Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstil ing 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstil ing 2013"

Transkript

1 Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstilling 2013

2 Bredli pyton (Morelia bredli) <2.6 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Steinete områder langs elveløp Rocky areas along creek-beds CITES II Beskyttet men ikke direkte truet Cites II Protected but not directly endangered Australia Bredli pyton er en ørkenslange som holder til i Australia. I likhet med andre slanger har den en todelt tunge som brukes når den skal lukte. Ved å bevege tungen ut av munnen fanger den opp molekyler i luften. Når så tungen tas inn i munnen igjen puttes de to tungespissene opp i ganen der molekylene blir analysert i noe som kalles Jacobsons organ. Dette spesialiserte organet finnes kun hos slanger og noen øgler, og gjør at slanger har usedvanlig god luktesans. The Centralian Python is a desert snake that lives in Australia. In similarity with other snakes it has a chemosensory forked tongue used when it is exploring scents in the air. By flicking its tongue the tongue picks up airborne molecules. When the tongue withdraws to the mouth these molecules are identified in Jacobson s organ. This specialized organ is only found in snakes and in some groups of lizards, and gives these animals a good sense of smell.

3 Brun indigosnok (Drymarchon melanurus) <2.4 m Pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr Mammals, birds, amphibians and reptiles Lever i mange typer terreng; skog, savanne, gressland og ørken Vide variety of habitats; forest, savannah, grassland and desert Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN red list) Belize, Guatemala, Mexico og USA Belize, Guatemala, Mexico and United States Brun indigosnok er en dagaktiv slange som liker seg i ganger og små huler, og den bruker ofte huler til å legge eggene sine i. Slangeegg har i likhet med fugleegg en stor plomme som gir næring til slangefosteret, og eggeskallet er utviklet slik at både vann og luft trenger igjennom. Dette sikrer slangefosteret det det trenger for å vokse. Når slangen er ferdig utviklet vil den bruke en eggtann som den har ytterst på snuten for få åpnet eggeskallet. Western Indigo Snakes are diurnal snakes that like tunnels underground, and they often use burrows to lay their eggs. Snake eggs have in similarity with bird eggs a large yolk to nourish the snake-embryo. The egg shell will pass oxygen and water which also is necessary for development of the snake-embryo. When the young snake is fully developed it will escape from the egg helped by a small egg tooth.

4 Californisk kongesnok (Lampropeltis getula californiae) <2.1 m Pattedyr, krypdyr, amfibier, insekter, fugler og egg Mammals, reptiles, amphibians, insects, birds and egg Lever i mange typer terreng; fra sump til skog og ørken Vide variety of habitats; from swamps to forest and desert Ikke truet Not threatened USA og Mexico United States and Mexico Californisk kongesnok er en slange som spiser det den får tak i en såkalt generalist. Når den skal svelge byttet den har fanget vil små dyr svelges rett ned, mens større dyr derimot vil svelges med hodet først. Dette forhindrer at slangen setter lemmene til byttedyret fast i halsen. Slanger kan svelge byttedyr som har en diameter som er flere ganger større enn sitt eget hode! Dette er mulig ved at de delvis hekter kjevene av ledd, og fordi huden i dette området er svært elastisk. California King Snake is a generalist - meaning it eats what is available at the moment. Small prey will be swallowed without regard for its orientation; bigger prey will be swallowed head first. This prevents the limbs of the prey to get stuck in the snakes throat. A snake can swallow prey that has a diameter several times its own head. This is possible by partial dislocation of the jaws and by high elasticity in the skin is this area.

5 Cuba boa (Epicrates angulifer) < 4.8m Gnagere, fugler, flaggermus og øgler Rodents, birds, bats and lizards Skog og klippeterreng. Woodland and rocky habitat. Nær truet (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Near threatened (IUCN Red List) CITES II Protected but not directly endangered Cuba Cuba boa lever på øya Cuba, og er den største slangen funnet på de karibiske øyer (med unntak av Trinidad der det finnes grønn anakonda). De er bakholdsjegere og ligger stille og venter på bytte for så raskt hugge til og kvele det. De er kjent for sitt hissige temperament og selv unge slanger vil kunne hogge langt. Cuban boas are found on Cuba, and they are the largest snakes found in the Caribbean Islands (except from Trinidad where there are green anacondas). They are ambush predators that will fast strike the prey, and then constrict it. They are known for their bad attitude and even juveniles will strike and launch long.

6 Firstripet rottesnok (Elaphe quatuorlineata) < 2.5m Små pattedyr, fugler, egg og øgler Small mammals, birds, egg and lizards Skog og busklandskap, våtmarker og jordbruksområder Forests, shrubland, wetlands and cultivated land Nær truet (IUCN rødliste) Near threatened (IUCN red list) Sørøst Europa South East Europe Firstripet rottesnok er Europas største slange. Den er rask og kjennetegnes av sin slanke kropp og sine fire mørke langsgående striper. Når den klekkes ut fra egget er den flekkete, men skifter farge og får fire mørkere striper som går langs hele kroppen når de blir voksne. The Four-lined snake is Europe s largest snake. It is agile and slender, and recognized by the dark stripes. When it hatches it is blotched but undergoes colour changes as it develops and an adult has four dark longitudinal stripes.

7 Grønn trepyton (Morelia viridis) < 2.2 m Små pattedyr, fugler og øgler Small mammals, birds and lizards Trelevende slange som finnes i regnskog langs kysten og opp til 2000 meter Arboreal and found in coastal rainforest and rainforest up to 2000 meters Livskraftig (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Least concern (IUCN red list) CITES II Protected but not directly endangered Australia, Indonesia og Papua ny-guinea Australia, Indonesia and Papua New Guinea Grønn trepyton er antageligvis en av de mest omtalte pytonslangene. De er godt kjent for sitt flotte utseende. Voksne individer finnes stort sett i grønne fargevarianter som gjør det enkelt å gjemme seg i regnskogen. Nyklekte slanger er derimot gule, oransje, røde eller nesten sorte! Når de runder to år vil de fleste skifte farge til den voksne fargedrakten. Green Tree Python is probably one of the most mentioned pythons and is famous for its great beauty. Adults are found in several green morphs that are well camouflaged for the life in the rainforest. The neonates on the contrary are yellow, orange, red or even almost black! They turn green their second year.

8 Gul anakonda (Eunectes notaeus) < 3.0 m Pattedyr, fugler, kaimaner, skilpadder, øgler og fisk Mammals, birds, caimans, turtles, lizards and fish Områder med vann; sumper, saktegående elver og savanneområder som oversvømmes regelmessig Aquatic habitats; swamps, slow moving rivers and seasonally-flooded savannas CITES II beskyttet men ikke direkte truet CITES II Protected but not directly endangered Paraguay, Brasil, Argentina og Uruguay Gul anakonda er en kvelerslange som tilbringer mye av livet sitt i vann. Den jakter hovedsakelig ved å ligge skjult i vannkanten og vente på at et bytte skal komme til vannet for å drikke. Slangen vil så raskt gripe tak, kveile seg rundt og kvele byttet. Gule anakondaer føder levende unger, og de både parer seg og føder ungene sine i vann. The Yellow Anaconda is a constrictor with an aquatic lifestyle. It hunts primarily by waiting for prey by the water s edge. When the prey comes to drink it will quickly grab, coil around and constrict it. The Yellow Anaconda gives birth to live young, and they will both mate and give birth in the water.

9 Kongeboa (Boa constrictor) < 3 m Pattedyr, men også flaggermus, fugler og øgler Small mammals, but also bats, birds and lizards Mange ulike levesteder; regnskog, gressletter og dyrket mark fra kysten og opp til 1000m Many habitats; rainforest, grassland and agricultural land from the coast and up to 1000meters CITES II beskyttet men ikke direkte truet CITES II Protected but not directly endangered Nordlig Sør-Amerika og karibiske øyer Northern South-America and The Caribbean Kongeboaen er en slange som ikke legger egg men føder levende unger. Den kan få over 60 stykker i kullet! I Sør Amerika spiller kongeboaen en rolle i bekjempelse av sykdommen leishmaniasis. Denne alvorlige sykdommen forårsakes av en parasitt som finnes blant annet hos pungdyr, og overføres til mennesker via insektsbitt. Kongeboaen spiser pungdyrene og holder dermed både pungdyrbestanden og sykdomssmitten nede. The Common Boa is a snake that don t lay eggs, but give birth to live young. It can give birth to over 60 neonates at the same time! In South America the Common Boa plays a role in the control of the disease leishmaniasis. This severe disease are caused by a parasite found in opossums (among others), and are transmitted to humans by insect-bites. The Common Boa eats opossums and by regulating the opossum population also regulates the transmission of the disease.

10 Kongepyton (Python regius) 1.5 < m Små pattedyr og noen ganger fugler Small mammals and sometimes birds Våt og tørr savanne og savanne skog Wet or dry savanna and savanna woodland Livskraftig (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Least concern (IUCN red list) CITES II Protected but not directly endangered Sentral og Vest-Afrika Central and West Africa Kongepyton kalles ofte for ballpyton fordi den ruller seg sammen til en ball hvis den føler seg truet. Den er relativt liten, av godt gemytt og klarer seg godt i fangenskap. Dette har ført til at de har blitt en av verdens mest populære kjæledyr slanger. De avles frem med spesielle farger og tegninger, og sjeldne fargekombinasjoner kan selges for opptil US dollar! The Royal Python are also called Ball Python because it is known to roll into a ball when it feels threatened. It is small, have a good temperament and adapt well to captivity. This has made it one of the most popular pet snakes in the world. It is bred in different colour forms and patterns, and rare cultivars are sold up to US$ !

11 Kornsnok (Pantherophis guttatus) < 1.8m Pattedyr, fugler og øgler Mammals, birds and lizards Denne slangen liker å gjemme seg i sprekker og hull, men er også flink til å klatre. Finnes i mange ulike habitater This species is semi-fossorial, and uses crevices and borrows for shelter. Live in a wide variety of habitats Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN Red List) USA og Mexico United States and Mexico Disse slangene var tidligere vanlig å finne i nærheten av kornlager i sørlige USA. Der spiste de musene som levde i kornet - derav navnet Kornsnok. Kornsnoken er populær som kjæledyr i andre land, den klarer seg bra i fangenskap og er enkel å ale frem. De er vanligvis røde eller orange i fargen, men finnes i mange fargevarianter. I naturen liker de å grave seg ned eller gjemme seg i gnagerganger eller hule trerøtter. In earlier days in south USA, the Corn Snake was frequently found near corn cribs. The corn attracted mice and the mice attracted the snakes, hence the name Corn Snake. The Corn Snakes do well in captivity and are a popular pet species that are commonly bred for the pet trade. They are normally red or orange in color, but come in a variety of color forms. In the wild they are fossorial and use rodent burrows and tree root canals for shelter.

12 Kyst teppepyton (Morelia spilota mcdowelli) <4 m Pattedyr, øgler, fugler og flaggermus Small mammals, lizards, birds and bats Mange ulike terrengtyper; Skog- og buskterreng, kyst og innlandsområder Wide variety of habitats; Forest and shrublands, coastal and inland areas Livskraftig (IUCN Rødliste) CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet Least concern (IUCN Red List) Cites II Protected but not directly endangered Australia Kyst teppepyton er veldig godt kamuflert. Den er hovedsakelig en bakholdsjeger som kan ligge helt stille i terrenget i flere uker for så å slå til når det går et dyr forbi. I tillegg kan den aktivt søke opp bytte, som for eksempel fugleunger i reder eller sovende dyr. En voksen teppepyton kan drepe og spise et bytte som veier opptil 60 % av sin egen kroppsvekt. Coastal Carpet Python are extremely cryptic. They are ambush predators, and can wait for weeks hardly without moving for a pray to come by. In addition they can also search active for prey like nestling birds and sleeping animals. An adult Coastal Carpet Python can kill and eat pray that weigh up to 60% of its own bodyweight.

13 Macklotii pyton (Liasis mackloti) <3.0 m Pattedyr, fugler, øgler og små krokodiller Mammals, birds, lizards and small crocodiles Finnes nær vann; sumper, innsjøer, våte skogsområder og oversvømt gressland Found near water; swamps, lakes, wet forest and flooded grassland CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Indonesia Indonesia Macklotii pyton kalles ofte vannpyton fordi de tilbringer mesteparten av tiden i ferskvann. Her jakter den på små dyr som kommer ned til vannet for å drikke, på vannfugler, og de kan til og med spise nyklekte krokodiller! Unge Macklotii pyton spiser også en del frosk, fisk og øgler. Macklotii pythons are also called Water pythons because they spend most of their time in freshwater. There they prey on small animals that come to drink, water birds and even hatchling crocodiles! Juveniles can also eat smaller prey like frogs, fish and lizards.

14 Nordlig hvitleppepyton (Leiopython albertisii) <1.8 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Finnes i mange ulike habitat men hovedsakelig regnskog Found in many habitats but mainly rainforest CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Ny Guinea New Guinea Nordlig hvitleppepyton legger 7 15 egg, og eggene vil utvikles til slangebarn kun ved rett luftfuktighet og temperatur. Hunnen vil legge eggene på et passende sted slik at de ligger i en liten haug, og så legge seg i en kveil over dem. Denne atferden finner man hos alle pytonslanger, og vil regulere temperatur og forhindre væsketap fra eggene. Flere pytonarter vil under rugeperioden ha regelmessige skjelvinger i kroppen. Dette tror man kan produsere varme slik at eggene får høyere temperatur enn de ellers ville fått. Hunner som ruger kan også være aggressive og forsvare eggene mot rovdyr. The Northern White-lipped Python lay 7-15 eggs, and the eggs will develop only under the right humidity and temperature. The female will find a suitable place to lay her eggs in a pile, and then coil around them. This brooding behavior is found in all python species, and helps regulate the temperature and conserve water. Several python species shiver at regular intervals during the brooding. This shivering may produce heat, and rise the temperature in the eggs. Brooding females tend to be aggressive and defend the eggs from predators.

15 Papuapyton (Apodora papuana) <4.7 m Pattedyr, krypdyr og fugler Mammals, reptiles and birds Monsunskog, savanneskog og savanne Monsoon forest, savanna-woodland and savanna CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Ny Guinea New Guinea Papuapyton har i likhet med de fleste andre pytonslanger seks rader med tenner i munnen; to rader i underkjeven og fire i overkjeven. Tennene er bakoverbøyde for å forhindre at byttet unnslipper og for å gjøre det lettere å svelge byttet. Slangen vil miste noen tenner en gang i blant, disse erstattes da av nye tenner som gror opp. Papua pythons have in similarity with other pythons six rows of teeth in the mouth; two in the lower jaw and four in the upper jaw. The teeth point backwards to prevent prey escaping, and also to help swallow the prey. The snake will lose teeth throughout its life and they will be replaced by new ones.

16 Rød regnbueboa (Epicrates cenchria) <2 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Savanne, skogs-savanne og tropisk regnskog Savanna, savanna-woodland and tropical rainforest CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet Cites II Protected but not directly endangered Nord østlig del av Sør-Amerika Northeast part of South America Dette er en slange som finnes over et vidt område, og det finnes mange underarter med forskjellige mønstre og fargevarianter. I likhet med en del andre boaslanger har den røde regnbueboaen varmeregistrerende sensorer. Disse ligger i små åpninger på over- og underkjeven, og gjør at slangen kan se byttet fordi kroppsvarmen til byttet skiller seg ut fra de kaldere omgivelsene. The South American Rainbow Boa is widespread, and has many subspecies with different patterns and colors. In similarity with some other boas they possess heat-receptors. These receptors are located in small pits in the upper- and lower lip, and enable the snake to see the prey purely by its body heat.

17 Sort indigosnok (Drymarchon couperi) Vernestatus conservation: Utbredelse distribution: <2.6 m Pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr Mammals, birds, amphibians and reptiles Lever i mange typer terreng; blant annet ulike skog- og busklandskap, sanddyne områder og våtlandskap Vide variety of habitats; ex. forest- and scrub areas, sandhills and wet areas Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN red list) USA United States Sort indigosnok er en sterk slange som spiser alt den klarer å overmanne, deriblant giftige slanger. Den har høy immunitet mot slangegift slik at den sjelden blir varig skadet hvis den blir bitt når den jakter på giftslanger. Den dreper bytte ved hjelp av sitt sterke bitt, men kan også svelge byttet levende. Sort indigosnok er også selv et byttedyr, og blir blant annet jaktet på av rovfugler, kjøttetende pattedyr og andre slanger. Eastern Indigo Snake is a strong snake that eats everything it can overpower, also venomous snakes. It has a high degree of immunity to the venom of venomous snakes, and is seldom seriously injured if it is bitten. It kills the prey with its powerful bite, or chews on the prey until it is immobilized and then eats it alive. The Eastern Indigo Snake is also a prey species for several predators like raptorial birds, carnivorous mammals and other snakes.

18 Taiwan beauty snake (Orthriophis taeniurus friesi) < 2.7 m Gnagere og fugler Rodents and birds Lever i mange typer terreng. De trives på bakken, men er gode klatrere og finnes hovedsakelig i skogsområder Vide variety of habitats; thrives on the ground but are good tree climbers and often found in the forest Ikke truet Not threatened Taiwan Taiwan beauty snake er en fargerik kvelerslange som lever på øya Taiwan i Asia. Disse har historisk blitt holdt som kjæledyr for å holde rotte- og musepopulasjonen i nærheten av bosteder nede, og er fortsatt populær som kjæledyr i dag. Hvis den føler seg truet kan den forme forkroppen til en stor S og vibrere med halen. Provoseres den tilstrekkelig kan den hogge gjentatte ganger. Dette gjør at unge slangetemmere ofte øver seg på denne slangetypen før de tar sjansen på den meget giftige kobraen. Taiwan beauty snake are a colorful constrictor native to the island of Taiwan. These have historically been kept by the locals for their rodent-catching abilities. Today they are popular pets in many countries. When threatened it can draw its forepart up to a big S and vibrate its tale while it faces the enemy. If it is further provoked it can strike repeatedly. Young snake charmers use this to practice, before they challenge the venomous cobra.

19 Texas rottesnok (Pantherophis obsoletus lindheimeri) <2.1 m Pattedyr, amfibier, insekter, fugler og egg Mammals, amphibians, insects, birds and egg Lever i mange typer terreng; fra sump til skog og gressland Vide variety of habitats; from swamps to forest and grassland Ikke truet Not threatened USA De fleste slanger har relativt dårlig syn. De klarer ikke å se farger eller detaljer, men oppfatter lett små bevegelser. Slanger vil aldri blunke, fordi de mangler øyelokk. De har istedenfor et gjennomsiktig skjell over øyet som beskytter øyet mot skader. Texas rottesnok har runde pupiller, noe som kjennetegner de fleste dagaktive slanger. Nattaktive slanger har derimot vertikale pupiller som kan lukkes nesten igjen ved sterkt lys. Most snakes have poor eyesight. They are unable to see details or colors, but are sensible to movement. Snakes cannot blink because of the absence of eyelids. Their eyes are instead protected by a transparent scale. Texas Rat Snake have in similarity to other diurnal snakes round pupils. Most nocturnal snakes have vertical elliptical pupils that can shut down their pupils in response to light.

20 Østlig revesnok (Elaphe vulpina gloydi) < 1.7m Små pattedyr, fugler, egg, frosk og insekter Small mammals, birds, egg, frogs and insects Hovedsakelig våtmarker men finnes også i tørrere habitat Mostly wetlands but can also be found in drier habitats Det er nedgang i antallet østlig revesnok, og den er lokalt fredet. The population is declining, and the species are locally protected Nord Amerika North America Østlig revesnok finner man oftest i nærheten av vann, og de kan svømme lange distanser i åpent vann og mellom øyer. I sommerperioden er slangene aktive på dagtid. På vinteren overvintrer de flere slanger sammen i samme hule. Hvis den østlige revesnoken føler seg truet kan den legge seg i en kveil og vibrere med halen for å etterligne en klapperslange. Den blir ofte forvekslet med giftige slangearter, men den er helt ufarlig for mennesker. The Eastern fox snakes are often found near water and can swim long distances in open water and between islands. They are active in the summertime during the day. In winter they hibernate in burrows where several snakes can share overwintering sites. When the Eastern fox snakes feel threatened they can coil up and vibrate their tale like a rattlesnake, and are often mistaken for venomous species. They are however non-venomous and harmless to humans.

21 Timorpyton (Python timoriensis) < 2-3 m Pattedyr, fugler og øgler Mammals, birds and lizards Åpne skoger og gressområder Open forests and grasslands CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Indonesia Timorpyton er en kvelerslange og er ikke giftig. For å finne byttedyr har den som mange andre pytonslanger en spesiell egenskap; den kan registrere varme! På overleppen til pytonslangene ser du små fordypninger her ligger varmeregistrerende sensorer som gjør at slangen kan se de varmblodige byttedyrene. Dette gjør at den nattaktive timorpyton kan fange mat selv i stummende mørke! Timor python is a non-venomous constrictor. In similarity to other pythons it has a special trait that helps locate prey; it is able to detect different temperatures. Labial pits on its upper lip register infrared radiation and makes it see its warm-blooded prey. This enables this nocturnal snake to catch food even in the complete darkness!

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Oppstartprøve Bokmål Del 1 Salto Zoo I Salto Zoo er det dyr fra hele verden. Det er både ville dyr og husdyr. Det er løver, lamaer, slanger, sjimpanser og krokodiller. Dørene åpnes

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn.

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn. 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2016-2017 i : ENGELSK for 1.trinn. Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Quest arbeidsbok, Quest digital tavleressurs, kort,, spill og Salaby Hver dag. Augu st- Septe

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 1. TRINN høst 2016 Læreverk: Quest Faglærer: Linda Hirth

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 1. TRINN høst 2016 Læreverk: Quest Faglærer: Linda Hirth ÅRPLAN I NGLK FOR 1. TRINN høst 2016 Læreverk: Quest Fag: Linda Hirth A U G P T MÅL (K06) TMA ARBIDFORM VURDRING pråklæring Muntlig kriftlig Kultur, samfunn og litteratur og lse lytte etter og e instruksjoner

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Hvitkinngås på vårtrekk

Hvitkinngås på vårtrekk Hvitkinngås på vårtrekk 3 hekkebestander: Russisk / Baltisk : 420 000 ind. ------------------ Grønlandsk: 55 000 ind. ------------------ Svalbard: 29 000 ind. Trekkruter på våren Vesterålen Helgeland

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land

Kultur, samfunn og litteratur samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land A U G P T A U ÅRPLAN I NGLK FOR 1. TRINN høst 2017 Læreverk: Quest, Fag: Madeleine Tolleshaug og Malin Knudsen MÅL (K06) TMA ARBIDFORM VURDRING pråklæring og lse Muntlig lytte etter og e instruksjoner

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

"The great Aim of Education is not Knowledge but Action"

The great Aim of Education is not Knowledge but Action "The great Aim of Education is not Knowledge but Action" - Herbert Spencer Synergy Worldwide - "Hvordan registrere seg som kunde". Innhold Velkommen - side 3 Hvordan registrere seg som kunde - side 4 Hvordan

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

English Notice! Start your answer to every main question on a new page.

English Notice! Start your answer to every main question on a new page. English Notice! Start your answer to every main question on a new page. Question 1: a) Bryophytes consist of three separate evolutionary land plant lines. What is the name of these three groups? All bryophytes

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

Slanger. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Slanger. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll 2008 1 Slanger Innhold UTBREDELSE... 2 GENERELL BIOLOGI... 2 KJENNETEGN... 2 Hoggorm... 2 Buorm... 2 Slettsnok... 3 LIVSSYKLUS... 3 ATFERD... 4 FØDEOPPTAK... 4 SLANGER SOM

Detaljer

OPPSUMMERINGSDOKUMENT

OPPSUMMERINGSDOKUMENT 26. 8. 2010 LONDON OPPSUMMERINGSDOKUMENT 1 Innhold 1.0 Invitasjonene og turplanleggingen... 3 2.0 Deltagerliste... 4 3.0 Avreisedag... 5 4.0 London-oppholdet... 6 4.1 Dag 1 - Ankomsten... 6 4.2 Dag 2 Jackie

Detaljer

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen:

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen: Side 1 af 12 Nordisk Tilsynskonferanse 2016 ag 1 Proporsjonalitet og rimelighet ruppeoppgaver På de neste sidene finner du 5 bilder hentet fra hverdagen som inspektør. jør din egen vurdering og dis sidemannen

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 - Eksamensdato: 18.05.2009

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting?

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Associate Professor Laura E. M. Traavik I dag Definere og diskutere mangfold Mangfold og kontekst Hvordan møter vi mangfold? Hvordan jobber vi med mangfold?

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Striped cowl. By Matilde Skår

Striped cowl. By Matilde Skår Striped cowl By Matilde Skår Ikke for kommersielt bruk Vanskelighetsgrad: Lett Størrelse: Onesize Mål på ferdig arbeid: Lengde (omkrets): 125 cm Bredde: 20 cm Garn: Tynn alpakka, Du store alpakka (100

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Teak Fakta og Myter. Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje

Teak Fakta og Myter. Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje Teak Fakta og Myter Teak Fakta og Myter Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje Hogstmengde, metoder, dimensjoner, kvalitet etc. Fokus på Burma og Indonesia Teak Markedet world-wide

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum Sex! Jesuskirka 13. mai 2007 Maren og Sven Weum Kvinne Mann Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1. Mosebok 1.27 Kvinne GUD Mann Og Gud

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer