NORDISKE STJERNEKRAV. Faks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISKE STJERNEKRAV. Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no"

Transkript

1 NORDISKE STJERNEKRAV Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo Medlem av Nordisk Campingråd / EFCO&HPA Faks: utgave: 1. februar 2008

2 INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 Del I Nordiske stjernekrav Campingklassifisering - Innhold klassifiseringskravene 4 - Nordiske Klassifiseringskrav campingplass. 6 o Daglig ledelse.. 6 o Sanitærbygninger 8 o Sanitære installasjoner... 9 o Servicebygninger 19 o Areal o Helhetsinntrykk og kvalitetskrav generelt Beregning av campingplassens sanitærfasiliteter og kapasitet Tabeller for kokesteder og kjøkkenvasker Tabeller for toaletter og vaskeplasser 36 Del II Nordiske stjernekrav Hytteklassifisering - Generelt Kategoriene 1 5 stjerner Nordiske Stjernekrav Hytter.. 38 Del III Nordiske stjernekrav Symboler - Stjernekravsymboler Aktivitetssymboler 47 - Opplysningssymboler 50 PRAKTISK INFORMASJON Innholdet i dette regelverket er utarbeidet av NHO Reiseliv Servicekontoret, i samarbeid med Nordisk Campingråd, for tilrettelegging av et felles klassifiseringssystem for camping og hyttebedrifter i Norden. Godkjente bedrifter klassifiseres med *; **, ***, **** eller ***** stjerner alt etter hvilke krav de oppfyller. Det er viktig å merke seg at campingbedriften med tilhørende servicetilbud for caravan, bobil, telt etc. bedømmes uavhengig av standarden på den enkelte hytte. Det gjennomføres en årlig inspeksjon på et utvalgt antall bedrifter, for å kontrollere at de innsendte opplysningene er i samsvar med den faktiske standard. I tillegg til Campingavdelingen i Oslo disponerer vi 6 landsdekkende Campingkonsulenter, som gir råd og veiledning i forbindelse med klassifisering, utbygging og daglig drift. Klassifiseringsreglene gir en god veiledning for byggherrer, planleggere, arkitekter m.fl. samtidig som de giret godt grunnlag for kvalitetssikring, internkontroll og markedsføring av den enkelte bedrift. Regelverket er omtalt av Norsk byggforskningsinstitutt i Byggforskserien / Planløsning. Regelverket finnes også på våre internettsider Bjørn Arnesen Fagsjef

3 CAMPINGKONSULENTER I NHO REISELIV Ønskes informasjon eller veiledning vedrørende klassifisering, kan følgende campingkonsulenter kontaktes: Thorfinn Johansen Tlf.: Fax: Leder for campingkonsulentene Mobil: Klassifiseringsansvarlig for E-post: Nordiske Stjernekrav i Norge Folke Strand Tlf: Fax: Campingkonsulent Mobil: Klassifiseringsansvar for Finmark, Troms E-post: og Nordland Per Arne Lynum Mobil: Campingkonsulent Klassifiseringsansvar for Nord Trøndelag Sør Trøndelag og Nordland E-post: Arnt Sveen Campingkonsulent Mobil: Klassifiseringsansvar for Møre og Romsdal, E-post: Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud Jan-Henrik Larsen Campingkonsulent Mobil: Fax: Klassifiseringsansvar for Oppland, Hedemark, E-post: Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder og Rogaland

4 DEL I NORDISKE STJERNEKRAV - CAMPINGKLASSIFISERING Innhold klassifiseringskrav For å sikre en høyere grad av forståelse for de nye / reviderte klassifiseringskarvene, er det besluttet at basiskrav er den grunnleggende beskrivelse av et emne. Et basiskrav trer ikke alltid i kraft ved *, men kan for eksempel først tre i kraft ved *****. Klassifiseringskravene er oppdelt på følgende måte: Daglig ledelse 1. Myndighetene 2. Daglig tilsyn 3. Oppslag Sanitærbygninger 4. Sanitærbygninger Sanitære installasjoner 5. Toaletter 6. Urinaler 7. Vaskeplasser 8. Dusjrom 9. Barbering og hårtørk 10. Famile- og kombinerte rom a. Familerom b. Mini baderom c. Toalettrom med håndvask d. Toalettrom med dusj e. Dusjrom med håndvask 11. Stelle- og baderom for barn a. Stelle- og baderom b. Egen sanitæravdeling for barn 12. Handicaprom

5 Servicebygninger 13. Resepsjon 14. Kjøkken 15. Tøyvask 16. TV- stue/ oppholds- / spiserom 17. Butikk eller kiosk 18. Café, grill, kafeteria, restaurant Areal 19. Inngjerding 20. Tomter a. Tomtestørrelse b. Teltplass c. Fasiliteter for campingvogner og bobiler d. Komfortplasser 21. Tømmestasjon 22. Innkjørsel 23. Interne veier 24. Utebelysning 25. Strømforsyning 26. Lekeplasser og ballspillplasser 27. Parkering 28. Tappesteder 29. Avfallsbeholdere Helhetsinntrykk og kvalitetskrav 30. Helhetsinntrykk og kvalitetskrav generelt.

6 NORDISKE STJERNEKRAV - CAMPINGPLASS Daglig ledelse 1. Myndighetskrav: Basiskrav Driftstillatelse i henhold til myndighetenes godkjennelse i bygningsråd, Etat for miljørettet helsevern, bevilgninger etc. Campingplassen med tilhørende anlegg skal være godkjent i forhold til myndighetenes krav 2. Daglig tilsyn: Det skal være en ansvarlig person som ivaretar det daglige ansvaret og kan ta de nødvendige beslutninger. Basiskrav Det skal i perioden 20/6 20/8 være tilsyn fra kl kl I tidsrommet utover åpningstiden i høysesong og i det resterende tidsrommet av årets åpningsperiode, skal en ansvarlig person kunne tilkalle hurtig. Ansvarlig leder er ansvarlig for at det er tilsyn på plassen døgnet rundt i perioden 20/6 20/8 I det resterende tidsrommet av årets åpningsperiode, skal en ansvarlig person kunne tilkalles hurtig. I den resterende åpningsperioden 21/8 19/6 skal det være tilsyn fra kl kl I tidsrommet kl kl skal en ansvarlig person kunne tilkalles hurtig Ansvarlig leder er ansvarlig for at det er tilsyn på plassen døgnet rundt i hele plassens åpningsperiode.

7 Ansvarlig leder skal inne på plassen ha eget soverom, dusj og toalett samt kokemuligheter. 3. Oppslag Basiskrav internskilting: På oppslagstavlen eller ved kontor/resepsjon skal det være: - Brannfareskilt - Ordensregler - Priser - Plassens klassifisering Det skal være oppslag om telefonnummer til: - Politi - Ambulanse - Brannvakt - Legevakt/Lege m.m. Hvis det ikke er tilsyn døgnet rundt, skal det av hensyn til sikkerheten enten være en telefonboks eller adgang til nødtelefon. Informasjonsmateriell for turister Det skal være kart over plassen med merking av plassen fasiliteter og plassering av brannslokningsutstyr. Stedskart med oversikt over plassens nærområder, skal være plassert på et egnet område av plassen.

8 SANITÆRBYGNINGER 4. Sanitærbygninger: Basiskrav Det skal være maksimum 200 m gangeavstand til sanitæranlegg. Ved nybygg (ikke renovering) må gangeavstanden være maksimum 150 m. Sanitærinstallasjoner skal vær under tak. Det skal være separat tilførsel av varmt og kaldt vann fram til blandebatteri i dusj og på servant. Det skal være minimum 1 sluk i hver avdeling.. Gulvene skal være belagt med fliser, klinker, terrazzo eller tilsvarende annet godkjent materiale for våtrom. Kaldtvannsrør som kan avgi kondens, skal være isolert. Alle rom som er i bruk skal i kjølige perioder være oppvarmet til min. 18 grader. Sanitærinstallasjoner skal være plassert på plassens arealet, slik at gangeavstanden ikke blir mer enn 200 m. Det skal være tilstrekkelig tilrettelagt ventilasjonsanlegg. Ved nyinstallering/ nybygg av toalettavdeling og vaskeplass avdeling i Herre og Dame avskilte sanitærbygg, skal fysisk avskilles med en inngang mellom disse to avdelinger. Toalettavdelingen og vaskeplasser i H/D avskilte sanitærbygninger skal fysisk avskilles med en inngang mellom disse to avdelinger. Kravet skal oppfylles ved renovering/nybygg. gjennomført senest den 1. januar Det skal være belysning ved håndvasker, dusjer, stikkontakter og toaletter. Gulvene skal være belagt med for eksempel fliser eller tilsvarende materiale godkjent for våtrom. Skillevegger mellom H/D skal gå fra gulv. Skilleveggshøyden skal følge det enkelte lands byggeforskrifter.

9 Ved nyinnredning/ nybygg av felles sanitærfasiliteter skal skillevegger gå fra gulv. Høyden følger det enkeltes lands byggeforskrifter. Det skal være god belysning i alle bygninger. Det skal være god ventilasjon. Utelys ved innganger og i vaske- og toalettavdeling skal være tent om natten. SANITÆRE INSTALLASJONER 5. Toaletter: Alle toaletter skal ha vannspyling. Det skal alltid være toalettpapir på hvert toalett. På hvert dametoalett skal det være montert holder for sanitetspose eller lukket beholder. Basiskrav Det skal være såpeautomat og håndtørker/papir- /håndkleautomat ved håndvasker i toalettavdelingen. Ved nyinnredning/ nybygg aksepteres ikke en enkelt plate som vegg mellom toalettplassene.

10 På samtlige toaletter skal det være knagger. Det skal være håndvask i hver toalettavdeling med varmt og kaldt vann. Ved nyinnredning/ nybygg skal gulvarealet være: Ved innad slående dør, 0,90 x 1,50 meter. Ved utadslående dør, 0,90 x 1,20 meter. Det som godkjennes for fremtiden er: Vegger skal være oppført i fast mur/mureelementplater av godkjent våtromsmateriale eller utført i materiale med tilsvarende lydisolerte egenskaper. Det enkelte toalettroms gulvareal skal være: Ved innad slående dører 0,90 x 1,50 meter. Ved utadslående dører 0,90 x 1,20 meter. gjennomført senest den 1. januar Veggene i det enkelte toalettrom skal være belagt med fliser, laminat eller tilsvarende materiale. 6. Urinal: Hvis urinal finnes i toalettrom, kan eksisterende håndvask benyttes. Er urinal plassert i eget rom, skal det være håndvask med varmt og kaldt vann i dette rom. Basiskrav Det skal være såpeautomat og håndtørker/papir- /håndkleautomat ved håndvasker i toalettavdelingen Ved nyinnredning/ nybygg godkjennes kun enkeltvasker. Kun enkeltvasker godkjennes.

11 7. Vaskeplasser: Håndvasker skal være av porselen eller tilsvarende kvalitet. Ved min. 1 håndvask kreves det speil, knagg og hylle eller lignende i hver avdeling. Ved nyinnredning/ nybygging av vaskekabinett med låsbar dør, skal rommets dybde være min. 1,20 meter. Basiskrav Vegger ved vaskeplasser skal være utført i vannfast materiale i min. 1,50 m høyde. Vaskerenner godkjennes ikke. Vaskeplassene skal ha en bredde på min. 0,80 m. Det skal være speil, knagg og hylle eller lignende ved hver håndvask. Vegger ved vaskeplasser skal være belagt med laminatplater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 1,50 m høyde. Ved 75% av vaskeplassene skal det være fast avskjerming på 3 sider. Avskjermingen skal gå min. 0,80 m ut fra håndvaskens bakkant. Min. høyde over håndvaskens overkant skal være 1,0 m. Det skal være varmt og kaldt vann i alle håndvasker i sanitæranlegget. Vegger ved vaskeplasser skal være belagt med laminatplater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 2,00 m høyde. Ved alle vaskeplassene skal det være fast avskjerming på 3 sider og stikkontakt ved speil Ved nyinnredning/ nybygging skal avskjermingen gå min. 1,20 m ut fra håndvaskens bakkant. Vaskekabinett med låsbar dør skal forefinnes ved 30% av antall håndvasker. Vaskekabinettene skal være fordelt på dame- og herreavd. og eventuelt på flere sanitærbygg. Vaskekabinett med låsbar dør skal forefinnes ved 50% av antall håndvasker. Vaskekabinettene skal være fordelt på dame- og herreavdeling og eventuelt på flere sanitærbygg. Ved nyinnredning/ nybygging skal det være lys ved alle håndvasker. Kravene skal være gjennomført senest 1. januar 2010.

12 8. Dusjrom: Det skal være minimum 1 dusj, og avkledning skal skje usjenert og under tak. Det skal være hylle/kurv og knagger. Det skal være varmt og kaldt vann. Ved nyinnredning /nybygg skal dusjrommet inkl. avkledning, ha en minimumsstørrelse på min. 2m². Veggene skal være av vannfast materiale og være min. 2,00 m høyde fra gulv. Hver dusj skal være montert i eget dusjrom med eget sluk i gulvet. Basiskrav Veggene ved dusjene skal være oppsatt av vannfast materiale i min m høyde. Det skal være min. 1 dusj pr. påbegynt 25 enheter. Hver dusj skal være montert i eget dusjrom. gjennomført senest 1. januar Veggene rundt dusjplassen skal være belagt med laminat-plater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 1,80 m høyde. Dusjplassen skal være min. 0,80 x 0,80 m. Det samlede arealet for dusjrommet (dusjplass og avkledning) skal være min. 2m². Avkledningsrom skal ha sittebenk og monterte knagger. Det skal være en halv spansk vegg som skille mellom dusjplass og avkledningsrom. Veggene rundt dusjplassen skal være belagt med laminatplater, fliser eller tilsvarende materialer i min. 2,00 m høyde fra gulv Alle dusjrom skal ha låsbar dør gjennomført senest 1. januar Det skal være min. 1 dusjkabinett pr. påbegynt 17 enheter. gjennomført senest 1. januar Krav om eget sluk i gulvet i hvert dusjkabinett skal være gjennomført senest 1. januar Det skal være min. 1 dusjkabinett pr. påbegynt 17 enheter. gjennomført senest 1. januar Det skal være min. 1 dusjkabinett pr. påbegynt 20 enheter. gjennomført senest 1. januar 2008.

13 9. Barbering og hårtørk: Det skal være min. 1 stikkontakt, lys og 1 speil i hver avdeling. Hvis det ved nyinnredning/nybygging innredes fellesfasiliteter, skal det være separate avdelinger for herre og dame, dog ikke nødvendigvis med dør. Basiskrav Min. 1 stikkontakt pr. påbegynt 35 enheter. Det skal være belysning ved hver stikkontakt. Det skal i tilknytning til vaskeavdelinger være egne plasser til barbering og hårtørk, eventuelt som eget område med stikkontakt, speil og god belysning. Hvis det er stikkontakt ved hver håndvask, kan egne plasser for barbering og hårtørk sløyfes. Det skal være min. 2 fastmontert hårtørrer i hver avdeling. Det skal være min. 1 fastmontert hårtørrer i hver avdeling. Er det innrettet fellesfasiliteter skal plassen være avskjermet. 10. Familie- og kombinertrom: Ingen krav Ingen krav Basiskrav a) Familierom: Familierom skal ha egen inngang. Størrelsen skal være på min. 6m² Det skal være min.1 familierom pr. påbegynt 100 enheter, fordelt på plassens sanitærbygg. gjennomført senest 1. januar Det skal være min.1 familierom pr. påbegynt 75 enheter, fordelt på plassens sanitærbygg. gjennomført senest 1. januar Det skal være min.1 familierom pr. påbegynt 50 enheter, fordelt på plassens sanitærbygg. gjennomført senest 1. januar 2010.

14 Opp til 50% av en campingplassens samlede kapasitet. alle 3 sanitærdeler medregnes, deretter kun 1 sanitærdel (se også beregningstabellen). Familierom skal inneholde toalett, håndvask og dusj med varmt og kaldt vann samt benk. Det skal være fast avskjerming mellom toalett og dusj. Ved nyinnredning/ nybygg skal det mellom familierommene være fast murvegg belagt med godkjent våtroms materiale b) Mini baderom: Mini baderom er rom på over 3m² og mindre enn 6m², med toalett, håndvask og dusj. Her medregnes toalett og 1 vaskeplass. Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være mulighet for å leie et minibaderom / familierom med toalett, håndvask og dusj pr. påbegynt 100 enheter.

15 Her medregnes toalettet og 1 vaskeplass (se også beregningsavdelingen) gjennomført 1. januar 2010 c) Toalettrom med håndvask: Rommet skal være min. 2 m². I beregningen medregnes toalettet, og håndvasken medregnes med ½ (se også beregningstabellen). Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være min. 1 toalettrom i hver avdeling i hver bygning. Hvis det er flere av, enn det krevde antall familierom eller kombirom, og disse er fordelt i campingplassens sanitærbygninger, vil toalettrom med håndvask kunne utelates. d) Toalettrom med dusj: Rommet skal være min. 2 m². I beregningen medregnes enten 1 toalett eller 1 dusj. (se også beregningstabellen). Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav

16 e. Dusjrom med håndvask: Rommet skal være min. 2 m². I beregningen medregnes dusjen, og håndvasken medregnes med ½ (se også beregningstabellen). Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav 11. Stelle- og baderom for barn: Ingen krav Ingen krav Basiskrav a) Stelle- og baderom: Stellerom skal være et eget rom med egen inngang og skal være utstyrt med fast stellebenk min. dybde på 80 cm, fastmontert baby- /badekar i høyde med bordplaten, samt hånddusj med varmt og kaldt vann. Rommet skal være på min. 3m² og skal kunne oppvarmes. Det skal være min.1 stellerom pr. påbegynt 200 enheter gjennomført senest 1. januar Baderom som skal inneholde 1 barnetoalett, 1 barnedusj og 1 barnehåndvask, tilpasset barn (2-5 år) Barnedusjrommet heves over gulvhøyde med 50 cm over ordinært gulv. Gulvet i dusjrommet skal være belagt med samme våtromsmateriale som det øvrige gulvet eller som fastmontert understell fra et dusjkabinett. Bredden og dybden i barnedusjen skal være min. 80 cm. gjennomført senest 1. januar Stellerom og baderom for barn kan være samme rom.

17 Rommet skal da være på minst 7 m². Hvis det finnes separat stellemulighet i sanitæravdelingen for barn, bør det nødvendigvis ikke være barnetoalett i stellerommet. Det skal være 1 fullt utstyrt stelle- og baderom pr. påbegynt 200 enheter fordelt i plassens sanitærbygninger. gjennomført innen 1. januar b) Egen sanitær- avdeling for barn: Det skal være barnetoaletter og håndvasker i varierende høyder, med speil, knagger og hyller/kurver samt barnedusjer fordelt i rommet. Hvis det etableres Barnesanitæravdeling bortfaller kravet om gangeavstand, allikevel skal avdelingen være sentralt plassert på campingplassen. Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være min. 1 separat sanitæravdeling for barn pr. påbegynt 300 enheter, innholdene min. 3 barnetoalett,, 3 barnedusjer og 3 håndvasker. gjennomført innen: 1. januar 2010.

18 12. Handicaprom: Ved nyinnredning - /nybygg skal det etableres et handicaprom med egen inngang. Basiskrav Det skal være handicaprom på plassen. Handicaprommets størrelse skal følge myndighetenes krav og retningslinjer. Hvis handicaprommet er mindre enn 6 m², kan rommet kun brukes som handicaprom. Det skal tilrettelegges slik at inngangen er i nivå med arealet foran inngangen og det skal være: - toalett med armstøtte - håndvask med speil (loddrett montert) - dusj og/eller hånddusj ved vask med v/k vann - dørbredde min. 0,80 m med dør betegnelse 9M Utadslående dør eller skyvedør. Hvis handicaprommet er 6m² eller over kan rommet også brukes som familierom, dersom rommet ikke er avlåst for alle andre enn handicapede og merket som handicap rom/ familierom.

19 SERVICEBYGNINGER 13. Resepsjonen: Åpningstider skal fremgå av oppslag NB! Det skal være tilgjengelig et førstehjelpsskrin godkjent for offentlige kontorer. Basiskrav Resepsjonen skal være tydelig merket og være sentralt plassert i forhold til innkjørselen. Resepsjonen kan være sentralt plassert i en egen avdeling i butikk/kiosk. Middagslukning kan finne sted i 2 timer i tidsrommet kl kl Det skal forefinnes turistinformasjonsmateriel l med oversikter over aktiviteter, opplevelser og severdigheter, som resepsjonens personale skal ha inngående kunnskap om. Resepsjonsdelen skal være en egen avdeling og bør ha en størrelse i forhold til campingplassens størrelse og behov, men på min. 20 m². Minst 50% av avdelingen skal være til fellesareal for gjestene. Resepsjonsdelen kan være samlokalisert med butikk/kiosk. Resepsjonen skal være i eget lokale. Resepsjonen bør ha en størrelse i forhold til campingplassens størrelse og behov, men min. på 30 m². Resepsjonen skal være innredet med en enklere møblering. Resepsjonen skal ha åpningstid fra kl kl i perioden 20/6 20/8 I den resterende del av åpningstiden, holdes åpen i henhold til oppslag. Middagslukning må ikke finne sted i perioden 20/6 20/8 Betaling skal kunne gjøres med bankkort og min. 2 internasjonale kjente kreditkort.

20 14. Kjøkken: Det skal være adgang til kokemuligheter under tak. Det skal være drikkevann fra vannkran på samme sted. Benkplater for kokeplater skal være av ikke brennbart materiale. Det skal være avfallsbeholdere, antall avhengig av behov. Rensing av fisk skal ikke gjøres på plassens kjøkken. Det skal være egen plass for rensing av fisk med rennende vann og egen avfallshåndtering av fiskeavfall. Benkplater skal være av rustfritt stål. Dette gjelder for campingplasser som satser på fisketurisme. Basiskrav Det skal være min. 1 kokested pr. påbegynt 60 enheter. Det skal være adgang til varmtvannskran i samme rom. Halvdelen av kokesteder og kjøkkenvasker kan være uten faste vegger. Det skal være 1 oppvaskkum med v/k vann pr. påbegynt 55 enheter. Kjøkken fasilitetene skal være i eget rom med sitteplasser og ha egen inngang fra plassen Vegger rundt kjøkkenbenker skal være belagt med fliser, laminat eller lignede til min. 0,45 m over benkhøyde. Det skal være min. 1 koke- sted pr. påbegynt 50 enh. Det skal være 1 oppvaskkum med v/k vann pr. påbegynt 45 enheter. Det kan være opp til 30% av kokesteder og oppvaskkummer utendørs under tak, og vindavskjermet etter behov. En komfyr med 4 kokeplater/ gassbluss = 2 koke-steder. En komfyr med 3 kokeplater/ gassbluss = 1 kokested. En dobbelkokeplate teller som 1 kokested, og 2 enkle kokeplater/gassbluss teller som 1 kokested. gjennomført senest 1. januar2008. Det skal være 1 dobbelt kokested pr. påbegynt 40 enheter. Det skal være 1 oppvaskkum pr. påbegynt 35 enheter. Det skal være stekeovn og microovn. Det skal være kjøkkenvifte for ventilasjon. Samtlige oppvaskkummer uansett plassering skal ha varmt og kaldt vann. gjennomført senest 1. januar I tilknytning til et av kjøkkene skal det være innendørs spiserom med bord og stoler. Antallet sitteplasser skal være i forhold til plassens størrelse og skal sees i sammenheng med plassen øvrige spiseplasser. Det skal være min. 2 stekeovner og 2 microovner i hvert kjøkken. Kravene skal være gjennomført senest 1. januar Det skal være 1 oppvaskmaskin. gjennomført senest 1. januar 2010

21 15. Tøyvask: Det skal være min. 1 tøyvask kum. Vaskekum/er skal være plassert under tak og med mulighet for varmtvannskran. Hvis det innenfor 500 m fra plassens finnes mulighet for vaskemaskin og tørketrommel, kan tøyvask kum sløyfes. Ingen krav Basiskrav Det skal være et eget rom for tøyvask på campingplassen. Rommet skal egen inngang. Det skal være min. 1 vaskekum, 1 vaskemaskin og 1 tørketrommel i samme rom. Kummer skal være utført i rustfritt stål/porselen og ha kran med varmt og kaldt vann. Det skal finnes strykebrett/benk og strykejern. Det skal være 1 kum pr. påbegynt 200 enheter. Det skal være 1 industrivaskemaskin pr. påbegynt 100 enheter eller 1 husholdningsvaskemaskin pr. påbegynt 50 enheter. Det skal være min. 1 industritørketrommel pr påbegynt 300 enheter eller 1 husholdningstørketrommel pr. påbegynt 150 enheter. Det skal være 1 sentrifuge. Det skal være min. 1 industritørketrommel pr påbegynt 200 enheter eller 1 husholdningstørketrommel pr. påbegynt 100 enheter. 16. TV stue/ oppholds- /spiserom: Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være et eller flere oppholds-/spiserom. Rommet/rommene skal være pent og ensartet møblert / møblerte. Spilleautomater må ikke være plassert i TV- og oppholdsrom. Oppholds- / spiserom skal ha en samlet størrelse tilsvarende min. 3% av plassens kapasitet. Det skal være et eller flere oppholds- /spiserom innendørs med en samlet størrelse, tilsvarende 5% av plassens kapasitet. Et av oppholdsrommene skal ha TV. Det skal være både oppholdsrom og egen TV stue. Det skal være oppholdsrom spesielt for barn. Det skal være tilknytning for kabel TV eller satellitt TV.

22 Oppholdsrommet kan etableres i tilknytning til plassens kjøkken eller i et eget rom i sammenheng med / i forlengelse med plassens kafeteria/restaurant og må kunne anvendes til spisning. Det skal være tilrettelagt internettkafè. Internettkafè skal være i eget rom. Oppholdsrommet kan etableres som en enkel havestue-lignende bygning med utgang til overdekket og vindavskjermet terrasse med bord og stoler/ benker. Åpningstider skal slåes opp. 17. Butikk eller kiosk: Hvis det ikke kan kjøpes alminnelige matvarer og gass på plassen, skal sted, avstand og åpningstider på hvor det kan kjøpes, henges opp på oppslagstavlen. Ingen krav Basiskrav Det skal være innkjøpsmuligheter i umiddelbar nærhet. Det skal være butikk eller kiosk på plassen. Romstørrelsen skal være på min. 25 m². Det skal være mulighet for kjøp av alminnelige matvarer og nødvendighetsartikler Det skal være butikk på plassen. Butikkarealet bør være på min. 50 m².

23 i tidsrommet fra kl kl i perioden 20/6 20/8 I den øvrige del av åpningsperioden, holdes åpent i henhold til oppslag. 18. Kafè, grill, kafeteria, restaurant: Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være mulighet for kjøp/servering av mat fra 1 av ovennevnte spisesteder innen for en avstand av 3 km. Spisestedet/spisestedene skal være tilgjengelig i perioden 20/6 20/8 Utenfor ovennevnte tidsrom skal det være oppslag på spisestedet/ spisestedenes åpningstider. gjennomført senest 1. januar Det skal være spisested (min. kafè, grill eller kafeteria) på plassens område eller restaurant innen for en avstand på maks 1 km. gjennomført senest 1. januar 2008.

24 AREAL 19. Inngjerding: Av hensyn til gjestenes sikkerhet og trivsel på plassen, skal det være inngjerding og skilting, i den utstrekning det er nødvendig, så fri adgang kan begrenses. Inngjerding kan i enkelte tilfeller unnlates, når naturgjerder eller naturforholdene gjør inngjerding unødvendig. Ingen krav Basiskrav I tillegg. Plassens totale område skal være inngjerdet, så uvedkommendes adgang begrenses. Inngjerding av min. 1,00m høyde skal benyttes, så det ikke virker unaturlig i landskapet. Er plassens beliggende i nærhet til by eller et meget trafikkert område, bør det anvendes et gjerde på min.1,50 meter. Er plassens beliggende i nærhet til by eller et meget trafikkert område, skal det anvendes et gjerde på 1,50 1,75m høyde og montert på sementstolper/ jernpeler/trykkimpregnerte peler eller peler av naturtre. Langs gjerdet bør der være beplantning. 20. Tomter: a) Tomtestørrelse: Det beregnes 200 m² brutto og netto 100 m² pr. enhet. til gjestens disposisjon. (5 enheter pr. dekar) Forteltområdet og pkt. under c), anlagte kjørefaste tomteplasser medregnes ikke ved beregning av plassens tomter à 100 m². Basiskrav Det skal være avsatt min. 5 enhetsplasser pr. 100 til gjennomreisende. Det skal være en synlig nummerert oppdeling av tomtene. Gjelder også for sesongplasser. Det skal forefinnes en tomteoversikt som viser plasseringen og nummerering av tomtene. Tomteoversikten skal være oppslått på oppslagstavle og skal kunne deles ut. 90% av plassens tomter skal være på min. 100 m². gjennomført senest 1. januar % av plassens tomter skal være på min. 100 m², og de resterende 40% skal være på min. på 120 m². gjennomført senest 1. januar 2010.

25 Ved nyanlegg skal alle gjennomført senest tomter være på min. 1. januar m². Ved omlegging av tomtene skal 80% av plassens tomter være på min. 100 m² netto. Ved nyanlegg er kravet om oppdeling gjeldene fra starten. b) Teltplass: Området skal være avgrenset, men på en naturlig måte i forhold til topografi og/eller beplantning. Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være et eget område for teltplassering. Bord og benker skal forefinnes. Det skal være gode leforhold og underlaget skal være velegnet for telt. Det skal være mulighet for bruk av grill. Tomter til teltene bør være på min. 60 m². På eller ved teltplassområdet skal det være faste sykkelstativer eller lignende til av- og pålessing. Det skal være mulighet for el-forsyning på teltplassområdet. gjennomført senest 1. januar 2010.

26 c) Fasiliteter for bobiler og campingvogner: Det skal være tømmeanordning for bobiler med faste tanker for toalett og spillvann. Det skal være mulighet for: med slanger kunne spyle for rengjøring og fylle vanntanker med rent vann. Tomter for bobiler bør være på min. 80 m². Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Min. 4% av tomtene skal være tilrettelagt med avløp for spillvann. Det skal være min. 3 planerte og kjørefaste tomter ved 100 enheter og deretter 1. pr. påbegynt 50 enheter på et eller flere områder. Plassering av disse tomtene skal fremgå av tomteoversikten. Alle kjørefaste tomter skal ha el-kontakter og det skal være bord/benker. gjennomført senest 1. januar Min.8% av tomtene skal være tilrettelagt med avløp for spillvann. Det skal være min. 5 planerte og kjørefaste tomter ved 100 enheter og deretter 1. pr. påbegynt 35 enheter på et eller flere områder. Plassering av disse tomtene skal fremgå av tomteoversikten. 50% av disse tomtene, men min. 5 stk. skal være tilrettelagt med avløp for spillvann og ha mulighet for direkte vanntilkobling. Alle kjørefaste tomter skal tilrettelegges med el fra kontakter på egne faste stolper og det skal være bord/benker. gjennomført senest 1. januar 2008

27 d) Komfortplasser : Tomtene skal være min. 140 m² netto og tilrettelagt med avløp, vanntilkobling, elkontakt med min. 10A og eget bord med benker. Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Basiskrav Det skal være min. 1 komfortplass pr. påbegynt 25 enheter av totalt antall gjesteplasser. gjennomført senest 1. januar Tømmestasjon: Det skal være min. 1 utslagskum med kort spyleslange. Utslagskummen skal være avskjermet eller plassert i lukket rom. Ingen krav Basiskrav Utslagskummen skal være av fajanse, rustfritt stål, betong eller glassfiber og om mulig være plassert under tak. Det skal være min. 1 utslagskum pr. påbegynt 200 enheter, (teltplassområdet medregnes ikke) fordelt på plassens område. Det skal være en liten håndvask og såpedispenser ved kummen. Utslagskummen skal være under tak. gjennomført senest 1.januar 2010.

28 22. Innkjørsel: Innkjørselen skal være tydelig merket. Ved avlåst bom/kjetting skal det forefinnes nøkler til låsen i sikkerhetsskap eller lignende, såfremt det ikke er tilsyn på plassen døgnet rundt. Det skal være tydelig skilting med åpningstidene. Basiskrav Det bør av hensyn til ro på plassen om natten være avsperret med bom, kjetting eller lås ved innkjørselen. Det skal være avsperret med bom, kjetting eller lås ved innkjørselen, som skal være lukket fra kl kl Innkjørselen skal bestå av 2 markerte kjørefelt, 1 kjørefelt inn og 1 kjørefelt ut. Innkjørselen skal bestå av 2 markerte kjørefelt og et fortau. Det skal være oppmerket veiskulder i inn- og utgående kjørefelt i forhold til plassens størrelse og trafikkintensitet. Innkjørselen skal være belagt med asfalt, belegningsstein eller lignende. gjennomført senest 1. januar Interne veier: Interne veier skal ha jevn og bæredyktig dekke i velholdt stand. Plassens veier skal være min. 3,5 m bredde. gjennomført senest 1. januar Basiskrav Plassens hovedveier skal være opparbeidet og med fast dekke. Det skal være møteplasser med passende avstand. Møteplassene skal være belagt med fast dekke i solid utførelse. Hvis det er veiskulder med tilstrekkelig bredde og med fast dekke kan møteplasser sløyfes.

INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3

INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 Del I Nordiske stjernekrav Campingklassifisering - Innhold klassifiseringskravene 4 - Nordiske Klassifiseringskrav campingplass. 6

Detaljer

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

JULI OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING JULI Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest

Detaljer

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund.

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund. OVERNATTING 2016 CAMPING Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no booking@sanngrund.no 2 HJERTELIG VELKOMMEN! Det er alltid en glede å få ønske

Detaljer

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no

OVERNATTING CAMPING. Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no OVERNATTING 2015 CAMPING Sanngrund Servering & Overnatting AS Oslovegen 910, 2100 Skarnes telefon 62 96 46 60 www.sanngrund.no 2 hjertelig Velkommen! Det er alltid en glede å få ønske deg som gjest velkommen

Detaljer

LEILIGHETENE MED 2 SOVEVÆRELSER ER UTSTYRT MED FØLGENDE:

LEILIGHETENE MED 2 SOVEVÆRELSER ER UTSTYRT MED FØLGENDE: LEILIGHETENE MED 2 SOVEVÆRELSER ER UTSTYRT MED FØLGENDE: Kjøkken innredning & hvitevarer Alle overflater er behandlet med materiale som tåler varme i henhold til tegningene. De øvre kjøkkenskapene er laget

Detaljer

LEILIGHETENE MED ETT SOVEROM ER UTSTYRT MED FØLGENDE:

LEILIGHETENE MED ETT SOVEROM ER UTSTYRT MED FØLGENDE: LEILIGHETENE MED ETT SOVEROM ER UTSTYRT MED FØLGENDE: Kjøkken innredning & hvitevarer Alle overflater er behandlet med materiale som tåler varme i henhold til tegningene. De øvre kjøkkenskapene er laget

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Kretaestate salgskode: LVI015.

Kretaestate salgskode: LVI015. Ny moderne villa på 270 m2, med 5 soverom og 5 bad, med fantastisk beliggenhet. Kretaestate salgskode: LVI015. Fra hovedterrassen utfor kjøkken/stueområdet. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Generell

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

RFP - Romfunksjonsprogram

RFP - Romfunksjonsprogram Status: Fra SR.003 Romfunksjonsnr: 01.001 Romnavn Cellerom Plassering: 01 - Celler Fra SR.003 Sist endret Olsen, Øyvind, 20. may 2014 11:37 Programmert 15,00 av aktiviteter og funksjoner Rehabilitering

Detaljer

Villaen Brac 12 VILLAEN BRAC 12. Type od overnatting: villa Sted: BRAC - KROATIA

Villaen Brac 12 VILLAEN BRAC 12. Type od overnatting: villa Sted: BRAC - KROATIA Villaen Brac 12 VILLAEN BRAC 12 Type od overnatting: villa Sted: BRAC - KROATIA 1 / 6 Antall rom: 7 Maks antall gjester: 14 Bad: 6 Pool: Ja Sea avstand: 10 m Starter på: 2,940 {gallery}vfr/brac12{/gallery}

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB

ROMFUNKSJONSSKJEMA. PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes. Utarb. dato: Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: PA/GO/MB ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: Flekkefjord kommune Flyktningeboliger Uenes Utarb. dato: 29.08.2014 Rev. dato.:.. Ansvarlig/sign: /GO/MB ROMNR ROMNAVN AREAL ELEKTRO SIGN VVS SIGN FAST BYGGINREDNING SIGN INVENTAR

Detaljer

o p p l e v e l s e r å r e t r u n d t h y t t e i v r å d a l

o p p l e v e l s e r å r e t r u n d t h y t t e i v r å d a l o p p l e v e l s e r å r e t r u n d t h y t t e i v r å d a l Beliggenhet: Hyttene ligger på solisiden av Vrådal med utsikt over vann, skog og fjell. Rett utenfor døren, i hjerte av Telemark der Vråvatn

Detaljer

Kvalitetshytte fra Geilo Laft

Kvalitetshytte fra Geilo Laft Kvalitetshytte fra Geilo Laft Nyoppført kvalitetshytte bygget av. Hytten har en fantastisk kvalitet og detaljrikdom med håndskårne detaljer på alle dørlister, solide åser og bjelker, samt håndhugde søyler

Detaljer

Våre overnattingstilbud:

Våre overnattingstilbud: Våre overnattingstilbud: Hytter (6-8 personer): {gallery}hytte1{/gallery} - Vinkelsofa m/ bord og lenestoler - Stort spisebord m/stoler benker - Velutstyrt kjøkken m/kaffitrakter, kjøleskap m/ frys, panner,

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram Personalbase (base) Areal ca 40-50 m² Gang, garderobe og WC Gang Felles garderobe/wc o Skap til 30 ansatte (bredde x dybde 30 x 30 cm, 3 i høyden) o 2 stk HCWC og 1 stk dusj o Vask og utslagsvask (BK-funksjon)

Detaljer

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA

Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Hytta sett nedenfra VELKOMMEN TIL STRØMSTADHYTTA Inngangspartiet Hytta sett fra veien HYTTEREGLER Ved ankomst: Gjør deg kjent med hytta og brannvarslingsutstyr. Det er utplassert røykvarslere, sjekk at

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato:

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: 17.09.2012 1 Behovsutredning Bygget skal dekke følgende behov: Barnehage

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Belcanto Nordic. Oppsøk livet...

Belcanto Nordic. Oppsøk livet... Nordic 2007 Oppsøk livet... Nordic utviklet for nordiske forhold Nordic-serien er tegnet og utviklet spesielt for nordiske forhold av Kroken Caravan i Norge, i samarbeid med tyske ingeniører og ved hjelp

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

LANGTIDSFERIE. Lanzarote, vinteren 2010/2011. ConDestinoLanzarote SL. Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for

LANGTIDSFERIE. Lanzarote, vinteren 2010/2011. ConDestinoLanzarote SL. Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for Lanzarote, vinteren 2010/2011 LANGTIDSFERIE ConDestinoLanzarote SL Vi har gleden av å presentere vårt langtidsprogram for vinteren 2010/2011. Lantidsferien er beregnet på dere som ønsker å tilbringe 4

Detaljer

tilgjengelighetsstandard

tilgjengelighetsstandard Scandics tilgjengelighetsstandard Her kan du lese om vår tilgjengelighetsstandard på 110 punkter. Den ble utviklet ved at vi nøye fulgte gjestens vei helt fra parkeringen og gjennom hele hotellet. Vi har

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

4.3. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Vedlikeholdsskjema innvendig. Stue... side 1. Maling, tapet etc. NCS-kode (farge) Forbruk År

4.3. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Vedlikeholdsskjema innvendig. Stue... side 1. Maling, tapet etc. NCS-kode (farge) Forbruk År Vedlikeholdsskjema innvendig 4.3 Stue... Loggboka min bolig Del 4 Boligens fakta side 1 Norsk Byggtjeneste AS Materiale/kledning Behandling Egne bemerkninger Reparasjoner Maling, tapet etc. NCS-kode (farge)

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Velkommen til Lyngdalen i Kragerø!

Velkommen til Lyngdalen i Kragerø! Velkommen til Lyngdalen i Kragerø! idyllisk eiendom på 30 mål panoramautsikt over Kilsfjorden strandlinje med privat sandstrand verneverdig boligtun med 3 bolighus hvorav 2 for utleie båt med motor til

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,-

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Fra det høyeste punktet på selveste Justneshalvøya et fremtidsrettet

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Klassifisering av Fisketurismebedrifter på Internett presentasjon av system. Senior rådgiver Viggo Hagan, Bedriftskompetanse as 16.

Klassifisering av Fisketurismebedrifter på Internett presentasjon av system. Senior rådgiver Viggo Hagan, Bedriftskompetanse as 16. Klassifisering av Fisketurismebedrifter på Internett presentasjon av system Senior rådgiver Viggo Hagan, Bedriftskompetanse as 16. Januar 2007 Temaer Noen utfordringer Klassifiseringsprosessen Litt om

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Småhus for vanskeligstilte og bostedsløse. Vebenstadkollen og Lauvhaugen, Bremsnes

Småhus for vanskeligstilte og bostedsløse. Vebenstadkollen og Lauvhaugen, Bremsnes Averøy Kommune Funksjonsbeskrivelse Kommunale boliger Småhus for vanskeligstilte og bostedsløse Vebenstadkollen og Lauvhaugen, Bremsnes Averøy kommune 2012-2013-14 Versjon: 007 Sist endret:21.01.14 Sign:

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Leiekontrakten gjelder leie av ferieleilighet nr. 109 m/biloppstillingsplass nr. 94 i leilighetskomplekset ALCALABLAU I i Alcossebre Spania.

Leiekontrakten gjelder leie av ferieleilighet nr. 109 m/biloppstillingsplass nr. 94 i leilighetskomplekset ALCALABLAU I i Alcossebre Spania. UTLEIEREN Navn: Sverre Roar Gustavsen Adresse: Holbergsvei 14, 2407 Elverum, Norge Adresse i Spania: Leilighet 109, Alcalablau I, Playa del Moro, 12579 Alcossebre, Castellon, Spania. Telefon: 00 47 62

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE AV LEIEBOLIG

PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE AV LEIEBOLIG PROTOKOLL FOR OVERTAKELSE AV LEIEBOLIG Overtakelsesprotokollen er lastet ned fra Boligens adresse: Utleiers navn: Leietakers navn: Overleveringsdato: Sikkerhet: ( ) Depositum ( ) Depositumsgaranti JA (sett

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING -

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED TASTAGT. 27, 4007 STAVANGER FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org.

A/S Planbygg etablert 1965 Adresse: Nedre Tyholmsvei 8 Bank: 2800 25 02005 4836 Arendal Tlf/fax: 370 25373/370 22243 Org. Leiligheter m/garasje på Solrike Romstølen Arealer 72-76 m2 + garasje Priser fra: 1 220,000,- Månedlige utgifter fra: 2564,- se finans.eks. side 6 Planløsning 2. et. Planløsning 1. et. Leveransestandard

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Mangler dokumentasjon som kreves i rapporten skal dette håndteres slik instruksen i NS 3600 sier. Oppgaven kombineres med film av baderom.

Mangler dokumentasjon som kreves i rapporten skal dette håndteres slik instruksen i NS 3600 sier. Oppgaven kombineres med film av baderom. Gruppene skal fylle ut i WebTakst (ny utgave) Elvegata 58, 2003 Lillestrøm, Skedsmo kommune Det skal fylles ut opplysninger basert på gitte opplysninger, samt tillegg av egne oppfatning av hva som kan

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STRØMMEN SENTRUM STØPERIVEIEN 2B, LEILIGHET 205, 2010 STRØMMEN STRØMSPARKEN / STRØMMEN SENTRUM: NYERE 2-ROMS VIS A VI STRØMMEN STORSENTER! ALLE HVITEVARER - HØY STANDARD.

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

DET GODE LIV CLUB CALAHONDA

DET GODE LIV CLUB CALAHONDA DET GODE LIV CLUB CALAHONDA Club Calahonda ligger nært strand, butikker og restauranter. De fleste leilighetene har fin sjøutsikt og gode solforhold. Leilighetene er romslige og velutstyrte med stue, kjøkken,

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent, gjestene må selv

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

LAS MIMOSAS II. La Manga Club Cartagena

LAS MIMOSAS II. La Manga Club Cartagena 1 Eneboliger på tomter 500-700 m2. Villaer av høy standard, med førsteklasses materialer og konstruksjon, terrasser, opparbeidet hage og privat basseng. Boliger utviklet under parameterne for bærekraft,

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Kravene er utformet som funksjonskrav. Et funksjonskrav kan oppfylles på forskjellige måter.

Kravene er utformet som funksjonskrav. Et funksjonskrav kan oppfylles på forskjellige måter. HB 7.B.1.3 01.01.96 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning 2.3 Saksbehandling 2.4 Dokumentasjon 3 Tomtetilpasning

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

Arctic Star. Arctic Star 565 Arctic Star 595 Arctic Star 596 Arctic Star 685 Arctic Star 785

Arctic Star. Arctic Star 565 Arctic Star 595 Arctic Star 596 Arctic Star 685 Arctic Star 785 Arctic Star Arctic Star 565 Arctic Star 595 Arctic Star 596 Arctic Star 685 Arctic Star 785 Unternehmen Over 50 år know-how HYMER-produksjonen i Bad Waldsee. Europas mest moderne caravan-produksjon med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Leilighetens fasiliteter. Belek park Q belek

Leilighetens fasiliteter. Belek park Q belek Belek park Q belek Dette boligkomplekset er et av Belek områdets en av fineste prosjekter. Bygningene er på 3 etasjer med særdeles stort basseng (600 m2). Sentral beliggenhet - 1200 m til sentrum, 1000

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer