LifeClean Overflatedesinfeksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LifeClean Overflatedesinfeksjon"

Transkript

1 Produktkatalog: LifeClean Overflatedesinfeksjon MED SPORICIDAL EFFEKT Verdensunik løsning for all rengjøring og overflateinfeksjon Total avdødning av Clostridium difficile på 60 sekunder Ferdigblandet 2 i 1-løsning, klar til bruk direkte fra flasken

2 Sykehusinfeksjoner koster Sverige kroner per år

3 Utviklet av svensk forskning, her for å redde liv Vår helseomsorg er en verdensmodell. Enda påvirkes hver tiende pasient i Sverige av en helserelatert infeksjon. Og årlig dør rundt femtenhundre som en følge av dette. Kostnadene for helsetjenesten estimeres av Sosialstyrelsen til fire milliarder kroner per år og da regnes ikke samfunnets øvrige kostnader med. 1 Sosialstyrelsen estimerer videre at 20 % av dødsfallene kan forhindres gjennom forbedrede rutiner. Dette på tross av at markedets ledende middel for overflatedesinfeksjon er bevist virkningsløse mot for eksempel Clostridium difficile, den bakterien som forårsaker flest dødsfall. Vi som jobber med LifeClean vet at man kan redde langt fler enn 20 %, om vi bare kombinerer bedrede hygienerutiner med et mer effektivt middel for overflatedesinfeksjon. Derfor har vi sammen med forskere på laboratoriemedisinske «Länskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro», utviklet en produktløsning som inneholder et patentert middel for overflatedesinfeksjon. Forskernes studier viser at dette er markedets første produkt som totalt avdøder Clostridium difficile. MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas, Acinetobacter og Norovirus avdødes også. Dette gir oss muligheten til å tilby verden en komplett løsning, fra all rengjøring til desinfisering av operasjonssaler. Og takket være LifeCleans overlegne avdødningseffekter og korte virketid, blir det også lett å gjøre rett! 1 Sverige, socialstyrelsen 2006, artikelnr

4 4 LifeClean Fordeler med LifeClean 2 i 1 direkte fra flasken LifeClean er klar til bruk rett fra flasken. Middelet fungerer som overflate desinfesjon for total avdødning av sporer, virus og multiresistente bakterier. Observer at middelet ikke skal fortynnes. Overlegen avdødning Klinisk bevist avdødning av Clostridium difficile allerede ved korte innvirkningstider, noe ingen andre midler på markedet kan oppnå. Full effekt på 60 sekunder Den ekstremt korte innvirkningstiden forenkler brukerens arbeid. Patentert produkt LifeClean er en verdensunik, patentert klordioksidbasert løsning. Mindre lukt LifeClean lukter mindre enn mange ledende middel i markedet. Sanering kan gjennomføres med pasient og ansatte til stede. Miljøvennlig klordioksid LifeClean består av den godt utprøvde kjemikalie klordioksid. Middelet er i normale doser harmløst for både mennesker og miljø, ettersom klordioksid, i motsetning til klor, ikke reagerer like lett med andre stoffer. Dermed dannes det ikke toksiske stoffer, som klor gjør. Normale arbeidsklær kan brukes, rom kan tas i bruk direkte etter sanering og middelet kan skylles ned i vanlige avløp.

5 LifeClean 5 Et komplett sortiment for daglig bruk LifeClean skal alltid velges for avdødning av endosporer som Clostridium difficile. Daglig bruk gir en fullgod beskyttelse mot virus og multiresistente bakterier og kan derfor med fordel brukes for å fullgjøre heiseinnretningens hygienerutiner. LifeClean leveres ferdigblandet i følgende løsninger: Daglig overflatedesinfeksjon for daglig bruk på store overflater og for å møte medisinsk institusjon grunnleggende hygienerutiner. Med baktericid, virucid og sporicid effekt. Sluttrengjøring Sluttrengjøring og sanitære. Med fullstendig sporicid inaktivering, baktericid og virucid avdødning.

6 6 LifeClean Løsningen er klordioksidbasert Clostridium difficile er en bakterie som kan leve lenge i de fleste miljøer, hvilket øker risikoen for at smitten spres til andre. Smitteproblematikken forverres av at sporene ikke dør ved rengjøring med eksisterende rengjøringsmidler. På den måten har Clostridium difficile akkumulert på sykehus over hele verden og medført alvorlige utbrudd. De eneste tilgjengelige løsningene med en viss sporedødende effekt ved lang innvirkningstid, har til nå vært hypoklorittbaserte. Men bruken innen helsetjenesten har minsket på grunn av dens negative miljøpåvirkning, samt dens etsende effekt og sterke lukt, som gjør det vanskelig å bruke i miljøer der det finnes pasienter. I vår produktutvikling fant vi ut at klordioksid er løsningen. Og takket være en unik kombinasjon av additive stoffer, lyktes vi å skape og ta patent på LifeClean. Med støtte fra oss har hygieneoverlege Torbjörn Norén, Universitetssjukhuset Örebro, gjennomført en vitenskapelig studie som viser at LifeClean er markedets første effektive løsning for og avdøde Clostridium difficile ved korte innvirkningstider. Resultatet av studien ble presentert på Malta i mars, i samhold med den fjortende kongressen for International Federation of Infection Control. Diagrammet som viser avdødning Clostridium difficile ser du på neste side. Oppsummert viser resultatene at LifeClean har en meget god avdødningseffekt på Clostridium difficile sporer i ekstremt konsentrerte sporesuspensjoner som har tørket inn på en overflate. Sammenligningen som er gjort med blant annet middel som inneholder klor (klor, Actichlor Plus) og polymer preparater (Fivewoods), viser en overlegen avdødningseffekt i favør LifeClean. Resultatene er gledelig fordi vi har et stort behov for sporisidale desinfeksjonsmidler i helsevesenet i dag for å begrense smittespredning av vår vanligste bakterielle tarmsykdom. Torbjörn Norén, hygiene konsulent, Örebro universitetssykehus

7 LifeClean 7 Verdens første middel for effektiv avdødning av Clostridium difficile er her I fravær på en europeisk teststandard for desinfeksjon av yter, har Universitetssjukhuset Örebro tatt frem en carrier test med høykonsentrerte bakterieisolat og innvirkningstid som brytes med fortynning av en 250 ml NaCl-løsning og etterfølgende membranfiltrering og utodling. Inokulert overflate rengjøres mekanisk og standardisert. Alle odlingsresultat sammenblandes mot en vannkontroll. LifeClean viser i alle tester gode avdødningsegenskaper. Samme type studier av total sporeavdødende effekt er utført mot liknende produkter på markedet og ut fra fabrikantene spesifiserte konsentrasjoner. I alle tester var LifeCleans resultat overlegne. De komplette resultat av testene er sendt inn for publisering i Journal of Hospital Infection. Et abstrakt ble presentert i samhold med den 14:e kongressen for International Federation of Infection Control på Malta i mars Slik virker LifeClean på Clostridium difficile Clostridium difficile er en anaerob, sporeliknende tarmbakterie som kan gi opphav til så vel mild diaré (CDI) som livsfarlig tykktarmsinflammasjon. De største risikogruppene er eldre pasienter som behandles med antibiotika. Clostridium difficile er en av de vanskeligste sporene og avdøde, fordi bakterien beskyttes av en ekstremt motstandskraftig sporevegg (bilde 1). Det som vises ved gjentagende prøver er at når Clostridium difficilesporen kommer i kontakt med LifeClean, tynnes sporeveggene umiddelbart ut av formelen. I løpet av sekunder begynner sporeveggene å sprekke (bilde 2), som slepper inn formelen i sporen der den forårsaker en kjemisk reaksjon som stopper bakteriens evne til å formere seg. Når sporeveggene blir penetrert av formelen, dør sporen gjennom konvensjonell teknologi, da den klordioksidbaserte gassen tar død på bakterien (bilde 3). Alt dette skjer i løpet av 60 sekunder. 1. Clostridium difficiles kraftige sporevegg beskytter bakterien mot for eksempel andre midler for overflatedesinfeksjon som er tilgjengelige på markedet. 2. Ved kontakt med LifeClean, tynnes sporeveggene umiddelbart ut og slepper inn formelen, hvilket setter i gang avdødningen. 3. Løpet av 60 sekunder har bakterien blitt drept av LifeCleans klordioksidbaserte gass.

8 8 LifeClean Andre helserelaterte infeksjoner som kan minskes ved hjelp av LifeClean Fra influensa til kroniske sår: de patogener som risikerer å bli spredd på grunn av utilstrekkelige hygienerutiner ved helseinstitusjoner, fører i dag til lidelser til både små og store. Under leser du mer om de vanligste kontaktsmittene på sykehus foruten Clostridium difficile. MRSA en allmennfarlig sykdom Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er en allmennfarlig sykdom med anmeldingsplikt. Infeksjoner med MRSA er vanskelig å behandle. Oftest biter kun de dyre intravenøse antibiotika. Vel etablert på en helseinstitusjon er patogen nærmest udødelig. I dag er sykdommen en del av normalfloraen på mange sykehus utenfor Norden. Høykonsentrert MRSA avdødes fullstendig uten mekanisk bearbeiding ved lav konsentrasjon av LifeClean. ESBL gjør bakterier særs vanskelig å behandle Extended-Spectrum Betalaktamases er et voksende antibiotikum resistensproblem. Pasienter som bærer på bakterier med ESBL-enzym risikerer å få dårlig effekt av behandling med mange viktige antibiotika, blant annet penicillin og cefalosporiner. Eksempel på vanlige infeksjoner der ESBL-bakterier kompliserer forløpet er urinveisinfeksjoner samt infeksjoner som oppstår etter kirurgiske inngrep eller sepsis. ESBL avdødes fullstendig med LifeClean ved lav konsentrasjon. VRE kan utvikle resistens mot alle kjente antibiotika Spesiell oppmerksomhet bør legges på å holde vancomycinresistente enterokokker vekk fra intensivavdelinger, der vancomycin er et meget viktig antibiotikum. Enterokokker er en gruppe grampositive, fakultativt anaerobe bakterier som tilhører den normale tarmfloraen, men som kan kolonisere til eksempelvis sår, hjerteklaffer og urinkateterisering, særlig hos personer med nedsatt immunforsvar eller fremmedlegemer i kroppen. VRE avdødes fullstendig med LifeClean ved lav konsentrasjon. Pseudomonas aeruginosa forårsaker opportunistiske infeksjoner En allment utbredt bakterie som hos fullt friske individer sjeldent leder til verre sykdommer enn diaré og øyeinfeksjoner, men som hos allerede nedsatte pasienter kan forårsake større skader. Særlig brannskadde pasienter er utsatte, med stor risiko for pneumonier og sepsis. Pseudomonsa aeruginosa avdødes fullstendig med LifeClean ved lav konsentrasjon. Acinetobacter baumannii en ny bakterie i Sverige En gramnegativ bakterie som kan forårsake opportunistiske infeksjoner, for eksempel sepsis hos individer med allerede nedsatt immunforsvar. Den multiresistente bakteriens første dokumenterte, omfattende utbrudd i Sverige skjedde i 2013, da fem brannskadde pasienter ble smittet ved Linköpings universitetssykehus. Multiresistente acinobakterier avdødes fullstendig uten mekanisk bearbeiding med LifeClean. Norovirus den fryktede vintersykdommen Den vanligste årsaken til magesyke med heftige oppkast og diaré. Viruset er veldig smittsomt og påvirker ung som gammel. Sverige påvirkes årlig og særlig hardt under vinterhalvåret, da mennesker er mer innomhus og viruset lettere spres fra individ til individ. Med LifeClean oppnås fullstendig avdødning ved lav konsentrasjon.

9 LifeClean 9 Antall overlevende sporer Avdødning Clostridium difficile-sporer (logaritmisk skala) Vann Virkon EtOH 70% Desytol Klorin FiveWood Actichlor Plus Desidos Desinfiseringsløsning med fabrikantenes konsentrasjoner Perform LifeClean Daglig overflatedes LifeClean Slutren Høykonsentrert bakterieisolat Totalt antall overlevende sporer Källa: Universitetssjukhuset Örebro

10 10 LifeClean Med LifeClean er det lett å gjøre rett Bedre avdødning av multiresistente bakterier og endosporer enn andre midler, kortere virketid og minimal duft som muliggjør bruk i pasientnære miljø. Det er faktorer som bidrar til å gjøre LifeClean produktene til markedets tryggeste løsning det ar sjeldent vært så enkelt som nå å rengjøre medisinske fasiliteter på riktig måte. Helseretningens hygienerutiner skal selvsagt alltid følges. Utover dem er rutinene vi har utarbeidet for LifeClean en viktig del i kampen for å eliminere omsorgsrelaterte infeksjoner.

11 LifeClean 11 6 enkle steg som reduserer forekomsten av omsorgsrelaterte infeksjoner Synlig skitten overflate som skal desinfiseres, skal først rengjøres på vanlig vis med rengjøringsmiddel og vann. La overflaten tørke.. Overflater som skal desinfiseres vætes først ordentlig med LifeClean (små overflater av gangen for å sikre væskens kontakttid). Appliser med svamp eller frottéklut direkte fra flasken. La virke ett minutt. Deretter skrubbes overflaten nøye med samme svamp eller klut. Bruk rengjøringskluter, mikrofiber kluter, svamper og vattpinner etter gjellende lokale forskrifter. Ved behov, væt og bearbeid alle overflater ytterligere en gang på samme sett som punkt 2-4, med nytt rengjøringsutstyr. Skru igjen korken på LifeClean flasken, angi åpningsdato og plasser den mørkt og svalt. Åpnet flaske er holdbar i en uke fra åpningsdato. Viktig å tenke på LifeClean skal alltid brukes etter gjellende lokale hygiene- og rengjøringsforskrifter. Personale som jobber med vårt sortiment, i miljøer med forekomst av multiresistente bakterier, skal bruke beskyttelseshansker. Rennende vann eller øye dusj må være tilgjengelig. LifeClean sortimentet består av ferdigblandede produkter som ikke skal fortynnes eller blandes med andre rengjøringsmidler eller væsker.

12 LifeClean AB er en svensk bedrift med internasjonalt fokus som bedriver forskning, utvikling og produksjon innen spore-, bakterie-, og virusdødende produkter. LifeClean ble grunnlagt i 2013 etter mangeårig forskning, og hovedkontoret ligger i Uddevalla, Sverige. Selskapets produkter dreper Clostridium difficile, Norovirus og andre multiresistente bakterier. LifeClean har som visjon å utvikle og produsere produkter som forbedrer menneskers og dyrs helse globalt. For ytterligere informasjon: PolyMed Scandie AS Tomteveien Fredrikstad Telefon: Ordre: Hjemmeside: LifeClean AB, Kärranäsvägen 24, Uddevalla, Sverige. Telefon: , Mail:

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Naturens Eget Antibiotikum

Naturens Eget Antibiotikum Naturens Eget Antibiotikum Ionisert Kolloidalt Sølv Tradisjonelt kjent for å: Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp. Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler. Fremme sårheling og vevsoppbygging.

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på?

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING. Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 1 2010 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Hvordan får du på deg Indicator hanskene? Sitter de riktig på? 2 Sikre hender Nyhetsbrev om infeksjonsforebygging Mölnlycke Health Care AS Box 6229

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Kolloidalt Sølv. Ultrafine sølvpartikler naturens ultimale våpen mot sykdomsfremkallende organismer

Kolloidalt Sølv. Ultrafine sølvpartikler naturens ultimale våpen mot sykdomsfremkallende organismer Kolloidalt Sølv NATURENS EGET UNIVERSALE ANTIBIOTIKA Ultrafine sølvpartikler naturens ultimale våpen mot sykdomsfremkallende organismer Sølv er det naturlige mineralet som farmasien og myndighetene verden

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne, Astrid Berge Reinemo Innhold

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010 Tema: Hygiene Sterilisering side 7 Desinfeksjon uten sprit side 16-17 4Hygieneguide for din unit 4Tips og råd om autoklaver 4Hansker, en effektiv barriere mot

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006 950 99 SH 3-2006 NO 06-11-23 10.53 Sida 1 3 2006 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY RONDO, GÖTEBORG 2006 MÖLNLYCK HEALTH CARE, 2006 SIKRE HENDER 3/06

Detaljer

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp LEGEMIDLER ANGÅR DET OGSÅ DEG? Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp Kvinne (37) bruker p-piller og tar smertestillende Gutt (6) er astmatiker Jente (8) har pollenog dyreallergi LEDER: FELLES MÅL

Detaljer

Håndhygiene nytt. Lek & lær forenkler hygiene. Test hva du kan om hygiene. Guttorm Vaskebjørn. Quiz! Sannheten om bakterier.

Håndhygiene nytt. Lek & lær forenkler hygiene. Test hva du kan om hygiene. Guttorm Vaskebjørn. Quiz! Sannheten om bakterier. Håndhygiene nytt Hvordan forbedre håndhygiene & helse i barnehager og barneskoler Lek & lær forenkler hygiene Sannheten om bakterier VASK OG SYNG med Guttorm Vaskebjørn Quiz! Test hva du kan om hygiene

Detaljer

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2011 Sikre hender NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Når arbeidsgiverne innen helsesektoren overveier sin strategi for å overholde EUdirektivet om skjære- og stikkskader og behovet for å innføre formålstjenlige

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse 1For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 8 1 Introduksjon... 15 1.1 Om bakgrunnen for rapporten... 15 1.2 Noen utfordringer som Drikkevannsforskriften m/veileder gir... 17 1.2.1 Hva er

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Produktpresentasjon samt ofte stilte spørsmål: Dual Ionic 2010 Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Alt vi

Detaljer

Ribbet for gull og glitter Smittevern 11-19

Ribbet for gull og glitter Smittevern 11-19 Nummer 12 2013 Årgang 48 Tidsskrift for NITO Bioingeniørfaglig Institutt Ribbet for gull og glitter Smittevern 11-19 Fra Lederdagene 2013 23-27 Brit Valaas Viddal takker for seg 20-21 Bio-Rad Laboratories

Detaljer

Tritrichomonas fo. - erfaringer fra et katte. 4 www.nrr.no

Tritrichomonas fo. - erfaringer fra et katte. 4 www.nrr.no Tritrichomonas fo - erfaringer fra et katte Gjennom erfaring med Tritrichomonas foetus i eget oppdrett har jeg blitt oppmerksom på at det finnes mange feiloppfatninger om denne parasitten i det norske

Detaljer