Offentlig møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig møteprotokoll"

Transkript

1 Utvalg: Møtedato: Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal SP FO Medlem Tor Einar Bones SP Medlem Jan Osvald Berntsen SP FO Medlem Anne Britt Hanstad SP Medlem Hans Helge Høyland SP Medlem Knut Eide SP FO Medlem Anita Høyland Aasvang SP Varaordfører Arne Nysted AP FO Medlem Torill Annie Johansen AP Medlem Roald Linaker AP Medlem Frank Pedersen Strømseth AP Medlem Anne Kristin Sagmo AP Medlem Stian Holm Strømseth AP Medlem Anne Beck Strømseng AP Medlem Ronny Jenssen SV Medlem Vilhelm Kjelsvik V Medlem Regina Nargis Alexandrova H FO Medlem Terje Viktor Nyberget H Medlem Ernst Hartvik Hansen H Medlem Halvor Eggen H Medlem Yngve Dagfinn Jessen FRP Medlem Jens Petter Waade FRP FO Medlem Dan Erlend Pedersen FRP FO Varamedlem Bjørn Mikkelsen SP Knut Eide Varamedlem Gro Bjerregaard SP Jan Osvald Berntsen Varamedlem Hjalmar Amandus Indrevoll SP Toralf Heimdal Varamedlem Kjetil Nyhus AP Arne Nysted Varamedlem John Henri Reinholt FRP Dan Erlend Pedersen Varamedlem Anne Lind Sætre FRP Jens Petter Waade Rådmann Hege Walør Fagertun ADMBK Møtesekretær Rita Bjørn ADMBK Andre: Kulturelt innslag denne gang sto Dina Midttun og Julie Walle Moan for med en flott fremføring av sangen Bitch av Meredith Brooks. Leder i hovedkomite for NM jr 2009 Sylvi P. Ofstad orienterte og oppsummerte en vellykket gjennomføring av arrangementet. Ellers møtte: Økonomisjef Stein Ivar Johansen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Bardu kommune Altevannsveien Telefax: Konto for skatt: org.nr.: Altevannsveien 16 E-postadresse: NO Bardu

2 Side 2 av 6 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 08/311 Reguleringsendring Øverjordet boligfelt 7/09 08/1942 Budsjett 2009 samt økonomiplan for Veksthuset Bardu KF 8/09 09/256 Ekstraordinære vedlikeholdstiltak "Regjeringens krisepakke" 9/09 09/232 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Spørsmål: Ronny Jenssen stilte spørsmål angående klimakampanjen Earth Hour Vil ordføreren ta initiativ til at Bardu kommune, som en Grønn energikommune, deltar i verdens største klimakampanje Earth Hour? Ordfører besvarte bekreftende på spørsmålet. Eventuelt: I varaordførers fravær ble Torill Johansen enstemmig valgt til settevaraordfører.

3 Side 3 av 6 Sak 6/09 Reguleringsendring Øverjordet boligfelt Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 27-2 vedtar kommunestyret forslag til reguleringsendring for Øverjordet boligfelt datert , med bestemmelser. Sak 7/09 Budsjett 2009 samt økonomiplan for Veksthuset Bardu KF Høyre v/terje Nyberget fremmet følgende forslag: Kommunestyret vedtar budsjettrammen for Veksthuset Bardu KF for 2009 med kr , og med en investeringsramme på kr For perioden vedtar kommunestyret en økonomisk ramme på hhv kr , og for Veksthuset Bardu KF. Ved votering mellom innstillingen og Høyres forslag, ble innstillingen vedtatt med 18 stemmer mot 6 stemmer (3 H, 3 FRP). Driftsbudsjett: Økonomiplan for vedtas. Driftsbudsjett 2009 vedtas. Det må jobbes med å vurdere det budsjetterte underskuddet. Investeringsbudsjett: Investeringsbudsjettet vedtas. Finansieringen avklares etter avleggelse/godkjenning av byggeregnskapet for Veksthuset Bardu KF. Sak 8/09 Ekstraordinære vedlikeholdstiltak "Regjeringens krisepakke" Frank P. Strømseth fremmet følgende endringsforslag: Følgende punkt tas ut: Nye vent.anlegg miljøarbeidertjenesten Kontorlokale miljøarbeidertjenesten Totalt kr

4 Side 4 av 6 AP/SP v/torill Johansen og Ragnhild Movinkel fremmet følgende forslag: SMASH bygget: Ny rømningsveg fra ungd. Klubb Oppgradere brannvarslingsanlegget (hele bygget) Barduheimen: Branncellebegrensende dører i korridorer 1 og 2 et Ny ytterdør vareinngang og branndør til forbr.ovn Ny ytterdør hovedinngang Teknisk rom Kirke: Varmepumpe Øvre Bardu kapell Klargjøring av kirkebygg for montering av orgel Kommunale Boliger: Rehabilitering av takene Utskifting av ytterdører Nye trapper v innganger Bakkeveien 11, utvide adkomst (fjellrensking) Barduhallen: Betongrenovering under basseng Kommunehuset: Ny belysning i kommunestyresalen Resepsjon serviceavdeling Totalt stipulerte kostnader Rest (ikke fordelt) Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Barduheimen: Vedlikehold løfteanordning kr jfr. sak i OMS-utvalget. Høyre v/ernst Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: Bardu eldresenter: Montering av varmepumpe kr Skifting til automatsikringer i to sikringsskap og montering av jordvernbrytere kr Votering: Ved votering ble F.P.Strømseths forslag ang. miljøarbeidertjenesten enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingens punkt ang. SMASH bygget enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingens punkt ang. Barduheimen enstemmig vedtatt. Ved votering ble rådmannens tilleggsforslag ang. Barduheimen enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingens punkt ang. Øvre Bardu kapell enstemmig vedtatt. Ved votering ble AP/SPs forslag ang. kirke enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingens punkt ang. kommunale boliger enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingens punkt ang. kommunehuset enstemmig vedtatt. Ved votering ble Høyres forslag ang. eldresenteret enstemmig vedtatt.

5 Side 5 av 6 Følgende vedlikeholdstiltak gjennomføres: SMASH bygget: Ny rømningsveg fra ungd. Klubb Oppgradere brannvarslingsanlegget (hele bygget) Barduheimen: Branncellebegrensende dører i korridorer 1 og 2 et Ny ytterdør vareinngang og branndør til forbr.ovn Ny ytterdør hovedinngang Teknisk rom Vedlikehold løfteanordning Kirke: Montering av varmepumpe Klargjøring av kirkebygg for montering av orgel Kommunale Boliger: Rehabilitering av takene Utskifting av ytterdører Nye trapper v innganger Bakkeveien 11, utvide adkomst (fjellrensking) Barduhallen: Betongrenovering under basseng Kommunehuset: Ny belysning i kommunestyresalen Resepsjon serviceavdeling Bardu eldresenter: Montering av varmepumpe Skifting til automatsikringer i to sikringsskap og montering av jordvernbrytere Totalt stipulerte kostnader Rest (ikke fordelt)

6 Side 6 av 6 Sak 9/09 Organisering av arbeidsgiverkontrollen Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Bardu kommunestyre slutter seg til styrets beslutning om å oppløse Indre Sør-Troms arbeidsgiverkontroll. 2. a) Kommunestyret vedtar at Bardu kommune inngår et samarbeid med kommunene Berg, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy i den interkommunale samarbeidsordningen, Midt-Troms arbeidsgiverkontroll. b) Kommunestyret slutter seg til vedtektene slik de er vedtatt av Regionrådet.