Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM"

Transkript

1 Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum

2 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer Næringsforum har vært i kontinuerlig drift siden etableringsåret og var således næringsforumets 15. driftssesong. Pr har 81 virksomheter betalt kontingent for, som er en økning på 2 fra Det har vært holdt 4 medlemsmøter. Styringsgruppa har hatt 2 møter for å planlegge temaer for medlemsmøtene, evaluere aktiviteten driftsåret 2013 og diskutere forumets generelle drift. Lillehammer Næringsforum hadde i inntekter på kr ,62 og kostnader på kr (ref. kommentar til regnskapet). Forumets kapital pr er kr ,62. Etter at Stiftelsen Sammen for Lillehammer ble nedlagt i 2007 har Lillehammer Næringsforum vært drevet som et selvstendig prosjekt. 2. Organisering av Lillehammer Næringsforum. Styringsgruppa for Lillehammer Næringsforum har for driftsåret vært: Bjørn-Arne Branden repr. for Lillehammer Industriforening Dag Høiholt-Vågsnes repr. for Lillehammer Landbruk Lillehammer Håndverkerforening Aud Hulberg repr. for handelsnæringen oppnevnt av Lillehammer Handelsstandsforening Strandtorget Senterforening (leder) Irene Thorsplass repr. for Lillehammer kommune Torbjørn Auflem repr. for reiselivsnæringen oppnevnt av Visit Lillehammer AS Mette Villand Reichelt repr. for høgskole- og forskningsmiljøet oppnevnt av Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning Styringsgruppas leder har vært Aud Hulberg. Daglig leder i Lillehammer Kunnskapspark AS (LKP), Bjørn Nørstegård, har vært prosjekt- og møteleder for forumet. Sekretariatet har vært enheten Næring, innovasjon og utvikling i Lillehammer kommune v/arne Hove-Ødegård og Eirik Haagensen. Styringsgruppas representanter er oppnevnt i prinsippet for 2 år, men oppnevnende miljøer står fritt til å velge sine repr. i forbindelse med sine årsmøter, valg osv. Styringsgruppa, inkl. prosjektleder har hatt 2 møter siden forrige årsmøte. Sekretariatet og prosjektleder har arbeidet tett sammen i forbindelse med møtearrangementene.

3 3. Aktiviteter i Lillehammer Næringsforum Medlemsmøtene har vært avholdt slik: Tema : Ansvarlig og lønnsom Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved HiL. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca. 15 fremmøtte Regional næringsplan hva skal LNF mene? Diverse innledere. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca 20 fremmøtte Tema : Sentrumsutvikling og Lurhaugen Innledninger ved Espen Granberg-Johnsen, Per Mæhlum og Hilde Grøneng. Møtet skapte god debatt underveis, og førte også til en god åpen debatt i media i etterkant Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 25 fremmøtte TEMA: Ungdoms-OL 2016 Administrerende direktør i ungdoms-ol, Tomas Holmestad, innledet. Møtet avholdt i Holbøsalen. 5 fremmøtte Invitasjon til møtene har vært sendt til medlemmene og ressursmiljøer pr. epost. Det har vært vektlagt å gjøre medlemsmøtene til en møteplass mellom næringsliv og regionens politikere. Lillehammer kommune besluttet i 2007 at repr. for ordfører og/eller kommunens øvrig politisk miljøer skal være representert på medlemsmøtene. Dette har delvis vært oppfylt. Forumet har sin egen side på der det informeres om forumet, og dokumenter legges ut. 4. Regnskap Medlemskontingenten i år har vært kr pr. medlemsbedrift. Regnskap Inntekter. Regnskap Budsjett 2013 Medlemskontingent , Renteinntekter 118, Tilskudd Lillehammer kommune SUM Inntekter ,

4 Kostnader. Honorar, prosjektleder , Honorarer foredragsholdere, andre kostnader foredragsh. 0, Lokalleie/bevertning medlemsmøter , Annonsering Gaver, andre kostnader Prosjektdeltakelse 8 896, Gebyrer 0,00 0 SUM kostnader , Resultat , Regnskapet er avsluttet pr Forumets totalkapital pr. denne dato er kr ,58. Kommentar til regnskapet : Det er ikke fakturert honorar til prosjektleder for 2. halvår (kr ). Leie av Holbøsalen siste medlemsmøtet i er heller ikke fakturert (kr ). Reelt sett er resultatet derfor kr for høyt, totalkapitalen likeså. 5. Forslag til aktivitetsplan for 2015 Styringsgruppa mener forumet bør fortsette på samme driftsnivå som i med å avholde 4 medlemsmøter i året. Ellers legger styringsgruppa følgende til grunn for arbeidet i 2015: Det forventes at et nytt styre vil skape nye aktivitet Lillehammer næringsforum skal være mer en mer aktiv bidragsyter i by- og samfunnsutviklingen i Lillehammer Det skal gjennomføres korte bedrifts- og/eller prosjektpresentasjoner på medlemsmøtene Det jobbes videre med å utvikle nyhetsbrevet som går til medlemmene, og det vurderes om det er hensiktsmessig å anskaffe et enkelt verktøy som gjør dette enklere Det jobbes for at medlemsbedriftene skal profileres på Gausdal, Øyer og Lillehammer har nå hver sine næringsfora som samler ulike bransjeområder. Medlemmene i disse inviteres gjensidig til hverandres møter. Medlemskontingenten beholdes på pr. bedrift pr. år. Lillehammer Næringsforum opprettes som en juridisk enhet. (Sekretariatsfunksjonene ivaretas av Lillehammer kommune v/næringssjefen og hans stab, herunder regnskapsfunksjon. Det velges en revisor blant forumets medlemmer). Regnskapsfunksjonen diskuteres for evt. å kunne overføres til en av næringsorganisasjonene som har regnskaps- og revisjonsfunksjon. Medlemsmøtene er åpne for media. Det legges vekt på å ha en åpen dialog med media vedr. forumets drift, herunder skape oppmerksomhet rundt forumets arbeid. Tidspunkt for medlemsmøtene tilpasses i stor grad inviterte foredragsholdere, men med vekt på å fordele medlemsmøtene jevnt utover året. De holdes fortrinnsvis som morgenmøter kl Ordningen med å engasjere prosjekt-/møteleder v/bjørn Nørstegård i Lillehammer Kunnskapspark AS opprettholdes Medlemstallet bør økes iht budsjettet, det vil si med en netto økning på 4 medlemmer 6. Budsjett for år 2015 Inntekter Medlemskontingent 85 virks. kr Renteinntekter/andre inntekter 100 Reservefond Lillehammer kommune SUM Inntekter kr

5 Kostnader Honorar prosjektleder kr Honorarer, andre kostnader foredragsholdere Møtekostnader Andre kostnader Oppgraderinger IKT for bedre profilering SUM Kostnader kr Resultat kr Totalkapital/aktiva i forumet etter driftsåret kr * *Merk kommentarer til regnskapet om at kjente fakturaer på ikke er regnskapsført. Regnskapet føres etter kontantprinsippet, og det gjøres ikke avsetninger i regnskapet. Lillehammer kommunes Næringsfond opprettholder garantisum på inntil kr i i fall forumets driftskapital svekkes dramatisk. Lillehammer For styringsgruppa Aud Hulberg Styringsgruppas leder Sign.

6 Aktivitetsoversikt Lillehammer Næringsforum 1999

7 1999 Medlemsmøtene ble avholdt i Kulturhuset Banken, mandager kl : Tema : Utviklingen i arbeidsmarkedet i Lillehammer 1998 prognoser for v/fylkesarbeidssjef Magne Søvik og distriktsarbeidssjef Bjørn Lillevolden. Ca. 75 deltakere Tema : Erfaringer fra utvikling og drift av Kongsberg Nærings- og handelskammer. v/dir. Olav Berdal, Kongsberg Nærings- og Handelskammer. Presentasjon av Næringsseksjonens internettsider v/næringsplanlegger Sten Celius. Ca. 40 deltakere Tema : Etikk og miljøtenkning i næringslivet v/øistein Dahle Bedriftspresentasjon : Swix Sport v/adm.dir. Mikkel Dobloug Feste AS v/adm.dir. Marit Brandtsegg Ca. 40 deltakere Tema : Den digitale hverdag hva skjer v/plassjef Steinar Tofte, Telenor 4tel AS Bedriftspresentasjon : InterAct AS v/adm.dir. Dag Waaler Lillehammer Reklamebyrå AS v/adm.dir. Aud Hulberg Noroff AS v/ avd.leder Alf Birger Eikaas. Ca. 45 deltakere Tema : Presentasjon av Lillehammer Kunnskapspark AS v/daglig leder Bjørn Nørstegård Bedriftspresentasjon : Hovedarsenalet v/oberst Vidar Birkelund 31 deltakere Tema : Alliansebygging økt salg. Gruppearbeid i 3 grupper : reiseliv : Dag Olav Koppervik, SAS Radisson Lillehammer Hotel. offentlige virksomheter : Arve Sandvoll, Lillehammer kommune salg til prosjekter : Magne Veierød, Veirød Prosjekt AS 31 deltakere Tema : Alpin VM 2005 status og muligheter v/daglig leder Jomar Selvaag, Thue & Selvaag, rådgiver for søkerkomiteen. Bedriftspresentasjon : Tangent Media & Kommunikasjon v/daglig leder Anders Tangen. Thue & Selvaag AS v/daglig leder Jomar Selvaag. 16 deltakere Tema : Blant rovdyr i medienes utmark hvordan overleve møtet

8 med sultne journalister. v/anders Tangen, Tangent Media & Kommunikasjon. Bedriftspresentasjon : Gudbrandsdølen Dagningen v/ adm. dir. Asbjørn Ringen. 30 deltakere. Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Lillehammer Mjøsregionen 1X2 muligheter og visjoner i næringsutviklingen fram mot v/adm.dir. Reidar Nordby, Norsk Tipping AS/styreleder Viking Venture Norway AS Årsmøte 25 deltakere Tema : Utvikling av medieproduksjonsmiljøet i Lillehammer-regionen - hva har man fått til i Trollhättan gjennpm målbevisst satsing? v/daglig leder Tomas Eskilsson, Film i Väst AS. Bedriftspresentasjon : Radio Hele Norge P4 AS Det digitale mediehus v/andrè Folkestad og Rune Hafskjær 26 deltakere Tema : Sommerproduktet Lillehammer-regionen Innledninger/paneldebatt : Lars Haugli, Jens Petter Aschim, Styreleder Lillehammer Turist AS Aud Hulberg, daglig leder Lillehammer Sentrum Drift AS Øivind Pedersen, etatssjef kultur/næring, Lhmr. Kommune Bedriftspresentasjon : Marit s Reisetjenester v/daglig leder Marit Bye Norsk Turistutvikling AS v/daglig leder Kjell Solbakken 35 deltakere Tema : Hvordan har en mindre kommune i Sverige klart å bli en profilert foregangskommune i å ta i bruk og utnytte moderne kommunikasjonsteknologi gjennom et nært samarbeid mellom kommune, skoler, region, næringsliv og innbyggere? v/jan Erik Persson, Vara Kommune Bedriftspresentasjon : Fakkelgården v/daglig leder Tore Jørgen Haavi Årsmøte

9 2001 Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Lillehammer Skiresort - ditt 1.valg i Vinter-Norge!!! v/markedsjef Asgeir Lindberg, Hafjell Alpinsenter AS Leverandørutvikling Sykehusprosjektene i Akershus (LSiA) Hvilke muligheter gir dette for næringslivet i Lillehammer-regionen? v/prosjektleder Per Harbø, LSiA Ca. 20 deltakere Tema : Merkevarebygging hvordan bruke Lillehammer i en merkevarestrategi v/bengt A. Akselsen, Ascese, Bergen Sommerbyen Lillehammer hva skjer på Lillehammer i sommer? v/daglig leder Aud Hulberg, Lillehammer Sentrum Drift AS og etatssjef Øivind Pedersen, Lillehammer kommune 26 deltakere Tema : Industribyen Lillehammer Quo Vadis? v/adm.dir. Pål Engebretsen, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS og adm.dir. Odd Arve Lien, SND Oppland Bedriftspresentasjon : HandiCare Produksjon AS v/fabrikksjef Ketil Holen 20 deltakere Tema : Blir Lillehammer Lille-Hamar i fremtiden? v/professor Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer og ordfører Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer kommune Bedriftspresentasjon : Presentasjon av regionalt investeringssenter v/banksjef Tor Morten Nygård, Gjensidige NOR ca. 50 deltakere

10 2002 Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Når byen utvikler seg nordover.. v/ordfører Ole Hageløkken, Øyer og professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Ca. 20 deltakere Tema : Hvordan vil NSB bidra til å styrke Lillehammer som en attraktiv og foretrukket region for bosetting og besøk? v/konsernsjef Arne Wam, NSB Bedriftspresentasjon : Lillehammer Golf Park v/daglig leder Kjell Tore Hovik Ca. 20 deltakere Tema : Ødelegger norsk valuta- og rentepolitikk næringslivet i Norge? v/øivind Sæther, Gjensidige NOR Sparebank Bedriftspresentasjon : Euroskilt AS, v/adm.dir. Erling Tvete Ca. 20 deltakere Tema : Byen mellom Metropolen og dalen v/ordfører Rune Øygard, Vågå og dir. Jan-Tore Meren, Telenor Corporate Venture, Telenor ASA Bedriftspresentasjon : Sture Øversveen Grafiske Design v/daglig leder Sture Øversveen Ca. 25 deltakere

11 Tema : Hvordan utvikles kreative industrier og kreative byer? v/bennie Gray, Space Organisation, Birmingham, England Historien om Edel et lokalt samarbeid om produktutvikling og produksjon av et nytt produkt med røtter i egen tradisjon v/produktsjef Eivind Falk Svendesen, Gudbransdalens Uldvarefabrik AS og disponent Øystein Nordås, Husfliden, Lillehammer Bedriftspresentasjon : Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS v/adm.dir Pål Engebretsen Ca. 30 deltakere Tema : Et nytt OL ny vei for vekst? v/sigmund Thue, Thue & Selvaag AS Bedriftspresentasjon : Maihaugen, De Sandvigste Samlinger v/ågot Gammersvik Ca. 30 deltakere Tema : Utviklingsplan for Lillehammer-regionen v/ordfører Synnøve Brenden Klemetrud og professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Bedriftspresentasjon : Dialecta AS v/daglig leder Øivind Skurdal Ca. 35 deltakere Tema : Sentrumsutvikling i Lillehammer v/styreleder Trygve Belsvik, Lillehammer Sentrum Drift AS og daglig leder Kåre Tøftum, Norutleie og prosjektleder Rønnaug Sørlie, Lillehammer kommune Bedriftspresentasjon : Norges Olympiske Museum v/direktør Åge Dalby

12 Tema : Innlandsuniversitetet kommer det?..og hvilke muligheter vil det representere for næringslivet i Lillehammer-regionen? v/ Gudmund Moren, Høgskolen i Lillehammer og leder av styringsgruppa for Innlandsuniversitetet Ola Mørkved Rinnan, konserndir. Eidsiva Energi AS og medlem av fondsgruppa for Innlandsuniversitetet Harald Landheim, prosjektdir. Innlandsuniversitetet Bedriftspresentasjon : Lillehammer Produkter AS v/attføringsleder Bjørn Lyksa Ca. 30 fremmøtte Tema : Sommerbyen Lillehammer slik jeg ønsker meg den! v/ Thor Flognfeldt, 1. amanuensis, Høgskolen i Lillehammer. Eks. på samarbeidstiltak v/per A. Slapø, Hunderfossen Familiepark AS og Anders Ole Hauglid, Maihaugen Kompensasjonsordningen for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift i regionen v/regionkoordinator Marit Brandtsegg Ca. 30 fremmøtte Tema : Er Lillehammer-regionen en næringsvennlig region? Diskusjonspanel og innledninger ved : Jesper Holte, Advokatfirmaet Thallaug ANS Geir Fjerdumsmoen, Jørstad AS Gutorm Aarnes, Tine Meieriet Øst Hjalmar Solbjør, Oppland fylkeskommune Ole Hageløkken, Øyer kommune/lillehammer-regionen Odd Arve Lien, tidligere SND Jahn-Petter Dahlum, DnBNOR Ca. 30 fremmøtte Tema : Opplevelsesnæringene satsing og resultater i Lillehammerregionen Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark AS Terje Gloppen, Film3 AS Finn Gjerdrum, Paradox Film AS Arngrim Ytterhus, Fabrikken AS Per Arne Slapø, Hunderfossen Familiepark AS/Arena-prosjektet Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS Geir B. Randby, Lillehammer Film AS Årsmøte 2004

13 Tema : Sommerbyen Lillehammer hvordan får vi det til? Hanne N. Berentzen, styreleder BYEN Stavanger Bedriftspresentasjon : Miljøfyrtårn-konseptet v/ rådgiver Jan Johnsplass, Landbrukskjontoret i Lillehammer-regionen. Ca. 30 fremmøtte Tema : Hafjell Alpinsenter som motor i regional næringsutvikling daglig leder Geir Ødegaard Olsen, Hafjell Alpinsenter AS. Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/daglig leder Henning Holmbakken Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvem ska en go blunke tel? - utfordringer i videreutvikling av Lillehammer som handelsby og regionsenter Odd Midtskog rådgiver i sentrumsplanlegging Ny Media AS, Trondheim Per Gunnar Rasmussen forskningsleder BI Handelshøyskolen, Oslo Ca. 35 fremmøtte Tema : Kjøpsatferd til ungdom - Med vekt på bruk av teknologi Ole Petter Nyhaug, Univero/MMI/Fishnet Bedriftspresentasjon : Den nasjonale Reiselivsinkubatoren, v/inkubatorleder Gro Mette Giljane Årsmøte 2005 Ca 10 fremmøtte

14 Tema : Hvordan videreutvikle Lillehammer-regionen som idrettsregion? Norges Toppidrettsgymnas : Utviklingsperspektiver v/ Trond Hårberg Høgskolen i Lillehammer : Idrettsstudiene og toppridrettstudentene, et nytt idrettsbygg v/rolf Rønning Olympiaparken AS : Plast i bakken mm v/frode Linnerud Bicycle Business: Utviklingsprosjekt i regi av Hafjell AS, Birkebeinerrittet AS og Olympiaparken AS v/ Geir Ødegård Olsen Oppland Idrettskrets : Et toppidrettssenter i 2010? v/jørn Tore Linberg Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/ fabrikksjef Henning Holmbakken Ca. 30 fremmøtte Tema : Internasjonalisering og en globalisert økonomi hva betyr det For oss? HeB Conculting AS v/ bedriftsrådgiver Ingebjørg Boye og adm.dir. Hans Børresen Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/daglig leder Henning Holmbakken Ca. 10 fremmøtte Tema : Sykehusets betydning for Lillehammer og Gudbrandsdalen Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, AP Direktør Torbjørn Almlid, Sykehuset Innlandet Direktør Eystein Brandt, Sykehuset Innlandet-Lillehammer Adm.dir. Hans Rindal, Moelven Industrier ASA Ordfører Aksel Eng, repr. for regionene i Lillehammer/Gudbrandsdalen Kommuneoverlege Frode Veian, Lillehammer kommune Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvordan få ned reisetida på jernbanen nordover fra Hamar på kort og lang sikt Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, AP Jernbanedirektør Steinar Killi, Jernbaneverket Årsmøte 2006 Ca. 25 fremmøtte

15 Tema : Hvordan kan Lillehammer-regionen bli Europas mest komplette Vintersportsdestinasjon i framtida? Synnøve Brenden Klemetrud, ordfører Lillehammer kommune Audun Løhre, prosjektleder Vintersportsregionprosjektet Per Arne Slapø, adm.dir. Hunderfossen Familiepark A Ca. 50 fremmøtte Tema : Hvordan utvikle et attraktivt handelssentrum i Lillehammer? Trygve Belsvik, styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS Øyvind Nyfløt, prosjektleder Areal og miljø, Lillehammer kommune Ca. 55 fremmøtte Temaer : Destinasjonsutvikling eller avvikling? Jo Kobro, informasjonssjef Oslo Lufthavn Gardermoen Fra Arena til NCE Per Arne Slapø, adm.dir. Hunderfossen Familiepark AS Ca. 30 fremmøtte Tema : Kommunesammenslåing i Lillehammer-regionen konsekvenser for næringslivet? Varaordfører Rolf Kristiansen, Lillehammer kommune Rådgiver Sten Celius, Lillehammer kommune Erik Ohr, Kristiansund Jan Tore Meren, Telenor Cinclus AS, Lillehammer (forfall) Årsmøte 2007 Ca. 40 fremmøtte

16 Tema : Offentlig og privat samarbeid som suksessfaktor for utvikling Næringssjef Jan Andersson fra Åre kommune Presentasjon : Rådgiver Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Prosjekt Risiko og sårbarhet i Lillehammer-samfunnet. Ca. 30 fremmøtte Tema : Lillehammer Campus Hva er det? Hva skjer? Hvilke muligheter? HiL sine vyer om videre vekst v/rektor Bente Ohnstad, HiL Hvilke andre kompetansemiljøer/-funksjoner kan/bør legges i dette området v/direktør Jostein Skurdal, HiL Norwegian Centre of Expertice innovasjonsarbeid satsing på Vinter v/ove Gjesdal, Lillehammer Kunnskapspark AS Base Jørstadmoen i 2009 og v/hans Olav Sundfør, Base Jørstadmoen Lillehammer Campus sett med politiske øyne ved ordfører Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer kommune Ca. 30 fremmøtte Tema : Drammen, en by i utvikling - hvordan skapes og styres en slik utvikling? fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg,. Presentasjon : Eidsiva Bredbånd v/salgs- og markedsdirektør Lars Baukhol Ca. 30 fremmøtte Tema : Merkevaren Lillehammer - hvordan oppfattes den? - og hvordan bør den utvikles? Prosjektleder Ove Gjestdal, Vintersport-prosjektet i Lillehammerregionen Presentasjon : Adecco Norge AS, avd. Lillehammer v/nina Haukefær og Monica Riste Ca. 25 fremmøtte

17 Tema : Foredragskonferanse i anledning av 10-årsjubileet til Lillehammer Kunnskapspark AS Innovasjon i opplevelsesnæringer Rolf Røtnes, forsker, EconPöyry Helhetlig merkevarebygging Hva gjør vi på Vestlandet Elin Bolann, doktorgradsstipendiat NHH, tidl. adm. direktør i Fjord Norge AS Sveriges satsing på opplevelsesindustrien og kreative møteplasser Anders Sjöstedt, daglig leder, Upplevelseindustrini Sverige Kraftsamling for kraftskaping Helge Otto Mathisen, direktør for kommunikasjon og samf.kontakt, ColorLine Lillehammer Kunnskapspark den stygge andungen? betraktninger fra stifterne Harald Kjelstad, adm. dir, SIVA Møtet holdt i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark AS, Oppland fylkeskommune, SIVA, DnBNOR, Regionrådet i Lillehammer-regionen og Høgskolen i Lillehammer Ca. 100 fremmøtte Tema : Kommunedelplan for Olympiaparken - Muligheter? Konflikter? Konsekvenser for utvikling av næringslivet i Lillehammerregionen? v/adm.dir. Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS AS og prosjektleder for kommuneplanarbeidet Ove Gjesdal. Diskusjonspanel bestående av representanter for : o Lillehammer Sentrum Drift AS o Lillehammer Turist AS o Lillehammer Industriforening o Høgskolen i Lillehammer reiselivsutdanningen o Olympiaparken Næringsforum Presentasjon : Ca. 30 fremmøtte. Samarbeid skole/næringsliv i Lillehammer-regionen v/ingunn Hermansen, NHO Innlandet Tema : Nye muligheter for jernbanen i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen v/deutsche Bahn og Norsk Bane AS Viktigheten av rask kommunikasjon for næringsliv og bosetting i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen v/repr. for lokalt/regionalt næringsliv Kjell Stenberg og Ole Berg Detaljkonsept for jernbanetrasè mellom Gardermoen og Trondheim med vekt på traseen gjennom Mjøsområdet/Gudbrandsdalen v/dir. Berthold Krall, Deutsche Bahn prosjektleder Ottmar Grein, Deutsche Bahn dir. Jørg Westermann, Norsk Bane AS kommunikasjonsdir. Thor Bjørlo, Norsk Bane AS Ca. 50 fremmøtte

18 02.09 Tema : Hva er de viktigste politiske grepene for å gjenreise reiselivet som vekstmotor i Innlandet Innledninger ved : adm.dir. Jørgen Holst, Radisson SAS Lillehammer Hotel adm.dir. Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS Paneldebatt : 1.kandidat Olemic Thommessen - H 1.kandidat Morten Ørsal Johansen - Frp 1.kandidat Anne Tingelstad Wøien - Sp 5.kandidat Espen Johnsen - A 1.kandidat Eivind Brenna - V 4. kandidat Jane Iren Nygård - SV grp.leder fylkestinget Anne Marie Jøranli, - Krf Ca. 40 fremmøtte Møtet ble holdt i samarbeid med NHO Innlandet Tema : Et Innlandsuniversitet og et videreutviklet Lillehammer Campus Hva vil det bety for Lillehammer og Gudbrandsdalen? Innledere : Høgskolens vyer om videre vekst, og rolle i et evt. Innlandsuniversitet v/rektor Bente Ohnstad, HiL Lillehammer Campus fornyede ambisjoner v/dir. Jostein Skurdal, HiL, leder av styringsgruppen for Lillehammer Campus Kommentarpanel: Ordfører Rune Øygard, Vågå kommune Ordfører/leder av Regionrådet i Lillehammer-regionen Synnøve Brenden, Lillehammer kommune Anne Marie Bagstad Jøranli, Politisk ledelse, Oppland fylkeskommune Stortingsrepr. Aksel Hagen, SV Stortingsrepr Torstein Rudihagen, AP Stortingsrepr. Anne Tingelstad Wøien, SP (forfall) Ca. 25 fremmøtte

19 Tema : Lillehammer ny merkevareprofil for Lillehammer-regionen - innhold? - hvordan ta det i bruk? - koblingsmuligheter Presentasjon av innhold og vyer : Prosjektleder Marit Lien, Lillehammer Turist AS, Lillehammer Turist AS Prosjektleder Ove Gjesdal, Vintersportsprosjektet/næringsklyngen Snowball Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvordan arbeider idretten for å oppnå suksess? Og - hvorfor har AKER satset stort på langrenn for å oppnå det samme? Innledninger ved : Åge Skinstad, Norges Skiforbund + en idrettsutøver : Smaken på suksess Øivind Widding, investeringsdir. i AKER og Stine Lise Hattestad Bratsberg, Aker Achievements AS : Hva har Aker fått ut av å satse sterkt på langrenn og arbeide tett på idrettsmiljøet? Orientering om idretts- og arrangementssatsing i Lillehammer-regionen v/prosjektleder Ove Gjesdal, Lillehammer Turist AS. Ca. 40 fremmøtte Tema : Base Jørstadmoen som IKT-høyborg realistiske framtidsmuligheter? Sjef på Base Jørstadmoen, brigader Yngve Odlo formidler sine tanker om mulighetene for videreutvikling av det tunge kompetansemiljøet som allerede er etablert her. Hva kan vi sammen gjøre lokalt/regionalt for å støtte opp om virksomheten/utviklingen på Jørstadmoen? Ca. 20 fremmøtte Tema : Hvordan få fart på utbyggingen av jernbane i Norge? Hva bør prioriteres og hvordan kan det gjøres? Innlegg v/adm.dir. Olaf Melbø, Advansia AS innleder.. Ca. 30 fremmøtte

20 Tema : Revisjon av Kommuneplan for Lillehammer Presentasjon av høringsutkast med bl. a forslag til arealdisponering til nærings- og boligutvikling varehandellokalisering v/prosjektleder Gunhild Stugaard, Areal og miljø, Lillehammer kommune. Ca. 15 fremmøtte Tema : Næringsstrategier for Lillehammer kommune sett fra lenger sør Lillehammer kommune er i gang med å lage et Næringsstrategidokument for og ønsker gode og konstruktive innspill i dette arbeidet fra fjern og nær. Til å komme med innspill og gi næring til en fruktbar diskusjon har vi invitert avtroppende ordfører i Hamar, Einar Busterud adm. dir. Christl Kvam, NHO Innlandet De vil vurdere Lillehammers muligheter sett fra deres ståsteder sistnevnte med et spesielt fokus på samferdsel (vei/jernbane) som viktig suksessfaktor. Ca. 30 fremmøtte Tema : Nærings- og kompetanseutvikling i Lillehammer de neste 4 år Hvordan vil partienes ordførerkandidater vektlegge og ta tak i utfordringer og muligheter? Hva brenner de for? Næringsforumet har invitert kandidatene fra de største partiene i Lillehammer/eller som er proklamerte ordførerkandidater til en partikonstellasjon, til en paneldebatt. Øvrige kandidater er invitert til å delta fra salen. Ordførerkandidater som er invitert til å sitte i panelet : Eivind Falk, Høyre Astrid Gaassand Fremskrittspartiet Espen Granberg Johnsen, Arbeiderpartiet Gunnar Linderud, Sosialistisk Venstreparti Per Prestrud, Senterpartiet Terje Rønning, Venstre Ca. 30 fremmøtte Tema : Vi vil ha 4-felts motorveg og 2-spors jernbane til Lillehammer Nord Hvilke trasevalg er mulige? Hvordan påvirker vi når det skal skje? Lillehammer Næringsforum ønsker å ha sterkt fokus på framtidig vei- og jernbaneutbygging. Vi har denne gang også invitert nærings- og offentlige miljøer i Gudbrandsdalen. Utviklingssjef Anne Marstein, Jernbaneverket Vegsjef Sidsel Sandelien, Statens Vegvesen vil orientere om hvilke prioriteringer i NTP de oppfatter som sannsynlige, samt gi innspill ift. mulige trasevalg. Seniorrådgiver Jens Rørbech, Gehl Architects og landskapsarkitekt Philip Rasmussen, ByogLandskab, begge fra Danmark vil etter oppdrag fra prosjektgruppa innenfor Lillehammer Næringsforum gi innspill vedr. trasevalg i Lillehammer-regionen.

21 . Adm. direktør Erik A Dahl, Mjøsen Skog BA orienterer om hvorfor jernbanen har avgjørende betydning for skognæringen i Innlandet, og hva næringen trenger av tiltak på kort og lang sikt. Ca. 100 fremmøtte I tillegg til temamøtene ble det i 2011 forankret et «InterCity»-prosjekt i Lillehammer Næringsforum, med finansiering fra både offentlige miljøer og næringsliv. Prosjektet ble etablert for å synliggjøre og hevde Lillehammers interesser i en framtidig InterCity-jernbaneutbygging mot Halden, Skien og Lillehammer. Dette prosjektet fortsetter inn i Prosjektleder : Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark AS. Styringsgruppe bestående av Dag Høiholt-Vågsnes (styringsgruppeleder I Lillehammer Næringsforum 2011), Kjell Stenberg, IKON AS, Bjørn Nørstegård, Arne Hove-Ødegård, sekretariatsleder Lillehammer Næringsforum/næringssjef Lillehammer kommune.

22 Tema : Hvilke strategiske, organisatoriske og finansielle grep er nødvendige for at Stortinget skal beslutte en gjennomføring av Intercitytriangelet, slik det nå foreslås med en ferdigstillelse i 2023? Matz Sandman, tidligere statsråd, fylkesrådmann og rådmann innledet på et tema han har arbeidet mye med bl.a innenfor»østlandssamarbeidet». Ca. 40 fremmøtte Tema : Hva skjer med høgskolen og sykehuset i Lillehammer? Prosessen med prosjekt «Innlandsuniversitet» ser ut til å ha «kjørt seg fast» - foreløpig Det utredes ny sykehusstruktur for Hedmark og Oppland SI Innlandet kan bli nedlagt Divisjonsdir. Randi Mølmen, Sykehuset Innlandet og rektor Bente Ohnstad, Høgskolen i Lillehammer orienterte om de utfordringer og muligheter disse prosessene innebærer for disse virksomhetene. Og hvordan kan lokalt/regionalt næringsliv bakke opp disse viktige kompetansebaserte virksomhetene våres? Diskusjon. Ca. 35 fremmøtte Tema : Lillehammer-regionen som attraktivt vekstområde fram mot 2040 Hvordan kan vi og mjøsregionen for øvrig kapre noe av den forventede befolkningsveksten i Oslo-området? Lillehammer Næringsforum deltar i et større innlandssamarbeid hvor 6 mjøskommuner inkl. Elverum samarbeider for å inspirere og se på muligheter for nærings- og befolkningsvekst i innlandet. Viktig i denne sammenheng er investeringer i 2-spors jernbane/intercitytriangelet og 4-felts motorvei helt til Lillehammer. Kan vi..og er det ønskelig å legge til rette for befolkningsøkning på av de forventede i Oslo-området fram mot 2040? Leder for arbeidsgruppa, Kari Elise Gisnås fra Vikinglauget (initiativtaker til samarbeidet), Hamar vi gi en «midtveisstatus» for arbeidet som et utgangspunkt for å få flere innspill til arbeidet. Ca. 40 fremmøtte Tema : Ungdoms-OL 2016 Magne Vikøren fra Lillehammer 2016 orientere om: Status så langt organisasjon m.m. Innholdselementer i den Strategiske Agendaen som de er midt oppe og der det nærmer seg en konklusjon Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Lillehammer holdt et innlegg om regionale utviklingsmuligheter knyttet til et slikt stort arrangement. Det ble også holdt en kort orientering fra næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune og Bjørn Nørstegård orienterte kort om status og utfordringer i Intercityarbeidet. Ca 40 frammøtte.

23 2013 Medlemsmøtene har vært avholdt slik : Tema : Vekst i Innlandet muligheter og utfordringer for Lillehammer-regionen Morten Ørbeck, forskningsleder i Østlandsforskning. DnB huset arrangementet Ca. 20 fremmøtte Åpent møte om by- og næringsutvikling Kommunestyresalen, Lillehammer kommune. Møtet var en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Ca 90 fremmøtte (men ikke alle fra LNF) Tema : NTP og InterCity hva betyr planen for Lillehammer og hvordan bør næringslivet mobilisere framover? Bjørn Nørstegård og Kjell Stenberg fra Intercity-prosjektet Lillehammer og Gudbrandsdalen informerte om innholdet i NTP, med spesielt fokus på Intercity. Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 30 fremmøtte TEMA: IKKE BARE JERNBANEUTFORDRINGER MEN OGSÅ VEGUTFORDRINGER LNF hadde besøk av Regionvegsjefen i Statens Vegvesen Øst, Per-Morten Lund, som kom og orienterte om status. Han vil inviterte også til næringsforumets medlemmer til en dialog omkring en framtidig «mulighetsstudie» for framføring av 4-felts E6 gjennom Lillehammer. På samme møtet orientert Eiliv Furuli om World Cup Lillehammer. Møtet ble avholdt i HH Klubben, og det var 15 fremmøtte (men svært god dialog blant de som var der) TEMA: TEKNOLOGIBYEN LILLEHAMMER STATUS OG MULIGHETER Innovasjoner og vekstimpulser er nær forbundet med klok anvendelse av teknologi. Mange er ikke klar over at det fortsatt er veldig mange spennende IKT-bedrifter i Lillehammerregionen. Digitalisering har også betydning for at sterke fagmiljøer ved høgskolen: film/tv, reiseliv og opplevelsesproduksjon. Disse forholdene ble belyst i møtet. Innlegg fra flere lokale IKT-bedrifter, Dag Waaler fra HiG og tidligere sikkerhetsdirektør i

24 Telenor, Jan Erik Svensson Møtet ble avholdt på fritidsmessa på Jørstadmoen, med ca 20 fremmøtte TEMA: UNGDOMS-OL STATUS OG MULIGHET Nyansatt kommunikasjonssjef Pål Gordon Nilsen orienterte om status i ungdoms-ol og hvilke muligheter som ligger i prosjektet. Møtested var Holbøsalen, og det var ca 25 fremmøtte Tema : Ansvarlig og lønnsom Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved HiL. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca. 15 fremmøtte Regional næringsplan hva skal LNF mene? Diverse innledere. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca 20 fremmøtte Tema : Sentrumsutvikling og Lurhaugen Innledninger ved Espen Granberg-Johnsen, Per Mæhlum og Hilde Grøneng. Møtet skapte god debatt underveis, og førte også til en god åpen debatt i media i etterkant Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 25 fremmøtte TEMA: Ungdoms-OL 2016 Administrerende direktør i ungdoms-ol, Tomas Holmestad, innledet. Møtet avholdt i Holbøsalen. 5 fremmøtte

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte 08.02.99. På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer

Detaljer

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte 08.02.99. På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer

Detaljer

Samse tak for samlet utbygging

Samse tak for samlet utbygging UDKAST 26. april 2012 Samse tak for samlet utbygging Samferdselspolitisk konferanse Om realisering av Intercitytriangelet i et samlet grep (NTP) Lillehammer 10. Mai 2012 www.intercityprosjektet.no Nye

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer og Gudbrandsdalen Utviklingsprogram for byregioner

Detaljer

Forprosjekt Næringsutvikling. Presentasjon av sluttrapport

Forprosjekt Næringsutvikling. Presentasjon av sluttrapport www.pwc.com Forprosjekt Næringsutvikling Presentasjon av sluttrapport Formannskapskonferansen, 11. april 2013 Agenda Innledning Bakgrunn, mål og rammer Prosjektmandat Presentasjon av sluttrapport Konklusjoner

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 06.03.2015 Tid: 08:30-12:00 Innkallingsmåte: Skriftlig, e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Hans

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen. Andre: Erlend Slokvik, Dag Høiholt-Vågsnes, Rolf Kulstad, Roger Jenssen, Trude Emaus

PROTOKOLL. Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen. Andre: Erlend Slokvik, Dag Høiholt-Vågsnes, Rolf Kulstad, Roger Jenssen, Trude Emaus Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 16.10.2015 Tid: 08:30-12:30 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Espen Granberg Johnsen Hans Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:30-13:00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Protokoll fra møte i

Protokoll fra møte i Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg 06.01.2015 Møtested: Akershus fylkeskommune Fylkestingsal Møtedato: 06.01.2015 Tid: 10:00-13:15 Sak nr 1 2/15 Medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 008 2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Næringsutvikling i Lillehammer www.lillehammer.kommune.no Lillehammer og Mesna Rotary Næringssjef og samfunnsutvikler Eirik Haagensen, Lillehammer kommune @haagensene og @lhmrregionen Lillehammer-regionen

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Konferanserom, Åre Continental Inn Dato: 02.02.2009 Tid: 17:00 17:25 Til stede: 16 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL ORIENTERINGER

FORELØPIG PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.05.2017 Tid: 10:00 12.36 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:20. Anders Brabrand Gro Vasbotten

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:20. Anders Brabrand Gro Vasbotten Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.02.2017 Tid: 10:00 12:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Rådmennene i Aurskog-Høland og Rømskog, Prosjektleder Bjarne Martinsen, Tillitsvalgte Anne Lise Wold og Rita Tørnby

Rådmennene i Aurskog-Høland og Rømskog, Prosjektleder Bjarne Martinsen, Tillitsvalgte Anne Lise Wold og Rita Tørnby MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd for kommunesammenslåing Dato: 24.08.2017 kl. 14:00 14:20 Sted: Formannskapssalen Aurskog-Høland Arkivsak: 17/01901 Møtende faste medlemmer: Møtende varamedlemmer: Roger Evjen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 20.30 Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Møtedeltakere: Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 08.03.2013 Tid: 08.30 13.00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Mari Botterud Hans Oddvar Høistad Espen

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene Thorsplass Espen Granberg Johnsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene Thorsplass Espen Granberg Johnsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 11.10.2013 Tid: 08:30-12:30 Fakkelgården Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Formannskapsmedl. Irene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen

Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vekstkraftig kulturnæring Suksesshistorier fra Lillehammerregionen Vestlandsk VIDSYN Nordfjordeid 25.10.2012 Bjørn Nørstegård Lillehammer Kunnskapspark AS www.lkp.no - INNSPILL TIL NY WEB LKP: Funksjonelle

Detaljer

torsd. 21. mars kl. 18.00

torsd. 21. mars kl. 18.00 Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i Birkenes Næringsforum torsd. 21. mars kl. 18.00 på kommunehuset Bildet er fra det nye næringsområdet på Jordbruna ÅRSMØTE SAKSLISTE Godkjenning av årsmøteinnkalling

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.08.2013 Tid: 10.30 13.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt.

PROTOKOLL. Godkjenning av protokoll fra møte : Til å undertegne protokollen ble i tillegg til ordføreren, Marianne Kval (Sv) valgt. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10:00 13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Kautokeino - Thon hotell Møtetid: 14. juni 2010 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar Sjåstad, AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt Om prosjektet og hvor vi ligger i løypa Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3.- 4. november

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hans Oddvar Høistad, Tone Bood, Odd

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møteprotokoll nr. 10/2017

Møteprotokoll nr. 10/2017 Møteprotokoll nr. 10/2017 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Balsnes/Sannan, Ørland Kultursenter Dato: 22.08.2017 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Ogne Undertun Ordfører

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Morgendagens Skysstasjon

Morgendagens Skysstasjon Morgendagens Skysstasjon Porten til Lillehammer og Gudbrandsdalen Status og framdrift Bodø, 12. november 2008 Prosjektleder Morgendagens skysstasjon Gunhild Eikerol Utvikling togtrafikk til og fra Lillehammer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2017 Tid: 10:00-12:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. Møteinnkalling for Kommunestyre FAUSKE KOMMUNE Møteinnkalling for Kommunestyre Tid: 19.10.2017 kl.: 20.10.2017 kl.: 09:30 18:00 09:00 13:15 Sted: Scandic Havet Bodø Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Indre Fosen Utvikling KF Møtested: Kantina, LIV-bygget - Vanvikan Dato: 10.01.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Steinar

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17

Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Protokoll Lofotrådsmøte 02/17 Dato: 11. mai 2017 Tid: kl 1000 ca kl 1530 Sted: Lofotprodukters møtelokaler (2. etasje), Storeidøya industriområde, Vestvågøy Tilstede: Ordførere Kommune Deltakelse: Hans

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Saknr. 12/3527-3 Ark.nr. 434 Saksbehandler: Turid Lie MJØSKONFERANSEN 2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen Dato: 05.09.2017 Tid: 08:30 - Sted: Gregers, Hamar Til stede: Hamar kommune Einar Busterud Jane Meyer forfall- Toril Merete Nysæter Thomas L. Jørgensen forfall- Knut Fangberget Ringsaker kommune Anita

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:15-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:15-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 08:15-14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ole Gustav Narud Leder SP/SV/FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.03.2016 Tid: 09:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Prosessen - viktig å få til en god og bred prosess med god deltakelse.

Prosessen - viktig å få til en god og bred prosess med god deltakelse. Notat Lillehammer kommune Tjenesteområdet plan og miljø 28.01.2015 TERRASSEN OPPFØLGING Bakgrunn Lillehammer kommune har kjøpt terrassen og fra rådmannen har Plan og miljø fått ansvar for å følge opp denne

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Referat fra arbeidsmøte Campusprosjekt (fase 1) 14. februar 2011, Høgskolen i Lillehammer

Referat fra arbeidsmøte Campusprosjekt (fase 1) 14. februar 2011, Høgskolen i Lillehammer Referat fra arbeidsmøte Campusprosjekt (fase 1) 14. februar 2011, Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Kjell Ivar Iversen(HiL), Jan Aasen (HiL), Per Bjørn Brandsæter (SOPP), Kjersti Hestetun (Statsbygg),

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Glåmdal Regionråd Protokoll Sted: Politihøgskolen, Kongsvinger Dato: 19.12.2013 Kl: 09.00-15.30 Til stede: Hedmark fylkeskommune: Per Gunnar Sveen, Bjarne Kristiansen Våler kommune: Kjell Konterud, Per Olav Lund Kongsvinger

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG. Vedtak: 1. Det oppnevnes representanter til følgende organer: 1. Kirkelig fellesråd

DRAMMEN KOMMUNE KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG. Vedtak: 1. Det oppnevnes representanter til følgende organer: 1. Kirkelig fellesråd DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 0212/03 Saksbeh. Rønnaug Aaberg Andresen Arkivsaksnr. 02/05716-027 Org.enhet Kommuneadvokaten Møtedato

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer