Velkommen. Erfaringer «BREEAM Excellent» Drift og overtakelse Asker Panorama. OKK Entreprenør AS. Driftsleder Asbjørn Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen. Erfaringer «BREEAM Excellent» Drift og overtakelse Asker Panorama. OKK Entreprenør AS. Driftsleder Asbjørn Olsen 12.03."

Transkript

1 Velkommen Erfaringer «BREEAM Excellent» Drift og overtakelse Asker Panorama Driftsleder Asbjørn Olsen OKK Entreprenør AS

2 OXER Gruppen lang historie i Asker. Gruppen har sin opprinnelse fra 1945 gjennom selskapet Ole K Karlsen i Drammen. Eiendomsselskapet OXER Gruppen etablerte hovedkontor i Asker i 1985 og eies av Ole K Karlsens datter m/familie. OXER Gruppen er en av Norges større aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Vi eier og forvalter våre egne eiendommer på ca m². I tillegg finnes det et utviklingspotensial på ca m² på selskapets tomter. Utleie Forvaltning Utvikling Stasjonskvartalet (1995) Oslo Plaza (1990)

3 Noen referanseprosjekter: Asker Panorama (nå) Utleie Forvaltning Utvikling Bika, Billingstadsletta (1986) Holmensenteret, nye delen (1991)

4 Eiendommer i OXER Gruppen Eiendomsmasse Utviklingspotensial Type Avvikles Total potensial Oslo Kabelgaten m² Næring m² Kabelgaten m² m² Næring m² Asker 0 Asker Panorama m² Næring m² Drengsrudbekken m² m² Næring m² m² Drengsrudbekken m² m² Næring 300 m² m² Drammenveien m² m² Næring m² Drammen/Lier 0 Linnestranda m² m² Næring m² Schwartzgate 2 og m² Næring m² Øvre Strandgate m² Næring m² Buskerudveien m² Næring m² Buskerudveien m² m² Næring/bolig m² m² Blichsgate m² Næring 700 m² Blichsgate m² m² Næring/bolig m² Utleie Forvaltning Utvikling Nedre Storgate m² m² Næring m² Grev Wedels plass m² m² Bolig m² m² Risgarden Eiendom /Drammen bilhavn m² Næring m² Totalt: m² m² m² m² * Alle tall er ca. m²

5 Miljøsatsing i OXER Gruppen OXER Gruppen er opptatt av miljø, energiforbruk og trivsel for våre leietakere. I våre bygg satser vi på å finne de beste løsninger for å ivareta miljøet gjennom lave utslipp og god økonomi for leietakerne. Vi samarbeider i dag tett med Enova, Grønn Byggallianse, FutureBuilt og våre leietakere. Grønn Byggallianse har vært tilrettelegger for arbeidet med å utrede tilpasning av britiske BREEAM til norske forhold. Klassifiseringsverktøyet skal stimulere til utvikling av mer energi og miljøeffektive bygg. OXER Gruppen har i dag 2-3 nye prosjekter som vurderes med BREEAM sertifisering. Tom Holmen-Jensen, eiendomsdirektør i OXER Gruppen, ble 25. april 2013 valgt til styreleder i Grønn Byggallianse. OKK entreprenør oppførte FutureBuilt prosjektet NSB- kompetansesenter Drammen i perioden med OXER Gruppen som aktiv eier. OXER Gruppen har i dag 2 prosjekter som vurderes som FutureBuilt prosjekter. Ett bolig prosjekt i Drammen på ca kvm. og neste byggetrinn i Drengsrudbekken ca kvm. næringsbygg. Utleie Forvaltning Utvikling

6 Asker Panorama (Drengsrudbekken 12) Asker Panorama er Askers nye signalbygg, selve inngangsporten fra vest. Ca m² Fordelt på to bygg. Syv etasjer over bakkeplan og to kjellerplan med parkeringsplasser. Arbeidsplasser for ca mennesker og takterrasser med utsikt over fjorden. 395 parkeringsplasser(el-bil 23 plasser) og sykkelparkering ca. 130 plasser(15 el-sykler) TEK-07, Energiklasse B og målsetning om Breeam klassifisering «Excellent». Ferdigstilles: Vinter/Vår 2014 Entreprisekostnad: ca ,- (Samspillskontrakt med NS3431) Arkitekt: Utleie Forvaltning Utvikling Entreprenør:

7 Arkitektens visjoner Bygg i det grønne Bygget følger terrenget, det grønne beltet og bekken Grønne utearealer, dammen reetableres, spiseplasser Grønne tak med fall som følger landskapsdraget 2 buede kontorblokker med felles glassatrium «Sokkel» i 1. etasje, karnapper Bygg A: keramiske plater med «hoppende» vinduer Bygg B: tegl med rolig vindusfordeling Signalbygg ved E18 Framtidsrettet bygg for internasjonale og nytenkende bedrifter Attraktiv arbeidsplass for flinke mennesker, Bekreftes. Av leietakere, Kommunikasjon, Innovasjon, Fleksibilitet Gode fellesarealer og sosiale møtesteder Takterrasser, utsikt over Asker sentrum, landskapsdraget og fjorden - konsept

8 FullserviceBygg: Resepsjon/Site Post Kantine Renhold Skyttelbuss Kaffebar Trening/spinning Sykkelpark og garderober Intranett Flotte - atriet uteområder/tak og fellesarealer Lading EL

9 Trening / sykkelparkering

10 - utearealer og bekkeløp

11 Utleie Forvaltning Utvikling

12 Vannfordrøyning: sedum gress

13 Vannfordrøyning

14 Fordrøyningstank

15 BREEAM Hva er det? En miljøklassifiseringsmetode, egnet som kvalitetsreferanse Kriteriesett for klassifisering Konkretisering av miljøkvaliteter Frivillig Uavhengig og troverdig Helhetlig Kunden/bruker i fokus <10% NOT CLASSIFIED >10% ACCEPTABLE >25% PASS >40% GOOD >55% VERY GOOD >70% EXCELLENT >85% OUTSTANDING Hvor er drift? Utleie Forvaltning Utvikling

16 Asker Panorama BREEAM Organisasjon Dedikerte ressurser hos entreprenør og byggherre Drift var med siste året. AP (egen AP koordinator hos entreprenør OKK, kan organiseres på ulike måter) Revisor Godkjenning (NGBC utsteder sertifikat basert på akkreditering utført av BRE) Involvering byggherre og leietakere Egne Breeam-møter, mellom entreprenør og byggherre Eget Breeam-punkt i leietakermøter Rapportering på Breeam: byggherre og leietakere Utleie Forvaltning Utvikling

17 Asker Panorama BREEAM Prosjektering Det avholdes særmøter Breeam prosjektering Breeam også på agendaen i ordinære prosjekteringsmøter Planleggingskostnaden øker med 5-20% Arbeidsmetodikk Arbeidsmetodikken i BREEAM bidrar positivt til byggeprosessen. Metodikken stiller krav til mer tverrfaglig kontroll, at arbeidene prosjekteres ferdig før de kommer til utførelse og dokumentasjon som fører til reduserte byggekostnader fordi antall byggefeil går ned. (Tegninger kom sent) Grønn byggeplass Gjenvinning og kildesortering SHA/HMS Energiforbruk på byggeplassen Innkjøp, materialbruk Breeam som vurderingskriterier ved innkjøp/lcc Ref. Montèr: Utleie Forvaltning Utvikling

18 Over 90 % gjenvinning

19 Asker Panorama BREEAM As Built endelig sertifikat Alt underlag til endelig sertifikat sendes inn vår 2014, endelig sertifikat forventes utstedt sommer/høst Status prognose: BREEAM NOR Excellent (dvs 70 % poeng) Utleie Forvaltning Utvikling

20 Energi (brønner) Huset er beregnet å bruke ca 95 Kwh/kvm/år. 2 varmepumper à 402 Kw og 391 Kw / 3 Elkjeler 315, 410,410 kw 6 energibrønner, 10 dumpebrønner. Kjøl: Når alle 6 energibrønner går gir det 1200 Kwh Kjølebehov: 1400 Kwh, samtidighetstall er 1200 Kwh. Frikjøling

21 Brukervennlighet Skyttelbuss Strategisk beliggenhet Sykkelparkering i garasje Parkering i garasje Automatisk lysstyring, kan justerestil hver enkelt. «Ikke en lysbryter». Automatisk solskjerming, kan overstyres av hver enkelt, trådløs håndkontroll. Alle 2,40 moduler egen klimakontroll, kan justeres av hver enkelt, + / - 2 grader. Overtidsbryter ventilasjon. Veldig kjølekapasitet. Snøsmelteanlegg. Felles VIP møterom møteromsmat. Huset alltid tilgjengelig for bruk-alle fasiliteter. Stort og høyt varemottak. Kunst og utsmykning.

22 BREEAM - Erfaringer Det lønner seg å være tidlig ute! Mål /planlegging/prosjektering Forprosjekt/spekk/std. Mange leverandørene henger etter med tanke på miljøriktige materialer og dokumentasjon, men dette forbedres raskt. Mye faller (nesten) på plass av seg selv Lover og forskrifter / god byggeskikk / TEK 10 Viktig å ivareta intensjonen Bakgrunnen for kravet Utleie Forvaltning Utvikling Fordel for drift med BREEAM? Fokus, innsikt, oversikt=bedre forberedt. Er brukere/leietakere og gårdeiere villig til å betale for dette?

23 Overtakelsesprosess Asker Panorama Omforent plan med forbefaringer og overtakelsesbefaringer. Sendte brev i august. Maste om overtakelsesplaner, vi forventer osv., satt oss i forsetet. Leverandører passive Egen befaring av tekniske anlegg før himlinger lukkes. Raskere, mye bedre trygghet, oversikt. To-delt befaringer, teknisk og bygningsmessig. Knytta til oss en dyktig konsulent vedr «tverrfaglig». Driftsansvarlige deltar på alle tekniske befaringer. Tekniske rom gjennomføres som egne befaringer og egen overtakelsesprotokoll. Utleie Forvaltning Utvikling Garanti på tekniske fag bør løpe fra overtakelse av tekniske rom

24 Opplæring drift Asker Panorama Det må etableres en opplæringsplan i samarbeid, mas. Fast tid for opplæring hver onsdag kl Opplæring etter prioritert rekkefølge Opplæring bør starte i god tid før overtakelse SD anlegg må igangsettes så raskt som mulig Desto tidligere får automatikk /styring / SD frigjort for tester. 2 delt opplæring Gjennomgang av FDV med systemløsning og produkter Fysisk på bygget Utleie Forvaltning Utvikling

25 Prøvedrift Asker Panorama Prøvedrift må avtales grundig i entreprisekontrakt. Hvem betaler serviceavtalene i prøvedrift/skille? NS 6450 Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg er under arbeid Liten erfaring blant entreprenører på prøvedrift og hva dette ansvaret innebærer. Tar lite initiativ. Viktig at man som driftsleder og gårdeier er tydelig på ansvar i prøvedriftsperioden. Vær forsiktig med å fortelle hvordan det skal være. Utleie Forvaltning Utvikling

26 Takk for oppmerksomheten! OKK Entreprenør AS

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg

Fremtidsvisjoner mot 2030. 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg Fremtidsvisjoner mot 2030 06.02.2014, Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg 1. Kort om Rom 2. Roms miljøstrategi 3. Hvordan skape bærekraftige bygg 1. BREEAM NOR og Schweigaardsgate 21-23 som eksempel

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY BR DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 9 DESEMBER 2013 FREMTIDENS BY 4BYGG FOR FREM- TIDEN Silurveien 2 går foran som et grønt eksempel FOTO: MIR LES MER PÅ WEB Prestisjeprosjekt: 23 energibrønner

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK PROSJEKTERINGSHÅNDBOK for studentboliger 2 17.11.11 For implementering i ESchram kvalitetshåndbok 1c 14.11.11 Romnummer, vedlegg i ESchram 1b 8.7.11 For kommentar ESchram TT/ØM KSand 1.1 8.2.10 For anbud

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 2012 2 2012 2012 3 Hovedtall Optimo Prosjekt as Innholdsfortegnelse Tusen kroner 2012 2011* 2010** 2009** 2008** Omsetning 177 890 194 051 144 159 181 836 139 997 Driftsresultat 11 123 11 177 14 346 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget?

Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget? Har alle forstått hva som er annerledes/nytt i dette bygget? Har byggeier forstått hva han har bestilt? Er beskrivelsen god nok? Har prosjekterende forstått hva han skal prosjektere? Er beskrivelsen god

Detaljer

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012 AKF eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2012 1 1 Forsidefoto:Trude Synnøve Sandberg, IKT lærling. Stabekk videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OM FORETAKET... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene

FREMTIDENS BY SENTRUM ER VIKTIG FOR BYENS LIV OG BÆREKRAFT. Gunhild Stordalen Det handler om å legge til rette for de riktige valgene Lysende besparelser Effektivisering av lysbruk i byen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Smart Skolevarme 100 prosent fornybar energi Elektrisk miljøsatsing Hvordan planlegger Oslo en by for

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

leder // Årsrapport 2011 // 3 leder // Årsrapport 2010 // 3 / Innhold /

leder // Årsrapport 2011 // 3 leder // Årsrapport 2010 // 3 / Innhold / leder // Årsrapport 2011 // 3 leder // Årsrapport 2010 // 3 / Innhold / 4 Verdier 6 Leder 8 Klima- og samfunnsansvar 10 Steen & Strøm Magasin 12 Voss, Flåm og Aurland 14 Nordre Jarlsberg Brygge 16 Integrert

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

ledestjernen til nye kontorer

ledestjernen til nye kontorer ledestjernen til nye kontorer 3 Innhold 04-07... Ledestjernen som vil synes Konseptet 08-11... Alle veier fører til... Til fots Adkomstfasiliteter 12-15... Å bevege seg i bygget Infrastruktur Demper støyen

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 ÅRSMELDING 2014 Innhold Hva har vi fått til i 2014? 3 Kongsberg kommunale eiendoms

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

FOKUS BYGG OG ANLEGG TEKNISK UKEBLAD 4010

FOKUS BYGG OG ANLEGG TEKNISK UKEBLAD 4010 FOKUS BYGG OG ANLEGG Energi Petter Stordalen sparte i fjor 41 millioner kroner på strømregningen. Siden 2003 har han spart i snitt 25 millioner kroner hvert eneste år. GLASSFASADE: Slik ser Spacegroup

Detaljer

SLUTTRAPPORT KOMPETANSETILSKUDD BÆREKRAFTIG BOLIG- OG BYGGKVALITET FOR PROSJEKT "NYTT KRISESENTER FOR KOMMUNER I TELEMARK"

SLUTTRAPPORT KOMPETANSETILSKUDD BÆREKRAFTIG BOLIG- OG BYGGKVALITET FOR PROSJEKT NYTT KRISESENTER FOR KOMMUNER I TELEMARK SLUTTRAPPORT KOMPETANSETILSKUDD BÆREKRAFTIG BOLIG- OG BYGGKVALITET FOR PROSJEKT "NYTT KRISESENTER FOR KOMMUNER I TELEMARK" ISBN: 978-82-90122-64-0 DEL 1 SLUTTRAPPORT, PROSJEKTSPESIFIKASJON, PROSJEKTPLAN,

Detaljer

Forretningsplan for Kuben kurs- og teknologisenter, KKT 2014-2016

Forretningsplan for Kuben kurs- og teknologisenter, KKT 2014-2016 Forretningsplan for Kuben kurs- og teknologisenter, KKT 2014-2016 S i d e 2 1 Visjon Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) er etablert som selvstendig enhet på Kuben yrkesarena ved siden av en videregående

Detaljer