Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge"

Transkript

1 Trondheim NTVA møte 22. februar 2011 Energiforsyning i Norge Are Tomasgard Spesialrådgiver

2 Industri Energi som kraftaktør Organiserer ansatte innen kraftintensiv industri i hele landet Organiserer ansatte innen petroleumsindustrien på land og offshore Har medlemmer vi ivaretar kjøpekraften for Har et ekte sosialt fordelingspolitisk engasjement

3 Bagrunn: Sjøkabler for strømeksport planlegges frem mot 2020 Bidrar til økt nettleie og høyere strømpriser og vil få konsekvenser for alle husholdninger, offentlig og privat sektor! Skagerrak 4 (SK4) Danmark 600 MW Konsesjon gitt samme dag som konsesjon ble gitt Sima Samnanger. Nye kabler som planlegges innen 2020 Norge Sverige SydVestlinken Sverige MW NorNed 2 Nederland MW Nord.Link Tyskland MW Konsesjonssøkt. NorGer Tyskland MW Konsesjonssøkt. Statnett deleier i prosjektet NSN England MW Partnerskap inngått mellom Statnett og National Grid Storbritania Danmark Tilsammen inntil 150 % økning i overføringskapasiteten ut av landet er under planlegging. Nederland Tyskland Fra MW til om lag MW? Teoretisk evne å transportere tilsvarende halvparten av norsk vannkraftproduksjon.

4 Utenlandkabler krever «nettmotorveier» innenlands

5 Økt strømimport/ eksport: - Jevner ut prisene mellom Norge og Europa og gir reduserte flaskehalsinntekter. Økte strømpriser i Norge ved eksport og reduserte strømpriser ved import. På et gitt nivå frikoples markedet. - Fører til økte nettkostnader dess flere sjøkabler som bygges til utlandet. Også innenlands nettkostnader. Økt nettkapasitet krever naturinngrep og gir økte overføringstap (volum) målt mot alternativ bruk lokalt (Kortreist kraft - Eventuelle kraftoverskudd kan anvendes fornuftig som kortreist kraft til industri, en suksessformell vi har benyttet i over 100 år!

6 Petroleum/ Marked IV - Tåler høy pris - Stabilt strømforbruk over døgn/ sesong - Økende grad elektrifisering - Prosessering - økt strømbehov - Sjøkabler betales av petroleumsselskaper (78 % avskrivining) Ved økte strømpriser og nettleie vil industri sannsynlig fases ut. Flaskehalsinntekter ved import/ natt, opprettholdes ved økt elektrifisering som gjør nettsystemet mindre sårbart i forhold til tapte flaskehalsinntekter ved utfasing av industri på fastlandet? Industri KII/ Marked II - Tåler små prisøkninger - Stabilt strømforbruk over døgn/ sesong - Redusert 8-10 TWh siden Strømnett etablert - Lite behov for nytt nett Eksporterer om lag 1000 TWh gass til Europa årlig, en aktivitet som er en sterk driver til økt nettkapasitet i både Bergen og Midt - Norge Gasskraftloopen Vannkraftmagasiner Europa / Marked III - Energimix hvor kull dominerer - Men høy betalingsvilje på dag - Ujevnt forbruk over døgn - Stor energiimport - Strømnett planlegges økt - Sjøkabler betales av flaskehalsinntekter - Innenlandske nettforsterkninger betales av nettkunder Regulering av vindkraft er fremdels en marginal del av nettsystemet. Overføringslinjene handler om å avregulere kullkraft på forbrukstopper. Hva med konkurranse mot gass? Norden / Marked I - Må tåle høy strømpris (Bostøtte) - Ujevnt forbruk over døgn/ sesong - Forbruk ned pr. enhet, men flere enheter - Strømnett etablert, men må forsterkes og vedlikeholdes. Nettleie

7 Industrikraftsituasjonen Industriens myndighetsbestemte kraftkontrakter utløper innen utgangen av 2011 og er historie Kort gjenværende tidshorisont for de kommersielle avtalene som er inngått - frem til 2020 for de fleste, bare få nye kontrakter er så langt inngått Investeringer uteblir og verkene taper konkurransekraft CO2 kompensasjon fra 2013 uklart TWh/år Egen kraftproduksjon Politisk bestemte kontrakter Kommersielle kontrakter Nett for krafteksport bygges opp og bidrar til økte nettutgifter og økte strømpriser

8 Norsk natur er lokal Klimautfordringen global! Kilde: Hydro ENERGIKILDE CO 2 UTSLIPP FRA KRAFTPRODUKSJON PR. TONN ALUMINIUM CO 2 UTSLIPP FRA ALUMINIUMSVERK PR. TONN ALUMINIUM TOTALE CO 2 UTSLIPP PR. TONN ALUMINIUM VANN 0 1,9 TONN 1,9 TONN CO 2 GASS 6,4 TONN 1,9 TONN 8,3 TONN CO 2 OLJE 10,8 TONN 1,9 TONN 12,7 TONN CO 2 KULL 13,4 TONN 1,9 TONN 15,3 TONN CO 2 Kraftforbruket ved gjenvinning av aluminium er 5 7 % av kraftforbruket som medgår for å fremstille aluminium første gang 70 % av all aluminium som er produsert i verdenshistorien er fremdeles I bruk Norge er eneste mindre nasjon blant stormakter når det gjelder produksjon av det strategiske metallet aluminium. (Gjelder også andre metaller og ferroprodukter.) % av kraftforbruket i kraftintensiv industri - omlag 20 % av nasjonens strømforbruk medgår til aluminiumsproduksjon. De syv norske aluminiumsverkene produserer omlag 1, 4 mill tonn aluminium pr år og slipper ut omlag 2,5 millioner tonn CO2. Tilsvarende produksjon andre steder - og basert på kullkraft vil gi over 20 millioner tonn CO2 utslipp side 8

9 Spesifikt CO2-utslipp fra ferrolegeringsprosesser ved ulike metoder å generere elektrisk kraft 18 Kilde: Fesil kg CO2 per kg legering FeSi 75 % Silisium Vannkraft Gasskraft Kullkraft

10 Fanges vi i eget nett? Konsekvenser på flere områder:

11 Kraft og Kabler foredling og fordeling Samtidig som forprosjektet har understreket betydningen av å se disse forholdene i sammenheng og utvikle en helhetlig kraftpolitisk og industriell strategi har det tydeliggjort huller i kunnskapsgrunnlaget og en rekke usikre forutsetninger knyttet til de samfunnsøkonomiske og industrielle konsekvensene av å bygge flere sjøkabler til Europa

12 Men.., utfordringen akkurat nå handler ikke først og fremst om hva vi skal bruke kraftoverskuddet til! Kilde: NVE

13 Ikke mot nett, men mot unødvendig nett og urettferdig nettleieøkning Industri Energi er ikke mot nettutvikling, men vi er mot unødvendig nett, eller at det nettleien skal betale for nett nettleiebetalerne ikke trenger selv. Hvorfor bygges Sima Samnanger. Når bygges Ørskog Fardal og blir linjen en sovepute for økt kraftproduksjon i Midt- Norge? Over 3000 km med sjøkabler planlegges til utlandet (Statnett involvert i alle), mens det er stor motstand mot konkrete krav på under 10 km sjøkabler i norske fjorder (Statnett negativ). Paradoksalt nok ville kanskje ikke luftspenn kontra sjøkabeldiskusjonen oppstått i Norge dersom det ikke var for kablene ut av landet eller ut på sokkelen? Av den enkle grunn at behovet for kraftoverføring innenlands ville vært mindre. Nett produserer ikke kraft i seg selv. Tvert i mot får vi økt overføringstap (volum) i takt med økt kraftoverføring og lengre overføringsdistanser

14 Stor strømeksport i 2008 og 2009 viser at økt strømeksport ikke nødvendigvis stabiliserer strømprisene i Norge. Tvert i mot! - Stor krafteksport i årene 2008 og (Til sammen 23 TWh) - Vannkraftproduksjonen var større en nyttbart tilsig i både 2008 og Netto strømeksport høsten 2010 (Ca 1 TWh)

15 Eksempel: Fesil Holla Metall Kraftprisutvikling siden år 2000 Tilsvarende økning har ikke vært i produktpriser Til eksempel utgjør årlig vedlikeholdsbudsjett ~ 20 millioner kr. En økning i kraftpris på 3 øre/kwh gir en økt årlig kostnad på 21 millioner kroner! I 2008 utgjorde områdeprisforskjellen mellom Trondheim og systempris en merkostnad på ~ 40 millioner. Forskjell i systempris og områdepris har hittil i år utgjort en forskjell på 12,8 øre/kwh eller ~20 millioner kroner. Kilde: Fesil Kraftpris Trondheim System

16 Vannkraftens eventyrlige resultatgrad Hvorfor skal selskapene investere i ny kraftproduksjon? Hvilke drivere har de og vil grønne sertifikater løse dette alene? Kilde: SSB

17 Ingen fasit bare konsekvenser For hver KWh strømprisen øker omfordeles om lag 1 milliard kroner Strømpris har ingen sosialpolitisk fordelingsmekanisme Rik rammes mindre en fattig Høy strømpris og nettleie rammer all annen næringsaktivitet, ikke bare kraftintensiv industri Høye strømpriser og økt nettleie påvirker den samlede prisstigning og grunnlaget for lønnsoppgjør. Hva med internasjonal konkurransekraft? Om lag 70 kommuner/ fylker eier kraftverk, mens om lag 360 ikke eier. Offentlige kostnader øker som en følge av økte strømpriser og økt nettleie Høy strømpris kan stimulere til økt kraftutbygging, men vi kan like gjerne ende opp med nedlagt industri. (Elektrifisering og subsidier øker.)

18 I årene 2003, 2006, 2010 og nå i 2011 har vi hatt anstrengte situasjoner innen strømforsyningen i Norge. Mønsteret viser at anstrengte situasjoner opptrer hyppigere mens strømprisene går i taket. Samtidig legges det planer innen nett, elektrifisering og strømeksport som om vi hadde gigantiske kraftoverskudd allerede innen 9 år (2020). Energiloven og hele forvaltningsregimet for landets strømforsyning både produksjon og distribusjon - må under lupen. Systemet fungerer ikke som tenkt! Forutsigbare og tilfredsstillende strømpriser som sikrer hensynet både til sosial fordeling og næringsutvikling i Norge må være det bærende prinsipp innen nasjonens strømforvaltning. TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN!

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-26-8 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region midt Januar 2013 THEMA Rapport 2012-31 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Nettutviklingsplan for sentralnettet

Nettutviklingsplan for sentralnettet Nettutviklingsplan for sentralnettet 2010 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskaping, og legge til rette for klimavennlige løsninger.

Detaljer

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane

En landsdel på vent. Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane En landsdel på vent Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane Multiklientstudie April 2011 En landsdel på vent - Nett og verdiskaping i Midt-Norge og Sogn og Fjordane 2 av 58 Om prosjektet

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet

Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet Utslippsreduksjoner gjennom økt forsyningssikkerhet En preliminær analyse av oppnåelige utslippsreduksjoner gjennom økt sammenkobling av det tyske og norske elektrisitetsmarkedet Helene Moen NorNed Aalborg

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

NyAnalyse AS. Kilde: SSB

NyAnalyse AS. Kilde: SSB Våre energi-vaner endrer seg og strøm får flere anvendelser. Det gjør at vi generelt blir mer energiavhengige. Samtidig blir det mindre vanlig med bruk av tradisjonelle varmekilder, slik som vedovner i

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Innst. S. nr. 181. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innst. S. nr. 181 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.meld. nr. 18 (2003-2004) Innstilling fra energikomiteen om forsyningssikkerheten for strøm mv. Til Stortinget SAMMENDRAG

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer