INNSATSPLAN 8. Full City. Fredag 7. august august 2009 kl (foto: Kystverket) Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSATSPLAN 8. Full City. Fredag 7. august 2009 08 00-19 00. 6. august 2009 kl. 21.30. (foto: Kystverket) Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett:"

Transkript

1 INNSATSPLAN 8 Navn på hendelse: Full City (foto: Kystverket) Ukedag: Dato: Klokkeslett: Fredag 7. august Oppdatert: 6. august 2009 kl

2 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: Forberedt av: 7. august Strategi Hente inn hendelsen og normalisere. Det vil si at skjærgården skal ved innsatsens slutt være som før hendelsen inntraff. Overordnet målsetting 1. Gjennomføre innsats uten skade på egne mannskaper og tredje person. 2. Hindre olje i å nå særskilt sårbare områder. 3. Ta opp olje i tråd med helse- og miljøprioriteringer i kystnære områder der dette er mulig. 4. Der olje forekommer på land, hindre videre spredning og starte grovsanering der dette er mulig. Generell informasjon (historikk, hvem deltar i aksjonen m.v.) Fredag 31.7.: Lasteskipet Full City på grunn ved Langesund etter midnatt. Kystverket varsles. Fredag 31.7: Kystverket og IUA Telemark i arbeid. Dårlig vær, stor spredning av olje. Utlegg av lenser langs kyst, i viker, sund og bukter. Oppsamling på sjøen og langs land. Mange aktører i arbeid. Kystverket har ansvaret for sjø, IUA Telemark har ansvaret for kysten og strandsonen. Direktoratet for naturforvaltning har ansvar for fauna deriblant fuglelivet. Lørdag 1.8.: Arbeidet fortsetter, lenser og oppsamling. Bedre vær. Rekognosering med fly og helikopter. Mye sjøfugl tilgriset, avlivning av fugler kritisert. Statsrådbesøk. Innsatsplaner er utarbeidet. Søndag 2.8.: Arbeidet fortsetter, lenser og oppsamling. Rekognosering med fly og helikopter. Registrert 500 skadd sjøfugl. Stort fokus i presse og media. Mandag 3.8. Gode tilbakemeldinger fra mange sektorer. Regnvær har gjort det til en våt dag for mange. Totalt innveid liter olje noe innslag (1-10%) av vann, tang/tare, steiner m.v. Tirsdag 4.8: Gode tilbakemeldinger fra mange sektorer. God effekt av de tiltak som er igangsatt. Totalt innveid 110 tonn olje avvannet olje, ca 50 m3 ikke avvannet olje et tatt opp inntil nå. Onsdag 5.8: Det skal IKKE brukes dispergeringsmidler. Totalt innveid olje 124,2 m3 og oljeinfisert masse, ca. 100 m3 Torsdag 6.8: Ny lekkasje fra havarist. Uklart hvor store mengder som er på sjøen. Oppsummering værprognose for de neste 24 timer Vind: Sør vestlig vind 3-5 m/s (lett bris). Bølger: bølgehøyde ubetydelig. Vær: Pent vær og god sikt. Strøm: Under 0,1 m/s fra nordøst Oppsummering sikkerhet Oljen er av type tung bunkersolje.det bør unngås å få den direkte på huden og klærne. Bruk grønnsåpe. Oljen er også seig og glatt, fare for å skli. Risiko for å falle i vannet. Vask straks bar hud som har kommet i kontakt med oljen Ta straks av alle klær som eventuelt har blitt tilsølt av olje Oljen gjør berget eller marka glatt. Vær oppmerksomhet pga. glifaren. Husk at olje under skoene kan bidra til sekundærforurensning både i hus og uteområder Selv om oljen kan ha en kraftig lukt, har målinger vist at dette ikke er skadelig og det er derfor ikke nødvendig med åndedrettsvern. Det er likevel meldt om ubehag i luftveier og hud/øyne i ansiktet. Innhold i aksjonsplanen: Oversikt ledelse/stab Organisasjonskart Værprognose HMS-melding Oversiktskart Møtestruktur/syklus Arbeidsoppgaver/prioritering Kommunikasjonsplan Telefonliste Interninformasjon Logistikkmelding Prognose

3 Ledelse/stab Dato: 7. august Forberedt av: Leder Innsatsleder Nest-leder Finn Flogstad Thomas Granfeldt Operasjon Leder operasjon G Liebe/Thor Holt/Kjell Kjensli Sektorleder A Asbjørn Høye Sektorleder Sjø Oddmund Svarstad Sektorleder D Borgar Thorsen Loggføring Terje Kristiansen 1600 Erik Humlegård 1600 Ressurs Leder ressurs Ressurs Samband Førstehjelp Andre Olsen Oddbjørn Vikan / Oddbjørn Solum Stian Melby / Kjell Buer/ Tommy B Olsen / R. Gravseth / K. Aas HV03 Røde kors Leder plan O Stokkeland / O Ellingsen / T Reginiussen Kart Nils Olav Prestholt HMS HMS Øystein Polland 1600 Tore Nygård 1600 Informasjon Informasjon Økonomi Økonomi Miljø Fylkesm. i TM Vivi Sævik Ida L. Kojedahl Jan Skarding Trond Erik Silsand Liaison Politi Dorthe Månsson til 1600 Tore Klevan fra 1600 Bamble kommune Morten Meen Gallefoss Røde kors Torleiv Rønningen HV03 Børre Jakobsen (5 til 8 aug) Sivilforsvaret Rolf Gunnar Thommessen Sektor A Teig A1 Krogshavn Teig A2 Steinvika Teig A3 Rognstranda Teig A4 Åbyfjorden Teig A5 Lønnungen Teig A6 Ausa Teig A7 Langangfjorden Teig A8 Lille Såstein Teig A9 Ivarsand Teig A10 Sandvika Teig A11 Paradisbukta Sektor B Teig B1 Rakkestadstranda Teig B2 Mejulen Teig B3 Kjøykroken Sektor C Teig C1 Havsund Teig C2 Klokkersundet Teig C3 Stråholmen Sektor D Teig D1 Jomfruland v/skadden Teig D2 Jomfrulandsrenna Teig D3 Trolldalen (utført) Teig D4 Hvalsund Teig D5 Risøy Teig D6 Kreppa Teig D7 Vågøya Sektor E Teig E1 Vestre Skarholmen Teig E2 Fengsholmen Teig E3 Styrmannsholmane Sektor F Teig F1 Røde Kors Hjelpekorps Teig F2 Depot Kongshavn Teig F3 Transport/Ordonans Teig F4 ledig Teig F5 Innsamlingsordning Teig F6 Rensestasjon Teig F7 Transport/overvåking HV03 Teig F8 Viltnemnd

4 Organisasjonskart Gjelder for dato: Forberedt av: Fredag 7. august Kystverket Innsatsleder Finn Flokstad, Havnedirektør Thomas Granfeldt, Beredskapsstyrke 02 KV Liaison Politi Bamble kommune Morten M Gallefoss Robert L Pettersen Direktoratet for naturforvaltning HV03 HMS-ansvarlig Tore Nygård/Ulf Lønneborg Verneombud fra Bamble kommune Informasjon Vivi Sævik, Porsgrunn k Ida L. Kojedahl, OBRE Leder plan Ove Stokkeland Frode Ingweisen Leder operasjon G Liebe/T Holt / K Kjensli Økonomi Jan Skarding Leder Ressurs/Logistikk Andre Olsen Kart Nils Olav Prestholdt Sektor F (organisatorisk) F1 - Røde kors hjelpekorps F2 Depot Kongshavn F3 Transport/ordonans F4 - Ledig F5 Innsamlingsordning F6 Rensestasjon/Rugtvedt F7 Transport/overvåking F8 - Viltnemnd Asbjørn Høye ansvar kyst/land Oddmund Svarstad ansvar sjø Borgar Thorsen, sektor D og E Loggfører Terje Kristiansen Erik Humlegård Sektor A A1-Krokshavn A2-Steinvika A3-Rognstranda/Ormevika A4-Åbyfjorden A5-Lønnungen A6-Ausa A7 Langangfjorden A8 Lille Såstein A9 Ivarsand A10 Sandvika A11 Paradisbukta Personal Mottak frivillige Bamble kommune Depot Langesund Depot Kragerø Depot KV Samband Sektor B B1- Rakkestadstranda B2- Mejulen B3- Kjøykroken Sektor C C1-Havsund C2-Klokkersundet C3-Stråholmen Sektor D D1- Jomfruland Skadden D2- Jomfrulandsrenna D3-Trolldalen D4-Lille Fluer D5-Risøy D6-Kreppa D7-Vågøya D8-Østre Gumøy Sektor E E1- Vestre Skarholmen E2 Fengsholmen E3 - Styrmannsholmane

5 Værprognose Gjelder for dato: Forberedt av: Fredag 7. august Langtidsvarsel:

6 HMS-melding Dato: Forberedt av: 7. august Generell informasjon Viser her til HMS- håndbok; oljevern som er delt ut til alle lagledere 1. Mål: a. ingen personskade! b. avgrens skade på miljø ikke spre olje inn til rene områder! c. unngå skader på materiell og utstyr! 2. Før arbeid: - du skal ha fått utdelt verneutstyr og fått opplæring i bruk av dette. - du skal ha informasjon om helseeffekt for oljen. - du skal ha fått en generell hms-info fra din lagleder. - du skal være kjent med hvor det er førstehjelpsutstyr og rutiner ved skade. Lokal legevakt: Sundby sykehjem, tlf: / 113 Røde kors hjelpekorps Stoa / Kuskjær tlf: Ved skade, meld inn til KO: tlf: HMS-ansvarlig Ulf Lønneborg tlf: HMS-ansvarlig Tore Nygaard tlf: Hovedverneombud Roar Teigen tlf: Teigleder/lagleder skal foreta sikker jobbanalyse og risikovurdering for oppdraget før dette tar til. Vurder: Vær/temperatur sted arbeidsoppgaver samband. Se sjekkliste/risikovurdering i HMS-håndbok. Leveres inn til KO dagen etter endt arbeidsdag. Noen generelle punkt som alltid gjelder: - unngå hudkontakt/vask eventuelt bort med såpe/vann. - smør hender/ansikt inn med fet krem (forebyggende effekt); dette kan hentes på Halen gård. - benytt alltid redningsvest ved arbeid i nærheten av sjø og når du er i båt eller ulendt terreng. - husk at berg ned mot sjøen er sleipe både med og uten olje. - ved arbeid ved sjø og i båt skal en alltid være minst 2 personer. - Husk håndvask og god personlig hygiene ved større ansamlinger. Vi må ikke settes ut av influensa, diarè eller lignende! 4. Lagleder skal rapportere HMS-status for sitt lag hver dag til sektorleder som melder videre til HMS-ansvarlig. 5. Alle har ansvar for å skaffe seg tilstrekkelig informasjon og ha ansvar for egen sikkerhet. Husk at dette ikke er en vanlig arbeidsplass, men HMS kravene er som på en vanlig arbeidsplass. Når du har gjort deg kjent med HMS-instruksen, skriv under på liste på at den er lest og forstått. Det anbefales at HMS håndboken tas med ut i felten! Eksemplarer av Hms-håndboken kan hentes på Halen gård. 6. For sektorlederne: Aktivitet med stor fare for skade på personell skal unngås. Ved tvil konferer med KO. Sektorlederne må påse at alle mannskaper inntar mat og drikke under langvarig innsats. Viktig å sette av tid til hvile. 7. Ved skade/uønskede hendelser Alle skader/uønskede hendelser skal uten opphold meldes til KO på Halen gård (tlf ). Det skal dessuten foreligge en skriftlig rapport/skjema; dette kan hentes på Halen gård.

7 Oversiktskart Dato: Forberedt av: 7. august Sektor A B C D E Beskrivelse Fra fylkesgrense Vestfold (Fugleøya, Mølen) til Såstein (unntatt havaristen) Fra Såstein til linja Eksetangen/Bjørnø Fra linja Eksetangen/Bjørnø til Store Skrue (Jomfrulandsgapet) Fra Jomfrulandsgapet til linja Strømtangen Fra Strømtangen til Fylkesgrensa Aust Agder (Ellingsvik)

8 Møtestruktur/syklus Dato: Forberedt av: 7. august frist innsatsplan Stabsmøte Sektorledermøte m/lagledere Arbeid starter i sektorer og teiger Møte Kystverket (stab) Stabsbrief IUA Telemark Brief for pressen ved behov Pressekonferanse (IUA Telemark) Stabsmøte Pressekonferanse (POLITI) Brief stabsmøte Møte Kystverket (stab) Sektorledermøte (kort og effektivt) Arbeidstidens slutt Stabsmøte

9 Arbeidsoppgaver/prioritering Dato: Forberedt av: 7. august A1 KROGSHAVN Asbjørn Høie T: A2 STEINVIKA Oljeforurensning. Gjennomført oppsuging, spyling, barking og strandsanering. Det er laget vei ned til området. Fortsatt mye gjenstående arbeid. Grovsanering og oppsuging etter behov. Strandrensking og spyling mannskap fra HV 03 Strandsaneringsutstyr og sugebil. Morten Tallaksen Asbjørn Høie En god del olje som taes opp manuelt. Oppdaget olje nede i sanden. Grovsanering og oppsuging etter behov mannskap fra HV 03. A3 ROGNSTRANDA/ORMEVIKA A10 SANDVIKA Asbjørn Høie Lagt ut lenser for å holde olje på utsiden av området. Grovsanering (vasking og barking). Engangslenser legges ut der det er nødvendig. Vurdere utlegging av en lense 2. 6 fra Bamble brannvesen. Grovsaneringsutstyr. Nils Henrik Nilsen Asbjørn Høye KB 1 og KB 2 har jobbet i området. KB1 har tekniske problemer. Flak i fjorden observert. Det forberedes grovsanering. Sees sammen med A3

10 A4 ÅBYFJORDEN Asbjørn Høie T: Det er lagt ut lenser i begge sund, sundet er sperret. Det er observert litt olje på innsiden, ved utløpet av elva. Startet barking på fjell. Base er etablert i Havn ved Hydrostranda. Prioritere Vinjekilen og områdene langs utløpet av Åbyelva (på innsiden av lensene). Vis spesiell varsomhet i disse områdene samt at de må rekognoseres før området saneres. Lenser i Vinjekilen legges Hele kystlinjen innenfor lensene skal saneres. Fortsette barking mannskap fra HV 03 + lagleder. Grovsaneringsutstyr. I.f.t. oppsamling. 3 privat innleide båter. To fartøy fra Sverige er operative. Tom Egon Hansen, KV Land A5 LØNNUNGEN Asbjørn Høye Registrert olje. Lagt ut 100 m lenser. Gjennomført opptak av olje. A6 AUSA Mannskap fra båter i innsats. A5, A6 og A8 sees i sammenheng. Asbjørn Høye Lagt ut lenser for å holde olje inne. Gjennomført opptak av olje. Må forsikre seg om at lensene er tettet. Tømming og grovsanering på et senere tidspunkt. Mannskap fra båter i innsats. Krever båt type Buster når arbeidet skal utføres. A5, A6 og A8 sees i sammenheng. A7 LANGANGFJORDEN, Asbjørn Høye Ingen olje observert ved overflygning torsdag. Ingen tiltak nødvendig.

11 A8 LILLE SÅSTEIN (AUSA) Oddmund Svarstad T: Anses ferdig for bruk av opptaksutstyr. Klart for grovsanering. Prioritert område. Sundet er sperret av lenser i begge ender. Det er innført ferdselsforbud rundt havaristen. Lensene byttet ut og forsterket med nye lenser. Grovsanering. 2 mann KV og 3 Skjærgårdstjenesten. KV lekter (Brage) og Synnøve fra Skjærgårdstjenesten (KV), Kystbevakningen (kan brukes flere steder) A5, A6 og A8 sees i sammenheng. A9 IVARSAND Asbjørn Høye T: Området er tidligere sjekket av lokalbefolkningen, i tillegg sjekket og sanert torsdag av de samme. IUA Telemark har ikke kontroll på den jobben de lokale har gjort.. HV har observert på strand ca 2 meter fra sjøkanten. Oljen ligger under sanden i et 5-10cm tykt lag. Det er i tillegg observert olje på brygger i nærheten. Stranden sperres av med bånd fra Politiet på nytt!! Pressemelding lages på dette! Rekognosering, hele strekningen må sjekkes (gjennomføres torsdag kveld). Skifte sand på stranden kan være et alternativ. A11 PARADISBUKTA (Vestfold) Asbjørn Høye Området er sjekket og det er registrert oljepåslag. IUA Vestfold har overtatt ansvaret. Bilde: IMG9535 B1 RAKKESTADSTRAND/MELBYSTRAND Rakkestadstrand anses som ferdig. Grovsanering utført Oddmund Svarstad Kjell Inge Vium

12 B2 MEJULEN Oddmund Svarstad Registrert oljeflak, har lenset opp en del. Sjekket flere ganger. Overvåkes/rekognosering. Overvåkes av samme mannskap som A8. - B3 KJØYKROKEN Asbjørn Høye T: Ferdig grovsanert og barket Kjell Inge Vium C1 HAVSUND Oddmund Svarstad T: Grovsaneres. Det er lagt ut lenser for å sperre olje ute. Det er etablert ordning med å slippe båter inn/ut av sundet. Olje tas opp. God framdrift Åpningstid en gang pr time fra Opptak av observert olje med lettbåt. 6 mannskap To lettbåter. C2 KLOKKERSUNDET Oddmund Svarstad Grovsaneres. Lenser lagt på begge sider. Observert olje tas opp med mannskap fra C1. Damfoss (båt). Tlf nr:

13 C3 STRÅHOLMEN status: Borgar Thorsen Det er registrert mye olje i land Det er lagt lenser i henhold til plan. NB: i forhold til aksjonsplan 3. august er ny lense ved Østgård er lagt ut etter samråd med FM og DN. Funn av flere påslag. Olje på Raudholmane naturreservat Viktig fugleområde. Bør saneres sammen med Stråholmen Fortsette grovsanering. Lokalbefolkningen ønsker å delta i saneringsarbeidet. Legge ut slik at det blir doble lenser. HV WWF Nord Norsk Beredskapssenter 1 stk 10 fra Sivilforsvaret ATV med henger. Lettbåt er levert men blir ikke brukt pga ikke gjennomført trygg jobb analyse Lenser og utstyr for grovsanering. Oljevern 03 (båt) Nordnorsk Beredskapssenter (NNBS) Mikal Reinholdsen D1 JOMFRULAND Teigleder Borgar Thorsen Nordenden er sjekket, ikke påslag. Noe påslag ved Løkstad. Grovsanering pågår. Starter syd på øya og går nordover. Prioriter rens under rullesteiner i sydenden, østsiden ved gården Løkstad. Påslag på Kråka og nordover. Området må sjekkes. Aksjon på sjø: utlegg av lense nordspissen av Jomfruland. Lenser skal legges ut rundt hele nordspissen. Øystein J. Ingebrethsen T: Teigleder ønsker 2-3 fra Ålesund. WWF 8 stk. + 4 SF Velforeningen stiller stk lørdag og søndag i tillegg til andre frivillige. 1 fra NNBS D2 JOMFRULANDSRENNA / BURØYTJENNA Borgar Thorsen T: Det tidligere registrerte flak med olje på innsida (Jomfrulandsrenna) er ikke lenger observert. Ved Burøytjenna er det lagt ut lenser. Lensene ved Burøytjenna (Skåtøy) må sjekkes.

14 D3 TROLLDALEN - BREIDSANDEN Asbjørn Høye T: Noe olje påslag av olje. Grovsanert. Tønner må hentes. Fortsette grovsanering mannskap fra HV fra kystverket Ålesund. Kjell Inge Vium D4 HVALSUND Borgar Thorsen Registrert olje. Har lagt ut lenser. Sundet er stengt med 3 lenser. Ingen olje registrert på innsiden av lense Lenser sjekkes fredag - - D5 RISØY Borgar Thorsen Noe registrert olje. Har lagt ut lenser fra Risøy til Langøy. Sundet er stengt. Lenser sjekkes fredag.. - Bilde IMG 9594 D6 KREPPA Borgar Thorsen Området ser fint ut. Åpning og lukking fungerer som det skal. Åpning av lenser regelmessig hver time, åpent fra 08:30 til 20:00. Lensevakt må være på stedet. Skilt skal settes opp. Kragerø kommune v/brannvesenet D7 VÅGØYA Er rekognonsert. Flybilde OK. Bilde IMG9596 D8 ØSTRE GUMØY Er rekognosert. Vaskeplasser. Borgar Thorsen Flybilde OK. Bilde IMG9591 og 9592

15 E1 PORTØR TIL ELLINGSVIK Borgar Thorsen Fortsetter med grovsanering. Flere påslag helt ned til Ellingsvik. Stort område som krever mange mannskaper. Fotgå Styrmannsholmane Grovsaneringen fortsetter mannskap fra HV 03 Skjærgårdsjeep. Flere småbåter er nødvendig. Terje Mindrebø Bilde IMG9576 E2 FENGSHOLMEN Borgar Thorsen T: Registrert påslag. Litt på sørvest siden. Lett opptagbart. Rekognosert. Flyfoto ok. Bilde IMG9588 (vaskeplasser) E3 STYRMANNSHOLMANE Ukjent. F1 RØDE KORS HJELPEKORPS Lokalisert på Stoa / Kuskjær Være førstehjelpsstasjon ( sweeper ) 5 mannskap. Båt og førstehjelpsutstyr. Torleiv Lønningen F2 DEPOT KONGSHAVN Etablert Drifte depot på Kongshavn. 7 mannskap (En av disse skal stille i ressursavdeling i KO) Alt utstyrs som skal ut til teiger og som kommer inn etter innsats. Depotansvarlig F3 TRANSPORT/ORDONANS KOMMUNE Etablert. Sørge for transport av nødvendige ressurser på forespørsel. 2 mannskap. Pickup og hjullaster. Morten Meen Gallefoss

16 F5 INNSAMLINGSORDNING Liaison: F6 RENSESTASJON Ikke etablert. Etableres for å ha i drift fra og med onsdag morgen. Telefontjeneste/servicetelefon er etablert i hver kommune. Innsamling vil utføres av Veolia og utstyr settes ut av HV 03. Beskrives senere. HV 03 Etablert. Etablert på gamle veistasjonen Rugtvedt. Veolia - F7 TRANSPORT/OVERVÅKING HV 03 Liaison: Ikke etablert. Fremkjøring av materiell for driftsetting på onsdag 5.aug. - - HV03 Telefon nummer sektorledere: Asbjørn Høye T: Oddmund Svarstad T: Borgar Thorsen T: Antall mannskaper i teiger Teig HV Brannvesen WWF NNBS SF annet A A A3 6 A A5, A6, A8 5 A7 A9 A10 B1 B2 B C1 6 C2 C D D2 D3 D4 D5 E E2 Sum Totalt 172 stk Ca 100 fra HV i løpet av fredag. Sivilforsvaret har 14 tilgjengelig fredag( 12 kl 08, 2 kl. 12)

hms -håndbok olje vern

hms -håndbok olje vern hms-håndbok oljevern hms-håndbok oljevern INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING... 4 2.1 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER... 5 2.2 OPPLÆRING I HMS... 6 3. ARBEID PÅ INNSATSOMRÅDET...

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Aftenposten 11.6.2008 Foto: Anders Martinsen Skoglyng brann- og redningsteneste iks 01.06.2011 Brant Skogen brannsjef Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Skogen som brannobjekt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg

Detaljer

Server -havariet. fotoglimtet

Server -havariet. fotoglimtet fotoglimtet ALVORSTYNGET IDYLL: Beredskapsavdelingens Tom W. Hansen og leder for IUA Bergen region Gunvald Isaksen under rekognoseringstur ved Fedje i januar. (foto: IUA/Oddmund Lunde) Ny rekord for karttjenesten

Detaljer

Innfanging og rehabilitering av oljeskadde sjøfugler etter Full City - forliset

Innfanging og rehabilitering av oljeskadde sjøfugler etter Full City - forliset Innfanging og rehabilitering av oljeskadde sjøfugler etter Full City - forliset Andreas Winnem, Johnny R. Pedersen, Alv Ottar Folkestad & Kristian Torheim NOF rapport 8-2009 Norsk Ornitologisk Forening

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

Skogbrann. vern og slokking

Skogbrann. vern og slokking Skogbrann vern og slokking TAG VARE TAG VARE For pokker, det er jo en fyrstikke bare Hør mig en gang hr. Pål og hr. Per: Sig, ved I vel hvad en fyrstikke er? Mon I forstår hvilken evne og magt der er i

Detaljer

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda.

Lågøya. Aspond. Melbukta. Ristodden. Gjeitebukken. Selskjærbukta. Sandstranda 6 G. Ø. Dragsund. Håøybukta. Kjøkkenbukta. Sagbukta. Stranda. Lågøya Aspond Oslofjorden Melbukta Nordbukta 2009 Ristodden, Bjørnejordet Digerudgrunnen Årsberetning og regnskap 2009 Røyken råøya Bjørnehue Bjørnebukta V. Dragsund Laksebogen Isdammen Dragsundodden o,

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Forord Øvingsledelsen viser til evalueringsmøte og rapporter og vil med bakgrunn i dette fremheve sentrale læringspunkter etter Øvelse Vikafjell i denne rapporten.

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Sivilforsvaret, FORF og FM i SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Stabssjef / leder FOE i politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret. Han fastslo at seminaret vil bli en årlig foreteelse.

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 20. august 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 Innhold Aktiv hjelpekorpssommer og

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008

SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 SKOGBRANN I MYKLAND 09. 20. JUNI 2008 Ove Frigstad Avd.leder ØABV 27.08.09 ØABV FRA 01.01.2008 7 kommuner Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli Areal ca 3.150 km2 Antall innbyggere

Detaljer