Avtale. mellom. Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale. mellom. Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved:"

Transkript

1 om etablering og drift av fiskefelle i Etnevassdraget. 1 Avtale mellom Pilotprosjekt for Hardangerfjorden representert ved: Fiskeridirektoratet Fylkesmannen i Hordaland Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane Hordaland Fylkeskommune Direktoratet for Naturforvaltning Oppdrettsnæringen i Sunnhordland-Hardanger Hardangerfjord Villfisklag Benevnt som Partene og Etne Elveeigarlag, benevnt som Leverandør, Denne avtale er å se på som en Avtale mellom Pilotprosjekt for Hardangerfjorden (Partene) og Etne Elveeigarlag (Leverandør). 1. Intensjon Intensjonen med avtalen er å a. Hindre oppgang av rømt fisk i det nasjonale laksevassdraget i Etne b. Teste ut effekt av oppgangsfelle c. Gjennom et organisert og målrettet samarbeid gi svar på viktige kunnskapsmål (vedlegg 3) d. Bidra til forbedret kommunikasjon og sameksistens mellom oppdrettsnæring og villfiskinteresser i området For å oppnå intensjonene i avtalen skal det etableres og driftes en fiskefelle i Etnevassdraget. 2. Varighet Avtalen har en varighet på tre, 3, år med oppstart 1. april 2012 til og med 31. mars Leverandør Etne Elveeigarlag skal: Stå som lokal tiltakshaver av Fiskefelle. Stå ansvarlig for å søke om nødvendige tillatelser for etablering av fiskefelle. Stå som driftsansvarlig for fiskefelle iht. Vedlegg 1 Rapportere til styret Journalføre oppgangsdata fra fiskefelle fortløpende 4. Partene og styret Partene skal: Fullfinansiere oppbygging og drift av fiskefellen i Etnevassdraget iht. Vedlegg 2

2 Utnevne styre for prosjektet etter forslag fra hver av partene Partene utpeker leder for styret fra oppdrettsnæringens kandidater Styret skal: Etableres for hele prosjektperioden og medlemmene har ingen vara, men bortfall erstattes av Styringsgruppen ved behov Bestå av 5 medlemmer hvorav 2 fra forvaltningsenhetene, 1 fra Etne Elveeigerlag, og 2 fra oppdrettsnæringen Representere Partene i prosjektet Treffe beslutning om teknologisk løsning for oppgangsfelle Sikre at prosjektet drives i henhold til avtalen, inklusive økonomistyring og revisjon Ta aktiv del i oppfølgingen av prosjektet som diskusjonspartner for Etne Elveeigarlag Sikre fortløpende dokumentasjon og utgi årsrapport Representere prosjektet utad Vurdere, finansiere, beslutte og følge opp eventuell følgeforskning Rapportere løpende til Styringsgruppen for Strakstiltak for Hardangerfjorden Styrets leder skal: Innkalle til møter minimum kvartalsvis og ellers ved behov Lede styremøtene og sikre at vedtak har støtte hos partene Sikre at det føres referat fra styrets arbeid 5. Eierskap Eierskapet til fiskefellen tilligger Leverandør. Ved Avtalens utløp kan Etne Elveeigarlag velge selv å drive fellen videre for egen regning. Alternativt må Partene ved styret koste fjerning av fiskefellen. 6. Økonomi Partene skal finansiere etablering og drift av fiskefelle iht. Vedlegg 1 og 2 og står pro rata solidarisk ansvarlig for finansiering. Følgeforskning drøftes og besluttes i styret med tilhørende tilleggsfinansiering. Eventuell kompensasjon for merarbeid skal avtales særskilt med Leverandør når dette er relevant. 7. Opphør Avtalen er uoppsigelig i Avtaleperioden. Unntaket er hvis a. Partene ved styret og Leverandør er enige om å terminere Avtalen. Prosjektet mangler finansiering ut avtaleperioden og må avsluttes tidligere. 8. Tilslutning Partene slutter seg til denne Avtale ved Styringsgruppens vedtak. Bergen / Etne Pilotprosjekt for Hardangerfjorden Jens Chr Holm (leiar) Etne Elveeigarlag Vidar Børretzen 2

3 Vedlegg 1 Etablering: Etne Elveeigarlag er ansvarlig for etableringen av fiskefelle i Etnevassdraget, herunder; søknader om tillatelse til etablering, avklare grunnspørsmål opparbeide nødvendige kartskisser kontakt inn mot leverandør av fiskefelle eventuell rapportering til offentlig forvaltning m.v. Drift: Fiskefellen i Etnevassdraget skal drives som følger; Som minimum, skal fellen stå i elven i perioden 1. mars 1. november. Elveeigarlaget er ansvarlig for å demontere/montere felle. Det er Elveeigarlaget som er suveren i HMS spørsmål knyttet til montering/demontering og drift av fellen. Fellen skal røktes daglig i hovedsesong, fra 1. mai 1. oktober, og ved behov i de resterende perioder. Røkting av fellen skal bestå i; - Sjekk av fisk i låssettingsbur m.o.t. art, årsklasse, ca. vekt, lengde, k-faktor, lus og skjellprøver (driftsjournal godkjennes av styret) - Fortløpende journalføring av registreringer - Fjerning av eventuelt driv i fellen (stein, busker, trær ell.). - Løpende vedlikehold av felle Eventuelle avvik skal rapporteres til styret. 3

4 Vedlegg 2 Etablering: Investering Fiskefelle kr (selve fiskefellen med forankring m.v.) Registreringsutstyr kr (datamaskin, håndlesere m.v.) Diverse kar og rør kr (kar til hold av stamfisk + usikker fisk ved felle) Diverse kr kr Finansiering Havbruksnæringen kr Hordaland FK kr Fiskeridirektoratet kr kr Midler til Investering innbetales til prosjektet innen 30 dager etter at Avtalen er undertegnet. Drift: Driftsbudsjettet omfatter ordinær drift. Eventuelle påbyggingstiltak og / eller følgeforskning skal kompenseres ekstra iht. arbeidsmengde. Det regnes en timepris på Kr 250,- pr time pluss mva. Årlig drift Røkting av felle kr (løpende drift av felle samt rapportering) Vedlikehold kr (løpende vedlikehold) Administrasjon kr (møter, regnskap, revisjon m.v.) Diverse kr kr Årlig finansiering Havbruksn. MiljøF kr (x 3 år = kr) Fiskeridir kr (x 3 år = kr) Direktoratet for NF kr (x 3 år = kr) Fiskeridepartementet kr (x 3 år = kr) Hordaland FK kr (x 3 år = kr) kr (x 3 år = kr) Driftstilskuddet innbetales halvårsvis med forfall 15/1 og 15/7 etter faktura. Første tilskudd til drift innbetales til prosjektet innen 30 dager etter at fiskefelle er offisielt etablert. 4

5 Vedlegg 3 Partene er enige om følgende kunnskapsmål: A. Dokumentere oppgangsfelle som virkemiddel for å hindre oppgang av rømt laks B. Få en mer presis oversikt på innslaget av rømt oppdrettslaks i Etne-elva generelt over en tre-års periode (rømmings-trykket i indikatorelv) C. Få mer presis oversikt over vektfordeling av rømt fisk, herunder hvor mye som er mulig gytefisk og hvor mye som ikke kommer til gyting (blank fisk) D. Få en mer presis oversikt over hvor stor andel av lokale / regionale rømminger som ender opp i elva og i fordeling av slik fisk iht til B E. Få en mer presis oversikt over oppvandrende villaks i Etne vassdraget m.o.t. lengde, vekt, k-faktor, lusepåslag, skader, tidspunkt for oppvandring, fordeling mellom årsklasser m.v. F. Få mer oversikt på feilvandring av villfisk mellom elver G. Få mer presis oversikt over oppvandrende sjøørret i Etne vassdraget m.o.t. lengde, vekt, k-faktor, lusepåslag, skader, tidspunkt for oppvandring, fordeling mellom årsklasser m.v. H. Dokumentere helsestatus vill- og oppdrettsfisk I. Andre kunnskapsmål som styret måtte enes om 5

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST 3 SAMEIE Revidert på ordinært sameiermøte 28. april 2014 Revidert på ordinært sameiermøte 26. april 2012 Revidert på ordinært sameiermøte 17.03.2010 INNHOLD: Kapittel I.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte

1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte Protokoll fra årsmøtet 2009 i Numedalslågen forvaltningslag Tidspunkt: Mandag 23. 02. 2009 kl 1900. Fremmøte for registrering kl 1830. Sted: Vindfjelltunet, storsalen Saker: 1. Godkjenne innkalling, fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø

Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Resultater og videreføring av Havbruksnæringens Miljøfond Årsmøte Nord-Norsk Aina Valland, direktør miljø Om miljøfondet Havbruksnæringens miljøfond presentert på FHLs generalforsamling 7. april 2011.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK")

AVTALE. mellom. ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) (Rom), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) (EK) AVTALE mellom ROM EIENDOM AS (org.nr. 980 374 505) ("Rom"), EIDSBERG KOMMUNE (org.nr. 944 345 035) ("EK") OG EIDSBERG SPAREBANK (org.nr. 937 884 494) ("ES") (i fellesskap omtalt som "Partene" og enkeltvis

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230

Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 Rapport nr. 230 Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013 LFI Uni Miljø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet

31.05.05. 1 Formålet med dokumentet 31.05.05 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for ordningen sentre for fremragende forskning, i det etterfølgende også omtalt som SFF, SFFordningen,

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014

Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Referat fra møte i økonomiutvalget 26. november 2014 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. Virkningstidspunkt: 1 I. Rettsstilling og formål

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011

Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011 Sluttrapport Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011 Kort om rapporten: Beskrivelse av gjennomføring og måloppnåelse iht. rammer og mål i prosjektet. En evaluering av gjennomføringen

Detaljer