Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april 2011. 64. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars/april årgang

2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg Tlf Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste ordinære nummer kommer ca. 10. mai Frist for innlevering av stoff er 27. april Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Nå har vi endelig fått en avklaring om kirken på Tretten. Hamar biskop har godkjent rekonstruksjon av et lavt sentraltårn på Tretten kirke i samsvar med riksantikvarens faglige tilråding. Riksantikvaren forutsetter at lafteverket fra det opprinnelige tårnet blir gjenbrukt. Heldigvis vil også et lavere og lettere tårn medføre reduserte inngrep ved reparasjon i kirkens laftevegger. Riktig utført reparasjon av selve kirkebygget vil danne grunnlag for at kirken får et stabilt tårn. Kirkevergen har allerede hatt et forberedende møte med kommunen. Hensikten med møtet var å drøfte alternative løsninger for prosjektering og finansiering av utbedringsarbeidet. Det kirkelige råd er godt tilfreds med at kommunen har økt sitt driftstilskudd slik at rådets budsjett gir rom for en ny halv stilling som kirketjener, og anskaffelse av utstyr til Bruvin gravlund. Kommunen har tidligere bevilget kr til arbeidet med utbedring av Tretten kirke. Det er vedtatt nye vedtekter for kirkegårdene og gravlunden, og kirkekontoret har lagt om sine rutiner for innkreving av festeavgift for gravsteder. Vi går over fra betaling hvert femte år til ny ordning med betaling hvert annet år. Festeavgiften for en grav er fortsatt kr 200 pr år. I første nummer av Klokkeklang i 1947 skrev sokneprest Høyem slik hilsen til Øyer pinsemenighet: Jeg håper vi kan se på hverandre som lagsbrødre i den andre båten. Vi arbeider for den samme Herre og det som forener er jo meget mer enn det som skiller. Den økumeniske gudstjenesten i Øyer kirke 20. februar var i tråd med dette. Sokneprest Sagedal var liturg, og Bjarne Sivertsen fra pinsemenigheten talte over dagens tekst. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i prestegårdssalen. Neste år vil det bli felles gudstjeneste med pinsemenigheten i Tabernaklet. Dette er et fint samarbeidstiltak som jeg håper vil bli en fast tradisjon i Øyer. Geir Korslund Ved flytting vennligst husk å melde fra om den nye adressen! Etter hver utsendelse får vi i retur eksemplarer hvor Posten har kryssa av for Flytta.Hvis noen ikke ønsker å få Klokkeklang lenger, så vennligst si fra. Bruk vår e-postadresse eller postadressa Klokkeklang, 2636 Øyer. Forsidebildet: Sølvkrusifiks fra 1930 i Nidarosdomen, laget av W. Rasmussen KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Du som låg i natti seine sorgtyngd, vanvyrd og åleine, skjelvande på såre kne, du som skåli trufast tømde medan alle dine rømde, stridsmann fra Getsemane! Du som spotta vart og banna, krynt med klungerkrans um panna medan augo brann i sorg, du som stod i namnlaus pine, skild frå dei du kalla dine, einsam i Pilati borg. Du som hekk til krossen nagla medan blodut sveitte hagla frå di panne da du sa: «Fader, kvifor gjekk du frå meg!» Å, lat nådens blodstraum nå meg, offerlamb frå Golgata! Lær mi sjel kor laut du lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike TRU. Syn meg dine merkte hender, so eg frelst mitt auga vender upp til deg på krossen, du, Salme Av Jacob Sande 3

4 SKJÆRTORSDAG Av Øyvind Sagedal Som kristne og som kirke står vi i stor takknemlighetsgjeld til jødedommen. Vår tro og vår gudstjeneste har sin rot i den jødiske tro og den jødiske gudstjenestefeiring. For som kjent var Mesteren selv jøde. I Skjærtorsdagens innstiftelse av nattverden, blir dette svært tydelig. Det var det jødiske påskemåltidet Jesus og disiplene var samlet om denne siste kvelden de var sammen. Og som kjent feirer jødene sin påske til minne om frigjøringen fra slavekårene i Egypt. Dette er den historiske og religiøse bakgrunnen for vår nattverdfeiringen. Dermed ligger det et politisk frigjøringsaspekt innebygget i dette sakramentet som en del av vår jødiske arv. Fra Tretten kirke. Foto: Knut Mellemberg. 4

5 Mens Mesteren holdt måltid sammen med sine tolv disipler, tok han et brød, takket, gav dem og sa: Ta dette og et det! Dette er mitt legeme. Så tok han en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. På denne måten får påskemåltidet en ny mening. Når disiplene etter Jesus død og oppstandelse samles for å feire dette måltidet, feirer de det fortsatte samværet med Mesteren. Gjennom nattverdmåltidet er han sammen med dem. Det er ikke bare de politiske lenkene som er brutt. Døden selv er overvunnet. Innstiftelsen av nattverden har blitt et yndet motiv i kunsthistorien. Det mest kjente er Leonardo da Vinci mester for. I våre to kirker er de nesten identiske nattverdbildene sannsynligvis malt av prestesønnen Eggert Munch fra Vågå. Kunstnerisk sett kan de ikke på noen måte måle seg med Leonardos praktfulle bilde. Men fra et teologisk synspunkt er våre nattverdbilder likeså interessante som mange andre. Det kommer til uttrykk ved at Jesus og disiplene er malt i slike klesdrakter som man gjennom kunsthistorien har forestilt seg var vanlige på Jesus tid. På bordet er imidlertid plassert lysestaker, som man nokså sikkert ikke hadde på den tiden. Derimot ligner de påfallende på lysestaker fra 1700-tallet av. Det samme gjelder kalken (vinkaraffelen) og disken (fatet brødet ligger på), og som vi fortsatt bruker ved vår nattverdfeiring. I tillegg har kunstneren malt inn lysekroner, som helt sikkert ikke fantes på begynnelsen av vår tidsregning. De ligner derimot påfallende på de lysekronene som henger i våre to kirker (bortsett fra at de i våre dager er elektrifisert). På denne måten får kunstneren fram et viktig teologisk poeng: Mesteren og de tolv er tilstede her i våre kirker. Og når vi feirer nattverd, feirer vi den sammen med dem som er avbildet på alterbildet! I nattverdliturgien etableres dette fellesskapet, som Eggert Munch har gitt et malerisk uttrykk. Og det utvides idet de sies som følger: Ved ham (altså Kristus) lovsynger englende din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge: Så følger Sanctus: Hellig, hellig, hellig o.s.v. Slik blir nattverdfeiringen et uttrykk for fellesskapet mellom levende og døde. Det er som om kirkerommet fylles av en kosmisk dimensjon, og i alterets sakrament møtes himmel og jord. Denne forståelsen av nattverden innebærer samtidig at det ville være meget meningsfullt dersom nattverdfeiring kunne bli en del av gravferdsritualet (slik det finnes mulighet for i den katolske liturgien f. eks.) Som en liturgisk feiring av fellesskapet mellom levende og døde. Av de fire evangelistene er det bare Johannes som ikke forteller om innstiftelsen av nattverden. Han gjengir i stedet den vakre beskrivelsen av Mesteren som vasker disiplenes føtter. Som en tjener bøyer Himmelens herre seg ned og vasker føttene til dem, som skulle tjene ham. Dette har også fått en liturgisk utforming for Skjærtorsdagsmessen i flere kirkesamfunn (bl. a. hos anglikanerne), og vi har også praktisert det her hos oss gjennom flere år. Men Skjærtorsdagmessen feires først og fremst til minne om innstiftelsen av nattverden. Det er bordfellesskapet som står i sentrum. Og nettopp fellesskapet er det viktig å understreke. For i vår tradisjon kan det noen ganger synes som om den enkeltes forhold til kristentro og kristen bekjennelse har overskygget forståelsen av nattverden som en feiring av fellesskapet. Men nattverdfeiringen er også å forstå som en liturgisk bryllupsfest. Den bibelske begrunnelsen er naturligvis historien om bryllupet i Kana. For da Jesus reddet situasjonen under bryllupsfesten ved å gjøre vann til vin, blir det beskrevet som det første tegnet han gjorde et tegn på situasjonen i Guds rike, eller himmelen om man vil. En litterær referanse til nattverden som en fest med bordets gleder, finnes i Karen Blixens novelle Babettes gjestebud. Det er en uendelig vakker historie, og av mange grunner rører den leseren sterkt. Forfatteren viser nemlig hvordan måltidet blir et sakrament idet Babette som en Kristusskikkelse gir alt hun har og eier til de tolv deltakerne. Og alle de gamle motsetningene mellom dem blir forsonet. Det er da også en viktig del av nattverdfeiringen: Gjennom feiringen får vi del i syndenes forlatelse. 5

6 TREKNINGSLISTE ØYER SANITETSFORENINGS BASAR, 13. MARS 2011, Vannkoker Gunda Bøe Gudbrandsen Cappuccino-sett Kåre Kruke Kari Traa fleecedress Ida Steinsli Div. badeleker Gunvor Bråten Gavekort Pizza-drive Mathias Voldsrud Kasserolle Anna Elise Jevne Gavekort lunsj for 2 på Hafjell Quality Astrid Arntsen Dørskilt Ingrid Holme Skjørt Ingrid Beate, Katrine og Solveig Blikås Bilvask Esso Hafjell Randi Holmen Bestikk til 6 pers. Fam. Høgvold Heklet teppe Iver Jevne Spill Olaf Ormset Andersgård Krølltang Betty Gjermstad Dagskort i Hafjell Ragnhild B. Nordby Dagskort i Hafjell Brit og Jan Lundeby Fiskekjele Ingrid Holme Flanellskjorte Victoria Kruke Blå vanter+ lue Anne Aronsveen Glassvase Berit Hovland Gavekort fotpleie Reidun og Arvid Hovland Pannebånd + sportsstrømper Anne Steinsli Håndklehylle m. pyntehåndkle Svein Roar Aaseth Kari Traa pysj Terje Bjerke Rød lue Monica Brügger Lilla lue Kari Solberg Hodelykt Lars Lie Gilebo Førstehjelpspute for bil Arne Sletten Gavekort 200 kr RIMI Arne Pål Rusten Gavekort 200 kr KIWI Kristian Haug Gavekort 200 kr KIWI Arne Hovland Refleksvest + 2 par sokker Emil og Karoline 2 par sokker_+ lue Ronja Haugstad Larsen 3 stk telysholdere Jan Lie Bordlampe Målfrid Kvarving Stettfat Gunvor Kurland 4 spisebrikker Trygve Ruud Mini trillebag Kari Arnøygard Superundertøy Linnea Nordli Glass-skål m. lys Anne Bekkelund Diktbok av B Lundeby Bjørg og Johs Finborud 2 kunstbøker Ottar Solli Tur m. gondolen for 4 pers. Per Aslak Gudbrandsen Tur m. gondolen for 4 pers. Randi Haugen Rødt sett m. skjerf pulsvanter Birgitte Moe Kniv Terje Tamburstuen Tinn lysestake Anders Brenne 2 bill. Lekeland Thea Kvam Kari Traa pysj. Gerd Tove Nesset Bilvaskesett Anne Guri Jevne Ostetine Iver Jevne 8 tallerkener Sverre Røssum Duk Randi Haugen 2 bøker Kari og Olaf Andersgård Kjøkkenhåndkle + sukkerdrysse Marit Skarpjordet Familiebill. Jorekstad Solveig Hjelmstadstuen Vask, klipp, føhn Øyer Frisørsalong Lukas Gillebo Brødrister Ester Sletten Fleece-genser Bjørg Ørslien Knivblokk Hallgeir Romfog Keramikkmugge Grethe Holst 2 lysestaker i kleber Gerd Hagen Dusj-såpe + sokker Gro Kvam Sorte vanter + hvitt skjerf og lue Anne Marie og Trond Skåden Sett telysholdere Anne Marit Stensrud Trykk, Marit Engen Åse Iversen Gavekort massasje Knakende God` + tannglass og børsteholder Gunn Rugløkken Fotoalbum + sokker Barnebarn til Anne Opdal 2 kunstbøker famlien Brendemo Utskåret krydderhylle Ellen Brandbyge Sentrumskort Lhmr. 5oo kr. Ottar Moe Selbuvotter + lue Roy Dokke Sjal Eline Kvam Sokker, lue og bok Kristian Haug Glassbolle Edvard Kruke Brodder Elin Hoen Stenersen Sokker, bok og pennal Andreas Mathias og Sondre Skogum Gavekort middag/buffet 2 voksne 2 barn Victoria Kruke Tursekk Randi Kruke Sletten 2 par sokker + lue Wenche Rindal Gavekort Peppes pizza Emilie Sandheim Akebrett Gerd Tove Nesset 2 bill. Hunderfossen Familiepark Ole Kristian Groven Kruke Paispade Sigrid Bagstad Termos m. termokrus Astrid Arntsen Spekepølse Hallbjørg Briseid Fillerye Kari og Frank Slettmoen Tursekk Olaf Ormset Andersgård Bosskast Lars Erik Høgvold Rav-perlekjede Sverre Hov Badehåndkle Ole Hageløkken Håndklesett- Gunvor Bråten Fillerye Ottar Moe Rav-perlekjede og parfyme Reidun Brustuen Spekematfjøl Målfrid Kvarving Sofapute Gerd Tove Nesset Tova bilde Erik Johannes Jevne Duk- Irene Viken Snowmobil Marte Voldsrud Dokke m. klær fam. Pettersen Gavekort Baker Hansen Terje Bjerke Utskåret hjørneskap Halldis Hansen Øyer, 13. mars 2011 Birgit Høgvold 6

7 Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd Rådet hadde sitt første møte i januar. Som første sak behandlet og vedtok rådet budsjett for Vi viser til det fullstendige og vedtatte budsjettet i eget oppsett. I sak 2 behandlet rådet regnskapsordningen for Klokkeklang. Følgend saksutredning var lagt fram: Regnskap Klokkeklang ny ordning Helt fra starten i 1947 har kirkebladet Klokkeklang vært finansiert av gaver og frivillige bidrag. Kirkebladet har alltid hatt egen kasserer som også har ført regnskapet. Regnskapet blir gjort kjent i Klokkeklang hvert år. Da kirken ble egen virksomhet i 1997, ble Klokkeklangs økonomi tatt med i fellesrådets regnskap. Det vil i praksis si at kirkebladets midler på bankkonto er tatt med i balansen i regnskapet for Øyer og Tretten kirkelige råd. Men kirkekontoret og det kirkelige råd har ellers ikke noen befatning med driften av bladet. Når regnskapsføringen for det kirkelige råd nå etter avtale med Øyer kommune er overtatt av den kommunale fellesenheten for økonomi i Lillehammer, bør nåværende ordning endres. Det blir både dobbeltarbeid og tungvint for begge parter at alle bilag må sendes til Lillehammer fordi Klokkeklangs økonomi er tatt med i ØTKRs regnskap. Saken har vært drøftet med vår nye regnskapsfører og revisor som mener at det ikke er noe i vegen for at kirkebladets balanse kan tas ut av regnskapet for det kirkelige råd. Rådet må i så fall gjøre et vedtak om det og at kirkebladet Klokkeklang skal ha eget regnskap. Rådet vedtok: Fra 2011 tas kirkebladet Klokkeklangs balanse ut av Øyer og Trettens kirkelige råds regnskap. Klokkeklang fortsetter med egen kasserer og eget regnskap. Det kirkelige råd oppnevner 2 revisorer. Revidert regnskap kunngjøres i kirkebladet og legges fram for det kirkelige råd i forbindelse med behandling av rådets årsberetning og regnskap. Som sak 3 behandlet rådet oppnevning av nominasjonskomite til høstens kirkevalg, og fattet flg, vedtak: Oppnevning av nominasjonskommite utsettes til neste møte. De faste medlemmene som går ut av rådet fra begge sokn legger fram forslag på 2 personer til nominasjonskomite. I tillegg bør en av de som går ut av rådet i hvert sokn være i nominasjonskomiteen. Sak 4 handla om åpne kirker sommeren 2011, og flg. ble bestemt: Det er ønskelig med 1-2 ansvarlige fra hvert sokn til å organisere denne tjenesten. Diskusjon om tidspunkt på dagen og antall dager. Kari Skyberg og Gro Helene Hjelmstad får i oppdrag å finne aktuelle til å ta ansvar for dette opplegget. Rådet hadde sitt andre møte i år den 22. februar. I sak 7 vedtok rådet årsmelding for Se eget oppsett. I sak 8 ble det oppnevnt nominasjonskomiteer i forbindelse med Kirkevalget2011. Følgende er tilført protokollen: De faste medlemmene som går ut av rådet i 2011 legger fram forslag på 2 personer fra hvert sokn til nominasjonskomite. I tillegg bør en av de som går ut av rådet i hvert sokn være med. Vedtak: Nominasjonskomite for Tretten: Knut Jakobsen, Jo Lagethon, Geir Leren Nominasjonskomite for Øyer: Astri Stubberud, Solveig Fossum Nymoen, Sigrun Irene Bjørke. Geir Leren innkaller til første møte på Tretten. Sigrun Irene Bjørke innkaller til første møte i Øyer. I sak 9 vedtok rådet at det skal være åpne kirker sommeren 2011 slik: Åpen kirke sommeren 2011 i juli, uke Åpningstider Ansvarlig for Tretten: Inger Johanne Reichmuth og Kari Skyberg Ansvarilg for Øyer: Kari Torp Manengen og Gro Helene Hjelmstad 7

8 I sak 10 vedtok rådet betalingssatser for bruk av kirkene m.v.: Bruk av kirka til kirkelige handlinger er gratis for folk bosatt i kommunen. Kirkelige handlinger for folk som ikke er bosatt i kommunen: Kirkelige handlinger for folk som ikke er bosatt i kommunen Begravelse/bisettelse (seremoni) kr 4000 Nedsettelse av kiste kr 1500 Nedsettelse av urne kr 750 Vielse kr 4000* *person som er døpt og/eller konfirmert i våre kirker får 25 % rabatt Konserter og kulturarrangement Utenbygds arrangør med inngangspenger kr 2000,- Lokal arrangør med inngangspenger kr 1000,- Lokal arrangør med gratis inngang kr 0,- Ekstra tjenester i forbindelse med bruk av kirker Levende lys i lysekroner og lysestaker på vegg kr 500 Under sak 11 ble følgende referatsaker tatt til underretning: 50 år med kvinners prestetjeneste, invitasjon til jubileum nvitasjon til Inspirasjonsweekwnd for ungdomsting Innkalling til årsmøte kirkens SOS Riksantikvaren: Tretten kirke- Metode og forslag til rekunstruksjon av tårn- valg av løsning Biskopens godkjenning: Tretten kirke-rekonstruksjon av tårn Status Tretten kirke Referat fra møte vedr. Pilegrims-leden Kurs om høstens valg Fra Hamar biskop: Det handler om menneskeverd Fra Hamar biskop: Viktige dager for markering av internasjonalt arbeid Innkalling til møte i 17. mai komiteen. Påsketanker... Påske i åpenbaringens lys Husker du lyset fra julestjernen, min venn? Nå er det på tide å ta det fram igjen! Det viser vei i blodets spor; gir fornyet kraft til Guds ord. Når graven er stengt og du kjenner på døden, da er det at lyset viser vei ut av nøden. De lenker som binder oss her forsvinner når korset nær. Påske er både sorg og glede Slik også i vårt liv tilstede. Noe må skje for å åpne opp. Denne gang en menneskekropp. Påsken er som et liv i revy. Nåden blir frigitt og blir som ny. Redde disipler skjelver i skjul Hvor er barnet og gledelig jul? Alt er snudd med vrangen ut. Engler har ikke lenger sine bud. Så rinner solen og alt blir godt. Livet har nå overtaket fått. Pamela Hill Griffith, Bærum 8

9 BUDSJETT 2011 FOR ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD, vedtatt av rådet i møte som sak 1/ Fast lønn Feriepenger Lørdags- og søndagstillegg Helligdagstillegg Vikarlønn Styrehonorar leder menighetsråd Styrehonorar menighetsrådsmedlemmer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Totale lønnsutgifter Kontormateriell Aviser/fagbøker Aktivtetsretaltert forbruksmateriell/ utstyr /tjenester Lys, oblater, vin Blomster/gaver Møteutgifter Konfirmantleir o.lign Diverse forbruksmateriell Div rengjøringsmateriell Tjenester/arbeidsklær Porto Telefon Bankgebyr Annonser, reklame, informasjon og representasjon Kursavgifter Reiseutg. Oppgavepl Andre oppgavepliktige, men ikke 900 trekkpliktige ytelser Reiseutgifter Energi Yrkesskadeforsikring Forsikringer Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer og lisenser Kommunale avgifter Kirkegårdsverktøy Øvrig inventar/utstyr Leie, lease, kjøp av maskiner Graving Stemming av instrument brøyting strøing Vedlikehold utstyr vedlikehold kirke/kirkegård Utgifter gravfond serviceavtaler/reparasjoner kirkegårdutstyr drivstoff egne maskiner regnskap Revisjon konsert/foredrag/honorar konsulenttjenester mva utenfor mva-loven overf. av offer/innsamlede midler til andre Tilskudd/ gaver til andre Renteutgifter Sum utgifter Sum totale utgifter Vigsler/gravferd utenbygds Festeavgifter Festeavgifter Betaling fra deltakere/konf.jub Betaling fra deltakere/konf.leir Konsertinntekter Div salg/leieinntekter Utleie lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre Inntekter gravlegater Kalkulatoriske innt. Ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra kommunen tilskudd fra kommunen Tilskudd fra kommunen, utstyr Bruvin Offer / innsamlet til egen virksomhet Offer / innsamlet til annen virksomhet Tilskudd/gaver fra andre Sum inntekter Brutto driftsresultat Renteinntekter Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk(overskudd) Bruk av ubundne fond Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Regnskapsmessig merforforbruk (underskudd) Motpost avskrivinger Sum bruk av avsetninger Merforbruk/mindreforbruk 0 9

10 ÅRSBERETNING 2010 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD I. Rådets sammensetning og virksomhet Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr. 14 i kirkeloven. Øyer og Tretten kirkelige råd i Leder: Geir Korslund Nestleder: Kristian Tande Anne Marit Haug Stensrud Sigrun Irene Bjørke Jan Erik Nordlien Svein Ørslien Gro Helene Hjelmstad Geir Leren Kari Margrethe Skyberg Brit Haaland Eldar Kjørstad Øystein Svendsen Ole Hageløkken kommunens representant Øyvind Sagedal biskopens representant Morten Brendløkken- ansattes representant Vara Elise Solberg Løvlund Kjersti Riseng John Magnar Lysbakken Borghild Nysveen Bjørn Erik Lien Nils Kristian Gillebo Elin Brendløkken Bodil Marie Høybakken Elin Paulsrud Merethe Blomberg Inger Johanne Aasveen Ingrid Olaug Mork Geir Halvor Vedum - kommunens vara-representant Prosten i Sør-Gudbrandsdal biskopens vara-representant Øyer og Tretten kirkelige råd har avholdt 10 ordinære møter dette året, og behandlet til sammen 51 saker. I tillegg er det avholdt møter i arbeidsutvalget, samt møter med Øyer kommune. II. Administrasjon Ved utgangen av året hadde ØTKR følgende ansatte: Kirkeverge 100 % Berit Sundli Kantor 100 % Kari Irene Lien Kirketjener 100 % Morten Brendløkken Berit Sundli ble fast tilsatt som kirkeverge fra 1. Juni Det har vært mange krevende saker i 2010: Rehabilitering Tretten kirke, funn av det opprinnelige tårnet. Søknad til RA og biskop rehabilitering og tilbakeføring til det opprinnelige tårnet på kirka. Sluttføring byggeprosess av ny gravlund, vigsling av Bruvin gravlund på allehelgensdag den 7. November 2010 Overgang til ny gravlund, avslutning på Øyer kirkegård Utarbeidet retningslinjer for økonomiutvalg Revidering av kirkegårdsvedtekter. Menighetsmøte Det har vært 4 menighetsmøter i Tema som har vært lagt fram og drøftet er : Nye kirkegårdsvedtekter. Overgang til ny gravlund. Info om avslutningen på Øyer kirkegård. Bruvin gravlund taes i bruk etter innvielse og vigsling den 7. november 2010 Permanent ordning med et felles kirkelig råd: Vi er fortsatt i prøveperiode for ett felles råd for begge sokn. I tilfelle det blir aktuelt med søknad om å fortsette ordningen, ble saken nå lagt fram for menighetsmøte. Aslaug Tellander har hatt ansvaret for alterblomstene Øyer kirke i over 50 år.. For dette arbeidet ble hun hedret, og overrakt gave og blomster på menighetsmøte. Orientering om status Tretten kirke. Riksantikvarens representant Seniorrådgiver Kjell Andresen orienterte Menighetenes årsberetning og regnskap. Forsøksordning for organisering Øyer og Tretten kirkelige råd har lagt bak seg det 6. året i forsøksordningen med ett bestemmende 10

11 organ. Både de folkevalgte i rådet og de ansatte på Kirkekontoret er godt fornøyd med ordningen og arbeidsformen. Kirkene. Øyer kirke er i bra stand. Kun små vedlikeholdsoppgaver er gjort. Av store arbeider på Øyer kirke gjenstår bl.a. renovering av: gravkapellet, trapp mot vest, utgangsdør Tretten kirke har store utfordringer. Det er generelt Vi har hatt flere befaringer med Riksantikvarens konsulenter, håndverkere og kommunens representanter. Sommeren 2010 ble materialet i containeren laftet opp, og det viser seg å ha tydelige spor etter det opprinnelige tårnet. På den bakgrunn ble det utarbeidet søknad til rehabilitering av kirka og rekonstruksjon av det opprinnelige tårnet. Vi har nå fått positivt svar fra Riksantikvar og Biskop om å rekonstruere det opprinnelige tårnet. Kirkegårdene Kirkegårdene er i meget god stand. Og folk er meget flinke til å stelle sine graver Også i år møtte ca 40 arbeidsvillige, frivillige opp på de årlige vårdugnadene. TRETTEN Opparbeidet plass til ny søppelbrønn, innkjøp av søppelbrønn Kjøp ny snøfreser Kjøp av liten plenklipper ØYER Pr er det 15 ledige nye graver på Øyer kirkegård Opparbeidet plass til ny søppelbrønn, innkjøp av søppelbrønn Malt deler av gjerdet Kjøp av liten plenklipper Ny gravlund i Øyer Bruvin gravlund er det offisielle navnet på gravlunden. Arkitektfirmaet Rambøll har tegnet gravlunden. Plan og prosjekt tegnet servicebygget. Arne Thorsrud har tegnet støpul og port. Tretten bygg var entreprenør på servicebygget, Stenersen på mur og anlegget. Det ble en meget pen og verdig gravlund, hvor også hensynet til at medlemmer av andre tros- og livssyn- samfunn skal få sitt siste hvilested her. Øyer kommune var byggherre. Kirkevergen har deltatt på de fleste byggemøter. Gravlunden ble vigslet av sogneprest Øyvind Sagedal på allehelgens dag den 7. November Rådet inviterte alle medvirkende i byggeprosessen til bevertning på Prestegården etter vigslinga. Frivillig mannskap Gjennom de ulike fagutvalgene har mange frivillige vært i virksomhet også i året som har gått. I forbindelse med gudstjenestefeiring betjenes også både klokker- og kirkeverttjenestene av frivillige. Liturgisk kor bidrar til god sang ved gudstjenestene. Konfirmantene er ministranter og prestens medhjelpere ved innsamling av offer, nattverd og andre oppgaver. Utover dette nedlegges en stor frivillig innsats i alt fra utkjøring av menighetsblad til musikk- og koraktivitet og arrangement av hyggetreff på Sjukehjemmet og Bakketun. I alt er godt over 100 personer er med på å gjøre dette viktige og nødvendige frivillige arbeidet. De ble takket på en fest for alle frivillige 20.dag jul. Rømmegrøt og spekemat, flere underholdningsinnslag, spesielt Morten Jostad, gang rundt juletreet. ØTKR retter også gjennom årsmeldinga en stor takk til alle som bidrar til at menigheten kan ha så stor aktivitet. Følgende utvalg har vært i funksjon i 2010: - Kirkeutvalget med underutvalg for tekstiler - Utvalg for kirkemusikk - Kirkegårdsutvalget - Trosopplæringsutvalget med underutvalg Konfirmasjon - Diakoniutvalget - Økonomiutvalget UTVALGENES ÅRSMELDING 2010: Utvalgene utgjør menighetsarbeidet i Øyer og Tretten. Det har meget stor betydning for menighetene at de som er i utvalgene jobber så godt. Uten deres medvirkning ble det vanskelig å ha slik aktivitet på alle områder. Det er et meget viktig arbeid som legges ned i alle utvalg. Årsmelding for kirkegårdsutvalget Kirkegårdsutvalget har følgende oppgave: Kirkegårdsutvalget skal bidra til at kirkegårdene i begge sokn er i slik stand vi til enhver tid ønsker at de skal være. Utvalget utfører sine oppgaver i samarbeid med kirketjener. (Fra Retningslinjer for Kirkegårdsutvalget, vedtatt av Øyer og Tretten kirkelige råd ) 11

12 Kirkegårdsutvalget består av : Nils Kristian Gillebo, leder Svein Ørslien Øystein Svendsen Jon Magnar Lysbakken Morten Brendløkken Ingrid Olaug Mork Kirkegårdsutvalget har hatt to møter i I april hadde vi møte i Øyer kirke og befaring på kirkegården i Øyer. Der ble vårens dugnader planlagt og vi drøfta oppgaver som skulle utføres i løpet av sommeren. Vårdugnadene ble holdt 4.og 5. mai. Det var godt frammøte både i Øyer og på Tretten. Vel 40 personer på hvert sted. Ros til alle som deltok på dugnaden og til Sanitetskvinnene som ordnet med kaffe. Den 11. mai var leder i Kirkelig råd for å orientere om Kirkegårdsutvalgets oppgaver. Den 15 juni var det maledugnad for Kirkegårdutvalgets medlemmer på Øyer kikegård. Noe av stakitten ble malt. I september ble vi av Øyer og Tretten kirkelige råd bedt om å gi en uttalelse om hvordan man skulle gjøre overgangen fra Øyer kirkegård til Bruvin. Vi ga en uttalelse om dette og den ble lagt fram i møte i Øyer og Tretten kirkelige råd 7.september. Vi har også drøfta redskapsbehovet til Bruvin og dette har kommet fram i forslag til budsjett. Kirkegårdsutvalget var også invitert og representert ved åpningen av Bruvin. Til slutt vil jeg tilføye at Kirkegårdsutvalget er glad for å kunne støtte seg på kirketjener Morten Brendløkkens lange erfaring og kunnskaper om kirkegårdene og kirkene. Årsmelding for kirkeutvalget 2010 Kirkeutvalget har dette året bestått av: Anne Marit Stensrud, leder Inger Johanne Åssveen, Elin Brendløkken, Geir Leren, Bjørn Erik Lien, Borghild Nysveen Kirkeutvalget har hatt 4 møter i 2010 Vi har skrevet om arbeidet vi gjør og dette ble trykt i Klokkeklang 26. september i Øyer og 3. oktober på Tretten arrangerte vi jubileum for 50, 60 og 70 års konfirmantene. Først var vi med på gudstjenestene i kirkene og etterpå var det samvær med lunsj, sang og taler på Nermo og på Glomstad. Vi har pyntet i begge kirkene til 17. mai, konfirmasjonene og konfirmantjubileene. Til Høsttakkegudstjenestene avtalte vi med Bygdekvinnelagene slik at de pyntet. Oppbevaringsbord til kirketekstilene i Tretten kirke er bestilt hos Terje Klopphus. 20. november pussa vi, sammen med kirketjeneren, messing i Øyer kirke. Sammen med kirkevergen har vi utarbeidet liste over kirkeverter. Saker vi vil jobbe videre med: fornye og supplere putene i kirkebenkene Årsmelding for trosopplæringsutvalget 2010 Vi har hatt et år med mye aktivitet og morsomme samlinger Utvalget har bestått av Merethe Blomberg, leder Elin Paulsrud, Elise S. Løvlund Kjersti Riseng. Vi har hatt Påskesamling, bibelutdeling og ad - ventssamling. Påskesamlingen Gikk for seg på tradisjonelt vis, og vi gjorde påskebok, som de fikk utdelt på våronnmessa. Vi hadde et greit oppmøte, men kunne nok ønsket at flere hadde hatt muligheten til å komme. Presten fortalte, og organisten spilte, og alle sang fine sanger. Bibelutdeling Vi hadde tradisjonen tro utdeling av bibler på høstakkemessa, det ble sendt ut invitasjoner til alle 5. klassingene, og vi fikk bra oppmøte. Alle som kom og fikk bibel fikk en liten innføring av presten, der de fikk forklart litt om selve boka. Mange ivrige unger fulgte godt med. Det var en utdelig i Øyer og en på Tretten Adventsamling Vi hadde som før 3 samlinger ved adventstider, der vi inviterte kommunens 4 åringer på samling. Vi hadde 1 samling i tilhørende kirke, en samling i Kapellet på Tretten og en samling på prestegården, der vi også åt en koselig enkel kveldsmat sammen. 12

13 Presten fortalte historier, og vi sang fine sanger, og foreldrene var meget engasjerte. Oppmøte på disse samlingene var overveldende, og trolig historisk stort. Vi hadde bortimot 30 oppmøtte på siste samling i prestegården, pluss alle foreldre/besteforeldre som var med. Utvalget har hatt 5 møter i løpet av året. Vi har også deltatt på et møte med IKO forlaget og fått noen ideer til videre arbeid. Pluss deltagelse på et trosopplærings kurs. Vi har hatt et år med fine samlinger og masse koselige barn. Vi har blitt inspirert, og kunne ønske oss mye, men har ikke anledning til å utvikle oss så mye som vi kunne ønske. Det krever et jevnere og mer grundig arbeid enn vi som frivillige kan bidra med. Årsmelding for konfirmantutvalget Konfirmantutvalget har bestått av følgende personer: Øyer: Sigrun Irene Bjørke, leder. Tretten: Astrid Rudstuen og Merete Blomberg Utvalget har hatt 1 møte, 10.aug Den vesentlige arbeidsoppgaven er forberedelser og gjennomføring av konfirmantfestene, samt praktiske forhold omkring konfirmasjonsdagene. Konfirmantfestene ble holdt henholdsvis 22. og 29. aug. Det var samlet 49 konfirmanter. Leder sørget for at kappene var i orden i begge sogn og laget invitasjoner til festene. Rudstuen og Blomberg besørget prøving av kapper, navning og utdeling av invitasjoner på Tretten, mens leder ordnet tilsvarende i Øyer. Rudstuen kjøpte inn gaveposer. Leder navnet alle poser, gjorde felles innkjøp til festene, skaffet tilstrekkelig antall kaker i begge sogn og kontaktet 2 representanter som overrekte en liten gave til en konf. i hvert sogn. Rudstuen og Blomberg skaffet nødvendig mannskap til gjennomføring av festen, påkledning av kapper og sortering av gaver på konf.dagen på Tretten. Leder ordnet tilsvarende på Øyer. Kirkeutvalget hadde satt opp parkeringsvakter i Øyer. Leder har satt opp lister over ministranter i begge sogn. Årsmelding for utvalg for kirkemusikk 2010 Utvalget har bestått av Britt Haaland, leder, Eldar Kjørstad, Annemor Rivertz Torgersen, Liv Svendsen Berg, Elise Solberg Løvlund, Gro Helene Hjelmstad, Kari Irene Lien, sekr. Utvalget har hatt fem møter. Utvalget har arrangert følgende konserter: Øyer kirke 5. November kl : Gruppa TidligFolk: Bjørn Sigurd Glorvigen: folkesang, Kitty Lossius: barokksang, Ingrid Økland: barokkfiolin, Lars Henrik Johansen: cembalo. Denne konserten kom det 15 betalende på. Lav interesse for og dårlig publikumssøkning gjør at det blir vanskelig å arrangere den type konserter. Derfor har det vært lite aktivitet på det område. 3. dags konserten arrangeres i samarbeid med Øyer Kirkeakademi. 3. dagskonserten 2010 ble avlyst på grunn av sykdom. Her skulle disse aktørene vært i sving: Ingeborg Dalheim, sopran, Dovre, Sigrid Egtvedt, fløyte, Vinstra, Christian Kjos, cembalo, Oslo, Inger Helen Sperre Sørlien, Lillehammer, sang, Marion Kvernengen Moe, Ringebu, sang Konserten gjennomføres 23. februar Utvalget for Kirkemusikk er med grunnlag i Plan for Kirkemusikk (vedtatt på Kirkemøtet 2008) godt i gang med å utarbeide en lokal Plan for Kirkemusikk. Utvalget har brukt en del tid på å gå gjennom det kirkemusikalske arbeidet, og kirkemusikerens arbeidsoppgaver, og håper at den lokale Plan for Kirkemusikk blir et godt arbeidsredskap. Årsmelding for orgelkomiteen 2010 Orgelkomièen som arbeider for nytt orgel til Øyer kirke består av: Rigmor Aarø Spiten, Randi Bolstad, Ole Gunnar Austvik, Jan Erik Nordlien, Kari Irene Lien. Jan Erik er ØTKR sin representant i orgelkomitèen. Orgelkomitèen har hatt 4 møter. I januar var Orgelkomitèen v/ Randi Bolstad invitert på pensjonistlaget juletrefest på Øyer Gjestegard for å fortelle om arbeidet med orgelsaken. 13

14 Jan Erik Nordli hadde en redegjørelse for arbeidet vårt for Øyer og Tretten kirkelige råd på marsmøtet. Orgelkomitèen har fått en fast spalte i Klokkeklang, der det står takk for gaver, innkomne gaver, nyheter, konserter og arrangement i regi av orgelkomitèen. Chris Stiksrud hadde et fint intervju med Rimor Aarø Spiten om orgelsaken i Øyer-magasinet. Dette sto i juni-nummeret. Vi har fått noen minnegaver i forbindelse med gravferd. Frode Finne ville gi en konsert til inntekt for nytt orgel. Søndag den 24. Oktober stilte Frode med pianist Bjørn Tore Paulen fra Lillehammer og ga oss en fin konsert, sammen med Gro Helene Hjelmstad som leste dikt. Kari Irene Lien spilte orgel. Vi har fått opp en god hjemmeside, Rigmor Aarø Spiten er ansvarlig for den. Her finnes alt som skjer i tilknytning til orgelsaken. Øyer og Tretten Dannede Skiløberforening hadde samla sammen penger til nytt orgel på årsmøtet sitt. Orgelkomitèen er svært takknemlige for alle bidrag til nytt orgel som er kommet inn i 2010! Årsmelding for økonomiutvalget 2010 Økonomiutvalget har bestått av: Kristian Tande, leder Bodil Høybakken, Jan Erik Nordlien kirkeverge Berit Sundli har deltatt på alle møtene. Vi har avholdt 8 møter i løpet av 2010 Saker som er tatt opp på møtene: - formøte før dialogmøte med kommunen. - revidering av budsjettet for første del av gjennomgang av fond - festeavgifter - strømpriser - regnskapsrapport pr lønnsbudsjett ble gjennomgått og ferdigstilt. - grunnlag for budsjett 2011 ble gjenomgått. - møte med May Britt Haagensen fra økonomienheten for gjennomgang av regnskapsprinsippene. - gjennomgang av budsjettutkast 2011 fra kirkevergen I 2010 har vi byttet regnskapsfører fra Øyer/Tretten regnskapslag til Fellesenheten Økonomi, regnskap i Lillehammer kommune. Dette har medført store omlegginger i vårt regnskapssystem. Regnskapet for 2009 ble ikke ferdig før i juli 2010,og budsjettarbeidet for 2011 ble noe forsinket. Det er utarbeidet og godkjent vedtekter for økonomiutvalget i 2010 Årsmelding for diakoniutvalget 2010 Diakoniutvalget har bestått av Eldar Kjørstad, leder Kari Skyberg, Gro Helene Hjelmstad Solbjørg Skruklien. Kari Skyberg og Eldar Kjørstad har hatt ansvar for formiddagstreffene på Tretten Sjukeheim og Gro Helene Hjelmstad for formiddagstreffene på Bakketun bosenter. Ved Tretten Sjukeheim har Diakoniutvalget den siste torsdagen i hver måned, unntatt juni, juli og august, hatt hyggestund på formiddagen. Her er det bevertning og diverse underholdning. Ordfører Mari Botterud har fortalt og vist bilder fra sin tur langs pilegrimsleden i Nord-Spania og Øyvind Sagedal fra sin reise i Palestina/Israel. Øyer Trekkspillklubb, Ivar Botheim og Allsangen Syng med oss har stått for den musikalske underholdningen. Sistnevnte har flere ganger vært med og støttet allsangen blant sjukeheimens beboere. Disse hyggestundene er også besøkt av interesserte utenfra, noe som både Diakoniutvalget og beboerne setter stor pris på. Besøkstallet på disse arrangementene har ligget på På Bakketun bosenter har det også dette året blitt arrangert formiddagstreff den siste torsdagen i måneden, i alt ni treff. Planen for treffene blir lagt i samarbeid med Ingrid Holtet og Randi Bolstad. Disse to er også med på å lede treffene. De som har vært spesielle gjester dette året er: Nils Erlimo (tiden i Nord-Østerdalen), Bernt Tennstrand (kommunens helse- og omsorgstjenester), Ole Amund Gillebo (sitt arbeid blant norsk-amerikanerne i Minnesota), Kari Korsæth (Prøysenprogram), Rudi Kjøl og elever fra Solvang (sangprogram), Arne Løken (skolehistorie i Øyer før og nå), Brit Lundeby (leste dikt og fortalte), Øyer Trekkspillklubb og på novembertreffet Paula Strand (adventsprogram). Frivilligheten har vært stor for å få til disse treffene, og vi vil takke alle medhjelpere som stiller 14

15 opp og alle dem som har bakt kaker eller bidratt på en eller annen måte for å få til vellykkete arrangement. Uten dem hadde det blitt vanskelig å få det til. Medhjelpere og/eller bakere har dette året vært: Inger Haug, Randi Holmen, Ingerid Jevne, Turid Korslund, Jenny Løken, Eldrid Mæhlum, Asbjørg Rusten, Hilda Teigen og Marit Øye. Besøkstallet har gjennomsnittlig vært på 29 personer, på marsmøtet hele 42. Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp har vært Solbjørg Skruklien. Hun har organisert Kirkens Nødhjelps fasteaksjon som årets konfirmanter gjennomførte. I forkant av aksjonen ble det arrangert en inspirasjonskveld for konfirmanter og foreldre som Kirkens Nødhjelp, Diakoniutvalget og noen representanter fra Kirkerådet sto bak. Årets innsamlingsaksjon ga et resultat på kr i Øyer, og kr i Tretten I tillegg har Solbjørg Skruklien sammen med Øyvind Sagedal og Kari Irene Lien holdt to gudstjenester hvert semester ved Bakketun. Her har hun også stått for bevertningen. Besøkstallet har vært personer ved hver gudstjeneste. Klokkeklang Klokkeklang har i 2010 kommet ut med med 7 nummer på i alt 228 sider. Redaksjonen har vært Ole J.Gillebo og Knut Mellemberg, og Jørn Haug som kasserer. Dale-Gudbrands Trykkeri på Tretten står for lay-outen og trykkinga. Faste spalter i bladet er Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd, sokneprestens innlegg til vanlig med utgangspunkt i en av tekstene til nærliggende søndag eller høytid, kantorens Tidens salme, oversikt over kirkelige handlinger og gudstjenesteplaner. I tillegg har vi vanligvis Litt av hvert, som navnet tilsier som er små nyheter. Gavelista både fra enkeltpersoner og bedrifter er med hver gang. Ellers får vi innlegg fra fjern og nær, og dette setter vi stor pris på. Og ikke rent sjelden kommer det innspill omtrent som så: Dette kunne vori lugomt åt Klokkeklang! Innenbygds blir Klokkeklang kjørt ut på dugnad, og dette er en ordning som fungerer aldeles utmerket. Klokkeklang som sendes utenbygds og til utlandet blir adressert og ekspedert av Aktivitetessenteret på Tretten, også en ordning som fungerer aldeles perfekt. Det er ca. 480 eksemplarer som sendes utenbygds og utenlands, og fra tid til annen har vi kontakt med mange av disse. Dette er personer som har en eller annen tilknytning til Øyer og Tretten. III Års-statistikk fra kirkelig virksomhet Hvert år sendes det årsstatistikk for Den norske kirke til Statistisk sentralbyrå. Her gjengis noen av tallene fra denne statistikken som bygger på registreringer i Dagsregisteret. I 2010 ble det avholdt 160 gudstjenester i Øyer og Tretten sokn, med til sammen 6894 deltakere. Dette er forordnede gudstjenester, Av dette var det 6 familiegudstjenester, 2 ungdomsgudstjeneste, 7 gudstjenester for barnehager og skoler, 4 konfirmasjonsgudstjenester, 3 julaftensgudstjenester og 1 folkemusikkmesser. Det har vært 3 fjellmesser, 1 friluftsmesse, gudstjenester på Tretten sjukeheim, Sirabøl og Bakketun. Ukentlige tidebønner i begge kirker. Totalt ble 50 dåpshandlinger utført i 2010, og antall konfirmanter var kirkelige vigsler har funnet sted, og 49 kirkelige gravferder. Alle 4-åringer som ønsker det får Min kirkebok. I år var det 19 4-åringer som fikk bok. Vi har mottatt penger til innkjøp av bibler til 5-klassingene fra Normisjon. I år ble det delt ut i alt 15 bibler. Det arrangeres dåpsskole for 4- og 6-åringer, til sammen 10 deltakere Vi har 3 korgrupper med til sammen 30 medlemmer; Liturgisk kor (15 medl) i begge kirkene og Schola Gregoriana, Øyer (15 medl) som synger ukentlige tidebønner. I 2010 ble det arrangert i 1 konsert i egen regi. Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til sammen kr , av dette er kr til egen virksomhet. Økonomi (Regnskapet legges fram på neste rådsmøte) Øyer og Tretten kirkelige råd retter stor takk til alle som bidrar til at vi har så stor aktivitet i menighetene i Øyer og Tretten 15

16 REGNSKAP 2010 for Øyer og Tretten kirkelige råd Utgifter Lønnsutgifter Energi Forsikringer Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer mv Graving Inventar og utstyr Vedlikehold Regnskap og revisjon Andre driftsutgifter Sum utgifter Inntekter Festeavgifter mv Tilskudd fra kommunen Offer og gaver Andre driftsinntekter Renteinntekter Bruk av fond Sum inntekter Netto driftsresultat Regnskap Klokkeklang Gaveliste private , ,00 Kulturmidler 4 000, ,00 Bedriftsgaver , ,00 Gaver lag og foreninger 4 500, ,00 Skådens /Wedums fond Gave ved gravferd , ,69 Renteinntekter 117,06 168,74 Sum inntekter , ,43 Trykking , ,00 Porto , ,00 Innbinding gamle eks ,00 Redaksjonskostander , ,10 Fotografering 1 500, ,00 Bankgebyr 39,00 62,00 Sum utgifter , ,10 Underskudd / Overskudd 8 616, ,67 Egenkapital pr , ,55 Mottatt mva Resultat 8 616, ,67 Egenkapital / Bank , ,88 Klokkeklang har gått med kr 8 616,14 i overskudd. Gaver fra både private og tiludd fra bedrifter har økt i forhold til året før. Kostandene er reudsert noe fra forrige år. Vi hadde pr en beholding på kr ,02 16

17 Årsstatistikken Hvert år leveres det inn en statistikk over kirkelige handlinger, gudstjenester o.s.v. i begge sogn. Det kan for så vidt være interessant lesning. Og overraskende. I 2010 var det ca personer som deltok ved gudstjenestene som ble avholdt på søn- og helligdager i Øyer og på Tretten. Sammenligner vi årets tall med de tilsvarende for år 2000, viser det seg at det har vært en økning i gudstjenestebesøket søn- og helligdager med ca 170 personer. Av en litt uforklarlig grunn ser det ut som om antallet gudstjenester på disse dagene er 72 i 2010 mot 65 i år Det innbærer at gjennomsnittet av deltakere har gått ned fra 77 til 72. Med forbehold om at disse tallene er riktige, kan det i alle fall synes som om det er et overraskende høyt gjennomsnittstall for gudstjenestebesøket. I bispedømmesammenheng tilsvarer dette omtrent middeltallet. Når det gjelder antall nattverdgjester, kan det være litt vanskelig å sammenligne tallene, da skjemaet er endret, og nattverdpraksisen samtidig er blitt noe endret (de senere år har vi feiret nattverd på sjukeheimen, og nå også på Bakketun i tillegg til i Sirabøl). Likevel ser det ut til å være grunnlag for å si at det har vært en gjennomsnittlig økning i antall nattverdgjester gjennom årene. For øvrig viser statistikken at det ble avholdt 102 gudstjenester i 2000, mens tallet for 2010 var 160. Denne forskjellen skyldes først og fremst at vi i mars 2001 begynte å synge ukentlige tidebønner. Disse tidebønnene er en form for gudstjenester, og de blir registrert som det i statistikken. Når det gjelder antall kirkelige handlinger, vil variasjoner henge sammen med den demografiske situasjonen i våre to sogn (antall fødte i forbindelse med dåp, størrelsen på årskull i forbindelse med konfirmasjon o.s.v.). Uten å ha de eksakte tall er det grunnlag for å si at en meget høy prosent av folk i Øyer og på Tretten som tilhører Den norske kirke døper sine barn. Tilsvarende er prosenten av de døpte som konfirmerer seg svært høy. Og kirkelig gravferd blir valgt for bortimot 100 % av kirkemedlemmene. Ikke overraskende er det vielsene som står svakest. Det henger naturligvis sammen med nye samlivsformer. I 2000 ble det gjennomført 19 kirkelige vielser i våre to sogn. Av disse bodde 6 par i våre bygder. De tilsvarende tall for 2010 var 8 og 5. Når det gjelder ofringer, har kronetallet økt fra vel i 2000 til i Det tilsvarer ca kr.20,- pr. kirkemedlem for fjoråret. Disse pengene går dels til andre organisasjoner, slik som f. eks. Kirkens Nødhjelp, mens under halvparten (42700 i 2010) finansierer menighetsrådenes/øyer og Tretten kirkelige råds drift av menighetsarbeidet. Av dette er nok trosopplæringen det viktigste, og i den sammenheng er det konfirmantleiren som virkelig trekker midler. Men det er blitt vurdert slik at dette er en viktig investering i ungdommene våre. Skulle det være ønskelig md en større aktivitet på dette eller andre områder, finnes det kanskje et potensial til å samle inn mer penger ved hjelp av kreative fremstøt? Øyvind Sagedal Stillhet og refleksjon Av Geir Korslund Det kan være interessant og tankevekkende å lese kirkeblader fra andre deler av landet. Hva slags spørsmål og utfordringer er folk opptatt av der? Holmen menighet i Asker har et meldingsblad som heter Kirkebakken. I sommernummeret 2010 hadde redaktør Harald Daasvand noen aktuelle betraktninger på første side i bladet: Brukskirken Holmen flerbrukskirke med rom for mange aktiviteter skulle også gjenspeile arkitektens visjon: Stillhet. Det meste har utviklet seg som planlagt. Holmen kirke er et levende eksempel på den åpne og inkluderende folkekirken. Her gjøres det ikke forskjell på jøde eller greker, på kong Salomo eller Jørgen Hattemaker i vår tids versjon. Spørsmålet noen stiller er om den hellige alminnelige kirke har blitt for alminnelig. Om vi godtar alt. Helt konkret var det en som spurte meg: Hvorfor må det være så mye kjatring og plapring i kirken før gudstjenesten? Kan ikke folk vente til etterpå med kaffepraten? Vedkommende ønsket å bruke minuttene før gudstjenesten startet med litt stillhet og refleksjon, - ikke siste nytt fra de på kirkebenken foran eller bak. Jeg tror vedkommende har et poeng. Ventetiden er plapreløs sone! 17

18 Tårnet på Tretten kirke Riksantikvarens brev til Øyer og Tretten kirkelige råd: Tretten kirke Metode og forslag til rekonstruksjon av tårn - valg av løsning Vi viser til deres brev av med vedlagt forslag til rekonstruksjon av tårn fra Norsk Håndverk v/henning Olstad. Tretten kirke er en korskirke av laftet tømmer oppført i 1728 og påbygd i 1807 med nytt tårn og spir. Kirken er listeført som særlig bevaringsverdig. I henhold til Kirkerundskriv T-3/2000 fra Kirke-/ utdannings- og forskrdngsdepartementet og Miljøverndepartementet, skal planer om endringer i kirken eller dens nære omgivelser, samt større vedlikeholdsarbeid, legges fram for Riksantikvaren til uttalelse. Foto: Dagfinn Hovland Vurderingen fra Riksantikvaren Øyer og Tretten kirkelige råd har søkt om å rekonstruere et lavt sentraltåm med pyramidetak på Tretten kirke. Et tarn med spir som ble bygget i 1807 var for tungt og viste seg tidlig som utstabilt. Over tid har kirken fått skader som råte, setninger og brudd i bærekonstruksjonen som skyldes problemene med tårnet. Disse skadene må nå repareres. Tårn med spir ble heist ned fra taket i 2000 da situasjonen ble vurdert som farlig, og det har siden stått på bakken i påvente av en permanent løsning. En gjenoppføring av tårnet fra 1807 kan ikke anbefales. Riksantikvaren har siden 2008 samarbeidet med Øyer og Tretten kirkelige råd, Øyer kommune og Norsk håndverk v/hennig Olstad med å utrede en rekonstruksjon av et lavt sentraltåm med pyramidetak. Etter tradisjonen skal dette ha stått på Tretten kirke før I Oppland finnes det hele 27 korskirker som har sentraltåm med høyt spir. De fleste av disse er bygd eller ombygd til denne utformingen på 1700-tallet, mens noen få er nyere. Ingen av de tårnene vi har funnet dokumentasjon for har tilsvarende laftet tårn som Tretten kirke. I tillegg finnes i Oppland tre 1700-talls korskirker som har lavere tårn med pyramidetak, blant annet Vestre Gausdal kirke. Selv om dette tårnet er bygd i bindingsverk viser det at Tretten kirkes opprinnelige tårnform også har tradisjon i området. Den foreslåtte løsningen for rekonstruksjon av tårnet vil endre kirkens arkitektoniske uttrykk fra 1807 og skape en ny bygningshistorisk situasjon. Tretten kirke har aldri tidligere stått bordkledd og hvitmalt med et lavt tårn med pyramidetak på samme tid. Lafteverket i tårnet fra 1807 har spor etter en eldre takkonstruksjon. Henning Olstad har på oppdrag fra Riksantikvaren undersøkt lafteverket og andre bygningsdeler og lagt fram en overbevisende dokumentasjon av konstruksjonen til et eldre, lavt tårn. Lafteverket var veggene i tårnet på Tretten kirke før Veggene har vært bordkledd og tjærebredd, og bordkledningen fra tårnet er bevart. For detaljer i utformingen av tårnet med tårnmiljø og eksteriør finnes det imidlertid ikke dokumentasjon som gir grunnlag for en fullstendig tilbakeføring. Riksantikvaren vil etter en samlet vurdering anbefale en rekonstruksjon av det lave sentraltårnet med pyramidetak. Løsningen har som forutsetning at lafteverket fra tårnet blir gjenbrukt. Den tjærebredde bordkledningen kan også vurderes gjenbrukt. Et lavere og lettere tårn vil medføre reduserte inngrep ved reparasjon av skadene i kirkens laftevegger. Ved en riktig utført reparasjon av underliggende konstruksjoner vil de samlede tiltakene gi Tretten kirke en stabil tårnkonstruksjon. Historikk og bygningsbeskrivelse Tretten kirke er bygd i 1728 som en tømret korskirke og hadde fra begynnelsen et lavt sentraltårn med pyramidetak fikk kirken et forhøyet tårn med høyt spir. Det viste seg snart at det nye tårnet ikke var stabilt. Dette ble tatt opp under bispevisitas i søkte prosten om å få erstattet det nye tårnet med en "kuppel". Kirke- og undervisningsdepartementet avslo søknaden tre uker senere. Tårnets dårlige tilstand ble også tatt opp ved bispevisitas i

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2012 65. årgang Fjellmesse 19. august på Lyngkampen K L O K K E K L A N G SEPTEMBER 2 0 1 2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Februar 2014 67. årgang

Februar 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2014 67. årgang Foto: Gunnvor Vangen K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2014 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Håkon

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2010 63. årgang Bruvin gravlund Foto: Knut Mellemberg. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Desember 2014 67. årgang

Desember 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 Desember 2014 67. årgang Julekrybba hans Erland K L O K K E K L A N G DESEMBER 2014 Fra leder Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Sommernatt ved sjøen

Sommernatt ved sjøen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2010 63. årgang Sommernatt ved sjøen Foto: Knut Mellemberg Redaktørens hjørne Juni 2010 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 1. Januar 2011. 64. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 1. Januar 2011. 64. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2011 64. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer