VELKOMMEN TIL STAV! Svein Austlid Daglig leder Stav BA INVITASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL STAV! Svein Austlid Daglig leder Stav BA INVITASJON"

Transkript

1

2 VELKOMMEN TIL STAV! Det er gledelig å ønske deltakere, arrangører og publikum velkommen tilbake til Stav! NM for hovslagere er et arrangement som vi etter hvert regner som fast på vår arena, og som vi ønsker å utvikle enda mer. Alle typer hesteaktiviteter er et varemerke for Stav og derfor er dere hovslagere spesielt velkommen. Vi skal gjøre vårt beste for å tilrettelegge arenaen slik at både deltakere og gjester får en god opplevelse under NM-dagene Samtidig med NM arrangerer vi avslutstilling for hopper på samme arenaen, noe vi har hatt positive erfaringer med fra tidligere år. For publikum bør dette være en flott kombinasjon hesten sett fra flere sider bokstavelig talt. Arenaen har i løper av de siste året fått en betydelig oppgradering som kommer alle til del. Først og fremst er vi stolte over det nye serveringsbygget, Havrebua, som stod ferdig i April. Likeledes tribuneanlegget som nå omkranser deler av utstillingsområdet for hest. Vi gleder oss til at Norges beste hovslagere skal kjempe om heder og ære på vårt anlegg, og ønsker nok en gang alle velkommen til trivelige dager på Stav! Svein Austlid Daglig leder Stav BA INVITASJON Vi inviterer igjen til hovslagerkonkurranse på Stav/Tretten i Gudbrandsdalen. Vi har også i år utvidet mesterskapet og sendt invitasjoner til de Nordiske landene. Konkurransen begynner torsdag 17/9 med utdanningsklasser og fortsetter den 18. og 19. med NM-klassene. Vi avslutter med finalen samtidig med hoppeutstillingen for Dølehest. Vi ønsker alle vel møtt til hyggelig samvær og spennende konkurranser! Vennlig hilsen NM-komitéen INVITATION Once again we invite to the Norwegian championship for farriers. To gather more competitors, we have also this year invited farriers from Scandinavia. The location is at Stav/Tretten in the Gudbrandsdalen. The competition will start on thursday september 17th and go on untill the 19th. We look forward to seeing you! Best regards, Siv Ørnvall, Mona Rafland og Stav BA

3 Stevneansvarlig: Gudbrandsdal Hovslagerlag Teknisk ansvarlig: Aksel Vibe Dommere: Klasse 1-5: Aksel Vibe Klasse 6-: Jim Ferrie TAKK TIL ALLE SOM HAR HJULPET OSS OG TIL ALLE SPONSORER SOM HAR STØTTET OSS! Mustad Heimer Horze Øwre. Tøndervold Søre Skinnlåven Smith & Bull M. Lærprodukter Uno Yxklinten OVERNATTING / ACCOMODATIONS Stav Camping utleiemuligheter og teltplass med dusjmuligheter. Tlf: Rustberg Hytteutleie og Camping. Tlf: Mob: Bådstø Gjestgiveri og Camping rom og campinghytter. Tlf: Mageli Camping og Hytter. Tlf: Quality Resort Hafjell. Tlf: RUSTBERG CAMPING **** 2636 Øyer Tlf: Idyllisk og rolig familiecamping som ligger i flere terasser i skråningen opp fra Gudbrandsdalslågen ved E6

4

5 REGLER 1. Enhver deltaker må ha egen forsikring 2. Alt verktøy unntatt elektrisk er tillatt 3. Materialet kan avkortes eller sveises på til enhver tid 4. Nytt materiale kan hentes til alle tidspunkt 5. Kun det materialet som er fremlagt av arrangøren kan brukes 6. Skoene skal ligge avkjølt på ambolten når tiden er ute 7. Skoene får ikke under noen omstedighet flyttes eller røres når tiden er ute 8. Rasping er tillatt i alle klasser 9. Hjelper er tillatt der hvor det er presisert. Det er ikke tillatt å motta hjelp fra andre enn funksjonærer under konkurransen 11. Kun deltakere i klassen og funksjonærer har adgang inne på konkurranseområdet under konkurransen 12. Ved konkurransens slutt kan smidde gjenstander bli lagt frem sammen med dommeruttalelse. Inntil da er smidde gjenstander arrangørens eiendom. 13. Deltakerne vil få uttdelt hest etter loddtrekning. 14. Hestene vil bli mønstret før og etter klassene med dommer tilstede. 15. Halt hest etter skoing og dårlig hestehåndtering kan føre til diskvalifikasjon. 16. Vanskelig hest kan gi forlenget tid. 17. Spørsmål til arrangør og dommer skal stilles på annonserte møter. 18. Dommerens beslutninger er endelige. RULES 1. Each contestant must have their own insurance. 2. All tools, except for electric and power devices, are allowed. 3. Bar stock may be cut or welded at any time. 4. New bar stock may be picked up at any time. 5. Use of supplied barstock is mandatory. 6. The shoes are to be cooled and placed on the anvil when the time is up. 7. The shoes must not be touched or moved when the time is up under any circumstances. 8. Rasping is allowed in all classes. 9. A nominated striker can be used if pointed out.. Receiving help from others, other than from the stewards or the nominated striker, is not allowed. 11. Only competitors and stewards are allowed in the competition area during the competitions. 12. At the end of the competition forged objects will be laid out with the evaluation from the judge. Until then, the forged objects are the property of the NM-committee. 13. The horses will be given out to the contestants by a random draw. 14. The horses will be inspected by the jugde before and after the shoeing classes. 15. Lameness and bad horse handling may lead to disqualification. 16. Extra time may be given for unruly horses. 17. Questions to the NM-comitee and the judge are to be asked during announced meetings. 18. The judges' decisions are final.

6 PROGRAM / PROGRAMME Utdanningsklasser (UK) er åpne for alle som ikke har fagbrev, det vil si lærlinger og privatister. I tillegg er UK åpen for debutanter, også for de med fagbrev, men som er ustartet i konkurranse eller ikke har startet i åpne klasser på 3 år. Educational classes (EC) are open to anyone not certified, like apprentices or privatists. They are also open to debutants who may be certified, that have yet to enter in a competition. Lengden på jernet som er angitt, er det som er brukt på modellskoen. Det vil si at det kun er et forslag til lengde. The length measurements below are those used on the model shoe, and is therefore only a suggested length. Klasse 1 UK: Sponsored by Horze Bredde: 122 mm Lengde: 127 mm Ett par konkavsko uten kappe som vist på bildet over. Materiale: konkav 20 mm x mm x 300 mm Søm: E4 Tid: 45 minutter Class 1 EC One pair of shoes without toe clip as shown in the picture above. Bar stock: 20 mm x mm x 300 Nails: E4 Time: 45 minutes Klasse 2 UK: Sponsored by Heimer Omarbeid 1 sett fabrikksko (2 fremsko og 2 baksko). Se modeller fremlagt på konkurranseplassen. Det er beskrevet i læreplanen at man skal lære en del arbeidsteknikker. I denne klassen vil noen av disse arbeidsteknikkene bli tatt i bruk for å tilpasse fabrikksko. Sakset fra læreplanen: smi parallellsko, eggbarsko, ringsko og kilesko og utføre holslåing, plassere broddhol etter behov, lage reisttå og tverrtå, kappe og trailer på skoen. Utføre stuking, strekking, stempling av hol og smiing med oppslagar.

7 Link til læreplanen for hovslagere i Norge: Tid: 45 min Class 2 EC Duplicate the set of shoes shown at the competion area. Time: 45 minutes Klasse 3 UK: Alle får se en hov i 60 sekunder, ta mål o.a. Smi 1 sko til denne og en sko til det andre «beinet». Materialer: flattjern til hoven, ¾ riss og 6 sømhull Søm: til hoven Kappe: tåkappe valgfri Tid: 1 min til å ta mål av hov før klassen. 60 min til smiing. Class 3 EC Contestants get to see a hoof for 60 seconds, take measurements, etc. A pair of shoes is to be made, one for the hoof measured and one for «the other hoof». Bar stock: to fit the dimensions of the hoof Nails: to fit the size of the hoof Toe clip: free of choice Time: 1 minute to measure the hoof and 60 minutes to forge Klasse 4 Finale UK Sponsored by Heimer 50%, max 8, går videre fra klasse 1, 2 og 3. Verk og sko 2 bein på levende hest med valgfrie fabrikksko, som tas med av deltaker. Tid: 45 minutter Finalistene må også avlegge en teoriprøve. Class 4 EC Finals Top half from classes 1, 2 and 3. Trim and shoe 2 legs on a horse with keg shoes free of choice. Time: 45 minutes Each finalist have to attend a written test as well. Lengden på jernet som er angitt nedenfor, er det som er brukt på modellskoen. Det vil si at det kun er et forslag til lengde. The length measurements below are those used on the model shoe, and is therefore only a suggested length.

8 Klasse 5 Mellomklasse: Sponsored by M. Lærprodukter Stengt for de som er plassert (1, 2 og 3. plass) i NM eller høyere konkurranser. Closed for those who has won 1st, 2nd and 3rd in NM or higher competitions. Sko A: Kilesko Bredde: 125 mm Lengde: 130 mm Tå: 7 mm Kile: 13 mm Materiale: 20 mm x 8 mm x 300 mm Søm: E4 Width: 125 mm Length: 130 mm Height of the toe: 7 mm Height of the heel: 13 mm Bar stock: 20 mm x 8 mm x 300 mm Nails: E4 Sko B: Extension høyre baksko Bredde: 130 mm Lengde: 135 mm Materiale: 20 mm x mm x 300 mm Søm: E4 Tid (begge sko): 60 minutter

9 Width: 130 mm Length: 135 mm Bar stock: 20 mm x mm x 300 mm Nails: E4 Time (for both shoes): 60 minutes Klasse 6 - Kvalifisering Del 1: Bredde: 120 mm Innvendig arm: 135 mm Utvendig arm: 145 mm Hælhøyde: 18 mm Stål: 20 mm x mm x 300 mm Søm: E4 Tid: 60 minutter Width: 120 mm Inner arm: 135 mm Outer arm: 145 mm Height of the heel: 18 mm Bar stock: 20 mm x mm x 300 mm Nail: E4 Time: 60 minutes Klasse 7 Kvalifisering Del 2: Ett par roadsters med hammerdratt kappe. Bredde: 127 mm Innvendig arm: 135 mm Utvendig arm: 140 mm Hælhøyde: 20 mm Stål: 25 mm x 12 mm x 290 mm Søm: E4 Tid: 60 minutter Width: 127 mm Inner arm: 135 mm Outer arm: 140 mm Height of heel: 20 mm Bar stock: 25 mm x 12 mm x 290 mm Nails: E4 Time: 60 minutes

10 Klasse 8 NM i Dølehestskoing: Hvert lag består av 4 personer. 1 dølehest skos med 4 håndsmidde, flate sko. Kapper søm og materiale er valgfritt etter hestens behov. Oppslager er tillatt. Tid: 2 ½ time Class 8 NM in light drafthorse shoeing 4 people on each team. Shoeing of one light draft horse with 4 handmade shoes. Clips, nails and barstock free of choce by the need of the horse. Time: 2 ½ hours Klasse 9 Semifinale (lørdag): 2/3 beste, maks 16 fra klasse 6 og 7 Verk og sko et frambein, og smi en sko som vist på bildet. Bredde: 2 mm Lengde: 195 mm Materiale: 30 mm x 12 mm x 575 mm Søm: E Tid: 70 minutter Class 9 (Shoeing) The top 2/3 (maximum 16) from classes 6 and 7. Trimming and shoeing of one front leg (as seen in the picture above.) Width: 2 mm Length: 195 mm Bar stock: 30 mm x 12 mm x 575 mm Nails: E Time: 70 minutes Klasse Finale: 8 av de beste sammenlagt fra klasse 6, 7 og 9. Trimming og skoing av 2 bakbein. Materiale: til hesten Søm: til hesten Tid: 60 minutter Class (Shoeing) Top half from classes 6, 7 and 9. Trimming and shoeing of one pair of hind legs. Bar stock: to fit the horse Nails: to fit the horse Time: 60 minuters

11 Bedømning Judging Følgende bedømning vil bli brukt: The following judgements will be used: Modellsko: Sømhullsplassering Shoes: Nail Placement Mål Dimensions Sømtilpassing 5 Nail Fit 5 Smiing 15 Forging 15 Planhet 5 Level 5 Finish 5 Finish 5 Total per sko 50 Total per shoe 50 Verking og balanse Trimming and balancing Sko Shoe Tilpassing Fit of shoe Sømming og finish Nailing and finishing Total per bein x Total per leg x Skoing: Shoeing: Norgesmester er den beste nordmann sammenlagt fra klasse 6,7, 9 og. Det vil også bli utdelt premie til beste smed som er den med flest poeng i åpne klasser (6, 7, 9 og ) uavhengig av nasjonalitet. The winner of the Norwegian championship will be the best Norwegian from class 6, 7, 9 and. A prize will also be awarded to the best farrier. Vinneren av utdanningsklassene er den som høyest poengsum sammenlagt i klasse 1, 2, 3 og 4. The winner of the educational classes will be the one with the highest score from the classes 1, 2, 3 and 4. Troféet til NM Døl deles ut til beste lag bestående av hovlagere som jobber i Norge. The trophy for NM Dolehorse will be awarded to the best team consisting of farriers working in Norway. På plassen til deltager er det esse, ambolt og vannbøtte. Hvert LAG disponerer 1 ambolt og 1 esse. Each contestant have a forge, anvil and a quench bucket available to them. Each TEAM have one anvil and a forge available.

12

13 KLONES 2009 Gudbrandsdalen Hesteklinikk og Hovslagersenter inviterer til kurs for hovslagere August Kurset vil være lagt opp med demonstrasjoner og praksis med oppgaver i forhold til den enkeltes nivå. Skoene som er vedlagt vil være en del av pensum. Det kommer òg til å bli lagt vekt på skoing og verking. I tillegg vil det bli mulighet til å få tatt røntgenbilder av din egen skoing! Overnatting og mat vil være på Klones som før. På torsdagen vil vi arrangere en felles fottur i Nordheradsfjellet (kulturlandskapsprisen 2009) med guiding til gamle fangstanlegg. Kontakt Jo Kåre Bakke på tlf om oppmøtested og tid. Fredag kveld vil det bli aktiviteter og mat på Brimiskogen. Avansert Smiing: Den verdenskjente hovslageren og instruktøren Richard Ellis vil gi «hands on»instruksjon i smiing for de som vil konkurrere internasjonalt. Max 8 plasser. Pris: 3300.Middels nivå: Nordens mest premierte hovslager Per Munch Melgaard instruerer hovslagere som ønsker å øke sine ferdigheter på jobben og resultater på konkurranser. Max 8 plasser. Pris: 3000.Lærlinger og Privatister: Aksel Vibe vil hjelpe privatister og lærlinger på vei mot fagbrevet. Passer og for deg som ikke har smidd på en stund eller vil begynne å konkurrere. Max 8 plasser. Pris: 2500.Tilskuer: Har du ikke lyst eller mulighet til å delta praktisk kan du følge all undervisning som tilhører, og få mulighet til å plukke opp tips, stille spørsmål, filme og ta bilde av demonstrasjoner og undervisning med noen av verdens og Nordens fremste og beste på sine felt. Ubegrensa plass. Pris: 1500.Ta med esse og ambolt selv, vi holder jern. Vi har litt utstyr til utlån, så ring og spør om du mangler noe. Overnatting på Klones koster pr natt Frokost og lunsj pr dag. Fredag kveld med aktiviteter og middag 500.Middag lørdag kveld betales da. Påmelding til Aksel Vibe på eller E-post: Påmeldingsfrist er 31. Juli Velkommen til Vågå og Klones! Jo Kåre, Kjell Joar, Ivar og Aksel

14 Påmeldingsskjema Hovslager NM 2009 Entryform for farriers 2009 Returner påmeldingen så fort som mulig og senest 28. August. Én påmelding per deltaker. Skriv tydelig og bruk blokkbokstaver om mulig. Entries are closed on August 28th. One entryform per competitor. Skjemaet returneres enten per post eller mail. Return form by regular mail or . Postadresse / postage adress: Stav BA, Postboks 46, 2635 Tretten eller Påmelding er godkjent når startavgift er betalt til Norges Hovslagerforening. The registration is approved when the entryfee is paid. Kontonummer / Accountnumber: Bank: DnB NOR BIC: DNBANOKKXXX A/C for international payments: NO Elektronisk IBAN kontonummer: NO Fornavn: First name: Etternavn: Surname: Adresse: Adress: Postnummer og sted: Zip code and/or city: Land: Country: Telefonnummer: Phonenumber: E-post: Navn på oppslager: Strikers name: Navn på lag: Team name: Jeg ønsker å starte i følgende klasser: I wish to enter in the following classes: Påmeldingsavgiften for klasse 1-6 er kr 300 per klasse. Klasse 7 koster kr 500. The entry fee for classes 1-6 is 300 kr per class. Class 7 costs 500 kr. Kr: Kr: Kr: Kr: Kr: Total NOK Etteranmeldelse er mulig så fremt det er ledig plass, til kr. 600,- per klasse. Startlister sendes ut så snart påmeldingene er klare. The starting list will be ready and sent out to the competitors as soon as all entries are paid. Skjemaet blir lagt ut for nedlastning på nettet (www.stavsplassen.no) Like så program med bilder av skoene, og større bilder av skoene kan sees her:

Norgesmesterskap for hovslagere

Norgesmesterskap for hovslagere Norgesmesterskap for hovslagere på Stav i Gudbrandsdalen, 19. 21. september 2013 Tredje helga i september har nå i mange år vært slutten på konkurransesesongen for hovslagere i Norden, og det åpne Norske

Detaljer

NORGESMESTERSKAP FOR HOVSLAGERE 2016

NORGESMESTERSKAP FOR HOVSLAGERE 2016 Norges Hovslagerforening inviterer til NORGESMESTERSKAP FOR HOVSLAGERE 2016 28.-29.oktober, på Norsk hestesenter, Starum Norgesmesterskapet for hovslagere blir arrangert av hestefolk og kolleger, for at

Detaljer

Norgesmesterskapet for hovslagere

Norgesmesterskapet for hovslagere Norgesmesterskapet for hovslagere på Stav i Gudbrandsdalen, 18. 20. september 2014 Tredje helga i september har nå i mange år vært slutten på konkurransesesongen for hovslagere i Norden, og det åpne Norske

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

tarumsdagene Jim Blurton - Tore Kvam - Aksel Vibe - Bo Milton - Cathrine Fodstad - NM for hovslagere - Utstillere - Festmiddag fredag

tarumsdagene Jim Blurton - Tore Kvam - Aksel Vibe - Bo Milton - Cathrine Fodstad - NM for hovslagere - Utstillere - Festmiddag fredag S Hestesenter og Heimer AS presenterer med stolthet tarumsdagene 2016 - et fagseminar om hov 28-29. oktober 2016 Oppdater deg faglig gjennom to dagers klinikker med topp foredragsholdere. Hovens anatomi,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Werkman har 100 års jubileum. Farrier Manager. Praksis Kurs 23-24 Mai. Analyse av bevegelsesmønster. Werkman 100 år. 7-10 Mai.

Werkman har 100 års jubileum. Farrier Manager. Praksis Kurs 23-24 Mai. Analyse av bevegelsesmønster. Werkman 100 år. 7-10 Mai. nr 01 Norsk Hovslagersenter avd. i Meto gruppen AS Thorsøveien 89 1634 Gamle Fredrikstad Ingen fryd å ri blank is med uskodd hest norske ordtak 1 Werkman har 100 års jubileum. NYHETER Mars 2009 Kvalitets-

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Hver smed har sin skikk og hver kone sin vane Nordiske ordtak. Mange sponsorer bidrar med flotte gevinster. se side 8. Ring oss for påmelding!

Hver smed har sin skikk og hver kone sin vane Nordiske ordtak. Mange sponsorer bidrar med flotte gevinster. se side 8. Ring oss for påmelding! nr 07 Norsk Hovslagersenter avd. i Meto gruppen AS Thorsøveien 89 1634 Gamle Fredrikstad Hver smed har sin skikk og hver kone sin vane Nordiske ordtak 1 NYHETER September 2009 Tilbudet gjelder ut September

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE)

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) 1 Byåsen IL Orientering har gleden av å invitere til NM og finale i Sport8

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Werkman har 100 års jubileum. Farrier Manager. Praksis Kurs 23-24 Mai. Analyse av bevegelsesmønster. Werkman 100 år. 7-10 Mai.

Werkman har 100 års jubileum. Farrier Manager. Praksis Kurs 23-24 Mai. Analyse av bevegelsesmønster. Werkman 100 år. 7-10 Mai. nr 01 Norsk Hovslagersenter avd. i Meto gruppen AS Thorsøveien 89 1634 Gamle Fredrikstad Ingen fryd å ri blank is med uskodd hest norske ordtak 1 NYHETER Februar 2009 Kvalitets- Brodder fra 270 kr! 2.70

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011.

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. Nordic Chess Federations. Reykjavik, 22. juni 2011 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2011. The Icelandic Chess Federation has the honor and pleasure to invite to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010

MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 MOSS BMX CLUB INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP NORDISKE UNGDOMSLEKER BARNELEKER 6. - 7. AUGUST 2010 Mesterskapets hjemmeside www.bmxnordisk2010.no Arrangørens hjemmeside www.mossbmx.no VELKOMMEN Moss BMX

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Kursinfo! www.norskhovslagersenter.no www.equi-ekg.com. Norsk Hovslagersenter. Hesteklinikken i Fredrikstad

Kursinfo! www.norskhovslagersenter.no www.equi-ekg.com. Norsk Hovslagersenter. Hesteklinikken i Fredrikstad Kursinfo! Norsk Hovslagersenter. Hesteklinikken i Fredrikstad Generell informasjon Pris Praksis OVERNATTING Kurstelefon: 69 94 99 31/ 95 09 98 02 E- post: guro@metogruppen.no www.norskhovslagersenter.no

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Invitasjon Norgescup i judo 2012

Invitasjon Norgescup i judo 2012 Invitasjon Norgescup i judo 2012 NORGESCUP Åpent Trøndersk Mesterskap Norges Judoforbund arrangerer Norgescup i judo. Sted: Trønderhallen, Levanger www.judo.no Dato: Lørdag 21. april 2012 Arrangør: Aldersgrupper:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012. www.bjerke.no

OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012. www.bjerke.no OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 1 12. 13. MAI 2012 www.bjerke.no OGP og Forus 8s folder_oppned_oppd 240112_OGP folder 02.02.12 07.12 Side 2 OSLO GRAND PRIX 2012

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012

Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 To Nordic Chess Federations Helsinki, July 3, 2012 Invitation to the Nordisk Mesterskab for Ungdomsskolelag 2012 The Finnish Chess Federation has the honour and pleasure to invite You to the Nordisk Mesterskab

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta.

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta. RUNDSKRIV 11.12.13 Når vi startet rehabiliteringen måtte vi sende inn søknad til Planog bygningsetaten for å få lov til å starte opp med rehabiliteringen. Borettslaget må også sende inn søknad om brukstillatelse

Detaljer

Leirmerke Vi trenger fortsatt forslag til design av leirmerke! Send ditt bidrag på mail til lara.wasowski@gmail.com

Leirmerke Vi trenger fortsatt forslag til design av leirmerke! Send ditt bidrag på mail til lara.wasowski@gmail.com Vi speider til Finland! Som tidligere nevnt så har vi bestemt oss for å legge neste sommers utenlandsleir til den finske jamboreen Kilke, 27.7 6.8.2010. Reise Vi reiser med buss Oslo Stockholm, ferge Stockholm

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

SIKKERHETSSEMINAR om trygge opplevelser for folk på fotballstadioner

SIKKERHETSSEMINAR om trygge opplevelser for folk på fotballstadioner SOS EVENT SECURITY AS og fotballklubben Odd grenland samarbeider om sikkerhetsseminar knyttet til arrangementer på fotballstadioner. SIKKERHETSSEMINAR om trygge opplevelser for folk på fotballstadioner

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 2 2015 Stevne dato: Lørdag 21. og Søndag 22. mars 2015 Stevnested: Sandefjord Svømmehall Arrangør: Sandefjordstuperne Svømmehall: Sandefjord Svømmehall

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer