Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM"

Transkript

1 Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum

2 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer Næringsforum har vært i kontinuerlig drift siden etableringsåret og var således næringsforumets 15. driftssesong. Pr har 81 virksomheter betalt kontingent for, som er en økning på 2 fra Det har vært holdt 4 medlemsmøter. Styringsgruppa har hatt 2 møter for å planlegge temaer for medlemsmøtene, evaluere aktiviteten driftsåret 2013 og diskutere forumets generelle drift. Lillehammer Næringsforum hadde i inntekter på kr ,62 og kostnader på kr (ref. kommentar til regnskapet). Forumets kapital pr er kr ,62. Etter at Stiftelsen Sammen for Lillehammer ble nedlagt i 2007 har Lillehammer Næringsforum vært drevet som et selvstendig prosjekt. 2. Organisering av Lillehammer Næringsforum. Styringsgruppa for Lillehammer Næringsforum har for driftsåret vært: Bjørn-Arne Branden repr. for Lillehammer Industriforening Dag Høiholt-Vågsnes repr. for Lillehammer Landbruk Lillehammer Håndverkerforening Aud Hulberg repr. for handelsnæringen oppnevnt av Lillehammer Handelsstandsforening Strandtorget Senterforening (leder) Irene Thorsplass repr. for Lillehammer kommune Torbjørn Auflem repr. for reiselivsnæringen oppnevnt av Visit Lillehammer AS Mette Villand Reichelt repr. for høgskole- og forskningsmiljøet oppnevnt av Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning Styringsgruppas leder har vært Aud Hulberg. Daglig leder i Lillehammer Kunnskapspark AS (LKP), Bjørn Nørstegård, har vært prosjekt- og møteleder for forumet. Sekretariatet har vært enheten Næring, innovasjon og utvikling i Lillehammer kommune v/arne Hove-Ødegård og Eirik Haagensen. Styringsgruppas representanter er oppnevnt i prinsippet for 2 år, men oppnevnende miljøer står fritt til å velge sine repr. i forbindelse med sine årsmøter, valg osv. Styringsgruppa, inkl. prosjektleder har hatt 2 møter siden forrige årsmøte. Sekretariatet og prosjektleder har arbeidet tett sammen i forbindelse med møtearrangementene.

3 3. Aktiviteter i Lillehammer Næringsforum Medlemsmøtene har vært avholdt slik: Tema : Ansvarlig og lønnsom Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved HiL. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca. 15 fremmøtte Regional næringsplan hva skal LNF mene? Diverse innledere. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca 20 fremmøtte Tema : Sentrumsutvikling og Lurhaugen Innledninger ved Espen Granberg-Johnsen, Per Mæhlum og Hilde Grøneng. Møtet skapte god debatt underveis, og førte også til en god åpen debatt i media i etterkant Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 25 fremmøtte TEMA: Ungdoms-OL 2016 Administrerende direktør i ungdoms-ol, Tomas Holmestad, innledet. Møtet avholdt i Holbøsalen. 5 fremmøtte Invitasjon til møtene har vært sendt til medlemmene og ressursmiljøer pr. epost. Det har vært vektlagt å gjøre medlemsmøtene til en møteplass mellom næringsliv og regionens politikere. Lillehammer kommune besluttet i 2007 at repr. for ordfører og/eller kommunens øvrig politisk miljøer skal være representert på medlemsmøtene. Dette har delvis vært oppfylt. Forumet har sin egen side på der det informeres om forumet, og dokumenter legges ut. 4. Regnskap Medlemskontingenten i år har vært kr pr. medlemsbedrift. Regnskap Inntekter. Regnskap Budsjett 2013 Medlemskontingent , Renteinntekter 118, Tilskudd Lillehammer kommune SUM Inntekter ,

4 Kostnader. Honorar, prosjektleder , Honorarer foredragsholdere, andre kostnader foredragsh. 0, Lokalleie/bevertning medlemsmøter , Annonsering Gaver, andre kostnader Prosjektdeltakelse 8 896, Gebyrer 0,00 0 SUM kostnader , Resultat , Regnskapet er avsluttet pr Forumets totalkapital pr. denne dato er kr ,58. Kommentar til regnskapet : Det er ikke fakturert honorar til prosjektleder for 2. halvår (kr ). Leie av Holbøsalen siste medlemsmøtet i er heller ikke fakturert (kr ). Reelt sett er resultatet derfor kr for høyt, totalkapitalen likeså. 5. Forslag til aktivitetsplan for 2015 Styringsgruppa mener forumet bør fortsette på samme driftsnivå som i med å avholde 4 medlemsmøter i året. Ellers legger styringsgruppa følgende til grunn for arbeidet i 2015: Det forventes at et nytt styre vil skape nye aktivitet Lillehammer næringsforum skal være mer en mer aktiv bidragsyter i by- og samfunnsutviklingen i Lillehammer Det skal gjennomføres korte bedrifts- og/eller prosjektpresentasjoner på medlemsmøtene Det jobbes videre med å utvikle nyhetsbrevet som går til medlemmene, og det vurderes om det er hensiktsmessig å anskaffe et enkelt verktøy som gjør dette enklere Det jobbes for at medlemsbedriftene skal profileres på Gausdal, Øyer og Lillehammer har nå hver sine næringsfora som samler ulike bransjeområder. Medlemmene i disse inviteres gjensidig til hverandres møter. Medlemskontingenten beholdes på pr. bedrift pr. år. Lillehammer Næringsforum opprettes som en juridisk enhet. (Sekretariatsfunksjonene ivaretas av Lillehammer kommune v/næringssjefen og hans stab, herunder regnskapsfunksjon. Det velges en revisor blant forumets medlemmer). Regnskapsfunksjonen diskuteres for evt. å kunne overføres til en av næringsorganisasjonene som har regnskaps- og revisjonsfunksjon. Medlemsmøtene er åpne for media. Det legges vekt på å ha en åpen dialog med media vedr. forumets drift, herunder skape oppmerksomhet rundt forumets arbeid. Tidspunkt for medlemsmøtene tilpasses i stor grad inviterte foredragsholdere, men med vekt på å fordele medlemsmøtene jevnt utover året. De holdes fortrinnsvis som morgenmøter kl Ordningen med å engasjere prosjekt-/møteleder v/bjørn Nørstegård i Lillehammer Kunnskapspark AS opprettholdes Medlemstallet bør økes iht budsjettet, det vil si med en netto økning på 4 medlemmer 6. Budsjett for år 2015 Inntekter Medlemskontingent 85 virks. kr Renteinntekter/andre inntekter 100 Reservefond Lillehammer kommune SUM Inntekter kr

5 Kostnader Honorar prosjektleder kr Honorarer, andre kostnader foredragsholdere Møtekostnader Andre kostnader Oppgraderinger IKT for bedre profilering SUM Kostnader kr Resultat kr Totalkapital/aktiva i forumet etter driftsåret kr * *Merk kommentarer til regnskapet om at kjente fakturaer på ikke er regnskapsført. Regnskapet føres etter kontantprinsippet, og det gjøres ikke avsetninger i regnskapet. Lillehammer kommunes Næringsfond opprettholder garantisum på inntil kr i i fall forumets driftskapital svekkes dramatisk. Lillehammer For styringsgruppa Aud Hulberg Styringsgruppas leder Sign.

6 Aktivitetsoversikt Lillehammer Næringsforum 1999

7 1999 Medlemsmøtene ble avholdt i Kulturhuset Banken, mandager kl : Tema : Utviklingen i arbeidsmarkedet i Lillehammer 1998 prognoser for v/fylkesarbeidssjef Magne Søvik og distriktsarbeidssjef Bjørn Lillevolden. Ca. 75 deltakere Tema : Erfaringer fra utvikling og drift av Kongsberg Nærings- og handelskammer. v/dir. Olav Berdal, Kongsberg Nærings- og Handelskammer. Presentasjon av Næringsseksjonens internettsider v/næringsplanlegger Sten Celius. Ca. 40 deltakere Tema : Etikk og miljøtenkning i næringslivet v/øistein Dahle Bedriftspresentasjon : Swix Sport v/adm.dir. Mikkel Dobloug Feste AS v/adm.dir. Marit Brandtsegg Ca. 40 deltakere Tema : Den digitale hverdag hva skjer v/plassjef Steinar Tofte, Telenor 4tel AS Bedriftspresentasjon : InterAct AS v/adm.dir. Dag Waaler Lillehammer Reklamebyrå AS v/adm.dir. Aud Hulberg Noroff AS v/ avd.leder Alf Birger Eikaas. Ca. 45 deltakere Tema : Presentasjon av Lillehammer Kunnskapspark AS v/daglig leder Bjørn Nørstegård Bedriftspresentasjon : Hovedarsenalet v/oberst Vidar Birkelund 31 deltakere Tema : Alliansebygging økt salg. Gruppearbeid i 3 grupper : reiseliv : Dag Olav Koppervik, SAS Radisson Lillehammer Hotel. offentlige virksomheter : Arve Sandvoll, Lillehammer kommune salg til prosjekter : Magne Veierød, Veirød Prosjekt AS 31 deltakere Tema : Alpin VM 2005 status og muligheter v/daglig leder Jomar Selvaag, Thue & Selvaag, rådgiver for søkerkomiteen. Bedriftspresentasjon : Tangent Media & Kommunikasjon v/daglig leder Anders Tangen. Thue & Selvaag AS v/daglig leder Jomar Selvaag. 16 deltakere Tema : Blant rovdyr i medienes utmark hvordan overleve møtet

8 med sultne journalister. v/anders Tangen, Tangent Media & Kommunikasjon. Bedriftspresentasjon : Gudbrandsdølen Dagningen v/ adm. dir. Asbjørn Ringen. 30 deltakere. Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Lillehammer Mjøsregionen 1X2 muligheter og visjoner i næringsutviklingen fram mot v/adm.dir. Reidar Nordby, Norsk Tipping AS/styreleder Viking Venture Norway AS Årsmøte 25 deltakere Tema : Utvikling av medieproduksjonsmiljøet i Lillehammer-regionen - hva har man fått til i Trollhättan gjennpm målbevisst satsing? v/daglig leder Tomas Eskilsson, Film i Väst AS. Bedriftspresentasjon : Radio Hele Norge P4 AS Det digitale mediehus v/andrè Folkestad og Rune Hafskjær 26 deltakere Tema : Sommerproduktet Lillehammer-regionen Innledninger/paneldebatt : Lars Haugli, Jens Petter Aschim, Styreleder Lillehammer Turist AS Aud Hulberg, daglig leder Lillehammer Sentrum Drift AS Øivind Pedersen, etatssjef kultur/næring, Lhmr. Kommune Bedriftspresentasjon : Marit s Reisetjenester v/daglig leder Marit Bye Norsk Turistutvikling AS v/daglig leder Kjell Solbakken 35 deltakere Tema : Hvordan har en mindre kommune i Sverige klart å bli en profilert foregangskommune i å ta i bruk og utnytte moderne kommunikasjonsteknologi gjennom et nært samarbeid mellom kommune, skoler, region, næringsliv og innbyggere? v/jan Erik Persson, Vara Kommune Bedriftspresentasjon : Fakkelgården v/daglig leder Tore Jørgen Haavi Årsmøte

9 2001 Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Lillehammer Skiresort - ditt 1.valg i Vinter-Norge!!! v/markedsjef Asgeir Lindberg, Hafjell Alpinsenter AS Leverandørutvikling Sykehusprosjektene i Akershus (LSiA) Hvilke muligheter gir dette for næringslivet i Lillehammer-regionen? v/prosjektleder Per Harbø, LSiA Ca. 20 deltakere Tema : Merkevarebygging hvordan bruke Lillehammer i en merkevarestrategi v/bengt A. Akselsen, Ascese, Bergen Sommerbyen Lillehammer hva skjer på Lillehammer i sommer? v/daglig leder Aud Hulberg, Lillehammer Sentrum Drift AS og etatssjef Øivind Pedersen, Lillehammer kommune 26 deltakere Tema : Industribyen Lillehammer Quo Vadis? v/adm.dir. Pål Engebretsen, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS og adm.dir. Odd Arve Lien, SND Oppland Bedriftspresentasjon : HandiCare Produksjon AS v/fabrikksjef Ketil Holen 20 deltakere Tema : Blir Lillehammer Lille-Hamar i fremtiden? v/professor Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer og ordfører Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer kommune Bedriftspresentasjon : Presentasjon av regionalt investeringssenter v/banksjef Tor Morten Nygård, Gjensidige NOR ca. 50 deltakere

10 2002 Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Når byen utvikler seg nordover.. v/ordfører Ole Hageløkken, Øyer og professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Ca. 20 deltakere Tema : Hvordan vil NSB bidra til å styrke Lillehammer som en attraktiv og foretrukket region for bosetting og besøk? v/konsernsjef Arne Wam, NSB Bedriftspresentasjon : Lillehammer Golf Park v/daglig leder Kjell Tore Hovik Ca. 20 deltakere Tema : Ødelegger norsk valuta- og rentepolitikk næringslivet i Norge? v/øivind Sæther, Gjensidige NOR Sparebank Bedriftspresentasjon : Euroskilt AS, v/adm.dir. Erling Tvete Ca. 20 deltakere Tema : Byen mellom Metropolen og dalen v/ordfører Rune Øygard, Vågå og dir. Jan-Tore Meren, Telenor Corporate Venture, Telenor ASA Bedriftspresentasjon : Sture Øversveen Grafiske Design v/daglig leder Sture Øversveen Ca. 25 deltakere

11 Tema : Hvordan utvikles kreative industrier og kreative byer? v/bennie Gray, Space Organisation, Birmingham, England Historien om Edel et lokalt samarbeid om produktutvikling og produksjon av et nytt produkt med røtter i egen tradisjon v/produktsjef Eivind Falk Svendesen, Gudbransdalens Uldvarefabrik AS og disponent Øystein Nordås, Husfliden, Lillehammer Bedriftspresentasjon : Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS v/adm.dir Pål Engebretsen Ca. 30 deltakere Tema : Et nytt OL ny vei for vekst? v/sigmund Thue, Thue & Selvaag AS Bedriftspresentasjon : Maihaugen, De Sandvigste Samlinger v/ågot Gammersvik Ca. 30 deltakere Tema : Utviklingsplan for Lillehammer-regionen v/ordfører Synnøve Brenden Klemetrud og professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Bedriftspresentasjon : Dialecta AS v/daglig leder Øivind Skurdal Ca. 35 deltakere Tema : Sentrumsutvikling i Lillehammer v/styreleder Trygve Belsvik, Lillehammer Sentrum Drift AS og daglig leder Kåre Tøftum, Norutleie og prosjektleder Rønnaug Sørlie, Lillehammer kommune Bedriftspresentasjon : Norges Olympiske Museum v/direktør Åge Dalby

12 Tema : Innlandsuniversitetet kommer det?..og hvilke muligheter vil det representere for næringslivet i Lillehammer-regionen? v/ Gudmund Moren, Høgskolen i Lillehammer og leder av styringsgruppa for Innlandsuniversitetet Ola Mørkved Rinnan, konserndir. Eidsiva Energi AS og medlem av fondsgruppa for Innlandsuniversitetet Harald Landheim, prosjektdir. Innlandsuniversitetet Bedriftspresentasjon : Lillehammer Produkter AS v/attføringsleder Bjørn Lyksa Ca. 30 fremmøtte Tema : Sommerbyen Lillehammer slik jeg ønsker meg den! v/ Thor Flognfeldt, 1. amanuensis, Høgskolen i Lillehammer. Eks. på samarbeidstiltak v/per A. Slapø, Hunderfossen Familiepark AS og Anders Ole Hauglid, Maihaugen Kompensasjonsordningen for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift i regionen v/regionkoordinator Marit Brandtsegg Ca. 30 fremmøtte Tema : Er Lillehammer-regionen en næringsvennlig region? Diskusjonspanel og innledninger ved : Jesper Holte, Advokatfirmaet Thallaug ANS Geir Fjerdumsmoen, Jørstad AS Gutorm Aarnes, Tine Meieriet Øst Hjalmar Solbjør, Oppland fylkeskommune Ole Hageløkken, Øyer kommune/lillehammer-regionen Odd Arve Lien, tidligere SND Jahn-Petter Dahlum, DnBNOR Ca. 30 fremmøtte Tema : Opplevelsesnæringene satsing og resultater i Lillehammerregionen Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark AS Terje Gloppen, Film3 AS Finn Gjerdrum, Paradox Film AS Arngrim Ytterhus, Fabrikken AS Per Arne Slapø, Hunderfossen Familiepark AS/Arena-prosjektet Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS Geir B. Randby, Lillehammer Film AS Årsmøte 2004

13 Tema : Sommerbyen Lillehammer hvordan får vi det til? Hanne N. Berentzen, styreleder BYEN Stavanger Bedriftspresentasjon : Miljøfyrtårn-konseptet v/ rådgiver Jan Johnsplass, Landbrukskjontoret i Lillehammer-regionen. Ca. 30 fremmøtte Tema : Hafjell Alpinsenter som motor i regional næringsutvikling daglig leder Geir Ødegaard Olsen, Hafjell Alpinsenter AS. Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/daglig leder Henning Holmbakken Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvem ska en go blunke tel? - utfordringer i videreutvikling av Lillehammer som handelsby og regionsenter Odd Midtskog rådgiver i sentrumsplanlegging Ny Media AS, Trondheim Per Gunnar Rasmussen forskningsleder BI Handelshøyskolen, Oslo Ca. 35 fremmøtte Tema : Kjøpsatferd til ungdom - Med vekt på bruk av teknologi Ole Petter Nyhaug, Univero/MMI/Fishnet Bedriftspresentasjon : Den nasjonale Reiselivsinkubatoren, v/inkubatorleder Gro Mette Giljane Årsmøte 2005 Ca 10 fremmøtte

14 Tema : Hvordan videreutvikle Lillehammer-regionen som idrettsregion? Norges Toppidrettsgymnas : Utviklingsperspektiver v/ Trond Hårberg Høgskolen i Lillehammer : Idrettsstudiene og toppridrettstudentene, et nytt idrettsbygg v/rolf Rønning Olympiaparken AS : Plast i bakken mm v/frode Linnerud Bicycle Business: Utviklingsprosjekt i regi av Hafjell AS, Birkebeinerrittet AS og Olympiaparken AS v/ Geir Ødegård Olsen Oppland Idrettskrets : Et toppidrettssenter i 2010? v/jørn Tore Linberg Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/ fabrikksjef Henning Holmbakken Ca. 30 fremmøtte Tema : Internasjonalisering og en globalisert økonomi hva betyr det For oss? HeB Conculting AS v/ bedriftsrådgiver Ingebjørg Boye og adm.dir. Hans Børresen Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/daglig leder Henning Holmbakken Ca. 10 fremmøtte Tema : Sykehusets betydning for Lillehammer og Gudbrandsdalen Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, AP Direktør Torbjørn Almlid, Sykehuset Innlandet Direktør Eystein Brandt, Sykehuset Innlandet-Lillehammer Adm.dir. Hans Rindal, Moelven Industrier ASA Ordfører Aksel Eng, repr. for regionene i Lillehammer/Gudbrandsdalen Kommuneoverlege Frode Veian, Lillehammer kommune Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvordan få ned reisetida på jernbanen nordover fra Hamar på kort og lang sikt Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, AP Jernbanedirektør Steinar Killi, Jernbaneverket Årsmøte 2006 Ca. 25 fremmøtte

15 Tema : Hvordan kan Lillehammer-regionen bli Europas mest komplette Vintersportsdestinasjon i framtida? Synnøve Brenden Klemetrud, ordfører Lillehammer kommune Audun Løhre, prosjektleder Vintersportsregionprosjektet Per Arne Slapø, adm.dir. Hunderfossen Familiepark A Ca. 50 fremmøtte Tema : Hvordan utvikle et attraktivt handelssentrum i Lillehammer? Trygve Belsvik, styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS Øyvind Nyfløt, prosjektleder Areal og miljø, Lillehammer kommune Ca. 55 fremmøtte Temaer : Destinasjonsutvikling eller avvikling? Jo Kobro, informasjonssjef Oslo Lufthavn Gardermoen Fra Arena til NCE Per Arne Slapø, adm.dir. Hunderfossen Familiepark AS Ca. 30 fremmøtte Tema : Kommunesammenslåing i Lillehammer-regionen konsekvenser for næringslivet? Varaordfører Rolf Kristiansen, Lillehammer kommune Rådgiver Sten Celius, Lillehammer kommune Erik Ohr, Kristiansund Jan Tore Meren, Telenor Cinclus AS, Lillehammer (forfall) Årsmøte 2007 Ca. 40 fremmøtte

16 Tema : Offentlig og privat samarbeid som suksessfaktor for utvikling Næringssjef Jan Andersson fra Åre kommune Presentasjon : Rådgiver Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Prosjekt Risiko og sårbarhet i Lillehammer-samfunnet. Ca. 30 fremmøtte Tema : Lillehammer Campus Hva er det? Hva skjer? Hvilke muligheter? HiL sine vyer om videre vekst v/rektor Bente Ohnstad, HiL Hvilke andre kompetansemiljøer/-funksjoner kan/bør legges i dette området v/direktør Jostein Skurdal, HiL Norwegian Centre of Expertice innovasjonsarbeid satsing på Vinter v/ove Gjesdal, Lillehammer Kunnskapspark AS Base Jørstadmoen i 2009 og v/hans Olav Sundfør, Base Jørstadmoen Lillehammer Campus sett med politiske øyne ved ordfører Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer kommune Ca. 30 fremmøtte Tema : Drammen, en by i utvikling - hvordan skapes og styres en slik utvikling? fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg,. Presentasjon : Eidsiva Bredbånd v/salgs- og markedsdirektør Lars Baukhol Ca. 30 fremmøtte Tema : Merkevaren Lillehammer - hvordan oppfattes den? - og hvordan bør den utvikles? Prosjektleder Ove Gjestdal, Vintersport-prosjektet i Lillehammerregionen Presentasjon : Adecco Norge AS, avd. Lillehammer v/nina Haukefær og Monica Riste Ca. 25 fremmøtte

17 Tema : Foredragskonferanse i anledning av 10-årsjubileet til Lillehammer Kunnskapspark AS Innovasjon i opplevelsesnæringer Rolf Røtnes, forsker, EconPöyry Helhetlig merkevarebygging Hva gjør vi på Vestlandet Elin Bolann, doktorgradsstipendiat NHH, tidl. adm. direktør i Fjord Norge AS Sveriges satsing på opplevelsesindustrien og kreative møteplasser Anders Sjöstedt, daglig leder, Upplevelseindustrini Sverige Kraftsamling for kraftskaping Helge Otto Mathisen, direktør for kommunikasjon og samf.kontakt, ColorLine Lillehammer Kunnskapspark den stygge andungen? betraktninger fra stifterne Harald Kjelstad, adm. dir, SIVA Møtet holdt i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark AS, Oppland fylkeskommune, SIVA, DnBNOR, Regionrådet i Lillehammer-regionen og Høgskolen i Lillehammer Ca. 100 fremmøtte Tema : Kommunedelplan for Olympiaparken - Muligheter? Konflikter? Konsekvenser for utvikling av næringslivet i Lillehammerregionen? v/adm.dir. Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS AS og prosjektleder for kommuneplanarbeidet Ove Gjesdal. Diskusjonspanel bestående av representanter for : o Lillehammer Sentrum Drift AS o Lillehammer Turist AS o Lillehammer Industriforening o Høgskolen i Lillehammer reiselivsutdanningen o Olympiaparken Næringsforum Presentasjon : Ca. 30 fremmøtte. Samarbeid skole/næringsliv i Lillehammer-regionen v/ingunn Hermansen, NHO Innlandet Tema : Nye muligheter for jernbanen i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen v/deutsche Bahn og Norsk Bane AS Viktigheten av rask kommunikasjon for næringsliv og bosetting i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen v/repr. for lokalt/regionalt næringsliv Kjell Stenberg og Ole Berg Detaljkonsept for jernbanetrasè mellom Gardermoen og Trondheim med vekt på traseen gjennom Mjøsområdet/Gudbrandsdalen v/dir. Berthold Krall, Deutsche Bahn prosjektleder Ottmar Grein, Deutsche Bahn dir. Jørg Westermann, Norsk Bane AS kommunikasjonsdir. Thor Bjørlo, Norsk Bane AS Ca. 50 fremmøtte

18 02.09 Tema : Hva er de viktigste politiske grepene for å gjenreise reiselivet som vekstmotor i Innlandet Innledninger ved : adm.dir. Jørgen Holst, Radisson SAS Lillehammer Hotel adm.dir. Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS Paneldebatt : 1.kandidat Olemic Thommessen - H 1.kandidat Morten Ørsal Johansen - Frp 1.kandidat Anne Tingelstad Wøien - Sp 5.kandidat Espen Johnsen - A 1.kandidat Eivind Brenna - V 4. kandidat Jane Iren Nygård - SV grp.leder fylkestinget Anne Marie Jøranli, - Krf Ca. 40 fremmøtte Møtet ble holdt i samarbeid med NHO Innlandet Tema : Et Innlandsuniversitet og et videreutviklet Lillehammer Campus Hva vil det bety for Lillehammer og Gudbrandsdalen? Innledere : Høgskolens vyer om videre vekst, og rolle i et evt. Innlandsuniversitet v/rektor Bente Ohnstad, HiL Lillehammer Campus fornyede ambisjoner v/dir. Jostein Skurdal, HiL, leder av styringsgruppen for Lillehammer Campus Kommentarpanel: Ordfører Rune Øygard, Vågå kommune Ordfører/leder av Regionrådet i Lillehammer-regionen Synnøve Brenden, Lillehammer kommune Anne Marie Bagstad Jøranli, Politisk ledelse, Oppland fylkeskommune Stortingsrepr. Aksel Hagen, SV Stortingsrepr Torstein Rudihagen, AP Stortingsrepr. Anne Tingelstad Wøien, SP (forfall) Ca. 25 fremmøtte

19 Tema : Lillehammer ny merkevareprofil for Lillehammer-regionen - innhold? - hvordan ta det i bruk? - koblingsmuligheter Presentasjon av innhold og vyer : Prosjektleder Marit Lien, Lillehammer Turist AS, Lillehammer Turist AS Prosjektleder Ove Gjesdal, Vintersportsprosjektet/næringsklyngen Snowball Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvordan arbeider idretten for å oppnå suksess? Og - hvorfor har AKER satset stort på langrenn for å oppnå det samme? Innledninger ved : Åge Skinstad, Norges Skiforbund + en idrettsutøver : Smaken på suksess Øivind Widding, investeringsdir. i AKER og Stine Lise Hattestad Bratsberg, Aker Achievements AS : Hva har Aker fått ut av å satse sterkt på langrenn og arbeide tett på idrettsmiljøet? Orientering om idretts- og arrangementssatsing i Lillehammer-regionen v/prosjektleder Ove Gjesdal, Lillehammer Turist AS. Ca. 40 fremmøtte Tema : Base Jørstadmoen som IKT-høyborg realistiske framtidsmuligheter? Sjef på Base Jørstadmoen, brigader Yngve Odlo formidler sine tanker om mulighetene for videreutvikling av det tunge kompetansemiljøet som allerede er etablert her. Hva kan vi sammen gjøre lokalt/regionalt for å støtte opp om virksomheten/utviklingen på Jørstadmoen? Ca. 20 fremmøtte Tema : Hvordan få fart på utbyggingen av jernbane i Norge? Hva bør prioriteres og hvordan kan det gjøres? Innlegg v/adm.dir. Olaf Melbø, Advansia AS innleder.. Ca. 30 fremmøtte

20 Tema : Revisjon av Kommuneplan for Lillehammer Presentasjon av høringsutkast med bl. a forslag til arealdisponering til nærings- og boligutvikling varehandellokalisering v/prosjektleder Gunhild Stugaard, Areal og miljø, Lillehammer kommune. Ca. 15 fremmøtte Tema : Næringsstrategier for Lillehammer kommune sett fra lenger sør Lillehammer kommune er i gang med å lage et Næringsstrategidokument for og ønsker gode og konstruktive innspill i dette arbeidet fra fjern og nær. Til å komme med innspill og gi næring til en fruktbar diskusjon har vi invitert avtroppende ordfører i Hamar, Einar Busterud adm. dir. Christl Kvam, NHO Innlandet De vil vurdere Lillehammers muligheter sett fra deres ståsteder sistnevnte med et spesielt fokus på samferdsel (vei/jernbane) som viktig suksessfaktor. Ca. 30 fremmøtte Tema : Nærings- og kompetanseutvikling i Lillehammer de neste 4 år Hvordan vil partienes ordførerkandidater vektlegge og ta tak i utfordringer og muligheter? Hva brenner de for? Næringsforumet har invitert kandidatene fra de største partiene i Lillehammer/eller som er proklamerte ordførerkandidater til en partikonstellasjon, til en paneldebatt. Øvrige kandidater er invitert til å delta fra salen. Ordførerkandidater som er invitert til å sitte i panelet : Eivind Falk, Høyre Astrid Gaassand Fremskrittspartiet Espen Granberg Johnsen, Arbeiderpartiet Gunnar Linderud, Sosialistisk Venstreparti Per Prestrud, Senterpartiet Terje Rønning, Venstre Ca. 30 fremmøtte Tema : Vi vil ha 4-felts motorveg og 2-spors jernbane til Lillehammer Nord Hvilke trasevalg er mulige? Hvordan påvirker vi når det skal skje? Lillehammer Næringsforum ønsker å ha sterkt fokus på framtidig vei- og jernbaneutbygging. Vi har denne gang også invitert nærings- og offentlige miljøer i Gudbrandsdalen. Utviklingssjef Anne Marstein, Jernbaneverket Vegsjef Sidsel Sandelien, Statens Vegvesen vil orientere om hvilke prioriteringer i NTP de oppfatter som sannsynlige, samt gi innspill ift. mulige trasevalg. Seniorrådgiver Jens Rørbech, Gehl Architects og landskapsarkitekt Philip Rasmussen, ByogLandskab, begge fra Danmark vil etter oppdrag fra prosjektgruppa innenfor Lillehammer Næringsforum gi innspill vedr. trasevalg i Lillehammer-regionen.

21 . Adm. direktør Erik A Dahl, Mjøsen Skog BA orienterer om hvorfor jernbanen har avgjørende betydning for skognæringen i Innlandet, og hva næringen trenger av tiltak på kort og lang sikt. Ca. 100 fremmøtte I tillegg til temamøtene ble det i 2011 forankret et «InterCity»-prosjekt i Lillehammer Næringsforum, med finansiering fra både offentlige miljøer og næringsliv. Prosjektet ble etablert for å synliggjøre og hevde Lillehammers interesser i en framtidig InterCity-jernbaneutbygging mot Halden, Skien og Lillehammer. Dette prosjektet fortsetter inn i Prosjektleder : Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark AS. Styringsgruppe bestående av Dag Høiholt-Vågsnes (styringsgruppeleder I Lillehammer Næringsforum 2011), Kjell Stenberg, IKON AS, Bjørn Nørstegård, Arne Hove-Ødegård, sekretariatsleder Lillehammer Næringsforum/næringssjef Lillehammer kommune.

22 Tema : Hvilke strategiske, organisatoriske og finansielle grep er nødvendige for at Stortinget skal beslutte en gjennomføring av Intercitytriangelet, slik det nå foreslås med en ferdigstillelse i 2023? Matz Sandman, tidligere statsråd, fylkesrådmann og rådmann innledet på et tema han har arbeidet mye med bl.a innenfor»østlandssamarbeidet». Ca. 40 fremmøtte Tema : Hva skjer med høgskolen og sykehuset i Lillehammer? Prosessen med prosjekt «Innlandsuniversitet» ser ut til å ha «kjørt seg fast» - foreløpig Det utredes ny sykehusstruktur for Hedmark og Oppland SI Innlandet kan bli nedlagt Divisjonsdir. Randi Mølmen, Sykehuset Innlandet og rektor Bente Ohnstad, Høgskolen i Lillehammer orienterte om de utfordringer og muligheter disse prosessene innebærer for disse virksomhetene. Og hvordan kan lokalt/regionalt næringsliv bakke opp disse viktige kompetansebaserte virksomhetene våres? Diskusjon. Ca. 35 fremmøtte Tema : Lillehammer-regionen som attraktivt vekstområde fram mot 2040 Hvordan kan vi og mjøsregionen for øvrig kapre noe av den forventede befolkningsveksten i Oslo-området? Lillehammer Næringsforum deltar i et større innlandssamarbeid hvor 6 mjøskommuner inkl. Elverum samarbeider for å inspirere og se på muligheter for nærings- og befolkningsvekst i innlandet. Viktig i denne sammenheng er investeringer i 2-spors jernbane/intercitytriangelet og 4-felts motorvei helt til Lillehammer. Kan vi..og er det ønskelig å legge til rette for befolkningsøkning på av de forventede i Oslo-området fram mot 2040? Leder for arbeidsgruppa, Kari Elise Gisnås fra Vikinglauget (initiativtaker til samarbeidet), Hamar vi gi en «midtveisstatus» for arbeidet som et utgangspunkt for å få flere innspill til arbeidet. Ca. 40 fremmøtte Tema : Ungdoms-OL 2016 Magne Vikøren fra Lillehammer 2016 orientere om: Status så langt organisasjon m.m. Innholdselementer i den Strategiske Agendaen som de er midt oppe og der det nærmer seg en konklusjon Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Lillehammer holdt et innlegg om regionale utviklingsmuligheter knyttet til et slikt stort arrangement. Det ble også holdt en kort orientering fra næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune og Bjørn Nørstegård orienterte kort om status og utfordringer i Intercityarbeidet. Ca 40 frammøtte.

23 2013 Medlemsmøtene har vært avholdt slik : Tema : Vekst i Innlandet muligheter og utfordringer for Lillehammer-regionen Morten Ørbeck, forskningsleder i Østlandsforskning. DnB huset arrangementet Ca. 20 fremmøtte Åpent møte om by- og næringsutvikling Kommunestyresalen, Lillehammer kommune. Møtet var en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Ca 90 fremmøtte (men ikke alle fra LNF) Tema : NTP og InterCity hva betyr planen for Lillehammer og hvordan bør næringslivet mobilisere framover? Bjørn Nørstegård og Kjell Stenberg fra Intercity-prosjektet Lillehammer og Gudbrandsdalen informerte om innholdet i NTP, med spesielt fokus på Intercity. Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 30 fremmøtte TEMA: IKKE BARE JERNBANEUTFORDRINGER MEN OGSÅ VEGUTFORDRINGER LNF hadde besøk av Regionvegsjefen i Statens Vegvesen Øst, Per-Morten Lund, som kom og orienterte om status. Han vil inviterte også til næringsforumets medlemmer til en dialog omkring en framtidig «mulighetsstudie» for framføring av 4-felts E6 gjennom Lillehammer. På samme møtet orientert Eiliv Furuli om World Cup Lillehammer. Møtet ble avholdt i HH Klubben, og det var 15 fremmøtte (men svært god dialog blant de som var der) TEMA: TEKNOLOGIBYEN LILLEHAMMER STATUS OG MULIGHETER Innovasjoner og vekstimpulser er nær forbundet med klok anvendelse av teknologi. Mange er ikke klar over at det fortsatt er veldig mange spennende IKT-bedrifter i Lillehammerregionen. Digitalisering har også betydning for at sterke fagmiljøer ved høgskolen: film/tv, reiseliv og opplevelsesproduksjon. Disse forholdene ble belyst i møtet. Innlegg fra flere lokale IKT-bedrifter, Dag Waaler fra HiG og tidligere sikkerhetsdirektør i

24 Telenor, Jan Erik Svensson Møtet ble avholdt på fritidsmessa på Jørstadmoen, med ca 20 fremmøtte TEMA: UNGDOMS-OL STATUS OG MULIGHET Nyansatt kommunikasjonssjef Pål Gordon Nilsen orienterte om status i ungdoms-ol og hvilke muligheter som ligger i prosjektet. Møtested var Holbøsalen, og det var ca 25 fremmøtte Tema : Ansvarlig og lønnsom Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved HiL. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca. 15 fremmøtte Regional næringsplan hva skal LNF mene? Diverse innledere. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca 20 fremmøtte Tema : Sentrumsutvikling og Lurhaugen Innledninger ved Espen Granberg-Johnsen, Per Mæhlum og Hilde Grøneng. Møtet skapte god debatt underveis, og førte også til en god åpen debatt i media i etterkant Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 25 fremmøtte TEMA: Ungdoms-OL 2016 Administrerende direktør i ungdoms-ol, Tomas Holmestad, innledet. Møtet avholdt i Holbøsalen. 5 fremmøtte

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte 08.02.99. På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer

Detaljer

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte 08.02.99. På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer

Detaljer

Samse tak for samlet utbygging

Samse tak for samlet utbygging UDKAST 26. april 2012 Samse tak for samlet utbygging Samferdselspolitisk konferanse Om realisering av Intercitytriangelet i et samlet grep (NTP) Lillehammer 10. Mai 2012 www.intercityprosjektet.no Nye

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer og Gudbrandsdalen Utviklingsprogram for byregioner

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 06.03.2015 Tid: 08:30-12:00 Innkallingsmåte: Skriftlig, e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Hans

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen. Andre: Erlend Slokvik, Dag Høiholt-Vågsnes, Rolf Kulstad, Roger Jenssen, Trude Emaus

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen. Andre: Erlend Slokvik, Dag Høiholt-Vågsnes, Rolf Kulstad, Roger Jenssen, Trude Emaus Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 16.10.2015 Tid: 08:30-12:30 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Hans Oddvar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene Thorsplass Espen Granberg Johnsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene Thorsplass Espen Granberg Johnsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 11.10.2013 Tid: 08:30-12:30 Fakkelgården Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Næringsutvikling i Lillehammer www.lillehammer.kommune.no Lillehammer og Mesna Rotary Næringssjef og samfunnsutvikler Eirik Haagensen, Lillehammer kommune @haagensene og @lhmrregionen Lillehammer-regionen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 20.30 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vestlandsk VIDSYN Nordfjordeid 25.10.2012 Bjørn Nørstegård Lillehammer Kunnskapspark AS www.lkp.no - INNSPILL TIL NY WEB LKP: Funksjonelle

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013

REFERAT. Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013 REFERAT Fagpolitisk utvalg for samferdsel møte 1. februar 2013 Fagpolitisk utvalg Adm. samferdselsgruppe Til stede: Forfall: Til stede Akershus Anette Solli (H) Tom Granquist Ruth Solveig Birkeland (SV)

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

MORGENDAGENS REISELIV 2007

MORGENDAGENS REISELIV 2007 MORGENDAGENS REISELIV 2007 Morgendagens reiseliv er Norges nasjonalarena for ny kunnskap, nye ideer, ny inspirasjon og konstruktiv debatt. Konferansen skal bidra til styrket konkurransekraft og bedre lønnsomhet

Detaljer

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011

Sørum Næringsforum. Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum Et verktøy for utvikling Ordførerens frokostmøte 10. juni 2011 Sørum Næringsforum, SNF En frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å styrke og utvikle Sørum som

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen.

Dessuten innledere/gjester til sakene 01/13, 08/13 og 09/13. Se protokollen. Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2013-02-11 Dato: 12.02.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004)

ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) ÅRSRAPPORT FOR SIGDAL INDUSTRIFORENING (1.02.2003 1.02.2004) Sigdal industriforening ble stiftet i møte 19.05.1999. Industriforeningen har 13 medlemsbedrifter. Styret har bestått av: Yngve Østenengen,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Ueland anbefaler Skoppum vest

Ueland anbefaler Skoppum vest Ueland anbefaler Skoppum vest Referat skrevet for KHV av Dag Norbotten Kristoffersen, 28. august 2015 Tidligere NSB-sjef Osmund Ueland mener Skoppum vest er det beste alternativet for ny jernbanekorridor

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013

ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013 Fra: Tina Skarheim Dato: 10.09.2013 Til: Dokument nr.: 13-3811 Kopi til: ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013 Tid: 17.-18.september 2013 Sted: Tilstede: Fravær: Scandic Kristiansand

Detaljer

Morgendagens Skysstasjon

Morgendagens Skysstasjon Morgendagens Skysstasjon Porten til Lillehammer og Gudbrandsdalen Status og framdrift Bodø, 12. november 2008 Prosjektleder Morgendagens skysstasjon Gunhild Eikerol Utvikling togtrafikk til og fra Lillehammer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted Møteleder 04.11.2010 - Kommunestyresalen, Kulturhuset Fra kl. 18.30 til kl. 20.05 Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NÆRINGSLIVET HENGER VI MED? Betalingsformidling 2015 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere Regionen vokser med 4.000 i året Halvparten er arbeidsinnvandrere

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 FRA SAKSNR: 105/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 105/08 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 17:15 TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: Eierskap lokalt v/fredrik Skarstein. Indeksfond v/mattis

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00. : Rådmann Rannveig Mogren og Lars Erik Lunde Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.05.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Sverre Gran, John Birger Skansen, Roar

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Presentasjon på plan- og framtidsverksted for Oppland 19.3.2015 Rådgiver Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten i OFK Formål med planen Mer attraktive

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus.

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus. Til Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann Arendal 5.mars 2013 Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd

Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd inspirasjonskilde for næringsdrivende www.fnr.no Nyhetsbrev fra Frogn Næringsråd Cars AS flytter hele sin virksomhet fra Oslo til Drøbak! Det betyr 5 nye arbeidsplasser i Frogn. Den 1. april 2009 er Cars

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013

Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013 Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013 Dag 1 mandag 25. februar 09.30 Ankomst Molde med fly fra Oslo. Hentes på flyplassen med buss Fylkesmann Lodve Solholm og Fylkesordfører

Detaljer