OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Feil i PAS-rapporter for nasjonale prøver i lesing 8. trinn Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nasjonale prøver for 5. trinn starter i uke 42 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Journaldato Ungdomstrinn i utvikling invitasjon til 4. samling i pulje 1 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Turnusleger og turnuskandidattjeneste Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Turnusleger kommunehelsetjenesten Sykehuset Østfold ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal tjeneste for mennesker med nedsatt funksjonsevne

2 Side 2 Journaldato Ønsker opplysninger om BPA - brukerstyrt personlig assistanse i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Data IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til representantskapsmøte i Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Mortenstua skole Journaldato Referat fra styremøte i Mortenstua skole Mortenstua skole ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Indre Østfold Introduksjonssenter - samarbeidsavtale kommuneloven 27 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Introduksjonsordningen - refusjon for 3. kvartal 2014 Nav Askim ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Søknad om å få fri fra skolen fra og frem til juleferien Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

4 Side 4 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig

5 Side 5 ; ; ; ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bostøtte Journaldato Høring - Endringer i bostøtteloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - ambulerende Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om skjenkebevilling for én bestemt anledning - Skansehytta Hanna Myhrer FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014

6 Side 6 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser tidligere ansatte Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Tom Roger Olsen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Mette Kristine Andersen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Christine Levin Thoresen FFU-LRE-CATJOR

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Inger-Marie Bjørklund FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Marte Årdal Granholmen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Inger-Lise Grefslie FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 100 % Fagkonsulent i Ambulant Rusteam Torunn Olafsrud FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014

8 Side 8 Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om kommunale oppstartsmidler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om kommunale oppstarts- og næringsmidler til ny virksomhet Vikarweb som omhandler formidling av kompetanse Grenland Kompetanse AS STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunalt tilskudd til registrerte trossamfunn

9 Side 9 Journaldato Oversikt over antall tilskuddsberettigete medlemmer i tros- og livssynssamfunn 2014 Askim kommune Brønnøysundregistrene STR-BSS-TOMHAG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rammeavtale vikartjenester Pleie- og omsorg - Interkommunal avtale Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om ny rammeavtale vikartjenester Pleie og omsorg Indre Østfold Innkjøpskontor STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frøys vei 44 - GBNR 53/699 - Tak over inngangsparti Journaldato Frøys vei 44 - GBNR 53/699 - Ferdigattest - Tak over inngangsparti Rona Ariabod STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkkekroken 71 - GBNR 90/39 - Boligbygning Journaldato Løkkekroken 71 - GBNR 90/39 - Status for rivingstiltak - Etterlyser søknad om ferdigattest Ingolf Olsen-Åsly; Erling Olsen STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Makeskifte mellom GBNR 80/13, Jernbanegata 4A, 4B og 6 og GBNR 80/376, Jernbanegata/Hovsveien Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 80/403 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglysing

10 Side 10 Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 96/46 - Kjøp av industritomt på Ihlen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 96/331 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglying og skjøte Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kortveien 3 - GBNR 53/379 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 53/910 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglysing, avtale om rett til å legge og vedlikeholde VA-anlegg, avtale om veirett Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eidarengveien 11 - Fra GBNR 36/206 til GBNR 36/9 - Deling av eiendom Journaldato Eidarengveien 11 - GBNR 36/227 er sammenslått med GBNR 36/9 Vigdis Krogh STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Reguleringsplaner fra nabokommuner Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale i Spydeberg kommune - områderegulering Myra-Tebo-området Spydeberg kommune STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

11 Side 11 Lønnveien 4 - GBNR 53/259 SNR 2 - Tilbygg - rive balkong og innganplatting Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Lønnveien 4 - GBNR 53/259 SNR 2 - Søknad om tiltak - tilbygg - rive balkong og inngangplatting Petter Ragnar Musken STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/870-7 Sakstittel Kalfaret 3 - GBNR 99/3 - Riving og oppføring av uthus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kalfaret 3 - GBNR 99/3 - Fylkesmannen tilkjenner delvis dekning av sakskostnader - klage i byggesak Fylkesmannen i Østfold STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Østre Ringvei 39 - GBNR 52/34 - Riving av bygg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Østre Ringvei 39 - GBNR 52/34 - Tilleggsdokumentasjon for riving av bygg J Finstad & Ø Teig ANS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Asia Restaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkekontroll utført Vip Restaurant Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tandori Orientalsk Restaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkekontroll utført Tandori Orientalsk Restaurant

12 Side 12 Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Kulturhus - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkekontroll utført Askim Kulturhus Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilbud - Minitraktor til Hov kunstgressbane Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage i forbindelse med beslutning om kjøp av Minitraktor til Hov kunstgressbane Follo Landbrukshandel A/S TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Anmodning om svar på klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Hobøl kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Beatriz Perez TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe

13 Side 13 Dokumentdato DokumentittelForandring/fjerning av etternavn Journaldato Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Videregående skole - Felles Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om tilbud i videregående opplæring i utlandet i 2015 Fylkesmannen i Vest-Agder ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om grunnskoleopplæring for voksne Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Journaldato Søknad om grunnskoleopplæring for voksne Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på anmeldt forhold - grovt tyveri fra kontor i Torggata 5 Anmeldelsesnr Follo Politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for

14 Side 14 forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Heis i Storgata 15 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sak til Eldrerådet - Vedlikehold av heis i Storgata 15 Yvonne Johansson EIS-EIE-TORRAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse om frist Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kunstavgift ved omsetning på internett Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Viktig informasjon om kunstavgiften - omsetning på internett Kunstavgiften ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Idrettsråd - kulturmidler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til samarbeidsmøte - Gjennomgang fordelingskriterier for kulturmidler Askim Idrettsråd

15 Side 15 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Journaldato Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Foreløpig orientering Helsedirektoratet ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Journaldato Bekreftelse på anmeldt forhold - Viltloven Follo politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Natur- og miljøforvaltning - diverse Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rapport om gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven Klima- og miljødepartementet ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis

16 Side 16 FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Heis i Storgata 15 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Heisproblematikk i Storgata 15 - Eldrerådets behandling Yvonne Johansson EIS-EIE-TORRAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Salg av GBNR 96/306 - Tjæråsen 24 - kjøpekontrakt, skjøte og egenerklæring om konsesjonsfrihet Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Journaldato GBNR 96/306 - Tjæråsen 24 - Returnerer undertegnet skjøte, kjøpekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Jens Giltvedt STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer

17 Side 17 Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud, Magnhildrud og andre boligområder nært Askim sentrum Anne Beate og Tron Nordhaug STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Einar Woldbæk STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eidsbergveien GBNR 46/4 - Riving av bygninger Journaldato Eidsbergveien GBNR 46/4 - Søknad om ferdigattest for riving av bygninger A. L. Høyer Askim AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Granveien 21 - GBNR 99/383 - Rehabilitering av skorstein Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Granveien 21 - GBNR 99/383 - Søknad om ferdigattest for rehabilitering av skorstein Pipegutta AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Tilleggsdokumentasjon - tillatelse til å føre avløpsledninger

18 Side 18 Enerhaugen Arkitektkontor AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Buersvingen - GBNR 60/21 - Etablering av byggvaresenter, Ski Bygg AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål og om samtykke til etablering av proffvaresenter/byggvarehus på eiendommen 60/21 i Buersvingen Østfold fylkeskommune STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/678-6 Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til rettsmøte Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/767-7 Sakstittel Kommunalt beredskap - diverse informasjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Øving av nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) Helsedirektoratet TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/875-4 Sakstittel Kontroll/tilsyn av bygninger og anlegg i Trøgstad kommune Journaldato Rapport fyringsanlegg Sandsveien 344, Trøgstad Gerfried Marschallinger TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd og refusjoner ikke-kommunale

19 Side 19 barnehager Journaldato Refusjonskrav for våren Askim menighets barnehage Askim menighets barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/669-2 Sakstittel Miljørettet helsevern i skoler og barnehager Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gjennomgang av godkjenninger etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - Ønsker et møte Fylkesmannen i Østfold ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påmelding til interkommunalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Eidsberg kommune ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utlevering av journal - anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnestevning i straffesak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til opplæringsmidler - kompetanseløftet 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om støtte til utdanning Kari Solem Hermansen

20 Side 20 ASK-STR-TOVSKA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/934-6 Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell opplæringsplan Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/760-5 Sakstittel Felles brannvesen i Indre Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet saksfremstilling fra Marker kommune - Vedtak - Utredning om felles brannvesen i Indre Østfold

21 Side 21 Marker kommune STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig vann- og avløpsanlegg Leif Grimsrud AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for Vammaveien GBNR 55/8 - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse - Detaljregulering for Vammaveien GBNR 55/8 - Plan-ID Offentlig ettersyn i samsvar med PBL Østfold fylkeskommune STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Sørlia 23 - GBNR 51/310 - Garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sørlia 23 - GBNR 51/310 - Søknad om tiltak - søknad om dispensasjon til plassering av garasje over regulert byggegrense Entreprenør Jan Vidar Moen AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tosebygdveien 45 - GBNR 38/2 - Fradeling av eiendom Journaldato Tosebygdveien 45 - GBNR 38/2 - Søknad om fradeling av eiendom Terje Hektoen

22 Side 22 STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 14/38 - Sammenslåing av eiendommer Journaldato GBNR 14/38 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Oddvar Torgersen STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lærlinger - ansettelse og lærlingforhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfordring til å nominere kandidater til prisen Årets lærling 2014 Askim Håndverkerforening STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tiltak på kommunens avløpsanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Plan for oppfølging etter inspeksjon av Askim avløpsnett tas til orientering Fylkesmannen i Østfold TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Parkering - Generelle henvendelser Journaldato Parkering ved Askim jernbanestasjon og fartshumper ved jernbaneovergangen Terje Einertsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Journaldato Utbedring av Kirkerudveien

23 Side 23 Terje Einertsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager - Lov om barnehager 18 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagog i 20% stilling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bruk av Askim kommunes byvåpen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kan ikke imøtekomme forespørsel om å få bordfane med kommunevåpen da kommunen ikke har Hans Nilsen ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn beboere Åpen omsorg - Vedtak fattet etter særlovgivning kapittel 9 - Tvang Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om tilsyn med vedtak om bruk av tvang og makt Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold

24 Side 24 Krisesenter IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til møte i representantskapet i Indre Østfold Krisesenter IKS Indre Østfold Krisesenter IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lærling ved Teknikk og beredskap Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Begrenset godkjenning gis til teknikk og beredskap som lærebedrift i rørleggerfaget Østfold fylkeskommune ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Oppstartsår: 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

25 Side 25 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret 2014/15 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årsevaluering av Individuell opplæringsplan Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elvpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

26 Side 26 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om utkastelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagnsbrev på startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagnsbrev på startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel startlån Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Journaldato Avslag på søknad om startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Startlån Journaldato Tilsagnsbrev på startlån Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014

28 Side 28 Journaldato Ikke bestått Resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - Etablererprøven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Journaldato Innkalling til etablererprøven for serveringsvirksomhet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetansefastsetting og ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Orientering om lønn Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe

29 Side 29 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetansefastsetting og ansiennitetsberegning for lærere Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endring i lønnsansiennitet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning

30 Side 30 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Navnendring per Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Journaldato Ny ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser tidligere ansatte Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bestått Resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - Etablererprøven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Idrettsråd - kulturmidler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ny innkalling til samarbeidsmøte - Gjennomgang fordelingskriterier for kulturmidler

31 Side 31 Askim Idrettsråd ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Guldkorn - felles satsing for mat og drikke i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nettverkssamling - Guldkorn møtedeltagere STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til Askimbyen AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget økonomisk støtte til julegatebelysning i Askim Stort kr Askimbyen AS STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim næringsforum Journaldato Referat fra møte i Askim næringsforum Møtedeltagere i Askim næringsforum STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Skolegata Vel STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer

32 Side 32 Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Kristin Wolff Johansen og Asbjørn Kristensen STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Marit Riseberg STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Christine Sandvig og Runar Espenes STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Jeanette Lund og Kim Varberg STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Roy Hermansen

33 Side 33 STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Tornerud Vel STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fortetting i eksisterende boligområder - Utvikling av strategier og retningslinjer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse om fortettingsplaner og regulering av sentrumsnære områder - Tornerud Torstein Arnesen STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til å medvirke - Kommuneplanens samfunnsdel - Askim mot Medvirkningsmøte Brukerrådene STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til å medvirke - Kommuneplanens samfunnsdel - Askim mot Medvirkningsmøte Lag og foreninger STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel

34 Side 34 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjoner til å medvirke i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel - Askim mot 2050 Representantene i bystyret STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Glimmerveien 11 - GBNR 96/323 - Tomannsbolig og dobbel garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Glimmerveien 11 - GBNR 96/323 - Gjennomgang av tilleggsdokumentasjon og tilsvar på dokumenttilsyn Entreprenør Jan Vidar Moen AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Rammetillatelse for oppføring av 21 boligenheter med tilhørende carporter og boder Enerhaugen Arkitektkontor AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 83/18 - Bolig og våningshus/stall Dokumentdato Dokumentittel Journaldato GBNR 83/18 - Referat fra forhåndskonferanse Bård Haugen; Bård Haugen Transport AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Apalveien 12 - GBNR 51/58 - Garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Apalveien 12 - GBNR 51/58 - Foreløpig svar på søknad - Avklaringer før søknaden kan behandles

35 Side 35 Odd Haaland STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dramstadåsen 24 - GBNR 49/89 - Bruksendring fra bod til soverom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dramstadåsen 24 - GBNR 49/89 - Ferdigattest for bruksendring fra bod til soverom Anders Holt STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vammaveien og GBNR 53/49 og 53/70 - Boligblokk med næring/butikk Journaldato Vammaveien og GBNR 53/49 og 53/70 - Rammetillatelse - Boligblokk med næring/butikk BAS Arkitekter AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjørten gård - GBNR 69/1 - Dispensasjon fra kommuneplanen etter Plan- og bygningslovens 19 for å fradele en eksisterende bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Underrettelse om mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av kårbolig på Skjørtengården GBNR 69/1 Jan Birger Lund STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Glimmerveien 15 - GBNR 96/325 - Bolig Journaldato Glimmerveien 15-96/ Foreløpig svar på byggesøknad - Avklaringer før søknad behandles Bjørn Borgås

36 Side 36 STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løvstien 5 - GBNR 52/131 SNR 2 - Innglassing av veranda Journaldato Løvstien 5 - GBNR 52/131/2 - Foreløpig svar på søknad - Ber om uttalelse fra sameiet Nell-Berit Gulbrandsen STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkegata - GBNR 52/674, 52/681, 52/682 - Rammesøknad for boligtiltak Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bakkegata - GBNR 52/674, 52/681, 52/682 - Tilleggsdokumentasjon til rammesøknad for boligtiltak Thorenfeldt Arkitekter AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/633-6 Sakstittel Tovengtunet - GBNR 93/65 - Boligutbygging - 40 boliger i rekkehus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tovengtunet - GBNR 93/65 - Søknad om ferdigattest for hus 4 og 5 Tovengenveien SNR Trysilhus AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Henstad Østre - GBNR 52/462 - Mindre endring av reguleringsplan Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henstad Østre - GBNR 52/462 - Søknad om mindre endring av reguleringsplan Entreprenør Jan Vidar Moen AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter

37 Side 37 veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Parkeringsgebyr Sommerrogata ettergis ikke Tove Thomassen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/699-8 Sakstittel Private avløpsledninger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar angående kloakk i Sletta 25 og 27 - Sender driftspersonell Nina Marie Vasrud TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på parkeringsbebyr ved Pendlerparkeringen - Innvilges ikke Bodil Dyrdahl TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak klage parkeringsgebyr nr Ettergis Odmund Magne Fredriksen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på ilagt gebyr på kr ved Askim jernbanestasjon - Ettergis ikke

38 Side 38 Einar Tjelle TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilbud - Minitraktor til Hov kunstgressbane Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage i forbindelse med beslutning om kjøp av Minitraktor til Hov kunstgressbane - Klagen avvises Svenningsens AS TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr Ettergis Katarzyna R. Broniszewska TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr - Ettergivelse Arild Larsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr - Ettergivelse Gudmund og Brit Lein TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A

39 Side 39 Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A - Ettergivelse Bjørg Valborg Raastad TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på ilagt parkeringsgebyr Ettergivelse Ole-Martin Olsen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A - Ettergivelse Hoang Tho Xuan TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel TBE-TEK- Klage over parkeringsgebyr ilagt etter ESPLYS veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage på parkeringsgebyr - Ettergivelse Rolf Løken Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Vei - vann og avløpsanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endring av garanti kontraktsarbeid Frydenlund boligfelt VVA-anlegg for Nicolaysen Anlegg og Transport AS nr X Nordea Bank Norge ASA

40 Side 40 TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barne- og ungdomslærlinger - Ansettelser og lærlingforhold Journaldato Svar på søknad om lærlingeplass som barne- og ungdomsarbeider - Bes ta kontakt Anna Vesteng Moe ABH-RBH-ANNRIB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Visning av film i skoler og SFO Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Offentlig visning av filmverk i skole og SFO - Lisens MPLC Norge ASK-ASKO-JONFRE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse - Velkommen til konferanse om TALIS Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Turnusplass fysioterapi - ergoterapitjeneste Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Purrer på svar om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden Fylkesmannen i Østfold ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeid mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral Østfold Dokumentdato Dokumentittel

41 Side 41 Journaldato Samarbeidsmøte mellom Askim kommune og Hjelpemiddelsentralen NAV Hjelpemiddelsentral Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeid mellom kommunen og NAV hjelpemiddelsentral Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på invitasjon til samarbeidsmøte med NAV Hjelpemiddelsentral Østfold NAV Hjelpemiddelsentral Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Driftstilskudd til fysioterapitjeneste privatpraktiserende - Løkentunet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Driftsavtale - Vikar for fysioterapeut i Askim kommune Helfo ASK-OMS-SVEIVE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeidsavtale og partnerskapsmøter mellom Sykehuset Østfold og kommuner i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oversender program og sakspapirer til partnerskapsmøte Sykehuset Østfold ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneloven og offentleglova Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Høring - Endringer i offentleglova - Viderebruk av offentlig informasjon om gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

42 Side 42 ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel KS - Kommunenes sentralforbund - kontingenter Journaldato KS kontingent for 2015 KS - Kommunesektorens Interesseog Arbeidsgiverorganisasjon ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Offentlige anskaffelser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato KS Innkjøpsforum har kommentarer til KS Høringsuttalelse - NOU Enklere regler, bedre anskaffelser. KS Kommunesektorens organisasjon ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2004 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endelig karakter fastsatt etter klage på standpunktkarakter i faget kunst og håndverk Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/933-7 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppsummering etter møte

43 Side 43 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/995-4 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/856-4 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2005 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 342 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 228 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 342 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005

44 Side 44 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 342 årstimer ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Enkeltvedtak på spesialundervisning for skoleåret Tildeles 380 årstimer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elvpermisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på mottatt melding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Journaldato Møtereferat om oppfølging sykefravær Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2014 Dokumentdato Dokumentittel

45 Side 45 Journaldato Innvilget elvpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell Opplæringsplan for skoleåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Søknad om tilrettelagt skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Besiktigelse av bolig

46 Side 46 ; ; ; ; ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Etterspør dokumentasjon i forbindelse med søknad om fritak fra verv som meddommer Joar T. Dahl FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til etablererprøven for serveringsvirksomhet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra Endret ansiennitet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser tidligere ansatte Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsbekreftelse

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-16 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 01.10.2014 Dokumentittel Journaldato 06.10.2014 Søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2779-2 Sakstittel Tilsyn om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Dokumentdato 29.08.2014 Dokumentittel Journaldato 01.09.2014 Svar på endelig tilsynsrapport spesialpedagogisk

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1042-4 Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 14.07.2014 Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl. 13 1. ledd,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 21.10.2014 Dokumentittel Journaldato 27.10.2014 Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for hjemmeværende

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4212-10 Sakstittel Bruk av Askim kommunes byvåpen Dokumentdato 12.01.2015 Dokumentittel Journaldato 12.01.2015 Svar på forespørsel om å få bordflagg og veggskjold med kommunevåpen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/794-9 Sakstittel Planer og statstilskudd til kompetanseutvikling skole - videreutdanning Dokumentdato 10.12.2014 Dokumentittel Journaldato 22.12.2014 Invitasjon til deltakelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2511-1 Sakstittel Kvalitetslosen Dokumentdato 16.06.2014 Dokumentittel Journaldato 30.06.2014 Ønsker velkommen som kunde - Oversendelse av avtale, moduler og funksjoner Kvalitetslosen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4102-8 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 23.02.2015 Dokumentittel Journaldato 23.02.2015 Mailkorrespondanse Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-PBH-TRUSKO Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-20 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.10.2014 Dokumentittel Journaldato 10.11.2014 Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4878-4 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato 15.12.2014 Tillatelser Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/4878-5 Sakstittel Barnehagemappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-4 Sakstittel Barnehagemappe - Hjemmeværende Dokumentdato 18.12.2014 Dokumentittel Journaldato 05.01.2015 Vedtak om individbaserte tjenester Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3973/14 Regdato:18.09.2014 Arkivkode:416 *** Saksnr: 14/454-28 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ 100% MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5168-2 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato 09.03.2015 Varsel om oppsigelse av barnehageplass grunnet manglende betaling Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2012/546-42 6939/2012 08.05.2012 20.10.2015. Svar på søknad som barnevernkonsulent 2013/243-14 5465/2013 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10-11.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Arbeidsavtale Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15 Side 1 14/2876-9 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Follo Bedriftshelsetjeneste AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/614-14 Sakstittel Lovendringer, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato 15.09.2014 Dokumentittel Journaldato 15.09.2014 Høring - Forenkling av regelverket for dekning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/291-1 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet Dokumentdato 02.02.2015 Dokumentittel Journaldato 09.02.2015 Varsel om tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-34 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.01.2015 Dokumentittel Journaldato 02.02.2015 Rapport etter tilsyn etter lov om barnehager 8 og 16 i Prestenga

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Berørte naboer Navn: Øystein Aas Navn: Finnsnes Dykk & og Anleggservice AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Troms fylkeskommune

POSTLISTE Navn: Berørte naboer Navn: Øystein Aas Navn: Finnsnes Dykk & og Anleggservice AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Troms fylkeskommune Ut.: 04.06.2012 Arkivkode:GAB 15/53 Saksnr: 11/00492-016 Navn: Berørte naboer Dok.beskr: INNKALLING TIL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR. 15, BNR.53, BJARKØY - GJELDER FRADELING AV PARSELL TIL LEGESENTER Inn.:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-6 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 28.07.2014 Lukking av avvik etter tilsyn i Regnbuen familiebarnehage 101213

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.11.2010-15.11.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15.11.2010-15.11.2010 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I Journalenhet: Lnr: 24106/10 Regdato:15.11.2010 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 10/2582-1 Dok.type: /I Gradering:3 Ligningslovens 3-13 Saksb: PLB/BYG/KAEH ** Dok.beskr: GNR.288/16 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011 Lnr: 11889/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/1809-10 Dok.type: /U Offvl 25 Dok.beskr: FORELØPIG SVAR PÅ STILLINGSSØKNAD

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 nnsendt søkerliste etter anmodning Stilling D 61 - nærings- og

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/577-2 U Datert: 12.04.12 Arkivkode: 231 &52 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Festeinnehavere Sakstittel: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER UNDER STOKKE KOMMUNE Innhold: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Mangelbrev Søknad massedeponi Mjåvann Dokumentdato 24.10.2011. Dok.type: I Dokumenttittel Informasjon akseselskap - Avfall Sør

SONGDALEN KOMMUNE. Mangelbrev Søknad massedeponi Mjåvann Dokumentdato 24.10.2011. Dok.type: I Dokumenttittel Informasjon akseselskap - Avfall Sør SIDE 1 AV 13 Arkivsak/doknr 11/1896-2 Dok.type: U Dokumenttittel Mangelbrev Søknad massedeponi Mjåvann Dokumentdato 24.10.2011 sak11/1896 Mottaker terje.mykland@repstad.no,; firmapost@repstad.no, 1-K1-611;

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 2144/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 08.02.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 2144/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 08.02.11 Side 1 11/183-2 U Datert: 02.02.11 Arkivkode: A10 S.ansv: BAR.FEL.SOK Til: Sentrum barnehage v/merethe Andersen Saksb: BAR.FEL.WKV Sakstittel: SØKNAD OM Å REDUSERE BARNEGRUPPENS STØRRELSE - BARNEHAGE Innhold:

Detaljer

Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Permisjon og fråvær Avsender *** Dokumenttittel Arkivkode 1--***-***;

Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Permisjon og fråvær Avsender *** Dokumenttittel Arkivkode 1--***-***; OFF.POSTLSTE 09.10.2014 12.10.2014 Arkivsak/doknr. 12/1155-15 Sakstittel Dok.dato 02.10.2014 Permisjon og fråvær Endret møtetidspunkt for dialogmøte PRO-3610-JOGR1 Arkivsak/doknr. 13/1493-6 Sakstittel

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.07.2013-24.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.07.2013-24.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 13/344-1 Regdato:24.07.2013 Arkivkode:A22 Saksb: OPPVEKST/KOMMSJEF/FS SAR Dok.beskr: UTVIDELSE AV ÅPNINGSTIDA I SFO Saksnr: 13/344-4 Regdato:24.07.2013 Arkivkode:A22 Saksb: OPPVEKST/KOMMSJEF/FS

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1034-27 U Datert: 11.06.09 Arkivkode: L12 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Til: Sakstittel: REGULERINGSPLAN EKELUND Innhold: OFFENTLIG ETTERSYN Lnr: 7963/09 Forrige lnr: 7306/09 Svar på lnr.: Reg.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 05052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 05052008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 06052008 07/00584-29 I Dok.dato: 02052008 Jour.dato: Slettebrotan velforening Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2014 Angående søknad om rettferdsverderlag fra staten Søknad om rettferdsvederlag

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 07.06. 11.06.2012 Lnr: 8352/12 Regdato:07.06.2012 Arkivkode:V61 Saksnr: 12/1832-1 Dok.type: /I Saksb: TM//EJ Journalenhet:SEN Jan Sigurd Holøs

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2643-28 Sakstittel Prosjekt Kvalitetskjennetegn i Askimbarnehagen Dokumentdato 10.02.2015 Dokumentittel Journaldato 02.03.2015 Søknad om OU-midler - lederutviklingsprogram for

Detaljer

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014

Offentlig journal. 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 2014/3149-2 16762/2014 09.09.2014 04.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 09.09.2014 16/126 - Tillatelse til tiltak. Skilt 16/126 Tegleverksveien 17 - Skilt 2014/3149-2 16762/2014 Norsk Dekorservice

Detaljer

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato:

Søknad av fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2017 Søknad av 08.06.2016 fra Malvin Nygård om fradeling og oppretting av ny grunneiendom til naust på 60/1. Fradeling:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 03.05 04.05.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 03.05 04.05.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 03.05 04.05.2011 Lnr: 2248/11 Regdato:04.05.2011 Arkivkode:M71 Saksnr: 09/2157-6 Dok.type: /U Saksb: UB/BB/TCR Journalenhet:SEN Kirkeng Skole Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5261/13 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Askim flyklubb Dok.beskr: ASKIM FLYKLUBB - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE LANDINGSBANE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/1553-4 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.02.2014 ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNHENTING AV OPPLYSNINGER Arkivsak/doknr. 13/1553-5 Type: U Sakstittel Dok.dato 10.02.2014

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2014 Foreløpig svar - klage på vedtak om utvidelse av avtalehjemmel i

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2014 Høring - søknad om deling gnr 1942/78/5 og 6 og 79/14 Søknad om deling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01248-12 I Dok.dato: 30092010 Jour.dato: Klassestyrer

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til samtale 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til samtale 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnkalling til samtale Personalmappe Janne Bergmo 2015/275-4 4762/2016 Janne Bergmo Vedtak om spesialundervisning skoleåret

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014 Lnr: 4511/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:V83 Saksnr: 13/1513-5 Dok.type: /I Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal. Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 16.10.2015. Rekvisisjon Claes Ohlsson 2012/1030-5 9109/2012

Offentlig journal. Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 16.10.2015. Rekvisisjon Claes Ohlsson 2012/1030-5 9109/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10-15.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 Jysk Fredrikstad

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1079-3 Dok.type: /U Lnr: 4992/15 Regdato:30.06.2015 Arkivkode:EIEN 2/196 Navn: Kjell - Arne Olsen Dok.beskr: TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG GNR/BNR 2/196 -

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 22825/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 17.10.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 22825/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 17.10.14 Side 1 14/1110-14 U Datert: 30.06.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: FTU.FTU.LUNANN 25 Offl. 25 Sakstittel: SØKNAD PÅ STILLING SOM FAGSYKEPLEIER 100% FAST Innhold: SØKNAD PÅ STILLING

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.16, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.10.2016 Midlertidig tilsetting, delstilling ved Hatteng skole

Detaljer

Offentlig journal. Startlån- ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Startlån- ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2016 Startlån- ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2015/2491-2 3100/2016 06.04.2016 O ***** Tillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.09.2012-09.09.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.09.2012-09.09.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 810/12 Regdato: 03.09.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 12/1192-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RLT/FHU/INGFJE Journalenhet: Helsedirektoratet AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMHANDLINGSKONSULENT

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Opphør av ordning med 2 timer ekstra betalt 1:1 for vakt på vaktrom (nattevakt) Opphør

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1835/13 Regdato:08.08.2014 Arkivkode:210 &14 Saksnr: 13/164-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/ADM//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 INNEN 13. MAI

Detaljer