Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april 2011. 64. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars/april årgang

2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg Tlf Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste ordinære nummer kommer ca. 10. mai Frist for innlevering av stoff er 27. april Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Nå har vi endelig fått en avklaring om kirken på Tretten. Hamar biskop har godkjent rekonstruksjon av et lavt sentraltårn på Tretten kirke i samsvar med riksantikvarens faglige tilråding. Riksantikvaren forutsetter at lafteverket fra det opprinnelige tårnet blir gjenbrukt. Heldigvis vil også et lavere og lettere tårn medføre reduserte inngrep ved reparasjon i kirkens laftevegger. Riktig utført reparasjon av selve kirkebygget vil danne grunnlag for at kirken får et stabilt tårn. Kirkevergen har allerede hatt et forberedende møte med kommunen. Hensikten med møtet var å drøfte alternative løsninger for prosjektering og finansiering av utbedringsarbeidet. Det kirkelige råd er godt tilfreds med at kommunen har økt sitt driftstilskudd slik at rådets budsjett gir rom for en ny halv stilling som kirketjener, og anskaffelse av utstyr til Bruvin gravlund. Kommunen har tidligere bevilget kr til arbeidet med utbedring av Tretten kirke. Det er vedtatt nye vedtekter for kirkegårdene og gravlunden, og kirkekontoret har lagt om sine rutiner for innkreving av festeavgift for gravsteder. Vi går over fra betaling hvert femte år til ny ordning med betaling hvert annet år. Festeavgiften for en grav er fortsatt kr 200 pr år. I første nummer av Klokkeklang i 1947 skrev sokneprest Høyem slik hilsen til Øyer pinsemenighet: Jeg håper vi kan se på hverandre som lagsbrødre i den andre båten. Vi arbeider for den samme Herre og det som forener er jo meget mer enn det som skiller. Den økumeniske gudstjenesten i Øyer kirke 20. februar var i tråd med dette. Sokneprest Sagedal var liturg, og Bjarne Sivertsen fra pinsemenigheten talte over dagens tekst. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i prestegårdssalen. Neste år vil det bli felles gudstjeneste med pinsemenigheten i Tabernaklet. Dette er et fint samarbeidstiltak som jeg håper vil bli en fast tradisjon i Øyer. Geir Korslund Ved flytting vennligst husk å melde fra om den nye adressen! Etter hver utsendelse får vi i retur eksemplarer hvor Posten har kryssa av for Flytta.Hvis noen ikke ønsker å få Klokkeklang lenger, så vennligst si fra. Bruk vår e-postadresse eller postadressa Klokkeklang, 2636 Øyer. Forsidebildet: Sølvkrusifiks fra 1930 i Nidarosdomen, laget av W. Rasmussen KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Du som låg i natti seine sorgtyngd, vanvyrd og åleine, skjelvande på såre kne, du som skåli trufast tømde medan alle dine rømde, stridsmann fra Getsemane! Du som spotta vart og banna, krynt med klungerkrans um panna medan augo brann i sorg, du som stod i namnlaus pine, skild frå dei du kalla dine, einsam i Pilati borg. Du som hekk til krossen nagla medan blodut sveitte hagla frå di panne da du sa: «Fader, kvifor gjekk du frå meg!» Å, lat nådens blodstraum nå meg, offerlamb frå Golgata! Lær mi sjel kor laut du lida, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike TRU. Syn meg dine merkte hender, so eg frelst mitt auga vender upp til deg på krossen, du, Salme Av Jacob Sande 3

4 SKJÆRTORSDAG Av Øyvind Sagedal Som kristne og som kirke står vi i stor takknemlighetsgjeld til jødedommen. Vår tro og vår gudstjeneste har sin rot i den jødiske tro og den jødiske gudstjenestefeiring. For som kjent var Mesteren selv jøde. I Skjærtorsdagens innstiftelse av nattverden, blir dette svært tydelig. Det var det jødiske påskemåltidet Jesus og disiplene var samlet om denne siste kvelden de var sammen. Og som kjent feirer jødene sin påske til minne om frigjøringen fra slavekårene i Egypt. Dette er den historiske og religiøse bakgrunnen for vår nattverdfeiringen. Dermed ligger det et politisk frigjøringsaspekt innebygget i dette sakramentet som en del av vår jødiske arv. Fra Tretten kirke. Foto: Knut Mellemberg. 4

5 Mens Mesteren holdt måltid sammen med sine tolv disipler, tok han et brød, takket, gav dem og sa: Ta dette og et det! Dette er mitt legeme. Så tok han en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. På denne måten får påskemåltidet en ny mening. Når disiplene etter Jesus død og oppstandelse samles for å feire dette måltidet, feirer de det fortsatte samværet med Mesteren. Gjennom nattverdmåltidet er han sammen med dem. Det er ikke bare de politiske lenkene som er brutt. Døden selv er overvunnet. Innstiftelsen av nattverden har blitt et yndet motiv i kunsthistorien. Det mest kjente er Leonardo da Vinci mester for. I våre to kirker er de nesten identiske nattverdbildene sannsynligvis malt av prestesønnen Eggert Munch fra Vågå. Kunstnerisk sett kan de ikke på noen måte måle seg med Leonardos praktfulle bilde. Men fra et teologisk synspunkt er våre nattverdbilder likeså interessante som mange andre. Det kommer til uttrykk ved at Jesus og disiplene er malt i slike klesdrakter som man gjennom kunsthistorien har forestilt seg var vanlige på Jesus tid. På bordet er imidlertid plassert lysestaker, som man nokså sikkert ikke hadde på den tiden. Derimot ligner de påfallende på lysestaker fra 1700-tallet av. Det samme gjelder kalken (vinkaraffelen) og disken (fatet brødet ligger på), og som vi fortsatt bruker ved vår nattverdfeiring. I tillegg har kunstneren malt inn lysekroner, som helt sikkert ikke fantes på begynnelsen av vår tidsregning. De ligner derimot påfallende på de lysekronene som henger i våre to kirker (bortsett fra at de i våre dager er elektrifisert). På denne måten får kunstneren fram et viktig teologisk poeng: Mesteren og de tolv er tilstede her i våre kirker. Og når vi feirer nattverd, feirer vi den sammen med dem som er avbildet på alterbildet! I nattverdliturgien etableres dette fellesskapet, som Eggert Munch har gitt et malerisk uttrykk. Og det utvides idet de sies som følger: Ved ham (altså Kristus) lovsynger englende din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge: Så følger Sanctus: Hellig, hellig, hellig o.s.v. Slik blir nattverdfeiringen et uttrykk for fellesskapet mellom levende og døde. Det er som om kirkerommet fylles av en kosmisk dimensjon, og i alterets sakrament møtes himmel og jord. Denne forståelsen av nattverden innebærer samtidig at det ville være meget meningsfullt dersom nattverdfeiring kunne bli en del av gravferdsritualet (slik det finnes mulighet for i den katolske liturgien f. eks.) Som en liturgisk feiring av fellesskapet mellom levende og døde. Av de fire evangelistene er det bare Johannes som ikke forteller om innstiftelsen av nattverden. Han gjengir i stedet den vakre beskrivelsen av Mesteren som vasker disiplenes føtter. Som en tjener bøyer Himmelens herre seg ned og vasker føttene til dem, som skulle tjene ham. Dette har også fått en liturgisk utforming for Skjærtorsdagsmessen i flere kirkesamfunn (bl. a. hos anglikanerne), og vi har også praktisert det her hos oss gjennom flere år. Men Skjærtorsdagmessen feires først og fremst til minne om innstiftelsen av nattverden. Det er bordfellesskapet som står i sentrum. Og nettopp fellesskapet er det viktig å understreke. For i vår tradisjon kan det noen ganger synes som om den enkeltes forhold til kristentro og kristen bekjennelse har overskygget forståelsen av nattverden som en feiring av fellesskapet. Men nattverdfeiringen er også å forstå som en liturgisk bryllupsfest. Den bibelske begrunnelsen er naturligvis historien om bryllupet i Kana. For da Jesus reddet situasjonen under bryllupsfesten ved å gjøre vann til vin, blir det beskrevet som det første tegnet han gjorde et tegn på situasjonen i Guds rike, eller himmelen om man vil. En litterær referanse til nattverden som en fest med bordets gleder, finnes i Karen Blixens novelle Babettes gjestebud. Det er en uendelig vakker historie, og av mange grunner rører den leseren sterkt. Forfatteren viser nemlig hvordan måltidet blir et sakrament idet Babette som en Kristusskikkelse gir alt hun har og eier til de tolv deltakerne. Og alle de gamle motsetningene mellom dem blir forsonet. Det er da også en viktig del av nattverdfeiringen: Gjennom feiringen får vi del i syndenes forlatelse. 5

6 TREKNINGSLISTE ØYER SANITETSFORENINGS BASAR, 13. MARS 2011, Vannkoker Gunda Bøe Gudbrandsen Cappuccino-sett Kåre Kruke Kari Traa fleecedress Ida Steinsli Div. badeleker Gunvor Bråten Gavekort Pizza-drive Mathias Voldsrud Kasserolle Anna Elise Jevne Gavekort lunsj for 2 på Hafjell Quality Astrid Arntsen Dørskilt Ingrid Holme Skjørt Ingrid Beate, Katrine og Solveig Blikås Bilvask Esso Hafjell Randi Holmen Bestikk til 6 pers. Fam. Høgvold Heklet teppe Iver Jevne Spill Olaf Ormset Andersgård Krølltang Betty Gjermstad Dagskort i Hafjell Ragnhild B. Nordby Dagskort i Hafjell Brit og Jan Lundeby Fiskekjele Ingrid Holme Flanellskjorte Victoria Kruke Blå vanter+ lue Anne Aronsveen Glassvase Berit Hovland Gavekort fotpleie Reidun og Arvid Hovland Pannebånd + sportsstrømper Anne Steinsli Håndklehylle m. pyntehåndkle Svein Roar Aaseth Kari Traa pysj Terje Bjerke Rød lue Monica Brügger Lilla lue Kari Solberg Hodelykt Lars Lie Gilebo Førstehjelpspute for bil Arne Sletten Gavekort 200 kr RIMI Arne Pål Rusten Gavekort 200 kr KIWI Kristian Haug Gavekort 200 kr KIWI Arne Hovland Refleksvest + 2 par sokker Emil og Karoline 2 par sokker_+ lue Ronja Haugstad Larsen 3 stk telysholdere Jan Lie Bordlampe Målfrid Kvarving Stettfat Gunvor Kurland 4 spisebrikker Trygve Ruud Mini trillebag Kari Arnøygard Superundertøy Linnea Nordli Glass-skål m. lys Anne Bekkelund Diktbok av B Lundeby Bjørg og Johs Finborud 2 kunstbøker Ottar Solli Tur m. gondolen for 4 pers. Per Aslak Gudbrandsen Tur m. gondolen for 4 pers. Randi Haugen Rødt sett m. skjerf pulsvanter Birgitte Moe Kniv Terje Tamburstuen Tinn lysestake Anders Brenne 2 bill. Lekeland Thea Kvam Kari Traa pysj. Gerd Tove Nesset Bilvaskesett Anne Guri Jevne Ostetine Iver Jevne 8 tallerkener Sverre Røssum Duk Randi Haugen 2 bøker Kari og Olaf Andersgård Kjøkkenhåndkle + sukkerdrysse Marit Skarpjordet Familiebill. Jorekstad Solveig Hjelmstadstuen Vask, klipp, føhn Øyer Frisørsalong Lukas Gillebo Brødrister Ester Sletten Fleece-genser Bjørg Ørslien Knivblokk Hallgeir Romfog Keramikkmugge Grethe Holst 2 lysestaker i kleber Gerd Hagen Dusj-såpe + sokker Gro Kvam Sorte vanter + hvitt skjerf og lue Anne Marie og Trond Skåden Sett telysholdere Anne Marit Stensrud Trykk, Marit Engen Åse Iversen Gavekort massasje Knakende God` + tannglass og børsteholder Gunn Rugløkken Fotoalbum + sokker Barnebarn til Anne Opdal 2 kunstbøker famlien Brendemo Utskåret krydderhylle Ellen Brandbyge Sentrumskort Lhmr. 5oo kr. Ottar Moe Selbuvotter + lue Roy Dokke Sjal Eline Kvam Sokker, lue og bok Kristian Haug Glassbolle Edvard Kruke Brodder Elin Hoen Stenersen Sokker, bok og pennal Andreas Mathias og Sondre Skogum Gavekort middag/buffet 2 voksne 2 barn Victoria Kruke Tursekk Randi Kruke Sletten 2 par sokker + lue Wenche Rindal Gavekort Peppes pizza Emilie Sandheim Akebrett Gerd Tove Nesset 2 bill. Hunderfossen Familiepark Ole Kristian Groven Kruke Paispade Sigrid Bagstad Termos m. termokrus Astrid Arntsen Spekepølse Hallbjørg Briseid Fillerye Kari og Frank Slettmoen Tursekk Olaf Ormset Andersgård Bosskast Lars Erik Høgvold Rav-perlekjede Sverre Hov Badehåndkle Ole Hageløkken Håndklesett- Gunvor Bråten Fillerye Ottar Moe Rav-perlekjede og parfyme Reidun Brustuen Spekematfjøl Målfrid Kvarving Sofapute Gerd Tove Nesset Tova bilde Erik Johannes Jevne Duk- Irene Viken Snowmobil Marte Voldsrud Dokke m. klær fam. Pettersen Gavekort Baker Hansen Terje Bjerke Utskåret hjørneskap Halldis Hansen Øyer, 13. mars 2011 Birgit Høgvold 6

7 Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd Rådet hadde sitt første møte i januar. Som første sak behandlet og vedtok rådet budsjett for Vi viser til det fullstendige og vedtatte budsjettet i eget oppsett. I sak 2 behandlet rådet regnskapsordningen for Klokkeklang. Følgend saksutredning var lagt fram: Regnskap Klokkeklang ny ordning Helt fra starten i 1947 har kirkebladet Klokkeklang vært finansiert av gaver og frivillige bidrag. Kirkebladet har alltid hatt egen kasserer som også har ført regnskapet. Regnskapet blir gjort kjent i Klokkeklang hvert år. Da kirken ble egen virksomhet i 1997, ble Klokkeklangs økonomi tatt med i fellesrådets regnskap. Det vil i praksis si at kirkebladets midler på bankkonto er tatt med i balansen i regnskapet for Øyer og Tretten kirkelige råd. Men kirkekontoret og det kirkelige råd har ellers ikke noen befatning med driften av bladet. Når regnskapsføringen for det kirkelige råd nå etter avtale med Øyer kommune er overtatt av den kommunale fellesenheten for økonomi i Lillehammer, bør nåværende ordning endres. Det blir både dobbeltarbeid og tungvint for begge parter at alle bilag må sendes til Lillehammer fordi Klokkeklangs økonomi er tatt med i ØTKRs regnskap. Saken har vært drøftet med vår nye regnskapsfører og revisor som mener at det ikke er noe i vegen for at kirkebladets balanse kan tas ut av regnskapet for det kirkelige råd. Rådet må i så fall gjøre et vedtak om det og at kirkebladet Klokkeklang skal ha eget regnskap. Rådet vedtok: Fra 2011 tas kirkebladet Klokkeklangs balanse ut av Øyer og Trettens kirkelige råds regnskap. Klokkeklang fortsetter med egen kasserer og eget regnskap. Det kirkelige råd oppnevner 2 revisorer. Revidert regnskap kunngjøres i kirkebladet og legges fram for det kirkelige råd i forbindelse med behandling av rådets årsberetning og regnskap. Som sak 3 behandlet rådet oppnevning av nominasjonskomite til høstens kirkevalg, og fattet flg, vedtak: Oppnevning av nominasjonskommite utsettes til neste møte. De faste medlemmene som går ut av rådet fra begge sokn legger fram forslag på 2 personer til nominasjonskomite. I tillegg bør en av de som går ut av rådet i hvert sokn være i nominasjonskomiteen. Sak 4 handla om åpne kirker sommeren 2011, og flg. ble bestemt: Det er ønskelig med 1-2 ansvarlige fra hvert sokn til å organisere denne tjenesten. Diskusjon om tidspunkt på dagen og antall dager. Kari Skyberg og Gro Helene Hjelmstad får i oppdrag å finne aktuelle til å ta ansvar for dette opplegget. Rådet hadde sitt andre møte i år den 22. februar. I sak 7 vedtok rådet årsmelding for Se eget oppsett. I sak 8 ble det oppnevnt nominasjonskomiteer i forbindelse med Kirkevalget2011. Følgende er tilført protokollen: De faste medlemmene som går ut av rådet i 2011 legger fram forslag på 2 personer fra hvert sokn til nominasjonskomite. I tillegg bør en av de som går ut av rådet i hvert sokn være med. Vedtak: Nominasjonskomite for Tretten: Knut Jakobsen, Jo Lagethon, Geir Leren Nominasjonskomite for Øyer: Astri Stubberud, Solveig Fossum Nymoen, Sigrun Irene Bjørke. Geir Leren innkaller til første møte på Tretten. Sigrun Irene Bjørke innkaller til første møte i Øyer. I sak 9 vedtok rådet at det skal være åpne kirker sommeren 2011 slik: Åpen kirke sommeren 2011 i juli, uke Åpningstider Ansvarlig for Tretten: Inger Johanne Reichmuth og Kari Skyberg Ansvarilg for Øyer: Kari Torp Manengen og Gro Helene Hjelmstad 7

8 I sak 10 vedtok rådet betalingssatser for bruk av kirkene m.v.: Bruk av kirka til kirkelige handlinger er gratis for folk bosatt i kommunen. Kirkelige handlinger for folk som ikke er bosatt i kommunen: Kirkelige handlinger for folk som ikke er bosatt i kommunen Begravelse/bisettelse (seremoni) kr 4000 Nedsettelse av kiste kr 1500 Nedsettelse av urne kr 750 Vielse kr 4000* *person som er døpt og/eller konfirmert i våre kirker får 25 % rabatt Konserter og kulturarrangement Utenbygds arrangør med inngangspenger kr 2000,- Lokal arrangør med inngangspenger kr 1000,- Lokal arrangør med gratis inngang kr 0,- Ekstra tjenester i forbindelse med bruk av kirker Levende lys i lysekroner og lysestaker på vegg kr 500 Under sak 11 ble følgende referatsaker tatt til underretning: 50 år med kvinners prestetjeneste, invitasjon til jubileum nvitasjon til Inspirasjonsweekwnd for ungdomsting Innkalling til årsmøte kirkens SOS Riksantikvaren: Tretten kirke- Metode og forslag til rekunstruksjon av tårn- valg av løsning Biskopens godkjenning: Tretten kirke-rekonstruksjon av tårn Status Tretten kirke Referat fra møte vedr. Pilegrims-leden Kurs om høstens valg Fra Hamar biskop: Det handler om menneskeverd Fra Hamar biskop: Viktige dager for markering av internasjonalt arbeid Innkalling til møte i 17. mai komiteen. Påsketanker... Påske i åpenbaringens lys Husker du lyset fra julestjernen, min venn? Nå er det på tide å ta det fram igjen! Det viser vei i blodets spor; gir fornyet kraft til Guds ord. Når graven er stengt og du kjenner på døden, da er det at lyset viser vei ut av nøden. De lenker som binder oss her forsvinner når korset nær. Påske er både sorg og glede Slik også i vårt liv tilstede. Noe må skje for å åpne opp. Denne gang en menneskekropp. Påsken er som et liv i revy. Nåden blir frigitt og blir som ny. Redde disipler skjelver i skjul Hvor er barnet og gledelig jul? Alt er snudd med vrangen ut. Engler har ikke lenger sine bud. Så rinner solen og alt blir godt. Livet har nå overtaket fått. Pamela Hill Griffith, Bærum 8

9 BUDSJETT 2011 FOR ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD, vedtatt av rådet i møte som sak 1/ Fast lønn Feriepenger Lørdags- og søndagstillegg Helligdagstillegg Vikarlønn Styrehonorar leder menighetsråd Styrehonorar menighetsrådsmedlemmer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Totale lønnsutgifter Kontormateriell Aviser/fagbøker Aktivtetsretaltert forbruksmateriell/ utstyr /tjenester Lys, oblater, vin Blomster/gaver Møteutgifter Konfirmantleir o.lign Diverse forbruksmateriell Div rengjøringsmateriell Tjenester/arbeidsklær Porto Telefon Bankgebyr Annonser, reklame, informasjon og representasjon Kursavgifter Reiseutg. Oppgavepl Andre oppgavepliktige, men ikke 900 trekkpliktige ytelser Reiseutgifter Energi Yrkesskadeforsikring Forsikringer Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer og lisenser Kommunale avgifter Kirkegårdsverktøy Øvrig inventar/utstyr Leie, lease, kjøp av maskiner Graving Stemming av instrument brøyting strøing Vedlikehold utstyr vedlikehold kirke/kirkegård Utgifter gravfond serviceavtaler/reparasjoner kirkegårdutstyr drivstoff egne maskiner regnskap Revisjon konsert/foredrag/honorar konsulenttjenester mva utenfor mva-loven overf. av offer/innsamlede midler til andre Tilskudd/ gaver til andre Renteutgifter Sum utgifter Sum totale utgifter Vigsler/gravferd utenbygds Festeavgifter Festeavgifter Betaling fra deltakere/konf.jub Betaling fra deltakere/konf.leir Konsertinntekter Div salg/leieinntekter Utleie lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre Inntekter gravlegater Kalkulatoriske innt. Ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra kommunen tilskudd fra kommunen Tilskudd fra kommunen, utstyr Bruvin Offer / innsamlet til egen virksomhet Offer / innsamlet til annen virksomhet Tilskudd/gaver fra andre Sum inntekter Brutto driftsresultat Renteinntekter Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk(overskudd) Bruk av ubundne fond Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Regnskapsmessig merforforbruk (underskudd) Motpost avskrivinger Sum bruk av avsetninger Merforbruk/mindreforbruk 0 9

10 ÅRSBERETNING 2010 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD I. Rådets sammensetning og virksomhet Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr. 14 i kirkeloven. Øyer og Tretten kirkelige råd i Leder: Geir Korslund Nestleder: Kristian Tande Anne Marit Haug Stensrud Sigrun Irene Bjørke Jan Erik Nordlien Svein Ørslien Gro Helene Hjelmstad Geir Leren Kari Margrethe Skyberg Brit Haaland Eldar Kjørstad Øystein Svendsen Ole Hageløkken kommunens representant Øyvind Sagedal biskopens representant Morten Brendløkken- ansattes representant Vara Elise Solberg Løvlund Kjersti Riseng John Magnar Lysbakken Borghild Nysveen Bjørn Erik Lien Nils Kristian Gillebo Elin Brendløkken Bodil Marie Høybakken Elin Paulsrud Merethe Blomberg Inger Johanne Aasveen Ingrid Olaug Mork Geir Halvor Vedum - kommunens vara-representant Prosten i Sør-Gudbrandsdal biskopens vara-representant Øyer og Tretten kirkelige råd har avholdt 10 ordinære møter dette året, og behandlet til sammen 51 saker. I tillegg er det avholdt møter i arbeidsutvalget, samt møter med Øyer kommune. II. Administrasjon Ved utgangen av året hadde ØTKR følgende ansatte: Kirkeverge 100 % Berit Sundli Kantor 100 % Kari Irene Lien Kirketjener 100 % Morten Brendløkken Berit Sundli ble fast tilsatt som kirkeverge fra 1. Juni Det har vært mange krevende saker i 2010: Rehabilitering Tretten kirke, funn av det opprinnelige tårnet. Søknad til RA og biskop rehabilitering og tilbakeføring til det opprinnelige tårnet på kirka. Sluttføring byggeprosess av ny gravlund, vigsling av Bruvin gravlund på allehelgensdag den 7. November 2010 Overgang til ny gravlund, avslutning på Øyer kirkegård Utarbeidet retningslinjer for økonomiutvalg Revidering av kirkegårdsvedtekter. Menighetsmøte Det har vært 4 menighetsmøter i Tema som har vært lagt fram og drøftet er : Nye kirkegårdsvedtekter. Overgang til ny gravlund. Info om avslutningen på Øyer kirkegård. Bruvin gravlund taes i bruk etter innvielse og vigsling den 7. november 2010 Permanent ordning med et felles kirkelig råd: Vi er fortsatt i prøveperiode for ett felles råd for begge sokn. I tilfelle det blir aktuelt med søknad om å fortsette ordningen, ble saken nå lagt fram for menighetsmøte. Aslaug Tellander har hatt ansvaret for alterblomstene Øyer kirke i over 50 år.. For dette arbeidet ble hun hedret, og overrakt gave og blomster på menighetsmøte. Orientering om status Tretten kirke. Riksantikvarens representant Seniorrådgiver Kjell Andresen orienterte Menighetenes årsberetning og regnskap. Forsøksordning for organisering Øyer og Tretten kirkelige råd har lagt bak seg det 6. året i forsøksordningen med ett bestemmende 10

11 organ. Både de folkevalgte i rådet og de ansatte på Kirkekontoret er godt fornøyd med ordningen og arbeidsformen. Kirkene. Øyer kirke er i bra stand. Kun små vedlikeholdsoppgaver er gjort. Av store arbeider på Øyer kirke gjenstår bl.a. renovering av: gravkapellet, trapp mot vest, utgangsdør Tretten kirke har store utfordringer. Det er generelt Vi har hatt flere befaringer med Riksantikvarens konsulenter, håndverkere og kommunens representanter. Sommeren 2010 ble materialet i containeren laftet opp, og det viser seg å ha tydelige spor etter det opprinnelige tårnet. På den bakgrunn ble det utarbeidet søknad til rehabilitering av kirka og rekonstruksjon av det opprinnelige tårnet. Vi har nå fått positivt svar fra Riksantikvar og Biskop om å rekonstruere det opprinnelige tårnet. Kirkegårdene Kirkegårdene er i meget god stand. Og folk er meget flinke til å stelle sine graver Også i år møtte ca 40 arbeidsvillige, frivillige opp på de årlige vårdugnadene. TRETTEN Opparbeidet plass til ny søppelbrønn, innkjøp av søppelbrønn Kjøp ny snøfreser Kjøp av liten plenklipper ØYER Pr er det 15 ledige nye graver på Øyer kirkegård Opparbeidet plass til ny søppelbrønn, innkjøp av søppelbrønn Malt deler av gjerdet Kjøp av liten plenklipper Ny gravlund i Øyer Bruvin gravlund er det offisielle navnet på gravlunden. Arkitektfirmaet Rambøll har tegnet gravlunden. Plan og prosjekt tegnet servicebygget. Arne Thorsrud har tegnet støpul og port. Tretten bygg var entreprenør på servicebygget, Stenersen på mur og anlegget. Det ble en meget pen og verdig gravlund, hvor også hensynet til at medlemmer av andre tros- og livssyn- samfunn skal få sitt siste hvilested her. Øyer kommune var byggherre. Kirkevergen har deltatt på de fleste byggemøter. Gravlunden ble vigslet av sogneprest Øyvind Sagedal på allehelgens dag den 7. November Rådet inviterte alle medvirkende i byggeprosessen til bevertning på Prestegården etter vigslinga. Frivillig mannskap Gjennom de ulike fagutvalgene har mange frivillige vært i virksomhet også i året som har gått. I forbindelse med gudstjenestefeiring betjenes også både klokker- og kirkeverttjenestene av frivillige. Liturgisk kor bidrar til god sang ved gudstjenestene. Konfirmantene er ministranter og prestens medhjelpere ved innsamling av offer, nattverd og andre oppgaver. Utover dette nedlegges en stor frivillig innsats i alt fra utkjøring av menighetsblad til musikk- og koraktivitet og arrangement av hyggetreff på Sjukehjemmet og Bakketun. I alt er godt over 100 personer er med på å gjøre dette viktige og nødvendige frivillige arbeidet. De ble takket på en fest for alle frivillige 20.dag jul. Rømmegrøt og spekemat, flere underholdningsinnslag, spesielt Morten Jostad, gang rundt juletreet. ØTKR retter også gjennom årsmeldinga en stor takk til alle som bidrar til at menigheten kan ha så stor aktivitet. Følgende utvalg har vært i funksjon i 2010: - Kirkeutvalget med underutvalg for tekstiler - Utvalg for kirkemusikk - Kirkegårdsutvalget - Trosopplæringsutvalget med underutvalg Konfirmasjon - Diakoniutvalget - Økonomiutvalget UTVALGENES ÅRSMELDING 2010: Utvalgene utgjør menighetsarbeidet i Øyer og Tretten. Det har meget stor betydning for menighetene at de som er i utvalgene jobber så godt. Uten deres medvirkning ble det vanskelig å ha slik aktivitet på alle områder. Det er et meget viktig arbeid som legges ned i alle utvalg. Årsmelding for kirkegårdsutvalget Kirkegårdsutvalget har følgende oppgave: Kirkegårdsutvalget skal bidra til at kirkegårdene i begge sokn er i slik stand vi til enhver tid ønsker at de skal være. Utvalget utfører sine oppgaver i samarbeid med kirketjener. (Fra Retningslinjer for Kirkegårdsutvalget, vedtatt av Øyer og Tretten kirkelige råd ) 11

12 Kirkegårdsutvalget består av : Nils Kristian Gillebo, leder Svein Ørslien Øystein Svendsen Jon Magnar Lysbakken Morten Brendløkken Ingrid Olaug Mork Kirkegårdsutvalget har hatt to møter i I april hadde vi møte i Øyer kirke og befaring på kirkegården i Øyer. Der ble vårens dugnader planlagt og vi drøfta oppgaver som skulle utføres i løpet av sommeren. Vårdugnadene ble holdt 4.og 5. mai. Det var godt frammøte både i Øyer og på Tretten. Vel 40 personer på hvert sted. Ros til alle som deltok på dugnaden og til Sanitetskvinnene som ordnet med kaffe. Den 11. mai var leder i Kirkelig råd for å orientere om Kirkegårdsutvalgets oppgaver. Den 15 juni var det maledugnad for Kirkegårdutvalgets medlemmer på Øyer kikegård. Noe av stakitten ble malt. I september ble vi av Øyer og Tretten kirkelige råd bedt om å gi en uttalelse om hvordan man skulle gjøre overgangen fra Øyer kirkegård til Bruvin. Vi ga en uttalelse om dette og den ble lagt fram i møte i Øyer og Tretten kirkelige råd 7.september. Vi har også drøfta redskapsbehovet til Bruvin og dette har kommet fram i forslag til budsjett. Kirkegårdsutvalget var også invitert og representert ved åpningen av Bruvin. Til slutt vil jeg tilføye at Kirkegårdsutvalget er glad for å kunne støtte seg på kirketjener Morten Brendløkkens lange erfaring og kunnskaper om kirkegårdene og kirkene. Årsmelding for kirkeutvalget 2010 Kirkeutvalget har dette året bestått av: Anne Marit Stensrud, leder Inger Johanne Åssveen, Elin Brendløkken, Geir Leren, Bjørn Erik Lien, Borghild Nysveen Kirkeutvalget har hatt 4 møter i 2010 Vi har skrevet om arbeidet vi gjør og dette ble trykt i Klokkeklang 26. september i Øyer og 3. oktober på Tretten arrangerte vi jubileum for 50, 60 og 70 års konfirmantene. Først var vi med på gudstjenestene i kirkene og etterpå var det samvær med lunsj, sang og taler på Nermo og på Glomstad. Vi har pyntet i begge kirkene til 17. mai, konfirmasjonene og konfirmantjubileene. Til Høsttakkegudstjenestene avtalte vi med Bygdekvinnelagene slik at de pyntet. Oppbevaringsbord til kirketekstilene i Tretten kirke er bestilt hos Terje Klopphus. 20. november pussa vi, sammen med kirketjeneren, messing i Øyer kirke. Sammen med kirkevergen har vi utarbeidet liste over kirkeverter. Saker vi vil jobbe videre med: fornye og supplere putene i kirkebenkene Årsmelding for trosopplæringsutvalget 2010 Vi har hatt et år med mye aktivitet og morsomme samlinger Utvalget har bestått av Merethe Blomberg, leder Elin Paulsrud, Elise S. Løvlund Kjersti Riseng. Vi har hatt Påskesamling, bibelutdeling og ad - ventssamling. Påskesamlingen Gikk for seg på tradisjonelt vis, og vi gjorde påskebok, som de fikk utdelt på våronnmessa. Vi hadde et greit oppmøte, men kunne nok ønsket at flere hadde hatt muligheten til å komme. Presten fortalte, og organisten spilte, og alle sang fine sanger. Bibelutdeling Vi hadde tradisjonen tro utdeling av bibler på høstakkemessa, det ble sendt ut invitasjoner til alle 5. klassingene, og vi fikk bra oppmøte. Alle som kom og fikk bibel fikk en liten innføring av presten, der de fikk forklart litt om selve boka. Mange ivrige unger fulgte godt med. Det var en utdelig i Øyer og en på Tretten Adventsamling Vi hadde som før 3 samlinger ved adventstider, der vi inviterte kommunens 4 åringer på samling. Vi hadde 1 samling i tilhørende kirke, en samling i Kapellet på Tretten og en samling på prestegården, der vi også åt en koselig enkel kveldsmat sammen. 12

13 Presten fortalte historier, og vi sang fine sanger, og foreldrene var meget engasjerte. Oppmøte på disse samlingene var overveldende, og trolig historisk stort. Vi hadde bortimot 30 oppmøtte på siste samling i prestegården, pluss alle foreldre/besteforeldre som var med. Utvalget har hatt 5 møter i løpet av året. Vi har også deltatt på et møte med IKO forlaget og fått noen ideer til videre arbeid. Pluss deltagelse på et trosopplærings kurs. Vi har hatt et år med fine samlinger og masse koselige barn. Vi har blitt inspirert, og kunne ønske oss mye, men har ikke anledning til å utvikle oss så mye som vi kunne ønske. Det krever et jevnere og mer grundig arbeid enn vi som frivillige kan bidra med. Årsmelding for konfirmantutvalget Konfirmantutvalget har bestått av følgende personer: Øyer: Sigrun Irene Bjørke, leder. Tretten: Astrid Rudstuen og Merete Blomberg Utvalget har hatt 1 møte, 10.aug Den vesentlige arbeidsoppgaven er forberedelser og gjennomføring av konfirmantfestene, samt praktiske forhold omkring konfirmasjonsdagene. Konfirmantfestene ble holdt henholdsvis 22. og 29. aug. Det var samlet 49 konfirmanter. Leder sørget for at kappene var i orden i begge sogn og laget invitasjoner til festene. Rudstuen og Blomberg besørget prøving av kapper, navning og utdeling av invitasjoner på Tretten, mens leder ordnet tilsvarende i Øyer. Rudstuen kjøpte inn gaveposer. Leder navnet alle poser, gjorde felles innkjøp til festene, skaffet tilstrekkelig antall kaker i begge sogn og kontaktet 2 representanter som overrekte en liten gave til en konf. i hvert sogn. Rudstuen og Blomberg skaffet nødvendig mannskap til gjennomføring av festen, påkledning av kapper og sortering av gaver på konf.dagen på Tretten. Leder ordnet tilsvarende på Øyer. Kirkeutvalget hadde satt opp parkeringsvakter i Øyer. Leder har satt opp lister over ministranter i begge sogn. Årsmelding for utvalg for kirkemusikk 2010 Utvalget har bestått av Britt Haaland, leder, Eldar Kjørstad, Annemor Rivertz Torgersen, Liv Svendsen Berg, Elise Solberg Løvlund, Gro Helene Hjelmstad, Kari Irene Lien, sekr. Utvalget har hatt fem møter. Utvalget har arrangert følgende konserter: Øyer kirke 5. November kl : Gruppa TidligFolk: Bjørn Sigurd Glorvigen: folkesang, Kitty Lossius: barokksang, Ingrid Økland: barokkfiolin, Lars Henrik Johansen: cembalo. Denne konserten kom det 15 betalende på. Lav interesse for og dårlig publikumssøkning gjør at det blir vanskelig å arrangere den type konserter. Derfor har det vært lite aktivitet på det område. 3. dags konserten arrangeres i samarbeid med Øyer Kirkeakademi. 3. dagskonserten 2010 ble avlyst på grunn av sykdom. Her skulle disse aktørene vært i sving: Ingeborg Dalheim, sopran, Dovre, Sigrid Egtvedt, fløyte, Vinstra, Christian Kjos, cembalo, Oslo, Inger Helen Sperre Sørlien, Lillehammer, sang, Marion Kvernengen Moe, Ringebu, sang Konserten gjennomføres 23. februar Utvalget for Kirkemusikk er med grunnlag i Plan for Kirkemusikk (vedtatt på Kirkemøtet 2008) godt i gang med å utarbeide en lokal Plan for Kirkemusikk. Utvalget har brukt en del tid på å gå gjennom det kirkemusikalske arbeidet, og kirkemusikerens arbeidsoppgaver, og håper at den lokale Plan for Kirkemusikk blir et godt arbeidsredskap. Årsmelding for orgelkomiteen 2010 Orgelkomièen som arbeider for nytt orgel til Øyer kirke består av: Rigmor Aarø Spiten, Randi Bolstad, Ole Gunnar Austvik, Jan Erik Nordlien, Kari Irene Lien. Jan Erik er ØTKR sin representant i orgelkomitèen. Orgelkomitèen har hatt 4 møter. I januar var Orgelkomitèen v/ Randi Bolstad invitert på pensjonistlaget juletrefest på Øyer Gjestegard for å fortelle om arbeidet med orgelsaken. 13

14 Jan Erik Nordli hadde en redegjørelse for arbeidet vårt for Øyer og Tretten kirkelige råd på marsmøtet. Orgelkomitèen har fått en fast spalte i Klokkeklang, der det står takk for gaver, innkomne gaver, nyheter, konserter og arrangement i regi av orgelkomitèen. Chris Stiksrud hadde et fint intervju med Rimor Aarø Spiten om orgelsaken i Øyer-magasinet. Dette sto i juni-nummeret. Vi har fått noen minnegaver i forbindelse med gravferd. Frode Finne ville gi en konsert til inntekt for nytt orgel. Søndag den 24. Oktober stilte Frode med pianist Bjørn Tore Paulen fra Lillehammer og ga oss en fin konsert, sammen med Gro Helene Hjelmstad som leste dikt. Kari Irene Lien spilte orgel. Vi har fått opp en god hjemmeside, Rigmor Aarø Spiten er ansvarlig for den. Her finnes alt som skjer i tilknytning til orgelsaken. Øyer og Tretten Dannede Skiløberforening hadde samla sammen penger til nytt orgel på årsmøtet sitt. Orgelkomitèen er svært takknemlige for alle bidrag til nytt orgel som er kommet inn i 2010! Årsmelding for økonomiutvalget 2010 Økonomiutvalget har bestått av: Kristian Tande, leder Bodil Høybakken, Jan Erik Nordlien kirkeverge Berit Sundli har deltatt på alle møtene. Vi har avholdt 8 møter i løpet av 2010 Saker som er tatt opp på møtene: - formøte før dialogmøte med kommunen. - revidering av budsjettet for første del av gjennomgang av fond - festeavgifter - strømpriser - regnskapsrapport pr lønnsbudsjett ble gjennomgått og ferdigstilt. - grunnlag for budsjett 2011 ble gjenomgått. - møte med May Britt Haagensen fra økonomienheten for gjennomgang av regnskapsprinsippene. - gjennomgang av budsjettutkast 2011 fra kirkevergen I 2010 har vi byttet regnskapsfører fra Øyer/Tretten regnskapslag til Fellesenheten Økonomi, regnskap i Lillehammer kommune. Dette har medført store omlegginger i vårt regnskapssystem. Regnskapet for 2009 ble ikke ferdig før i juli 2010,og budsjettarbeidet for 2011 ble noe forsinket. Det er utarbeidet og godkjent vedtekter for økonomiutvalget i 2010 Årsmelding for diakoniutvalget 2010 Diakoniutvalget har bestått av Eldar Kjørstad, leder Kari Skyberg, Gro Helene Hjelmstad Solbjørg Skruklien. Kari Skyberg og Eldar Kjørstad har hatt ansvar for formiddagstreffene på Tretten Sjukeheim og Gro Helene Hjelmstad for formiddagstreffene på Bakketun bosenter. Ved Tretten Sjukeheim har Diakoniutvalget den siste torsdagen i hver måned, unntatt juni, juli og august, hatt hyggestund på formiddagen. Her er det bevertning og diverse underholdning. Ordfører Mari Botterud har fortalt og vist bilder fra sin tur langs pilegrimsleden i Nord-Spania og Øyvind Sagedal fra sin reise i Palestina/Israel. Øyer Trekkspillklubb, Ivar Botheim og Allsangen Syng med oss har stått for den musikalske underholdningen. Sistnevnte har flere ganger vært med og støttet allsangen blant sjukeheimens beboere. Disse hyggestundene er også besøkt av interesserte utenfra, noe som både Diakoniutvalget og beboerne setter stor pris på. Besøkstallet på disse arrangementene har ligget på På Bakketun bosenter har det også dette året blitt arrangert formiddagstreff den siste torsdagen i måneden, i alt ni treff. Planen for treffene blir lagt i samarbeid med Ingrid Holtet og Randi Bolstad. Disse to er også med på å lede treffene. De som har vært spesielle gjester dette året er: Nils Erlimo (tiden i Nord-Østerdalen), Bernt Tennstrand (kommunens helse- og omsorgstjenester), Ole Amund Gillebo (sitt arbeid blant norsk-amerikanerne i Minnesota), Kari Korsæth (Prøysenprogram), Rudi Kjøl og elever fra Solvang (sangprogram), Arne Løken (skolehistorie i Øyer før og nå), Brit Lundeby (leste dikt og fortalte), Øyer Trekkspillklubb og på novembertreffet Paula Strand (adventsprogram). Frivilligheten har vært stor for å få til disse treffene, og vi vil takke alle medhjelpere som stiller 14

15 opp og alle dem som har bakt kaker eller bidratt på en eller annen måte for å få til vellykkete arrangement. Uten dem hadde det blitt vanskelig å få det til. Medhjelpere og/eller bakere har dette året vært: Inger Haug, Randi Holmen, Ingerid Jevne, Turid Korslund, Jenny Løken, Eldrid Mæhlum, Asbjørg Rusten, Hilda Teigen og Marit Øye. Besøkstallet har gjennomsnittlig vært på 29 personer, på marsmøtet hele 42. Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp har vært Solbjørg Skruklien. Hun har organisert Kirkens Nødhjelps fasteaksjon som årets konfirmanter gjennomførte. I forkant av aksjonen ble det arrangert en inspirasjonskveld for konfirmanter og foreldre som Kirkens Nødhjelp, Diakoniutvalget og noen representanter fra Kirkerådet sto bak. Årets innsamlingsaksjon ga et resultat på kr i Øyer, og kr i Tretten I tillegg har Solbjørg Skruklien sammen med Øyvind Sagedal og Kari Irene Lien holdt to gudstjenester hvert semester ved Bakketun. Her har hun også stått for bevertningen. Besøkstallet har vært personer ved hver gudstjeneste. Klokkeklang Klokkeklang har i 2010 kommet ut med med 7 nummer på i alt 228 sider. Redaksjonen har vært Ole J.Gillebo og Knut Mellemberg, og Jørn Haug som kasserer. Dale-Gudbrands Trykkeri på Tretten står for lay-outen og trykkinga. Faste spalter i bladet er Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd, sokneprestens innlegg til vanlig med utgangspunkt i en av tekstene til nærliggende søndag eller høytid, kantorens Tidens salme, oversikt over kirkelige handlinger og gudstjenesteplaner. I tillegg har vi vanligvis Litt av hvert, som navnet tilsier som er små nyheter. Gavelista både fra enkeltpersoner og bedrifter er med hver gang. Ellers får vi innlegg fra fjern og nær, og dette setter vi stor pris på. Og ikke rent sjelden kommer det innspill omtrent som så: Dette kunne vori lugomt åt Klokkeklang! Innenbygds blir Klokkeklang kjørt ut på dugnad, og dette er en ordning som fungerer aldeles utmerket. Klokkeklang som sendes utenbygds og til utlandet blir adressert og ekspedert av Aktivitetessenteret på Tretten, også en ordning som fungerer aldeles perfekt. Det er ca. 480 eksemplarer som sendes utenbygds og utenlands, og fra tid til annen har vi kontakt med mange av disse. Dette er personer som har en eller annen tilknytning til Øyer og Tretten. III Års-statistikk fra kirkelig virksomhet Hvert år sendes det årsstatistikk for Den norske kirke til Statistisk sentralbyrå. Her gjengis noen av tallene fra denne statistikken som bygger på registreringer i Dagsregisteret. I 2010 ble det avholdt 160 gudstjenester i Øyer og Tretten sokn, med til sammen 6894 deltakere. Dette er forordnede gudstjenester, Av dette var det 6 familiegudstjenester, 2 ungdomsgudstjeneste, 7 gudstjenester for barnehager og skoler, 4 konfirmasjonsgudstjenester, 3 julaftensgudstjenester og 1 folkemusikkmesser. Det har vært 3 fjellmesser, 1 friluftsmesse, gudstjenester på Tretten sjukeheim, Sirabøl og Bakketun. Ukentlige tidebønner i begge kirker. Totalt ble 50 dåpshandlinger utført i 2010, og antall konfirmanter var kirkelige vigsler har funnet sted, og 49 kirkelige gravferder. Alle 4-åringer som ønsker det får Min kirkebok. I år var det 19 4-åringer som fikk bok. Vi har mottatt penger til innkjøp av bibler til 5-klassingene fra Normisjon. I år ble det delt ut i alt 15 bibler. Det arrangeres dåpsskole for 4- og 6-åringer, til sammen 10 deltakere Vi har 3 korgrupper med til sammen 30 medlemmer; Liturgisk kor (15 medl) i begge kirkene og Schola Gregoriana, Øyer (15 medl) som synger ukentlige tidebønner. I 2010 ble det arrangert i 1 konsert i egen regi. Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til sammen kr , av dette er kr til egen virksomhet. Økonomi (Regnskapet legges fram på neste rådsmøte) Øyer og Tretten kirkelige råd retter stor takk til alle som bidrar til at vi har så stor aktivitet i menighetene i Øyer og Tretten 15

16 REGNSKAP 2010 for Øyer og Tretten kirkelige råd Utgifter Lønnsutgifter Energi Forsikringer Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer mv Graving Inventar og utstyr Vedlikehold Regnskap og revisjon Andre driftsutgifter Sum utgifter Inntekter Festeavgifter mv Tilskudd fra kommunen Offer og gaver Andre driftsinntekter Renteinntekter Bruk av fond Sum inntekter Netto driftsresultat Regnskap Klokkeklang Gaveliste private , ,00 Kulturmidler 4 000, ,00 Bedriftsgaver , ,00 Gaver lag og foreninger 4 500, ,00 Skådens /Wedums fond Gave ved gravferd , ,69 Renteinntekter 117,06 168,74 Sum inntekter , ,43 Trykking , ,00 Porto , ,00 Innbinding gamle eks ,00 Redaksjonskostander , ,10 Fotografering 1 500, ,00 Bankgebyr 39,00 62,00 Sum utgifter , ,10 Underskudd / Overskudd 8 616, ,67 Egenkapital pr , ,55 Mottatt mva Resultat 8 616, ,67 Egenkapital / Bank , ,88 Klokkeklang har gått med kr 8 616,14 i overskudd. Gaver fra både private og tiludd fra bedrifter har økt i forhold til året før. Kostandene er reudsert noe fra forrige år. Vi hadde pr en beholding på kr ,02 16

17 Årsstatistikken Hvert år leveres det inn en statistikk over kirkelige handlinger, gudstjenester o.s.v. i begge sogn. Det kan for så vidt være interessant lesning. Og overraskende. I 2010 var det ca personer som deltok ved gudstjenestene som ble avholdt på søn- og helligdager i Øyer og på Tretten. Sammenligner vi årets tall med de tilsvarende for år 2000, viser det seg at det har vært en økning i gudstjenestebesøket søn- og helligdager med ca 170 personer. Av en litt uforklarlig grunn ser det ut som om antallet gudstjenester på disse dagene er 72 i 2010 mot 65 i år Det innbærer at gjennomsnittet av deltakere har gått ned fra 77 til 72. Med forbehold om at disse tallene er riktige, kan det i alle fall synes som om det er et overraskende høyt gjennomsnittstall for gudstjenestebesøket. I bispedømmesammenheng tilsvarer dette omtrent middeltallet. Når det gjelder antall nattverdgjester, kan det være litt vanskelig å sammenligne tallene, da skjemaet er endret, og nattverdpraksisen samtidig er blitt noe endret (de senere år har vi feiret nattverd på sjukeheimen, og nå også på Bakketun i tillegg til i Sirabøl). Likevel ser det ut til å være grunnlag for å si at det har vært en gjennomsnittlig økning i antall nattverdgjester gjennom årene. For øvrig viser statistikken at det ble avholdt 102 gudstjenester i 2000, mens tallet for 2010 var 160. Denne forskjellen skyldes først og fremst at vi i mars 2001 begynte å synge ukentlige tidebønner. Disse tidebønnene er en form for gudstjenester, og de blir registrert som det i statistikken. Når det gjelder antall kirkelige handlinger, vil variasjoner henge sammen med den demografiske situasjonen i våre to sogn (antall fødte i forbindelse med dåp, størrelsen på årskull i forbindelse med konfirmasjon o.s.v.). Uten å ha de eksakte tall er det grunnlag for å si at en meget høy prosent av folk i Øyer og på Tretten som tilhører Den norske kirke døper sine barn. Tilsvarende er prosenten av de døpte som konfirmerer seg svært høy. Og kirkelig gravferd blir valgt for bortimot 100 % av kirkemedlemmene. Ikke overraskende er det vielsene som står svakest. Det henger naturligvis sammen med nye samlivsformer. I 2000 ble det gjennomført 19 kirkelige vielser i våre to sogn. Av disse bodde 6 par i våre bygder. De tilsvarende tall for 2010 var 8 og 5. Når det gjelder ofringer, har kronetallet økt fra vel i 2000 til i Det tilsvarer ca kr.20,- pr. kirkemedlem for fjoråret. Disse pengene går dels til andre organisasjoner, slik som f. eks. Kirkens Nødhjelp, mens under halvparten (42700 i 2010) finansierer menighetsrådenes/øyer og Tretten kirkelige råds drift av menighetsarbeidet. Av dette er nok trosopplæringen det viktigste, og i den sammenheng er det konfirmantleiren som virkelig trekker midler. Men det er blitt vurdert slik at dette er en viktig investering i ungdommene våre. Skulle det være ønskelig md en større aktivitet på dette eller andre områder, finnes det kanskje et potensial til å samle inn mer penger ved hjelp av kreative fremstøt? Øyvind Sagedal Stillhet og refleksjon Av Geir Korslund Det kan være interessant og tankevekkende å lese kirkeblader fra andre deler av landet. Hva slags spørsmål og utfordringer er folk opptatt av der? Holmen menighet i Asker har et meldingsblad som heter Kirkebakken. I sommernummeret 2010 hadde redaktør Harald Daasvand noen aktuelle betraktninger på første side i bladet: Brukskirken Holmen flerbrukskirke med rom for mange aktiviteter skulle også gjenspeile arkitektens visjon: Stillhet. Det meste har utviklet seg som planlagt. Holmen kirke er et levende eksempel på den åpne og inkluderende folkekirken. Her gjøres det ikke forskjell på jøde eller greker, på kong Salomo eller Jørgen Hattemaker i vår tids versjon. Spørsmålet noen stiller er om den hellige alminnelige kirke har blitt for alminnelig. Om vi godtar alt. Helt konkret var det en som spurte meg: Hvorfor må det være så mye kjatring og plapring i kirken før gudstjenesten? Kan ikke folk vente til etterpå med kaffepraten? Vedkommende ønsket å bruke minuttene før gudstjenesten startet med litt stillhet og refleksjon, - ikke siste nytt fra de på kirkebenken foran eller bak. Jeg tror vedkommende har et poeng. Ventetiden er plapreløs sone! 17

18 Tårnet på Tretten kirke Riksantikvarens brev til Øyer og Tretten kirkelige råd: Tretten kirke Metode og forslag til rekonstruksjon av tårn - valg av løsning Vi viser til deres brev av med vedlagt forslag til rekonstruksjon av tårn fra Norsk Håndverk v/henning Olstad. Tretten kirke er en korskirke av laftet tømmer oppført i 1728 og påbygd i 1807 med nytt tårn og spir. Kirken er listeført som særlig bevaringsverdig. I henhold til Kirkerundskriv T-3/2000 fra Kirke-/ utdannings- og forskrdngsdepartementet og Miljøverndepartementet, skal planer om endringer i kirken eller dens nære omgivelser, samt større vedlikeholdsarbeid, legges fram for Riksantikvaren til uttalelse. Foto: Dagfinn Hovland Vurderingen fra Riksantikvaren Øyer og Tretten kirkelige råd har søkt om å rekonstruere et lavt sentraltåm med pyramidetak på Tretten kirke. Et tarn med spir som ble bygget i 1807 var for tungt og viste seg tidlig som utstabilt. Over tid har kirken fått skader som råte, setninger og brudd i bærekonstruksjonen som skyldes problemene med tårnet. Disse skadene må nå repareres. Tårn med spir ble heist ned fra taket i 2000 da situasjonen ble vurdert som farlig, og det har siden stått på bakken i påvente av en permanent løsning. En gjenoppføring av tårnet fra 1807 kan ikke anbefales. Riksantikvaren har siden 2008 samarbeidet med Øyer og Tretten kirkelige råd, Øyer kommune og Norsk håndverk v/hennig Olstad med å utrede en rekonstruksjon av et lavt sentraltåm med pyramidetak. Etter tradisjonen skal dette ha stått på Tretten kirke før I Oppland finnes det hele 27 korskirker som har sentraltåm med høyt spir. De fleste av disse er bygd eller ombygd til denne utformingen på 1700-tallet, mens noen få er nyere. Ingen av de tårnene vi har funnet dokumentasjon for har tilsvarende laftet tårn som Tretten kirke. I tillegg finnes i Oppland tre 1700-talls korskirker som har lavere tårn med pyramidetak, blant annet Vestre Gausdal kirke. Selv om dette tårnet er bygd i bindingsverk viser det at Tretten kirkes opprinnelige tårnform også har tradisjon i området. Den foreslåtte løsningen for rekonstruksjon av tårnet vil endre kirkens arkitektoniske uttrykk fra 1807 og skape en ny bygningshistorisk situasjon. Tretten kirke har aldri tidligere stått bordkledd og hvitmalt med et lavt tårn med pyramidetak på samme tid. Lafteverket i tårnet fra 1807 har spor etter en eldre takkonstruksjon. Henning Olstad har på oppdrag fra Riksantikvaren undersøkt lafteverket og andre bygningsdeler og lagt fram en overbevisende dokumentasjon av konstruksjonen til et eldre, lavt tårn. Lafteverket var veggene i tårnet på Tretten kirke før Veggene har vært bordkledd og tjærebredd, og bordkledningen fra tårnet er bevart. For detaljer i utformingen av tårnet med tårnmiljø og eksteriør finnes det imidlertid ikke dokumentasjon som gir grunnlag for en fullstendig tilbakeføring. Riksantikvaren vil etter en samlet vurdering anbefale en rekonstruksjon av det lave sentraltårnet med pyramidetak. Løsningen har som forutsetning at lafteverket fra tårnet blir gjenbrukt. Den tjærebredde bordkledningen kan også vurderes gjenbrukt. Et lavere og lettere tårn vil medføre reduserte inngrep ved reparasjon av skadene i kirkens laftevegger. Ved en riktig utført reparasjon av underliggende konstruksjoner vil de samlede tiltakene gi Tretten kirke en stabil tårnkonstruksjon. Historikk og bygningsbeskrivelse Tretten kirke er bygd i 1728 som en tømret korskirke og hadde fra begynnelsen et lavt sentraltårn med pyramidetak fikk kirken et forhøyet tårn med høyt spir. Det viste seg snart at det nye tårnet ikke var stabilt. Dette ble tatt opp under bispevisitas i søkte prosten om å få erstattet det nye tårnet med en "kuppel". Kirke- og undervisningsdepartementet avslo søknaden tre uker senere. Tårnets dårlige tilstand ble også tatt opp ved bispevisitas i

Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr.

Detaljer

Årsmelding 2013 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

Årsmelding 2013 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Årsmelding 2013 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 02.06.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 08/16

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR:06-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hovland alle 5 Møtedato: 10.09.13 Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR:06-2013 SAKSNUMMER... SIDE

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 15.06.2017 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/17

Detaljer

SAKNR. 32/16: GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2016 ØKONOMI TEGNEUTSTYR OG DÅPSMATERIELL

SAKNR. 32/16: GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2016 ØKONOMI TEGNEUTSTYR OG DÅPSMATERIELL Møtested: Møtedato: Onsdag 20.04.16 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 4/16 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer samt 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: kl. 18:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Anne Janet Rygh Bjørneli, Robert Van Den Hooven, Christa Van Den Hooven,

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Det ble avholdt styremøte på bedehuset tirsdag 20. oktober 2009, kl 1900 22.30.

Det ble avholdt styremøte på bedehuset tirsdag 20. oktober 2009, kl 1900 22.30. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NORMISJON MANDAL Det ble avholdt styremøte på bedehuset tirsdag 20. oktober 2009, kl 1900 22.30. Tilstede: Hans Arthur Frigstad (leder), Tore Neerland (nestleder), Marit Svindland,

Detaljer

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD

ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD TILSTEDE FRAVÆREN DE ORIENTERI NG ØSTENSTAD MENIGHETSRÅD M Ø T E R E F E R A T GRUPPE, SAK, FORMÅL Østenstad menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Østenstad menighet Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre ostenstad.menighet@asker.kirken.no

Detaljer

August 2013 66. årgang

August 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 August 2013 66. årgang Foto: Berit Sundli K L O K K E K L A N G AUGUST 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Kasserer: Jørn Haug.

Detaljer

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 DEN NORSKE KIRKE Sel kirkelige råd Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Eldbjørg Hallen Larsen Arkivkode: Perm/012.1 Dato: 01.03.2012 Til stede: Forfall: Ikke

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 24.01.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Til stede: John Olav Hodne, Haldis Flakne, Øyvind Løvås, Ingeborg Eli Nideng, Bernt Føttum, Jan Fredrik Sagdahl Forfall:

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Torsdag 1. oktober 2015 klokka 17:00 Sted: Kjerkstuggu, Vuku Tilstede: Magne Nydal (Alstadhaug MR), leder Gunn Bodil Tvete (Ytterøy MR) Gunnar

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer