OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nytt til skoleåret 2014/ Regelverk, vurdering og lærerplaner Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Underretning til klager - Grovt tyveri fra skole forholdet er henlagt Follo politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Mortenstua skole Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Protokoll fra eiermøte for Mortenstua skole Mortenstua skole

2 Side 2 ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lovendringer, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2004 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Resultat av klagebehandling - Karakteren opprettholdes Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Journaldato Svar på søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Journaldato Svar på søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

3 Side 3 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding fra Korsgård skole til Askimbyen skole Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel

4 Side 4 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Svar på søknad om en dag elevpermisjon Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Legeerklæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Søknad om skoleskyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2012

5 Side 5 Journaldato Innkalling til ansvarsgruppemøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Flyttemelding til Indre Østfold Steinerskole, Askim Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Enkeltvedtak skoleskyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-OLAKAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om kommunel bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om kommunel bolig Journaldato Svar på søknad om kommunal bolig - Listeført Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om å bytte bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om å bytte bolig

6 Side 6 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om å bytte bolig Journaldato Søknad om å bytte bolig - Midlertidig svar Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om omsorgsbolig Journaldato Søknad om kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om omsorgsbolig Journaldato Svar på søknad om alders, trygde-/omsorgsbolig - Saken vil bli videre behandlet av Åpen omsorg Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/780-7 Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Overflytting av verv som meddommer - Kopi av brev til Anne E. Nilsen Halden kommune FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel

7 Side 7 Journaldato Arbeidsavtale ansvar 36160, 36170, 36180, 36200, fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Siv Irene Dybdahl Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % SIlje Torp Halvorsen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Ann-Kristin Vaaga-Dyrseth Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på prosjektstilling som Helsesøster i videregående skole 50 % Pia Lund Eriksen Onsaker

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Opphørsavtale ansvar slutter ; Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Teressa Baltzar Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Marthe Marie Tokerud Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Carina Vrangen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge

9 Side 9 Malin Skansen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Helle Haveråen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Thea Møller Eriksen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Line Halvorsen Yates Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Ergoterapeut til barn og unge Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som ergoterapeut til barn og unge Carina Kolnes Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Undervisningsinpektør-Vikariat 100 % stilling ved Moen skole Dokumentdato Dokumentittel

10 Side 10 Journaldato Søknad på stilling som undervisningsinpektør- Vikariat 100 % stilling ved Moen skole Ingjerd Stordahl Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Undervisningsinpektør-Vikariat 100 % stilling ved Moen skole Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som undervisningsinpektør- Vikariat 100 % stilling ved Moen skole May Britt Glenge Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Fast/vikar på ansvar 35130, 35140, Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Vikar Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

11 Side 11 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Vikar Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Vikar Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Vibeke Frich-Wennerberg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Bente Lindberg Hattestad Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Tonje Borgås Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent

12 Side 12 Silje Fjerdingen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Sven Erik Windt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Samman Dilshad Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Hanna Sørum Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Annika Eliassen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Hamdi Bungu

13 Side 13 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Stine Strand Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Thea Pedersen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Jeanette Krosby Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Todor Durlev Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Stine Fernandez Sanna

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Caroline Ninett Olsen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Karolina Nordin Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Esmat Ghaznavi Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Sigrid Johanne Minge Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak Barnevernkonsulent Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som barnevernkonsulent Ingjerd Løvseth Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014

15 Side 15 Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Regionalt partnerskapsfond Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Orientering om reviderte retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond, valg av vararepresentanter til styringsgruppen og søknadsfrist Østfold fylkeskommune STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunalt tilskudd til registrerte trossamfunn Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Krav om kommunalt tilskudd 2013 Mottaker OSAH STR-BSS-TOMHAG Total utbetaling blir kr Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Balders vei 32 - GBNR 53/889 - Oppføring av enebolig med carport Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Balders vei 32 - GBNR 53/889 - Søknad om ferdigattest for enebolig m /carport Østfoldhus AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Jernbanegata - GBNR 53/19 - Opprusting av Askim jernbanestasjon og etablering av undergang Journaldato Askim jernbanestasjon - GBNR 53/19 - Ansvarsrett godkjennes for Betong & Tre AS

16 Side 16 Mottaker Tegn_3 AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Balders vei 32 - GBNR 53/889 - Oppføring av enebolig med carport Journaldato Balders vei 32 - GBNR 53/889 - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest for enebolig m /carport Ber om utvendig skisse av VA-anlegg Mottaker Østfoldhus AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kirkerudveien - GBNR 80/401 - Utvendig vannledning Journaldato Kirkerudveien - GBNR 80/401 - Svar på søknad om legging av vannledningsanlegg på gnr/bnr 80/1 Etterlyser erklæring og at søknaden korrigeres til høyere tiltaksklasse Mottaker Bølgen Flis og VVS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/666-5 Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - ambulerende Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjenkebevilling for en bestemt anledning - Skjoldenveien til Ole Johan Sæther FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Torget Café og Bar/To fruer - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Torget Cafe og Bar Securitas AS STR-HRO-ARNFOS

17 Side 17 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ming Wah Kinarestaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Ming Wah Kinarestaurant Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Efesos Askim AS - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Efesos Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tandori Orientalsk Restaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Securitas AS Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Asia Restaurant - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Securitas AS Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Kro AS - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Askim Kro AS

18 Side 18 Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gamle Øvre Café AS - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Enkeltanledning Askim Folkepark Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gamle Øvre Café AS - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Enkeltanledning Gamle Øvre Cafe Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gamle Øvre Café AS - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Securitas AS Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/767-6 Sakstittel Kommunalt beredskap - diverse informasjon Journaldato Bekreftelse på oppdatert beredskapsplan for Sunnaas sykehus HF Mottaker Sunnaas sykehus HF TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og

19 Side 19 privat parkering Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse til nettverkssamling/høringsmøte med oppdatert deltakerliste - Nasjonalt parkeringsregelverk KS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Kim Andre Holm TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om fritak for norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om søknad fra norskopplæring - Fritak Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage oversendt Fylkesmannen - Skoletilhørighet Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 14/645-8 Sakstittel Skoleskyss Journaldato Ber om vedtak om skoleskyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Journaldato Vedtak om innvilget tilrettelagt skoleskyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bestilling av realkompetansevurdering på grunnskolenivå hos Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/902-6 Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilger søknad om driftsstøtte for 2014 til Østfold kunstnersenter med kr ,- Mottaker Østfold kunstnersenter ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding til Steinerskolen Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND

21 Side 21 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om skoleplass på Korsgård skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om skoleplass på Korsgård skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding til Indre Østfold Steinerskole, Askim Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Opplysning om elev til BUP (Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk) Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2009 Journaldato Flyttemelding til Frogner skole Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND

22 Side 22 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Søknad om skoleskyss med legeerklæring Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Midlertidig skoleskyss innvilget Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Mailkorrespondanse om informasjon om skolebytte fra Korsgård skole til ny skole- Flyttemelding er sendt Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Utredningsrapport Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Enkeltvedtak om skoleskyss - Innvilget Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kontroll og vedlikehold av kommunale bygninger - Alarmavtaler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontroll av elektriske anlegg i Grønlundveien 70 er godkjent Infratek Elsikkerhet AS EIS-EIE-ODDSYD Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato Brev feilsendt til Askim kommune - videresendt til rette mottaker Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 36160, 36170, tilkalling fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar tilkalling fra til

24 Side 24 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 25000, fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 61000, Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Adresseendring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 35182, 35187, Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 18400

25 Side 25 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Signaturprøve - Askimskolen ; Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/760-2 Sakstittel Felles brannvesen i Indre Østfold Journaldato Sakspapirer til prosjekt Felles brannvesen i Indre Østfold Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Simenrudveien 5 - GBNR 54/102 - Boenhet på loft Journaldato Simenrudveien 5 - GBNR 54/102 - Ønsker redegjørelse for boenhet i loftsetasje Mottaker Martin Fugleskjelle STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Avkjøringstillatelser Journaldato Korsegårdveien 50 - Ny avkjørsel - Orientering Mottaker Teknikk - Espen Lystad TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Volleneveien 2 - GBNR 99/44 - Riving av bolig og garasje/uthus

26 Side 26 Journaldato Volleneveien 2 - GBNR 99/44 - Tillatelse til tiltak - Riving av bolig og garasje/uthus Mottaker Alvim Entreprenør AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Fradeling av eiendom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Nabovarsel - Fradeling av eiendom Kurt Lekanger STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Fradeling av eiendom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Søknad om fradeling av eiendom Kurt Lekanger STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Riving av garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Søknad om tiltak - riving av garasje Kurt Lekanger STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartneriveien 3 - GBNR 54/100 - Balkong/veranda 2. etasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gartneriveien 3 - GBNR 54/100 - Søknad om ferdigattest for balkong/veranda 2. etasje Grete Ottosen Bye

27 Side 27 STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ibsens gate 11 - GBNR 80/310 - Rehabilitering av pipe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ibsens gate 11 - GBNR 80/310 - Søknad om ansvarsrett for rehabilitering av skorstein O N Montasje og Service AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dronningens gate 13 - GBNR 52/107- Oppfylling/fundament Journaldato Dronningens gate 13 - GBNR 52/107 - Stoppordre for igangsatt oppfylling og fundamenteringsarbeider Mottaker Kjell Leistad; Richard Oraug Leistad STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på vedtak over områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - plan ID Helene Graff STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på vedtak over områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - plan ID Reidun og Thorvald Wiik STR-BYR-MAYGAS

28 Side 28 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - Plan ID Journaldato Klage på vedtak over områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - plan ID Hilde Mikaelsen STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ønsker oversendt kopi av papirene på eiendom i Kirkerudveien 24 Åge Johnny Haug FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på vedtak over områderegulering for eiendommen GBNR 99/44 m.fl. ved Osloveien - plan ID Beate Kristin Lindkvist STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasient- og brukerombudet i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Redegjørelse for behandlingsforløp og anmodning om uttalelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bruk av pyrotekniske effekter og fyrverkeri Dokumentdato Dokumentittel

29 Side 29 Journaldato Avslag på forespørsel om avfyring av pyroteknisk vare ved Holo gård, Hobøl Mottaker TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bruk av pyrotekniske effekter og fyrverkeri Journaldato Tillatelse til avfyring av fyrverkeri Mottaker Sidsel Margareth Hammer TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/875-3 Sakstittel Kontroll/tilsyn av bygninger og anlegg i Trøgstad kommune Journaldato Branntilsyn ved St. Hansveien i Båstad - Kommentarer til avvik Mottaker Jon Ruud TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Avkjøringstillatelser Journaldato Avkjøringstillatelse fra GBNR 45/17 Korsegårdveien 50 - Må innhentes tillatelse fra grunneier Mottaker Imran Kahn TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato Varsel om tilsyn etter lov om barnehager 8 og 16 i Trippestadlia barnehage og Mottaker Trippestadlia barnehage v/ Catrine Bjerke Bakker ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/674-2 Sakstittel

30 Side 30 Benjaminprisen 2014 Journaldato Foreslå din skole - Benjaminprisen 2014 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/645-9 Sakstittel Skoleskyss Journaldato Nyhetsbrev fra Østfold kollektivtrafikk - En trygg og sikker skolevei Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Journaldato Klage oversendt Fylkesmannen - Søknad om skolebytte fra Moen til Askimbyen skole Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Journaldato Fylkesmannen stadfestet vedtakene - Det ble ikke gitt medhold i klage om søknad om skolebytte fra Moen til Askimbyen skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/902-7 Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Journaldato Søknad om midler til 35 års jubileum for Askim Barnegospel

31 Side 31 Askim Barnegospel v/ellen Fredriksen ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oversendelse av Riksrevisjonens rapport om barnefattigdom Riksrevisjonen ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn beboere Åpen omsorg - Vedtak fattet etter særlovgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fornyelse av vedtak om bruk av tvang etter helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Underretning om saksavgjørelse - Forholdet henlagt om hensette i hjelpeløs tilstand Follo Politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Telefon- og sambandsutstyr Åpen omsorg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppsigelse av avtale om handling og support av telefoner av typen Intermec Mottaker Lexit Group Norway AS ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Telefon- og sambandsutstyr Åpen omsorg Dokumentdato Dokumentittel

32 Side 32 Journaldato Kommentarer til oppsigelse av avtale om handling og support av telefoner av typen Intermec Lexit Group Norway AS ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Hjemmesykepleien i Askim ønsker å delta i læringsnettverk Mottaker Eidsberg kommune ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kommer tilbake til høsten med nærmere informasjon vedrørende læringsnettverk Eidsberg kommune ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven Journaldato Varsel om stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven Fylkesmannen i Østfold ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale eiendomsgebyr - nedsettelse, ettergivelse Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om nedsettelse av kommunale avgifter Thomas Svardal og Anett Roselin Svardal ASK-TBE-RUTJOH

33 Side 33 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Innvilgelse av permisjon fra undervisning fra til og fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding fra Spydeberg ungdomskole til Askim ungdomsskole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak - Innvilget skoleskyss for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

34 Side 34 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato PPT støtter det spesialpedagogiske tiltaket Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/863-4 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/844-3 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2006 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

35 Side 35 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/843-4 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2008 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om skoleskyss med buss

36 Side 36 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om skoleskyss med buss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om kommunal skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om kommunal skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tilrettlagt skoleskyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tilrettelagt skoleskyss

37 Side 37 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om spesialundervisning - Tildeles 380 årstimer Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel

38 Side 38 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 60000, Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Journaldato Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/797-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak fra KLP - Avslag Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio

39 Side 39 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avtale om bindingstid - Videreutdanning 2013 satt til 2 år etter avlagt eksamen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Videreutdanning 2014 satt til 2 år etter avlagt eksamen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Avtale om bindingstid - Videreutdanning 2014 satt til 2 år etter avlagt eksamen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Avtale om bindingstid - Videreutdanning 2014 satt til 2 år etter avlagt eksamen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

40 Side 40 Journaldato Avtale om bindingstid - Videreutdanning 2014 satt til 2 år etter avlagt eksamen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Avtale om bindingstid - Videreutdanning 2013 satt til 2 år etter avlagt eksamen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Opphørsmelding fra Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel

41 Side 41 Journaldato Arbeidsavtale ansvar 35120, 35130, 35140, VIkar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/829-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/opphør anvar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale kulturmidler (tilskudd) til lag og foreninger 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fordeling av kulturmidler 2014, Askim kommune - Ber om begrunnelse DNT Indre Østfold KUL-KULT-CAMEKE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kirkerudveien - GBNR 80/401 - Utvendig

42 Side 42 vannledning Journaldato Kirkerudveien - GBNR 80/401 - Korrigert søknad om ansvarsrett fra Bølgen Flis og VVS AS Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tjæråsen 5 - GBNR 96/312 - Bolig og garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tjæråsen 5 - GBNR 96/312 - Foreløpig svar etter endring av tiltak og innsendte tilleggsopplysninger Mottaker Bjørn Borgås STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/870-4 Sakstittel Kalfaret 3 - GBNR 99/3 - Riving og oppføring av uthus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kalfaret 3 - GBNR 99/3 - Askim kommunes lovpålagte oppfølging av Fylkesmannens omgjøringsvedak vedrørende dispensasjon for oppføring av takvinkel på 42 grader på uthusbygning Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Østre Ringvei 39 - GBNR 52/34 - Riving av bygg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Østre Ringvei 39 - GBNR 52/34 - Søknad om tiltak - riving av bygg J. Finstad & Ø. Teig STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kirkerudveien GBNR 80/401 - Oppføring av 3 tomannsboliger og garasjer

43 Side 43 Journaldato Kirkerudveien GBNR 80/41 - Søknad om endring av gitt tillatelse for tomannsboliger Østre Linje Arkitektur landskap STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fjellbugrinna 1 - GBNR 96/124 - Fasadeendring og omgjøring av kjeller til utleie bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fjellbugrinna 1 - GBNR 96/124 - Foreløpig svar på søknad - Etterlyser dokumentasjon Mottaker Bjørn Borgås STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Almveien 22 - GBNR 51/139 - Tilbygg på inngangsparti Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Almveien 22 - GBNR 51/139 - Søknad om tiltak - Tilbygg på inngangsparti Søhoel Eiendom og Byggservice AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlundgrenda 6 - GBNR 96/276 - Bolig og garasje Journaldato Frydenlundgrenda 6 - GBNR 96/276 - Søknad om endring av gitt tillatelse for bolig og garasje Tegnekontoret Henning Dahl STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tegninger for Kirkerudveien 24 kan ses i eiendomsarkivet på rådhuset Mottaker Åge Johnny Haug

44 Side 44 FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/653-6 Sakstittel Kommunale veier - drift Journaldato Ønsker utbedring i Katralveien Morten Juel Tangen TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fiksgatami - henvendelser Journaldato Fiksgatami problemrapport - Dårlig grusplass som ligger mellom Henstad Alle og Korsegårdveien Thore Bergh TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Journaldato Klage over vedtak om avslag på søknad om skoleplass ved Askimbyen skole - Fylkesmannen stadfester vedtaket Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Journaldato Klage over vedtak om avslag på søknad om skoleplass ved Askimbyen skole - Fylkesmannen stadfester vedtaket Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nytt bygg i Askim Folkepark - Parklokalet Dokumentdato Dokumentittel

45 Side 45 Journaldato Folkeparkens Venner vil jobbe for å gjøre plassen der Parklokalet ligger attraktiv Folkeparkens Venner v/morten Hødal ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Prosjekt Arbeid for trygd i Askim Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Prosjekt Arbeid for trygd i Askim Mottaker Askim ASVO AS ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn beboere Åpen omsorg - Vedtak fattet etter særlovgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Overprøving av fornyet vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 - Godkjenner vedtak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vamma kraftverk - anleggskonsesjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vamma kraftverk - Klage over vedtak - Konsesjonspliktvurdering - Nye vedtak Kopi av brev til NVE Skiptvet kommune ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale eiendomsgebyr - nedsettelse, ettergivelse Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Reduksjon gitt på kommunale avgifter - Feiegebyr uendret Mottaker Thomas Svardal og Anett Roselin Svardal

46 Side 46 ASK-TBE-RUTJOH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Renovasjon i Askim kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Renovasjonsavtale i Dr. Randers gate Sentrumsgården Askim AS v/yngve Berntzen ASK-TBE-RUTJOH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Renovasjon i Askim kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Takker for svar - Plassering av felles plastbeholdere (containere) for innsamling av husholdningsavfall i Grønlundveien 24 A m.fl - Kopi av e-post fra Indre Østfold Renovasjon Magnhild Nibe Einan ASK-TBE-RUTJOH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Lest og inneforstått med evaluering av IOP for skoleåret Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Individuell opplæringsplan for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Lest og inneforstått med evalueringen av IOP for skoleåret

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 Personalmappe Brev.dato 16.03.2015 *** 1--***-***; Personalmelding 31.12.2014 SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg

MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Teknisk utvalg Møtedato: 10.11.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer