PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr april 2011 VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PULTEPOSTEN. Skoleavis for St. Paul skole Nr. 158 - april 2011 VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30!"

Transkript

1 PULTEPOSTEN Skoleavis for St. Paul skole Nr april 2011 VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30!

2 Sverd, kappe og bølger er hovedsymboler i skolens logo og representerer apostelen Paulus. SVERDET er det mest typiske symbolet for Paulus i kunsten og henviser til måten han ble drept på. Som romersk borger hadde Paulus rett til å bli halshugd, mens andre, som Jesus, Peter og Andreas, ble korsfestet. Sverdet kan imidlertid også henvise til at Paulus var Kristi stridsmann. KAPPEN kan både henspeile vandringskappens beskyttelse og symbolisere rikdom. Den dype purpur- eller karminrøde fargen var den dyreste av alle farger å lage, i motsetning til vanlig rød, blå og gul, som var enklere og lage og dermed også mer vanlig. Kappen til Paulus representerer derfor noe ekstra og høyverdig. Kappen kan også sees i sammenheng med prestens messehakel (av norrønt hakul som betyr kappe). Formet som et telt, skulle den være symbol for at presten trådde inn i kjærlighetens telt når han tok på seg messedrakten. BØLGENE viser til de tre misjonsreisene Paulus foretok. St. Paul skole fikk logoen laget etter en elevkonkurranse elevrådet hadde på slutten av 1970-tallet, og som en onkel av elev Emilie Moseng Tellefsen vant. Dagens utforming er av kunstner og tidligere spansk morsmålslærer ved skolen, Eduardo de Ibanez. Han bearbeidet vinnerlogoen du kan se på vinduet ved skolens hovedinngang, og utformet relieffet som henger på ytterveggen ved skolens lekeplass. Det er også han som har malt bildet St. Paul og skolen som henger i arenaen. Eduardo er opptatt av fargene og hva de står for: SØLV (omrisset) = ydmykhet, skjønnhet, ærlighet og integritet HVIT (bakgrunnen) = uskyld, fred og den absolutte ro PURPUR-/KARMINRØD (kappen) = barmhjertighet, mot, ære og seier BLÅ (bølgene) = hederlighet, trofasthet, rettferdighet og visdom Vi kjenner gjennom mange år vår logo i rødt, blått og gult. Etter hvert vil nok vi alle bli familiær med logofargene purpur-/karminrød, blå, hvit og sølv/grå. Av rektor Ronny Michelsen Forside: Benedicte 2. klasse St. Paul skole Christies gt BERGEN Redaksjon: PULTEPOSTEN 2 APRIL 2011

3 REKTORS SIDE Fag - team og dannelse Dannelse er et pedagogisk begrep som skurrer for noen og appellerer til andre. Det er et begrep som henviser til gode manerer, tenker man. De rette kulturelle interesser, som for eksempel klassisk litteratur og musikk, filosofi og visse typer idrett, og i en slik tankegang er menneske ikke noe en uten videre er, men noe en blir. Det hele er en lang dannelsesprosess, noe et menneske gjennomgår i sin oppvekst, skolegang, ja gjerne gjennom hele livet. Således er dannelse et livslangt prosjekt. Å oppdra barn er å danne dem, å utdanne dem er også å danne dem, derved er skole og pedagogikk et grunnleggende instrument både for faglig utdanning og menneskelig dannelse. Dannelsestenkning finner vi allerede i gresk filosofi, padeiatanken, - den skulle blant annet hjelpe mennesket til å tenke demokratisk og frigjørende. Grunnlaget skulle tufte på visse erfaringer, en viss fagkrets, dersom en skulle klare å bli et kvalifisert menneske, borger, mann og kvinne. Historisk har da spørsmålet blitt hva som er det viktige dannelsesidealet. Hvilke fag, undervisningsmetoder, erfaringer, kunnskap og lignende skal skolen prege elevene med? Hvilke elevkompetanse trenger personen selv og samfunnet forøvrig? Nærliggende er det å peke på sosialkompetanse og kunnskapskompetanse. Skolenes fag og begrunnelser i et dannelsesperspektiv er en pedagogisk utfordring. Det dreier seg om at danning er og skal være systematiserte og målrettede prosesser som ivaretar bestemte verdier og kunnskapstradisjoner. Dersom kunnskapen skal bli dannende, må den berøre elevene og helst utfordre dem. Heldigvis har vi våre forbilder som presenteres i skolen, som vi kan utvikle oss i retning av, for eksempel Espen Askeladd, - denne undrende, åpne, positive og livsglade personen. Danning skjer mye gjennom fagene i skolen, i møte med elever og de enkelte skolefagene, og det er ikke likegyldig hva innholdet i undervisningen da skal være eller hvordan møter mellom fag, elev og lærer skal skje. Vi har hatt en sterk fagtradisjon som kulturbærer; den lange lærertradisjonen i Norge som tilsier: Jeg kjemper for mitt fag, min fagkrets. Tverrfaglighet og samarbeid var fjernt i læreryrket gjennom flere generasjoner. Det er viktig å skape arenaer for refleksjon om hva danning er - sette i gang en undringsprosess eller en refleksjonsprosess. Få lærere til å snakke sammen, diskutere, samarbeide og utnytte ressursene til det beste for PULTEPOSTEN 3 APRIL 2011

4 elevene. Danningens vei må alle lærere være noenlunde enige om, og det bør nok være en rettferdig fordeling mellom fag, emner og tidsbruk i skolen som ikke skal gå på bekostning av det enkelte fags egenart. Hva er nyttig, og hva er danning? Hva er intensjonen med katolsk skole i denne sammenhengen? Samspillet mellom kunnskapstradisjonene i fagene og elevene er danningens utfordring. Skolen blir ofte sett på som et instrument for å styrke konkurranseevnen i samfunnet. En tyngdeforskyvning, hvor blikket blir vendt mot det effektive og nyttige. Vi trenger effektivitet for velferdens skyld, sier politikerne. Mindre vekt på solidaritet og like muligheter og selvutvikling.. Dersom man ønsker å utdype egen kompetanse, er det helt nødvendig både å reflektere over det vi faktisk gjør, på godt og vondt, og sette dette opp mot nye ting. Skolen skal altså tilfredsstille kunnskap og utvikling i fagenes egenart og begrunnelse, og læreplanenes intensjon og progresjon. Samtidig skal vi forberede eleven til det gode sosiale liv, en livsverdentilhørighet i en positiv katolsk ramme. Hva skaper den beste arena til å forstå verden og leve i den? Hvilke fag og emner skal skolen tilby elevene, og på hvilke måte skal elevene få presentert emner og fag? Som enkeltfag, eller som tverrfaglige emner fra faglærere eller lærerteam som jobber tett med hverandre, og som har få klasser og elever? Hva skaper den gode dannelse? Hva er vårt viktige dannelsesideal? Hvilke fag? Hvilke erfaringer? Kunnskap og emner i tverrfaglighet, eller fagene hver for seg? Læreplanen fra 1997 la større vekt på undring, opplevelser, ansvar, prosess og kreativitet; ja, elevsynet var veldig grunnleggende. Eleven er den nysgjerrige, skapende, handlende, undrende og medansvarlige. Prosjekttekningen, gruppeprosessen, og dialogen var viktig, ved siden av produktet. Dermed måtte blant annet ungdomsskolens tradisjon med fagsplitting og faglærere reduseres betydelig. Team skulle skape mer VI-følelse, mer felles ansvar og nærhet i arbeidsoversikt, mer samarbeid omkring klassene, mer kollegial støtte, større sammenheng i tema, flere like prinsipper og pedagogiske gjøremål var viktig endring og retning i skolen. Veiledningsfunksjonen i prosjektarbeid krevde nærhet, mindre enheter å jobbe i, større felles ansvar for lærerne. Det kan virke som om tett teamarbeid, gir dårligere muligheter for faglig samarbeid på tvers av team i en skole. Samtidig som et tettere faglig bånd krever en løsere snipp rundt teamene. I Læreplan 1997 ble det altså snakket varmt om tverrfaglige prosjekter i alle klassetrinn. PULTEPOSTEN 4 APRIL 2011

5 Kunnskapsløftet 2006 legger større vekt på det enkelte fag og kompetansemålene innenfor disse. Dermed virker det naturlig å strebe mot større vekt på faglig utvikling på tvers av teamene. At alle norsklærere på tvers av team og klassetrinn jobber tettere sammen. Kunnskapsløftet er altså på vei mot et sterkere fokus på fagligheten. Det bør være et sterkere samarbeid mellom lærere som underviser i de samme fagene, altså vri konsentrasjonen fra teamarbeid til arbeid i fagseksjoner, sier flere og flere pedagoger i dag. Jeg mener danningen ikke kan skje uten elevens deltakelse i kommunikasjon med lærer og fag. Vi trenger gode miljøer for deltakelser, nærhet elev og lærer, med en forståelse for fagenes egenart, hvor vi ikke må miste tverrfaglighetens forståelse om emner. PULTEPOSTEN 5 APRIL 2011

6 1. KLASSE HAR LÆRT OM GAMLE DAGER PULTEPOSTEN 6 APRIL 2011

7 PULTEPOSTEN 7 APRIL 2011

8 1. KLASSE HAR SKREVET HISTORIER PULTEPOSTEN 8 APRIL 2011

9 PULTEPOSTEN 9 APRIL 2011

10 4. KLASSE HAR LAGET HEFTER OM PULTEPOSTEN 10 APRIL 2011

11 APOSTELEN PAULUS PULTEPOSTEN 11 APRIL 2011

12 PULTEPOSTEN 12 APRIL 2011

13 PULTEPOSTEN 13 APRIL 2011

14 PULTEPOSTEN 14 APRIL 2011

15 PULTEPOSTEN 15 APRIL 2011

16 SKOLEPRESTENS SIDE Hva har egentlig påskeharen med påske å gjøre? I påsken feirer vi jo Jesu oppstandelse. Hvorfor da en påskehare? En hare forekommer bare to ganger i Bibelen, i Det gamle testamente, men ikke i sammenheng med oppstandelsen. Hvorfor er da påskeharen en viktig del av påsken her hos oss? Etter at Jesus var død og gravlagt, kom kvinnene på påskemorgen til graven for å salve Jesus. Der møtte de en engel som sa til dem: "Herren er oppstanden fra de døde. Graven er tom." Selv om kvinnene i første omgang var forskrekket, gledet disiplene seg likevel over dette budskapet: at Jesus sannelig er oppstanden. De erkjente at døden ikke er slutten på alt. Det Jesus forkynte, er ikke fortid, ikke bare fine ord. Budskapet er fortsatt i live! Menneskene gledet seg og samlet seg allerede en uke etter oppstandelsen for å synge og be, på dagen etter sabbaten, dagen da Jesus sto opp fra de døde. Slik gjør vi det også i dag. Søndagen minner oss om oppstandelsen. Men menneskene ville også ha flere tegn og symboler for påske, symboler som skulle minne dem om det store underet som skjedde. I haren fant de et slikt symbol. Tidligere mente man nemlig at haren aldri sover, siden den ikke har øyelokk. Den lukker ikke øynene når den sover. Nå vet vi at den da bare vrir pupillene. Og det å leve uten å sove, var for mange et symbol på evig, uforgjengelig liv; et liv der døden ikke lenger hadde noen makt. Slik ble haren et symbol på oppstandelsen. I dag er det viktig at vi ikke bare feirer påske, men også blir oss disse små symbolene som er knyttet til påskefesten, bevisst. Påskeharen er bare ett av dem. Det finnes flere andre. Alt peker på engelens budskap: Kristus er oppstanden. Kvinnene gikk fra graven med stor glede. Jeg håper at vi alle kommer til å oppleve den samme gleden som også påskeharen står for, når vi feirer påskefesten. Jeg ønsker dere alle en velsignet og gledesfylt påskefest! PULTEPOSTEN 16 APRIL 2011

17 10. TRINN FORBEREDER PÅSKESPILL VELKOMMEN TIL PÅSKESPILL I ST. PAUL KIRKE FREDAG 15. APRIL KL. 11:30! Påskespillet blir også fremført etter kveldsmessen torsdag 14. april. PULTEPOSTEN 17 APRIL 2011

18 T E G N E S E R I E PULTEPOSTEN 18 APRIL 2011

19 NYTT om NAVN Kaia i 7. klasse har sendt 4.000,- kr av sin lønn for teaterjobbing på DNS sist høst, til St. Joseph s Hospice i India. Et imponerende flott initiativ! Roystan i 9 B ble nylig presentert i den kommunale informasjonsavisa Bergenseren. Han har muiskalsk talent og gikk til topps i fylkesfinalen i Ungdommens musikkmesterskap og kom på andreplass i det nasjonale mesterskapet i Oslo. Han synger og spiller keyboard. Roystan er elev på kulturskolen i Bergen og skryter av den undervisningen og oppmuntringen han får av lærerne der. Den siste uken har vi hatt besøk av Kasia, Basia, Ania B og Ania S fra Polen. De er elever på et katolsk gymnas i Sandomien og er på Norgesbesøk for å lære om andre kulturer og praktisere sin engelsk. Jentene skryter av den vennlige måten de er blitt tatt imot på St. Paul skole og retter en spesiell takk til de elevene som tok seg spesielt av de og til de hjemmene som inviterte de hjem til seg.kanskje ser vi disse ungdommene igjen ved en senere anledning - kanskje med noen av oss på besøk i Polen..?! PULTEPOSTEN 19 APRIL 2011

20 Justin Bieber er en fjollemann! Ingun og Maria blir intervjuet av Lan og Silje i 8 B Ingun og Maria satt spente på hver sin stol og smilte. Ingun er 8 år og har bursdag 7. november. Maria er like gammel som Ingun og har bursdag 16.november. Begge går i 3.klasse og går på Pauline. Ingun spiller cello og går på Taekwondo i fritiden. Hun spiller cello fordi faren hennes spiller det og ville at hun også skulle spille det. Maria pleier å spille fotball med vennene sine i fritiden Hva pleier dere å gjøre når dere er på Pauline? Jeg pleier å spille fotball med venner, sier Maria og smiler. Jeg pleier av og til å koste ute, sier Ingun. De synes det er kjempegøy på Pauline fordi de får være lengre med vennene sine. De synes også at lærerne deres (Marit og Signe) er veldig snille og kosete, men litt strenge av og til. Favorittfaget til Ingun er matte fordi da venter hun bare til timen er over. Det kan virke som hun ikke liker matte. Maria liker gym for da kan hun bevege seg mye. De blir litt utålmodige og begynner å sparke. I sommerferien skal Ingun reise til Tyskland for å besøke bestemoren sin. Maria er litt usikker på hvor hun skal reise i sommerferien, men hun ønsker å reise til Kristiansand dyrepark fordi der er også kaptein Sabeltann og lillebroren elsker Kaptein Sabeltann, sier Maria og smiler. PULTEPOSTEN 20 APRIL 2011

21 Har dere kjæreste? Nei, sier de, så ser de på hverandre og begynner å fnise. Har dere lyst på kjæreste da? Nei, aldri i livet! Det er bare klissete og ekkelt, roper Maria. Ingun er litt sjalu på søsteren sin som får sjokolade i posten når det er valentinsdag, og det får hun av kjæresten sin. Det er kanskje litt lenge til de skal begynne i 5.klasse (mellomtrinnet) men de gruer seg fordi de har hørt at de kommer til å få så mye lekser. - Har dere noen dere ser opp til? - Hmm..nei egentlig ikke, sier Maria - Jeg ser opp til foreldrene mine, sier Ingun Plutselig hører vi noen ute på gangen si Justin Bieber litt høyt. - Liker dere Justin Bieber da? - Æsj! Nei! - Han er rar, sier Ingun - Han er vel ikke så ille? - Justin Bieber er en fjollemann!! sier Maria. PULTEPOSTEN 21 APRIL 2011

22 6. KLASSE HAR LÆRT Å SLUKKE BRANN Aller først fikk vi utdelt et hefte hvor det sto masse ting om brannsikkerhet og elektrisitet. Vi fikk vite at vi skulle få være med på å slukke en liten brann med brannsluknings apparat, og da ble alle helt ville av spenning. Først viste brannmennene oss en Power Point om brannsikkerhet og litt om elektrisitet. Så så vi en film. Den viste store branner. Den var litt skummel siden det også var vist forbrente folk, men de forsikret oss om at det bare var dukker. Etter filmen gikk vi ut på kirkeplassen. Der var det et helt lass med brannsluknings apparater, og en liten boks med vann i (jeg tror det var vann). Så kom brannmennene ut i uniform og viste oss hvordan vi skulle åpne brannslukningsapparatene. Så tente en av brannmennene på boksen med vann i, og det begynte og brenne. De forklarte hvordan vi skulle slukke brannen og hvordan vi skulle stå i forhold til den. De sa at brannen skulle være liten, men jeg syns den var ganske stor! En og en fikk prøve brannslukningsapparatene, og slukke brannen. Når brannen var slukket og en person var ferdig, tente de på enda en. Til slutt fikk Rune og Jorun også prøve, og alle heiet på dem. Så dro brannmennene, og vi gikk inn til neste time. Det var kjempegøy! Av Maria, 6.klasse PULTEPOSTEN 22 APRIL 2011

23 OG LÆRT Å LAGE DRAGER I K&H timen lagde vi drager av ark, teip, og pinner. Først planla vi hvordan formen til dragen skulle være, og så farget og pyntet vi dem. Det var vanskelig å sette sammen pinnene så vi gikk sammen to og to for å hjelpe hverandre. Så var det halen som skulle settes på plass, med silkepapir til pynt. Når det var ferdig, løp hele klassen ut på gatetunet for å teste dragene. Noen ble ødelagt ganske fort, så da var det bare å løpe inn igjen for å reparere med teip. Det var ganske morsomt med at alle løp fram og tilbake med dragen hengende etter seg. Da vi var ferdig med å teste dragene, var de litt slitte og skitne. Av Nhu 6. klasse PULTEPOSTEN 23 APRIL 2011

24 PAULINE/SFO PÅ TUR TIL HELLEN FESTNING Det er alltid artig å rutsje. Det synes i hvert fall disse guttene i 2 klasse. 1. og 2. klasse drar av og til på tur sammen i løpet av skoleåret. Noen ganger to halve grupper. Den første vårturen var en felles tur til Hellen festning som ligger i nærheten av Lønborg. Her har barna har store områder å boltre seg på - i alt fra skog og berg, til små lekeplasser. Været var på vår side denne dagen; ikke noe regn, men litt vind måtte vi tåle. Elevene kom til fots fra Øyjorden. De spredte seg rundt i terrenget. Noen lagde noe av forsjellige planter og kvister de fant i naturen. Her har tydeligvis kreativiteten fått spillerom. PULTEPOSTEN 24 APRIL 2011

25 OG LAGER SUPERLANG SLANGE Tekst/foto Kjetil Bergo En fredag bestemte en gjeng på Pauline seg for at de skulle ta saken i egne hender. Et par sett med byggeklosser som kan settes sammen til figurer, kan brukes til så mangt. Og dermed var de i gang. De ville sette ny rekord! De startet inne på Pauline, og slangen slanget seg gjennom hele lokalet og helt bort til vinduene ved bordtennisbordet. Ungene var kjempeivrige, og selv om de etter hvert var mange som deltok, så tok det litt tid. Det ble stadig brudd på slangen og de måtte løpe til for å ordne skaden. Etter ca. en time var slangen ferdig, og barna kunne stolt vise frem resultatet. PULTEPOSTEN 25 APRIL 2011

26 ARBIDSGRUPPEN FOR ST. PAUL GYMNAS PÅ TUR TIL KØBENHAVN St. Paul skole har fått godkjenning fra Utdanningsdirektoratet til å drive katolsk gymnas i Bergen. Gymnaset kommer i gang fra skoleåret 2012/2013, så dagens 9.-klassinger kan bare glede seg til å begynne på det første katolske gymnaset i Norge siden reformasjonen i I forbindelse med etableringen av gymnaset har en arbeidsgruppe arbeidet med å få realisert gymnaset. Fra 31. mars til 3. april var gruppen blant annet i København for å forberede det kommende gymnaset. Gruppen som består av svært dyktige og erfarne lærere med erfaring fra St. Paul skole, BHG, Bergen katedralskole, Nordahl Grieg og Olsvikåsen videregående skoler og Høyskolen i Bergen, var i denne sammenhengen der for å lære og legge noen av premissene for det kommende gymnaset. Vi besøkte det hittil eneste katolske gymnaset i Norden, Niels Steensens Gymnasium, og hadde en rekke gode samtaler med katolske skoleledere i Danmark. Videre hadde gruppen er rekke arbeidsøkter der det blant annet ble diskuterte læreplaner og vurdering, implementering PULTEPOSTEN 26 APRIL 2011

27 av det katolske på skolen, hva vi kan tilby av faglig og sosial art, rekruttering og hvordan vi skal innrede skolen på Florida. Arbeidsgruppen er helt sikkert på at vi får til en skole som holder et høyt faglig nivå, og som i tillegg gir elevene en åndelig og sosial utvikling. Det kommer til å bli en flott og moderne skole i et tradisjonelt og vakkert bygg med en fantastisk utsikt. Gruppen som er bredt sammensatt, har funnet fram til et felles syn på hvordan vi ønsker skolen og arbeider tett sammen mot dette målet. Her er det bare å følge med i Pulteposten, på skolens nettsider www. stpaul.no og på Facebook. Her vil det løpende komme nyheter om det kommende gymnaset. HUSK Å LIKE ST. PAUL GYMNAS PÅ FACEBOOK! Av Petter Gjessing Alle som ønsker et katolsk gymnas velkommen, oppfordres til å bidra. Pengegaver mottas med takk via Den katolske kirkes givertjeneste: bankkonto eller på internett: donasjoner.no/okb/ Velg prosjekt "Katolsk gymnas i Bergen". Gaver kan gi skattefritak. PULTEPOSTEN 27 APRIL 2011

28 9. TRINN RYDDER ET KULTURMINNE Niende trinn deltar i Norsk kulturarvs prosjekt Rydd et kulturminne. Området vi har tatt på oss å rydde er Sandviksbatteriet, som driftes av Bergen og omland friluftsråd. I to dager har vi saget, hugget og båret vekk busker og trær. Vi har også gravd grøft for å lede vannet bort fra veien. Den ene dagen var det øsende regn, den andre atskillig bedre vær. Felles for begge dagene var stor aktivitet, arbeidsglede og fantastisk humør! Mye ble gjort. På Sandviksbatteriet kan vi nå nyte en enda bedre utsikt! PULTEPOSTEN 28 APRIL 2011

29 PULTEPOSTEN 29 APRIL 2011

30 Anna Maria 5. klasse ST. PAUL SKOLE TRENGER MER SKIUTSTYR TIL SKIBANKEN! HAR DU UTSTYR DU IKKE LENGRE BRUKER, GI DET GJERNE TIL OSS. MANGELVARE: SKISTØVLER STR. 38, 39 OG PULTEPOSTEN 30 APRIL 2011

31 På skidagen var mellomtrinnet i Furudalen. Jeg var med Alessio og Elias. Vi tok langrenn. Våre ski gled bakover i stedet for oppover. Vi spiste marshmallows og kvikk-lunsj. På tilbakeveien falt jeg mange ganger. Det tok en og en halv time. Jeron 5. klasse Vi skulle møte på skolen kvart over åtte. Bussen gikk halv ni. Jeg ble litt kvalm på veien. Da vi kom frem, tok vi på skiene. Det var veldig glatt der. Bakkene var bratte, men jeg kom opp på femte plass. Det var veldig gøy der, men nedover var det veldig glatt.l Det gikk greit til slutt. Jeg hadde det veldig gøy! Chrisitne 5. klasse Da jeg var på skidagen, ble jeg veldig solbrent. Men det var verdt det. Jeg falt sånn cirka ganger. Det gjorde VONDT! AU!!! Jeg likte da vi skulle gå på ski tilbake til bussen, for da var det mange nedoverbakker. Maxwell 5. klasse På skidagen sto jeg slalåm. Det var den andre gangen jeg sto slalåm. I begynnelsen ble det noen uhell, men så kom jeg inn i det igjen. På skituren tok jeg med meg sjokolade, te, vann og skiver. Det var en veldig gøy skitur! Carmen 5. klasse Alle på mellomtrinnet koste seg i det fine været! PULTEPOSTEN 31 APRIL 2011

32 EMIL, LEO, DIJAASWIN OG INIYAVAN I 1. KLASSE HAR LAGET FLOTTE SPISEBRETT.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2011 Hei alle sammen I mai har 17. mai vært mye i fokus og vi har snakket om å gå i tog og å spise is. Mange av barna var overbeviste om at vi skulle gå til togstasjonen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2015. Hei alle sammen! Dagene og ukene går fort og vi har i løpet av denne måneden merket at våren kommer snikende. Vi har hatt en tilvenning med Oliver som vi ønsker

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI, 2015. Hei alle sammen! Vi har hatt en kjempe fin mai måned. Vi har gått mange flotte turer i skog og mark. Sunget mange fine vår- og sommersanger. Og ikke minst gått

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014

Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Månedsbrev for Revehiet Januar 2014 Litt informasjon: Hege er fortsatt sykemeldt, så i hennes stilling er det Øystein som er på mandager og Koko som er på torsdager. Tre bursdager i januar: Thorsten som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2012 Hei alle sammen I mars har vi hatt Silje og Margit Johanne hos oss i to uker og det var kjekt å ha de tilbake på Sverdet! De hadde mange musikksamlinger sammen

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MARS 2013 Hei alle sammen Velkommen tilbake etter påskeferie! Vi syns barna har vokst i påsken, kanskje det er all solen som har gjort at de fine barna blomstrer enda mer?

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2016. Hei alle sammen! Februar måned har gått fort, vi har forsket sammen med barna og denne måneden er det dyr som har vært i hovedfokus. Det kommer vi til å fortsette

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2015 Hei alle sammen! I mai har vi forberedt oss til 17. mai, avsluttet prosjektarbeidet, hatt 17. mai feiring sammen med Gauselbakken barnehage. Vi har vært på Norsk

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2015. Hei alle sammen! Da har nok en måned forbi og vi har det helt supert på avdelingen. De nye barna har blitt enda tryggere og vi har lært å kjenne hverandre

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Forord Det har vært gøy å jobbe sammen med 1B i dette prosjektet. Alle i klassen har bidratt med tegninger eller tekst. I løpet av forskningsperioden

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015

Refleksjonsbrev for Veslefrikk - november 2015 HVERDAG OG PROSJEKT PÅ VESLEFRIKK I møte med deg utvikler jeg meg! Satsningsområder: - Pedagogisk dokumentasjon og språk - Kommunikasjon, fysisk miljø og voksenrollen Et prosjekt med fokus på kommunikasjon

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Felleskap SHEKINAH HERLIGHETEN

Felleskap SHEKINAH HERLIGHETEN Felleskap SHEKINAH HERLIGHETEN Vi har prøvd alle slags ting, for å utdanne, organisere. Men det er bare en Gudommelig plan, det er Blodet. Utenfor Blodet er det ikke noe felleskap. Det er ikke engang noen

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer