REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008."

Transkript

1 NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær Jan Erik Andersen, kasserer Randi Fosser, styremedlem Gro Hartveit, varamedlem Eli Tendeland og varamedlem Kari-Mette Gjertsen Fra utvalgene Organisasjonsutvalget: Pedagogisk utvalg: Fagutvalget: Tidsskriftredaksjonen: Utvalg for privat praktiserende logopeder: Valgkomiteen: Salgsrepresentant: Yrkesetisk råd: Arrangementskomiteen: Arkivarene: Steinar Stenvik Kari Sandvik Lund Anne-Lise Rygvold Signhild Skogdal Ole Petter Andersen Ellen Malm Ofte Marit Strømsnes Henning Karlstad Marit Skaldebø Line Haaland Johansen og Marianne Klem Fra Regionale Logopedlag: Troms og Finnmark: Tove Amundsen Nordland: Ruth K. Hegge Trøndelag: Mari Ann Halsetrønning Hordaland og Sogn og Fjordane: Ann-Helene Vatnelid Rogaland: Helge Andersen Agder: Gro Nordbø Bu-Te-Ve: Knut Einar Stenvik Østfold: Tuva Fjordholm Akershus: Brit Hauglund Oslo: Gitte N. Gjersdal Hedmark og Oppland: Arnt- Ivar Møller Møre og Romsdal: Bjørg Sve

2 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6 Åpning av konferansen v/leder Ole-Andreas Holmsen Registrering og presentasjon av deltakere v/ nestleder Marit Molund Koss Konstituering v/ leder Som møtedirigenter ble Eli Tendeland og Kari Mette Gjertsen valgt Som referenter ble Brit Hauglund og Ole Petter Andersen valgt og til å underskrive protokollen ble Gro Hartveit og Jan Erik Andersen valgt. Innkalling og saksliste godkjent Registrering av nye saker 1. Fra Hordaland, Sogn og Fjordane: 2. Troms og Finmark Logopedlag. 3. Helge Andersen Kort orientering om Styrets arbeid i perioden Leder, Ole-Andreas Holmsen orienterte fra handlingsplanen. Handlingsplanen for styret og utvalg i NLL , som bygger på vedtekter og vedtak fra LM 06, har vært retningsgivende for arbeidet. I det følgende nevnes styrets arbeid i stikkords form da de fleste saker også er behandlet separat. Web Norsk tidsskrift for logopedi (NTL) Utdanningskonferanser Studentverving 2-årsmelding og Landsmøteprotokoll Info 2006 NLL og departementene Neste Landsmøte Kurs og etterutdanning Konferanser for tillitsvalgte Kontakt med utvalg og regionslag Regnskap Budsjett Medlemsregister Internasjonalt samarbeid Hederstegn Sak 7. Forberedelse og drøftinger av landsmøtesaker v/ leder Styrets 2-årsmelding samt 2-årsmeldinger fra utvalg og fra NTL Meldingene må være styret i hende innen Regnskap og budsjettforslag v/ kasserer Randi Fosser Kasserer gjennomgikk regnskap og budsjett for perioden. Det betales full kontingent for medlemmer som fremdeles er i arbeid, uansett stillingstørrelse.

3 Web siden v/gro Hartveit Regionslagene oppfordres til å legge ut sine arrangementsplaner for året. Utvalgene oppfordres til å legge ut noe om sitt arbeid og opplysninger som er interessante for medlemmene. CPLOL, Info kommer i slutten av mai. Postskriftskriver kreves for å få skrevet ut CPLOLplakaten. Pedagogisk utvalg har lagt ut lister over litteratur. Viktig at Regionslagene får oppdatert en liste over medlemmenes e-postadresser. Ønske om at regionslagene deler kursinvitasjoner med hverandre og videresende til sine medlemmer. Det er kasserer som til enhver tid sitter med ajourførte medlemslister. Kasser kan kontaktes når lokale medlemslister skal oppdateres. Utdanningskonferansene v/ Marit Molund Koss og Anne- Lise Rygvold. Helsedep. og utdanningsdep.+ utd.institusjoner deltar. Konferansen i 2008 ble avlyst. Vedtektsendringer v/organisasjonsutvalget. Steinar Stenvik, leder for organisasjonsutvalget, la frem forslag til endringer i vedtektene. Han orienterte om foreslåtte endringer i vedtektene. Konferansen kom med reaksjoner og forslag som organisasjonsutvalget arbeider videre med og legger frem på LM. Arkivarene orienterte Dokumenter fra (inntil de to siste periodene) blir arkivert i Riksarkivets private arkivavd. Det er nå foretatt en opprydning i NLL s sentralarkiv der Riksarkivet bistår NLL s arkivar. Dokumenter eldre enn de to siste landsmøteperiodene blir arkivert i Riksarkivet. Dokumenter i Regionslagene som fører til saksbehandling, skal arkiveres. Dokumenter eldre enn 4 år (to landsmøteperioder) skal sendes NLL for arkivering i Riksarkivet. Styret skal sende inn alt skriftlig materiale med unntak av dokumenter som regionslagene og andre har ansvar for å sende inn. Alle tillitsvalgte har ansvar for å sende inn stoff av historisk verdi. Alt som sier noe interessant om faget logopedi.

4 Fagutvalget la frem skisse til logopedutdanning og Anne-Lise Rygvold la frem forslag til tillegg og endringer fra Fagutvalgets arbeid til Standarder for logopedutdanningen. Det foreslås at NLL ikke setter for detaljerte standarer for utdanningen. Dette er også på linje med CPLOL. En lar utdanningsinstitusjonen stå for detaljene etter hovedpunkter satt av NLL. Det ble lagt frem forslag til hva som bør inngå i et logopedstudium. Dette er i samsvar med CPLOL s standarder. NLL og Departementene. Leder Utvalg for privatpraktiserende logopeder, Ole Petter Andersen, orienterte om utvalgets arbeid. Leder NLL, Ole-Andreas Holmsen orienterte om møter med dep. og NAV/RTV Norsk Tidsskrift for Logopedi Redaktøren Signhild Skogdal orienterte om arbeidet med tidsskriftet. Tidsskriftet har nå status som vitenskaplig tidsskrift (2005). Pedagogisk utvalg Orientering om utvalgets arbeid ved Kari Sandvik Lund. Hun oppfordrer medlemmene til å gå inn under Pedagogisk utvalg på NLL sin webside og komme med ønsker og forslag til forbedringer. Salgsrepresentanten. Orientering om utvalgets arbeid ved salgsrepresentanten Marit Strømsnes. Hun nevnte utfordringer når det gjelder nytrykk og trykkerirettigheter. Yrkesetisk råd. Orientering ved leder Henning Karlstad. Yrkesetikk er i bunn og grunn hvordan vi snakker sammen. Leder ønsker at Utvalg for privatpraktiserende skriver i tidsskriftet om utfordringer med det å drive privat. Utvalget vil gjøre dette. Orientering om LM Orientering om arrangementet ved Mari-Ann Halsetrønning og Marit Skaldebø. Informasjon om arrangementet vil bli lagt ut på Web-siden. Konferansen ønsker at NLL 60. års dag markes ved konferansens åpning.

5 Valgkomiteen v/ellen Malm Ofte Orientering ved utvalgets leder, Ellen Malm Ofte. Komiteen består i tillegg til leder, av Else Jorunn Karlsen og Åse Floa. Valgkomiteen skal finne kandidater til styret i NLL, Yrkesetisk råd, Utvalg for privatpraktiserende logopeder og Pedagogisk utvalg. Den største utfordringen blir å finne ny redaksjon til tidsskriftet. Valgkomiteen ønsker forslag til aktuelle kandidater. Tilmeldte saker Hordaland og Sogn og Fjordane Logopedlag. Orientering ved Anne-Helene Vatnelid. Hun formidlet en bekymring over omorganiseringen av logopedtilbudet som medfører et langt dårligere logopedisk tilbud til barna i Bergen. Konferansen oppfordrer Laget til å henvende seg til fagforeningen da NLL er en interesseorganisasjon. Troms og Finmark Logopedlag. Orientering ved Lisa Baal, som møtte istedenfor leder Tove Amundsen. Laget ønsker en opprettelse av nettsted for logopediske råd og tiltak. Helge Andersen Helge Andersen kom med en påminnelse til konferansen om at lagsnavn skrives med stor bokstav. I tråd med Informasjon Landsmøte 2010 v/ Ole Andreas Holmsen. Konferansen ønsket forslag til sted for neste landsmøte Konferansen ønsker at den skal legges til Vestlandet. Sak 8. Avslutning Ved leder Ole Andreas Holmsen. Han takket for fremmøte og fremhevet bredden i Lagets arbeid. Brit Hauglund Referent Ole Petter Andersen Referent Gro Hartveit Protokollunderskriver Jan Erik Andersen Protokolunderskriver

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008

REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 REFERAT FRA NORSK LOGOPEDLAGS LANDSMØTE TRONDHEIM 20. OG 21. 06. 2008 * = vedlegg på Web- siden SAK HANDLER OM LEGGES FRAM AV STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK NR. 1 Åpning Styret v/leder Ole-Andreas Holmsen

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00

VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00 VARKONFERANSEN Clarion Hotel Bergen Airport Fra lerdag 13.03.10 kl. 1100 til sondag 14.03.10 Id. 15.00 SAKSLISTE: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Apning av konferansen v/leder Ole-Andreas

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

STYRETS TO-ÅRSMELDING

STYRETS TO-ÅRSMELDING NORSK LOGOPEDLAG Vedlegg til landsmøtesak 5/2010 STYRETS TO-ÅRSMELDING FRA STYRET I NORSK LOGOPEDLAG (NLL) FOR LANDSMØTEPERIODEN 2008-2010. GENERELT Styret har i perioden hatt følgende medlemmer: leder

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2010 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014. Rica Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014. Rica Holberg Hotell, Oslo 1 SAKSLISTE: REFERAT FRA HØSTKONFERANSEN 12. OKTOBER 2014 Sak 1 Åpning v/leder Presentasjon av ny leder Rica Holberg Hotell, Oslo Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Til stede: Erik Reichmann

Detaljer

Landsmøtesak nr 11/2010 Følgende forslag fremmes fra Organisasjonsutvalget til Norsk logopedlags landsmøte om endringer i vedtekter, retningslinjer

Landsmøtesak nr 11/2010 Følgende forslag fremmes fra Organisasjonsutvalget til Norsk logopedlags landsmøte om endringer i vedtekter, retningslinjer Landsmøtesak nr 11/2010 Følgende forslag fremmes fra Organisasjonsutvalget til Norsk logopedlags landsmøte om endringer i vedtekter, retningslinjer og statutter: VEDTEKTER FOR NORSK LOGOPEDLAG Opprinnelig

Detaljer

Logopedutdanning gis ved: - Universitetet i Oslo. Mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning innen logopedi. - Universitetet i Bergen.

Logopedutdanning gis ved: - Universitetet i Oslo. Mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning innen logopedi. - Universitetet i Bergen. 1 2 Logopedutdanning gis ved: - Universitetet i Oslo. Mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning innen logopedi. - Universitetet i Bergen. Mastergrad i helsefag, fordypning innen logopedi. - Universitetet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund lørdag 23.mars 2012 kl. 09.00 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand Niels Henrik Jensen, leder i Kristiansand og Omland Guideforening, ønsket velkommen til Årsmøtet

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer