PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr april 2011 VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr. 158 - april 2011 VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30!"

Transkript

1 PULTEPOSTEN Skoleavis for St. Paul skole Nr april 2011 VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30!

2 Sverd, kappe og bølger er hovedsymboler i skolens logo og representerer apostelen Paulus. SVERDET er det mest typiske symbolet for Paulus i kunsten og henviser til måten han ble drept på. Som romersk borger hadde Paulus rett til å bli halshugd, mens andre, som Jesus, Peter og Andreas, ble korsfestet. Sverdet kan imidlertid også henvise til at Paulus var Kristi stridsmann. KAPPEN kan både henspeile vandringskappens beskyttelse og symbolisere rikdom. Den dype purpur- eller karminrøde fargen var den dyreste av alle farger å lage, i motsetning til vanlig rød, blå og gul, som var enklere og lage og dermed også mer vanlig. Kappen til Paulus representerer derfor noe ekstra og høyverdig. Kappen kan også sees i sammenheng med prestens messehakel (av norrønt hakul som betyr kappe). Formet som et telt, skulle den være symbol for at presten trådde inn i kjærlighetens telt når han tok på seg messedrakten. BØLGENE viser til de tre misjonsreisene Paulus foretok. St. Paul skole fikk logoen laget etter en elevkonkurranse elevrådet hadde på slutten av 1970-tallet, og som en onkel av elev Emilie Moseng Tellefsen vant. Dagens utforming er av kunstner og tidligere spansk morsmålslærer ved skolen, Eduardo de Ibanez. Han bearbeidet vinnerlogoen du kan se på vinduet ved skolens hovedinngang, og utformet relieffet som henger på ytterveggen ved skolens lekeplass. Det er også han som har malt bildet St. Paul og skolen som henger i arenaen. Eduardo er opptatt av fargene og hva de står for: SØLV (omrisset) = ydmykhet, skjønnhet, ærlighet og integritet HVIT (bakgrunnen) = uskyld, fred og den absolutte ro PURPUR-/KARMINRØD (kappen) = barmhjertighet, mot, ære og seier BLÅ (bølgene) = hederlighet, trofasthet, rettferdighet og visdom Vi kjenner gjennom mange år vår logo i rødt, blått og gult. Etter hvert vil nok vi alle bli familiær med logofargene purpur-/karminrød, blå, hvit og sølv/grå. Av rektor Ronny Michelsen Forside: Benedicte 2. klasse St. Paul skole Christies gt BERGEN Redaksjon: PULTEPOSTEN 2 APRIL 2011

3 REKTORS SIDE Fag - team og dannelse Dannelse er et pedagogisk begrep som skurrer for noen og appellerer til andre. Det er et begrep som henviser til gode manerer, tenker man. De rette kulturelle interesser, som for eksempel klassisk litteratur og musikk, filosofi og visse typer idrett, og i en slik tankegang er menneske ikke noe en uten videre er, men noe en blir. Det hele er en lang dannelsesprosess, noe et menneske gjennomgår i sin oppvekst, skolegang, ja gjerne gjennom hele livet. Således er dannelse et livslangt prosjekt. Å oppdra barn er å danne dem, å utdanne dem er også å danne dem, derved er skole og pedagogikk et grunnleggende instrument både for faglig utdanning og menneskelig dannelse. Dannelsestenkning finner vi allerede i gresk filosofi, padeiatanken, - den skulle blant annet hjelpe mennesket til å tenke demokratisk og frigjørende. Grunnlaget skulle tufte på visse erfaringer, en viss fagkrets, dersom en skulle klare å bli et kvalifisert menneske, borger, mann og kvinne. Historisk har da spørsmålet blitt hva som er det viktige dannelsesidealet. Hvilke fag, undervisningsmetoder, erfaringer, kunnskap og lignende skal skolen prege elevene med? Hvilke elevkompetanse trenger personen selv og samfunnet forøvrig? Nærliggende er det å peke på sosialkompetanse og kunnskapskompetanse. Skolenes fag og begrunnelser i et dannelsesperspektiv er en pedagogisk utfordring. Det dreier seg om at danning er og skal være systematiserte og målrettede prosesser som ivaretar bestemte verdier og kunnskapstradisjoner. Dersom kunnskapen skal bli dannende, må den berøre elevene og helst utfordre dem. Heldigvis har vi våre forbilder som presenteres i skolen, som vi kan utvikle oss i retning av, for eksempel Espen Askeladd, - denne undrende, åpne, positive og livsglade personen. Danning skjer mye gjennom fagene i skolen, i møte med elever og de enkelte skolefagene, og det er ikke likegyldig hva innholdet i undervisningen da skal være eller hvordan møter mellom fag, elev og lærer skal skje. Vi har hatt en sterk fagtradisjon som kulturbærer; den lange lærertradisjonen i Norge som tilsier: Jeg kjemper for mitt fag, min fagkrets. Tverrfaglighet og samarbeid var fjernt i læreryrket gjennom flere generasjoner. Det er viktig å skape arenaer for refleksjon om hva danning er - sette i gang en undringsprosess eller en refleksjonsprosess. Få lærere til å snakke sammen, diskutere, samarbeide og utnytte ressursene til det beste for PULTEPOSTEN 3 APRIL 2011

4 elevene. Danningens vei må alle lærere være noenlunde enige om, og det bør nok være en rettferdig fordeling mellom fag, emner og tidsbruk i skolen som ikke skal gå på bekostning av det enkelte fags egenart. Hva er nyttig, og hva er danning? Hva er intensjonen med katolsk skole i denne sammenhengen? Samspillet mellom kunnskapstradisjonene i fagene og elevene er danningens utfordring. Skolen blir ofte sett på som et instrument for å styrke konkurranseevnen i samfunnet. En tyngdeforskyvning, hvor blikket blir vendt mot det effektive og nyttige. Vi trenger effektivitet for velferdens skyld, sier politikerne. Mindre vekt på solidaritet og like muligheter og selvutvikling.. Dersom man ønsker å utdype egen kompetanse, er det helt nødvendig både å reflektere over det vi faktisk gjør, på godt og vondt, og sette dette opp mot nye ting. Skolen skal altså tilfredsstille kunnskap og utvikling i fagenes egenart og begrunnelse, og læreplanenes intensjon og progresjon. Samtidig skal vi forberede eleven til det gode sosiale liv, en livsverdentilhørighet i en positiv katolsk ramme. Hva skaper den beste arena til å forstå verden og leve i den? Hvilke fag og emner skal skolen tilby elevene, og på hvilke måte skal elevene få presentert emner og fag? Som enkeltfag, eller som tverrfaglige emner fra faglærere eller lærerteam som jobber tett med hverandre, og som har få klasser og elever? Hva skaper den gode dannelse? Hva er vårt viktige dannelsesideal? Hvilke fag? Hvilke erfaringer? Kunnskap og emner i tverrfaglighet, eller fagene hver for seg? Læreplanen fra 1997 la større vekt på undring, opplevelser, ansvar, prosess og kreativitet; ja, elevsynet var veldig grunnleggende. Eleven er den nysgjerrige, skapende, handlende, undrende og medansvarlige. Prosjekttekningen, gruppeprosessen, og dialogen var viktig, ved siden av produktet. Dermed måtte blant annet ungdomsskolens tradisjon med fagsplitting og faglærere reduseres betydelig. Team skulle skape mer VI-følelse, mer felles ansvar og nærhet i arbeidsoversikt, mer samarbeid omkring klassene, mer kollegial støtte, større sammenheng i tema, flere like prinsipper og pedagogiske gjøremål var viktig endring og retning i skolen. Veiledningsfunksjonen i prosjektarbeid krevde nærhet, mindre enheter å jobbe i, større felles ansvar for lærerne. Det kan virke som om tett teamarbeid, gir dårligere muligheter for faglig samarbeid på tvers av team i en skole. Samtidig som et tettere faglig bånd krever en løsere snipp rundt teamene. I Læreplan 1997 ble det altså snakket varmt om tverrfaglige prosjekter i alle klassetrinn. PULTEPOSTEN 4 APRIL 2011

5 Kunnskapsløftet 2006 legger større vekt på det enkelte fag og kompetansemålene innenfor disse. Dermed virker det naturlig å strebe mot større vekt på faglig utvikling på tvers av teamene. At alle norsklærere på tvers av team og klassetrinn jobber tettere sammen. Kunnskapsløftet er altså på vei mot et sterkere fokus på fagligheten. Det bør være et sterkere samarbeid mellom lærere som underviser i de samme fagene, altså vri konsentrasjonen fra teamarbeid til arbeid i fagseksjoner, sier flere og flere pedagoger i dag. Jeg mener danningen ikke kan skje uten elevens deltakelse i kommunikasjon med lærer og fag. Vi trenger gode miljøer for deltakelser, nærhet elev og lærer, med en forståelse for fagenes egenart, hvor vi ikke må miste tverrfaglighetens forståelse om emner. PULTEPOSTEN 5 APRIL 2011

6 1. KLASSE HAR LÆRT OM GAMLE DAGER PULTEPOSTEN 6 APRIL 2011

7 PULTEPOSTEN 7 APRIL 2011

8 1. KLASSE HAR SKREVET HISTORIER PULTEPOSTEN 8 APRIL 2011

9 PULTEPOSTEN 9 APRIL 2011

10 4. KLASSE HAR LAGET HEFTER OM PULTEPOSTEN 10 APRIL 2011

11 APOSTELEN PAULUS PULTEPOSTEN 11 APRIL 2011

12 PULTEPOSTEN 12 APRIL 2011

13 PULTEPOSTEN 13 APRIL 2011

14 PULTEPOSTEN 14 APRIL 2011

15 PULTEPOSTEN 15 APRIL 2011

16 SKOLEPRESTENS SIDE Hva har egentlig påskeharen med påske å gjøre? I påsken feirer vi jo Jesu oppstandelse. Hvorfor da en påskehare? En hare forekommer bare to ganger i Bibelen, i Det gamle testamente, men ikke i sammenheng med oppstandelsen. Hvorfor er da påskeharen en viktig del av påsken her hos oss? Etter at Jesus var død og gravlagt, kom kvinnene på påskemorgen til graven for å salve Jesus. Der møtte de en engel som sa til dem: "Herren er oppstanden fra de døde. Graven er tom." Selv om kvinnene i første omgang var forskrekket, gledet disiplene seg likevel over dette budskapet: at Jesus sannelig er oppstanden. De erkjente at døden ikke er slutten på alt. Det Jesus forkynte, er ikke fortid, ikke bare fine ord. Budskapet er fortsatt i live! Menneskene gledet seg og samlet seg allerede en uke etter oppstandelsen for å synge og be, på dagen etter sabbaten, dagen da Jesus sto opp fra de døde. Slik gjør vi det også i dag. Søndagen minner oss om oppstandelsen. Men menneskene ville også ha flere tegn og symboler for påske, symboler som skulle minne dem om det store underet som skjedde. I haren fant de et slikt symbol. Tidligere mente man nemlig at haren aldri sover, siden den ikke har øyelokk. Den lukker ikke øynene når den sover. Nå vet vi at den da bare vrir pupillene. Og det å leve uten å sove, var for mange et symbol på evig, uforgjengelig liv; et liv der døden ikke lenger hadde noen makt. Slik ble haren et symbol på oppstandelsen. I dag er det viktig at vi ikke bare feirer påske, men også blir oss disse små symbolene som er knyttet til påskefesten, bevisst. Påskeharen er bare ett av dem. Det finnes flere andre. Alt peker på engelens budskap: Kristus er oppstanden. Kvinnene gikk fra graven med stor glede. Jeg håper at vi alle kommer til å oppleve den samme gleden som også påskeharen står for, når vi feirer påskefesten. Jeg ønsker dere alle en velsignet og gledesfylt påskefest! PULTEPOSTEN 16 APRIL 2011

17 10. TRINN FORBEREDER PÅSKESPILL VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30! Påskespillet blir også fremført etter kveldsmessen torsdag 14. april. PULTEPOSTEN 17 APRIL 2011

18 T E G N E S E R I E PULTEPOSTEN 18 APRIL 2011

19 NYTT om NAVN Kaia i 7. klasse har sendt 4.000,- kr av sin lønn for teaterjobbing på DNS sist høst, til St. Joseph s Hospice i India. Et imponerende flott initiativ! Roystan i 9 B ble nylig presentert i den kommunale informasjonsavisa Bergenseren. Han har muiskalsk talent og gikk til topps i fylkesfinalen i Ungdommens musikkmesterskap og kom på andreplass i det nasjonale mesterskapet i Oslo. Han synger og spiller keyboard. Roystan er elev på kulturskolen i Bergen og skryter av den undervisningen og oppmuntringen han får av lærerne der. Den siste uken har vi hatt besøk av Kasia, Basia, Ania B og Ania S fra Polen. De er elever på et katolsk gymnas i Sandomien og er på Norgesbesøk for å lære om andre kulturer og praktisere sin engelsk. Jentene skryter av den vennlige måten de er blitt tatt imot på St. Paul skole og retter en spesiell takk til de elevene som tok seg spesielt av de og til de hjemmene som inviterte de hjem til seg.kanskje ser vi disse ungdommene igjen ved en senere anledning - kanskje med noen av oss på besøk i Polen..?! PULTEPOSTEN 19 APRIL 2011

20 Justin Bieber er en fjollemann! Ingun og Maria blir intervjuet av Lan og Silje i 8 B Ingun og Maria satt spente på hver sin stol og smilte. Ingun er 8 år og har bursdag 7. november. Maria er like gammel som Ingun og har bursdag 16.november. Begge går i 3.klasse og går på Pauline. Ingun spiller cello og går på Taekwondo i fritiden. Hun spiller cello fordi faren hennes spiller det og ville at hun også skulle spille det. Maria pleier å spille fotball med vennene sine i fritiden Hva pleier dere å gjøre når dere er på Pauline? Jeg pleier å spille fotball med venner, sier Maria og smiler. Jeg pleier av og til å koste ute, sier Ingun. De synes det er kjempegøy på Pauline fordi de får være lengre med vennene sine. De synes også at lærerne deres (Marit og Signe) er veldig snille og kosete, men litt strenge av og til. Favorittfaget til Ingun er matte fordi da venter hun bare til timen er over. Det kan virke som hun ikke liker matte. Maria liker gym for da kan hun bevege seg mye. De blir litt utålmodige og begynner å sparke. I sommerferien skal Ingun reise til Tyskland for å besøke bestemoren sin. Maria er litt usikker på hvor hun skal reise i sommerferien, men hun ønsker å reise til Kristiansand dyrepark fordi der er også kaptein Sabeltann og lillebroren elsker Kaptein Sabeltann, sier Maria og smiler. PULTEPOSTEN 20 APRIL 2011

21 Har dere kjæreste? Nei, sier de, så ser de på hverandre og begynner å fnise. Har dere lyst på kjæreste da? Nei, aldri i livet! Det er bare klissete og ekkelt, roper Maria. Ingun er litt sjalu på søsteren sin som får sjokolade i posten når det er valentinsdag, og det får hun av kjæresten sin. Det er kanskje litt lenge til de skal begynne i 5.klasse (mellomtrinnet) men de gruer seg fordi de har hørt at de kommer til å få så mye lekser. - Har dere noen dere ser opp til? - Hmm..nei egentlig ikke, sier Maria - Jeg ser opp til foreldrene mine, sier Ingun Plutselig hører vi noen ute på gangen si Justin Bieber litt høyt. - Liker dere Justin Bieber da? - Æsj! Nei! - Han er rar, sier Ingun - Han er vel ikke så ille? - Justin Bieber er en fjollemann!! sier Maria. PULTEPOSTEN 21 APRIL 2011

22 6. KLASSE HAR LÆRT Å SLUKKE BRANN Aller først fikk vi utdelt et hefte hvor det sto masse ting om brannsikkerhet og elektrisitet. Vi fikk vite at vi skulle få være med på å slukke en liten brann med brannsluknings apparat, og da ble alle helt ville av spenning. Først viste brannmennene oss en Power Point om brannsikkerhet og litt om elektrisitet. Så så vi en film. Den viste store branner. Den var litt skummel siden det også var vist forbrente folk, men de forsikret oss om at det bare var dukker. Etter filmen gikk vi ut på kirkeplassen. Der var det et helt lass med brannsluknings apparater, og en liten boks med vann i (jeg tror det var vann). Så kom brannmennene ut i uniform og viste oss hvordan vi skulle åpne brannslukningsapparatene. Så tente en av brannmennene på boksen med vann i, og det begynte og brenne. De forklarte hvordan vi skulle slukke brannen og hvordan vi skulle stå i forhold til den. De sa at brannen skulle være liten, men jeg syns den var ganske stor! En og en fikk prøve brannslukningsapparatene, og slukke brannen. Når brannen var slukket og en person var ferdig, tente de på enda en. Til slutt fikk Rune og Jorun også prøve, og alle heiet på dem. Så dro brannmennene, og vi gikk inn til neste time. Det var kjempegøy! Av Maria, 6.klasse PULTEPOSTEN 22 APRIL 2011

23 OG LÆRT Å LAGE DRAGER I K&H timen lagde vi drager av ark, teip, og pinner. Først planla vi hvordan formen til dragen skulle være, og så farget og pyntet vi dem. Det var vanskelig å sette sammen pinnene så vi gikk sammen to og to for å hjelpe hverandre. Så var det halen som skulle settes på plass, med silkepapir til pynt. Når det var ferdig, løp hele klassen ut på gatetunet for å teste dragene. Noen ble ødelagt ganske fort, så da var det bare å løpe inn igjen for å reparere med teip. Det var ganske morsomt med at alle løp fram og tilbake med dragen hengende etter seg. Da vi var ferdig med å teste dragene, var de litt slitte og skitne. Av Nhu 6. klasse PULTEPOSTEN 23 APRIL 2011

24 PAULINE/SFO PÅ TUR TIL HELLEN FESTNING Det er alltid artig å rutsje. Det synes i hvert fall disse guttene i 2 klasse. 1. og 2. klasse drar av og til på tur sammen i løpet av skoleåret. Noen ganger to halve grupper. Den første vårturen var en felles tur til Hellen festning som ligger i nærheten av Lønborg. Her har barna har store områder å boltre seg på - i alt fra skog og berg, til små lekeplasser. Været var på vår side denne dagen; ikke noe regn, men litt vind måtte vi tåle. Elevene kom til fots fra Øyjorden. De spredte seg rundt i terrenget. Noen lagde noe av forsjellige planter og kvister de fant i naturen. Her har tydeligvis kreativiteten fått spillerom. PULTEPOSTEN 24 APRIL 2011

25 OG LAGER SUPERLANG SLANGE Tekst/foto Kjetil Bergo En fredag bestemte en gjeng på Pauline seg for at de skulle ta saken i egne hender. Et par sett med byggeklosser som kan settes sammen til figurer, kan brukes til så mangt. Og dermed var de i gang. De ville sette ny rekord! De startet inne på Pauline, og slangen slanget seg gjennom hele lokalet og helt bort til vinduene ved bordtennisbordet. Ungene var kjempeivrige, og selv om de etter hvert var mange som deltok, så tok det litt tid. Det ble stadig brudd på slangen og de måtte løpe til for å ordne skaden. Etter ca. en time var slangen ferdig, og barna kunne stolt vise frem resultatet. PULTEPOSTEN 25 APRIL 2011

26 ARBIDSGRUPPEN FOR ST. PAUL GYMNAS PÅ TUR TIL KØBENHAVN St. Paul skole har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å drive katolsk gymnas i Bergen. Gymnaset kommer i gang fra skoleåret 2012/2013, så dagens 9.-klassinger kan bare glede seg til å begynne på det første katolske gymnaset i Norge siden reformasjonen i I forbindelse med etableringen av gymnaset har en arbeidsgruppe arbeidet med å få realisert gymnaset. Fra 31. mars til 3. april var gruppen blant annet i København for å forberede det kommende gymnaset. Gruppen som består av svært dyktige og erfarne lærere med erfaring fra St. Paul skole, BHG, Bergen katedralskole, Nordahl Grieg og Olsvikåsen videregående skoler og Høyskolen i Bergen, var i denne sammenhengen der for å lære og legge noen av premissene for det kommende gymnaset. Vi besøkte det hittil eneste katolske gymnaset i Norden, Niels Steensens Gymnasium, og hadde en rekke gode samtaler med katolske skoleledere i Danmark. Videre hadde gruppen er rekke arbeidsøkter der det blant annet ble diskuterte læreplaner og vurdering, implementering PULTEPOSTEN 26 APRIL 2011

27 av det katolske på skolen, hva vi kan tilby av faglig og sosial art, rekruttering og hvordan vi skal innrede skolen på Florida. Arbeidsgruppen er helt sikkert på at vi får til en skole som holder et høyt faglig nivå, og som i tillegg gir elevene en åndelig og sosial utvikling. Det kommer til å bli en flott og moderne skole i et tradisjonelt og vakkert bygg med en fantastisk utsikt. Gruppen som er bredt sammensatt, har funnet fram til et felles syn på hvordan vi ønsker skolen og arbeider tett sammen mot dette målet. Her er det bare å følge med i Pulteposten, på skolens nettsider www. stpaul.no og på Facebook. Her vil det løpende komme nyheter om det kommende gymnaset. HUSK Å LIKE ST. PAUL GYMNAS PÅ FACEBOOK! Av Petter Gjessing Alle som ønsker et katolsk gymnas velkommen, oppfordres til å bidra. Pengegaver mottas med takk via Den katolske kirkes givertjeneste: bankkonto eller på internett: donasjoner.no/okb/ Velg prosjekt "Katolsk gymnas i Bergen". Gaver kan gi skattefritak. PULTEPOSTEN 27 APRIL 2011

28 9. TRINN RYDDER ET KULTURMINNE Niende trinn deltar i Norsk kulturarvs prosjekt Rydd et kulturminne. Området vi har tatt på oss å rydde er Sandviksbatteriet, som driftes av Bergen og omland friluftsråd. I to dager har vi saget, hugget og båret vekk busker og trær. Vi har også gravd grøft for å lede vannet bort fra veien. Den ene dagen var det øsende regn, den andre atskillig bedre vær. Felles for begge dagene var stor aktivitet, arbeidsglede og fantastisk humør! Mye ble gjort. På Sandviksbatteriet kan vi nå nyte en enda bedre utsikt! PULTEPOSTEN 28 APRIL 2011

29 PULTEPOSTEN 29 APRIL 2011

30 Anna Maria 5. klasse ST. PAUL SKOLE TRENGER MER SKIUTSTYR TIL SKIBANKEN! HAR DU UTSTYR DU IKKE LENGRE BRUKER, GI DET GJERNE TIL OSS. MANGELVARE: SKISTØVLER STR. 38, 39 OG PULTEPOSTEN 30 APRIL 2011

31 På skidagen var mellomtrinnet i Furudalen. Jeg var med Alessio og Elias. Vi tok langrenn. Våre ski gled bakover i stedet for oppover. Vi spiste marshmallows og kvikk-lunsj. På tilbakeveien falt jeg mange ganger. Det tok en og en halv time. Jeron 5. klasse Vi skulle møte på skolen kvart over åtte. Bussen gikk halv ni. Jeg ble litt kvalm på veien. Da vi kom frem, tok vi på skiene. Det var veldig glatt der. Bakkene var bratte, men jeg kom opp på femte plass. Det var veldig gøy der, men nedover var det veldig glatt.l Det gikk greit til slutt. Jeg hadde det veldig gøy! Chrisitne 5. klasse Da jeg var på skidagen, ble jeg veldig solbrent. Men det var verdt det. Jeg falt sånn cirka ganger. Det gjorde VONDT! AU!!! Jeg likte da vi skulle gå på ski tilbake til bussen, for da var det mange nedoverbakker. Maxwell 5. klasse På skidagen sto jeg slalåm. Det var den andre gangen jeg sto slalåm. I begynnelsen ble det noen uhell, men så kom jeg inn i det igjen. På skituren tok jeg med meg sjokolade, te, vann og skiver. Det var en veldig gøy skitur! Carmen 5. klasse Alle på mellomtrinnet koste seg i det fine været! PULTEPOSTEN 31 APRIL 2011

32 EMIL, LEO, DIJAASWIN OG INIYAVAN I 1. KLASSE HAR LAGET FLOTTE SPISEBRETT.

GOD JUL! PULTEPOSTEN. Desember 2008 - nr. 145 VELKOMMEN TIL JULEAVSLUTNING OG JULESPILL I ST. PAUL KIRKE TORSDAG 18. DESEMBER KL 10:20!

GOD JUL! PULTEPOSTEN. Desember 2008 - nr. 145 VELKOMMEN TIL JULEAVSLUTNING OG JULESPILL I ST. PAUL KIRKE TORSDAG 18. DESEMBER KL 10:20! PULTEPOSTEN SKOLEAVIS AV OG FOR ST. PAUL SKOLE Desember 2008 - nr. 145 GOD JUL! VELKOMMEN TIL JULEAVSLUTNING OG JULESPILL I ST. PAUL KIRKE TORSDAG 18. DESEMBER KL 10:20! SKIDUGNAD Hei alle foreldre. Som

Detaljer

Skoleutviklingsrapport 2014

Skoleutviklingsrapport 2014 Skoleutviklingsrapport 2014 Tema: Ungdom, Kultur og Tro Hvordan fungerer vår kommunikasjon om tro og verdier? 0 Innhold Forord... 2 Mål og verdier... 3 Formål... 3 Verdigrunnlag... 3 Oppfølging av tidligere

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr. 159 - juni 2011 GOD SOMMERFERIE!

PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr. 159 - juni 2011 GOD SOMMERFERIE! PULTEPOSTEN Skoleavis for St. Paul skole Nr. 159 - juni 2011 GOD SOMMERFERIE! Søte bløte - Søte, bløte stikkelsbær, du som er så rund og pen, hvorfor skal du alle år gro på slike sinte trær? Kan du ikke

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 1 2010 TEMA: Levende. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 1 2010 TEMA: Levende. www.oks.no Nr. 1 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv TEMA: Guds Levende ord er www..no nnhold Undervisning av pastor Åge Han er det levende Ordet 4 Høyt elsket, verdifull og vakker intervju med Torill Lunde 6 Sukkerspinn,

Detaljer

PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr. 157 - desember 2010

PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr. 157 - desember 2010 PULTEPOSTEN Skoleavis for St. Paul skole Nr. 157 - desember 2010 Rektors takknemlighet Redaksjon: St. Paul skole Christies gt. 16-5015 BERGEN pulteposten@stpaul.no www.stpaul.no Jeg har nå vært rektor

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer