INNSATSPLAN 8. Full City. Fredag 7. august august 2009 kl (foto: Kystverket) Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSATSPLAN 8. Full City. Fredag 7. august 2009 08 00-19 00. 6. august 2009 kl. 21.30. (foto: Kystverket) Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett:"

Transkript

1 INNSATSPLAN 8 Navn på hendelse: Full City (foto: Kystverket) Ukedag: Dato: Klokkeslett: Fredag 7. august Oppdatert: 6. august 2009 kl

2 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: Forberedt av: 7. august Strategi Hente inn hendelsen og normalisere. Det vil si at skjærgården skal ved innsatsens slutt være som før hendelsen inntraff. Overordnet målsetting 1. Gjennomføre innsats uten skade på egne mannskaper og tredje person. 2. Hindre olje i å nå særskilt sårbare områder. 3. Ta opp olje i tråd med helse- og miljøprioriteringer i kystnære områder der dette er mulig. 4. Der olje forekommer på land, hindre videre spredning og starte grovsanering der dette er mulig. Generell informasjon (historikk, hvem deltar i aksjonen m.v.) Fredag 31.7.: Lasteskipet Full City på grunn ved Langesund etter midnatt. Kystverket varsles. Fredag 31.7: Kystverket og IUA Telemark i arbeid. Dårlig vær, stor spredning av olje. Utlegg av lenser langs kyst, i viker, sund og bukter. Oppsamling på sjøen og langs land. Mange aktører i arbeid. Kystverket har ansvaret for sjø, IUA Telemark har ansvaret for kysten og strandsonen. Direktoratet for naturforvaltning har ansvar for fauna deriblant fuglelivet. Lørdag 1.8.: Arbeidet fortsetter, lenser og oppsamling. Bedre vær. Rekognosering med fly og helikopter. Mye sjøfugl tilgriset, avlivning av fugler kritisert. Statsrådbesøk. Innsatsplaner er utarbeidet. Søndag 2.8.: Arbeidet fortsetter, lenser og oppsamling. Rekognosering med fly og helikopter. Registrert 500 skadd sjøfugl. Stort fokus i presse og media. Mandag 3.8. Gode tilbakemeldinger fra mange sektorer. Regnvær har gjort det til en våt dag for mange. Totalt innveid liter olje noe innslag (1-10%) av vann, tang/tare, steiner m.v. Tirsdag 4.8: Gode tilbakemeldinger fra mange sektorer. God effekt av de tiltak som er igangsatt. Totalt innveid 110 tonn olje avvannet olje, ca 50 m3 ikke avvannet olje et tatt opp inntil nå. Onsdag 5.8: Det skal IKKE brukes dispergeringsmidler. Totalt innveid olje 124,2 m3 og oljeinfisert masse, ca. 100 m3 Torsdag 6.8: Ny lekkasje fra havarist. Uklart hvor store mengder som er på sjøen. Oppsummering værprognose for de neste 24 timer Vind: Sør vestlig vind 3-5 m/s (lett bris). Bølger: bølgehøyde ubetydelig. Vær: Pent vær og god sikt. Strøm: Under 0,1 m/s fra nordøst Oppsummering sikkerhet Oljen er av type tung bunkersolje.det bør unngås å få den direkte på huden og klærne. Bruk grønnsåpe. Oljen er også seig og glatt, fare for å skli. Risiko for å falle i vannet. Vask straks bar hud som har kommet i kontakt med oljen Ta straks av alle klær som eventuelt har blitt tilsølt av olje Oljen gjør berget eller marka glatt. Vær oppmerksomhet pga. glifaren. Husk at olje under skoene kan bidra til sekundærforurensning både i hus og uteområder Selv om oljen kan ha en kraftig lukt, har målinger vist at dette ikke er skadelig og det er derfor ikke nødvendig med åndedrettsvern. Det er likevel meldt om ubehag i luftveier og hud/øyne i ansiktet. Innhold i aksjonsplanen: Oversikt ledelse/stab Organisasjonskart Værprognose HMS-melding Oversiktskart Møtestruktur/syklus Arbeidsoppgaver/prioritering Kommunikasjonsplan Telefonliste Interninformasjon Logistikkmelding Prognose

3 Ledelse/stab Dato: 7. august Forberedt av: Leder Innsatsleder Nest-leder Finn Flogstad Thomas Granfeldt Operasjon Leder operasjon G Liebe/Thor Holt/Kjell Kjensli Sektorleder A Asbjørn Høye Sektorleder Sjø Oddmund Svarstad Sektorleder D Borgar Thorsen Loggføring Terje Kristiansen 1600 Erik Humlegård 1600 Ressurs Leder ressurs Ressurs Samband Førstehjelp Andre Olsen Oddbjørn Vikan / Oddbjørn Solum Stian Melby / Kjell Buer/ Tommy B Olsen / R. Gravseth / K. Aas HV03 Røde kors Leder plan O Stokkeland / O Ellingsen / T Reginiussen Kart Nils Olav Prestholt HMS HMS Øystein Polland 1600 Tore Nygård 1600 Informasjon Informasjon Økonomi Økonomi Miljø Fylkesm. i TM Vivi Sævik Ida L. Kojedahl Jan Skarding Trond Erik Silsand Liaison Politi Dorthe Månsson til 1600 Tore Klevan fra 1600 Bamble kommune Morten Meen Gallefoss Røde kors Torleiv Rønningen HV03 Børre Jakobsen (5 til 8 aug) Sivilforsvaret Rolf Gunnar Thommessen Sektor A Teig A1 Krogshavn Teig A2 Steinvika Teig A3 Rognstranda Teig A4 Åbyfjorden Teig A5 Lønnungen Teig A6 Ausa Teig A7 Langangfjorden Teig A8 Lille Såstein Teig A9 Ivarsand Teig A10 Sandvika Teig A11 Paradisbukta Sektor B Teig B1 Rakkestadstranda Teig B2 Mejulen Teig B3 Kjøykroken Sektor C Teig C1 Havsund Teig C2 Klokkersundet Teig C3 Stråholmen Sektor D Teig D1 Jomfruland v/skadden Teig D2 Jomfrulandsrenna Teig D3 Trolldalen (utført) Teig D4 Hvalsund Teig D5 Risøy Teig D6 Kreppa Teig D7 Vågøya Sektor E Teig E1 Vestre Skarholmen Teig E2 Fengsholmen Teig E3 Styrmannsholmane Sektor F Teig F1 Røde Kors Hjelpekorps Teig F2 Depot Kongshavn Teig F3 Transport/Ordonans Teig F4 ledig Teig F5 Innsamlingsordning Teig F6 Rensestasjon Teig F7 Transport/overvåking HV03 Teig F8 Viltnemnd

4 Organisasjonskart Gjelder for dato: Forberedt av: Fredag 7. august Kystverket Innsatsleder Finn Flokstad, Havnedirektør Thomas Granfeldt, Beredskapsstyrke 02 KV Liaison Politi Bamble kommune Morten M Gallefoss Robert L Pettersen Direktoratet for naturforvaltning HV03 HMS-ansvarlig Tore Nygård/Ulf Lønneborg Verneombud fra Bamble kommune Informasjon Vivi Sævik, Porsgrunn k Ida L. Kojedahl, OBRE Leder plan Ove Stokkeland Frode Ingweisen Leder operasjon G Liebe/T Holt / K Kjensli Økonomi Jan Skarding Leder Ressurs/Logistikk Andre Olsen Kart Nils Olav Prestholdt Sektor F (organisatorisk) F1 - Røde kors hjelpekorps F2 Depot Kongshavn F3 Transport/ordonans F4 - Ledig F5 Innsamlingsordning F6 Rensestasjon/Rugtvedt F7 Transport/overvåking F8 - Viltnemnd Asbjørn Høye ansvar kyst/land Oddmund Svarstad ansvar sjø Borgar Thorsen, sektor D og E Loggfører Terje Kristiansen Erik Humlegård Sektor A A1-Krokshavn A2-Steinvika A3-Rognstranda/Ormevika A4-Åbyfjorden A5-Lønnungen A6-Ausa A7 Langangfjorden A8 Lille Såstein A9 Ivarsand A10 Sandvika A11 Paradisbukta Personal Mottak frivillige Bamble kommune Depot Langesund Depot Kragerø Depot KV Samband Sektor B B1- Rakkestadstranda B2- Mejulen B3- Kjøykroken Sektor C C1-Havsund C2-Klokkersundet C3-Stråholmen Sektor D D1- Jomfruland Skadden D2- Jomfrulandsrenna D3-Trolldalen D4-Lille Fluer D5-Risøy D6-Kreppa D7-Vågøya D8-Østre Gumøy Sektor E E1- Vestre Skarholmen E2 Fengsholmen E3 - Styrmannsholmane

5 Værprognose Gjelder for dato: Forberedt av: Fredag 7. august Langtidsvarsel:

6 HMS-melding Dato: Forberedt av: 7. august Generell informasjon Viser her til HMS- håndbok; oljevern som er delt ut til alle lagledere 1. Mål: a. ingen personskade! b. avgrens skade på miljø ikke spre olje inn til rene områder! c. unngå skader på materiell og utstyr! 2. Før arbeid: - du skal ha fått utdelt verneutstyr og fått opplæring i bruk av dette. - du skal ha informasjon om helseeffekt for oljen. - du skal ha fått en generell hms-info fra din lagleder. - du skal være kjent med hvor det er førstehjelpsutstyr og rutiner ved skade. Lokal legevakt: Sundby sykehjem, tlf: / 113 Røde kors hjelpekorps Stoa / Kuskjær tlf: Ved skade, meld inn til KO: tlf: HMS-ansvarlig Ulf Lønneborg tlf: HMS-ansvarlig Tore Nygaard tlf: Hovedverneombud Roar Teigen tlf: Teigleder/lagleder skal foreta sikker jobbanalyse og risikovurdering for oppdraget før dette tar til. Vurder: Vær/temperatur sted arbeidsoppgaver samband. Se sjekkliste/risikovurdering i HMS-håndbok. Leveres inn til KO dagen etter endt arbeidsdag. Noen generelle punkt som alltid gjelder: - unngå hudkontakt/vask eventuelt bort med såpe/vann. - smør hender/ansikt inn med fet krem (forebyggende effekt); dette kan hentes på Halen gård. - benytt alltid redningsvest ved arbeid i nærheten av sjø og når du er i båt eller ulendt terreng. - husk at berg ned mot sjøen er sleipe både med og uten olje. - ved arbeid ved sjø og i båt skal en alltid være minst 2 personer. - Husk håndvask og god personlig hygiene ved større ansamlinger. Vi må ikke settes ut av influensa, diarè eller lignende! 4. Lagleder skal rapportere HMS-status for sitt lag hver dag til sektorleder som melder videre til HMS-ansvarlig. 5. Alle har ansvar for å skaffe seg tilstrekkelig informasjon og ha ansvar for egen sikkerhet. Husk at dette ikke er en vanlig arbeidsplass, men HMS kravene er som på en vanlig arbeidsplass. Når du har gjort deg kjent med HMS-instruksen, skriv under på liste på at den er lest og forstått. Det anbefales at HMS håndboken tas med ut i felten! Eksemplarer av Hms-håndboken kan hentes på Halen gård. 6. For sektorlederne: Aktivitet med stor fare for skade på personell skal unngås. Ved tvil konferer med KO. Sektorlederne må påse at alle mannskaper inntar mat og drikke under langvarig innsats. Viktig å sette av tid til hvile. 7. Ved skade/uønskede hendelser Alle skader/uønskede hendelser skal uten opphold meldes til KO på Halen gård (tlf ). Det skal dessuten foreligge en skriftlig rapport/skjema; dette kan hentes på Halen gård.

7 Oversiktskart Dato: Forberedt av: 7. august Sektor A B C D E Beskrivelse Fra fylkesgrense Vestfold (Fugleøya, Mølen) til Såstein (unntatt havaristen) Fra Såstein til linja Eksetangen/Bjørnø Fra linja Eksetangen/Bjørnø til Store Skrue (Jomfrulandsgapet) Fra Jomfrulandsgapet til linja Strømtangen Fra Strømtangen til Fylkesgrensa Aust Agder (Ellingsvik)

8 Møtestruktur/syklus Dato: Forberedt av: 7. august frist innsatsplan Stabsmøte Sektorledermøte m/lagledere Arbeid starter i sektorer og teiger Møte Kystverket (stab) Stabsbrief IUA Telemark Brief for pressen ved behov Pressekonferanse (IUA Telemark) Stabsmøte Pressekonferanse (POLITI) Brief stabsmøte Møte Kystverket (stab) Sektorledermøte (kort og effektivt) Arbeidstidens slutt Stabsmøte

9 Arbeidsoppgaver/prioritering Dato: Forberedt av: 7. august A1 KROGSHAVN Asbjørn Høie T: A2 STEINVIKA Oljeforurensning. Gjennomført oppsuging, spyling, barking og strandsanering. Det er laget vei ned til området. Fortsatt mye gjenstående arbeid. Grovsanering og oppsuging etter behov. Strandrensking og spyling mannskap fra HV 03 Strandsaneringsutstyr og sugebil. Morten Tallaksen Asbjørn Høie En god del olje som taes opp manuelt. Oppdaget olje nede i sanden. Grovsanering og oppsuging etter behov mannskap fra HV 03. A3 ROGNSTRANDA/ORMEVIKA A10 SANDVIKA Asbjørn Høie Lagt ut lenser for å holde olje på utsiden av området. Grovsanering (vasking og barking). Engangslenser legges ut der det er nødvendig. Vurdere utlegging av en lense 2. 6 fra Bamble brannvesen. Grovsaneringsutstyr. Nils Henrik Nilsen Asbjørn Høye KB 1 og KB 2 har jobbet i området. KB1 har tekniske problemer. Flak i fjorden observert. Det forberedes grovsanering. Sees sammen med A3

10 A4 ÅBYFJORDEN Asbjørn Høie T: Det er lagt ut lenser i begge sund, sundet er sperret. Det er observert litt olje på innsiden, ved utløpet av elva. Startet barking på fjell. Base er etablert i Havn ved Hydrostranda. Prioritere Vinjekilen og områdene langs utløpet av Åbyelva (på innsiden av lensene). Vis spesiell varsomhet i disse områdene samt at de må rekognoseres før området saneres. Lenser i Vinjekilen legges Hele kystlinjen innenfor lensene skal saneres. Fortsette barking mannskap fra HV 03 + lagleder. Grovsaneringsutstyr. I.f.t. oppsamling. 3 privat innleide båter. To fartøy fra Sverige er operative. Tom Egon Hansen, KV Land A5 LØNNUNGEN Asbjørn Høye Registrert olje. Lagt ut 100 m lenser. Gjennomført opptak av olje. A6 AUSA Mannskap fra båter i innsats. A5, A6 og A8 sees i sammenheng. Asbjørn Høye Lagt ut lenser for å holde olje inne. Gjennomført opptak av olje. Må forsikre seg om at lensene er tettet. Tømming og grovsanering på et senere tidspunkt. Mannskap fra båter i innsats. Krever båt type Buster når arbeidet skal utføres. A5, A6 og A8 sees i sammenheng. A7 LANGANGFJORDEN, Asbjørn Høye Ingen olje observert ved overflygning torsdag. Ingen tiltak nødvendig.

11 A8 LILLE SÅSTEIN (AUSA) Oddmund Svarstad T: Anses ferdig for bruk av opptaksutstyr. Klart for grovsanering. Prioritert område. Sundet er sperret av lenser i begge ender. Det er innført ferdselsforbud rundt havaristen. Lensene byttet ut og forsterket med nye lenser. Grovsanering. 2 mann KV og 3 Skjærgårdstjenesten. KV lekter (Brage) og Synnøve fra Skjærgårdstjenesten (KV), Kystbevakningen (kan brukes flere steder) A5, A6 og A8 sees i sammenheng. A9 IVARSAND Asbjørn Høye T: Området er tidligere sjekket av lokalbefolkningen, i tillegg sjekket og sanert torsdag av de samme. IUA Telemark har ikke kontroll på den jobben de lokale har gjort.. HV har observert på strand ca 2 meter fra sjøkanten. Oljen ligger under sanden i et 5-10cm tykt lag. Det er i tillegg observert olje på brygger i nærheten. Stranden sperres av med bånd fra Politiet på nytt!! Pressemelding lages på dette! Rekognosering, hele strekningen må sjekkes (gjennomføres torsdag kveld). Skifte sand på stranden kan være et alternativ. A11 PARADISBUKTA (Vestfold) Asbjørn Høye Området er sjekket og det er registrert oljepåslag. IUA Vestfold har overtatt ansvaret. Bilde: IMG9535 B1 RAKKESTADSTRAND/MELBYSTRAND Rakkestadstrand anses som ferdig. Grovsanering utført Oddmund Svarstad Kjell Inge Vium

12 B2 MEJULEN Oddmund Svarstad Registrert oljeflak, har lenset opp en del. Sjekket flere ganger. Overvåkes/rekognosering. Overvåkes av samme mannskap som A8. - B3 KJØYKROKEN Asbjørn Høye T: Ferdig grovsanert og barket Kjell Inge Vium C1 HAVSUND Oddmund Svarstad T: Grovsaneres. Det er lagt ut lenser for å sperre olje ute. Det er etablert ordning med å slippe båter inn/ut av sundet. Olje tas opp. God framdrift Åpningstid en gang pr time fra Opptak av observert olje med lettbåt. 6 mannskap To lettbåter. C2 KLOKKERSUNDET Oddmund Svarstad Grovsaneres. Lenser lagt på begge sider. Observert olje tas opp med mannskap fra C1. Damfoss (båt). Tlf nr:

13 C3 STRÅHOLMEN status: Borgar Thorsen Det er registrert mye olje i land Det er lagt lenser i henhold til plan. NB: i forhold til aksjonsplan 3. august er ny lense ved Østgård er lagt ut etter samråd med FM og DN. Funn av flere påslag. Olje på Raudholmane naturreservat Viktig fugleområde. Bør saneres sammen med Stråholmen Fortsette grovsanering. Lokalbefolkningen ønsker å delta i saneringsarbeidet. Legge ut slik at det blir doble lenser. HV WWF Nord Norsk Beredskapssenter 1 stk 10 fra Sivilforsvaret ATV med henger. Lettbåt er levert men blir ikke brukt pga ikke gjennomført trygg jobb analyse Lenser og utstyr for grovsanering. Oljevern 03 (båt) Nordnorsk Beredskapssenter (NNBS) Mikal Reinholdsen D1 JOMFRULAND Teigleder Borgar Thorsen Nordenden er sjekket, ikke påslag. Noe påslag ved Løkstad. Grovsanering pågår. Starter syd på øya og går nordover. Prioriter rens under rullesteiner i sydenden, østsiden ved gården Løkstad. Påslag på Kråka og nordover. Området må sjekkes. Aksjon på sjø: utlegg av lense nordspissen av Jomfruland. Lenser skal legges ut rundt hele nordspissen. Øystein J. Ingebrethsen T: Teigleder ønsker 2-3 fra Ålesund. WWF 8 stk. + 4 SF Velforeningen stiller stk lørdag og søndag i tillegg til andre frivillige. 1 fra NNBS D2 JOMFRULANDSRENNA / BURØYTJENNA Borgar Thorsen T: Det tidligere registrerte flak med olje på innsida (Jomfrulandsrenna) er ikke lenger observert. Ved Burøytjenna er det lagt ut lenser. Lensene ved Burøytjenna (Skåtøy) må sjekkes.

14 D3 TROLLDALEN - BREIDSANDEN Asbjørn Høye T: Noe olje påslag av olje. Grovsanert. Tønner må hentes. Fortsette grovsanering mannskap fra HV fra kystverket Ålesund. Kjell Inge Vium D4 HVALSUND Borgar Thorsen Registrert olje. Har lagt ut lenser. Sundet er stengt med 3 lenser. Ingen olje registrert på innsiden av lense Lenser sjekkes fredag - - D5 RISØY Borgar Thorsen Noe registrert olje. Har lagt ut lenser fra Risøy til Langøy. Sundet er stengt. Lenser sjekkes fredag.. - Bilde IMG 9594 D6 KREPPA Borgar Thorsen Området ser fint ut. Åpning og lukking fungerer som det skal. Åpning av lenser regelmessig hver time, åpent fra 08:30 til 20:00. Lensevakt må være på stedet. Skilt skal settes opp. Kragerø kommune v/brannvesenet D7 VÅGØYA Er rekognonsert. Flybilde OK. Bilde IMG9596 D8 ØSTRE GUMØY Er rekognosert. Vaskeplasser. Borgar Thorsen Flybilde OK. Bilde IMG9591 og 9592

15 E1 PORTØR TIL ELLINGSVIK Borgar Thorsen Fortsetter med grovsanering. Flere påslag helt ned til Ellingsvik. Stort område som krever mange mannskaper. Fotgå Styrmannsholmane Grovsaneringen fortsetter mannskap fra HV 03 Skjærgårdsjeep. Flere småbåter er nødvendig. Terje Mindrebø Bilde IMG9576 E2 FENGSHOLMEN Borgar Thorsen T: Registrert påslag. Litt på sørvest siden. Lett opptagbart. Rekognosert. Flyfoto ok. Bilde IMG9588 (vaskeplasser) E3 STYRMANNSHOLMANE Ukjent. F1 RØDE KORS HJELPEKORPS Lokalisert på Stoa / Kuskjær Være førstehjelpsstasjon ( sweeper ) 5 mannskap. Båt og førstehjelpsutstyr. Torleiv Lønningen F2 DEPOT KONGSHAVN Etablert Drifte depot på Kongshavn. 7 mannskap (En av disse skal stille i ressursavdeling i KO) Alt utstyrs som skal ut til teiger og som kommer inn etter innsats. Depotansvarlig F3 TRANSPORT/ORDONANS KOMMUNE Etablert. Sørge for transport av nødvendige ressurser på forespørsel. 2 mannskap. Pickup og hjullaster. Morten Meen Gallefoss

16 F5 INNSAMLINGSORDNING Liaison: F6 RENSESTASJON Ikke etablert. Etableres for å ha i drift fra og med onsdag morgen. Telefontjeneste/servicetelefon er etablert i hver kommune. Innsamling vil utføres av Veolia og utstyr settes ut av HV 03. Beskrives senere. HV 03 Etablert. Etablert på gamle veistasjonen Rugtvedt. Veolia - F7 TRANSPORT/OVERVÅKING HV 03 Liaison: Ikke etablert. Fremkjøring av materiell for driftsetting på onsdag 5.aug. - - HV03 Telefon nummer sektorledere: Asbjørn Høye T: Oddmund Svarstad T: Borgar Thorsen T: Antall mannskaper i teiger Teig HV Brannvesen WWF NNBS SF annet A A A3 6 A A5, A6, A8 5 A7 A9 A10 B1 B2 B C1 6 C2 C D D2 D3 D4 D5 E E2 Sum Totalt 172 stk Ca 100 fra HV i løpet av fredag. Sivilforsvaret har 14 tilgjengelig fredag( 12 kl 08, 2 kl. 12)

INNSATSPLAN 6 Revidert

INNSATSPLAN 6 Revidert INNSATSPLAN 6 Revidert Navn på hendelse: Full City (nrk) Ukedag: Dato: Klokkeslett: Onsdag 5. august 2009 08 00 19 00 Oppdatert: 5. august 2009 kl. 12.00 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: 5. august Strategi Hente

Detaljer

INNSATSPLAN 2. Full City. Søndag 2. august 2009 16 00-22 00. 2. august 2009 kl. 13 50. Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

INNSATSPLAN 2. Full City. Søndag 2. august 2009 16 00-22 00. 2. august 2009 kl. 13 50. Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: INNSATSPLAN 2 Navn på hendelse: Full City Ukedag: Dato: Klokkeslett: Søndag 2. august 2009 16 00 22 00 Oppdatert: 2. august 2009 kl. 13 50 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: 2. august Strategi Hente inn hendelsen

Detaljer

INNSATSPLAN 4. Full City. Mandag 3. august august 2009 kl Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

INNSATSPLAN 4. Full City. Mandag 3. august august 2009 kl Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: INNSATSPLAN 4 Navn på hendelse: Full City Ukedag: Dato: Klokkeslett: Mandag 3. august 2009 16 00 22 00 Oppdatert: 3. august 2009 kl. 10 00 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: 3. august Strategi Hente inn hendelsen

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan - Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse Det har oppstått brann i skogen ved Bestul gård

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

GODAFOSS. 30. og 31. oktober 2012

GODAFOSS. 30. og 31. oktober 2012 GODAFOSS 30. og 31. oktober 2012 Aksjoner : 2000 Green Ålesund v/haugesund 2004 Rocknes v/bergen 2005 Fjord Champion v/søgne 2007 Server v/ Fedje 2009 Crete Cement v/drøbak 2009 Full City v/langesund 2011

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 acmeaas@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Her er en oversikt over utstyret som er /lgjengelig på øya. Det meste ligger i lagret nordøst på øya, men dere finner også noe på angi< sted se skisse under. Ta med

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Praktisk økonomioppfølging under en. aksjon

Praktisk økonomioppfølging under en. aksjon HVA ER DET DU SER? GODAFOS ISLAND GODAFOSS ISLAND Praktisk økonomioppfølging under en En gjennomgang av økonomioppfølgingen Under Og etter Aksjon GODAFOSS aksjon ERFARINGER HVORFOR? Hvorfor tapte IUA Østfold

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Full City, 31.7 2009 GODAFOSS 17.02 2011 noen nøkkeltall Full

Detaljer

VAKTRAPPORT. 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser. Tidsrom: kl. 12: kl. 12:00

VAKTRAPPORT. 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser. Tidsrom: kl. 12: kl. 12:00 VAKTRAPPORT Tidsrom: 03.06.2016 kl. 12:00-10.06.2016 kl. 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 21 Antall øvelser: 1 (øvelsesvaktlag) 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over

Detaljer

MØTEPROTOKOLL BEREDSKAPSSTYRET

MØTEPROTOKOLL BEREDSKAPSSTYRET MØTEPROTOKOLL 29.01.2018 - BEREDSKAPSSTYRET Møtedato: Mandag 29. januar 2018 Møtested: Skien brannstasjon Referent: Morten Meen Gallefos Deltakere: Tittel/rolle/funksjon Kode Morten Meen Gallefos Jan-Olaf

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Erfaring fra skogbranner på Sørlandet

Erfaring fra skogbranner på Sørlandet Nordisk skogbrannseminar 13. september 2011 Erfaring fra skogbranner på Sørlandet Jon Inge Aasen Brannsjef Brannvesenets organisering i Norge: Kommunalt - avdeling under teknisk drift Interkommunalt selskap

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

Undersøkelse av sjøfugl drept av olje som følge av ulykken med lasteskipet John R

Undersøkelse av sjøfugl drept av olje som følge av ulykken med lasteskipet John R Undersøkelse av sjøfugl drept av olje som følge av ulykken med lasteskipet John R Sør-Fugløy, Rebbenesøy, Grøtøy, Måsvær og Nord-Kvaløy i Karlsøy Kommune 03-04.02.2000 Morten Helberg Jann-Oskar Granheim

Detaljer

Kursplan for operative ledere i NRH

Kursplan for operative ledere i NRH Kursplan for operative ledere i Fredag 04.12.2009 17.00 17.30 Gjennomgang av kurset Anders Sten Nessem, 17.45 19.15 Innsatsleder/fagleder hund fra politiet om deres erfaringer: Målsetning: At våre OL skal

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Hva er ICS? Presisering

Hva er ICS? Presisering Hva er ICS? Incident command system På norsk oversatt til Enhetlig Innsatsleder System EIS Dette er et system og ikke en stab! Men en stab kan bruke systemet!!! Dette er et verktøy som brannvesenet (og

Detaljer

Kommunens rolle i ettersøk av hjortevilt erfaringer og mulige utfordringer. Bamble Vilt & Innlandsfiskenemnd

Kommunens rolle i ettersøk av hjortevilt erfaringer og mulige utfordringer. Bamble Vilt & Innlandsfiskenemnd Kommunens rolle i ettersøk av hjortevilt erfaringer og mulige utfordringer Etablering av fallviltgrupper Bamble Kommune - Deler av Viltnemnda sine faste valgte medlemmer - Eksterne ettersøksjegere, med

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Kompetanseplan. IUA Region 4

Kompetanseplan. IUA Region 4 Kompetanseplan 2013 IUA Region 4 pr. 1.4.2013 1.0 Mål Målet med kompetanseplanen er å dokumentere eksisterende kompetanse innenfor akutt forurensning samt å sikre at mannskap og ledelse får nødvendig opplæring/

Detaljer

Godafoss, aksjonen evaluering 2012

Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Februar 2011 17. feb. 2011, kl.20:00 melder kontainerskipet Godafoss at de har gått på grunn på Kvernskjæret, Hvaler 112 m 3 tungolje lakk raskt ut av skipet, lenser

Detaljer

WWFs frivillige oljevern

WWFs frivillige oljevern Cat Holloway / WWF-Canon Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Tromsø Ida Ulseth 26.-28. Oktober 2012 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Agenda Presentasjonsrunde Hva er WWF? Introduksjon til Ren kyst! Utdelt

Detaljer

INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK -

INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK - Kl. 10:45 12.00 INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK -, Skien, - PLAN s betydning og noen viktige elementer Brannsjef Nils Erik Haagenrud, Midt-Hedmark Planlegging og taktikk ELS Innsatsleder ILS Liason Informasjon

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 2 11.06.2015 Skipperbriefing Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 3 11.06.2015 Skipperbriefing

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 Stavern 03.03.2011 Oljevern av Stein Storlien Agenda Litt om Redningsselskapet Varsling Redningsskøytens logg fra innledende fase. Synspunkter fra besetningen

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

UKERAPPORT. Uke: 18/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

UKERAPPORT. Uke: 18/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT Uke: 18/2012 Totalt antall mottatte og behandlede hendelser denne uken: 26 Disse er følgende:

Detaljer

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi. TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.no +47 77698033 NARVIK OKTOBER 2010 OLJEVERN - VERN MOT HVA? 1 Småsøl

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Velkommen til samling

Velkommen til samling Velkommen til samling NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Spesialteam samling Bergen 27-29 august Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Rolle Antall Lagleder 26 Agenda Intro HMS Forventninger

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

REGION INN-TRØNDELAG

REGION INN-TRØNDELAG 2. Operativ del: 2.1 Beredskapsorganisasjon IUA Inn-Trøndelag region 23 Rådgivere Vertsbrannvesen Inderøy kommune Levanger kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Verdal kommune Verran kommune 2.2 Aksjonsnivåer

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Resultatlister K-ritt , Borealis

Resultatlister K-ritt , Borealis Resultatlister K-ritt 0.0.0, Arrangør: /Styret Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: km Aktive under 0 år Herrer Lars Gunnarsli GSK Landevei 0:0: Gøran Haugland Sykkel Bjørn Landevei 0:0: Magnor

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen ELS organisering og erfaringer IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen Hva er ELS og hvorfor innføre det? Bygger på ICS. Incident Command System (ICS) er et operativt system

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Etter lov om friluftsliv kan det settes opp telt i utmark i en avstand på minst 150 meter fra bebodd bolig/hytte. Fulldyrka og overflatedyrka areal, samt

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL BEREDSKAPSSTYRET

MØTEPROTOKOLL BEREDSKAPSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31.01.2017 - BEREDSKAPSSTYRET Møtedato: Tirsdag 31. januar 2017 Møtested: Skien brannstasjon Referent: Morten Meen Gallefos Deltakere: Tittel/rolle/funksjon Kode Morten Meen Gallefos Nicolay

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

MET info Hendelserapport

MET info Hendelserapport MET info Hendelserapport METEOROLOGI, 26.10.2017 METinfo 23-17 Nedbørhendelsen i Agderfylkene 20 oktober - 22 oktober 2017] [Vibeke Thyness, Jostein Mamen, Bjart Eriksen, Eldbjørg Moxnes] Satellittbilde

Detaljer

Vær, vind og strøm. Lars Petter Røed og John Smits. Skippermøtet Færderseilasen 16. juni Skippermøtet 16. juni 2011

Vær, vind og strøm. Lars Petter Røed og John Smits. Skippermøtet Færderseilasen 16. juni Skippermøtet 16. juni 2011 Vær, vind og strøm Lars Petter Røed og John Smits Skippermøtet Færderseilasen 16. juni 2011 Unike brukere pr. uke 12. juni: 3.7 mill? tom uke 23, 2011 2008 2009 2010 Husker du ifjor? Blindern Tristein

Detaljer

Årsrapport 2009. NOF-AB s aktiviteter i 2009

Årsrapport 2009. NOF-AB s aktiviteter i 2009 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2009 Haslum 13/10-2010 Styret 2009-2010: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Nils Melsom Kristensen Først værsituasjonen... 2 Situasjonen i dag 06UTC (08:00) 3 Varsel 12.05.2015 12UTC (14:00) 4 Varsel 13.05.2015 00UTC (02:00) 5 Varsel 13.05.2015

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) Verdens naturfond WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND.

KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND. KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND. Regionen har nå gjort en kjempejobb med å legge ut hele 11 svaibøyer til glede for båtfolket. Det har vært arbeidet med dette prosjektet i mange år og endelig skal

Detaljer

PROGRAM STANDPLASS HL

PROGRAM STANDPLASS HL Hovedlandsrennet 2015 5. - 8. mars 2015 Stevningsmogen INFORMASJON MANNSKAPER Standplass PROGRAM STANDPLASS HL - endelig rev. 03 1 Til alle funksjonærer under Hovedlandsrennet 2015 Hovedlandsrennet (HL)

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2014 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? Færder fyr: 3 Husker du i fjor? Færder fyr: 4 Værinfo på nettet Kilder

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

HUDØY 2010 12-16 juni

HUDØY 2010 12-16 juni HUDØY 2010 12-16 juni Snart avreise Informasjonshefte blir lagt ut på www.aldrietaruten.org Denne blir også sendt som ranselpost før avreise Praktisk info Forsikring : Barna er forsikret gjennom Gjensidige

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

STATENS VEGVESEN ØVRE SUND BRU NOTAT

STATENS VEGVESEN ØVRE SUND BRU NOTAT STATENS VEGVESEN ØVRE SUND BRU NOTAT Vurdering av forurensningssituasjonen i Linnesstranda naturreservat (Lier kommune) etter dieselutslipp i Drammenselva 25.5.2010 Knoppsvane (hann) i Gullaugbukta 30.5.2010

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren.

Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren. Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren. Dette er kun et forslag til mulige havner underveis. Skipperne avgjør selvsagt distanser og tidspunkt i forhold til værforhold

Detaljer

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon Contents ORO operasjonen:... 2 Startfasen:... 2 Oljeoppsamlingen:... 2 Sluttfasen:... 2 Etter vi kom til land:... 3 Oljelense:... 3 Oljelense avstand til hekk er stor... 3 Oljelense/skimmer inntak... 3

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps

Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps Retningslinjer for nedgraving av levende figurant under skredøvelse - i regi av Røde Kors Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 13.-15. juni 2014) Opp gjennom årene har det oppstått

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Versjon 1 utgitt oktober 2010 Telemark 5.10.2010 Ove Stokkeland Varabrannsjef Prosjektleder Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Skogen som brannobjekt... 3 1.3 Strategi...

Detaljer