NORDISKE STJERNEKRAV. Faks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISKE STJERNEKRAV. Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no"

Transkript

1 NORDISKE STJERNEKRAV Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo Medlem av Nordisk Campingråd / EFCO&HPA Faks: utgave: 1. februar 2008

2 INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 Del I Nordiske stjernekrav Campingklassifisering - Innhold klassifiseringskravene 4 - Nordiske Klassifiseringskrav campingplass. 6 o Daglig ledelse.. 6 o Sanitærbygninger 8 o Sanitære installasjoner... 9 o Servicebygninger 19 o Areal o Helhetsinntrykk og kvalitetskrav generelt Beregning av campingplassens sanitærfasiliteter og kapasitet Tabeller for kokesteder og kjøkkenvasker Tabeller for toaletter og vaskeplasser 36 Del II Nordiske stjernekrav Hytteklassifisering - Generelt Kategoriene 1 5 stjerner Nordiske Stjernekrav Hytter.. 38 Del III Nordiske stjernekrav Symboler - Stjernekravsymboler Aktivitetssymboler 47 - Opplysningssymboler 50 PRAKTISK INFORMASJON Innholdet i dette regelverket er utarbeidet av NHO Reiseliv Servicekontoret, i samarbeid med Nordisk Campingråd, for tilrettelegging av et felles klassifiseringssystem for camping og hyttebedrifter i Norden. Godkjente bedrifter klassifiseres med *; **, ***, **** eller ***** stjerner alt etter hvilke krav de oppfyller. Det er viktig å merke seg at campingbedriften med tilhørende servicetilbud for caravan, bobil, telt etc. bedømmes uavhengig av standarden på den enkelte hytte. Det gjennomføres en årlig inspeksjon på et utvalgt antall bedrifter, for å kontrollere at de innsendte opplysningene er i samsvar med den faktiske standard. I tillegg til Campingavdelingen i Oslo disponerer vi 6 landsdekkende Campingkonsulenter, som gir råd og veiledning i forbindelse med klassifisering, utbygging og daglig drift. Klassifiseringsreglene gir en god veiledning for byggherrer, planleggere, arkitekter m.fl. samtidig som de giret godt grunnlag for kvalitetssikring, internkontroll og markedsføring av den enkelte bedrift. Regelverket er omtalt av Norsk byggforskningsinstitutt i Byggforskserien / Planløsning. Regelverket finnes også på våre internettsider Bjørn Arnesen Fagsjef

3 CAMPINGKONSULENTER I NHO REISELIV Ønskes informasjon eller veiledning vedrørende klassifisering, kan følgende campingkonsulenter kontaktes: Thorfinn Johansen Tlf.: Fax: Leder for campingkonsulentene Mobil: Klassifiseringsansvarlig for E-post: Nordiske Stjernekrav i Norge Folke Strand Tlf: Fax: Campingkonsulent Mobil: Klassifiseringsansvar for Finmark, Troms E-post: og Nordland Per Arne Lynum Mobil: Campingkonsulent Klassifiseringsansvar for Nord Trøndelag Sør Trøndelag og Nordland E-post: Arnt Sveen Campingkonsulent Mobil: Klassifiseringsansvar for Møre og Romsdal, E-post: Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud Jan-Henrik Larsen Campingkonsulent Mobil: Fax: Klassifiseringsansvar for Oppland, Hedemark, E-post: Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder og Rogaland

4 DEL I NORDISKE STJERNEKRAV - CAMPINGKLASSIFISERING Innhold klassifiseringskrav For å sikre en høyere grad av forståelse for de nye / reviderte klassifiseringskarvene, er det besluttet at basiskrav er den grunnleggende beskrivelse av et emne. Et basiskrav trer ikke alltid i kraft ved *, men kan for eksempel først tre i kraft ved *****. Klassifiseringskravene er oppdelt på følgende måte: Daglig ledelse 1. Myndighetene 2. Daglig tilsyn 3. Oppslag Sanitærbygninger 4. Sanitærbygninger Sanitære installasjoner 5. Toaletter 6. Urinaler 7. Vaskeplasser 8. Dusjrom 9. Barbering og hårtørk 10. Famile- og kombinerte rom a. Familerom b. Mini baderom c. Toalettrom med håndvask d. Toalettrom med dusj e. Dusjrom med håndvask 11. Stelle- og baderom for barn a. Stelle- og baderom b. Egen sanitæravdeling for barn 12. Handicaprom

5 Servicebygninger 13. Resepsjon 14. Kjøkken 15. Tøyvask 16. TV- stue/ oppholds- / spiserom 17. Butikk eller kiosk 18. Café, grill, kafeteria, restaurant Areal 19. Inngjerding 20. Tomter a. Tomtestørrelse b. Teltplass c. Fasiliteter for campingvogner og bobiler d. Komfortplasser 21. Tømmestasjon 22. Innkjørsel 23. Interne veier 24. Utebelysning 25. Strømforsyning 26. Lekeplasser og ballspillplasser 27. Parkering 28. Tappesteder 29. Avfallsbeholdere Helhetsinntrykk og kvalitetskrav 30. Helhetsinntrykk og kvalitetskrav generelt.

6 NORDISKE STJERNEKRAV - CAMPINGPLASS Daglig ledelse 1. Myndighetskrav: Basiskrav Driftstillatelse i henhold til myndighetenes godkjennelse i bygningsråd, Etat for miljørettet helsevern, bevilgninger etc. Campingplassen med tilhørende anlegg skal være godkjent i forhold til myndighetenes krav 2. Daglig tilsyn: Det skal være en ansvarlig person som ivaretar det daglige ansvaret og kan ta de nødvendige beslutninger. Basiskrav Det skal i perioden 20/6 20/8 være tilsyn fra kl kl I tidsrommet utover åpningstiden i høysesong og i det resterende tidsrommet av årets åpningsperiode, skal en ansvarlig person kunne tilkalle hurtig. Ansvarlig leder er ansvarlig for at det er tilsyn på plassen døgnet rundt i perioden 20/6 20/8 I det resterende tidsrommet av årets åpningsperiode, skal en ansvarlig person kunne tilkalles hurtig. I den resterende åpningsperioden 21/8 19/6 skal det være tilsyn fra kl kl I tidsrommet kl kl skal en ansvarlig person kunne tilkalles hurtig Ansvarlig leder er ansvarlig for at det er tilsyn på plassen døgnet rundt i hele plassens åpningsperiode.

7 Ansvarlig leder skal inne på plassen ha eget soverom, dusj og toalett samt kokemuligheter. 3. Oppslag Basiskrav internskilting: På oppslagstavlen eller ved kontor/resepsjon skal det være: - Brannfareskilt - Ordensregler - Priser - Plassens klassifisering Det skal være oppslag om telefonnummer til: - Politi - Ambulanse - Brannvakt - Legevakt/Lege m.m. Hvis det ikke er tilsyn døgnet rundt, skal det av hensyn til sikkerheten enten være en telefonboks eller adgang til nødtelefon. Informasjonsmateriell for turister Det skal være kart over plassen med merking av plassen fasiliteter og plassering av brannslokningsutstyr. Stedskart med oversikt over plassens nærområder, skal være plassert på et egnet område av plassen.

8 SANITÆRBYGNINGER 4. Sanitærbygninger: Basiskrav Det skal være maksimum 200 m gangeavstand til sanitæranlegg. Ved nybygg (ikke renovering) må gangeavstanden være maksimum 150 m. Sanitærinstallasjoner skal vær under tak. Det skal være separat tilførsel av varmt og kaldt vann fram til blandebatteri i dusj og på servant. Det skal være minimum 1 sluk i hver avdeling.. Gulvene skal være belagt med fliser, klinker, terrazzo eller tilsvarende annet godkjent materiale for våtrom. Kaldtvannsrør som kan avgi kondens, skal være isolert. Alle rom som er i bruk skal i kjølige perioder være oppvarmet til min. 18 grader. Sanitærinstallasjoner skal være plassert på plassens arealet, slik at gangeavstanden ikke blir mer enn 200 m. Det skal være tilstrekkelig tilrettelagt ventilasjonsanlegg. Ved nyinstallering/ nybygg av toalettavdeling og vaskeplass avdeling i Herre og Dame avskilte sanitærbygg, skal fysisk avskilles med en inngang mellom disse to avdelinger. Toalettavdelingen og vaskeplasser i H/D avskilte sanitærbygninger skal fysisk avskilles med en inngang mellom disse to avdelinger. Kravet skal oppfylles ved renovering/nybygg. gjennomført senest den 1. januar Det skal være belysning ved håndvasker, dusjer, stikkontakter og toaletter. Gulvene skal være belagt med for eksempel fliser eller tilsvarende materiale godkjent for våtrom. Skillevegger mellom H/D skal gå fra gulv. Skilleveggshøyden skal følge det enkelte lands byggeforskrifter.

9 Ved nyinnredning/ nybygg av felles sanitærfasiliteter skal skillevegger gå fra gulv. Høyden følger det enkeltes lands byggeforskrifter. Det skal være god belysning i alle bygninger. Det skal være god ventilasjon. Utelys ved innganger og i vaske- og toalettavdeling skal være tent om natten. SANITÆRE INSTALLASJONER 5. Toaletter: Alle toaletter skal ha vannspyling. Det skal alltid være toalettpapir på hvert toalett. På hvert dametoalett skal det være montert holder for sanitetspose eller lukket beholder. Basiskrav Det skal være såpeautomat og håndtørker/papir- /håndkleautomat ved håndvasker i toalettavdelingen. Ved nyinnredning/ nybygg aksepteres ikke en enkelt plate som vegg mellom toalettplassene.

10 På samtlige toaletter skal det være knagger. Det skal være håndvask i hver toalettavdeling med varmt og kaldt vann. Ved nyinnredning/ nybygg skal gulvarealet være: Ved innad slående dør, 0,90 x 1,50 meter. Ved utadslående dør, 0,90 x 1,20 meter. Det som godkjennes for fremtiden er: Vegger skal være oppført i fast mur/mureelementplater av godkjent våtromsmateriale eller utført i materiale med tilsvarende lydisolerte egenskaper. Det enkelte toalettroms gulvareal skal være: Ved innad slående dører 0,90 x 1,50 meter. Ved utadslående dører 0,90 x 1,20 meter. gjennomført senest den 1. januar Veggene i det enkelte toalettrom skal være belagt med fliser, laminat eller tilsvarende materiale. 6. Urinal: Hvis urinal finnes i toalettrom, kan eksisterende håndvask benyttes. Er urinal plassert i eget rom, skal det være håndvask med varmt og kaldt vann i dette rom. Basiskrav Det skal være såpeautomat og håndtørker/papir- /håndkleautomat ved håndvasker i toalettavdelingen Ved nyinnredning/ nybygg godkjennes kun enkeltvasker. Kun enkeltvasker godkjennes.

11 7. Vaskeplasser: Håndvasker skal være av porselen eller tilsvarende kvalitet. Ved min. 1 håndvask kreves det speil, knagg og hylle eller lignende i hver avdeling. Ved nyinnredning/ nybygging av vaskekabinett med låsbar dør, skal rommets dybde være min. 1,20 meter. Basiskrav Vegger ved vaskeplasser skal være utført i vannfast materiale i min. 1,50 m høyde. Vaskerenner godkjennes ikke. Vaskeplassene skal ha en bredde på min. 0,80 m. Det skal være speil, knagg og hylle eller lignende ved hver håndvask. Vegger ved vaskeplasser skal være belagt med laminatplater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 1,50 m høyde. Ved 75% av vaskeplassene skal det være fast avskjerming på 3 sider. Avskjermingen skal gå min. 0,80 m ut fra håndvaskens bakkant. Min. høyde over håndvaskens overkant skal være 1,0 m. Det skal være varmt og kaldt vann i alle håndvasker i sanitæranlegget. Vegger ved vaskeplasser skal være belagt med laminatplater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 2,00 m høyde. Ved alle vaskeplassene skal det være fast avskjerming på 3 sider og stikkontakt ved speil Ved nyinnredning/ nybygging skal avskjermingen gå min. 1,20 m ut fra håndvaskens bakkant. Vaskekabinett med låsbar dør skal forefinnes ved 30% av antall håndvasker. Vaskekabinettene skal være fordelt på dame- og herreavd. og eventuelt på flere sanitærbygg. Vaskekabinett med låsbar dør skal forefinnes ved 50% av antall håndvasker. Vaskekabinettene skal være fordelt på dame- og herreavdeling og eventuelt på flere sanitærbygg. Ved nyinnredning/ nybygging skal det være lys ved alle håndvasker. Kravene skal være gjennomført senest 1. januar 2010.

12 8. Dusjrom: Det skal være minimum 1 dusj, og avkledning skal skje usjenert og under tak. Det skal være hylle/kurv og knagger. Det skal være varmt og kaldt vann. Ved nyinnredning /nybygg skal dusjrommet inkl. avkledning, ha en minimumsstørrelse på min. 2m². Veggene skal være av vannfast materiale og være min. 2,00 m høyde fra gulv. Hver dusj skal være montert i eget dusjrom med eget sluk i gulvet. Basiskrav Veggene ved dusjene skal være oppsatt av vannfast materiale i min m høyde. Det skal være min. 1 dusj pr. påbegynt 25 enheter. Hver dusj skal være montert i eget dusjrom. gjennomført senest 1. januar Veggene rundt dusjplassen skal være belagt med laminat-plater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 1,80 m høyde. Dusjplassen skal være min. 0,80 x 0,80 m. Det samlede arealet for dusjrommet (dusjplass og avkledning) skal være min. 2m². Avkledningsrom skal ha sittebenk og monterte knagger. Det skal være en halv spansk vegg som skille mellom dusjplass og avkledningsrom. Veggene rundt dusjplassen skal være belagt med laminatplater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 2,00 m høyde fra gulv Alle dusjrom skal ha låsbar dør gjennomført senest 1. januar Det skal være min. 1 dusjkabinett pr. påbegynt 17 enheter. gjennomført senest 1. januar Krav om eget sluk i gulvet i hvert dusjkabinett skal være gjennomført senest 1. januar Det skal være min. 1 dusjkabinett pr. påbegynt 17 enheter. gjennomført senest 1. januar Det skal være min. 1 dusjkabinett pr. påbegynt 20 enheter. gjennomført senest 1. januar 2008.

13 9. Barbering og hårtørk: Det skal være min. 1 stikkontakt, lys og 1 speil i hver avdeling. Hvis det ved nyinnredning/nybygging innredes fellesfasiliteter, skal det være separate avdelinger for herre og dame, dog ikke nødvendigvis med dør. Basiskrav Min. 1 stikkontakt pr. påbegynt 35 enheter. Det skal være belysning ved hver stikkontakt. Det skal i tilknytning til vaskeavdelinger være egne plasser til barbering og hårtørk, eventuelt som eget område med stikkontakt, speil og god belysning. Hvis det er stikkontakt ved hver håndvask, kan egne plasser for barbering og hårtørk sløyfes. Det skal være min. 2 fastmontert hårtørrer i hver avdeling. Det skal være min. 1 fastmontert hårtørrer i hver avdeling. Er det innrettet fellesfasiliteter skal plassen være avskjermet. 10. Familie- og kombinertrom: Ingen krav Ingen krav Basiskrav a) Familierom: Familierom skal ha egen inngang. Størrelsen skal være på min. 6m² Det skal være min.1 familierom pr. påbegynt 100 enheter, fordelt på plassens sanitærbygg. gjennomført senest 1. januar Det skal være min.1 familierom pr. påbegynt 75 enheter, fordelt på plassens sanitærbygg. gjennomført senest 1. januar Det skal være min.1 familierom pr. påbegynt 50 enheter, fordelt på plassens sanitærbygg. gjennomført senest 1. januar 2010.

14 Opp til 50% av en campingplassens samlede kapasitet. alle 3 sanitærdeler medregnes, deretter kun 1 sanitærdel (se også beregningstabellen). Familierom skal inneholde toalett, håndvask og dusj med varmt og kaldt vann samt benk. Det skal være fast avskjerming mellom toalett og dusj. Ved nyinnredning/ nybygg skal det mellom familierommene være fast murvegg belagt med godkjent våtroms materiale b) Mini baderom: Mini baderom er rom på over 3m² og mindre enn 6m², med toalett, håndvask og dusj. Her medregnes toalett og 1 vaskeplass. Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være mulighet for å leie et minibaderom / familierom med toalett, håndvask og dusj pr. påbegynt 100 enheter.

15 Her medregnes toalettet og 1 vaskeplass (se også beregningsavdelingen) gjennomført 1. januar 2010 c) Toalettrom med håndvask: Rommet skal være min. 2 m². I beregningen medregnes toalettet, og håndvasken medregnes med ½ (se også beregningstabellen). Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være min. 1 toalettrom i hver avdeling i hver bygning. Hvis det er flere av, enn det krevde antall familierom eller kombirom, og disse er fordelt i campingplassens sanitærbygninger, vil toalettrom med håndvask kunne utelates. d) Toalettrom med dusj: Rommet skal være min. 2 m². I beregningen medregnes enten 1 toalett eller 1 dusj. (se også beregningstabellen). Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav

16 e. Dusjrom med håndvask: Rommet skal være min. 2 m². I beregningen medregnes dusjen, og håndvasken medregnes med ½ (se også beregningstabellen). Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav 11. Stelle- og baderom for barn: Ingen krav Ingen krav Basiskrav a) Stelle- og baderom: Stellerom skal være et eget rom med egen inngang og skal være utstyrt med fast stellebenk min. dybde på 80 cm, fastmontert baby- /badekar i høyde med bordplaten, samt hånddusj med varmt og kaldt vann. Rommet skal være på min. 3m² og skal kunne oppvarmes. Det skal være min.1 stellerom pr. påbegynt 200 enheter gjennomført senest 1. januar Baderom som skal inneholde 1 barnetoalett, 1 barnedusj og 1 barnehåndvask, tilpasset barn (2-5 år) Barnedusjrommet heves over gulvhøyde med 50 cm over ordinært gulv. Gulvet i dusjrommet skal være belagt med samme våtromsmateriale som det øvrige gulvet eller som fastmontert understell fra et dusjkabinett. Bredden og dybden i barnedusjen skal være min. 80 cm. gjennomført senest 1. januar Stellerom og baderom for barn kan være samme rom.

17 Rommet skal da være på minst 7 m². Hvis det finnes separat stellemulighet i sanitæravdelingen for barn, bør det nødvendigvis ikke være barnetoalett i stellerommet. Det skal være 1 fullt utstyrt stelle- og baderom pr. påbegynt 200 enheter fordelt i plassens sanitærbygninger. gjennomført innen 1. januar b) Egen sanitær- avdeling for barn: Det skal være barnetoaletter og håndvasker i varierende høyder, med speil, knagger og hyller/kurver samt barnedusjer fordelt i rommet. Hvis det etableres Barnesanitæravdeling bortfaller kravet om gangeavstand, allikevel skal avdelingen være sentralt plassert på campingplassen. Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være min. 1 separat sanitæravdeling for barn pr. påbegynt 300 enheter, innholdene min. 3 barnetoalett,, 3 barnedusjer og 3 håndvasker. gjennomført innen: 1. januar 2010.

18 12. Handicaprom: Ved nyinnredning - /nybygg skal det etableres et handicaprom med egen inngang. Basiskrav Det skal være handicaprom på plassen. Handicaprommets størrelse skal følge myndighetenes krav og retningslinjer. Hvis handicaprommet er mindre enn 6 m², kan rommet kun brukes som handicaprom. Det skal tilrettelegges slik at inngangen er i nivå med arealet foran inngangen og det skal være: - toalett med armstøtte - håndvask med speil (loddrett montert) - dusj og/eller hånddusj ved vask med v/k vann - dørbredde min. 0,80 m med dør betegnelse 9M Utadslående dør eller skyvedør. Hvis handicaprommet er 6m² eller over kan rommet også brukes som familierom, dersom rommet ikke er avlåst for alle andre enn handicapede og merket som handicap rom/ familierom.

19 SERVICEBYGNINGER 13. Resepsjonen: Åpningstider skal fremgå av oppslag NB! Det skal være tilgjengelig et førstehjelpsskrin godkjent for offentlige kontorer. Basiskrav Resepsjonen skal være tydelig merket og være sentralt plassert i forhold til innkjørselen. Resepsjonen kan være sentralt plassert i en egen avdeling i butikk/kiosk. Middagslukning kan finne sted i 2 timer i tidsrommet kl kl Det skal forefinnes turistinformasjonsmateriel l med oversikter over aktiviteter, opplevelser og severdigheter, som resepsjonens personale skal ha inngående kunnskap om. Resepsjonsdelen skal være en egen avdeling og bør ha en størrelse i forhold til campingplassens størrelse og behov, men på min. 20 m². Minst 50% av avdelingen skal være til fellesareal for gjestene. Resepsjonsdelen kan være samlokalisert med butikk/kiosk. Resepsjonen skal være i eget lokale. Resepsjonen bør ha en størrelse i forhold til campingplassens størrelse og behov, men min. på 30 m². Resepsjonen skal være innredet med en enklere møblering. Resepsjonen skal ha åpningstid fra kl kl i perioden 20/6 20/8 I den resterende del av åpningstiden, holdes åpen i henhold til oppslag. Middagslukning må ikke finne sted i perioden 20/6 20/8 Betaling skal kunne gjøres med bankkort og min. 2 internasjonale kjente kreditkort.

20 14. Kjøkken: Det skal være adgang til kokemuligheter under tak. Det skal være drikkevann fra vannkran på samme sted. Benkplater for kokeplater skal være av ikke brennbart materiale. Det skal være avfallsbeholdere, antall avhengig av behov. Rensing av fisk skal ikke gjøres på plassens kjøkken. Det skal være egen plass for rensing av fisk med rennende vann og egen avfallshåndtering av fiskeavfall. Benkplater skal være av rustfritt stål. Dette gjelder for campingplasser som satser på fisketurisme. Basiskrav Det skal være min. 1 kokested pr. påbegynt 60 enheter. Det skal være adgang til varmtvannskran i samme rom. Halvdelen av kokesteder og kjøkkenvasker kan være uten faste vegger. Det skal være 1 oppvaskkum med v/k vann pr. påbegynt 55 enheter. Kjøkken fasilitetene skal være i eget rom med sitteplasser og ha egen inngang fra plassen Vegger rundt kjøkkenbenker skal være belagt med fliser, laminat eller lignede til min. 0,45 m over benkhøyde. Det skal være min. 1 koke- sted pr. påbegynt 50 enh. Det skal være 1 oppvaskkum med v/k vann pr. påbegynt 45 enheter. Det kan være opp til 30% av kokesteder og oppvaskkummer utendørs under tak, og vindavskjermet etter behov. En komfyr med 4 kokeplater/ gassbluss = 2 koke-steder. En komfyr med 3 kokeplater/ gassbluss = 1 kokested. En dobbelkokeplate teller som 1 kokested, og 2 enkle kokeplater/gassbluss teller som 1 kokested. gjennomført senest 1. januar2008. Det skal være 1 dobbelt kokested pr. påbegynt 40 enheter. Det skal være 1 oppvaskkum pr. påbegynt 35 enheter. Det skal være stekeovn og microovn. Det skal være kjøkkenvifte for ventilasjon. Samtlige oppvaskkummer uansett plassering skal ha varmt og kaldt vann. gjennomført senest 1. januar I tilknytning til et av kjøkkene skal det være innendørs spiserom med bord og stoler. Antallet sitteplasser skal være i forhold til plassens størrelse og skal sees i sammenheng med plassen øvrige spiseplasser. Det skal være min. 2 stekeovner og 2 microovner i hvert kjøkken. Kravene skal være gjennomført senest 1. januar Det skal være 1 oppvaskmaskin. gjennomført senest 1. januar 2010

21 15. Tøyvask: Det skal være min. 1 tøyvask kum. Vaskekum/er skal være plassert under tak og med mulighet for varmtvannskran. Hvis det innenfor 500 m fra plassens finnes mulighet for vaskemaskin og tørketrommel, kan tøyvask kum sløyfes. Ingen krav Basiskrav Det skal være et eget rom for tøyvask på campingplassen. Rommet skal egen inngang. Det skal være min. 1 vaskekum, 1 vaskemaskin og 1 tørketrommel i samme rom. Kummer skal være utført i rustfritt stål/porselen og ha kran med varmt og kaldt vann. Det skal finnes strykebrett/benk og strykejern. Det skal være 1 kum pr. påbegynt 200 enheter. Det skal være 1 industrivaskemaskin pr. påbegynt 100 enheter eller 1 husholdningsvaskemaskin pr. påbegynt 50 enheter. Det skal være min. 1 industritørketrommel pr påbegynt 300 enheter eller 1 husholdningstørketrommel pr. påbegynt 150 enheter. Det skal være 1 sentrifuge. Det skal være min. 1 industritørketrommel pr påbegynt 200 enheter eller 1 husholdningstørketrommel pr. påbegynt 100 enheter. 16. TV stue/ oppholds- /spiserom: Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være et eller flere oppholds-/spiserom. Rommet/rommene skal være pent og ensartet møblert / møblerte. Spilleautomater må ikke være plassert i TV- og oppholdsrom. Oppholds- / spiserom skal ha en samlet størrelse tilsvarende min. 3% av plassens kapasitet. Det skal være et eller flere oppholds- /spiserom innendørs med en samlet størrelse, tilsvarende 5% av plassens kapasitet. Et av oppholdsrommene skal ha TV. Det skal være både oppholdsrom og egen TV stue. Det skal være oppholdsrom spesielt for barn. Det skal være tilknytning for kabel TV eller satellitt TV.

22 Oppholdsrommet kan etableres i tilknytning til plassens kjøkken eller i et eget rom i sammenheng med / i forlengelse med plassens kafeteria/restaurant og må kunne anvendes til spisning. Det skal være tilrettelagt internettkafè. Internettkafè skal være i eget rom. Oppholdsrommet kan etableres som en enkel havestue-lignende bygning med utgang til overdekket og vindavskjermet terrasse med bord og stoler/ benker. Åpningstider skal slåes opp. 17. Butikk eller kiosk: Hvis det ikke kan kjøpes alminnelige matvarer og gass på plassen, skal sted, avstand og åpningstider på hvor det kan kjøpes, henges opp på oppslagstavlen. Ingen krav Basiskrav Det skal være innkjøpsmuligheter i umiddelbar nærhet. Det skal være butikk eller kiosk på plassen. Romstørrelsen skal være på min. 25 m². Det skal være mulighet for kjøp av alminnelige matvarer og nødvendighetsartikler Det skal være butikk på plassen. Butikkarealet bør være på min. 50 m².

23 i tidsrommet fra kl kl i perioden 20/6 20/8 I den øvrige del av åpningsperioden, holdes åpent i henhold til oppslag. 18. Kafè, grill, kafeteria, restaurant: Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være mulighet for kjøp/servering av mat fra 1 av ovennevnte spisesteder innen for en avstand av 3 km. Spisestedet/spisestedene skal være tilgjengelig i perioden 20/6 20/8 Utenfor ovennevnte tidsrom skal det være oppslag på spisestedet/ spisestedenes åpningstider. gjennomført senest 1. januar Det skal være spisested (min. kafè, grill eller kafeteria) på plassens område eller restaurant innen for en avstand på maks 1 km. gjennomført senest 1. januar 2008.

24 AREAL 19. Inngjerding: Av hensyn til gjestenes sikkerhet og trivsel på plassen, skal det være inngjerding og skilting, i den utstrekning det er nødvendig, så fri adgang kan begrenses. Inngjerding kan i enkelte tilfeller unnlates, når naturgjerder eller naturforholdene gjør inngjerding unødvendig. Ingen krav Basiskrav I tillegg. Plassens totale område skal være inngjerdet, så uvedkommendes adgang begrenses. Inngjerding av min. 1,00m høyde skal benyttes, så det ikke virker unaturlig i landskapet. Er plassens beliggende i nærhet til by eller et meget trafikkert område, bør det anvendes et gjerde på min.1,50 meter. Er plassens beliggende i nærhet til by eller et meget trafikkert område, skal det anvendes et gjerde på 1,50 1,75m høyde og montert på sementstolper/ jernpeler/trykkimpregnerte peler eller peler av naturtre. Langs gjerdet bør der være beplantning. 20. Tomter: a) Tomtestørrelse: Det beregnes 200 m² brutto og netto 100 m² pr. enhet. til gjestens disposisjon. (5 enheter pr. dekar) Forteltområdet og pkt. under c), anlagte kjørefaste tomteplasser medregnes ikke ved beregning av plassens tomter à 100 m². Basiskrav Det skal være avsatt min. 5 enhetsplasser pr. 100 til gjennomreisende. Det skal være en synlig nummerert oppdeling av tomtene. Gjelder også for sesongplasser. Det skal forefinnes en tomteoversikt som viser plasseringen og nummerering av tomtene. Tomteoversikten skal være oppslått på oppslagstavle og skal kunne deles ut. 90% av plassens tomter skal være på min. 100 m². gjennomført senest 1. januar % av plassens tomter skal være på min. 100 m², og de resterende 40% skal være på min. på 120 m². gjennomført senest 1. januar 2010.

25 Ved nyanlegg skal alle gjennomført senest tomter være på min. 1. januar m². Ved omlegging av tomtene skal 80% av plassens tomter være på min. 100 m² netto. Ved nyanlegg er kravet om oppdeling gjeldene fra starten. b) Teltplass: Området skal være avgrenset, men på en naturlig måte i forhold til topografi og/eller beplantning. Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være et eget område for teltplassering. Bord og benker skal forefinnes. Det skal være gode leforhold og underlaget skal være velegnet for telt. Det skal være mulighet for bruk av grill. Tomter til teltene bør være på min. 60 m². På eller ved teltplassområdet skal det være faste sykkelstativer eller lignende til av- og pålessing. Det skal være mulighet for el-forsyning på teltplassområdet. gjennomført senest 1. januar 2010.

26 c) Fasiliteter for bobiler og campingvogner: Det skal være tømmeanordning for bobiler med faste tanker for toalett og spillvann. Det skal være mulighet for: med slanger kunne spyle for rengjøring og fylle vanntanker med rent vann. Tomter for bobiler bør være på min. 80 m². Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Min. 4% av tomtene skal være tilrettelagt med avløp for spillvann. Det skal være min. 3 planerte og kjørefaste tomter ved 100 enheter og deretter 1. pr. påbegynt 50 enheter på et eller flere områder. Plassering av disse tomtene skal fremgå av tomteoversikten. Alle kjørefaste tomter skal ha el-kontakter og det skal være bord/benker. gjennomført senest 1. januar Min.8% av tomtene skal være tilrettelagt med avløp for spillvann. Det skal være min. 5 planerte og kjørefaste tomter ved 100 enheter og deretter 1. pr. påbegynt 35 enheter på et eller flere områder. Plassering av disse tomtene skal fremgå av tomteoversikten. 50% av disse tomtene, men min. 5 stk. skal være tilrettelagt med avløp for spillvann og ha mulighet for direkte vanntilkobling. Alle kjørefaste tomter skal tilrettelegges med el fra kontakter på egne faste stolper og det skal være bord/benker. gjennomført senest 1. januar 2008

27 d) Komfortplasser : Tomtene skal være min. 140 m² netto og tilrettelagt med avløp, vanntilkobling, elkontakt med min. 10A og eget bord med benker. Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være min. 1 komfortplass pr. påbegynt 25 enheter av totalt antall gjesteplasser. gjennomført senest 1. januar Tømmestasjon: Det skal være min. 1 utslagskum med kort spyleslange. Utslagskummen skal være avskjermet eller plassert i lukket rom. Ingen krav Basiskrav Utslagskummen skal være av fajanse, rustfritt stål, betong eller glassfiber og om mulig være plassert under tak. Det skal være min. 1 utslagskum pr. påbegynt 200 enheter, (teltplassområdet medregnes ikke) fordelt på plassens område. Det skal være en liten håndvask og såpedispenser ved kummen. Utslagskummen skal være under tak. gjennomført senest 1.januar 2010.

28 22. Innkjørsel: Innkjørselen skal være tydelig merket. Ved avlåst bom/kjetting skal det forefinnes nøkler til låsen i sikkerhetsskap eller lignende, såfremt det ikke er tilsyn på plassen døgnet rundt. Det skal være tydelig skilting med åpningstidene. Basiskrav Det bør av hensyn til ro på plassen om natten være avsperret med bom, kjetting eller lås ved innkjørselen. Det skal være avsperret med bom, kjetting eller lås ved innkjørselen, som skal være lukket fra kl kl Innkjørselen skal bestå av 2 markerte kjørefelt, 1 kjørefelt inn og 1 kjørefelt ut. Innkjørselen skal bestå av 2 markerte kjørefelt og et fortau. Det skal være oppmerket veiskulder i inn- og utgående kjørefelt i forhold til plassens størrelse og trafikkintensitet. Innkjørselen skal være belagt med asfalt, belegningsstein eller lignende. gjennomført senest 1. januar Interne veier: Interne veier skal ha jevn og bæredyktig dekke i velholdt stand. Plassens veier skal være min. 3,5 m bredde. gjennomført senest 1. januar Basiskrav Plassens hovedveier skal være opparbeidet og med fast dekke. Det skal være møteplasser med passende avstand. Møteplassene skal være belagt med fast dekke i solid utførelse. Hvis det er veiskulder med tilstrekkelig bredde og med fast dekke kan møteplasser sløyfes.

INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3

INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 Del I Nordiske stjernekrav Campingklassifisering - Innhold klassifiseringskravene 4 - Nordiske Klassifiseringskrav campingplass. 6

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Lei ut din hytte. Din hytte er noens drømmeferie. Vi fotograferer ditt hus. Gjester fra hele Europa. Sammen kan vi bevare bygda

Lei ut din hytte. Din hytte er noens drømmeferie. Vi fotograferer ditt hus. Gjester fra hele Europa. Sammen kan vi bevare bygda Lei ut din hytte Din hytte er noens drømmeferie Vi fotograferer ditt hus Gjester fra hele Europa Sammen kan vi bevare bygda Innhold 4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 25 26 30 31 32 34 Velkommen til NOVASOL Gjester

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN

BYGG E 36 LEILIGHETER 2-4 ROM VELKOMMEN INN BYGG E 36 LEILIGHEER 2-4 ROM VELKOMMEN INN - 3 - Et boligprosjekt i Lørenskog ROM I LIVE OG ROM IL Å LEVE hurmannskogen er det moderne boligprosjektet som har et eksteriør og miljø som minner oss om hvem

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Bygg C - 33 selveierleiligheter

Bygg C - 33 selveierleiligheter Bygg C - 33 selveierleiligheter fra 80-149 m 2 BRA Frodige Eiganes Eiganes er en av de frodigste bydelene i Stavanger med mange flotte parker, turstier og rekreasjonsområder. Her er vakre alléer av rakryggede

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

Salgsinformasjon 24. januar 2013

Salgsinformasjon 24. januar 2013 Salgsinformasjon. januar 0 ET DRØMMEHJEM FOR DE LITT KRESE Pernillevegen ligger attraktivt til ved Salhusvegen med utsikt over Karmsundet og innover mot byen. Her bor du i et solrikt og fredelig område

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Din egen hytte på fjellet

Din egen hytte på fjellet Spørsmål kan stilles til Maj Elin Storeide på telefon: 976 98 832 www.spatind.no Din egen hytte på fjellet 22 eksklusive tomter - 3 hytter ski in/ski out - Spåtind Sport Hotel informasjon Spåtind Hyttegrend

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer