BERNINA DesignWorks. Software Suite. PaintWork. CrystalWork. CutWork. DesignWorks prosjekter i andre språk under:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERNINA DesignWorks. Software Suite. PaintWork. CrystalWork. CutWork. DesignWorks prosjekter i andre språk under: www.bernina."

Transkript

1 Software Suite PaintWork CrystalWork CutWork DesignWorks prosjekter i andre språk under:

2 2 Innholdsfortegnelse Copyright 03 Registrering 05 Systemkrav 06 Installasjon 07 Prosjekter 16 Tips & triks 24 Kort oversikt 27 Mønster eksport 28 edding fargepalett 30

3 Copyright 3 «COPYRIGHT BY BERNINA International AG, Alle rettigheter forbeholdes» Denne offentliggjøring og medfølgende programvare må verken kopieres, videreformidles eller lagres i et system. Informasjonene må heller ikke på noen måte bli oversatt, det være seg elektronisk, magnetisk, manuelt eller på andre måter, eller avsløres overfor en tredjepart uten utrykkelig skriftlig tillatelse av: BERNINA International AG Seestrasse Steckborn / Switzerland

4 Copyright 4 Lisensavtale! ANMERKNING Skjermbildeillustrasjonene i denne publikasjonen er som eksempler og er ingen eksakte duplikater av displaylayoutene som blir generert i denne programvaren. Printet manual & annet trykt materiell DesignWorks Book Registrerte brukere av BERNINA DesginWorks Software/CutWork Software har lov til å utarbeide en kopi av BERNINA DesignWorks Software-brukerveiledning for personlig bruk. Denne kan skrives ut på en personlig skriver eller av et kommersielt firma. BEGRENSET GARANTIYTELSE BERNINA International AG tilbyr deg en garanti, begrenset til 90 dager fra og med utleveringsdag, på et USB Securtiy Key (Dongle eller Hardware Key) og tilbehør til BERNINA CutWork, PaintWork og/eller CrystalWork (heretter omtalt sammenfattet som «produktene») er feilfrie hva angår materiale og bearbeidelse. Overtredelse av denne garantien gir deg rett til å returnere produktene samen med kvitteringen til BERNINA eller en autorisert fagforhandler innen den gitte garantifristen. Produktene vil bli gratis erstattet. Du overtar kostnadene for transport og forsikring og bærer risikoen i tilfelle produktene går til spille, tar skade eller forlegges. Kjøperen stoler på sine egne evner og vurderinger til å velge programmvaren for egen bruk og overtar all risiko hva angår resultater og utføring ved bruk av programmvaren. Ifølge de lovbestemte garantiene og betingelsene avviser BERNINA International AG utrykkelig og uten innskrenkning enhver garanti, om nevnt eller ikke sagt, inkludert løfter og markedsmessige omstendigheter, og egnetheten til et bestemt formål, tittel og handling i strid med forskriftene. BERNINA International AG garanterer ikke at programvaren oppfyller kjøperens forutsetninger eller at disse blir utført uten avbrudd eller feil eller at det ser akkurat ut som fremstilt i medfølgende dokumentasjon og/eller på skjermbildepresentasjonen. BEGRENSET ANSVAR Til et maksimalt lovlig omfang av den anvente loven tar BERNINA International AG og deres programmerere, overordnede, medarbeidere, lisestakere eller andre samarbeidspartnere ikke ansvar for alle omstendigheter overfor kjøperen hva angår tilfeldige eller indirekte følgeskader (heller ikke når det gjelder erstatningskrav ved forretningsmessige profittap, forretnigsavbrudd, tap av forretningsinformasjoner og liknende), om forutsigbar eller uforutsigbar, som følge av bruk eller feilaktig håndtering, hva angår programvaren eller den medfølgende USB Security Key, ledningen eller BERNINA CutWork, PaintWork og/ ellercrystalwork tilbehør og de medfølgende dokumentasjonene, uten hensyn til grunnlaget for kravet, selv om BERNINA, din lisenstaker eller en autorisert BERNINA forhandler har henvist til muligheten for en slik skade. Noen stater eller retter tillater ikke noen utelukkelse av tilfeldige eller spesielle følgeskader, i dette tilfellet har den ovennevnte begrensning eller eller utelukkelse ingen gyldighet for deg. GYLDIGHET Din lisens for bruk av BERNINA DesignWorks programvare er gyldig så lenge du oppfyller bestemmelsene og betingelsene for sluttbruker lisensavtale (EULA). Din lisens for bruk av BERNINA DesignWorks probramvare vil bli innstilt automatisk og uten varsel av BERNINA International AG eller din lisenstaker hvis du handler mot bestemmelsene i EULA. Du kan si opp din lisens til enhver tid idet du sender tilbake BERNINA DesignWorks programvare og derav samtlige kopier, USB Security Key (Dongle), Dongel Security apparatkabel, BERNINA CutWork, PaintWork og/eller CrystalWork tilbehør og all vedlagt dokumentasjon til BERNINA International AG. KONTAKT Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din BERNINA fagforhandler eller direkte med BERNINA International AG CH-8266 Steckborn / Switzerland Software Copyright DRAWstitch Ltd. Alle retteigheter er forbeholdt. Artwork and manual Copyright 2009 BERNINA International AG. Alle retteigheter er forbeholdt. BERNINA er et handelsnavn for BERNINA International AG s registrerte varemerke. DRAWstitch er et handelsnavn for DRAWstitch Ltd s registrerte varemerke.

5 Registrasjon 5 Registrering For å kunne benytte fordelene av garanti, programvare service-pakke og informasjon om framtidige produkter, kan du melde deg på online og du får en gratis DesignWorks Design. Kun ny programvare som har blitt kjøpt hos en autorisert BERNINA fagforhandler blir dekket av vår garanti. Meld deg på under: Klikk på «Support», så «programmvare registrering». Service-pakke Vi anbefaler å laste ned og installere det aktuelle DesignWorks Service Pack Update.

6 System Requirement 6 Systemkrav Minimum CPU: Minimum 1,5 GHz Intel eller AMD processor RAM: 1 GB of RAM (for Windows XP O/S) eller 2 GB of RAM (for Windows VistaTM & Windows 7), 3GB of RAM (for Windows VistaTM 64-bit og Windows 7 64-bit) Hard disk: 1 GB ukomprimert minneplass CD-ROM: for installasjon Grafikkort: minimum: 3D DirectX 9 akselerator med minst 128 MB desidert RAM, 32-bit color. Hvis PC-en har Windows Vista/7, må den være Aero kapabel. Skjermbildeoppløsning: 1024 x 768 O/S: Windows XP, eller Windows VistaTM, Windows 7 med de nyeste Service Packs Tilkoplinger: Disponibel USB tilkopling for USB Security Key. Disponibel USB tilkopling for BERNINA minnebrikke eller symaskinforbindelse (aurora) Mus: mulig Skriver: Windows-kompatibel Anbefalt CPU: Minimum 1,5 GHz Intel eller AMD processor RAM: 2 GB of RAM (for Windows XP O/S) eller 3 GB of RAM (for Windows VistaTM & Windows 7), 4GB of RAM (for Windows VistaTM 64-bit og Windows 7 64-bit) Hard disk: 1 GB ukomprimert minneplass CD-ROM: for installasjon Grafikkort: Minimum: 3D DirectX 10 akselerator med minst 512 MB desiderter RAM, 32-bit color. Hvis PC-en har Windows Vista/7 må den være Aero kapabel. Skjermbildeoppløsning: 1024 x 768 O/S: Windows XP, eller Windows VistaTM, Windows 7 (32-64 bit) med de nyeste Service Packs Tilkopling: Disponibel USB tilkopling for USB Security Key. Disponibel USB tilkopling for BERNINA minnebrikke eller symaskinforbindelse (aurora) Mus: mulig Skriver: Windows-kompatibel

7 Installasjon 7 Installasjon Legge inn installasjonsmedium Legg BERNINA DesignWorks installasjons CD i din CD-ROM diskettstasjon. Det anbefales å forlate alle åpne programmer før du fortsetter med installasjonen. Hvis CD-ROM AUTORUN ikke er aktivert på din PC åpner du Windows Explorer og starter «oppsett.exe» fra CD-ROM stasjon. Når CD-ROM AUTORUN er aktivert åpnes følgende vindu på skjermbildet. Klikk på «Run oppsett.exe» for å starte installasjonen. A. Hvis du IKKE er systemets administrator vises følgende dialog: For å kunne installere denne programmvaren må du logge deg inn i de tilsvarende felt som administrator medbrukernavn ogpassord. Deretter klikker du på «OK» og installasjonen blir utført som normalt. B. Hvis du betjener Windows Vista operasjonssystem som administrator blir følgende dialog vist. I dette feltet klikker du på «tillate» variant for å fortsette med installasjonen. Brukerkontroll (kun forwindows Vista / 7) Begynn med installasjonen for BERNINA DesignWorks Hvis du gjennomfører installasjonen med aktivert brukerkontroll med Windows Vista, vises et sikkerhetsvarsel som informerer deg om den nye programvaren og spør om tillatelse for å fortsette med utføringen. Fjern USB Security Key og skru av brodermaskinen før du fortsetter med installasjonen. Vent et øyeblikk til installasjonsprogrammet forbereder ditt system på installasjonen. Når følgende dialog vises kan du fortsette med installasjonen av filene. Klkk i Dialog på feltet «Next» for å fortsette. Når du klikker på «Help», åpnes installasjonsmanualen. Før du går videre, forviss deg om at ingen av de følgende apparater er forbundet med din PC: USB Security key BERNINA brodermaskin Vent til installasjonsassistenten oppfordrer deg til å kople disse apparatene til et USB grensesnitt.

8 Installasjon 8 Lisensavtale Forandre målmappe Det følgende skjermbildevinduet viser Lisensavtalen. Klikk på det første operasjonsfeltet i dette vinduet og bekreft herved at du samtykker i lisensbestemmelsene. ADVARSEL! LES BESTEMMELSENE OG BETINGELSENE FOR LISENSAVTALEN NØYE GJENNOM. Klikk så på feltet «Next». I dette vinduet kan du velge en annen fortegnelse for å installere BERNINA DesignWorks eller du kan beholde mappen som vist i dialog. Velg den mappen du foretrekker med hjelp av navigasjonskontroll og klikk på «OK» for å fortsette. Oppsett type Programmålmappe Velg installasjonstypevinduet. Målmappe Dialogvinuet åpnes. Du kan enten klikke i vinduet «Next» og lar den fastsatte målmappen være, eller du klikker på feltet «Change». Du vil da bli oppfordret til å benytte en annen mappe. Hvis du vil forandre på installasjonsmappen klikker du på «Next» og du vil ledes videre til neste vindu Den momentane målmappe forandre. A. Når du velger Fullstendig blir samtlige programfunksjoner installert automatisk. Når du klikker på feltet «Next» blir installasjonsprosessen ført videre fram til «Klar for installasjon» dialog. B. Når du velger Brukerdefinert må du angi hvilke programfunksjoner du vil installere (kun anbefalt for erfarene brukere). Klikk på feltet «Next».

9 Installasjon 9 Brukerdefinert oppsett Klar for installasjon Vinduet for brukerdefinert oppsett åpner seg. I dette vinduet kan du tilføye eller fjerne de funsjonene du har valgt. Hovedfeltene, som du kan forandre er Image Tracer og Samples. Når du klikker på ikon, som er plassert til venstre for utvalgt, kan du utvide alle følgende funksjoner og komponenter. Ved å klikke på et felt får du 3 muligheter som du kan velge mellom: Funksjonen blir installert på den lokale harddisken. Denne muligheten er bare aktiv i den siste underseksjonen. Eksempel: Med denne varianten kan du aktivere en eller flere fargetabeller. I tilfelle ingen av underfunksjonene er frigitt, blir hovedfunksjonen markert med et felt. Denne funksjonen og alle tilhørende underfunksjoner blir installert på den lokale harddisken. Denne varianten er aktiv for funksjoner som inneholder underfunksjoner. Eksempel: Med denne varianten kan du aktivere alle disponible muligheter for fargetabellseksjonen. En hovedfunksjon hvor samtlige underfunksjoner er frigitt, blir markert med et felt. Du er nå klar for installasjon. Klikk på Installere for å begynne med installasjonen. Her må du velge om du vil installere EC on PC 3.1 (BERNINA brodermaskin kontrollprogramvare) eller ikke. I tilfelle du ikke vil tilkople en BERNINA brodermaskin av aurora-familien direkte, lar du denne varianten være uprøvd. Det anbefales at du installerer EC on PC 3.1 på din PC slik at du kan lagre BERNINA USB brikke og kan benytte Export to BERNINA funksjonen. Når du velger EC on PC 3.1 installasjonen på din PC begyinner installasjonen omgående. I tilfelle det blir funnet en forgjengerversjon blir du oppfordret til å fjerne denne. Installasjonen vil da automatisk videreføres. Er installasjonen av EC on PC 3.1 avsluttet, blir installasjonen av BERNINA DesignWorks programvare automatisk ført videre. Anmerkning: Installasjonen av EC on PC 3.1 kan muligens kreve en ekstra Net Framework 2.0 installasjon. Dette kan vare en stund, vær litt tålmodig. Denne funksjonen er ikke disponibel. Denne varianten kan blokkere en spesiell funksjon du har valgt i en undermappe eller samtlige varianter for hovedfunksjonene. Dette er markert med et felt. Når du har valgt funksjonene som du vil tilføye eller fjerne, klikker du på feltet «Next».

10 Installasjon 10 Komplettering av installasjonen installer Direct X USB Key fjernstyringsupgrade tjenesteprogram Når installasjonen er komplett vises følgende fremstilling som bekrefter at installasjonen er avsluttet. I samme dialog blir du gjort oppmerksom på at etter denne installasjonen DirectX 9.0c blir installert i systemet ditt. Klikk på «Finish», for å avslutte installasjonen av BERNINA DesignWorks. Installasjonen av DirectX 9.0c. begynner automatisk. Nå kan du tilkople brodermaskinen din og USB Security key. Etter at installasjonen er avsluttet vises USB Key fjernstyringsupgrade tjenesteprogram. Anmerkning: Er din USB Key allerede oppdatert klikker du på «annuller». Hvis du oppgraderer en eldre versjon må du sette inn en (eller flere)16-bit Upgrade Code(s), som du har fått av din forhandler, i det tilsvarende Codefeltet. Følg instruksjonene for DirectX installasjon som vist i følgende fremstilling: Forviss deg om at du har internettforbindelse og klikk på «Upgrade». Så snart Upgrade er vellykket avsluttet vises en suksessmelding. Hvis du får en feilmelding, vær vennlig å kontakt din forhandler for å få hjelp. Hvis du vil upgrade din USB Key til et seinere tidspunkt, får du tilgang til USB Key fjernstyringsupgrade tjenesteprogram over følgende sti: Start > Alle programmer BERNINA DesignWorks > USB Key Upgrade I tilfelle du ser en feilmelding som vist i følgende framstilling «Check your internet connection», forviss deg om internetfobindelsen er itakt og/eller om Firewall muligens blokkerer tilgangen.

11 Installasjon 11 Ny start påkreves Ny start av installasjon Ved dette punktet er installasjonen avsluttet og en dialog vises, som oppfordrer deg til å starte systemet ditt på nytt, for å arbeide med det nyinstallerte programmet. Du kan klikke på «Ja» for straks å initialisere en ny start eller på «Nei», hvis du planlegger en ny start til et senere tidspunkt. Før du klikker på «Ja», forviss deg om at samtlige programmer er lukket for å forhindre datatap. I tilfelle du vil slette ett eller flere av de foregående skritt av installasjonen, klikker du på forlate feltet. Det følgende vindu vises. Systemet ditt blir satt tilbake til den tilstanden du hadde før installasjonen. Hvis du tilfeldigvis har trykt på forlat feltet og derved har avbrutt installasjonen, må du begynne forfra igjen. I Windows Explorer klikker du på CD-ROM stasjon som inneholder BERNINA DesignWorks installasjonen og starter installasjonen på nytt med et dobbeltklikk. Programadministrasjon BERNINA DesignWorks programvare ble vellykket installert på PC-en din. For å utføre programvaren åpner du Windows startmeny, klikker på Programmer -> BERNINA DesignWorks og så på BERNINA DesignWorks. På Desktop kan du også dobbeltklikke direkte på BERNINA DesignWorks feltet. Når BERNINA DesignWorks en gang er installert på PC-en din, kan BERNINA DesignWorks CD bli brukt for å forandre, gjenopprette enkelte deler eller fjerne hele programmet BERNINA DesignWorks fra din PC. For å aktivere programforvaltningsmulighetene går du fram på følgende måte. Legg BERNINA DesignWorks installasjons CD inn i din CD- ROM stasjon. Hvis AUTORUN funksjonen ikke er innkoplet åpner du Windows Explorer, klikker på CD-Rom stasjonen og der på filen «oppsett.exe». Hvis du gjennomfører installasjonen over Windows Vista/7 systemet og du har brukerkontrollen, vises en sikkerhetsmeldig som informerer deg om den nye programvaren og spør om tillatelse til å utføre denne. Hvis du IKKE er PC-ens administrator vises følgende dialog. For å kunne installere programmvaren må du logge deg inn i de tilsvarende felt som administrator med brukernavn og passord Deretter klikker du på «OK» feltet og installasjonen videreføres.

12 Installasjon 12 Tilpasse Hvis du har Windows Vista operasjonsystem som administrator vises følgende dialog. I dette vinduet må du velge «tillate» variant slik at installasjonen kan videreføres. Det følgende vindu vises: Klikk på «Next» for å fortsette med valg av administrasjonsvariantene. I det generelle administrasjonsvinduet velger du muligheten tilpasse og klikker på «Next», for å tilpasse det installerte programmet. Følgende vindu blir åpnet. I dette vinduet kan du forandre de installerte programegenskapene idet du tilføyer eller fjerner fargetabeller eller andre deler. Når du har valgt de tilsvarende egenskapene som du vil tilføye eller fjerne, klikker du på «Next». De 3 hovedområdene du kan tilpasse er Image Tracer og Samples. Når du klikker på ikonet som ligger helt til venstre for valgmuligheten, kan du utvide alle etterfølgende egenskaper og komponenter. Når du klikker på et felt får du 3 muligheter som du kan velge mellom: Funksjonen blir installert på den lokale harddisken. Denne muligheten er kun aktiv i den siste underseksjonen. Eksempel: Med denne varianten kan du aktivere Image Tracer add-on. I tilfelle ingen underseksjoner er frigitt, blir hovedfunksjonen markert med et felt. Denne funksjonen og alle tilhørende underfunksjoner blir installert på den lokale harddisken. Denne varianten er aktiv for funksjoner som inneholder underfunksjoner. Eksempel: Med denne varianten kan du aktivere alle mulighetene for fargetabellseksjonen som er til rådighet. En hovedfunksjon hvor samtlige underfunksjoner er frigitt blir markert med et felt. Denne funksjonen er ikke til rådighet. Denne varianten kan blokkere en spesiell funksjon i en undermappe eller samtlige varianter for hovedfunksjonene du har valgt. Dette er markert med et felt. I dette vinduet har du valget mellom å tilpasse, å reparere eller å fjerne BERNINA DesignWorks Software fra din PC. Følgende vindu vises. Klikk på feltet «Install». Installeringen av de ekstra egenskapene begynner.

13 Installasjon 13 Fjerne Så snart installasjonen er avsluttet åpnes følgende vindu som informerer deg om at installasjonen er avsluttet. Klikk på «Finish» for å avslutte prosessen. Den siste administrasjonsvarianten gjelder fjerning av programmet. I administrasjonsvinduet velger du varianten fjerne og klikker på «Next». Med denne funksjonen fjerner du BERNINA DesignWorks og samtlig installert tilbehør fra din PC. I det nye vinduet, se ovenfor, klikker du på «Remove» for å deinstallere programmet. Reparere Den neste administrasjonsvarianten er reparere. Denne muligheten hjelper deg å utbedre feil som har oppstått ved urimelig bruk eller manglende deler av programmet. Manglende eller mangelfulle filer, Shortcuts eller anmeldeopplysninger kan så utbedres. Velg feltet «Repair» i hovedadministrasjonsvinduet og klikk på «Next». Følgende vindu åpnes. Klikk på «Install». Programmet blir reparert automatisk. Så snart deinstallasjonen er fullstendig, åpnes følgende vindu som informerer deg om at deinstallasjonen er avsluttet. Klikk på «Finish» for å avslutte prosessen. Så snart installasjonen er ausluttet, åpnes følgende vindu som informerer deg om at installasjonen er avsluttet. Klikk på «Finish» for å avslutte prosessen.

14 Installasjon 14 Individuelle 3D egenskaper for grafikkort Har du problemer med å åpne BERNINA DesignWorks, kan det være nødvendig å tilpasse 3D konfigurasjon for programvaren. Gå på Start >All Programs >BERNINA DesignWorks > Config3D. Hvis grafikkortet ditt har over 64 Mb RAM eller mer med de nyeste drivere og DirectX 9.0C, vil det ikke oppstå noen problemer når du arbeider med BERNINA DesignWorks. Når du laster BERNINA DesignWorks Config3D, vises følgende dialogvindu. I dette vinduet må du tilpasse 3D forhåndsvisnigsinnstillinger for BERNINA DesignWorks i samsvar med grafikkortes ytelse. Når du klikker på felt viderekommen i BERNINA DesignWorks 3D konfigurasjonsdialog, vises infolisten med «Videokort og ytelser». Dette er tekniske informasjoner om grafikkortet som er installert i din PC. Denne listen med alle informasjoner kan sendes per e-post: Klikk her på feltet Send via . Du kan også velge teknologien som du vil bruke, optimere 3D innstillingene og finne ut av nyttige, tekniske informasjoner om ditt grafikkort. Velge teknikk Fra dette dialogvindu kan velge mellom to teknologier som støtter BERNINA DesignWorks. DirectX 9.0 eller nyere er standard 3D teknologi som blir brukt av BERNINA DesignWorks. Derfor er det nødvendig at «DirectX 9.0c eller nyere» er installert på din PC, slik at BERNINA DesignWorks fungerer uten vanskeligheter. Denne varianten må velges for å kunne utnytte den høye kvaliteten for 3D forhåndsvisning ved bruk av BERNINA DesignWorks. OpenGL kan brukes av kompatible grafikkort. Varianten OpenGL kan brukes som et alternativ for å se BERNINA DesignWorks i 3D. Vi foreslår denne muligheten i tilfelle grafikkortet ditt har problemer med Direct3D grafikker. I begge tilfeller må driverne for grafikkortet stadig være på den nyeste stand idet du laster disse ned fra produsentens offisielle side. Hvis du har en laptop må du laste ned de aktuelle driverne for ditt grafikkort fra laptopprodusentens side. For å finne ut om teknologien blir understøttet, velger du OpenGL variant, og i infolisten som vises når du klikker på «Advanced» kontrollerer du om «Supports OpenGL» variant er i egenskapslisten med verdi «Yes».

15 Installasjon 15 Optimerte innstillinger De variantene som er opplistet i dette området har med kvaliteten for 3D forhåndsvisning av stingene i BERNINA DesignWorks å gjøre. Variantene er: Stabilitet, når du velger Stabilitet blir 3D forhånsvisnigen av programvaren innstilt på det underste kvalitetsnivå. Her blir prioriteten lagt på utføringen. Hastighet, velger du hastighet blir 3D forhåndsvisningen av programvaren innstilt på middels kvalitetsnivå, en god utføring er sikret. Når du forlater 3D innstillingene, må du klikke på feltet «lagre brukerinnstillinger» for å lagre endringene du har gjort. Når du klikker på feltet «lagre brukerinnstillinger», gjelder de valgte 3D innstillingene kun for den momentane Windows bruker. Når du klikker på feltet «lagre generelle innstillinger» gjelder endringene for samtlige Windows brukere. Ved neste start av BERNINA DesignWorks trår de nye 3D innstillingene i kraft. Hvis programvaren ikke starter opp, reduserer du 3D kvaliteten for BERNINA DesignWorks 3D oppsett, lagre innstillingene og forsøk på nytt. Kvalitet, når du velger kvalitet er nivået godt for 3D forhåndsvisning av stingdelen i BERNINA DesignWorks, uten at utføringen blir rammet. Høy kvalitet, 3D forhåndsvisnig blir, tilsvarende med grafikkortet, innstilt på det best mulige nivå. Jeg åpner til vanlig I dette delområdet for dialogvinduet kan du definere antall designer som du til vanlig vil arbeide med samtidig. Antall åpne designer er direkte forbundet med ytelsen av ditt grafikkort. Et godt grafikkort muliggjør High quality 3D forhåndsvisning for mange BERNINA DesignWorks instanser. Er grafikkortet ikke så godt, kan du åpne tilsvarende færre BERNINA DesignWorks instanser. Få av de der samvirkende BERNINA DesignWorks Windows varianter vil holde kvaliteten for 3D forhåndsvisning på et høyt nivå, slik at det enda vil være mulig å åpne flere BERNINA DesignWorks instanser. Mange av de samvirkende BERNINA DesignWorks Windows varianter vil innstille en gjennomsnittlig kvalitet for 3D forhåndsvisning, derved beholder du muligheten til å åpne mange BERNINA DesignWorks instanser.

16 16 BERNINA DesignWorks Projects Prosjek ter

17 Projects 17 Utarbeide Åpne fil: Dobbeltklikk på Desktop-ikon, for å starte programvaren. I «åpne» klikk på «bibliotek» og «dokumenter». I Mappen «BERNINA Design Works samples» velg ønsket fil. I vindu «Nytt design» klikk på «Åpne bestående design» eller «gjennomsøke». Design blir åpnet. Forberede design for BERNINA brodermaskin (se kapittel «mønster eksport»). Bemerk: Designer med strassteiner blir lagret separat.

18 Projects 18 PaintWork PaintWork Viktig: Da beskaffenheten av stoff og penner har stror utvirkning på mønsterets utseende, anbefales det først å lage et prøvearbeid! Spenn stoff med vlieselin i den den fastsatte broderirammen og befest broderirammen på broderimodulen. Alt etter materiale, bemerk opplysningene i «Tips & triks». Åpne PaintWork Design på maskinen. En PaintWork rekkefølge blir fremstilt med et pennikon i feltet for visning av farvemønster. Tips: sett inn og velg stingplate/cutwork/gerad=oransje. Monter og velg PaintWork Tool # 93, sett inn passende stiftadapter. Velg pennfarge i samsvar med fargeangivelsen og spenn fast. Alt etter pennens farveintensitet, tilpass pennhøyden. Start maskinen. Utarbeid alle fargene etter hverandre i samsvar med visningsfeltet for fargemønster. Fikser fargene som anbefalt av pennprodusenten.

19 Projects 19 CutWork CutWork Spenn stoff med vlieselin i den fastsatte broderirammen og befest broderirammen på broderimodulen. Alt etter designets materiale og utføring, bemerk opplysningene i «Tips & triks». Sett inn og velg stingplate/cutwork/gerad=oransje. Fjern nål og sett inn CutWork Tool. Monter og velg syfot #44C. Åpne CutWork Design på maskinen. En CutWork rekkefølge blir vist med et CutWork Tool-ikon i visningsfeltet for fargemønster. De enkelte kuttposisjonene blir vist i farge alt etter maskin. Drei CutWork Tool i den repektive kuttposisjon som vist i visninsfeltet for fargemønster. Start maskinen. Utarbeid alle fire kuttposisjonene etter hverandre i samsvar med visningsfeltet for fargemønster.

20 Projects 20 CrystalWork CrystalWork Materiale Underlagspapir (bake-/pergamentpapir) Sjablongmateriale (grønn) Underlagsplate (kartong) Transfer Tape Spenn fast underlagspapir for sjablongmateriale Som underlagspapir for sjablongmateriale anbefaler BERNINA Reynolds Freezer Paper Bake- eller pargamentpapir som er vanlig i handel Viktig: For at CrystalWork beholderen skal kunne plasseres under broderirammen, må underlagsmaterialet spennes på den indre rammen i stedet for under som ved brodering. Ved mønster med mange forskjellige steinstørrelser og farger er det nødvendig å lage en separat sjablong for hver steinstørrelse eller farge! Legg underlagspapiret på den indre rammen. Sett på den ytre rammen og spenn undrelagspapiret stramt fra alle sider. Klipp bort mest mulig overskytende papir. Klipp ut sjablongmateriale (grønn) tilsvarende designstørrelsen (skriv ut forhåndsvisning). Plasser sjablongmateriale på den påspente broderirammen. Tips: Den nøyaktige posisjonen for sjablongmaterialet på broderirammen lar seg kjøre nøyaktig omkring på symaskinen ved hjelp av funksjonen «Virtuell posisjonering».

21 Projects 21 Åpne CrystalWork Design på maskinen I visningsfeltet for fargemønster på maskinen vises en CrystalWork design med et strassteinikon og den respektive steinstørrelse og farge. Etter fullføring av design, løsne sjablongmaterialet fra underlagspapiret og kleb på en kartong som er vanlig i handel. Fyll så strassteiner opp med en børste. Monter og velg CrystalWork fot # 48. Sett inn og velg stingplate/cutwork/gerad=oransje stingplate. Monter CrystalWorkTool klippestempel og matrise. Fest rammen på broderimodulen og posisjoner sjablongmateriale Start maskinen. Alt etter størrelse på Crystal designer må beholderen for CrystalWork tømmes i løpet av stemplingen. Oppfyllingshøyden for CrystalWork vises automatisk. Er den maksimale oppfyllingsmengden nådd, vises en oppfordring til å tømme beholderen. Fjern broderirammen, tøm CrystalWork beholderen. Monter beholder og broderramme på nytt og fortsett i design. Pass på: Når du veksler fra en design sekvens til den neste, pass på at stansestempel og matriser settes inn passe med steinstørrelsen. De fire stansestørrelsene SS06, SS10, SS12 og SS16 er respektive innpreget på matriseplate og stansestempel.

22 Projects 22 Klipp ut strykefolie tilsvarende med mønsterstørrelsen og legg den over strassteinene, trykk godt fast. Ta så strykefoliet med Crystal Design sakte bort. Pass på at alle steinene blir sittende fast på foliet. Plasser design på ønsket underlag og trykk fast med et tørt strykejern i 20 sekunder. Ta så stykefoliet sakte bort. Pass på: Styketemperatur og -varighet må tilpasses stoffet.

23 23 BERNINA DesignWorks Projects Combined Kombinerte designer Spenn stoff med vlieselin i den fastsatte broderirammen og fest den på broderimodulen. Så snart designet er åpnet på maskinen, blir det synlig på visningsfeltet for fargemønster med hvilken prosess utarbeidelsen begynner. Ved skifte fra en designrekkefølge til neste må du passe på at til hver bruk den passende syfot velges/angis. PaintWorkTool # 93 Sett inn passende stiftadapter og tekstilpenn. Broderifot # 26, Sett inn nål og træ maskinen. CutWorkTool # 44C Sett inn CutWorkTool og drei 1-4 alt etter kuttposisjon. Design kombinasjoner med CrystalWork Umiddelbart etter mønsteret, åpne det separat eksporterte Crystal Design. Spenn underlagspapir i broderirammen, fest rammen på broderimodulen og posisjoner sjablongmateriale. CrystalWork labb # 48 Monter CrystalWorkTool stansestempel og matrise. Utarbeid alle designrekkefølgene etter hverandre tilsvarende meldingen i visningsfeltet for fargemønster. Etter fullføring av mønsterkombinasjon Fikser fargene som anbefalt av pennprodusenten og stryk på strassteinene.

24 Tips & triks 24 Tips & triks

25 Tips & triks 25 PaintWork CutWork Male Utoverflyting av fargene Alt etter stoffvalg flyter fargene forskjellig. For sikkerhets skyld tas først en «flytetest» på et prøvestoff. For å få fargen til å flyte mere kan man væte stoffet. For å forhindre to farger i å flyte inni hverandre, må den første fargen først tørke helt. Ved stryking går tørkingen fortere. 3D Det kan oppnås en flott 3D-effekt ved å bruke en tynnere penn i kantene enn på fyllflatene. Enkelte detaljer kan i tillegg fremheves med broderier. Fiksering For å få et optimalt fargeresultat, bemerk henvisningen for fiksering på pennen. Pennvalg Ved penn- og stoffvalg kan det eksperimenteres fritt. Ristepenner Ristepenner er kun egnet for små flater. Prøvemal før du spenner fast pennen, for å se om fargen flyter. Avbryt maleprosessen ved større flater, ta ut pennen, rist, ta en ny fargetest, spenn pennen inn igjen og fortsett med «Start». Male på jersey Ved bruk av jerseystoff brukes vlieselin som vanlig. For å forhindre at stoffet sklir, kan det i tillegg klebes selvklebende vlieselin under jerseyen. Ikke sett pennen for hart på stoffen, da pennen kan bli hengende fast i stoffet. Ved bruk av veldig tynt jerseystoff, mal 2 ganger og stryk flaten tørr imellom. Når det kuttes med CutWork Tool bør man alltid bruke en stabil, fast vlieselin. Stoffet bør strammes veldig godt i broderirammen (trommeeffekt). Når man klipper tynne, lette stoffer med linvevbinding eller satengbinding bør det brukes stivelsesspray til stabilisering (sågar flere ganger). Slik kan man sikre et pent snitt. Spenn stabil vlieselin i rammen som underlag og heft på stoff eller fest det med sprøytelim hvis stoffene ikke kan eller skal spennes fast i rammen. Tool Innstill pennhøyde for PaintWork Tool over mutter med riller.

26 Tips & triks 26 CrystalWork For å bearbeide enkelte steiner i en CrystalWork fylling eller kontur, må fyllingen separeres til enkeltsteiner. Separerte strassteiner kan ikke kombineres mer. For å holde oversikten over et stort antall steiner kan det være hjelpsomt å legge de enkelte steinene på en flate igjen ved hjelp av funksjonen Group by Color. Bruk vannoppløselig vlieselin (f. eks. Soluvlies) til hullbroderi. De utklipte utsparingene tildekkes med et tilstrekkelig stort stykke vannoppløselig vlieselin og tråkles rundt broderimønsteret. Før du klipper ut diverse former er det til fordel å sette på funksjonen «Running before». Offset kutting Cutting Offset : Pass på at kuttlinjen er minst 0.8mm vekk fra den tråklede linjen, ellers kan tråden kuttes over. Til dette formål settes f. eks. offseteinnstillingen for kuttlinjen på -0.8 mm. «Net Fill»: For en nettfylling må man også passe på en riktig innstilling av Offset. Nettfyllingen bør overdekke de kuttede utsparingene med minst 1mm, slik at disse syes på stoffkanten og nålen ikke stikker i det tomme. Dessuten anbefales det å bruke vannløselig vlieselin, som ved hullbroderi. For fremstilling av applikasjon er det meningsfylt å bruke en dobbeltsidig selvklebende vlieselin (f. eks. Double Stick fra Steam - a - Seam). Ikke posisjoner snittobjektene i et CutWork mønster for nært hverandre. De kuttede utsparingene reduserer materialets kvalitet. Hvis CutWork mønster inneholder flere kuttobjekter bør objektene legges sammen med funksonen «Combine». Slik kan antall fargeskift reduseres massivt. Etter bearbeidelse med CutWork programvare må mønsteret ikke dreies mer! Etter eksport av mønster ligger posisjonene for CutWork Tools fast og blir mistet på maskinen etter en ny dreiing av mønsteret. Det er tilrådelig å utarbeide en utskriftversjon av designet før eksport. Skriv ut forhåndsvisning viser for det første mengden av strassteinene du trenger og for det andre kan det brukes som mønstersnitt for stansefolie. Spenn papiret så stramt som mulig og klipp bort overflødig materiale. Skyv den indre rammeinnsatsen kun minimalt oppover ut av rammen slik at stansefoliet "svever" lett over containeren. Den eksakte posisjonen for plassering av det utklipte stansefoliet på den spente rammen kan kartlegges nøyaktig når mønstrets hjørnepunkter først startes med hjelp av stingforløpskontrollen. Ved store mønster med mange strassteiner skal avstanden mellom steinene velges raust, da sjablongenes materiale er mottagelig for brekk når perforeringen er satt for trangt. Enkelte små brekk i materialet kan lett klebes over med en klebestrimle som er vanlig i handel så lenge sjablongen enda befinner seg i rammen. Deretter kan feilaktige hull stanses på nytt ved hjelp av stingforløpskontroll. Ved mønster med mange forskjellige steinstørrelser og farger er det nødvendig å utarbeide en separat sjablong for hver steinstørrelse eller farge. Blir bare enkelte steiner av en annen størrelse tilføyd, kan disse forbindes på en sjablong. Pass på å begynne med de største steinene først når du fyller strassteinene opp i sjablongen.

27 Quick Reference Guide 27 Kort oversikt Programvare veiledning Nytt...Ctrl+N Åpne...Ctrl+O Lagre...Ctrl+S Eksport...Ctrl+B Utskrift...Ctrl+P Kopiere...Ctrl+C Lim inn...shift+v Annuller...Ctrl+Z Gjenopprett...Ctrl+Shift+Z Velge stoff...ctrl+f Rediger fargepalett...ctrl+l Administrere rammevarianter...ctrl+h 100%...Shift+1 Sveise... Klipp ut... Tegne...Ctrl+1 Snittmengde... Hjelp...Shift+F1 Justere venstre...l Justere vertikal...c Justere høyre...r Justere oppe...t Justere horisontal...e Justere nede...b Samme bredde...shift+w Samme høyde...shift+h Samme størrelse...shift+s Samme avstander horisontal...shift+c Brodere...Ctrl+2 Utvalg ramme... Lasso utvalg... Redigere formpunkter...f10 Vis forstørre...z Zoome forrige...f3 Full skjerm...f4 Svingvindu...H Måle...F9 Retninger...D Inndele...Shift+D Tegne sakte på nytt...shift+f11 Frihånd...F5 Bezierformer...Shift+F5 Kontur...Ctrl+F5 Tryllestav... Strassteiner... Ellipse...F7 Kakestykke...Shift+F7 Firkant...F6 Trapes...Shift+F6 Polygon...Y Stjerne...S Rediger tekst...f8 Danne firkant oppstilling... Danne sirkelrund oppstilling... Automatisk kant... Automatisk rekkefølge... Samme avstander vertikal...shift+e

28 File Export 28 Mønster eksport CutWork designs CutWork / PaintWork designs Ved eksport av mønster til BERNINA symaskin må følgende skritt prinsipielt følges: Venstreklikk på «Export to BERNINA» i verktøylinje. Venstreklikk på «Export to BERNINA» i verktøylinje. «BERNINA Device Selection» åpnes. Velg bruk. «BERNINA Device Selection» åpnes. Velg minnebrikke. Utførlig hjelp til bruk av Aurora ellerdeco340 i symaskin brukerveiledning. Mønster blir lagret på minnebrikke.

29 File Export 29 CrystalWork design DesignWorks design Eksport CrystalWork fra kombinasjonsmønster File -> Export -> Crystals to Machine Ved et kombinasjonsmønster som inneholder CrystalWork er følgende skritt nødvendig: Se CutWork / PaintWork design. Eksport CrystalWork fra kombinasjonsmønster File -> Export -> Crystals to Machine Velg minnebrikke. Mønster blir lagret på minnebrikke. Velg minnebrikke. Mønster blir lagret på minnebrikke. Example Tilkoble BERNINA minnebrikke på PC. Velg minnebrikke «BERNINA Device Selection». Mønster blir lagret på minnebrikke. Innrett sy- og brodercomputer med brodermodul og und passende Tool.

30 edding color palett 30 edding fargepalett Farbkarte A6_ e4500+e4600_f_a :44 Seite black 002. red 003. blue 004. green 005. yellow 006. orange 007. brown 008. violet 009. pink 010. light blue 011. light green 012. grey 016. light orange 019. carmine red 033. orient blue 034. pale green 065. neon yellow 066. neon orange 068. neon violet 069. neon pink Printing on paper does not give exact reproduction of the ink colours. andre anbefalte penner Marabu Textile Painter Colors by WACO Stoffmalstifte Stained by Sharpie Javana Artmarker Marvy Uchida Nerchau Farben Copyright by BERNINA International AG CH-8266 Steckborn Switzerland

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1

Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Veiledning Oppgradere HP ElitePad 900 fra Windows 8.0 til 8.1 Rev A NO HP har ikke testet ElitePad 900 med Windows 8.1 Av denne grunn anbefaler vi på det sterkeste at man ikke oppdaterer HP ElitePad 900

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer Felleskatalogens Nedlastbare web som server løsning.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg

Oppsettveiledning. Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Oppsettveiledning 1 2 3 Komme i gang Installere DeskTopBinder V2 Lite Tillegg Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og styre forskjellige data som f.eks. filer opprettet av applikasjoner, bildedata

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb 09.08.2016 Norsk Helsenett SF - PC 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 1 INNLEDNING 3 2 INSTALLASJON AV HJEMMEKONTOR 3 3 REGISTRERING AV PKI-SERTIFIKAT

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Enbruker (PC og bærbar) Windows Installering av Felleskatalogens CD-rom/web på Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust USB Video Editor. Ved installering er det er nødvendig med

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

GravoStyle Dokumentasjon

GravoStyle Dokumentasjon GravoStyle Dokumentasjon Installasjon av maskin- og programvare (REV. 01.2012) OVERSATT OG TILPASSET FRA ENGELSK FEBRUAR 2012 GRAVOGRAPH NORGE AS V/ TOR-JØRGEN MOSKAUG Innhold INSTALLASJON SOFTWARE...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Installere VHOPE og VHOPE-bibliotekfiler

Installere VHOPE og VHOPE-bibliotekfiler Installere VHOPE og VHOPE-bibliotekfiler Trinn 1, installere VHOPE Programmet VHOPE må installeres på datamaskinen før du kan bruke presentasjonsmaterialet på denne USB-stasjonen. Hvis du er koblet til

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer