OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på søknad om skoleplass på Korsgård skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Delta voksenopplæring - Fraværsoversikter Journaldato Fraværsoversikt for ikke introduksjonsprogram fra til og med Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd leirskole Journaldato Rapportering tilskudd til leirskoleopphold fra Askim kommune 2014 Fylkesmannen i Østfold ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elever fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Refusjonskrav - skolegang i Rakkestad kommune høsten 2014

2 Side 2 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/693-8 Sakstittel Statstilskudd voksenopplæring 2014 Journaldato Per-capitatilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - Oppgjør mellom kommuner 4. kv kv Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Journaldato Utstedt ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Mortenstua skole

3 Side 3 Journaldato Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet i Mortenstua skole IKS Mortenstua skole ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunereform - kommunestruktur Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Priser vedrørende meningsmålinger om fremtidig kommunestruktur Sentio Research Group - SRG International AS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Landbrukssaker - Høringer - Uttalelser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dokumentasjon på yrkesmessig behov for mineralgjødsel Landbruksdirektoratet ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Støy fra Buers lompebakeri i Trippestadveien 44 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fremdrift - Støyproblematikk - Buers lompebakeri Styret i Lia Borettslag ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012

4 Side 4 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Politisk godtgjøring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om godtgjøring i forbindelse med influensavaksine på Løkentunet Eldrerådet v/ Esther Brochs FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Saker til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som høringsinstans Journaldato Forslag til detaljregulering for barnehage på Rom nordre - Del av GBNR 92/2 og 92/1 - Offentlig ettersyn Strategienheten - Byggesak og regulering FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Oversendelse av innsynsbegjæring av Smaalenenes Avis Smaalenenes Avis FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Ned i stilling Offl. 23 første ledd FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar økning i stilling fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar 21000/ Tlkallingsvikar fra til med dokumentasjon

6 Side 6 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/668-7 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dokumentasjon på godkjent bestått allmenlærerutdanning - Levert Bestått Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Årskort Østfoldbadet/Treningsstudio Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Årskort Østfoldbadet

7 Side 7 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 80 % vikariat som assistent ved skole og SFO Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 80% vikariat som assistent ved skole og SFO Therese Olaussen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 80 % vikariat som assistent ved skole og SFO Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 80% vikariat som assistent ved skole og SFO Salah Khalil Kadir FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer Janice Kjeldsberg FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer Ivan Tostup Setek FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer

8 Side 8 Vivi Hagen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 60 % vikariat som lærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på stilling som 60 % vikariat som lærer Lene Glørud Holmen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Janice Kjeldsberg FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Ivan Tostup Setek FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Vivi Hagen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer

9 Side 9 Kai Thorkildsen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 100% vikariat som kontaktlærer Lene Glørud Holmen FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 100 % vikariat som kontaktlærer Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad på 100% vikariat som kontaktlærer Nina Emilie B Emsell FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd

10 Side 10 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse om mottatt stilling Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar % fast fra Offl. 23 første ledd

11 Side 11 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato CV samt bekreftelse på navnemelding Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål og godkjenning av utenlandsk utdanning fra NOKUT Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar % vikariat fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kursbevis Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Autorisasjon som fysioterapeut Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

13 Side 13 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/tilsetting - Ansvar Vikar 50% fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/ Endring - Ansvar Sporadisk vikar fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Navnendring Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/702-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Sporadisk vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/endring - Ansvar Tilkallingsvikar som spesialhjelpepleier fra til Offl. 23 første ledd

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/tilsetting - Ansvar Tllkallingsvikar for lærere og assistenter fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål om fullført 30 studiepoeng i grunnstudium i pedagogikk med fordyping i sosial- og spesialpedagogikk vår 2014 Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/endring - Ansvar Vikar 50% og tilkallingsvikar for lærere og assistenter på timebasis Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Bekreftelse på arbeidede timer Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/664-8 Sakstittel Kunnskapsprøver om alkoholloven - skjenkebevilling 2014

15 Side 15 Journaldato Innkalling til kunnskapsprøven om alkoholloven Skjenkebevilling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv Askim kommune Fylkesmannen i Østfold KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv Askim Idrettsforening og Askim turlag KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Uttalelse til kommunedelplan for idrett og friluftsliv Askim Idrettsråd KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Friluftslivets år Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Åpning av friluftslivets år 2015 og oppfordring om å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde Klima- og miljødepartementet

16 Side 16 KUL-KULT-ASTPAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppgjør fra selger - GBNR 96/298 - Tjæråsen 8 Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/689-8 Sakstittel Frydenlundgrenda 9 - GBNR 96/288 - Enebolig og garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Frydenlundgrenda 9 - GBNR 96/288 - Plan utvendig VA-anlegg Alvim og Berven Bygg AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for barnehage på Rom nordre - GBNR 92/2 - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Reviderte dokumenter til detaljregulering for barnehage på Rom nordre, del av GBNR 92/2 og 92/1, Plan-ID , som er på offentlig ettersyn Til berørte naboer og offentlige myndigheter STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Masengveien 1 - GBNR 60/4 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Journaldato GBNR 60/24 - Tinglysing av veirett Tinglysingen STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Bolig Dokumentdato Dokumentittel

17 Side 17 Journaldato Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Søknad om ferdigattest for bolig AS Regnbuen STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkenskogen - Nygård - GBNR 54/216 med flere - Opparbeidelse av vei-, vann- og avløpsanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Løkenskogen og Nygård Nordre - Landskapstegn Rev A - filer som viser eksisterende VA-anlegg Østre Linje Arkitektur Landskap STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkenveien 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Avløpssanering Journaldato Løkenveien 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Søknad om ferdigattest for avløpssanering Spjudvik Rør AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Løkenveien 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Avløpssanering Journaldato Løkenveien 48, 50 og 51 - GBNR 54/1 og 8 - Ferdigattest etter avløpssanering Spjudvik Rør AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Solveien 13 - GBNR 81/112 - Avløpssanering Journaldato Solveien 13 - GBNR 81/112 - Igangsettingstillatelse til omlegging av avløpsanlegg Bølgen Flis og VVS AS

18 Side 18 STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Garasje Journaldato Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Melding om vedtak i det faste utvalg for plansaker, sak 61/14 - Kan oppføres Bakkeliveien boligsameie STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Garasje Journaldato Bakkeliveien 56, 58 og 60 - GBNR 81/473 - Tillatelse til oppføring av rekkegarasje Bakkeliveien boligsameie STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kiwi Askim - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for salgsbevilling utført Kiwi Askim Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rema 1000 Haugomsenteret - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kontrollrapport for salgsbevilling - utført Rema 1000 Haugomsenteret Securitas AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevbedrift - Salg av grillmat i Guderudparken Dokumentdato Dokumentittel

19 Side 19 Journaldato Søknad fra Elevbedrift om salg av grillmat i Guderudparken Stefan Michaelsson, Fredrik Stolsmo og Kjetil Andreassen STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Torget Café og Bar/To fruer - Bevilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage til Fylkesmannen over Askim kommunes vedtak - Krav om oppsettende virkning og lovlighetskontroll - - Inndragning av skjenkebevilling Torget Cafe og Bar/To Fruer Langseth Advokatfirma DA STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vann- og avløpssanering Torgeir Bjørnaraas gate og Fredheimveien Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Brukerundersøkelse - VA-sanering i Torgeir Bjørnaraas gate og Fredheimveien Til berørte grunneiere i Torgeir Bjørnaraasgate og Fredheimveien TBE-TEK-HANVAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Jan-Erik Carlsson TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på vann fra nye eiendommer i Balders vei 19 Edel Teigen Rennesvik

20 Side 20 TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Forurensning i bekk - Utslipp og påslipp til lokale bekker Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfølging etter utslippskontroll - Avvik er lukket - Kopi av brev til Cheese Co AS Fylkesmannen i Østfold TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Utbedring av Vammaveien - Askimgata Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ønsker referat fra informasjonsmøte Vammaveien Freddy Rodal TBE-TEK-PETKAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Retting av avvik etter tilsyn i Steinerbarnehagen Etterlyser dokumentasjon Steinerbarnehagen i Indre Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave

21 Side 21 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave

22 Side 22 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave

23 Side 23 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Erkjentlighetsgave Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bystyrets julemiddag i forbindelse med 25-års tjeneste i Askim kommune Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfølging av tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og forsvarlig system Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring

24 Side 24 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om behovsprøvet norskopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

25 Side 25 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/693-9 Sakstittel Statstilskudd voksenopplæring 2014 Journaldato Påminnelsesbrev til kommunene om søknader i NIR innen IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Journaldato Avslag på søknad om spesialundervisning på grunnskolens område Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Leirskole Grøtvedt skole Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Foreldrebetaling av skyss til og fra leirskole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Introduksjonsloven og statsborgerloven - Lovendringer og høringer Dokumentdato Dokumentittel

26 Side 26 Journaldato Høring - Endringer i introduksjonsloven - for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartmentet ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2010 Journaldato Innvilget søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL

27 Side 27 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

28 Side 28 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Foreløpig svar på søknad om å leie kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ettersender legeerklæring for søknad om fritak fra verv som meddommer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

29 Side 29 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Mail vedrørende arbeidsavtalen Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal Landspensjonskasse - Lån Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Renteendring lån Ny rente er fastsatt til 2,60% gjeldende fra KLP Kommunekreditt AS FFU-LRE-LISSKJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommuneplanens samfunnsdel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Folkestemmen - En innbyggerundersøkelse om Askim Til innbyggere i Askim STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vestre Ringvei 16 - GBNR 81/384 - Deling av eiendom Journaldato Vestre Ringvei 16 - Fradeling av et areal fra GBNR 81/384 - Delingstillatelse Vestre Ringvei 16 AS STR-BYR-FROKRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Prestegård - Fra GBNR 99/1 til GBNR

30 Side 30 99/416 - Deling av eiendom Journaldato GBNR 99/416 i Askim - Pengeheftelse må slettes Advokatfirmaet Harris DA STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HMS-Pris for Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad HMS-Pris 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HMS-Pris for Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad HMS-pris 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel HMS-Pris for Askim kommune 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad HMS-pris 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Don Pablos Pizza - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/678-8 Sakstittel

31 Side 31 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Forkynning av dom - Beslutning fra Forliksrådet Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Smaalenene Hotell AS - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim Kro AS - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mines Restaurant - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Roma Brus og Ølutsalg - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/613-3 Sakstittel Grand Cafe Askim - Bevilling

32 Side 32 Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Torget Café og Bar/To fruer - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Ming Wah Kinarestaurant - Bevilling Journaldato Kontrollrapport for skjenkebevilling og røykeloven - utført Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskuddsordning til intern opplæring - Fagarbeideropplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om BKA - Tilskuddsordning til intern opplæring i kommunen Folkeuniversitetet Øst STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Bengt Sundin

33 Side 33 TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dag Rune Næss TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for elev fra Askim i annen kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Refusjonskrav for grunnskoleopplæring og enkeltvedtak høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om levering av valgutstyr til kommunevalget Reform AS ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Journaldato Frist for påmelding til opplæringskonferanser er Valget 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

34 Side 34 Journaldato Kommunestyre- og fylkestingsvalget Registrering av to personer med ansvar for praktisk valggjennomføring i kommunen/fylkeskommunen Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunerusprisen 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til Kommunerusprisen 2015 KS og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd til nasjonale minoriteter Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og kvensk språk og kultur Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-NAV-MARFEM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Støy fra Buers lompebakeri i Trippestadveien 44 Journaldato Fremdrift - Støyproblematikk - Buers lompebakeri Styret i Lia Borettslag ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Referat fra samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

35 Side 35 Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Referat fra møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Opplysninger i forbindelse med barnevernssak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om elevpermisjon fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Beskjed om skoleskyss - Ikke lenger aktuelt grunnet flytting Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012

36 Side 36 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Innvilgelse av søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilgelse av søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

37 Side 37 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Innsynsbegjæring - Ventetid økonomisk rådgivning Verdens Gang AS FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 Journaldato Svar på innsynsbegjæring - Ventetid økonomisk rådgivning Verdens Gang AS FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel IKT-samordning i kommunesektoren KommiIT Journaldato Orientering om SvarUt ASK-FFU-PERTUN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Politisk godtgjøring Journaldato Innvilgelse av godtgjøring i forbindelse med influensavaksine på Løkentunet Eldrerådet v/ Esther Brochs FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Journaldato Fritak fra verv som meddommer fra Joar Thorbjørn Dahl

38 Side 38 Joar Thorbjørn Dahl FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Journaldato Suppleringsvalg av meddommer til Heggen og Frøland tingrett fram til Oppnevning som domsmann Ingvar Hognestad FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn og jordskiftemeddommere - perioden Journaldato Fritak som meddommer og suppleringsvalg - Informasjon om valgt meddommer Heggen og Frøland Tingrett FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Maksdato for sykemeldt arbeidstaker Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

39 Side 39 Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlund - Gjennomføring av salgstrinn 1-3 Journaldato Salg av GBNR 96/330 - Glimmerveien 8 og 19 - Skjøte og egenerklæring om konsesjonsfrihet Foss & Co Eiendomsmegling AS STR-ABN-TOVETO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Salg av tomt Sekkelsten del av GBNR 45/2 - Continental Norge AS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Veiledende verditakst over næringstomt Offl. 23 første ledd STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Bolig Journaldato Frydenlundgrenda 10 - GBNR 96/279 - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest AS Regnbuen STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Eidsbergveien 3 - GBNR 53/838 - Bruksendring av næringslokale til bolig Journaldato Torget 15 - GBNR 53/838 - Tillatelse til etablering av ny boenhet Ingeniør Holmen AS STR-BYR-JANAAS

40 Side 40 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vestre Ringvei 16 - GBNR 81/384 - Matrikkel/oppmåling Journaldato Vestre Ringvei 16 - GBNR 81/384 - Søknad om oppmåling av eiendom Vestre Ringvei 16 AS STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bakkeliveien 44 - GBNR 81/467 SNR 9 - Bruksendring av bod Journaldato Bakkeliveien 44 - GBNR 81/467 SNR 9 - Foreløpig svar på byggesøknad Igor Jivanovic STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mørkvedveien 37 - GBNR 35/2 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell Journaldato Foreløpig svar - Behandling av sak vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell fra GBNR 35/2, Askim kommune J. A. Resen-Fellie; Jorunn og Kjell Sørlie STR-BYR-VIGHIL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gartneriveien 23 - GBNR 59/43 - Bolig og garasje Journaldato Gartneriveien 23 - GBNR 59/43 - Søknad om tiltak - bolig og garasje Søhoel Eiendom og Byggeservice AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Privat forslag til endring av gjeldende

41 Side 41 reguleringsplan ved Ihlen - plan ID Journaldato Klage på vedtak - søknad om mindre endring av reguleringsplan for Ihlen boligområde plan ID Ida Marie Mørk Snopestad STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Krokstien 13 - GBNR 51/52 - Oppmåling av eiendom til GBNR 51/348 Journaldato Krokstien 13 - GBNR 51/52 til GBNR 51/348 - Retur av tinglyste dokumenter - melding til tinglysing, avtale om veirett, avtale om rett til å legge og vedlikeholde private VA-ledninger Statens kartverk STR-BYR-KLALAN Arkivsak/doknr. 14/994-4 Sakstittel Askim vannverk - Ombygging Journaldato Askim vannverk - Informasjon om redusert produksjonskapasitet Mattilsynet Indre Østfold og Follo TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vann- og avløpssanering Askim sentrum Journaldato Sanering i Askim sentrum - Ønsker klarsignal med tanke på kulturminner Østfold fylkeskommune TBE-TEK-HANVAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale friområder Journaldato Fjerning av busker og småtrær ved fotballbane i Sørlia vil bli utført i løpet av vinteren 2014/2015

42 Side 42 Arild Holter TBE-TEK-LASHAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - forsøpling Journaldato Fjerning av dumpet privat hageavfall i skogsområde Gartner Moens vei og Østre Ringvei Bjarke Juhl TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunalt gatelys Journaldato Ønske om to gatelys i Anders Østbys vei ved Stikkveien - Kan formidle kontakt med entreprenør Arne Johan Huseby TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henvendelse fra Grøtvedtkollen Vel om dårlig dekke på vei og ønske om belysning gangveier Grøtvedtkollen Vel v/tore A. Haug TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Oppsummering fra samtale med barnets hjem Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe

43 Side 43 Journaldato Oppsummering fra samtale med barnets hjem Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Oppsummering fra samtale med barnets hjem Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Etterlyser faktura med krav om refusjon for vårhalvåret 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Grunnskoleopplæring for voksne Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Samtykkeerklæring til søknad om tilrettelagt opplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statstilskudd voksenopplæring 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato NIR databehandleravtale Askim kommune - Informasjon om lansering av nye NIR, ny tilskuddsmodul (norsktilskudd) og nytt supportsystem IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

44 Side 44 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skoleskyss Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar fra Fylkesmannen til spørsmål om skoleskyss Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Psykisk helsearbeid - tilskudd og rapportering Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilskudd til psykisk helsearbeid - Søknad om støtte for 2015 Kirkens SOS i Borg ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - Justering av a kontobeløp etter 2.tertial 2014 med virkning for desember 2014 Helsedirektoratet ASK-IOB-REIHEK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til Historien om badene i Askim Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gir bidrag til historisk hefte/bok om badene i Askim Østfoldbadet AS ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel

45 Side 45 Journaldato Avslag på søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Ungdommens Musikk Teater,Askim ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Elever ved Toppen ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Journaldato Søknad om arrangementstilskudd og underskuddsgaranti til konsert og workshop og NyMusikk Østfold ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter Journaldato Forhåndsvarsel om vedtak - Beregning av kraftgrunnlag, konsesjonsavgifter og -kraft, konsesjon av fornyet og revidert konsesjon NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Data IKS Journaldato Innkalling til eiermøte og ekstraordinært representantskapsmøte i Indre Østfold Data IKS

46 Side 46 Indre Østfold Data IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/856-5 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding til familiens hus - Pedagogisk psykologisk tjeneste Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra samarbeidsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra tverrfagsmøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

47 Side 47 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avslag på søknad om fortsatt skolegang på Korsgård skole Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henvisning til fysio-og ergoterapeut for barn Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Manglende dokumentasjon på utdanning og tidlige praksis

48 Side 48 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetansefastsetting og ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/884-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 24000, fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar 24010, fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/886-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale ansvar fra til

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4212-10 Sakstittel Bruk av Askim kommunes byvåpen Dokumentdato 12.01.2015 Dokumentittel Journaldato 12.01.2015 Svar på forespørsel om å få bordflagg og veggskjold med kommunevåpen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2779-2 Sakstittel Tilsyn om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Dokumentdato 29.08.2014 Dokumentittel Journaldato 01.09.2014 Svar på endelig tilsynsrapport spesialpedagogisk

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 21.10.2014 Dokumentittel Journaldato 27.10.2014 Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for hjemmeværende

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1042-4 Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 14.07.2014 Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl. 13 1. ledd,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5168-2 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato 09.03.2015 Varsel om oppsigelse av barnehageplass grunnet manglende betaling Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2511-1 Sakstittel Kvalitetslosen Dokumentdato 16.06.2014 Dokumentittel Journaldato 30.06.2014 Ønsker velkommen som kunde - Oversendelse av avtale, moduler og funksjoner Kvalitetslosen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/45-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 11.12.2014 Dokumentittel Journaldato 19.01.2015 Tilvenningssamtale på hjerterommet Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-RBH-CHABAK

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-4 Sakstittel Barnehagemappe - Hjemmeværende Dokumentdato 18.12.2014 Dokumentittel Journaldato 05.01.2015 Vedtak om individbaserte tjenester Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6259-1 Sakstittel Saker til Barnerepresentant som høringsinstans Dokumentdato 21.11.2014 Dokumentittel Journaldato 08.12.2014 Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/794-9 Sakstittel Planer og statstilskudd til kompetanseutvikling skole - videreutdanning Dokumentdato 10.12.2014 Dokumentittel Journaldato 22.12.2014 Invitasjon til deltakelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/291-1 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet Dokumentdato 02.02.2015 Dokumentittel Journaldato 09.02.2015 Varsel om tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4878-4 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato 15.12.2014 Tillatelser Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/4878-5 Sakstittel Barnehagemappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-16 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 01.10.2014 Dokumentittel Journaldato 06.10.2014 Søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4102-8 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 23.02.2015 Dokumentittel Journaldato 23.02.2015 Mailkorrespondanse Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-PBH-TRUSKO Arkivsak/doknr.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 25.10. 2610.2011 Lnr: 11889/11 Regdato:26.10.2011 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/1809-10 Dok.type: /U Offvl 25 Dok.beskr: FORELØPIG SVAR PÅ STILLINGSSØKNAD

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014 Lnr: 4511/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:V83 Saksnr: 13/1513-5 Dok.type: /I Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Fylkesmannen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ /

Offentlig journal. Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2015 nnhold: Svar på varsel om tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier Tilsyn med Nordreisa kommune som skoleeier 2015/1201-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/636-54 Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Dokumentdato 13.04.2015 Dokumentittel Journaldato 13.04.2015 Søknad om skolebytte fra Rom skole

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-34 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.01.2015 Dokumentittel Journaldato 02.02.2015 Rapport etter tilsyn etter lov om barnehager 8 og 16 i Prestenga

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1110-1 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 Ledsagerbevis 2014 Brev.dato 05.11.2014 *** 1--***-***; ; 3--***-*** INB-SER-ANNHJA Søknad om ledsagerbevis Arkivsak/doknr. 14/1067-1 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4875/12 Regdato:30.11.2012 Arkivkode:260 Saksnr: 07/925-12 Dok.type: /U Gradering: KLP - Skadeforsikring AS Dok.beskr: SVAR - SKADE PÅ KOMMUNALE BILER - SKADEDATO 14.08.12 KJENNETEGN: AJ66383 REF:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 Lnr: 3082/15 Regdato:23.04.2015 Arkivkode:V61 Saksnr: 15/120-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Rune

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02788-13 Legeerklæring - Elevmappe - Vennesla legesenter AS Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole 04.05.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA- ELEV2 Inngående

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.08.2011-24.08.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.08.2011-24.08.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 10/1284-6 Regdato:24.08.2011 Arkivkode:462 *** Dok.type: /U Gradering:23 Ofl 23 Saksb: STB/STB/GWH SAR Dok.beskr: TILBAKEMELDING OM UTFALLET I TRYGDERETTEN *********** Saksnr: 10/240-19 Regdato:24.08.2011

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 16.02. 20.02.2012 Lnr: 4605/11 Regdato:16.02.2012 Arkivkode:411 *** Saksnr: 11/749-2 Dok.type: /U Offvl 25 Saksb: SKAU//BH Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om levering av fjernvarme. Levering av fjernvarme fra Dyrøy Energi AS 2008/77-3 3695/2008 RDL/KAJ 23.09.2008 10.09.

Offentlig journal. Avtale om levering av fjernvarme. Levering av fjernvarme fra Dyrøy Energi AS 2008/77-3 3695/2008 RDL/KAJ 23.09.2008 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2008 Avtale om levering av fjernvarme Levering av fjernvarme fra Dyrøy Energi AS 2008/77-3 3695/2008 RDL/KAJ

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Offentlig journal. Reklamasjon: Mangel ved foajètak på Arktisk kultursenter (AKS) Oppfølging av bygningstekniske mangler - Arktisk kultursenter

Offentlig journal. Reklamasjon: Mangel ved foajètak på Arktisk kultursenter (AKS) Oppfølging av bygningstekniske mangler - Arktisk kultursenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.01.2011 nnhold: Reklamasjon: Mangel ved foajètak på Arktisk kultursenter (AKS) Oppfølging av bygningstekniske mangler - Arktisk

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.04.2016-08.04.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 08.04.2016-08.04.2016 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7812-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Navn: Bjarne Gylløien Dok.beskr: Ferdigattest: 222/2 - utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Saksnr: 15/2377-33 Dok.type:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/180-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 14.02.2014 LÆRLING 2014 Avsender Andreas Kristiansen Arkivkode 1-FE-417 SØKNAD OM LÆRLINGPLASS RLG-SSK-INHE Arkivsak/doknr. 14/103-16 Type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.05.2015-05.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.05.2015-05.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 11/4258-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/EGHA Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: Melding om politisk vedtak orienteringssak regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2013-2016 på

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 10.11. 14.11.2016 Lnr: 14355/16 Regdato:14.11.2016 Arkivkode:V18 Saksnr: 16/2729-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/ABLE/EHN Journalenhet: Fylkesmannen

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.10.2015-02.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 02.10.2015-02.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4673-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Navn: Envina IKS Dok.beskr: Søknad om dispensasjon - Kregnesvegen - 1653 202940_1_0 Saksnr: 15/3215-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/SIGOVE

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

Offentlig journal. Startlån- ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Startlån- ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2016 Startlån- ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2015/2491-2 3100/2016 06.04.2016 O ***** Tillatelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-6 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 28.07.2014 Lukking av avvik etter tilsyn i Regnbuen familiebarnehage 101213

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2643-28 Sakstittel Prosjekt Kvalitetskjennetegn i Askimbarnehagen Dokumentdato 10.02.2015 Dokumentittel Journaldato 02.03.2015 Søknad om OU-midler - lederutviklingsprogram for

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6048-1 Sakstittel Innmelding av elever i oppvekstportalen - Spørsmål og svar Dokumentdato 11.11.2014 Dokumentittel Journaldato 17.11.2014 Svar på spørsmål om innmelding i skolen

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 21.04. 25.04.2016 Lnr: 5320/16 Regdato:21.04.2016 Arkivkode:GBR 156/1/1 Saksnr: 16/74-2 Dok.type: /U Saksb: TM/ABLE/BOK Journalenhet:SEN Nina

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/614-14 Sakstittel Lovendringer, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato 15.09.2014 Dokumentittel Journaldato 15.09.2014 Høring - Forenkling av regelverket for dekning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02257-5 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02420-12 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt

Detaljer

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 nnhold: Søknad om tilretteleggingstilskudd ersonalmappe 2009/9082-7 42589/2012 20.11.2012 LYSØR/ANE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15 Side 1 14/2876-9 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Follo Bedriftshelsetjeneste AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/638-105 Sakstittel Elevforhold 2014 og 2015 - Delta voksenopplæring Journaldato 16.03.2015 Vedtak om behovsprøvet norskopplæring Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.12.2015-04.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.12.2015-04.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/6892-3 Dok.type: U Gradering: Sør-Trøndelag fylkeskommune Dok.beskr: 121/5 Høring - Søknad om bygging av landbruksveg Saksnr: 13/4419-2 Dok.type: U Gradering: Løksmyra Bevervald Dok.beskr: Svar

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 20.11. 24.11.2014 Lnr: 15049/14 Regdato:20.11.2014 Arkivkode:233 Saksnr: 14/2221-3 Dok.type: /I Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Husbanken Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 19.04. 23.04.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 19.04. 23.04.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 19.04. 23.04.2012 Lnr: 5420/12 Regdato:19.04.2012 Arkivkode:U63 Saksnr: 12/527-4 Dok.type: /I Rudskogen Catering As Dok.beskr: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.09.2012-09.09.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 03.09.2012-09.09.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 810/12 Regdato: 03.09.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 12/1192-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RLT/FHU/INGFJE Journalenhet: Helsedirektoratet AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMHANDLINGSKONSULENT

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.10.2015-20.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 20.10.2015-20.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3758-6 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Saksb: ØKONOMI/ØKO/MOBJ Navn: Klagenemnda Dok.beskr: Oversendelse av klage på avslag søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/4825-1

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 11.08.2014-17.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 11.08.2014-17.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/682-9 Sakstittel J.f.dato: 11.08.2014 LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER 2013 Brev.dato 11.08.2014 Avsender tli@conexus.no 1-FE-223; 2-FA-A10; 14/332 SPK-BHG-PJH

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-31 SKJENKEBEVILLINGER Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Ole Vidar Nygaard Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 09.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 ************ Lnr: 16461/15 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 15/1505-7 Dok.type: /I

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-3 Rapporterte feil på veilys - Infratek Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Terje Michaelsen Vei, idrett, park og friluft dato: 15.10.2013 Sakarkiv 16.10.2013,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01899-351 Innmelding - Regninger fra Teknisk forvaltning Økonomiseksjonen Enhet for teknisk forvaltning, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 11/01899-352

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ /

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden Siv Elin Hansen (Sv) 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2016 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 5.12.16-31.03.17 - Siv Elin Hansen (Sv) Søknad om permisjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/577-2 U Datert: 12.04.12 Arkivkode: 231 &52 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Festeinnehavere Sakstittel: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER UNDER STOKKE KOMMUNE Innhold: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 Vannskader - Rollag boligfelt Vannskader - Rollag boligfelt 2014/365-4 2231/2015

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15 Side 1 14/2527-5 U Datert: 08.01.15 Arkivkode:GNR 116/3 S.ansv: PBG.GEO.ØYGTOR Til: statens kartverk Saksb: RÅD.STAB.HOLCAT Sakstittel: GRENSEJUSTERING MELLOM GNR./BNR. 116/3, 116/23 OG 131/202 Innhold:

Detaljer

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5052/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 11/756-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/KUL/TS SEN Dok.beskr: 17. MAI KOMITEEN 2013 Lnr: 5252/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:K54 Saksnr: 07/339-28

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.07. 03.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.07. 03.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.07. 03.07.2013 Lnr: 9537/13 Regdato:02.07.2013 Arkivkode:GBR 6/1/93 Saksnr: 12/3544-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 08/859-26 I Datert: 29.03.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.ØAG Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING 2010-11.

Detaljer