Seniornett Norge. Landsmøte i Haugesund, mai Egenpresentasjoner av kandidatene til hovedstyret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seniornett Norge. Landsmøte i Haugesund, 8. 9. mai 2015. Egenpresentasjoner av kandidatene til hovedstyret:"

Transkript

1 Seniornett Norge Landsmøte i Haugesund, mai 2015 Egenpresentasjoner av kandidatene til hovedstyret: 1. Ingeborg Bø 2. Kari Gjesteby 3. Bjørn Jakobsen 4. Maria Julianne Johansen 5. Monrad Kolstad 6. Sturla Bjerkaker 7. Kåre Skulbru 8. Sverre Fosse

2 Ingeborg Bø CV Personalia: Født: i Bærum Bosted: Bærum Utdannelse: Utvekslingsstudent USA, Amercian Field Service, (AFS), Examen artium, Valler gymnas, 1959 Cand. Mag. Universitetet i Oslo, 1964 Pedagogisk seminar, 1964 Arbeidserfaring: Oversetter, frilanser Redaktør, NKS Ernst G. Mortensens Stiftelse, 1970 Redaksjonssjef, NKS Ernst G. Mortensens Stiftelse, 1979 Avdelingsleder, NKS Ernst G. Mortensens Stiftelse, 1987 Daglig leder, NFF Norsk Forbind for Fjernundervisning og Fleksibel Utdanning, Ingeborg Bø Consult, 2007 Styreverv Styremedlem, American Field Service Norge Styremedlem, NKS Ernst G. Mortensens Stiftelse Rådsmedlem, NKS Ernst G. Mortensens Stiftelse Styremedlem, Norsk Fjernundervisning (NFU) Styremedlem, Statens Ressurs- og Voksenopplæringssenter (SRV) Styreleder, Statens Ressurs- og Voksenopplæringssenter (SRV) Rådsmedlem, Nordens Folkliga Akademi Board member, European Distance and E-learning Network (EDEN) President, European Distance and E-learning Network (EDEN) Member, Board of Trustees, International Council for Open and Distance Education (ICDE) Chair, Election Committee, International Council for Open and Distance Education (ICDE) Treasurer, European Foundation for Quality in E-learning (EFQUEL) Styremedlem og nestleder Seniornett Norge Offentlige utvalg Medlem, Regjeringsoppnevnt Nasjonalt utvalg for etter- og videreutdanning Leder, Leonardo-utvalg (nasjonalt) Diverse Medlem av programkomitéer for nasjonale og internasjonale konferanser om fjernundervisning Foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser om fjernundervisning Publisert artikler om fjernundervisning i internasjonale tidsskrifter og fagbøker Utnevnt til EDEN Senior Fellow Tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv, 2009

3 KGJ CV for Kari Gjesteby Født: i Oslo Adresse: Tverrbakken 1, 0475 Oslo Tlf Utdanning Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, 1970 Solstrand program for ledere 1997 Statens program for ledere 2003 Div kurs i ledelse, administrasjon og mentoring (både i privat og offentlig sektor) Stillinger Riksmekler Direktør/rådgiver i Norges Bank (redusert stillingsandel pga mengden styreverv) Direktør for Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek (perm fra Norges Bank) Nasjonalbibliotekar (perm fra Norges Bank) Direktør i Norges Bank: med en rekke forskjellige ansvarsområder (permisjon mens justismin se nedenfor) Justisminister i Harlem Brundtlands regjering Statssekretær i Utenriksdep (GHBs regjering) Ass. Generalsekretær i Nordisk Ministerråd Konsulent, Bedriftsrådgivning AS i Oslo Politisk rådgiver for leder av Arbeiderpartiet, Gro Harlem Brundtland 1981 okt 81 Handels og skipsfartsminister ( GHBs regjering) Statssekretær i Finansdep. (Nordlis regjering) Prosjektdirektør Nordsat-utredning, Nordisk kultursekretariat, København Statssekretær i Kirke- og undervisningsdep. (Nordlis regjering)

4 Politisk sekretær, Fam og forbr dep. (Brattelis regjering) Utreder, arbeidsmiljøavd, Kommunal og arbeidsdep Konsulent i Universitetsforlaget, Oslo Offentlige oppdrag (enkelte kortvarige oppdrag er utelatt) Institutt for Landskapsplanlegging, NMBU styremedlem fra Statens institutt for forbruksforskning, styreleder fra Norges Musikkhøyskole styremedlem fra ABM-utvikling styreleder fra Norsk lyd- og blindeskriftbibl styremedlem fra Nordisk Investeringsbank, Helsinki styremedlem fra , (varamedlem 96-05) Garantiinstituttet for eksportkreditt nestleder i styret fra Norges Bank varamedlem til hovedstyret fra 1981 hovedstyremedlem fra Kleppe-utvalg II (offentlige utgifter) medlem Oslo Lysverker styremedlem Tollstyret styreleder Kreftregisteret styreleder Rikslønnsnemda medlem Nordisk Kunstsenter, Helsinki medlem av styret herav 4 år styreleder Voksenopplæringsrådet medlem av styret Forsikringsavtalelovutvalget Medlem Oppdag i privat sektor (inkl organisasjoner) Tverrbakken borettslag styremedlem (nestleder) fra Larkollen Vel styremedlem fra Veidekke ASA styremedlem (leder av rev.utvalget ) Stiftelsen Hvite Busser styremedlem 2007, styreleder fra Statskonsult AS styreleder

5 Hav Eiendom AS styremedlem Asplan Viak leder av stiftelsesstyret Thongården boligsameie styremedlem Kongelige Mynt AS styremedlem , styreleder 2001 Kings Bay AS (Svalbard) styreleder SAS Norge ASA styremedlem Dyno Industrier medlem av bedriftsforsaml leder fra 96 OBOS styremedlem (fung styreleder 90) OBOS forretningsbygg styremedlem Elcon Leasing AS medlem av bedriftsforsamlingen Horten Verft medlem av representantskapet

6 Tolvsrød, 10. april 2015 Bjørn Jakobsen kort vitae Født i Trondheim som eldste barn i en søskenflokk på 6. - Bodde på Singsaker til jeg tok økonomisk gymnas i Var tillitsvalgt for 20 gymnasiaster (barn av tidligere krigsfanger) som var invitert til Køln i Tyskland for å oppleve etterkrigstidens Tyskland. Fikk da et stipend av president Lübke og studerte Sosialøkonomi ved Universitetet i Køln avsluttet 1968 som «Diplom Volkswirt» - tilsvarer norsk embetseksamen i sosialøkonomi. Var stipendiat i 2 år. - Har 4 barn og 6 barnebarn. Er i et forhold. - Arbeidserfaring i grove trekk: o Statens rasjonaliseringsdirektorat senere Statskonsult 13 år. Rådgiving, organisasjonsutvikling, utredninger og undervisning i statsforvaltningen. Arbeidet for mange departementer og direktorater kjenner Statsforvaltningen. o Statens biblioteksentral økonomisjef 1 år o Administrativ leder/direktør ved Horten ingeniørhøgskole, o Direktør ved Det regionale høgskolestyre i Vestfold (høgskoledirektør) med ansvar for all høgere utdanning i fylket 4 statlige høgskole, BI-Vestfold og opplysningsorganisasjoner på høgskolenivå. Samlet de statlige høgskolene til en organisasjon i o Prosjektleder for etablering og utbygging av lokalene til Høgskolen i Vestfold gjennom 4 byggetrinn. 4. byggetrinn sto ferdig o Direktør med ansvar for høgskolens internasjonale kontaktnett og spesialoppdrag bl.a. for Utdanningsdepartementet (innføring av nytt økonomireglement i statlige grunnskoler). o Seniorrådgiver for Fylkesmannen i Vestfold fra (grunnskoler og videregående skoler samt private grunnskoler i Vestfold) tilsyn og utredninger. Arbeidet parallelt med høgskolens byggeprosjekt fram til 2005 da finansieringen av 4. byggetrinn var sikret. - Pensjonist fra 2005 og instruktør for Seniornett Horten (SH) fra Styreleder/leder av SH fra SH har ca 400 medlemmer og 15 instruktører. - Hobby: Musikk, har eget orkester som spiller musikk særlig fra Balkanlandene. Instrumenter: fele, og diverse klimpreinstrumenter (bouzouki, mandolin tambora etc). - Har sittet i hovedstyret for Seniornett siden Adresse: Åsgårdstrandsveien Tolvsrød Tlf: Mobil: E-post:

7 CV Maria Julianne Johansen Adresse: Slipelvvegen 42, 9020 Tromsdalen E-post: Telefon: Født: Sivilstand: skilt Utdanning: 1961 K-Moldenæs Handelsskole Obligatoriske Fag for oppnåelse av Handelsbrev Bankakademiet 1. avdeling. Arbeidserfaring: Tromsøsundets Sparebank Gjort tjeneste ved den fleste avdelingen, den lengste tid i bokholderiet AS Fiskernes Bank Kasserer ved bankens ettermiddagsarbeid SpareBank 1 Nord- Norge Bokholderi, Hovedkasserer med personalansvar, EDB brukerstøtte daglig leder. Organisasjonsarbeid: Kasserer i Troms Gymn og Turnkrets Leder i Troms Gymn og Turnkrets Leder i Tromsø Gymnastikklag Revisor Troms Gymn og Turnkrets Leder i Æretsutvalget Troms Gymn og Turnkrets Leder i Eiken SpareBank1 pensjonistforening Leder i Seniornett Tromsø Leder i Seniornett Tromsø

8 Cv`n til Monrad Kolstad Namn: Monrad Kolstad Privat adresse: Ekornlia 34, 6814 Førde Telefon: E-postadresse: Født: Utdanning: Handelsskole, befalskole, Hamar Katedralskole, Norges landbrukshøgskole (NMBU) økonomi/teknikk, NMBU hovudkurs i pedagogikk, NMBU diverse kurs i utmarksnæringar, arealplanlegging m.m. Juridisk grunnfag ved Universitetet i Bergen, ikkje eksamen, Kurs ved Handelshøgskulen i Bergen i administrasjon og leiing, personaladministrasjon, serviceleiing, marknadsføring m.m. Praksis: Allsidig praksis i jord- og skogsarbeid. Sjølvstendig maskinentreprenør i 10 år. Rekneskapsførar Heradsagronom på Eide i 10 år Fylkesagronom i tekniske fag i Møre og Romsdal, Molde og i Finnmark, Vadsø i 5 år. Lektor i tekniske fag ved Finnmark landbruksskole, Diverse sensorjobbar på landbrukskoler og NMBU Kontorsjef, administrasjonssjef, fylkeslandbrukssjef m.m. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bedriftsrådgjevar i bygdeutvikling, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i ti år. IKT/datakompetanse: Sjølvlært innan IKT Starta ca 5 Seniornett-klubbar i Sogn og Fjordane. Har i snart 5 år vore dagleg leiar/instruktør i Seniornett Førde saman med Egil Nestande med vel 100 deltakarar. Sjå vedlagde årsmelding frå Seniornett Førde om aktiviteten der. Hobbyar: Fredagsdansen i Førde 28 år, Seniordans, Førde Seniorkor, leiar i 7 år, LHL i Førde leiar og styremedlem, Senioruniversitetet i Førde. Har hatt diverse styre- og leiar-jobbar innan 4H, yrkes- og fag-organisasjonar i departement/fylke m.m., div.hobbyklubbar, aktiv innan politikk, idrett m.m. Sikkert mange fleire.

9 CV kort versjon Sturla Bjerkaker Navn: Sturla Bjerkaker Født: 15. september 1947 Nasjonalitet: Norsk Familie: kone, tre barn (38, 21, 19), ett barnebarn Posisjon: Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) fra , spesialrådgiver Erfaring: Utdanning: Publikasjoner: Annet: Visiting director ved the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales (2003) Generalsekretær I Funksjonshemmedes Studieforbund ( ) Rektor ved Nordens Folkliga Akademi/Nordisk Ministerråd, Göteborg, Sverige ( ) Forlagssjef Folkeuniversitetets Forlag ( ) Informasjonssjef, NKL/coop Norge ( ) Høyere utdanning med kombinasjoner innen statsvitenskap, sosiologi og pedagogikk (voksenpedagogikk), bl.a. fra Universitetet i Oslo.. Forfatter, medforfatter og redaktør av flere bøker, artikler og publikasjoner om voksnes læring, voksenpedagogikk og organisasjonsspørsmål, bl.a. Learning democratically using study circles, NIACE Leicester, UK 2007, Voksnes læring voksenopplæring i lys av pedagogikk, politikk og forvaltning, Universitetsforlaget Oslo, 2001, Studieringen det fornemme læringsverktøy, Abstrakt Forlag, Oslo Prosjektledelse, ledelse og utviklingsarbeid innen feltene voksnes læring, forbrukerspørsmål, biblioteksamarbeid, læringsmetoder og bistand på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Halvårlige studie- og jobbpermisjoner i 2003 (England) og 2010 (Berlin, Tyskland). Styremedlem i the International Council for Adult Education (siden 2007) og the European Association for Education of Adults ( ). Leder av den nasjonale komité for EUs utdanningsprogram for voksnes læring Grundtvig ( ). Sturla Bjerkaker Mobil

10 CV Navn: Kåre Ingvar Skulbru Adresse: Leknesveien 102 Postnr/sted: 8370 Leknes Mobil: Født: i Halden Utdanning: Leknes skole, Leknes: Grunnskole 9 årig Hadsel Yrkesskole, Melbu: Handel og Kontor Diverse data kurser Praksis: Nord Norges Salgslag, Leknes: Salgssjåfør: Fra Nord Norges Salgslag, Leknes: Salgsleder: Fra Lofoten Trading, Stamsund: Salgssjåfør: Norsk Markedsdata, Oslo: Intervjuer deltid Hans Rist eftf, Gravdal: Selger: Lofoten Trafikklag, Leknes: Sjåfør: Der etter pensjonist. Offentlige verv: Repr. Av Vestvågøy Arbeidervernnemnd, fra 1980 til 1983 Leder av Vestvågøy Forbrukernemnd, fra 1984 til 2011 Nestleder Vestvågøy Helse og Sosialutvalg, fra 1984 til 1988 Leder Vestvågøy Barnevern, fra 1984 til 1988 Representant Vestvågøy kommunestyre, fra 1988 til 1992 Vara rep, Vestvågøy kommunestyre, fra 1992 til 1996 Repr. Forbrukerutvalget i Nordland, fra 1998 til 2004 Leder Vestvågøy Eldreråd fra 2011 til -- Vestvågøy Pensjonistforening, leder, fra 2012 til -- Seniornett Leknes, kontaktperson og veileder fra februar 2014 til februar 2015 Seniornett Leknes, nestleder og veileder fa februar 2015 til

11 Sverre Fosse CV for Sverre Fosse Alder: Født: Bolig : Hasseldalen 26, 4816 Kolbjørnsvik Telefon: / Utdannelse: Sivilingeniør NTH 1962, Hovedfag; Geoteknikk og Fundamenteringslære Stipendiat ved Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA 1966/67, Studerte vann- og avløpsteknikk Yrkeserfaring: P. A. Madshus: Geoteknikk og fundamentering 1963/64 Norges Vassdrags og Energiverk, NVE: Prosjektering av flombeskyttelsesverk 1964/66 Kommunene Fana og Laksevåg: Prosjektering av vann- og avløpsanlegg 1966/71 Fylkesmannen i Aust-Agder: Fylkesingeniør og Miljøvernsjef 1971/1983 Aust-Agder fylkeskommune: Fylkesbyggesjef, Fylkesplansjef og Spesialkonsulent 1985/2009 Annet: Ministry of Water Development, Kenya: Superintending Engineer 1983/85 EU DG Environment: Stipendiat høsten 19 Arendal Seniornett: Sekretær Seniornett Norge: Styremedlem

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

Østfold- konferansen. fremste. Østfolds. 24. - 25. januar. møteplass! Østfold. Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv

Østfold- konferansen. fremste. Østfolds. 24. - 25. januar. møteplass! Østfold. Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv Østfold FYLKESKOMMUNE Østfold- konferansen 2013 24. - 25. januar Østfolds fremste møteplass! Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv Møt og hør blant annet: Trond Giske Erica Grunnevoll Stein

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 28. august 998 Aktuell utdanningsstatistikk Voksenopplæring i Norge Nøkkeltall 998 5 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk publiseres statistikk på ulike emneområder innenfor utdanningsstatistikken.

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Program. Biblioteklederkonferansen 2012 PROGRAM Sted, rom og ledelse

Program. Biblioteklederkonferansen 2012 PROGRAM Sted, rom og ledelse Program Biblioteklederkonferansen 2012 PROGRAM Sted, rom og ledelse Holmen Fjordhotell, Asker 24-25. oktober 2012 Onsdag 24. oktober Bibliotekrom Rom for bibliotek 10.00 Registrering 11.30-12.30 Lunsj

Detaljer

Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite med vararepresentanter for perioden 2011-2013. hkflo@broadpark.no. hans.kare.flo@tekna.

Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite med vararepresentanter for perioden 2011-2013. hkflo@broadpark.no. hans.kare.flo@tekna. Musikkens studieforbund Valgkomiteens forslag til styre og valgkomite med vararepresentanter for perioden 2011-2013 STYRET ORGANISASJON Hans Kåre Flø (Norsk Viseforum) Tlf. 93 25 95 23 hkflo@broadpark.no

Detaljer

Lederkandidater til Mellomkirkelig råd

Lederkandidater til Mellomkirkelig råd KM 02.8/10 Lederkandidater til Mellomkirkelig råd Jakobe Olea T.H. Juul Bispedømme Nidaros Fødselsår 1977 Yrke/stilling Informasjonskonsulent, Felleskjøpet Agri Utdanning Grunnfag kommunikasjon, NTNU Bachelor

Detaljer

Curriculum Vitae (cv)

Curriculum Vitae (cv) Curriculum Vitae (cv) Kandidatar til fylkestingsvalet 2011 Nominasjonsnemnda i Senterpartiet Innleiing. I dette hefte finn vi cv ar for dei fleste som er føreslegne i samband med 1. runde av nominasjonen

Detaljer

Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog

Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Nils T. Bjørke Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Grunnskule Voss Sterom Hovslagarkurs Voss

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL UTVALG OG KOMITÉ

VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL UTVALG OG KOMITÉ VALGKOMITEENS KANDIDATER TIL UTVALG OG KOMITÉ SVØMMETINGET 2013 SVØMMETINGET 2013 Side 1 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL UTVALG OG KOMITÉ Valgkomiteen har gleden av å presentere følgende kandidater til utvalg

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg Landsmøte 2010 Sak 8 Valg Dokumenter vedlagt: 1. Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre samt kontroll- og klageutvalg 2. Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité Valg gjennomføres i tråd

Detaljer

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver

Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Informasjon om kandidater til Kirkerådet Lederkandidater (i alfabetisk rekkefølge) Navn: Nils-Tore Andersen Fødselsdato: 03.01.1942 Stilling: Seniorrådgiver Vedlegg til KM 2.7/06 (Oppdatert pr. 26.10)

Detaljer

ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING

ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING 0 Senter for leseforsking 2000 Sats: Senter for leseforsking Trykk: Randaberg Trykk AS Forsidefoto: Fra Aba, Nigeria Ingolv Austad, 1999 1 INNHOLD FORORD Del I.

Detaljer

Valgkomitéens innstilling Idrettsstyret, komité og utvalg 2011-2015. Pressekonferanse 1.april 2011

Valgkomitéens innstilling Idrettsstyret, komité og utvalg 2011-2015. Pressekonferanse 1.april 2011 Valgkomitéens innstilling Idrettsstyret, komité og utvalg 2011-2015 Pressekonferanse 1.april 2011 Agenda Om valgkomitéens arbeid Valgkomitéens innstillinger 2 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteen har bestått av: Oddvar Igland, leder Aksel Hagen Mona Høvset Gerhard Prøsch Elin Maria L'Estrange Per-Magnus Finnanger Sandsmark Simen Andrè Knutssøn

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt av kunnskapsministeren 27. oktober 2006 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 12. september

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

Valg 2004 Kandidater

Valg 2004 Kandidater Valg 2004 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5

Detaljer

Mat, Miljø og Utvikling

Mat, Miljø og Utvikling Mat, Miljø og Utvikling U-hjelpens historie ved Norges landbrukshøgskole 1964 1990 Av Ola Syrstad Noragric Report No. 17 September 2003 Noragric Agricultural University of Norway Noragric is the Centre

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES ØKONOMISKE INTERESSER OG REGJERINGSMEDLEMMENES. Ajourført pr. 3. september 2008 BBR REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 3. september 2008 BBR REGISTRERING AV ØKONOMISKE INTERESSER Veiledende regler for Stortingets representanter

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer