Overflod og eksport av kraft - og industri. Stein Nestvold 27. november

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overflod og eksport av kraft - og industri. Stein Nestvold 27. november"

Transkript

1 Overflod og eksport av kraft - og industri Stein Nestvold 27. november

2 Elkem Verdensledende i miljøvennlig produksjon av metaller Silisium Ferrosilisium Mikrosilika 2

3 Elkem Blant de største silisum/ferrosilisum selskapene i Europa Elkem Iceland 120,000 MT Ferrosilicon alloys Bjølvefossen 40,000 MT Ferrosilicon alloys Salten 65,000 MT Silicon SIDISTAR Thamshavn 45,000 MT Silicon MS GWh Energy Chicoutimi 31,000 MT Ferrosilicon alloys Carboindustrial 70,000 MT Carbon products Bremanger 40,000 MT Silgrain 33,000 MT Ferrosilicon alloys Foundry China 6,700 MT Ferrosilicon alloys Carbon China 60,000 MT Carbon Carboderivados 70,000 MT Pitch, anthracene and other oils Solar Fiskaa 6,000 MT Elkem Solar Silicon Carbon Fiskaa 100,000 MT Carbon Ferroveld JV, RSA 50% Elkem ownership 60,000 MT Electrode paste Elkem Oilfield Chemicals Well drilling products Headquarters Plant Sales Office 3 Elkem Silicon Materials values: Forward-looking Enthusiasm Empathy Credibility

4 Siden 1980 Også ledende leverandør av miljøløsninger til verdens smelteverks industri Før Etter Bilder av effekt av filter teknologi Nord Vest Kina 4 Developing people - creating value

5 Oppstart av produksjon av Solar Silicon i 2009 Ny og unik prosess for produksjon av silisum for solceller Et teknologisk gjennombrudd, vs tradisjonell teknologi Produksjons anlegg åpnet i Kristiansand i 2009 Kapasitet 6000 ton / 800 mill USD investering Bidrar direkte til globale klimaforbedringer: Årlig produksjon gir 700 GWh/år i CO 2 -fri kraftproduksjon i hele år 5

6 Elkem Solar: CO2-utslipp og payback betydelig bedre enn konkurrerende teknologi Forskjell skyldes primært: Betydelig lavere kraft-forbruk ved vår teknologi (kun 25%) Energimix basert på kraft i stedet for naturgass 6

7 Viktige forhold for videreutvikling av vår industri i Norge Internasjonale markedsforhold og Asias betydning Norsk kostnadsnivå (kraft og annet) Effekt av CO2-kvotesystem og karbon lekkasje Utvikling i nettkostnader Gjenvinning i industrien 7

8 Kinesiske produksjon av silisium og ferrosilisium Sterk økning i produkson mens offisiell eksport faller Kina uten sammenlikning verdens største produsent av Si/FeSi Betydelig overkapasitet som følge av fall i innenlandsk etterspørsel De globale markedene balanseres gjennom kinesisk eksport Pris globalt bestemmes derfor av Kinesisk kost + eksport avgifter 8

9 Typisk kostposisjon Norge vs Kina Utgående frakt Eksportavgift Vedlikeholdsinvesteringer Lønn og andre kostnader Råvarer Kraft Norway China til EU China til Asia Forskjeller Kraftkost i Kina høyere : pris og mengde/tonn Råvarekost lavere lokal tilgang på kull/koks, valutakurseffekt Lønnsnivå: ikke sammenliknbart Store konsekvenser dersom eksport-avgiften bortfaller Det vi kan påvirke er det spesifikke forbruket (MWh/tonn produksjon) og unngå karbon lekkasje 9

10 Karbon lekkasje - FNs klimapanel definisjon: - Dersom økonomiske restriksjoner på utslipp (f.eks kvotesystem) fører til at industriproduksjon flyttes til andre regioner uten restriksjoner og dette medfører større totale utslipp kalles dette karbon lekkasje. Eksempel - Innføring av ETS gir høyere kraftkostnader i Europa - Industrien bukker under for konkurranse fra Kina/USA. - Resultat: Flytting av kapasitet fra Europa til Kina/USA, og dermed også flytting av CO2-utslippene - Resultat: Lavere kraftpriser i Europa, økt forbruk i næringer som overtar kraften - Total effekt:100% karbon lekkasje, kanskje mer? 10

11 Brazil Argentina Canada Norway Venezuela Bhutan Spain Iceland Sweden Egypt France Slovakia Germany Slovenia Macedonia Poland Iran USA Russia Ukraine South Africa Bosnia Kazakhstan China India CO2 per ton ferrosilicon Norske smelteverk er utsatt for karbon-lekkasje Kraftpris med CO2-påslag forringer konkurranseevnen Anti dumping tiltak mot Kina har vært innført siden Ton CO2/ ton Std Fesik Hydro Nedstegning av norsk kapasitet vil kunne øke globale utslipp med minst 2.8 mill tonn CO2 per år 11 Developing people - creating value

12 Kompensasjonsordningen - En kraftpris kompensasjon Innføres i EU for at kvotesystemet (ETS) skal fungerer etter hensikten Eksempel på hvordan pris-effekten overføres: - 1 MWh i et kullkraftverk generer 0.8 tonn CO2 - Gitt kvoteplikt og CO2-pris på 10 =>Gir økning på 8 /MWh Størrelsen på kompensasjon avhenger av: - Støtteintensitet som avtar (85%-75%) - CO2-faktor ( 0,67 i Norden) - CO2-pris (rundt 8 /tonn) - Referanse er satt til 8,75 MWh/ton produsert ferrosilisum - Produksjon (tonn per år) Estimert kompensasjon til Elkem i Norge: mill per år 12

13 Vil nett-tariffen gi tilsvarende effekt? Fremtidige investeringene på opptil 70 mrd, er i hovedsak ikke trigget av behov i industrien men: Behov for forsterkninger som følge av utenlandskablene Ny fornybar energi Elektrifisering av norsk sokkel Statnetts forslag til ny tariffmodell gir sterkt kostnadsvekst for KII virksomhetene, som kan gi endrede drifts- og investeringsbeslutninger Industri Tariff 2012 MNOK Tariff forslag MNOK Prosentvis endring % Norske Skog Skogn/Saugbrugs 15/12 35/40 133/233% Alcoa Lista/Mosjøen 18/36 46/66 150/84% Elkem % FESIL % Finnfjord % 13 *) 2013 for Norske Skog

14 Kraftforbruket i industrien falt etter

15 Energi gjenvinning i Elkem Verdens første i sitt slag for silisum/ferrosilisum produksjon Chicoutimi 1 ovn #1 29 MW 30,000 MT FSM, Inoculants and FeSi Energy gjenvinning Bygging av kjele for damp vil sikre produksjon av 17 MW fra Q Thamshavn 2 ovner 45,000 MT Silicon (chemical/aluminum) Microsilica 971 Energi-gjenvinning Dampkjele og turbin for produksjon av kraft18 MW, 167 GWh Vannbåren varme (ca GWh) til Orkanger Bjølvefossen 3 ovner 17 MW, 23 MW, 10 MW 40,000 MT FeSi Energi gjenvinning Damkjele og turbin gir krafexhaust gas boiler and turbine gir 8 MW, 55 GWh Steam leveres to oppvarming og fiskeoppdrett Årlig gjenvinning 225 GWh kraft and 140 GWh steam

16 Nå Salten: Potensial i energigjenvinning Energigjenvinning 280 GWh 1150 GWh 300 GWh 830 GWh 290 GWh Energi til luft: 1150 GWh Energi i varmt vann: 290 GWh Sted Husholdninger - Bergen by Hafslund Varme - Oslo Salten Verk (varme og el gjenvinning) Energi til luft: 280 GWh Elektrisk kraft: 300 GWh Energi i varmt vann: 830 GWh Kraftflyt per år 2300 GWh 1500 GWh 1130 GWh 16

17 Energi effektivisering et godt alternativ til ny fornybar 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Enova støtte (kr/kwh) Vind Energi gjenvinning Investering* 300 GWh Vind (3000 brukstimer) Energi gjenvinning Kilde: Norsk Grønnkraft/Elkem 17 Energi-effektivisering: - Sikrer kostnadsposisjon på kraftsiden og konkurranseposisjon - Krever store investeringer og statlig støtte (Enova) - Har nett allerede (kost og miljø)

18 En sterk industri nyttig for kraftprodusenter/netteiere Balansering av markedet - Industrien tilstede vil begrense dyre investeringer i kraftkabler - Høy brukstid i industrien stabiliserer nettet og gir forutsigbarhet i etterspørsel - Industrien sikrer fleksibilitet gjennom markedsbaserte ordninger på kort og lang sikt Overføringstap og kabler - Industrien bruker kort reist kraft som reduserer overføringstap i forhold til eksport - Industriens grunnlast viktig mht import av kraft (når denne er lavt priset, typisk nattpriser på kontinentet) 18

19 Oppsummert - Utfasing eller muligheter? Frem til idag: Kraftprisene en hemsko for ny aktivitet Kraftoverskuddet kan gi grunnlag for mer forutsigbare kraftpriser - Inkludert CO2-kompensasjon gir dette et godt utgangspunkt for konkurranseposisjon på kraft. Må få en kostnadseffektiv og samfunnsøkonomisk utbygging av nettet - Klima-effekt/industrieffekt av eksport-kabler må analyseres - Må hindre at nye nett-tariffer forverrer kost posisjon/skaper ny karbon lekkasje Utvikling av energi intensiv industri i Norge kan gi store klimaeffekter - Energi-gjenvinning i industri må styrkes i forhold til ny fornybar - All form for potensiell karbon lekkasje må følges nøye og kartlegges - Økt satsing for å utnytte varmegenereringen fra industrien Utvikler vi norsk industri er det bra for kraftbransjen og viktig for å oppnå en effektiv klimapolitikk 19

20 Avslutning - Krafteksport eller vareeksport? Vare-eksport Gir stor klima-effekt Høy pris/merverdi Lav distribusjonskost Mindre nyinvesteringer Meget lave driftskostnader Intet tap av verdi Små naturinngrep Stor behov Kraft-eksport Gir usikker klima effekt Mindre merverdi Høye distribusjonskost Svært høye investeringer Store driftskostnader Potensielt store overføringstap Mulig større naturinngrep Behov usikkert Eksportverdi kwh 20

21 Vareeksport, basert på norske naturressurser sikrer fremtidens klima Spørsmål? 21

Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge

Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge Are Tomasgard Spesialrådgiver Industri Energi som kraftaktør Organiserer ansatte innen kraftintensiv industri i hele landet Organiserer ansatte

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012

Rapport. Grønn fornybar industri - Status 2012 Rapport Grønn fornybar industri - Status 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Grønn fornybar industri - Status anno 2012 - Et bakgrunnsdokument til 7-fjellskonferansen 2012 Forord

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen

Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Rødts plan for en fossilfri framtid industripolitisk offensiv for å møte klimautfordringen Foto: Creative commons/ flickr.com/photos/elsie RØDT Forord Elin Volder Rutle miljøpolitisk talsperson andrekandidat

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Rensing eller kvotekjøp

Rensing eller kvotekjøp NTNU TPG 4140 NATURGASS Rensing eller kvotekjøp Innføring av pilotmarked for klimakvoter i Norge og EU fra januar 2005 en diskusjon av tidlige virkninger SEMESTEROPPGAVE GRUPPE 3 ANJA RYDNING HILDEGUNN

Detaljer

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon

THEMA Rapport 2011-18. Karbonpriskompensasjon THEMA Rapport 2011-18 Karbonpriskompensasjon Utarbeidet for Miljøverndepartementet Desember 2011 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 8 2.1 Introduksjon og bakgrunn... 8 2.1.1 Karbonlekkasje... 8

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

BELLONA NATUR OG UNGDOM. Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. wvwvtir. bellcana.

BELLONA NATUR OG UNGDOM. Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. wvwvtir. bellcana. BELLONA NATUR OG UNGDOM wvwvtir. bellcana.no Olje- og energidepartementet PB 8148 Dep 0033 Oslo 06/12-07 Høringsuttalelse til forskrift om støtte til produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder

Detaljer

Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land

Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land 1 Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land Knut Einar Rosendahl, Professor ved Handelshøyskolen UMB Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31. oktober 2013 Presentasjon

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor

THEMA Report 2011-13. Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor THEMA Report 2011-13 Konsekvenser av internasjonal klimapolitikk for norsk energisektor Utarbeidet for Olje- og energidepartementet Oktober 2011 INNHOLD SAMMENDRAG...5 Bakgrunn og problemstilling...5 Hovedpunkter...5

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Markedsutviklingen. En analyse av Enovas satsingsområder

Markedsutviklingen. En analyse av Enovas satsingsområder Markedsutviklingen 2014 En analyse av Enovas satsingsområder Innhold Rammebetingelser for markedsutviklingen 2 Ny energi- og klimateknologi 7 Markedet for ny energi- og klimateknologi 7 Indikatorene for

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer