info Subsea- og energibyen Bergen NR Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19"

Transkript

1 info 02 NR Subsea- og energibyen Bergen VILVITE tar form Trådløs by Bergen? Engasjert lagspiller Våkn opp folkens! side 10 side 13 side 14 side 19

2 leder Helge S. Dyrnes Som et av de viktigste verdiskapings miljøene i regionen, fortjener olje- og gassektoren oppmerksomhet, og er derfor hovedtema i dette INFO-bladet. Fusjonen StatoilHydro er en viktig sak for regionen. Miljøene i bergens regionen stilte seg straks positive til fusjonsforslaget, og vi så det også som meget positivt at konsernområdet Teknologi og nye energiformer skal ledes fra Bergen av Margareth Øvrum. Selv om det er grunn til å minne om at over halvparten av norsk oljeproduksjon driftes fra bergensregionen, fant vi at fordelingen av konsernansvarsområdet mellom Oslo, Stavanger og Bergen ga et balansert opplegg, knyttet til den eksisterende kompetansen. Da vi under prosessen registrerte et sterkt politisk engasjement fra andre regioner, kunne det gi grunnlag for bekymring, om at innspill og på virkning kunne uthule innholdet i og fordelingen i konsernområdene. Derfor igangsatte Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, NHO-Hordaland, LO i Bergen og omland og Hordaland Olje og Gass (HOG) et omfattende nettverksarbeid, med et klart og tydelig budskap om at beslutningen om å legge ledelsesfunksjonen for konsernområdet Teknologi og nye energiformer til Bergen var helt Olje og gass nye plattformer riktig, på bakgrunn av regionens internasjonalt, ledende kompetansemiljøer. Det er positivt og viktig at forskningsmiljøene i Bergen har bidratt til synlig gjøring av sin samlete teknologiske kompetanse. Det er en imponerende spisskompetanse og bredde, der det er grunn til blant annet å fremheve 80 av det Matematisknaturvitenskaplige fakultets 220 professorer/ førsteamanuenser er involvert i FoU innen energi- og petroleumsteknologi, med ledende kompetanse innen letingog reservoarteknologi, boring og feltevaluering, produksjon og transport, prosessering og foredling mv Det er bygget opp tverrfaglige sentre, som de tre sentrene for fremragende forskning og et for forskningsdrevet innovasjon SFF Centre for Geo-Biosphere Research, SFF Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR), SFF Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR) og SFI Michelsens Centre for Industrial Measurement Science and Technology Tverrfaglige satsinger mellom UiB, Unifob, CMR og Høgskolen i Bergen blant annet gjennom det nyetablerte ekspertsenteret i undervannsteknologi NCE Subsea som også inneholder en næringsklynge av store og ledende bedrifter Oppbyggingen av Mongstadanleggene blir også en spennende arena og et laboratorium for teknologi utvikling. Det er grunn til å gi honnør til fylkesordfører og HOG, som har fått utarbeidet en ny rapport som beskriver relevante bedrifter og andre kunnskapsmiljøer for Mongstad-utbyggingen. Dette skal følges opp av en arbeidsgruppe for næringsutvikling rundt Mongstad. I samarbeid mellom UiB, Høgskolen i Bergen, Unifob og CMR er det også i en egen rapport dokumentert solid kompetanse i hele verdikjeden med fangst, transport og deponering av CO 2. Forsknings- og utviklingssamarbeidet mellom institusjonene vil ha en lengre horisont, enn det som er lagt til grunn for igangsettingen av Mongstad-anlegget. Etter vårt syn viser denne dokumentasjonen av bedrifter og forskningsmiljøer, at StatoilHydro gjorde et riktig valg i plasseringen av teknologifunksjonen i Bergen. Forhåpentligvis vil det nære sam spillet mellom ledelsen av drifts organisasjonen i Bergen og forskningsmiljøene bidra til et ytterligere teknologisprang i petroleumssektoren. Også mot viktige, internasjonale markeder er det interessante aktiviteter. Besøket i mars fra toppledelsen i Petrobras fra Brasil, ble utnyttet til kontakt med viktige bedrifter. Petrobras er den viktigste samarbeidspartneren i Brasil for petroleumsmiljøet i bergensregionen. Tilsvarende vil skje når representanter fra Gazprom besøker Bergen i forbindelse med Nansenkonsertene. Og i den nærmeste fremtid er det aktiviteter i forhold til Kina, India/ Malysia og Houston. Dette gir også viktige plattformer. Aktivitetene fra bergensregionen har vakt oppmerksomhet i Stavanger og Trondheim. Ikke minst vil Statoil Hydro-fusjonen kunne bidra i nye samarbeidsplattformer mellom byene. Helge S. Dyrnes Administrerende direktør Tips oss! Kari Amble tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet Forsidebilde: Hydro Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2007: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Subsea- og energibyen Har Bergen tapt som oljeby?,, Vi må satse på det vi er gode til Ågotnes har utviklet seg til en vital næringsklynge for bedrifter med fokus på undervannsteknologi. (Foto: CCB) Satsingen på å trekke flere oljeselskaper til Bergen har ikke gitt resultater. Men er dette synonymt med at det står dårlig til med petroleumsbransjen i regionen? I mars i år arrangerte Bergen Næringsråd et medlemsmøte med dette som tema. Man har ikke klart å få flere oljeselskaper til å etablere seg i regionen, som var et mål som ble satt for et par år siden. - Strategien med å skaffe selskaper til Bergen, og hva regionen bør satse på har endret seg. Vi må satse på det vi er gode på, blant annet undervanns teknologi og driftsbyen Bergen, sier styreleder i Hordaland Olje og Gass (HOG), Jacob Bleie. Fokuset på lokalisering av oljeselskaper er ikke avgjørende for fremtidsutsiktene til bransjen, som for øyeblikket opplever en enorm vekst. Siden starten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, har det på flere fagområder utviklet seg kompetansebedrifter i Bergen og Hordaland som er blant de aller beste i verden på sine områder. Satser på undervannsteknologi Noen av disse bedriftene ligger på Ågotnes på Sotra. Her finner man en helt spesiell næringsklynge bestående av bedrifter som alle har undervannsteknologi som fagområde. Halvparten av disse bedriftene utgjør nettverksorganisasjonen NCE Subsea, som har ett mål for øyet: Styrke bedriftenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. >> 3

4 tema: Subsea- og energibyen I Hordaland arbeider ansatte fordelt på 300 bedrifter i petroleumsbransjen, og mange av dem er på Ågotnes på Sotra. Næringsklyngen innen havbunnsindustrien består i dag av bedrifter som er verdensledende på sine områder, eksempelvis Statoil, Hydro, Aker Kværner Subsea, FMC Technologies, AGR og FRAMO Engineering. I Hordaland er det også sterke forskningsmiljøer med unik kompetanse om de store dyp, som for eksempel Havforskningsinstituttet, Christian Michelsen Research, UNIFOB og SINTEF/MARINTEK. Det er undervannsindustrien, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjoner, kommuner og Hordaland fylkeskommune som nå samarbeider om NCE Subsea. 300 bedrifter Petroleumsbransjen i Bergen og Hordaland er større og omfatter flere mennesker og bedrifter enn de fleste kanskje tror. I følge HOG inngår 300 bedrifter med til sammen ca ansatte i næringen i fylket. Disse representerer en komplett verdikjede. StatoilHydro er lokomitivet, men det finnes altså en underskog av større og mindre bedrifter, som opplever gode tider. På leverandørsiden er det flere virksomheter som ikke forbindes med bransjen direkte, men som har, eller planlegger å få betydelige inntekter fra dette segmentet fremover. Et eksempel er TTS Marine som har sin kjernevirksomhet innen tilvirkning av kraner og annet utstyr for lasthåndtering på skip. Ved årsskiftet ble en konkurranseklausul som har holdt selskapet utenfor offshoreindustrien fjernet, noe som også gjør det mulig å levere kraner til offshorefartøy. TTS har allerede inngått kontrakter for flere hundre millioner kroner på dette området. Roll s Royce Marine på Hordvikneset er et annet eksempel på bedrifter i Bergen som leverer stadig mer til petroleumsindustrien. Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea, mener klyngen er godt skodd for fremtiden. (Foto: Oddmund Lunde) >> NCE er en forkortelse for Norwegian Centres of Expertise. Regjeringen bevilget i 2006 penger til opprettelsen av dette ekspertsenteret. Totalt har rundt 100 små og store subsea-bedrifter base i Hordaland. Per i dag er 50 av disse tilknyttet NCE Subsea, blant annet for å hjelpe hverandre med utvikling og markedsføring av produkter og tjenester. Klyngen er godt skodd for den internasjonale utviklingen, da en betydelig del av aktiviteten er eksportrettet. For tre år siden kom ca. 40 prosent av inntektene til bedriftene i subsea-klyngen fra virksomheter utenfor Norge, og denne andelen er langt høyere i dag. En nylig gjennomført undersøkelse viser også at ni av ti bedrifter i klyngen har internasjonale leveranser. Fremtidsutsiktene for aktørene er gode. Flertallet av bedriftene har fokus på drift og vedlikehold, noe som kan være en fordel når man vet at alt undervannsutstyret som installeres skal driftes og vedlikeholdes de neste år, sier daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen. 4 Flere sterke næringsklynger I Hordaland finnes det flere klynger med petroleumsrelatert næring. I tillegg til utviklingen på Sotra og på Sandsli, er planene for Mongstadområdet ekspansive. Her ligger landets største oljeraffineri. Også Energiverk Mongstad vil bidra til verdiskaping og spennende muligheter for petroleumsnæringen i Hordaland. Dessuten vil det direkte og indirekte sikre flere tusen viktige arbeidsplasser ikke bare i Nordhordland, men i hele Bergens-regionen. Her finnes også Mongstad Base, den største supplybasen i Norge. I Øygarden finner man oljeterminalen Sture og gassterminalen på Kollsnes. Disse er utviklet som følge av olje- og gassaktivitetene på norsk sokkel. Her vil det også være stor aktivitet i årene som kommer. Troll Videreutvikling, et prosjekt til rundt 50 milliarder kroner, er det største. Også Sunnhordland har en spennende næringsklynge på Stord. Her har Aker Stord vært en sentral aktør, og mange mindre leverandørbedrifter har utviklet seg rundt dette miljøet. Hvorvidt regionen som helhet klarer å trekke til seg oljeselskaper vil tiden vise. Enn så lenge er det ingen tvil om at petroleumsindustrien i regionen vår opplever svært gode tider, enten de er store eller små aktører.

5 200 kr 500,- Når ting blir tilgriset, mister det mye av sin sjarm. Dette gjelder også for byen vår. Du som driver næringsvirksomhet må holde området rundt din virksomhet rent. Hvis ikke, vil det koste deg kr 500,- per forseelse. Med politivedtekten i ryggen vil byens byvektere ilegge gebyrer for all forsøpling av det offentlig uterom.

6 tema: Subsea- og energibyen Andreas Erstad (20) fra Vaksdal, jobber hos Aker Kværner Subsea på Ågotnes. Han er en av mange unge hordalendinger som satser på en yrkeskarriere i petroleumsindustrien. (Foto: Oddmund Lunde) Samarbeid gjør subsea-susen! Aker Kværner Subsea er en del av undervannsklyngen i Hordaland, og en av de mest aktive bedriftene i nettverksorganisasjonen NCE Subsea. Bedriften sparer tid og penger ved utstrakt samarbeid med de mindre subsea-leverandørene. 6

7 ,, Jeg valgte brønnteknikk og Aker Kværner Subsea, fordi jeg visste at det ville være en sikker vei å gå FORSØPLER DU BYEN VÅR, VIL DET KOSTE DEG DYRT! 1. NÆRINGSAVFALL PÅ GATEN UTENOM TØMMEDAGER Se politivedtekten 6 kr 500,- 2. MANGEL PÅ LUKKEDE KURVER FOR PAPIR OG AVFALL Se politivedtekten 20 kr 500,- 3. OVERFYLTE BOSSPANN Se politivedtekten 19 kr 500,- 4. ULOVLIG OPPHENGTE PLAKATER Se politivedtekten 19 kr 500,- 5. MANGLENDE KOSTING OG RENHOLD AV FORTAU OG GATE Se politivedtekten 15 kr 500,- 6. MANGLENDE RENGJØRING AV KJELLERNEDGANGER OG LYSÅPNINGER Se politivedtekten 15 kr 500,- Teknologiutvikling har i en årrekke stått i sentrum for Aker Kværner Subsea. Salgs- og markedssjef Eddie Fauskanger er overbevist om at det har vært en helt nødvendig satsing for å holde seg fremme blant verdens ledende subsea-selskaper. En viktig driver for denne utviklingen har vært samarbeid med andre. Vi ser en rivende utvikling nå, og vi har tatt strategiske grep for å ligge i forkant i bransjen. De ulike aktørene knives nå om å være lengst fremme med sine produkter, derfor er dette viktig. Aker Kværner Subsea i Oslo har i dag pågående teknologiutviklingsprosjekter som vi drar nytte av her på Ågotnes. Vi er med andre ord i en god posisjon, men det er ingen grunn til å hvile på laurbærene, sier Fauskanger USIKREDE KJELLERNEDGANGER OG LYSÅPNINGER Se politivedtekten 6 LØSFOTREKLAME Se politivedtekten 6 ANDRE HINDRINGER, EKS. HAGEMØBLER Se politivedtekten 6 kr 500,- kr 500,- kr 500,- - Vi satser stort, for det er ingen tvil om at utfordringene står i kø. Vi vil måtte operere på langt større gassfelt, med lengre distanser, på dypere vann og i arktiske forhold. >> For fullstendig oversikt, se politivedtekten og bossforskriften på 7

8 >> tema: Subsea- og energibyen Fra skolebenk til verksted Aker Kværner Subsea setter mange ressurser inn på å rekruttere de beste kandidatene for å kunne møte den økende aktiviteten, og har stadig kampanjer og egne karrieredager for å klare dette. Andreas Erstad søkte seg til bedriften på grunn av de gode og trygge utsiktene, og angrer ikke på det. Jeg valgte brønnteknikk og Aker Kværner Subsea fordi jeg visste at det ville være en sikker vei å gå. Bedriften har opplevd stor vekst, og jeg hadde hørt at det ville være mer enn nok å gjøre dersom jeg begynte der. Selskapet er veldig fremtidsrettet, og utvikler stadig ny teknologi som kan benyttes. Jeg synes også at bedriften virket veldig spennende i seg selv, sier 20-åringen. Jeg trives veldig godt. Arbeidsmiljøet er topp, vi har en variert hverdag og jeg får stadig nye utfordringer. Du kan si det var en stor overgang fra skolebenken til dette, for på skolen var det utelukkende teori, men det har vært veldig lærerikt. Jeg ville nok valgt det samme dersom jeg fikk muligheten til å velge på nytt, sier lærlingen. Offensiv rekruttering Senior Department Workshop Manager i Aker Kværner Subsea, Tor Gjertsen, priser seg lykkelig for at de unge velger en karriere innen subsea, og særlig i hans bedrift. Markedet er nemlig skrapt for kvalifisert arbeidskraft. Min avdeling skal ha 30 nye medarbeidere i de nærmeste månedene. Jeg tror ikke vi klarer dette, men det er viktig å ha denne målsettingen. Vi må vokse bemanningsmessig, for oppdragene står i kø, avslutter Gjertsen. Vil ha flere fra Bergen og Hordaland til Brasil Internasjonal Dag 27. mars hadde søkelys på Brasil i år, og der deltok blant andre representanter fra olje- gassbransjen i Brasil, Márcio Félix Carvalho Bezerra, General Manager fra Petrobras Espírito Santo E&P Business Unit. Petrobras er et av verdens største olje- og gasselskaper direkte ansatte og til indirekte via under leverandørkontrakter. - Vi vil ha flere fra Bergen og Hordaland til Brasil. Og ikke bare flere selskaper innen olje- og gass, teknologi og forretninger, men også flere studenter, sier Bezerra. Planlegger du en konferanse? Kombiner det faglige med det sosiale og lønnsomme. Om bord i Prinsesse Ragnhild som trafikkerer strekningen Bergen/Stavanger Hirtshals, er alt lagt til rette for at du skal få mest mulig utbytte av konferansen. Her finner du alt fra velutstyrte plenumsaler for større konferanser til mindre grupperom. Vår konferansevert står til tjeneste under hele arrangementet. Salgsavdelingen i land hjelper til med å skreddersy et program som passer gruppen. Ta kontakt med en av våre salgskonsulenter for et godt tilbud og mer informasjon. Siri S. Nystad tlf mobil Morten Storhaug tlf mobil Opplev sjøen, glem alt annet 8

9 oskar-andersen.no Ledende teknologibedrift ledende bank Fra sin landbaserte arbeidsstasjon administrerer operatør Vegar Haaland Palantirs IT&C-løsninger over hele verden. Palantir er landets ledende leverandør av spesialiserte data- og kommunikasjonsløsninger (IT&C) for rederi- og offshorenæringen. Selskapet har utviklet en pionérløsning som gjør det mulig administrere IT&C-løsningen om bord i skip fra rederiets landkontor. Produktet gjør det mulig å gjøre oppdateringer for en hel flåte fra ett og samme punkt på land, uten å sende teknisk personell om bord. Teknologigründerne i Palantir reiser nå verden rundt for å implementere sine løsninger om bord i nye skip og fartøy. Sparebanken Vest er hovedbank for Palantir og en rekke andre ledende bedrifter på Vestlandet. Med stor innsikt i næringslivet i regionen har våre rådgivere en styrke vi deler med selskaper som Palantir: Kompetanse er vår viktigste valuta.

10 VILVITE tar form Hva sier du til en sentrifugesykkeltur? Eller kanskje du vil presentere din egen værmelding? Eller hva med å bore din egen horisontalbrønn? Torsdag 31.mai åpner VILVITE. Målgruppen er barn i alle aldre. På Marineholmen i Bergen er aktivitetsnivået høyt, og alle jobber på spreng for å få senteret ferdig til åpningen. - Vi skal bli ferdig, men vi legger ikke skjul på at tidsskjemaet har vært stramt hele veien. Man kan ikke bare ringe til Gule sider å bestille et vitensenter, det er et omfattende arbeid, sier Svein Anders Dahl med et smil. Med seg på VILVITE-laget har han fått med seg markedssjef Anne Tove Koldal, i tillegg til prosjektleder Leif Lømo i Hydro, som har jobbet med dette siden starten. Kommunikasjonsrådgiver Christine Wigand i Hydro jobber også med prosjektet. være dynamiske, slik at du skal kunne komme igjen og igjen og gjøre nye oppdagelser, sier Koldal. Aktivitetene i senteret blir varierte og spennende. Leif Lømo har arbeidet spesielt med en paviljong hvor man kan borre sin egen horisontalbrønn, utviklet i samarbeid med Hydro og Odfjell Drilling. - Ideen er bygget fra - Da Hydro gikk inn med 100 millioner kroner i støtte til prosjektet ble det stilt tre forutsetninger. Senteret skulle ha et internasjonalt format, det skulle være ferdig våren 2007, og det skulle ligge på Marineholmen. På en måte så kan dette sammenlignes med å sette verdensrekord i høyde, men det er bare språk som skaper virkelighet, sier Leif Lømo. Virkelighet har det også blitt. Den utvendige fasaden til bygget har tatt form. Nå er det innholdet som skal på plass. Din egen horisontalbrønn Hovedtemaene for senteret er vær, energi og hav, noe som i følge Anne Tove Koldal gir senteret en unik Vestlandsprofil. I alt kvadratmeter vil bli brukt som utstillingslokale i første omgang. I tillegg har senteret en opsjon på ytterligere 750 kvadratmeter fra Det er et poeng at innholdet i senteret skal være under stadig utvikling. - Utstillingene skal 10 I energipaviljongen vil man kunne bore sin egen horisontalbrønn.

11 ,, Vi har blitt møtt med utrolig mye velvilje fra bedrifter med stort samfunnsengasjement senteret skal forbeholdes skoleklasser som vil lære mer om naturvitenskap og realfag, selv om det er hovedformålet. Her tenkes det større. - Senteret vil fungere som en møteplass for næringsliv og forskning. Vi har allerede fått bestillinger fra flere som vil legge konferanser til senteret. Vi har et auditorium med 156 sitteplasser, og i tilknytning til dette et vrimleareal med utsikt til Nygårdsparken. VILVITE kan også være arena for event er (finne et annet ord), hvor det for eksempel kan være mulig å ta med kunder til en opplevelse utenom det vanlige. Her kan man ha mye moro sammen, sier Koldal, som samtidig påpeker at tilbudet er komplementært til andre tilbud i byen. Vi vil bidra til å styrke tilbudet i Kulturbyen Bergen. Hun ser også for seg en tett dialog med forskningsmiljøene og næringslivet. - Vi planlegger blant annet en forlesningsrekke med kjente og gode formidlere som jobber innen fagfeltet. Vi har også undervisningsrom som kan brukes som ide-laboratorier for bedrifter på kveldstid. Gode hjelpere i næringslivet Selv om Hydro har stått for hoveddelen av finansieringen, er det mange aktører i næringslivet og i det offentlige som er med og drar lasset. Flere er opptatt av klimaendringene. Derfor har Sparebanken Vest bidratt til Værpaviljongen, mens G.C. Rieberfondene og Nansensenteret har gitt bidrag til Magic Planet, som vil vise hvordan globale klimaendringer påvirker klimaet vårt. BKK leverer et kraftverk der du kan lage din egen strøm, og politiet har gitt oss en ekte politimotorsykkel til en vindsimulator. Generelt har vi blitt møtt med utrolig mye velvilje fra bedrifter med stort samfunnsengasjement. Men vi kan alltid få flere venner, sier Svein Anders Dahl. - Driftsøkonomi vil være en stadig tilbakevendende utfordring for oss, da vi ikke kan ta oss betalt på samme måte som en vanlig kommersiell aktør. VILVITE på Marineholmen begynner å ta form. Leif Lømo og Anne Tove Koldal åpner dørene for publikum torsdag 31.mai. bunnen av Christian Michelsen Research (CMR), som faktisk anser bygging av slike installasjoner som et nytt forretningsområde, forteller Lømo. Hva kan VILVITE tilføre Bergen som reiselivsby? Kees Oscar Ekeli, direktør Akvariet i Bergen - Bergen er en fantastisk by, men kanskje spesielt for voksne. VILVITE vil være med på å bidra til å sette opplevelsesbyen Bergen på det nasjonale kartet, og være en viktig aktør for at Bergen skal bli til en attraktiv plass å reise for barnefamilier fra hele landet. Installasjonen er to etasjer høy og forteller hvordan man utvinner olje fra havbunnen. - Først skal man finne oljefeltet. Dette gjøres i første etasje, hvor man ved hjelp av å spille Tetris avgjør hvor stort oljefelt man finner. Deretter går man opp på dekk. Her skal man ved hjelp av store skjermer bore en virtuell brønn og hente opp oljen, sier Lømo. Motivere med bred appell Det pedagogiske poenget er at man skal lære noe man i utgangspunktet synes er vanskelig. Og innholdet i senteret er utviklet i samarbeid med lærekrefter i skolen. - Til høsten vil senteret ha ulike programmer på plass som vil tilbys skolene som besøker senteret. Opplegget forholder seg til gjeldende læreplaner, slik at det skal kunne passe godt inn i lærernes opplegg, forteller Lømo. Kjernemålgruppen for senteret er barn i alderen år, og målsettingen er å skape økende interesse for naturvitenskaplige fag og teknologi, slik at flere blir motivert for å utdanne seg i den retningen. Men samtidig skal VILVITE være for alle, og de ønsker å trekke til seg flere forskjellige målgrupper. - Vi håper selvfølgelig at vi kan trekke til oss turister og andre tilreisende, familier og konferansedeltakere, sier Koldal. Det er nemlig ikke slik at Foto: Lars Jakob Løtvedt Kjetil Smørås, direktør Augustin Hotel - Tilbudet vil definitivt gi Bergen et bedre utgangspunkt for å tiltrekke seg flere familier med barn i skolealder. Bergen har ikke all verden å by på av opplevelser for dette segmentet. Sammen med videreutvikling av Akvariets tilbud, vil byen få ny konkurransekraft som reiselivsby. Trond Amland, direktør Fløibanen AS VILVITE er etter min mening en positiv tilvekst til attraksjons- og opplevelsestilbudet i Bergen, både for byens befolkning og for tilreisende. Er det noe Bergen trenger, så er det nettopp mangfold og bredde i opplevelsestilbudet. Her vil senteret kunne bli et spennende tilbud, og et godt alternativ når man ikke skal på Fløien! 11

12 Ditt nye Møtested... VARME & KALDE LUNCHRETTER FRA KL foto Øystein Klakegg A R T G A R D E N...vi møtes på Erna MAN.- LØRDAG FRA KL ADR.: CHR. MICHELSENSGT.5, 5012 BERGEN TLF FAKS E N D E L A V B E L L E V U E R E S T A U R A N T E R

13 Bergen trådløs by når?,, Det er ikke noen grunn til at Bergen skal bli hengende etter Næringsrådets ressursgruppeleder i IKT/Multimedia, Are Stegane er overrasket over kommunens manglende visjoner og engasjement i forhold til Bergen som trådløs by. Stockholm har blitt trådløs ved hjelp av bergensk teknologi, og vil spare én milliard svenske kroner. Nå må snart Bergen kommune også forstå at det er enorme summer å hente på å komme seg et par skritt videre i teknologi utviklingen. Det sier leder for Ressursgruppe IKT/Multimedia i Bergen Næringsråd, Are Stegane. Begrepet den trådløse byen der man har tilgang til Internett hvor som helst, når som helst og helt uten bruk av kabler, er nå på de flestes lepper. Alle de store byene i verden vil før eller siden bli trådløse, og Stegane hevder at det kun er et spørsmål om hvorvidt Bergen skal være først eller sist ute. Stockholm og en rekke andre byer over hele verden er trådløse i dag, og det er ikke noen grunn til at Bergen skal bli hengende etter. Avklaringer haster - Bergen Næringsråd tok for et par år siden initiativ til at saken om trådløs Bergen kom på dagsorden. Vi mener at det er viktig at det snarest blir avklart hvem som skal ta ansvaret for å finne gode løsninger for et trådløst nett, sier administrerende direktør Helge S. Dyrnes. Et hovedspørsmål har vært om Bergen kommune, eventuelt sammen med andre store brukere av kommunikasjonstjenester, vil stille seg i spissen for et slikt utviklingsarbeid, slik som man har gjort i Stockholm. Bergen kommunes rolle Byrård Henning Warloe sa i Bergen bystyre , at byrådet vil ta et initiativ til å etablere en prosjektgruppe bestående av representanter fra Bergen Næringsråd, UiB, representanter fra et eller flere operatørselskaper, i tillegg til egen organisasjon, for å få utredet behovet, muligheter, drift og økonomi i et trådløst bakkenett for et begrenset, sentralt område i Bergen. - Næringsrådet har ikke økonomiske midler til å ta ansvaret for en effektiv prosjektledelse, men vi mener det er viktig at det avklares om Bergen kommune ser seg selv i rollen som en eierinteressent, eller drivkraft i et trådløst nett slik som Stockholm, eller at det trådløse nettet styres av private aktører på helt kommersielle vilkår. Uansett er det viktig at et slikt nett blir åpent og har tilfredsstillende krav til standard og sikkerhet. Bergen laget for nett - Folk klager ofte over at Bergen er vanskelig tilgjengelig på grunn av de omkringliggende fjellene. Det fine og det unike med byen vår er faktisk fjellene. I dette tilfellet representerer de en klar fordel i forhold til andre byer, for det vil være enkelt å sette opp antenner som når langt. På grunn av bredbåndsutbyggingen i byen, har vi også nok av optisk fiber liggende under bakkenivå, så mye av infrastrukturen er allerede på plass, sier Stegane. Trådløse Trondheim Trondheim er den eneste byen i Norge som har satt i gang et prosjekt for trådløs teknologi. I april 2005 startet NTNU arbeidet med prosjektet, og i slutten av august 2006 åpnet man en trådløs sone i et avgrenset område av Midtbyen. Samtidig ble aksjeselskapet Trådløs Trondheim etablert. Bak selskapet står NTNU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune og Sparebank 1 Midt-Norge. I tillegg er Stavanger kommune og Lyse i gang med planleggingen av et trådløst Stavanger. Pilotprosjekt på UiB Stegane er enig med Dyrnes at det haster med å avklare løsninger for byens trådløse nett. - Et vesentlig spørsmål er hvorvidt man i Bergen skal velge et privat, offentlig eller blandet initiativ, sier Stegane. Stegane er overrasket over Bergen kommunes manglende visjoner og engasjement, og er overbevist om at de ikke har sett potensialet i en sterkere satsing på trådløs by. Særlig tenker han da på de kommunale enhetene som arbeider i felten. Ved å rapportere fra en trådløs enhet, slipper de å reise tilbake til hovedkvarteret. Gartner Group har regnet ut at medarbeidere i felten med trådløse notatblokker vil bli 35 prosent mer produktive i en trådløs by, enn sine kolleger med stasjonære PC-er, sier han. Stegane presiserer at man må bygge ut i etapper, og foreslår et pilotprosjekt på et begrenset område, som for eksempel Universitetet i Bergen. Teknologisk sett kunne bredbåndsbransjen ha etablert en trådløs by i løpet av året, men utarbeidelse av forretningsmodell og merkantile rammebetingelser gjør at dette vil ta noe lenger tid. Bergen Næringsråd og Bergen Media By er pådriverne i prosjektet, og ønsker seg en trådløs by som effektiviserer offentlig sektor, tilbyr nye trådløse tjenester for sine borgere og tiltrekker seg innovatører som ønsker å bruke Bergen til utvikling av nye trådløse produkter og tjenester. 13

14 lederportrettet,, Min oppgave er å se det kommersielle potensialet i idéene, og igangsette og kvalitetssikre nye prosjekter Engasjert lagspiller Selv om Bjørnar Iversen er oppvokst i fiskeværet Veiholmen i Smøla kommune på Nordmøre, har ressurgruppelederen for Olje og gass i næringsrådet et ektefølt engasjement for byen mellom de syv fjell. Som divisjonsdirektør og leder av Odfjell Drilling Technology (ODT), mener han bedriften har et ansvar for å engasjere seg i utviklingen av samfunnet og regionen. Og ja, Iversen holder med Brann. 14

15 Etter at utdannelsen var fullført på NHH, hadde Iversen jobbmuligheter i store internasjonale konsulentselskaper, et førstevalg for mange nyutdannede økonomer. I stedet begynte han i et lite olje- og gasselskap på Sotra som økonomidirektør. - Her lærte jeg ting fra grunnen av, og fikk litt skitt under neglene på veien. Det var en god skole, konstanterer han. Fra Sotra gikk ferden til Odfjell Drilling, først til en stilling innen økonomi og finans. Rundt årtusenskiftet fikk Iversen i oppdrag å lede den planlagte børsnoteringen av riggene i Odfjell Drilling, men internasjonale konjunkturer og lav oljepris satte en stopper for planene. - Med en historisk lav oljepris havnet mange rigger i opplag, og børsnoteringen ble satt på hold. Jeg var rett og slett en skipper uten skute. Det var på dette tidspunktet Iversen fikk idéen til å opprette en egen teknologidivisjon i selskapet. - I utgangspunktet var vi en borekontraktør, med noen ingeniører rundt i systemet. Men ved å samle ingeniørkompetansen i en enhet kunne vi strømlinjeforme teknologi som et eget forretningsområde, som samtidig kunne støtte selskapets eksisterende operasjoner og selv lansere større prosjekter, forteller han. Oppskriften ble en suksess. Odfjell Drilling Technology (ODT) startet opp i 2002 med ca. 30 ansatte og en omsetning på vel 70 millioner kroner det første året. Nå har omsetningen i divisjonen nådd 550 millioner kroner. Etter fem år er ODT med ca. 530 ansatte godt etablert i markedet, og planlegger for videre vekst. Totalt har Odfjell Drilling ca ansatte. Selskapet er i disse dager ferdige med en større utbygging av hovedkvarteret på Sandsli. - Vi har et samfunnsansvar I tillegg til å lede et av regionens største teknologimiljøer, er 38 år gamle Iversen nyvalgt leder for Bergen Næringsråds ressursgruppe innen olje og gass. Han legger ikke skjul på at tilgang på et relevant nettverk mot selskaper i bransjen, og kontaktflaten mot politikere i byen er viktige grunner til at han engasjerer seg. Men samtidig mener han at Odfjell Drilling og hans egen divisjon har et spesielt ansvar. >> 15

16 lederportrettet >> - Vi har blitt så store i Bergen at vi føler det som et samfunnsansvar å stille opp og bidra til at Bergen trekkes i riktig retning. Det er derfor jeg har valgt å sette av tid til dette. Spesielt flott er det å se at også Statoil har valgt oss som strategisk samarbeidspartner innen boring, og at det nye fusjonerte oljeselskapet har valgt å legge konsernfunksjonene for Teknologi og Ny Energi, samt ledelsen av Boring og Brønn til Bergen. Det er virkelig en fjær i hatten for det vi har jobbet for de siste årene. Konkurransen om kompetanse Et av temaene Bjørnar Iversen har vært spesielt opptatt av de siste årene er rekrutteringssituasjonen i bransjen. Folk med teknisk naturvitenskaplig utdannelse er det rett og slett ikke nok av. - Dette har vært et satsingsområde for oss i ODT. Det har vært viktig å vise at vi har prosjekter som er spennende å jobbe med, og at vi er et miljø der folk med gode ideer skal bli hørt. Det er de gode ideene som vil bringe denne bransjen fremover, de ansatte er uten tvil vår viktigste verdi, understreker han. Som leder av en kunnskapsbedrift med høyt teknisk kompetanse, ser han det som sin rolle å gjøre andre gode. - Jeg har jo ikke inngående teknisk kompetanse om prosjektene våre. Mitt fokus er den forretningsmessige, strategiske og ledelsesmessige siden. Min oppgave er å se det kommersielle potensialet i ideene, og igangsette og kvalitetssikre nye prosjekter. Hvor går Bergens-regionen? Det er nettopp ny teknologi Iversen oppfatter som nøkkelen til en fremtidig vekst i regionen. - Jeg er mer opptatt av at vi ivaretar situasjonen i vår egen bakgård, enn andre steder. Etter hvert som feltene i Nordsjøen blir mer modne, er det viktig med ny teknologi slik at vi fortsatt kan øke utnyttelsen av reservoarene og holde et høyt utvinningstempo. Derfor er jeg spesielt glad for at StatoilHydro velger å legge denne konsernfunksjonen til Bergen. Samtidig påpeker han at StatoilHydros teknologifunksjon ikke bare dreier seg om olje og gass, men også om ny energi. Han tror dette vil gjøre regionen enda mer spennende i årene som kommer. - Det er avgjørende at satsingen på forskning og utvikling i regionen fortsetter, og jeg ser det som naturlig at StatoilHydro innehar rollen som pådriver i dette arbeidet. Samtidig gir dette både muligheter og begrensinger. Hvis en så stor enerådende aktør skal drive utviklingen alene, kan man risikere å komme bakpå i teknologiutviklingen. Men når StatoilHydro sier at det skal satses på ny teknologi og energi, må vi jobbe sammen for å få med de aktørene som kan bidra til å videreutvikle disse fagområdene. Dette er et felles ansvar for alle aktørene. Mulighetene for underleverandører med gode ideer er enorme. Det er dette som vil bringe oss videre i årene som kommer. Bjørnar Iversen i Oddfjell Drilling Technology leder et av regionens største teknologimiljøer. 7 kjappe ? 6 7 Siden du har ditt opphav ikke så langt fra trønderhovedstaden må vi begynne med et kontrollspørsmål. Brann eller Rosenborg? - Brann, selvfølgelig! Hva er den beste formen for rekreasjon for deg? - Det er et enkelt spørsmål. Det er å fiske fra båt. Helst ved fiskeværet jeg kommer fra. Hvilken bok leste du sist? - Det var en bok av franskmannen Michel Houellbecq som heter Utvidelse av kampsonen. Han har mange spennende teorier om hvordan kapitalistiske ideer og verdier forplanter seg til blant annet menneskelige relasjoner. Spennende lesing, den anbefales! Hva er det beste med Bergen? - Det faktumet at Bergen er en mangfoldig by. Byen lever, det er vakkert, og det er en stemning her man ikke finner andre steder. Bergen er den eneste byen i Norge med et kontinentalt preg. Og det verste? - Uten tvil køen til Sandsli. Det er helt krise. Jeg synes også at bybildet i helgene med mye ungdomsfyll er beklagelig, men dette er neppe ikke bare et problem i Bergen. Uansett er det vanskelig å ta med barn til sentrum etter kl. 20 i helgene, det synes jeg er litt trist. Hva er ditt drømmereisemål? - Jeg har vært så heldig at jeg har fått realisert mange av mine drømmereiser. Men et sted som gjorde spesielt sterkt inntrykk på meg var Jerusalem. Ditt kunne jeg gjerne ha tenkt meg å dra tilbake sammen med barna, og vist dem stedet som er navet i flere av verdensreligionene, enten det er islam, kristendommen eller jødedommen. Jeg tror det ville ha vært lærerikt og opplysende for dem. Hvem ville du tatt med deg på en øde øy? - Det er uten tvil min forlovede og snart tilkommende Hanne-Stine. Vi hadde neppe kommet tilbake fra den øyen noen gang... 16

17 Verdiøkende tjenester. Verdier for våre klienter skapes gjennom overføring av kompetanse, kvalitet og service. Vår multidisiplinære kunnskapsorganisasjon er tuftet nettopp på dette. Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen Tlf: , Fax: , Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 700 ansatte. Deloitte er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Consulting AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. USF Verftet - et helt spesielt sted for møter, events og sammenkomster Fleksible serveringslokaler gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget restaurantkjøkken, all den profesjonelle lyd- og lysteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas og fingermat til jobben din, eller hjem til deg. Ta kontakt for mer informasjon om priser og muligheter. Utsikt er å se. Fremover. Skue utover et landskap. Bergen tomteselskap tilrettelegger for trivelige bomiljø og vekstkraftige næringsklynger. Slik bygger vi samfunn. For generasjoner. BOLIG Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige stikkord når tomteselskapet utvikler boligområder for fremtidens Bergen. NÆRING Tomteselskapet er en pådriver for at det ikke skal mangle næringsarealer. Slik legger vi grunnlaget for en verdiskapende og slagkraftig Bergens-region. HELHET Byen vokser. Nye bydeler skapes. Vi ivaretar viktige samfunnshensyn slik at bedrifter kan vokse og at viktig infrastruktur, samt skoler og barnehager planlegges der folk bor. bts.no USF Servering USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative næringsforetak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider

18 Kapitalforvaltning Advokattjenester Regnskap Eiendom Shipping REKLAMEBYRÅET TRIPPEL Spør oss om forsikring Vi kjenner risikoen for mange ulike typer skader. Derfor vet vi også hvilke forsikringer som passer din bedrift. Vil du vite mer? Ring oss på eller besøk Rolig, vi hjelper deg. 6539_0 Inhouse NO gjør deg rikere! Telefon

19 AKTUELT Bergenscenarier 2020 er et scenarie- og samhandlingsprosjekt mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Prosjektet startet i 2003 og har til formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i bergensregionen og på Vestlandet. Klimainitiativ fra BS2020-partnere Våkn opp, folkens! BS2020 har klimaendringer og bærekraftig utvikling som et av hovedtemaene. Her er noen av hovedkonklusjonene fra årets Energy Foresight Symposium i Grieghallen mars, med deltakelse fra noen av verdens fremste forskere og eksperter på energi og klima: Verdens etterspørsel etter energi vil øke med over 50 prosent mot 2030, først og fremst på grunn av veksten i utviklingslandene, ikke minst Kina og India Kull, olje og gass vil stå for over 80 prosent av denne veksten, med mindre noe drastisk gjøres Det drastiske er nødvendig. Den globale oppvarmingen, særlig som følge av forbrenning av kull, olje og gass, er i full gang Dersom vi skal unngå at klimaendringene får alvorlige, i verste fall uopprettelige, konsekvenser, bør den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen ikke overstige to grader. For å hindre dette, må klimagassutslippene reduseres med minst to tredeler mot 2050 Siden kull, olje og gass fremdeles vil være de viktigste energibærerne de neste tiårene, må det satses på storstilt CO 2 -fangst og lagring. Teknologi knyttet til dette er et av få områder der Norge (og bergensregionen) kan spille en internasjonal rolle, jfr. det etablerte samarbeidet mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Unifob og Christian Michelsen Research. Kjernekraft kan stå foran en renessanse, særlig i et langsiktig perspektiv dersom prøveprosjekter med thorium og fusjonskraftverk lykkes Det må settes en global pris på klimagassutslipp som stimulerer til endret atferd og som blant annet gjør CO 2 -rensing og storstilt satsing på fornybare energiformer - for eksempel solenergi - lønnsomt Det er langt rimeligere å gjøre noe med klimaproblemet nå, enn å vente Eneste realistiske vei ut av uføret er en global og omfattende post Kyotoavtale fra senest 2013, storstilt teknologiutvikling og et omfattende regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom myndigheter, forskningsmiljøer og næringslivet. For mer informasjon: se Professor Eystein Jansen er direktør på Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, og er en av medforfatterne i FNs klimapanels siste hovedrapport. Samarbeidspartnerne i BS2020: Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende Bergen kommune har satt som mål at utslippene av CO 2 fra Bergen kommunes om lag 700 biler skal reduseres med 25 prosent innen 2011 og 50 prosent innen Kommunen skal være en pådriver for at bergenserne skal gå fra å bruke fossilt drivstoff til å velge mer miljøvennlig alternativer. Bergen kommune ønsker kun å kjøpe drivstoff fra bensinstasjoner som tilbyr biodrivstoff til sine kunder. Det innføres også en ordning med CO 2 -regnskap for bilbruken der det kjøpes klimakvoter for utslippene av CO 2 fra kommunens egen bilpark. Når følger din bedrifts bilpark etter? Sparebanken Vest gir 5 millioner kroner til et gaveprofessorat ved Norges Handelshøyskole. Gaveprofessoratet skal kombinere samfunnsøkonomiske sider ved klimaendringer og andre miljøutfordringer med innovasjon og nyskaping. Professoratet skal sikre at det utvikles ny kunnskap og at den formidles videre. Det skal blant annet ha fokus på norske næringer og lokalmiljø som påvirkes av klima- og miljøendringene, slik som fiskeri/havbruk, shipping, energi, offshore og reiseliv. BS2020 deltok på Grow 07 Entreprenørskapsdagen Grow '07 gikk for første gang av stabelen i Grieghallen den 13. mars, og ble en suksess. BS2020 var medarrangør av parallellsesjonen World Café, der deltakerne under ledelse av kaospilot Silje Grastveit idé myldret om ulike temaer innen innovasjon og nyskaping. Vi gleder oss allerede til Grow '08! Eldrebølgen kommer Livsfasene er et av innsatsområdene til BS2020. På neste fellessamling i BS2020 skal samarbeidspartnerne sette hverandre stevne med eldrebølgen og dets store samfunnskonsekvenser som hovedtema. Vestlandet rundt Deltakelse og synliggjøring av BS2020 og våre satsingsområder på konferanser og debatter er et prioritert område for BS2020- sekretariatet. Her er noen av konferansene vi har deltatt med foredrag eller som medarrangør de siste ukene: Grow 07 Europadagen v/ Universitetet i Bergen Springbrettet Konferanse om miljøledelse i offentlig sektor Rotary Nordhordland Transportkonferanse for bergensregionen Nordfjord-konferansen på Eid Spørsmål eller forslag til BS2020? Kontakt prosjektleder Harald Schjelderup tlf eller prosjekt medarbeider Berit Øxnevad Lie tlf HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARITIMT 19

20 På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen service informasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Kari Amble tlf: PÅ TORGET Digital Hverdag 2008 robotene kommer! Interessen for Digital Hverdag 2007, som ble arrangert januar var stor og det kom mange gode tilbakemeldinger fra konferansedeltakere, utstillere, sponsorer, samarbeidspartnere og besøkende på messen. Vi er spesielt fornøyde med å ha lykkes i å samle sentrale krefter i Bergen til å stå sammen om å løfte arrangementet til å bli den suksessen det ble. Siden arrangørenes målsetninger ble nådd er det besluttet at Digital Hverdag skal arrangeres på nytt i 2008 (DH08). Rammen for arrangementet vil som tidligere være basert rundt en konferanse for næringsliv og offentlig virksomhet, hvor innovasjon og forretningsutvikling basert på ny teknologi vektlegges. Et hovedtema for DH08 blir roboter. Utviklingen innenfor robotteknologi er spennende og omfatter mange forskjellige bransjer som offshore, industri, underholdning, medisin, romfart, energi med flere. Digital Hverdag vil legge vekt på å vise trender og utvikling innenfor digital teknologi. Under DH08 vil det derfor bli lagt store vekt på Gadgets - GPS, Publikum fikk oppleve en Digital Hverdag på ulike måter i messen i Grieghallen. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard. mobiler, MP3, foto/video etc. Det vil også bli lagt stor vekt på å belyse de virtuelle møteplassene som begynner å bli populære. Et eksempel på dette er Second Life som en rekke større bedrifter og forbrukere etablerer seg i. Utviklingen innenfor området akselererer. Det er derfor av avgjørende betydning med kontinuerlig læring og faglig oppdatering samt at personer med riktig kompetanse er tilgjengelige. I forbindelse med Digital Hverdag 2008 vil DH-Kompetanse bli lansert. Dette blir spesielle aktiviteter i forbindelse med læring og rekruttering. Programkomiteen arbeider nå aktivt og en rekke spennende temaer er under diskusjon. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som programmet tar form. Med vennlig hilsen Nilmar Lohne, Oktan Leder Digital Hverdag. Stavanger og Bergen sammen Styret i Stavanger Næringsforening, David Ottesen, Sigrun Sagedahl, John Avaldsnes, Ingebrigt Aarbakke, Hanne Norman Berentzen, Rune Hognestad. Tilstede på møtet fra styret i Bergen Næringsråd: Marit Warncke, Erik Bøckmann, Kristijane Cook Bulukin og Johannes Neteland. Styrene i Stavanger Næringsforening og Bergen Næringsråd var samlet i Bergen 19. mars i år. På dagsorden var blant annet Kyststamvegen, oljeog gassbransjen og klimautfordringer. Administrasjonen i de to næringsforeningene har god kontakt, men det er en del år siden de sist hadde et felles møte med styrene. - Jeg mener det er viktig at de to næringsforeningene utvikler samarbeidet om enkelte saker for eksempel innen transport og infrastruktur, sier styreleder Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Hun ønsker at foreningene møtes hvert år for utveksling av erfaringer og felles interesser. - Når det gjelder regiondebatten i Norge, skjer det foreløpig ikke store endringer, men for næringslivet er kommunale- og fylkesgrenser totalt uvesentlig. Vi forventer at politikere bør prøve å se utover disse grensene i viktige næringspolitiske saker, sier Warncke. 20

21 Styret i Bergen Næringsråd Nye medlemmer Nye medlemsbedrifter siden INFO nr.1: Marit Warncke, styreleder Harald Nævdal, nestleder Kristijane Cook Bulukin Elin Bolann Gisle Johanson Erik Bøckmann Johannes D. Neteland Siden januar 2007 har Bergen Næringsråd hatt en verve kampanje for å utvide medlems basen. Med hjelp av ulike tiltak har vi vervet 200 nye individuelle medlemmer og 51 medlems bedrifter. Velkommen! Salgs- og reklameforeningen i Bergen Norske Ventiler A/S Compact AS Kvam Næringsråd Adler Consulting Falck Redning AS Tekstråd Fjord Yachting Centaur AS Latinamerika Senter AS Abselutt Eiendom AS NorthEdge Risk Services AS Coop Eiendom Vest AS Notar Åsane Jobzone Bergen Askøy Næringsforening Glitnir Adverto Helse Vega H As Mediacircus AS Bønes Virik AS AHB-Naprapaten Johan Albert Mohn AS Real Choice AS Basale AS, avdeling Bergen Skriv til oss! setninger! Send det til: Eller skriv til: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Nytt fra Nett Hovednyheter fra våren 07: Under denne vignetten finner du et utvalg nyheter fra Bergen Næringsråd som du kan lese mer om på Der finner du også siste nytt fra våre medlemsbedrifter. Møter i Bergen Næringsråd Nye forsikringsselskaper etableres i Bergen Publisert To nye selskaper for skade- og livsforsikring skal nå etableres i Bergen. Bak selskapene står de uavhengige sparebankene Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank. Vi er begeistret for denne etableringen, som igjen viser hvilken kompetanse Bergen har innen finans, sier Helge. S. Dyrnes, administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Ny toppleder til næringsrådet Publisert Bergen Næringsråd (BN) søker nå etter ny administrerende direktør etter Helge S. Dyrnes. Dyrnes skal fortsatt jobbe i BN, men vil få avløsning i stillingen i løpet av høsten. Den nye topplederen skal være med å gjøre Bergens-regionen til Norges mest attraktive næringsområde. BN har over medlemmer, og er den største næringsorganisasjonen i regionen. En gylden tid Publisert Norsk økonomi er inne i en historisk høykonjunktur. Usiktene er fortsatt lyse i tiden fremover, men horisonten er ikke skyfri. Svein Gjedrem møtte en lydhør forsamling da Bergen Næringsråd inviterte til lunsjmøte med sentralbanksjefen. Petrobras som døråpner til Brasil Publisert Han snakker ikke som en olje- og gassmann. Nei, han høres mer ut som en politiker på jakt etter nye venner i nye land. Og invitasjonen til Márcio Félix Carvalho Bezerra i Bergen denne sommervarme dagen er ikke fleip. Nei, dette er alvorlig ment. TTS Marine ASA årets Villsau Publisert Det var en svært fornøyd Johannes Neteland som mottok Hordaland Eksportpris - Årets Villsau 2007 under Internasjonal Dag i Bergen Næringsråd tirsdag. Det er femte gang prisen blir delt ut. Villsauen er et kunstverk laget av Arne Mørkve Go`morgenmøte Knut Anton Mork, Handelsbanken Designdagene Substans Lunsjmøte: Floating Production Olje og Gass Lunsjmøte: Ole Bull teater og Fredrik Skavlan Kveldsmøte på USF med musiker/ næringslivsleder Carl Størmer Kjapt og nyttig Les mer om våre møter på 21

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting info www.bergen-chamber.no Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR.2 2006 www.bergen-chamber.no Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge

info tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum NR.2 2006 www.bergen-chamber.no Mangfold i byutvikling Sterk næringsklynge info www.bergen-chamber.no NR.2 2006 tema: Sjøfronten Siste verftskanse i Bergen sentrum Flytter fra Marineholmen s3 Sterk næringsklynge s 6 Mangfold i byutvikling s10 Våg å holde trøkket s14 LEDER:,,

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier

INFO. - Spenstige Bergen. er vårt mål. Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER. www.bergen-chamber.no. Verdensledende i klimastudier INFO 6 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no Bergenscenarier 2020 SPESIALNUMMER - Spenstige Bergen er vårt mål Vi må få til resultater Utallige muligheter i India Verdensledende i klimastudier YoungShip sprer

Detaljer

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3 INFO 1 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

INFO. Bergen i 5+ full av livskraft og opplevelse Side 3 5. www.bergen-chamber.no. Våken trendsetter The winner is... næringsplan s 4. s 8. Nr.

INFO. Bergen i 5+ full av livskraft og opplevelse Side 3 5. www.bergen-chamber.no. Våken trendsetter The winner is... næringsplan s 4. s 8. Nr. INFO 6 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no Bergen i 5+ full av livskraft og opplevelse Side 3 5 Må tørre å ta risiko Ny og visjonær næringsplan s 4 s 8 10 Våken trendsetter The winner is... i Bergen s s 14

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2013 // TEMA SAMFUNNSANSVAR Forener samfunnsansvar og lønnsomhet Slavedrift og menneskehandel et globalt problem Møter borgerkrig og væpnede konflikter www.bergen-chamber.no

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Sitatleverandøren. Regionen vokser og trenger et langt prestisjetunge innovasjonsprisen

Sitatleverandøren. Regionen vokser og trenger et langt prestisjetunge innovasjonsprisen Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 6 2013 årgang 20 For første gang arrangeres ONS Norway og Rosenkilden gir deg alt om det nye arrangementet. Bransjen må skaffe seg flere bein å stå på, og ONS Norway

Detaljer