles for alle arbeidsgrener. Forslagets ordlyd var: Med Guds hjelp lover jeg: å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. Dette var en førstegangsbehandling av grunnregelendring til 6.2. Tor Arne Knutsen, kretsleder i Asker og Bærum krets, har sendt inn en sak hvor han ber om en ny førstegangsbehandling av endret speiderløfte. - Det er en utfordring i dag at mange barn og unge i vår organisasjon har liten eller ingen kristen bakgrunn når de starter i speideren. Det kan derfor være vanskelig å be dem avlegge et løfte, som etter ordlyden forutsetter en tro på Gud, allerede etter noen få måneder og seks til ti speidermøter. Hans forslag er at speiderløftet istedenfor skal lyde: Jeg lover: å være åpen for Bibelens ord, hjelpe andre og leve etter speiderloven. - Jeg tror det er en bedre løsning å heller skulle love å være åpen for Bibelens ord eller Guds ord, sier Knutsen. Han understreker samtidig at hensikten hverken er å endre på formålsparagrafen eller på en tydelig profil som en kristen barne- og ungdomsorganisasjon. Foto: Øksnes KFUK-KFUM-speidere 5 Patruljeførerting Tid: mars. Sted: Nordtangen. Påmelding: Via kretsen til forbundskontoret innen 25. februar. Pris: Kr. 1000,-. For hvem: Ungdom som vil bry seg og lære måter å delta i organisasjonsdemokratiet på. (Født i 97-94). Hver krets sender to delegater. Patruljeførertinget skal drøfte aktuelle saker til landstinget, samt saker som angår patruljeførerne innsendt av kretser og grupper. Det skal også velges fire delegater til landsting. Se Speiderbladet s Hva har skjedd siden 2009? Landsting arrangeres hvert andre år. Dette er noe av det landsstyret har arbeidet med i perioden. Landsstyret har utarbeidet en ferdig strategiplan med visjon og fire satsningsområder: vekst, ledere, opplevelser og synlighet. Landsstyret har motivert kretsleddet til å lage egne strategiplaner som speiler målene for Fremtiden. Vekst og nystart er etablert som et klart fokusområde for ansatte og frivillige. Det arbeides med utvikling av gruppesamtalen og et veksthefte som er til støtte for speidergrupper som er motivert for endring og vekst. Det er etablert et system som skal sikre kvalitet og framdrift i tiltakene. Det er laget rutiner og retningslinjer for å få alle ledere og tillitsvalgte til å fremvise politiattest.

6 KANDIDATER TIL LANDSSTYRET Her er en presentasjon av kandidater som stiller til valg til landsstyret. Bli bedre kjent med de som ønsker å lede KFUK-KFUM-speiderne de neste to årene. 66 Da Lederforum gikk i trykken hadde valgkomiteen ikke avsluttet sitt arbeid. En fullstendig oversikt over kandidatene blir presentert i landstingspapirene og på forbundets nettsider når valgkomiteen har levert sin innstilling i begynnelsen av mars. Da vil flere landsstyrekandidater, samt kandidater til kontrollkomiteen, valgkomiteen og representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon bli presentert. Følg med på forbundets nettsider for oppdatering på landsting og sakspapirer, og valgkomiteens innstilling. Kandidatene har svart på tre spørsmål: 1. Hvilke tre områder ser du for deg at er viktigst å utvikle videre i forbundet vårt, og hvorfor er disse så viktige? 2. Hvorfor stiller du som kandidat til landsstyret? 3. Hvilke kvaliteter kan du som styremedlem tilføre forbundet? (Av plasshensyn er svarene på spørsmål 2 og 3 utelatt. Fullstendig presentasjon finner du på forbundets nettsider.) STILLER TIL VALG SOM STYREMEDLEMMER: Eline Marie Grøholt Alder: 20 år. Yrke: Student. Gruppe/krets: Bryn 1, Oslo krets. Speidererfaring: Medlem av Rovernemnda fra 2007, leder av Rovernemnda 2010, medlem av Fremtidskommisjonen , instruktør på Vinter-Roland Ekstrem, sitter i Planning Team til Jamboreen i Sverige hvor jeg jobber med ISTene. 1. a) Nå har vi fått en strategi, som fungerer som et kart mot Fremtiden som vi må gå etter og videreutvikle. Vekst, ledere, opplevelser og synlighet er hovedveiene, og de henger godt sammen. Vi må være mer synlige for å vokse, vi trenger vekst for å dele speideropplevelsene våre med flere og vi trenger dyktige og motiverte ledere til å drive godt speiderarbeid. b) Til syvende og sist er det innholdet det står på. Det er opplevelsene som gir oss lyst til å dra rett ut på en ny tur, som sveiser patruljen så godt sammen at de blir venner resten av livet, og som gjør at de blir værende lenge i organisasjonen vår. c) Vi må satse mer på ledere. Med gode og engasjerte ledere over hele Norge får vi til mye mer, samtidig som det blir morsommere å drive speiding etter peffalder. Selv om det meste speiderarbeidet foregår lokalt, må landsstyret legge til rette for at vi skal nå målene vi har satt oss. Gunvor Meling Alder: 22 år. Yrke: Studerer allmenn litteraturvitenskap ved UiO. Gruppe/krets: Haugesund 1, Haugaland krets. Speidererfaring: Alltid vært speider, slik man ofte er det i speiderfamilier. De laveste trinnene i Haugesund 1, stifinner og vandrer i Fetsund 1 (Romerike krets). Patruljefører, rover og leder i Hgsd 1, var med i anleggsstaben på Lista. Har også lederkurs fra Norges KFUK-KFUM. 1. a) Miljø og grønt arbeid: Videre fokus på dette i forlengelse av arbeidet fra landsleiren på Lista, fordi vi som speidere må være gode eksempler for oss selv og andre i bruk-og-kast-samfunnet vi er en del av. Innsats på grasrotplan nytter, og det kan også påvirke høyere opp. b) Lederarbeid: De lederne vi har må tas vare på og utvikles. Det skal være positivt å være leder i organisasjonen. Gode og trygge ledergrupper bidrar til rekruttering til forbundet generelt, og de kan bidra til å øke rekrutteringen av ledere, ved at det er tydelig for dem som står for tur til å bli ledere at arbeidet de gjør blir satt pris på. c) Internasjonalt samarbeid og bevisstgjøring: Norges KFUK-KFUM-speidere er del av et stort internasjonalt fellesskap som det er viktig å være bevisst på, både i forhold til samarbeid over landegrenser og bistand gjennom KFUK-KFUM Global. Haugesund 1 har vært på Filippinene, der vi blant annet pusset opp et speiderhus, og holdt fest for barna i nabolaget. Marthe Christine Lunde-Hanssen Alder: 22 år. Yrke: Student. Gruppe/krets: Jessheim, Romerike krets. Speidererfaring: Patruljefører, delegat på Europakonferansen 2010, enhetsleder, visegruppeleder, valgkomité i Romerike krets, kursleder på Østlandsprosjektet (forbundets nye peff-kurs), kursutvikling, stab på KILT, stab på Røros 06, ettåring for Østlandskretsene og to år i Rovernemnda. 1. a) Ledertreningen: Å drive med speiderarbeid gir mye viktig og allmennyttig kompetanse, som stadig må utvikles for å møte de økende kravene i samfunnet. Det å være speiderleder må også av andre omfattes som det kvalitetsstemplet det faktisk er! b) Synlighet: Jeg syns verdiene og aktivitetene vi representerer i speideren er grunnleggende og viktige, og at det derfor er viktig å kommunisere de ut til flest mulig på riktig måte - slik at store og små blir klar over hva speideren egentlig handler om. c) Studentspeidere og rovere: Rovere er ikke bare fremtidens ledere, de er en selvstendig del av speiderarbeidet og en viktig motivasjonsfaktor for yngre speidere. Jeg tror det er viktig med kontinuerlig utvikling av roverprogrammet, både for de over og under 20 år. DISSE STILLER OGSÅ TIL VALG: Siri Bremdal (Trøndelag krets) Kenneth Johansen (Romerike krets, stiller som vara)

7 Anders Østeby Alder: 51 år. Yrke: Økonomisjef. Gruppe/krets: Blakstad, Asker og Bærum krets. Speidererfaring: Speider, patruljefører, troppsassistent, troppsleder og kretsleder. Medlem av prosjektgruppe for Fremtiden og deltok på reise til samarbeidsorganisasjon i Ukraina. 1. a) Jesus-forankring: For at Jesu speiderpraksis kan bli enda tydeligere som forbilde. b) Samfunnsrolle: Fordi vi speidere skal ha et samfunnsansvar og samfunnet trenger oss. c) Dyktiggjøring: Fordi vi må ha enda mer praktisk å tilføre, som også skaper mestring. Dag Espolin Johnson Alder: 39 år. Yrke: IT-konsulent i eget firma. Gruppe/krets: 1. T-banen, Oslo krets. Speidererfaring: Gikk fra ulvunge til rover og leder i løpet av 25 år i 1. Holmlia. Har der vært PF, roverleder, troppsleder og gruppeassistent. For Oslo krets har jeg sittet i kretsstyret, valgkomite, arrangert patruljeførerkurs og hatt ansvar på kretsleirer. For forbundet er jeg nå inne i min andre periode i landsstyret, har arrangert rover-5-kamp og har vært i stab på landsleirer. Skal det være en speidergruppe, trenger man stabile speiderledere. Dyktige og gode speiderledere er en forutsetning for medlemsvekst. Derfor ser jeg det som forbundets viktigste jobb å støtte og hjelpe lokale speiderledere. 1. a) Hjelp til møte- og turplanlegging: Forbedringer i speiderprogram.no (for eksempel bedre søk), ferdiglagde forslag til møter og stadig nye tips og ideer. b) Speiderfellesskap: Det skal være hyggelig å være speiderleder med det store ansvaret det medfører. Hva det vil si er veldig individuelt, men et lederfellesskap i gruppene er ofte en suksessfaktor. Samarbeid med nabogrupper eller på kretsnivå kan også hjelpe der avstandene tillater det. c) Synlighet fører til at vi synes, at folk vet at vi er der, og til at vi får et godt omdømme. Det blir lettere å rekruttere. Speidere må tørre å fortelle vennene sine at de er speidere! Arranger et ta med en venn -møte. Ha møter ute med speiderskjorten synlig, i alle fall med speiderskjerfet ytterst. Og kanskje et lite innlegg i lokalavisen med bilde? STILLER TIL VALG SOM LANDSSJEF: Atle Aas Alder: 51 år. Yrke: Miljøterapeut. Gruppe/krets: Etne, Haugaland krets. Speidererfaring: Snart 40 år som speider. Speider og speiderleder i Skotselv i Buskerud og speiderleder i Etne i Haugaland. Kretsstyre. Roverombudsmann. Redaksjonsutvalget i Speiderhåndboka. Viselandssjef fra Nestleder og leder i styret i KFUK-KFUM Global. 1. a) Den enkelte speider og særlig leder (eller voksen) skal kjenne at det er godt å være med i Norges KFUK-KFUM-speidere. "Jeg har noe igjen for det, dette er noe jeg vil". Dette må vi arbeide med på alle plan. b) Samfunnsansvaret vårt, særlig i samarbeid med KFUK-KFUM Global, bistands- og solidaritetsorganisasjonen vi eier sammen med Norges KFUK-KFUM. c) Synlighet på mange måter og områder, det skal være stas å være speider! STILLER TIL VALG SOM VISELANDSSJEF: Maja Leonora Skålvold Alder: 25 år. Yrke: Teologistudent, studentrådsleder. Gruppe/krets: Direktemedlem, opprinnelig fra Nordre Nordland. Speidererfaring: Speider gjennom 14 år. PF, enhetsleder for oppdagere og vandrere, førerpatruljeleder og trener. Har sittet som kretsstyremedlem, medlem av Rovernemnda, medlem og leder av KFUK-utvalget, og i landsstyret siden Deltakelse på internasjonale kurs og konferanser. IC-WAGGGS. Instruktør på kurs og arrangementer. Har ikke noen fast funksjon i gruppe, fordi jeg ønsker å fokusere på arbeidet i landsstyret. Jeg er veldig glad for at Fremtiden endelig er på plass, og at vi på Landsting 2011 kan se konkrete mål for Jeg tror denne langsiktige tenkningen er avgjørende for å lykkes, og for å kunne gi bedre speiding til flere. De utviklingsområdene jeg trekker fram handler derfor om det vi trenger for å kunne lykkes med Fremtiden. 1. a) Ressursutvikling: Vi må bli bedre til å planlegge hvordan vi bruker ressursene våre, slik at vi som organisasjon får mest mulig igjen for den innsatsen frivillige og ansatte legger ned. Vår viktigste ressurs er lederne som bruker sin tid på speidermøter, kurs og annet speiderarbeid. De må oppleve at de får noe igjen, og at de stadig vokser som ledere. Utvikling og oppfølging av kretsene er et kjempeviktig ledd i dette. Organisasjonen trenger en stabil, positiv, økonomisk utvikling og vi må frigjøre midler til å prøve ut og sette i gang nye tiltak. b) Nytenking: Det er viktig for meg at ideer ikke bare kommer "ovenfra", men fra hele organisasjonen. Det skal være lett å nå fram med en god ide - for det er de gode ideene som gjør at vi vokser, lærer og utvikler oss som organisasjon. Som leder er det inspirerende når det kommer nye ideer og nye muligheter som man kan benytte seg av lokalt. c) Selvforståelse: Hvis vi ønsker å være en organisasjon kjennetegnet av unge, engasjerte og inkluderende ledere, for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere må vi fortsette arbeidet med vår selvforståelse som KFUK-KFUM-speidere. Det er viktig at vi er sikre på hva som er våre sterke sider! Vi merker ettervirkningene av Grønn Action, og at vi nå er kjennetegnet av å være en grønn organisasjon. Vi må jobbe videre med våre kjerneverdier, så de i enda større grad preger oss, både internt og eksternt. Akkurat nå betyr det at speiding som trosopplæring, og speidingens verdi som samfunnsaktør må være på agendaen i den nærmeste perioden. 7

8 Verdibasert ledelse = speiderledelse? Speiderledelse er verdibasert ledelse når vi ledes av våre verdier, og når vi skaper felles verdier sammen med speiderne. Det er mange i samfunnet som er opptatte av ledelse, og hvordan verdiene hører med til god ledelse. En av dem er Nina Sjøvoll som jobber som HR-sjef for store flyplasser i Avinor Hva tenker du omkring verdibasert ledelse i din jobb? - I dag er det svært vanskelig å nå fram ledelsesmessig - gjennom linjer og struktur og hierarki. Man må ha et realistisk syn på sine styrker og svakheter og innsikt i det menneskelige. Etisk lederskap er at ærlighet varer lengst. Da er det å kunne si de ubehagelige tingene, og tåle den frustrasjonen det utløser. Det er en ganske enkel tanke om etisk lederskap jeg har. Det handler om å være "hel ved"; om å være ekte, hele veien igjennom. De som kjenner seg selv har også kontakt Øverst: Nina Sjøvoll. Til venstre: Figuren viser KFUK-KFUMspeidernes fem kjerneverdier. Under: En leder bør være som hel ved; ukløyvd og hel. Foto: grungetextures. com Leirbålsprat. Foto: Steinar Fagerli

9 med det intuitive og skjønner på den måten når noe er riktig eller galt. - Verdier kan lett bli fine ord som havner i en skuff. Hva tenker du om det? - Det er jo de øverste, lederne, som må aktivt på bane for å sørge for at verdiene realiseres. Her er det mange som lykkes! Men det foregår også en endring i tiden: De unge arbeidstakerne spør nå hvordan bedrifter lykkes med sine verdier, og med det å endre kulturer. - Utgjør det en fordel for deg som leder å ha en bakgrunn i en ideell organisasjon som Norges KFUK-KFUM? - Ja, absolutt. Tidlig i min lederkarriere fikk jeg lov til å ta store utfordringer, slik som å være leirsjef på en påskeleir for 120 ungdommer, mange av dem eldre enn meg selv. Jeg gjorde en god jobb den gangen, men det var et veldig ansvar. Da jeg ble eldre skjønte jeg hvordan eldre ledere sto i bakgrunnen og støttet, mens vi unge fikk slippe til. - Er den erfaringen noe verdt på en CV? - For de første jobbene man søker kan dette være viktig på CVen. Det viser at folk er genuint menneskeorienterte og opptatt av mer enn seg selv. For å være leder i dag må du være genuint glad i folk. Ellers nytter det ikke! Verdibasert ledelse Verdibasert ledelse er en ledelsesstrategi, som vektlegger det å skape felles verdier mellom en leder og de som man er leder for. Begrepet brukes innen moderne ledelsesteori og har hatt stor oppslutning de siste årene. Lov og løfte er felles verdigrunnlag for alle speidere, selv om de er formulert litt ulikt fra land til land. I KFUK-KFUM-speideren har vi definert fellesskap, friluftsliv, samfunnsengasjement og personlig utvikling i en ramme av kristen tro som kjerneverdier for vårt program og ledertrening. Du og din ledelse Speiding er verdibasert ledelse. Tenk på de verdiene du gir videre til dine speidere. Kan du huske å ha lært noen å være mer utholdende? Modig? Åpen? Ansvarlig? Selvstendig? Hvilke verdier deler dere i din speidergruppe, og blant lederne lokalt? Hva er det viktig for dere å være sammen om? Det kan være spennende å bruke litt tid på å arbeide med verdier på et ledermøte som avveksling og input i lederhverdagen. På finner du resten av intervjuet med Nina Sjøvoll, samt link til en lederaktivitet om verdibasert ledelse og speiderloven. Tekst: Maja Leonora Skålvold Gildebevegelsen i Norge St. Georgs Gildene i Norge er en del av et internasjonalt fellesskap som bygger på de samme verdier som speiderbevegelsen. Stiftet: 14. juni Medlemmer: ca. 1500, fordelt på 84 gilder. Hvor: Fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Alder: Fra 23 år til 94 år. Aktivitet: Gildene har ca. ti møter/turer pr. år. Hvem kan bli medlem: Voksne med og uten speiderbakgrunn, nedre aldersgrense er 23 år. Tre gildemedlemmer har blitt spurt om: 1. Hvor lenge har du vært medlem? 2. Hva er bra ved å være med i St. Georgs Gildene? 3. Spesielle aktiviteter og opplevelser. Anders Fegth, Molde år, var med å starte gildearbeidet i Molde. 2. Fellesskapet. Få støtte det lokale speiderarbeidet. 3. Har fått være med å etablere Speidermessa, skaffet Moldespeiderne hus og hytte. Flott å være vertskap for Landsgildeting og Nordisk gildetreff. Pål Nylenna, Tjernsbråten 1. Gildemester i Tjernsbråten St. Georgs gilde. Gildet har 1 års jubileum ved disse tider! 2. Sosialt nettverk med gamle og nye speider venner man kan dra på tur med og ha hyggelige møter med. 3. Kom meg endelig opp i Holmenkollen i vinter. Sov ute og fikk sett 5-mila. Karin R. Thompson, Trollåsen 1. Medlem og gildemester i Metodistkirkens Speiderkorps St. Georgs Gilde som ble stiftet i Jeg er fortsatt flokkassistent og hjelper til i min lokale speidergruppe, men gildet mitt gir meg fellesskap og gode venner, utfordringer og opplevelser utfra der jeg står i livet. 3. Vårt St. Georgs Gilde har medlemmer fra alle kanter av landet, og vi drar gjerne på tur sammen. Vårt beste turminne er fra Svalbard. Vi var 30 gildemedlemmer som opplevde fabelaktig natur, og flyttet våre egne grenser! For meg var det å mestre «mitt eget» hundespann turens største utfordring. 9

10 Bekkefarets tre bud 1010 Med om lag 190 medlemmer er Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere i Stavanger en av landets største grupper. Lederforum tok en prat med to av deres ledere for å få deres suksessoppskrift. - Vi har vokst jevnt og trutt siden 80-tallet, forteller gruppeleder Morten V. Olsen, som mener det høye medlemstallet er et resultat av å rekruttere nye medlemmer, samt holde på de som allerede har startet. Han trekker fram tre tiltak som viktige for å lykkes med vekst: rekruttering i ulike aldergrupper, også 1. klassinger nært samarbeid med menigheten tydelig lederskap - Rekruttering av 1. klassinger har vært svært vellykket hos oss, sier gruppelederen og legger til at det er viktig å ha de innenfor dørene allerede når de starter med fritidsaktiviteter. - Om det ikke er så avansert speiding vi driver med, så har vi de likevel inni varmen, med speiderskjerfet på. Ingen undergrunnsbevegelse Cecilie Pedersen nikker samtykkende. Hun er fersk speiderleder for de minste, og jobber til daglig som barne- og familieprest i Bekkefaret menighet. Også som prest har hun nær kontakt med speidergruppa. - Speideren er menigheten her. Og speideren er trosopplæring, forteller Pedersen. Hun presiserer at det viktig at speiderarbeidet anerkjennes som menighetsarbeid, og ikke ses på som noen undergrunnsbevegelse. I mange år har Bekkefaret speidergruppe arbeidet tett med menigheten. De har flere ganger tilbudt konfirmantspeiding og juniorkonfirmasjon for 5. klasse. - Det har vært en viktig rekrutteringsarena for oss, og flere ganger resultert i at vi har fått nye patruljer i ulike aldersgrener, sier Morten. Tydelig lederskap En stor speidergruppe krever mange ledere. I Bekkefaret har hver leder ansvar for mellom to til tre møter i semesteret. - Alle ledere har mye ansvar, og må ta i et slag. Men fordi man kun har hovedansvar for få møter, er også kvaliteten på møtene bedre. Man har tid til å forberede seg, og de andre lederne kan være trygg på at det er noe som skjer, sier Morten. Som ny leder opplever Cecilie et tydelig og trygt lederskap: - Jeg føler vi er innefor et sikkerhetsnett i lederfellesskapet. Det er trygge rammer, og god orden på de praktiske, noe som gjør det lett å komme inn som ny leder. Viktig med utenlandstur Også roverne tar sin del av ansvaret. Etter patruljemøtene arrangerer de speiderkafé for resten av gruppa, hvor det er mulighet til å spille bordtennis og fotballspill. - På den måten er de eldre speiderne også synlige, og resten av speiderne kan se at det fungerer, forteller Morten. Hver sommer er det et tilbud for speiderne, enten i form av landsleir, kretsleir, seiltur eller utenlandstur. Utenlandstur mener gruppeleder er viktig for å holde på de eldre speiderne: - Så er det kanskje noen som slutter etter det, men da har vi i hvert fall holdt på de to år lenger. Det er viktig å se det positive også i det. - Vær stolt! Og i følge speiderlederne i Bekkefaret er det viktig å se det positive: - Vi hadde en nedtur i -87 hvor vi var nede i 33 medlemmer. Det er viktig å ikke gi opp i bølgedalene. Man må tåle at det går litt opp og ned, og det er viktig å ikke bli mismodige av den grunn. Vi må være rause nok til å glede oss over det som går bra, sier Morten. - Også må vi være stolte over det arbeidet vi driver med, legger Cecilie til. Tekst: Ragnhild Erevik Lea Foto: Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere Øverst til høyre: Førerpatruljen på tur i Frafjordheiene i august Til høyre: Å rekruttere førsteklassinger mener gruppeleder Morten V. Olsen er et av Bekkefarets suksess tiltak. Under: Speidergruppa samlet på landsleiren Grønn Action Lista 2010.

11 VEKST Vekst er et av fire hovedsatsningsområder i strategiplanen Fremtiden. Landsstyret har besluttet at målene er å øke medlemstallet, øke antall grupper med 50 eller flere medlemmer, øke antallet ungdomsskoleelever og øke gjennomsnittlig medlemstid. Du kan lese mer om målene og satsningsområdene i Fremtiden på kmspeider.no/fremtiden. Velkommen til nytt år, og alle muligheter og opplevelser som ligger foran oss! Landssjefen har ordet Når Lederforum går i trykken har jeg nettopp hjemkommet fra WOSMs verdenskonferanse i Brasil. Temaet for konferansen var Leaders of innovation, hvor innovation best kan oversettes til å prøve ut nye ideer. Svært kort hevder de at speiding er en bevegelse, og at lederne er hjertet i en innovasjonsprosess for å utvikle gode og endringsvillige speiderledere, som kan identifisere problemer og utfordringer og gjøre noe med dem. 11 Det bringer oss raskt over på vår egen strategi. Vi ønsker fokus på vekst, på ledere, opplevelser og synlighet. Og vi ønsker endring. Gjør vi ikke? Er du en endringsvillig leder, eller liker du best det trygge og vante? Selv har jeg lært meg til å ikke forkaste nye ideer umiddelbart, men gjerne ta noen diskusjoner og høre andres synspunkter, og utfordre meg selv på hvorfor jeg egentlig ikke likte disse nye ideene. Jeg tror det er stor endringsvilje i vår organisasjon, når vi har rett fokus: vi gjennomførte en vellykket fusjon i 2003, vi har innført nye arbeidsgrener, og vi har innført et nytt og annerledes program. Dette er tatt i bruk av langt de fleste av våre grupper. Det vitner om at det er mye endringsvilje i organisasjonen, på tross av at vi ofte kan føle noe annet. Og for å lykkes i vårt videre arbeid med å vokse og gjøre KM-speiding til den viktigste aktiviteten for barn og unge, må vi fortsatt være villige til å endre og utfordre oss selv, og tro at vi kan. Og vi må våge å la oss utfordre av unge ledere. Synlighet er et annet tema som er svært viktig for oss, og hvor vi også må våge å tenke nytt. Synlighet er viktig på mange nivå i vår organisasjon. Det er viktig for den enkelte speider, det skaper stolthet, det skaper engasjement, og det viser vårt unike tilbud. Det er viktig å vise at vi er en samfunnsengasjert organisasjon som både vil og tar ansvar, og som gir livslang læring og utvikling. Vi jobber nå med et unikt synlighetsprosjekt sammen med Norges Speiderforbund: Speiderne tar ansvaret for flaggheising av alle deltagerflaggene under VM i Holmenkollen, fordi frivillige manglet. Dette vil ikke bare gi oss synlighet, men positiv goodwill, og viser at speiderne tar ansvar og ønsker å bidra i samfunnet. Jeg gleder meg til å tilbringe en natt i løypa! Hva ønsker jeg dere for 2011? Vi går inn i et spennende jubileumsår for 100 år med speiding i Norge. Selv om det feires jubileum, er det mye fokus framover våg å sette nye mål og drøm om de neste 100 år. Jeg ønsker å minne dere på å være beredt som speider og leder: på moro, på opplevelser, på utfordringer og til å ta ledelsen! Med dette ønsker jeg dere en riktig god speidersesong, med skiglede, vårturer og sommerleirer! Speiderhilsen fra Anne Sjømæling.

12 1212 Du kan vente deg både action og slaraffenliv på roverlandleir. Foto: Tollak Mikal Kaldheim (øverst) og Eirik Svandal Bø (nederst) Påmeldingen til roverlandsleiren er i gang! Er du klar for action og slaraffenliv? Da er det bare å melde seg på roverlandsleiren Med vaffel i vinden som arrangeres sommeren Påmeldingen åpnet 1. januar, og her er det ingen grunn til å nøle. For det lønner seg å være tidlig ute. Prisen er 1499,- frem til 1.april, men deretter øker prisen til 1799,-. Planleggingen av leiren er allerede godt i gang, og leirområdet som ligger nært ett av Norges beste området for bølgesurfing kan blant annet friste med surfekurs! Haikeløypene begynner også å ta form: - Det kommer til å være mange forskjellige haiker, så jeg kan love at folk finner en de liker, forteller leirsjef Tollak Mikal Kaldheim. Roverlandsleiren, som arrangeres fra 6. til 13. august, er selvsagt årets høydepunkt for alle rovere. Gled deg til å tilbringe en uke på det idylliske leirstedet Blikshavn på Karmøy. Påmelding skjer på Praktisk informasjon og program kan du lese mer om på Bli med på påskeleir for rovere Har du lyst å være med på snøskulptering, svenskeinvasjon, påskekrim og orange surprise? Roverombudet i Trøndelag krets inviterer til påskeleir for rovere. Leiren blir på Vassfjelletkapellet, som ligger like utenfor Trondheim, og varer fra 15. til 19. april. Fjorårets arrangement ble en suksess, og Trøndelag krets håper på at like mange velger å tilbringe første halvdel av påskeferien i godt selskap også i år. Du kan lese mer om leiren på Facebook (søk etter Påskeleir for Rovere 2011).

13 13 Sofaroverane frå Ulstein kfuk-kfum-speiderne.no Roverlaget V.A.R.G. frå Ulstein i Sunnmøre krins er eit godt fungerande roverlag, med mykje aktivitet og høg moral! Då vi for vèl eit år tilbake bestemte oss for å ta nokre av rovermerka, var det dermed liten tvil om kva for eit av desse som ville verte høgst prioritert: Sofamerket måtte jo vere midt i blinken! Vi starta med å finne eit egna objekt til prosjektet. Valet falt på Knekten, den kasserte, men velbrukte, sofaen til den dåverande nestleiaren i roverlaget. Dette var ein hjørnesofa med bord i hjørnet og plass til 7-20 menneske, alt etter storleik, komfort og kven som stuar. Utsjånaden elles var så som så, med slitte puter, latterleg 80-talsdesign og lett tennbart stoff. Vi konkluderte raskt med at dette måtte endrast, drastisk! Utrusta med nål og tråd Løysinga vart restelageret av leirbålskappestoff til nabotroppa - mjukt ullstoff, i marineblå farge verka mykje meir delikat, og dermed starta arbeidet med å trekkje om heile sofaen. Utrusta med nål og tråd, hammar og spikar, limpistol, saks, stiftemaskin, mot i brystet, og nistepakke til magen, skreid engasjerte vargarar til verket, og ein del dugnadstimar seinare var resultatet forbløffande bra! Heile sofaen var trekt om, seteryggane vart prega av roverlaget sin staute logo, nasjonalflagget, og påskrifta V.A.R.G. var òg sjølvsagt på plass! Ser og høyrest bra ut! Sjølv om sofaen såg bra ut, gav vi oss ikkje der. Vi tykte den måtte ha noko utanom det vanlege, og kva er vel meir utanom det vanlege enn ein sofa med eit heftig lydanlegg? Då ein av oss gjekk til anskaffing av ny bil, vart den medfølgjande cd-spelaren skrudd ut, og montert rett i sofaens lekre serveringsbord. Med andre ord har vi no ein sofa som både ser og høyrest særs bra ut! Frakta til Lista Elles kan det nemnast at heile sulamitten vart frakta med sørover til landsleiren på Lista, og der fekk den etter kvart sitt eige platå i portalbygninga til troppa. No derimot, er den trygt plassert i det lokale KM-huset i bygda, og på speidarhytta til Ulsteintroppa står ferdigsnekra ski, klare til dyst når minusgradene kjem snikande og bakken vert kvit. Ekte sofaglede får ein berre i Guds frie natur! Sofadåp og sofaovernatting I årets semester har vi mellom anna sofadåp, sofaovernatting, flåtesnekring og mange koselege sofastundar på programmet. Det skal bli eit godt sofaår, med meir merketaking og kven veit, kanskje dukkar sofaen vår opp på både Vaffel i vinden og anna? Den som ventar på noko godt, ventar ikkje forgjeves. Tekst og foto: Erlend Oksavik, og vargarane frå Ulstein

14 Forbundsnytt 1414 Vemund Ovesen valgt til Youth Advisor i WOSM KFUK-KFUM-speider og landsstyremedlem Vemund Ovesen er valgt inn som en av seks ungdomsrådgivere til World Scout Committee. Som ungdomsrådgiver har Ovesen et ansvar for å formidle og arbeide for ønskene og behovene til over 30 millioner speidere verden over. - Youth Advisors to the World Scout Committee er på en måte Verdensrovernemnda. Vi gratulerer masse med seier i valget! skriver leder i Rovernemnda, Eline Marie Grøholt, på Rovernemndas facebookside. Valget ble avholdt onsdag 5. januar under World Scout Youth Forum i Brasil. Ungdomsrådgiverne har ansvar for å komme med anbefalinger og støtte til The World Scout Committee, og planlegge det neste World Scout Youth Forum. Vervet varer i tre år. - Det som gjør denne oppgaven så krevende og så spennende, er at det er store forskjeller i hvordan ungdom og unge voksne forstås rundt om i ulike deler av verden, sier Ovesen. Han håper med dette tillitsvervet å kunne være et eksempel på utstrekningen speiderarbeidet har, og mulighetene dette gir for den enkelte speider. Vil dere være pilotgruppe for Nye former for KFUK-KFUM-speiding? Som et tiltak i Fremtiden vil det i 2011 bli satt i gang et pilotprosjekt for å prøve ut nye måter å organisere KFUK- KFUM-speiding på. Tanken er at det finnes flere stier til KFUK-KFUM-speiding, og ved å tilby flere stier vil vi kunne nå flere. De tre foreslåtte stiene er: Troppsstien Arrangementsstien Kursstien Troppsstien er speiderarbeidet slik det tradisjonelt organiseres. Det er ukentlige møter og noen turer i løpet av året. På arrangementsstien er du speider ved å delta på dagsturer, helgeturer, sommerleirer eller en utenlandstur. På kursstien er du speider ved å delta på ett speiderkurs som strekker seg over 6 8 kurskvelder med fokus på generelle speiderferdigheter eller en fordypning i et aktuelt speidertema. Kunne din speidergruppe være interessert i å prøve ut ulike stier? Søk om å bli pilotgruppe! Gruppene som blir godkjent som pilotgruppe vil få ,- i støtte. Søknadsfristen er 1. juni 2011, men søknader behandles fortløpende og det vil være et begrenset antall pilotgrupper. Les mer om pilotprosjektet i gruppepost nr og på kmspeider.no. For spørsmål om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Solveig Øiestad på: eller tlf: Ledergave I februar vil alle ledere og assistenter motta en hyggelig gave fra landsstyret i posten. En gave som gjør at du kan KOSE deg med strategiplanen Fremtiden, og bli minnet om den før du legger deg hver kveld. Gaven må pleies og vaskes godt, så den varer lenge! Det viktigste med gaven er at den leses og handles etter. Vær så god den er velfortjent! Litt uklart dette, synes du? Ja vel, men det skal jo være en overraskelse!

15 Ny utenlandssjef i KFUK- KFUM Global Fredrik Glad-Gjernes er ansatt som ny utenlandssjef i vår bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global. Glad-Gjernes kommer til KFUK-KFUM Global fra en jobb i Kirkens Nødhjelp. - Jeg gleder meg veldig til å ta fatt og har inntrykk av at veldig mye ligger til rette. Jeg gleder meg til å bli kjent med alle som er engasjerte i arbeidet og til å fortsette å bygge bevegelsen. Sammen kan vi bygge en folkebevegelse som kjemper for rettferdighet og fred, forteller en engasjert Fredrik Glad-Gjernes. Friluftsliv i vinterfjellet Gammel klassiker, nå i ny utgave med bl.a. oppdatert informasjon om beredskap. Du får den i Speiderbutikken! Revisjon av Norsk Roland Ingen fare. Norsk Roland er framleis den samme gode patruljeførertreninga som det har vore om ikkje betre. Roland har blitt løfta fram som eit viktig tiltak i strategiplanen. Frå sommaren 2012 blir det arrangert tre kurs som tilsammen har plass til 108 deltakarar. Program- og leiartreningsutvalet (PLU) har, med hjelp av ei gruppe tidlegare leiarar av Roland, gått gjennom og kvalitetssikra alle øktene i kurset. Roland er og skal vere den øvste patruljeførertreninga i forbundet vårt og vi ynskjer derfor å kunne tilby eit godt kurs til enda fleire. Send patruljeførarane dykkar på Norsk Roland det får de igjen for! Sjå arrangements-katalogen for meir informasjon om Norsk Roland 2011 og Foto: Alf Egil Aaberge 15 Engang Alltid sommertreff 2011 Velkommen til årets treff juni på Rødde folkehøgskole i Melhus kommune, 15 km sør for Trondheim. De landlige omgivelsene med skog og mark like ved pilegrimsleden vil prege programmet denne gang. Kanskje vil du treffe kjente pilegrimer fra tidligere tider og få vite litt mer om hvorfor de tok staven fatt. Pris Enkeltrom m/bad kr. 4250,- Dobbeltrom med bad kr. 3500,- Dobbeltrom uten bad kr. 3000,- I tillegg kommer kr. 300,- som sendes samtidig med påmeldingen. De som ikke er medlem av forbundet må betale kr. 200,- ekstra. Påmelding innen 10. mai må inneholde: Navn, adresse, tlf., epostadresse (hvis du har), romønske/hvem du vil dele rom med, reisemåte og ankomsttid. Påmelding sendes til: Norges KFUK-KFUM-Speidere Postboks 6810 St Olavs plass 0130 Oslo eller via epost: Kontonr.: Merk: Engang-Alltid treff 2011 Vel møtt! Elin Olsen Turid Sundfjord Ingebjørg Lohne Sidsel Grønlund Det blir blant annet utflukt til Frostating og Mariaklosteret på Tautra. Søndag feirer vi gudstjeneste i Nidarosdomen og tar kirkekaffen i Pilegrimsgården like ved. Bibeltimene har prest og tidligere speider Bergjot Svanholm sagt ja til å ha for oss. Hvordan komme til Rødde Fly, tog, buss eller båt til Trondheim og lokalbuss/maxitaxi videre til Rødde folkehøgskole.

16 1616 Bli med til klippen i Tyskland ESG Jamboreen i Tyskland skal være på den sagnomsuste klippen Lorelei. Nå har registreringen åpnet. Du kan forvente en allsidig europeisk stemning, en uke full av glede, spenstige aktiviteter og et trygt kristent fellesskap. Jenter og gutter fra vandreralder og oppover inviteres av YMCA Europe til en ukes leir sammen med andre speidere fra KFUK- KFUM familien i Europa. Det vil bli lagt stor vekt på et europeisk fellesskap gjennom de mange ulike aktivitetene. Her skal det godt gjøres ikke å få nye venner! På verdensarvslisten Selve leirplassen er helt unik. Lorelei er en 132 meter høy klippe på elva Rhinen. Landskapet står på UNESCOs prestisjetunge verdens arvsliste. Minst like kjent er også middelaldermyten om den vakre havfruen Lorelei som sang så fortryllende at elveskipene forliste. Vi får helt sikkert bedre kjennskap til denne historien ut over leiruka. En speiderleir er først og fremst teltliv. På denne leiren har du imidlertid mulighet til å velge å sove innendørs, enten i hytter eller på hostell. Forhåndsregistrering Det er ventet stor deltakelse fra Norge, og påmelding skjer via forbundskontoret. Arne Hernes har allerede vært på to leirmøter i Tyskland. Han vil kunne hjelpe gruppene med både informasjon, koordinering og frakt av utstyr. Det forutsetter imidlertid at gruppen tar kontakt så tidlig som mulig og melder sin interesse. Fra arrangørens side vil det være mulig å melde på etterslengere helt fram til og med juni! Gruppene bør imidlertid ha meldt sin interesse lenge før dette! Det gis en liten rabatt for dem som melder seg på innen 28. februar og betaler i løpet av mars. Informasjon om den norske delegasjonen vil være tilgjengelig på speiderprogram.no Tekst: Are Shaw Waage Foto: Felix Koenig Foto: Andreas Skalleberg FAKTA OM ESG-JAMBOREEN Tid: 30. juli til 06. august Sted: Lorelei ved Rhinen nært Frankfurt i Tyskland Arrangør: YMCA Europe speidergruppa Målgruppe: Vandrere og rovere (med ledere) Vertskap: CVJM Jungschar (KFUM-speidere i Tyskland) Leirspråk: Engelsk Deltakere: ca 500 (hvorav 100 fra Norge). Pris: 2000,- ved overnatting i telt. (100kr avslag ved registrering innen 28.feb.) Påmeldingsfrist: 30. juni! Nettside: esgjamboree.org og speiderprogram.no Kontakt: Arne Hernes /

17 Ledertreningskurs i Romania Erfaringsutveksling, konflikthåndtering og besøk til rumensk slott var blant det 20 unge KFUK-KFUM-speidere fikk oppleve på ledertreningskurs i Romania i september. Etter en uproblematisk flyreise til Cluj i Romania, ventet det nå en mer fartsfylt busstur til leirplassen i Algyogy. Selv med en bussjåfør som var noe usikker på veien kom deltagerne frem. Hovedprogrammet begynte på fredagen, hvor første økt gikk med til erfaringsutveksling, konflikthåndtering, teambuilding og prosjektideer. Etter lunsj var det tid for haik og besøk av badebasseng med varme kilder. Haiken ble ledet av en eldre lokalkjent, noe som gjorde han gikk mer bak enn foran. Kvelden ble avsluttet med middag og samling i kirken. Lørdagen bestod av årsmøte, fremtiden til ESG, informasjon om videre arrangement og roller i en gruppe, før vi dro på besøk til et gammelt rumensk slott fra 1400-tallet. Etter dette dro vi til et lokalt marked med masse tradisjonell mat, musikk og liv. Her fikk vi oppleve kulturen på nært hold, både med folkeliv og shopping. Kvelden bestod av transilvansk dans, mat og lek. 17 Søndag var det på tide for deltagerne, som var fra Norge, Finland, Sveits, Tysland, Ungarn og Romania, å dra hjem igjen. En tur til Romania i seg selv er noe uvanlig, men en tur til Algyogy, en liten landsby langt borte, er enda mer spesielt. Tekst og foto: Endre Vik Nordbrønd Hva er ESG? ESG står for European Scouting and Jungschar Group. Jungcshar er ungdomsarbeid drevet av YMCA, og dette har en stor oppslutning i Tyskland og Sveits og også i Ungarn. ESG er en programgruppe av YMCA Europe, hvor blant andre programgrupper er Ten Sing, Sports, Social Inclusion og Outdoor. Disse gruppene driver forskjellige typer arbeid som et internasjonalt tilbud i Europa. Tilbudene fra ESG er ESG Jamboree, ESG Ledertreningskurs og seminar og ESG-dagen. Både ledertreningskurset og ESG dagen er noe som arrangeres årlig, mens Jamboreen skal arrangeres hvert femte år.

18 På vei mot toppen. KOMSATOPPEN - bruksfjellet midt i Alta sentrum 1818

19 Sommaren 1984 var eg for første gong på fjellet som har fått æren av å bli Mitt fjell : Komsatoppen! Dette fjellet ligg midt i Alta sentrum. Det er er nært og lett tilgjengeleg, og har flott utsikt over heile Alta. For ein turist som treng oversikt over Alta, som lett får ord på seg for å vere uoversiktleg, så er Komsatoppen staden! Til og med som ny i Alta kan du ikkje gå deg vill på vegen opp. Som sunnmøring burde eg kanskje kaste meg utpå å skrive om eit av dei mange fjell på Sunnmøre som eg frå barndommen burde hatt eit nært og sjølvsagt forhold til. Men eg ser at det er mange sunnmøringar som skriv i denne spalten. Eg vil difor takke Henny Koppen som våga å utfordra ein utflytta sunnmøring, no finnmarking, til å skrive om sitt fjell! Vegen til topps Komsatoppen ligg midt i hjertet av Alta, og rager heile 213 meter over havet. Til Komsatoppen kan du gå på 15 minutt om du tek turen som ein treningstur. Eller du kan ta ulike stiar og nyte turen før du når toppen. Du treng ikkje å vere spesielt godt trent heller for å gå på denne fjellturen. Til Komsatoppen kan du ta lunsjpakken med deg, og med litt utvida lunsjtid får du ei fin oppleving av natur og rekreasjon. Og du kan vere ganske sikker på å møte fleire med same mål! Det er ikkje ofte det er stille nok på toppen til å nyte lunsjpakken heilt oppe, men det er mange fine stadar å stoppe på vegen. Vegen rundt? Det er mange stiar å følgje frå ca 100 meter over havet, og du kan starte nesten der du vil. Om toppen er målet, kjem du dit uansett! Og vel oppe kan du skrive namnet ditt i gjesteboka som ligg i postkassa. Då eg flytta til Alta i 1987, vart det mange turar på Komsatoppen, og ein gong prøvde eg å gå rundt langs fjorden. Det gjekk ikkje an, men eg møtte nokre flotte steinskulpturar som eg fekk flotte bilde av. Ein fin tur, som slett ikkje var forgjeves! Bruksfjellet Kvart år i juni arrangerer Alta kommune Miljøuka, som varer over to helgar. Då er eitt av måla å kome på tre fjelltoppar i løpet av veka; og Komsatoppen er den lavaste og lettaste å nå. Det er valfarting til dei tre toppane i løpet av heile veka; der det store målet er å få årets utgåve av Jeg var på toppene -t-skjorta. I samband med Miljøuka 2010 arrangerte Alta menighet miljøgudsteneste på veg til Komsatoppen, med miljø og skaperverk i sentrum. Med behov for piano, trommer og lydanlegg, var mange ryggar med og gjorde det mogleg å gjennomføre gudstenesta. Barnegospel og speidarar, og ei heil menighet på topptur! Og gudsteneste var heilt naturleg på vegen. Med flott utsikt over Alta var det den mest sjølvsagte plass å halde gudsteneste denne ettermiddagen. Speidermøter og skiløype Ved eitt av startpunkta for tur til Komsatoppen har vandrarane i Alta hatt mange speidermøte; eit område som er godt til all slags uteaktivitet. Det er lett å bringe og hente speidarar, og å ta med seg utstyr. Og stor tumleplass for ein stor vandrertropp! Og så er det Byløypa om vinteren, der Altaværingane samlar klipp for å få nytt kaffekrus! Då er det ikkje toppen av Komsa som er målet, men skiløypa som går langs fjellet på veg til ein av dei seks klippestasjonane tvers gjennom Alta by. Ved Komsa skole med skileikanlegg er det stifinnarane som inviterer til sal av pølser og karbonader og bålkos ein søndag i mars. Og med god PR-hjelp frå kommunen så får dei god oppslutning om tiltaket! Og sjølvsagt er det lysløype i Komsa, men ikkje til toppen.inni fjellet er kommunens bomberom, som også kan brukast til scene for Alta-ungdommens kreative teateraktivitetar. Her er altså fjellet som det berre er fantasien som set grense for! 19 Tekst og foto: Oddhild Klevberg Mitt fjell Miljøgudsteneste rett under toppen i juni 2010 med Oddhild Klevberg som prestevikar. Foto: Kristin Østby Oddhild Klevberg utfordrar Lena Øvrebø frå Alta KFUK-KFUM-speidarar til å skrive om sitt fjell eller sin favorittplass til neste nummer av Lederforum.

20 ARRANGEMENTSINFO Nordtangensommer Trekløver/Gilwell Foto: Bjarne Lohmann Madsen Kan din speidergruppe tenke seg å komme til en leir og et leirsted hvor nesten alt er ferdig? Etter suksessen sommeren 2009, gjentar KFUK-KFUM-speiderne tilbudet om åpen leir sommeren Vi ønsker å tilrettelegge for at speidere og ledere som ikke har leirplanene klare, kan delta på leir. I år er også familiespeidere invitert til å oppleve sommeren på Nordtangen. Aktivitetsmulighetene er mange: kanopadling, bading, haik, hinderløype, natursti, ballspill, pionering, sightseeing og mye mer. Staben gjør leirstedet klart til dere kommer. Har dere lyst på en flott leiropplevelse uten å planlegge og utføre alt selv? Her har dere en ypperlig anledning, så meld dere på. Har dere spørsmål, send en e-post til Velkommen på leir! MÅLGRUPPE: Leiren er for alle KFUK-KFUM-speidere som har gått ut 5. trinn våren familiespeidere. INNHOLD: ferdige rammer og tilrettelegging for gruppeleir sammen med andre. DATO/STED: Fra 25. juni - 2. juli. Du kan komme når du vil, og være så mange dager du vil. Nordtangen. PRIS: Ord. pris kr 1500,-/uke, 250,-/døgn. F fam.speidere 2-7 år kr 500,-/uke, 100,-/døgn. U under 2 år: Gratis! PÅMELDING: Innen 15. april.. Trekløver/Gilwell er kurset for deg som ønsker: utfordring miljø inspirasjon. Treningen vil gi deg personlig og speiderfaglig utvikling. Du får utfordringer i ledelse og bruker speidermetoden i praksis. For å kunne delta må du ha fullført lederkurs og hatt to års erfaring som leder. Kurset er tredelt: En uke på kurs, en praksisperiode med veiledning og en oppfølgingshelg. Trekløver/Gilwell-treningen skal gi speiderledere dypere innsikt i verdigrunnlag, mål og metode. Den gir personlig utvikling gjennom fellesskap og samarbeid med andre ledere. Kurset skal også gi inspirasjon til å bruke sine personlige ressurser i speiderarbeidet. Foto: Bjarne Lohmann Madsen INNHOLD: ufordring miljø inspirasjon. STED: kvernmoen. TID: juni (kurset er utvidet med en dag). KVALIFIKASJONER: Alder minst 20 år, tre års ledererfaring, fullført lederkurs KONTAKT: kursleder Marianne Løkstad, PRIS: 4000,-. PÅMELDING: innen 28. april Kurs og arrangementer VÅREN Verdenstenkedagen. Programmateriell finnes på Patruljeførerting, Nordtangen. Født i påmelding innen 25. februar. Pris: 1000, Banevoktersamling, Nordtangen. Født i 95 og eldre. Påmelding innen 11. mars. Gratis! Landsting, Vettre hotell i Asker. Vertskap: Asker og Bærum krets st. Georgsdag. Programmateriell finnes på Mediekurs for unge talspersoner, Oslo. påmelding innen 1. april. Pris: ikke avklart KILT, Horve i Sandnes. Født i påmelding innen 20. mai. Pris: 1000, Trekløver Gilwell, Kvernmoen. Se detaljer over. gjennomføres i samarbeid med NSF NM i speiding, Moss. Født i Patruljene kvalifiserer seg i kretsene. Påmelding innen 13. april. For mer informasjon: Arrangementskatalog og arrangementsplan kan lastes ned fra under fanen materiell. Se også kalenderen på

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 Hva motiverer deg? Leder Opplevelser for livet Søndre Slagen bruker leirer og turer som motivasjon

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 6 7 10 10 12 Ny inspirasjon Leder Gode ledere skaper gode ledere LEDERE og VEKST er hovedsatsninger

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 ÅPEN OG INKLUDERENDE? Leder Stabssamling i Asker Landsleirstaben var samlet på Vettre skole første

Detaljer

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Sammen står vi sterkere kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 3 2010 8. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (30) er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 3 2008 6. årgang

Detaljer

LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_3_06.indd 1 07-09-06 15:20:24 Svein Olav (28) er redaktør for Lederforum.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 3 4 6 8 10 11 FOREDLING Leder Tro og tjene hjelpe og leve En arbeidsgruppe

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 3-2008 - 6. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Har du vært på leir i sommer? Jeg har vært så heldig å få besøke hele to kretsleirer i år. Sammen

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Speidere overalt Speiderbladet Nr. 2 2009 7. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å komme hjem Det er fint å komme hjem, enten det er etter en lang dag på skolen eller etter en slitsom speidertur.

Detaljer

LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no

LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no LEDER FORUM nr. 1. 2003-1. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet Side 4 Hardhaus i våte klær Side 18 www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (25) er redaktør for

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no SPEIDER BLADET nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne GRØNN ACTiON LISTA 2010 kmspeider.no LEDER 2 Speiderbladet Nr.3 2010 8. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Tusen takk! Eg blir så glad når eg høyrer ordet takk. Eg likar når nokon seier ja takk, i staden

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer