Offentlig møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig møteprotokoll"

Transkript

1 Utvalg: Møtedato: Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal SP Medlem Tor Einar Bones SP Medlem Jan Osvald Berntsen SP Medlem Anne Britt Hanstad SP Medlem Hans Helge Høyland SP FO Medlem Knut Eide SP FO Medlem Anita Høyland Aasvang SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Torill Annie Johansen AP Medlem Roald Linaker AP Medlem Frank Pedersen Strømseth AP FO Medlem Anne Kristin Sagmo AP Medlem Stian Holm Strømseth AP Medlem Anne Beck Strømseng AP Medlem Ronny Jenssen SV FO Medlem Vilhelm Kjelsvik V Medlem Regina Nargis Alexandrova H Medlem Terje Viktor Nyberget H Medlem Ernst Hartvik Hansen H Medlem Halvor Eggen H Medlem Yngve Dagfinn Jessen FRP FO Medlem Jens Petter Waade FRP FO Medlem Dan Erlend Pedersen FRP FO Varamedlem Trond Viggo Olsen Opdal AP Frank P. Strømseth Varamedlem Bjørn Mikkelsen SP Knut Eide Varamedlem Liv Bruhaug SP Hans Helge Høyland Varamedlem Antonio Pobbe SV Ronny Jenssen Varamedlem Anne Lind Sætre FRP Yngve Dagfinn Jessen Varamedlem John Henri Reinholt FRP Jens Petter Waade Rådmann Hege Walør Fagertun ADMBK Møtesekretær Rita Bjørn ADMBK Andre: Kulturelt innslag denne gang sto Linda og Silje Rognmo for. Åpen halvtime: Anders Kristiansen fra AUF Bardu snakket om ungdomsråd i Bardu, utbygging av Barduhallen, samt planer for Framtidstunet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Bardu kommune Altevannsveien Telefax: Konto for skatt: org.nr.: Altevannsveien 16 E-postadresse: NO Bardu

2 Side 2 av 5 Ellers møtte: Kommunalsjef Leif Erik Mikkelsen, leder avdeling plan og utvikling Per Åke Heimdal til sak 16/09, leder avdeling kommunalteknikk Kyrre Halvorsen til sak 17 og 18/09. Spørsmål: Terje Nyberget stilte spørsmål angående framtidige behov for sykehjemsplasser i Bardu kommune. Vil ordføreren ta initiativ til en utredning? Hvilket tidsperspektiv anser ordføreren vil være tilfredsstillende på en slik utredning? Ernst Hansen stilte spørsmål angående status på sak om helårsbrøyting av fylkesvei fra Indseth til Altevatn. Ernst Hansen stilte spørsmål angående arbeidet med Setermoen sentrum. Vil ordfører ta opp med Statens vegvesen sikring av nødvendige arealer til Esso. Og vil ordfører ta initiativ til å få arrangert et informasjonsmøte om arbeidet i Setermoen sentrum? Terje Nyberget stilte spørsmål med stortingsmelding 33 Kultur å forsvare om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot Kan ordføreren, i samarbeid med Midt-Troms museum, bidra til at den militære museale virksomheten i Troms får sin rettmessige omtale og blir en del av Forsvarets totale museumsvirksomhet i forbindelse med behandlinga av denne stortingsmeldinga fremover? Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/09 08/617 Planarbeid for ny 420 kv-ledning mellom Ofoten og Balsfjord 17/09 08/1668 Evaluering av retningslinjer for tilskudd i spredt bebyggelse 18/09 08/1702 Gangvei langs E6 fra Moegga til Storbekkveien 19/09 09/490 Søknad om fritak som meddommer

3 Side 3 av 5 Sak 16/09 Planarbeid for ny 420 kv-ledning mellom Ofoten og Balsfjord AP/SP v/oddvar Bjørnsen fremmet følgende tillegg-/endringsforslag: Ved votering ble innstillingen med AP/SPs tilleggs-/endringsforslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i hht vedlegg nr 1 med vedtatt tillegg fra kommunestyret, oversendes NVE som Bardu kommunes uttalelse til Statnetts Melding med forslag til utredningsprogram for ny 420 kv ledning mellom Ofoten og Balsfjord, datert desember Sak 17/09 Evaluering av retningslinjer for tilskudd i spredt bebyggelse AP/SP v/anne Kristin Sagmo fremmet følgende endringsforslag til pkt. 9 i retningslinjene: Arbeidet utføres av godkjent entreprenør der plan og bygningsloven krever det. Kopi av utbetalte kostnader sendes Bardu kommune og tilskudd utbetales.

4 Side 4 av 5 Ernst Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: Setningen: Kommunestyret vedtar retningslinjer for tilskudd i spredt bebyggelse: tas med i innledningen til retningslinjene. Ved votering over innstillingens forslag til retningslinjer punktene 1-8 og 10-13, ble disse enstemmig vedtatt. Ved votering mellom innstillingens forslag til punkt 9 og AP/SPs forslag til punkt 9, ble AP/SPs forslag til punkt 9 enstemmig vedtatt. Ved votering ble E. Hansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Kommunestyre vedtar retningslinjer for tilskudd i spredt bebyggelse slik: 1. Bardu kommune yter tilskudd etter søknad til etablering av vannanlegg, avløpsanlegg og privat vei for boliger utenfor tettbygde strøk. 2. Søknaden skal beskrive anleggene med tekniske løsninger og kostnader og være skriftlig godkjent av Bardu kommune før anlegget startes opp. Søknaden bør samordnes med byggesøknaden. 3. Tilskudd betinges av at felles løsninger brukes der de er tilgjengelige, at utbygger er villig til å la anlegget inngå i et felles anlegg dersom det skulle oppstå behov senere, og at utbygger tilkobler seg felles løsninger på vanlige vilkår dersom det blir etablert senere. 4. For vannanlegg ytes det 50 % tilskudd av attesterte kostnader over kr avgrenset til kr pr. bolighus. Installasjoner inne i huset er unntatt. 5. For avløpsanlegg ytes det 50 % tilskudd av attesterte kostnader over kr avgrenset til kr pr. bolighus. Installasjoner inne i huset er unntatt. 6. Tilskudd til avløpsanlegg betinges av at det brukes godkjent ansvarshavende og at anlegget bygges i tråd med gjeldende forskrifter. 7. For private veier ytes det 50 % tilskudd av attesterte kostnader over kr avgrenset til kr pr. bolighus. Vei innenfor den enkelte tomt er unntatt. 8. Der det søkes tilskudd på flere enn ett av ovennevnte områder i samme søknad, er attesterte kostnader over kr grunnlag for tilskudd. 9. Arbeidet utføres av godkjent entreprenør der plan og bygningsloven krever det. Kopi av utbetalte kostnader sendes Bardu kommune og tilskudd utbetales. 10. Tilskudd til private anlegg bevilges som følger: Ansvar Funksjon Vann Kloakk Vei Tilskudd betales ut så langt det er dekning på respektive poster og i den rekkefølge anleggene er ferdig godkjent og kvitterte regninger er levert. 12. For anlegg der det søkes om større tilskudd pr. bolighus enn nevnt i punkt 4, 5 og 7, eller det samlede tilsuddet er større enn kr , må anlegget være forhåndsgodkjent av plan- teknisk utvalg og nødvendige bevilgninger må være gitt. 13. Ordningen evalueres 1 gang pr. valgperiode.

5 Side 5 av 5 Sak 18/09 Gangvei langs E6 fra Moegga til Storbekkveien AP/SP v/anne Kristin Sagmo fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til plan-teknisk utvalg for ny behandling, og legges fram for kommunestyret 27. mai Ved votering mellom innstillinga og AP/SPs forslag, ble AP/SPs forslag enstemmig vedtatt. Saken sendes tilbake til plan-teknisk utvalg for ny behandling, og legges fram for kommunestyret 27. mai Sak 19/09 Søknad om fritak som meddommer Ved votering ble innstillingens første del enstemmig vedtatt. Torill Johansen fremmet følgende forslag til ny meddommer: Anne Beck Strømseng Ved votering ble T. Johansens forslag enstemmig vedtatt. Lillian Riise innvilges fritak fra verv som meddommer i Senja tingrett for perioden Som ny meddommer for perioden velges Anne Beck Strømseng.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 14:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Nestleder Allan Johansen Medlem Christine

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 26.11.2014 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Ordfører Arne Nysted AP Varaordfører Liv Marit Bobakk AP Medlem Roald Linaker AP FO Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 15:35 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 15.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 11/12 26/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15

Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Møteprotokoll Formannskapet 10.02.2015 Behandlede saker: 27-33/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00-14.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund Gråbak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer