VELKOMMEN TIL STAV! Svein Austlid Daglig leder Stav BA INVITASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL STAV! Svein Austlid Daglig leder Stav BA INVITASJON"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL STAV! Det er gledelig å ønske deltakere, arrangører og publikum velkommen tilbake til Stav! NM for hovslagere er et arrangement som vi etter hvert regner som fast på vår arena, og som vi ønsker å utvikle enda mer. Alle typer hesteaktiviteter er et varemerke for Stav og derfor er dere hovslagere spesielt velkommen. Vi skal gjøre vårt beste for å tilrettelegge arenaen slik at både deltakere og gjester får en god opplevelse under NM-dagene Samtidig med NM arrangerer vi avslutstilling for hopper på samme arenaen, noe vi har hatt positive erfaringer med fra tidligere år. For publikum bør dette være en flott kombinasjon hesten sett fra flere sider bokstavelig talt. Arenaen har i løper av de siste året fått en betydelig oppgradering som kommer alle til del. Først og fremst er vi stolte over det nye serveringsbygget, Havrebua, som stod ferdig i April. Likeledes tribuneanlegget som nå omkranser deler av utstillingsområdet for hest. Vi gleder oss til at Norges beste hovslagere skal kjempe om heder og ære på vårt anlegg, og ønsker nok en gang alle velkommen til trivelige dager på Stav! Svein Austlid Daglig leder Stav BA INVITASJON Vi inviterer igjen til hovslagerkonkurranse på Stav/Tretten i Gudbrandsdalen. Vi har også i år utvidet mesterskapet og sendt invitasjoner til de Nordiske landene. Konkurransen begynner torsdag 17/9 med utdanningsklasser og fortsetter den 18. og 19. med NM-klassene. Vi avslutter med finalen samtidig med hoppeutstillingen for Dølehest. Vi ønsker alle vel møtt til hyggelig samvær og spennende konkurranser! Vennlig hilsen NM-komitéen INVITATION Once again we invite to the Norwegian championship for farriers. To gather more competitors, we have also this year invited farriers from Scandinavia. The location is at Stav/Tretten in the Gudbrandsdalen. The competition will start on thursday september 17th and go on untill the 19th. We look forward to seeing you! Best regards, Siv Ørnvall, Mona Rafland og Stav BA

3 Stevneansvarlig: Gudbrandsdal Hovslagerlag Teknisk ansvarlig: Aksel Vibe Dommere: Klasse 1-5: Aksel Vibe Klasse 6-: Jim Ferrie TAKK TIL ALLE SOM HAR HJULPET OSS OG TIL ALLE SPONSORER SOM HAR STØTTET OSS! Mustad Heimer Horze Øwre. Tøndervold Søre Skinnlåven Smith & Bull M. Lærprodukter Uno Yxklinten OVERNATTING / ACCOMODATIONS Stav Camping utleiemuligheter og teltplass med dusjmuligheter. Tlf: Rustberg Hytteutleie og Camping. Tlf: Mob: Bådstø Gjestgiveri og Camping rom og campinghytter. Tlf: Mageli Camping og Hytter. Tlf: Quality Resort Hafjell. Tlf: RUSTBERG CAMPING **** 2636 Øyer Tlf: Idyllisk og rolig familiecamping som ligger i flere terasser i skråningen opp fra Gudbrandsdalslågen ved E6

4

5 REGLER 1. Enhver deltaker må ha egen forsikring 2. Alt verktøy unntatt elektrisk er tillatt 3. Materialet kan avkortes eller sveises på til enhver tid 4. Nytt materiale kan hentes til alle tidspunkt 5. Kun det materialet som er fremlagt av arrangøren kan brukes 6. Skoene skal ligge avkjølt på ambolten når tiden er ute 7. Skoene får ikke under noen omstedighet flyttes eller røres når tiden er ute 8. Rasping er tillatt i alle klasser 9. Hjelper er tillatt der hvor det er presisert. Det er ikke tillatt å motta hjelp fra andre enn funksjonærer under konkurransen 11. Kun deltakere i klassen og funksjonærer har adgang inne på konkurranseområdet under konkurransen 12. Ved konkurransens slutt kan smidde gjenstander bli lagt frem sammen med dommeruttalelse. Inntil da er smidde gjenstander arrangørens eiendom. 13. Deltakerne vil få uttdelt hest etter loddtrekning. 14. Hestene vil bli mønstret før og etter klassene med dommer tilstede. 15. Halt hest etter skoing og dårlig hestehåndtering kan føre til diskvalifikasjon. 16. Vanskelig hest kan gi forlenget tid. 17. Spørsmål til arrangør og dommer skal stilles på annonserte møter. 18. Dommerens beslutninger er endelige. RULES 1. Each contestant must have their own insurance. 2. All tools, except for electric and power devices, are allowed. 3. Bar stock may be cut or welded at any time. 4. New bar stock may be picked up at any time. 5. Use of supplied barstock is mandatory. 6. The shoes are to be cooled and placed on the anvil when the time is up. 7. The shoes must not be touched or moved when the time is up under any circumstances. 8. Rasping is allowed in all classes. 9. A nominated striker can be used if pointed out.. Receiving help from others, other than from the stewards or the nominated striker, is not allowed. 11. Only competitors and stewards are allowed in the competition area during the competitions. 12. At the end of the competition forged objects will be laid out with the evaluation from the judge. Until then, the forged objects are the property of the NM-committee. 13. The horses will be given out to the contestants by a random draw. 14. The horses will be inspected by the jugde before and after the shoeing classes. 15. Lameness and bad horse handling may lead to disqualification. 16. Extra time may be given for unruly horses. 17. Questions to the NM-comitee and the judge are to be asked during announced meetings. 18. The judges' decisions are final.

6 PROGRAM / PROGRAMME Utdanningsklasser (UK) er åpne for alle som ikke har fagbrev, det vil si lærlinger og privatister. I tillegg er UK åpen for debutanter, også for de med fagbrev, men som er ustartet i konkurranse eller ikke har startet i åpne klasser på 3 år. Educational classes (EC) are open to anyone not certified, like apprentices or privatists. They are also open to debutants who may be certified, that have yet to enter in a competition. Lengden på jernet som er angitt, er det som er brukt på modellskoen. Det vil si at det kun er et forslag til lengde. The length measurements below are those used on the model shoe, and is therefore only a suggested length. Klasse 1 UK: Sponsored by Horze Bredde: 122 mm Lengde: 127 mm Ett par konkavsko uten kappe som vist på bildet over. Materiale: konkav 20 mm x mm x 300 mm Søm: E4 Tid: 45 minutter Class 1 EC One pair of shoes without toe clip as shown in the picture above. Bar stock: 20 mm x mm x 300 Nails: E4 Time: 45 minutes Klasse 2 UK: Sponsored by Heimer Omarbeid 1 sett fabrikksko (2 fremsko og 2 baksko). Se modeller fremlagt på konkurranseplassen. Det er beskrevet i læreplanen at man skal lære en del arbeidsteknikker. I denne klassen vil noen av disse arbeidsteknikkene bli tatt i bruk for å tilpasse fabrikksko. Sakset fra læreplanen: smi parallellsko, eggbarsko, ringsko og kilesko og utføre holslåing, plassere broddhol etter behov, lage reisttå og tverrtå, kappe og trailer på skoen. Utføre stuking, strekking, stempling av hol og smiing med oppslagar.

7 Link til læreplanen for hovslagere i Norge: Tid: 45 min Class 2 EC Duplicate the set of shoes shown at the competion area. Time: 45 minutes Klasse 3 UK: Alle får se en hov i 60 sekunder, ta mål o.a. Smi 1 sko til denne og en sko til det andre «beinet». Materialer: flattjern til hoven, ¾ riss og 6 sømhull Søm: til hoven Kappe: tåkappe valgfri Tid: 1 min til å ta mål av hov før klassen. 60 min til smiing. Class 3 EC Contestants get to see a hoof for 60 seconds, take measurements, etc. A pair of shoes is to be made, one for the hoof measured and one for «the other hoof». Bar stock: to fit the dimensions of the hoof Nails: to fit the size of the hoof Toe clip: free of choice Time: 1 minute to measure the hoof and 60 minutes to forge Klasse 4 Finale UK Sponsored by Heimer 50%, max 8, går videre fra klasse 1, 2 og 3. Verk og sko 2 bein på levende hest med valgfrie fabrikksko, som tas med av deltaker. Tid: 45 minutter Finalistene må også avlegge en teoriprøve. Class 4 EC Finals Top half from classes 1, 2 and 3. Trim and shoe 2 legs on a horse with keg shoes free of choice. Time: 45 minutes Each finalist have to attend a written test as well. Lengden på jernet som er angitt nedenfor, er det som er brukt på modellskoen. Det vil si at det kun er et forslag til lengde. The length measurements below are those used on the model shoe, and is therefore only a suggested length.

8 Klasse 5 Mellomklasse: Sponsored by M. Lærprodukter Stengt for de som er plassert (1, 2 og 3. plass) i NM eller høyere konkurranser. Closed for those who has won 1st, 2nd and 3rd in NM or higher competitions. Sko A: Kilesko Bredde: 125 mm Lengde: 130 mm Tå: 7 mm Kile: 13 mm Materiale: 20 mm x 8 mm x 300 mm Søm: E4 Width: 125 mm Length: 130 mm Height of the toe: 7 mm Height of the heel: 13 mm Bar stock: 20 mm x 8 mm x 300 mm Nails: E4 Sko B: Extension høyre baksko Bredde: 130 mm Lengde: 135 mm Materiale: 20 mm x mm x 300 mm Søm: E4 Tid (begge sko): 60 minutter

9 Width: 130 mm Length: 135 mm Bar stock: 20 mm x mm x 300 mm Nails: E4 Time (for both shoes): 60 minutes Klasse 6 - Kvalifisering Del 1: Bredde: 120 mm Innvendig arm: 135 mm Utvendig arm: 145 mm Hælhøyde: 18 mm Stål: 20 mm x mm x 300 mm Søm: E4 Tid: 60 minutter Width: 120 mm Inner arm: 135 mm Outer arm: 145 mm Height of the heel: 18 mm Bar stock: 20 mm x mm x 300 mm Nail: E4 Time: 60 minutes Klasse 7 Kvalifisering Del 2: Ett par roadsters med hammerdratt kappe. Bredde: 127 mm Innvendig arm: 135 mm Utvendig arm: 140 mm Hælhøyde: 20 mm Stål: 25 mm x 12 mm x 290 mm Søm: E4 Tid: 60 minutter Width: 127 mm Inner arm: 135 mm Outer arm: 140 mm Height of heel: 20 mm Bar stock: 25 mm x 12 mm x 290 mm Nails: E4 Time: 60 minutes

10 Klasse 8 NM i Dølehestskoing: Hvert lag består av 4 personer. 1 dølehest skos med 4 håndsmidde, flate sko. Kapper søm og materiale er valgfritt etter hestens behov. Oppslager er tillatt. Tid: 2 ½ time Class 8 NM in light drafthorse shoeing 4 people on each team. Shoeing of one light draft horse with 4 handmade shoes. Clips, nails and barstock free of choce by the need of the horse. Time: 2 ½ hours Klasse 9 Semifinale (lørdag): 2/3 beste, maks 16 fra klasse 6 og 7 Verk og sko et frambein, og smi en sko som vist på bildet. Bredde: 2 mm Lengde: 195 mm Materiale: 30 mm x 12 mm x 575 mm Søm: E Tid: 70 minutter Class 9 (Shoeing) The top 2/3 (maximum 16) from classes 6 and 7. Trimming and shoeing of one front leg (as seen in the picture above.) Width: 2 mm Length: 195 mm Bar stock: 30 mm x 12 mm x 575 mm Nails: E Time: 70 minutes Klasse Finale: 8 av de beste sammenlagt fra klasse 6, 7 og 9. Trimming og skoing av 2 bakbein. Materiale: til hesten Søm: til hesten Tid: 60 minutter Class (Shoeing) Top half from classes 6, 7 and 9. Trimming and shoeing of one pair of hind legs. Bar stock: to fit the horse Nails: to fit the horse Time: 60 minuters

11 Bedømning Judging Følgende bedømning vil bli brukt: The following judgements will be used: Modellsko: Sømhullsplassering Shoes: Nail Placement Mål Dimensions Sømtilpassing 5 Nail Fit 5 Smiing 15 Forging 15 Planhet 5 Level 5 Finish 5 Finish 5 Total per sko 50 Total per shoe 50 Verking og balanse Trimming and balancing Sko Shoe Tilpassing Fit of shoe Sømming og finish Nailing and finishing Total per bein x Total per leg x Skoing: Shoeing: Norgesmester er den beste nordmann sammenlagt fra klasse 6,7, 9 og. Det vil også bli utdelt premie til beste smed som er den med flest poeng i åpne klasser (6, 7, 9 og ) uavhengig av nasjonalitet. The winner of the Norwegian championship will be the best Norwegian from class 6, 7, 9 and. A prize will also be awarded to the best farrier. Vinneren av utdanningsklassene er den som høyest poengsum sammenlagt i klasse 1, 2, 3 og 4. The winner of the educational classes will be the one with the highest score from the classes 1, 2, 3 and 4. Troféet til NM Døl deles ut til beste lag bestående av hovlagere som jobber i Norge. The trophy for NM Dolehorse will be awarded to the best team consisting of farriers working in Norway. På plassen til deltager er det esse, ambolt og vannbøtte. Hvert LAG disponerer 1 ambolt og 1 esse. Each contestant have a forge, anvil and a quench bucket available to them. Each TEAM have one anvil and a forge available.

12

13 KLONES 2009 Gudbrandsdalen Hesteklinikk og Hovslagersenter inviterer til kurs for hovslagere August Kurset vil være lagt opp med demonstrasjoner og praksis med oppgaver i forhold til den enkeltes nivå. Skoene som er vedlagt vil være en del av pensum. Det kommer òg til å bli lagt vekt på skoing og verking. I tillegg vil det bli mulighet til å få tatt røntgenbilder av din egen skoing! Overnatting og mat vil være på Klones som før. På torsdagen vil vi arrangere en felles fottur i Nordheradsfjellet (kulturlandskapsprisen 2009) med guiding til gamle fangstanlegg. Kontakt Jo Kåre Bakke på tlf om oppmøtested og tid. Fredag kveld vil det bli aktiviteter og mat på Brimiskogen. Avansert Smiing: Den verdenskjente hovslageren og instruktøren Richard Ellis vil gi «hands on»instruksjon i smiing for de som vil konkurrere internasjonalt. Max 8 plasser. Pris: 3300.Middels nivå: Nordens mest premierte hovslager Per Munch Melgaard instruerer hovslagere som ønsker å øke sine ferdigheter på jobben og resultater på konkurranser. Max 8 plasser. Pris: 3000.Lærlinger og Privatister: Aksel Vibe vil hjelpe privatister og lærlinger på vei mot fagbrevet. Passer og for deg som ikke har smidd på en stund eller vil begynne å konkurrere. Max 8 plasser. Pris: 2500.Tilskuer: Har du ikke lyst eller mulighet til å delta praktisk kan du følge all undervisning som tilhører, og få mulighet til å plukke opp tips, stille spørsmål, filme og ta bilde av demonstrasjoner og undervisning med noen av verdens og Nordens fremste og beste på sine felt. Ubegrensa plass. Pris: 1500.Ta med esse og ambolt selv, vi holder jern. Vi har litt utstyr til utlån, så ring og spør om du mangler noe. Overnatting på Klones koster pr natt Frokost og lunsj pr dag. Fredag kveld med aktiviteter og middag 500.Middag lørdag kveld betales da. Påmelding til Aksel Vibe på eller E-post: Påmeldingsfrist er 31. Juli Velkommen til Vågå og Klones! Jo Kåre, Kjell Joar, Ivar og Aksel

14 Påmeldingsskjema Hovslager NM 2009 Entryform for farriers 2009 Returner påmeldingen så fort som mulig og senest 28. August. Én påmelding per deltaker. Skriv tydelig og bruk blokkbokstaver om mulig. Entries are closed on August 28th. One entryform per competitor. Skjemaet returneres enten per post eller mail. Return form by regular mail or . Postadresse / postage adress: Stav BA, Postboks 46, 2635 Tretten eller Påmelding er godkjent når startavgift er betalt til Norges Hovslagerforening. The registration is approved when the entryfee is paid. Kontonummer / Accountnumber: Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments: NO Elektronisk IBAN kontonummer: NO Fornavn: First name: Etternavn: Surname: Adresse: Adress: Postnummer og sted: Zip code and/or city: Land: Country: Telefonnummer: Phonenumber: E-post: Navn på oppslager: Strikers name: Navn på lag: Team name: Jeg ønsker å starte i følgende klasser: I wish to enter in the following classes: Påmeldingsavgiften for klasse 1-6 er kr 300 per klasse. Klasse 7 koster kr 500. The entry fee for classes 1-6 is 300 kr per class. Class 7 costs 500 kr. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: Total NOK Etteranmeldelse er mulig så fremt det er ledig plass, til kr. 600,- per klasse. Startlister sendes ut så snart påmeldingene er klare. The starting list will be ready and sent out to the competitors as soon as all entries are paid. Skjemaet blir lagt ut for nedlastning på nettet (www.stavsplassen.no) Like så program med bilder av skoene, og større bilder av skoene kan sees her:

REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 16 REFERAT ÅRSMØTE 2003, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotell Tønsberg Dato: 15 Februar 2003 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Kasserer:

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

jære Dommerkollegaer!

jære Dommerkollegaer! K jære Dommerkollegaer! Et nytt kalenderår er snart over, vi legger et spennende år bak oss, og ser frem mot nye utfordringer på karatefronten i 2012. I dette nummeret av Dommernytt kan du blant annet

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Kjære medlemmer / Dear members

Kjære medlemmer / Dear members Kjære medlemmer / Dear members Oslo Pin Club Info 207, 27. juni/ June 2013 Invitasjon til til den 13. samler- festivalen, Hamar 2013 Invitation to the 13th Collectors Fair Hamar 2013 Oslo Pin Club har

Detaljer

Werkman har 100 års jubileum. Farrier Manager. Praksis Kurs 23-24 Mai. Analyse av bevegelsesmønster. Werkman 100 år. 7-10 Mai.

Werkman har 100 års jubileum. Farrier Manager. Praksis Kurs 23-24 Mai. Analyse av bevegelsesmønster. Werkman 100 år. 7-10 Mai. nr 01 Norsk Hovslagersenter avd. i Meto gruppen AS Thorsøveien 89 1634 Gamle Fredrikstad Ingen fryd å ri blank is med uskodd hest norske ordtak 1 NYHETER Februar 2009 Kvalitets- Brodder fra 270 kr! 2.70

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 9, 20. Oktober 2009 Presidenten har ordet Kjære lesere. Årets største begivenhet for JCI Norway er bare dager unna. Og de siste tilbakemeldingene fra prosjektgruppen for JCI Norway Nasjonalkongress

Detaljer

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 Livet i lokalforeningene Rapport fra JCI Innovation Ski Weekend You are the pilot og Nytt fra Taleakademiet I JCI Oslo Ledersamling 1 side 7 og 8 Europakonferansen i Turku

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 6, 20. Juni 2009 Presidenten har ordet Kjære lesere. Borte bra, men hjemme best er det et ordtak som sier. De siste månedene har jeg reist en del rundt i både Norge, og til en del forskjellige

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 3, 20. Mars 2009 Presidenten har ordet Hei alle sammen. Dette er uten tvil noen meget spennende måneder vi går inn i nå. På den ene siden, har vi rekordrask økning i arbeidsledigheten, og antall

Detaljer

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates 2015 Helgene 05.juni 07.juni (Ungdom/Junior) og 12.-14. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. Etter en vellykket Pirates

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

TSSG-nytt. Alt om TSSG001. Den ultimate guiden til TSSG. VHS-Jon røper sine triks. Gal professor observert i Åndalses. Now also in english!

TSSG-nytt. Alt om TSSG001. Den ultimate guiden til TSSG. VHS-Jon røper sine triks. Gal professor observert i Åndalses. Now also in english! TSSG-nytt August 2009 Den ultimate guiden til TSSG Gal professor observert i Åndalses Alt om TSSG001 VHS-Jon røper sine triks Now also in english! Bak dine egne rakkergutter Helsides X-ORD Hvem blir månedens

Detaljer

Information about the room and common areas.

Information about the room and common areas. Information about the room and common areas. Our rooms consist of a small entry, a bathroom with shower and the room itself which is approx 11m 2. In total the room covers a total of approx 18m 2. In the

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014

Info nr. 2 Eurogym og Europe Gym for youth challenge 2014 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 September, 2013

Detaljer

Nr 02/2010 CRUFTS 2010 Kuro Kantarell

Nr 02/2010 CRUFTS 2010 Kuro Kantarell Nr 02/2010 CRUFTS 2010 Kuro Kantarell 1 Redaktør og layout Tor Ivar Breibrenna Stoff sendes Tor Ivar Breibrenna Margrethe Munthes vei 1 2406 Elverum tor_ivar_breibrenna@yahoo.no Forsidefoto Mangas vom

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland November 2011 Innhold 1) Årets delegasjoner er klare 2) Helgeleir 10+ 11.-13. november 3) Workshop Konflikt og løsning fra 15år 4) Filmkveld med grøt 5) CISV-aktiviteter i 2012 6)

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot!

Pirates Cup 2013... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere godt i mot! Pirates Cup 2013... Helgene 31. mai 2. juni (Ungdom/Junior) og 14.-16. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor deltok

Detaljer

2005-2006. En nordisk matematikk-konkurranse for hele klassen!

2005-2006. En nordisk matematikk-konkurranse for hele klassen! 2005-2006 En nordisk matematikk-konkurranse for hele klassen! Oppgavesamling fra KappAbel-konkurransen 2005-2006 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy-Johansen

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE

STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE STUDENTGUIDE HØGSKOLEN I GJØVIK GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE WELCOME VELKOMMEN LYKKE TIL MED STUDIETIDEN VED HØGSKOLEN I GJØVIK! Høgskolen i Gjøvik (HiG) legger stor vekt på å skape et miljø kjennetegnet

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND

INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND INFORMASJONSORGAN FOR NORGES METALLSILHUETTFORBUND Forbundets nyevalgte visepresident Gunnar Rølandet gjør seg klar for skyting på årets første utendørsstevne. SILHUETTEN NR. 1 2007 NR. 1 - APRIL 2007-24.

Detaljer

VERDENS MEST BERØMTE MARATONLØP NEW YORK CITY MARATHON 2. NOV. 2014.

VERDENS MEST BERØMTE MARATONLØP NEW YORK CITY MARATHON 2. NOV. 2014. VERDENS MEST BERØMTE MARATONLØP NEW YORK CITY MARATHON 2. NOV. 2014. Kjære maratonløpere og ledsagere. Hjertelig velkommen til å bli med på høstens store løpsopplevelse i verden, New York City Marathon

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 3/2010 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer