OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Henstad barnehage Henstad barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Jahrbo barnehage Jahrbo barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Prestenga barnehage Prestenga barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Rom barnehage Rom barnehage ASK-ABH-TROKAL

2 Side 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Trippestadlia barnehage Trippestadlia barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Ilen gårds- og naturbarnehage Ilen gårds- og naturbarnehage AS ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anskaffelse av undervisnings- og veiledningstjenester - Innertiern Journaldato Tilbud på undervisnings- og veiledningstjenester til Innertiern 5 Offl. 23 tredje ledd ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser og refusjonsgaranti til opplæringstilbud ved Mortenstua skole 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua

3 Side 3 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser og refusjonsgaranti til opplæringstilbud ved Mortenstua skole 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser og refusjonsgaranti til opplæringstilbud ved Mortenstua skole 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser og refusjonsgaranti til opplæringstilbud ved Mortenstua skole 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser og refusjonsgaranti til opplæringstilbud ved Mortenstua skole 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser og refusjonsgaranti til opplæringstilbud ved Mortenstua skole 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

4 Side 4 Elevmappe - Steinerskolen Journaldato Melding om behov for spesialundervisning for skoleåret Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elever fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Refusjonskrav - skolegang i Rakkestad kommune våren 2014 Rakkestad kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Svangerskap og fødsel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nytt liv og trygg barseltid - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg Helsedirektoratet ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utlevering av journal - anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på anmodning om utlevering av journal Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven 5-3, av behov for spesialundervisning etter 5-1 for skoleåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Alternativt skoletilbud Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

6 Side 6 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Krav om sletting av gyldig fravær Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra IOP-møte Mottaker ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilgelse av permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/643-4 Sakstittel Elevmappe - Oppstartsår 2011 Dokumentdato Dokumentittel

7 Side 7 Journaldato Tilleggsopplysning til vedtak om søknad om permisjon Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Skademelding til NAV trygd Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008

8 Side 8 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning

9 Side 9 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjeldsrådgivning Journaldato Søknad om gjeldsrådgivning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-DAGVES Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Enerveien 14 - GBNR 36/142 - Grillhytte Journaldato Enerveien 14 - GBNR 36/142 - Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver

10 Side 10 Mottaker Trippestadlia barnehage STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gjellestadveien 38 - GBNR 79/1 - Rehabilitering av pipe Journaldato Gjellestadveien 38 - GBNR 79/1 - Foreløpig svar på søknad om rehabilitering av pipe Mottaker Murmester Sigbjørn Smerthu AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/806-3 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Drammensveien 1-42 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/806-4 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Bueveien 1-94 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/806-5 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Drammensjordet 1-16 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/806-6 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel

11 Side 11 Journaldato Søknad om gravetillatelse Haugtomtveien 1-25 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Sidevegsmidler - Østfoldpakka Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Møtereferat sidevegsmidler - statusmøte SVV ØFK Mottaker Statens vegvesen samt møtedeltakere TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/806-7 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Dalveien 1-21 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/806-8 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Trøgstadveien Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/806-9 Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Anders Østbysvei 1-14 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei

12 Side 12 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Bassengveien 1-4 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Stikkveien 1-12 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gravetillatelser kommunal eiendom/vei Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om gravetillatelse Dalstien 1-12 Tom Hvaal AS TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/748-3 Sakstittel Kommunale friområder Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om rydding av skog under og langs høyspentnettet til Fortum Distribution i Askim i Østfold Fortum Distribution AS TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - høsthalvåret Grøtvedt barnehage

13 Side 13 Grøtvedt barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn høst Grøtvedt barnehage Grøtvedt barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNRIB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNRIB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe

14 Side 14 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anskaffelse av undervisnings- og veiledningstjenester - Innertiern Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Meddelelse om tildelingsbeslutning undervisnings- og veiledningstjenester for Innertiern 5 Mottaker Høgskolen i Østfold, Senter for kompetanseutvikling ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

15 Side 15 ABH-JBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rundskriv om krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Stipendordningen og Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere og videreutdanning for ansatte og ledere i PPT Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til deltagelse i læringsnettverk for innsatsområdet: Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten - Utviklingssenter for hjemmetjenester i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold Eidsberg kommune ASK-IOB-REIHEK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Brennemoen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Protokoll fra møte i representantskapet Avlastningshjemmet for Indre Østfold Avlastningshjemmet for Indre Østfold ASK-RÅDM-SYNRAM

16 Side 16 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Eiendomsselskapet Askim AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Protokoll fra generalforsamling i Eiendomsselskapet Askim AS Eiendomsselskapet Askim AS ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilbakeslag - Regresskrav i Engveien 3 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilbakeslag i Engveien 3- Askim kommune- Protector ref Ber om dokumentasjon Protector forsikring ASK-TBE-RUTJOH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilbakeslag - Regresskrav i Engveien 3 Journaldato Tilbakeslag i Engveien 3 - Askim kommune- Protector ref Opplysninger om værdata Mottaker Protector forsikring ASK-TBE-RUTJOH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

17 Side 17 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tilrettelagt skolekyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Skademelding til Gjensidige forsikring Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Melding om for sen henting av barn i SFO

18 Side 18 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til tilbakemelding om sakkyndig vurdering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for våren 2014, 2014/2015, 2015/2016 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra tilbakemelding om WISC-IV Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2007

19 Side 19 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bostøtte Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsending av bostøttepost til Husbanken Husbanken FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale kulturmidler (tilskudd) til lag og foreninger 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om støtte til kontingent til Korsgård IF Korsgård IF KUL-KULT-CAMEKE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Samarbeidsalliansen Osloregionen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samarbeidsrådet for Osloregionen saksliste med ettersendte saker - påminnelse Sekretariatet for Osloregionen STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Guderudløkka 60 - GBNR 48/24 - Riving av tilbygg til stue og oppføring av nytt tilbygg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Guderudløkka 60 - GBNR 48/24 - søknad om tiltak - riving av tilbygg til stue og oppføring av nytt tilbygg Tove Løvholen og Per G. Gundersen STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

20 Side 20 Volleneveien 25 - GBNR 80/192 - Oppsetting av plasttak på eks terrasse, justering av levegg og flytting av terrassetrapp Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Volleneveien 25 - GBNR 80/192 - søknad om tiltak - oppsetting av plasttak på eks terrasse, justering av levegg og flytting av terrassetrapp Svein Magne Birkenes STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Sletta 50 - GBNR 50/462 - Støttemur Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sletta 50 - GBNR 50/462 - søknad om tiltak - støttemur Argus AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Risengveien 52 - GBNR 58/37 - Bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Risengveien 52 - GBNR 58/37 - søknad om ferdigattest for bolig Thon og Rådalen AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/713-7 Sakstittel Mindre endring av reguleringsplan for et område ved Kolstadkrysset, plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ingen merknad til forslag om mindre endring av reguleringsplan for et område i Kolstadkrysset Statens vegvesen STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Trippestadlia 46 - GBNR 36/68 - Inngangsparti Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Trippestadlia 46 - GBNR 36/68 - søknad om tiltak - inngangsparti

21 Side 21 Stein Erik Moe og Bente Forsberg STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fjellveien 8 - GBNR 81/285 - Tilbygg - Fasadeendring Journaldato Fjellveien 8 - GBNR 81/285 - søknad om ferdigattest for fasadeendring Ing. S. Heller AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konflikter i arbeidslivet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Konfliktberedskap tariffoppgjøret 2014 Fagforbundet Smaalenene STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konflikter i arbeidslivet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknader og svar om dispensasjon fra streik Fagforbundet Smaalenene STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konflikter i arbeidslivet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tariff 2014 Meklingsløsning KS - Kommunesektorens organisasjon STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Thai Orkide - Eidsbergveien 9 - bevilling Dokumentdato Dokumentittel

22 Side 22 Journaldato Vandelskontroll og uttalelse i forbindelse med skjenkebevilling til Thai Orkidè - ingen innvendinger Indre Østfold politistasjon STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/955-4 Sakstittel Søknader om skolebytte utenfor kommunen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forespørsel om skoletilhørighet i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-MONSOB Arkivsak/doknr. 14/614-3 Sakstittel Lovendring, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Høring - presisering av grensen for senabort Helse- og omsorgsdepartementet ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger i 2014 Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Indre Østfold Regionråd - møteinnkallinger og protokoller

23 Side 23 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til møte i Indre Østfold Regionråd Indre Østfold Utvikling IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Offentlige anskaffelser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Offentlige anskaffelser - justerte terskelverdier for 2014 og 2015 Nærings- og fiskeridepartementet ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasient- og brukerombudet i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ønske om møte med Askim kommunes rådmann, samt ledere for helse- og omsorgstjenestene Pasient- og brukerombudet i Østfold ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/614-2 Sakstittel Lovendring, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra år Helse- og omsorgsdepartementet ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vurderingssamtale Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2004

24 Side 24 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henvisningsskjema for kontakt med PPT for videregående opplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/714-3 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2003 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Opplysninger om elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Velkomstbrev - IOP - Individuell opplæringsplan Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/863-3 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Velkomstbrev - IOP - Individuell opplæringsplan Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2014

25 Side 25 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Støtter vurdering av alternativt skoletilbud - Kopi av brev Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forandring av timeavtale Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om elevpermisjon fra til og med Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2012

26 Side 26 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tilrettelagt skoleskyss til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilgelse av permisjon fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-NICAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om elevpermisjon en dag Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009

27 Side 27 Journaldato Søknad om elevpermisjon en dag Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om elevpermisjon en dag Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/684-4 Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig

28 Side 28 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage varsel 2, 3, og 4 fra Toppen Borettslag Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/684-5 Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato og 4 varsel fra Toppen borettslag Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/684-8 Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på avgjørelse Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/684-9 Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dokumentasjon på hærverk, ønske om tvangssalg Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Orientering til Toppen borettslag om hva som er gjort Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på skifting av verandadør

29 Side 29 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Orientering om hva som er gjort i klagesak Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Journaldato Ber om at styret i Toppen borettslag inviteres i møte ut i fra epostkorrespondanse med borettslaget Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/789-4 Sakstittel Kontrollutvalg møteinnkallinger og protokoller Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fremmøte i Kontrollutvalget første halvår 2014 Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avtale om permisjon

30 Side 30 ; FFU-LRE-SVAGAU Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale Ansvar Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 35120, 35130, 35140, Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar og for Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale med alle papirer ansvar for Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 28000

31 Side 31 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato KLP - Innvilgelse av uførepensjon Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/990-4 Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato KLP - Innvilgelse av alderspensjon ; Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/743-2 Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato KLP - Innvilgelse av alderspensjon Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale - ansvar 35120, og gjeldende for Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utleie av Askimhallen og skolene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om leie av Askimhallen og banen for 2014/2015

32 Side 32 Askim videregående skole FFU-STO-WENLUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utleie av Askimhallen og skolene Journaldato Tilbud om leie av Askimhallen for 2014 og 2015 Mottaker Askimbyen skole FFU-STO-WENLUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utleie av Askimhallen og skolene Journaldato Tilbud om leie av Askimhallen for 2014 og 2015 Mottaker Magnhildrud bofellesskap FFU-STO-WENLUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utleie av Askimhallen og skolene Journaldato Tilbud om leie av Askimhallen for 2014 og 2015 Mottaker Henstad barnehage FFU-STO-WENLUL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utleie av Askimhallen og skolene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato TIlbud på leie av Askimhallen og stadion 2014/2015 Mottaker Askim videregående skole FFU-STO-WENLUL Arkivsak/doknr. 14/665-6 Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ikke bestått resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - etablererprøven

33 Side 33 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/665-7 Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ikke bestått resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - etablererprøven Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/665-8 Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til etablererprøven for serveringsvirksomhet Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/664-2 Sakstittel Kunnskapsprøver om alkoholloven - skjenkebevilling 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til kunnskapsprøven om alkoholloven skjenkebevilling Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/742-2 Sakstittel Konseptvalgutredning (KVU) Østfoldbanens Østre Linjes forbindelse mot Oslo Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Silingsnotat - vurdering av alternativer, og tilrettelegge for valg av løsningskonsept Hellen Torun Offl. 15 tredje ledd STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om tillatelse til metallsøk på Askim

34 Side 34 kommunes eiendommer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om tillatelse til metallsøk på Askim kommunes eiendommer - ny henvendelse Jørn Skaarberg STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Enga 6 - GBNR 51/250 - Tilbygg til bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enga 6 - GBNR 51/250 - Spørsmål om søknad om tiltak - Oversendelse av situasjonsplan Roy Sagvik STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Enga 6 - GBNR 51/250 - Tilbygg til bolig Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enga 6 - GBNR 51/250 - Søknad om tiltak - Tegninger Roy Sagvik STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/681-6 Sakstittel GBNR 22/5 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjenreisning av Nordhytta Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjenreisning av Nordhytta på GBNR 22/5 Morten Hanisch STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Laholmveien 4 - GBNR 99/390 - Riving av uthus og oppføring av garasje/uthus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Laholmveien 4 - GBNR 99/390 - Foreløpig svar på søknad om riving av uthus og oppføring av ny garasje/uthus

35 Side 35 Mottaker Siv.ing. Helge Andreassen AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Osloveien 93 - GBNR 82/28 - Ombygging/rehabilitering av kontorfløy Journaldato Osloveien 93 - GBNR 82/28 - Søknad om igangsettingstillatelse for brannalarm- og nødlysanlegg Bernt Bekke Arkitekter AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Osloveien 93 - GBNR 82/28 - Ombygging/rehabilitering av kontorfløy Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Osloveien 93 - GBNR 82/28 - Igangsettingstillatelse for brannalarm- og nødlysanlegg Mottaker Bernt Bekke Arkitekter AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/892-7 Sakstittel Volleneveien 11 - GBNR 81/104 - Fjerne 2. etg på garasje - takterrasse over garasjen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Volleneveien 11 - GBNR 81/104 - Tillatelse til tiltak - fjerne 2. etasje og etablere takterrasse på garasjen Mottaker Christin Hagen STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/727-2 Sakstittel Magnhildrud Allé 3 A - GBNR 53/300 - Takoverbygg over utearealer Journaldato Magnhildrud Allé 3 A - GBNR 53/300 - Tillatelse til tiltak - Takoverbygg over utearealer

36 Side 36 Mottaker Espen Malo STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Fjellveien 8 - GBNR 81/285 - Tilbygg - Fasadeendring Journaldato Fjellveien 8 - GBNR 81/285 - Ferdigattest etter tilbygg/fasadeendring og riving av drivhus Mottaker Ing. S. Heller AS; Mia Nybraaten STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Solåsen 2 - GBNR 52/409 - Avløpssanering Journaldato Solåsen 2 - GBNR 52/409 - Søknad om tiltak - Avløpssanering Rørlegger Kjell Kjoshagen STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Solåsen 2 - GBNR 52/409 - Avløpssanering Journaldato Solåsen 2 - GBNR 52/409 - Søknad om ferdigattest for avløpssanering Rørlegger Kjell Kjoshagen STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/644-3 Sakstittel Legevakttjenesten Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Purring på klage datert kopi av brev til Fylkesmannen i Østfold Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-FOH-ALFJOH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kos Tu Event - bevilling Dokumentdato Dokumentittel

37 Side 37 Journaldato Søknad om skjenkebevilling til utendørs arrangement 13.06, 20.06, og Kos Tu Event STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Kebab DA - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om serveringsbevilling - Askim Kebab DA Askim Kebab DA STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/650-5 Sakstittel Skredforebygging og flomvarsling 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om flom, oransje nivå, Akershus og Østfold Fylkesmannen i Østfold TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/650-6 Sakstittel Skredforebygging og flomvarsling 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om flom, oransje nivå, Akershus og Østfold Fylkesmannen i Østfold TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/650-7 Sakstittel Skredforebygging og flomvarsling 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om flom, oransje nivå for Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold Fylkesmannen i Østfold TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/767-1 Sakstittel Kommunalt beredskap - diverse informasjon

38 Side 38 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samfunnssikkerhet og beredskap - et felles ansvar Justis- og beredskapsdepartementet TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Veitrafikkulykker i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vegtrafikkulykker i Østfold 1. kvartal 2014 Statens vegvesen - region øst TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/653-2 Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedlikehold av Kronprinsens gate ved Grøtvedt skole Arne Hesleskaug TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rapportering av antall barn fra barnehager i Askim kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rapportering av antall barn Prestenga barnehage Prestenga barnehage ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilstandskontroll og tømming av oljetanker Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg - Erling Rød AS, Sagveien 7 Norsk Spesialolje AS ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

39 Side 39 Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel

40 Side 40 Journaldato Søkad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Søknad om elevpermisjon Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2013 Journaldato Søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om spesialundervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Søknad om elevpermisjon for en dag Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Søknad om elevpermisjon en dag Innvilget

41 Side 41 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Vedtak om spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om elevpermisjon en dag Innvilget Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2012 Journaldato Vedtak spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Vedtak spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Vedtak om spesialundervisning

42 Side 42 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Vedtak om spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Vedtak om spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Vedtak om spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Vedtak om spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Vedtak om spesialundervisning Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

43 Side 43 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Innvilget søknad om elevpermisjon Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2013 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra til Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/668-2 Sakstittel Personalmappe Journaldato Referat fra møte Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Flyttemelding til Mysen skole Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om skoleskyss Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV

44 Side 44 Arkivsak/doknr. 14/701-5 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om skoleskyss - Innvilget Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboer i kommunal bolig Journaldato Møte angående klagesak i Toppen borettslag Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Befaring av bolig Gartner Moensvei 46 leil G Journaldato Befaring av bolig Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Befaring av bolig etter brann Journaldato Befaring av bolig etter brann Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HG - Kommunal bolig Journaldato Klage fra Grøtvedt II borettslag Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HG - Kommunal bolig

45 Side 45 Journaldato Svar på klage fra Grøtvedt II borettslag- Vil foreta rask befaring Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HG - Kommunal bolig Journaldato Varsel om befaring etter klage fra Grøtvedt II borettslag Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/728-4 Sakstittel Interpellasjoner til Askim bystyre Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Interpellasjon fra Sigmund Gonzaga - Bredbånd Mottaker POL_ASK Bystyret FFU-DOK-TOVGRO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis - Oversendelse av dokumenter Mottaker Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/658-5 Sakstittel Personalmappe Journaldato Erkjentlighetsgave - Ønsker gavekort Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utleie av Askimhallen og skolene

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.03.2013-10.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.03.2013-10.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1909/13 Regdato: 05.03.2013 Arkivkode: ***** ****************************** Saksnr: 12/1334-2 Dok.type: /U Gradering: E Ofl 13, fvl 13 Saksb: RLT/ASKO/KIROLS Journalenhet: **************************

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 143520 Arkivkode: U63 &18 Sakstittel: SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING - 2015 Dokumentbeskrivelse: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ENKELT ANLEDNING 210315 Fra: Dok.type: U Løpenr: 386015

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121272 Arkivkode: V72 Sakstittel: SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Dokumentbeskrivelse: PROTOKOLL SKOGKULTURPROSJEKT 2012 Fra: AHK Dok.type: U Løpenr: 645412 Datert: 10.04.2012 Saksbehandler: SS Arkivsaksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer