OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Feil i PAS-rapporter for nasjonale prøver i lesing 8. trinn Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nasjonale prøver for 5. trinn starter i uke 42 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Journaldato Ungdomstrinn i utvikling invitasjon til 4. samling i pulje 1 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Turnusleger og turnuskandidattjeneste Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Turnusleger kommunehelsetjenesten Sykehuset Østfold ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal tjeneste for mennesker med nedsatt funksjonsevne

2 Side 2 Journaldato Ønsker opplysninger om BPA - brukerstyrt personlig assistanse i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Data IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til representantskapsmøte i Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Mortenstua skole Journaldato Referat fra styremøte i Mortenstua skole Mortenstua skole ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Indre Østfold Introduksjonssenter - samarbeidsavtale kommuneloven 27 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Introduksjonsordningen - refusjon for 3. kvartal 2014 Nav Askim ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Søknad om å få fri fra skolen fra og frem til juleferien Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

4 Side 4 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig

5 Side 5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bostøtte Journaldato Høring - Endringer i bostøtteloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - ambulerende Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om skjenkebevilling for én bestemt anledning - Skansehytta Hanna Myhrer FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014

6 Side 6 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser tidligere ansatte Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Tom Roger Olsen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Mette Kristine Andersen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Christine Levin Thoresen FFU-LRE-CATJOR

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Inger-Marie Bjørklund FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Marte Årdal Granholmen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Inger-Lise Grefslie FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Torunn Olafsrud FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014

8 Side 8 Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om kommunale oppstartsmidler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om kommunale oppstarts- og næringsmidler til ny virksomhet Vikarweb som omhandler formidling av kompetanse Grenland Kompetanse AS STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunalt tilskudd til registrerte trossamfunn

9 Side 9 Journaldato Oversikt over antall tilskuddsberettigete medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2014 Askim kommune Brønnøysundregistrene STR-BSS-TOMHAG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rammeavtale vikartjenester Pleie- og omsorg - Interkommunal avtale Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om ny rammeavtale vikartjenester Pleie og omsorg Indre Østfold Innkjøpskontor STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frøys vei 44 - GBNR 53/699 - Tak over inngangsparti Journaldato Frøys vei 44 - GBNR 53/699 - Ferdigattest - Tak over inngangsparti Rona Ariabod STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkkekroken 71 - GBNR 90/39 - Boligbygning Journaldato Løkkekroken 71 - GBNR 90/39 - Status for rivingstiltak - Etterlyser søknad om ferdigattest Ingolf Olsen-Åsly; Erling Olsen STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Makeskifte mellom GBNR 80/13, Jernbanegata 4A, 4B og 6 og GBNR 80/376, Jernbanegata/Hovsveien Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 80/403 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglysing

10 Side 10 Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 96/46 - Kjøp av industritomt på Ihlen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 96/331 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglying og skjøte Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kortveien 3 - GBNR 53/379 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 53/910 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglysing, avtale om rett til å legge og vedlikeholde VA-anlegg, avtale om veirett Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eidarengveien 11 - Fra GBNR 36/206 til GBNR 36/9 - Deling av eiendom Journaldato Eidarengveien 11 - GBNR 36/227 er sammenslått med GBNR 36/9 Vigdis Krogh STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Reguleringsplaner fra nabokommuner Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale i Spydeberg kommune - områderegulering Myra-Tebo-området Spydeberg kommune STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

11 Side 11 Lønnveien 4 - GBNR 53/259 SNR 2 - Tilbygg - rive balkong og innganplatting Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Lønnveien 4 - GBNR 53/259 SNR 2 - Søknad om tiltak - tilbygg - rive balkong og inngangplatting Petter Ragnar Musken STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/870-7 Sakstittel Kalfaret 3 - GBNR 99/3 - Riving og oppføring av uthus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kalfaret 3 - GBNR 99/3 - Fylkesmannen tilkjenner delvis dekning av sakskostnader - klage i byggesak Fylkesmannen i Østfold STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Østre Ringvei 39 - GBNR 52/34 - Riving av bygg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Østre Ringvei 39 - GBNR 52/34 - Tilleggsdokumentasjon for riving av bygg J Finstad & Ø Teig ANS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Asia Restaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkekontroll utført Vip Restaurant Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tandori Orientalsk Restaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkekontroll utført Tandori Orientalsk Restaurant

12 Side 12 Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Kulturhus - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkekontroll utført Askim Kulturhus Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilbud - Minitraktor til Hov kunstgressbane Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage i forbindelse med beslutning om kjøp av Minitraktor til Hov kunstgressbane Follo Landbrukshandel A/S TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Anmodning om svar på klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Hobøl kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Beatriz Perez TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe

13 Side 13 Dokumentdato DokumentittelForandring/fjerning av etternavn Journaldato Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Videregående skole - Felles Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om tilbud i videregående opplæring i utlandet i 2015 Fylkesmannen i Vest-Agder ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om grunnskoleopplæring for voksne Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Journaldato Søknad om grunnskoleopplæring for voksne Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på anmeldt forhold - grovt tyveri fra kontor i Torggata 5 Anmeldelsesnr Follo Politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for

14 Side 14 forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Heis i Storgata 15 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sak til Eldrerådet - Vedlikehold av heis i Storgata 15 Yvonne Johansson EIS-EIE-TORRAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse om frist Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kunstavgift ved omsetning på internett Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Viktig informasjon om kunstavgiften - omsetning på internett Kunstavgiften ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Idrettsråd - kulturmidler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til samarbeidsmøte - Gjennomgang fordelingskriterier for kulturmidler Askim Idrettsråd

15 Side 15 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Journaldato Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Foreløpig orientering Helsedirektoratet ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Journaldato Bekreftelse på anmeldt forhold - Viltloven Follo politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Natur- og miljøforvaltning - diverse Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rapport om gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven Klima- og miljødepartementet ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis

16 Side 16 FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Heis i Storgata 15 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Heisproblematikk i Storgata 15 - Eldrerådets behandling Yvonne Johansson EIS-EIE-TORRAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Salg av GBNR 96/306 - Tjæråsen 24 - kjøpekontrakt, skjøte og egenerklæring om konsesjonsfrihet Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Journaldato GBNR 96/306 - Tjæråsen 24 - Returnerer undertegnet skjøte, kjøpekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Jens Giltvedt STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer

17 Side 17 Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud, Magnhildrud og andre boligområder nært Askim sentrum Anne Beate og Tron Nordhaug STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Einar Woldbæk STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eidsbergveien GBNR 46/4 - Riving av bygninger Journaldato Eidsbergveien GBNR 46/4 - Søknad om ferdigattest for riving av bygninger A. L. Høyer Askim AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Granveien 21 - GBNR 99/383 - Rehabilitering av skorstein Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Granveien 21 - GBNR 99/383 - Søknad om ferdigattest for rehabilitering av skorstein Pipegutta AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Tilleggsdokumentasjon - tillatelse til å føre avløpsledninger

18 Side 18 Enerhaugen Arkitektkontor AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Buersvingen - GBNR 60/21 - Etablering av byggvaresenter, Ski Bygg AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål og om samtykke til etablering av proffvaresenter/byggvarehus på eiendommen 60/21 i Buersvingen Østfold fylkeskommune STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/678-6 Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til rettsmøte Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/767-7 Sakstittel Kommunalt beredskap - diverse informasjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Øving av nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) Helsedirektoratet TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/875-4 Sakstittel Kontroll/tilsyn av bygninger og anlegg i Trøgstad kommune Journaldato Rapport fyringsanlegg Sandsveien 344, Trøgstad Gerfried Marschallinger TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd og refusjoner ikke-kommunale

19 Side 19 barnehager Journaldato Refusjonskrav for våren Askim menighets barnehage Askim menighets barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/669-2 Sakstittel Miljørettet helsevern i skoler og barnehager Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gjennomgang av godkjenninger etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Ønsker et møte Fylkesmannen i Østfold ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påmelding til interkommunalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Eidsberg kommune ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utlevering av journal - anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnestevning i straffesak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til opplæringsmidler - kompetanseløftet 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om støtte til utdanning Kari Solem Hermansen

20 Side 20 ASK-STR-TOVSKA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/934-6 Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell opplæringsplan Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/760-5 Sakstittel Felles brannvesen i Indre Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet saksfremstilling fra Marker kommune - Vedtak - Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold

21 Side 21 Marker kommune STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig vann- og avløpsanlegg Leif Grimsrud AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for Vammaveien GBNR 55/8 - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse - Detaljregulering for Vammaveien GBNR 55/8 - Plan-ID Offentlig ettersyn i samsvar med PBL Østfold fylkeskommune STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Sørlia 23 - GBNR 51/310 - Garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sørlia 23 - GBNR 51/310 - Søknad om tiltak - søknad om dispensasjon til plassering av garasje over regulert byggegrense Entreprenør Jan Vidar Moen AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tosebygdveien 45 - GBNR 38/2 - Fradeling av eiendom Journaldato Tosebygdveien 45 - GBNR 38/2 - Søknad om fradeling av eiendom Terje Hektoen

22 Side 22 STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 14/38 - Sammenslåing av eiendommer Journaldato GBNR 14/38 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Oddvar Torgersen STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lærlinger - ansettelse og lærlingforhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfordring til å nominere kandidater til prisen Årets lærling 2014 Askim Håndverkerforening STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tiltak på kommunens avløpsanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Plan for oppfølging etter inspeksjon av Askim avløpsnett tas til orientering Fylkesmannen i Østfold TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Parkering - Generelle henvendelser Journaldato Parkering ved Askim jernbanestasjon og fartshumper ved jernbaneovergangen Terje Einertsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Journaldato Utbedring av Kirkerudveien

23 Side 23 Terje Einertsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager - Lov om barnehager 18 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagog i 20% stilling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bruk av Askim kommunes byvåpen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kan ikke imøtekomme forespørsel om å få bordfane med kommunevåpen da kommunen ikke har Hans Nilsen ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn beboere Åpen omsorg - Vedtak fattet etter særlovgivning kapittel 9 - Tvang Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om tilsyn med vedtak om bruk av tvang og makt Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold

24 Side 24 Krisesenter IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til møte i representantskapet i Indre Østfold Krisesenter IKS Indre Østfold Krisesenter IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lærling ved Teknikk og beredskap Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Begrenset godkjenning gis til teknikk og beredskap som lærebedrift i rørleggerfaget Østfold fylkeskommune ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Oppstartsår: 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

25 Side 25 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret 2014/15 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årsevaluering av Individuell opplæringsplan Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elvpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

26 Side 26 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagnsbrev på startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagnsbrev på startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel startlån Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Journaldato Tilsagnsbrev på startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014

28 Side 28 Journaldato Ikke bestått Resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - Etablererprøven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Journaldato Innkalling til etablererprøven for serveringsvirksomhet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetansefastsetting og ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Orientering om lønn Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe

29 Side 29 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetansefastsetting og ansiennitetsberegning for lærere Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endring i lønnsansiennitet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning

30 Side 30 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Navnendring per Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Journaldato Ny ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser tidligere ansatte Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bestått Resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - Etablererprøven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Idrettsråd - kulturmidler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ny innkalling til samarbeidsmøte - Gjennomgang fordelingskriterier for kulturmidler

31 Side 31 Askim Idrettsråd ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Guldkorn - felles satsing for mat og drikke i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nettverkssamling - Guldkorn møtedeltagere STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til Askimbyen AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget økonomisk støtte til julegatebelysning i Askim Stort kr Askimbyen AS STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim næringsforum Journaldato Referat fra møte i Askim næringsforum Møtedeltagere i Askim næringsforum STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Skolegata Vel STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer

32 Side 32 Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Kristin Wolff Johansen og Asbjørn Kristensen STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Marit Riseberg STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Christine Sandvig og Runar Espenes STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Jeanette Lund og Kim Varberg STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Roy Hermansen

33 Side 33 STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Tornerud Vel STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Torstein Arnesen STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til å medvirke - Kommuneplanens samfunnsdel - Askim mot Medvirkningsmøte Brukerrådene STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til å medvirke - Kommuneplanens samfunnsdel - Askim mot Medvirkningsmøte Lag og foreninger STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel

34 Side 34 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjoner til å medvirke i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel - Askim mot 2050 Representantene i bystyret STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Glimmerveien 11 - GBNR 96/323 - Tomannsbolig og dobbel garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Glimmerveien 11 - GBNR 96/323 - Gjennomgang av tilleggsdokumentasjon og tilsvar på dokumenttilsyn Entreprenør Jan Vidar Moen AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Rammetillatelse for oppføring av 21 boligenheter med tilhørende carporter og boder Enerhaugen Arkitektkontor AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 83/18 - Bolig og våningshus/stall Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 83/18 - Referat fra forhåndskonferanse Bård Haugen; Bård Haugen Transport AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Apalveien 12 - GBNR 51/58 - Garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Apalveien 12 - GBNR 51/58 - Foreløpig svar på søknad - Avklaringer før søknaden kan behandles

35 Side 35 Odd Haaland STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dramstadåsen 24 - GBNR 49/89 - Bruksendring fra bod til soverom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dramstadåsen 24 - GBNR 49/89 - Ferdigattest for bruksendring fra bod til soverom Anders Holt STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vammaveien og GBNR 53/49 og 53/70 - Boligblokk med næring/butikk Journaldato Vammaveien og GBNR 53/49 og 53/70 - Rammetillatelse - Boligblokk med næring/butikk BAS Arkitekter AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjørten gård - GBNR 69/1 - Dispensasjon fra kommuneplanen etter Plan- og bygningslovens 19 for å fradele en eksisterende bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Underrettelse om mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av kårbolig på Skjørtengården GBNR 69/1 Jan Birger Lund STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Glimmerveien 15 - GBNR 96/325 - Bolig Journaldato Glimmerveien 15-96/ Foreløpig svar på byggesøknad - Avklaringer før søknad behandles Bjørn Borgås

36 Side 36 STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løvstien 5 - GBNR 52/131 SNR 2 - Innglassing av veranda Journaldato Løvstien 5 - GBNR 52/131/2 - Foreløpig svar på søknad - Ber om uttalelse fra sameiet Nell-Berit Gulbrandsen STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkegata - GBNR 52/674, 52/681, 52/682 - Rammesøknad for boligtiltak Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bakkegata - GBNR 52/674, 52/681, 52/682 - Tilleggsdokumentasjon til rammesøknad for boligtiltak Thorenfeldt Arkitekter AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/633-6 Sakstittel Tovengtunet - GBNR 93/65 - Boligutbygging - 40 boliger i rekkehus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tovengtunet - GBNR 93/65 - Søknad om ferdigattest for hus 4 og 5 Tovengenveien SNR Trysilhus AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Henstad Østre - GBNR 52/462 - Mindre endring av reguleringsplan Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henstad Østre - GBNR 52/462 - Søknad om mindre endring av reguleringsplan Entreprenør Jan Vidar Moen AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter

37 Side 37 veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Parkeringsgebyr Sommerrogata ettergis ikke Tove Thomassen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/699-8 Sakstittel Private avløpsledninger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar angående kloakk i Sletta 25 og 27 - Sender driftspersonell Nina Marie Vasrud TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på parkeringsbebyr ved Pendlerparkeringen - Innvilges ikke Bodil Dyrdahl TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak klage parkeringsgebyr nr Ettergis Odmund Magne Fredriksen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på ilagt gebyr på kr ved Askim jernbanestasjon - Ettergis ikke

38 Side 38 Einar Tjelle TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilbud - Minitraktor til Hov kunstgressbane Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage i forbindelse med beslutning om kjøp av Minitraktor til Hov kunstgressbane - Klagen avvises Svenningsens AS TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr Ettergis Katarzyna R. Broniszewska TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr - Ettergivelse Arild Larsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr - Ettergivelse Gudmund og Brit Lein TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A

39 Side 39 Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A - Ettergivelse Bjørg Valborg Raastad TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr Ettergivelse Ole-Martin Olsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A - Ettergivelse Hoang Tho Xuan TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel TBE-TEK- Klage over parkeringsgebyr ilagt etter ESPLYS veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på parkeringsgebyr - Ettergivelse Rolf Løken Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Vei - vann og avløpsanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endring av garanti kontraktsarbeid Frydenlund boligfelt VVA-anlegg for Nicolaysen Anlegg og Transport AS nr X Nordea Bank Norge ASA

40 Side 40 TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barne- og ungdomslærlinger - Ansettelser og lærlingforhold Journaldato Svar på søknad om lærlingeplass som barne- og ungdomsarbeider - Bes ta kontakt Anna Vesteng Moe ABH-RBH-ANNRIB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Visning av film i skoler og SFO Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Offentlig visning av filmverk i skole og SFO - Lisens MPLC Norge ASK-ASKO-JONFRE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse - Velkommen til konferanse om TALIS Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Turnusplass fysioterapi - ergoterapitjeneste Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Purrer på svar om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden Fylkesmannen i Østfold ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeid mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral Østfold Dokumentdato Dokumentittel

41 Side 41 Journaldato Samarbeidsmøte mellom Askim kommune og Hjelpemiddelsentralen NAV Hjelpemiddelsentral Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeid mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på invitasjon til samarbeidsmøte med NAV Hjelpemiddelsentral Østfold NAV Hjelpemiddelsentral Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Driftstilskudd til fysioterapitjeneste privatpraktiserende - Løkentunet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Driftsavtale - Vikar for fysioterapeut i Askim kommune Helfo ASK-OMS-SVEIVE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeidsavtale og partnerskapsmøter mellom Sykehuset Østfold og kommuner i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oversender program og sakspapirer til partnerskapsmøte Sykehuset Østfold ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneloven og offentleglova Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Høring - Endringer i offentleglova - Viderebruk av offentlig informasjon om gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

42 Side 42 ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel KS - Kommunenes sentralforbund - kontingenter Journaldato KS kontingent for 2015 KS - Kommunesektorens Interesseog Arbeidsgiverorganisasjon ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Offentlige anskaffelser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato KS Innkjøpsforum har kommentarer til KS Høringsuttalelse - NOU Enklere regler, bedre anskaffelser. KS Kommunesektorens organisasjon ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2004 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endelig karakter fastsatt etter klage på standpunktkarakter i faget kunst og håndverk Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/933-7 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppsummering etter møte

43 Side 43 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/995-4 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/856-4 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2005 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 342 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 228 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 342 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005

44 Side 44 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 342 årstimer ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 380 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elvpermisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på mottatt melding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Journaldato Møtereferat om oppfølging sykefravær Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2014 Dokumentdato Dokumentittel

45 Side 45 Journaldato Innvilget elvpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell Opplæringsplan for skoleåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Søknad om tilrettelagt skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Besiktigelse av bolig

46 Side 46 ; ; ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Etterspør dokumentasjon i forbindelse med søknad om fritak fra verv som meddommer Joar T. Dahl FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til etablererprøven for serveringsvirksomhet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra Endret ansiennitet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser tidligere ansatte Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsbekreftelse

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.03.2013-10.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.03.2013-10.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1909/13 Regdato: 05.03.2013 Arkivkode: ***** ****************************** Saksnr: 12/1334-2 Dok.type: /U Gradering: E Ofl 13, fvl 13 Saksb: RLT/ASKO/KIROLS Journalenhet: **************************

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 Personalmappe Brev.dato 16.03.2015 *** 1--***-***; Personalmelding 31.12.2014 SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer