OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på søknad om skoleplass på Korsgård skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Delta voksenopplæring - Fraværsoversikter Journaldato Fraværsoversikt for ikke introduksjonsprogram fra til og med Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd leirskole Journaldato Rapportering tilskudd til leirskoleopphold fra Askim kommune 2014 Fylkesmannen i Østfold ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elever fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Refusjonskrav - skolegang i Rakkestad kommune høsten 2014

2 Side 2 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/693-8 Sakstittel Statstilskudd voksenopplæring 2014 Journaldato Per-capitatilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - Oppgjør mellom kommuner 4. kv kv Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Journaldato Utstedt ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Mortenstua skole

3 Side 3 Journaldato Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet i Mortenstua skole IKS Mortenstua skole ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunereform - kommunestruktur Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Priser vedrørende meningsmålinger om fremtidig kommunestruktur Sentio Research Group - SRG International AS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Landbrukssaker - Høringer - Uttalelser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dokumentasjon på yrkesmessig behov for mineralgjødsel Landbruksdirektoratet ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Støy fra Buers lompebakeri i Trippestadveien 44 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fremdrift - Støyproblematikk - Buers lompebakeri Styret i Lia Borettslag ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012

4 Side 4 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Politisk godtgjøring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om godtgjøring i forbindelse med influensavaksine på Løkentunet Eldrerådet v/ Esther Brochs FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Saker til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som høringsinstans Journaldato Forslag til detaljregulering for barnehage på Rom nordre - Del av GBNR 92/2 og 92/1 - Offentlig ettersyn Strategienheten - Byggesak og regulering FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Oversendelse av innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Ned i stilling Offl. 23 første ledd FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar økning i stilling fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar 21000/ Tlkallingsvikar fra til med dokumentasjon

6 Side 6 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/668-7 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dokumentasjon på godkjent bestått allmenlærerutdanning - Levert Bestått Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet

7 Side 7 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 80 % vikariat som assistent ved skole og SFO Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 80% vikariat som assistent ved skole og SFO Therese Olaussen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 80 % vikariat som assistent ved skole og SFO Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 80% vikariat som assistent ved skole og SFO Salah Khalil Kadir FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer Janice Kjeldsberg FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer Ivan Tostup Setek FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer

8 Side 8 Vivi Hagen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer Lene Glørud Holmen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Janice Kjeldsberg FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Ivan Tostup Setek FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Vivi Hagen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer

9 Side 9 Kai Thorkildsen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 100% vikariat som kontaktlærer Lene Glørud Holmen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Nina Emilie B Emsell FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse om mottatt stilling Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar % fast fra Offl. 23 første ledd

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato CV samt bekreftelse på navnemelding Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål og godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar % vikariat fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kursbevis Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Autorisasjon som fysioterapeut Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

13 Side 13 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/tilsetting - Ansvar Vikar 50% fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/ Endring - Ansvar Sporadisk vikar fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Navnendring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/702-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Sporadisk vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/endring - Ansvar Tilkallingsvikar som spesialhjelpepleier fra til Offl. 23 første ledd

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/tilsetting - Ansvar Tllkallingsvikar for lærere og assistenter fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål om fullført 30 studiepoeng i grunnstudium i pedagogikk med fordyping i sosial- og spesialpedagogikk vår 2014 Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/endring - Ansvar Vikar 50% og tilkallingsvikar for lærere og assistenter på timebasis Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Bekreftelse på arbeidede timer Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/664-8 Sakstittel Kunnskapsprøver om alkoholloven - skjenkebevilling 2014

15 Side 15 Journaldato Innkalling til kunnskapsprøven om alkoholloven Skjenkebevilling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv Askim kommune Fylkesmannen i Østfold KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv Askim Idrettsforening og Askim turlag KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv Askim Idrettsråd KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Friluftslivets år Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Åpning av friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde Klima- og miljødepartementet

16 Side 16 KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppgjør fra selger - GBNR 96/298 - Tjæråsen 8 Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/689-8 Sakstittel Frydenlundgrenda 9 - GBNR 96/288 - Enebolig og garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Frydenlundgrenda 9 - GBNR 96/288 - Plan utvendig VA-anlegg Alvim og Berven Bygg AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for barnehage på Rom nordre - GBNR 92/2 - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Reviderte dokumenter til detaljregulering for barnehage på Rom nordre, del av GBNR 92/2 og 92/1, Plan-ID , som er på offentlig ettersyn Til berørte naboer og offentlige myndigheter STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Masengveien 1 - GBNR 60/4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Journaldato GBNR 60/24 - Tinglysing av veirett Tinglysingen STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Bolig Dokumentdato Dokumentittel

17 Side 17 Journaldato Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Søknad om ferdigattest for bolig AS Regnbuen STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkenskogen - Nygård - GBNR 54/216 med flere - Opparbeidelse av vei-, vann- og avløpsanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Løkenskogen og Nygård Nordre - Landskapstegn Rev A - filer som viser eksisterende VA-anlegg Østre Linje Arkitektur Landskap STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkenveien 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Avløpssanering Journaldato Løkenveien 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Søknad om ferdigattest for avløpssanering Spjudvik Rør AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkenveien 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Avløpssanering Journaldato Løkenveien 48, 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Ferdigattest etter avløpssanering Spjudvik Rør AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Solveien 13 - GBNR 81/112 - Avløpssanering Journaldato Solveien 13 - GBNR 81/112 - Igangsettingstillatelse til omlegging av avløpsanlegg Bølgen Flis og VVS AS

18 Side 18 STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Garasje Journaldato Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Melding om vedtak i det faste utvalg for plansaker, sak 61/14 - Kan oppføres Bakkeliveien boligsameie STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Garasje Journaldato Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Tillatelse til oppføring av rekkegarasje Bakkeliveien boligsameie STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kiwi Askim - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for salgsbevilling utført Kiwi Askim Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rema 1000 Haugomsenteret - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for salgsbevilling - utført Rema 1000 Haugomsenteret Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevbedrift - Salg av grillmat i Guderudparken Dokumentdato Dokumentittel

19 Side 19 Journaldato Søknad fra Elevbedrift om salg av grillmat i Guderudparken Stefan Michaelsson, Fredrik Stolsmo og Kjetil Andreassen STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Torget Café og Bar/To fruer - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage til Fylkesmannen over Askim kommunes vedtak - Krav om oppsettende virkning og lovlighetskontroll - - Inndragning av skjenkebevilling Torget Cafe og Bar/To Fruer Langseth Advokatfirma DA STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vann- og avløpssanering Torgeir Bjørnaraas gate og Fredheimveien Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Brukerundersøkelse - VA-sanering i Torgeir Bjørnaraas gate og Fredheimveien Til berørte grunneiere i Torgeir Bjørnaraasgate og Fredheimveien TBE-TEK-HANVAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Jan-Erik Carlsson TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på vann fra nye eiendommer i Balders vei 19 Edel Teigen Rennesvik

20 Side 20 TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Forurensning i bekk - Utslipp og påslipp til lokale bekker Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfølging etter utslippskontroll - Avvik er lukket - Kopi av brev til Cheese Co AS Fylkesmannen i Østfold TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utbedring av Vammaveien - Askimgata Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ønsker referat fra informasjonsmøte Vammaveien Freddy Rodal TBE-TEK-PETKAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Retting av avvik etter tilsyn i Steinerbarnehagen Etterlyser dokumentasjon Steinerbarnehagen i Indre Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave

21 Side 21 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave

22 Side 22 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave

23 Side 23 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfølging av tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og forsvarlig system Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring

24 Side 24 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

25 Side 25 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/693-9 Sakstittel Statstilskudd voksenopplæring 2014 Journaldato Påminnelsesbrev til kommunene om søknader i NIR innen IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Journaldato Avslag på søknad om spesialundervisning på grunnskolens område Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Leirskole Grøtvedt skole Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Foreldrebetaling av skyss til og fra leirskole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Introduksjonsloven og statsborgerloven - Lovendringer og høringer Dokumentdato Dokumentittel

26 Side 26 Journaldato Høring - Endringer i introduksjonsloven - for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2010 Journaldato Innvilget søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

28 Side 28 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Foreløpig svar på søknad om å leie kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ettersender legeerklæring for søknad om fritak fra verv som meddommer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

29 Side 29 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Mail vedrørende arbeidsavtalen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal Landspensjonskasse - Lån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Renteendring lån Ny rente er fastsatt til 2,60% gjeldende fra KLP Kommunekreditt AS FFU-LRE-LISSKJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Folkestemmen - En innbyggerundersøkelse om Askim Til innbyggere i Askim STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vestre Ringvei 16 - GBNR 81/384 - Deling av eiendom Journaldato Vestre Ringvei 16 - Fradeling av et areal fra GBNR 81/384 - Delingstillatelse Vestre Ringvei 16 AS STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Prestegård - Fra GBNR 99/1 til GBNR

30 Side 30 99/416 - Deling av eiendom Journaldato GBNR 99/416 i Askim - Pengeheftelse må slettes Advokatfirmaet Harris DA STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HMS-Pris for Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad HMS-Pris 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HMS-Pris for Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad HMS-pris 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HMS-Pris for Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad HMS-pris 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Don Pablos Pizza - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/678-8 Sakstittel

31 Side 31 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forkynning av dom - Beslutning fra Forliksrådet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Smaalenene Hotell AS - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Kro AS - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mines Restaurant - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Roma Brus og Ølutsalg - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/613-3 Sakstittel Grand Cafe Askim - Bevilling

32 Side 32 Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Torget Café og Bar/To fruer - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ming Wah Kinarestaurant - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskuddsordning til intern opplæring - Fagarbeideropplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om BKA - Tilskuddsordning til intern opplæring i kommunen Folkeuniversitetet Øst STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Bengt Sundin

33 Side 33 TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dag Rune Næss TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elev fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Refusjonskrav for grunnskoleopplæring og enkeltvedtak høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om levering av valgutstyr til kommunevalget Reform AS ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Journaldato Frist for påmelding til opplæringskonferanser er Valget 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

34 Side 34 Journaldato Kommunestyre- og fylkestingsvalget Registrering av to personer med ansvar for praktisk valggjennomføring i kommunen/fylkeskommunen Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunerusprisen 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til Kommunerusprisen 2015 KS og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd til nasjonale minoriteter Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og kvensk språk og kultur Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Støy fra Buers lompebakeri i Trippestadveien 44 Journaldato Fremdrift - Støyproblematikk - Buers lompebakeri Styret i Lia Borettslag ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Referat fra samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

35 Side 35 Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Referat fra møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Opplysninger i forbindelse med barnevernssak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Beskjed om skoleskyss - Ikke lenger aktuelt grunnet flytting Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012

36 Side 36 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Innvilgelse av søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilgelse av søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

37 Side 37 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring - Ventetid økonomisk rådgivning Verdens Gang AS FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Svar på innsynsbegjæring - Ventetid økonomisk rådgivning Verdens Gang AS FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel IKT-samordning i kommunesektoren KommiIT Journaldato Orientering om SvarUt ASK-FFU-PERTUN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Politisk godtgjøring Journaldato Innvilgelse av godtgjøring i forbindelse med influensavaksine på Løkentunet Eldrerådet v/ Esther Brochs FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Journaldato Fritak fra verv som meddommer fra Joar Thorbjørn Dahl

38 Side 38 Joar Thorbjørn Dahl FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Journaldato Suppleringsvalg av meddommer til Heggen og Frøland tingrett fram til Oppnevning som domsmann Ingvar Hognestad FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Journaldato Fritak som meddommer og suppleringsvalg - Informasjon om valgt meddommer Heggen og Frøland Tingrett FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Maksdato for sykemeldt arbeidstaker Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

39 Side 39 Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Journaldato Salg av GBNR 96/330 - Glimmerveien 8 og 19 - Skjøte og egenerklæring om konsesjonsfrihet Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Salg av tomt Sekkelsten del av GBNR 45/2 - Continental Norge AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Veiledende verditakst over næringstomt Offl. 23 første ledd STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Bolig Journaldato Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest AS Regnbuen STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eidsbergveien 3 - GBNR 53/838 - Bruksendring av næringslokale til bolig Journaldato Torget 15 - GBNR 53/838 - Tillatelse til etablering av ny boenhet Ingeniør Holmen AS STR-BYR-JANAAS

40 Side 40 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vestre Ringvei 16 - GBNR 81/384 - Matrikkel/oppmåling Journaldato Vestre Ringvei 16 - GBNR 81/384 - Søknad om oppmåling av eiendom Vestre Ringvei 16 AS STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkeliveien 44 - GBNR 81/467 SNR 9 - Bruksendring av bod Journaldato Bakkeliveien 44 - GBNR 81/467 SNR 9 - Foreløpig svar på byggesøknad Igor Jivanovic STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mørkvedveien 37 - GBNR 35/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell Journaldato Foreløpig svar - Behandling av sak vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell fra GBNR 35/2, Askim kommune J. A. Resen-Fellie; Jorunn og Kjell Sørlie STR-BYR-VIGHIL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartneriveien 23 - GBNR 59/43 - Bolig og garasje Journaldato Gartneriveien 23 - GBNR 59/43 - Søknad om tiltak - bolig og garasje Søhoel Eiendom og Byggeservice AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Privat forslag til endring av gjeldende

41 Side 41 reguleringsplan ved Ihlen - plan ID Journaldato Klage på vedtak - søknad om mindre endring av reguleringsplan for Ihlen boligområde plan ID Ida Marie Mørk Snopestad STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Oppmåling av eiendom til GBNR 51/348 Journaldato Krokstien 13 - GBNR 51/52 til GBNR 51/348 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglysing, avtale om veirett, avtale om rett til å legge og vedlikeholde private VA-ledninger Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/994-4 Sakstittel Askim vannverk - Ombygging Journaldato Askim vannverk - Informasjon om redusert produksjonskapasitet Mattilsynet Indre Østfold og Follo TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vann- og avløpssanering Askim sentrum Journaldato Sanering i Askim sentrum - Ønsker klarsignal med tanke på kulturminner Østfold fylkeskommune TBE-TEK-HANVAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale friområder Journaldato Fjerning av busker og småtrær ved fotballbane i Sørlia vil bli utført i løpet av vinteren 2014/2015

42 Side 42 Arild Holter TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - forsøpling Journaldato Fjerning av dumpet privat hageavfall i skogsområde Gartner Moens vei og Østre Ringvei Bjarke Juhl TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunalt gatelys Journaldato Ønske om to gatelys i Anders Østbys vei ved Stikkveien - Kan formidle kontakt med entreprenør Arne Johan Huseby TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henvendelse fra Grøtvedtkollen Vel om dårlig dekke på vei og ønske om belysning gangveier Grøtvedtkollen Vel v/tore A. Haug TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Oppsummering fra samtale med barnets hjem Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe

43 Side 43 Journaldato Oppsummering fra samtale med barnets hjem Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Oppsummering fra samtale med barnets hjem Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Etterlyser faktura med krav om refusjon for vårhalvåret 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samtykkeerklæring til søknad om tilrettelagt opplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd voksenopplæring 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato NIR databehandleravtale Askim kommune - Informasjon om lansering av nye NIR, ny tilskuddsmodul (norsktilskudd) og nytt supportsystem IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

44 Side 44 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skoleskyss Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar fra Fylkesmannen til spørsmål om skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Psykisk helsearbeid - tilskudd og rapportering Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilskudd til psykisk helsearbeid - Søknad om støtte for 2015 Kirkens SOS i Borg ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - Justering av a kontobeløp etter 2.tertial 2014 med virkning for desember 2014 Helsedirektoratet ASK-IOB-REIHEK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til Historien om badene i Askim Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gir bidrag til historisk hefte/bok om badene i Askim Østfoldbadet AS ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel

45 Side 45 Journaldato Avslag på søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Ungdommens Musikk Teater,Askim ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Elever ved Toppen ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Journaldato Søknad om arrangementstilskudd og underskuddsgaranti til konsert og workshop og NyMusikk Østfold ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter Journaldato Forhåndsvarsel om vedtak - Beregning av kraftgrunnlag, konsesjonsavgifter og -kraft, konsesjon av fornyet og revidert konsesjon NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Data IKS Journaldato Innkalling til eiermøte og ekstraordinært representantskapsmøte i Indre Østfold Data IKS

46 Side 46 Indre Østfold Data IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/856-5 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding til familiens hus - Pedagogisk psykologisk tjeneste Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra tverrfagsmøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

47 Side 47 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på søknad om fortsatt skolegang på Korsgård skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henvisning til fysio-og ergoterapeut for barn Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Manglende dokumentasjon på utdanning og tidlige praksis

48 Side 48 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetansefastsetting og ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/884-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 24000, fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 24010, fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/886-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra til

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.03.2013-10.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 04.03.2013-10.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1909/13 Regdato: 05.03.2013 Arkivkode: ***** ****************************** Saksnr: 12/1334-2 Dok.type: /U Gradering: E Ofl 13, fvl 13 Saksb: RLT/ASKO/KIROLS Journalenhet: **************************

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 142476 Arkivkode: L40 Sakstittel: JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 19272443 OG 62, MYRVOLD Dokumentbeskrivelse: ANLAGT JORDVOLL PÅ EIENDOMMENE 192724 OG 192611 - ANMODNING OM Å INNSENDE SØKNAD OM TILTAK

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3137-1 Sakstittel J.f.dato: 24.11.2014 Påskjønnelse 2014 Brev.dato 24.11.2014 Mottaker Familierelaterte tjenester - Hilde Dybedahl; Barnehagene i Spydeberg - Per Jarle Hestnes;

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer