Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM"

Transkript

1 Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum

2 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer Næringsforum har vært i kontinuerlig drift siden etableringsåret og var således næringsforumets 15. driftssesong. Pr har 81 virksomheter betalt kontingent for, som er en økning på 2 fra Det har vært holdt 4 medlemsmøter. Styringsgruppa har hatt 2 møter for å planlegge temaer for medlemsmøtene, evaluere aktiviteten driftsåret 2013 og diskutere forumets generelle drift. Lillehammer Næringsforum hadde i inntekter på kr ,62 og kostnader på kr (ref. kommentar til regnskapet). Forumets kapital pr er kr ,62. Etter at Stiftelsen Sammen for Lillehammer ble nedlagt i 2007 har Lillehammer Næringsforum vært drevet som et selvstendig prosjekt. 2. Organisering av Lillehammer Næringsforum. Styringsgruppa for Lillehammer Næringsforum har for driftsåret vært: Bjørn-Arne Branden repr. for Lillehammer Industriforening Dag Høiholt-Vågsnes repr. for Lillehammer Landbruk Lillehammer Håndverkerforening Aud Hulberg repr. for handelsnæringen oppnevnt av Lillehammer Handelsstandsforening Strandtorget Senterforening (leder) Irene Thorsplass repr. for Lillehammer kommune Torbjørn Auflem repr. for reiselivsnæringen oppnevnt av Visit Lillehammer AS Mette Villand Reichelt repr. for høgskole- og forskningsmiljøet oppnevnt av Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning Styringsgruppas leder har vært Aud Hulberg. Daglig leder i Lillehammer Kunnskapspark AS (LKP), Bjørn Nørstegård, har vært prosjekt- og møteleder for forumet. Sekretariatet har vært enheten Næring, innovasjon og utvikling i Lillehammer kommune v/arne Hove-Ødegård og Eirik Haagensen. Styringsgruppas representanter er oppnevnt i prinsippet for 2 år, men oppnevnende miljøer står fritt til å velge sine repr. i forbindelse med sine årsmøter, valg osv. Styringsgruppa, inkl. prosjektleder har hatt 2 møter siden forrige årsmøte. Sekretariatet og prosjektleder har arbeidet tett sammen i forbindelse med møtearrangementene.

3 3. Aktiviteter i Lillehammer Næringsforum Medlemsmøtene har vært avholdt slik: Tema : Ansvarlig og lønnsom Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved HiL. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca. 15 fremmøtte Regional næringsplan hva skal LNF mene? Diverse innledere. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca 20 fremmøtte Tema : Sentrumsutvikling og Lurhaugen Innledninger ved Espen Granberg-Johnsen, Per Mæhlum og Hilde Grøneng. Møtet skapte god debatt underveis, og førte også til en god åpen debatt i media i etterkant Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 25 fremmøtte TEMA: Ungdoms-OL 2016 Administrerende direktør i ungdoms-ol, Tomas Holmestad, innledet. Møtet avholdt i Holbøsalen. 5 fremmøtte Invitasjon til møtene har vært sendt til medlemmene og ressursmiljøer pr. epost. Det har vært vektlagt å gjøre medlemsmøtene til en møteplass mellom næringsliv og regionens politikere. Lillehammer kommune besluttet i 2007 at repr. for ordfører og/eller kommunens øvrig politisk miljøer skal være representert på medlemsmøtene. Dette har delvis vært oppfylt. Forumet har sin egen side på der det informeres om forumet, og dokumenter legges ut. 4. Regnskap Medlemskontingenten i år har vært kr pr. medlemsbedrift. Regnskap Inntekter. Regnskap Budsjett 2013 Medlemskontingent , Renteinntekter 118, Tilskudd Lillehammer kommune SUM Inntekter ,

4 Kostnader. Honorar, prosjektleder , Honorarer foredragsholdere, andre kostnader foredragsh. 0, Lokalleie/bevertning medlemsmøter , Annonsering Gaver, andre kostnader Prosjektdeltakelse 8 896, Gebyrer 0,00 0 SUM kostnader , Resultat , Regnskapet er avsluttet pr Forumets totalkapital pr. denne dato er kr ,58. Kommentar til regnskapet : Det er ikke fakturert honorar til prosjektleder for 2. halvår (kr ). Leie av Holbøsalen siste medlemsmøtet i er heller ikke fakturert (kr ). Reelt sett er resultatet derfor kr for høyt, totalkapitalen likeså. 5. Forslag til aktivitetsplan for 2015 Styringsgruppa mener forumet bør fortsette på samme driftsnivå som i med å avholde 4 medlemsmøter i året. Ellers legger styringsgruppa følgende til grunn for arbeidet i 2015: Det forventes at et nytt styre vil skape nye aktivitet Lillehammer næringsforum skal være mer en mer aktiv bidragsyter i by- og samfunnsutviklingen i Lillehammer Det skal gjennomføres korte bedrifts- og/eller prosjektpresentasjoner på medlemsmøtene Det jobbes videre med å utvikle nyhetsbrevet som går til medlemmene, og det vurderes om det er hensiktsmessig å anskaffe et enkelt verktøy som gjør dette enklere Det jobbes for at medlemsbedriftene skal profileres på Gausdal, Øyer og Lillehammer har nå hver sine næringsfora som samler ulike bransjeområder. Medlemmene i disse inviteres gjensidig til hverandres møter. Medlemskontingenten beholdes på pr. bedrift pr. år. Lillehammer Næringsforum opprettes som en juridisk enhet. (Sekretariatsfunksjonene ivaretas av Lillehammer kommune v/næringssjefen og hans stab, herunder regnskapsfunksjon. Det velges en revisor blant forumets medlemmer). Regnskapsfunksjonen diskuteres for evt. å kunne overføres til en av næringsorganisasjonene som har regnskaps- og revisjonsfunksjon. Medlemsmøtene er åpne for media. Det legges vekt på å ha en åpen dialog med media vedr. forumets drift, herunder skape oppmerksomhet rundt forumets arbeid. Tidspunkt for medlemsmøtene tilpasses i stor grad inviterte foredragsholdere, men med vekt på å fordele medlemsmøtene jevnt utover året. De holdes fortrinnsvis som morgenmøter kl Ordningen med å engasjere prosjekt-/møteleder v/bjørn Nørstegård i Lillehammer Kunnskapspark AS opprettholdes Medlemstallet bør økes iht budsjettet, det vil si med en netto økning på 4 medlemmer 6. Budsjett for år 2015 Inntekter Medlemskontingent 85 virks. kr Renteinntekter/andre inntekter 100 Reservefond Lillehammer kommune SUM Inntekter kr

5 Kostnader Honorar prosjektleder kr Honorarer, andre kostnader foredragsholdere Møtekostnader Andre kostnader Oppgraderinger IKT for bedre profilering SUM Kostnader kr Resultat kr Totalkapital/aktiva i forumet etter driftsåret kr * *Merk kommentarer til regnskapet om at kjente fakturaer på ikke er regnskapsført. Regnskapet føres etter kontantprinsippet, og det gjøres ikke avsetninger i regnskapet. Lillehammer kommunes Næringsfond opprettholder garantisum på inntil kr i i fall forumets driftskapital svekkes dramatisk. Lillehammer For styringsgruppa Aud Hulberg Styringsgruppas leder Sign.

6 Aktivitetsoversikt Lillehammer Næringsforum 1999

7 1999 Medlemsmøtene ble avholdt i Kulturhuset Banken, mandager kl : Tema : Utviklingen i arbeidsmarkedet i Lillehammer 1998 prognoser for v/fylkesarbeidssjef Magne Søvik og distriktsarbeidssjef Bjørn Lillevolden. Ca. 75 deltakere Tema : Erfaringer fra utvikling og drift av Kongsberg Nærings- og handelskammer. v/dir. Olav Berdal, Kongsberg Nærings- og Handelskammer. Presentasjon av Næringsseksjonens internettsider v/næringsplanlegger Sten Celius. Ca. 40 deltakere Tema : Etikk og miljøtenkning i næringslivet v/øistein Dahle Bedriftspresentasjon : Swix Sport v/adm.dir. Mikkel Dobloug Feste AS v/adm.dir. Marit Brandtsegg Ca. 40 deltakere Tema : Den digitale hverdag hva skjer v/plassjef Steinar Tofte, Telenor 4tel AS Bedriftspresentasjon : InterAct AS v/adm.dir. Dag Waaler Lillehammer Reklamebyrå AS v/adm.dir. Aud Hulberg Noroff AS v/ avd.leder Alf Birger Eikaas. Ca. 45 deltakere Tema : Presentasjon av Lillehammer Kunnskapspark AS v/daglig leder Bjørn Nørstegård Bedriftspresentasjon : Hovedarsenalet v/oberst Vidar Birkelund 31 deltakere Tema : Alliansebygging økt salg. Gruppearbeid i 3 grupper : reiseliv : Dag Olav Koppervik, SAS Radisson Lillehammer Hotel. offentlige virksomheter : Arve Sandvoll, Lillehammer kommune salg til prosjekter : Magne Veierød, Veirød Prosjekt AS 31 deltakere Tema : Alpin VM 2005 status og muligheter v/daglig leder Jomar Selvaag, Thue & Selvaag, rådgiver for søkerkomiteen. Bedriftspresentasjon : Tangent Media & Kommunikasjon v/daglig leder Anders Tangen. Thue & Selvaag AS v/daglig leder Jomar Selvaag. 16 deltakere Tema : Blant rovdyr i medienes utmark hvordan overleve møtet

8 med sultne journalister. v/anders Tangen, Tangent Media & Kommunikasjon. Bedriftspresentasjon : Gudbrandsdølen Dagningen v/ adm. dir. Asbjørn Ringen. 30 deltakere. Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Lillehammer Mjøsregionen 1X2 muligheter og visjoner i næringsutviklingen fram mot v/adm.dir. Reidar Nordby, Norsk Tipping AS/styreleder Viking Venture Norway AS Årsmøte 25 deltakere Tema : Utvikling av medieproduksjonsmiljøet i Lillehammer-regionen - hva har man fått til i Trollhättan gjennpm målbevisst satsing? v/daglig leder Tomas Eskilsson, Film i Väst AS. Bedriftspresentasjon : Radio Hele Norge P4 AS Det digitale mediehus v/andrè Folkestad og Rune Hafskjær 26 deltakere Tema : Sommerproduktet Lillehammer-regionen Innledninger/paneldebatt : Lars Haugli, Jens Petter Aschim, Styreleder Lillehammer Turist AS Aud Hulberg, daglig leder Lillehammer Sentrum Drift AS Øivind Pedersen, etatssjef kultur/næring, Lhmr. Kommune Bedriftspresentasjon : Marit s Reisetjenester v/daglig leder Marit Bye Norsk Turistutvikling AS v/daglig leder Kjell Solbakken 35 deltakere Tema : Hvordan har en mindre kommune i Sverige klart å bli en profilert foregangskommune i å ta i bruk og utnytte moderne kommunikasjonsteknologi gjennom et nært samarbeid mellom kommune, skoler, region, næringsliv og innbyggere? v/jan Erik Persson, Vara Kommune Bedriftspresentasjon : Fakkelgården v/daglig leder Tore Jørgen Haavi Årsmøte

9 2001 Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Lillehammer Skiresort - ditt 1.valg i Vinter-Norge!!! v/markedsjef Asgeir Lindberg, Hafjell Alpinsenter AS Leverandørutvikling Sykehusprosjektene i Akershus (LSiA) Hvilke muligheter gir dette for næringslivet i Lillehammer-regionen? v/prosjektleder Per Harbø, LSiA Ca. 20 deltakere Tema : Merkevarebygging hvordan bruke Lillehammer i en merkevarestrategi v/bengt A. Akselsen, Ascese, Bergen Sommerbyen Lillehammer hva skjer på Lillehammer i sommer? v/daglig leder Aud Hulberg, Lillehammer Sentrum Drift AS og etatssjef Øivind Pedersen, Lillehammer kommune 26 deltakere Tema : Industribyen Lillehammer Quo Vadis? v/adm.dir. Pål Engebretsen, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS og adm.dir. Odd Arve Lien, SND Oppland Bedriftspresentasjon : HandiCare Produksjon AS v/fabrikksjef Ketil Holen 20 deltakere Tema : Blir Lillehammer Lille-Hamar i fremtiden? v/professor Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer og ordfører Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer kommune Bedriftspresentasjon : Presentasjon av regionalt investeringssenter v/banksjef Tor Morten Nygård, Gjensidige NOR ca. 50 deltakere

10 2002 Medlemsmøtene ble avholdt slik : Tema : Når byen utvikler seg nordover.. v/ordfører Ole Hageløkken, Øyer og professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Ca. 20 deltakere Tema : Hvordan vil NSB bidra til å styrke Lillehammer som en attraktiv og foretrukket region for bosetting og besøk? v/konsernsjef Arne Wam, NSB Bedriftspresentasjon : Lillehammer Golf Park v/daglig leder Kjell Tore Hovik Ca. 20 deltakere Tema : Ødelegger norsk valuta- og rentepolitikk næringslivet i Norge? v/øivind Sæther, Gjensidige NOR Sparebank Bedriftspresentasjon : Euroskilt AS, v/adm.dir. Erling Tvete Ca. 20 deltakere Tema : Byen mellom Metropolen og dalen v/ordfører Rune Øygard, Vågå og dir. Jan-Tore Meren, Telenor Corporate Venture, Telenor ASA Bedriftspresentasjon : Sture Øversveen Grafiske Design v/daglig leder Sture Øversveen Ca. 25 deltakere

11 Tema : Hvordan utvikles kreative industrier og kreative byer? v/bennie Gray, Space Organisation, Birmingham, England Historien om Edel et lokalt samarbeid om produktutvikling og produksjon av et nytt produkt med røtter i egen tradisjon v/produktsjef Eivind Falk Svendesen, Gudbransdalens Uldvarefabrik AS og disponent Øystein Nordås, Husfliden, Lillehammer Bedriftspresentasjon : Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS v/adm.dir Pål Engebretsen Ca. 30 deltakere Tema : Et nytt OL ny vei for vekst? v/sigmund Thue, Thue & Selvaag AS Bedriftspresentasjon : Maihaugen, De Sandvigste Samlinger v/ågot Gammersvik Ca. 30 deltakere Tema : Utviklingsplan for Lillehammer-regionen v/ordfører Synnøve Brenden Klemetrud og professor Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Bedriftspresentasjon : Dialecta AS v/daglig leder Øivind Skurdal Ca. 35 deltakere Tema : Sentrumsutvikling i Lillehammer v/styreleder Trygve Belsvik, Lillehammer Sentrum Drift AS og daglig leder Kåre Tøftum, Norutleie og prosjektleder Rønnaug Sørlie, Lillehammer kommune Bedriftspresentasjon : Norges Olympiske Museum v/direktør Åge Dalby

12 Tema : Innlandsuniversitetet kommer det?..og hvilke muligheter vil det representere for næringslivet i Lillehammer-regionen? v/ Gudmund Moren, Høgskolen i Lillehammer og leder av styringsgruppa for Innlandsuniversitetet Ola Mørkved Rinnan, konserndir. Eidsiva Energi AS og medlem av fondsgruppa for Innlandsuniversitetet Harald Landheim, prosjektdir. Innlandsuniversitetet Bedriftspresentasjon : Lillehammer Produkter AS v/attføringsleder Bjørn Lyksa Ca. 30 fremmøtte Tema : Sommerbyen Lillehammer slik jeg ønsker meg den! v/ Thor Flognfeldt, 1. amanuensis, Høgskolen i Lillehammer. Eks. på samarbeidstiltak v/per A. Slapø, Hunderfossen Familiepark AS og Anders Ole Hauglid, Maihaugen Kompensasjonsordningen for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift i regionen v/regionkoordinator Marit Brandtsegg Ca. 30 fremmøtte Tema : Er Lillehammer-regionen en næringsvennlig region? Diskusjonspanel og innledninger ved : Jesper Holte, Advokatfirmaet Thallaug ANS Geir Fjerdumsmoen, Jørstad AS Gutorm Aarnes, Tine Meieriet Øst Hjalmar Solbjør, Oppland fylkeskommune Ole Hageløkken, Øyer kommune/lillehammer-regionen Odd Arve Lien, tidligere SND Jahn-Petter Dahlum, DnBNOR Ca. 30 fremmøtte Tema : Opplevelsesnæringene satsing og resultater i Lillehammerregionen Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark AS Terje Gloppen, Film3 AS Finn Gjerdrum, Paradox Film AS Arngrim Ytterhus, Fabrikken AS Per Arne Slapø, Hunderfossen Familiepark AS/Arena-prosjektet Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS Geir B. Randby, Lillehammer Film AS Årsmøte 2004

13 Tema : Sommerbyen Lillehammer hvordan får vi det til? Hanne N. Berentzen, styreleder BYEN Stavanger Bedriftspresentasjon : Miljøfyrtårn-konseptet v/ rådgiver Jan Johnsplass, Landbrukskjontoret i Lillehammer-regionen. Ca. 30 fremmøtte Tema : Hafjell Alpinsenter som motor i regional næringsutvikling daglig leder Geir Ødegaard Olsen, Hafjell Alpinsenter AS. Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/daglig leder Henning Holmbakken Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvem ska en go blunke tel? - utfordringer i videreutvikling av Lillehammer som handelsby og regionsenter Odd Midtskog rådgiver i sentrumsplanlegging Ny Media AS, Trondheim Per Gunnar Rasmussen forskningsleder BI Handelshøyskolen, Oslo Ca. 35 fremmøtte Tema : Kjøpsatferd til ungdom - Med vekt på bruk av teknologi Ole Petter Nyhaug, Univero/MMI/Fishnet Bedriftspresentasjon : Den nasjonale Reiselivsinkubatoren, v/inkubatorleder Gro Mette Giljane Årsmøte 2005 Ca 10 fremmøtte

14 Tema : Hvordan videreutvikle Lillehammer-regionen som idrettsregion? Norges Toppidrettsgymnas : Utviklingsperspektiver v/ Trond Hårberg Høgskolen i Lillehammer : Idrettsstudiene og toppridrettstudentene, et nytt idrettsbygg v/rolf Rønning Olympiaparken AS : Plast i bakken mm v/frode Linnerud Bicycle Business: Utviklingsprosjekt i regi av Hafjell AS, Birkebeinerrittet AS og Olympiaparken AS v/ Geir Ødegård Olsen Oppland Idrettskrets : Et toppidrettssenter i 2010? v/jørn Tore Linberg Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/ fabrikksjef Henning Holmbakken Ca. 30 fremmøtte Tema : Internasjonalisering og en globalisert økonomi hva betyr det For oss? HeB Conculting AS v/ bedriftsrådgiver Ingebjørg Boye og adm.dir. Hans Børresen Bedriftspresentasjon : Fabrikken AS v/daglig leder Henning Holmbakken Ca. 10 fremmøtte Tema : Sykehusets betydning for Lillehammer og Gudbrandsdalen Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, AP Direktør Torbjørn Almlid, Sykehuset Innlandet Direktør Eystein Brandt, Sykehuset Innlandet-Lillehammer Adm.dir. Hans Rindal, Moelven Industrier ASA Ordfører Aksel Eng, repr. for regionene i Lillehammer/Gudbrandsdalen Kommuneoverlege Frode Veian, Lillehammer kommune Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvordan få ned reisetida på jernbanen nordover fra Hamar på kort og lang sikt Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen, AP Jernbanedirektør Steinar Killi, Jernbaneverket Årsmøte 2006 Ca. 25 fremmøtte

15 Tema : Hvordan kan Lillehammer-regionen bli Europas mest komplette Vintersportsdestinasjon i framtida? Synnøve Brenden Klemetrud, ordfører Lillehammer kommune Audun Løhre, prosjektleder Vintersportsregionprosjektet Per Arne Slapø, adm.dir. Hunderfossen Familiepark A Ca. 50 fremmøtte Tema : Hvordan utvikle et attraktivt handelssentrum i Lillehammer? Trygve Belsvik, styreleder Lillehammer Sentrum Drift AS Øyvind Nyfløt, prosjektleder Areal og miljø, Lillehammer kommune Ca. 55 fremmøtte Temaer : Destinasjonsutvikling eller avvikling? Jo Kobro, informasjonssjef Oslo Lufthavn Gardermoen Fra Arena til NCE Per Arne Slapø, adm.dir. Hunderfossen Familiepark AS Ca. 30 fremmøtte Tema : Kommunesammenslåing i Lillehammer-regionen konsekvenser for næringslivet? Varaordfører Rolf Kristiansen, Lillehammer kommune Rådgiver Sten Celius, Lillehammer kommune Erik Ohr, Kristiansund Jan Tore Meren, Telenor Cinclus AS, Lillehammer (forfall) Årsmøte 2007 Ca. 40 fremmøtte

16 Tema : Offentlig og privat samarbeid som suksessfaktor for utvikling Næringssjef Jan Andersson fra Åre kommune Presentasjon : Rådgiver Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Prosjekt Risiko og sårbarhet i Lillehammer-samfunnet. Ca. 30 fremmøtte Tema : Lillehammer Campus Hva er det? Hva skjer? Hvilke muligheter? HiL sine vyer om videre vekst v/rektor Bente Ohnstad, HiL Hvilke andre kompetansemiljøer/-funksjoner kan/bør legges i dette området v/direktør Jostein Skurdal, HiL Norwegian Centre of Expertice innovasjonsarbeid satsing på Vinter v/ove Gjesdal, Lillehammer Kunnskapspark AS Base Jørstadmoen i 2009 og v/hans Olav Sundfør, Base Jørstadmoen Lillehammer Campus sett med politiske øyne ved ordfører Synnøve Brenden Klemetrud, Lillehammer kommune Ca. 30 fremmøtte Tema : Drammen, en by i utvikling - hvordan skapes og styres en slik utvikling? fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg,. Presentasjon : Eidsiva Bredbånd v/salgs- og markedsdirektør Lars Baukhol Ca. 30 fremmøtte Tema : Merkevaren Lillehammer - hvordan oppfattes den? - og hvordan bør den utvikles? Prosjektleder Ove Gjestdal, Vintersport-prosjektet i Lillehammerregionen Presentasjon : Adecco Norge AS, avd. Lillehammer v/nina Haukefær og Monica Riste Ca. 25 fremmøtte

17 Tema : Foredragskonferanse i anledning av 10-årsjubileet til Lillehammer Kunnskapspark AS Innovasjon i opplevelsesnæringer Rolf Røtnes, forsker, EconPöyry Helhetlig merkevarebygging Hva gjør vi på Vestlandet Elin Bolann, doktorgradsstipendiat NHH, tidl. adm. direktør i Fjord Norge AS Sveriges satsing på opplevelsesindustrien og kreative møteplasser Anders Sjöstedt, daglig leder, Upplevelseindustrini Sverige Kraftsamling for kraftskaping Helge Otto Mathisen, direktør for kommunikasjon og samf.kontakt, ColorLine Lillehammer Kunnskapspark den stygge andungen? betraktninger fra stifterne Harald Kjelstad, adm. dir, SIVA Møtet holdt i samarbeid med Lillehammer Kunnskapspark AS, Oppland fylkeskommune, SIVA, DnBNOR, Regionrådet i Lillehammer-regionen og Høgskolen i Lillehammer Ca. 100 fremmøtte Tema : Kommunedelplan for Olympiaparken - Muligheter? Konflikter? Konsekvenser for utvikling av næringslivet i Lillehammerregionen? v/adm.dir. Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS AS og prosjektleder for kommuneplanarbeidet Ove Gjesdal. Diskusjonspanel bestående av representanter for : o Lillehammer Sentrum Drift AS o Lillehammer Turist AS o Lillehammer Industriforening o Høgskolen i Lillehammer reiselivsutdanningen o Olympiaparken Næringsforum Presentasjon : Ca. 30 fremmøtte. Samarbeid skole/næringsliv i Lillehammer-regionen v/ingunn Hermansen, NHO Innlandet Tema : Nye muligheter for jernbanen i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen v/deutsche Bahn og Norsk Bane AS Viktigheten av rask kommunikasjon for næringsliv og bosetting i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen v/repr. for lokalt/regionalt næringsliv Kjell Stenberg og Ole Berg Detaljkonsept for jernbanetrasè mellom Gardermoen og Trondheim med vekt på traseen gjennom Mjøsområdet/Gudbrandsdalen v/dir. Berthold Krall, Deutsche Bahn prosjektleder Ottmar Grein, Deutsche Bahn dir. Jørg Westermann, Norsk Bane AS kommunikasjonsdir. Thor Bjørlo, Norsk Bane AS Ca. 50 fremmøtte

18 02.09 Tema : Hva er de viktigste politiske grepene for å gjenreise reiselivet som vekstmotor i Innlandet Innledninger ved : adm.dir. Jørgen Holst, Radisson SAS Lillehammer Hotel adm.dir. Erik Ulateig, Lillehammer Olympiapark AS Paneldebatt : 1.kandidat Olemic Thommessen - H 1.kandidat Morten Ørsal Johansen - Frp 1.kandidat Anne Tingelstad Wøien - Sp 5.kandidat Espen Johnsen - A 1.kandidat Eivind Brenna - V 4. kandidat Jane Iren Nygård - SV grp.leder fylkestinget Anne Marie Jøranli, - Krf Ca. 40 fremmøtte Møtet ble holdt i samarbeid med NHO Innlandet Tema : Et Innlandsuniversitet og et videreutviklet Lillehammer Campus Hva vil det bety for Lillehammer og Gudbrandsdalen? Innledere : Høgskolens vyer om videre vekst, og rolle i et evt. Innlandsuniversitet v/rektor Bente Ohnstad, HiL Lillehammer Campus fornyede ambisjoner v/dir. Jostein Skurdal, HiL, leder av styringsgruppen for Lillehammer Campus Kommentarpanel: Ordfører Rune Øygard, Vågå kommune Ordfører/leder av Regionrådet i Lillehammer-regionen Synnøve Brenden, Lillehammer kommune Anne Marie Bagstad Jøranli, Politisk ledelse, Oppland fylkeskommune Stortingsrepr. Aksel Hagen, SV Stortingsrepr Torstein Rudihagen, AP Stortingsrepr. Anne Tingelstad Wøien, SP (forfall) Ca. 25 fremmøtte

19 Tema : Lillehammer ny merkevareprofil for Lillehammer-regionen - innhold? - hvordan ta det i bruk? - koblingsmuligheter Presentasjon av innhold og vyer : Prosjektleder Marit Lien, Lillehammer Turist AS, Lillehammer Turist AS Prosjektleder Ove Gjesdal, Vintersportsprosjektet/næringsklyngen Snowball Ca. 30 fremmøtte Tema : Hvordan arbeider idretten for å oppnå suksess? Og - hvorfor har AKER satset stort på langrenn for å oppnå det samme? Innledninger ved : Åge Skinstad, Norges Skiforbund + en idrettsutøver : Smaken på suksess Øivind Widding, investeringsdir. i AKER og Stine Lise Hattestad Bratsberg, Aker Achievements AS : Hva har Aker fått ut av å satse sterkt på langrenn og arbeide tett på idrettsmiljøet? Orientering om idretts- og arrangementssatsing i Lillehammer-regionen v/prosjektleder Ove Gjesdal, Lillehammer Turist AS. Ca. 40 fremmøtte Tema : Base Jørstadmoen som IKT-høyborg realistiske framtidsmuligheter? Sjef på Base Jørstadmoen, brigader Yngve Odlo formidler sine tanker om mulighetene for videreutvikling av det tunge kompetansemiljøet som allerede er etablert her. Hva kan vi sammen gjøre lokalt/regionalt for å støtte opp om virksomheten/utviklingen på Jørstadmoen? Ca. 20 fremmøtte Tema : Hvordan få fart på utbyggingen av jernbane i Norge? Hva bør prioriteres og hvordan kan det gjøres? Innlegg v/adm.dir. Olaf Melbø, Advansia AS innleder.. Ca. 30 fremmøtte

20 Tema : Revisjon av Kommuneplan for Lillehammer Presentasjon av høringsutkast med bl. a forslag til arealdisponering til nærings- og boligutvikling varehandellokalisering v/prosjektleder Gunhild Stugaard, Areal og miljø, Lillehammer kommune. Ca. 15 fremmøtte Tema : Næringsstrategier for Lillehammer kommune sett fra lenger sør Lillehammer kommune er i gang med å lage et Næringsstrategidokument for og ønsker gode og konstruktive innspill i dette arbeidet fra fjern og nær. Til å komme med innspill og gi næring til en fruktbar diskusjon har vi invitert avtroppende ordfører i Hamar, Einar Busterud adm. dir. Christl Kvam, NHO Innlandet De vil vurdere Lillehammers muligheter sett fra deres ståsteder sistnevnte med et spesielt fokus på samferdsel (vei/jernbane) som viktig suksessfaktor. Ca. 30 fremmøtte Tema : Nærings- og kompetanseutvikling i Lillehammer de neste 4 år Hvordan vil partienes ordførerkandidater vektlegge og ta tak i utfordringer og muligheter? Hva brenner de for? Næringsforumet har invitert kandidatene fra de største partiene i Lillehammer/eller som er proklamerte ordførerkandidater til en partikonstellasjon, til en paneldebatt. Øvrige kandidater er invitert til å delta fra salen. Ordførerkandidater som er invitert til å sitte i panelet : Eivind Falk, Høyre Astrid Gaassand Fremskrittspartiet Espen Granberg Johnsen, Arbeiderpartiet Gunnar Linderud, Sosialistisk Venstreparti Per Prestrud, Senterpartiet Terje Rønning, Venstre Ca. 30 fremmøtte Tema : Vi vil ha 4-felts motorveg og 2-spors jernbane til Lillehammer Nord Hvilke trasevalg er mulige? Hvordan påvirker vi når det skal skje? Lillehammer Næringsforum ønsker å ha sterkt fokus på framtidig vei- og jernbaneutbygging. Vi har denne gang også invitert nærings- og offentlige miljøer i Gudbrandsdalen. Utviklingssjef Anne Marstein, Jernbaneverket Vegsjef Sidsel Sandelien, Statens Vegvesen vil orientere om hvilke prioriteringer i NTP de oppfatter som sannsynlige, samt gi innspill ift. mulige trasevalg. Seniorrådgiver Jens Rørbech, Gehl Architects og landskapsarkitekt Philip Rasmussen, ByogLandskab, begge fra Danmark vil etter oppdrag fra prosjektgruppa innenfor Lillehammer Næringsforum gi innspill vedr. trasevalg i Lillehammer-regionen.

21 . Adm. direktør Erik A Dahl, Mjøsen Skog BA orienterer om hvorfor jernbanen har avgjørende betydning for skognæringen i Innlandet, og hva næringen trenger av tiltak på kort og lang sikt. Ca. 100 fremmøtte I tillegg til temamøtene ble det i 2011 forankret et «InterCity»-prosjekt i Lillehammer Næringsforum, med finansiering fra både offentlige miljøer og næringsliv. Prosjektet ble etablert for å synliggjøre og hevde Lillehammers interesser i en framtidig InterCity-jernbaneutbygging mot Halden, Skien og Lillehammer. Dette prosjektet fortsetter inn i Prosjektleder : Bjørn Nørstegård, Lillehammer Kunnskapspark AS. Styringsgruppe bestående av Dag Høiholt-Vågsnes (styringsgruppeleder I Lillehammer Næringsforum 2011), Kjell Stenberg, IKON AS, Bjørn Nørstegård, Arne Hove-Ødegård, sekretariatsleder Lillehammer Næringsforum/næringssjef Lillehammer kommune.

22 Tema : Hvilke strategiske, organisatoriske og finansielle grep er nødvendige for at Stortinget skal beslutte en gjennomføring av Intercitytriangelet, slik det nå foreslås med en ferdigstillelse i 2023? Matz Sandman, tidligere statsråd, fylkesrådmann og rådmann innledet på et tema han har arbeidet mye med bl.a innenfor»østlandssamarbeidet». Ca. 40 fremmøtte Tema : Hva skjer med høgskolen og sykehuset i Lillehammer? Prosessen med prosjekt «Innlandsuniversitet» ser ut til å ha «kjørt seg fast» - foreløpig Det utredes ny sykehusstruktur for Hedmark og Oppland SI Innlandet kan bli nedlagt Divisjonsdir. Randi Mølmen, Sykehuset Innlandet og rektor Bente Ohnstad, Høgskolen i Lillehammer orienterte om de utfordringer og muligheter disse prosessene innebærer for disse virksomhetene. Og hvordan kan lokalt/regionalt næringsliv bakke opp disse viktige kompetansebaserte virksomhetene våres? Diskusjon. Ca. 35 fremmøtte Tema : Lillehammer-regionen som attraktivt vekstområde fram mot 2040 Hvordan kan vi og mjøsregionen for øvrig kapre noe av den forventede befolkningsveksten i Oslo-området? Lillehammer Næringsforum deltar i et større innlandssamarbeid hvor 6 mjøskommuner inkl. Elverum samarbeider for å inspirere og se på muligheter for nærings- og befolkningsvekst i innlandet. Viktig i denne sammenheng er investeringer i 2-spors jernbane/intercitytriangelet og 4-felts motorvei helt til Lillehammer. Kan vi..og er det ønskelig å legge til rette for befolkningsøkning på av de forventede i Oslo-området fram mot 2040? Leder for arbeidsgruppa, Kari Elise Gisnås fra Vikinglauget (initiativtaker til samarbeidet), Hamar vi gi en «midtveisstatus» for arbeidet som et utgangspunkt for å få flere innspill til arbeidet. Ca. 40 fremmøtte Tema : Ungdoms-OL 2016 Magne Vikøren fra Lillehammer 2016 orientere om: Status så langt organisasjon m.m. Innholdselementer i den Strategiske Agendaen som de er midt oppe og der det nærmer seg en konklusjon Jens Uwe Korten ved Høgskolen i Lillehammer holdt et innlegg om regionale utviklingsmuligheter knyttet til et slikt stort arrangement. Det ble også holdt en kort orientering fra næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune og Bjørn Nørstegård orienterte kort om status og utfordringer i Intercityarbeidet. Ca 40 frammøtte.

23 2013 Medlemsmøtene har vært avholdt slik : Tema : Vekst i Innlandet muligheter og utfordringer for Lillehammer-regionen Morten Ørbeck, forskningsleder i Østlandsforskning. DnB huset arrangementet Ca. 20 fremmøtte Åpent møte om by- og næringsutvikling Kommunestyresalen, Lillehammer kommune. Møtet var en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Ca 90 fremmøtte (men ikke alle fra LNF) Tema : NTP og InterCity hva betyr planen for Lillehammer og hvordan bør næringslivet mobilisere framover? Bjørn Nørstegård og Kjell Stenberg fra Intercity-prosjektet Lillehammer og Gudbrandsdalen informerte om innholdet i NTP, med spesielt fokus på Intercity. Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 30 fremmøtte TEMA: IKKE BARE JERNBANEUTFORDRINGER MEN OGSÅ VEGUTFORDRINGER LNF hadde besøk av Regionvegsjefen i Statens Vegvesen Øst, Per-Morten Lund, som kom og orienterte om status. Han vil inviterte også til næringsforumets medlemmer til en dialog omkring en framtidig «mulighetsstudie» for framføring av 4-felts E6 gjennom Lillehammer. På samme møtet orientert Eiliv Furuli om World Cup Lillehammer. Møtet ble avholdt i HH Klubben, og det var 15 fremmøtte (men svært god dialog blant de som var der) TEMA: TEKNOLOGIBYEN LILLEHAMMER STATUS OG MULIGHETER Innovasjoner og vekstimpulser er nær forbundet med klok anvendelse av teknologi. Mange er ikke klar over at det fortsatt er veldig mange spennende IKT-bedrifter i Lillehammerregionen. Digitalisering har også betydning for at sterke fagmiljøer ved høgskolen: film/tv, reiseliv og opplevelsesproduksjon. Disse forholdene ble belyst i møtet. Innlegg fra flere lokale IKT-bedrifter, Dag Waaler fra HiG og tidligere sikkerhetsdirektør i

24 Telenor, Jan Erik Svensson Møtet ble avholdt på fritidsmessa på Jørstadmoen, med ca 20 fremmøtte TEMA: UNGDOMS-OL STATUS OG MULIGHET Nyansatt kommunikasjonssjef Pål Gordon Nilsen orienterte om status i ungdoms-ol og hvilke muligheter som ligger i prosjektet. Møtested var Holbøsalen, og det var ca 25 fremmøtte Tema : Ansvarlig og lønnsom Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved HiL. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca. 15 fremmøtte Regional næringsplan hva skal LNF mene? Diverse innledere. Møtet avholdt i Holbøsalen Ca 20 fremmøtte Tema : Sentrumsutvikling og Lurhaugen Innledninger ved Espen Granberg-Johnsen, Per Mæhlum og Hilde Grøneng. Møtet skapte god debatt underveis, og førte også til en god åpen debatt i media i etterkant Møtet ble arrangert i Holbøsalen. Ca. 25 fremmøtte TEMA: Ungdoms-OL 2016 Administrerende direktør i ungdoms-ol, Tomas Holmestad, innledet. Møtet avholdt i Holbøsalen. 5 fremmøtte

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM

Foto : Arne Hove-Ødegård. Årsmelding Lillehammer Næringsforum LILLEHAMMER NÆRINGSFORUM Foto : Arne Hove-Ødegård Årsmelding Lillehammer Næringsforum 1. Sammendrag. Lillehammer Næringsforum ble formelt etablert på medlemsmøte 08.02.99. På etableringstidspunktet var det 90 medlemmer. Lillehammer

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd

Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd Sluttrapport Forprosjekt Næringsutvikling Lillehammer Regionråd 8. mars 2013 Forord Regionrådet for Lillehammer-regionen (Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner) søkte sommeren 2012 etter ekstern bistand

Detaljer

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland 30.08.2013 8:21

Spørreundersøkelse stortingskandidater 2013 Oppland 30.08.2013 8:21 Oppsummering spørreundersøkelse (Dato: 31. august 2013) Mener samferdsel og jernbane er viktigst for å snu trenden Full intercityutbygging og gode vei- og samferdselsløsninger er det viktigste for utviklingen

Detaljer

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2011 1 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

EIERMELDING 2014. Vedlegg: Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon. Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02.

EIERMELDING 2014. Vedlegg: Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon. Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02.2015 EIERMELDING 2014 Forslag til VEDTAK Fylkestinget tar saken til

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Advokaten på Kroken. Beste totalbank

Advokaten på Kroken. Beste totalbank hamarregionen hamarregionen utvikling september 2011 utgave 3 Advokaten på Kroken Jusgründer rolf Schyberg andreasen ble lei hovedstadens kjas og mas, og fant roen på et småbruk i ut kanten av løten. Ja

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015

Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 Årsberetning 2014 Generalforsamling 24. februar 2015 INNHOLD Moss Industri- og Næringsforenings visjon og formål Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Revisors beretning Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

Styret. Vår visjon: Våre verdier: Vårt overordnede mål: Våre løfter til medlemmene: Ryddig, offensiv og samlende.

Styret. Vår visjon: Våre verdier: Vårt overordnede mål: Våre løfter til medlemmene: Ryddig, offensiv og samlende. N æ r i n g s f o r e n i n g e n i T r o n d h e i m Årsrapport 2009 2 årsrapport 2009 Styret Vår visjon: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste. Våre løfter til medlemmene:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 Organ: Region Vestviken Møtested: Gamle herredshuset i Lier Møtedato: 29.04.2015 Tid: 12:00 (lunsj kl. 11:30) Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel SAKSLISTE PS 6/15

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

Næringsforeningen i Trondheim

Næringsforeningen i Trondheim Næringsforeningen i Trondheim Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 Styret Vår visjon: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste. Våre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 14.6. 2013 SAKENE 17/13 til 23/13 Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/01062-4 ---, Q80 14.05.2013

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer