Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstil ing 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstil ing 2013"

Transkript

1 Slangeoversikt Tropiske Slanger Utstilling 2013

2 Bredli pyton (Morelia bredli) <2.6 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Steinete områder langs elveløp Rocky areas along creek-beds CITES II Beskyttet men ikke direkte truet Cites II Protected but not directly endangered Australia Bredli pyton er en ørkenslange som holder til i Australia. I likhet med andre slanger har den en todelt tunge som brukes når den skal lukte. Ved å bevege tungen ut av munnen fanger den opp molekyler i luften. Når så tungen tas inn i munnen igjen puttes de to tungespissene opp i ganen der molekylene blir analysert i noe som kalles Jacobsons organ. Dette spesialiserte organet finnes kun hos slanger og noen øgler, og gjør at slanger har usedvanlig god luktesans. The Centralian Python is a desert snake that lives in Australia. In similarity with other snakes it has a chemosensory forked tongue used when it is exploring scents in the air. By flicking its tongue the tongue picks up airborne molecules. When the tongue withdraws to the mouth these molecules are identified in Jacobson s organ. This specialized organ is only found in snakes and in some groups of lizards, and gives these animals a good sense of smell.

3 Brun indigosnok (Drymarchon melanurus) <2.4 m Pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr Mammals, birds, amphibians and reptiles Lever i mange typer terreng; skog, savanne, gressland og ørken Vide variety of habitats; forest, savannah, grassland and desert Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN red list) Belize, Guatemala, Mexico og USA Belize, Guatemala, Mexico and United States Brun indigosnok er en dagaktiv slange som liker seg i ganger og små huler, og den bruker ofte huler til å legge eggene sine i. Slangeegg har i likhet med fugleegg en stor plomme som gir næring til slangefosteret, og eggeskallet er utviklet slik at både vann og luft trenger igjennom. Dette sikrer slangefosteret det det trenger for å vokse. Når slangen er ferdig utviklet vil den bruke en eggtann som den har ytterst på snuten for få åpnet eggeskallet. Western Indigo Snakes are diurnal snakes that like tunnels underground, and they often use burrows to lay their eggs. Snake eggs have in similarity with bird eggs a large yolk to nourish the snake-embryo. The egg shell will pass oxygen and water which also is necessary for development of the snake-embryo. When the young snake is fully developed it will escape from the egg helped by a small egg tooth.

4 Californisk kongesnok (Lampropeltis getula californiae) <2.1 m Pattedyr, krypdyr, amfibier, insekter, fugler og egg Mammals, reptiles, amphibians, insects, birds and egg Lever i mange typer terreng; fra sump til skog og ørken Vide variety of habitats; from swamps to forest and desert Ikke truet Not threatened USA og Mexico United States and Mexico Californisk kongesnok er en slange som spiser det den får tak i en såkalt generalist. Når den skal svelge byttet den har fanget vil små dyr svelges rett ned, mens større dyr derimot vil svelges med hodet først. Dette forhindrer at slangen setter lemmene til byttedyret fast i halsen. Slanger kan svelge byttedyr som har en diameter som er flere ganger større enn sitt eget hode! Dette er mulig ved at de delvis hekter kjevene av ledd, og fordi huden i dette området er svært elastisk. California King Snake is a generalist - meaning it eats what is available at the moment. Small prey will be swallowed without regard for its orientation; bigger prey will be swallowed head first. This prevents the limbs of the prey to get stuck in the snakes throat. A snake can swallow prey that has a diameter several times its own head. This is possible by partial dislocation of the jaws and by high elasticity in the skin is this area.

5 Cuba boa (Epicrates angulifer) < 4.8m Gnagere, fugler, flaggermus og øgler Rodents, birds, bats and lizards Skog og klippeterreng. Woodland and rocky habitat. Nær truet (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Near threatened (IUCN Red List) CITES II Protected but not directly endangered Cuba Cuba boa lever på øya Cuba, og er den største slangen funnet på de karibiske øyer (med unntak av Trinidad der det finnes grønn anakonda). De er bakholdsjegere og ligger stille og venter på bytte for så raskt hugge til og kvele det. De er kjent for sitt hissige temperament og selv unge slanger vil kunne hogge langt. Cuban boas are found on Cuba, and they are the largest snakes found in the Caribbean Islands (except from Trinidad where there are green anacondas). They are ambush predators that will fast strike the prey, and then constrict it. They are known for their bad attitude and even juveniles will strike and launch long.

6 Firstripet rottesnok (Elaphe quatuorlineata) < 2.5m Små pattedyr, fugler, egg og øgler Small mammals, birds, egg and lizards Skog og busklandskap, våtmarker og jordbruksområder Forests, shrubland, wetlands and cultivated land Nær truet (IUCN rødliste) Near threatened (IUCN red list) Sørøst Europa South East Europe Firstripet rottesnok er Europas største slange. Den er rask og kjennetegnes av sin slanke kropp og sine fire mørke langsgående striper. Når den klekkes ut fra egget er den flekkete, men skifter farge og får fire mørkere striper som går langs hele kroppen når de blir voksne. The Four-lined snake is Europe s largest snake. It is agile and slender, and recognized by the dark stripes. When it hatches it is blotched but undergoes colour changes as it develops and an adult has four dark longitudinal stripes.

7 Grønn trepyton (Morelia viridis) < 2.2 m Små pattedyr, fugler og øgler Small mammals, birds and lizards Trelevende slange som finnes i regnskog langs kysten og opp til 2000 meter Arboreal and found in coastal rainforest and rainforest up to 2000 meters Livskraftig (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Least concern (IUCN red list) CITES II Protected but not directly endangered Australia, Indonesia og Papua ny-guinea Australia, Indonesia and Papua New Guinea Grønn trepyton er antageligvis en av de mest omtalte pytonslangene. De er godt kjent for sitt flotte utseende. Voksne individer finnes stort sett i grønne fargevarianter som gjør det enkelt å gjemme seg i regnskogen. Nyklekte slanger er derimot gule, oransje, røde eller nesten sorte! Når de runder to år vil de fleste skifte farge til den voksne fargedrakten. Green Tree Python is probably one of the most mentioned pythons and is famous for its great beauty. Adults are found in several green morphs that are well camouflaged for the life in the rainforest. The neonates on the contrary are yellow, orange, red or even almost black! They turn green their second year.

8 Gul anakonda (Eunectes notaeus) < 3.0 m Pattedyr, fugler, kaimaner, skilpadder, øgler og fisk Mammals, birds, caimans, turtles, lizards and fish Områder med vann; sumper, saktegående elver og savanneområder som oversvømmes regelmessig Aquatic habitats; swamps, slow moving rivers and seasonally-flooded savannas CITES II beskyttet men ikke direkte truet CITES II Protected but not directly endangered Paraguay, Brasil, Argentina og Uruguay Gul anakonda er en kvelerslange som tilbringer mye av livet sitt i vann. Den jakter hovedsakelig ved å ligge skjult i vannkanten og vente på at et bytte skal komme til vannet for å drikke. Slangen vil så raskt gripe tak, kveile seg rundt og kvele byttet. Gule anakondaer føder levende unger, og de både parer seg og føder ungene sine i vann. The Yellow Anaconda is a constrictor with an aquatic lifestyle. It hunts primarily by waiting for prey by the water s edge. When the prey comes to drink it will quickly grab, coil around and constrict it. The Yellow Anaconda gives birth to live young, and they will both mate and give birth in the water.

9 Kongeboa (Boa constrictor) < 3 m Pattedyr, men også flaggermus, fugler og øgler Small mammals, but also bats, birds and lizards Mange ulike levesteder; regnskog, gressletter og dyrket mark fra kysten og opp til 1000m Many habitats; rainforest, grassland and agricultural land from the coast and up to 1000meters CITES II beskyttet men ikke direkte truet CITES II Protected but not directly endangered Nordlig Sør-Amerika og karibiske øyer Northern South-America and The Caribbean Kongeboaen er en slange som ikke legger egg men føder levende unger. Den kan få over 60 stykker i kullet! I Sør Amerika spiller kongeboaen en rolle i bekjempelse av sykdommen leishmaniasis. Denne alvorlige sykdommen forårsakes av en parasitt som finnes blant annet hos pungdyr, og overføres til mennesker via insektsbitt. Kongeboaen spiser pungdyrene og holder dermed både pungdyrbestanden og sykdomssmitten nede. The Common Boa is a snake that don t lay eggs, but give birth to live young. It can give birth to over 60 neonates at the same time! In South America the Common Boa plays a role in the control of the disease leishmaniasis. This severe disease are caused by a parasite found in opossums (among others), and are transmitted to humans by insect-bites. The Common Boa eats opossums and by regulating the opossum population also regulates the transmission of the disease.

10 Kongepyton (Python regius) 1.5 < m Små pattedyr og noen ganger fugler Small mammals and sometimes birds Våt og tørr savanne og savanne skog Wet or dry savanna and savanna woodland Livskraftig (IUCN rødliste) CITES II beskyttet men ikke direkte truet Least concern (IUCN red list) CITES II Protected but not directly endangered Sentral og Vest-Afrika Central and West Africa Kongepyton kalles ofte for ballpyton fordi den ruller seg sammen til en ball hvis den føler seg truet. Den er relativt liten, av godt gemytt og klarer seg godt i fangenskap. Dette har ført til at de har blitt en av verdens mest populære kjæledyr slanger. De avles frem med spesielle farger og tegninger, og sjeldne fargekombinasjoner kan selges for opptil US dollar! The Royal Python are also called Ball Python because it is known to roll into a ball when it feels threatened. It is small, have a good temperament and adapt well to captivity. This has made it one of the most popular pet snakes in the world. It is bred in different colour forms and patterns, and rare cultivars are sold up to US$ !

11 Kornsnok (Pantherophis guttatus) < 1.8m Pattedyr, fugler og øgler Mammals, birds and lizards Denne slangen liker å gjemme seg i sprekker og hull, men er også flink til å klatre. Finnes i mange ulike habitater This species is semi-fossorial, and uses crevices and borrows for shelter. Live in a wide variety of habitats Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN Red List) USA og Mexico United States and Mexico Disse slangene var tidligere vanlig å finne i nærheten av kornlager i sørlige USA. Der spiste de musene som levde i kornet - derav navnet Kornsnok. Kornsnoken er populær som kjæledyr i andre land, den klarer seg bra i fangenskap og er enkel å ale frem. De er vanligvis røde eller orange i fargen, men finnes i mange fargevarianter. I naturen liker de å grave seg ned eller gjemme seg i gnagerganger eller hule trerøtter. In earlier days in south USA, the Corn Snake was frequently found near corn cribs. The corn attracted mice and the mice attracted the snakes, hence the name Corn Snake. The Corn Snakes do well in captivity and are a popular pet species that are commonly bred for the pet trade. They are normally red or orange in color, but come in a variety of color forms. In the wild they are fossorial and use rodent burrows and tree root canals for shelter.

12 Kyst teppepyton (Morelia spilota mcdowelli) <4 m Pattedyr, øgler, fugler og flaggermus Small mammals, lizards, birds and bats Mange ulike terrengtyper; Skog- og buskterreng, kyst og innlandsområder Wide variety of habitats; Forest and shrublands, coastal and inland areas Livskraftig (IUCN Rødliste) CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet Least concern (IUCN Red List) Cites II Protected but not directly endangered Australia Kyst teppepyton er veldig godt kamuflert. Den er hovedsakelig en bakholdsjeger som kan ligge helt stille i terrenget i flere uker for så å slå til når det går et dyr forbi. I tillegg kan den aktivt søke opp bytte, som for eksempel fugleunger i reder eller sovende dyr. En voksen teppepyton kan drepe og spise et bytte som veier opptil 60 % av sin egen kroppsvekt. Coastal Carpet Python are extremely cryptic. They are ambush predators, and can wait for weeks hardly without moving for a pray to come by. In addition they can also search active for prey like nestling birds and sleeping animals. An adult Coastal Carpet Python can kill and eat pray that weigh up to 60% of its own bodyweight.

13 Macklotii pyton (Liasis mackloti) <3.0 m Pattedyr, fugler, øgler og små krokodiller Mammals, birds, lizards and small crocodiles Finnes nær vann; sumper, innsjøer, våte skogsområder og oversvømt gressland Found near water; swamps, lakes, wet forest and flooded grassland CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Indonesia Indonesia Macklotii pyton kalles ofte vannpyton fordi de tilbringer mesteparten av tiden i ferskvann. Her jakter den på små dyr som kommer ned til vannet for å drikke, på vannfugler, og de kan til og med spise nyklekte krokodiller! Unge Macklotii pyton spiser også en del frosk, fisk og øgler. Macklotii pythons are also called Water pythons because they spend most of their time in freshwater. There they prey on small animals that come to drink, water birds and even hatchling crocodiles! Juveniles can also eat smaller prey like frogs, fish and lizards.

14 Nordlig hvitleppepyton (Leiopython albertisii) <1.8 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Finnes i mange ulike habitat men hovedsakelig regnskog Found in many habitats but mainly rainforest CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Ny Guinea New Guinea Nordlig hvitleppepyton legger 7 15 egg, og eggene vil utvikles til slangebarn kun ved rett luftfuktighet og temperatur. Hunnen vil legge eggene på et passende sted slik at de ligger i en liten haug, og så legge seg i en kveil over dem. Denne atferden finner man hos alle pytonslanger, og vil regulere temperatur og forhindre væsketap fra eggene. Flere pytonarter vil under rugeperioden ha regelmessige skjelvinger i kroppen. Dette tror man kan produsere varme slik at eggene får høyere temperatur enn de ellers ville fått. Hunner som ruger kan også være aggressive og forsvare eggene mot rovdyr. The Northern White-lipped Python lay 7-15 eggs, and the eggs will develop only under the right humidity and temperature. The female will find a suitable place to lay her eggs in a pile, and then coil around them. This brooding behavior is found in all python species, and helps regulate the temperature and conserve water. Several python species shiver at regular intervals during the brooding. This shivering may produce heat, and rise the temperature in the eggs. Brooding females tend to be aggressive and defend the eggs from predators.

15 Papuapyton (Apodora papuana) <4.7 m Pattedyr, krypdyr og fugler Mammals, reptiles and birds Monsunskog, savanneskog og savanne Monsoon forest, savanna-woodland and savanna CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Ny Guinea New Guinea Papuapyton har i likhet med de fleste andre pytonslanger seks rader med tenner i munnen; to rader i underkjeven og fire i overkjeven. Tennene er bakoverbøyde for å forhindre at byttet unnslipper og for å gjøre det lettere å svelge byttet. Slangen vil miste noen tenner en gang i blant, disse erstattes da av nye tenner som gror opp. Papua pythons have in similarity with other pythons six rows of teeth in the mouth; two in the lower jaw and four in the upper jaw. The teeth point backwards to prevent prey escaping, and also to help swallow the prey. The snake will lose teeth throughout its life and they will be replaced by new ones.

16 Rød regnbueboa (Epicrates cenchria) <2 m Pattedyr og fugler Mammals and birds Savanne, skogs-savanne og tropisk regnskog Savanna, savanna-woodland and tropical rainforest CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet Cites II Protected but not directly endangered Nord østlig del av Sør-Amerika Northeast part of South America Dette er en slange som finnes over et vidt område, og det finnes mange underarter med forskjellige mønstre og fargevarianter. I likhet med en del andre boaslanger har den røde regnbueboaen varmeregistrerende sensorer. Disse ligger i små åpninger på over- og underkjeven, og gjør at slangen kan se byttet fordi kroppsvarmen til byttet skiller seg ut fra de kaldere omgivelsene. The South American Rainbow Boa is widespread, and has many subspecies with different patterns and colors. In similarity with some other boas they possess heat-receptors. These receptors are located in small pits in the upper- and lower lip, and enable the snake to see the prey purely by its body heat.

17 Sort indigosnok (Drymarchon couperi) Vernestatus conservation: Utbredelse distribution: <2.6 m Pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr Mammals, birds, amphibians and reptiles Lever i mange typer terreng; blant annet ulike skog- og busklandskap, sanddyne områder og våtlandskap Vide variety of habitats; ex. forest- and scrub areas, sandhills and wet areas Livskraftig (IUCN rødliste) Least concern (IUCN red list) USA United States Sort indigosnok er en sterk slange som spiser alt den klarer å overmanne, deriblant giftige slanger. Den har høy immunitet mot slangegift slik at den sjelden blir varig skadet hvis den blir bitt når den jakter på giftslanger. Den dreper bytte ved hjelp av sitt sterke bitt, men kan også svelge byttet levende. Sort indigosnok er også selv et byttedyr, og blir blant annet jaktet på av rovfugler, kjøttetende pattedyr og andre slanger. Eastern Indigo Snake is a strong snake that eats everything it can overpower, also venomous snakes. It has a high degree of immunity to the venom of venomous snakes, and is seldom seriously injured if it is bitten. It kills the prey with its powerful bite, or chews on the prey until it is immobilized and then eats it alive. The Eastern Indigo Snake is also a prey species for several predators like raptorial birds, carnivorous mammals and other snakes.

18 Taiwan beauty snake (Orthriophis taeniurus friesi) < 2.7 m Gnagere og fugler Rodents and birds Lever i mange typer terreng. De trives på bakken, men er gode klatrere og finnes hovedsakelig i skogsområder Vide variety of habitats; thrives on the ground but are good tree climbers and often found in the forest Ikke truet Not threatened Taiwan Taiwan beauty snake er en fargerik kvelerslange som lever på øya Taiwan i Asia. Disse har historisk blitt holdt som kjæledyr for å holde rotte- og musepopulasjonen i nærheten av bosteder nede, og er fortsatt populær som kjæledyr i dag. Hvis den føler seg truet kan den forme forkroppen til en stor S og vibrere med halen. Provoseres den tilstrekkelig kan den hogge gjentatte ganger. Dette gjør at unge slangetemmere ofte øver seg på denne slangetypen før de tar sjansen på den meget giftige kobraen. Taiwan beauty snake are a colorful constrictor native to the island of Taiwan. These have historically been kept by the locals for their rodent-catching abilities. Today they are popular pets in many countries. When threatened it can draw its forepart up to a big S and vibrate its tale while it faces the enemy. If it is further provoked it can strike repeatedly. Young snake charmers use this to practice, before they challenge the venomous cobra.

19 Texas rottesnok (Pantherophis obsoletus lindheimeri) <2.1 m Pattedyr, amfibier, insekter, fugler og egg Mammals, amphibians, insects, birds and egg Lever i mange typer terreng; fra sump til skog og gressland Vide variety of habitats; from swamps to forest and grassland Ikke truet Not threatened USA De fleste slanger har relativt dårlig syn. De klarer ikke å se farger eller detaljer, men oppfatter lett små bevegelser. Slanger vil aldri blunke, fordi de mangler øyelokk. De har istedenfor et gjennomsiktig skjell over øyet som beskytter øyet mot skader. Texas rottesnok har runde pupiller, noe som kjennetegner de fleste dagaktive slanger. Nattaktive slanger har derimot vertikale pupiller som kan lukkes nesten igjen ved sterkt lys. Most snakes have poor eyesight. They are unable to see details or colors, but are sensible to movement. Snakes cannot blink because of the absence of eyelids. Their eyes are instead protected by a transparent scale. Texas Rat Snake have in similarity to other diurnal snakes round pupils. Most nocturnal snakes have vertical elliptical pupils that can shut down their pupils in response to light.

20 Østlig revesnok (Elaphe vulpina gloydi) < 1.7m Små pattedyr, fugler, egg, frosk og insekter Small mammals, birds, egg, frogs and insects Hovedsakelig våtmarker men finnes også i tørrere habitat Mostly wetlands but can also be found in drier habitats Det er nedgang i antallet østlig revesnok, og den er lokalt fredet. The population is declining, and the species are locally protected Nord Amerika North America Østlig revesnok finner man oftest i nærheten av vann, og de kan svømme lange distanser i åpent vann og mellom øyer. I sommerperioden er slangene aktive på dagtid. På vinteren overvintrer de flere slanger sammen i samme hule. Hvis den østlige revesnoken føler seg truet kan den legge seg i en kveil og vibrere med halen for å etterligne en klapperslange. Den blir ofte forvekslet med giftige slangearter, men den er helt ufarlig for mennesker. The Eastern fox snakes are often found near water and can swim long distances in open water and between islands. They are active in the summertime during the day. In winter they hibernate in burrows where several snakes can share overwintering sites. When the Eastern fox snakes feel threatened they can coil up and vibrate their tale like a rattlesnake, and are often mistaken for venomous species. They are however non-venomous and harmless to humans.

21 Timorpyton (Python timoriensis) < 2-3 m Pattedyr, fugler og øgler Mammals, birds and lizards Åpne skoger og gressområder Open forests and grasslands CITES II Beskyttet, men ikke direkte truet CITES II Protected, but not directly endangered Indonesia Timorpyton er en kvelerslange og er ikke giftig. For å finne byttedyr har den som mange andre pytonslanger en spesiell egenskap; den kan registrere varme! På overleppen til pytonslangene ser du små fordypninger her ligger varmeregistrerende sensorer som gjør at slangen kan se de varmblodige byttedyrene. Dette gjør at den nattaktive timorpyton kan fange mat selv i stummende mørke! Timor python is a non-venomous constrictor. In similarity to other pythons it has a special trait that helps locate prey; it is able to detect different temperatures. Labial pits on its upper lip register infrared radiation and makes it see its warm-blooded prey. This enables this nocturnal snake to catch food even in the complete darkness!

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Oppstartprøve Bokmål Del 1 Salto Zoo I Salto Zoo er det dyr fra hele verden. Det er både ville dyr og husdyr. Det er løver, lamaer, slanger, sjimpanser og krokodiller. Dørene åpnes

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Hvitkinngås på vårtrekk

Hvitkinngås på vårtrekk Hvitkinngås på vårtrekk 3 hekkebestander: Russisk / Baltisk : 420 000 ind. ------------------ Grønlandsk: 55 000 ind. ------------------ Svalbard: 29 000 ind. Trekkruter på våren Vesterålen Helgeland

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi

EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK3005 Fiskens utviklingsbiologi Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 - Eksamensdato: 18.05.2009

Detaljer

OPPSUMMERINGSDOKUMENT

OPPSUMMERINGSDOKUMENT 26. 8. 2010 LONDON OPPSUMMERINGSDOKUMENT 1 Innhold 1.0 Invitasjonene og turplanleggingen... 3 2.0 Deltagerliste... 4 3.0 Avreisedag... 5 4.0 London-oppholdet... 6 4.1 Dag 1 - Ankomsten... 6 4.2 Dag 2 Jackie

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting?

Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Mangfold: Hva betyr det? Alt eller ingenting? Associate Professor Laura E. M. Traavik I dag Definere og diskutere mangfold Mangfold og kontekst Hvordan møter vi mangfold? Hvordan jobber vi med mangfold?

Detaljer

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen:

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen: Side 1 af 12 Nordisk Tilsynskonferanse 2016 ag 1 Proporsjonalitet og rimelighet ruppeoppgaver På de neste sidene finner du 5 bilder hentet fra hverdagen som inspektør. jør din egen vurdering og dis sidemannen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Slanger. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Slanger. Arnulf Soleng. Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for skadedyrkontroll 2008 1 Slanger Innhold UTBREDELSE... 2 GENERELL BIOLOGI... 2 KJENNETEGN... 2 Hoggorm... 2 Buorm... 2 Slettsnok... 3 LIVSSYKLUS... 3 ATFERD... 4 FØDEOPPTAK... 4 SLANGER SOM

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Striped cowl. By Matilde Skår

Striped cowl. By Matilde Skår Striped cowl By Matilde Skår Ikke for kommersielt bruk Vanskelighetsgrad: Lett Størrelse: Onesize Mål på ferdig arbeid: Lengde (omkrets): 125 cm Bredde: 20 cm Garn: Tynn alpakka, Du store alpakka (100

Detaljer

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum Sex! Jesuskirka 13. mai 2007 Maren og Sven Weum Kvinne Mann Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1. Mosebok 1.27 Kvinne GUD Mann Og Gud

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamensdag: Onsdag 1. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09:00-11:00 Vedlegg: Ingen Alle oppgavene teller likt og besvares kort. Oppgave 1. Hva menes med en ideell fri fordeling? Forklar denne ved bruk

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Teak Fakta og Myter. Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje

Teak Fakta og Myter. Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje Teak Fakta og Myter Teak Fakta og Myter Teak treet s geografisske vekstområder, naturlig og plantasje Hogstmengde, metoder, dimensjoner, kvalitet etc. Fokus på Burma og Indonesia Teak Markedet world-wide

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 ÅRSPLAN I Engelsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Stairs 1+2 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Numbers 35 36 37 38 Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016

Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016 Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 33-40 TALL 1-10 FARGER bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Livets utvikling. på en snor

Livets utvikling. på en snor Livets utvikling på en snor Det første livet Bakterienes tidsalder 3 milliarder år siden Det første livet på jorda var bakterier. De levde i havet. De har levd på jorda i 3 milliarder år. På bildet ser

Detaljer

oleana news fall/winter

oleana news fall/winter oleana news fall/winter 1 159 W Cardigan 75 FC Skirt 130 F Hat 156 W Wristlets Høstblader og vinterroser Autumn leaves and winter roses 3 159 D Cardigan 138 O Top 80 DQ Cuffs 159 R Cardigan 97 G Skirt

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer