Avis i Norge aktuelt. Avis / Pressen. Avis - opplegg av forelesningen. Så: Avis i (norsk) mediehistorie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avis i Norge aktuelt. Avis / Pressen. Avis - opplegg av forelesningen. Så: Avis i (norsk) mediehistorie"

Transkript

1 Avis - opplegg av forelesningen Avis / Pressen Først:Den aktuelle situasjonen i Norge Så: Avis i (norsk) mediehistorie Så: Endringer i avis som medieinstitusjon(er) i dag MEVIT Mediehistorie og medieinstitusjoner - H2011 Knut Lundby 3. november 2011 Pensumdekning: Norsk mediehistorie:kap 1-2 og om avis i kap. 3 7 Eide kap 4 i Medievitenskap 2> Avis i Norge aktuelt 22. September > 4> 5> 6> 1

2 Dag og Tid 22.januar 2010 Avislesing i Norge Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge. Utføres av TNS Gallup Totalt er personer 12 år eller eldre blitt intervjuet per telefon (CATI) i undersøkelsen for 2010/2011. Alle lesertallene gjelder for alle avisenes utgaver. 7> 7 8> Avis definisjoner 9> 10 > MediPedia om avis AVIS Definisjon av avis: Skrift som utkommer regelmessig minst én gang pr uke og som orienterer allmennheten gjennom nyheter, kommentarer og annonser. 11 > www3.hf.uio.no/imk/wp-medipedia/ Les studentarbeider om * Norges første avis (1763) Foto: Silje Rindal, gd.no * Avisutviklingen på tidlig 1800-tall * Rotasjonspresse og ny papirteknologi fra 1850 av Av det franske ordet avis = bekjentgjøring (MediPedia) * Annonserevolusjonen tidlig på 1900-tallet * Partipressen, pressestøtten, avpartifisering * Store hamskiftet konserner, kjeder 12 > 2

3 Antall aviser i Norge Gjennom hele perioden : utgitt i overkant av 200 aviser i Norge Antall dagsaviser har gått noe ned: fra 88 i 1987 til 76 i 2008 Perioden :Nye bygdeaviser er etablert Pressen i Norge:På verdenstoppen Antall utgivelser, avislesing pr. innbyggere. Vekst fra nullpunkt i 1760-årene til ca 1950, deretter utflating på høyt nivå. Norge i verdenstoppen. Hvorfor? Diskutér! 13 > 14 > Mediehistorie på tvers og på langs Mediehistoriske perioder og institusjonelle trekk Undervisningen følger medium, for medium Mediehistorien går på tvers: ser de ulike mediene i forhold til hverandre i en historisk epoke studerer medienes fortid som en helhet på tvers av enkeltmedier fokus mot samfunnets samlede mediesystem i tidsperioden 15 > 16 > Avis som institusjoner: Teknologi Ulik teknologi for å skrive/sette mangfoldiggjøre distribuere former ulike typer avisinstitusjoner Avisteknologi må forstås i sosial sammenheng, sosial bruk Fra massekommunikasjon til større grad av interaksjon Avis som institusjoner: Roller, profesjoner En institusjon som et system av roller Roller (redaktør, journalist, grafisk, admin, distribusjon) knippe av normer og forventninger for å fylle jobben både formelle og utformelle normer (konvensjoner) Rollekonflikter (med overganger til nye medier) Profesjoner (i stor grad uformell kompetanse) Yrkesorganisasjoner Norsk Journalistlag (1946, Kristiania Journalistklub 1894) Norsk Redaktørforening (1950) Norsk Grafisk Forbund (1967, Norsk Typografforbund 1882/85) 17 > 18 > 3

4 Avis som institusjoner: Normative sider Hvordan bør avisenes rolle i samfunnet være? = Hvordan får og opprettholder avisene sin legitimitet som sentrale samfunnsinstitusjoner. Avhenger av styresett. 1. Liberal rettighetsteori: Avisene forvalter ytringsfriheten 2. Offentlighetsteori: Avisene bærer den offentlige samtale 3. Deltakelsesteori: Avisene som arena for frigjøring Grunnloven 1814: Trykkefrihed bør finde Sted. Videreutvikling av 1 mot 2 og 3. Avis som institusjoner: Pressens makt Avisinstitusjonene: Symbolproduserende og materielle. Maktens første ansikt: Maktens andre ansikt: Maktens tredje ansikt: beslutningsmakt bortdefinering symbolsk makt Vending fra å se makt som noe en har, til en relasjon: Symbolsk makt virker bare når den anerkjennes. Makt ved struktur (Marx), i vilje (Weber), i prosess (Foucault) Makt bak, rundt, i og fra mediene (T.Mathisen) 19 > 20 > Avis som institusjoner: Aviser og samfunn Avis som medieinstitusjoner i mediehistorien Moderne demokratier er mediedemokratier Idealer og realiteter, katedral og børs. Gjelder viktige spørsmål, som: demokrati ytringsfrihet offentlighet samhandling Nettverksamfunnet > Nettaviser Teknologi Normative sider Roller,profesjoner Mediemakt Medier og samfunn 21 > 22 > Avis / pressen i mediehistorien Produktene: Norges første avis (1763) 23 > 24 > 4

5 1763: Distribusjonen Norsk presses historie > Kampen om ytringsfriheten 26 > Teknologi: Gutenbergs trykkpresse 1450 Den franske revolusjon 1789 I Norge: Grunnloven 1814: Trykkefrihed bør finde Sted ( 100) versus Forordningen av 1799 om trykkefrihetens grenser. Rettssaker om trykkefrihet etter 1814, unntak og uklarhet. Tatt i bruk i Norge ca 200 år senere i noe forbedret utgave. GL 100 åpnet slusene for meningsflommen over landet. Fra Høyer: Pressen (1995) 27 > Teknologi: Königs hurtigpresse > Teknologi: Rotasjonspresse ca 1850 Hos The Times i London Fra Høyer: Pressen (1995) 29 > Fra Høyer: Pressen (1995) 30 > 5

6 Teknologi: Settemaskinen Linotype 1886 Teknologi: Tre tekniske revolusjoner Pressens 1. tekniske revolusjon: GUTENBERGs TRYKKPRESSE 1450 (fra 1650 i Norge ) Pressens 2. tekniske revolusjon: INDUSTRIALISERT PRESSE 1850 (fra 1814 i Norge ) Pressens 3. tekniske revolusjon: DATATEKNOLOGIEN I PRESSEN 1950 (fra 1975 i Norge) Fra Høyer: Pressen (1995) 31 > 32 > Teknologi:Pressen (Norge) Roller, profesjoner:pressen (Norge) :Videreutvikling av Gutenbergs presse :Boktrykkere, pionerer :Hurtigpresse :Entreprenører, nystartere :Rotasjonspresse, settemaskin :Redaktørrollen formes :Bildeoverføring, teleprintere :Legitime og illegitime roller :Konsolidering av kjent teknologi :Profesjonsorganisering :Offset, fargetrykk :Stabile roller :Data, digitalisering, nettaviser :Flermedialitet papir-nett 33 > 34 > Normative sider:pressen (Norge) :Sensur og trykkefrihet Medie-makt:Pressen (Norge) :Politisk offentlighet åpnes :Begrenset innflytelse, elitefenomen :Meningsbryting institusjonaliseres :Kommersielle lokalorgan :Partipressen etableres, annonsører :Kamp og kontroll :Okkupasjon og motstand :Lojalitet og pressetikk finpusses :Sosialdemokrati og opposisjon :Pressestøtte for samfunnsrollen :Partipressen avvikles :Fra katedral til børs :Uavhengig konserneid mediebedrift 35 > 36 > 6

7 Mellom teknologi og samfunn Medier og samfunn:pressen (Norge) :Tidlig kommunikasjonsutveksling :Spredning fra sentrum og ut :Del av industrialiseringen :Motsetninger, krig, gjenreising :Stabile partiaviser :Markedskonsentrasjon, politisk utakt :Kritisk rolle og kommersialisering 37 > 38 > Avis i Norge - noen stikkord Avis/pressen Teknologi Roller,pro- Normative Mediefesjoner sider makt Medier og samfunn Gutenbergs trykkpresse Teknologi Roller,pro- Normative Mediefesjoner sider makt Medier og samfunn Spredning fra sentrum Sensur, trykkefrihet Elitefenomen Tidlig kommunikasjon Norge (1814 ) Hurtigpresse Entreprenører Hurtigpresse Entreprenører Offentlighet åpnes Kommersielle Spredning fra sentrum Storbrit. Dampdrevet, Profesjonalis. Kamp om - og rotasjon håndverk pressefrihet The Times, Etnosentrisk, mynd.kontroll industrialiser Rotasjon, settemaskin MeningsPartipresse, bryting festes annonsører Del av industrialisering USA Fra sylinder til rotasjon Lokal utvikl., 1776: First ydmyke journ Amendment Trykksaker fra Bildeoverfør., Legitime, ilkamp og teleprintere legitime roller kontroll Okkupasjon og motstand Motsetninger gjenreising Frankrike Tungdrevne presser ut Journalistikk oppsto Konsolidering Sosialdemo., Stabile opposisjon partiaviser Tyskland Ingen innovasjon Pionerer,men Provinsiell, Unnvikende, lav kvalitet ingen nasjon statspropag Offset, farger Stabile roller Data, nettaviser Boktrykkere, avispionerer Redaktørrollen Profesjonsorganisering Lojalitet, presseetikk lokalorgan Pressestøtte, Partipressen samf.rolle avvikles Flermedialitet Fra katedral papir-nett til børs Uavhengig, konserneid Marked, politisk utakt Offentlighet åpnes Kommersiell lokalpresse Annonser, kommersiell Franske rev., 4.statsmakt Pressen tatt msk.rett.erkl. tilbakeslag alvorlig, kraft Japan Sen industri, småaviser Lite moderne ikke aviser Kritisk og kommersiell Basert på Chapman: Comparative Media History 39 > 40 > Institusjonsbegrepet på flere nivåer Avis / pressen som medieinstitusjon (i Norge) i dag En avis er en institusjon, pressen er en institusjon, mediene er en institusjon. En konkret medieorganisasjon og -bedrift inngår i et institusjonelt fellesskap, den norske medieinstitusjonen, som igjen inngår i et mønster av institusjoner som tilsammen utgjør den norske samfunnsinstitusjonen. Martin Eide i Medievitenskap (s. 24) (uthevinger her). 41 > 42 > 7

8 Produktene Aspekter ved institusjoner: Teknologi Fra papir til nett 237 aviser registrert i Medieregisteret Mange ledd i overgangen til digital teknologi: Skriving: Journalistenes bruk av datamaskiner Setting: Datasatt tekst, typografenes motstand Overføring: Bil versus online Trykking: Styring av pressene med datamaskiner Distribusjon: Papiraviser versus nettaviser Lesing: Papir versus skjerm, pdf, nye lesebrett 43 > 44 > Samlet daglig dekning for nasjonale mediehus 2009/2010 NRK samler 85% NRK:NRK1, NRK2, NRK3, Tekst-TV, P1, P2, P3, andre stasjoner, NRK.no, NRK Mobil Teknologi:Avis fra papir til nett TV 2 Gruppen samler 70%. TV 2: TV2, TV2 Zebra,Nyhetskanalen, TV2 Tekst- TV, TV2.no og TV2 Mobil. VG samler 52%. VG: Papir, VG Nett, Nettby og VG mobil. Dagbladet samler 32%. Dagbladet:Papir, Dagbladet.no og Dagbladet mobil. Aftenposten samler 29%. Aftenposten: Aftenposten Morgen, Aftenposten Aften, Aftenposten.no og Aftenposten Mobil. Kilde: Forbruker & Media. 10/2 2009/ > Prosent 45 Kilde: MedieNorge/ Inst. for journalistikk 46 > Roller, profesjoner: Overskride grenser Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen Arena og aktører Eide, kap. 4 Pressen (også nett, radio og TV) i den politiske utvekslingen. Org/apparat/teknologi - og tenke-/ fortolknings-/formidlingsmåter Journalisten i en demokratisk nøkkelrolle: Produserer nyheter: aktivt formidlings-/ fortolkningsarbeid. Konstruksjon vs. utvelgelse. Nyhetskriterier: Nærhet og gjenkjennelse. Kampen om dagsorden ( agenda setting ). 47 > 48 > 8

9 Aspekter ved institusjoner: Normative sider Ytringsfrihet:Nye utfordringer Hvordan bør avisenes/pressens rolle i samfunnet være? Liberal rettighetsteori: Mediene forvalter ytringsfriheten Offentlighetsteori: Mediene bærer den offentlige samtale Deltakelsesteori: Mediene som arena for frigjøring Pressens selvregulering: Vær Varsom, Redaktørplakaten Statens regulering: Grunnloven 100, lover, forskrifter (vs. europeiske menneskerettigheter) 49 > 50 > Grunnloven 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse.... Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfriheden... Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter... Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. Endret 29 okt 2004, 3 mars Redaktørplakaten 51 > 52 > Utredning om norsk medieansvarslov Lov om redaksjonell fridom 53 > 54 > 9

10 Vær Varsom plakaten Ny offentlighetslov Kilde: Steinkjer kommune 55 > 56 > Normative sider:nye lover - markedet rår Medie-eierskapsloven fra I 2006 begrensn. tilbake fra 40% til 1/3 av samlet opplaget (tilsv. for radio og tv). Skal sikre ytringsfrihet og nasjonalt fordelt eierskap. Orkla Media solgt til Mecom, ble Edda Media. David Montgomery nå presset ut av Mecom MediaNorge Aftenposten Bergens Tidende Stavanger Aftenblad Fædrelandsvennen Adresseavisen ble stående utenfor (>Polaris) Medietilsynet sa nei. Klagenemda sa ja. Schibsted-dominans Solgte nå ut av Polaris 57 > 58 > De store aviskonsernene Medieeierskapsloven er til vurdering Schibsted A-pressen Edda Media Polaris Bernergruppen 59 > 60 > 10

11 Pressens makt Den fortellende makt Arena og aktører - forvalter en fortellende makt. Den fortellende makt: provosere andre aktører og institusjoner til å reagere på hverandre ( triangelhypotesen ). Dramaturgi: Konflikt som bærende element. Det medievridde samfunn : Tilspissing, forenkling, polarisering, intensivering, konkretisering, personifisering. Martin Eide, kap 4 Aviser og samfunn To tema Avvikling av partipressen i Norge Kopling til partiene en selvfølge etter krigen Ved årtusenskiftet var partipressen avviklet Pressestøtten Introdusert 1969 Vurdert av Mediestøtteutvalget 61 > 62 > Mediestøtteutvalget Motsatte syn på mediestøtte Den ene halvparten av mediestøtteutvalget: Nullmoms på papiraviser og 8% digitalmoms Den andre delen av utvalget: Flat moms på 8% Grønnbok i EU om momssystemets framtid: Likevel mulig med nullmoms på digitalt innhold? 63 > 64 > Kilde 65 > 66 > 11

Helge Østbye og Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi

Helge Østbye og Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi Helge Østbye og Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi I KONSERNETS ØYNE ER REDAKSJONEN EN UTGIFTSPOST 1 Innhold 1 Innledning: Avisene,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Schibsted

Høringsuttalelse fra Schibsted Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kud.dep.no Deres referanse: 12/2411 ME/M2 LAB:elt Oslo 31 august 2012 Høringsuttalelse fra Schibsted Vi viser til Kulturdepartementets høringsnotat

Detaljer

Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender. medienorge

Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender. medienorge Medieåret 2008-2009 Medieutvikling i Norge: Fakta og trender medienorge Medieåret 2008-2009 Medieutvikling i Norge: Fakta og trender medienorge Medieåret 2008-2009 Medieutvikling i Norge: Fakta og trender

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

De fristilte fortolkerne

De fristilte fortolkerne De fristilte fortolkerne Den mest markante trekket ved presseutviklingen i Norge etter 1970 har vært bruddet med de politiske partiene. Et helt system av partiaviser er lagt i graven. Få har sørget, for

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven

Etableringen av Media Norge. - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven Etableringen av Media Norge - Høringsnotat - etter medieeierskapsloven 26. april 2007 1 1. Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Lovhjemmel og utgangspunkt for Medietilsynets inngrepsvurdering... 3 1.3

Detaljer

Pressefrihetens kår i 2014:

Pressefrihetens kår i 2014: Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem og to tilbake? Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ords monitorprosjekt

Detaljer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer Avisheftet mitt Avis - et massemedium Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer UBOKMÅL 2 Avisheftet mitt Takk for at du tar i bruk dette heftet! Vi håper at innholdet skal bidra

Detaljer

«Tannløs, snill og patriotisk»?

«Tannløs, snill og patriotisk»? «Tannløs, snill og patriotisk»? - En kvantitativ innholdsanalyse av Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdals dekning av Fjelltun-ulykken på internett. Foto: Scanpix Malin Øye Finsæther Masteroppgave i medievitenskap

Detaljer

Høring av NRK-plakaten

Høring av NRK-plakaten Kulturdepartementet Oslo 26 August 2014 Høring av NRK-plakaten Schibsted Norge AS takker med dette for anledningen til å uttale seg om NRK-plakaten. Schibsted Norge er et heleid datterselskap av Schibsted

Detaljer

Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM)

Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM) ! " Kommersiell radioproduksjon på Haugalandet: Radio 102 Ragnhild Thomsen Rapport fra et prosjekt finansiert av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM) Publikasjon nr. 1 2007 ISSN: 1504-1697 ISBN: 978-82-8033-028-4

Detaljer

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Therese Roksvåg Nilsen 21. april 2010 Mediekritikk 2010 Høgskolen i Østfold 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Historisk gjennomgang 4 3 Avisene 6 3.1 De første avisene.........................

Detaljer

Tekstreklame på nett

Tekstreklame på nett Tekstreklame på nett En analyse av VG.no og Dagbladet.no Av Ørjan Pettersen Masteroppgave i medievitenskap Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Juni 2011 tekstreklame er

Detaljer

Innholdstjenester i nettaviser

Innholdstjenester i nettaviser MEVI350 Masteroppgave i medievitenskap 1.Juni 2012 Innholdstjenester i nettaviser En kvalitativ studie Av Andreas Kjølen 1 Drømmen min er at åtte av ti kroner kommer fra andre inntektskilder enn annonsørene

Detaljer

DEN NORSKE PARTIPRESSEN

DEN NORSKE PARTIPRESSEN Hans Fredrik Dahl: Partipressen fra utvikling til avvikling Henrik G. Bastiansen: Partipressens fall Rune Ottosen: Arbeiderbevegelsens Presseforbund Birgit Røe Mathisen: Fra partipresse til lokalisme Lennart

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

Se godt på dagens avis mens du ennå har den. Noen av de beste avisene i verden lever på lånt tid, og lånet forfaller snart.

Se godt på dagens avis mens du ennå har den. Noen av de beste avisene i verden lever på lånt tid, og lånet forfaller snart. Sven Egil Omdal Når aviser dør Se godt på dagens avis mens du ennå har den. Noen av de beste avisene i verden lever på lånt tid, og lånet forfaller snart. Noen av de største avisene i Norge kommer aldri

Detaljer

Bård Jordfald og Mona Bråten. Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene

Bård Jordfald og Mona Bråten. Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Bård Jordfald og Mona Bråten Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Bård Jordfald og Mona Bråten Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 Fafo 2014

Detaljer

Forslag til ny mediepolitikk

Forslag til ny mediepolitikk Forslag til ny mediepolitikk ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG 1 Sammendrag og forslag Arbeiderpartiet ser nyhets- og debattmediene som en sentral del av den norske samfunnsmodellen. Vi trenger

Detaljer

Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no

Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no Mediestøtten i Norge Av Johann Roppen, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda jr@hivolda.no 1. Innledning Denne delutredningen om den norske mediestøtten er skrevet på oppdrag fra Rambøll Management som en

Detaljer

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 1 FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Dokumentdetaljer Econ-rapport

Detaljer

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Justisdepartementet Oslo 06 desember 2012 Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Journalistikkens fiende eller bare en god nabo?

Journalistikkens fiende eller bare en god nabo? Journalistikkens fiende eller bare en god nabo? En studie av likheter og forskjeller mellom reklametekster og redaksjonelt innhold i fem norske nettaviser. Ingrid Syrstadeng Veileder Martin Engebretsen

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Siden de kommersielle rammebetingelsene endres så dramatisk, må vi gjøre de politiske rammebetingelsene så langsiktige og forutsigbare som mulig.

Siden de kommersielle rammebetingelsene endres så dramatisk, må vi gjøre de politiske rammebetingelsene så langsiktige og forutsigbare som mulig. ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI OG MEDIEUTVALG Kringkastingspolitikken 1 : De neste hundre årene 1 Sammendrag og forslag Det er ikke sikkert det finnes noen kommersielt bærekraftige forretningsmodeller som

Detaljer