OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Varsel om oppsigelse av barnehageplass grunnet manglende betaling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 15/45-3 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Varsel om oppsigelse av barnehageplass grunnet manglende betaling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-CHABAK Arkivsak/doknr. 15/173-6 Sakstittel Anskaffelse av undervisningstjenester Innertiern 6 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på spørsmål vedrørende utlyst anbudskonkurranse Offl. 23 tredje ledd ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 15/291-5 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ønsker oppnevnt kontaktperson og oversikt over de som skal intervjues i tilsyn i Askim kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 15/291-6 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet

2 Side 2 Journaldato Deltagere på tilsynet med Askim kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om skolebytte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Innvilget søknad om skolebytte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 15/184-3 Sakstittel Statstilskudd til fireårig forsøksordning med økt lærertetthet på ungdomstrinnet, Askim kommune Journaldato Søknad om videreføring av forsøksordning med økt lærertetthet på ungdomstrinnet, Askim kommune Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd videreutdanning for lærere - Kompetanse for kvalitet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfordring om videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 Tilsyn med kommunens kvalifiseringsprogram Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslutning av tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP) ved NAV Askim Fylkesmannen i Østfold ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 15/467-1 Sakstittel Egenvurdering av sosiale tjenester i NAV til unge mellom 17 og 23 år Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til egenvurdering av sosiale tjenester i NAV til unge mellom 17 og 23 år Fylkesmannen i Østfold ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandlingstid etter helse- og omsorgstjenesteloven Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslutning av tilsyn med kommunens saksbehandlingstid etter helse- og omsorgstjenesteloven Fylkesmannen i Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 15/77-2 Sakstittel Tilsyn - Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen Fylkesmannen i Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 15/471-1 Sakstittel Bruk av personopplysninger og tilgang til

4 Side 4 folkeregisteret og AA-registeret - Åpen omsorg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om online integrert tilgang til data fra Det sentrale folkeregister (DSF) Skattedirektoratet ASK-OMS-SIGMIK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Opptak lån 2014 og 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Aksept av fastrente på lån til investeringer Eika Kapitalforvaltning AS ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Opptak lån 2014 og 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagn om lån til investeringer 2015 kr Kommunalbanken AS ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 15/215-4 Sakstittel Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold - Sykehuset Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra møte i Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold er publisert på hjemmesidene Sykehuset Østfold ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 15/466-2 Sakstittel Gbnr 53/89 - Vammaveien Sanering av avløp kjeller Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 53/89 - Vammaveien Søknad om sanitærabonnement

5 Side 5 Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Oppstartsår: 2014 Journaldato Innkallelse til samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Innvilget søknad om fortsatt skoleplass og søknad om dekning av skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Bekymringsmelding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato IUP høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/860-6 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato IUP høsten 2014

6 Side 6 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato IUP høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato IUP høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding med vedlegg Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding til Steinerskolen i Indre Østfold

7 Side 7 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning for følgende perioder fra til fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Forhåndsvarsel om enkeltvedtak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Forhåndsvarsel om enkeltvedtak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 15/465-1 Sakstittel Søknad om kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om kommunal bolig

8 Side 8 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/465-2 Sakstittel Søknad om kommunal bolig Journaldato Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/468-1 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om leie av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/468-2 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Bekreftelse på mottatt søknad om leie av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/470-1 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Søknad om leie av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/470-2 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Bekreftelse på mottatt søknad om leie av kommunal bolig

9 Side 9 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/138-4 Sakstittel Valg av representanter til styrer, råd og utvalg i Journaldato Valg av representanter i Sparebankens forstanderskap Grethe K. Aasgaard FFU-DOK-TOVGRO Arkivsak/doknr. 15/138-5 Sakstittel Valg av representanter til styrer, råd og utvalg i Journaldato Valg av to representanter i 17. mai komiteen for 2015 Svein-Aage Løkke; Marit Fredheim FFU-DOK-TOVGRO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Journaldato Valg av valgstyre - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

10 Side 10 Thor Hals; Marit Fredheim; Lise Rognerud; Ingolf Paller; Grethe K. Aasgaard; Lars Holene; Trygve Westgård; Rita Tangnes; Terje Granli; Svein-Aage Løkke; Svein Christoffersen; Margaretha Jansen Brovold; Gunn L. Grundt Melnæs; Inge Jensen Rindedal; Unni Hegle; Samir Memic; Toril Espeseth; Terje Søimer; Torill Bergene; Karl Torstein Torp; Ingvar Hognestad; Bjørn Arild Jørgensen; Per Kristian Stai; Anja Christine Iversen; Lars Gram-Johannessen; Kjell Ove Tangen; Terje Søimer ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Rekrutteringssak Lærere til Askim ungdomsskole Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om stilling som lærer i Askim ungdomskole Espen Nygaard FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Journaldato KLP - Søknad om AFP Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning

11 Side 11 Journaldato Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr for alkoholomsetning Stubben Kafe og Catering FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/380-2 Sakstittel Kjøp av omsorgsboliger i Eventyrveien gbnr 99/410 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Retur av tinglyst skjøte - Kjøp av eiendom gbnr 99/410 omsorgsboliger i Eventyrveien Statens kartverk Tinglysing STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Regional kystsoneplan for Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Regional kystsoneplan for Østfold vedtatt Østfold fylkeskommune STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 81/384 - Vestre Ringvei 16 - Bruksendring til dyreklinikk Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 81/384 - Vestre Ringvei 16 - Kommentar til nytt foreløpig svar, spørsmål om igangsetting Søhoel Eiendom og Byggservice AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 81/384 - Vestre Ringvei 16 - Bruksendring til dyreklinikk Journaldato Gbnr 81/384 - Vestre Ringvei 16 - Svar på spørsmål om igangsetting Søhoel Eiendom og Byggservice AS STR-BYR-ASBAAS

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/706-5 Sakstittel Trøgstadveien - GBNR 52/697 - Boligblokk Journaldato Gbnr 52/697 - Trøgstadveien - Søknad om igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeider Østre Linje arkitektur landskap AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 15/395-4 Sakstittel Gbnr 33/155 - Drammensveien 14 - Tilleggsinngang til kjeller Journaldato Gbnr 33/155 - Drammensveien 14 - Tilleggsdokumentasjon Knut E. Gaustad STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 15/420-1 Sakstittel Gbnr 81/111 - Vestliveien 9 - Påbygg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 81/111 - Vestliveien 9 - Søknad om ferdigattest for påbygg Ole Johnny Skjolden STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 52/462 - Henstad Østre - Mindre endring av reguleringsplan Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 52/462 - Henstad Østre - Uttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsplan Fylkesmannen i Østfold STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 52/462 - Henstad Østre - Mindre endring av reguleringsplan Dokumentdato Dokumentittel

13 Side 13 Journaldato Gbnr 52/462 - Henstad Østre - Uttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsplan Statens vegvesen - Region øst STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 15/373-3 Sakstittel Gbnr 84/12 - Dispensasjon etter PBL 19-1 om oppføring av bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 84/12 - Tilleggsdokumentasjon for søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Advokatene Resen-Fellie, Stein & Bratbak STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 15/462-1 Sakstittel Gbnr 53/63 - Dr. Randersgate 4 - Utskifting av heis Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 53/63 - Dr. Randersgate 4 - Søknad om tiltak for utskifting av heis Kone AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 52/462 - Henstad Østre - Mindre endring av reguleringsplan Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 52/462 - Henstad Østre - Uttalelse til søknad om mindre endring av reguleringsplan Kai Gunnar Skoglund STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 15/466-1 Sakstittel Gbnr 53/89 - Vammaveien Sanering av avløp kjeller Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 53/89 - Vammaveien Søknad om tiltak for sanering av avløp Bølgen Flis og VVS AS

14 Side 14 STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartner Moens vei - GBNR 53/909 - Utbygging av (vestre) del av felt C - Magnhildrud Journaldato Gbnr 53/909 - Gartner Moens vei - Søknad om endring av gitt tillatelse for utbygging av del av felt C - Magnhildrud Enerhaugen Arkitektkontor AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 15/469-1 Sakstittel Gbnr 96/290 - Frydenlundgrenda 5 - Bolig og garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 96/290 - Frydenlundgrenda 5 - Søknad om tiltak for bolig og garasje Geir Moen AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 15/469-2 Sakstittel Gbnr 96/290 - Frydenlundgrenda 5 - Bolig og garasje Journaldato Gbnr 96/290 - Frydenlundgrenda 5 - Revidert gjennomføringsplan og ansvarsrett Geir Moen AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 15/472-1 Sakstittel Gbnr 68/3 - Svenskebyveien 37 - Omlegging av avløpsledninger Journaldato Gbnr 68/3 - Svenskebyveien 37 - Søknad om tiltak for omlegging av avløpsledninger Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Atten tusen timer - Prosjekt helsefremmende

15 Side 15 barnehager Journaldato Henvendelse til Enhet for samfunnsmedisin om høringsinnspill - Oversendelse av høringsdokumenter Helsehuset - Enhet for samfunnsmedisin; Silje Bruland Lavoll ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 15/358-2 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Varsel om oppsigelse av barnehageplass grunnet manglende betaling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for barnehageårene Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-HBH-CECHUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ingen innvendinger til sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for barnehageårene

16 Side 16 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-HBH-CECHUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for barnehageåret våren 2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-HBH-CECHUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ingen innvendinger til sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for barnehageåret våren 2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-HBH-CECHUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell mål- og arbeidsplan - halvårsrapportering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe

17 Side 17 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell mål- og arbeidsplan - halvårsrapportering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell mål- og arbeidsplan - halvårsrapportering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell mål- og arbeidsplan - halvårsrapportering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe - privat barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell mål- og arbeidsplan - halvårsrapportering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell mål- og arbeidsplan - halvårsrapportering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

18 Side 18 Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Journaldato Vedtak om skoletilhørighet for elever som flytter innen kommunen etter at årets inntak er gjennomført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Journaldato Vedtak om skoletilhørighet for elev som flytter innen kommunen etter at årets inntak er gjennomført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elever fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elever fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring

19 Side 19 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring

20 Side 20 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra

21 Side 21 Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Videreutdanning for lærere og rektorutdanning Husk søknadsfristen Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Resultater fra kartleggingsprøvene i engelsk på 3.trinn Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Journaldato Eksamensveiledninger for grunnskolen våren 2015 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra skolemøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 15/427-2 Sakstittel Strategi for ungdomstrinn Journaldato Ungdomstrinn i utvikling - Ungdomsskolesatsning - Ettersendelse av rapport Fylkesmannen i Østfold

22 Side 22 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rapport fra fysioterapeut og legeerklæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 15/480-4 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Videreutdanning for ansatte i PPT og lederutdanning i PPT - husk søknadsfrist Utdanningsdirektoratet ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 15/475-1 Sakstittel Anmeldte forhold - Lønn og regnskap Journaldato Anmeldelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-LRE-LISSKJ Arkivsak/doknr. 15/479-1 Sakstittel Markering knyttet til andre verdenskrig - Jubileumsåret 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Jubileumsåret Markeringer knyttet til andre verdenskrig Forsvarsdepartementet ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 15/405-2 Sakstittel Dialogprosess, Strategienheten Journaldato Invitasjon til dialogmøte i Strategienheten

23 Side 23 Lise Rognerud; Jan Terje Kristiansen; Per Kristian Stai; Karl Torstein Torp; Erik Svarstad; Sølve Bjørkevoll; Frøydis Kristiansen; Lise Rognerud; Jan Terje Kristiansen; Per Kristian Stai; Karl Torstein Torp ASK-STR-TOVSKA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på mottatt melding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Journaldato Referat fra samarbeidsmøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO

24 Side 24 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Journaldato Pedagogisk rapport Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Søknad om tilrettelagt skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Flyttemelding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Varsel om oppsigelse av SFO-plass grunnet manglende betaling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

25 Side 25 Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Varsel om oppsigelse av SFO-plass grunnet manglende betaling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-KATHEL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Varsel om oppsigelse av SFO-plass grunnet manglende betaling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2014 Journaldato Skademelding til Gjensidige Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skademelding til NAV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

26 Side 26 Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skademelding til Gjensidige Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skademelding til NAV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skademelding til NAV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding ut Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra møte i tverrfag Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 15/473-1 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig

27 Side 27 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om leie av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/473-2 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Bekreftelse på mottatt søknad om leie av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/474-1 Sakstittel Søknad om å bytte kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bytte av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/474-2 Sakstittel Søknad om å bytte kommunal bolig Journaldato Bekreftelse på mottatt søknad om bytte av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 15/476-1 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Søknad om leie av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MORLUN Arkivsak/doknr. 15/476-2 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig

28 Side 28 Journaldato Dokumentasjon Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MORLUN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Saker til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som høringsinstans Journaldato Høringssvar - Varsel om oppstart av detaljregulering for Guderudkvartalet i Askim sentrum Enerhaugen Arkitektkontor AS FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forslag til valgliste - Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forslag til valgliste - Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forslag til valgliste - Senterpartiet Senterpartiet ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 15/138-6 Sakstittel Valg av representanter til styrer, råd og utvalg i

29 Side 29 Journaldato Valg av representanter i Sparebankens forstanderskap Grethe K. Aasgaard; Mette-Marie Bakke FFU-DOK-TOVGRO Arkivsak/doknr. 15/8-35 Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2015 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 15/8-36 Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2015 Journaldato Oversendelse av dokumenter - Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 15/475-3 Sakstittel Anmeldte forhold - Lønn og regnskap Journaldato Anmeldelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-LRE-LISSKJ Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Rema 1000 Hurrahølet FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning

30 Side 30 Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Coop Prix Askim FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Rimi Askimtorget c/o ICA Norge AS FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Kiwi 378 Askim c/o NG Kiwi Øst AS FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Meny Askim FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Rema 1000 Haugomsenteret FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning

31 Side 31 Rema 1000 Korsegården FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning EventPartner Norge AS FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Tandori Orientalsk Restaurant FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Efesos Askim AS FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Mines Restaurant FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Askim Kro AS

32 Side 32 FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Ming Wah Kinarestaurant FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Peppes Pizza Avd. 347 Askim FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Askim Kulturhus AS FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Gamle Øvre Cafe AS FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Smaalenene Hotell AS FFU-DOK-LAMTRA

33 Side 33 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Stubben Kafe og Catering FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Torget Cafe og Bar FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Don Pablos Pizza FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Journaldato Bevillingsgebyr for alkoholomsetning Thai Orkide FFU-DOK-LAMTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger

34 Side 34 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Avtale om rettighetserverv for høyspenningskabelanlegg

35 Side 35 Journaldato Varsel om tiltak vedrørende fremføring av høyspennings kabelanlegg på gbnr 66/1-67/2 og 68/2 - tilbakemelding fra Askim kommune Hafslund Nett Øst AS STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kostra Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse KOSTRA-rapportering Fylkesmannen i Østfold STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 15/477-1 Sakstittel Gbnr 58/56 - Risengveien Oppføring av bolig Journaldato Gbnr 58/56 - Risengveien Status for boligtiltak Block Watne AS avd. Follo STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for barnehage på Rom nordre - gbnr 92/2 - Plan ID Journaldato Melding om vedtak - Detaljregulering for barnehage på Rom nordre, del av gbnr 92/2 og 92/1, Plan-ID Til berørte parter STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for barnehage på Rom nordre - gbnr 92/2 - Plan ID Journaldato Melding om vedtak - Detaljregulering for barnehage på Rom nordre, del av gbnr 92/2 og 92/1, Plan-ID

36 Side 36 Ragnhild Storstein; STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for barnehage på Rom nordre - gbnr 92/2 - Plan ID Journaldato Detaljregulering for barnehage på Rom nordre, del av gbnr 92/2 og 92/1, Plan-ID Vedtatt plan Statens vegvesen - Region øst STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 15/420-2 Sakstittel Gbnr 81/111 - Vestliveien 9 - Påbygg Journaldato Gbnr 81/111 - Vestliveien 9 - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for påbygg Ole Johnny Skjolden STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 88/1 - Frakoble 52 kv koblingsanlegg i nedlagt Kykkelsrud kraftstasjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endringer på kraftledningen Kykkelsrud-Trøgstad - Oversendelse av tillatelse NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 15/428-3 Sakstittel Gbnr 69/1 - Vammaveien Rekvisisjon av oppmålingsforretning Journaldato Gbnr 69/30 - Oppretting av ny eiendom Tinglysingen STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

37 Side 37 Høring - Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningloven Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Godkjent veileder om nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven med vedlegg Jernbaneverket STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Private vannledninger Journaldato Grøtvedtjordet 4 - Anmodning om utbedring av vannlekkasje Bjarne Skaug TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 15/195-2 Sakstittel Tilbud - Rammeavtale for slamtømming Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilbud - Slamtømming i Askim Offl. 23 tredje ledd TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 15/195-3 Sakstittel Tilbud - Rammeavtale for slamtømming Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilbud - Slamtømming i Askim Offl. 23 tredje ledd TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 15/195-4 Sakstittel Tilbud - Rammeavtale for slamtømming Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på tilbud - Slamtømming i Askim Oversender anskaffelsesprotokoll

38 Side 38 Slam og Spyleservice Indre Østfold AS TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 15/195-5 Sakstittel Tilbud - Rammeavtale for slamtømming Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilbud rammeavtale - Slamtømming i Askim Hoel Septikktømming og høytrykkspyling AS TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Overvannshåndtering kommunale veier Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fortsatt slukproblemer/overvannsproblemer ved Autenveien 10 Tom Sundvold TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 15/291-7 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dagsorden for tilsynet i Askim kommune som barnehagemyndighet Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 15/173-7 Sakstittel Anskaffelse av undervisningstjenester Innertiern 6 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon angående spørsmål og svar på utlyst anbudskonkurranse - Anskaffelse av undervisningstjenester Innertiern 6 Høgskolen i Østfold; Høgskolen i Oslo og Akershus; Høgskolen i Buskerud og Vestfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

39 Side 39 Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Avgangsprøver, eksamen Journaldato Behov for flere lærere som sensorer i norsk ved grunnskoleeksamen våren 2015 Fylkesmannen i Østfold ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skoleskyss Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avklaring om forlengelse av rammeavtale om tilrettelagt skoleskyss i Moss, Halden og Indre Østfold Østfold fylkeskommune ASK-ASKO-GUNJEN Arkivsak/doknr. 15/481-1 Sakstittel Leie av lokaler for Askim kommune i Østfold Næringspark Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler for Askim kommune i Østfold Næringspark Bygg A1-A3 Østfold Næringspark AS ASK-EIS-GRYRYD Arkivsak/doknr. 15/481-2 Sakstittel Leie av lokaler for Askim kommune i Østfold Næringspark Dokumentdato Dokumentittel

40 Side 40 Journaldato Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler for Askim kommune i Østfold Næringspark Bygg B Østfold Næringspark AS ASK-EIS-GRYRYD Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til tilrettelegging fra NAV Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA-virksomheter og BHThonorar - Fellesskapet aktivitetssenter NAV Tiltak Østfold FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Turnusleger og turnuskandidattjeneste Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak - Tilskudd til turnustjeneste for leger i kommunene Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kulturminner - kulturvern Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til årsmøte i Stiftelsen Norsk Kulturarv Norsk Kulturarv

41 Side 41 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsynsmeldinger - Statens helsetilsyn Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oversendelse av Tilsynsmelding 2014 Statens helsetilsyn ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 15/484-1 Sakstittel Retur av garantidokument for lån til Steinerskolen i Indre Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Retur av garantidokument datert for lån til Steinerskolen i Indre Østfold - Garantiansvaret er bortfalt Cultura Bank ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eiendomsskatt - Kraftanlegg Journaldato LVK går i mot å begrense kommunenes søksmålsadgang - Høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til ny skatteforvaltningslov Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 15/485-1 Sakstittel Eiendomsskatt - Nettanlegg Journaldato LVK-nytt 9/15 - Statnett varsler nye søksmål om eiendomsskatt på nettanlegg Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 15/472-2 Sakstittel Gbnr 68/3 - Svenskebyveien 37 - Omlegging av avløpsledninger

42 Side 42 Journaldato Gbnr 68/3 - Svenskebyveien 37 - Søknad om sanitærabonnement Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Driftsassistansen i Østfold IKS Journaldato Protokoll fra ordinært representantskapsmøte (halvårsmøte) i Driftsassistansen i Østfold IKS - ikke beslutningsdyktig møte Driftsassistansen i Østfold IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Driftsassistansen i Østfold IKS Journaldato Varsel om ordinært representantskapsmøte (årsmøte) i Driftsassistansen i Østfold IKS Driftsassistansen i Østfold IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra ansvarsgruppemøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Enkeltvedtak om skoletilbud

43 Side 43 ; ; ; ; ; ASKO-ABYS-GREHAL Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2012 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til samarbeidsmøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Oppstartsår: 2014

44 Side 44 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på søknad om å beholde skoleplass ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesielle ordninger til avgangsprøvene Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Anmodning om refusjonsgaranti for spesialundervisning og skoleskyss for skoleåret 2015/2016 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget spesielle ordninger til avgangsprøvene Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

45 Side 45 Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2007 Journaldato Søknad om spesialundervisning og refusjonsgaranti for skoleåret 2015/2016 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2005 Journaldato Anmodning om refusjonsgaranti og at det fattes vedtak på spesialundervisning skoleåret 2015/2016 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ønske om undervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra samarbeidsmøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

46 Side 46 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisningen gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Flyttemelding ut Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samarbeidsmøte på Moen skole innkaller til nytt i begynnelsen av juni Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning for følgende perioder fra til fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: Journaldato Forhåndsvarsel om enkeltvedtak

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4102-8 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 23.02.2015 Dokumentittel Journaldato 23.02.2015 Mailkorrespondanse Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-PBH-TRUSKO Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/794-9 Sakstittel Planer og statstilskudd til kompetanseutvikling skole - videreutdanning Dokumentdato 10.12.2014 Dokumentittel Journaldato 22.12.2014 Invitasjon til deltakelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/45-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 11.12.2014 Dokumentittel Journaldato 19.01.2015 Tilvenningssamtale på hjerterommet Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-RBH-CHABAK

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2779-2 Sakstittel Tilsyn om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Dokumentdato 29.08.2014 Dokumentittel Journaldato 01.09.2014 Svar på endelig tilsynsrapport spesialpedagogisk

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2511-1 Sakstittel Kvalitetslosen Dokumentdato 16.06.2014 Dokumentittel Journaldato 30.06.2014 Ønsker velkommen som kunde - Oversendelse av avtale, moduler og funksjoner Kvalitetslosen

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 21.10.2014 Dokumentittel Journaldato 27.10.2014 Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for hjemmeværende

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4212-10 Sakstittel Bruk av Askim kommunes byvåpen Dokumentdato 12.01.2015 Dokumentittel Journaldato 12.01.2015 Svar på forespørsel om å få bordflagg og veggskjold med kommunevåpen

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014 Lnr: 4511/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:V83 Saksnr: 13/1513-5 Dok.type: /I Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Fylkesmannen

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 08.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 08.03.11 Side 1 09/1758-14 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:GB 102/43 S.ansv: TEK.BYG.GEL Til: Trygve Rassmussen Saksb: TEK.BYG.ÅSA Sakstittel: GNR 102 BNR 43 - BERGVEIEN 6 - DELING AV EIENDOM Innhold: GNR 102 BNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-4 Sakstittel Barnehagemappe - Hjemmeværende Dokumentdato 18.12.2014 Dokumentittel Journaldato 05.01.2015 Vedtak om individbaserte tjenester Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 Lnr: 3082/15 Regdato:23.04.2015 Arkivkode:V61 Saksnr: 15/120-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Rune

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-34 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.01.2015 Dokumentittel Journaldato 02.02.2015 Rapport etter tilsyn etter lov om barnehager 8 og 16 i Prestenga

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/291-1 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet Dokumentdato 02.02.2015 Dokumentittel Journaldato 09.02.2015 Varsel om tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2189-4 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015 Personalmappe Brev.dato 30.03.2015 *** 1--***-***; Oppsigelse vikariat SSK-BIB-IEN Arkivsak/doknr. 15/439-3 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1042-4 Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 14.07.2014 Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl. 13 1. ledd,

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15 Side 1 14/2876-9 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Follo Bedriftshelsetjeneste AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8405/12 Regdato: 28.12.2012 Arkivkode: 411 F22 Saksnr: 12/3108-1 Dok.type: /U Gradering: Smaalenenes Avis ANNONSE - PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT FOR RULLESTOLBRUKER DAME I 30 ÅRA VED ÅPEN OMSORG

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6259-1 Sakstittel Saker til Barnerepresentant som høringsinstans Dokumentdato 21.11.2014 Dokumentittel Journaldato 08.12.2014 Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.09.2015-03.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 03.09.2015-03.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3640-3 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/PLAN/GUVI Navn: Bente Solem Dok.beskr: Vedrørende ditt brev av 09.07.2015 Saksnr: 15/3587-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/LAND/KRRI

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende svar på klage utskrevet eiendomsskatt GBnr 100/8 fritid. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-2 2015/693-174 11087/2015

Offentlig journal. Vedrørende svar på klage utskrevet eiendomsskatt GBnr 100/8 fritid. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-2 2015/693-174 11087/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2015 Vedrørende svar på klage utskrevet eiendomsskatt GBnr 100/8 fritid Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-2

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.11.2013-22.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11.11.2013-22.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 5105/13 Regdato:12.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 07/242-158 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: ORG ØK//BEH SEN Dok.beskr: LØNNSTREKK Lnr: 5124/13 Regdato:12.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00044-5 Søknad om kommunal garanti Spillemidler 2013-2014 Breivoll Sportsklubb Ishockey Vei, idrett, park og friluft dato: Sakarkiv 233 29.10.2013, Besvart med utgående

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE 23.08 24.08.2011 Lnr: 10165/11 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:***** ********************* Saksnr: 07/2580-3 Dok.type: /U Offvl 23 Saksb: KULT//OHR Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-20 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.10.2014 Dokumentittel Journaldato 10.11.2014 Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00047-2 Alderspensjon - redusert pensjonsgrad mappe Kommunale Landspensjonskasse Hjemmebaserte tjenester dato: 09.10.2013 Sakarkiv 420 18.10.2013, Tatt til orientering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4875/12 Regdato:30.11.2012 Arkivkode:260 Saksnr: 07/925-12 Dok.type: /U Gradering: KLP - Skadeforsikring AS Dok.beskr: SVAR - SKADE PÅ KOMMUNALE BILER - SKADEDATO 14.08.12 KJENNETEGN: AJ66383 REF:

Detaljer

Offentlig journal. Korrigeringskrav for 2014 2014/1055-17 16910/2014 25.07.2014 29.07.2014. Info om planutvalgsmøte 2013/4102-17 16931/2014 25.07.

Offentlig journal. Korrigeringskrav for 2014 2014/1055-17 16910/2014 25.07.2014 29.07.2014. Info om planutvalgsmøte 2013/4102-17 16931/2014 25.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 29.07.2014 Korrigeringskrav for 2014 ntegreringstilskudd inn 2014 2014/1055-17 16910/2014 O ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-4 Kommentar til søknad om ambulerende skjenkebevilling Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Avskjermet Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 25.09.2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.08.2015-10.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.08.2015-10.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2661-42 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Navn: Dok.beskr: Refusjon fosterhjemsplassert barnehagebarn våren 2015 Saksnr: 15/3678-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/INFU Navn: Oleg

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.03. 03.04.2013 Lnr: 4746/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:033 Saksnr: 12/1215-2 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Nedre

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/237-17 Sakstittel J.f.dato: 23.03.2015 Åpen søknad 2015 Brev.dato 16.03.2015 Avsender Lise Michelle Lunder Åpen søknad - Renholder Skiptvet kommune Arkivsak/doknr. 15/237-15 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2191/11 Forrige lnr:21592/10 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2191/11 Forrige lnr:21592/10 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.03.11 Side 1 10/3833-2 U Datert: 01.02.11 Arkivkode:GB 76/2 S.ansv: TEK.BYG.HBR Til: Landbrukskontoret i Follo Sakstittel: GNR 76 BNR 2 - EIENDOMSGRENSER Innhold: GNR 75 BNR 1 OG GNR 76 BNR 2 - EIENDOMSGRENSER

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 2144/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 08.02.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 2144/11 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 08.02.11 Side 1 11/183-2 U Datert: 02.02.11 Arkivkode: A10 S.ansv: BAR.FEL.SOK Til: Sentrum barnehage v/merethe Andersen Saksb: BAR.FEL.WKV Sakstittel: SØKNAD OM Å REDUSERE BARNEGRUPPENS STØRRELSE - BARNEHAGE Innhold:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1110-1 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 Ledsagerbevis 2014 Brev.dato 05.11.2014 *** 1--***-***; ; 3--***-*** INB-SER-ANNHJA Søknad om ledsagerbevis Arkivsak/doknr. 14/1067-1 Sakstittel

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011 Lnr: 11889/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/1809-10 Dok.type: /U Offvl 25 Dok.beskr: FORELØPIG SVAR PÅ STILLINGSSØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/198-2 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 Elevmappe oppstartsår 2007 1. årstrinn Brev.dato 30.01.2015 *** Skyssrefusjon høsten 2014 OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr. 15/196-2 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2643-28 Sakstittel Prosjekt Kvalitetskjennetegn i Askimbarnehagen Dokumentdato 10.02.2015 Dokumentittel Journaldato 02.03.2015 Søknad om OU-midler - lederutviklingsprogram for

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 26.05.2015-26.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 26.05.2015-26.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2409-2 Dok.type: U Gradering: TOPP TIL TÅ KARIN EIDSKREM BERG Dok.beskr: Delegert vedtak - Søknad om skjenkebevilling for èn bestemt anledning 26.05.2015 Saksnr: 15/2377-5 Dok.type: U Gradering:E

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/180-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 14.02.2014 LÆRLING 2014 Avsender Andreas Kristiansen Arkivkode 1-FE-417 SØKNAD OM LÆRLINGPLASS RLG-SSK-INHE Arkivsak/doknr. 14/103-16 Type: U

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.10. 02.11.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.10. 02.11.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.10. 02.11.2015 Lnr: 14667/15 Regdato:29.10.2015 Arkivkode:C85 Saksnr: 12/3284-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KULT//GT Journalenhet:SEN Rakkestad

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07.

Offentlig journal. Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune. Treungenfestival 2015 2015/763-4 6914/2015 13.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.07.2015 Justert leigeavtale mellom Treungenfestival as og Nissedal kommune Treungenfestival 2015 2015/763-4

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.09.2014-14.09.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.09.2014-14.09.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1624-2 Sakstittel J.f.dato: 08.09.2014 Elevmappe - oppstartsår: 2008 Brev.dato 05.09.2014 *** SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/1890-7 Sakstittel J.f.dato: 08.09.2014 Personalmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.01.2016-18.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.01.2016-18.01.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/545-38 Dok.type: U Gradering: Navn: MelusBanken Dok.beskr: Vaktmestertjenester Kroakvartalet - 2015 Saksnr: 15/545-39 Dok.type: U Gradering: Navn: GET LOQAL Dok.beskr: Gnr. 215/77 - Nodehytte

Detaljer

Offentlig journal. Søknad. Rekrutteringssak Byggesaksbehandler - Teknisk sektor 2015/2162-4 16834/2015 16.12.2015 11.12.2015 PERS/LRCA PERS/LRCA

Offentlig journal. Søknad. Rekrutteringssak Byggesaksbehandler - Teknisk sektor 2015/2162-4 16834/2015 16.12.2015 11.12.2015 PERS/LRCA PERS/LRCA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 16.12.2015 nnhold: Søknad Rekrutteringssak Byggesaksbehandler - Teknisk sektor 2015/2162-4 16834/2015 PERS/LRCA P Offll. 25

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 06.05.13 Side 1 13/59-2 U Datert: 06.02.13 Arkivkode:252 S.ansv: BOLIG.BOLIG.HJEHEN 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Innhold: SØKNAD OM STARTLÅN Lnr: 75/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: 13/1025-2 U Datert: 02.04.13

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-21 Lions 08.10.2013 Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 post@follocatering.no Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 02.10.2013 Sakarkiv 04.10.2013,

Detaljer

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 38. Dokumenter registrert: 15.09.2014-21.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3973/14 Regdato:18.09.2014 Arkivkode:416 *** Saksnr: 14/454-28 Dok.type: /U Gradering:25 Ofl 25 Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Dok.beskr: SVAR - SØKNAD PÅ 100% MIDLERTIDIG LÆRERSTILLING TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 07.12. 08.12.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 07.12. 08.12.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 07.12. 08.12.2011 Lnr: 15368/11 Regdato:07.12.2011 Arkivkode:M06 Saksnr: 11/2628-1 Dok.type: /U Saksb: TM/KOMT/AI Journalenhet:SEN Britt Linda Kolstad

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer