Smittevern for sykepleie- og radiografi-studenter. En smitteførende pasient har krav til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittevern for sykepleie- og radiografi-studenter. En smitteførende pasient har krav til behandling"

Transkript

1 Smittevern for sykepleie- og radiografi-studenter Anita Wang Børseth Seksjon for smittevern Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge St. Olavs hospital En smitteførende pasient har krav til behandling Handle profesjonelt Trygghet i bruk av verneutstyr Nødvendig behandling, pleie, undersøkelse og operasjon skal utføres Utsettelse kun dersom dette er faglig dokumentert. (Smittevernloven) Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI eller HCAI, Nosokomiale infeksjoner) Infeksjon som oppstår under (på 3. døgn) eller etter, og som følge av opphold i helseinstitusjon Rammer pasienter, ansatte og besøkende Kan være eksogen eller endogen 1

2 Smittemåter Kontaktsmitte -Direkte fysisk kontakt -Indirekte via for eksempel personales hender -Fekal-oral, ofte via hender Dråpesmitte Luftbåren smitte Blodsmitte eller inokulasjonssmitte Lovverk hfiuyf Lov om helsepersonell Jamfør Smittevernloven 4-2 kan en smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom som gjennom sitt arbeid er en alvorlig fare for overføring av smitte til andre, forbys å utføre dette arbeidet. Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet antibiotikaresistente bakterier, rundskriv IS-19/2004 Forskrift om tuberkulosekontroll. Forskrift om smittevern i helsetjenesten omtaler blant annet infeksjonskontrollprogrammet Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven (og tilhørende forskrifter) Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 2

3 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 3

4 Basale smittevernrutiner Håndhygiene Hanskebruk Bruk av munnbind og øyebeskyttelse Bruk av beskyttelsesfrakk Håndtering av pasientnært utstyr Miljøhygiene (Renhold, avfallshåndtering og håndtering av tekstiler) Pasientplassering Hostehygiene Trygg injeksjonsteknikk Desinfeksjon av hud Tiltak for å beskytte personalet- Vaksiner og blodsmitte forbyggende tiltak Profesjonell håndhygiene i pasientsonen HELSETJENESTE-OMRÅDE PASIENTSONE Kritisk punkt for infeksjonsrisiko for pasienten Kritisk punkt med risiko for eksponering for kroppsvæsker 4

5 Mikroorganismer flyttes fra pasient til helsepersonell ved pasientkontakt Manglende håndhygiene mellom pasienter fører til kryssmitte Skal vi vaske/desinfisere hendene hele tiden????? 5

6 Engangshansker engangshansker har mikroskopiske hull, derfor må du alltid utføre håndhygiene etter at hanskene er tatt av helsepersonell ofte berører omgivelsene med urene hansker på du må bytte hansker mellom urene og rene oppgaver, også på isolat i helsetjenesten anbefales hansker av nitril eller lateks med lang mansjett hyppig bruk av hansker kan føre til hudirritasjon Hanskebruk erstatter aldri håndhygiene Håndhygiene nær pasient og pasientprosedyrer Hand hygiene at the point of care 6

7 Håndhygiene før hanskebruk Utfør prosedyre Håndhygiene etter hanskebruk 7

8 Hansker Stelle- eller smittefrakk Munnbind eller åndedrettsvern Øyebeskyttelse Beskyttelsesutstyr Beskyttelsestiltak kjemisk desinfeksjon Bruk alltid anbefalt beskyttelsesutstyr Brukerstedet må ha god ventilasjon Ingen sprayflasker Kjemiske desinfeksjonsmiddel som anvendes ved St. Olavs Hospital skal være godkjent av Statens legemiddelverk Isolering iverksettes når basale smittevernrutiner ikke er tilstrekkelig 8

9 Arbeidsmiljøloven 4 arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Vaksinasjon kommer i tillegg til alle andre smitteforebyggende tiltak, og den opplæring og instruksjon som skal gis på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal da sørge for at vaksine tilbys ansatte som trenger det. Sykdom hos ansatte Skal ikke gå på jobb med enkelte infeksjoner/sykdommer Forhåndsundersøkelse for MRSA og tuberkulose (egenerklæringsskjema) Pålagt å opplyse om mulighet for meldepliktig sykdom Prosedyre finnes. Spør avdelingslege først. Ikke gå inn til pasienter dersom tvil. 9

10 Blodsmitte Hepatitt B virus (HBV)(10-30%) Hepatitt C virus (HCV) (3-5%) Humant Immunsvikt Virus (HIV) (0,3%) Skjer ved stikk, sprut, kutt eller bitt Risiko øker ved -stikk med grov/hul kanyle -dypt stikk -synlig blod på nål/kanyle Risiko reduseres ved -Stikk gjennom hanske EQS prosedyre for St Olavs Hospital Arbeidsmiljøloven; Forskrift om utførelse av arbeid, om bruk av arbeidsutstyr og tilhørende teknisk krav om vern mot eksponering for biologiske faktorer i 6-4 og 6-5. Tiltak for å beskytte personalet Hepatitt- B vaksine Kjenne til prosedyren om blodsmitteuhell Verneutstyr ved søl og sprut Hel hud og bruk av hansker Desinfeksjon av blod og kroppsvæsker Sikkerhetsmekanismer og kanyleboks 10

11 Forebygging. Førstehjelp ved et uhell Stikk eller kutt: Hvis såret blør spontant, la det blø litt, klem forsiktig Vask med såpe og vann i 10 minutter Desinfiser med klorhexidinsprit Søl i sår, på skadet hud: Skyll med vann i 10 min Desinfiser med klorhexidinsprit Sprut i øyne eller munn: Skyll med vann i 10 min Desinfeksjonsmidler til bruk ved stikkuhell Klorhexidinsprit 5 mg/ml Ev overflatedesinfeksjon Registrer skade på skjema eller Min arbeidsplan 11

12 Trusselbildet ESBL-produserende gramnegative staver MRSA Andre gramnegative med multiresistens Acinetobacter Pseudomonas Enterokokker Ampicillinresistente E. faecium VRE (hatt første utbrudd i Norge, store utbrudd i Sverige) Penicillinresistente pneumokokker (PRSP) Foreløpig svært sjeldne i Norge Smitteoppsporing Syk eller kolonisert MRSA TB Smittsom meningitt HUS Resistente mikrober Hovedpoeng: Korrekt antrekk ved pasientkontakt Benytt anbefalt verneutstyr Korrekt og hyppig nok håndhygiene Tørk opp og desinfiser straks dersom søl av infeksiøst materiale (for eksempel. pasientprøver, kroppsvæsker). Unngå stikkuhell. Dersom det skjer: følg opp med prøvetaking, strakstiltak, evt forebyggende behandling) og registrering samme dag. 12