INNSATSPLAN 8. Full City. Fredag 7. august august 2009 kl (foto: Kystverket) Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSATSPLAN 8. Full City. Fredag 7. august 2009 08 00-19 00. 6. august 2009 kl. 21.30. (foto: Kystverket) Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett:"

Transkript

1 INNSATSPLAN 8 Navn på hendelse: Full City (foto: Kystverket) Ukedag: Dato: Klokkeslett: Fredag 7. august Oppdatert: 6. august 2009 kl

2 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: Forberedt av: 7. august Strategi Hente inn hendelsen og normalisere. Det vil si at skjærgården skal ved innsatsens slutt være som før hendelsen inntraff. Overordnet målsetting 1. Gjennomføre innsats uten skade på egne mannskaper og tredje person. 2. Hindre olje i å nå særskilt sårbare områder. 3. Ta opp olje i tråd med helse- og miljøprioriteringer i kystnære områder der dette er mulig. 4. Der olje forekommer på land, hindre videre spredning og starte grovsanering der dette er mulig. Generell informasjon (historikk, hvem deltar i aksjonen m.v.) Fredag 31.7.: Lasteskipet Full City på grunn ved Langesund etter midnatt. Kystverket varsles. Fredag 31.7: Kystverket og IUA Telemark i arbeid. Dårlig vær, stor spredning av olje. Utlegg av lenser langs kyst, i viker, sund og bukter. Oppsamling på sjøen og langs land. Mange aktører i arbeid. Kystverket har ansvaret for sjø, IUA Telemark har ansvaret for kysten og strandsonen. Direktoratet for naturforvaltning har ansvar for fauna deriblant fuglelivet. Lørdag 1.8.: Arbeidet fortsetter, lenser og oppsamling. Bedre vær. Rekognosering med fly og helikopter. Mye sjøfugl tilgriset, avlivning av fugler kritisert. Statsrådbesøk. Innsatsplaner er utarbeidet. Søndag 2.8.: Arbeidet fortsetter, lenser og oppsamling. Rekognosering med fly og helikopter. Registrert 500 skadd sjøfugl. Stort fokus i presse og media. Mandag 3.8. Gode tilbakemeldinger fra mange sektorer. Regnvær har gjort det til en våt dag for mange. Totalt innveid liter olje noe innslag (1-10%) av vann, tang/tare, steiner m.v. Tirsdag 4.8: Gode tilbakemeldinger fra mange sektorer. God effekt av de tiltak som er igangsatt. Totalt innveid 110 tonn olje avvannet olje, ca 50 m3 ikke avvannet olje et tatt opp inntil nå. Onsdag 5.8: Det skal IKKE brukes dispergeringsmidler. Totalt innveid olje 124,2 m3 og oljeinfisert masse, ca. 100 m3 Torsdag 6.8: Ny lekkasje fra havarist. Uklart hvor store mengder som er på sjøen. Oppsummering værprognose for de neste 24 timer Vind: Sør vestlig vind 3-5 m/s (lett bris). Bølger: bølgehøyde ubetydelig. Vær: Pent vær og god sikt. Strøm: Under 0,1 m/s fra nordøst Oppsummering sikkerhet Oljen er av type tung bunkersolje.det bør unngås å få den direkte på huden og klærne. Bruk grønnsåpe. Oljen er også seig og glatt, fare for å skli. Risiko for å falle i vannet. Vask straks bar hud som har kommet i kontakt med oljen Ta straks av alle klær som eventuelt har blitt tilsølt av olje Oljen gjør berget eller marka glatt. Vær oppmerksomhet pga. glifaren. Husk at olje under skoene kan bidra til sekundærforurensning både i hus og uteområder Selv om oljen kan ha en kraftig lukt, har målinger vist at dette ikke er skadelig og det er derfor ikke nødvendig med åndedrettsvern. Det er likevel meldt om ubehag i luftveier og hud/øyne i ansiktet. Innhold i aksjonsplanen: Oversikt ledelse/stab Organisasjonskart Værprognose HMS-melding Oversiktskart Møtestruktur/syklus Arbeidsoppgaver/prioritering Kommunikasjonsplan Telefonliste Interninformasjon Logistikkmelding Prognose

3 Ledelse/stab Dato: 7. august Forberedt av: Leder Innsatsleder Nest-leder Finn Flogstad Thomas Granfeldt Operasjon Leder operasjon G Liebe/Thor Holt/Kjell Kjensli Sektorleder A Asbjørn Høye Sektorleder Sjø Oddmund Svarstad Sektorleder D Borgar Thorsen Loggføring Terje Kristiansen 1600 Erik Humlegård 1600 Ressurs Leder ressurs Ressurs Samband Førstehjelp Andre Olsen Oddbjørn Vikan / Oddbjørn Solum Stian Melby / Kjell Buer/ Tommy B Olsen / R. Gravseth / K. Aas HV03 Røde kors Leder plan O Stokkeland / O Ellingsen / T Reginiussen Kart Nils Olav Prestholt HMS HMS Øystein Polland 1600 Tore Nygård 1600 Informasjon Informasjon Økonomi Økonomi Miljø Fylkesm. i TM Vivi Sævik Ida L. Kojedahl Jan Skarding Trond Erik Silsand Liaison Politi Dorthe Månsson til 1600 Tore Klevan fra 1600 Bamble kommune Morten Meen Gallefoss Røde kors Torleiv Rønningen HV03 Børre Jakobsen (5 til 8 aug) Sivilforsvaret Rolf Gunnar Thommessen Sektor A Teig A1 Krogshavn Teig A2 Steinvika Teig A3 Rognstranda Teig A4 Åbyfjorden Teig A5 Lønnungen Teig A6 Ausa Teig A7 Langangfjorden Teig A8 Lille Såstein Teig A9 Ivarsand Teig A10 Sandvika Teig A11 Paradisbukta Sektor B Teig B1 Rakkestadstranda Teig B2 Mejulen Teig B3 Kjøykroken Sektor C Teig C1 Havsund Teig C2 Klokkersundet Teig C3 Stråholmen Sektor D Teig D1 Jomfruland v/skadden Teig D2 Jomfrulandsrenna Teig D3 Trolldalen (utført) Teig D4 Hvalsund Teig D5 Risøy Teig D6 Kreppa Teig D7 Vågøya Sektor E Teig E1 Vestre Skarholmen Teig E2 Fengsholmen Teig E3 Styrmannsholmane Sektor F Teig F1 Røde Kors Hjelpekorps Teig F2 Depot Kongshavn Teig F3 Transport/Ordonans Teig F4 ledig Teig F5 Innsamlingsordning Teig F6 Rensestasjon Teig F7 Transport/overvåking HV03 Teig F8 Viltnemnd

4 Organisasjonskart Gjelder for dato: Forberedt av: Fredag 7. august Kystverket Innsatsleder Finn Flokstad, Havnedirektør Thomas Granfeldt, Beredskapsstyrke 02 KV Liaison Politi Bamble kommune Morten M Gallefoss Robert L Pettersen Direktoratet for naturforvaltning HV03 HMS-ansvarlig Tore Nygård/Ulf Lønneborg Verneombud fra Bamble kommune Informasjon Vivi Sævik, Porsgrunn k Ida L. Kojedahl, OBRE Leder plan Ove Stokkeland Frode Ingweisen Leder operasjon G Liebe/T Holt / K Kjensli Økonomi Jan Skarding Leder Ressurs/Logistikk Andre Olsen Kart Nils Olav Prestholdt Sektor F (organisatorisk) F1 - Røde kors hjelpekorps F2 Depot Kongshavn F3 Transport/ordonans F4 - Ledig F5 Innsamlingsordning F6 Rensestasjon/Rugtvedt F7 Transport/overvåking F8 - Viltnemnd Asbjørn Høye ansvar kyst/land Oddmund Svarstad ansvar sjø Borgar Thorsen, sektor D og E Loggfører Terje Kristiansen Erik Humlegård Sektor A A1-Krokshavn A2-Steinvika A3-Rognstranda/Ormevika A4-Åbyfjorden A5-Lønnungen A6-Ausa A7 Langangfjorden A8 Lille Såstein A9 Ivarsand A10 Sandvika A11 Paradisbukta Personal Mottak frivillige Bamble kommune Depot Langesund Depot Kragerø Depot KV Samband Sektor B B1- Rakkestadstranda B2- Mejulen B3- Kjøykroken Sektor C C1-Havsund C2-Klokkersundet C3-Stråholmen Sektor D D1- Jomfruland Skadden D2- Jomfrulandsrenna D3-Trolldalen D4-Lille Fluer D5-Risøy D6-Kreppa D7-Vågøya D8-Østre Gumøy Sektor E E1- Vestre Skarholmen E2 Fengsholmen E3 - Styrmannsholmane

5 Værprognose Gjelder for dato: Forberedt av: Fredag 7. august Langtidsvarsel:

6 HMS-melding Dato: Forberedt av: 7. august Generell informasjon Viser her til HMS- håndbok; oljevern som er delt ut til alle lagledere 1. Mål: a. ingen personskade! b. avgrens skade på miljø ikke spre olje inn til rene områder! c. unngå skader på materiell og utstyr! 2. Før arbeid: - du skal ha fått utdelt verneutstyr og fått opplæring i bruk av dette. - du skal ha informasjon om helseeffekt for oljen. - du skal ha fått en generell hms-info fra din lagleder. - du skal være kjent med hvor det er førstehjelpsutstyr og rutiner ved skade. Lokal legevakt: Sundby sykehjem, tlf: / 113 Røde kors hjelpekorps Stoa / Kuskjær tlf: Ved skade, meld inn til KO: tlf: HMS-ansvarlig Ulf Lønneborg tlf: HMS-ansvarlig Tore Nygaard tlf: Hovedverneombud Roar Teigen tlf: Teigleder/lagleder skal foreta sikker jobbanalyse og risikovurdering for oppdraget før dette tar til. Vurder: Vær/temperatur sted arbeidsoppgaver samband. Se sjekkliste/risikovurdering i HMS-håndbok. Leveres inn til KO dagen etter endt arbeidsdag. Noen generelle punkt som alltid gjelder: - unngå hudkontakt/vask eventuelt bort med såpe/vann. - smør hender/ansikt inn med fet krem (forebyggende effekt); dette kan hentes på Halen gård. - benytt alltid redningsvest ved arbeid i nærheten av sjø og når du er i båt eller ulendt terreng. - husk at berg ned mot sjøen er sleipe både med og uten olje. - ved arbeid ved sjø og i båt skal en alltid være minst 2 personer. - Husk håndvask og god personlig hygiene ved større ansamlinger. Vi må ikke settes ut av influensa, diarè eller lignende! 4. Lagleder skal rapportere HMS-status for sitt lag hver dag til sektorleder som melder videre til HMS-ansvarlig. 5. Alle har ansvar for å skaffe seg tilstrekkelig informasjon og ha ansvar for egen sikkerhet. Husk at dette ikke er en vanlig arbeidsplass, men HMS kravene er som på en vanlig arbeidsplass. Når du har gjort deg kjent med HMS-instruksen, skriv under på liste på at den er lest og forstått. Det anbefales at HMS håndboken tas med ut i felten! Eksemplarer av Hms-håndboken kan hentes på Halen gård. 6. For sektorlederne: Aktivitet med stor fare for skade på personell skal unngås. Ved tvil konferer med KO. Sektorlederne må påse at alle mannskaper inntar mat og drikke under langvarig innsats. Viktig å sette av tid til hvile. 7. Ved skade/uønskede hendelser Alle skader/uønskede hendelser skal uten opphold meldes til KO på Halen gård (tlf ). Det skal dessuten foreligge en skriftlig rapport/skjema; dette kan hentes på Halen gård.

7 Oversiktskart Dato: Forberedt av: 7. august Sektor A B C D E Beskrivelse Fra fylkesgrense Vestfold (Fugleøya, Mølen) til Såstein (unntatt havaristen) Fra Såstein til linja Eksetangen/Bjørnø Fra linja Eksetangen/Bjørnø til Store Skrue (Jomfrulandsgapet) Fra Jomfrulandsgapet til linja Strømtangen Fra Strømtangen til Fylkesgrensa Aust Agder (Ellingsvik)

8 Møtestruktur/syklus Dato: Forberedt av: 7. august frist innsatsplan Stabsmøte Sektorledermøte m/lagledere Arbeid starter i sektorer og teiger Møte Kystverket (stab) Stabsbrief IUA Telemark Brief for pressen ved behov Pressekonferanse (IUA Telemark) Stabsmøte Pressekonferanse (POLITI) Brief stabsmøte Møte Kystverket (stab) Sektorledermøte (kort og effektivt) Arbeidstidens slutt Stabsmøte

9 Arbeidsoppgaver/prioritering Dato: Forberedt av: 7. august A1 KROGSHAVN Asbjørn Høie T: A2 STEINVIKA Oljeforurensning. Gjennomført oppsuging, spyling, barking og strandsanering. Det er laget vei ned til området. Fortsatt mye gjenstående arbeid. Grovsanering og oppsuging etter behov. Strandrensking og spyling mannskap fra HV 03 Strandsaneringsutstyr og sugebil. Morten Tallaksen Asbjørn Høie En god del olje som taes opp manuelt. Oppdaget olje nede i sanden. Grovsanering og oppsuging etter behov mannskap fra HV 03. A3 ROGNSTRANDA/ORMEVIKA A10 SANDVIKA Asbjørn Høie Lagt ut lenser for å holde olje på utsiden av området. Grovsanering (vasking og barking). Engangslenser legges ut der det er nødvendig. Vurdere utlegging av en lense 2. 6 fra Bamble brannvesen. Grovsaneringsutstyr. Nils Henrik Nilsen Asbjørn Høye KB 1 og KB 2 har jobbet i området. KB1 har tekniske problemer. Flak i fjorden observert. Det forberedes grovsanering. Sees sammen med A3

10 A4 ÅBYFJORDEN Asbjørn Høie T: Det er lagt ut lenser i begge sund, sundet er sperret. Det er observert litt olje på innsiden, ved utløpet av elva. Startet barking på fjell. Base er etablert i Havn ved Hydrostranda. Prioritere Vinjekilen og områdene langs utløpet av Åbyelva (på innsiden av lensene). Vis spesiell varsomhet i disse områdene samt at de må rekognoseres før området saneres. Lenser i Vinjekilen legges Hele kystlinjen innenfor lensene skal saneres. Fortsette barking mannskap fra HV 03 + lagleder. Grovsaneringsutstyr. I.f.t. oppsamling. 3 privat innleide båter. To fartøy fra Sverige er operative. Tom Egon Hansen, KV Land A5 LØNNUNGEN Asbjørn Høye Registrert olje. Lagt ut 100 m lenser. Gjennomført opptak av olje. A6 AUSA Mannskap fra båter i innsats. A5, A6 og A8 sees i sammenheng. Asbjørn Høye Lagt ut lenser for å holde olje inne. Gjennomført opptak av olje. Må forsikre seg om at lensene er tettet. Tømming og grovsanering på et senere tidspunkt. Mannskap fra båter i innsats. Krever båt type Buster når arbeidet skal utføres. A5, A6 og A8 sees i sammenheng. A7 LANGANGFJORDEN, Asbjørn Høye Ingen olje observert ved overflygning torsdag. Ingen tiltak nødvendig.

11 A8 LILLE SÅSTEIN (AUSA) Oddmund Svarstad T: Anses ferdig for bruk av opptaksutstyr. Klart for grovsanering. Prioritert område. Sundet er sperret av lenser i begge ender. Det er innført ferdselsforbud rundt havaristen. Lensene byttet ut og forsterket med nye lenser. Grovsanering. 2 mann KV og 3 Skjærgårdstjenesten. KV lekter (Brage) og Synnøve fra Skjærgårdstjenesten (KV), Kystbevakningen (kan brukes flere steder) A5, A6 og A8 sees i sammenheng. A9 IVARSAND Asbjørn Høye T: Området er tidligere sjekket av lokalbefolkningen, i tillegg sjekket og sanert torsdag av de samme. IUA Telemark har ikke kontroll på den jobben de lokale har gjort.. HV har observert på strand ca 2 meter fra sjøkanten. Oljen ligger under sanden i et 5-10cm tykt lag. Det er i tillegg observert olje på brygger i nærheten. Stranden sperres av med bånd fra Politiet på nytt!! Pressemelding lages på dette! Rekognosering, hele strekningen må sjekkes (gjennomføres torsdag kveld). Skifte sand på stranden kan være et alternativ. A11 PARADISBUKTA (Vestfold) Asbjørn Høye Området er sjekket og det er registrert oljepåslag. IUA Vestfold har overtatt ansvaret. Bilde: IMG9535 B1 RAKKESTADSTRAND/MELBYSTRAND Rakkestadstrand anses som ferdig. Grovsanering utført Oddmund Svarstad Kjell Inge Vium

12 B2 MEJULEN Oddmund Svarstad Registrert oljeflak, har lenset opp en del. Sjekket flere ganger. Overvåkes/rekognosering. Overvåkes av samme mannskap som A8. - B3 KJØYKROKEN Asbjørn Høye T: Ferdig grovsanert og barket Kjell Inge Vium C1 HAVSUND Oddmund Svarstad T: Grovsaneres. Det er lagt ut lenser for å sperre olje ute. Det er etablert ordning med å slippe båter inn/ut av sundet. Olje tas opp. God framdrift Åpningstid en gang pr time fra Opptak av observert olje med lettbåt. 6 mannskap To lettbåter. C2 KLOKKERSUNDET Oddmund Svarstad Grovsaneres. Lenser lagt på begge sider. Observert olje tas opp med mannskap fra C1. Damfoss (båt). Tlf nr:

13 C3 STRÅHOLMEN status: Borgar Thorsen Det er registrert mye olje i land Det er lagt lenser i henhold til plan. NB: i forhold til aksjonsplan 3. august er ny lense ved Østgård er lagt ut etter samråd med FM og DN. Funn av flere påslag. Olje på Raudholmane naturreservat Viktig fugleområde. Bør saneres sammen med Stråholmen Fortsette grovsanering. Lokalbefolkningen ønsker å delta i saneringsarbeidet. Legge ut slik at det blir doble lenser. HV WWF Nord Norsk Beredskapssenter 1 stk 10 fra Sivilforsvaret ATV med henger. Lettbåt er levert men blir ikke brukt pga ikke gjennomført trygg jobb analyse Lenser og utstyr for grovsanering. Oljevern 03 (båt) Nordnorsk Beredskapssenter (NNBS) Mikal Reinholdsen D1 JOMFRULAND Teigleder Borgar Thorsen Nordenden er sjekket, ikke påslag. Noe påslag ved Løkstad. Grovsanering pågår. Starter syd på øya og går nordover. Prioriter rens under rullesteiner i sydenden, østsiden ved gården Løkstad. Påslag på Kråka og nordover. Området må sjekkes. Aksjon på sjø: utlegg av lense nordspissen av Jomfruland. Lenser skal legges ut rundt hele nordspissen. Øystein J. Ingebrethsen T: Teigleder ønsker 2-3 fra Ålesund. WWF 8 stk. + 4 SF Velforeningen stiller stk lørdag og søndag i tillegg til andre frivillige. 1 fra NNBS D2 JOMFRULANDSRENNA / BURØYTJENNA Borgar Thorsen T: Det tidligere registrerte flak med olje på innsida (Jomfrulandsrenna) er ikke lenger observert. Ved Burøytjenna er det lagt ut lenser. Lensene ved Burøytjenna (Skåtøy) må sjekkes.

14 D3 TROLLDALEN - BREIDSANDEN Asbjørn Høye T: Noe olje påslag av olje. Grovsanert. Tønner må hentes. Fortsette grovsanering mannskap fra HV fra kystverket Ålesund. Kjell Inge Vium D4 HVALSUND Borgar Thorsen Registrert olje. Har lagt ut lenser. Sundet er stengt med 3 lenser. Ingen olje registrert på innsiden av lense Lenser sjekkes fredag - - D5 RISØY Borgar Thorsen Noe registrert olje. Har lagt ut lenser fra Risøy til Langøy. Sundet er stengt. Lenser sjekkes fredag.. - Bilde IMG 9594 D6 KREPPA Borgar Thorsen Området ser fint ut. Åpning og lukking fungerer som det skal. Åpning av lenser regelmessig hver time, åpent fra 08:30 til 20:00. Lensevakt må være på stedet. Skilt skal settes opp. Kragerø kommune v/brannvesenet D7 VÅGØYA Er rekognonsert. Flybilde OK. Bilde IMG9596 D8 ØSTRE GUMØY Er rekognosert. Vaskeplasser. Borgar Thorsen Flybilde OK. Bilde IMG9591 og 9592

15 E1 PORTØR TIL ELLINGSVIK Borgar Thorsen Fortsetter med grovsanering. Flere påslag helt ned til Ellingsvik. Stort område som krever mange mannskaper. Fotgå Styrmannsholmane Grovsaneringen fortsetter mannskap fra HV 03 Skjærgårdsjeep. Flere småbåter er nødvendig. Terje Mindrebø Bilde IMG9576 E2 FENGSHOLMEN Borgar Thorsen T: Registrert påslag. Litt på sørvest siden. Lett opptagbart. Rekognosert. Flyfoto ok. Bilde IMG9588 (vaskeplasser) E3 STYRMANNSHOLMANE Ukjent. F1 RØDE KORS HJELPEKORPS Lokalisert på Stoa / Kuskjær Være førstehjelpsstasjon ( sweeper ) 5 mannskap. Båt og førstehjelpsutstyr. Torleiv Lønningen F2 DEPOT KONGSHAVN Etablert Drifte depot på Kongshavn. 7 mannskap (En av disse skal stille i ressursavdeling i KO) Alt utstyrs som skal ut til teiger og som kommer inn etter innsats. Depotansvarlig F3 TRANSPORT/ORDONANS KOMMUNE Etablert. Sørge for transport av nødvendige ressurser på forespørsel. 2 mannskap. Pickup og hjullaster. Morten Meen Gallefoss

16 F5 INNSAMLINGSORDNING Liaison: F6 RENSESTASJON Ikke etablert. Etableres for å ha i drift fra og med onsdag morgen. Telefontjeneste/servicetelefon er etablert i hver kommune. Innsamling vil utføres av Veolia og utstyr settes ut av HV 03. Beskrives senere. HV 03 Etablert. Etablert på gamle veistasjonen Rugtvedt. Veolia - F7 TRANSPORT/OVERVÅKING HV 03 Liaison: Ikke etablert. Fremkjøring av materiell for driftsetting på onsdag 5.aug. - - HV03 Telefon nummer sektorledere: Asbjørn Høye T: Oddmund Svarstad T: Borgar Thorsen T: Antall mannskaper i teiger Teig HV Brannvesen WWF NNBS SF annet A A A3 6 A A5, A6, A8 5 A7 A9 A10 B1 B2 B C1 6 C2 C D D2 D3 D4 D5 E E2 Sum Totalt 172 stk Ca 100 fra HV i løpet av fredag. Sivilforsvaret har 14 tilgjengelig fredag( 12 kl 08, 2 kl. 12)

INNSATSPLAN 6 Revidert

INNSATSPLAN 6 Revidert INNSATSPLAN 6 Revidert Navn på hendelse: Full City (nrk) Ukedag: Dato: Klokkeslett: Onsdag 5. august 2009 08 00 19 00 Oppdatert: 5. august 2009 kl. 12.00 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: 5. august Strategi Hente

Detaljer

INNSATSPLAN 2. Full City. Søndag 2. august 2009 16 00-22 00. 2. august 2009 kl. 13 50. Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

INNSATSPLAN 2. Full City. Søndag 2. august 2009 16 00-22 00. 2. august 2009 kl. 13 50. Navn på hendelse: Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: INNSATSPLAN 2 Navn på hendelse: Full City Ukedag: Dato: Klokkeslett: Søndag 2. august 2009 16 00 22 00 Oppdatert: 2. august 2009 kl. 13 50 AKSJONSPLAN GENERELT Dato: 2. august Strategi Hente inn hendelsen

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

GODAFOSS. 30. og 31. oktober 2012

GODAFOSS. 30. og 31. oktober 2012 GODAFOSS 30. og 31. oktober 2012 Aksjoner : 2000 Green Ålesund v/haugesund 2004 Rocknes v/bergen 2005 Fjord Champion v/søgne 2007 Server v/ Fedje 2009 Crete Cement v/drøbak 2009 Full City v/langesund 2011

Detaljer

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010

Ren kyst! WWFs frivillige oljevern. Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Anne Christine Meaas Brønnøysund, 17.september 2010 acmeaas@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Her er en oversikt over utstyret som er /lgjengelig på øya. Det meste ligger i lagret nordøst på øya, men dere finner også noe på angi< sted se skisse under. Ta med

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

Praktisk økonomioppfølging under en. aksjon

Praktisk økonomioppfølging under en. aksjon HVA ER DET DU SER? GODAFOS ISLAND GODAFOSS ISLAND Praktisk økonomioppfølging under en En gjennomgang av økonomioppfølgingen Under Og etter Aksjon GODAFOSS aksjon ERFARINGER HVORFOR? Hvorfor tapte IUA Østfold

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Kommunens rolle i ettersøk av hjortevilt erfaringer og mulige utfordringer. Bamble Vilt & Innlandsfiskenemnd

Kommunens rolle i ettersøk av hjortevilt erfaringer og mulige utfordringer. Bamble Vilt & Innlandsfiskenemnd Kommunens rolle i ettersøk av hjortevilt erfaringer og mulige utfordringer Etablering av fallviltgrupper Bamble Kommune - Deler av Viltnemnda sine faste valgte medlemmer - Eksterne ettersøksjegere, med

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Hva er ICS? Presisering

Hva er ICS? Presisering Hva er ICS? Incident command system På norsk oversatt til Enhetlig Innsatsleder System EIS Dette er et system og ikke en stab! Men en stab kan bruke systemet!!! Dette er et verktøy som brannvesenet (og

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 Stavern 03.03.2011 Oljevern av Stein Storlien Agenda Litt om Redningsselskapet Varsling Redningsskøytens logg fra innledende fase. Synspunkter fra besetningen

Detaljer

WWFs frivillige oljevern

WWFs frivillige oljevern Cat Holloway / WWF-Canon Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Tromsø Ida Ulseth 26.-28. Oktober 2012 Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Agenda Presentasjonsrunde Hva er WWF? Introduksjon til Ren kyst! Utdelt

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Etter lov om friluftsliv kan det settes opp telt i utmark i en avstand på minst 150 meter fra bebodd bolig/hytte. Fulldyrka og overflatedyrka areal, samt

Detaljer

UKERAPPORT. Uke: 18/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

UKERAPPORT. Uke: 18/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT Uke: 18/2012 Totalt antall mottatte og behandlede hendelser denne uken: 26 Disse er følgende:

Detaljer

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi. TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.no +47 77698033 NARVIK OKTOBER 2010 OLJEVERN - VERN MOT HVA? 1 Småsøl

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Kompetanseplan. IUA Region 4

Kompetanseplan. IUA Region 4 Kompetanseplan 2013 IUA Region 4 pr. 1.4.2013 1.0 Mål Målet med kompetanseplanen er å dokumentere eksisterende kompetanse innenfor akutt forurensning samt å sikre at mannskap og ledelse får nødvendig opplæring/

Detaljer

REGION INN-TRØNDELAG

REGION INN-TRØNDELAG 2. Operativ del: 2.1 Beredskapsorganisasjon IUA Inn-Trøndelag region 23 Rådgivere Vertsbrannvesen Inderøy kommune Levanger kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Verdal kommune Verran kommune 2.2 Aksjonsnivåer

Detaljer

Velkommen til samling

Velkommen til samling Velkommen til samling NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Spesialteam samling Bergen 27-29 august Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Rolle Antall Lagleder 26 Agenda Intro HMS Forventninger

Detaljer

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt

Nils M. Kristensen. John Smits. Vær, vind og strøm. Færderseilasen 2015. Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 2 11.06.2015 Skipperbriefing Færderseilasen 2015 Husker du i fjor? Færder fyr: 3 11.06.2015 Skipperbriefing

Detaljer

Kursplan for operative ledere i NRH

Kursplan for operative ledere i NRH Kursplan for operative ledere i Fredag 04.12.2009 17.00 17.30 Gjennomgang av kurset Anders Sten Nessem, 17.45 19.15 Innsatsleder/fagleder hund fra politiet om deres erfaringer: Målsetning: At våre OL skal

Detaljer

KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND.

KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND. KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND. Regionen har nå gjort en kjempejobb med å legge ut hele 11 svaibøyer til glede for båtfolket. Det har vært arbeidet med dette prosjektet i mange år og endelig skal

Detaljer

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen

Gransking av ulykker i Trondheim Energi. Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Granskninger TRE ebl konferanse 21 okt 2009 ved HMS Leder Rolf Andresen Gransking av ulykker i Trondheim Energi Eksempler på granskinger hvordan påvirker en slik

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK -

INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK - Kl. 10:45 12.00 INNSATSPLANLEGGING TAKTIKK -, Skien, - PLAN s betydning og noen viktige elementer Brannsjef Nils Erik Haagenrud, Midt-Hedmark Planlegging og taktikk ELS Innsatsleder ILS Liason Informasjon

Detaljer

Vær, vind og strøm. Lars Petter Røed og John Smits. Skippermøtet Færderseilasen 16. juni Skippermøtet 16. juni 2011

Vær, vind og strøm. Lars Petter Røed og John Smits. Skippermøtet Færderseilasen 16. juni Skippermøtet 16. juni 2011 Vær, vind og strøm Lars Petter Røed og John Smits Skippermøtet Færderseilasen 16. juni 2011 Unike brukere pr. uke 12. juni: 3.7 mill? tom uke 23, 2011 2008 2009 2010 Husker du ifjor? Blindern Tristein

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2009. NOF-AB s aktiviteter i 2009

Årsrapport 2009. NOF-AB s aktiviteter i 2009 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2009 Haslum 13/10-2010 Styret 2009-2010: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Nils Melsom Kristensen Først værsituasjonen... 2 Situasjonen i dag 06UTC (08:00) 3 Varsel 12.05.2015 12UTC (14:00) 4 Varsel 13.05.2015 00UTC (02:00) 5 Varsel 13.05.2015

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT

ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT ROGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser - en viktig aktør i den norske redningstjenesten

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2014 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? Færder fyr: 3 Husker du i fjor? Færder fyr: 4 Værinfo på nettet Kilder

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) Verdens naturfond WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren.

Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren. Seilas til sommerens leir i Egå ved Århus, og Armada seilas hjem fra leiren. Dette er kun et forslag til mulige havner underveis. Skipperne avgjør selvsagt distanser og tidspunkt i forhold til værforhold

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Gjennomføring av grunnkurs for fartøy i kystnær oljevernberedskap uke 12

Gjennomføring av grunnkurs for fartøy i kystnær oljevernberedskap uke 12 Innhold 1. Situasjon... 1 2. Oppdrag... 2 2.1. Nordkapp Maritime Fagskole... 2 2.2. Sandnessjøen... 2 2.3. NOFO Stavanger... 2 3. Utførelse... 2 3.1. Fakturering/reiseregning... 2 Administrative rutiner

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: 29.04.2016 12:00 06.05.2016 12:00. Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17. Antall øvelser: 0

VAKTRAPPORT. Tidsrom: 29.04.2016 12:00 06.05.2016 12:00. Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17. Antall øvelser: 0 VAKTRAPPORT Tidsrom: 29.04.2016 12:00 06.05.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 0 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over typer hendelser Figur 1:

Detaljer

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Anbefalte tiltak Beredskapsanalyse Kilde: Statoil Mongstad Veien videre kommunal beredskap Henvendelser fra enkeltkommuner og IUA Hva

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern ljevern (ASO) og forberedt innsatsordre Nappstraumen Nord Norwegian Petro Services AS 1 Innhold DEL I. OPERATIV OMRÅDEVURDERING... 3 1.

Detaljer

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon Contents ORO operasjonen:... 2 Startfasen:... 2 Oljeoppsamlingen:... 2 Sluttfasen:... 2 Etter vi kom til land:... 3 Oljelense:... 3 Oljelense avstand til hekk er stor... 3 Oljelense/skimmer inntak... 3

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 2

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 2 VAKTRAPPORT Tidsrom: 25.11.2016 11:40-02.12.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 2 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL

MUSIKALSK TRIKKETUR 22.-30. APRIL Tirsdag. april 08:30 08:50 13:23 Grefsen vognhall 13:43 13:46 13:52 13:55 13:59 14:04 14:10 14:13 14:18 14:21 14:26 14:29 14:32 14:35 14:37 14:42 14:51 14:56 15:00 15:04 15:10 15:12 15:17 15: 15:26 15:28

Detaljer

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen ELS organisering og erfaringer IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen Hva er ELS og hvorfor innføre det? Bygger på ICS. Incident Command System (ICS) er et operativt system

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Versjon 1 utgitt oktober 2010 Telemark 5.10.2010 Ove Stokkeland Varabrannsjef Prosjektleder Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Skogen som brannobjekt... 3 1.3 Strategi...

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK

VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen, 35 58 61 51 tas@fmte.no Vår dato 22.11.2010 Deres dato Vår referanse 2010/3644 Deres referanse I følge adresseliste VEDTAK AV ÅTTE

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

UKERAPPORT. Uke: 31/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

UKERAPPORT. Uke: 31/2012. Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT Uke: 31/2012 Totalt antall mottatte og behandlede hendelser denne uken: 18 Disse er følgende:

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

HUDØY 2010 12-16 juni

HUDØY 2010 12-16 juni HUDØY 2010 12-16 juni Snart avreise Informasjonshefte blir lagt ut på www.aldrietaruten.org Denne blir også sendt som ranselpost før avreise Praktisk info Forsikring : Barna er forsikret gjennom Gjensidige

Detaljer

Norges brannskole (NBSK) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Norges brannskole (NBSK) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Norges brannskole (NBSK) 1 Oljevern fra prosjekt til avdeling 2006, startet som et prosjekt ved NBSK 2011, del av linjen - UV 2012, økte til tre ansatte 2006 2013 : 1700 personer kurset i oljevern Fortrinnsvis

Detaljer

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Versjon: 15.09.15 OØL Dato: Tilstede: 16.09.15 Evenes rådhus Kriseledelsen i Evenes kommune Type øvelse: Papirøvelse. Øving av kriseledelsen

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

Lederstøtte og strategisk tilnærming.

Lederstøtte og strategisk tilnærming. Lederstøtte og strategisk tilnærming. CTIF seminar 2016 www.mhbr.no Fakta MHBR 10 eierkommuner 17.700 km2 10.500 km2 produktiv skog 210 Ansatte 300 i skogbrannreserven 11 Stasjoner Skogbranndepot Nytt

Detaljer

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment

AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment Skjema B-01 AVVIKSRAPPORT PROSJEKT: Mudring, mottak og deponering av forurenset bunnsediment TILTAKSHAVER: Oslo Havn KF PA-bok Del B Side: 1 av 1 KONTRAKT AVVIK NR. DATO NAVN PÅ AVVIKET 23 HAV05 Lnr.195

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer