Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstil ing 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstil ing 2013"

Transkript

1 Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstilling 2013

2 Bredli pyton (Morelia bredli) <2.6 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Steinete områder langs elveløp Rocky areas along creek-beds CITES II Beskyttet men ikke direkte truet Cites II Protected but not directly endangered Australia Bredli pyton er en ørkenslange som holder til i Australia. I likhet med andre slanger har den en todelt tunge som brukes når den skal lukte. Ved å bevege tungen ut av munnen fanger den opp molekyler i luften. Når så tungen tas inn i munnen igjen puttes de to tungespissene opp i ganen der molekylene blir analysert i noe som kalles Jacobsons organ. Dette spesialiserte organet finnes kun hos slanger og noen øgler, og gjør at slanger har usedvanlig god luktesans. The Centralian Python is a desert snake that lives in Australia. In similarity with other snakes it has a chemosensory forked tongue used when it is exploring scents in the air. By flicking its tongue the tongue picks up airborne molecules. When the tongue withdraws to the mouth these molecules are identified in Jacobson s organ. This specialized organ is only found in snakes and in some groups of lizards, and gives these animals a good sense of smell.

3 Brun indigosnok (Drymarchon melanurus) <2.4 m Pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr Mammals, birds, amphibians and reptiles Lever i mange typer terreng; skog, savanne, gressland og ørken Vide variety of habitats; forest, savannah, grassland and desert Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN red list) Belize, Guatemala, Mexico og USA Belize, Guatemala, Mexico and United States Brun indigosnok er en dagaktiv slange som liker seg i ganger og små huler, og den bruker ofte huler til å legge eggene sine i. Slangeegg har i likhet med fugleegg en stor plomme som gir næring til slangefosteret, og eggeskallet er utviklet slik at både vann og luft trenger igjennom. Dette sikrer slangefosteret det det trenger for å vokse. Når slangen er ferdig utviklet vil den bruke en eggtann som den har ytterst på snuten for få åpnet eggeskallet. Western Indigo Snakes are diurnal snakes that like tunnels underground, and they often use burrows to lay their eggs. Snake eggs have in similarity with bird eggs a large yolk to nourish the snake-embryo. The egg shell will pass oxygen and water which also is necessary for development of the snake-embryo. When the young snake is fully developed it will escape from the egg helped by a small egg tooth.

4 Californisk kongesnok (Lampropeltis getula californiae) <2.1 m Pattedyr, krypdyr, amfibier, insekter, fugler og egg Mammals, reptiles, amphibians, insects, birds and egg Lever i mange typer terreng; fra sump til skog og ørken Vide variety of habitats; from swamps to forest and desert Ikke truet Not threatened USA og Mexico United States and Mexico Californisk kongesnok er en slange som spiser det den får tak i en såkalt generalist. Når den skal svelge byttet den har fanget vil små dyr svelges rett ned, mens større dyr derimot vil svelges med hodet først. Dette forhindrer at slangen setter lemmene til byttedyret fast i halsen. Slanger kan svelge byttedyr som har en diameter som er flere ganger større enn sitt eget hode! Dette er mulig ved at de delvis hekter kjevene av ledd, og fordi huden i dette området er svært elastisk. California King Snake is a generalist - meaning it eats what is available at the moment. Small prey will be swallowed without regard for its orientation; bigger prey will be swallowed head first. This prevents the limbs of the prey to get stuck in the snakes throat. A snake can swallow prey that has a diameter several times its own head. This is possible by partial dislocation of the jaws and by high elasticity in the skin is this area.

5 Cuba boa (Epicrates angulifer) < 4.8m Gnagere, fugler, flaggermus og øgler Rodents, birds, bats and lizards Skog og klippeterreng. Woodland and rocky habitat. Nær truet (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Near threatened (IUCN Red List) CITES II Protected but not directly endangered Cuba Cuba boa lever på øya Cuba, og er den største slangen funnet på de karibiske øyer (med unntak av Trinidad der det finnes grønn anakonda). De er bakholdsjegere og ligger stille og venter på bytte for så raskt hugge til og kvele det. De er kjent for sitt hissige temperament og selv unge slanger vil kunne hogge langt. Cuban boas are found on Cuba, and they are the largest snakes found in the Caribbean Islands (except from Trinidad where there are green anacondas). They are ambush predators that will fast strike the prey, and then constrict it. They are known for their bad attitude and even juveniles will strike and launch long.

6 Firstripet rottesnok (Elaphe quatuorlineata) < 2.5m Små pattedyr, fugler, egg og øgler Small mammals, birds, egg and lizards Skog og busklandskap, våtmarker og jordbruksområder Forests, shrubland, wetlands and cultivated land Nær truet (IUCN rødliste) Near threatened (IUCN red list) Sørøst Europa South East Europe Firstripet rottesnok er Europas største slange. Den er rask og kjennetegnes av sin slanke kropp og sine fire mørke langsgående striper. Når den klekkes ut fra egget er den flekkete, men skifter farge og får fire mørkere striper som går langs hele kroppen når de blir voksne. The Four-lined snake is Europe s largest snake. It is agile and slender, and recognized by the dark stripes. When it hatches it is blotched but undergoes colour changes as it develops and an adult has four dark longitudinal stripes.

7 Grønn trepyton (Morelia viridis) < 2.2 m Små pattedyr, fugler og øgler Small mammals, birds and lizards Trelevende slange som finnes i regnskog langs kysten og opp til 2000 meter Arboreal and found in coastal rainforest and rainforest up to 2000 meters Livskraftig (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Least concern (IUCN red list) CITES II Protected but not directly endangered Australia, Indonesia og Papua ny-guinea Australia, Indonesia and Papua New Guinea Grønn trepyton er antageligvis en av de mest omtalte pytonslangene. De er godt kjent for sitt flotte utseende. Voksne individer finnes stort sett i grønne fargevarianter som gjør det enkelt å gjemme seg i regnskogen. Nyklekte slanger er derimot gule, oransje, røde eller nesten sorte! Når de runder to år vil de fleste skifte farge til den voksne fargedrakten. Green Tree Python is probably one of the most mentioned pythons and is famous for its great beauty. Adults are found in several green morphs that are well camouflaged for the life in the rainforest. The neonates on the contrary are yellow, orange, red or even almost black! They turn green their second year.

8 Gul anakonda (Eunectes notaeus) < 3.0 m Pattedyr, fugler, kaimaner, skilpadder, øgler og fisk Mammals, birds, caimans, turtles, lizards and fish Områder med vann; sumper, saktegående elver og savanneområder som oversvømmes regelmessig Aquatic habitats; swamps, slow moving rivers and seasonally-flooded savannas CITES II beskyttet men ikke direkte truet CITES II Protected but not directly endangered Paraguay, Brasil, Argentina og Uruguay Gul anakonda er en kvelerslange som tilbringer mye av livet sitt i vann. Den jakter hovedsakelig ved å ligge skjult i vannkanten og vente på at et bytte skal komme til vannet for å drikke. Slangen vil så raskt gripe tak, kveile seg rundt og kvele byttet. Gule anakondaer føder levende unger, og de både parer seg og føder ungene sine i vann. The Yellow Anaconda is a constrictor with an aquatic lifestyle. It hunts primarily by waiting for prey by the water s edge. When the prey comes to drink it will quickly grab, coil around and constrict it. The Yellow Anaconda gives birth to live young, and they will both mate and give birth in the water.

9 Kongeboa (Boa constrictor) < 3 m Pattedyr, men også flaggermus, fugler og øgler Small mammals, but also bats, birds and lizards Mange ulike levesteder; regnskog, gressletter og dyrket mark fra kysten og opp til 1000m Many habitats; rainforest, grassland and agricultural land from the coast and up to 1000meters CITES II beskyttet men ikke direkte truet CITES II Protected but not directly endangered Nordlig Sør-Amerika og karibiske øyer Northern South-America and The Caribbean Kongeboaen er en slange som ikke legger egg men føder levende unger. Den kan få over 60 stykker i kullet! I Sør Amerika spiller kongeboaen en rolle i bekjempelse av sykdommen leishmaniasis. Denne alvorlige sykdommen forårsakes av en parasitt som finnes blant annet hos pungdyr, og overføres til mennesker via insektsbitt. Kongeboaen spiser pungdyrene og holder dermed både pungdyrbestanden og sykdomssmitten nede. The Common Boa is a snake that don t lay eggs, but give birth to live young. It can give birth to over 60 neonates at the same time! In South America the Common Boa plays a role in the control of the disease leishmaniasis. This severe disease are caused by a parasite found in opossums (among others), and are transmitted to humans by insect-bites. The Common Boa eats opossums and by regulating the opossum population also regulates the transmission of the disease.

10 Kongepyton (Python regius) 1.5 < m Små pattedyr og noen ganger fugler Small mammals and sometimes birds Våt og tørr savanne og savanne skog Wet or dry savanna and savanna woodland Livskraftig (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Least concern (IUCN red list) CITES II Protected but not directly endangered Sentral og Vest-Afrika Central and West Africa Kongepyton kalles ofte for ballpyton fordi den ruller seg sammen til en ball hvis den føler seg truet. Den er relativt liten, av godt gemytt og klarer seg godt i fangenskap. Dette har ført til at de har blitt en av verdens mest populære kjæledyr slanger. De avles frem med spesielle farger og tegninger, og sjeldne fargekombinasjoner kan selges for opptil US dollar! The Royal Python are also called Ball Python because it is known to roll into a ball when it feels threatened. It is small, have a good temperament and adapt well to captivity. This has made it one of the most popular pet snakes in the world. It is bred in different colour forms and patterns, and rare cultivars are sold up to US$ !

11 Kornsnok (Pantherophis guttatus) < 1.8m Pattedyr, fugler og øgler Mammals, birds and lizards Denne slangen liker å gjemme seg i sprekker og hull, men er også flink til å klatre. Finnes i mange ulike habitater This species is semi-fossorial, and uses crevices and borrows for shelter. Live in a wide variety of habitats Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN Red List) USA og Mexico United States and Mexico Disse slangene var tidligere vanlig å finne i nærheten av kornlager i sørlige USA. Der spiste de musene som levde i kornet - derav navnet Kornsnok. Kornsnoken er populær som kjæledyr i andre land, den klarer seg bra i fangenskap og er enkel å ale frem. De er vanligvis røde eller orange i fargen, men finnes i mange fargevarianter. I naturen liker de å grave seg ned eller gjemme seg i gnagerganger eller hule trerøtter. In earlier days in south USA, the Corn Snake was frequently found near corn cribs. The corn attracted mice and the mice attracted the snakes, hence the name Corn Snake. The Corn Snakes do well in captivity and are a popular pet species that are commonly bred for the pet trade. They are normally red or orange in color, but come in a variety of color forms. In the wild they are fossorial and use rodent burrows and tree root canals for shelter.

12 Kyst teppepyton (Morelia spilota mcdowelli) <4 m Pattedyr, øgler, fugler og flaggermus Small mammals, lizards, birds and bats Mange ulike terrengtyper; Skog- og buskterreng, kyst og innlandsområder Wide variety of habitats; Forest and shrublands, coastal and inland areas Livskraftig (IUCN Rødliste) CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet Least concern (IUCN Red List) Cites II Protected but not directly endangered Australia Kyst teppepyton er veldig godt kamuflert. Den er hovedsakelig en bakholdsjeger som kan ligge helt stille i terrenget i flere uker for så å slå til når det går et dyr forbi. I tillegg kan den aktivt søke opp bytte, som for eksempel fugleunger i reder eller sovende dyr. En voksen teppepyton kan drepe og spise et bytte som veier opptil 60 % av sin egen kroppsvekt. Coastal Carpet Python are extremely cryptic. They are ambush predators, and can wait for weeks hardly without moving for a pray to come by. In addition they can also search active for prey like nestling birds and sleeping animals. An adult Coastal Carpet Python can kill and eat pray that weigh up to 60% of its own bodyweight.

13 Macklotii pyton (Liasis mackloti) <3.0 m Pattedyr, fugler, øgler og små krokodiller Mammals, birds, lizards and small crocodiles Finnes nær vann; sumper, innsjøer, våte skogsområder og oversvømt gressland Found near water; swamps, lakes, wet forest and flooded grassland CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Indonesia Indonesia Macklotii pyton kalles ofte vannpyton fordi de tilbringer mesteparten av tiden i ferskvann. Her jakter den på små dyr som kommer ned til vannet for å drikke, på vannfugler, og de kan til og med spise nyklekte krokodiller! Unge Macklotii pyton spiser også en del frosk, fisk og øgler. Macklotii pythons are also called Water pythons because they spend most of their time in freshwater. There they prey on small animals that come to drink, water birds and even hatchling crocodiles! Juveniles can also eat smaller prey like frogs, fish and lizards.

14 Nordlig hvitleppepyton (Leiopython albertisii) <1.8 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Finnes i mange ulike habitat men hovedsakelig regnskog Found in many habitats but mainly rainforest CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Ny Guinea New Guinea Nordlig hvitleppepyton legger 7 15 egg, og eggene vil utvikles til slangebarn kun ved rett luftfuktighet og temperatur. Hunnen vil legge eggene på et passende sted slik at de ligger i en liten haug, og så legge seg i en kveil over dem. Denne atferden finner man hos alle pytonslanger, og vil regulere temperatur og forhindre væsketap fra eggene. Flere pytonarter vil under rugeperioden ha regelmessige skjelvinger i kroppen. Dette tror man kan produsere varme slik at eggene får høyere temperatur enn de ellers ville fått. Hunner som ruger kan også være aggressive og forsvare eggene mot rovdyr. The Northern White-lipped Python lay 7-15 eggs, and the eggs will develop only under the right humidity and temperature. The female will find a suitable place to lay her eggs in a pile, and then coil around them. This brooding behavior is found in all python species, and helps regulate the temperature and conserve water. Several python species shiver at regular intervals during the brooding. This shivering may produce heat, and rise the temperature in the eggs. Brooding females tend to be aggressive and defend the eggs from predators.

15 Papuapyton (Apodora papuana) <4.7 m Pattedyr, krypdyr og fugler Mammals, reptiles and birds Monsunskog, savanneskog og savanne Monsoon forest, savanna-woodland and savanna CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Ny Guinea New Guinea Papuapyton har i likhet med de fleste andre pytonslanger seks rader med tenner i munnen; to rader i underkjeven og fire i overkjeven. Tennene er bakoverbøyde for å forhindre at byttet unnslipper og for å gjøre det lettere å svelge byttet. Slangen vil miste noen tenner en gang i blant, disse erstattes da av nye tenner som gror opp. Papua pythons have in similarity with other pythons six rows of teeth in the mouth; two in the lower jaw and four in the upper jaw. The teeth point backwards to prevent prey escaping, and also to help swallow the prey. The snake will lose teeth throughout its life and they will be replaced by new ones.

16 Rød regnbueboa (Epicrates cenchria) <2 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Savanne, skogs-savanne og tropisk regnskog Savanna, savanna-woodland and tropical rainforest CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet Cites II Protected but not directly endangered Nord østlig del av Sør-Amerika Northeast part of South America Dette er en slange som finnes over et vidt område, og det finnes mange underarter med forskjellige mønstre og fargevarianter. I likhet med en del andre boaslanger har den røde regnbueboaen varmeregistrerende sensorer. Disse ligger i små åpninger på over- og underkjeven, og gjør at slangen kan se byttet fordi kroppsvarmen til byttet skiller seg ut fra de kaldere omgivelsene. The South American Rainbow Boa is widespread, and has many subspecies with different patterns and colors. In similarity with some other boas they possess heat-receptors. These receptors are located in small pits in the upper- and lower lip, and enable the snake to see the prey purely by its body heat.

17 Sort indigosnok (Drymarchon couperi) Vernestatus conservation: Utbredelse distribution: <2.6 m Pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr Mammals, birds, amphibians and reptiles Lever i mange typer terreng; blant annet ulike skog- og busklandskap, sanddyne områder og våtlandskap Vide variety of habitats; ex. forest- and scrub areas, sandhills and wet areas Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN red list) USA United States Sort indigosnok er en sterk slange som spiser alt den klarer å overmanne, deriblant giftige slanger. Den har høy immunitet mot slangegift slik at den sjelden blir varig skadet hvis den blir bitt når den jakter på giftslanger. Den dreper bytte ved hjelp av sitt sterke bitt, men kan også svelge byttet levende. Sort indigosnok er også selv et byttedyr, og blir blant annet jaktet på av rovfugler, kjøttetende pattedyr og andre slanger. Eastern Indigo Snake is a strong snake that eats everything it can overpower, also venomous snakes. It has a high degree of immunity to the venom of venomous snakes, and is seldom seriously injured if it is bitten. It kills the prey with its powerful bite, or chews on the prey until it is immobilized and then eats it alive. The Eastern Indigo Snake is also a prey species for several predators like raptorial birds, carnivorous mammals and other snakes.

18 Taiwan beauty snake (Orthriophis taeniurus friesi) < 2.7 m Gnagere og fugler Rodents and birds Lever i mange typer terreng. De trives på bakken, men er gode klatrere og finnes hovedsakelig i skogsområder Vide variety of habitats; thrives on the ground but are good tree climbers and often found in the forest Ikke truet Not threatened Taiwan Taiwan beauty snake er en fargerik kvelerslange som lever på øya Taiwan i Asia. Disse har historisk blitt holdt som kjæledyr for å holde rotte- og musepopulasjonen i nærheten av bosteder nede, og er fortsatt populær som kjæledyr i dag. Hvis den føler seg truet kan den forme forkroppen til en stor S og vibrere med halen. Provoseres den tilstrekkelig kan den hogge gjentatte ganger. Dette gjør at unge slangetemmere ofte øver seg på denne slangetypen før de tar sjansen på den meget giftige kobraen. Taiwan beauty snake are a colorful constrictor native to the island of Taiwan. These have historically been kept by the locals for their rodent-catching abilities. Today they are popular pets in many countries. When threatened it can draw its forepart up to a big S and vibrate its tale while it faces the enemy. If it is further provoked it can strike repeatedly. Young snake charmers use this to practice, before they challenge the venomous cobra.

19 Texas rottesnok (Pantherophis obsoletus lindheimeri) <2.1 m Pattedyr, amfibier, insekter, fugler og egg Mammals, amphibians, insects, birds and egg Lever i mange typer terreng; fra sump til skog og gressland Vide variety of habitats; from swamps to forest and grassland Ikke truet Not threatened USA De fleste slanger har relativt dårlig syn. De klarer ikke å se farger eller detaljer, men oppfatter lett små bevegelser. Slanger vil aldri blunke, fordi de mangler øyelokk. De har istedenfor et gjennomsiktig skjell over øyet som beskytter øyet mot skader. Texas rottesnok har runde pupiller, noe som kjennetegner de fleste dagaktive slanger. Nattaktive slanger har derimot vertikale pupiller som kan lukkes nesten igjen ved sterkt lys. Most snakes have poor eyesight. They are unable to see details or colors, but are sensible to movement. Snakes cannot blink because of the absence of eyelids. Their eyes are instead protected by a transparent scale. Texas Rat Snake have in similarity to other diurnal snakes round pupils. Most nocturnal snakes have vertical elliptical pupils that can shut down their pupils in response to light.

20 Østlig revesnok (Elaphe vulpina gloydi) < 1.7m Små pattedyr, fugler, egg, frosk og insekter Small mammals, birds, egg, frogs and insects Hovedsakelig våtmarker men finnes også i tørrere habitat Mostly wetlands but can also be found in drier habitats Det er nedgang i antallet østlig revesnok, og den er lokalt fredet. The population is declining, and the species are locally protected Nord Amerika North America Østlig revesnok finner man oftest i nærheten av vann, og de kan svømme lange distanser i åpent vann og mellom øyer. I sommerperioden er slangene aktive på dagtid. På vinteren overvintrer de flere slanger sammen i samme hule. Hvis den østlige revesnoken føler seg truet kan den legge seg i en kveil og vibrere med halen for å etterligne en klapperslange. Den blir ofte forvekslet med giftige slangearter, men den er helt ufarlig for mennesker. The Eastern fox snakes are often found near water and can swim long distances in open water and between islands. They are active in the summertime during the day. In winter they hibernate in burrows where several snakes can share overwintering sites. When the Eastern fox snakes feel threatened they can coil up and vibrate their tale like a rattlesnake, and are often mistaken for venomous species. They are however non-venomous and harmless to humans.

21 Timorpyton (Python timoriensis) < 2-3 m Pattedyr, fugler og øgler Mammals, birds and lizards Åpne skoger og gressområder Open forests and grasslands CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Indonesia Timorpyton er en kvelerslange og er ikke giftig. For å finne byttedyr har den som mange andre pytonslanger en spesiell egenskap; den kan registrere varme! På overleppen til pytonslangene ser du små fordypninger her ligger varmeregistrerende sensorer som gjør at slangen kan se de varmblodige byttedyrene. Dette gjør at den nattaktive timorpyton kan fange mat selv i stummende mørke! Timor python is a non-venomous constrictor. In similarity to other pythons it has a special trait that helps locate prey; it is able to detect different temperatures. Labial pits on its upper lip register infrared radiation and makes it see its warm-blooded prey. This enables this nocturnal snake to catch food even in the complete darkness!

Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge

Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge Børre K. Dervo Kjetil Olstad Morten Kraabøl Marte Qvenild NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Handel med truete arter Trade in endangered species

Handel med truete arter Trade in endangered species M4-2013 rapport Handel med truete arter Trade in endangered species - sjekkliste for CITES 2013 - CITES checklist 2013 Handel med truete arter - sjekkliste for CITES 2013 Trade in endangered species -

Detaljer

ENGLISH GUIDE ROY MANGERSNES

ENGLISH GUIDE ROY MANGERSNES Våtmarker blir ofte brukt til deponering av overskuddmassar. Grunne sjøområde er viktige beiteområder for vassfuglar. ALLE Myrer, deltaer, sumpområde, innsjøar og grunne sjøområde høyrer til dei mest artsrike

Detaljer

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Photographer: Georg Sichelschmidt NATURALLY EXCITING Velkommen til Lyngenfjordregionen/Ivgu Med denne brosjyren holder du et verktøy i hånden, som skal gjøre det enkelt

Detaljer

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway Graviditet, fødsel og barseltid i Norge Pregnancy, birth and the postnatal period in Norway ENGELSK / NORSK Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2006 IS-1396 ENGELSK/NORSK Skrevet av Synne Holan Oversatt

Detaljer

Din nabo er en drage!

Din nabo er en drage! Din nabo er en drage! Bli med på en reise i naturen og dammene som finnes i ditt nærmiljø. Ferskvann er ikke bare viktig for vannlevende arter, men også for alle andre dyr og planter. Alle fugler, flaggermus,

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo

LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo LESSON NOTES Advanced Audio Blog S1 #1 Top 10 Norwegian Cities/Regions: Oslo CONTENTS 2 Norwegian 2 English 3 Vocabulary 4 Sample Sentences 5 Cultural Insight # 1 COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING.

Detaljer

Åkerriksa Crex Karma

Åkerriksa Crex Karma Åkerriksa Crex Karma Oppfostring av en unge i fangenskap. Tiltak og erfaringer fra Karmøy 2012. Innhold 1. Sammendrag 3 2. Bestanden av åkerrikse i Karmøy 2012. 3 2.1 Kart over registrerte funn 4 2.2 Handlingsplan

Detaljer

Slettnes fyr har ingen fastboende lenger, men døren er åpen for turister. Du kan bo her året rundt. Lufta kryr av fugl og havet stimer av fisk.

Slettnes fyr har ingen fastboende lenger, men døren er åpen for turister. Du kan bo her året rundt. Lufta kryr av fugl og havet stimer av fisk. Slettnes fyr har ingen fastboende lenger, men døren er åpen for turister. Du kan bo her året rundt. Lufta kryr av fugl og havet stimer av fisk. I Mehamn henger fiskerne fersk torsk til tørk i morgensola.

Detaljer

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions BANGSAREY VILLAGE Bangsarey Village er en koselig fiskelandsby som det er lett å bli glad i. Den ligger kun 10 minutter fra resorten og selv om størrelsen er liten kan den tilby nok av opplevelser og inntrykk.

Detaljer

HUMAN NATURE. INSPIRATION Green Space G 2

HUMAN NATURE. INSPIRATION Green Space G 2 INSPIRATION Green Space HUMAN NATURE TEXT AND PHOTOS LINE TILLER You can be totally green yet still be a world class eco-tourist in Costa Rica. Du kan være helt grønn og likevel bli verdens beste økoturist

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus)

Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier. Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus) Sist oppdatert 10.08.15 Naturfilm (_film, _sjanger) Også kalt naturdokumentarfilm

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan

Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2008 Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og

Detaljer

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER

DECOR. Se min hage! Litografisk design Konfirmasjonskort Trinn-for-trinn med akvarell STORT TEMA OM BLOMSTER DECOR NO 2 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Se min hage! STORT TEMA OM BLOMSTER 02/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS NORGE RETURUKE: 26 Litografisk

Detaljer

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Prosjekt Fjellrev Prosjekt Fjellrev er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund, WWF, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskeforbund

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Risikovurdering av sykdommen Bluetongue

Risikovurdering av sykdommen Bluetongue Uttalelse fra Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 14 august 2008 Risikovurdering av sykdommen Bluetongue ISBN: 978-82-8082-255-0 Vitenskapskomiteen for

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world,

Bli med i Spire! Join Spire! Content. Innhold. Engasjer deg i kampen for en rettferdig verden, Get involved in the struggle for a just world, HELLER FØRE VAR! www.spireorg.no http://inspirerende.wordpress.com spire@utviklingsfondet.no Innhold OLJEFONDET UT AV MONSANTO GENRØVERI HVEM ER MONSANTO? KAN VI TA SJANSEN? VÅRE PENSJONSPENGER DET FINNES

Detaljer

THOR SØRHEIM THOR SØRHEIM HEGREHØYDEN HERON HEIGHTS POEMS DIKT

THOR SØRHEIM THOR SØRHEIM HEGREHØYDEN HERON HEIGHTS POEMS DIKT THOR SØRHEIM THOR SØRHEIM HEGREHØYDEN HERON HEIGHTS DIKT POEMS I I DET SKAL IKKE MER TIL NO MORE IS NEEDED Det skal ikke mer til enn at lyset plukker opp ei skiferhelle i åkerkanten langs den gamle tjodgata

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

NOF RAPPORTSERIE RAPPORT NR. 2-2004. Terje Lislevand. FUGLER OG KRAFTLEDNINGER Metoder for å redusere risikoen for kollisjoner og elektrokusjon

NOF RAPPORTSERIE RAPPORT NR. 2-2004. Terje Lislevand. FUGLER OG KRAFTLEDNINGER Metoder for å redusere risikoen for kollisjoner og elektrokusjon NOF RAPPORTSERIE RAPPORT NR. 2-2004 Terje Lislevand FUGLER OG KRAFTLEDNINGER Metoder for å redusere risikoen for kollisjoner og elektrokusjon NORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF) Trondheim 2004 Terje Lislevand

Detaljer

Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard

Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard 632 Faglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita Anne Sverdrup-Thygeson, Oddvar Hanssen, Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth

Velkommen til Afrika. Odd Magne Doseth AFRIKANSK VILT Velkommen til Afrika Formålet med denne boken er å vise de mest vanlige afrikanske dyreartene ved hjelp av bilder og tekst. Den er ikke et fullstendig oppslagsverk da det ikke har blitt

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer