Referat oppsummering gruppearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat oppsummering gruppearbeid"

Transkript

1 Fork. Til stede Referat Referat oppsummering gruppearbeid Faveo Prosjektledelse AS Postboks 213 NO-9253 Tromsø ORG. NR MVA Oppdrag: Kommuneplan Sak: Sted: Referent: Neste møte: Temamøte kommunestyret Kommunehuset Arne Sundheim Møtedato: Dato: Vedlegg: Presentasjon er overlevert Bardu kommune v/påh. Scenariorapport utdelt i møtet. Firma: Navn: Faveo Arne Sundheim AS X X Bardu kommune Per Åke Heimdal PÅH X X Leif Erik Mikkelsen LM X X Kommunestyret v/: Oddvar B, Hans Helge H, Inger Ø, Ronny J, Toralf H, Anen Kristin S, Halvor E, Bjørn M, Vilhelm K, Arne N, Ragnhild M, Terje N, Anita H, Leif Håkon P, Jan Osvald B, Tor Einar B, Torill J, Stian H. S, Gunnar L og Kjell Arne J. Agenda: Sak Tekst Saksforbereder 01 Kommuneplanens samfunnsdel - Planbestemmelsene AS 02 Fremtidsbilder Bardu Scenarioprosessen AS 03 Gruppearbeid utfordringer, involvering m.v. AS

2 01 Oppgave planstrategi og planprosess Oppgave planstrategien/planprosessen 1. Hvordan skal overgangen mellom gammelt og nytt kommunestyre i forhold til vedtatt planstrategi ivaretas? 2. Hvordan skal den samme overgangen i forhold til planutkast/plandokumentet samfunnsdelen ivaretas? REFLEKSJONER Styre etter plan som utarbeides av avtroppende KS? Bare en fordel som gir en tydelig struktur for nytt KS? Politikernes ansvar overfor velgerne? 3 minutter for deg selv 3 minutter sammen med 2-3 personer 5 minutter i gruppa - Felles besvarelse! Gruppe 1 1. Planstrategien jobbes frem av nåværende KS. Vedtas av nytt KS. 2. Plandokumentet jobbes frem av nåværende KS. Vedtas av nytt KS. 1. Planstrategien jobbes frem og vedtas av nåværende KS. Gir et godt grunnlag for nytt KS. 2. Plandokumentet jobbes frem av nåværende KS. Nytt KS viderefører planprosessen til endelig vedtak er fattet. 1. Vedtak av planstrategi og plandokument av det gamle kommunestyret. Rullering av begge av den nye unge KS. Planen må være et levende dokument, og det må kobles til økonomiplanen. Planstrategien og plandokumentet gjøres derfor ferdig av nåværende kommunestyre. Det vil gjøre det eletetre for nytt kommunestyre å revidere disse dokuemnetene, uten å måtte starte helt fra bunnen av. 1. Planstrategien jobbes frem og vedtas av nåværende KS i løpet av vårsemesteret. 2. Arbeidet med plandokumentet påbegynnes av nåværende kommunestyre, men det er ikke praktisk mulig ihht fremdrift å få dette ferdig vedtatt i inneværende periode. Høring, bearbeiding Side 2

3 og sluttføring forutsetets derfor gjort av nytt kommunestyre. Disse kan også velge å revidere eller statdfeste både planstrategi og plandokument i løpet av det første året. Oppgave 1 Hva mener kommunestyret er de største utfordringene for Bardu-samfunnet som må prioriteres for fremtiden? 5 minutter for deg selv 5 minutter sammen med 2-3 personer (3-4 utfordringer) 15 minutter i gruppa (samle seg om 3 felles utfordringer) Presentasjon Gruppe 1 Forvalte og ta vare på de verdiene vi har Flere bein å stå på (nye virksomheter/næringsliv//arb.plasser) Infrastruktur (vei, internetttilgang) Effektivisere drifta i kommunen (fra byråkrati til utøvende tjeneste), senke gjelda, og styrke det interkommunale samarbeidet, spesielt samarbeidet med Målselv. Mange synergier der. Eldreomsorgen/sahandlingsreformen Gjøre kommunen mindre avhengig av Forsvaret, og videreutvikle næringslivet Komme i inngripen med Forsvaret en god dialog med de rette personene få til en vinn-vinn-sistuasjon Infrastuktur (vei-jernbane-flyplass) samt IT-infratruktur for hele befolkninga i kommunen. Være attraktiv for næringslivet God dialog og samarbeid mot felles mål. Stabil og forutsigbar kommuneøkonomi = Handlingsregelen etterleves. Næringsutvikling Opprettholdelse av det gode liv i hele livsløpet. Side 3

4 Næringsutvikling/flere bein å stå på er entydig i alle gruppene som en av de viktigste utfordringene. Herunder også komme i dialog med Forsvaret om utvikling av komeptansearbeidsplasser. Infrastruktur, og da i utvidet betydning bl.a. knyttet til ITinfrastruktur for hele kommunen geografisk. Forvalta og ta vare på verdiene i kommunen både naturgitte verdier og ivareta opparbeidet velferdsnivå. I dette ligger også effektivisering av kommunal drift, banke ned gjeld m.v. Oppgave 2 Hvordan skal medvirkning engasjere lag, foreninger og innbyggere? Åpne folkemøter? Temamøter? Grendemøter? Fellesmøter? 5 minutter for deg selv 5 minutter sammen med 2-3 personer 10 minutter i gruppa - Presentasjon Gruppe1 Alle lag og foreninger tilskrives, og gis muligheter for innspill tidlig i prosessen. Møte oppvoksende generasjon/andre på sosiale medier. Kontinuerlig oppdatering av planprosessen på kommunens hjemmeside, og etablering av Facebook. Temamøter på Setermoen (effektivt for alle å kunne møtes der) Engasjere skoleverket i prosjektarbeid for å delta aktivt i prosessen. Alle lag og foreninger v/leder inviteres til møte med politisk og adm. ledelse. I dette ligger det også gruppeledere fra alle partier. Møtet struktureres til aktuelle temaer. Grendemøter i samarbeid med ungdomslag + politikere Møt ungdommen på sosiale nettsted Side 4

5 Utfordre skolene til prosjektarbeid knyttet til samfunnsengasjement kommuneplan Aktiv markedsføring av samfunnsprosessen/spisse budskapet Grendemøter, møte innbyggerne der de er Invitere lag og foreninger til innspill Følge opp med gode innledere (viktig motivasjonsfaktor) Oppdatering av hjemmesiden, og fortløpende legge ut alle info om prosessen o Knytte på sosialt nettsted Invitere lag og foreninger til innspill Strukturerte grendemøter Utfordre skolene til prosjektarbeid. Videre arbeid med innspillene Innspillene tas med til styringsgruppa for videre oppfølging AS Side 5

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Utarbeidelse av intensjonsplan1

Utarbeidelse av intensjonsplan1 Utarbeidelse av intensjonsplan1 I forbindelse med flere av de sammenslåingene som er gjennomført under frivillighetslinja, har det vært utarbeidet en intensjonsplan som grunnlag for folkeavstemningene.

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Kulturminneplan 2015-2025

Kulturminneplan 2015-2025 Kulturminneplan 2015-2025 Planprogram i henhold til plan- og bygningslovens 4-1 Engerdal kommune 25.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 3 4. Nasjonale, regionale

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor

Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 SEMINARRAPPORT TJENESTEUTVIKLING 2012 Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor INVITASJON I Larvik arbeider vi sammen for å skape vekst, verdiskaping og innovasjon.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer